__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

B. Arta Decorativa Diverse B-1

120-140

DOUĂ MEDALII "Ordinul Muncii Clasa a III-a al R.S.R." şi "Virtutea Ostăşească Clasa I" B-2 Atelier German CEAS NAVAL circular, cu carcasa din metal comun, cadran de carton, orele cu cifre romane şi secundar cu cifre arabe; pe capacul mecanismului inscripţie: Made in Germany. Obiectul este databil către sfârşitul secolului XIX d = 14 cm

650-700

B-3

160-170

MEDALIE JUBILIARĂ BUCUREŞTI 500 DE ANI bronz, semnat S.Grudinskhi

B-4

2550-2600

CEAS DE PERETE carcasă de alamă, cu decor ajurat, cu 8 medalioane în care se înscriu personaje fantastice; cadran din email alb, orele cu cifre romane; mecanism de mers cu cheiţă. Pe placa mecanismului este semnat cu monograma L.R./Brevete şi serie 2101. Ceasul se atârnă pe perete cu un lanţ prins de două volute; databil în a doua jumătate a secolului XIX; L.R. Franţa

h = 11 cm; d = 9 cm B-5 PREMIU ACORDAT PICTORULUI RONI NOEL LA BIENALA DE ILUSTRAŢII DIN BRATISLAVA - 1977 bronz turnat, cizelat, în casetă originală

220-250


B-6

1600-1650

CEAS DE VOIAJ - Leinzkirch, Germania carcasă din bronz şi alamă, dreptunghiulară, cu decor turnat şi mâner mobil cu cap de înger; cadran din email alb, orele cu cifre romane; pe cadran şi capacul revers semnătura Lenzkirch şi iniţialele AUG. Obiectul a fost lucrat în perioada 1880-1890 10,3 x 8,5 x 4,7 cm B-7

1100-1150

DOUĂ FIGURINE din porţelan pictat, aurit, reprezentând personaje din secolul al XVIII-lea, marcate pe bază Meissen; prima jumătate a secolului XX

h = 26 cm; h = 27,5 cm C. Carte/manuscris Carte C-1 Nicolae Iorga DRUMURI ŞI ORAŞE DIN ROMÂNIA Institutul de Arte Grafice "Minerva", 1904

C-2

90-100

900-950

INTERIEURS AU SALON DES ARTISTES DECORATEURS présentés par René Prou, mapă-catalog a expoziţiei pariziene din 1928, Paris, 1928;

C-3 Horia C. A. Rosetti TEORIA SAU ALFABETUL SCRIMEI ŞI CODUL DUELULUI prefaţă de Principele George Bibescu; (lucrare aprobată de Ministerul de Război, Marele Stat-Major); Bucureşti, 1903

900-950


C-4

170-180

DOUĂ REFERINŢE DESPRE ION GHEORGHIU "Album Ion Gheorghiu" de Dan Grigorescu, Editura Meridiane, 1979; Catalogul expoziţiei "In memoriam", editat de Muzeul Naţional de Artă al României, 2002 C-5

110-120

L'ART DANS LA REPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE nr.7 din 1954

C-6

190-210

DOUĂ ALBUME DESPRE BRÂNCUŞI semnate de Dan Grigorescu (1980) şi Ionel Jianu (2003)

C-7 D. Pisone DICŢIONARIU ROMÂNESCU, LATINESCU, GERMANESCU ŞI FRANCESCU prima ediţie; Tipografia Ioanne Weiss, Bucureşti, 1865

320-340

C-8

420-440

MISSIUNEA CĂILOR FERRATE ROMÂNE Gustave Menard, Libraire Editeur, Paris, 1870


C-9 A. Bujoru RESBELLULU FRANCO - GERMANU DIN 1870 1871 cu numeroase ilustraţii şi hărţi; Editura lui Paulu Creslaru, 1872

1130-1150

C - 10 Carmen Sylva ALIUNDE Minerva, Bucureşti, 1913

340-360

C - 11

340-350

LA CONFERENCE DE L'ENTENTE BALKANIQUE - PROFILS ET SILHOUETTES EN TEXTE ET DESSINS VUES PAR DRAG cu caricaturile protagoniştilor; La presse de l'Amérique Latine en Roumanie, Bucarest, 1935 C - 12 Dr. Paul H. Schwartz FREUD ŞI DUMNEZEU religia, nevroza obsesională a omenirii; cu iscălitura lui Ion Popescu Sibiu, autorul cărţii "Psihanaliza"; cu un portret al doctorului Sigmund Freud după un desen de Ferdinand Schmutzer; Tipografia Cultura, Bucureşti, 1933

100-110

C - 13 Ionel Jianu şi Petru Comarnescu ŞTEFAN LUCHIAN Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1956

190-200


C - 14 George Sand MAUPRAT cu ilustraţii gravate de H. Toussaint; A. Quantin, Imprimeur-Editeur, 1886

270-280

C - 15 J. Kessel LE THE DU CAPITAINE SOGOUB cu ilustraţii gravate de Natalia Goncearova; Au Sans Pareil, Paris, 1926

550-600

C - 16 Albert Samain AUX FLANCS DU VASE exemplarul 245 din 500, cu numeroase ilustraţii în stil Art Deco; René Kieffer Editeur, Paris, 1925

320-340

C - 17

3600-3700

QUELQUES VERS POUR TOI, POUR MOI exemplarul 8 din 300, conţine literatură şi grafică licenţioasă; Editions du Priape Ardent C - 18

70-80

TREI REFERINŢE DESPRE ARTIŞTI Th. Aman, G. Petraşcu şi Bourdelle din colecţia Apollo; Editura Ramuri, Craiova

C - 19 Éliphas Lévi HISTOIRE DE LA MAGIE cu 16 ilustraţii hors-texte; Librairie Felix Alcan, Paris, 1922

160-170


C - 20 Dr. I. Kiriac MYTHOLOGIE Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1926

C - 21 Maria Regina României ILDERIM - POVESTE ÎN UMBRĂ ŞI LUMINĂ Flacăra, Bucureşti, 1915 C - 22 Raoul de Pontbriant DICŢIUNARU ROMÂNO-FRANCESU Adolf Ulrich, Bucureşti şi Göttinge, 1862

C - 23 General R. Rosetti ISTORIA ARTEI MILITARE A ROMÂNILOR PÂNĂ LA MIJLOCUL VEACULUI al XVII-lea Monitorul Oficial, Bucureşti, 1947

C - 24

170-180

80-90

270-280

70-80

120-140

BUCUREŞTI - GHID OFICIAL cu 20 de hărţi pentru orientare; Imprimeria Fundaţiei Culturale Regale, 1934

C - 25 TREI CĂRŢI DE POVEŞTI PENTRU COPII din perioada interbelică

60-70


C - 26 George Magheru (1892 - 1952) PIELE DE CERB pretext dramatic pentru meditaţiune, conţine dedicaţie autografă; Cartea Românească, Bucureşti, 1937

C - 27

60-70

360-370

ŞAPTE POEZII - MANUSCRIS semnate de Victor Gheorghe Frunză, Pan M. Vizirescu, Ion Cocora, Nicolae Prelipceanu, Vasile Igna, Corneliu Sturza şi Ion Frunzetti

C - 28 Mihai D. Ralea MEMORIAL note de drum din Spania cu un portret de Jean Al Steriade; Cultura Nţională, Bucureşti, 1930

120-150

C - 29 Achille Bertarelli L'IMAGERIE POPULAIRE ITALIENNE Editions Duchartre & Van Buggenhoudt, Paris, 1929

520-550

C - 30

1600-1700

BILETE DE PAPAGAL colecţia completă, prima serie cotidiană: nr. 1-477 (02 februarie 1928 - 05 octombrie 1930); seria săptămânală: nr. 1-33 (1937) nedatată; nr.1 xeroxat C - 31 EMINESCU ediţie bibliofilă ilustrată de A. Bordenache; Editura Cartea Românească, 1944

500-600


C - 32

300-350

SCRISOARE INEDITĂ - MANUSCRIS a lui Aristide Blank către Gala Galaction

C - 33

320-340

FOTOGRAFIE a lui Panait Istrati cu soţia sa Margareta, din 23-081934; pe verso text de Panait Istrati

C - 34 Mihai Eminescu OPERE COMPLETE ediţia A.C.Cuza; Librăria Românească, Iaşi, 1914

220-240

C - 35 Henry Stanley ROUMAN ANTHOLOGY (FLEURS DE LA ROUMANIE) de la baladele populare la poeţii moderni; Stephen Austin, Hertford, 1856

260-280


C - 36

300-350

SCRISOARE INEDITĂ - MANUSCRIS a lui Ion Agârbiceanu către Gala Galaction

C - 37

320-340

FOTOGRAFIE A LUI PANAIT ISTRATI (carte poştală) din 26-01-1934; pe verso text de Panait Istrati

C - 38

170-190

CAFES D'ARTISTES A PARIS...HIER ET AUJOURD'HUI Edition Plume, 1998

C - 39 H. Dj. Siruni ANI - ANUARUL CULTURII ARMENE Bucureşti, 1941

160-170

C - 40 Mateiu I. Caragiale OPERE ediţia Perpessicius; Fundaţia Regele Carol II, Bucureşti, 1936

220-240


C - 41

350-400

SCRISOARE INEDITĂ - MANUSCRIS a lui Damian Stănoiu către Gala Galaction; la pagina 4 însemnare manuscrisă de Gala Galaction

C - 42 Ecaterina S. Comşa BUNA MENAJERĂ carte de bucate; Editura Socec & Co, Bucureşti

C - 43

90-100

80-90

TREI TITLURI DESPRE ETNOGRAFIE "Monografia judeţului Dolj (izvoare demografice)", Craiova, 1944; "Chestionar privind obiceiul strigărilor peste sat", editat de Universitatea din Timişoara, 1963; "L'atlante etnografico friulano", 1966 C - 44 I.Pavlov şi M.Matorin TEHNICA GRAVURII PE LEMN ŞI LINOLEUM Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1955

C - 45 ALMANAHUL ALBINA - 1901

60-70

120-130


C - 46

170-190

LA FRANCE VUE PAR DES PEINTRES ROUMAINS album publicat cu ocazia expoziţiei organizate de Asociaţia Les Amis de la France; Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1946

C - 47 Gellu Naum DOUĂ TITLURI "A doua carte cu Apolodor", ilustrată de autor, Editura Tineretului, 1964; "Insula. Ceasornicăria Taus. Poate Eleonora...", Editura Cartea Românească, 1979

120-140

C - 48 Iosif Popovici DIALECTELE ROMÂNE volumul IX - dialectele române din Istria; Halle A.D.S. Editura autorului, 1909

110-120

C - 49 Octav Minar CRITICA LITERARĂ ÎN SECOLUL al-XIX-lea Editura Socec & Co, Bucureşti

70-80

C - 50 Panait Istrati TRECUT ŞI VIITOR pagini autobiografice; Editura Renaşterea, Bucureşti, 1925

100-110


C - 51

130-140

TREI TITLURI DESPRE ARTĂ Delacroix: "Pagini de jurnal", 1965; Ruskin: "Însemnări despre artă", 1968; Zambaccian: "Pagini despre artă", 1965 C - 52

140-160

LOZINCI REGALE culese de profesorul Smântânescu; Editura Universul, Bucureşti, 1939

C - 53

300-320

BASARABIA DESROBITĂ - DREPTURI ISTORICE, NELEGIUIRI BOLŞEVICE, ÎNFĂPTUIRI ROMÂNEŞTI Institutul de arte grafice "Mârvan" S.A.R., 1942

C - 54

200-220

BUCURESCII album cu 78 desene de Cik Damadian; Editura SportTurism, Bucureşti, 1978 C - 55 Ion Caraion CÂNTECE NEGRE ediţie bibliofilă; Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1946

140-160

C - 56

200-220

TREI REFERINŢE DESPRE NICOLAE GRIGORESCU George Oprescu - "Grigorescu", Editura Meridiane, 1963; George Sorin Movileanu - "Grigorescu", Editura Meridiane, 1975; Ionel Jianu - "Grigoresco", f.a.


C - 57 Nicolae Iorga DOUĂ TITLURI "Istoria românilor prin călători", Editura Eminescu, 1981; "România aşa cum era până la 1918", volumele I şi II, cu ilustraţii de Alina Iorga, Bucureşti, 1939-1940

840-860

C - 58

180-200

TREI REFERINŢE DESPRE ARIŞTII ROMÂNI ŞT. LUCHIAN, AL. CIUCURENCU ŞI VASILE GRIGORE ŞI UN CATALOG AL MUZEULUI ZAMBACCIAN Bucureşti, 1947 C - 59

70-75

DOUĂ CĂRŢI DE BUCĂTĂRIE DIN PERIOADA INTERBELICĂ "Mâncăruri vechi şi noi preparate în bucătărie nouă", de Augusta Sărariu; "Entremets et boissons glacés", Max Gottschalk - Paris

C - 60

160-180

TREI CATALOAGE DE EXPOZIŢIE ALE PICTORULUI L.A. BIJU două conţin dedicaţia autografă, carnetul de membru al U.A.P. al artistului - cu semnătura lui Al. Ciucurencu, un bilet de ieşire din spital şi 7 fotografii de familie

C - 61 DOUĂ REFERINŢE DIN COLECŢIA MANUSCRIPTUM Mihail Sadoveanu: "Dimineţi de iulie" şi "Stigletele", 1927; Liviu Rebreanu: "Cântecul lebedei", 1927

320-340


C - 62 Saşa Pană CULOAREA TIMPULUI cu un portret de Victor Brauner; Cartea Românească, 1977

50-70

C - 63 Gheorghe Leahu BUCUREŞTIUL DISPĂRUT Editura Arta Grafică, 1995

140-150

C - 64

220-230

DOUĂ REFERINŢE DESPRE GRIGORESCU K.H. Zambaccian: "Nicolae I. Grigorescu", Editura Cartea Românească, 1945; Expoziţia Centenarului pictorului Nicolae Grigorescu (1838-1938), organizată de Academia Română şi Municipiul Bucureşti 12-30 iunie 1938

C - 65 M. Butoianu şi I. Bălănescu CAROL DAVILA - VIAŢA ŞI FAPTELE SALE (1828-1884) Tipografia Universul, Bucureşti, 1930

C - 66 Alexandru R. Budescu PLOIEŞTII documentări demografice, istorice şi economice; Biblioteca Urbanistică a Municipiilor, Carol Göbl, Bucureşti, 1934

90-100

140-150


C - 67 Mihai Eminescu LUCEAFĂRUL ediţie de lux, cu ilustraţii de Eugen Ştefan Bouscă; Editura Junimea, Iaşi, 1983

200-220

C - 68

420-440

BUCUREŞTII ŞI BOGĂŢIILE ROMÂNIEI Editura de propagandă România - Bucureşti

C - 69 Ilarie Voronca INCANTAŢII - POEME cu un portret inedit de Miliţa Petraşcu; Editura "Cultura Naţională", 1931

160-180

C - 70 George D. Florescu DIN VECHIUL BUCUREŞTI biserici, curţi boereşti şi hanuri între anii 1790-1791, după două planuri inedite de la sfârşitul veacului alXVIII-lea; Editura, 1935

270-290

C - 71 Octavian Beu FRANZ LISZT ÎN ŢARA NOASTRĂ cu o dedicaţie autografă; Krafft & Drotleff, Sibiu, 1935

120-130


C - 72

170-180

DOUĂ REFERINŢE DESPRE CERAMICA ROMÂNEASCĂ Barbu Slătineanu: "Ceramica feudală românească", Espla, 1958; Ligia Fulga: "Contacte culturale în ceramica transilvăneană a secolelor XVIII şi XIX", 1983 C - 73 Oprescu George (introducere) CATALOGUL EXPOZIŢIEI DIN 1939 AL ASOCIAŢIEI expozanţi: Dărăscu, Iser, Petraşcu, Şt. Popescu, Steriadi şi Stoenescu; invitaţi: Jalea şi Medrea

160-170

C - 74 André Breton LE REVOLVER A CHEVEAUX BLANCS exemplar numerotat (279 din 1010), cu semnătura lui Saşa Pană; Editions des cahiers libres, Paris, 1932

220-240

D. Arta Plastica Artisti contemporani D-1 MARIAN ZIDARU (n. 1956 ) ARIPĂ ulei/pânză, semnat, datat 2007 dreapta jos cu roşu, intitulat la baza lucrării (T.A.P.)

1000-1100

18 x 50 cm D-2 GEORGE ȘTEFĂNESCU ( 1914-2007 ) LA MALUL MĂRII ulei/pânză, nesemnat, nedatat (T.A.P.)

35 x 43 cm

1200-1300


D-3 ANA RUXANDRA ILFOVEANU (n. 1947 ) ATMOSFERĂ FIERBINTE (DIN SERIA "CORIDE") ulei/pânză, semnat, datat 2008 dreapta sus în siglă (T.A.P.) 60 x 50 cm

2800-2900

D-4 MIHAI GHEORGHE (n. 1937 ) SCAUNUL ROŞU ulei/pânză, semnat dreapta jos cu monogramă pe verso intitulat şi datat 2003 (T.A.P.) 72 x 72 cm

1600-1700

D-5 MIHAELA NICA CRĂCIUN (n. 1934 ) IARNĂ LA MUNTE pastel/hârtie, semnat, datat 1983 dreapta jos (T.A.P.)

1550-1600

34 x 49 cm D-6 Titina Comşa (n. 1927 ) DUET ulei şi foiţă argintată/sticlă, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.) 21 x 25 cm D-7 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) MIRUNA CU ROCHIE BLEU acuarelă şi creion/hârtie, semnat, datat iulie 1989 stânga jos (T.A.P.)

41 x 33,5 cm D. Arta Plastica Sculptura

800-900

1500-1600


D-8 Ioana Stepanov (n.1942) PANOU DECORATIV ceramică pictată, modelată în relief (T.A.P.)

330-370

36,5 x 28,5 cm D-9

3100-3200

SCENĂ MITOLOGICĂ bronz patinat, nesemnat, nedatat (T.A.P.)

33,5 x 17,5 cm D. Arta Plastica Grafica, acuarela D - 10 CAMIL RESSU ( 1880-1962 ) FETIŢĂ ŞEZÂND creion/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1500-1600

25 x 20 cm

D - 11 ECATERINA CRISTESCU DELIGHIOZ ( 19011973 ) CASĂ ŢĂRĂNEASCĂ acuarelă/hârtie, semnat, datat 1969 stânga jos; pe verso "Vas cu trandafiri" (T.A.P.)

1100-1200

28 x 41 cm D - 12 GHELMAN LAZĂR ( 1887-1976 ) FRUMOASA FLORĂREASĂ pastel/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

49 x 67 cm

1800-1900


D - 13 CATUL BOGDAN ( 1897-1978 ) STRADA CĂLUŞEI acuarelă şi pix negru/hârtie, semnat dreapta sus cu monogramă; pe verso intitulat, datat 12.IV.1967, semnat cu monogramă M (Mado) (T.A.P.)

800-900

14,5 x 9,5 cm D - 14 RADU DRĂGOESCU ( 1914-1999 ) PORT HELSINKI tuş cu peniţa şi laviu/hârtie, semnat, datat (19)72, localizat stânga jos (T.A.P.)

800-900

20,5 x 29,5 cm D - 15 ȘTEFAN DIMITRESCU ( 1886-1933 ) LA PLAJĂ laviu/hârtie, perioada interbelică (T.A.P.)

1300-1400

23,5 x 34,5 cm D - 16 RADU DRĂGOESCU ( 1914-1999 ) CASE VECHI tempera/hârtie, semnat dreapta jos cu ocru (T.A.P.) 32,5 x 47 cm

1800-1900

D - 17 ECATERINA CRISTESCU DELIGHIOZ ( 19011973 ) ŢĂRĂNCUŢĂ guaşă/hârtie, semnat, datat 1971 dreapta jos cu verde (T.A.P.)

1200-1300

49 x 35 cm


D - 18 G. Burgstaller DOCTORUL ŞI PACIENTA creion, creion colorat şi accente de tempera/hârtie, semnat, datat 1929 dreapta jos (T.A.P.) 27,5 x 20 cm

D - 19 PAN (PANDELE) IOANID ( 1878-1956 ) BACANALĂ tuş laviu/hârtie, semnat, datat (1)909 dreapta sus (T.A.P.)

800-900

900-1000

15 x 29 cm D - 20 ION PANTELI STANCIU ( 1901-1981 ) PORTRET DE FETIŢĂ creioane colorate/hârtie, semnat, datat (1)957 dreapta jos cu creionul (T.A.P.) 22 x 19 cm

650-700

D - 21 MIHU VULCĂNESCU ( 1937-1994 ) MEDITAŢIE CU PĂSĂRI tuş/hârtie, semnat, datat 1981 stânga jos (T.A.P.)

600-700

20,5 x 14,5 cm

D - 22 NINA ARBORE ( 1889-1943 ) DOAMNA CU CĂŢEL cărbune/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P)

69 x 49 cm

4600-4700


D - 23 AUREL JIQUIDI ( 1896-1962 ) ALEGORIE tuş/hârtie, semnat lateral dreapta (T.A.P.)

600-700

16 x 11 cm

D - 24 C.C. CONSTANTINESCU (ALI BABA) ( 18971967 ) TĂTĂROAICĂ cărbune şi sanguină/hârtie, nesemnat (T.A.P.) 64 x 49 cm

4600-4700

D - 25 Bassarab LECTURĂ pastel/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1100-1200

28 x 21 cm

D - 26 GHEORGHE TEODORESCU ROMANAȚI ( 18911980 ) CASTELUL BRAN pastel/hârtie canson colorată, semnat dreapta jos (T.A.P.) 60,5 x 48 cm

D - 27 I. Dimitrescu MARINĂ tempera cu cuţitul/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 40 x 47 cm

1100-1200

700-800


D - 28 LILI PANCU ( 1908-2004 ) PERSONAJE LUNATICE tuş/hârtie, semnat, datat 25 Iunie 1977, dreapta jos în compoziţie (T.A.P.) 30,5 x 21,5 cm

800-900

D - 29

800-900

DOUĂ DESENE PANDANT "Doctorul şi pacienta" şi "În faţa vitrinei", tuş/hârtie, semnate SEM (T.A.P.) 22 x 15,5 cm D - 30 ECATERINA CRISTESCU DELIGHIOZ ( 19011973 ) PORTRET DE FEMEIE CU BASC VERDE acuarelă/hârtie, semnat, datat 1961 stânga jos cu negru (T.A.P.)

800-900

46 x 28,5 cm

D - 31 B. Popp COPACUL tehnică mixtă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1100-1200

24 x 21,5 cm D - 32 Gane FATĂ CU FLORI DE MAC serigrafie (ink-jet)/hârtie, exemplarul 151/300, semnat stânga jos cu creionul (T.A.P.) 65,5 x 48 cm în fereastră; 77 x 55 hârtia

1400-1500


D - 33 ZIN (SINGER) LAZĂR ( 1899-1991 ) ŢĂRAN PE PRISPĂ grafit şi conté negru/hârtie, semnat, datat 1946, localizat Baia Mare dreapta jos cu creionul (T.A.P)

4600-4700

50 x 66 cm D - 34 PAUL MOLDA ( 1884-1955 ) GHICITOARE creion conte negru şi albastru cu accente de pastel alb/hârtie ocru, semnat dreapta jos (T.A.P.) 33,5 x 25,5 cm

900-1000

D - 35 SORIN IONESCU ( 1913-1999 ) PEISAJ DIN PARIS (NOTRE - DAME) ceracolor/hârtie colorată, nesemnat, nedatat (T.A.P.) 35 x 26 cm

800-900

D - 36 CATUL BOGDAN ( 1897-1978 ) BISERICA DIN BISTRA acuarelă/hârtie, semnat stânga jos cu monogramă, cu dedicaţie olografă, localizare şi datare 1956 pe verso; lucrarea provine din colecţia familiei (T.A.P.)

800-900

13,5 x 18,5 cm D - 37 Ion ( B Arg ) BĂRBULESCU ( 1887-1969 ) SĂRMANII pastel/hârtie, semnat centru - dreapta în partea de jos cu albastru (T.A.P.)

48,5 x 32,5 cm

900-1000


D - 38 TRAIAN SFINȚESCU ( 1905-1959 ) PEISAJ CITADIN acuarelă/hârtie, semnat stânga jos cu creionul (T.A.P.)

800-900

20 x 27 cm D - 39 LIGIA MACOVEI ( 1916-1998 ) ILUSTRAŢIE LA "CÂNTARE OMULUI" DE TUDOR ARGHEZI guaşă şi tuş cu peniţa/hârtie, semnat, datat 1966 stânga jos, intitulat dreapta jos cu creionul (T.A.P.) 52,5 x 36,5 cm

1900-2000

D - 40 GHEORGHE TEODORESCU ROMANAȚI ( 18911980 ) TÂRG DOBROGEAN tuş/hârtie, semnat stânga jos cu creionul, cu dedicaţie olografă şi datare (1)972 dreapta sus (T.A.P.) 27,5 x 34,5 cm

1000-1100

D - 41 JEAN CHELLER ( 1911-1952 ) TORCĂTOARE tuş şi cărbune/hârtie franţuzească ocru, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1600-1700

35,5 x 23 cm

D - 42 AUREL JIQUIDI ( 1896-1962 )

1000-1100

Profile for Gold Art

7__  

7__  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded