__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

B. Arta Decorativa Diverse B-1

5200-5600

PANOU DECORATIV cu flori de măr pictate şi brodate manual cu fir de mătase şi fir metalic pe suport de mătase naturală, în ramă rococo din lemn sculptat şi aurit

104 x 79 cm B-2 Marcel Debut ( 1865-1933 ) LAMPĂ - STATUETĂ, cca. 1900 din bronz patinat, cu personaj feminin în stil Art Nouveau şi două lumini, semnată pe bază Marcel Debut

8500-9400

h = 59 cm

B-3 Dona Nuni şi Ghiţă Popescu ( 1916-2009 ) PROIECT DE FRESCĂ - CONSTANŢA tempera/lemn, nesemnat; pe verso însemnare olografă (T.A.P.)

1000-1300

36,5 x 15 cm

C. Carte/manuscris Carte C-1 Drăguţ Vasile şi Corina Nicolescu (introducere) MONUMENTE ISTORICE BISERICEŞTI DIN MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI SUCEVEI Editura Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, Iaşi, 1974

150-190


C-2

150-190

NOUVEAU LIVRE DE CUISINE des grands magasins du printemps Paris; Des Presses des Anciens Établissements Splichal - perioada interbelică

C-3 Atelier Emil Fischer - Sibiu FOTOGRAFIE datată 1 aprilie 1940, reprezentând promoţia "Regele Ferdinand I"

150-180

C-4

150-180

TREI CATALOAGE ALE PICTORILOR ROMÂNI Ion Ţuculescu (Meridiane, 1967), Marin Gherasim (Meridiane, 1989) şi Paul Neagu (Editura Crater, 1996) C-5 Eugen Jebeleanu CEEA CE NU SE UITĂ cu şase desene de Florica Cordescu; Fundaţia Regele Mihai, Bucureşti, 1945

C-6 DOUĂ REFERINŢE DESPRE MIŞCAREA DADA Georges Hugnet: "L'aventure Dada", cu prefaţă de Tristan Tzara, Editura Seghers,1971, reproduceri din Man Ray, M. Iancu, Hans Arp, Max Ernst; "Catalogul expoziţiei Dada", München, 1983

75-100

150-180


C-7 Barbu Brezianu ZĂVOR FERMECAT cu portretul autorului de Miliţa Petraşcu şi desene de Mircea Moroşin; cu dedicaţie autografă; Editura Căminul Artei, 1947

450-500

C-8

250-300

DIN STIHURILE JUPÂNULUI FRANÇOIS VILLON ÎN TĂLMĂCIREA LUI AL. ALEXIANU cu opt planşe color hors-texte de Val Munteanu; Editura Univers, Bucureşti, 1980

C-9 Constantin Nisipeanu METAMORFOZE - POEME exemplarul F (tiraj 226 exemplare); Editura UNU, 1934

1200-1300

C - 10 Nello Ponente MODIGLIANI Editura Meridiane, Bucureşti, 1970

80-120

C - 11 Adrian Păunescu ISTORIA UNEI SECUNDE cu dedicaţia autorului către Saşa Pană; Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1971

150-200


C - 12 Dr. Nicolae M. Popp TRANSNISTRIA - ÎNCERCARE DE MONOGRAFIE REGIONALĂ Bucureşti, 1943

220-250

C - 13

150-180

SOCIETATEA - PROGRESUL SILVIC cincizeci de ani de existenţă (1886-1936); Bucureşti, 1936

C - 14

350-400

REVISTELE TEHNICE AGIR colegate C - 15

800-1100

BULETINUL SOCIETĂŢII REGALE ROMÂNE DE GEOGRAFIE numerele 35, 36, 42, 44, 47, 48, 49 şi 51 C - 16 Virgil Condoiu SCRIERE FRUMOASĂ manual metodic de scriere; Socec & Co, Bucureşti

170-230

C - 17 C. Filipescu MAREA ENCICLOPEDIE AGRICOLĂ 5 volume, Editura P.A.S., Bucureşti, 1937

700-850


C - 18 Cincinat Pavelescu TRECĂTORULUI o pagina de manuscris inedit

220-260

C - 19

150-190

PATRU CATALOAGE ALE MUZEULUI TOMA STELIAN DIN 1933, 1936, 1938 ŞI F.A. C - 20

180-220

ŞASE REFERINŢE DESPRE ARTĂ Cecilia Cuţescu Stork: "O viaţă dăruită artei", 1966; Marius Bunescu: "Însemnările unui pictor", 1965; Mircea Iliescu: "Amintirile unui colecţionar", 1986; Theodor Pallady: "Jurnal", 1966; Constantin Constantinescu: "Mărturisirile unui colecţionar de artă", 1989; Paul Rezeanu; "Sculptorul Anghel Chiciu", (cu dedicaţie), 1971

C - 21 B. Fundoianu PRIVELIŞTI - POEME cu un portret inedit de C. Brâncuşi; Editura "Cultura Naţională", 1930

450-550

C - 22

400-500

APOSTOLU CE COPRINDE FAPTELE ŞI EPISTOLELE SÂNTILORU APOSTOLI.... tipăritu în dilele pre înălţatului domnu allu româniloru Carol I; Buzeu, 1869


C - 23 Schiller LE VISIONNAIRE Daniel Giraud, Paris, 1854

C - 24 Philippe Audoin LES SURREALISTES cu 55 ilustraţii; Editions du Seuil, Paris, 1973

C - 25 Teodora Voinescu RADU ZUGRAVU Editura Meridiane, Bucureşti, 1978

C - 26 André Breton DOUĂ REFERINŢE "Clair de terre", Gallimard, 1966 "André Breton", un studiu de Jean-Louis Bédouin, 1963 C - 27 ENCICLOPEDIA CIVILIZAŢIEI GRECEŞTI Editura Meridiane, Bucureşti, 1970

75-100

100-130

60-80

75-100

140-180


C - 28 Tudor Arghezi BUNĂ DIMINEAŢA, PRIMĂVARĂ ilustraţii şi coperta Constantin Piliuţă; Editura Tineretului, 1965

200-250

C - 29 C. Aubry şi C. Rau COURS DE DROIT CIVIL FRANÇAIS Paris; Cosse, Marchal et Cie, 1869

150-180

C - 30 M.H. (prezentare) Maxy PICTURA EUROPEANĂ ÎN MUZEUL DE ARTĂ AL R.S.R. - 1970

C - 31

75-100

150-200

PATRU REFERINŢE PRIVIND EVOLUŢIA ARTELOR PLASTICE ÎN ROMÂNIA "Proect de regulament pentru Şcoalele Naţionale de Arte Frumoase", 1907; "Legea de funcţionare", 1908; "100 de ani de la înfiinţarea Institutului de Arte Plastice N.Grigorescu", 1964; "Catalogul expoziţiei Centenarului Institutului de Arte Plastice N. Grigorescu"

C - 32 Mircea Deac MAGDALENA RĂDULESCU Editura Meridiane, Bucureşti, 1980

140-170


C - 33

140-170

DOUĂ CATALOAGE DE EXPOZIŢII DE LA SALA DALLES "Constantin Piliuţă", 1981 şi "Brăduţ Covaliu", 1984

C - 34

140-180

DOUĂ REFERINŢE ION GHEORGHIU "Album - 1978" şi Catalogul expoziţiei - "În Memoriam", 2002

C - 35 Ovidiu Papadima NEAM, SAT, ORAŞ ÎN POEZIA LUI OCTAVIAN GOGA cu dedicaţia autorului; Fundaţia regală pentru literatură şi artă, 1942

110-130

C - 36 Petru (prefaţă) Comarnescu CATALOGUL EXPOZIŢIEI COMEMORATIVE G. PETRAŞCU de la Muzeul de Artă al R.P.R., Bucureşti, 1957

140-160

C - 37

600-700

TREI REFERINŢE ŞTEFAN POPESCU "Catalogul expoziţiei de grafică din 1969"; "Artă şi tehnică grafică", 1939, cu 2 gravuri originale în lemn de Ştefan Popescu; Un desen în cărbune reprezentându-l pe Ştefan Popescu autor Edith Mayer, datat (19)45


C - 38 Marin Mihalache ISER monografie; Editura Meridiane,1982

120-150

C - 39 George (Gheorghe) Oprescu MAEŞTRII PICTURII ROMÂNEŞTI ÎN SECOLUL XIX Fundaţia regală pentru literatură şi artă, 1947

120-160

C - 40 N. Petraşcu G. D. MIREA monografie; Casa Şcoalelor, f.a.

150-180

C - 41

110-160

DOUĂ REFERINŢE DESPRE AVIAŢIE Lt. Col. Roată Victor: "Pericolul aerian şi mijloacele de apărare", 1934; Căpitan Drăgan D. Ioan: "Aviaţia şi viitorul răsboiu", 1933 (cu dedicaţia autorului) C - 42 Henri (H. sau Henric) Stahl BUCUREŞTII CE SE DUC cu 93 de fotografii originale; Tipografia Neamul Românesc, 1910

100-140


C - 43 Dionisiu Fotino ISTORIA GENERALĂ A DACIEI traducere de George Sion; 3 volume colegate; Iosef Romanov et Companie, 1859

700-900

C - 44

130-150

LOTERIA NAŢIONALĂ DIN ROMÂNIA o istorie ilustrată, Bucureşti, 1999

C - 45 Antonio Soria ARTELE ÎN SPANIA volumul I; Institutul de arte grafice "Marvan", 1917

110-140

C - 46 Ion Minulescu STROFE PENTRU TOATĂ LUMEA cu dedicaţia autorului; Editura "Cultura Naţională", 1930

220-250

C - 47 Horia Oprescu ARENA CU UN SINGUR SPECTATOR cu dedicaţia autorului; Editura Universală, Alcalay & Co

100-140


C - 48 Petre Oprea EXPOZIŢII PERSONALE ALE ARTIŞTILOR PLASTICI CONSEMNATE ÎN PRESA BUCUREŞTEANĂ A ANILOR 1918-1944 Maiko, 2008

90-120

C - 49 Sir Edwin Arnold THE LIGHT OF ASIA London; Kegen Paul, Trench, Trubner & Co, 1919

60-75

C - 50 F. Lichtenberger ENCYCLOPÉDIE DES SCIENCES RELIGIEUSES 13 volume; Librairie Sandoz et Fischbacher, Paris, 18771882

1600-1900

C - 51 Nichifor Crainic DOUĂ TITLURI "Zâmbete-n lacrimi", Alcalay & Co, 1916 "Şesuri natale", Ramuri, 1916

210-250

C - 52 Alfred Rambaud ÉTUDES SUR L'HISTOIRE BYZANTINE prefaţă de Charles Diehl; Librairie Armand Colin, Paris, 1912

120-140


C - 53 Basil Davidson REDESCOPERIREA AFRICII VECHI Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1964

C - 54 Tudor Arghezi CARTEA CU JUCĂRII cu ilustraţii de Lucia Demetriade Bălăcescu; Editura "Cultura Naţională", Bucureşti, f.a.

C - 55

80-100

300-360

75-80

CATALOGUL - PRIMA EXPOZIŢIE RETROSPECTIVĂ DE ARTA GRAVUREI DIN SECOL AL XV-lea PÂNĂ ÎN SECOLUL AL XX-lea organizată de societatea Graphica; Carol Göbl, Bucureşti, 1916

C - 56 Petre Oprea DOUĂ TITLURI "Două perioade din istoriografia artei româneşti moderne şi contemporane", cu dedicaţia autorului; Editura Maiko, 2001; "Critici şi cronicari de artă în presa bucureşteană a anilor 1938-1944", cu dedicaţia autorului; Editura Maiko, 1999;

150-180


C - 57

120-150

DOUĂ MONOGRAFII G.M. Petrescu Sava: "Târguri şi oraşe între Buzău, Târgovişte şi Bucureşti în desvoltare istorico-geografică, economică şi comercială", lucrarea a fost premiată de Academia Română în 1915, Institutul de Arte Grafice, 1937; I. Simionescu: "Sate din România", Editura Graiul Românesc, Bucureşti, 1926

C - 58 Barbu Slătineanu DOUĂ TITLURI "Ceramica feudală românească", Editura de stat pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1958; "Plăci de ceramică românească din secolul al XVII-lea", Monitorul Oficial, Bucureşti, 1939

C - 59 H. Blazian GIOVANNI SCHIAVONI cu dedicaţie către Al. Busuioceanu; Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1939

120-150

75-100

C - 60 Nicolae Iorga DOUĂ TITLURI "La Romania alla Biennale di Venezia", 1938; Nicolae Iorga - S.E. Benito Mussolini, 1937, cu două hărţi color

120-150

C - 61

120-150

DOUĂ REFERINŢE "România Balneară şi turistică" de Emil Ţeposu şi Valeriu Puşcariu, Cartea Românească, Bucureşti, 1934; (supliment un referat de premiere al lucrării) "România Balneară", Oficiul Naţional de Turism;


C - 62 Georgeta Anderson Arămescu DE LA PACIFIC LA DUNĂRE Editura Junimea, Iaşi, 1978

C - 63

75-100

350-380

VIAŢA AGRICOLĂ revistă bilunară a Societaţii Agronomilor din România, 10 numere din 1929

C - 64

170-190

CARTE DE BUCATE - LA CUISINE PAS CHÈRE PAR TANTE MAG Imprimerie Jos. Vermaut, Paris

C - 65

300-340

DER WELTKRIEG 1914 20 de numere ilustrate

C - 66 ORDINEA RUGĂCIUNILOR bilingvă româno - idiş

70-90


C - 67 Dan Grigorescu DICŢIONARUL AVANGARDELOR Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2005

120-150

C - 68 O. Han PACIUREA cu 24 planşe afară din text; Fundaţia "Regele Carol II", Bucureşti, 1935

180-220

C - 69 George (Gheorghe) Tomaziu UN TREN o pagină de manuscris

150-180

C - 70 Claudia Millian ÎNTREGIRE cu autograf către Nae Ionescu; Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1936

120-150

C - 71 Grigore Hagiu VOI, ZILELOR.... o pagină de manuscris

150-180


C - 72

150-180

ROMÂNIA ÎN CHIPURI ŞI VEDERI Cultura Naţională, Bucureşti, 1926

C - 73 M. César Daly BIBLIOTHÈQUE DE L'ARCHITECTE motifs historique d'architecture et de sculpture d'ornement; Paris, Ducher et Cie, 1870

750-800

C - 74 C. Stanislavschi VIAŢA MEA ÎN ARTĂ Editura Cartea rusă, 1950

120-150

C - 75 Baronne Staffe TRADITIONS CULINAIRES ET L'ART DE MANGER TOUTES CHOSES À TABLE Éditeur Ernest Flammarion, Paris, 1901

120-150

C - 76 Pompiliu Eliade LA ROUMANIE AU XIX-e SIÈCLE LES TROIS PRÉSIDENTS PLÉNIPOTENTIAIRES (1828-1834) Librairie Hachette et Cie, Paris, 1914

150-190


C - 77 P.P. Panaitescu INTERPRETĂRI ROMÂNEŞTI - STUDII DE ISTORIE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ Editura Universul, 1947

120-150

C - 78 Miron Radu Paraschivescu POEZII Editura Tineretului, Bucureşti, 1961

30-40

C - 79

45-60

FEST GEBETE DER ISRAELITEN Moses Hirschler, Wien

D. Arta Plastica Artisti contemporani D-1 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) BĂRĂGAN III ulei/pânză, semnat la mijloc cu ocru, semnat, datat 1975, intitulat pe verso (T.A.P.) 40 x 50 cm

8500-9400

D-2 SORIN ADAM (n. 1968 ) PEISAJ LA BALCIC ulei/pânză, semnat, datat (20)00 dreapta jos (T.A.P.)

4500-6000

69,5 x 108,5 cm D-3 Maia Martin (n. 1977 ) POVESTE DE IARNĂ acryl/pânză, semnat, datat 2010 dreapta jos; semnat, datat şi intitulat pe verso(T.A.P.) 60 x 80 cm

2500-2800


D-4 MIHAELA NICA CRĂCIUN (n. 1934 ) CASE TULCENE ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

2700-3200

46 x 46 cm D-5 CONSTANTIN (DINU) PACEA (n. 1957 ) NATURĂ STATICĂ ulei/pânză, semnat în monogramă, datat (19)79 central în partea de sus; semnat, datat 1979 pe verso (T.A.P.)

3700-4000

41 x 35 cm D-6 AUGUSTIN COSTINESCU (n. 1943 ) IARNA ÎN MAHALA ulei/pânză/carton, semnat stânga jos; lucrarea a participat la expoziţia "Iarna în pictura românească", Muzeul Municipiului Bucureşti, Palatul Şuţu (T.A.P.)

4800-5200

27 x 35 cm D-7 PAULA RIBARIU (n. 1938 ) ÎNAINTE - MERGĂTOR ulei/pânză, semnat, datat 2009 lateral dreapta la mijloc; pe verso numele artistei, intitulat şi datat 2009 (T.A.P.)

10000-10600

60 x 50 cm D-8 ION GRIGORE ( 1940-2016 ) PRIMĂVARA VA VENI ulei/pânză, semnat dreapta jos cu negru; pe verso semnat, intitulat, datat 2010 (T.A.P.)

33 x 55 cm

3700-4500


D-9 Şerban Popescu (n. 1957 ) NATURĂ STATICĂ acryl/pânză, semnat dreapta jos; pe verso, numele artistului, titlu şi datare 2005 (T.A.P.)

3000-3500

75,5 x 71,3 cm D - 10 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) PRIMĂVARĂ ulei/pânză, semnat, datat (19)86 dreapta jos; semnat, intitulat, datat 1986 pe şasiu; în colţul din dreapta, pe verso, semnat pe pânză (T.A.P.)

13000-15000

54,5 x 73 cm D - 11 TRAIAN BRĂDEAN ( 1927-2013 ) PEISAJ CU COPACI ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

6700-7200

39,5 x 51 cm D - 12 Doina Lucanu (n. 1956 ) OBIECTE ÎNSUFLEŢITE tehnică mixtă (pastel, cărbune cu accente de acryl)/hârtie, semnat în monogramă, datat 2004 dreapta jos (T.A.P.) 71,6 x 51 cm

D - 13 MIRCEA ROMAN (n. 1958 ) PISICA bronz turnat şi patinat, cu inserţie de mozaic de sticlă, semnat pe partea stânga a personajului (T.A.P.) 50 x 29 x 16 cm

D. Arta Plastica

7500-8200

10000-12000


Sculptura D - 14 Vicenzo Aurisicchio ( 1855-1926 ) TANDREŢE bronz turnat, patinat, cu soclu din marmură, semnat pe verso (T.A.P.)

3000-3700

33 x 15 x 24 cm D - 15 ION IRIMESCU ( 1903-2005 ) PORTRET bronz turnat, patinat, semnat lateral stânga (T.A.P.)

9500-10000

4 x 19 x 14 cm

D. Arta Plastica Icoane

D - 16 Emile Louis Picault ( 1833-1915 ) OPIMA SPOLIA antimoniu, semnat lateral dreapta; turnat în Franţa (T.A.P.) h = 98,5 cm

7500-9000

D - 17 DEMETER H. CHIPĂRUȘ ( 1886-1947 ) DANSATOARE CAZACĂ bronz turnat, cizelat, patinat, turnare postumă (T.A.P.) h = 53 cm

3000-3700


D - 18 Atelier Ucrainean RĂSTIGNIREA ŞI PATRU SCENE tempera/lemn, sfârşit secol XIX (T.A.P.)

2400-2800

39 x 32,4 cm D - 19 Atelier Românesc MAICA DOMNULUI CU PRUNCU ulei/lemn, semnat G. Corbu, datat 1906 dreapta jos (T.A.P.)

2700-3200

26,3 x 23 cm D - 20 Atelier Rusesc ICOANĂ ISTORIATĂ AVÂND CENTRAL ÎNVIEREA DOMNULUI ŞI 12 SCENE tempera cu ou şi foiţă de argint/lemn, secol XIX (T.A.P.)

6700-7200

44,5 x 36 cm D - 21 Atelier Românesc SFÂNTUL GHEORGHE tempera cu ou/sticlă (T.A.P.)

2200-2800

54 x 48 cm D. Arta Plastica Grafica, acuarela D - 22 JEAN ALEXANDRU STERIADI ( 1880-1956 ) COLECŢIONARUL ZAMBACCIAN litografie, semnat dreapta jos cu peniţa (T.A.P.)

32 x 23 cm

1000-1300


D - 23 JEAN ALEXANDRU STERIADI ( 1880-1956 ) PICTORUL ŞTEFAN LUCHIAN litografie, semnat dreapta jos cu peniţa (T.A.P.)

1000-1300

33 x 23,5 cm

D - 24 WANDA SACHELARIE VLADIMIRESCU ( 19162008 ) NUD ŞEZÂND tehnică mixtă (pix, tuş colorat, tuş negru şi flaumaster)/hârtie, nesemnat, nedatat (T.A.P.)

1300-1800

15 x 24 cm D - 25 SEVER BURADA (BURADESCU) ( 1896-1968 ) VAS CU FLORI acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1300-1600

28,5 x 20,5 cm

D - 26 LEON ALEXANDRU BIJU ( 1880-1970 ) SPLEEN sanguină/hârtie, semnat lateral stânga (T.A.P.) 21 cm (în tondo)

1300-1600

D - 27 GHELMAN LAZĂR ( 1887-1976 ) LA FÂNTÂNĂ pastel/hârtie, semnat, datat 1930 dreapta jos (T.A.P.)

4500-5200

73 x 108,5 cm


D - 28 ION DOBOȘARIU PE ULIŢĂ acuarelă şi tempera/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

600-900

17 x 24,2 cm D - 29

800-900

CAP DE TURC acuarelă/hârtie, nesemnat, perioada interbelică (T.A.P.)

17 x 13,5 cm D - 30 JACQUES HÉROLD (BLUMER) ( 1910-1987 ) COMPOZIŢIE serigrafie; exemplar dedicat lui Medi şi Gheorghe Dinu (Şt. Roll); semnat dreapta jos sub imagine (T.A.P.)

2800-3500

29 x 20 cm D - 31 DAN IALOMIȚEANU ( 1899-1979 ) CAFENEA cărbune/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1000-1200

23 x 27,5 cm D - 32 ION PACEA ( 1924-1999 ) GOLFUL tehnică mixtă (guaşă, tempera, acryl şi colaj)/hârtie, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.)

4200-4600

49,5 x 65 cm D - 33 ION PACEA ( 1924-1999 ) PEISAJ CU COPACI tempera şi guaşă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 44,5 x 63 cm

7000-8000


D - 34 Simona Vasiliu Chintilă ( 1928-2009 ) PEISAJ pastel/hârtie, semnat stânga jos, localizat, datat 1963 dreapta jos (T.A.P.) 42,5 x 60,5 cm

1500-1800

D - 35 Zoglu Zaharescu BOEMIANCĂ pastel/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1300-1800

50 x 35 cm

D - 36 CONSTANȚA CRIȘAN ( 1925-2007 ) FLORI tempera/hârtie, semnat, datat 1996 dreapta jos; intitulat şi datat pe verso (T.A.P.)

1200-1400

25,5 x 19 cm D - 37 DAN IALOMIȚEANU ( 1899-1979 ) INTERIOR CU PERSONAJ creioane colorate şi grafit/hârtie, semnat, datat (1)957 stânga jos (T.A.P.)

1500-1800

46 x 33 cm D - 38 ION MUSCELEANU ( 1903-1997 ) FARUL DIN ODESSA tempera/hârtie, semnat, datat 1941, localizat stânga jos (T.A.P.) 27,5 x 39 cm

2400-2800

D - 39 ELENA VAVILYNA ( 1901-1971 ) LA MARGINEA SATULUI acuarelă/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.) 31 x 42 cm

1800-2300


D - 40 Nicolae Dărăscu ( 1883-1959 ) PIAŢA SAN MARCO DIN VENEŢIA acuarelă/hârtie, semnat, datat 1912 central în partea de jos (T.A.P.) 25,7 x 34,4 cm

14000-15000

D - 41 Nicolae Dărăscu ( 1883-1959 ) PEISAJ VENEŢIAN acuarelă/hârtie, semnat stânga jos, databil 1912 (T.A.P.) 22,2 x 43,5 cm

14000-15000

D - 42 ALEXANDRU ȚIPOIA ( 1914-1993 ) PORTRET tuş cu peniţa/hârtie, semnat şi datat (19)45 dreapta jos, cu sigiliul artistului stânga jos (T.A.P.)

1000-1400

12 x 8 cm D - 43 GEORGE APOSTU ( 1934-1986 ) NUD tuş/hârtie, semnat, datat (19)82 dreapta jos în creion (T.A.P.) 63 x 48 cm

1500-1800

D - 44 ZOE VERMONT PIAŢA DE FRUCTE ŞI LEGUME acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1600-1900

33,5 x 48 cm D - 45 IOSIF ISER ( 1881-1958 ) PORTIŢĂ LA BALCIC acuarelă/carton subţire, semnat dreapta jos (T.A.P.) 37,5 x 28 cm

13000-15000


D - 46

3000-3700

MAPĂ 5 litografii şi 3 linogravuri cu tematică realist- socialistă a autorilor: Harry Guttman, D. Cionca, E. Mateescu Hilohi, Naum, Puia Masichievici, Feszt Laszlo, Sofia Uzum (T.A.P.)

D. Arta Plastica Pictura D - 47

3000-3700

ŢĂRĂNCUŢĂ CU FLORI ulei/pânză, semnat indescifrabil stânga jos (T.A.P.) 80 x 60,5 cm

D - 48 MIRCEA VELEA ( 1924-1993 ) DRUM SPRE MARE - SULINA ulei/pânză, semnat, datat (19)88 dreapta jos în monogramă, lucrarea a participat la expoziţia "Colecţia Boris Paraschivescu" - Muzeul Judeţean Prahova (T.A.P.) 38 x 50 cm

3700-4000

D - 49 DIMITRIE LOGHIN ( 1910-1982 ) GLADIOLE ulei/carton, semnat, datat (19)63 dreapta jos (T.A.P.)

2200-2700

40 x 30 cm

D - 50 D. FLORIAN AMURG PE MARE ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

34 x 49,5 cm

1900-2200


D - 51 GHEORGHE POPESCU ( 1903-1975 ) NATURĂ STATICĂ CU FLOARE ulei/carton, semnat dreapta jos; pe verso "Autoportret", semnat dreapta jos (T.A.P.) 74 x 52 cm

8500-9400

D - 52 LEON ALEXANDRU BIJU ( 1880-1970 ) NATURĂ STATICĂ CU LALELE NEGRE ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

3300-3600

45 x 39,5 cm D - 53 Justina Popescu Orbeşteanu ( 1917-? ) PE PLAJĂ ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos în monogramă; autoarea a participat la S.O. (T.A.P.)

3000-3700

38,5 x 56 cm D - 54 CORNEL RAȚIU ( 1882-1939 ) COŞ CU TRANDAFIRI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

2200-2700

50 x 69,5 cm D - 55 Dumitru Bâscu ( 1902-1983 ) MUSTAFA ALI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 40,5 x 32,5 cm

2200-2700

D - 56 LUDOVIC BASSARAB ( 1868-1933 ) CRÂNG ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

2500-2800

20,7 x 29,3 cm


D - 57 SPIRU CHINTILĂ ( 1921-1985 ) CÂMP ulei/carton, semnat dreapta jos, pe verso autentificat de fiul artistului (T.A.P.) 43 x 59,5 cm

6000-6800

D - 58 OCTAV ANGHELUȚĂ ( 1904-1979 ) FLORI ÎN VAS ALBASTRU ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

2200-2700

50 x 40 cm (în tondo) D - 59 Simona Vasiliu Chintilă ( 1928-2009 ) CĂPIŢĂ ÎN PEISAJ ulei/pânză, semnat dreapta jos în monogramă, pe verso semnat şi intitulat (T.A.P.) 81 x 81 cm

5200-5600

D - 60 RUDOLF NEGELY ( 1883-1950 ) PESCARI ÎN LARG ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

6700-7200

41 x 50,4 cm D - 61 RUDOLF NEGELY ( 1883-1950 ) PORT LA MEDITERANĂ ulei/pânză, semnat, datat (19)23, localizat dreapta jos (T.A.P.)

8500-9500

60,7 x 80 cm D - 62 STAVRU TARASOV ( 1883-1961 ) SAT ÎN VÂLCEA ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

40,5 x 59,5 cm

5000-5500


D - 63 PAUL MOLDA ( 1884-1955 ) LA SECERIŞ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

3600-4000

48,5 x 68,5 cm D - 64 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872-1944 ) GUTUI ulei/carton, semnat stânga sus (T.A.P.)

11000-12000

26 x 37 cm D - 65 ION DOBOȘARIU CARUL CU FÂN ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1600-1900

15,3 x 21,5 cm D - 66 ION MUSCELEANU ( 1903-1997 ) PEISAJ DE TOAMNĂ ulei/carton, semnat, datat (1)968 dreapta jos; pe hârtia protectoare de pe verso semnat şi intitulat (T.A.P.) 38 x 46,5 cm

7500-8000

D - 67 Georg Neuhäuser PEISAJ MONTAN ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

3400-3800

60 x 80 cm D - 68 VASILE POPESCU ( 1894-1944 ) NUD ÎN INTERIOR ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.) 60,5 x 73,2 cm

24000-26000


D - 69 GHEORGHE ZAMPHIROPOL DALL ( 1883-1951 ) ÎN CHILIA MĂICUŢEI PELAGHIA ulei/carton, semnat, datat 1924 stânga jos (T.A.P.)

5200-5600

34,5 x 49,5 cm D - 70 RODICA BOTEZ BONDI ( 1910-1972 ) GRĂDINA BOTANICĂ TOAMNA ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

2200-2600

34 x 43 cm D - 71 ION PACEA ( 1924-1999 ) NATURĂ STATICĂ CU GUTUI ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

7500-8200

51,5 x 60 cm D - 72 KIMON LOGHI ( 1873-1952 ) PLAJĂ LA BIARRITZ ulei/pânză, semnat, localizat stânga jos cu verde (T.A.P.)

15000-18000

50 x 65 cm D - 73 PAUL VERONA ( 1897-1966 ) MINARET ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

3300-4000

41,5 x 31 cm

D - 74 Zaharia Simion CASĂ LA TURTUCAIA

1800-2400


ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

24 x 36,5 cm D - 75 COSTACHE AGAFIȚEI ( 1909-2002 ) FLORI DE MAC ulei/carton, semnat, datat 1980 stânga sus (T.A.P.)

3000-3700

33 x 48,3 cm D - 76 Ruggero Panerai ( 1862-1923 ) VÂNAT ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

10000-12000

100,5 x 71 cm

D - 77 NICOLAE TEMPEANU ( 1883-1937 ) PEISAJ DE IARNĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

3000-3600

50 x 70 cm D - 78 HORIA BERNEA ( 1938-2000 ) DEAL ulei/carton, semnat, datat 8-(19)67 central, în partea de jos, cu creionul (T.A.P.)

7000-9000

23,5 x 32,5 cm D - 79 Mircea Rotaru Putna ( 1919-2005 ) PEISAJ ÎN MURIGHIOL ulei/pânză, semnat, datat (19)74 dreapta jos; pe verso datat, intitulat (T.A.P.) 47 x 55,3 cm

2500-2800


D - 80 IPOLIT STRÂMBULESCU (STRÂMBU) ( 1871-1934 ) NUD PE MARGINEA UNEI STÂNCI ulei/pânză, semnat, datat (18)98 stânga jos (T.A.P.)

27000-31000

148,5 x 108 cm

D - 81 CICERONE POPESCU ( 1908-1998 ) FÂNTÂNA DIN CURTE ulei/carton, semnat, datat 1954 în partea de jos spre dreapta (T.A.P.)

2500-3000

50,3 x 40,3 cm D - 82 SAMUEL MÜTZNER ( 1884-1959 ) PEISAJ ÎN FRANŢA ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos cu roz (T.A.P.)

30000-34000

45,5 x 45 cm D - 83 PETRE BULGĂRAȘ ( 1884-1939 ) TÂNĂRĂ CU BASMA ALBĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

9000-9800

70 x 50 cm

D - 84 Victor Ciobanu Rusu ( 1911-1981 ) AUTOPORTRET ulei/carton, nesemnat, nedatat (T.A.P.)

70 x 51 cm

2200-2700


D - 85 PARTOG VARTANIAN ( 1898-1954 ) STELA MARIS - BALCIC ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

3000-3600

35,5 x 49,5 cm D - 86 JEAN CHELLER ( 1911-1952 ) IARNA ÎN ORAŞ ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

19000-22000

45 x 60 cm D - 87 WANDA SACHELARIE VLADIMIRESCU ( 19162008 ) NUD ÎN ATELIER ulei/pânză, semnat stânga jos; pe verso intitulat şi semnat (T.A.P.)

5500-6000

54 x 32 cm

D - 88 GHEORGHE VÂNĂTORU ( 1905-1983 ) VAS CU FLORI ALBE ulei/carton, semnat, datat (19)62 stânga jos (T.A.P.)

17000-20000

61 x 49,5 cm D - 89 Josef Koszta ( 1864-1949 ) CULESUL CARTOFILOR ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

60,5 x 46,4 cm

3000-3600


D - 90 PETRE IORGULESCU YOR ( 1890-1939 ) INTERIOR ulei/placaj, semnat dreapta jos (T.A.P.)

20000-23000

49,5 x 41 cm D - 91 Constantin Pantelimon ( 1911-1940 ) CASĂ DIN PREDEAL ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

2700-3200

32 x 40 cm D - 93 LUCIA DEM(ETRIADE) BĂLĂCESCU ( 1895-1979 ) TOAMNA ÎN PARC ulei/carton, semnat, datat (1)956 stânga jos cu creionul (T.A.P.) 30 x 39,2 cm

8500-9000

D - 94 GRIGORE ZINCOVSCHI ( 1912-2000 ) CASE LA MARGINEA TÂRGULUI ulei/carton, semnat, datat 1961 dreapta jos (T.A.P.)

1800-2200

32 x 44 cm D - 95 I. Jakab CITADINĂ ulei/pânză, semnat, localizat şi datat 1956 dreapta jos (T.A.P.)

5000-5500

60,2 x 49,4 cm D - 96 ION PEJIN ( 1926-? ) VENEŢIA ulei/carton, semnat, datat (19)25, localizat dreapta jos (T.A.P.)

50,7 x 70 cm

3000-3800


D - 97 Traian Goga ( 1917-1989 ) NATURĂ STATICĂ CU MERE ulei/pânză/carton, semnat, datat (19)70 stânga jos (T.A.P.) 36,5 x 48 cm

3000-3600

D - 98 RUDOLF MAXIMILIAN BĂTRÂN CU TOIAG ulei/carton, semnat, datat 1931 dreapta jos (T.A.P.)

3400-3800

70 x 48 cm

D - 99 MIȘU (MIHAIL) TEIȘANU ( 1883-1943 ) O ZI DE VARĂ ulei/pânză reantoalată, semnat stânga jos cu roşu (T.A.P.)

14000-16000

160 x 119 cm

D - 100 ION PANTELI STANCIU ( 1901-1981 ) NATURĂ STATICĂ CU CIUPERCI ulei/carton, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

3700-4500

30 x 64.5 cm D - 101

3200-3700

ÎN RADA PORTULUI ulei/pânză, nesemnat, început secol XX (T.A.P.) 40 x 70,5 cm D - 102 LIDIA AGRICOLA WEITH ( 1914-1994 ) PEISAJ DE IARNĂ ulei/carton, semnat, datat 1976 dreapta jos (T.A.P.) 56 x 69,5 cm

1900-2300


D - 103 MICAELA ELEUTHERIADE ( 1900-1984 ) PEISAJ CITADIN ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

7500-8000

35 x 45 cm D - 104 Simeon Liviu Florean ( 1928-2006 ) ŢĂRĂNCUŢĂ CU MARAMĂ ulei/pânză, semnat, datat (19)64 stânga jos (T.A.P.)

4000-4500

66 x 50,5 cm

D - 105 CONSTANTIN ARTACHINO ( 1870-1954 ) ZÂMBETUL ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

16000-18000

78 x 52,5 cm

D - 106 D - 106 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872 -1944 ) FLORĂREASĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

19000-22000

70 x 41,5 cm

D - 107 ELENA PETRAGLU DEȘLIU NICULESCU ( 19031975 ) FLORI PE FOND VERDE ulei/pânză, semnat, datat 1967 dreapta jos (T.A.P.) 57 x 67,5 cm 3700-4000 EUR

3

Profile for Gold Art

61_  

61_  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded