__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

C. Carte/manuscris Carte C-1 Mircea Deac CONSTANTIN BRÂNCUŞI Editura Meridiane, 1966

C-2 I. L. Caragiale VERSURI, ŞTANŢE ELEGIACO-SATIRICE, GOGOŞI RIMATE, PARODII, EPIGRAME, FABULE, ODE UMORISTICE Viaţa Românească, Bucureşti, 1922

C-3 Marcu Beza DIN ALTE ŢĂRI Editura Universul, Bucureşti, 1933

C-4 Ion Călugăru DOUĂ TITLURI "Omul de după uşă" - roman, Editura Naţională S. Ciornei; "Ion şi Salomeia", Editura de Stat, 1947

C-5 Tudor Şoimaru CONSTANŢA Editura pentru literatură şi artă Regele Carol II, 1936

90-100

100-120

80-90

100-120

90-120


C-6 C. Pascali EXPOZIŢIA RETROSPECTIVĂ Bucureşti 8 Martie 1912 - Palatul Ateneului

100-120

C-7

100-120

NICOLAE DĂRĂSCU Catalogul expoziţiei de la M.N.A.R. din 1967

C-8

850-900

LES DOUZE MOIS Derniere oeuvre de Gavarni - album in folio, Imprimerie de l'Illustration Auguste Marc, Paris, 1869

C-9 Eugenio D'Ors şi Jacques Lassaigne ALMANACH DES ARTS cu reproduceri din arta românească, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1937

120-150

C - 10 I. Voinescu MONUMENTE DE ARTĂ ŢĂRĂNEASCĂ DIN ROMÂNIA Carol Göbl

250-300


C - 11 A. G. Verona PICTURA - STUDIU TEHNIC cu douăzeci de planşe hors-texte Editura Sfintei Mănăstiri Neamţu, 1944

170-200

C - 12 Colonel D. Pappasoglu ISTORIA FONDĂREI ORAŞULUI BUCUREŞTI DE LA ANUL 1330 PÂNĂ LA 1850 Tipografia Universul, Luigi Cazzavillan, 1891

350-400

C - 13

120-150

PLANUL UNIREA - MUNICIPIUL BUCUREŞTI ŞI ÎMPREJURIMILE Institutul Cartografic Unirea

C - 14 Carmen Sylva NEAGOE BASARAB ŞI MEŞTERUL MANOLE, CARMEN SYLVA ŞI ROMÂNII Voinţa Naţională, Bucureşti, 1892

90-100

C - 15 Virgil Cioflec GRIGORESCU cu 131 de ilustraţii, Cultura Naţională, 1925

90-120


C - 16

120-150

ŞASE TITLURI DESPRE ARTĂ Th.Pallady: "Jurnal", 1966; "Expoziţia de gravură franceză", 1955; "Desenul italian în secolele XVI XVIII", 1962; "Octav Băncilă", 1961; "De la Delacroix la Neoimpresionism", 1971; "Ruskin, Însemnări despre artă", 1968 C - 17 Krikor H. Zambaccian TH. PALLADY Casa Şcoalelor, 1945

170-200

C - 18 Ionel Jianu şi Petru Comarnescu ŞTEFAN LUCHIAN Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1956

270-300

C - 19

60-80

REVISTA "CUNOŞTINŢE FOLOSITOARE" trei numere dedicate macedo-românilor, românilor din Banatul Iugoslav şi românilor de peste Nistru C - 20 Victor Brătulescu FRESCELE DIN BISERICA LUI NEAGOE DE LA ARGEŞ Bucureşti, 1942

140-160

C - 21

130-150

L'ILLUSTRATION două numere colegate din 1934


C - 22 Radu Bogdan THEODOR AMAN Espla, Bucureşti, 1955

270-300

C - 23

250-270

TREI TITLURI PRIVIND ARHITECTURA REALIST SOCIALISTĂ M.P. Tapenko: "Bazele realiste ale arhitecturii sovietice", 1954; "Arhitectura Jiloga Doma", 1951; "Arhitektura", Warszawa, 1949

C - 24 Charles Sterling LES PEINTRES PRIMITIFS Editura Fernand Nathan, 1949

C - 25 Ion Pillat MĂRTURII DESPRE OM ŞI POET Editura Publicom, Bucureşti, 1946

C - 26 Elie Lambert L'ART EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL Librairie Larousse, Paris, 1948

120-150

80-100

70-90


C - 27

70-90

TREI REFERINŢE DESPRE ARTIŞTII ROMÂNI Gh. Tattarescu, S. Demetrescu Mirea şi G. Petraşcu în publicaţiile Fondului Elena Simu ale Academiei Române

C - 28 Krikor H. Zambaccian ÎNSEMNĂRILE UNUI AMATOR DE ARTĂ Espla, Bucureşti, 1957

C - 29

70-90

320-340

MONATSHEFTE FÜR BAUKUNST UND STÄDTEBAU Bauwelt Verlag, Berlin, 1936

C - 30 André Joubert FEMMES SANS PUDEUR - MOEURS ROUMAINES Editions "Paris", Bucureşti, 1923

C - 31 Heinrich Wölfflin PRINCIPII FUNDAMENTALE ALE ISTORIEI ARTEI Editura Meridiane, Bucureşti, 1968

100-120

75-80


C - 32

570-600

MODERNE BAUFORMEN revistă lunară pentru arhitectură şi decoraţie interioară, două volume colegate din 1936; Julius Hoffmann Verlag, Stuttgart, 1936

C - 33

370-380

LES SALONS D'ARCHITECTURE două volume - numere colegate dintre anii 1907-1910 şi 1911-1914; cuprinde arhitectură şi interioare în stilurile Art Nouveau şi Istorism târziu; Ch. Massin Editeur, Paris

C - 34 Fernand Hazan NOUVEAU DICTIONNAIRE DE LA PEINTURE MODERNE L'Imprimerie J. M. Monnier, Paris, 1963

220-230

C - 35 Erech Hatephiloth DU RITUEL DE TOUTES LES GRANDES FETES a l'usage des Israelites du rite allemand, Librairie J. Rottemberg, Paris, 1931

220-250

C - 36

170-200

ROMÂNIA - CATALOGUL MĂRCILOR POŞTALE DIN 1858 PÂNĂ ÎN 1939


C - 37 Ion Bianu şi Dan Simonescu BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ VECHE 1508-1830, tomul III; Socec & Co, Bucureşti, 1936

140-150

C - 38

170-180

DOUĂ REFERINŢE DESPRE N. TONITZA Raul Şorban - "Nicolae Tonitza", 1965; Corneliu Baba - "Tonitza", 1965

C - 39 Maria Regina României POVESTEA VIEŢII MELE trei volume - cu ilustraţii, Editura Adevărul

170-200

C - 40 Jeannine Auboyer ARTS ET STYLES DE L'INDE Librairie Larousse, Paris, 1951

70-90

C - 41

85-90

DOUĂ PUBLICAŢII DESPRE ROMÂNIA "Album Roumain - Paysages, Types, Monuments des Pays Roumains", 1918; "Romania" - revista Oficiului Naţional de Turism, 1937


C - 42 C. Granier LA FEMME CRIMINELLE Octave Doin Editeur, Paris, 1906

60-70

C - 43 Alexandru P. Vojen CARMEN SYLVA Stabilimentul de arte grafice "Samitca", Craiova, 1905

70-80

C - 44

100-110

DOUĂ TITLURI DESPRE OPERA LUI N. IORGA "Istoria românilor pentru poporul românesc", 1910; "Viaţa femeilor în trecutul românesc", 1910 C - 45 P.P. Negulescu GENEZA FORMELOR CULTURII Tipografia Bucovina I.E. Torouţiu, Bucureşti, 1934

80-100

C - 46 N. M. Condiescu PESTE MĂRI ŞI ŢĂRI - GRECIA. EGIPTUL. INDIILE cu 22 reproduceri după acuarelele pictorului G. Chirovici; Uniunea Fundaţiilor Culturale Regale, 1937

90-100


C - 47 A. Van Dyck ALBUM cu 30 reproduceri alb-negru; Globus Verlag, Berlin

120-130

C - 48 Bruno Taut DIE NEUE BAUKUNST IN EUROPA UND AMERIKA Julius Hoffmann Verlag, Stuttgart, 1929

320-340

C - 49 Dum. Z. Furnică DOCUMENTE PRIVITOARE LA COMERŢUL ROMÂNESC (1473 - 1868) cu o scrisoare a domnului profesor N. Iorga, Tipografia România Nouă, Bucureşti, 1931

220-250

C - 50

620-640

INNEN DEKORATION două volume cu numere colegate din anii 1934 -1935 1936, conţine exemple de decoraţie interioară modernistă şi funcţionalistă C - 51

100-120

DOUĂ TITLURI DESPRE ROMÂNIA "Roumanie - guide touristique", 1967; Romulus Seişanu: "Dobrogea", 1928 C - 52 D. M. Nordau MINCIUNILE CONVENŢIONALE ALE CIVILIZAŢIEI NOASTRE Editura Librăriei Socec & Co S.A., Bucureşti, 1921

60-80


C - 53

1300-1400

ALBUM - MĂNĂSTIRILE DIN ROMÂNIA perioada interbelică,conţine fotografii sepia din perioada interbelică, realizate în atelierul W.Weiss Bucureşti

C - 54 J. G. Wattjes MODERNE KERKEN IN EUROPA EN AMERICA Editura Kosmos, Amsterdam, 1931

270-280

C - 55

270-300

ATHENEUL ROMÂN ŞI CLĂDIRILE CU DOM CIRCULAR conferinţă rostită de A.I.Odobescu, cu o introducere de C.Esarcu, Socecu & Teclu, Bucureşti, 1888

C - 56 Jean Baras MOBILA Editura Socec & Co, S.A.R., Bucureşti

370-400

C - 57

270-290

ANUARUL BUCURESCILOR PE 1887 - 1888 conţine convenţiunile comerciale încheiate cu Germania, Rusia şi Anglia, Tipografia Carol Göbl, 1887


C - 58 Duiliu Marcu ARCHITECTURE 1930 - 1940 20 de lucrări executate între 1930 - 1940, 200 de reproduceri în fotografii şi desene, "Bucovina", Bucureşti, 1946

290-310

C - 59

190-210

CALENDARUL MINERVEI PE 1925 ŞI 1926 Cultura Românescă, Bucureşti

C - 60

110-130

FIGURI MEDICALE VĂZUTE DE TARU album de caricaturi, Editura Librăriei Jean Leon, Bucureşti

C - 61 Dimitre Onciul ŞTEFAN CEL MARE ŞI MIHAI VITEAZUL două cuvântări comemorative, Socec, Bucureşti, 1904

C - 62 DOUĂ REFERINŢE DESPRE MIHU VULCĂNESCU Grigore Arbore: "Vulcănescu - disegni", Firenze Libri, 1986; Armando Nocentini: "Vulcănescu - desegni", Giunti Martello, 1984

80-100

120-140


C - 63

220-250

"ERA NOUĂ - EDIŢIE SPECIALĂ" Sâmbătă 18 Mai 1946, sentinţa în procesul marilor criminali de război

C - 64 Alexandre de Verineau AU BORD DU LIT literatură licenţioasă ilustrată cu 11 aquaforte originale de O. Lucas; exemplar numerotat dintr-un tiraj de 350 de exemplare nepuse în comerţ, Erotopolis, 1927 C - 65 Theodore Duret HISTOIRE DES PEINTRES IMPRESSIONNISTES cuprinde cinci aquaforte originale de Pissaro, Sisley, Renoir, Cezanne şi Guillaumin; H. Floury, Libraire Editeur, Paris, 1906 C - 66

5300-5350

17600-17800

170-180

TREISPREZECE REFERINŢE DESPRE PICTORII ROMÂNI Şirato, Ressu, Andreescu, L. Grigorescu, N. Tonitza, Şt. Dimitrescu, Pallady, Iser, Cuţescu-Storck, Tattarescu, Gh. Asachi

C - 67 CATALOGUL EDITURII cu o reclamă la "Poemul Invectivă" de Geo Bogza

120-150


C - 68

220-250

SCÂNTEIA - MIERCURI 31 DECEMBRIE 1947 cu abdicarea Regelui Mihai I

C - 69 Ecaterina S. Comşa BUNA MENAJERĂ SAU CARTE DE BUCATE Tipografia N. I. Macavei, Craiova, 1902

160-170

C - 70

350-400

INFORMAŢIA ZILEI - VINERI 1 OCTOMBRIE 1943 articolul lui Tudor Arghezi "Baroane" raritate bibliofilă; ediţia a fost confiscată aproape în întregime de poliţie C - 71 Dan Grigorescu (prefaţă) CIUCURENCU Editura Meridiane, Bucureşti, 1965

170-200

C - 72

220-250

INFORMAŢIA BUCUREŞTIULUI - Ediţie Specială din 12 Aprilie 1961; Primul om în cosmos


D. Arta Plastica Artisti contemporani D-1 Emil Pavelescu (n. 1949 ) LEGENDA PRIMĂVERII ulei/pânză, semnat, datat 1994 dreapta jos (T.A.P.) 41 x 27 cm

600-700

D-2 Sorin Tuţoiu (n. 1951 ) COMPOZIŢIE X tuş China/carton velin, dublu semnat, datat (19)81 stânga jos (T.A.P.) 35 x 49 cm

1300-1400

D-3 Dan Cristian Popescu (n. 1935 ) FLORI ulei/pânză, nesemnat, intitulat, semnat pe şasiu (T.A.P.) 73 x 82 cm

1600-1700

D-4 George Paul Mihail (n. 1941 ) CASA DE DEPUNERI tuş şi acuarelă/hârtie chamois, semnat, datat 2006 dreapta jos (T.A.P.) 35 x 49 cm

1600-1700

D-5 Titina Comşa (n. 1927 ) NATURĂ STATICĂ CU ANEMONE ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 45 x 33 cm

1900-2000


D-6 TEODOR RĂDUCAN (n. 1938 ) TRANSPARENŢE VENEŢIENE ulei/pânză/carton, semnat, datat (19)93 dreapta jos (T.A.P.)

2700-2800

59,5 x 60 cm D-7 DAN HATMANU (n. 1926 ) NATURĂ STATICĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos cu alb; variantă a lucrării de la Muzeul de Artă - Iaşi (T.A.P.) 70 x 70 cm

5600-5800

D-8 PETRE VELICU (n. 1950 ) ARLECHIN ulei/pânză, semnat, datat (19)83 stânga jos cu brun (T.A.P.) 53 x 51 cm

4800-4900

D-9 GEORGE ȘTEFĂNESCU ( 1914-2007 ) COMPOZIŢIE CU PERSONAJE ulei/pânză, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.) 35 x 35 cm

1200-1300

D - 10 CONSTANTIN BLENDEA ( 1929-2012 ) NATURĂ MOARTĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos cu brun, datat (19)80; pe verso intitulat, semnat şi datat (T.A.P.)

3800-3900

52 x 70,5 cm


D - 11 Mircea Milcovitch (Milcovici) (n. 1941 ) METAFENOMENE serigrafie, exemplarul 17/60, dublu semnat în monogramă cu roşu şi cu creionul dreapta jos (T.A.P.)

1300-1400

75 x 53 cm

D - 12 Titina Comşa (n. 1927 ) A IUBIRII PRIMĂVARĂ tapiserie brodată, lână/bumbac, semnat lateral dreapta (T.A.P.)

6100-6300

165 x 100 cm D. Arta Plastica Sculptura D - 13 Cristea Grosu ( 1905-1991 ) MEDITAŢIE teracotă, semnat, datat 1963 în spate pe verso, varianta lucrării apare în catalogul "Grupul celor 3", martie 1973 (T.A.P.)

2100-2200

32 x 20 x 9 cm D - 14 RAMĂ DUBLĂ DE FOTOGRAFIE bronz turnat, cizelat, aurit, stil neorococo, sfârşit de secol XIX - început de secol XX

550-600


D. Arta Plastica Icoane D - 15 Atelier Rusesc ICOANĂ DE CĂLĂTORIE partea centrală; bronz turnat, cizelat, emailat (T.A.P.)

400-500

17,5 x 10 cm D. Arta Plastica Grafica, acuarela D - 16 WANDA SACHELARIE VLADIMIRESCU ( 19162008 ) TREI PERSONAJE tehnică mixtă/hârtie, semnat stânga jos cu flaumaster albastru (T.A.P.)

1600-1700

28,5 x 22,7 cm D - 17 RADU BOUREANU ( 1906-1997 ) CASE LA MALUL DUNĂRII tempera/hârtie, semnat stânga jos cu monogram (T.A.P.) 32 x 45,5 cm

1200-1300

D - 18 AUREL JIQUIDI ( 1896-1962 ) PE GÂNDURI creion/hârtie, semnat, datat (19)25 dreapta jos (T.A.P.)

1600-1700

49,5 x 39,5 cm

D - 19 Eugen Ionescu ( 1912-1984 ) SPECTATORII litografie color, exemplarul 27/100, semnat dreapta jos cu creionul, stânga jos timbrul sec Erker Presse (T.A.P.)

34 x 52 cm

2900-3000


D - 20 EUGEN CRĂCIUN ( 1922-2001 ) CONTRASTE tehnică mixtă (creioane colorate, guaşă şi acuarelă)/hârtie, semnat, datat (1)973 dreapta jos cu peniţa (T.A.P.)

2300-2400

70 x 50 cm D - 21 CONSTANTIN PILIUȚĂ ( 1929-2003 ) PATERNITATE cărbune şi tempera/hârtie, semnat dreapta jos; necesită uşoară restaurare (T.A.P.)

1800-1900

99 x 68 cm

D - 22 ION CRISTIAN POPESCU (PIC) TOAMNĂ ÎN PARC acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos cu creionul (T.A.P.) 19 x 24,5 cm D - 23 ECATERINA CRISTESCU DELIGHIOZ ( 19011973 ) PORTUL TOMIS acuarelă/hârtie, nesemnat, nedatat (T.A.P.)

500-600

900-1000

31,5 x 48,5 cm D - 24 Hans Herman ( 1885-1980 ) PĂDURE TOAMNA litografie, semnat spre dreapta jos în placă (T.A.P.) 28 x 38 cm

400-450

D - 25 Aurel Dragoş ( 1894-1961 ) INSPECŢIA tuş/hârtie, semnat stânga jos, nedatat (T.A.P.)

600-700

17 x 22 cm


D - 26 Sava UN PERSONAJ GRĂBIT pastel/hârtie canson, semnat dreapta jos Sava (T.A.P.)

400-500

46 x 29,5 cm

D - 27 JULES PERAHIM ( 1914-2008 ) ALEGORIE litografie color, exemplarul 133/199, semnat dreapta jos (T.A.P.)

800-900

49 x 36 cm

D - 28 MAC CONSTANTINESCU ( 1900-1979 ) ILUSTRAŢIE PENTRU INFERN (DANTE) xilogravură, exemplar nenumerotat, semnat stânga jos în imagine (T.A.P.) 15,5 x 10,5 cm

400-500

D - 29 J. Van Moer PEISAJ MERIDIONAL acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos cu albastru (T.A.P.)

600-700

35,5 x 26 cm

D - 30 AUREL COJAN ( 1914-2005 ) NATURĂ STATICĂ acuarelă/hârtie, semnat, datat 11 august (19)54 dreapta jos cu creionul (T.A.P.)

22 x 31 cm

1200-1300


D - 31 Lena Constante ( 1908-2005 ) A FOST ODATĂ ilustraţie de carte, acurelă/hârtie, semnat în monogramă dreapta jos (T.A.P.) 19,5 x 21 cm

700-800

D - 32 DAN BĂJENARU ( 1900-1988 ) CRÂNG creioane colorate/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

700-800

27 x 39,5 cm D - 33

600-700

DOI ÎNALŢI FUNCŢIONARI AI SULTANULUI Gurefsis Bachi şi Chilergi Bachi, aquaforte colorată manual, sfârşit de secol XIX (T.A.P.) 21 x 33 cm (în cuvă) D - 34 Mihail G. Gion ( 1913-1993 ) REGELE tuş cu pensula/hârtie, semnat dreapta sus (T.A.P.) 15,5 x 19 cm

600-700

D - 35 GEORGE CHIROVICI ( 1883-1968 ) BISERICA DIN GORJ tuş cu băţul şi laviu/hârtie, semnat, localizat, datat 1936 dreapta jos (T.A.P.)

800-900

36 x 27 cm


D - 36 Nell Cobar (1915 - 0) NUD VĂZUT DIN SPATE tuş şi pastel/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

600-700

30,5 x 20 cm

D - 37 LUCIA DEM(ETRIADE) BĂLĂCESCU ( 18951979 ) VIS linogravură, semnat stânga jos în imagine (T.A.P.) 20 x 15 cm

600-650

D - 38 MIHU VULCĂNESCU ( 1937-1994 ) DIALOG tuş/hârtie, semnat dreapta jos cu monogramă (T.A.P.)

600-700

24 x 16,3 cm

D - 39 APOSTOL MĂNCIULESCU ( 1887-1962 ) FLORĂREASĂ aquaforte colorată manual (T.A.P.) 53 x 41,3 cm D - 40 ION PANTELI STANCIU ( 1901-1981 ) ÎN ATELIER creion/hârtie, semnat, datat 20 mai 1921, localizat dreapta jos (T.A.P.) 30 x 22 cm

1200-1300

750-800


D - 41 GEORGE CATARGI ( 1894-1963 ) PORTRET DE TÂNĂRĂ sanguină/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 23,5 x 17 cm

D - 42 GHEORGHE ȘARU ( 1920-2003 ) COMPOZIŢIE tehnică mixtă/hârtie, semnat şi datat 1970 dreapta jos în monogramă; pe verso eticheta Oficiului de Expoziţii (T.A.P.)

600-700

7600-7700

51 x 67 cm D - 43 IOSIF ISER ( 1881-1958 ) TĂTĂROAICĂ CU BASMA VERDE acuarelă/hârtie, semnat stânga jos în varf de pensulă (T.A.P.)

2900-3000

22 x 15,5 cm

D. Arta Plastica Pictura D - 44 GHEORGHE TEODORESCU ROMANAȚI ( 18911980 ) CASE VECHI DIN CĂLIMĂNEŞTI ulei/p.f.l., semnat, datat 1979 dreapta jos, cu dedicaţie şi semnătură olografă pe verso (T.A.P.)

2300-2500

40 x 50 cm D - 45 M. Fürlo SOLISTUL ulei/carton, semnat dreapta jos în pastă (T.A.P.) 34 x 32 cm

1100-1200


D - 46 ECATERINA CRISTESCU DELIGHIOZ ( 19011973 ) NATURĂ STATICĂ CU GAMĂ ALBASTRĂ ulei/carton, nesemnat, nedatat (T.A.P.) 35 x 45 cm

1500-1600

D - 47 IOSIF STEURER ( 1885-1971 ) IARNA LA MARGINEA SATULUI ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

3000-3200

39,5 x 54 cm D - 48 COSTIN IOANID ( 1914-1993 ) PIAŢĂ LA TULCEA ulei/carton, pe verso "Bacantă", semnat, datat (19)58 dreapta jos (T.A.P.)

1600-1700

50 x 65 cm

D - 49 LIVIU TECLU ( 1897-1970 ) FLORI ALBASTRE ulei/carton, semnat stânga jos. Autorul a participat la S.O. interbelice şi la expoziţiile Societăţii Tinerimii Artistice (T.A.P.) 51 x 43 cm

1400-1500

D - 50 IACOB BRUJAN ( 1898-1984 ) MARGINE DE PĂDURE ulei/carton p.f.l., semnat dreapta jos cu brun (T.A.P.) 32 x 32 cm

1300-1400


D - 51

900-1000

NATURĂ STATICĂ CU PEPENE ulei/carton, nesemnat, datat 1955 dreapta jos (T.A.P.)

38,5 x 47,5 cm D - 52 PAUL VERONA ( 1897-1966 ) CASE LA ŢARĂ ulei/carton, semnat dreapta jos cu brun (T.A.P.)

3100-3300

70 x 50 cm D - 53 GORE MIRCESCU ( 1885-1950 ) LA SCĂLDAT ulei/carton, semnat ilizibil dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

5100-5200

48,5 x 64,5 cm D - 54 ALEXANDRU BASSARAB ( 1907-1941 ) CITADINĂ ulei/carton, semnat şi datat 1934 dreapta jos (T.A.P)

2600-2700

33 x 41 cm D - 55 Ion Voinescu OBIDA ulei/material compozit, semnat dreapta jos; pe verso semnat, intitulat şi datat 1906 (T.A.P.)

40 x 27 cm

2100-2200


D - 56 NICULINA DONA DELAVRANCEA ( 1890-1981 ) MODELUL ROZI ulei/pânză fără şasiu, semnat stânga sus cu negru, intitulat dreapta (T.A.P.)

2600-2700

35 x 26,5 cm D - 57

1000-1100

FLĂCĂU CU PĂLĂRIE ulei/pânză, fără şasiu, nesemnat, perioada interbelică (T.A.P.)

37 x 28 cm D - 58 CATUL BOGDAN ( 1897-1978 ) PEISAJ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

3600-3700

67,5 x 50 cm

D - 59 CONSTANȚA CRIȘAN ( 1925-2007 ) MANDOLINE ulei/pânză, semnat dreapta jos; pe verso intitulat (T.A.P.)

2300-2400

50 x 60 cm D - 60 PAUL VERONA ( 1897-1966 ) NATURĂ STATICĂ CU FRUCTE ulei/carton, semnat dreapta sus (T.A.P.)

39 x 44 cm

3600-3700


D - 61 MARIA IONESCU BACALOGLU RUINE LA ROMA ulei/carton, semnat, localizat - Roma dreapta jos cu brun; pe verso ştampila producătorului de materiale (T.A.P.)

5100-5200

49,5 x 68,5 cm D - 62

1100-1200

NICULĂEŞ ulei/pânză/carton, nesemnat, deceniul III - secol XX (T.A.P.) 25,5 x 20 cm

D - 63 R. Ruby UN RABIN (INTERPRETARE DUPA CHAGALL) ulei/carton subţire, semnat stânga jos cu alb (T.A.P.) 34,5 x 26,3 cm

D - 64 LILI PANCU ( 1908-2004 ) CAMPING ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

600-700

1600-1700

55 x 46 cm

D - 65 LIGIA MACOVEI ( 1916-1998 ) MAMĂ CU COPIL ulei/pânză, semnat, datat (19)85 dreapta jos, lucrarea a participat la expoziţia retrospectivă 1985, catalog 85 (T.A.P.)

73,5 x 73,5 cm

7300-7400


D - 66 PETRE REMUS TROTEANU ( 1885-1957 ) DALII ÎN VAS VERDE ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

1100-1200

43,5 x 34 cm

D - 67 George Nicolau PEISAJ ulei/pânză, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.)

1600-1700

56 x 68 cm D - 68 MAX HERMAN MAXY ( 1895-1971 ) PRIETEN PROIECTAT ÎN UNIVERS (PORTRETUL LUI T.G.M.) tehnică mixtă (guaşă, acryl, pastă de contur, colaj)/carton, cu ramă concepută de autor, semnat, datat (1)969 spre dreapta jos (T.A.P.)

91000-92000

77 x 65 cm D - 69 ION MARINESCU VÂLSAN ( 1866-1935 ) PE DRUM DE MUNTE ulei/pânză, semnat dreapta jos cu roşu; lucrare curăţată, restaurată (T.A.P.)

1600-1700

59 x 47,5 cm D - 70 ANDRÁS MIKOLA ( 1884-1970 ) CASE LA ŢARĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

83,3 x 58,5 cm

4500-4600


D - 71 ȘTEFAN CONSTANTINESCU ( 1898-1984 ) TÂRG ulei/placaj, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

6000-7000

30,7 x 46 cm D - 72 MIRCIA STOICA (DUMITRESCU) ( 1920-1983 ) NATURĂ STATICĂ CU PĂLĂRIE ŞI FLORI tehnică mixtă (guaşă şi ulei)/hârtie, semnat dreapta jos cu creionul (T.A.P.)

1200-1300

34,5 X 47,5 cm D - 73 ION CRISTIAN POPESCU (PIC) FLORI ulei/carton, semnat dreapta jos PIC (T.A.P.)

13,5 x 13,5 cm

600-700


D - 74 GHEORGHE PETRAȘCU ( 1872-1949 ) FEMEIE PE BALUSTRADA ulei/carton, semnat, datat (1)921 stânga jos; pe verso: Eticheta de recepţie 25 martie 1925 -"Expoziţia de Arte Plastice din Paris 1925", organizată de fundaţia culturală "Principele Carol" ; pe eticheta figureaza numele proprietarului lucrarii, Adolf Ruleta (T.A.P.) Pictura "Femeie pe balustradă", dimensiunile : 50 x 60 cm – 65 x 74 cm (cu rama originală, aşa cum a fost măsurată pentru Expoziţia de la Paris), semnată şi datată stânga jos, 1921, ulei/carton, este una dintre capodoperele lui Gheorghe Petraşcu. Lucrarea pare să nu mai fi apărut în spaţiul public din 1925. În 1925 a fost expusă în cadrul Expoziţiei de artă românească veche şi modernă de la Paris (Exposition d’art roumain ancien et moderne, Paris, 1925), organizată de Fundaţia Culturală „Principele Carol”. În 1921, anul executării acestui tablou, Gheorghe Petraşcu are o Expoziţie personală la Ateneu (13 martie-5 aprilie). Două lucrări sunt intitulate Privind marea (nr. 46 şi nr. 72 din catalogul expoziţiei). În 1921, artistul călătoreşte şi lucrează în Franţa, la Vitré, Morlaix şi St-Malo. În acelaşi an pictează la Sighişoara şi la Balcic. În 1922 expune la Tinerimea Artistică, de unde, probabil, colecţionarul Adolf Grünberg-Ruleta a cumpărat lucrarea de faţă. Colecţionarul a fost un susţinător activ al Tinerimii Artistice (Luchian, Petraşcu, Grant, Vermont, Artachino etc.). În cartea sa Colecţionari de artă bucureşteni, dl. Petre Oprea îi face lui Adolf Grünberg-Ruleta un portret plin de interes. Colecţionarul Ruleta – proprietarul magazinului Ruleta – participă la Expoziţia de la Paris din 1925 cu şase lucrări : „G. Petraşcu – Vitré, Natură statică, Femeie stând aplecată pe o balustradă ; Iser – Sat tătăresc ; Ressu – Portret ; Steriadi – Iarnă”. „Adolf GrünbergRuleta poseda o foarte mare colecţie, socotită, pe drept, cea mai concludentă în privinţa tuturor tendinţelor şi forţelor artei româneşti la acea vreme” (Petre Oprea Colecţionari de artă bucureşteni, Ministerul Culturii şi Cultelor, Bucureşti, 2007). Tabloul Femeie pe balustradă este o realizare de vârf în opera lui Gheorghe Petraşcu, amintind câteva din marile compoziţii ale lui Édouard Manet. Starea de conservare a lucrării este bună. Lucrarea este semnată, datată şi poartă pe spate eticheta Expoziţiei de artă românească de la Paris din 1925. La sfârşitul anilor ’80-începutul anilor ’90, tabloul se găsea în colecţia Mihai, Mihaela şi Rodica Gavrilă. O notă aflată pe dosul tabloului

155000-200000


confirmă acest lucru. (Petru Romoşan)

50 x 60 cm D - 75 A. FRANKFURT LA ARAT ulei/carton, semnat dreapta jos cu creionul (T.A.P.)

1300-1400

33 x 50 cm D - 76 NICOLAE PETRESCU MOGOȘ ( 1872-1934 ) TÂRGOVEAŢĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1300-1400

14,5 x 11,5 cm

D - 77 DORU GHEORGHE IONESCU ( 1889-1988 ) PEISAJ CU RÂU ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1400-1500

35 x 47 cm D - 78 Aurel Naray ( 1883-1948 ) MATERNITATE ulei/pânză, semnat dreapta sus cu negru (T.A.P.)

8600-8700

69,5 x 49 cm

D - 79 Aurel Petre Constantinescu ( 1890-1963 ) FUMĂTORUL DE PIPĂ ulei/lemn, semnat stânga jos cu creionul în pastă (T.A.P.)

15 x 21,5 cm

700-800


D - 80 EUGEN ISPIR ( 1909-1974 ) CETACEU ulei/pânză, semnat dreapta jos cu brun (T.A.P.)

7200-7300

62 x 76 cm D - 81 LILI PANCU ( 1908-2004 ) NATURĂ MOARTĂ CU VAS CU PENSULE ulei/carton, semnat dreapta sus cu negru. Pe verso etichetă cu titlu, datare 1963 şi semnătură (T.A.P.)

2600-2700

50 x 60 cm D - 82 TIA (ERNESTINA) PELTZ ( 1923-1999 ) LA PLAJĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1900-2000

65 x 48 cm

D - 83 CONSTANTIN PILIUȚĂ ( 1929-2003 ) PEISAJ DE PRIMĂVARĂ ulei/pânză, semnat dreapta sus; pe verso cu dedicaţie olografă (T.A.P.)

4800-4900

24,5 x 24,5 cm D - 84 ERNO TIBOR ( 1885-1945 ) BĂTRÂNĂ ÎN PARC ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 53 x 38 cm

2500-2600


D - 85 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) CIOBĂNAŞ ulei/carton, semnat spre stânga jos cu brun; pe verso semnat (T.A.P.)

10000-10500

60 x 48,5 cm D - 86 Hans Herman ( 1885-1980 ) PEISAJ MONTAN ulei/placaj, semnat, datat 1937 spre dreapta jos cu creionul în pastă (T.A.P.) 62 x 73,5 cm D - 87 ALEXANDRU CIUCURENCU ( 1903-1977 ) NATURĂ STATICĂ CU FLORI, FRUCTE ŞI PIPĂ ulei/carton, semnat, datat (19)73 dreapta jos cu negru în monogramă (T.A.P.)

2200-2300

39000-50000

45 x 60 cm D - 88 GEORGE (baron de) LÖWENDAL ( 1897-1964 ) MOLDOVA LA PIETRELE PINULUI ulei/carton, semnat dreapta jos cu monogram; pe verso text olograf, dedicaţie prietenului artistului A. Lungu, semnat, datat 6 - VIII - 1961 (T.A.P.)

4200-4400

33 x 46,7 cm D - 89 NICOLAE BRANA ( 1905-1986 ) RĂSCOALA ulei/carton, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.) 61,3 x 66,3 cm

4000-4100

D - 91

1100-1200

NATURĂ STATICĂ CU PEŞTI ulei/pânză/carton, nesemnat, nedatat, deceniul IV al secolului XX (T.A.P.) 49 x 66 cm


D - 92 SAMUEL MÜTZNER ( 1884-1959 ) PEISAJ LA BALCIC ulei/pânză/carton, semnat, datat 1930 stânga jos cu negru (T.A.P.)

38000-50000

40,5 x 50 cm D - 93 BOGDAN PIETRIȘ ( 1945-2006 ) PEISAJ LA IPOTEŞTI ulei/pânză, semnat dreapta jos. Lucrarea apare în catalogul expoziţiei Bogdan Pietriş 2006 (T.A.P.)

40 x 80 cm

7300-7500

Profile for Gold Art

5__  

5__  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded