Page 1

C. Carte/manuscris Dinastice - Antidinastice C-1

1500-1800

REGINA MARIA ŞI REGELE FERDINAND două reproduceri mecanice după lucrările lui Costin Petrescu C-2 Atelier românesc FOTOGRAFIE - INFANTERIA GLORIOSULUI SEU REGE, Atelier Franz Duschek - Bucureşti "cu prilejul jubileului de 25 de ani dela resboiul neatărnării" (1877-1902)

500-650

C-3 Gabriel Popescu CAROL I, REGE AL ROMÂNIEI reproducere realizată în Imprimeriile Ch. Wittmann, Paris

1500-1800

C-4 Carmen Sylva and Alma Strettell LEGENDS FROM...RIVER & MOUNTAIN cu ilustraţii în spiritul Artei 1900 de T.H. Robinson; George Allen, London, 1896

450-550

C-5 Sidney Whitman REMINISCENCES OF THE KING OF ROUMANIA Harper & Brothers, New York and London, 1899

800-950


C-6 Paul Lindenberg CHARLES I, ROI DE ROUMANIE cu 70 ilustraţii; Librairie H. Le Soudier, Paris, 1912

500-600

C-7 Carmen Sylva PELESCH MÄRCHEN Verlag von W. Friedrich, Leipzig

220-280

C-8 Maria, Regina României THE LOST PRINCESS ilustraţii de Mabel Lucie Attwell în stil Art-Nouveau; S.W. Partridge, London, 1924

250-300

C-9 E. Sergy CARMEN SYLVA - ÉLISABETH, REINE DE ROUMANIE Librairie Fischbacher, Paris, 1890

580-650

C - 10

420-550

GALERIES LAFAYETTE agenda pe anul 1940; cu fotografii ale Regelui Carol II şi ale Marelui Voevod Mihai; Socec & Co S.A.


C - 11

450-550

ANIVERSAREA DE 70 ANI A M.S. REGELUI CAROL I AL ROMÂNIEI (1839-1909) Imprimeria Statului, Bucureşti, 1910

C - 12

150-200

FOTOGRAFIE - CARTE POŞTALĂ reprezentându-l pe Principele Nicolae

C - 13 Paul Lindenberg KÖNIG KARL VON RUMÄNIEN - ALBUM "70 de ani din viaţa unui viteaz"

300-380

C - 14 Lucreţia Carandino Platamona CARMEN SYLVA cu semnătura autoarei; Editura Ziarului Universul, 1936

220-300

C - 15 P. Vassiliu - Năsturel JUBILEUL DE 25 DE ANI DE DOMNIE A M.S. REGELUI CAROL I - STEMA ROMÂNIEI Tipografia E. Wiegand & C.C. Săvoiu, Bucureşti, 1891

220-280


C - 16 General C. Găvănescul OCOLUL PĂMÂNTULUI ÎN ŞEAPTE LUNI ŞI O ZI. CĂLĂTORIE FĂCUTĂ DE A.S. REGALĂ PRINCIPELE CAROL AL ROMÂNIEI vol. III - India ; vol IV - Indochina şi China

250-350

C - 17 Atelier Mandy FOTOGRAFIE - REGINA ELISABETA LA RĂZBOIUL DE ŢESUT cu inscripţie olografă "Viitorul ţerei îl ţese femea"

300-350

C - 18 Carmen Sylva LES PETITES BOTTINES J.V. Socecu, Bucarest, 1900

200-250

C - 19

700-850

10 MAI 1891 - JUBILEUL DE 25 ANI AL DOMNIEI M.S. REGELUI CAROL I tablou aniversar

C - 20 Maior V. Anescu şi Căpitan M. Popa JEFUIREA POPORULUI ROMÎN DE CĂTRE MONARHIE Editura Militară, Bucureşti, 1958

150-200


C - 21

500-550

ALBUM DE FOTOGRAFII cu imagini despre campania din 1919 - cu familia regală

C - 22 Carmen Sylva DOUĂ LUCRĂRI "Bucureşti", Ed. Universul, 1892; "Mein Rhein!", Leipzig, f.a. (ilustrată de E. Doepler) C - 23

3000-3200

160-220

FOTOGRAFIE reprezentându-i pe regele Carol II şi principele Mihai la inaugurarea Monumentului Regelui Ferdinand I la Băile Herculane - 1933 C - 24

340-400

TREI-DECI DE ANI DE DOMNIE AI REGELUI CAROL I (1881-1896) vol. II; Institutul Carol Göbl, Bucureşti, 1897

C - 25

800 - 900

MOŞTENIREA TRONULUI ROMANIEI cu un portret al A.S.R. Principe Ferdinand al României, moştenitor presumptif al coroanei; Editura F.Göbl Fii, Bucureşti, anii 1890

C - 26 Carmen Sylva DURCH DIE JAHRHUNDERTE Verlag von Emil Strauss, Bonn, 1887

300-350


C - 27 Atelier A. Thalski - Sinaia CASTELUL PELEŞ - FOTOGRAFIE

C - 28

220-300

230 - 320

CARMEN SYLVA fotografie (reproducere) realizată în atelierul Fr. Brukmann din München

C - 29 Ch. I. Bernştein MARŞUL JUBILEULUI M.S. REGELUI CAROL I Magasinul Conservatorului, Iassi

C - 30 Atelier Grillet et Co - Naples PRINCIPESA ELISABETA ( CARMEN SYLVA) portret inedit din tinereţe al Principesei Elisabeta, dăruit domnişoarei Elena Văcărescu (dedicaţie ştearsă parţial); fotografia poartă autograf, este datată 1872 şi este însoţită de o casetă cu coperta în stil Art Nouveau, dăruită de asemenea Elenei Văcărescu, cuprinzând 44 de fotogravuri cu "Meisterwerke der Malerei - Alte Meister" C - 31 Atelier Julietta LA MOŞI fotografie a familiei regale (Carmen Sylva, Principesa Maria, Principele Carol...), datată 1907

60-90

5000-5500

450-550


C. Carte/manuscris Despre începuturile modernităţii noastre C - 32

700-850

COLECŢIE DE TOATE INSTRUCŢIILE ŞI DESLEGĂRILE CE S-AU DATU ÎN APLICAŢIA NOUEI LEGI RURALE "ediţiune oficială"; Imprimeria Statului, Bucureşti, 1861

C - 33

300-350

LUCRĂRILE OBŞTEŞTII ADUNĂRI DIN 1833

C - 34

1300-1500

SPICUITORUL MOLDO - ROMÂN "Jurnal sţientific, literar şi industrial" Institutul Albina, Iaşi, 1841

C - 35 Georgius Pray GABRIELIS BETHLENII PRINCIPATUS TRANSSILVANIAE COAEVIS DOCUMENTIS Typis Ioannis Thomae Trattner, Pestini, 1816

700-780


C - 36 George Fotino DIN VREMEA RENAŞTERII NAŢIONALE A ŢĂRII ROMÂNEŞTI - BOIERII GOLEŞTI patru volume; Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1939

800-900

C - 37 Georgeta Răduică şi Nicolin Răduică CALENDARE ŞI ALMANAHURI ROMÂNEŞTI (1731-1918) dicţionar bibliografic; Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981

350-400

C - 38 Alexandru Stănceanu CEL MAI NOU DICŢIONAR DE BUZUNAR PENTRU TĂLMĂCIREA CUVINTELOR RADICALE ŞI ZICERILOR STREINE DIN LIMBA ROMÂNĂ Editura Cultura Românească, Bucureşti, f.a.

120-180

C - 39 Raoul de Pontbriant TITLURI COLEGATE "Alfabetu francesu în paralelu cu limba rumână"; "Inventarul limbilor"; "Cheia esserciţiuriloru învăţătorului limbilor"; "Călăuza conversaţiei" etc; lucrări publicate între 1856-1871

150-200

C - 40 Raoul de Pontbriant DICŢIUNARU ROMÂNO - FRANCESU Editura Adolf Ulrich , Bucuresci şi Göttinge, Paris şi Leipzig, 1862

300-350


C - 41 Stelian Petrescu ODOARELE DELA NEAMŢU ŞI SECU Atelierele Socec & Co, Bucureşti, 1911

C - 42

160-220

3000-3500

BISERICA EPISCOPIEI ARGEŞULUI - ISTORIA ŞI DESCRIEREA EI cu autograful Episcopului Ghenadie al Argeşului şi 5 fotografii ale atelierului Szöllösy (printre care Regele Carol I, Regina Elisabeta şi Episcopul Ghenadie); Bucuresci, 1886 C - 43 P. Mateescu GENERALUL GHEORGHE MAGHERU Tipografia Samitca, 1848

450-500

C - 44 D. Pisone DICŢIONARIU ROMANESCU, LATINESCU, GERMANESCU ŞI FRANCESCU "prima ediţiune"; Tipografia Ioanne Weiss, Bucureşti, 1865

220-300

C. Carte/manuscris Artă românească şi nu numai C - 45 Tudor Arghezi FRANCISC ŞIRATO monografie, însoţită de două litografii originale, semnate şi datate (1)944, trase la presa de mână pe hârtie specială; Editura Arta, Bucureşti, 1944

1600 - 2000


C - 46

80-120

MICI CATALOAGE , INVITAŢII LA EXPOZIŢII ŞI DOCUMENTE referitoare la pictorii George Löwendal, N. Dărăscu, Hrandt Avachian, N. Enea şi Teodorescu Romanaţi

C - 47 Beatrice Bednarik DOUĂ REFERINŢE ŞTEFAN DIMITRESCU "Ştefan Dimitrescu. Arta pentru toţi", Editura Meridiane, 1965; "Expoziţia Ştefan Dimitrescu (18861933)", Bucureşti, 1959

C - 48

80-120

150-200

TREI REFERINŢE DESPRE ARTIŞTII ROMÂNI Marius Bunescu (1971); Dumitru Ghiaţă (1957) şi Theodor Pallady (1966)

C - 49

220-250

TREI REFERINŢE GHEORGHE IONESCU semnate de Marin Mihalache (1968), Virgil Mocanu (1989) şi Petre Oprea (1988) - cu dedicaţia autorului

C - 50 K.E.O. Fritsch DENKMAELER DEUTSCHER RENAISSANCE 4 volume; Verlag von Ernst Wasmuth, Berlin, 1891 C - 51 Aurel Vladimir Diaconu PETRAŞCU Fundaţia regală pentru Literatură şi Artă, 1946

950-1000

250-300


C - 52

200-300

CATALOGUL VIOREL HUŞI expoziţie comemorativă (1996-1997)

C - 53

370-420

DOUĂ CATALOAGE Expoziţia retrospectivă a pictorului academician Iser, 1956; Catalogul expoziţiei retrospective a artei plastice româneşti de la Ateneul Român - 26 decembrie 1927

C - 54

350-450

TREI REFERINŢE DESPRE PICTORII ROMÂNI Michaela Eleutheriade - expoziţia retrospectivă, 1981; Paul Miracovici - expoziţia retrospectivă, 1984; Mattis Teutsch - expoziţia retrospectivă, 1971

C - 55 Cecilia Cuţescu Storck FRESCA UNEI VIEŢI cu dedicaţia autoarei către Georgeta Peleanu; Editura "Bucovina", Bucureşti, 1944

300-380

C - 56

180-240

DOUĂ REFERINŢE DESPRE PICTORII ROMÂNI "Samuel Mützner" de Viorica Andreescu; Ed. Meridiane, 1974; "Corneliu Mihăilescu" de Petre Oprea, Ed. Meridiane, 1972


C - 57

330-450

TREI REFERINŢE DESPRE PICTORII ROMÂNI "Ion Pacea" - catalogul expoziţiei de la Muzeul de Artă al R.S.R.; "Elena Popea" de Maria Chira şi Gh.Mîndrescu (cu dedicaţie), 1975; "Apcar Baltazar" de Dana Herbay, 1981

C - 58

420-500

CATALOGUL - ILEANA "Societate pentru desvoltarea artelor în România Statute"; cu iscălitura lui Al. Tzigara şi ştampila Comitetului organizator; conţine lista membrilor de onoare; Carol Göbl, Bucureşti, 1897 C - 59

300-430

PATRU REFERINŢE - MARGARETA STERIAN Olga Buşneag: "Margareta Sterian", 1977 (cu dedicaţia Margaretei Sterian); Ioana Beldiman: "Margareta Sterian -tradiţie şi transfigurare poetică", 1984; două invitaţii la expoziţii ale Margaretei Sterian C - 60

300-420

TREI REFERINŢE DESPRE PICTORII ROMÂNI "Petre Iorgulescu - Yor" de C. R. Constantinescu, 1969; "Theodorescu - Sion" de Amelia Pavel, 1967; "M.W. Arnold" de G. Oprescu, 1967 C - 61 Alexandru Busuioceanu LA GALERIE DE PEINTURES DE SA MAJESTÉ LE ROI CAROL II DE ROUMANIE "écoles italiennes du XIV au XVI -e siècle"; partea I, volumul I; "Les Beaux Arts", Paris, 1939

220-260


C - 62

450-480

TREI REFERINŢE DESPRE ARTIŞTII ROMÂNI Gh. Petraşcu, Th. Pallady şi N. Grigorescu - semnate de K.H. Zambaccian

C - 63

5000-5500

SERIA COMPLETĂ CHRISTEA GUGUIANU 6 volume: Francisc Şirato (1944), cu două litografii originale; Ştefan Popescu (1943), cu o litografie şi o xilogravură; Gh. Petraşcu (1943), cu o gravură; J.Al. Steriadi (1943), cu o litografie; Camil Ressu (1942); Cornel Medrea (1944) C - 64

550-700

SERIA COMPLETĂ - CĂMINUL ARTEI Iser, Luchian, Şirato, Tonitza, Pallady

C - 65

600-750

REPERTORIUL GRAFICII ROMÂNEŞTI - SEC. XX cinci volume

C - 66

300-380

ARTA colecţia completă pe anul 1983 (12 numere)

C - 67 SALOANE OFICIALE pictură - sculptură: 1924,1928, 1933, 1942, 1943, 1944; salon de toamnă: 1928, 1930, 1932, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1945

2500-3200


C - 68

800-950

ARCADES colecţia completă - 6 numere în toc: nr. 1-4 (vol.I - III)/1947; nr.5 (vol. IV)/1948; nr.6 (vol. V)/1949 C - 69 Ionel Jianu şi Petru Comarnescu ŞTEFAN LUCHIAN E.S.P.LA., 1956

C - 70

300-400

2200-2500

MAPĂ 16 gravuri imprimate de Fondul Plastic în cinstea aniversării a zece ani de la proclamarea R.P.R

C - 71

130-170

REVISTA ARTA 31 numere: nr. 1,3,4,6/1957; nr.1-10/1958; nr. 1,3/1959; nr.1-6/ 1960; nr.1-6/1961; nr. 1-6/1962; cu un index alfabetic C - 72 I. L. Georgescu MAEŞTRI AI PICTURII ROMÂNE MODERNE "de la Aman la Ţuculescu"; Editura Lumina, 1994

C - 73 Francis Carco UTRILLO cu 10 planşe hors texte; Éditeur Grasset, Paris, 1956

75-110

100-150


C - 74

300-350

LA PEINTURE ROUMAINE CONTEMPORAINE album cu 12 planşe în culori; Éditions Iris, Berna, 1944

C - 75

150-200

DOUĂ CATALOAGE ALE EXPOZIŢIILOR GRUPUL GRAFIC M. Olinescu, V. Dobrian, A. Mărculescu, T. Ballayre; Sala Prometeu 1943 şi Ateneul Român 1945 C - 76

80-100

INVITAŢIE LA VERNISAJUL EXPOZIŢIEI DIMITRI VARBANESCO Sala Majestic - Grenoble, 24 nov.1937

C - 77

600-650

LUCRĂRILE LUI K.H. ZAMBACCIAN serie completă, dinainte de 1948 C - 78

450-500

PUBLICAŢIILE FONDULUI ELENA SIMU 8 volume; Monitorul Oficial, 1937-1941 C - 79 SOCIETATEA GENERALĂ A ARTIŞTILOR DIN ROMÂNIA - STATUTE artişti, pictori, sculptori, gravori şi arhitecţi; a aparţinut criticului Theodor Cornel; Tipografia Modernă Grigorie Luis, Bucureşti, 1908

300-350


C. Carte/manuscris România - Bucureşti C - 80

450-600

RECUNOŞTINŢĂ OSTAŞULUI DESROBITOR diplomă conferită ostaşilor români pentru "operaţiunile dela Prut la Odesa 1941"; cu imaginile Regelui Mihai şi ale Mareşalului Antonescu; cu semnătura Mareşalului Antonescu

C - 81

350-400

EXPRESUL - SOCIETATE DE AJUTOR A PERSONALULUI C.F.R. DIN ROMÂNIA MARE diplomă de membru activ C - 82

320-380

ROMÂNIA (1866-1906) Atelierele Socec & Co, Bucureşti, 1907

C - 83 George (Gheorghe) Oprescu L'ART DU PAYSAN ROUMAIN Bucureşti, 1937

420-500

C - 84 Kurt Hielscher ROMÂNIA cu prefaţa de Octavian Goga, cu numeroase fotografii; F.A. Brockhouse, Leipzig, 1933

420-480


C - 85 Victor Slăvescu ISTORICUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI (1880-1924) cu autograful lui V. Slăvescu şi dedicaţia lui Nottara către fiica lui; Editura Cultura Naţională, 1925

C - 86

1000-1200

850-940

DOUĂ TITLURI COLEGATE Paul Morand: "Bucarest", Librairie Plon, 1935; Paolo Terruzzi: "La grande Romania", Ed. Casa Editrice ALPES, 1931 C - 87 Dimitrie Gusti ENCICLOPEDIA ROMÂNIEI patru volume; Editura Cultura Naţională, 1936-1938, 1939, 1943

C - 88

3000-3200

550-620

ISTORICUL CASSEI DE DEPUNERI ŞI CONSEMNAŢIUNI Bucureşti, 1940

C - 89

150-200

DOUĂ CALENDARE - LUMEA ILUSTRATĂ pe anii 1900 şi 1922 C - 90 G.T. Niculescu - Varone COSTUMELE NAŢIONALE DIN ROMÂNIA ÎNTREGITĂ două volume; cu numeroase fotografii; Editura ziarului Universul, Bucureşti, 1937-1940

450-500


C - 91 I. Simionescu TREI TITLURI "Între Dunăre şi mare", 1939; "În lungul graniţei", 1939; "Pe drumul apelor mari", 1940; Editura Cartea Românească, Bucureşti

220-280

C - 92 Jacques Wertheimer - Ghika DOUĂ REFERINŢE DIN SERIA DOCUMENTELE POŞTEI ROMÂNE Cartea mărcilor "Cap de bou", 1944; Cartea mărcilor "Principatelor Unite", 1946; Editura Cartea Românească

380-450

C - 93 Ştefan D. Grecianu GENEALOGIILE DOCUMENTATE ALE FAMILIILOR BOIEREŞTI vol. II (19 fascicule) - 16 familii de la Basarabi la Beştelei; Redacţia şi Administraţia la dl. Paul Grecianu, 1915

450-500

C - 94 Gh. Ghibănescu SURETE ŞI IZVOADE (Drăcenii, Râşeşti, Răbâia, Leuşeni şi Ghermăneşti) vol. XVII; Tipografia "Leţcae" - George Jorică, Huşi, 1927

240-300

C - 95 Nicolae Iorga ISTORIA ROMÎNILOR ÎN CHIPURI ŞI ICOANE Editura Ramuri S.A., Craiova, 1921

250-300


C - 96 Iosif Şchiopul ŢĂRILE ROMÂNEŞTI ÎNAINTE DE SECOLUL AL XIV-lea Editura Universul, Bucureşti, 1945

200-250

C - 97 N.A. Constantinescu ORIGINEA ŞI EXPANSIUNEA ROMÂNILOR. PRIVIRE ISTORICĂ Editura Casa Şcoalelor, 1943

180-220

C - 98 Dr. Nicolae I. Angelescu NEGUSTORII DE ODINIOARĂ Institutul Luceafărul, 1931

450-500

C - 99

1500-1800

DOUĂ REFERINŢE DESPRE DOBROGEA "Dobrogea - cincizeci de ani de vieaţă românească", Ed. Cultura Naţională, Bucureşti, 1928; "Dobrogea în pragul veacului al XX-lea" - de M.D. Ionescu, Ed. I.V.Socec, 1904

C - 100 Gr. I. Dianu ISTORIA ÎNCHISORILOR DIN ROMÂNIA studiu comparativ, legi şi obiceiuri; cu 18 planşe; F.Göbl Fii, Bucuresci, 1900

450-500


C - 101 O. Tafrali LE TRÉSOR BYZANTIN ET ROUMAIN DU MONASTÈRE DE POUTNA cu dedicaţie autografă; Librairie orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1925

370-450

C - 102

150-200

ARMATA NOASTRĂ - SCUT AL VEŞNICIEI ROMÂNEŞTI cu numeroase fotografii de pe front şi fotografia M.S. Regelui Mihai; Editura Dacia Traiană, Bucureşti, 1943

C - 103 M. Sevastos MONOGRAFIA ORAŞULUI PLOEŞTI cu dedicaţia autorului; Tiparul Cartea Românească, Bucureşti, 1937

650-740

C - 104 Foto. I. Mencer - Piteşti ALBUM DE FOTOGRAFII imagini din zona Argeş Muscel, elaborate cu ocazia celui de-al XIV-lea Congres Internaţional de Agricultură din 1929

500-580

C - 105 Gr. Racoviceanu CONSTITUŢIUNEA ROMÂNIEI cu dedicaţie autografă; Monitorul Oficial, 1935

150-200


C - 106

220-280

PATRU REFERINŢE DESPRE TRANSILVANIA Gh. Vrabie: "Mesianism ardelean", 1937 (cu dedicaţie pentru N. Cartojan); "The minority question in Transylvania", 1925; G.I.Brătianu: "Rumänien und Ungarn", 1940; Alex. Lăpedatu: "Un aventurier ungur în Principatele Române în epoca unirii lor", 1939 C - 107 B. Mangâru DISCURSURILE GENERALULUI G. MANU (1871-1906) "pentru a servi la cunoaşterea istoriei moderne a României"; F. Göbl Fii, Bucureşti, 1906

500-600

C - 108 A. Muzet LA ROUMANIE NOUVELLE cu 21 fotogravuri hors texte; Éditeurs P.Roger & Cie, Paris, 1920

150-200

C - 109 G. I. Ionnescu-Gion ISTORIA BUCURESCILOR Editura I.V. Socecu, Bucuresci, 1899

800-950

C - 110 Dr. George D. Vintilă EROII MEDICINEI ROMÂNEŞTI Tiparul Cartea Românească, Bucureşti, 1941

300-450


C - 111 Octavian Barbosa DICŢIONARUL ARTIŞTILOR ROMÂNI CONTEMPORANI Editura Meridiane, Bucureşti, 1976

300-350

C - 112

600-800

PATRU MONOGRAFII: I. Haşeganu: "Mărginenii", 1941; cu dedicaţia autorului; Petru Ţiucra Pribeagu: "Pietre rămase", (monografia oraşului Arad), cu autograf, 1936; Fr. Griselini: "Istoria Banatului timişan", 1926; Ioan Slavici: "Institutul Ion Oteteleşanu din Măgurele Monografie", 1906 C - 113 Gheorghe Crutzescu PODUL MOGOŞOAEI - POVESTEA UNEI STRĂZI Editura Socec & Co, Bucureşti, 1944

C - 114

80-120

35-70

BUCUREŞTII VECHI anii I - V (1930-1934); Tiparul Göbl, Bucureşti, 1935

C - 115 Alexandru Vlahuță DOUĂ REFERINŢE "România pitorească", Editura Leon Alcalay, f.a.; "Din goana vieţii" - cu portretul şi un autograf al autorului, Editura Carol Müller, 1896 C. Carte/manuscris Clasicism, avangardă, modernism

200-320


C - 116 Mateiu I. Caragiale CRAII DE CURTEA - VECHE cu ilustraţii de G. Tomaziu, exemplarul 49/120; Editura Coresi, Bucureşti, 1945

C - 117

600-650

1500-2000

BILETE DE PAPAGAL colecţie completă: prima serie cotidiană (nr.1-477/02 febr. 1928 - 05. oct. 1930); seria săptămânală (nr. 1-33 din 1937, nedatată, nr.1 xeroxat) C - 118 Gh. Cardaş POEŢII ŞI PROZATORII BASARABIEI PÂNĂ LA UNIRE (1812-1918) Editura Universala Alcalay & Co, f.a.

150-200

C - 119 Charles Baudelaire FLORI ALESE DIN - LES FLEURS DU MAL traducere de Al. Philippide, cu un portret inedit al lui Ch. Baudelaire de Th. Pallady, cu ex-libris T. Arghezi; Editura Cultura Naţională, f.a.

300-400

C - 120 Ilarie Voronca PETRE SCHLEMIHL cu ilustraţii de artiştii români: Michonze, Victor Brauner, S. Perahim; cu dedicaţie autografă; exemplarul 55/230; Tipografia Bucovina, 1932

4000-4500


C - 121 Saşa Pană SADISMUL ADEVĂRULUI exemplarul nr.66/370, netăiat; Editura Unu, 1936

4000-4500

C - 122

3500-3800

POSTER - EXCURSIONS ET VISITES DADA

C - 123 Gellu Naum şi Virgil Teodorescu SPECTRUL LONGEVITĂŢII - 122 DE CADAVRE exemplarul 149/300, ex-libris şi iscălitura lui V. Dobrian; Colecţia Suprarealistă, 1946

1200-1400

C - 124 Michael Ilk MIŞCAREA DE LA UNU conţine pentru prima oară reproducerea tuturor afişelor revistei Unu, fotografii inedite şi un colaj de Saşa Pană şi Ştefan Roll; exemplarul 73/190

450-500

C - 125

500-600

AFIŞUL LICITAŢIEI M.H. MAXY - DER INTEGRALE KÜNSTLER - BERLIN 2003 Galerie Günter Linke exemplarul 38/50


C - 126

150-200

CATALOG GRUPUL PLASTIC - SALA ILEANA, 1934 cu reproduceri; participanţi Miliţa Petraşcu, M. Sterian, M.H. Maxy, M. Iancu, H. Catargi

C - 127

75-100

CARTE POŞTALĂ - EDITURA UNU pe verso reproducere miniaturală după un desen de Marcel Iancu

C - 128

75-100

INVITAŢIE LA VERNISAJUL EXPOZIŢIEI EUGENE IONESCO la "Galerie Mouffe" - Paris, 16 martie 1971 C - 129

50-80

JANCO - DADA MUSEUM pliant Ein Hod, Israel

C - 130 BULETIN DE ÎNSCRIERE PENTRU CARTEA LUI TRISTAN TZARA - LA MAIN PASSE Éditions G.L.M., Paris, 1935

60-80


C - 131

220-280

LES LIVRES SURRÉALISTES catalog rarisim din 1935 al editurii pariziene José Corti; conţine fotografii ale lui Breton, Tzara, Eluard, Dali, Brunnel şi alţii

C - 132

1800-2000

LA RÉVOLUTION SURRÉALISTE nr.4/15 iulie 1925, Paris; colaborează Breton, Aragon, Eluard, Desnos; ilustraţii de Chirico, Picasso, Max Ernest, Miro, Man Ray etc.

C - 133

50-80

DADA - DOCUMENTS OF THE INTERNATIONAL DADA MOVEMENT

C - 134 Dimitrie Stelaru ORA FANTASTICĂ - POEME cu un portret al autorului de Ion Vlad şi dedicaţie autografă

150-170

C - 135 Julie B.P. Hasdeu OEUVRES POSTHUMES - CHEVALERIE CONFIDENCES ET CANEVAS Librairie Hachette & Cie, Paris, 1890

120-150


C - 136 N. D. Cocea VINUL DE VIAŢĂ LUNGĂ cu dedicaţie autografă, cu un portret inedit de Marcel Iancu; Editura Cultura Naţională, 1931

150-200

C - 137 Ion Minulescu ROŞU, GALBEN ŞI ALBASTRU cu un desen cubist de Minulescu; Editura Cultura Naţională, 1924

450-480

C - 138 Ion P. Licherdopol UN MOZAIC LITERAR. O IDEE DESPRE POEŢII EPICI ŞI O BIBLIE POLIGLOTĂ Carol Göbl, Bucuresci, 1900

C - 139 Mihai Eminescu PROZĂ ŞI VERSURI editor V.G. Morţun, Iaşi, 1890

C - 140 Jacques G. Costin EXERCIŢII PENTRU MÂNA DREAPTĂ ŞI DON QUICHOTTE cu un portret al autorului şi 5 desene de Marcel Iancu, un desen de Miliţa Petraşcu; Editura Naţionala S.Ciornei, f.a.

1500-1700

900-1000

300-350


C - 141 Bogdan Petriceicu Haşdeu SCRIERI LITERARE, MORALE ŞI POLITICE 2 volume, ediţie critică de Mircea Eliade, cu dedicaţia lui Mircea Eliade pentru Camil Baltazar; Fundaţia Regele Carol II, 1937 C - 142 Ion Pillat şi Ştefan Popescu FLORICA exemplar numerotat 437/1003, purtând semnăturile autorilor; Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1926

C - 143 V.G. Paleolog IMAGINEA POETICĂ COLORATĂ Corlate, 1944

C - 144 Saşa Pană IARBA FIARELOR 213 exemplare nenumerotate; pe coperta IV - vignetă de V. Brauner reprodusă şi în revista "Unu" - nr.17; Editura "Unu"

C - 145 Grigore Cugler APUNAKE ŞI ALTE FENOMENE Vatra, f.a.

700-900

1600-1800

250-350

2500-3000

300 - 350


C - 146 Maurice Nadeau HISTOIRE DU SURRÉALISME Éditions du Seuil, 1945

250-300

C - 147 Ion Frunzetti RISIPĂ AVARĂ - POEME cu dedicaţie autografă şi un portret de Gh.Tomaziu; Universul Literar, 1941

120-150

C - 148 Claudia Millian CÂNTĂRI PENTRU PASĂREA ALBASTRĂ ilustraţii de Al. Brătăşeanu; cu dedicaţie autografă; Editura de artă Vlaici, Bucureşti, 1922

120-180

C - 149 Mateiu I. Caragiale OPERE exemplar numerotat (nr.475); ediţie Perpessicius; Fundaţia Regele Carol II, 1936

240-300

C - 150 Tudor Arghezi TABLETE DIN ŢARA LUI KUTY Editura Naţională Ciornei S.A., f.a.

180-250


C - 151 Ilarie Voronca PATMOS ŞI ALTE ŞASE POEME Editura Vremea, f.a.

300-370

C - 152 Ion Vinea PARADISUL SUSPINELOR cu cinci gravuri, dintre care un portret inedit de Marcel Iancu; Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1930

420-550

C - 153 Mircea Eliade COMENTARII LA LEGENDA MEŞTERULUI MANOLE Editura "Publicom", Bucureşti, 1943

140-180

C - 154 H. Bonciu POEMELE CĂTRE EAD (după Anton Wildgans) cu dedicaţie către actriţa Lili Popovici (a jucat în piese avangardiste); Editura Vremea

300-400

C - 155

220-270

CENTENAR MARCEL IANCU (1895-1995) catalogul expoziţiei; Simetria, 1995


C. Carte/manuscris Manuscrise - Autografe - Foto C - 156

150-200

CARTE POŞTALĂ - ILUSTRATĂ de la Lina Fundoianu către Claude Sernet (manuscris); Paris, 1936 C - 157 Ștefan Roll (pseud. lui Gheorghe Dinu) FOTOGRAFIE: ÎN PRAGUL LĂPTĂRIEI - LA ENACHE în anul 1930 (strada Bărăţiei 37)

C - 158

50-80

70-100

CARTE POŞTALĂ - C.I. NOTTARA ÎN HAMLET cca. 1900

C - 159 Atelier Marco Klein - Brăila FOTOGRAFIE - PANAIT ISTRATI cu iscălitura lui P. Istrati

180-240

C - 160

180-220

TREI FOTOGRAFII DIN ARHIVA VICTOR EFTIMIU reprezentându-l pe scriitor alături de personalităţi ca E. Lovinescu şi Kimon Loghi C - 161 FOTOGRAFIE - MIHAIL SADOVEANU fotografia este autografiată pe verso de Valeria Sadoveanu

230-270


C - 162

200-280

TREI FOTOGRAFII reprezentând personaje de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX - elaborate în atelierele Waismann şi High Life din Bucureşti C - 163

180-240

DOUĂ FOTOGRAFII DE GRUP o fotografie de atelier Foto Adeline; începutul secolului XX

C - 164

150-220

GEORGE ENESCU fotografie a marelui muzician pe patul de spital

C - 165

160-220

UNSPREZECE FOTOGRAFII DE EPOCĂ de la sfârşitul secolului XIX - începutul secolului XX; diverse ateliere româneşti

C - 166

30 - 50

FOTOGRAFIE Regimentul nr.2 de geniu - batalionul de pontonieri; început de secol XX C - 167 DOCUMENTE REFERITOARE LA LUCIA DEMETRIUS 5 fotografii şi 3 afişe ale pieselor scriitoarei

420-500


C - 168 Constantin Lahovary POUR LE IV-e CENTENAIRE DE PIERRE DE RONSARD (1524-1924) cu dedicaţie autografă; Editura Cartea Românească, Timişoara

C - 169

70-100

580-650

DOCUMENTE PROVENIND DIN FAMILIA LUCIEI DEMETRIUS 6 scrisori ale scriitoarei către scenograful şi pictorul W. Siegfried; o fotografie a lui C.C. Arion, cu autograf către Vasile Demetrius, tatăl scriitoarei; o fotografie a scriitorului Gala Galaction C - 170 André Maurois ROUEN cu dedicaţia autorului către M. Trancu Iaşi; Librairie Gallimard, Paris, 1928

500 - 600

C - 171

650 - 700

TREI DOCUMENTE CONSTANTIN NOICA o fotografie; o scrisoare din 1949 către Victor Iliescu (asistentul lui Mircea Florian); o dedicaţie către prof. Constantin Rădulescu Motru (pe volumul "Regulae ad directionem ingenii" de René Descartes) C - 172 Virgil Carianopol DOUĂ REFERINŢE "Viorile vîrstei" (poezii), cu autograf din 1972; "După despărţire" - pagină de manuscris (poezie)

400-450


C - 173 Atelier Julietta FOTOGRAFIE A UNUI GENERAL DE BRIGADĂ ÎN UNIFORMĂ DE GALĂ

380-420

C - 174 Geo Bogza DOUĂ REFERINŢE "Paznic de far" - cu dedicaţie pentru Alex. Pop din 1986; "Nu credeam" - pagină de manuscris (poezie)

450-550

C - 175 Radu D. Rosetti ERI... cu dedicaţie autografă; lucrarea este însoţită de 6 scrisori (manuscrise) semnate Al. Rosetti

450-550

C - 176 Bela Gy Szabo LA DIVINA COMMEDIA "XX stampe in legno - xilogravuri"; cu dedicaţie autografă; Editura Dacia, 1976

300-350

C - 177 STOICA DUMITRESCU ( 1886-1956 ) SCHIŢE DIN RASBOIUL SFÂNT album cu dedicaţie către unchiul artistului, G-ral Georgescu Pion; Editura Universul, Bucureşti, 1942

220-280

C - 178 Edmond Goblot TRAITÉ DE LOGIQUE cu iscălitura autografă a lui Mircea Eliade din septembrie 1928; Librairie Armand Colin, Paris, 1925

150-200


C - 179 Victor Eftimiu PE VREMEA HAIDUCILOR cu dedicaţie autografă

100-150

C - 180 Haig Acterian DOUĂ REFERINŢE "Shakespeare", Fundaţia Regele Carol II, 1938 (cu dedicaţie autografă); "Gordon Craig şi ideia în teatru", 1936 (cu 12 reproduceri)

300-380

C - 181 Miron Radu Paraschivescu BASMELE LUI PUŞKIN coperta, ilustraţiile şi 10 planşe color de Th. Kiriacoff Suruceanu; conţine dedicaţia autorului către Saşa Pană; Editura Forum, 1945

450-500

C - 182 C. Kiricutză PALETA MEA - VERSURI cu dedicaţie în versuri din 1939; Editura Cartea Românească, Bucureşti

150-180

C - 183 Damian Stănoiu APOSTOLI MINCINOŞI cu dedicaţie autografă; Editura Cartea Românească, 1941

70-100


C - 184 Zaharia Stancu DULĂII cu dedicaţie autografă, însoţit de un manuscris intitulat "Lui Geo Bogza", pe verso o pagină dactilografiată semnată de Geo Bogza; E.S.P.L.A., 1952

220-280

C - 185 A. Toma TREI REFERINŢE două volume cu dedicaţiile autografe ale autorului ("Flăcări pe culmi", 1946 şi "Cântul vieţii", 1950); Ion Vitner: "Poezia lui A. Toma", 1950

80-150

C - 186 Tudor Arghezi HORE - VERSURI ediţie princeps, cu dedicaţia autorului şi ex-libris T. Arghezi; Fundaţia Regele Carol II, Bucureşti, 1939

600-650

C - 187 Eugen Barbu CAIETELE PRINCIPELUI şapte pagini dactilografiate având corecturile şi semnătura autorului

120-180

C - 188 Aurel Baranga PRIMĂVARĂ FIERBINTE două pagini de manuscris

120-150


C - 189 Victor Eftimiu ÎNTR-UN AREST DOBROGEAN şase pagini de manuscris

150-200

C - 190 Mihai Beniuc ÎNTÂLNIREA CREATORILOR CU TOVARĂŞUL N. CEAUŞESCU şase pagini de manuscris

300-350

C - 191 Tudor Teodorescu Branişte NICOLAE DELEANU patru pagini de manuscris

200-250

C - 192 Tudor Arghezi OMUL DE STAT trei pagini de manuscris

C - 193 CARTE POŞTALĂ - MANUSCRIS expediată de Lucia Dem Bălăcescu către soţul său în 1935; cu un desen al artistei

850-1000

75-100


C - 194 Damian Stănoiu UN CRĂCIUN CU FASOLE opt pagini de manuscris

800-1000

C - 195 H. Sanielevici PORUNCA PAPEI trei pagini de manuscris

850-1000

C - 196 Ionel Teodoreanu ROMÂNIA - UNGARIA fragment din romanul "Arca lui Noe" - şase pagini de manuscris

1800-2000

C - 197 Mihail Sadoveanu MOŞTENIRI patru pagini de manuscris

1200-1350

C - 198 Paul Zarifopol DESPRE GUST 15 pagini de manuscris

1200-1300


C - 199 George Coşbuc CONTRACT CU EDITORUL LEON ALCALAY DIN 1906 manuscris inedit

1200-1400

C - 200 A. de Herz MANUSCRISUL SCHIŢEI - ŞEFUL GĂREI 9 pagini, din 1924; cu semnătură olografă; adaos foto de catafalc (1936) şi notiţă biografică

120-160

C - 201 Geo Dumitrescu CERERE - MANUSCRIS către Preşedintele Fondului Literar; din 1952

C - 202 Tudor Arghezi SCRISOARE - MANUSCRIS datată 4 decembrie 1930, adresată Regelui Carol al IIlea

70-100

550-600


C - 203

750-1000

DOCUMENTE aparţinând lui Petre Sfetescu, prefect de Tulcea şi Ministru de Finanţe; în casetă originală, cu cifrul Reginei Maria: - opt fotografii ale ministrului şi ale membrilor familiei; - două invitaţii din 1911 şi 1912 emise de Curtea Regală; - L'exposition de Milan - nr.10/1906, cu menţionarea numelui lui P. Sfetescu printre organizatorii expoziţiei naţionale din 1906; - două cărţi de vizită Alexandru Marghiloman şi Ecaterina Cantacuzino; - o scrisoare (manuscris) a lui P. Sfetescu C - 204 Nicolae Dunăreanu AMINTIRI opt pagini de manuscris referitoare şi la înfiinţarea Societăţii scriitorilor români

200-250

C - 205 Victor Eftimiu CINCI PAGINI DE MANUSCRIS - POEZII

350-420

C - 206 Miron Radu Paraschivescu CERERE - MANUSCRIS către Preşedintele Fondului Literar, din 1955

70-100


C - 207 Ion Peltz CERERE - MANUSCRIS către Preşedintele Fondului Literar, din 1974

C - 208

70-100

350-400

EDOUARD BENES ET LA PETITE ENTENTE (1884-1934) cu fotografiile a numeroase personalităţi

C. Carte/manuscris Varia şi alte foi C - 209 N. Bănescu ION I.C. BRĂTIANU (1864 - 1927) Editura Ramuri, Craiova, f.a.

300-350

C - 210

550-600

REVISTA ALBINA - COLEGAT 60 numere disparate, colegate; 1902-1912 (vol.I), 1912-1916 (vol.II) C - 211 ALMANAHUL NOSTRU - 1936 editat de magazinul "La Vulturul de Mare cu peştele în gheare"

600 - 700


C - 212 La pricesse Bibesco LES FLEURS - TULIPES, JACINTHES, NARCISSES ... desenate de Arlette Davids; Éditions Hypérion, Paris, 1940

C - 213

600 - 650

180-200

TEMPO ediţie românească; 3 exemplare printre care nr. 1, anul I/1941 C - 214

80-100

TRIBUNA FILATELICĂ anul I. nr.1 şi anul III. nr.1 C - 215 Lucreţiu Pătrăşcanu ION A BABEI Editura Partidului Comunist din România, 1945

80-100

C - 216

80-120

DIFERITE PROGRAME ALE UNOR MANIFESTAŢII SPORTIVE 23 exemplare: campionatele internaţionale de atletism ale R.P.R. (1949-1963), campionatul european de box (1969) etc. C - 217 M. Schwarzfeld ANUAR PENTRU ISRAELIŢI cu un supliment calendaristic pe anii 1897-1899; Tipo-litografia Universală, Bucureşti, 1898

190-250


C - 218

200-250

MINIMUM revistă editată în limba română la Tel Aviv de Al. Mirodan; 27 exemplare din anii 2005-2010 C - 219 Berthelot, Laurent etc LA GRANDE ENCYCLOPEDIE "inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts (1856-1902)", 30 de volume; H. Lamirault et Cie Éditeurs, Paris

1000-1200

C - 220 Demetriu N. Preda ISTORIA RESBELLULUI FRANCO-GERMANU DIN ANNULU 1870-71 Tipografia Laboratorilor români, Bucureşti, 1871

220-280

C - 221

90-140

TEHNOLOGIA LEGĂTORIEI lipseşte pagina de titlu C - 222

220-320

ÎNCHINARE LUI NICOLAE IORGA - CU PRILEJUL ÎMPLINIRII VÂRSTEI DE 60 DE ANI Editura Institutului de Istorie Universală, Cluj, 1931

C - 223 ALBUM DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ POLYTECHNIQUE ROUMAINE ET DE LA SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES BULGARES F. Göbl Fils, Bucarest, 1909

3000-3500


C - 224

750-900

FILATELIA (1944-1949) conţine primele trei numere din anul I, cu informaţii despre colecţii, colecţionari şi timbre legionare C. Carte/manuscris Gastronomie C - 225

120-160

KLEINES KOCHBUCH FŰR DIE PUPPENKŰCHE Stuttgart, f.a.

C - 226 Ioan Dr. Claudian ALIMENTAŢIA POPORULUI ROMÂN Fundaţia "Regele Carol II", 1939

C - 227

80-120

300 - 400

DOUĂ CĂRŢI DE BUCATE FRANŢUZEŞTI Baron Brisse: "La cuisine à l'usage des ménages bourgeois et des petits ménages"; H. Pellaprat: "La cuisine de tous le jours" C - 228

150-200

DOUĂ CĂRŢI DE BUCATE ŞI GOSPODĂRIE Augusta Sarariu: "Carte de bucate - Florica", 1934; Elena M. Demetrescu: "Economia casnică sau carte de gospodărie", 1926 C - 229 CELE TREI BUCĂTĂRII PRINCIPALE SAU BUCĂTĂRIA ROMÂNĂ, FRANCESĂ ŞI GERMANĂ Editura Dor. P. Cucu, Bucuresci, 1887

700-800


C - 230 Alexandru O. (Păstorel) Teodoreanu GASTRONOMICE prezentare grafică Done Stan; Editura pentru Turism, 1973

120-150

C - 231 Elisa Costeanu CARTEA GOSPODINEI Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1946

70-120

C - 232 M. Sevastos CARTE DE BUCATE Editura Cugetarea Georgescu Delafras, 1939

450-500

C - 233

200-250

POUR BIEN MANGER carte de bucate; Pierre Lafitte et Cie, Paris, 1912 C - 234 Sanda Marin CARTE DE BUCATE Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1939

150-200


C - 235

70-120

WECK - KOCHE AUF VORRAT carte de bucate; J. Weck & Co in Öflingen, f.a.

C - 236 Tante Marie LA VÉRITABLE CUISINE DE FAMILLE "comprenant 1000 recettes et 500 menus"; A. Taride Éditeur, Paris, 1920

220-280

C - 237 Grigore St. Caracaş MĂLAIUL ŞI MĂMĂLIGA "contribuţiuni la alimentaţiunea ţăranului român"; Tipografia I. Brănişteanu, 1917

80-120

C - 238 Armand G. Constantinescu CER ŞI DESTIN Editura Cugetarea - Georgescu Delafras, Bucureşti, 1941

80-110

C. Carte/manuscris Esoterice - ocultism


C - 239 Eugeniu Speranţia SYSTÈME DE MÉTAPHYSIQUE cu dedicaţie pentru C. Rădulescu Motru; Sibiu, 1943

C - 240

220-280

1100-1400

MANUEL GÉNÉRAL DE MAÇONNERIE "comprenant les sept grades du rit français"; A la Librairie Maçonique Tessier, Paris, f.a.

C - 241 Mircea Eliade ALCHIMIA ASIATICĂ - ALCHIMIE CHINEZĂ ŞI INDIANĂ Editura Cultura Poporului, 1935

450-500

D. Arta Plastica Artisti contemporani D-1 VLADIMIR ȘETRAN (n. 1935 ) NUD tehnică mixtă (tuşuri colorate)/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

3000 - 3800

70 x 50 cm

D-2 ANA RUXANDRA ILFOVEANU (n. 1947 ) DEALURI LA RĂDEŞTI ulei/pânză, semnat în monogramă, datat 2006 central în partea de sus (T.A.P.) 50 x 60 cm

3700-4500


D-3 Vasile Mureşan Murivale (n. 1957 ) TREI POEŢI tehnică mixtă (acryl şi colaj)/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 87 x 87 cm

3000-4500

D-4 Cristian Andrei (n. 1976 ) NUD ÎN VIOLET MAJOR ulei/pânză, semnat, datat 2008 dreapta sus (T.A.P.)

3000-4500

100 x 80 cm

D-5 SORIN ADAM (n. 1968 ) PEISAJ LA BALCIC ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 55 x 49 cm

2500-3000

D-6 Mihaela Savu (n. 1955 ) MACI ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 30 x 30 cm

1500-2000

D-7 Decebal Niţulescu (n. 1939 ) OLTUL ŞI MUREŞUL ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 73,5 x 101 cm

7500-9000

D-8 NICOLAE BLEI (n. 1949 ) NUD ulei/pânză, semnat, datat (19)96 dreapta jos cu roşu (T.A.P.) 27 x 22 cm

1800-2200


D-9 Virgil Mancaş (n.1951) OBICEIURI DE IARNĂ ulei/pânză, semnat, datat 1975 dreapta jos. Artistul trăieşte şi expune la Paris (T.A.P.)

6200-7000

70,5 x 70 cm D - 10 Vasile Pop-Negreşteanu (n. 1955 ) CONSTAN MÂNDRILĂ pastel/hârtie, semnat cu monogramă, datat 2007 dreapta jos (T.A.P.) 35 x 29,5 cm

1500-1800

D - 11 AUREL PĂTRAȘCU (n. 1958 ) UBU ulei/pânză, semnat, datat (20)06 stânga jos; pe verso semnat, intitulat (T.A.P.)

4500-5000

60 x 50 cm D - 12 AUREL NEDEL ( 1930-2014 ) PRIMĂVARĂ ulei/pânză, semnat cu monogramă dreapta jos. Lucrarea provine din colecţia dr. Georgescu Urziceni (T.A.P.)

6500-7200

44 x 55 cm D - 13 WANDA MIHULEAC (n. 1946 ) CARTE-OBIECT; URAGANUL DE HÂRTIE - DE MARIN SORESCU hârtie manuală, papier-maché, sidef, semnată dreapta jos cu creionul; pagina interioară semnată cu laviu de tuş dreapta jos şi timbru sec stânga jos (T.A.P.) 41 x 41 x 8 cm

2200-2600


D - 14 ZAMFIR DUMITRESCU (n. 1946 ) DIMINEAŢA DE CRĂCIUN ulei/pânză/carton, semnat, datat stânga jos; pe verso anul execuţiei 1991 (T.A.P.) 33 x 41 cm

5500-6500

D - 15 Irina Dora Dumitraşcu (n. 1985 ) EXOTICĂ fotografie, semnat, datat 2010 pe verso (T.A.P.)

1500-2000

40 x 121 cm D - 16 Aurelian Bolea (n. 1940 ) MATERNITATE bronz turnat, cizelat, patinat, pe soclu de marmură; semnat, datat 1991 pe spate (T.A.P.) h = 47 cm

4000-5000

D. Arta Plastica Sculptura D - 17 Oscar Han ( 1891-1976 ) ŢĂRĂNCUŢĂ gips patinat, semnat, datat 1919 în spate pe plintă (T.A.P.) 48 x 20 x 14 cm

D - 18 SECERIŞ basorelief, aramă ciocănită, semnat dreapta jos K.E. (T.A.P.)

45,5 x 65,3 cm

12000-13000

4500-5000


D. Arta Plastica Icoane D - 19 M. Orăşianu SF. IERARH NICOLAE ulei/lemn, semnat stânga jos, datat 1894 dreapta jos (T.A.P.)

1600-2000

16 x 12 cm D - 20 Atelier Rusesc RĂSTIGNIREA ŞI PATRU SCENE - MAICA DOMNULUI, SF. NICOLAE, SF. GHEORGHE ŞI SF. DUMITRU icoană istoriată, tempera cu ou/lemn (T.A.P.) 38,5 x 32 cm

6000-6500

D - 21 Atelier Românesc MAICA DOMNULUI ulei/lemn, început de secol XX (T.A.P) 49 x 41,4 cm

3600-4300

D - 22 Atelier Românesc MAICA DOMNULUI HODIGHITRIA tempera grasă/lemn, început de secol XX (T.A.P.)

1500-2000

26,5 x 19,5 cm D - 23 Atelier Românesc ÎNCORONAREA MAICII DOMNULUI ulei/lemn, sfârşit de secol XIX (T.A.P.)

63 x 50 cm

1600-1800


D. Arta Plastica Grafica, acuarela D - 24 TIA (ERNESTINA) PELTZ ( 1923-1999 ) CANTINA SĂRACILOR - CALEA DUDEŞTI tuş cu peniţa/hârtie, semnat dreapta jos, intitulat stânga jos (T.A.P.) 40,5 x 28,8 cm

2200-2800

D - 25 LUCIA DEM(ETRIADE) BĂLĂCESCU ( 18951979 ) POEM VEGETAL tehnică mixtă (creion, acuarelă, carioca)/hârtie, semnat în partea dreaptă, în imagine, cu monogramă; pe verso menţiune olografă (T.A.P.) 27 x 20 cm

1200-1800

D - 26 Bernard Naudin ( 1876-1946 ) COMANDANTUL (PE FRONT) creion/hârtie, semnat, datat 25 septembrie 1914, cu însemnare olografă stânga sus (T.A.P.) 24,5 x 18,5 cm

1200-2000

D - 27 Fanny Higginson (?) FERMĂ creion/hârtie, semnat dreapta jos în monogramă (T.A.P.) 24 x 33,5 cm

1800-2200

D - 28 Dan Faur ( 1911-1961 ) TREI CARICATURI cerneală/hârtie, semnate, datate 1947 dreapta jos (T.A.P.) 24 x 16,5 cm

1100-1700


D - 29

2000-2500

TORS DE BĂRBAT creion conté şi sepia/hârtie (T.A.P.) 27 x 18,5 cm

D - 30 AUREL BORDENACHE ( 1902-1987 ) BRODEZĂ pastel/hârtie, semnat, datat 1920, localizat Paris stânga jos cu negru. Lucrarea provine din colecţia familiei artistului (T.A.P.)

2200-3000

46 x 30 cm D - 31

700-1200

LA TURTUCAIA xilogravură/hârtie ocru, semnat în monogramă M.L. dreapta jos; perioada interbelică (T.A.P.) 19,5 x 24,5 cm D - 32 LIDIA AGRICOLA WEITH ( 1914-1994 ) PE MUREŞ acuarelă/hârtie, semnat, datat 1968 dreapta jos (T.A.P.) 36,5 x 54 cm

1200-1800

D - 33 Stratulat NUD VĂZUT DIN SPATE acuarelă/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.) 38 x 30 cm

1300-1800


D - 34

2200-2700

LEGENDA LUI LAYLI ŞI MADJNUN acuarelă/mătase; lucrarea provine din colecţia arh. G.M. Cantacuzino (T.A.P.) 47,5 x 35,5 cm

D - 35

1300-1800

CINCI STUDII DE PORTRET creion cu accente de pastel/hârtie, semnat Protopopescu, datat 1941 dreapta jos (T.A.P.) 30 x 18,5 cm

D - 36 GHELMAN LAZĂR ( 1887-1976 ) PEISAJ ÎN LUNCĂ pastel/hârtie bej, semnat dreapta jos (T.A.P.) 23 x 32 cm

1800-2200

D - 37 GHEORGHE IONESCU SIN ( 1896-1988 ) FLORI ÎN ULCICĂ guaşă/hârtie, semnat, datat (1)945 dreapta sus cu creionul (T.A.P.)

2000-2800

58 x 44,5 cm D - 38 CASE DOBROGENE creion/hârtie, semnat indescifrabil, datat (1)930 stânga jos (T.A.P.) 25 x 30,5 cm

800-1200


D - 39 JEAN ALEXANDRU STERIADI ( 1880-1956 ) PORTRET DE EVREU litografie, semnat stânga jos în desen (T.A.P.) 19,5 x 14,5 cm

800 -1400

D - 40 EVA CERBU SIEGLER ( 1924-2008 ) RECOLTA linogravură color, exemplar de artist, semnat, datat 1960 dreapta jos; intitulat stânga jos (T.A.P.)

1400 -1600

29 x 27 cm D - 41 AUREL JIQUIDI ( 1896-1962 ) GARDEROBA creion gras, grafit şi acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos, intitulat stânga jos (T.A.P.) 29 x 22 cm

1500-1800

D - 42 ALEXANDRU PHOEBUS ( 1899-1954 ) GRUP DE ŢĂRANI cărbune, tuş şi tempera/hârtie/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

4500-5000

57,7 x 45,5 cm D - 43 MERICA RÂMNICEANU ( 1891-1972 ) DEALUL ALB - BALCIC acuarelă/hârtie, semnat, localizat dreapta jos (T.A.P.)

36,5 x 52 cm

2200-3000


D - 44

1200-1800

MOŢ CU CIUBERE pastă de pix şi acuarelă/hârtie, semnat, datat (19)71 dreapta jos (T.A.P.) 20,5 x 14 cm

D - 45 EVA CERBU SIEGLER ( 1924-2008 ) PESCARI linogravură color, semnat dreapta jos sub imagine (T.A.P.)

2000-2500

45 x 40,7 cm D. Arta Plastica Pictura D - 46 MEDI (MARGARETA) WECHSLER DINU ( 19082016 ) PEISAJ LA BALCIC ulei/carton, semnat, datat (19)35 stânga jos (T.A.P.)

3800-4200

24 x 32,7 cm D - 47 ANA ASVADUROVA CIUCURENCU ( 19031972 ) NUD CULCAT ulei/carton, semnat, datat 1970 stânga jos. Lucrarea figurează în catalogul "Ana Asvadurova Ciucurencu" ianuarie 1971, Galeriile de artă "Orizont" (T.A.P.)

8200-9500

50 x 65 cm D - 48 CÂRCIUMĂRESE ulei/carton, semnat indescifrabil, datat (19)40 dreapta jos (T.A.P.) 41,5 x 47,5 cm

1800-2000


D - 49 PAN (PANDELE) IOANID ( 1878-1956 ) PE PLAJĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 18 x 25 cm D - 50 Vizkeleti W.E. LA PIAŢĂ ulei/pânză, semnat stânga jos cu brun (T.A.P.) 60 x 80,5 cm D - 51

3000-3400

9500-11000

4500-5000

MACEDONEANCĂ ulei/carton, semnat indescifrabil dreapta jos; perioada interbelică (T.A.P.)

70,5 x 59,5 cm D - 52 ECATERINA CRISTESCU DELIGHIOZ ( 19011973 ) PEISAJ LA CÂMPULUNG ulei/carton subţire/carton, semnat, datat 1966, localizat dreapta jos (T.A.P.) 33,5 x 48,5 cm

2700-3200

D - 53 Jean Constantin Buiuk ( 1880-1953 ) ATACUL DE LA SMÂRDAN - COPIE DUPĂ NICOLAE GRIGORESCU ulei/placaj, intitulat Smârdan 1877 dreapta jos , nesemnat; lucrarea datează din perioada interbelică şi provine din colecţia familiei artistului (T.A.P.) 90 x 128 cm

6000 - 8500

D - 54 LA MARGINEA SATULUI ulei/placaj, semnat dreapta jos Aramik; pe verso schiţat un portret (T.A.P.) 21,5 x 32 cm

1500-2000


D - 55 AURELIAN BUCĂTARU ( 1909-1991 ) NATURĂ STATICĂ CU LĂCRĂMIOARE ulei/pânză, semnat, datat (19)81 dreapta jos (T.A.P.) 23,5 x 30 cm

1200-2000

D - 56 LEON ALEXANDRU BIJU ( 1880-1970 ) NATURĂ STATICĂ CU FLORI ŞI GUTUI ulei/carton, semnat stânga sus (T.A.P.)

9000-9800

60 x 50 cm D - 57 Viorica Ionescu FAUN ŞI NIMFE ulei/pânză, semnat Viorica Ionescu, datat 1947 dreapta jos cu negru (T.A.P.) 9 x 18,5 cm

1200-1800

D - 58 Paul Gheorghe Marinescu ( 1912-2008 ) PEISAJ MARIN ulei/pânză, semnat, datat 1953 dreapta jos (T.A.P.) 38 x 46,5 cm

2200-2800

D - 59 ION MÂNDRU ( 1897-1980 ) ÎN LIVADĂ ulei/pânză, semnat stânga jos cu negru, datat (19)59 stânga jos cu roşu (T.A.P.)

2200-3000

32,5 x 25 cm D - 60 LUCREȚIA IONESCU ( 1921-2001 ) PEISAJ ulei/carton, semnat, datat (1)957 dreapta jos cu roşu (T.A.P.) 34,3 x 50,5 cm

1800-2500


D - 61 TAMARA ISBĂȘESCU (n. 1932 ) NATURĂ STATICĂ CU MERE GALBENE ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 35 x 48 cm D - 62 PAUL VERONA ( 1897-1966 ) NATURĂ STATICĂ CU VÂNAT ulei/pânză, semnat, datat (19)38 stânga jos (T.A.P.) 70,5 x 100,5 cm

1400-1800

10000-12000

D - 63 IOSIF STEURER ( 1885-1971 ) PEISAJ DE IARNĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 15,5 x 15,5 cm

1300-1700

D - 64 PAN (PANDELE) IOANID ( 1878-1956 ) PORTRETUL UNEI TINERE ulei/pânză, semnat, datat (1)912 dreapta sus (T.A.P.) 40 x 31 cm

3000-3800

D - 65 GHEORGHE VÂNĂTORU ( 1905-1983 ) NATURĂ STATICĂ CU MERE VERZI ulei/pânză/carton, semnat, datat (19)74 dreapta jos (T.A.P.)

25000-26000

49 x 61,5 cm D - 66 PIA MASSACI CĂPȘUNEANU ( 1908-1992 ) FLORI VIOLET ulei/pânză/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 39 x 27 cm (în fereastră)

1500-2200


D - 67 Petre Malovăţu Barcan PEISAJ DIN VÂNĂTORI - MEHEDINŢI ulei/carton, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.) 48 x 65 cm D - 68 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872-1944 ) FLORĂREASĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 70 x 41,5 cm

2500-3200

14000-16000

D - 69 Aurel Iacobescu ( 1906-1997 ) PEISAJ LA ROMA ulei/pânză/carton, semnat, localizat dreapta jos (T.A.P.) 49 x 40 cm

3000-3600

D - 70 GHEORGHE BARBIERI ( 1891-1957 ) GOLF LA BALCIC ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 48,5 x 50 cm

4200-5000

D - 71 CONSTANTIN PILIUȚĂ ( 1929-2003 ) ÎNTRE PRIETENI ulei/pânză, semnat dreapta sus, lucrarea datează din perioada anilor '60 (T.A.P.)

98 x 81 cm

24000-27000


D - 72 AUREL BORDENACHE ( 1902-1987 ) NUD ÎN INTERIOR ulei/placaj, nesemnat; pe verso autentificarea Muzeului de Artă Braşov. Lucrarea provine din colecţia familiei artistului (T.A.P.) 37 x 25,5 cm

2700-3500

D - 73 MIHAI ADAMIU ( 1901-1984 ) PERSONAJE ÎN PEISAJ ulei/carton, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

3200-4000

54 x 73,5 cm D - 74 HENRI H. CATARGI ( 1894-1976 ) DRUM LA ŢARĂ ulei/pânză, semnat, datat 1929 dreapta jos (T.A.P.) 33 x 46 cm D - 75 WANDA SACHELARIE VLADIMIRESCU ( 19162008 ) MODEL ulei/pânză, semnat stânga jos cu flaumaster (în 1992); pe verso intitulat, semnat şi datat 1939 de autoare în 1992 (T.A.P.) 50 x 38 cm D - 76 SPIRU CHINTILĂ ( 1921-1985 ) PEISAJ CU POMI ulei/pânză, semnat dreapta jos; pe şasiu semnat, intitulat, datat 1975 (T.A.P.) 41,5 x 55,2 cm

9000-9500

6000 - 6500

5500-6000


D - 77 ADAM BĂLȚATU ( 1889-1979 ) MAHALA IEŞEANĂ ulei/carton, semnat dreapta jos. (T.A.P.) 44 x 34,5 cm

15000 - 17000

D - 78 BĂLAȘA IONESCU ( 1919-1997 ) CRINI ALBI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 51,5 x 49,5 cm

3000-3500

D - 79 NICULINA DONA DELAVRANCEA ( 1890-1981 ) PEISAJ DUNĂREAN ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 38 x 46 cm

3500-4000

D - 80 DAN BĂJENARU ( 1900-1988 ) NUD PE CANAPEA ulei/pânză, semnat dreapta jos cu verde (T.A.P.)

3000-4500

59,5 x 48,5 cm D - 81 LASZLO NEOGRADY ( 1896-1962 ) ÎN GRADINĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 25 x 38 cm

2600-2900

D - 82 PARTOG VARTANIAN ( 1898-1954 ) BALCIC ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 49,5 x 70 cm

3700-4500

D - 83 CAMIL RESSU ( 1880-1962 ) SEMĂNĂTORI ulei/carton, semnat dreapta jos cu tuş, pe verso studiu de nud (T.A.P.)49 x 65 cm

55000-60000


D - 84 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) CĂRUŢA ALBASTRĂ ulei/carton, semnat dreapta jos cu peniţa. Lucrarea provine din colecţia familiei artistului (T.A.P.)

4500-5000

13 x 18 cm D - 85 KIMON LOGHI ( 1873-1952 ) REVERIE ulei/carton, semnat stânga jos; provine din colecţia dr. Catrani (T.A.P.)

9200-9600

21,5 x 15,4 cm D - 86 Titina Călugăru Căpitănescu ( 1911-1973 ) PERECHE (YVONNE ET GABY) ulei/carton, semnat cu monogramă, datat 1931 dreapta jos, intitulat dreapta sus; pe verso "Le Grand Meaulnes" (T.A.P.)

3700-4500

61 x 39,5 cm

D - 87 EUGEN ISPIR ( 1909-1974 ) PICTORI ÎN DUNELE DE LA CARAORMAN ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

3700 - 4500

34 x 46,5 cm D - 88 ION THEODORESCU SION ( 1882-1939 ) LECTURĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 46 x 59,5 cm

35000 - 40000


D - 89 W. Kamienski ASFINŢIT ÎN PĂDURE ulei/pânză, semnat, datat 1907 dreapta jos (T.A.P.) 80 x 58,5 cm

3000-3600

D - 90 ELENA VAVILYNA ( 1901-1971 ) PEISAJ DIN ARGEŞ ulei/carton, semnat, datat 1925 stânga jos; pe verso etichetă de participare la expoziţie (T.A.P.)

5500-6700

50 x 68 cm D - 91 IOSIF ISER ( 1881-1958 ) ÎN PARC guaşă şi tempera cu emulsie/ hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

23000-30000

61 x 49,5 cm D - 92 DAN IALOMIȚEANU ( 1899-1979 ) FEMEIE ÎN ROCHIE VERDE ulei/pânză, semnat, datat stânga jos (1)938 (T.A.P.)

3700-4500

46,3 x 38 cm D - 93 DUMITRU (DEM) IORDACHE ( 1905-1982 ) NATURĂ STATICĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

31,5 x 41,5 cm

6000-6800


D - 94 NICU (NICOLAE) ENEA ( 1897-1960 ) DUBROVNIC ulei/carton, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.)

16000-18000

49 x 69,8 cm D - 95

2400-2900

SUB ARCADĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 28,5 x 38,5 cm D - 96 NICOLAE TEMPEANU ( 1883-1937 ) NUD VĂZUT DIN SPATE ulei/pânză, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.) 60 x 92 cm

6300-7000

D - 97 MAGDALENA RĂDULESCU ( 1902-1982 ) PERSONAJE LA CIRC tehnică mixtă/carton izorel, semnat dreapta jos (T.A.P.) 44 x 55 cm

10000-12000

D - 98 NICULINA DONA DELAVRANCEA ( 1890-1981 ) BISERICA DIN SLĂVITEŞTI ulei/carton, semnat stânga jos, pe verso datat 1935, intitulat (T.A.P.) 30 x 41 cm

4500-5000

D - 99 ION PACEA ( 1924-1999 ) PORTRET PE FOND VERDE acryl/carton subţire, semnat stânga jos (T.A.P.) 60 x 43 cm

6500-7400

D - 100 I. V. Schinski VAS CU CĂPŞUNI ulei/pânză, semnat, datat 1913 dreapta jos cu roşu (T.A.P.) 20,5 x 65,5

1800-2400


D - 101 Hans Eder ( 1883-1955 ) PORTRETUL UNEI DOAMNE ulei/pânză, datat (19)36, semnat stânga sus; Lucrarea a figurat în colecţia Victor Eftimiu (T.A.P.) 92,5 x 74 cm

20000-22000

Profile for Gold Art

54_  

54_  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded