__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

C. Carte/manuscris Carte

C-1 Tudor Arghezi FRANCISC ŞIRATO cu două gravuri originale; Editura Arta, Bucureşti, 1944

300-350

C-2 George (Gheorghe) Oprescu ALBUM - JEAN ALEXANDRU STERIADI Editura Arta, Bucureşti, 1943

50-80

C-3

75-90

HIENA 15 numere din anul 1923 cu desene de N. Tonitza, Iorgulescu-Yor, I. Steurer, Ionescu Sin

C-4 CARTE POŞTALĂ trimisă de Camil Petrescu lui Mircea Eliade

35-50


C-5

50-70

FOTOGRAFIE de grup avându-l în centru pe savantul Nicolae Iorga; Atelier Photo Royal - Bucureşti

C-6

75-90

ARTĂ ŞI TEHNICĂ GRAFICĂ iunie - septembrie 1939; conţine două xilo-gravuri originale de Ştefan Popescu

C-7

120-150

SBURĂTORUL LITERAR colegat cuprinzând numere din 1921 şi 1922

C-8

600-700

FOAIE PENTRU MINTE, INIMĂ ŞI LITERATURĂ, PE ANUL 1841

C-9 Anton Pann IRMOLOGIU SAU CATAVASIER pentru trebuinţa seminarelor şi altor şcoli asemene; Tipografia de Muzică Bisericească, Bucureşti, 1846

200-250


C - 10

100-150

NOUA REVISTĂ ROMANĂ director C. Rădulescu Motru, colegat cuprinzând numerele din anii 1915 şi 1916 (două volume)

C - 11

100-150

DOUĂ REFERINŢE DINU LIPATTI Dragoş Tănăsescu: "Lipatti", Meridiane Publishing House, 1965, Bucureşti; Programe din 1942 de la Ateneul Român cu concertul de sonate dat de George Enescu, acompaniat la pian de Dinu Lipatti, cu dedicaţie autografă George Enescu

C - 12

100-150

LAMURA colegat cuprinzând numerele revistei din anii 1919 şi 1920 începând cu nr.1, an I

C - 13

600-700

FOAIE PENTRU MINTE, INIMĂ ŞI LITERATURĂ, PE ANUL 1840 întocmită de George Baritz; Tipărită de Ioan Gott în tipografia sa, Braşov

C - 14 Bardo Thödol LE LIVRE DES MORTS TIBÉTAIN Librairie d'Amérique et d'Orient, Paris, 1977

5-10


C - 15

150-200

REVISTA FACLA colegat, patru volume din anii 1910, 1911, 1912 şi 1913

C - 16 Nicolae Iorga ISTORIA BISERICII ROMÂNEŞTI ŞI A VIEŢII RELIGIOASE A ROMÂNILOR două volume; Editura Ministeriului de Culte, Bucureşti, 1929 C - 17 Dr. Konrad Frenzel ANDREES HANDATLAS însoţit de factura de cumpărare aparţinând lui Radu Gyr; Leipzig, Verlag von Velhagen & Klasing, 1937

C - 18

6-10

150-200

50-80

REVISTA ROMÂNĂ PENTRU SCIINŢE, LITERE ŞI ARTĂ volumul I, anul 1862; Administraţia revistei, Passagiul Român, Bucureşti

C - 19 Constantin Gane P.P. CARP ŞI LOCUL SĂU ÎN ISTORIA POLITICĂ A ŢĂRII două volume; Editura Universul, Bucureşti, 1936

15-20

C - 20

20-30

REVISTA - ARTA 20 de numere din anii '80


C - 21

30-40

TREI VOLUME DE ARTĂ 1. "Iser" de Marin Mihalache, 1982; 2. "Baba" - 12 desene de atelier, 1988; 3. "Doi ani de critică artistică" de G. Oprescu, 1939

C - 22 I. L. Caragiale OPERE 7 volume; ediţia Paul Zarifopol - anii 1930 - 1942; provin din biblioteca Barbu Brezianu (ex-libris) - 2 exemplare numerotate C - 23 Mihai Eminescu OPERE COMPLECTE ediţia A. C. Cuza; Librăria Românească, Iaşi, 1914

200-300

10-15

C - 24 Alexandru O. (Păstorel) Teodoreanu TĂMÂIE ŞI OTRAVĂ două volume; Editura Naţionala Ciornei/ Cultura Naţională, f.a.

5-10

C - 25

5-10

S.A.I. Marie de RussieEDUCATION D'UNE PRINCESSEUNE PRINCESSE EN EXIL Paris, Librairie Stock, 1933-1934


C - 26

50-60

HISTOIRE DE L'ART 4 volume; Encyclopédie de la Pléiade, Editions Gallimard, 19611969

C - 27

15-20

REVISTA ARTA 10 numere din anii 80 - 90

C - 28

50-80

DESBATERILE SENATULUI ROMÂNIEI "Sessiunea 1864-1865"; Imprimeria Statului, Bucureşti, 1865

C - 29

30-50

REVISTA FUNDAŢIILOR REGALE 11 volume din anii 1946-1947; Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, Bucureşti

C - 30 Nicolae Bălcescu PUTEREA ARMATĂ ŞI ARTĂ MILITARĂ... "...de la întemeierea principatului Valahiei pâna acum"; La Cantora Foaiei Săteşti, Iaşi, 1844

500-600


C - 31

10-15

TREI ALBUME DE ARTĂ Rudolf Schweitzer-Cumpăna - 1986; Francisc Şirato 1965; Alexandru Ţipoia - 1998

C - 32

10-15

DOUĂ REFERINŢE NICOLAE GRIGORESCU 1. Alexandru Vlahuţă: "Pictorul Nicolae Grigorescu", Editura Tineretului 1969; 2. Ionel Jianu: "Grigoresco" Editions en langues etrangeres, f.a.

C - 33

40-60

PATRU REFERINŢE PANAIT ISTRATI "Présentation des haïdoucs", Les Éditeurs Rieder, Paris, 1925; "Mikhaïl", Les Éditeurs Rieder, Paris, 1927; "Le Pêcheur d'Éponges", Les Éditeurs Rieder, Paris, 1930; "Codin", IG. Hertz, Bucureşti, 1935

C - 34

10-15

ALBUM - ATELIERE DE ARTIŞTI DIN BUCUREŞTI Noi Media Print, f.a.

C - 35 Walter Scott RICARDU INIMĂ DE LEU SAU TALISMANULU traducere de G. Baronzi; Tipografia Naţională a lui I. Romanov & C-nia, Bucuresti, 1856

25-35


C - 36 George Sion 101 FABULE "dedicate de George Sion M.S. Doamnei Elisabeta"; Imprimeria C. N. Rădulescu, Bucureşti, 1869

30-40

C - 37

25-30

COLLECŢIUNE DE NOUVELLE, POESII ŞI ALTELE Typographia Bisericească din St. Mitropolie, Bucureşti, 1855

C - 38 Ion Heliade Rădulescu ELEMENTE DE HISTORIA ROMANILOR SAU DACIA ŞI ROMANIA Typographia Statului, Bucureşti, 1860

30-35

C - 39

25-30

Stavri Artur POESII, 1888 - 1894 Editura "Tipografiei Nouă", Bucureşti, 1894

C - 40 Dora D'Istria EXCURSIONS EN ROUMÉLIE ET EN MORÉE două volume; Meyer et Zeller - Zürich şi J. Cherbuliez - Paris, 1863

150-180


C - 41 Enakaki Gane Spătar DOUĂ TITLURI Parte I - "Scene din întîmplările prilejuite în anii 1820 şi 1821 la Orient"; Partea II-a - "Călătoria lui Cupidon în pustiu, în prilejul catastrofului întîmplat în acest Prinţipat la anul 1821 1822"; În tipografia lui Dimitrie Gane, Iaşi, 1850

25-35

C - 42

40-50

DIN POESIILE LUI GEORGE SION Imprimeria Naţională a lui Iosif Romanov et Comp, Bucureşti, 1857

C - 43 Arthur und Albert Schott WALACHISCHE MÆHRCHEN Stuttgart und Tübingen, 1845

75-85

C - 44

25-35

S. Mihălescu (traducător)DEALU DRACULUI melodramă în cinci acte şi şase tablouri; În Tipografia lui F. OT., Bucureşti, 1853


C - 45 Gheorghe Popa-Lisseanu SECUII ŞI SECUIZAREA ROMÂNILOR Universul, Bucureşti, 1932

C - 46

20-30

125-150

ACTELE SOBOARELOR BISERICEI GRECO RĂSĂRITENE DIN ARDEAL "din anii 1850 şi 1860"; Tipărit în Tipografia Diecesană, Sibiu

C - 47 Andrei Şaguna PROMEMORIE DESPRE DREPTUL ISTORIC AL AUTONOMIEI BISERICEŞTI NAŢIONALE În Tipografia lui Gheorghe de Clozius, Sibiu, 1849

C - 48 CODE DE LOUIS XV Au Palais, Chez Claude Girard, À Paris, 1766

25-35

150-200


C - 49

125-150

SUITE NOUVELLE ET VERITABLE DE L'HISTOIRE ... "et des Avantures de l'Incomparable Don Quichotte de la Manche" Chez Charles Le Clerc, Á Paris,1726

C - 50 Alessandru Pelimon FLORI DE MOLDO - ROMÂNIA Poezii Tipografia Cezar Bolliac, Bucuresci, 1864

30-40

C - 51 N. B. Cantacuzino AMINTIRILE UNUI DIPLOMAT ROMÂN Tiparul "Cartea Românească", Bucureşti, 1944

15-20

C - 52 Dimitrie Bolintineanu POESII DIN TINEREŢE NEPUBLICATE ÎNCĂ Tipografia Naţională "C. N. Rădulescu", Bucuresci, 1869

50-60

C - 53 Saşa Pană POEME FĂRĂ DE IMAGINAŢIE cu desene de Florica Cordescu şi Ligia Macovei; Editura Socec & Co, S.A.R., 1947

25-35


C - 54 Constant Răutu EUGENIU CARADA - OMUL ŞI OPERA Editura Ramuri, Craiova, 1940

10-20

C - 55

35-50

TREI CĂRŢI DE FILOZOFIE DIN PERIOADA INTERBELICĂ Fanu Al. Duţulescu: "Dicţionarul filozofiei", Craiova, 1945; Michel Uta: "La Théorie du savoir dans la philosophie d'Auguste Comte", Paris 1928; Jean Aberman: "Curentul antiintelectualist francez", Bucureşti, 1939

D. Arta Plastica Artisti contemporani D-1 MARILENA MURARIU (n. 1954 ) ZI TORIDĂ LA BALCIC ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

600-800

50 x 55 cm D-2 MARILENA MURARIU (n. 1954 ) GEAMIA DIN BALCIC ulei/pânză, semnat, datat (2)011 stânga jos (T.A.P.)

800-1200

65 x 50 cm

D-3 DOREL ZAICA (n. 1939 ) CONSENS FERM LA NONSENS ulei/pânză, semnat, datat 2012 dreapta jos (T.A.P.) 75 x 75 cm

1500-1800


D-4 MARINELA MÂNTESCU ISAC (n. 1954 ) ŢĂRM ulei/pânză, semnat stânga jos; pe verso intitulat, semnat şi datat 2012 (T.A.P.)

1000-1300

60 x 80 cm D-5 VLADIMIR ȘETRAN (n. 1935 ) PĂDURE LA SCORŢENI acryl/pânză, semnat şi datat (19)92 central pe latura de jos (T.A.P.)

1200-2000

85 x 85 cm D-6 Adriana Boerescu (n. 1961 ) COMPOZIŢIE VIOLET ulei/pânză, semnat, datat 1989 dreapta sus (T.A.P.)

400-600

50 x 60,5 cm D-7 ȘTEFAN PELMUȘ (n. 1949 ) CASĂ ulei/carton Tego, semnat în monogramă, datat (19)91 pe latura de jos spre stânga; pe verso intitulat, semnat şi datat (T.A.P.)

500-700

31,8 x 27,8 cm D-8 VERGIL COJOCARU (n. 1938 ) NUD ulei/pânză, semnat dreapta jos şi pe şasiu (T.A.P.)

41 x 33 cm

400-600


D-9 NICOLAE BLEI (n. 1949 ) STRADĂ IARNA ulei/pânză, semnat dreapta jos; pe verso intitulat, semnat şi datat 2011 (T.A.P.)

800-1000

50 x 60 cm D - 10 Angela Tomaselli (n. 1943 ) CASTEL PE VALEA LOIREI acryl/pânză, semnat dreapta jos; pe verso intitulat şi datat 2010 pe şasiu (T.A.P.)

500-600

45 x 35 cm D - 11 Angela Tomaselli (n. 1943 ) IARNA acryl/pânză, semnat spre dreapta jos, în câmpul lucrării (T.A.P.)

600-700

70 x 70 cm D - 12 Cornelia Ionescu Drăguşin (n. 1939 ) GONDOLĂ LA VENEŢIA ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

600-700

65,3 x 46 cm

D - 13 Cornelia Ionescu Drăguşin (n. 1939 ) CASĂ LA MARGINEA PĂDURII ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

46 x 65 cm

600-800


D - 14 SORIN ILFOVEANU (n. 1946 ) NUD VĂZUT DIN SPATE laviu/hârtie, semnat, datat 1987 dreapta sus (T.A.P.)

300-600

39,5 x 31,5 cm

D - 15 SORIN ILFOVEANU (n. 1946 ) GRĂDINĂ acryl/pânză, semnat şi datat 2011 dreapta sus; pe verso semnat, datat "nov. 2011" şi intitulat (T.A.P.)

5000-6000

120 x 100 cm D - 16 ANA RUXANDRA ILFOVEANU (n. 1947 ) UN ANOTIMP ÎN PARADIS tuş cu peniţa şi pensula şi fotografie/hârtie, semnat, datat 2011, intitulat stânga sus (T.A.P.)

400-500

41 x 30 cm D - 17 Vasile Mureşan Murivale (n. 1957 ) RUE MOUFFETARD - PARIS ulei/pânză, semnat dreapta jos, localizat stânga jos (T.A.P.)

500-700

65 x 50 cm D - 18 RADU DĂRÂNGĂ (n. 1944 ) PEISAJ ulei/pânză, semnat dreapta jos; pe verso intitulat, semnat datat (19)83 (T.A.P.)

30,5 x 41 cm

400-500


D - 19 SANDA BUȚIU (n. 1958 ) CER CU NORI ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

300-400

33,3 x 20,3 cm

D - 20 LIVIU SUHAR (n. 1943 ) OBIECTE ulei/pânză/carton, semnat, datat 2003 dreapta sus; pe verso semnat, intitulat şi datat 2003 (T.A.P.)

1000-1300

22 x 46 cm D - 21 ANGHEL VASILE SIMINIUC (n. 1949 ) MERE ALBASTRE ulei/placaj, semnat dreapta jos în pastă; pe verso semnat, datat 2011 şi date tehnice (T.A.P.)

250-350

20,5 x 35 cm D - 22 KATY (ECATERINA) ZOLTAN (n. 1942 ) NATURĂ STATICĂ DE TOAMNĂ ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos în monogramă; artista a fost eleva lui Alexandru Mohi (T.A.P.)

500-700

56 x 48 cm D - 23 DAN HATMANU (n. 1926 ) LA BOLTA RECE creion conté şi pastel/hârtie granulată, semnat, datat (19)86 dreapta sus (T.A.P.)

30 x 18,5 cm

400-600


D - 24 Liviu Lăzărescu (n. 1934 ) ANEMONE ulei/placaj, semnat stânga jos (T.A.P.)

250-300

35 x 27 cm

D - 25 MIHAI SÂRBULESCU (n. 1957 ) ZID LA BALCIC ulei/pânză, semnat, datat (2)012 dreapta jos (T.A.P.)

400-600

35 x 24,5 cm

D - 26 HOREA PAȘTINĂ (n. 1946 ) CÂMPIE ulei/pânză/carton, semnat, datat 2010 dreapta jos (T.A.P.)

600-800

21 x 61,7 cm D - 27 Simion Crăciun ( 1956-2013 ) PEISAJ SPANIOL - BARCELONA ulei/pânză, semnat, datat 2011 dreapta jos (T.A.P.)

550-750

60 x 70,5 cm D - 28 Ştefan Sileanu (n. 1939 ) PEISAJ VENEŢIAN ulei/pânză, semnat, datat 2006 stânga jos (T.A.P.)

50 x 45 cm

500-700


D - 29 Ion Bârlădeanu (n. 1946 ) COMPOZIŢIE colaj/hârtie, semnat, datat 2012 pe verso (T.A.P.)

300-400

10 x 21 cm D - 30 AUREL NEDEL ( 1930-2014 ) AUTOPORTRET ulei/pânză, nesemnat; lucrarea este însoţită de autentificare din partea maestrului Aurel Nedel (T.A.P.)

700-900

70,5 x 51 cm D - 31 IOANA CRĂCIUN DOBRESCU (n. 1958 ) SAT BĂNĂŢEAN ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

550-700

72,7 x 56,8 cm

D. Arta Plastica Sculptura D - 32 Adrian Popovici ( 1943-2009 ) ASTROLOGUL bronz turnat, patinat, cizelat/ soclu de marmură semnat în spate (T.A.P.)

h = 48 cm

800-900


D - 33 MARCEL GUGUIANU ( 1922-2012 ) VICTORIE marmură sculptată, cizelată şi lustruită, pe soclu de marmură roşie; semnată pe plăcuţa de bronz de pe soclu. Lucrarea este însoţită de certificat de autenticitate eliberat de Fundaţia Marcel Guguianu şi semnat de artist (T.A.P.)

7500-8000

h = 61 cm fără soclu (h = 93,5 cm cu soclu) D - 34 SAVU (GEORGE) SAVARGIN ( 1890-1954 ) SPIRU HARET bronz turnat, cizelat, patinat, semnat şi datat 1914 pe latura stânga; pe latura dreaptă ştampila de turnătorie: "Fabrica V.V. Răşcanu, Bucureşti, 1914" (T.A.P.)

2000-2500

36 x 27 x 53 cm

D. Arta Plastica Icoane D - 35 Atelier Românesc ÎNCORONAREA FECIOAREI ulei/panou de lemn parchetat încadrată în ramă originală; sec. XIX (T.A.P.)

900-1100

41 x 30 cm

D. Arta Plastica Grafica, acuarela D - 36 EVA CERBU SIEGLER ( 1924-2008 ) REVELAŢIE guaşă şi acuarelă/hârtie, nesemnat; pe verso schiţă de personaje în creion (T.A.P.)

38,5 x 29 cm

350-500


D - 37 NICOLAE PERȚACHE ( 1913-1983 ) REVERIE pastel/hârtie canson, semnat, datat (1)941 stânga sus (T.A.P.)

350-550

70 x 49,7 cm

D - 38 Aurel Frăţilă ( 1885-1940 ) DOAMNA CU TURBAN pastel/hârtie, semnat, datat 1923 dreapta jos (T.A.P.)

500-700

96 x 69,2 cm

D - 39 JEAN (ION) NIȚESCU ( 1897-1957 ) COPIL CU BERETĂ creion conté albastru/hârtie, semnat, datat (1)927 dreapta jos (T.A.P.)

200-300

33,5 x 23,5 cm

D - 40 MARCEL CHIRNOAGĂ ( 1930-2008 ) DACĂ NU VEI MAI FI OM litografie/hârtie de ambalaj bej, exemplar de autor, intitulat stânga jos, semnat, datat (19)72 dreapta jos sub imagine cu creionul (T.A.P.)

400-600

56,5 x 51 cm D - 41 VASILE KAZAR ( 1913-1998 ) FIESTA tuş şi acuarelă/hârtie, semnat, datat 2.X.(1)993 dreapta jos (T.A.P.)

41,8 x 60,2 cm

350-450


D - 42 ION PACEA ( 1924-1999 ) POARTĂ tempera/hârtie ocru, semnat stânga jos (T.A.P.)

650-750

51 x 66,3 cm D - 43 Mihail G. Gion ( 1913-1993 ) ALI ŞI NEVESTELE tuş cu peniţa/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

100-150

16,5 x 12 cm

D - 44 DIMITRIE ȘTIUBEI ( 1901-1989 ) MARINĂ guaşă şi tempera/hârtie, semnat, datat (19)68 dreapta jos (T.A.P.)

500-700

34,5 x 51 cm D - 45 ION SĂLIȘTEANU ( 1929-2011 ) CRÂNG tempera/carton subţire, semnat dreapta jos (T.A.P.)

500-600

49 x 68,5 cm D - 46 HENRI H. CATARGI ( 1894-1976 ) PEISAJ CU GARD ŞI POMI creion şi acuarelă/hârtie, semnat, datat (19)68 stânga jos (T.A.P.)

33,5 x 48 cm

500-700


D - 47 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) ODIHNĂ cărbune/hârtie, semnat, datat 1922 stânga jos (T.A.P.)

600-800

41 x 47,7 cm D - 48 MIRCEA OLARIAN ( 1898-1985 ) ODINIOARĂ litografie/hârtie, semnat dreapta jos cu creionul, intitulat stânga jos, cu sigiliul artistului în partea dreapta jos (T.A.P.)

100-250

31 x 24 cm D - 49 MIRCEA OLARIAN ( 1898-1985 ) AMALFI aquaforte/hârtie, exemplarul 1/1, semnat stânga jos în placă, intitulat, numerotat stânga jos şi semnat dreapta jos, sub cuvetă, cu creionul; lucrarea a participat la expoziţia de grafică Mircea Olarian din februarie martie 1975, galeria Simeza, cat. 83 (T.A.P.)

150-250

22,5 x 31,5 cm D - 50 MIRCEA OLARIAN ( 1898-1985 ) SCHELA - ADA KALEH - 1929 litografie color/hârtie, intitulat stânga jos sub imagine; semnat dreapta jos sub imagine cu creionul, cu sigla artistului ilizibil dreapta jos în câmpul lucrării. Lucrarea a participat la Expoziţia Retrospectivă Mircea Olarian, septembrie 1978, Bucureşti, Sala Dalles (T.A.P.)

32 x 24 cm

150-200


D - 51 TIA (ERNESTINA) PELTZ ( 1923-1999 ) FEMEIE ŞEZÂND tuş cu peniţa/hârtie, semnat dreapta jos cu tuş negru, cu dedicaţie către d-na. Marcel Iancu şi semnat în pastă de pix neagră dreapta jos (T.A.P.)

300-400

45 x 28 cm

D - 52 TIA (ERNESTINA) PELTZ ( 1923-1999 ) COPIL PE SCAUN desen în pastă de pix negru/hârtie, nesemnat; pe verso "Cuplu" - desen în pastă de pix neagră, cu dedicaţia olografă către maestrul Marcel Iancu, semnat, datat (1)969 şi localizat Israel (T.A.P.)

450-500

32,5 x 23 cm D - 53 TIA (ERNESTINA) PELTZ ( 1923-1999 ) BĂRBAT CU PAHAR tuş cu peniţa/hârtie, cu dedicaţie olografă către Marcel Iancu, semnat şi datat 21.V.(1)969 dreapta jos (T.A.P.)

300-400

45 x 30 cm

D - 54 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) PLAJĂ LA MAMAIA acuarelă şi creion/hârtie, semnat, localizat şi datat (19)91 dreapta jos; pe verso dedicaţie olografă cu semnătură şi datare 18 martie 2009 (T.A.P.)

400-500

25,5 x 35,5 cm D - 55 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) GOLF acuarelă/hârtie, semnat, datat (19)93 şi localizat Mamaia stânga jos (T.A.P.) 28,5 x 40 cm

400-500


D - 56 CONSTANTIN POPOVICI ( 1938-1995 ) SPERIETORI cărbune şi pastel/hârtie, semnat, datat (19)91 dreapta jos (T.A.P.)

200-300

34 x 49 cm D - 57 PARTOG VARTANIAN ( 1898-1954 ) INTERIOR acuarelă/hârtie, semnat, datat (1)934, intitulat dreapta jos cu cerneală sepia (T.A.P.)

500-700

37 x 56,5 cm D - 58 SPIRU CHINTILĂ ( 1921-1985 ) BALERINE monotipie cu intervenţii manuale/hârtie/carton, exemplarul 1/1, semnat, datat (19)52 dreapta jos şi intitulat stânga jos; provine din colecţia familiei (T.A.P.)

600-800

31,5 x 24,5 cm D - 59 SPIRU CHINTILĂ ( 1921-1985 ) NUD ÎN ATELIER monotipie color/hârtie,exemplarul 1/1, semnat, datat (1)947 dreapta jos cu creionul; provine din colecţia familiei (T.A.P.)

500-700

33,5 x 25 cm D - 60 SPIRU CHINTILĂ ( 1921-1985 ) NATURĂ STATICĂ CU OBIECTE DIN ATELIER tempera/hârtie, semnat, datat (19)58 dreapta jos cu alb; provine din colecţia familiei (T.A.P.)

34,5 x 45 cm

700-900


D - 61 GEORGE MATEI CANTACUZINO ( 1899-1960 ) ZI DE DUMINICĂ acuarelă şi creion/hârtie, semnat, datat 1936 dreapta jos (T.A.P.)

350-500

34 x 45 cm D - 62 GHEORGHE ILIESCU CĂLINEȘTI ( 1932-2001 ) PORTRET DE ADOLESCENTĂ tuş/hârtie, semnat, datat (1)988 dreapta jos (T.A.P.)

250-350

29,2 x 20,5 cm

D - 63 MAGDALENA RĂDULESCU ( 1902-1982 ) ARLECHIN tuş/hârtie, semnat dreapta; pe verso desenat o dansatoare (T.A.P.)

200-300

26 x 20 cm D - 64 Vasile Chinschi ( 1939-2004 ) PEISAJ DE IARNĂ acuarelă/hârtie, semnat, datat (19)90 dreapta jos (T.A.P.)

700-900

24,5 x 32 cm D - 65 Vasile Chinschi ( 1939-2004 ) PEISAJ DE VARĂ acuarelă/hârtie, semnat, datat (19)90 dreapta jos (T.A.P.)

27,5 x 33 cm

700-900


D - 66 Constantin Cerăceanu ( 1940-2006 ) CASA GALBENĂ guaşă/hârtie, nesemnat ; pe verso semnat şi dedicaţie olografă (T.A.P.)

200-300

29,5 x 39,5 cm D - 67 ION MURARIU ( 1922-2012 ) STRADĂ acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

300-400

28 x 50,3 cm

D. Arta Plastica Pictura D - 68 ION MUSCELEANU ( 1903-1997 ) PEISAJ DE IARNĂ ulei/pânză, semnat, datat (1)974 dreapta jos (T.A.P.) 49 x 60 cm D - 69 PAN (PANDELE) IOANID ( 1878-1956 ) HORĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1500-2000

250-300

11,5 x 15,5 cm D - 70 GEORGE MATEI CANTACUZINO ( 1899-1960 ) NUD ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

550-700

49,5 x 67,5 cm D - 71 GEORGE MATEI CANTACUZINO ( 1899-1960 ) PEISAJ ulei/carton, semnat, datat 1935 stânga jos (T.A.P.)

50 x 65,5 cm

550-700


D - 72 COLETTE BOSNIEF PARASCHIVESCU PEISAJ RURAL ulei/carton, semnat, datat 1937 dreapta jos; Artista a expus la Salonul Oficial din 1943 şi la Expoziţia "Tinerimea Artistică" din 1947 (T.A.P.)

400-600

50 x 34 cm D - 73 Petre Bedivan ( 1928-1982 ) PEISAJ ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

300-500

30,2 x 44,8 cm D - 74 IOSIF STEURER ( 1885-1971 ) VELIER PE MARE ulei/carton, semnat stânga jos cu negru; pe verso semnat şi adresa artistului "Str. Aristia 6" (T.A.P.)

300-400

13 x 12,5 cm D - 75 PETRE BULGĂRAȘ ( 1884-1939 ) TÂNĂRĂ CU BĂSMĂLUŢĂ ulei/carton, semnat, datat (1)937 dreapta jos (T.A.P.)

500-700

70 x 50 cm

D - 76 ION DOBOȘARIU PESCAR PE MARE ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

34 x 44 cm

200-300


D - 77 GEORGE (GHEORGHE) TOMAZIU ( 19151990 ) PORTRETUL DOMNIŞOAREI VERA ulei/pânză, semnat, datat (19)69 dreapta sus (T.A.P.)

600-800

61 x 50 cm D - 78 VALENTIN HOEFLICH ( 1910-1997 ) MARGINE DE PĂDURE ulei/pânză de sac/carton, semnat, datat (19)47 stânga jos (T.A.P.)

800-1000

52,5 x 62,7 cm D - 79 STAVRU TARASOV ( 1883-1961 ) MARINĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

850-1000

42,5 x 67,5 cm D - 80 DRAGOȘ VIȚELARU ( 1951-2009 ) ÎN PORT ulei/pânză, semnat în monogramă, datat (19)86 dreapta jos (T.A.P.)

600-800

53,5 x 64,5 cm D - 81 DAN BĂJENARU ( 1900-1988 ) ÎN TRIVALE ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

59 x 84 cm

800-1200


D - 82 PERICLE CAPIDAN ( 1869-1966 ) FLORI DE AUGUST ÎN ATELIER ulei/carton, semnat stânga sus (T.A.P.)

1000-1300

100 x 71,8 cm

D - 83 FRIED PAL ( 1893-1976 ) BALERINĂ ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

1000-1300

82 x 62 cm

D - 84 George D. Năsturel ( 1904-2002 ) CASE LA ŢARĂ ulei/carton, semnat dreapta jos; lucrarea provine din colecţia familiei (T.A.P.)

400-600

34,5 x 49,5 cm D - 85 LEON ALEXANDRU BIJU ( 1880-1970 ) LALELE ALBE ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

600-800

67 x 49 cm

D - 86 LEON ALEXANDRU BIJU ( 1880-1970 ) COLŢ DE FEREASTRĂ ulei/carton, semnat, datat 1942/II dreapta sus; pe verso etichetă de participare le Salonul Oficial de toamnă şi însemnare olografă pe carton, cu intitulare şi datare 1961 (T.A.P.) 56 x 70 cm

3000-3500


D - 87 PETRE REMUS TROTEANU ( 1885-1957 ) PEISAJ LA MARGINEA APEI ulei/placaj, semnat dreapta jos (T.A.P.)

600-700

34,5 x 47,3 cm D - 88 OTTO BRIESE ( 1889-1963 ) FLORI DE PĂR ÎN BORCAN DE STICLĂ ulei/carton, semnat, datat 1943 dreapta jos (T.A.P.)

800-1100

69,5 x 48,2 cm

D - 89 OTTO BRIESE ( 1889-1963 ) STOGURI LA DOLHEŞTI ulei/carton, semnat dreapta jos, datat 1949 stânga jos; pe verso semnat, localizat "Dolheşti, jud. Baia" şi datat (T.A.P.)

700-900

45,4 x 60,4 cm D - 90 SPIRU VERGULESCU ( 1934-2007 ) LIVADA LA COZIA ulei/carton, semnat dreapta jos; pe hârtia de protecţie de pe verso intitulat, dedicaţie olografă, semnat şi datat 1981 (T.A.P.)

700-900

42 x 51 cm D - 91 MIRCEA CIOBANU ( 1950-1991 ) PERSONAJE ulei/pânză, semnat dreapta sus cu roşu; pe verso inscripţionat Ciobanu Mihai Mircea, intitulat şi localizat Bucureşti; provine din colecţia George Ivaşcu (T.A.P.) 50,3 x 42,4 cm

1000-1300


D - 92 MIRCEA CIOBANU ( 1950-1991 ) PORTRET ulei/pânză, nesemnat; pe verso inscripţionat Ciobanu, II pict.; provine din colecţia George Ivaşcu (T.A.P.) 47 x 37 cm

1000-1300

D - 93 MIRCEA CIOBANU ( 1950-1991 ) NATURĂ STATICĂ CU PEŞTI ulei/pânză, semnat dreapta sus (T.A.P.) 52 x 59,3 cm

2500-2700

D - 94 VASILE VARGA ( 1921-2005 ) FLOAREA SOARELUI ulei/pânză/carton, semnat, datat 22 septembrie (19)91 în pastă în partea de jos; pe verso însemnare olografă (T.A.P.)

800-900

62,5 x 49,5 cm D - 95 OVIDIU OPREA ( 1958-2007 ) CĂMĂTAR ulei/pânză, semnat lateral dreapta; lucrarea necesită uşoară restaurare. Provine din colecţia Doru Dan Preda (T.A.P.)

600-800

35 x 27,3 cm D - 96 OVIDIU OPREA ( 1958-2007 ) PORTRETUL UNUI BEDUIN ulei/carton, semnat dreapta jos; provine din colecţia Doru Dan Preda (T.A.P.)

23,2 x 17,5 cm

500-700


D - 97 OVIDIU OPREA ( 1958-2007 ) BEDUIN ulei/carton, semnat dreapta jos; provine din colecţia Doru Dan Preda (T.A.P.)

400-600

21,8 x 20,5 cm D - 98 OVIDIU OPREA ( 1958-2007 ) INTERIOR ulei/carton PFL, semnat dreapta jos (T.A.P.)

450-550

31 x 23,7 cm

D - 99 MARIUS CILIEVICI ( 1930-2000 ) ACORD ulei/carton, semnat, datat (1)988 dreapta jos; pe verso datat, localizat, semnat şi intitulat (T.A.P.)

1900-2100

65 x 60 cm D - 100 RUDOLF NEGELY ( 1883-1950 ) VELIERE PE CANAL ulei/carton, fragment de semnătură dreapta jos (T.A.P.)

500-600

49,5 x 58,8 cm D - 101 MARIN H. GEORGESCU ( 1886-1932 ) TURNUL DIN SIBIU ulei/placaj, semnat, datat 1924, localizat Sibiu dreapta jos (T.A.P.)

26,6 x 16,3 cm

400-600


D - 102 EUGEN CRĂCIUN ( 1922-2001 ) HRIST ulei/carton, semnat, datat 1995 dreapta jos; lucrarea provine din familie şi este reprodusă în catalogul "Eugen Crăciun, o nouă direcţie în arta modernă românească", volumul II, pag.218 (T.A.P.)

1000-1300

98,7 x 50 cm

D - 103 SPIRU CHINTILĂ ( 1921-1985 ) FALEZĂ LA CONSTANŢA ulei/pânză, semnat dreapta jos; provine din colecţia familiei (T.A.P.)

1000-1300

28,3 x 41,2 cm D - 104 SPIRU CHINTILĂ ( 1921-1985 ) DUNĂREA LA OSTROV ulei/pânză, semnat dreapta jos; provine din colecţia familiei (T.A.P.)

1000-1300

32,2 x 46,2 cm D - 105 Ritta Boemm (Feher) ( 1868-1948 ) NATURĂ STATICĂ CU PĂPUŞĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

500-700

60 x 48 cm

D - 106 Constantin Crăciun ( 1928-1997 ) FLORI ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

63,5 x 53,5 cm

1500-1800


D - 107 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872-1944 ) DE LA FÂNTÂNĂ ulei/pânză, semnat dreapta sus (T.A.P.)

6000-7000

112,3 x 69,5 cm

D - 108 NICU (NICOLAE) ENEA ( 1897-1960 ) NUD CULCAT ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1500-2000

38 x 109 cm D - 109 NICU (NICOLAE) ENEA ( 1897-1960 ) TÂRG DIN NEAMŢ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1300-1500

59,5 x 71,5 cm D - 110 Ioan Theodor Ispas ( ?-1943 ) POD LA BĂNEASA ulei/carton, semnat, datat (1)928 stânga jos; pe verso etichetă de participare la "Salonul Ateneului" din 1920 cu numele artistului şi titlul lucrării (T.A.P.)

550-750

49,3 x 62,5 cm D - 111 VASILE POPESCU ( 1894-1944 ) VEDERE PESTE ORAŞ ulei/carton, semnat, datat (1)941 stânga jos (T.A.P.) 51 x 69,5 cm

7000-8000


D - 112 APOSTOL MĂNCIULESCU ( 1887-1962 ) NĂFRAMA ALBĂ ulei/carton, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

650-800

50 x 34,5 cm

D - 113 DAN IALOMIȚEANU ( 1899-1979 ) FLORI ALBASTRE ulei/carton, semnat, datat (1)926 dreapta jos (T.A.P.)

400-500

35 x 25 cm

D - 114 ELENA POPEA ( 1885-1941 ) ÎNAINTE DE FURTUNĂ ulei/carton, semnat dreapta jos cu peniţa (T.A.P.)

1200-1500

36,2 x 51 cm D - 115 ELENA POPEA ( 1885-1941 ) LA MALUL MĂRII ulei/pânză, semnat dreapta jos cu creionul (T.A.P.) 65,6 x 69,7 cm

5000-6000

Profile for Gold Art

91_  

91_  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded