Page 1

order

C. Carte/manuscris Carte

C-1

30-50

REVISTA ARTA 25 numere de la sfârşitul anilor '80

C-2 Tudor Arghezi STIHURI PESTRIŢE ilustraţii de Perahim; Editura Tineretului, Bucureşti, 1960

10-20

C-3

50-60

MODERNE KUNST IN MEISTER HOLZSCHNITTEN Verlag von Rich. Bong, Berlin, f.a.

C-4 Prof. Dr. Chr. Musceleanu MATERIA ÎN INFINITUL MARE, PE PĂMÂNT ŞI ÎN INFINITUL MIC Editura Casei Şcoalelor, Bucureşti, 1930

20-25

C-5 Constantin Titel Petrescu SOCIALISMUL ÎN ROMÂNIA(1835 - 6 SEPTEMBRIE 1940) Biblioteca Socialistă, 1944 - 1945

60-65

C-6 A.D. Xenopol LES ROUMAINS

25-30

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]


order

"Histoire état matériel et intellectuel"; Librairie Ch. Delagrave, Paris, 1908

C-7 Vasile V. Haneş ANTOLOGIA ORATORILOR ROMÂNI Socec & Co, Bucureşti, 1942

20-25

C-8 Lucian Blaga TRILOGIA CULTURII "Orizont şi stil; Spaţiul mioritic; Geneza metaforei; Sensul culturii"; Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1944

30-35

C-9 Ion Caraion DIMINEAŢA NIMĂNUI cu dedicaţie autografă; Editura Tineretului, Bucureşti, 1967

5-10

C - 10 Mihai Tican Rumano SPANIA DE AZI cu dedicaţie autografă; Editura Cartea Românească, Bucureşti

10-15

C - 11 Benjamin Fundoianu IMAGINI ŞI CĂRŢI DIN FRANŢA

10-15

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]


order

Editura Socec & Co, Bucureşti, 1921

C - 12 Marg. Miller - Verghy şi Ecaterina Săndulescu EVOLUŢIA SCRISULUI FEMININ ÎN ROMÂNIA Editura Bucovina, Bucureşti, 1935

C - 13

10-15

8-15

TREI CĂRŢI DE POVEŞTI scrise de Regina Elisabeta şi Regina Maria

C - 14 Liviu Rebreanu METROPOLE Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1931

C - 15

5-10

12-15

ARTA PENTRU TOŢI 11 titluri: Iser, Şt. Dimitrescu, Th. Pallady, J. Al. Steriadi, I. Andreescu, C. Ressu, Şt. Luchian, O. Băncilă, F. Şirato, L. Grigorescu, Th. Aman

C - 16 George Potra CĂLĂTORI ROMÂNI ÎN ŢĂRI STRĂINE cu dedicaţie autografă; Tiparul "Oltenia", Bucureşti, 1939

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

8-15


order

C - 17 Nicolae Mănescu TURCIA DE ASTĂZI Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1939

15-20

C - 18

10-15

ION ŞĂLIŞTEANU "Arta românească" I, 1991 - mapă cu reproduceri

C - 19 Radu Bogdan ANDREESCU vol. II - "Posteritatea critică"; Editura Meridiane, Bucureşti, 1982

60-70

C - 20

15-20

TREI ALBUME DE ARTĂ 1. Ştefan Luchian de Vasile Drăguţ, 1962; 2. Ţuculescu de Petru Comarnescu, 1967; 3. Tanasis Fappas de Liviu H. Oprescu, 1985

C - 21

25-30

DOUĂ ALBUME DE ARTĂ 1. Nicolae Dărăscu, 1966 2. Traian Brădean, 1985

C - 22

20-25

DOUĂ CATALOAGE ALE MUZEULUI ZAMBACCIAN DIN 1966 ŞI 1973

C - 23

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

7-15


order

DOUĂ CATALOAGE DE ARTĂ 1. Marcel Chirnoagă 2. Maria Bănică, 1988

C - 24 Alexandru Vlahuţă ROMÎNIA PITOREASCĂ Editura I. V. Socec, Bucureşti, 1901

9-15

C - 25 Victor Eftimiu JOS LABA DE PE TRICOLOR "Demascarea lui Stelian Popescu" cu dedicaţie autografă; Editura şi Tipografia Autorului

15-20

C - 26

15-20

TREI SALOANE OFICIALE din: 1929, 1944 şi 1945

C - 27 Iuliana Fabritius Dancu CETĂŢI ŢĂRĂNEŞTI SĂSEŞTI DIN TRANSILVANIA mapă; Revista Transilvania, Sibiu, 1983

80-85

C - 28

20-25

DOUĂ FOTOGRAFII înfăţişândul pe Nicolae Herlea - cu dedicaţie şi semnătură

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]


order

C - 29

40-45

MANUSCRISE ŞCOLARE două "Jurnale" - aparţinând unor domnişoare de pension, cu ilustraţii C - 30

8-15

DOUĂ CĂRŢI DE POVEŞTI din perioada antebelică; 1. Contesa de Ségur: "În vacanţă", Editura Ancora, Bucureşti; 2. I. T. Mera: "Din lumea basmelor" - cu 87 ilustraţii originale, Editura Minerva, Bucureşti, 1906 C - 31

5-10

H. M. De Campigny LA MAGIE POUR TOUS "Ou la culture des pouvoirs secrets"; Editions Garnier Freres, Paris, 1972

C - 32 Louis Charles Royer AMORUL ÎN GERMANIA Editura Librăriei "Franco - Română", Dinu Popescu, f.a.

C - 33

4-10

25-30

PATRU REVISTE DE ARTĂ Arcades, Arts in The Rumanian People's Republic, Lumină şi Culoare (2 numere)

C - 34 Gabriel Garcia Márquez FANTASTICA ŞI TRISTA POVESTE A CANDIDEI ERENDIRA... cu ilustraţii de Dodi Teodorescu Romanaţi; Editura file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

5-10


order

Univers, Bucureşti, 1980

C - 35

4-10

DIN STIHURILE JUPÂNULUI FRANÇOIS VILLON "în tălmăcirea lui Al. Alexianu"; Editura Univers, Bucureşti, 1980

C - 36

13-16

ALBUM MARIUS CILIEVICI Monitorul Oficial, f. a.

C - 37 Anton Pann NOUL EROTOKRIT colegat - cinci volume; Sibiu, 1837

500-550

C - 38

600-650

MANUSCRIS foaie din condica mănăstirii Golia - cu semnătura lui Ion Creangă din 1866

C - 39 Mihail Kogălniceanu

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

400-450


order

DOCUMENT OLOGRAF semnat de Mihail Kogălniceanu C - 40

160-200

FOTOGRAFIE tramvaiul electric pe bulevardul Carol - 1898, cu autograf

C - 41

320-360

PATRU FOTOGRAFII portrete executate în atelierul "Carol Szatmari" fotograf al Curţii Principelui Carol I C - 42 D.D. Pătrăşcanu CANDIDAT FĂRĂ NOROC ŞI ALTE POVESTIRI FOLOSITOARE autorul este tatăl lui Lucreţiu Pătrăşcanu; carte bibliofilă - întâia ediţie, exemplarul 73 din 75 exemplare; cu copertă şi casetă originală; Editor H. Steinberg, Librar, Bucureşti

100-120

D. Arta Plastica Artisti contemporani

D-1 Radu Dărângă (n. 1944 ) FETIŢĂ CU MĂR ulei/pânză, semnat dreapta jos, datat 1983 pe şasiu (T.A.P.)

300-500

35,5 x 27,5 cm D-2 Traian Brădean (n. 1927 ) FAZAN ulei/pânză, semnat, datat 1992 dreapta sus (T.A.P.) 46 x 54,7 cm

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

1800-2200


order

D-3 Angela Popa Brădean (n. 1934 ) PEISAJ CU CĂPIŢE ulei/pânză, semnat, datat (19)93 dreapta jos cu orange (T.A.P.)

900-1200

46 x 55 cm D-4 Nicolae Blei (n. 1949 ) COCOŞUL ulei/carton, semnat, datat 1989 stânga jos (T.A.P.)

500-700

38 x 46 cm D-5 Luminiţa Gliga (n. 1975 ) VEDERE DIN BUCUREŞTI acryl/carton, semnat, datat 2010 dreapta jos (T.A.P.) 51,5 x 39,5 cm

300-400

D-6 Aureliu Răzvan Ionescu (n. 1935 ) TĂRÂMURI XXXIX tehnică mixtă/carton, semnat şi datat 1999 în partea de jos (T.A.P.)

350-450

42 x 31 cm D-7 Francisc Chiuariu (n. 1966 ) FISURĂ ulei/pânză, semnat, datat 1996 dreapta jos (T.A.P.) 160 x 160 cm D-8 Gheorghe Coclitu (n. 1943 ) DUNĂREA ÎN GERMANIA ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

1200-1500

600-700


order

40 x 60 cm D-9 Mihai Gheorghe (n. 1937 ) CÂRCIUMĂRESE LA FEREASTRĂ ulei/pânză, semnat în monogramă stânga jos (T.A.P.)

400-500

49 x 39 cm D - 10 Alina Manole (n. 1984 ) CIORAPI CU FUNDĂ acryl/pânză, semnat pe latura dreaptă jos (T.A.P.)

400-600

70 x 50 cm

D - 11 Liviu Suhar (n. 1943 ) CONTRABASUL ALB ulei/pânză, semnat şi datat 2004 stânga sus cu roşu; lucrarea este reprodusă în catalogul "Liviu Suhar", februarie 2008, pag.28 (T.A.P.)

1000-1800

61 x 38 cm D - 12 Ştefan Câlţia (n. 1942 ) CUIBUL CU FLORI ulei/pânză, semnat, datat 1978 stânga jos (T.A.P.) 41,5 x 50,2 cm D - 13 Vasile Gheorghiţă (n. 1943 ) MAESTRUL ŞI MUZA (AUTOPORTRET) ulei/pânză, semnat, datat (19)97 dreapta jos (T.A.P.)

4000-5000

900-1200

65 x 54 cm D - 14 Zamfir Dumitrescu (n. 1946 ) NATURĂ STATICĂ CU PIPĂ file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

1500-1800


order

ulei/carton, semnat cu monogramă, datat 4(19)85 dreapta jos (T.A.P.) 30 x 40 cm D - 15 Lucian Liciu (n. 1968 ) PIAŢA DE FLORI ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

500-700

50 x 60 cm D - 16 Mihaela Nica Crăciun (n. 1934 ) CONTOPIRE ulei/pânză, semnat dreapta jos, datat 2002 pe şasiu (T.A.P.)

750 - 950

50 x 65 cm D - 17 Valentin Codoiu (n. 1955 ) FRUCTE EXOTICE ulei/pânză, semnat, datat (19)84 stânga jos (T.A.P.)

500-700

70 x 50 cm

D - 18 Ştefan Sileanu (n. 1939 ) PEISAJ PARIZIAN ulei/pânză, semnat, datat 2008 dreapta jos (T.A.P.)

400-600

50 x 60 cm D - 19 Harry Guttman (n. 1933 ) NUDURI aquaforte/hârtie, semnat dreapta jos sub cuvetă (T.A.P.) 24,5 x 29,6 cm file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

200-250


order

D - 20 Dan Hatmanu (n. 1926 ) BIBLIOTECA CENTRALĂ - IAŞI tuş/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

350-450

49,7 x 40 cm

D - 21 Cela Maria Neamţu (n. 1941 ) ALTAR tapiserie haute lisse şi broderie; pe verso date tehnice şi datare 1991 (T.A.P.)

1000-1300

146 x 60 cm

D. Arta Plastica Sculptura

D - 22 Tudor Gheorghe ( 1882-1944 ) CALMUK bronz turnat, patinat, semnat, datat 1918 lateral dreapta pe soclu; pe verso marca turnătoriei Fr. Guran, Bucureşti (T.A.P.)

1300-1500

h = 32 cm D - 23

500-700

REGAIN D'AMOUR antimoniu pe soclu de marmură, semnat pe bază lateral dreapta FLORA, intitulat pe etichetă central în partea de jos, în spate marcat France (T.A.P.) h = 51 cm

D - 24 Ernest Justin Ferrand ( 1846-1932 ) LE COMMERCE antimoniu pe soclu de marmură roşie, semnat pe file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

600-800


order

plintă Ferrand, cu menţiunea "salon 1903", intitulat central pe plintă (T.A.P.) h = 49,5 cm

D - 25 Ion Vlad ( 1920-1992 ) GEORGE ENESCU bronz turnat, cizelat, patinat, nesemnat (T.A.P.) 26,5 x 14 x 9 cm

800-1000

D. Arta Plastica Icoane

D - 26 Atelier Grecesc ADORMIREA MAICII DOMNULUI ulei/lemn; sfârşitul sec. XIX; stare de conservare foarte bună, nu sunt procese active de degradare, o zgârietură minoră pe mantia neagră a personajului din prim plan (T.A.P.)

600-800

30 x 42,8 cm D - 27 Atelier Rusesc SFÂNTUL MARE IERARH NICOLAE tempera, foiţă de aur/lemn, secol XIX (T.A.P.)

600-800

33,5 x 27,8 cm D - 28 Atelier Românesc MAICA ÎNDURERATĂ ulei/lemn; necesită uşoară restaurare, prima jumătate a secolului XIX (T.A.P.)

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

500-800


order

47 x 37,4 cm D. Arta Plastica Grafica, acuarela

D - 29 Iosif Rosenblut ( 1894-1975 ) PEISAJ tempera şi grafit/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

600-800

58 x 44,5 cm D - 30 Iosif Rosenblut ( 1894-1975 ) CHEIUL DÂMBOVIŢEI aquaforte şi aquathinta/hârtie, semnat dreapta jos sub cuvetă (T.A.P.) 24,5 x 31,5 cm D - 31 Leonor Fini ( 1908-1996 ) CUPA CU NECTAR tuş cu peniţa/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

250-350

2500-3000

31,5 x 23 cm

D - 32 Leonor Fini ( 1908-1996 ) STUDIU DE PERSONAJE serigrafie, semnat dreapta jos cu creionul, numerotat stânga jos; exemplarul 213/275 (T.A.P.)

200-300

29 x 20,7 cm D - 33 Catul Bogdan ( 1897-1978 ) NUD ÎN ATELIER file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

400-500


order

acuarelă/hârtie de ambalaj, nesemnat (T.A.P.) 62,8 x 46,8 cm

D - 34 Ştefan Luchian ( 1868-1916 ) BUCĂTĂRIE CĂLUGĂREASCĂ pastel/hârtie, semnat, datat (1)908 dreapta jos; lucrarea provine din colecţia Dona, retrocedată cu nr. de inventar 89542/175 de la Muzeul Colecţiilor de Artă (T.A.P.) 26 x 31 cm (în fereastră) D - 35 Mihu Vulcănescu ( 1937-1994 ) PEISAJ CITADIN acuarelă şi conté/hârtie, nesemnat (T.A.P.)

7000-9000

400-600

61 x 42 cm

D - 37 Mircea Olarian ( 1898-1985 ) INSULA CAPRI aquaforte şi aquatintha/hârtie, exemplarul 6/10, intitulat stânga jos, semnat dreapta jos sub cuvetă cu creionul (T.A.P.)

150-250

14 x 30 cm D - 38 Mircea Olarian ( 1898-1985 ) DOUĂ STUDII DE ANIMALE tuş cu peniţa/hârtie, cu ştampila autorului în imagine (T.A.P.) 10,4 x 9,3 şi 9,9 x 11,4 cm

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

250-400


order

D - 39 George Ştefănescu ( 1914-2008 ) ANEMONE tempera/carton subţire, semnat dreapta jos cu creionul (T.A.P.)

400-600

44,5 x 37 cm D - 40 Ştefan Popescu ( 1872-1948 ) ÎN LUNCĂ tuş cu peniţa şi laviu/hârtie, semnat, datat 1939 dreapta jos (T.A.P.)

400-600

16 x 24,5 cm D - 41 S. Brânduş STUDIU DE CAPRE tuş cu peniţa/hârtie, semnat, datat (1)929 în câmpul lucrării dreapta (T.A.P.)

100-150

13,3 x 16 cm D - 42 Dan Băjenaru ( 1900-1988 ) LUCRĂRI PERECHE "Peisaj cu geamie" - acuarelă/hârtie, semnat stânga jos; "Bărci la Balcic" - acuarelă/hârtie, semnat, localizat dreapta jos sub passepartout (T.A.P.) 22,3 x 32,3 cm şi 26,5 x 36,8 cm

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

400-600


order

D - 43 Wanda Sachelarie Vladimirescu ( 1916-2008 ) PRIETENELE guaşă/hârtie, semnat în monogramă stânga jos cu roşu (T.A.P.)

200-300

24,5 x 18,4 cm D - 44 Nuni Dona ( 1916-2009 ) LECTURĂ tuş şi acuarelă/hârtie, semnat stânga sus în câmpul lucrării (T.A.P.)

250-350

27 x 19 cm D - 45 Eugen (?) Grandt BISERICA MANEA BRUTARU acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos, datat 1937 cu creionul roşu, intitulat, localizat Bucureşti stânga jos (T.A.P.)

250-350

30,8 x 23,7 cm D - 46 Ion Murariu ( 1922-2012 ) PEISAJ CU CASE acuarelă/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

350-450

28 x 40 cm D - 47 Constantin Piliuţă ( 1929-2003 ) NUD creion/hârtie, semnat dreapta jos cu monogramă (T.A.P.)

400-500

29 x 20,5 cm D - 48

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

900-1200


order

George Apostu ( 1934-1986 ) DOUĂ LUCRĂRI 1. "Nud feminin" - cărbune/hârtie, semnat cu creionul, datat 1978 dreapta jos; 2 "Nud" - tuş cu băţul/hârtie, semnat cu creionul, datat 1976 dreapta jos (T.A.P.) 42 x 57,5 cm şi 51,5 x 42 cm

D - 49 Gheorghe Petraşcu ( 1872-1949 ) ODALISCĂ interpretare după Delacroix; aquaforte, semnat dreapta jos în placă, sigiliul artistului dreapta sus cu roşu (T.A.P.)

500-600

10 x 14,5 cm D - 50 Gheorghe Petraşcu ( 1872-1949 ) SEMĂNĂTORUL creion conté şi pastel/hârtie, semnat stânga jos; lucrarea provine din colecţia familiei (T.A.P.)

900-1200

33 x 25 cm D - 51 Radu Drăgoescu ( 1914-1999 ) PEISAJ LA TRIPOLI guaşă/hârtie, localizat, datat (19)74 stânga jos cu brun, semnat dreapta jos cu brun (T.A.P.)

250-350

20,5 x 27 cm D - 52

150-250

BĂRCI LA BALCIC tuş/hârtie, semnat indescifrabil, cu dedicaţie şi datare 1938 dreapta jos (T.A.P.) 13,2 x 16,3 cm D - 53 Vasile Grigore ( 1935-2012 ) file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

500-700


order

TÂNĂRĂ PE CANAPEA ROŞIE acuarelă/hârtie, semnat, datat (19)88 lateral dreapta cu creionul (T.A.P.) 33,5 x 25,3 cm D - 54 Marcel Chirnoagă ( 1930-2008 ) RILKE aquaforte şi aquatintha/hârtie, exemplar de artist, intitulat stânga jos, semnat dreapta jos sub cuvetă (T.A.P.) 32 x 19,5 cm

200-400

D - 55 Ghelman Lazăr ( 1887-1976 ) FLORĂREASĂ pastel/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

200-300

24,5 x 34 cm D - 56 Theodor Pallady ( 1871-1956 ) NUD ÎN FOTOLIU VERDE creion şi acuarelă/hârtie, nesemnat; lucrarea provine din colecţia dr. Nicolae Cristescu (T.A.P.) 29,4 x 20,7 cm

1600-1800

D - 57 Theodor Pallady ( 1871-1956 ) LECTURĂ creion şi acuarelă/hârtie, nesemnat; lucrarea provine din colecţia dr. Nicolae Cristescu (T.A.P.) 20,5 x 25,5 cm

1600-1800

D - 58 Theodor Pallady ( 1871-1956 ) LECTURĂ ÎN HALAT ŞI PAPUCI (AUTOPORTRET)

2000-2500

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]


order

creion şi acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos cu monogramă, localizat stânga jos - Vue de Palace St. Germain; lucrarea provine din colecţia dr. Nicolae Cristescu (T.A.P.) 20,2 x 14,6 cm D. Arta Plastica Pictura

D - 59 Tache Papatriandafil ( 1903-1951 ) PORTRETUL PICTORULUI ROMANAŢI ulei/carton, intitulat stânga jos, semnat dreapta jos (T.A.P.)

500-800

39 x 28 cm D - 60

400-600

PEISAJ CU CASE ulei/carton, nesemnat, perioada anilor '40 - '50 (T.A.P.) 35 x 49,5 cm D - 61 Nicolae Drăguşin ( 1936-1999 ) IDILĂ LA MALUL MĂRII ulei/pânză, semnat, datat 1999 dreapta jos (T.A.P.)

1500-2000

50 x 70 cm D - 62

400-500

BAZAR ORIENTAL ulei/pânză, semnat în partea de jos indescifrabil, perioada interbelică (T.A.P.) 50,4 x 40,5 cm D - 63 Constantin Mitroescu ( 1925-2004 )

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

400-600


order

SFÂRŞIT DE IARNĂ ulei/carton P.F.L. semnat şi datat (19)76 central în partea de jos; pe verso intitulat (T.A.P.) 47,5 x 65 cm D - 64 Mihai Cismaru ( 1943-2003 ) TRANDAFIRI ulei/pânză, semnat, datat 1994 stânga jos (T.A.P.) 46 x 61 cm D - 65 D. Florian CONACUL ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

2400-2600

400-600

30 x 50,5 cm D - 66 Victor Mihăilescu Craiu ( 1908-1981 ) ULCICĂ CU FLORI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

700-900

48,5 x 39,5 cm D - 67 Nina Stuparu ( 1910-2001 ) MARINĂ ulei/carton, semnat dreapta jos T.A.P.)

300-500

32 x 41 cm D - 68 Alexandru Ţipoia ( 1914-1993 ) BUNA DISPOZIŢIE ulei/carton, semnat, datat (19)64 dreapta jos; pe verso ştampila "Atelierul Alexandru Ţipoia, colecţia G. Tzipoia"; lucrarea provine din colecţia familiei (T.A.P.) 39,5 x 21,6 cm

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

2500-2700


order

D - 69 Dumitru Ghiaţă Colibaşi ( 1900-1980 ) PEISAJ DE TOAMNĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

300-500

21,5 x 27 cm D - 70 Ion Musceleanu ( 1903-1997 ) FLORI ÎN CANĂ ALBĂ ulei/carton, semnat, datat (1)975 dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

900-1200

46 x 32,2 cm D - 71 Dumitru (Dem) Iordache ( 1905-1982 ) POD PE DÂMBOVIŢA ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos cu gri (T.A.P.)

450-650

58 x 48 cm D - 72 Nicolae Vermont ( 1866-1932 ) ÎN PORT ulei/pânză, semnat, datat 1909 dreapta jos (T.A.P.) 40 x 50 cm D - 73 Titina Călugaru Căpitănescu ( 1911-1973 ) atribuit PERSONAJ ÎN INTERIOR ulei/carton, nesemnat (T.A.P.)

5000-5500

300-500

49 x 40,5 cm D - 74 Ion Cristian Popescu (PIC) SIMFONIA CROMATICĂ ulei/carton, semnat stânga jos, datat (19)86 dreapta jos (T.A.P.) 28 x 40 cm file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

500-700


order

D - 75 Henri Carnier ( 1843-1901 ) VENEŢIA - PIAŢA SAN MARCO ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

900-1200

17,8 x 31,5 cm D - 76 Octav Băncilă ( 1872-1944 ) CĂRUŢĂ CU NOMAZI ÎN AMURG ulei/pânză, semnat, datat 1921 dreapta sus (T.A.P.)

6000-6800

90,5 x 130,5 cm D - 77 Partog Vartanian ( 1898-1954 ) CASE DE ŢARĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

900-1200

48,5 x 67,5 cm D - 78 Nicolae Furduescu ( 1908-1954 ) CAFENEA PARIZIANĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1000-1500

49,5 x 69,5 cm D - 79 Stelian Popescu Ghimpaţi ( 1906-1950 ) MARINĂ ulei/carton, semnat, datat 1934 dreapta jos (T.A.P.)

500-700

49,5 x 69 cm D - 80 Rudolf Schweitzer-Cumpăna ( 1886-1975 ) CASE LA ŢARĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 24,3 x 32,4 cm

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

4000-4500


order

D - 81 Aurel Băeşu ( 1896-1928 ) CRÂNG ulei/carton subţire, semnat stânga jos Băeşiu; lucrarea a făcut parte din colecţia Acad. Petre Jitaru (T.A.P.) 17 x 22,3 cm

1400-1800

D - 82 Aurel Băeşu ( 1896-1928 ) CASE ÎN MAHALA ulei/carton, nesemnat; pe verso schiţă de peisaj, lucrarea a făcut parte din colecţia Acad. Petre Jitaru (T.A.P.) 19 x 24 cm

1000-1300

D - 83 Victor Georgescu SĂLCII ulei/carton, semnat, datat 1935 stânga jos, pe verso intitulat şi datat; autorul a participat la Salonul Oficial din 1946 (T.A.P.) 38,5 x 47 cm D - 84 Ştefan Popescu ( 1872-1948 ) BISERICĂ ÎN VÂLCOV ulei/pânză, semnat, datat (19)29 stânga jos (T.A.P.) 50 x 65 cm D - 85 Laura Cocea Cornescu ( 1893-1985 ) ÎN PARC ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

500-700

8000-9000

500-700

50 x 34,8 cm

D - 86 Adam Bălţatu ( 1889-1979 ) NUDURI ÎN PEISAJ ulei/carton, semnat stânga jos cu roşu (T.A.P.) 43 x 30,3 cm

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

5000-6000


order

D - 87 Emil Sperlich ( 1872-1919 ) DRUM LA MUNTE ulei/pânză cu marginile consolidate, semnat stânga jos (T.A.P.)

600-800

56,5 x 43 cm D - 88 Samuel Mützner ( 1884-1959 ) PRIMĂVARĂ LA BALCIC ulei/pânză/carton, semnat, datat (19)36 dreapta jos (T.A.P.)

6000-7000

49,8 x 61 cm D - 89 Mina Byck Wepper ( 1900-1964 ) COMPOZIŢIE JAPONEZĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 49,3 x 34,5 cm

D - 90 Cornel Raţiu ( 1882-1939 ) CASĂ BIHOREANĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

1500-2500

450-650

49,5 x 34,5 cm

D - 91 Apostol Mănciulescu ( 1887-1962 ) FLORĂREASĂ ulei/carton, semnat stânga sus (T.A.P.) 35 x 49,6 cm D - 92 Nicolae Dărăscu ( 1883-1959 ) LE CLIENT SÉRIEUX ulei/carton, semnat, datat 1933 dreapta jos, intitulat

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

700-800

13000-15000


order

stânga jos (T.A.P.) 45,7 x 54,7 cm D - 93 Petre Bulgăraş ( 1884-1939 ) TREI GUTUI ulei/carton, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.) 31,5 x 25,5 cm

D - 94 Paul Verona ( 1897-1966 ) STRADĂ CU PRĂVĂLII ulei/carton subţire, semnat stânga jos (T.A.P.) 34 x 44,7 cm D - 95 Otto Briese ( 1889-1963 ) CÂMPIE DOBROGEANĂ ulei/carton, semnat dreapta jos, datat stânga jos 1953 (T.A.P.)

350-450

2000-3000

500-700

26,4 x 44 cm D - 96 Gheorghe Petraşcu ( 1872-1949 ) CORTILE D'ABAZZIA - VENEŢIA ulei/pânză, semnat dreapta jos; lucrarea provine din colecţia compozitorului Gheorghe Dumitrescu. O variantă a lucrării este reprodusă în catalogul "Gheorghe Petraşcu", Ed. Meridiane 1970, cat.89 (T.A.P.) 45,2 x 60,5 cm D - 97 Jean Alexandru Steriadi ( 1880-1956 ) FIUL GONDOLIERULUI ulei/carton, dublu semnat (cu peniţa şi creionul), localizat Chioggia dreapta jos; pe verso semnat şi datat 1906 (T.A.P.)

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

50000-58000

2500-2800


order

24 x 12,8 cm

D - 98 Ion Pacea ( 1924-1999 ) BĂRCI ÎN GOLF acryl/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

1300-1500

45 x 63 cm D - 99 Jean - Baptiste Bertrand ( 1823-1887 ) TOBOŞARUL ulei/lemn, semnat în partea de jos spre stânga (T.A.P.) 25,3 x 18,6 cm

3000-4000

D - 100 Jean Cheller ( 1911-1952 ) NATURĂ STATICĂ CU FLORI ŞI CĂRŢI ulei/carton, semnat stânga jos; pe verso "Peisaj veneţian" (T.A.P.)

5500-6000

39 x 49,5 cm D - 101 Arthur Verona (Garguromin) ( 1868-1946 ) TOAMNA ÎN PĂDURE ulei/lemn, semnat stânga jos; lucrarea necesită restaurare (T.A.P.) 47,5 x 29,5 cm

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

2700-3000


order

D - 102 Gheorghe Vânătoru ( 1905-1983 ) NATURĂ STATICĂ CU FLORI, PORTOCALE ŞI CARTE ulei/pânză/P.F.L., semnat, datat (19)75 dreapta jos (T.A.P.) 62,2 x 49,8 cm

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/catalog.php.htm[5/16/2012 10:51:33 AM]

4000-6000

Profile for Gold Art

88_  

88_  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded