__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

B. Arta Decorativa Ceramica, sticla, portelan B-1 Germania, prima jumătate a secolului XX VAS CU CAPAC ŞI PLATOU din porţelan de Bavaria, având decor pictat manual cu păsări exotice şi motive florale; marcate, semnate şi numerotate: "Kaiser W Germany/ Paradiso Design/ K. Nossek/ 23" H = 33 cm (vasul); D = 28 cm (platoul)

750 - 900

B-2 Manufactură Delft PLATOU ORNAMENTAL DE PERETE din faianţă olandeză, având bordura lobată şi decor floral imprimat în camaieu albastru; marcat şi numerotat: "delft/ 319"; pe bază eticheta magazinului: "Nicolaus Franz/ Steinweg 5" D = 37 cm

500-600

B. Arta Decorativa Diverse B-3

1000-1500

SABIE DE PARADĂ CU TEACĂ, cca.1921 cu lama din oţel gravat în relief plat cu arabescuri, inscripţionată: "Toledo", garda decupată, mânerul din bachelită şi metal terminat cu cap de leu; stema şi cifra regelui Ferdinand şterse

l = 96,5 cm B-4 PLATOU dreptunghiular, din aramă ciocănită şi gravată cu personaje orientale în medalioane; prelucrare artizanală, început de secol XX 49 x 34 cm

300-350


B-5

50-80

SUPORT PENTRU CUTIE DE CHIBRITURI din alpaca gravată, semnat: "Bachmann"; prima jumătate a secolului XX h = 10 cm; d = 11,5 cm

B-6

7500-8000

COVOR DE RUGĂCIUNE - KASHAN lucrat manual, cu fir de mătase înnodat pe urzeală de mătase şi având câmpul central cu fir de argint decorat cu mihrab şi coş cu flori; bordura cu vrejuri şi flori stilizate, semnată cu negru în stânga jos; sec. XX

91 x 60 cm. B-7 PANOPLIE - CU MEDALII ROMÂNEŞTI DIN PERIOADA COMUNISMULUI "40 de ani de la Înfiinţarea Partidului Muncitoresc Român", cu panglică şi baretă; "Ordinul 23 August", cu panglică; "Ordinul Muncii , cu baretă; "Virtutea Ostăşească", cu panglică şi baretă; "Steaua României", cu baretă; "A XXV-a Aniversare a Eliberării Patriei de sub jugul Fascist", cu panglică şi baretă; "Meritul Agricol", cu baretă; "În cinstea încheierii colectivizării agriculturii", cu panglică şi baretă; "Ordinul 23 August", cu panglică; "A XX-a Aniversare a Eliberării Partidului de sub jugul Fascist", cu panglică şi baretă şi alte trei insigne

1800-2400


B-8 Berndorf / Art Krupp, Austria, cca.1910/1915 SERVICIU DE TACÂMURI ART NOUVEAU compus din 48 de piese din alpaca argintată, cu mânerele decorate în relief cu motive vegetale, marcate şi semnate în clar: şase linguri (L =21,5 cm); şase furculiţe mari (L = 21,5 cm); şase cuţite mari (L = 25,5 cm); şase furculiţe mici (L = 18 cm); şase cuţite mici (L = 21,5 cm); şase linguriţe ceai (L = 14,5 cm); şase suporţi pentru tacâmuri (L = 10 cm); un polonic (L = 30 cm); o lingură servit (L = 26 cm); o furculiţă servit (L = 27 cm); un cuţit servit (L = 31,5 cm); o lingură salată cu căuşul din lemn (L = 25,5 cm); o furculiţă salată cu dinţii din lemn (L = 25,5 cm)

1500-1900

C. Carte/manuscris Carte C-1 Ionel Jianu TONITZA Editura Căminul Artei, f.a.

110-150

C-2 Tudor George ŢARA MIGRENELOR cu dedicaţie către Marcel Aderca; Editura Eminescu, Bucureşti, 1970

100-140

C-3 Pavel Amelia şi Radu Ionescu NICOLAE VERMONT Editura Academiei R.P.R., 1958

200-260


C-4

90-130

DOUĂ TITLURI Ion Călugăru: "Erdora", f.a.; Mihail Sebastian: "Fragmente dintr'un carnet găsit" (cu un portret de Mac Constantinescu), 1932 C-5

300-350

ŞAPTE REFERINŢE DESPRE ARTIŞTII ROMÂNI G.D.Mirea, Traian Brădean, Ştefan Szönyi, Friedrich Bömches, Nagy Imre, Aurel Ciupe, Aurel Nedel (unele cu autograf)

C-6 Bela Gy Szabo TREI REFERINŢE "Homokvilág", Kolozsvar, 1941; "Schiţe de călătorie din China" (cu dedicaţie pentru Georgeta Peleanu), ESPLA, 1959; Felicitare - gravură în lemn (tiraj de mână), 1960

300-360

C-7 Carmen Sylva LA SERVITUDE DE PÉLESCH traduit de l'allemand par L. Bachelin et J. Brun; Alphonse Lemerre Éditeur, Paris, 1893

130-170

C-8 Mihail Sadoveanu NEAMUL ŞOIMĂREŞTILOR ediţia I, ilustraţii de Stoica; Editura Minerva, Bucureşti, 1915

120-140

C-9

180-220

DOUĂ REFERINŢE Catalogul Muzeului Toma Stelian, 1939; George Oprescu: "Gh. Petraşcu" în Publicaţiunile Fondului Elena Simu, 1940


C - 10 Mihai Eminescu OPERE volumele XI şi XII (Publicistică); Editura Academiei R.S.R, 1984 - 1985

120-150

C - 11 Adriana Gârau ION ŢUCULESCU LA CRAIOVA Craiova, 1974

90-130

C - 12

230-290

DOUĂ SALOANE OFICIALE Pictură - sculptură 1944; Desen, gravură, afiş, 1945 C - 13

90-150

THE HIROSHIMA PANELS album C - 14

180-220

PATRU REFERINŢE DESPRE ARTIŞTII ROMÂNI Aurel Nedel, Gheorghe Ionescu, Brăduţ Covaliu, Henri Catargi (unele cu dedicaţie)

C - 15

80-110

DOUĂ REFERINŢE Florica Postolache - catalogul expoziţiei "Stavru Tarasov" de la Muzeul de artă Constanţa 1968; Francisc Şirato - "Încercări critice", 1967

C - 16 DOUĂ REFERINŢE CLAUDE MONET editate în anii 1960 şi 1988

90-120


C - 17

3300-3500

ALBUM CU FOTOGRAFII din perioada interbelică, cu imagini referitoare la gări şi diverse ceremonii militare C - 18

230-280

HARTA ROMÂNIEI CU NOUA ORGANIZARE ADMINISTRATIVĂ DIN 14 AUGUST 1938 C - 19

150-180

DOUĂ REFERINŢE DESPRE ROMÂNIA La Roumanie - atlas ethnographique; Revista Oficiului Naţional de Turism - 1938

C - 20

240-270

SFARMĂ - PIATRĂ 5 numere disparate din 1938

C - 21 Krikor H. Zambaccian TH. PALLADY Editura Casa Şcoalelor, 1945

180-210

C - 22 Ioan Slavici ARDEALUL - STUDIU ISTORIC Tipografia Thoma Basilescu, Bucuresci, 1893

160-240


C - 23 Bogdan Petriceicu Haşdeu DIN ISTORIA LIMBEI ROMÂNE Tipografia Academiei Române, Bucureşti, 1883

200-250

C - 24 Marin Bărbulescu - Dacu şi Maria M. Bărbulescu ORIGINEA DACO-TRACĂ A LIMBEI RUMÂNE vol.I "cu un vocabular rumân sanscrit", exemplar numerotat nr.76, cu semnătura olografă a autorului, cu dedicaţie către prof. Simion Mehedinţi; Tipografia Nicu Grassiany, Bucureşti, 1937

120-150

C - 25

180-230

DOUĂ REFERINŢE MARCEL PROUST Marcel Proust: "În căutarea timpului pierdut. Swann" prefaţă de Anton Bibescu, prezentare de T.Vianu; exemplar numerotat 9/26, 1945; Mihail Sebastian: "Corespondenţa lui Marcel Proust", 1939 C - 26 Eugen Relgis EROS ÎN AL TREILEA REICH "amorul în Germania lui Hitler"; Editura Vatra, Bucureşti, 1946

C - 27 CALENDARUL ILUSTRAT - 1921 Editura Ig. Hertz, Bucureşti, 1921

80-110

150-180


C - 28 René Guénon L'ÉSOTÉRISME DE DANTE Ch. Bosse Librairie, Paris, 1925

120-150

C - 29

300-340

ROMÂNIA - CATALOG FILATELIC - 1947 catalogul mărcilor româneşti întocmit de F. Konrad Oradea

C - 30

130-160

ALBUM DE DOCUMENTE - MĂRTURII ALE TRECUTULUI Bucureşti, 1981

C - 31 Gheorghe Leahu BUCUREŞTI - ARHITECTURĂ ŞI CULOARE Editura Editis & Apimondia, Bucureşti, 1992

80-110

C - 32 Dan Grigorescu CONSTANTIN POPOVICI Editura Meridiane, Bucureşti, 1990

90-130


C - 33 Corina Nicolescu ARGINTĂRIA LAICĂ ŞI RELIGIOASĂ ÎN ŢĂRILE ROMÂNE (SEC. XIV - XIX) Arta Grafică, Bucureşti, 1968

110-140

C - 34 G. Fatio şi G. Luck AUGEN AUF! prezentare a arhitecturii din Elveţia pe cantoane; Editura Atar, Geneva, 1904

430-460

C - 35 Henri Mayeux DESSINS ET CROQUIS DÉCORATIFS Armand Guérinet Éditeur, Paris

830-900

C - 36

200-240

SCRISORI ALE LUI ION GHICA CĂTRE VASILE ALECSANDRI Tipografia Academiei Române, Bucuresci, 1884

C - 37 UZINELE COMUNALE BUCUREŞTI - ZECE ANI DE ACTIVITATE (1930-1940)

100-130


C - 38

60-100

DOUĂ REFERINŢE MIHAIL EMINESCU "Poezii" - cu introducere, biografie, notiţe şi glosar de Gh. Adamescu, 1940; "Versuri şi proză"- (vol.I), Bucureşti, 1934 C - 39 Ion Pogorilovschi BRÂNCUŞI - GENEZA Universalia, 2007

C - 40 Madeleine Andronescu ZILELE BABII cu trei desene de Miliţa Petraşcu; cu dedicaţie autografă; Editura Librăriei Pavel Suru, Bucureşti, 1942 C - 41

110-140

80-120

230-270

ROMÂNIA ÎN CHIPURI ŞI VEDERI Cultura Naţională, Bucureşti, 1926

C - 42

210-250

DOUĂ REFERINŢE MIRCEA VULCĂNESCU Armando Nocentini: "Vulcănescu-Disegni", Ed. Giunti Martello, 1984; Franco Solmi: "Vulcănescu", Ed. Giunti, 1987 C - 43 Dan Cernovodeanu ŞTIINŢA ŞI ARTA HERALDICĂ ÎN ROMÂNIA cu dedicaţie autografă; Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977

180-210


C - 44

300-340

PESTE 200 DE FIŞE DE EVIDENŢĂ PRIVIND OPERA LUI TH. PALLADY ÎNTOCMITE DE PROFESORUL ŞTEFAN DIŢESCU ÎN ANII '60'70

C - 45

220-270

DOUĂ REFRINŢE DESPRE EZOTERIE Ernest Bosc: "La Doctrine Ésotérique à travers les ages", Chamuel Editeur, Paris, f.a.; Annie Besant: "Death - and after?", Theosophical Publishing Society, London, 1906

C - 46 Zach. C. Panţu PLANTELE CUNOSCUTE DE POPORUL ROMÂN Vocabular botanic; Editura Minerva, Bucureşti, 1906

150-180

C - 47 Sextil Puşcariu MICUL ATLAS LINGUISTIC ROMÂN două volume; "sub înaltul patronaj al Regelui Mihai I"; Muzeul Limbii Române, Sibiu, 1942

230-260

C - 48 Osias Rispler şi S. M. Littmann ANTOLOGIA LITERATURII EVREEŞTI Editura Tarbut, Bucureşti, 1939

90-120


C - 49 Ion Minulescu MANECHINUL SENTIMENTAL Cultura Naţională, Bucureşti, 1926

80-120

C - 50 Ion Creangă AMINTIRI ediţie ilustrată de Stoica D.; Editura Cartea Românească, Bucureşti, f.a.

30-50

C - 51

30-60

REVUE DU VRAI ET DU BEAU - 1930 cuprinde un articol despre "Salonul de la Athenée", din Bucureşti

C - 52

300-340

GOETHE "Versuri în româneşte cu prilejul a o sută de ani dela moartea poetului"; volum întocmit de Oscar Walter Cisek; exemplar numerotat 85/200; conţine ex-libris Radu Cluceru; Editura Dacia, Bucureşti, 1932 C - 53 Ionel Jianu PALLADY Editura Căminul Artei, Bucureşti, 1944

120-150


C - 54 Martin Gerlach DAS GEWERBE - MONOGRAMM monograme industriale; Edited by M. Gerlach & Co, Wien

180-220

C - 55 Mihai Eminescu POEZII POSTUME volumul IV, ediţie Perpessicius; cu 38 de reproduceri după manuscrise; Editura Academiei R.P.R.,Bucureşti, 1952

100-140

C - 56 Sherlock Holmes TREI TITLURI "Groaznicele crime din Baltimore"; "Regele criminalilor"; "Pumnalul misterios"; apărute la Editura I.G. Hertz în anii '30

130-170

C - 57

80-120

PROGRAMA DE STUDII A ŞCOLELOR PRIMARE URBANE Tipografia "Voinţa Naţională", Bucuresci, 1897

C - 58 Căpitan Mircescu L. HARTĂ A EUROPEI CENTRALE realizată de mână C - 59 MOLDOVA DE SUS din 24 ianuarie 1909, număr festiv închinat lui A.I. Cuza, în amintirea "Unirii"

550-600

60-90


C - 60 Mateiu I. Caragiale PAJERE cu un portret de Marcel Iancu; Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1936

110-140

C - 61 Felix Aderca DOMNIŞOARA DIN STRADA NEPTUN; ZEUL IUBIRII ŞI OMUL DESCOMPUS cu prezentare de T. Vianu; Cugetarea - Georgescu Delafras, Bucureşti, 1944

180-210

C - 62 Const. Floru, Const. Noica şi Mircea Vulcănescu IZVOARE DE FILOSOFIE studii de Nae Ionescu, M. Vulcănescu, C. Noica, Alice Botez, etc; Bucovina - I.E. Torouţiu, Bucureşti, 1942

130-160

C - 63

70-100

ROMÂNIA ÎN AUTOMOBIL Institutul Cartografic Unirea Braşov

C - 64 G.T. Niculescu - Varone ÎN ŞCHEII BRAŞOVULUI - JUNII ŞI COSTUMUL DE SĂRBĂTOARE AL FEMEILOR ROMÂNE Tipografia Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 1932

50-80


C - 65

220-250

DOUĂ TITLURI Ion Gorun: "Nu te supăra" - schiţe glumeţe din viaţa bucureşteană, dinainte de războiu; Editura Cartea Românească, Bucureşti, f.a.; Florin Iordăchescu: "Epigrame", Editura Viaţa Forestieră, Bucureşti, 1939 C - 66

1500-1900

CINCI FOTOGRAFII DIN TIMPUL UNEI CEREMONII MASONICE printre participanţi Sever Frenţiu, Radu Ionescu şi Ştefan Câlţia (o fotografie cu dedicaţie autografă a lui Sever Frenţiu) C - 67 Dr. I. Popescu-Sibiu DOCTRINA LUI FREUD (PSIHANALIZA) prefaţa de Dr. C. Parhon; Tipografia "Principele Carol", Sibiu, 1931

220-250

C - 68

360-400

BULETINUL SOCIETĂŢII REGALE ROMÂNE DE GEOGRAFIE tomul L1, 1932; Socec & Co S.A., Bucureşti, 1933

C - 69 Tudor Manta şi Gheorghe Ştefan BUCĂTĂRIA ROMÂNEASCĂ ŞI SĂNĂTATEA OMULUI volumul II; Editura Medicală, Bucureşti, 1975

150-200


C - 70 Ioan Petrovici CERCETĂRI FILOSOFICE Tipografia Dacia Iliescu, Grossu & Co, Iaşi, 1907

120-150

C - 71

380-420

DOUĂ REFERINŢE DESPRE PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC Calendarul Partidului Ţărănesc pe anul 1921, Tipografia "Ţara Nouă", Bucureşti, 1920, (conţine trei planşe cu fotografii ale fruntaşilor ţărănişti); C. Stere: Documentări şi lămuriri politice (Preludii: P.N. Ţărănesc şi cazul Stere), Atelierele Adevărul, Bucureşti, 1930

C - 72 Constantin Gr. C. Zotta CODUL DE JUSTIŢIE MILITARĂ - REGELE MIHAI I conţine "Legislaţia specială din timp de stare de asediu şi mobilizare" - legi antievreieşti şi rasiste; Editura Librăriei R. Cioflec, Bucureşti, 1943

500-800

D-1 ANGELA POPA BRĂDEAN (n. 1934 ) PEISAJ LA URZICENI pastel/hârtie, semnat, datat (19)90 dreapta jos; lucrarea provine din colecţia Dr. Constantin Georgescu Urziceni (T.A.P.) 26 x 35,3 cm

1800-2500

D. Arta Plastica Artisti contemporani


D-2 AUREL NEDEL ( 1930-2014 ) PEISAJ CU RÂU tuş cu peniţa, acuarelă şi pastel/hârtie, semnat dreapta jos; lucrarea provine din colecţia Dr. Constantin Georgescu - Urziceni (T.A.P.) 21,6 x 28,7 cm

1800-2600

D-3 Adrian Ionescu (n. 1928 ) GURA LOTRULUI acuarelă/hârtie, semnat, localizat, datat 1965 dreapta jos (T.A.P.) 37 x 54,5 cm

1500-2000

D-4 CONSTANTIN (DINU) PACEA (n. 1957 ) NATURĂ STATICĂ ulei/placaj, semnat în monogramă, datat (19)78 dreapta jos (T.A.P.) 49,5 x 50 cm D-5 PAULA CRAIOVEANU (n. 1976 ) NUD acryl/pânză, semnat dreapta jos cu alb (T.A.P.)

3500 - 4000

2600-3000

45 x 125 cm D-6 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) COLOMBINĂ ÎN VERDE ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos; pe verso semnat, intitulat, datat 1992 şi dedicaţie olografă (T.A.P.)

9000-9500

60 x 37,5 cm

D-7 DAN HATMANU (n. 1926 ) CEASORNICĂRIA ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

40 x 50 cm

6500-7000


D-8 ADRIAN ZISU ( 1953-2008 ) NATURĂ STATICĂ CU PAHAR ulei/carton, semnat cu monogramă, datat 1984 dreapta jos (T.A.P.) 31 x 39,5 cm

1800-2000

D-9 MEDI (MARGARETA) WECHSLER DINU ( 19082016 ) BALCIC ulei/pânză/carton, semnat în monogramă, localizat dreapta jos (T.A.P.)

3000-3500

29 x 43,5 cm D - 10 Dan Băncilă (n. 1943 ) CLOWN bronz turnat, cizelat, patinat, pe soclu de marmură, semnat pe soclu lateral dreapta; lucrarea provine din atelierul artistului (T.A.P.)

2900-3500

h = 47 cm

D - 11 MIRCEA ROMAN (n. 1958 ) FUSTA bronz turnat, cizelat, patinat, pe soclu de marmură, semnat lateral stânga (T.A.P.)

14000-16000

17 x 42 x 14 cm D. Arta Plastica Sculptura D - 12 CORNEL MEDREA ( 1888-1964 ) SCENĂ MITOLOGICĂ bronz turnat, cizelat, patinat, semnat lateral dreapta (T.A.P.) 31 x 24 x 12,5 cm

12000-14000


D. Arta Plastica Grafica, acuarela D - 13 VASILE DOBRIAN ( 1912-1999 ) ORAŞUL DE AUR - PRAGA xilogravură color, dublu semnat: în monogramă stânga şi dreapta jos sub imagine, datat (1)963 dreapta jos ; exemplar de artist (T.A.P.)

2600-3000

52,5 x 41 cm D - 14

1800-2500

MATERNITATE cărbune cu accente de pastel alb/hârtie, nesemnat, prima jumătate a secolului XX (T.A.P.) 38,5 x 30,5 cm - în tondo

D - 15 MARCEL CHIRNOAGĂ ( 1930-2008 ) MITOLOGIE aquaforte, aquatinta, semnat dreapta jos sub imagine, exemplar de artist (T.A.P.)

1500-2000

33,2 x 37 cm D - 16 TIA (ERNESTINA) PELTZ ( 1923-1999 ) BĂTRÂNĂ ÎN GENUNCHI tehnică mixtă (tempera, tuş şi colaj)/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 33,3 x 23,3 cm

D - 17 IOSIF ROSENBLUT ( 1894-1975 ) LA TÂRG tempera şi creion/hârtie bej, semnat dreapta jos (T.A.P.) 48 x 64 cm

800-1200

1500-2200


D - 18 Lionel Le Couteux SCENĂ MITOLOGICĂ aquaforte, dublu semnat sub imagine dreapta jos şi în imagine, datat indescifrabil în imagine (T.A.P.) 49,5 x 43,5 cm

2200-3200

D - 19 GHEORGHE IONESCU SIN ( 1896-1988 ) PORTUL NISA creion şi tempera/hârtie, semnat, datat (1)937, localizat dreapta sus (T.A.P.) 23,5 x 34 cm

2700-3000

D - 20 Vasile Velisaratu ( 1895-1978 ) SALA DE BILIARD litografie, semnat, datat (1)942 dreapta jos sub imagine, exemplarul nr.1/30 (T.A.P.) 28 x 39 cm

1400-1700

D - 21 MIȘU (MIHAIL) TEIȘANU ( 1883-1943 ) PERSONAJ ÎN IARNĂ tempera/hârtie, semnat, datat (1)942 dreapta jos (T.A.P.) 40,5 x 30 cm

3000-3400

D - 22 ȘTEFAN VIRGIL MIRONESCU ( 1904-1985 ) RIGA acuarelă/hârtie, semnat, datat 1970, localizat stânga jos (T.A.P.) 31 x 24,5 cm

1200-1500

D - 23 Francisc Kalab ( 1935-1997 ) PEISAJ MONTAN pastel/hârtie, semnat, datat (19)95 pe latura dreaptă (T.A.P.) 27,5 x 33 cm

1800-2300


D - 24 MARIA BRATEȘ PILLAT ( 1892-1975 ) DE LA FEREASTRA MEA (LA BALCIC) trei laviuri de baiţ/hârtie, semnate dreapta jos (T.A.P.) 15,8 x 14 cm fiecare

1600-1800

D - 25 IACOB BRUJAN ( 1898-1984 ) PĂDURE tuş laviu/hârtie, semnat dreapta jos cu creionul (T.A.P.) 20,6 x 28,5 cm

800-1500

D - 26 AUREL JIQUIDI ( 1896-1962 ) ZECE ILUSTRAŢII LA - O SCRISOARE PIERDUTĂ - DE I.L. CARAGIALE litografii, semnate, datate (19)28 (T.A.P.) 52 x 38 cm

2200-3000

D - 27 TRAIAN CORNESCU ( 1885-1965 ) SFÂNTA SOFIA acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 33,5 x 48,5 cm

1800-2200

D - 28 NUNI DONA ( 1916-2009 ) LEGENDĂ acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

1400-1600

30,7 x 23,2 cm

D - 29 Szöcsme Szilaghi Piroska FLOAREA SOARELUI acuarelă/hârtie, semnat, datat 1920 dreapta jos (T.A.P.) 69 x 51 cm

1500-1800


D - 30 D. SZILAGYI ŞATRĂ LA MOVILĂ creion şi acuarelă/hârtie, semnat, localizat, datat 1922 dreapta jos (T.A.P.) 30,4 x 23,7 cm

1200-1600

D - 31 ARNOLD DAGHANI ( 1909-1985 ) DOUĂ LUCRĂRI "PERSONAJ ÎN INTERIOR" - tuş/hârtie, semnat, datat 1952 dreapta jos; "NUD" - creion/hârtie, semnat dreapta jos, datat 17 decembrie 1952 stânga jos (T.A.P.) 30,5 x 21,2 cm; 18,7 x 9,7 cm

1900-2400

D - 32 ȘTEFAN CONSTANTINESCU ( 1898-1984 ) LA TÂRG guaşă şi creion/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

2500-3000

40 x 31,5 cm

D - 33 ION DOBOȘARIU TENHA JUVAH - PALATUL DIN BALCIC acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 22,5 x 33,5 cm D - 34 MARCEL CHIRNOAGĂ ( 1930-2008 ) ECUMENICĂ aquaforte/hârtie, semnat dreapta jos, intitulat stânga jos; exemplar de artist (T.A.P.)

89 x 54 cm

1100-1500

4800 - 5200


D - 35 Ştefan Burcuş (1870-1928) POD ÎN PARIS acuarelă/hârtie, semnat, datat 1897, localizat dreapta jos cu peniţa (T.A.P.) 46,5 x 29 cm

1500-2200

D - 36 RICHARD CANISIUS ( 1872-1934 ) CĂSUŢĂ LA BABADAG tuş laviu/hârtie, semnat stânga jos cu creionul (T.A.P.)

1200-1500

25 x 14,5 cm

D - 37 RICHARD CANISIUS ( 1872-1934 ) TÂNĂRĂ creion/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.) 23 x 17 cm

900-1300

D - 38 EVA CERBU SIEGLER ( 1924-2008 ) LA FABRICA DE PÂINE linogravură color, semnat, datat 1958 dreapta jos, intitulat stânga jos, exemplar de artist (T.A.P.)

900-1300

22 x 21 cm D - 39 JEAN CHELLER ( 1911-1952 ) NATURĂ STATICĂ CU CĂRŢI acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

38,5 x 49 cm

6000-7500


D. Arta Plastica Pictura D - 40 AURELIA MARIA FRÂNCULESCU ( 1922-? ) VAS CU FLORI ulei/carton, semnat, datat (1)961 dreapta jos (T.A.P.) 60,5 x 48 cm

D - 41

1000-1400

2800 - 3500

TÂRG LA BAIA MARE ulei/pânză, semnat Deak, localizat, datat (1)924 dreapta jos (T.A.P.)

24 x 41,3 cm D - 42

2200-2900

CASA CU NALBE ulei/pânză, nesemnat, perioada interbelică (T.A.P.) 40 x 60 cm D - 43 Vera Veslovschi Niţescu ( 1901-1974 ) CRIZANTEME GALBENE ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 71 x 50 cm

1500-2000

D - 44 DAN IALOMIȚEANU ( 1899-1979 ) IARNĂ ÎN BUCUREŞTI ulei/carton, semnat stânga jos cu creionul (T.A.P.) 69 x 49,2 cm

3500-5000


D - 45

2500-3500

PEISAJ LA COMANA ulei/carton, semnat, localizat, datat (1)939 dreapta jos (T.A.P.)

34,3 x 46 cm D - 46 PETRE BULGĂRAȘ ( 1884-1939 ) PROFIL DE FEMEIE ulei/carton, semnat, datat 1922 stânga jos (T.A.P.) 66,5 x 47 cm

3800-5000

D - 47

1800-2300

VAS CU BUJORI ulei/carton, semnat dreapta jos Stancu (T.A.P.) 47 x 31 cm

D - 48 CONSTANTIN ARICESCU ( 1861-1933 ) VALE ÎNTRE MUNŢI ulei/pânză, semnat stânga jos prin zgrafitare (T.A.P.)

3500 - 4500

65,5 x 81,5 cm D - 49 AURELIA MARIA FRÂNCULESCU ( 1922-? ) ATENEUL ROMÂN ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 40,4 x 50 cm

2200-3000


D - 50 RODICA LAZĂR ( 1931-2009 ) MOTANUL ARPAGIC ulei/pânză, semnat în monogramă, datat (19)76 dreapta jos (T.A.P.)

3700-4500

41,5 x 41,5 cm D - 51

2100-2700

PORTRET DE TÂNĂRĂ ulei/carton, nesemnat (T.A.P.)

66,5 x 49,5 cm

D - 52 CONSTANTIN ISACHIE POPESCU ( 1888-1967 ) PE DRUM ÎN AMURG ulei/pânză, semnat, datat (1)927 dreapta jos (T.A.P.) 30,3 x 56,5 cm D - 53

4500 - 5500

2900-3000

MARINĂ ulei/lemn, semnat dreapta jos Steven (T.A.P.) 20 x 25,5 cm D - 54 Virgil Popa ( 1917-2003 ) BĂRCI LA MAL ulei/carton p.f.l.; pe verso semnat, datat (19)88 dreapta sus cu creionul (T.A.P.) 40 x 65 cm

1800-2000

Profile for Gold Art

51_  

51_  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded