__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

D. Arta Plastica Pictura D-1 THEODOR PALLADY ( 1871-1956 ) LECTURĂ creion şi acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos; lucrarea provine din colecţia Yvonne Dinopol Pallady - nepoata artistului. Theodor Pallady a făcut studii la Paris, în atelierele lui Aman Jean, Puvis de Chavannes, Gustave Moreau. Debutează în 1900 la Salonul din Paris, în 1902 expune la Londra, iar în 1904 are prima expoziţie personală la Bucureşti. Până la sfârşitul anilor 30 trăieşte simultan la Paris şi în Bucureşti şi expune atât în Europa cât şi în Statele Unite. După 1944 va fi marginalizat de comunişti, acuzat de formalism, dar înaintea morţii i se consacră o amplă expoziţie retrospectivă la Muzeul de artă al R.S.R şi primeşte titlul de Maestru emerit al artei. Formarea sa în anturajul marilor simbolişti francezi l-a marcat profund, pictura sa rămânând aceea a " intimităţii evocatoare de poezie şi mister, tandreţe şi spiritualitate". Desenele (cu intervenţie de tuş şi acuarelă) puse în vânzare sunt reprezentative atât pentru tematica sa intimistă cât şi pentru stilul său, caracterizat prin rafinament, gamă nuanţată a culorilor, strălucire şi austeritate în acelaşi timp. Două portrete de bărbat, intitulate " Lectură" şi " La vie en jaune" îmbină liniile abrupte ale desenului, generatoare de un anume hieratism în cazul celui de al doilea portret, sau de efect de şarjă, în cazul primului - cu diafanul coloristic (Lectura), pentru a defini starea de spirit a personajelor, cu mijloace minime de expresie. " Nud culcat", transcende voluptatea funciară a subiectului printr-o spiritualizare tipică artei lui Pallady. " Peisaj la Saint Paul" şi "Les Baigneuses", impecabil compuse, par a ilustra prin atmosfera cerebrală emanată, versurile lui Baudelaire "luxe, calme et volupté". În "Natura statică cu fotoliu roşu" ştiinţa compoziţională conferă obiectelor cotidiene o decantare, o stare poetică rafinată, subliniată de gama cromatică inconfundabilă. (T.A.P.) 17,8 x 13,5 cm

2200-3000


D-2 THEODOR PALLADY ( 1871-1956 ) NUD CULCAT creion şi acuarelă/hârtie, semnat jos spre dreapta; lucrarea provine din colecţia Yvonne Dinopol Pallady nepoata artistului (T.A.P.) 17 x 27 cm

3200 - 4000

D-3 THEODOR PALLADY ( 1871-1956 ) LES BAIGNEUSES creion, tuş şi acuarelă/hârtie, semnat stânga jos cu monogramă; lucrarea provine din colecţia Yvonne Dinopol Pallady - nepoata artistului (T.A.P.) 18 x 11,5 cm

2500-3000

D-4 THEODOR PALLADY ( 1871-1956 ) PALARIA GRI creion, acuarelă şi tempera/hârtie, semnat central în compoziţie cu monogramă; lucrarea este o schiţă pregătitoare pentru uleiul cu acelaşi nume, reprodus în catalogul "Pallady" de Mihai Ispir, Editura Meridiane 1987, cat. 51 şi provine din colecţia Yvonne Dinopol Pallady - nepoata artistului (T.A.P.)

2700-3000

14,50x 11 cm D-5 THEODOR PALLADY ( 1871-1956 ) PEISAJ LA ST. PAUL creion şi acuarelă/hârtie, semnat şi intitulat dreapta jos cu monogramă; lucrarea provine din colecţia Yvonne Dinopol Pallady - nepoata artistului (T.A.P.) 20 x 19 cm

3200-4000

D-6 THEODOR PALLADY ( 1871-1956 ) LA VIE EN JAUNE creion/hârtie, intitulat şi semnat cu monogramă dreapta jos; lucrarea provine din colecţia Yvonne Dinopol Pallady - nepoata artistului (T.A.P.) 16,5 x 12 cm

2200-3000


D-7 RAUL EGON LEBEL ( 1907-2006 ) PEISAJ CU CASE ulei/carton, nesemnat; pe verso eboşată "Natură statică cu flori" (T.A.P.)

1500-2000

53 x 69,5 cm D-8 ȘTEFAN CONSTANTINESCU ( 1898-1984 ) PLAJĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1000-1800

45 x 59,7 cm D-9 BĂLAȘA IONESCU ( 1919-1997 ) FLORI ROŞII ÎN ULCICĂ ulei/carton, semnat dreapta jos cu verde (T.A.P.)

600-900

41 x 32,5 cm D - 10 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872-1944 ) BĂTRÂN EVREU ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

4000-4800

53,3 x 29 cm

D - 11 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872-1944 ) CĂLŢUNAŞI ulei/pânză, semnat dreapta sus (T.A.P.)

40 x 55,5 cm

5600 - 7000


D - 12 ŞTEFAN LUCHIAN ( 1868-1916 ) MARGINE DE CRÂNG pastel/hârtie, semnat dreapta jos cu negru; lucrarea provine din colecţia Mihail Popovici, fost ministru ţărănist între cele doua războaie mondiale. Pictor revoluţionar, cu o contribuţie covârşitoare la mişcarea artistică independentă din România, Luchian este considerat, după Grigorescu, al doilea mare pictor naţional. Înrudită cu peisajele surprinse de artist pe Valea Doftanei, "Margine de crâng" împărtăşeşte aceeaşi viziune aflată sub semnul " naturalului", care reflectă frumosul în înfăţisările simple, nesofisticate, ale universului înconjurător. Compoziţia este construită pe succesiunea volumelor copacilor ce închid orizontul în planul secund al lucrării. Nuanţele de verde din coroanele arborilor absorb lumina rece a cerului, atenuând freamătul aerului ce învăluie într-un halou relaxant împrejurimile (T.A.P.)

40000-55000

46,3 x 33 cm D - 13 HENRY VINTILESCU ( 1899-1974 ) GOSPODĂRIE ŢĂRĂNEASCĂ ulei/carton, dublu semnat stânga jos în monogramă şi întreg; pe verso etichetă de participare la Expoziţia Interregională a Artelor Plastice 1955 (T.A.P.)

400-600

26,5 x 39,5 cm D - 14 CONSTANTIN CALAFETEANU ( 1911-1987 ) PEISAJ LA BUŞTENI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

500-900

49,5 x 64,5 cm D - 15 CONSTANTIN ARTACHINO ( 1870-1954 ) CASĂ LA ŢARĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

33 x 45,5 cm

1500-2500


D - 16 Mişu Popp ( 1827-1892 ) POTRETE PERECHE PORTRETRUL LUI ION JINGA ulei/pânză, pe verso semnat, intitulat, datat 1879 şi inscripţionat "M. Popp pictor 1879"; PORTRETUL DOAMNEI JINGA ulei/pânză, semnat, datat 1879 dreapta jos pe maramă (T.A.P.)

8000-10000

50,5 x 39,8 cm (fiecare) D - 17 ION PACEA ( 1924-1999 ) CASE LA MALUL MĂRII ulei/carton PFL, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1700-2000

37,5 x 59 cm D - 18 PAUL MIRACOVICI ( 1906-1975 ) NATURĂ STATICĂ CU PEŞTE ulei/placaj, semnat stânga jos; pe verso "Peisaj la marginea oraşului"(T.A.P.) 38,3 x 46 cm D - 19 Vasile Mureşan Murivale (n. 1957 ) VENEŢIA ulei/pânză, semnat, datat (19)96 stânga jos (T.A.P.)

2500-3000

400-600

33 x 46 cm D - 20 PAN (PANDELE) IOANID ( 1878-1956 ) HORĂ ŢĂRĂNEASCĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

20 x 35 cm

500-600


D - 21 ANA RUXANDRA ILFOVEANU (n. 1947 ) VISĂTORUL acryl/pânză, semnat, datat 2011, intitulat în câmpul compoziţional lateral dreapta (T.A.P.)

850-1000

41 x 35 cm D - 22 DAN IALOMIȚEANU ( 1899-1979 ) FLORI GALBENE ulei/carton, semnat, datat (1)926 dreapta jos în pastă; adăugat ulterior Dan (T.A.P.)

350 - 600

38,5 x 49,3 cm D - 23 ADAM BĂLȚATU ( 1889-1979 ) ÎN CRÂNG ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

3000-3700

19 x 27 cm D - 24 ARTHUR (GARGUROMIN) VERONA ( 18681946 ) LA PLAJĂ ulei/pânză, semnat stânga jos (T.AP.)

900 -1400

23 x 25,5 cm D - 25 SORIN IONESCU ( 1913-1999 ) CHERHANA LA BALCIC ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

1200-1500

46 x 62 cm D - 26 HARRY GUTTMAN ( 1933-2015 ) NATURĂ STATICĂ ulei/carton PFL, semnat stânga jos în compoziţie (T.A.P.) 40 x 50 cm

1200-1600


D - 27 ION SĂLIȘTEANU ( 1929-2011 ) CANĂ CU FLORI ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1000-1800

64,8 x 64,8 cm D - 28 DORU GHEORGHE IONESCU ( 1889-1988 ) LA CHERHANA ulei/carton, semnat, datat 1919 dreapta jos (T.A.P.) 61,5 x 50,5 cm

1800-2500

D - 29 MARINELA MÂNTESCU ISAC (n. 1954 ) NATURĂ STATICA CU FLORI, VASE ŞI MERE ulei/pânză, semnat, datat (20)11 dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

1000-1400

60 x 70 cm D - 30 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) LA FÂNTÂNĂ ulei/pânză, semnat, datat 1922 stânga jos (T.A.P.)

6000-7000

75 x 60 cm D - 31 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) ŢĂRAN DIN CÂMPULUNG ulei/pânză/carton, semnat stânga jos; pe verso etichetă de participare la expoziţia Rudolf Schweitzer Cumpăna, Muzeul de Artă R.P.R, 1956 (T.A.P.)

55,5 x 43 cm

2700-3000


D - 32 DRAGOȘ VIȚELARU ( 1951-2009 ) PORT OLANDEZ ulei/pânză, semnat, datat (19)96 dreapta jos (T.A.P.) 100 x 100 cm

1500-2000

D - 33 BOB (GHEORGHE) BULGARU ( 1907-1939 ) PORTRET DE COPIL ulei/carton subţire, semnat, datat (19)34 dreapta jos (T.A.P.)

900-1200

19,4 x 16 cm D - 34 DUMITRU GHIAȚĂ ( 1888-1972 ) FLORI ÎN VAS BRUN ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

2500-3500

29 x 35,6 D - 35 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) ARLECHIN ŞI COLOMBINĂ ulei/carton, semnat şi datat (19)92 stânga jos; pe verso etichetă de participare la expoziţia organizată de Muzeul de Artă Craiova, 1993 (T.A.P.)

3000-4000

44 x 33,3 cm D - 36 MAGDALENA RĂDULESCU ( 1902-1982 ) ALAI ulei/pânză, semnat, datat 1956 dreapta jos (T.A.P.)

1800-2800

26,5 x 35 cm D - 37 CONSTANTIN D. STAHI ( 1844-1920 ) ZARZĂRE PE MASĂ ulei/pânză, semnat, datat 1900 stânga sus (T.A.P.) 18,2 x 30 cm

2000-2500


D - 38 GHEORGHE IONESCU SIN ( 1896-1988 ) VAS CU FLORI ulei/carton, semnat dreapta sus (T.A.P.)

1000-1500

50,5 x 63,3 cm

D - 39 GHEORGHE VÂNĂTORU ( 1905-1983 ) NUD CU DRAPERIE ALBĂ ulei/carton, semnat, datat (1)947 dreapta sus; lucrarea a participat la expoziţia "Cel mai mare expresionist român - Ghe. Vânătoru", organizată de Societatea Colecţionarilor de Artă din România, Muzeul Municipiului Bucureşti, pag. 10 (T.A.P.)

4500-6000

43,5 x 35 cm D - 40 KIMON LOGHI ( 1873-1952 ) VELIER ÎN GOLF ulei/pânză, semnat stânga jos; lucrare restaurată (T.A.P.)

1600-1900

49,7 x 64,5 cm D - 41 EUGEN ISPIR ( 1909-1974 ) VAS CU BUJORI ALBI ulei/pânză, semnat, datat (19)42 stânga jos (T.A.P.)

1500-1800

55 x 70 cm D - 42 MIHAELA NICA CRĂCIUN (n. 1934 ) NUDURI PE PLAJĂ ulei/carton, semnat, datat 2008 dreapta jos (T.A.P.)

69 x 50 cm

650-800


D - 43 NICOLAE TONITZA ( 1886-1940 ) ÎN GRĂDINĂ ulei/carton, semnat stânga jos; lucrarea provine din colectia Lizette Daniel (nepoata lui Iosif Iser) si a celebrului ziarist Brunea Fox (T.A.P.)

10000-12000

18,5 x 14 cm D - 44 TRAIAN BRĂDEAN ( 1927-2013 ) ÎNSERARE ulei/pânză, semnat, datat (1)989 stânga jos; provine din colecţia dr. C. Georgescu - Urziceni (T.A.P.)

1000-1300

24 x 41 cm D - 45 PIERRE BELLET ( 1865-1924 ) PORTRET DE FETIŢĂ ulei/pânză, semnat, datat 1900 dreapta jos (T.A.P.)

1200-1500

35,2 x 30 cm D - 46 CORNELIU BABA ( 1906-1997 ) VENEŢIA ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos; lucrare autentificată de criticul de artă Maria Albani (T.A.P.)

41 x 41 cm

8000-11000


D - 47 GHEORGHE PETRAȘCU ( 1872-1949 ) FEMEIE LA MALUL MĂRII ulei/carton, semnat, datat (1)937 dreapta jos; Pictor al "nocturnelor", al materiei picturale dense ce conferă pânzelor sale un aspect mineral, indiferent de "elementul" abordat, Petraşcu a surprins în nenumărate lucrări farmecul marinelor, cărora le-a dat o înfăţişare aparte în arta românească. "Femeie la malul mării" este o compoziţie simplă, reprezentând un personaj feminin profilat pe o plajă. În pofida mării furtunoase din spatele femeii, peisajul este lipsit de grandilocvenţă artificială, la spontaneitatea scenei contribuind familiaritatea posturii personajului şi strălucirea luminii, al cărei rol, încă o dată, nu este acela de a potenţa efectele atmosferice, ci de a evidenţia materia, pe care o elaborează strălucitoare şi veridică. Degrevat de perspectivă şi monumentalitate scenografică, lucrarea câştigă în picturalitate, reuşind să transmită o fascinaţie aparte obţinută din îmbinarea mirajului luminii cu contrastul de clar - obscur. (T.A.P.)

24000-26000

25 x 35 cm D - 48 IOSIF STEURER ( 1885-1971 ) FLORI DE MĂR ulei/carton, semnat, datat 1963 stânga jos (T.A.P.)

35 x 21 cm

500-700


D - 49 MARIUS BUNESCU ( 1881-1971 ) RUINELE CETĂŢII ALBE ulei/pânză de sac, semnat dreapta jos, intitulat pe ramă; Artist citadin, prin excelenţă, al Bucureştiului dar şi al Dobrogei deopotrivă, Marius Bunescu a creat o pictură sobră şi concisă, întemeiată înainte de toate, pe o construcţie solidă. „Ruinele Cetăţii Albe” este tipică pentru viziunea sa, dominată de un sentiment atotcuprinzător de certitudine. Asemenea peisajelor în care surprinde structurile aspre ale râpelor şi stâncilor de la malul mării „Cetatea albă” oferă artistului un motiv axat pe soliditatea volumelor realizate magistral din perspectivă aeriană: bine delimitate, acestea scindează spaţiul, distribuind lumina în pete vibrate cu discreţie, pentru a sugera o plenitudine vitală, proprie autorului. (T.A.P.)

2500-3000

45 x 60 cm D - 50 MARILENA MURARIU (n. 1954 ) DEALUL ALB ulei/pânză, semnat stânga jos cu pastă de pix (T.A.P.)

1500-2000

60 x 70 cm D - 51 SAMUEL MÜTZNER ( 1884-1959 ) BUJORI ALBI ÎN VAS DE ARAMĂ ulei/pânză, semnat, datat (19)30 stânga jos (T.A.P.)

30000-35000

75 x 60,5 cm

D - 52 SAMUEL MÜTZNER ( 1884-1959 ) NATURĂ STATICĂ CU PEŞTE ulei/carton, semnat, datat 1942 dreapta jos (T.A.P.)

24,5 x 36 cm

2500-3000


D - 53 ION MUSCELEANU ( 1903-1997 ) PEISAJ ulei/carton, semnat, datat (1)990 dreapta jos (T.A.P.)

800-900

32,3 x 45,8 cm D - 54 OCTAV ANGHELUȚĂ ( 1904-1979 ) FERMĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1300-1600

36,5 x 60,8 cm D - 55 MIRCEA ROMAN (n. 1958 ) DELFINA lemn asamblat şi colorat, cu inserţie de teracotă (T.A.P.)

2000-2500

h = 70 cm

D - 56 Victor Gaga ( 1930-2003 ) LUCEAFĂRUL bronz turnat, cizelat şi patinat pe soclu de lemn, semnat şi datat (19)95 în spate (T.A.P.)

750-900

h = 44,5 cm

D - 57 PERSONAJ ORIENTAL bronz turnat, cizelat patinat, semnat pe plintă Lavergne (T.A.P.)

h = 53 cm

1100-1400


D - 58 Atelier Ucrainean ICOANĂ ISTORIATĂ tempera/lemn, având central scena Învierii înconjurată de 12 scene din viaţa Mântuitorului; începutul secolului XIX (T.A.P.)

400-600

44,5 x 37 cm D - 59 Atelier Românesc ICOANĂ ISTORIATĂ - MEŞTER MATACHE ORĂŞIANU ulei/lemn, având în scena centrală pe Sf. Spiridon, Sf. Nicolae şi Sf. Mina, înconjurată de 6 medalioane cu Sf. Elisei, Sf. Treime, Sf. Varvara, Sf. Stelian şi Sf. Parascheva (T.A.P.)

1000-1300

41,7 x 30,5 cm D - 60 Atelier Transilvan MAICA DOMNULUI CU PRUNCUL tempera grasă şi foiţă de aur/lemn, prima jumătate a secolului XVIII; icoana a fost restaurată (T.A.P.)

2000-2300

93,5 x 65,5 cm

D - 61 Atelier Românesc 12 ICOANE - Marin Zugravu "Adormirea Maicii Domnului", "Buna Vestire", "Sf. Treime", "Intrarea Fecioarei în templu", "Înălţarea", "Naşterea Precistei", "Naşterea lui Iisus ", "Duminica Floriilor", "Circumciziunea", "Botezul Domnului", "Schimbarea la faţă", "Învierea" ; icoana - "Adormirea Maicii Domnului" este semnată cu litere chirilice, datată 1854; tempera cu ou şi foiţă de aur/lemn; lemnul a fost fasonat şi curăţat, stratul pictural necurăţat, nu există procese active de degradare (T.A.P.)

11,5 x 8,5 cm

1300-1800


D - 62 THEODOR PALLADY ( 1871-1956 ) NATURĂ STATICĂ CU NARCISE ŞI EVANTAI ulei/pânză/carton, semnat lateral dreapta în câmpul lucrării (T.A.P.) 46 x 38 cm

37000-55000

Profile for Gold Art

75_  

75_  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded