__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

B. Arta Decorativa Diverse B-1

1200-1400

COVOR CAUCAZ din lână înnodată pe urzeală de bumbac, cu decor geometric în stil "Ushak/Karabagh", în nuanţe dominante de roşu, alb, albastru; cca. 1970

1,99 x 1,36 m

B-2

900-1300

COVOR CAUCAZ din lână înnodată pe urzeală de bumbac, având în centru un mare medalion hexagonal, cu decor geometric mărunt specific Caucazului de Sud-Est, în culori dominante de roşu, albastru, alb; cca 1970

1,99 x 1,37 m C. Carte/manuscris Carte C-1

250-290

KALENDARIU PE ANUL DE OBŞTE DELA HRISTOS 1865 în Tipografia Diecezană, Sibiu

C-2 TREI FOTOGRAFII DE GRUP reprezentând militari români

340-360


C-3 Coca Farago POEME PENTRU SINGURĂTATE cu dedicaţie autografă, coperta şi desene de autoare; Tipografica, Bucureşti

180-250

C-4

300-380

BOABE DE GRÂU şapte numere din perioada interbelică

C-5

90-120

DOUĂ ALBUME SPORTIVE "Rapid 50" şi "Steaua Bucureşti 1947-1972"

C-6

80-120

SIDUR - ORDINEA RUGĂCIUNILOR PENTRU TOT ANUL Nathan I. Kimel, 1870

C-7 Mihail A. Theodorescu LA MAGLAVIT cu ilustraţiuni; Tipografia Graiul Românesc, Bucureşti, 1935

70-100


C-8 L. Trotsky LA RÉVOLUTION ALLEMANDE ET LA BUREAUCRATIE STALINIÉNNE Les Éditions Rieder, Paris, 1932

C-9

80-140

300-450

RAMURI 12 numere din anii 1910- 1911, coperta de Francisc Şirato C - 10 Sherlock Holmes PUMNALUL MISTERIOS din seria ,, romanul captivant poliţist - anii '30"; I. G. Hertz

40-80

C - 11 Justin Neuman HITLER ŞI URGIA NAZISTĂ portretul medical, moral şi sexual al Führerului; Editura Institutului român de documentare, 1946

80-120

C - 12 Constantin Prisnea DOUĂ TITLURI "Ţara vinurilor" (cu dedicaţie autografă), Editura pentru literatură, 1961; "Bacchus en Roumanie" (în franceză de Valentin Lipatti), Editura Meridiane, 1962

90-120


C - 13 Ioan Slavici AMINTIRI "despre Eminescu, Creangă, Caragiale, Coşbuc, Maiorescu"; Editura Cultura Naţională, 1924

60-100

C - 14 Mitu Andreescu PEŞTII CAPITALEI ŞI PEŞTI DIN PROVINCIE cu o prefaţă de Ion Slavici; Tipografia Fulgerul, Craiova, 1909

150-200

C - 15

100-150

ARTĂ ŞI TEHNICĂ GRAFICĂ caietul 9 / septembrie-decembrie 1939; cu un portret al Regelui Carol II şi al Voievodului Mihai

C - 16

600-750

REVISTA ILUSTRATĂ ENCICLOPEDICĂ 48 numere colegate (februarie 1899 - ianuarie 1900); Tipografia Gazetei Săteanului, Bucuresci, 1900

C - 17 Emil Belcot FORMULAR FARMACEUTIC conţine reţete şi poţiuni farmaceutice; Tipografia A. Grossman, f.a.

300-350


C - 18 Leon Casso RUSIA ŞI BASINUL DUNĂREAN Tipografia Alexandru A. Ţerek, Iaşi, 1940

150-200

C - 19

180-220

TREI REFERINŢE CU SUBIECT EVREIESC "Anale bucureştene", editat de Asociaţia scriitorilor idiş din România, 1947; "Cartea sărbătorilor evreieşti", 1946; "Cântece populare evreieşti", 1959 C - 20

120-150

DOUĂ TITLURI "Manual practic pentru dresajul câinelui din serviciul jandarmeriei, armatei şi poliţiei" (cu o anexă "Câinele de vânătoare") Oradea, 1933; "Georges C. Lecca: "Dresajul cânelui de aret", Editura Viaţa Românească, Iaşi, 1925

C - 21

270-350

DELTA mapă cu reproduceri după lucrări de Hrandt Avachian, stihuiri de Mihail Rădulescu (autograf)

C - 22 DOUĂ REFERINŢE DESPRE ARTA POPULARĂ Minerva Cosma: "Album de brodării şi ţesături româneşti" - 2 volume, Sibiu, 1925; Maria Panaitescu: "Colecţie de covoare", Editura Casei Şcoalelor

150-200


C - 23 Preot Ioan N. Ionescu de la Biserica Amza ARTĂ ŞI PORNOGRAFIE Bucureşti, 1929

60-100

C - 24

90-110

CUVÎNTUL LIBER 11 numere din perioada interbelica

C - 25 Alexandru Busuioceanu SCRIERI DESPRE ARTĂ Editura Meridiane, Bucureşti, 1980

120-150

C - 26

100-120

NOUĂ REFERINŢE DESPRE ARTIŞTI ROMÂNI Francisc Şirato, Şt. Luchian, Th. Aman, Ion Andreescu, V. Almăşanu, I.L. Murnu şi O.Băncilă C - 27

220-240

ŞASE CATALOAGE DEDICATE ARTEI REALISMULUI SOCIALIST DIN ANII 50 ŞI TREI CATALOAGE ALE MUZEULUI ZAMBACCIAN C - 28 PLANUL UNIREA AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ŞI ÎMPREJURIMILE cu hărţi şi planuri speciale; Editura Unirea, Braşov

80-100


C - 29 St. Nicolaescu DOCUMENTE DELA MIHAI VODĂ VITEAZUL CA DOMN AL ŢERII ROMÂNEŞTI, AL ARDEALULUI ŞI AL MOLDOVEI Carol Göbl, Bucureşti, 1916

120-150

C - 30 Eusebiu Hotinceanu MUSTUL FIERT - EPIGRAME ŞI SATIRE POLITICE Editura autorului, Cernăuţi, 1927

150-200

C - 31 A.D. Xenopol ISTORIA ROMÎNILOR 12 volume colegate; Editura Fraţii Şaraga, 1896

600-650

C - 32 Carmen Sylva LES PETITES BOTTINES J. V. Socecu, Bucarest, 1900

150-200

C - 33 Maria, Regina României POVEŞTI volumul II, Editura Cartea Românească, Bucureşti, f.a.

280-350


C - 34 Lucian Predescu ENCICLOPEDIA CUGETAREA "în adenda cu fotografiile şi biografiile căpeteniilor legionare"; Editura Cugetarea Delafras, 1939

300-350

C - 35 Ion Marin Sadoveanu ISTORIA UNIVERSALĂ A DRAMEI ŞI TEATRULUI cu o dedicaţie pentru T. Arghezi, conţine ex-libris T. Arghezi; Editura Prometeu, 1942

150-200

C - 36 Miron Radu Paraschivescu CÂNTICE ŢIGĂNEŞTI cu dedicaţie pentru Tudor Arghezi şi ex-libris T.Arghezi; Editura Prometeu, 1941

300-370

C - 37 Teodor T. Burada O CĂLĂTORIE ÎN SATELE ROMÂNEŞTI DIN ISTRIA Tipografia Naţională, Iaşi, 1896

150-200

C - 38 Hebe Spaull RUMANIA A&C. Black Ltd., London, 1930

120-180


C - 39 Gr. G. Tocilescu ISTORIA ROMÂNĂ Carol Göbl, Bucuresci, 1890

120-180

C - 40

150-200

DOUĂ REFERINŢE ISTORICE Emil Turdeanu: "Manuscrise slave din timpul lui Ştefan cel Mare", 1943; Theodor Codrescu: "Uricaru sau colecţiune de diferite acte care pot servi la istoria românilor", 1892 C - 41 Benito Mussolini O VIAŢĂ ( VITA DI ARNALDO ) cu dedicaţia traducătorului, Ovid Densuşianu - fiul Editura Cugetarea Georgescu - Delafras, Bucureşti, 1939

200-250

C - 42 Arhitect Antonescu Petre CLĂDIRI - CONSTRUCŢII, PROIECTE ŞI STUDII Editura Tehnică, Bucureşti, 1963

550-600

C - 43 V. Carmăzin ARHITECTURA PEISAJELOR "principiile compoziţiei estetico - sanitare ale zonelor verzi"; Litografia învăţământului, Oraşul Stalin, 1957

220-250


C - 44 Margareta Miller-Verghi IZVOADE STRĂMOŞEŞTI Carol Göbl, Bucureşti, 1911

300-380

C - 45 Al. Tzigara Samurcaş COVORUL OLTENESC "Evoluarea scoarţelor olteneşti"; Editura "Scrisul Românesc", Bucureşti, 1942

180-220

C - 46

50-80

MACARIE ŞI URMAŞII SĂI - JUMĂTATE DE MILENIU DE TIPAR ROMÂNESC (1508-2008) Muzeul Naţional Cotroceni, 2008

C - 47

150-200

TREI REFERINŢE DIN SERIA - ARTE ŞI CIVILIZAŢII Constantin Daniel: "Arta egipteană şi civilizaţiile mediteraneene", 1980; Thomas Thilo: "Arhitectura clasică chineză", 1981; Georges Duby: "Arta şi societatea", 1987

C - 48 Tache Papahagi DICŢIONARUL DIALECTULUI AROMÂN ediţia a doua augmentată; Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1974

450-500


C - 49 Vasile Drăguţ DIE WANDMALEREI IN DER MOLDAU (15-16 Jahrhundert) Meridiane Verlag, Bukarest, 1983

300-350

C - 50

180-250

PATRU REFERINŢE DIN SERIA - ARTE ŞI CIVILIZAŢII Leo Frobenius: "Cultura Africii", 1982; André Grabar: "Iconoclasmul bizantin", 1991; Mireille Simoni Abbat: "Aztecii", 1979; Cottie A. Burland: "Popoarele soarelui", 1981

C - 51 Vasile Drăguţ STILURILE GRECIEI ANTICE Editura Meridiane, Bucureşti, 1962

C - 52 George Coşbuc FIRE DE TORT Editura Cartea Românească, Bucureşti, f.a.

C - 53 V. Vătăşianu STILUL ROMANIC Editura Meridiane, Bucureşti, 1961

60-100

60-80

60-100


C - 54 Theodoru Codresco DICŢIONARIU FRANCESO - ROMÂNU despre ediţiunea domnilor Petre Poienaru, F. Aron şi G. Hill- volumul I; Tipografia Buciumului Românu, Iaşi, 1859

300-350

C - 55 Ştefan St. Graur LES RELATIONS ENTRE LA ROUMANIE ET L'URSS (1919-1936) Éditions A. Pedone, Paris, 1937

150-200

C - 56 Tudor Manta şi Gheorghe Ştefan BUCĂTĂRIA ROMÂNEASCĂ ŞI SĂNĂTATEA OMULUI două volume; Editura Medicală, Bucureşti, 1975

450-500

C - 57

220-280

CUVÂNTĂRILE REGELUI CAROL I (1866-1886) ediţie îngrijită de Constantin C. Giurescu; Fundaţia Regele Carol II, 1939

C - 58 ALBUM conţine 21 fotografii cu vizitele tov. Nicolae Ceauşescu în diverse state

1700-2000


C - 59

130-150

ŞAPTE REFERINŢE ISTORICE DIN SERIA ANALELE ACADEMIEI ROMÂNE

C - 60

150-200

ZECE REFERINŢE DIN SERIA - MEMORIILE SECŢIUNII ISTORICE

C - 61

60-100

DOUĂ CATALOAGE DE ARTĂ "Sculptorul Ion Georgescu", Muzeul de Artă al R.P.R., 1956; "Expoziţia italiană de alb şi negru", Institutul de Cultură Italiană din România, 1937 C - 62

150-180

TREI ALBUME DE ARTĂ Dan Cristian Popescu: "Traian Brădean", Editura Sport Turism, 1985; Mircea Grozdea: "Rodica şi Iacob Lazăr", Editura Meridiane, Bucureşti, 1986; "V. Melica", Editura U.A.P., f.a. C - 63 A.E. Baconsky ION ŢUCULESCU Editura Meridiane, Bucureşti, 1972

180-220

D. Arta Plastica Artisti contemporani D-1 MARIAN ZIDARU (n. 1956 ) ÎNGER ulei/pânză, semnat, datat 2010 dreapta jos cu roşu (T.A.P.) 35 x 150,5 cm

3000-4500


D-2 AUGUSTIN COSTINESCU (n. 1943 ) TÂNĂR PESCAR ulei/pânză/carton, semnat, datat 2009 stânga sus; pe verso semnat, datat 2009, intitulat (T.A.P.) 54,5 x 45 cm

5000-5800

D-3 NICOLAE BLEI (n. 1949 ) NATURĂ STATICĂ CU FLOAREA SOARELUI ulei/pânză, semnat, datat (19)92 dreapta jos; pe verso semnat (T.A.P.)

3600-4000

61 x 46 cm D-4 Renata Duncan Guertin (n. 1920 ) PEISAJ ulei/carton, semnat, datat 1960 stânga jos (T.A.P.) 58,5 x 70 cm

2500-3700

D-5 TRAIAN BRĂDEAN ( 1927-2013 ) FLORI ÎN ULCICĂ ALBASTRĂ ulei/pânză, semnat dreapta sus cu negru (T.A.P.) 41 x 33 cm.

7500-8000

D-6 ROMELIU IERONIM COPILAȘ (n. 1935 ) CASĂ ÎN ASFINŢIT ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1200-2000

27 x 40 cm D-7 George Tzipoia (n. 1945 ) PLATFORMA ulei/pânză, semnat, datat (19)78 dreapta jos (T.A.P.) 62 x 50 cm

7000-8000


D-8 VLADIMIR ZAMFIRESCU (n. 1936 ) PORTRET DE FEMEIE ulei/pânză, semnat, datat 1982 dreapta jos (T.A.P.)

6000-7200

34 x 33,5 cm D-9 AUREL NEDEL ( 1930-2014 ) PEISAJ RURAL ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 44,5 x 55,5 cm

7500-8000

D - 10 AUREL NEDEL ( 1930-2014 ) FLORI ulei/pânză, semnat dreapta sus (T.A.P.) 55 x 45 cm

7000-8500

D - 11 Simion Crăciun ( 1956-2013 ) PRIMĂVARĂ ulei/pânză, semnat, datat (20)09 dreapta jos (T.A.P.) 70 x 50 cm

3700-4200

D - 12 HARRY GUTTMAN ( 1933-2015 ) DANS aquaforte/hârtie, épreuve, semnat, datat (19)79 dreapta jos sub imagine (T.A.P.)

9,3 x 10 cm

450-600


D. Arta Plastica Sculptura D - 13 ALEXANDRU CĂLINESCU ( 1889-1978 ) VISARE teracotă patinată, semnat, datat 1925 lateral stânga; lucrarea provine din familia General Constantin Găvanescu (T.A.P.) h = 34 cm

6000-6800

D - 14 Iosif Fekete Negrulea ( 1903-1979 ) DON QUIJOTE bronz turnat, patinat, semnat pe plintă lateral stânga (T.A.P.) 84 x 61,5 cm

35000-40000

D - 15 GHEORGHE VARTIC ( 1928-2007 ) ŞTEFAN gips patinat, semnat, datat septembrie 1981 pe spate (T.A.P.) h = 34 cm

4500-5200

D - 16 Atelier Rusesc ICOANĂ ISTORIATĂ central - "Răstignirea", încadrată de patru scene: Maica Domnului, Sf. Nicolae, Sf. Gheorghe, Sf. Petru şi Sf. Pavel; tempera cu ou/lemn, sfârşit de secol XIX (T.A.P.) 37,5 x 31 cm

2500-3200

D. Arta Plastica Icoane

D - 17 Atelier Rusesc SFÂNTUL MARE IERARH NICOLAE ÎNCONJURAT DE 12 SCENE DIN VIAŢA SA tempera cu ou/foiţă de aur/lemn, început secol XX (T.A.P.) 54 x 47 cm

16000-18000


D - 18

9000-9800

SFÂNTA EVANGHELIE tipărită la Moscova în 1829 în zilele ţarului Nicolae I Pavlovici (T.A.P.)

D - 19 Atelier Rusesc MAICA DOMNULUI CU PRUNCUL tempera cu ou/lemn; necesită restaurare (T.A.P.)

2200-2600

15,3 x 13,2 cm D - 20 Atelier Transilvan MAICA DOMNULUI CU IISUS HRISTOS tempera grasă/foiţă de aur/lemn, secol XIX; necesită restaurare (T.A.P.) 32 x 20,5 cm

3000-3600

D - 21 Atelier Ucrainean MAICA DOMNULUI ORANTĂ tempera cu ou/foiţă de aur/lemn, cu decor incizat manual, sfârşit secol XVIII; necesită restaurare (T.A.P.) 37,2 x 31 cm

4500-5200

D - 22 Atelier Ucrainean SFÂNTUL MARE IERARH NICOLAE tempera cu ou/foiţă de aur/lemn, cu decor incizat, a doua jumătate a secolului XVIII; necesită restaurare (T.A.P.)

3000-3600

37,7 x 30,5 cm


D - 23 Atelier Rusesc SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL icoană pe două registre; tempera cu ou/lemn, secol XIX; necesită restaurare (T.A.P.) 38,3 x 31 cm

1500-1900

D - 24 Atelier Rusesc MAICA DOMNULUI CU PRUNCUL tempera cu ou/foiţă de argint/lemn, cu decor incizat, secol XIX; necesită curăţare şi restaurare (T.A.P.) 37,7 x 30,6 cm

1800-2300

D - 25 Atelier Rusesc ICOANĂ ISTORIATĂ CU DOUĂ REGISTRE: BRÂUL MAICII DOMNULUI ŞI SFÂNTUL ŞTEFAN tempera cu ou/lemn, secol XIX; necesită restaurare (T.A.P.) 40,3 x 33,2 cm

4500-5000

D - 26 Atelier Românesc SCENĂ DIN VIAŢA UNUI SFÂNT tempera cu ou/lemn, riză parţială de argint (T.A.P.)

3000-3500

34 x 28,2 cm D - 27 Atelier Rusesc SFÂNTUL PANTELIMON tempera cu ou/foiţă de aur/lemn, cu decor incizat, început secol XIX, necesită restaurare (T.A.P.)

35,5 x 30,8 cm

3000-3500


D - 28 Atelier Românesc PREZENTAREA FECIOAREI LA TEMPLU tempera cu ou/lemn, secol XIX; necesită restaurare (T.A.P.) 44,5 x 35 cm

2200-2800

D. Arta Plastica Grafica, acuarela D - 29 ALEXANDRU ȚIPOIA ( 1914-1993 ) PERSONAJE aquaforte/hârtie, semnat, datat (19)62 dreapta jos sub imagine (T.A.P.) 18,5 x 12,8 cm (în oglindă)

D - 30 D. SZILAGYI CASE ÎN SATUL ALBAC acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos cu creionul, localizat stânga jos cu creionul (T.A.P.) 33,5 x 48,5 cm D - 31 IULIA HĂLĂUCESCU ( 1924-2007 ) PLOAIE ŞI FULGERE tehnică mixtă/hârtie, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

600-1000

600-900

2400-3200

50 x 70 cm D - 32 CATUL BOGDAN ( 1897-1978 ) CULEGĂTOARE acuarelă/hârtie, semnat în monogramă stânga jos (T.A.P.) 19 x 25,5 cm

800-1200


D - 33 CONSTION (CONSTANTIN IONESCU) PORTRET DE TÂNĂRĂ pastel/hârtie, semnat, datat (1)933 dreapta jos (T.A.P.)

1500-2200

42,5 x 34,3 cm D - 34 TIA (ERNESTINA) PELTZ ( 1923-1999 ) ZODIA FECIOAREI tuşuri colorate/hârtie, semnat dreapta jos în imagine (T.A.P.)

900-1500

15 x 41,5 cm D - 35 LUCIA DEM(ETRIADE) BĂLĂCESCU ( 18951979 ) SCHIŢĂ DE COSTUM BUCOVINEAN tuş/hârtie de calc, semnat dreapta jos cu monogramă (T.A.P.)

1000-1500

30,5 x 16,5 cm

D - 36 Ada Geo Medrea ( 1917-1992 ) MAPĂ CU OPT DESENE creion/hârtie, nesemnate; lucrările provin din familia Ella Istrati, sora artistei (T.A.P.)

1500-2200

dimensiuni diferite D - 37 THEODOR AMAN ( 1831-1891 ) SULTANA LA OGLINDĂ aquaforte/hârtie, stadiul II, semnat central sub cadrul liniar ''Th. Aman pinx et sculpsit"; lucrarea apare în catalogul Mariana Vida la cat. 123 (T.A.P.)

14,5 x 10,5 cm

2400-2800


D - 38

200-450

PEISAJ ÎN BALCIC placă tipografică, semnat indescifrabil stânga jos (T.A.P.) 14 x 17,2 cm D - 39 GHEORGHE IONESCU ( 1912-1990 ) ÎN PARC acuarelă/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

1500-1800

15,5 x 23,5 cm D - 40 MIRCEA OLARIAN ( 1898-1985 ) FÂNTÂNA MEDICIS - ROMA aquaforte, exemplarul 1/15, semnat dreapta jos sub imagine (T.A.P.) 18,5 x 29 cm

1000-1300

D - 41 STOICA DUMITRESCU ( 1886-1956 ) MAPĂ 10 litografii, 7 desene - tuş, sepia, creion şi acuarelă/hârtie; la achiziţie se oferă şi 14 pagini documente manuscrise şi mici desene semnate Stoica D. (T.A.P.) dimensiuni diferite

8000-8500

D - 42 Virginia Raduslăvescu Serafim (1913-2006) DIRIJORUL tehnică mixtă (tempera, guaşă şi pastel)/carton, semnat, datat 1946 dreapta jos cu roşu (T.A.P.) 104,5 x 69,5 cm

3700-4500


D - 43 TIA (ERNESTINA) PELTZ ( 1923-1999 ) DANSUL IELELOR flaumaster/suport fibră de lână, semnat central în partea de jos, cu roşu (T.A.P.) 83 x 50 cm

2200-2700

D - 44 IGNAT BEDNARIK ( 1882-1963 ) SCENĂ CASNICĂ acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

2700-3200

30 x 47 cm D - 45 GHEORGHE PETRAȘCU ( 1872-1949 ) AUTOPORTRET aquaforte/hârtie, semnat dreapta jos în desen (T.A.P.)

2500-3000

16,3 x 11,8 cm

D - 46 CATUL BOGDAN ( 1897-1978 ) COLŢ DE STRADĂ acuarelă/hârtie, semnat stânga jos în monogramă (T.A.P.)

1200-1800

18 x 15 cm D - 47 CORINA LECCA ( 1908-1990 ) ZDREANŢĂ grafit si creion conté/hârtie, semnat, datat (1)940 dreapta jos (T.A.P.)

41 x 30 cm

1300-1800


D - 48 GEORGE ȘTEFĂNESCU ( 1914-2007 ) FLORI ALBE tempera/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

2000-2800

46 x 48 cm D - 49 HONORIU CREȚULESCU ( 1897-1978 ) PEISAJ MONTAN acuarelă şi tempera/hârtie, semnat cu monogramă HC dreapta jos (T.A.P.)

1800-2400

32 x 50 cm D - 50 Gall SENS UNIC caricatură, tuş şi tempera /hârtie, semnat dreapta jos, intitulat stânga jos (T.A.P.)

150-180

34 x 23.5 cm

D - 51 TAMARA ISBĂȘESCU (n. 1932 ) FETIŢĂ CU PULOVER ROŞU creion conté şi pastel/hârtie, nesemnat (T.A.P.) 28 x 12 cm

D - 52 Lajos Deak Ebner ( 1850-1934 ) LA TÂRG aquaforte colorată manual, semnat dreapta jos sub imagine (T.A.P.) 25,5 x 20,5 cm (în cuvetă)

900-1200

1800 - 2400


D - 53 NICULINA DONA DELAVRANCEA ( 1890-1981 ) LA MALUL MĂRII acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

900 - 1200

17 x 22,5 cm D - 54 WANDA SACHELARIE VLADIMIRESCU ( 19162008 ) CEL CARE FUGE tuş negru, guaşă şi carioca/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

900-1300

32,5 x 20,5 cm

D. Arta Plastica Pictura D - 55 TRAIAN BILȚIU DĂNCUȘ ( 1899-1975 ) LECTURĂ ulei/carton, semnat, datat 1956 dreapta sus (T.A.P.) 69 x 50 cm

2200-3000

D - 56

1500-2200

NATURĂ STATICĂ CU CIREŞE ulei/carton, nesemnat, perioada interbelică (T.A.P.)

29 x 40 cm D - 57 ION DOBOȘARIU CAR CU BOI ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P)

48,5 x 68,5 cm

1800-2500


D - 58 PAN (PANDELE) IOANID ( 1878-1956 ) SPRE SERBAREA CÂMPENEASCĂ ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P)

2200-2800

15,5 x 30 cm. D - 59 Şcoală Central Europeană ODALISCĂ ulei/pânză, nesemnat, secol XIX ; lucrarea necesită consolidarea stratului de culoare (T.A.P.) 100 x 73 cm

D - 60 AUREL BORDENACHE ( 1902-1987 ) NATURĂ STATICĂ CU FLORI ulei/pânză, semnat, datat 1978, localizat Codlea dreapta jos (T.A.P.)

10000-12000

2200-3500

51,5 x 38 cm. D - 61 MAGDALENA RĂDULESCU ( 1902-1982 ) CLOWN ulei/pânză, semnat, datat 1961 dreapta sus cu negru (T.A.P.)

7500-8000

61 x 50 cm D - 62 ION DOBOȘARIU CASĂ LA ŢARĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 35 x 49 cm

1500-2200

D - 63 Dumitru Marinescu ( 1845-1923 ) LA ŢARĂ ulei/pânza, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1800-2400

20 x 33 cm


D - 64 ALEXANDRU (SANDOR) MOHY ( 1902-2001 ) FLOAREA SOARELUI ulei/carton, semnat M.O. dreapta jos (T.A.P.)

10000-13000

65 x 48,5 cm

D - 65 AURELIA MARIA FRÂNCULESCU ( 1922-? ) IARNĂ LA VÂLCELE - COVASNA ulei/carton, dublu semnat dreapta jos (T.A.P.)

1800-2500

40 x 51 cm D - 66 LILI PANCU ( 1908-2004 ) TÂNĂRĂ CU BASMA GALBENĂ ulei/hârtie, nesemnat, nedatat (T.A.P.)

3000-4200

50 x 35 cm

D - 67 ION MUSCELEANU ( 1903-1997 ) NATURĂ STATICĂ CU FLORI ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos; pe verso semnat, intitulat şi datat 1973 (T.A.P.) 47,5 x 32,5 cm

12000-14000

D - 68 H. Magerer ÎN PARC ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 55 x 69 cm

3700-4200

D - 69 PARTOG VARTANIAN ( 1898-1954 ) PORTRET DE TÂNĂRĂ ulei/pânză, semnat, datat (1)920 dreapta jos; lucrarea necesită restaurare (T.A.P.)

2500-3200

47 x 37,5 cm


D - 70 ION ALIN GHEORGHIU ( 1929-2001 ) GRĂDINA SUSPENDATĂ ulei/hârtie caşerată pe pânză, semnat, datat (19)72 dreapta sus (T.A.P.) 87 x 61 cm

12000-13000

D - 71 ALEXANDRU ȚIPOIA ( 1914-1993 ) LA MOGOŞOAIA ulei/pânză, dublu semnat, datat (1)957, localizat Mogoşoaia; lucrarea a fost consolidată; provine din colecţia familiei (T.A.P.) 40 x 46,5 cm

16000-18000

D - 72

3000-3800

NATURĂ STATICĂ CU FRUCTE ulei/pânză de sac, semnat indescifrabil, datat (1)928 dreapta jos (T.A.P.)

68,5 x 100 cm D - 73 HENRI H. CATARGI ( 1894-1976 ) BĂRCI LA MAL ulei/carton, semnat, datat (19)41 stânga jos (T.A.P.)

9500-11000

64,5 x 90 cm D - 74 HENRI VISCONTE PE SCENĂ ulei/carton, semnat, datat (1)936 dreapta jos (T.A.P.) 33,5 x 48 cm

3000-3800


D - 75 AUREL BORDENACHE ( 1902-1987 ) INTERIOR DE CATEDRALĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

4400-5000

49 x 37 cm

D - 76 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) GOSPODĂRIE ÎN MUNŢII CĂPĂŢÂNEI ulei/carton, semnat, datat 1932, localizat şi cu însemnare olografă dreapta jos (T.A.P.) 32,5 x 48 cm

9000-10500

D - 77 ALEXANDRU POITEVIN SCHELETTI ( 18791959 ) FLORI ÎN ULCICĂ ulei/pânză/carton, semnat stânga jos în pastă; pe verso intitulat, datat 1945 (T.A.P.) 33,3 x 24 cm

2200-3000

D - 78 Effüle NATURĂ STATICĂ CU CARTE ulei/pânză, semnat stânga jos Effüle (T.A.P.) 50,5 x 60 cm

3000-3400

D - 79 ALEXANDRU CIUCURENCU ( 1903-1977 ) FLORI ŞI TUBURI DE CULOARE ulei/pânză, semnat în partea dreaptă în imagine (T.A.P.) 51 x 61,3 cm D - 80 MARINĂ ulei/pânză, semnat indescifrabil stânga jos (T.A.P.)

18 x 26,7 cm

50000-56000

2200-3000


D - 81 CORNEL RAȚIU ( 1882-1939 ) LA SECERIŞ ulei/carton, semnat dreapta jos în pastă (T.A.P.)

2200-3000

39,5 x 52,5 cm D - 82 NICU (NICOLAE) ENEA ( 1897-1960 ) LA ŞEZĂTOARE ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 101 x 72 cm

D - 83 IOAN STĂTESCU ( 1892-1968 ) NUD ulei/pânză, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.)

12000-15000

5200-6000

70 x 100 cm D - 84 ION CRISTIAN POPESCU (PIC) IARNĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

1200-1800

14,5 x 22,5 cm D - 85 PAUL MIRACOVICI ( 1906-1975 ) BALCIC ulei/pânză, semnat, datat (1)935 stânga jos (T.A.P.)

41,5 x 50,5 cm

18000-20000


D - 86 LUDOVIC BASSARAB ( 1868-1933 ) ŢĂRĂNCUŢĂ ulei/carton, semnat dreapta sus prin zgrafitare (T.A.P.) 22,3 x 17,5 cm

2300-2700

D - 87 ARY MURNU ( 1881-1971 ) ŢĂRĂNCUŢE DIN BRAN ulei/carton, semnat stânga jos; lucrarea datează din perioada interbelică (T.A.P.) 44,5 x 31 cm

3700-4500

D - 88 CAMIL RESSU ( 1880-1962 ) PORTRETUL SOFIEI ŞTEFĂNESCU (CUMNATA ARTISTULUI) ulei/carton, semnat, datat 1933 stânga jos (T.A.P.)

30000-35000

64,5 x 50,2 cm D - 89 SAVA HENȚIA ( 1848-1904 ) VENEŢIA ulei/pânză de sac, semnat, localizat dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

5200-5600

38 x 27,3 cm D - 90 Ioan Theodor Ispas ( ?-1943 ) NATURĂ STATICĂ ulei/carton, datat (19)41, semnat stânga jos (T.A.P.) 59,5 x 69 cm

7500-9000


D - 91 CONSTANTIN ARTACHINO ( 1870-1954 ) PEISAJ ÎN ITALIA ulei/pânză, semnat stânga sus (T.A.P.)

13000-15000

61 x 46 cm

D - 92 CATUL BOGDAN ( 1897-1978 ) PORTRET DE TÂNĂRĂ ulei/carton, nesemnat (T.A.P.) 24 x 19 cm

6000-7200

D - 93 SPIRU CHINTILĂ ( 1921-1985 ) PEISAJ CU FALEZĂ LA BALCIC ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

5200-6000

42,5 x 61 cm D - 94 CONSTANTIN PILIUȚĂ ( 1929-2003 ) POPAS LA CÂRCIUMĂ ulei/pânză, semnat, datat (19)85 dreapta sus. (T.A.P.) 40 x 40 cm

16000-18000

D - 95 IACOB BRUJAN ( 1898-1984 ) ÎN LUNCĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos cu brun (T.A.P.) 40,5 x 59 cm

5000-6200

D - 96 GHEORGHE TEODORESCU ROMANAȚI ( 18911980 ) FLORI DE PIERSIC ÎN VAS ALBASTRU ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

4500-5200

51,5 x 67,5 cm


D - 97 THEODOR PALLADY ( 1871-1956 ) LECTURĂ ulei/carton subţire/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 36,4 x 31 cm

30000-40000

D - 98 MINA BYCK WEPPER ( 1900-1964 ) NATURĂ STATICĂ CU RACI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 50 x 70 cm

10000-13000

D - 99 CONSTANTIN ARTACHINO ( 1870-1954 ) TRANDAFIRI GALBENI ulei/panou de lemn faţetat, semnat stânga jos (T.A.P.)

8200-9000

34 x 25 cm

D - 100 Max Wexler Arnold ( 1897-1946 ) NUD ulei/pânză, nesemnat; pe verso etichetă de participare la expoziţia "M.W. Arnold în colecţii bucureştene" 20022003, Muzeul Colecţiilor de artă; reprodus în catalogul retrospectiv - Muzeul Naţional de Artă (T.A.P.) 50 x 60,9 cm

60000-65000

D - 101 ALEXANDRU BASSARAB ( 1907-1941 ) ÎN SAT ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 25 x 36,5 cm

2200-2800

D - 102 ARTHUR (GARGUROMIN) VERONA ( 18681946 ) ŢĂRĂNCUŢĂ ÎN GRĂDINĂ ulei/lemn, semnat dreapta jos (T.A.P.) 28,8 x 20,3 cm

7000-8500


D - 103 ION THEODORESCU SION ( 1882-1939 ) LA MARGINE DE PĂDURE ulei/carton, semnat în monogramă, datat 1927 stânga jos; pe verso schiţat un peisaj, intitulat şi datat; Lucrarea a făcut parte din colecţia Dr. Elena Ciuceanu (T.A.P.) 40,5 x 33 cm

30000-34000

D - 104 MAGDALENA RĂDULESCU ( 1902-1982 ) CĂLUŢUL ALB ulei/placaj, semnat dreapta sus cu negru (T.A.P.) 26,7 x 28,7 cm

3500-4000

D - 105 GHEORGHE ZAMPHIROPOL DALL ( 18831951 ) SILOZUL DIN BALCIC ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 34,5 x 45 cm

6700-7000

D - 106 ADAM BĂLȚATU ( 1889-1979 ) PEISAJ CU POD ŞI RÂU ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

11000-12000

33 x 41 cm D - 107

3000-3800

PEISAJ DIN SIBIU ulei/pânză/carton, semnat Molnay(?) dreapta jos (T.A.P.)

66 x 75 cm D - 108 ION PANTELI STANCIU ( 1901-1981 ) PORTRET DE TÂNĂRĂ ulei/carton, semnat, datat 1934 dreapta jos (T.A.P.)

66,5 x 48 cm

2400-3200


D - 109 EUGEN (EVGHENI) GORSKI PEISAJ CU RÂU ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 24 x 28,7 cm D - 110 Nicolae Dărăscu ( 1883-1959 ) PEISAGIU ROMÂNESC (DIN VLAICI) ulei/pânză, semnat, datat 1912 dreapta jos; pe şasiu intitulat (T.A.P.)

2200-3700

65000-68000

53,8 x 65 cm D - 111 IOSIF STEURER ( 1885-1971 ) PEISAJ DE IARNĂ ulei/carton, semnat dreapta sus (T.A.P.) 26,3 x 36 cm

2400-3500

D - 112 Zoe Damian Cuclin ( 1882-1973 ) NUD ÎN ATELIER ulei/pânză, semnat în monogramă dreapta jos (T.A.P.)

1000-1700

32 x 27,5 cm D - 113 PAUL SCORȚESCU ( 1895-1976 ) LE MARCHE AUX FLEURS ulei/pânză reantualată, semnat dreapta jos (T.A.P.)

6000-6800

70,5 x 86,2 cm D - 114 Bica Ioan Stanovici PE CÂMP ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 26,5 x 37 cm

2200-3500


D - 115 VASILE DOBRIAN ( 1912-1999 ) TIMP RISIPIT ulei/pânză, dublu semnat în monogramă şi "Dobrian", datat (19)72 dreapta jos (T.A.P.)

3700-4500

45 x 61,5 cm D - 116 THEODOR AMAN ( 1831-1891 ) NATURĂ STATICĂ CU FRUCTE ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

180000-200000

29,3 x 34,2 cm D - 117

2200-2800

PEISAJ LA MALUL LACULUI ulei/carton, semnat Hilberth dreapta jos (T.A.P) 34 x 50 cm D - 118 D. FLORIAN FAUN ŞI NIMFĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 22 x 30 cm

2200-2800

D - 119 LUCIA DEM(ETRIADE) BĂLĂCESCU ( 18951979 ) GLADIOLE ÎN VAS ALB ulei/pânză, semnat, datat (1)927 dreapta jos (T.A.P.)

7500-8200

59,3 x 64 cm D - 120 Honoriu Boicescu VENEŢIA ulei/pânză, semnat, datat (1)927, localizat dreapta jos (T.A.P.)

32 x 54 cm

1500-2200

Profile for Gold Art

57_  

57_  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded