__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

C. Carte/manuscris Carte C-1

120-130

DOMINIKUS BÖHM - EIN DEUTSCHER BAUMEISTER Druck und Verlag von Josef Habbel, Regensburg, 1943

C-2 I. L. Caragiale TEATRU ediţie festivă, tipărită cu prilejul sărbătoririi centenarului naşterii - cu ilustraţii de Corneliu Baba; Espla, 1952

130-150

C-3

550-600

ACADEMY ARCHITECTURE volumul 34 din 1908, Editura Alexander Roch

C-4

270-300

DOUĂ TITLURI DESPRE BUCUREŞTI "Bucureşti - Ghid", Editura Meridiane, 1962; George Potra: "Istoricul hanurilor bucureştene", Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985 C-5 Wilhelm Müseler DEUTSCHE KUNST IM WANDEL DER ZEITEN Safori Verlag Carl Boldt - Berlin, 1941

120-150


C-6 Ionel Jianu GRIGORESCU text în limba germană; Fremdsprachiger Verlag, Bukarest

110-120

C-7

220-230

ARHITECTURA revistă trimestrială de arhitectură şi urbanistică a societăţii arhitecţilor români, nr.1 din 1935, director arhitect Florea Stănculescu

C-8 J. Guadet ELEMENTS ET THEORIE DE L'ARCHITECTURE patru volume, Librairie de la Construction Moderne, Paris

450-500

C-9 Gustav Adolf Platz WOHNRÄUME DER GEGENWART Im Propyläen Verlag, Berlin, 1933

320-350

C - 10 Krikor H. Zambaccian GRIGORESCU cu 14 planşe colorate şi 94 reproduceri alb/negru; Editura Cartea Românească, Bucureşti

90-100


C - 11 G. U. Arata COSTRUZIONI E PROGETTI con alcune note sull'architettura contemporanea; Ulrico Hoepli Editore, Milano, 1942

120-130

C - 12

570-600

MODERNE BAUFORMEN două volume, numere colegate din 1934, Julius Hoffmann Verlag, Stuttgart

C - 13

160-170

MITTELALTERLICHE ARCHITEKTUR IN SIZILIEN mapă cu ilustraţii din arhitectura siciliană tradiţională; Die Sammlung Parthenon

C - 14 Ion Alexandru LUCHIAN - Album Editura Meridiane, Bucureşti, 1978

130-150

C - 15

270-280

PETIT EDIFICES - ESPAGNE număr dedicat arhitecturii tradiţionale din Castilia şi Leon; Vincent, Freal et Cie Editeurs, Paris, 1928

C - 16 MODERNE BAUFORMEN două volume; revistă de arhitectură modernistă din 1935

570-580


C - 17

1100-1150

DIE KUNST revistă lunară pentru arhitectură interioară şi artă aplicată (anii 1927-1930), dedicată Art-Deco şi Modernismului C - 18 Frida Schottmuller WOHNUNGSKULTUR UND MÖBEL DER ITALIENISCHEN RENAISSANCE Verlag von I. Hoffmann, Stuttgart, 1928

220-230

C - 19

420-430

MONATSHEFTE FÜR BAUKUNST UND STÄDTEBAU numere colegate din 1932, 1933, 1934 dedicate arhitecturii moderniste C - 20

170-190

ASASINATELE DELA JILAVA...SNAGOV ŞI STREJNICUL 26 - 27 NOV.1940 Monitorul Oficial, Bucureşti, 1941

C - 21 Maria, Regina României POVEŞTI cu dedicaţia tipărită a Reginei Maria; Fundaţia Principele Carol, 1921

270-290


C - 22

60-70

PATRU MICI VOLUME DIN BIBLIOTECA ALBINA "Povestea neamului nostru", "Din letopiseţul Ţării Moldovei", "Învăţăturile lui Neagoe Basarab Voievod", "Isprăvile şi viaţa lui Mihai Viteazul"; Fundaţia Principele Carol, Bucureşti, 1938-1939 C - 23

70-80

CARICATURA anul I, nr. 2

C - 24

100-120

EXPOZIŢIA TÂRG A INDUSTRIEI ROMÂNEŞTI (Parcul Carol) două cataloage, din 1934 C - 25

420-450

DOSAR CU MANUSCRISE semnate Laurenţiu Fulga, Al.Rosetti, V.Porumbacu, Al.Philippide, Ş.Cioculescu, Z.D.Buşulenga, Vl.Streinu, D.Deşliu, Perspessicius, J.Peltz, Tudor Vianu

C - 26 C. Decker FOC - PARTITURĂ MUZICALĂ compoziţie grafică de Jiquidi

250-300

C - 27

140-150

PATRU ALBUME DESPRE ARTIŞTI ROMÂNI Octav Angheluţă (1968), Podlipny (1974), Mărculescu (1967) şi Petraşcu (1982)


C - 28

110-130

DOUĂ MANUALE DE ÎNTREŢINERE ALE AUTOMOBILELOR FORD ŞI RENAULT din perioada interbelică C - 29 G. D. Mărdărescu CAMPANIA PENTRU DESROBIREA ARDEALULUI ŞI OCUPAREA BUDAPESTEI (1918 - 1920) cu zece planuri privind situaţia trupelor; Editura Cartea Românească, 1921

155-160

C - 30

110-120

DOUĂ REFERINŢE DESPRE IRINA CODREANU catalogul expoziţiei de sculptură din Franţa şi Bucureşti - sala Dalles din 1968; album Irina Codreanu de Simona Nistor, Editura Meridiane, 1979

C - 31

220-250

MEMORIILE REGELUI CAROL I AL ROMÂNIEI (DE UN MARTOR OCULAR) Editura Tipografiei Ziarului Universul C - 32 H. Dj. Siruni ANI - ANUARUL CULTURII ARMENE Tipografia Carpaţi, Bucureşti, 1941

120-150

C - 33

130-150

DOUĂ TITLURI DESPRE BRIDGE "Le Bridge Moderne" de Ely Culbertson, 1933; "Bridge" - revistă lunară: 11 numere disparate din perioada interbelică


C - 34 Nell Cobar HUMOR ANTIFASCIST cu dedicaţie către academicianul Alexandru Graur; Editura România Liberă

230-250

C - 35 Pompei Gh. Samarian MEDICINA ŞI FARMACIA ÎN TRECUTUL ROMÂNESC (1382 - 1775) Tipografia Moderna, Călăraşi

100-110

C - 36 George Sion 101 FABULE dedicate M.S. Doamnei Elisabeta, cu un portret al autorului; Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1869

190-200

C - 37

320-350

TREI DOCUMENTE (MANUSCRIS) emise de Ministerul Instrucţiunii Publice, în anii 1868 1869, semnate de miniştrii Brezoianu şi Gusti

C - 38 TREI DOCUMENTE PRIVITOARE LA MIHAIL DRAGOMIRESCU Scrisoare a lui Marius Verbiceanu către M. Dragomirescu; Referat asupra lucrării "Consideraţiuni critice asupra esteticii lui Aristotel" - document dactilografiat, semnat şi adnotat cu autograf; Caiet de literatură al criticului M. Dragomirescu

720-750


C - 39 Cecilia Cuţescu Storck FRESCA UNEI VIEŢI cu dedicaţie autografă; I. E. Torouţiu, Bucovina, 1943

C - 40 N. Gane AMINTIRI (1848-1891) Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1941

C - 41

270-290

60-70

160-180

TREI REFERINŢE DESPRE BUCUREŞTI Marin Mihalache: "Muzeele din Bucureşti", 1963; Vasile Nicorovici: "Călător pe 5000 de străzi", 1965; "Bucureşti" - album cu fotografii de Aurel Bauh, 1957

C - 42

220-250

PATRU REFERINŢE DESPRE BRÂNCUŞI V.G.Paleolog: "Tinereţea lui Brâncuşi", 1967; Ion Caraion: "Masa Tăcerii", 1970; Cristian - Robert Velescu: "Brâncuşi Iniţiatul", 1993; Adrian Petringenaru: "Imagine şi Simbol la Brâncuşi", 1983 C - 43 Iosif Iser CINCIZECI FIGURI CONTIMPORANE text de P. Locusteanu; Flacăra, Bucureşti, 1913

170-190


C - 44

720-750

ALBUM FRANZ IOSIF editat sub înaltul protectorat al principesei Marie Valerii, fiica împăratului Franz Josif

C - 45 Alexandru A. Philippide STÂNCI FULGERATE cu un portret inedit de Iser; Editura Cultura Naţională, 1930

C - 46

70-80

160-170

TREI TITLURI Eugen Jebeleanu: "Ceea ce nu se uită", cu desene de Florica Cordescu, 1945; Cicerone Theodorescu: "Focul din amnar", cu desene de Perahim, 1946; Aurel Baranga: "Marea furtună", cu desene de Perahim, 1946

C - 47

260-280

CATALOG DE CĂRŢI ROMÂNEŞTI VECHI ŞI NOI... Bucureşti, 1939

C - 48 TREI REFERINŢE DESPRE BRÂNCUŞI Mircea Deac: "Constantin Brâncuşi", 1966; Ion Miclea: "Brâncuşi la Târgu Jiu", 1973; Ionel Jianu: "Constantin Brâncuşi, viaţa şi opera", 1983

170-180


C - 49 Berea MANIFESTE DE VENISE exemplar numerotat , semnat de autor şi prefaţator

420-450

C - 50 La Princesse Bibesco CATHERINE - PARIS Bernard Grasset Editeur, Paris, 1927

120-150

C - 51

160-180

DOUĂ GHIDURI ALE CONSTANŢEI "Petit guide de Constantza", 1928; "Planul general al oraşului Constanţa", 1921

C - 52 Pavel Dan LA PERE URCAN tradus din româneşte de Gabrielle Cabrini şi Eugene Ionescu, Jean Vigneau, Marseille, 1945

C - 53 Ing. Constantin Mihăilescu CURS DE AUTOMOBILE Monitorul Oficial, Bucureşti, 1944

120-150

60-80


C - 54

550-600

VINDICIAE DIPLOMATIS QUO SANCTUS STEPHANUS PRIMUS HUNGARIAE REX cu ex-libris Joseph Andreus Zimmermann; Typis Regiae Universitatis, Buda, 1780

C - 55

40-50

DOUĂ BROŞURI DESPRE PINACOTECA NAŢIONALĂ DIN IAŞI "Catalogul" şi " Reproduceri după tablouri" C - 56

250-300

AFIŞ, PORTRET ŞI ARTICOL DEDICAT PICTORULUI MIHU VULCĂNESCU DE GEO BOGZA C - 57 Gr. G. Tocilescu MONUMENTUL DELA ADAMKLISSI TROPAEUM TRAIANI Alfred Hoelder Editor, Viena, 1895

400-450

C - 58

350-400

ALBUM L'ART CONTEMPORAIN (PEINTRES ET SCULPTEURS) cu reproduceri după pictura burgheză din secolul al XIX - lea C - 59 Gheorghe Racoveanu GRAVURA ÎN LEMN LA MĂNĂSTIREA NEAMŢUL cu 60 planşe afară din text; Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1940

250-300


C - 60 Constantin Kiriţescu LA ROUMANIE DANS LA GUERRE MONDIALE (1916 - 1919) Cartea Românească, 1927

150-170

C - 61 Antonio Renda STATO E CLASSI despre ideologia fascistă italiană, Casa Editrice Alpes, Milano, 1925

90-100

C - 62

70-80

ACADEMIA ROMÂNĂ LUI DIMITRIE A. STURDZA "Membru dela 1871, Secretar General de la 1884", 25 februarie 1913

C - 63 G. Ursu TECUCIUL LITERAR cu dedicaţie autografă, Atelierele N. Peiu, Bârlad, 1943

C - 64 Alexandru Vlahuță CURENTUL EMINESCU ŞI O POESIE NOUĂ Tipografia Lupta, Bucureşti, 1892

270-300

90-100


C - 65 Mihail Dragomirescu POEZIA DRAMATICĂ curs din 1928 multiplicat la şapirograf

120-150

C - 66 Dimitrie Cantemir ISTORIA IMPERIULUI OTTOMANU CREŞTEREA ŞI SCĂDEREA LUI Editura Societăţii Academice Române, Bucureşti, 1876

130-150

C - 67 Virgiliu Athanase - Mănescu CONCEPŢIA SEMITĂ ÎN EVOLUŢIA LUMEI Atelierele Grafice Socec & Co, Bucureşti

70-90

C - 68 Maurice Paleologue LA RUSSIE DES TSARS PENDANT LA GRANDE GUERRE trei volume; Librairie Plon, Paris, 1921

120-150

C - 69 Barbu Brezianu ZĂVOR FERMECAT autor cuprins în Antologia Literaturii de Avangardă de Saşa Pană, cu dedicaţie autografă din 1948, cu ilustraţii de Miliţa Petraşcu;exemplarul 381 din 500

1600-1700

C - 70 Jules Perahim 19 ILUSTRAŢII LA NEÎNFRÂNŢII exemplar numerotat, prefaţă de Aurel Barange; Colecţia Orizont, 1945

60-70


C - 71

170-190

TREI NUMERE DIN REVISTA "MELE" din anii 1976 şi 1979, editată de Ştefan Baciu în Honolulu - Hawai; colaborează Marcel Iancu, Jaques Herold; texte de B. Brezianu, Vintilă Horia, Cioran ş.a. C - 72 Alexandru Jar POEMUL MARII DEŞTEPTĂRI cu un desen de G. Gordon, exemplarul nr. 17; Colecţia Orizont, 1946

C - 73

70-80

520-550

ŞAPTE FOTOGRAFII DIN PERIOADA INTERBELICĂ înfăţişând dezvelirea la Sinaia a bustului Regelui Ferdinand, în prezenţa Regelui Carol II şi a Principelui Mihai

C - 74 Design: John Armleder REALITY BAG Geantă de piele, argintie, creaţie a Galeriei Londoneze Serpentine Gallery împreună cu PUMA . PUMA a creat această geantă ca parte a susţinerii pe termen lung a tinerelor talente, 100 de dolari din vânzarea fiecărei genţi fiind donată programelor educaţionale; Geanta conţine mici opere de artă create de John Armleder, John Trembley si Philippe Decreuzat, fiind o mini galerie portabilă Nu s-au produs decât 100 de exemplare. Acest model a fost lansat pe 30 mai, în Elveţia, la o cină specială oferită în onoarea personalităţilor VIP participante la Art Basel, cel mai important târg de artă din Europa. 50 x 25 x 22 cm

4400-4500


D. Arta Plastica Artisti contemporani D-1 TEODOR RĂDUCAN (n. 1938 ) BURANO - PEISAJ ulei/pânză/carton, semnat, datat (19)96 dreapta jos cu roşu. Lucrarea a figurat în expoziţia personală Galateca 2008 (T.A.P.)

2400-2500

39 x 49 cm D-2 Daniela Vasiliu (n. 1981 ) INTIMITĂŢI NECESARE cărbune/hârtie, semnat, datat (20)05 stânga jos (T.A.P.)

1000-1100

100 x 70 cm

D-3 ELIZA POPA (n. 1967 ) PEISAJ DIN VECHIUL BUCUREŞTI (BĂRĂŢIEI) ulei/pânză, semnat stânga jos, pe verso intitulat, datat 2002 (T.A.P.)

2500-2600

65,5 x 50 cm D-4 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) MODEL ÎN ATELIER creion, guaşă şi tempera/carton subţire, semnat dreapta jos (T.A.P.) 51 x 44 cm

2800-2900


D-5 Toma Hirth ( 1937-2009 ) VENEŢIA ulei/pânză, semnat în monogramă dreapta jos; pe verso ştampila autorului, semnat şi datat 2006 (T.A.P.)

2500-2600

47,5 x 67,5 cm D-6 NUNI DONA ( 1916-2009 ) PEISAJ ÎN ORIENT ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

7100-7200

49,7 x 59,8 cm D-7 MARIAN ZIDARU (n. 1956 ) ÎNCEPUT ulei/pânză,semnat, datat 2007 dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

1000-1100

18 x 50 cm D-8 GABRIEL CATRINESCU (n. 1943 ) PEISAJ LA PLUMBUITA ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 50 x 65 cm

2500-2600

D-9 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) MIRUNA acuarelă/hârtie, semnat, intitulat, datat (19)90, localizat lateral stânga (T.A.P.)

1100-1200

35 x 25 cm


D - 10 ANA RUXANDRA ILFOVEANU (n. 1947 ) PORTRET MARIA tempera/hârtie, semnat în siglă, datat 1998 dreapta sus (T.A.P.)

1600-1700

60 x 70 cm D - 11 ȘERBANA DRĂGOESCU ( 1943-2013 ) ARIPA tapiserie hautlisse, lână/bumbac, semnat dreapta jos (T.A.P.)

3500-3600

85 x 77 cm D - 12 Bogdan Severin Hojbotă (n. 1954 ) bronz turnat, cizelat, patinat (T.A.P.)

9000-9100

D - 13 Victor Gaga ( 1930-2003 ) ICAR bronz turnat, patinat, cu soclu din lemn, semnat, datat (19)95 pe bază spate (T.A.P.)

1900-2000

31,5 x 9 x 8 cm (fără soclu)

D. Arta Plastica Sculptura D - 14 Atelier European TĂURAŞ bronz turnat, cizelat, patinat, pe soclu de marmură neagră (T.A.P.)

20 x 29 x 13 cm

1300-1400


D - 15 Ferdinand Nandor Gallas ( 1893-1949 ) SALOMEEA bronz turnat, patinat, semnat pe bază în faţă, pe soclu de marmură, lucrarea apare în cataloagele "F. Gallas", Art Press - Timişoara şi Gallas Nandor - 2007, Tg. Mureş, cat. 48; provine din familia sculptorului Iosif Fekete (T.A.P.)

16000-17000

51,4 x 18 x 20 cm D - 16

850-900

VAS CU CAPAC porţelan pictat pe fond ivoriu, corp balustru, godronat, marcat pe bază Rosenthal, Thomas Yvory , perioada interbelică

D - 17

280-300

TREI VASE OVERLAY sticlă colorată în masă, buza, baza şi corpul acoperite cu decor prin depunere de argint

D. Arta Plastica Grafica, acuarela D - 18 AUREL JIQUIDI ( 1896-1962 ) CAPRICORN tuş/hârtie, semnat central în partea de jos (T.A.P.)

12,5 x 6 cm

600-700


D - 19 STOICA DUMITRESCU ( 1886-1956 ) LA TROIŢĂ tempera/carton, semnat stânga jos, nedatat (T.A.P.)

2600-2700

84 x 63,5 cm

D - 20 MARCEL OLINESCU ( 1896-1992 ) ÎN AŞTEPTARE acuarelă/hârtie, semnat stânga jos cu creionul (T.A.P.)

400-450

13 x 11 cm D - 21 LILI PANCU ( 1908-2004 ) ÎN PARC acuarelă/hârtie, semnat, datat 1930 stânga jos cu negru (T.A.P.)

700-800

30,5 x 25 cm D - 22 Mihail G. Gion ( 1913-1993 ) PERSONAJE ORIENTALE tuş/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

600-700

38,5 x 27,5 cm

D - 23 MIHU VULCĂNESCU ( 1937-1994 ) REPERE tuş şi guaşă/hârtie, semnat stânga jos cu monogramă (T.A.P.)

22 x 14,5 cm

600-700


D - 24 ECATERINA CRISTESCU DELIGHIOZ ( 19011973 ) LA MASA DE SCRIS acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos cu maro (T.A.P.)

950-1000

33 x 47,3 cm D - 25 ION PANTELI STANCIU ( 1901-1981 ) PICTORIŢA cărbune, estompă şi creion/hârtie, semnat, datat 1924, localizat - Baia Mare, dreapta jos (T.A.P.)

600-650

27,5 x 18 cm

D - 26 EUGENIA DOUCET ISBĂȘESCU ( ?-1977 ) ÎN VILEGIATURĂ acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos. Autoarea a participat la S.O. interbelice (T.A.P.) 46,5 x 36 cm

950-1000

D - 27 Maria Chelsoi Cristea (1904-1973) COLŢ DE BUCUREŞTI acuarelă/hârtie, semnat stânga jos în peniţă cu tuş brun (T.A.P.) 35 x 25 cm

800-900

D - 28 Iulian Olariu ( 1922-1991 ) CAP DE COPIL monotipie, semnat în monogramă cu sigiliu dreapta jos, cu dedicaţie olografă şi semnătura artistului pe verso (T.A.P.) 30 x 22 cm

600-700


D - 29 PAN (PANDELE) IOANID ( 1878-1956 ) STRADA CAROL - BUCUREŞTI tuş cu peniţa/hârtie, semnat, datat 1939 dreapta jos (T.A.P.)

800-900

29 x 21 cm D - 30 PAUL MOLDA ( 1884-1955 ) ÎN EXCURSIE acuarelă/hârtie, semnat central în partea de jos (T.A.P.)

800-900

17 x 25 cm

D - 31 RADU BOUREANU ( 1906-1997 ) ORAŞ MEDIEVAL pastel/hârtie, semnat stânga jos în monogramă cu flaumaster (T.A.P.) 30 x 42,7 cm

1600-1700

D - 32 WANDA SACHELARIE VLADIMIRESCU ( 19162008 ) PEISAJ CU PISICĂ aquaforte, aquatintha, semnat stânga jos sub oglindă (T.A.P.) 24,6 x 18,7 cm (în oglindă)

1100-1200

D - 33 GHEORGHE ȘARU ( 1920-2003 ) VARIAŢIUNI PE ACEEAŞI TEMĂ tehnică mixtă/hârtie, semnat dreapta jos în monogramă, datat 1970; pe verso eticheta Oficiului de Expoziţii pentru o expoziţie în Finlanda (T.A.P.)

4800-4900

51,5 x 66 cm


D - 34 SORIN IONESCU ( 1913-1999 ) FATĂ CITIND creion şi acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos cu alb (T.A.P.)

1200-1300

27,5 x 42 cm D - 35 AUREL COJAN ( 1914-2005 ) PERSONAJE NORI tuş laviu şi peniţă/hârtie, semnat, datat octombrie (19)60 dreapta jos (T.A.P.)

1200-1300

47,5 x 32 cm

D - 36 LILI PANCU ( 1908-2004 ) APEDUCTUL tempera şi tuş/hârtie, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

1600-1700

36 x 52,5 cm D - 37 ARNOLD DAGHANI ( 1909-1985 ) PORTRET tuş cu peniţa/hârtie, semnat stânga sus, datat aug(ust) 25 - 1955 stânga jos (T.A.P.) 34 x 23,5 cm

D - 38 AUREL JIQUIDI ( 1896-1962 ) DOUĂ DESENE "Portretul Anaey Jiquidi" - creion/hârtie, semnat, datat 1950 dreapta jos; "Cerşetoare" - cărbune şi estompă/hârtie, nesemnat (T.A.P.) 25 x 18 cm; 20,5 x 20 cm

800-900

1300-1400


D - 39 ION PANTELI STANCIU ( 1901-1981 ) VAS CU FLORI monotipie/hârtie de calc, semnat dreapta jos cu creionul (T.A.P.) 54 x 36 cm

900-1000

D - 40 IOSIF ISER ( 1881-1958 ) BRUTARUL tuş laviu şi accente de culoare/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

2100-2200

26,5 x 20,5 cm D - 41 B. Popp ÎN CURTE tehnică mixtă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1100-1200

22 x 25 cm D - 42 LIGIA MACOVEI ( 1916-1998 ) TREI PERSONAJE tuş/hârtie, semnat, datat 1964 dreapta jos (T.A.P.) 21,5 x 18,5 cm

D - 43 MAPĂ CU DESENE cuprinzând 25 desene Tia Peltz, 7 desene Cik Damadian, 1 desen George Iuster, 1 desen Maia Damadian, 1 desen I.Anestin, 11 desene diverse; tuş/hârtie, diferite dimensiuni

700-800

7100-7200


D - 44 Le Colas CU GÂNDURILE EI serigrafie (ink - jet), exemplarul 117/175, semnat dreapta jos sub imagine (T.A.P.)

1400-1500

59 x 39 cm

D - 45 COSTIN IOANID ( 1914-1993 ) PIAŢA DIN CLUJ acuarelă/hârtie, semnat, datat (19)56 dreapta jos, localizat stânga jos (T.A.P.) 22,5 x 31,5 cm

700-800

D - 46

850-900

PATRU PORTRETE tuş/hârtie, semnat stânga jos Cik (T.A.P.) 19,5 x 13 cm - 3 lucrări; 16 x 13 cm - 1 lucrare D - 47 TIA (ERNESTINA) PELTZ ( 1923-1999 ) RITUAL culori textile/ţesătură din lână, semnat dreapta jos (T.A.P.)

142 x 48 cm

7600-7700


D - 48 Coriolan Hora ( 1928-1991 ) CASE ŞI BĂRCI guaşă/hârtie, semnat, datat 27- VIII - (19)76 stânga jos cu creionul; lucrarea a participat la expoziţia Hora Coriolan, A.Gina Hora, Titus Hora - 1978 Oradea, cat. 43 (T.A.P.)

1400-1500

34 x 39,5 cm D - 49 ECATERINA CRISTESCU DELIGHIOZ ( 19011973 ) CASA CU SCARĂ acuarelă/hârtie, semnat stânga jos cu brun (T.A.P.)

1000-1100

30,5 x 22 cm

D - 50 PETRE IORGULESCU YOR ( 1890-1939 ) SCHIŢĂ PENTRU O PIESĂ DE TEATRU acuarelă, guaşă şi bronz/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

4100-4300

79 x 56,5 cm D. Arta Plastica Pictura D - 51 COSTIN IOANID ( 1914-1993 ) PICTORUL ulei/carton, semnat, datat (19)87 dreapta jos în monogramă (T.A.P.) 61 x 50 cm

1300-1400

D - 52 Orda PEISAJ MONTAN ulei/pânză de sac, semnat stânga jos Orda, deceniul IV al secolului XX (T.A.P.)

1200-1300

51,5 x 38 cm


D - 53 Berdoczy ÎN SALA DE AŞTEPTARE ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

1500-1600

46,5 x 65 cm D - 54 DORU GHEORGHE IONESCU ( 1889-1988 ) PORTRETUL PROFESORULUI ISTRATI ulei/carton, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

800-900

41 x 31 cm

D - 55 Horvath G. TAIFAS ulei/pânză, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.) 60 x 80 cm

2600-2700

D - 56 MICAELA ELEUTHERIADE ( 1900-1984 ) PE VALEA VIŞEULUI ulei/pânză, semnat stânga jos cu negru, lucrarea a figurat în colecţia Georgeta Peleanu (T.A.P.)

3800-3900

30 x 40 cm D - 57 APOSTOL MĂNCIULESCU ( 1887-1962 ) PORTRET DE FETIŢĂ ulei/carton, semnat dreapta sus cu negru (T.A.P.) 23 x 15,5 cm

800-900


D - 58 COMAN ARDELEANU FLORI ÎN ULCICĂ ulei/carton, semnat stânga jos cu creionul (T.A.P.) 36 x 26 cm

D - 59 SPIRU VERGULESCU ( 1934-2007 ) PEISAJ DIN BOEGE - FRANŢA ulei/pânză, semnat stânga jos. Lucrarea a participat la a 8-a expoziţie personală - Bucureşti 1978 (T.A.P.)

700-800

2700-2800

50 x 60 cm D - 60 JULES PERAHIM ( 1914-2008 ) L'OISEAU PLOMBIER ulei/placă aglomerată, semnat dreapta jos cu brun; pe verso etichetă cu titlu, dimensiuni şi datare - 1982 (T.A.P.)

6100-6200

17,5 x 29,5 cm D - 61 Hans Herman ( 1885-1980 ) VEDERE SPRE MUNŢI ulei/placaj, semnat, datat 1937 central spre dreapta cu creionul (T.A.P.)

2200-2300

62 x 73,7 cm D - 62 HENRY VINTILESCU ( 1899-1974 ) NOAPTEA PE MARE ulei/carton, semnat dreapta jos, nedatat (T.A.P.)

30 x 38,5 cm

900-1000


D - 63 AUREL COJAN ( 1914-2005 ) LA CÂRCIUMĂ ulei/carton, nesemnat, nedatat (T.A.P.)

5500-6000

46 x 49 cm D - 64 TRAIAN BILȚIU DĂNCUȘ ( 1899-1975 ) SUB FRASINI SECULARI - AVRIG ulei/carton, semnat, datat (1)944 stânga jos cu roşu; pe verso etichetă de participare la S.O., cu semnătura autorului (T.A.P.)

2600-2700

54 x 68,5 cm D - 65 GEORGE CATARGI ( 1894-1963 ) SPRE PARC ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

2000-2100

34,7 x 32 cm D - 66 CONSTANTIN ARTACHINO ( 1870-1954 ) PORTRET DE BĂTRÂN ulei/pânză, semnat dreapta jos, nedatat (T.A.P.)

8200-8300

55 x 46 cm

D - 67

1000-1100

PEISAJ CITADIN - ÎN PLOAIE ulei/pânză, semnat indescifrabil dreapta jos, pe verso ştampila producătorului de materiale (T.A.P.)

51 x 41 cm D - 68 CONSTION (CONSTANTIN IONESCU) PEISAJ CU PODEŢ ulei/carton, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.) 25,5 x 34,5 cm

1500-1600


D - 69 Marin Pencea ( 1939-2003 ) INTERIOR DE CURTE CU CASE ulei/carton, semnat, datat 1990 dreapta jos; pe verso eticheta de participare la expoziţia "Artişti plastici din Giurgiu" - Ruse 1998 (T.A.P.) 33 x 46 cm

1200-1300

D - 70 SORIN IONESCU ( 1913-1999 ) VAS CU FLORI ulei/carton texturat subţire, semnat dreapta jos cu alb (T.A.P.)

1200-1300

36 x 27 cm D - 71 WANDA SACHELARIE VLADIMIRESCU ( 19162008 ) MODEL LA ŞCOALA DE BELLE ARTE ulei/pânză, semnat stânga jos cu negru; lucrarea datează din perioada 1940 -1943, intitulat, semnat pe verso cu carioca neagră în anul 2003 (T.A.P.)

10200-10500

54 x 32 cm

D - 72 A. Hirmsch CETATE ulei/carton, semnat stânga jos cu ocru (T.A.P.)

1000-1200

49 x 36 cm

D - 73 Constantin Pantelimon ( 1911-1940 ) PEISAJ DE IARNĂ ulei/carton, semnat stânga jos cu brun (T.A.P.)

17,5 x 22,5 cm

600-700


D - 74 ȘTEFAN CONSTANTINESCU ( 1898-1984 ) AUTOPORTRET ulei/pânză, datat dreapta jos 1942, nesemnat (T.A.P.)

14200-14500

38 x 46,5 cm D - 75 IOSIF STEURER ( 1885-1971 ) ÎNAINTE DE FURTUNĂ ulei/carton subţire, semnat, datat 1964 dreapta jos cu creionul (T.A.P.)

1000-1100

25,5 x 32,5 cm D - 76 CORNEL MINIȘAN ( 1885-1952 ) CÂRCIUMĂRESE ulei/pânză/carton, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.)

1350-1400

52 x 41 cm

D - 77 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) COLŢ DE PĂDURE ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

3800-3900

36 x 20,3 cm

D - 78 K. Szewninka BĂTRÂN SACAGIU ulei/pânză, semnat dreapta jos cu brun (T.A.P.)

51 x 41 cm

1000-1100


D - 79 ION CRISTIAN POPESCU (PIC) ROZE ulei/carton, semnat dreapta jos PIC (T.A.P.)

1000-1200

25,5 x 21 cm D - 80 VASILE POPESCU ( 1894-1944 ) CASE LA CĂLIMĂNEŞTI ulei/carton, semnat, datat 1942 stânga jos (T.A.P.)

21500-22000

32,2 x 47,8 cm D - 81 EUGEN POPA ( 1919-1997 ) POM SINGURATIC ulei/carton, semnat, datat (19)82 dreapta jos cu brun (T.A.P.)

1600-1700

52 x 64,5 cm D - 82 CONSTANȚA CRIȘAN ( 1925-2007 ) MANDOLINE ulei/pânză, semnat dreapta jos, intitulat pe verso (T.A.P.)

1700-1800

41 x 33 cm D - 83 JEAN CHELLER ( 1911-1952 ) NATURĂ STATICĂ CU CĂRŢI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

29 x 38,5 cm

16000-17000


D - 84

1600-1700

BUNICA ŞI NEPOTUL ulei/pânză, nesemnat, început de secol XX; lucrarea necesită uşoară restaurare (T.A.P.)

33 x 23,5 cm

D - 85 GHEORGHE TEODORESCU ROMANAȚI ( 18911980 ) CULĂ OLTENEASCĂ ulei/carton, semnat stânga jos cu roşu (T.A.P.)

2100-2200

30 x 41 cm D - 86 Helge Oskar Cardell ( 1902-? ) PEISAJ ulei/pânză, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

1100-1200

38,3 x 46 cm D - 87 NICU (NICOLAE) ENEA ( 1897-1960 ) DUBROVNIK - PORT ulei/pânză, semnat dreapta jos cu negru, localizat, semnat, datat 1937 pe verso (T.A.P.)

4100-4200

45 x 60 cm D - 88 Şcoală Central Europeană PEISAJ ALPIN ulei/pânză, nesemnat, sfârşit de secol XIX (T.A.P.)

62,5 x 46 cm

1300-1400


D - 89 DUMITRU GHIAȚĂ ( 1888-1972 ) SONDE ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

35500-36000

61 x 50 cm

D - 90 Şcoală Maghiară LA PIAŢĂ ulei/pânză, nesemnat, deceniul V secol XX (T.A.P.)

1000-1100

44,5 x 60 cm D - 91 GRIGORE SPIRESCU ( 1922-1995 ) MUZICĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

3100-3200

70 x 67 cm D - 92 Seto Sarkis PEISAJ NOCTURN ulei/carton, semnat stânga jos Seto (T.A.P.)

1300-1400

48 x 69 cm D - 93 VAS CU FLORI ulei/lemn, nesemnat, nedatat (T.A.P.) 39 x 27 cm

1100-1200


D - 94 GORE MIRCESCU ( 1885-1950 ) CU LUCRUL PE CÂMP ulei/carton, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

2800-2900

70 x 100 cm D - 95

900-1000

POARTA DE LA DRUM ulei/pânză/carton, semnat în monogramă, datat 1931 spre dreapta în partea de jos (T.A.P.)

54 x 35,5 cm D - 96 ION THEODORESCU SION ( 1882-1939 ) PORTRET DE TÂNĂRĂ ulei/pânză/carton, semnat, datat (1)915 dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

7100-7200

40 x 34 cm în tondo D - 98 ION CRISTIAN POPESCU (PIC) VAS CU FLORI ulei/carton, semnat stânga jos PIC (T.A.P.)

600-700

30,8 x 22,5 cm

D - 99 Vera Veslovschi Niţescu ( 1901-1974 ) FATĂ ÎN COSTUM POPULAR ulei/pânză, semnat, datat 1927 stânga jos cu roşu (T.A.P.)

58 x 44 cm

1100-1150


D - 100 COSTIN IOANID ( 1914-1993 ) LECTURA ulei/carton, semnat în monogramă, datat (19)46, stânga jos (T.A.P.)

800-900

40 x 35 cm D - 101 STELIAN POPESCU GHIMPAȚI ( 1906-1950 ) CU STEAUA ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

900-1000

25 x 33,5 cm D - 102 DUMITRU GHIAȚĂ ( 1888-1972 ) PESAJ DIN HOREZU ulei/carton, semnat dreapta jos cu ocru; pe verso semnat, intitulat, localizat, dedicaţie olografă cu semnătură (T.A.P.)

15500-16000

25 x 35,5 cm D - 103 Titina Călugăru Căpitănescu ( 1911-1973 ) FLORI ulei/pânză, semnat dreapta jos, datat 1966 (T.A.P.)

1500-1600

36,5 x 32 cm D - 104 Mihai Mitache PEISAJ LA BALCIC ulei/pânză/carton, semnat, datat (19)33 dreapta sus (T.A.P.)

37 x 50 cm

2600-2700


D - 105 GHEORGHE IONESCU ( 1912-1990 ) ULCICĂ CU LALELE ulei/carton, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

2600-2700

50 x 35 cm

D - 106 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) LĂUTARI ulei/pânză, semnat stânga jos cu roşu (T.A.P.)

34000-35000

67 x 57 cm D - 107 IOAN PAPAZOGLU ( 1904-1988 ) PEISAJ PE MALUL DORNEI ulei/pânză/carton, semnat, datat 1974 dreapta jos (T.A.P.)

1900-2000

32 x 39 cm D - 108 GORE MIRCESCU ( 1885-1950 ) ŢĂRĂNCUŢĂ ulei/carton, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

1500-1600

34 x 24,5 cm

D - 109 IPOLIT STRÂMBULESCU (STRÂMBU) ( 18711934 ) PORTRETUL UNUI ŢĂRAN ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

49 x 35 cm

5600-5700


D - 110 GHEORGHE ZAMPHIROPOL DALL ( 18831951 ) BĂTRÂNA SPĂLĂTOREASĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 24,5 x 33 cm

2600-2700

D - 111 Emilian Lăzărescu ( 1878-1934 ) STRADĂ PARIZIANĂ ulei/pânză, semnat, localizat Paris dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

6900-7000

35 x 24 cm

D - 112 IOAN ISAC ( 1885-1950 ) IAHTUL REGAL LA CONSTANŢA ulei/placaj, semnat dreapta jos (T.A.P.)

2400-2500

38 x 48 cm D - 113 CONSTANTIN ISACHIE POPESCU ( 1888-1967 ) PEISAJ ÎN LUNCĂ ulei/carton subţire, semnat dreapta jos cu alb (T.A.P.)

2100-2200

36 x 50 cm D - 114 JEAN CHELLER ( 1911-1952 ) PEISAJ DIN BALCIC ulei/pânză, nesemnat, nedatat (T.A.P.)

50 x 60 cm

16000-17000


D - 115

800-900

CASE OLANDEZE ulei/carton, semnat indescifrabil dreapta jos cu negru (T.A.P.) 32,5 x 20,5 cm

D - 116 HENRI VISCONTE PIAŢA UNIVERSITĂŢII ÎN PLOAIE ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

2000-2200

45 x 37 cm D - 117 PETRE IORGULESCU YOR ( 1890-1939 ) MARGINE DE SAT ulei/carton, semnat stânga jos cu alb (T.A.P.)

8500-10000

40,2 x 48 cm D - 118 GEORGE ȘTEFĂNESCU ( 1914-2007 ) NATURĂ STATICĂ CU ŞTERGAR ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

1300-1400

37,5 x 45,5 cm

D - 119 PE MUCHIA DEALULUI ulei/carton, semnat stânga jos cu monogramă (T.A.P.)

14 x 20 cm

400-450


D - 120 LIGIA MACOVEI ( 1916-1998 ) FLORĂREASĂ LA VENEŢIA tempera grasă, vernisată/hârtie, semnat stânga jos cu monogramă (T.A.P.)

50 x 42 cm

4100-4200

Profile for Gold Art

6__  

6__  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded