__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

B. Arta Decorativa Bijuterii B-1 Atelier Balcanic PANDANTIV podoabă formată dintr-un element superior triunghiular, cu decor prelucrat artizanal prin ciocănire; în partea inferioară nouă lănţişoare cu pandelocuri; lipsă două lănţişoare; secol XIX

50-60

L = 11 cm; l = 5,4 cm B-2

1050-1100

BROŞĂ piesă din aur şi argint aurit, central o mică platformă, în email albastru, mărginită de un fin chenar perlat, cu trei diamante; decor ajurat cu volute, cu 12 mici diamante, secol XX

B-3

560-600

BRĂŢARĂ piesă din argint marcat 925, realizată din elemente mobile de două tipuri, secol XX

B-4 INEL din aur marcat 585, montură dreptunghiulară cu trei şiruri de diamante de mici dimensiuni, montate în platină

1050-1100


B-5

370-390

PANDANTIV chihlimbar oval într-o montură perlată din argint nemarcat; lănţişor din argint marcat 925,împletit în torsadă, secol XX

B-6 Atelier Balcanic CRUCE - PANDANTIV cruce dublă cu Iisus răstignit, lucrată din argint aurit, în filigran de mare fineţe, cu decor perlat; sfârşitul secolului XIX, prelucrare artizanală specifică spaţiului balcanic; lipsă unele fragmente din decor

190-200

B-7

370-390

BRĂŢARĂ piesă din argint marcat 925, cu decor geometric aplicat cu fir de argint filigranat, secol XX B-8 Atelier Balcanic PANDANTIV rozetă din argint filigranat, cu miezul dintr-o piatră roşie şi cinci lănţişoare cu pandelocuri; podoaba este caracteristică pentru spaţiul sârbesc, sfârşitul secolului XIX

50-60

L = 8 cm B-9 Atelier Balcanic BRĂŢARĂ piesă din argint, formată din 25 module montate pe o fâşie de piele; prelucrare artizanală, sfârşitul secolului XIX

L = 18,5 cm; l = 3,8 cm

90-100


B. Arta Decorativa Diverse B - 10

550-600

VAS CU CAPAC din alamă patinată, formă cilindrică cu două anse, pe corp friză florală, stil Art Deco, marcată WMF

B - 11

350-400

CASETĂ CU CAPAC sticlă colorată în masă, formă hexagonală, decor aurit în relief, motiv antichizant, semnată pe capac Lafayette, ciobitură mică pe buză

h = 8,5 cm C. Carte/manuscris Carte C-1

170-180

REVISTA ARTILERIEI volum jubiliar (50 de ani); Tipografia Şcoalei de ofiţeri de artileri "Regele Carol I", Timişoara, 1938

C-2

140-150

REVISTA AERONAUTICEI două numere din 1936 şi 1942 C-3 I. A. Bassarabescu şi Vasile V.Haneş ANTOLOGIA SCRIITORILOR ROMÂNI volumul I, cu dedicaţia lui Vasile V. Haneş către prof. universitar Raul Theodorescu din 1929; Editura Naţională Ciornei, Bucureşti

200-220


C-4

80-90

BULETINUL UNIUNII BAROURILOR anul XVII, nr. 4-7, 1941

C-5

190-200

DOUĂ REFERINŢE DESPRE EMINESCU M. Eminescu: "Poezii din viaţă şi postume", Luteţia, cu autograful eminescologului Fănică N. Gheorghe; Aron Cotruş: "Eminescu - Poem", 1939 C-6 Joseph Maria Olbrich ARCHITECTURE réedition complète des trois volumes originaux, 19011914; Pierre Mardaga Editeur, 1988

260-270

C-7 Richard Rogers PARTENERSHIP - WORKS AND PROJECTS Edited by Richard Burdett, 1995

120-130

C-8

160-170

DOUĂ TITLURI "Architecture résidentielle quebecoise", 1990; "New architecture: Foster, Rogers, Stirling", 1986 C-9 DOUĂ SCRISORI - MANUSCRIS ale poetului Ion Barbu (Dan Barbilian) adresate profesorului Mihăileanu, reproduse în volumul "Ion Barbu în Corespondenţă"

1300-1400


C - 10 Ştefan Baciu UKULELE - POEME conţine dedicaţie autografă către Saşa Pană; Madrid, 1967

C - 11 Axente Sever Banciu RĂZBOIUL IMPERIALISMELOR Editura Universul, 1943

110-120

70-80

C - 12 Saşa Pană RĂBOJUL UNUI MURITOR cartea de debut a autorului; Editura "Lupta" N. Stroilă, 1926

130-140

C - 13

160-170

PATRU ALBUME DESPRE MARC CHAGALL

C - 14 DOUĂ SCRISORI - MANUSCRIS ale poetului Ion Barbu (Dan Barbilian) adresate profesorului Mihăileanu, din 1942, reproduse în volumul "Ion Barbu în Corespondenţă" - Editura Minerva

1500-1600


C - 15 Scarlat Callimachi OCTOMVRIE 1917 cu un portret şi două desene de A. Mărculescu, exemplarul 1 din 299; Orizont, 1946

110-120

C - 16

190-200

ALMANAH DE ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI DE PETRECERE ilustrat cu 6 stampe, cu o prefaţă de Gh. Asachi; Tipografia Institutului Albina, Iaşi, 1857

C - 17

170-180

SIMETRIA - CAIETE DE ARTĂ ŞI CRITICĂ numerele II şi III, între redactori figurează Matila Ghyka

C - 18 Mara dela Transmarisca ADINEL ŞI MARINUŞ, COPII NĂZDRĂVANI Imprimeria Bucureşti, 1938

C - 19

60-70

270-290

CONVORBIRI LITERARE anul LXXII - numerele 6,7,8,9 din 1939; comemorarea lui Mihai Eminescu; conţine titlurile din opera poetului traduse în literatura universală

C - 20 Maria Regina României MĂŞTI Editura Librăriei Socec & Co, Bucureşti, 1938

70-90


C - 21 Mihail Roller PROBLEME DE ISTORIE Editura Partidului Muncitoresc Român, 1949

60-70

C - 22

70-80

BRAVO număr special din 21 februarie 1930, dedicat scriitorului Victor Hugo

C - 23

90-100

ART ET INDUSTRIE nr.8 din 1936, design reprezentativ pentru anii '30 ai secolului XX

C - 24

160-170

DOUĂ CĂRŢI DESPRE ARTA CULINARĂ Lazăr Popoviciu: "Taina vieţii lungi - bucătăria fără foc. Regimul crud", cu peste 200 de reţete; "Bucătărie dietetică şi vegetariană", tiparul Tipografiei diecezane, Arad

C - 25 TREI TITLURI PRIVIND SCULPTURA ROMÂNEASCĂ Mircea Deac: "Himera" - viaţa şi opera sculptorului D.Paciurea, 1970; Gh. D. Anghel - expoziţia 1966; Expoziţia omagială Gh. D. Anghel, 1979

120-140


C - 26

110-120

ROMA revista Institutului de cultură italiană; numere colegate din perioada interbelică C - 27

80-90

MIORIŢA variantă culeasă de Ilie Anesiea, cu ilustraţii în xilogravură de G. Ceglokoff; ediţia I - 1000 exemplare; Colecţia Straja Moldovei

C - 28

120-130

UN NUMĂR DIN L'ILLUSTRATION (1930) ŞI DOUĂ NUMERE DIN REALITATEA ILUSTRATĂ (1932 ŞI 1933) cu articole şi fotografii dedicate familiei regale din România

C - 29

40-50

PRESA - ZECE ANI DE ACTIVITATE 1935 - 1945 Bucureşti, 1946

C - 30

160-170

DOUĂ CĂRŢI DE MARIA - REGINA ROMÂNIEI "Regine încoronate" - volumul II, cu o copertă de I. Bednarik; "Visătorul de vise"; Editura Flacăra, 1914 C - 31 Tudor Arghezi HORE Fundaţia "Regele Carol II", Bucureşti, 1939

60-70


C - 32 Mihai Eminescu OPERE ediţia Perpessicius (trei volume); Fundaţia "Regele Carol II", 1939

C - 33 Ion Moga LES ROUMAINS DE TRANSYLVANIE AU MOYEN AGE Sibiu, 1944

C - 34

320-330

90-100

40-50

GÂNDIREA anul III, numerele 8,9 şi 10; articole semnate de Nichifor Crainic, Ion Minulescu, Adrian Maniu, Ion Pillat, Lucian Blaga şi reproduceri din pictorii interbelici

C - 35 Sanda Marin CARTE DE BUCATE Editura Tehnică, 1954

80-90

C - 36

70-80

DOUĂ CATALOAGE ALE CASEI DE LICITAŢII DOROTHEUM dedicate designului (2003) şi vechilor maeştrii (1999)


C - 37 I. Nistor ISTORIA BISERICII DIN BUCOVINA ŞI A ROSTULUI EI NAŢIONAL-CULTURAL ÎN VIAŢA ROMÂNILOR BUCOVINENI Institutul Carol Göbl, 1916

C - 38

210-220

90-100

DIN TEZAURUL ARHIVELOR - ALBUM DE DOCUMENTE Bucureşti, 1976

C - 39

160-170

CINCI ALBUME DEDICATE ARTEI CONTEMPORANE ROMÂNEŞTI

C - 40 Lucreţiu Pătrăşcanu SUB TREI DICTATURI ediţia a treia; Forum, 1945

C - 41

90-100

80-90

ALBUM - EXPOZIŢIA N.N. TONITZA Muzeul de Artă al R.P.R.; Bucureşti, ianuarie - martie 1964

C - 42 Ioan Adam CONSTANŢA PITOREASCĂ Editura Librăriei Universală, Alcalay & Co, 1930

110-120


C - 43

70-80

TREI RECLAME DIN PERIOADA INTERBELICĂ la îngrăşământul "Mauthner", crema de faţă "Floare de munte" şi pasta de dinţi "Disiol" C - 44 Andrei Vizanti RAPORT ASUPRA PROJECTULUI DE LEGE (...) PENTRU AŞEZAREA BUSTULUI SEU (CONSTANTIN NEGRI) ÎN SALA ADUNĂREI Imprimeria Statului, Bucureşti, 1881

C - 45

70-90

130-150

DOUĂ ALBUME Vasile Grigore - 1995; Paul Neagu - 1996 C - 46

360-370

CORESPONDENŢĂ adresată Martei Bibescu de diverse personalităţi: F. Fabian, G-ral Filitti, Maruca Enescu, Ioana Botez, Gral Grigore Constandache, Constantin Nedelcu; pagini dactilografiate

C - 47 Corneliu Zelea Codreanu PENTRU LEGIONARI lucrare republicată în 1979 la München după ediţia din 1936 de la Sibiu, cu dedicaţie autografă

360-370

C - 48

130-140

DOUĂ TITLURI Dem Mladenovici: "Secretele scamatoriei" - curs teoretic şi practic; Dinu Dumbravă: "Ocna desfrâului Revelaţiuni senzaţionale din viaţa capitalei. Cu razia sanitară prin casele de toleranţă"


C - 49 Ovide Al. Vlădesco L'ENTENTE BALKANIQUE Institut Social Roumain, Bucarest, 1939

C - 50 Ioan Massoff ISTORIA TEATRULUI NAŢIONAL DIN BUCUREŞTI (1877 - 1937) Editura Librăriei Universală - Alcalay & Co, Bucureşti, 1938 C - 51

80-90

90-100

320-340

DOUĂ TITLURI V.G. Paleolog: "Tinereţea lui Brâncuşi", 1967; "Rumänische Rundschau" - despre avangarda românească cu ilustraţii de principalii pictori avangardişti C - 52

90-100

PATRU TITLURI DESPRE ROMÂNIA ŞI PROVINCIILE ROMÂNEŞTI din perioada interbelică; Elie Bufnea: "Transilvania şi românismul", 1943; I. Frunză: "The rights of the Roumanians upon Bessarabia", 1944; Teodor Filipescu: "Coloniile române din Bosnia", 1906; Georges I. Brătianu: "La politique exterieure de la Roumanie",1937

C - 53 TREI TITLURI DESPRE ISTORIA ŞI LIMBA VECHE ROMÂNEASCĂ "Liturghierul lui Macarie (1508), 1961; "Lexicon slavo-românesc şi tîlcuirea numelor din 1649", 1900; Gh. Brătianu: "Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti", 1945

140-150


C - 54

110-120

DOUĂ REFERINŢE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMÂNILOR Al. Cioranescu: "Documente privitoare la istoria românilor culese din arhivele din Simancas", 1940; Generalul R. Rosetti: "Familia Rosetti - coborâtorii moldoveni ai lui Lascaris Rousaitos", 1938

C - 55 Ovid Densuşianu SUFLETUL LATIN ŞI LITERATURA NOUĂ Editura Casei Şcoalelor, Bucureşti, 1922

160-170

C - 56 Constantin Gane FARMECE - VIAŢA LUI DESPOT VODĂ cu 19 ilustraţii şi trei vignete de P. Grant; ediţie interbelică

90-100

C - 57 Mihail Kogălniceanu SCRISORI (1834-1849) publicate de Petre V. Hanes; Editura Minerva, 1913

90-100

C - 58 DOUĂ CĂRŢI DE BUCATE Maria General Dobrescu: "Dulciuri", Editura Socec & Co, ediţie interbelică; Sanda Marin: "Carte de bucate", Editura Tehnică, 1956

160-165


C - 59

140-150

DIN TRECUTUL ROMÂNIEI MILITARE 1864 1939 Bucureşti, 1939

C - 60 Horia Teodoru PERSPECTIVA volumul II; Editura Meridiane, Bucureşti, 1968

160-170

C - 61 N. Zaharia MIHAIL EMINESCU - VIEAŢA ŞI OPERA SA Tipografia G. Ionescu, Bucureşti, 1912

130-140

D-1 Alin Ciubotaru PEISAJ ulei/pânză, semnat, datat (19)88 stânga jos (T.A.P.) 60,5 x 67,5 cm

2500-2600

D-2 Waldemar Mattis Teutsch (n. 1950 ) BABILON ulei/pânză, semnat dreapta jos în siglă, lucrarea datează din 1978 (T.A.P.)

1300-1400

D. Arta Plastica Artisti contemporani

33 x 41 cm


D-3 ANA RUXANDRA ILFOVEANU (n. 1947 ) MELOMANUL (din seria ACROBAŢI) acryl/pânză, semnat cu siglă dreapta sus, pe verso semnat, intitulat (T.A.P.) 41 x 33 cm

2600-2700

D-4 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) STÂNJENEI VIOLET ÎN BALCONUL MEU acuarelă/hârtie, semnat, datat 2002, intitulat dreapta jos (T.A.P.)

1500-1600

49 x 34 cm

D-5 MIRCIA STOICA (DUMITRESCU) ( 1920-1983 ) POSIBILITĂTI DE EVADARE aquaforte, aquatintha, intitulat, semnat cu creionul sub chiuvetă (T.A.P.)

1100-1200

49,5 x 64,5 cm D-6 NUNI DONA ( 1916-2009 ) PEISAJ DIN VĂLENI acuarelă şi tuş/hârtie, semnat dreapta jos cu negru, localizat stânga jos (T.A.P.)

1300-1400

24 x 29 cm D-7 Vasile Pop-Negreşteanu (n. 1955 ) NATURĂ STATICĂ CU CIULINI pastel/hârtie colorată, semnat, datat (19)98 în partea de jos spre centru în monogramă (T.A.P.)

62,5 x 48,5 cm

1600-1700

Profile for Gold Art

8__  

8__  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded