__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

B. Arta Decorativa Argintarie B-1 România STRECURĂTOARE PENTRU CEAI din argint 800‰ parţial aurit, având căuşul model scoică şi mânerul marcat cu poansoane de titlu şi meşter: "NH"; 1926-1937, 49g L = 19 cm

B-2 Germania SERVICIU DE TACÂMURI PENTRU DESERT în casetă originală, compus din 36 de piese realizate în întregime din argint 800‰ aurit, având mânerele decorate în relief cu motive florale stilizate, semnate în clar şi marcate cu poansoane de titlu şi meşter; pe capacul casetei, eticheta firmei: "E. Wollenweber/ München"; 1024g

180-200

5600-5800

linguriţa L = 14,5 cm; furculiţa L = 15 cm; cuţit L = 15,5 cm B-3 Austro-Ungaria SET TACÂMURI DE SERVIT compus dintr-o lingură pentru sos şi o furculiţă pentru friptură din argint 800‰, cu mânerele model spatulă marcate cu poansoane de titlu şi meşter: "LJ"; 212g lingura L = 27 cm; furculiţa L = 25,5 cm

B. Arta Decorativa Ceramica, sticla, portelan

200-250


B-4 Germania VAS PENTRU FLORI din porţelan pictat cu aur cu motive florale pe fond albastru peruzea, marcat pe bază: KA Krautheim/ Selb/ Bavaria h = 34 cm

580-600

B-5 René Lalique ( 1860-1945 ) CANDELABRU ART DECO, MODEL RINCEAUX - 1926 bazin semisferic din sticlă incoloră presată, şlefuită şi satinată cu decor geometric "fagure", stilizată, semnată pe buză: "R. Lalique France" D = 37,5 cm

10500-11000

B-6 Germania STATUETĂ - NUD DE FETIŢĂ din porţelan alb glazurat, semnat, marcat şi numerotat: "L. Specht/ Rosenthal/ Selb/ Bavaria/ 1616", sculptură creată în anul 1936 şi turnată în 1957 h = 24 cm

900-1000

B-7 Italia DOUĂ JARDINIERE CU SUPORT din ceramică pictată şi glazurată cu decor floral de inspiraţie Art Nouveau în tonuri de negru, galben, gri şi aur, semnată cu negru: "G. Fieravino"; suportul din lemn cu patru colonete şi blat rotund; secol XX

3600-3700

jardiniera - h = 28 cm; D = 36 cm; suport - h = 115 cm


B. Arta Decorativa Diverse B-8

900-1000

RAMĂ GRIGORESCU lemn cu stucatură aurită

36,5 x 41,5 cm (interior) B-9

300-500

TREI FIGURINE - NETSUKE din os (?) sculptat cu scene erotice

B - 10 Rusia, sec. XX SAMOVAR din cupru alămit, având formă sferică şi mânere din lemn strunjit, marcat cu caractere ruseşti: "Tula"

550-600

h = 38 cm B - 11 Paul Philippe (1870-1930) - Franţa STATUETĂ ART NOUVEAU din onix şi fildeş sculptat reprezentând o tânără în costum Empire; suportul de alabastru suflat, semnat prin incizie: P. Philippe

25000-27000

h = 33 cm B - 12 Ferdinand Lugerth (1885-1915) - Austria TREI STATUETE doi copii şi o tânără, din bronz patinat şi fildeş sculptat, una dintre ele semnată pe soclu: F. Lugerth h = 10,5; h = 14 cm; h = 8 cm

4200-4600


B - 13 Manufactură siriană/ marocană - început de sec. XX CANDELABRU din alamă prelucrată manual în formă de cupolă de moschee cu decor simetric traforat, trei lanţuri şi şase lumini; prezintă uzură de vechime h = 51,5 cm B - 14 S.U.A. , cca. 1925/1929 PLATOU CU ANSE oval, din nichel argintat având bordura gravată cu ghirlande şi vase cu flori, cu anse turnate în stil neoclasic, iar în centru inscripţie gravată: "BW/DEC.25.29", marcat: "Pairpoint/EPNS/WM Mounts"

1250-1300

170-200

21,5 x 33,5 cm C. Carte/manuscris Carte C-1 Bacalbaşa Constantin (prefaţă) 1501 FELURI DE MÂNCĂRI Tipografia ziarului Universul, 1935

C-2 Sarina Cassvan EVADARE roman; cu dedicaţie pentru Saşa Pană; Editura Lumina Românească, Bucureşti, 1947

C-3 Mihai Eminescu DOUĂ TITLURI "Poezii", 1889; "Geniu pustiu", Editura Eminescu, f.a.

180-200

75-100

100-150


C-4 Philippe Audoin LES SURREALISTES cu 55 de ilustraţii; Éditions du Seuil, 1973

C-5

90 - 150

75-100

VÎNĂTORUL ŞI PESCARUL SPORTIV două volume colegate din anii '50 - '60

C-6 Nicolae Bârna AVANGARDISMUL LITERAR ROMÂNESC Editura Cramar, Bucureşti, 2003

60-100

C-7 I. Ludo DOI MARI POEŢI: HEINRICH HEINE ŞI A. C. CUZA Editura Adam, Bucureşti, 1934

150-200

C-8

160-170

DOUĂ REFERINŢE DESPRE BLAJ "Calendarul dela Blaj" - 1936; "Blajul" de Ioan Raţiu 1911


C-9 Ion Anestin (director) SPECTACOLUL - 1939 4 numere - cronici semnate de M.R. Paraschivescu, N. Carandino, Mircea Ştefănescu, Pompiliu Constantinescu etc. C - 10

75-100

80-90

ALMANAHUL GLUMA 1941 Tipografia Vremea, 1941

C - 11 Victor Jinga PROBLEMELE FUNDAMENTALE ALE TRANSILVANIEI două volume; Editura Astra, Braşov, 1945

C - 12 George (Gheorghe) Oprescu LA PEINTURE ROUMAINE CONTEMPORAINE 12 planches en couleurs; Iris, Berne, 1944

C - 13 DOUĂ SALOANE OFICIALE 1. Expoziţii retrospective - iunie 1947; 2. Salonul Oficial de pictură şi sculptură - 1945

220-240

75-120

200-250


C - 14 Alexandru Sahia URSS AZI ediţia a II-a; coperta şi planşele din interiorul cărţii au fost întocmite de T.Brauner şi J.Perahim; Editura Ramuri, Craiova, 1935

250-350

C - 15

150-200

TREI TITLURI DESPRE PRIMUL RĂZBOI MONDIAL Anibal Stoenescu: "Din vremea ocupaţiei", 1927; G. Millian Maximin: "În mâinile duşmanului" (ilustraţii de N.Tonitza), 1920; Gabriel Drăgan: "Pe frontul Mărăşeşti învie morţii..." (cu dedicaţie autografă), 1946 C - 16

90-150

DOUĂ REFERINŢE DIN SERIA - MAEŞTRII ARTEI ROMÂNEŞTI "Szathmary", ESPLA, 1954; "Gh. Popovici", ESPLA, 1955 C - 17 Sanda Marin CARTE DE BUCATE cu prefaţa de Al. O. Teodoreanu, cu dedicaţie de la George Kogălniceanu (nepot al lui Mihail Kogălniceanu); Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1936

C - 18 Mircea Popescu ŞTEFAN LUCHIAN Editura Meridiane, Bucureşti, 1964

210-300

75-100


C - 19

480-550

REVISTA FURNICA numere colegate din anii 1911-1912, cu numeroase caricaturi antimonarhice

C - 20 Valentin Ciucă IRIMESCU Princeps Edit, 2003

C - 21 Jacques Wertheimer - Ghika GHEORGHE M. TATTARESCU - UN PICTOR ROMÎN ŞI VEACUL SĂU ESPLA, 1958

100-150

90-150

C - 22 Al. Mateevici DOUĂ REFERINŢE 1. "Scrieri", Editura Junimea, 1989; 2. "Poezii", Editura Casei Şcoalelor, 1926

70-90

C - 23 Horia Stamatu MEMNON (1931 - 1932) Fundaţia pentru Literatură şi Artă "Regele Carol II"

50-70


C - 24 Alexandru Vlahuță TREI REFERINŢE "România pitorească", cu ilustraţii după N. Grigorescu, Editura Minerva, 1908; "Poezii", Editura Cartea Românească, f.a.; "File rupte", Editura Cartea Românească, f.a.

150-190

C - 25

150-200

CÂNTECE LEGIONARE reproducere facsimilă a primei ediţii, apărută în 1937 la Bucureşti; Colecţia "Europa" München, 1977

C - 26

290-400

TREI TITLURI DIN COLECŢIA MANUSCRIPTUM Liviu Rebreanu : "Cântecul Lebedei", 1927; Mihail Sadoveanu: "Dimineţi de iulie. Stigletele", 1927; Ion Minulescu: "Spovedanii...", 1927 C - 27 Elisa Costeanu CARTEA GOSPODINEI Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1946

C - 28 Miron Costin şi Grigore Ureche LETOPISEŢUL ŢEREI MOLDOVEI I - 1594-1662

60-70

180-250


C - 29 D. Pisone DICŢIONARIU ROMÂNESCU, LATINESCU, GERMANESCU ŞI FRANCESCU prima ediţie; Tipografia Ioanne Wiess, Bucureşti, 1865

C - 30 Theodor Răşcanu DOUĂ TITLURI "Ruginoasa", Editura Vremea, 1938; "Fermecătorul Hrisoverghi", Editura Contemporană, 1943

C - 31

150-250

60-90

150-200

PARNASUL ROMÂN - CULEGERE DE POESII Editura Alexi, Braşov, 1892

C - 32

75-90

GUIDE DE LA ROUMANIE

C - 33 Frédéric Damé BUCAREST EN 1906 Socec & Cie Éditeurs, 1907

550-650


C - 34 Amedeo Preziosi ALBUM - BUCUREŞTII ÎN 1869 cu o prezentare de Al. Bădăuţă; editat de "Luna Bucureştilor" C - 35 Ionel Jianu TONITZA Editura Căminul Artei, 1945

C - 36 Victor Eftimiu DOUĂ TITLURI "Minunea Sfântului Ilie", Editura Ancora, f.a.; "Vestitorii", f.a.; ambele titluri cu dedicaţie autografă

875-1200

80-100

180-220

C - 37 Petru Ionescu CURS DE SCRIERE ROTUNDĂ, BATARDĂ, DE TIPAR ŞI MONOGRAME Mützner, 1909

90-100

C - 38 Constantin Hamangiu CODUL GENERAL AL ROMÂNIEI (1856-1942) partea a II-a, 1942; Imprimeria Centrală, 1943

110-120

C - 39 Cicerone Theodorescu FOCUL DIN AMNAR cu un portret şi şase planşe de Perahim, cu dedicaţia autorului către poetul A. Toma; Monitorul Oficial, 1946

110-120


C - 40

110-120

TREI FOTOGRAFII DE GRUP DIN 1910 Atelier Schobinger & Sandherr

C - 41

150-220

DUMNEZEIEŞTILE LITURGHII "ale sfinţilor noştri părinţi Ion Chrisostom, Vasile cel Mare şi Grigorie Teologul"; Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1887

C - 42

180-240

LES GUIDES BLEUS: ROMANIE - BULGARIE, TURQUIE Librairie Hachette, 1933

C - 43

75-95

SCRISOARE A MITROPOLITULUI GURIE AL BASARABIEI CĂTRE PANTELIMON HALIPPA dactilografiată

C - 44 Mihai Codreanu STATUI - SONETE ŞI EVADĂRI DIN SONET exemplar numerotat 252/2226, cu semnătura autorului; Fundaţia Regele Carol II, 1939

70-90


C - 45 Şerban Cioculescu DOUĂ DOCUMENTE - MANUSCRISE o delegaţie pentru fiul său, Barbu Cioculescu, şi o declaraţie privind veniturile sale lunare

80-100

C - 46

80-100

DOUĂ TITLURI Vintilă Pantazopol:"Oameni, fapte şi idei", Bucureşti 1935 (cu dedicaţie autografă); Horia Oprescu: "Arena cu un singur spectator", Editura Alcalay (cu autograf) C - 47 Radu D. Rosetti POEZII cu dedicaţie autografă din 1948; Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1926

C - 48 Cecilia Cuţescu Storck FRESCA UNEI VIEŢI Editura Bucovina, Bucureşti, 1944

C - 49 ANALELE ACADEMIEI ROMÂNE (1885-1886) "discursuri, memorii şi notiţe"; Tipografia Academiei Române, Bucureşti, 1888

80-100

70-90

150-170


C - 50

300-350

CURTEA DOMNEASCĂ DIN ARGEŞ "în Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice"; Tiparul Cultura Naţională, Bucureşti, 1923

C - 51

160-180

CATALOG - EXPOSITION D'ART ROUMAIN ANCIEN ET MODERNE "au Museé du jeu de paume, à Paris, 1925"; Imprimerie Georges Petit, Paris, 1925

C - 52 Mircea Deac SABIN BĂLAŞA Editura Meridiane, Bucureşti, 1984

C - 53

190-250

160 - 190

SOCIETATEA TINERIMEA ROMÂNĂ imagini cu ocazia jubileului de 50 de ani al societăţii; Tipografia Ziarului Universul, Bucureşti

C - 54 Nichita Stănescu, Virgil Mazilescu, Leonid Dimov THE GOLDEN BOUGH cu ilustraţii de Ion (Alin) Gheorghiu; nr. 1(2), 1995

70-90


C - 55 Jalea Ion şi Gheorghe Ionescu DOUĂ DOCUMENTE Cerere (o pagină dactilografiată) şi Memoriu (2 pagini dactilografiate) semnate de autori

C - 56 Geo Bogza CARTEA OLTULUI Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1945

C - 57

70-80

240-260

90-100

PATRU REFERINŢE DESPRE ARTA MODERNĂ F. Aderca: "Mic tratat de estetică"; Joseph-Émile Muller: "Arta modernă", 1963; Mircea Mancaş: "Condiţionarea psihologică a artei", 1940; G. Oprescu: "Scrieri despre artă", 1966 C - 58

180-250

ŞASE FOTOGRAFII ALE LUI CONSTANTIN NOICA DIN INTERIORUL VILEI DE LA PĂLTINIŞ

C - 59 Toma V. Ştefănescu PERSPECTIVA LINIARĂ Editura Ancora, Bucureşti, 1926 C - 60 Oliveira Salazar DOCTRINA ŞI ORGANIZAREA REVOLUŢIEI PORTUGHEZE Editura Ziarului Universul, Bucureşti, 1939

60-80

120-140


C - 61 Dr. N.C. Paulescu SPITALUL, CORANUL, TALMUDUL, CAHALUL, FRANC - MASONERIA volumul II; Bucureşti, 1913

150-180

C - 62

180-260

DOUĂ TITLURI DESPRE AGENŢII DIPLOMATICI ROMÂNI: B.Boérseco: "Mémoire sur la juridiction consulaire dans les Principautés Unies Roumaines", Paris, 1865; Valerian Ursianu: "Despre agenţii diplomatici şi consulari" - cu dedicaţie autografă, Bucureşti, 1904

C - 63 Matatias Carp CARTEA NEAGRĂ - SUFERINŢELE EVREILOR DIN ROMÂNIA (1940 - 1944) volumul III - "Transnistria"; Dacia Traiană, Bucureşti, 1947

100-150

C - 64 Dimitrie Cantemir ISTORIA IMPERIULUI OTTOMANU CREŞTEREA ŞI SCĂDEREA LUI două volume; Editura Societăţii Academice Române, Bucureşti, 1874

240-280


C - 65 Anton Maria del Chiaro Fiorentino REVOLUŢIILE VALAHIEI după textul reeditat de N. Iorga; cu însemnare C. Gane; Editura Viaţa Românească, Iaşi, 1929

90-100

C - 66 Dimitrie Bolintineanu POESIILE VEKI ŞI NOUE Tipografia Bisericească din Sf. Mitropolie, Bucureşti, 1855

350-400

C - 67 Vasile Alecsandri OPERE COMPLETE - POESII colegat: vol. I - "Doine şi lăcrămioare"; vol. II "Mărgăritărele"; vol. III - "Pasteluri şi Legende"; Socec & Co, Bucureşti, 1875

270-300

C - 68

100-150

DOUĂ REFERINŢE DIN PUBLICAŢIILE FONDULUI E. SIMU - 1940 G. Oprescu: "Gh. Petraşcu"; Theodora Voinescu: "Gheorghe Tattarescu" C - 69 André Breton LE SURRÉALISME ET LA PEINTURE Gallimard, 1965

680-700


C - 70 Victor Brauner SURREALIST HIEROGLYPHS The Menil Collection, 2002

220-230

C - 71 Barbu Brezianu BRÂNCUŞI ÎN ROMÂNIA Editura Alffa, 2005

320-380

C - 72 Samson Lazăr PE-O HARPĂ DE ARAMĂ cu desene de Rubin

120-140

C - 73 Dr. Gheorghe Nedici ISTORIA VÂNĂTOAREI ŞI A DREPTULUI DE VÂNĂTOARE Tipografia ziarului Universul, Bucureşti, 1940

670-690

C - 74 Mihai Eminescu OPERE volumul III; ediţie critică îngrijită de Perpessicius; Fundaţia Regele Mihai I, 1944

300-380


C - 75

3800-3900

PRINCIPESA ELISABETA ( CARMEN SYLVA) portret inedit din tinereţe al Principesei Elisabeta, Atelier Grillet et Co - Naples, dăruit domnişoarei Elena Văcărescu (dedicaţie ştearsă parţial); fotografia poartă autograf, este datată 1872 şi este însoţită de o casetă cu coperta in stil Art Nouveau, dăruita de asemenea Elenei Văcărescu, cuprinzând 44 de fotogravuri cu "Meisterwerke der Malerei - Alte Meister" C - 76 Alexandru Antoniu ALBUM GENERAL AL ROMÂNIEI partea I - compusă din 100 tablouri, dedicat M.S. Regelui Carol I; Stengel & Co, Dresda şi Berlin, 1901

300-380

D-1 ION PANAITESCU ( 1936-2013 ) COMPOZIŢIE aquaforte color, cu timbru sec al artistului stânga sus (T.A.P.) 33 x 22 cm

850-1000

D. Arta Plastica Artisti contemporani

D-2 DAN BOTA (n. 1935 ) BUCHET ulei/carton p.f.l., semnat, datat (19)93 stânga jos (T.A.P.) 54 x 65 cm

4200-4400

D-3 Nicolae Săftoiu (n. 1935 ) NUDURI creioane colorate, pastel/hârtie, semnat, datat 2009 dreapta jos (T.A.P.) 34,3 x 48,2 cm

1400-1600


D-4 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) BĂRĂGAN creion şi guaşă/hârtie, semnat, datat 1976, localizat dreapta jos (T.A.P.) 32 x 47,8 cm

2500-2700

D-5 Vittorio Holtier (n. 1954) VAPOR ROŞU ulei/carton p.f.l., semnat pe verso cu sepia (T.A.P.) 54 x 63 cm

2400-2600

D-6 Rodica Xenia Constantin (n. 1941 ) PEISAJ DANEZ ulei/pânză, semnat dreapta jos; pe şasiu ştampilă cu Muzeul de Artă vizuală Galaţi (T.A.P.) 64,5 x 82 cm

2400-2600

D-7 Liviu Nicolae Brădean (n. 1968 ) PORTRET DE ADOLESCENT ulei/carton, semnat, datat (19)93 stânga jos. Lucrarea provine din colecţia dr. C-tin Georgescu - Urziceni (T.A.P.) 50 x 45,5 cm

1700-1900

D-8 GEORGETA GRABOVSCHI (n. 1954 ) BALERINĂ ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.) 75 x 50 cm

4500-4800

D-9 Angela Tomaselli (n. 1943 ) MĂŞTI tehnică mixtă (tempera, guaşă, pastel)/hârtie, semnat lateral stânga în imagine cu creionul (T.A.P.) 42 x 31,5 cm

1400-1800


D - 10 Gheorghe Constantinescu (n. 1937 ) PEISAJ CU CASE ŞI PLOPI ulei/carton, nesemnat; pe verso menţiune cu numele artistului, titlul şi tehnica lucrării (T.A.P.) 45 x 60 cm

2400-2600

D - 11 TRAIAN BRĂDEAN ( 1927-2013 ) LACUL LUI EMINESCU cărbune şi acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos; datat 1988, localizat - Ipoteşti stânga jos; intitulat central în partea de jos (T.A.P.) 20,2 x 25 cm

1500-1700

D - 12 Valter Paraschivescu (n. 1959 ) EVANGHELIA (EPAVA DIN COSTINEŞTI) pastel/hârtie canson gri, semnat, datat (20)08 stânga jos în imagine (T.A.P.) 24 x 34,3 cm

1500-1700

D - 13 VASILE CELMARE (n. 1931 ) VENEŢIA cerapastel/hârtie, semnat, datat (1)969, localizat Veneţia dreapta jos; pe verso etichetă de participare la expoziţia organizată la Muzeul Judeţean de Artă Prahova (T.A.P.) 17 x 20,5 cm

1400-1600

D - 14 Gheorghe Boţan (n. 1929 ) NUD aquatinta/hârtie, semnat, datat (19)59 dreapta sub imagine; exemplar de probă (T.A.P.) 20,5 x 13 cm

D - 15 HOREA PAȘTINĂ (n. 1946 ) ULCICĂ CU FLORI ulei/pânză, semnat, datat (19)78 dreapta jos (T.A.P.) 34 x 34 cm

600-800

6300-6600


D - 16 NICOLAE BLEI (n. 1949 ) PEISAJ DE IARNĂ (LA PLUMBUITA) ulei/pânză, semnat, datat 1986 dreapta jos; pe verso semnat, datat 1986, localizat. Lucrarea provine din colecţia dr. C-tin Georgescu - Urziceni (T.A.P.) 40 x 40 cm

2800-2900

D - 17 HARRY GUTTMAN ( 1933-2015 ) PĂDURAR litografie, semnat, datat (19)61 spre dreapta jos, exemplarul 9/16 (T.A.P.) 47,5 x 36 cm

1400-1600

D - 18 ELENA ANTON (CHIFFA ANTONIU) BALCIC ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 42 x 54,7 cm

1900-2000

D - 19 MAC CONSTANTINESCU ( 1900-1979 ) POMONA teracotă, semnat lateral dreapta - Mac (T.A.P.) h = 52,5 cm

6500-7000

D - 20 Sandor Benczedi ( 1912-1997 ) PĂCALĂ teracotă, semnat, datat 1989 pe spate (T.A.P.)

800-1000

D. Arta Plastica Sculptura

21,5 x 20 x 10 cm


D - 21 DONA FRÂNCULESCU MATERNITATE gips patinat, semnat în spate pe plintă (T.A.P.) h = 24 cm

1200-1400

D - 22 Atelier Românesc SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA pictor Nicula tempera/sticlă, sfârşit secol XIX (T.A.P.) 37 x 31 cm

1900-2000

D - 23 Atelier Românesc MAICA DOMNULUI ÎNDURERATĂ tempera grasă/lemn, datat 26 mai 1849 dreapta jos cu alb (T.A.P.) 29,8 x 23,3 cm

2200-2400

D - 24 Atelier Ucrainean ADORMIREA MAICII DOMNULUI tempera grasă/lemn (T.A.P.)

3800-4400

D. Arta Plastica Icoane

52 x 42 cm D - 25 Atelier Românesc IISUS PANTOCRATOR ulei/lemn cu folie de alamă aurită, presată, traforată, în casetă de lemn neoromânească (T.A.P.) 30 x 26 cm (icoana) şi 66 x 44 cm (cu casetă)

2800-3000


D. Arta Plastica Grafica, acuarela D - 26 IOSIF ROSENBLUT ( 1894-1975 ) ÎN PARC guaşă şi tuş/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1200-1400

39,5 x 26 cm

D - 27 SORIN IONESCU ( 1913-1999 ) SPRE MARE acuarelă şi guaşă/hârtie de calc, semnat, datat 1972 dreapta jos (T.A.P.) 31 x 43 cm

1300-1500

D - 28 ECATERINA CRISTESCU DELIGHIOZ ( 19011973 ) LECTURĂ acuarelă/hârtie, semnat, datat (cu pixul) 1971 dreapta jos (T.A.P.) 39 x 27 cm

1000-1400

D - 29 Florica Teişanu Apostoleanu ( 1900-1992 ) PLAJA TATAIA acuarelă şi tuş/hârtie, semnat, datat 1961, localizat stânga jos (T.A.P.) 31,5 x 46,5 cm

1000-1400

D - 30 Miron Constantinescu ( 1902-1998 ) CETATEA RÂŞNOVULUI tuş cu băţul şi laviu/hârtie, semnat, datat 1954, localizat dreapta jos (T.A.P.)

1200-1400

55 x 47,5 cm


D - 31

1700-1900

ŢĂRAN CU STRAIŢĂ pastel/hârtie, semnat dreapta jos Ferro (T.A.P.)

67 x 48 cm

D - 32 EVA CERBU SIEGLER ( 1924-2008 ) LA TAIFAS linogravură color, semnat dreapta jos sub imagine (T.A.P.) 36,5 x 28,3 cm

D - 33 D. Ştefan MAMA tuş laviu/hârtie, semnat dreapta jos; autorul a participat la Salonul Oficial de grafică din 1929 (T.A.P.) 37,5 x 26,3 cm

D - 34 WANDA SACHELARIE VLADIMIRESCU ( 19162008 ) MODEL ÎN ATELIER tehnică mixtă (acryl, carioca, guaşă)/hârtie, semnat stânga jos cu monogramă (T.A.P.) 18,5 x 11,7 cm

D - 35 CONSTANTIN ARTACHINO ( 1870-1954 ) ŢIGĂNCUŞĂ creion sanguină/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 27,5 x 18,5 cm

900-1000

1200-1400

900-1000

1600-1700


D - 36 Elekes I. CU BARCA PE LAC tempera/carton subţire, semnat dreapta jos (T.A.P.) 25 x 41 cm

1400-1600

D - 37 D. SZILAGYI ÎN GRĂDINA REGINEI - BALCIC acuarelă/hârtie, semnat, localizat Balcic dreapta jos (T.A.P.) 15 x 21,3 cm

1500-1800

D - 38 Aurel Dragoş ( 1894-1961 ) AVOCATUL tuş/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

900-1000

26,5 x 15 cm

D - 39 MINA BYCK WEPPER ( 1900-1964 ) MELANCOLIE creion/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 10 x 24,5 cm D - 40 ION PANTELI STANCIU ( 1901-1981 ) CASE DIN BUCUREŞTI creion/hârtie gri, semnat dreapta sus (T.A.P.) 21,2 x 14 cm

1000-1400

800-1000


D - 41 VASILE DOBRIAN ( 1912-1999 ) GLASUL NOSTRU E GLASUL ISTORIEI linogravură, semnat stânga jos cu monogramă în imagine; pe verso intitulat, datat 1936 (T.A.P.)

1200-1400

26,5 x 17,8 cm

D - 42 CATUL BOGDAN ( 1897-1978 ) TUTUNGERIE tuş şi acuarelă/hârtie, semnat dreapta sus cu monogramă; lucrarea provine din colecţia familiei (T.A.P.) 14,6 x 10 cm

1200-1400

D - 43 Corina Angheluţă Beiu ( 1919-2009 ) MATERNITATE aquaforte/hârtie, semnat, datat 1957 dreapta jos sub imagine, exemplarul 5/20 (T.A.P.) 16,6 x 11,6 cm

1000-1200

D - 44 EVA CERBU SIEGLER ( 1924-2008 ) AUTOPORTRET acuarelă şi tempera/hârtie, semnat dreapta jos cu tuş (T.A.P.)

1400-1600

20,8 x 21,5 cm D - 45 MIȘU (MIHAIL) TEIȘANU ( 1883-1943 ) ÎN APUS pastel/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.) 70 x 49,8 cm

2200-2400


D - 46 GHEORGHE JUSTER ( 1902-1968 ) SIBIAN acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 46,5 x 37 cm

1200-1400

D - 47 Magda Smântânescu Vermeulen STRADA URANUS VARA aquaforte, semnat, datat 1941 dreapta jos, exemplarul 1/5 (T.A.P.) 24,8 x 20 cm

800-1000

D - 48 O. Ceglacoff (?) TINEREŢE pastel/hârtie, semnat, datat (19)27 stânga jos (T.A.P.) 33 x 37 cm

1200-1400

D - 49 ȘTEFAN POPESCU ( 1872-1948 ) ÎN LUNCĂ xilogravură, semnat dreapta jos cu creionul sub imagine şi stânga jos în imagine cu iniţiale (T.A.P.) 18 x 25 cm D - 50 GHEORGHE ZIDARU ( 1923-1993 ) PORTRETUL LUI ALEXEI ALEXEEVICI FEODOROV aquatintha şi aquaforte, semnat stânga jos sub imagine cu tuş negru, exemplarul 3/14; semnat de Alexei Feodorov - maestrul restaurator de la Muzeul Tretiakov din Moscova - dreapta jos (T.A.P.) 15,5 x 12,5 cm

800-900

1000-1200


D - 51 TEODOR HARȘIA ( 1914-1987 ) CASE LA RUPEA acuarelă/hârtie, semnat, datat iulie (19)76, localizat Rupea dreapta jos (T.A.P.) 45 x 33,5 cm

4000-4500

D - 52 ION POPESCU NEGRENI ( 1907-2001 ) PERSONAJE TEATRALE creion/hârtie, semnat central în partea de jos; pe verso etichetă de participare la expoziţia organizată la Muzeul Judeţean de artă Prahova (T.A.P.) 16,5 x 20 cm

1800-1900

D - 53 ION PACEA ( 1924-1999 ) MARINĂ tempera/hârtie, semnat dreapta jos cu creionul (T.A.P.) 45 x 64,3 cm

4200-4400

D - 54 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872-1944 ) STUDIU peniţă/hârtie, semnat în imagine spre stânga jos, datat stânga jos 26 mai 1890 şi dublu datat dreapta sus; cu următoarea consemnare dreapta jos: "studiu din şcoală în peniţă după..." (T.A.P.)

3800-4000

34 x 21 cm D - 55 CONSTANTIN POPOVICI ( 1938-1995 ) PROFIL DE FATĂ tuş/hârtie, semnat, datat 25.III.1974, cu dedicaţie către arhitectul Marcu Anghel dreapta jos (T.A.P.) 28,5 x 20 cm

1800-2000

D - 56

2200-2400

PLACE VENDÔME acuarelă şi tuş cu peniţa/hârtie, semnat dreapta jos J. Drovard (?), sfârşit secol XIX (T.A.P.)


23,5 x 32,5 cm D - 57 NICOLAE TONITZA ( 1886-1940 ) NUD CULCAT tuş cu peniţa şi laviu acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

18000-20000

23,7 x 29,7 cm D - 58 JEAN CHELLER ( 1911-1952 ) STRADĂ VECHE CU HAVUZ tuş cu băţul şi laviu/hârtie, semnat, datat (1)944 stânga jos (T.A.P.)

4000-4500

29,5 x 41 cm D - 59 ŞTEFAN LUCHIAN ( 1868-1916 ) ŢĂRANCĂ TORCÂND guaşă/hârtie, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.) 35,8 x 21 cm

120000-140000

D. Arta Plastica Pictura D - 60 C. Duxa LA CÂRCIUMĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 31 x 46,5 cm

2200-2400

D - 61 VIRGIL ALMĂȘANU ( 1926-2009 ) VAS CU FLORI ulei/pânză, semnat dreapta jos cu monogramă (T.A.P.)

2200-2400

33 x 33,5 cm


D - 62

1500-1700

BISERICA DIN DEAL ulei/carton, nesemnat; perioada interbelică (T.A.P.)

35 x 49 cm D - 63 CONSTION (CONSTANTIN IONESCU) ŞATRĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 17,5 x 23,5 cm

1400-1600

D - 64 C. Pascali CASE LA MARGINEA CANALULUI ulei/lemn, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.) 23,5 x 14,5 cm

1600-1800

D - 65 ION PACEA ( 1924-1999 ) COPACI PE MALUL APEI ulei/carton subţire/pânză, nesemnat. Lucrarea datează din anii 1980-1985 şi provine din colecţia dr. C-tin Georgescu - Urziceni (T.A.P.) 46 x 57,4 cm

7200 - 7800

D - 66 Istvan (Ştefan) Barabas ( 1914-? ) NUNTAŞI ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.) 48,5 x 58,5 cm

2400-2600

D - 67 TAMARA ISBĂȘESCU (n. 1932 ) DOUĂ LUCRĂRI "Peisaj" - ulei/carton, semnat dreapta jos; "Flori galbene" - ulei/pânză, nesemnat (T.A.P.) 26,5 x 33,4 cm; 24,5 x 19 cm

1900-2000


D - 68 GHELMAN LAZĂR ( 1887-1976 ) MAREA LA BALCIC ulei/carton, dublu semnat dreapta jos (T.A.P.) 34 x 49,7 cm

3200-3400

D - 69 TEODOR HARȘIA ( 1914-1987 ) PE ULIŢĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 64,5 x 44,5 cm

5200-5400

D - 70 GHEORGHE POPESCU ( 1903-1975 ) NATURĂ STATICĂ CU FLOARE ulei/carton, semnat dreapta jos; pe verso "Autoportret", semnat dreapta jos (T.A.P.) 74 x 52 cm

7200-7400

D - 71 ION CRISTIAN POPESCU (PIC) PEISAJ DIN LUNCĂ ulei/carton, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.) 16,2 x 35,5 cm

1900-2000

D - 72 David Bergman EVREI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1800-2000

47,5 x 87,5 cm D - 73 EVA CERBU SIEGLER ( 1924-2008 ) AUTOPORTRET ulei/carton, nesemnat (T.A.P.)

49,5 x 34,8 cm

1800-1900


D - 74 LILI PANCU ( 1908-2004 ) MODELUL ulei/pânză/carton, semnat, datat 1942 dreapta jos (T.A.P.)

6500-6800

55,5 x 46 cm D - 75

3500-3900

IARNĂ GREA ulei/pânză, nesemnat, perioada interbelică (T.A.P.)

80,5 x 50 cm

D - 76 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872-1944 ) BĂTRÂN EVREU ulei/pânză, semnat stânga sus (T.A.P.)

19000-20000

56,5 x 39,5 cm

D - 77 Ion Neagu PEISAJ DIN ARAD ulei/pânză, semnat, datat (19)84 lateral stânga cu negru (T.A.P.) 46 x 55 cm

3000-3600

D - 78 CONSTION (CONSTANTIN IONESCU) TRANDAFIRI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1700-1900

35 x 25 cm


D - 79 CONSTANTIN PILIUȚĂ ( 1929-2003 ) POPAS LA CÂRCIUMĂ ulei/pânză, semnat, datat (19)85 dreapta sus (T.A.P.)

16000-18000

40 x 40 cm D - 80 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) LA CÂMP ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

9000-9500

51 x 69,5 cm D - 81 ECATERINA CRISTESCU DELIGHIOZ ( 19011973 ) PEISAJ ulei/pânză, semnat, datat 1934 dreapta jos (T.A.P.) 55,7 x 46,5 cm

3200-3600

D - 82 ION DOBOȘARIU CASĂ ŢĂRĂNEASCĂ ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

1600-1800

23,5 x 33,5 cm D - 83 SAMUEL BOGDANOVICI BĂTRÂN TURC CU ŢIGARĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 49 x 33,7 cm

3400-3600


D - 84 MAGDALENA RĂDULESCU ( 1902-1982 ) CĂLUŢUL ALB ulei/placaj, semnat dreapta sus cu negru (T.A.P.) 26,7 x 28,7 cm

6400-7000

D - 85 Paul Bocheanu (?) LA CÂRCIUMĂ ulei/carton, semnat stânga jos ; autorul a participat la S.O. (T.A.P.)

2000-2600

49,5 x 70 cm D - 86 G. Mezzadini PASTORALĂ ulei/pânză, semnat, datat 1862 central în partea de jos (T.A.P.) 53 x 75 cm D - 87 TIA (ERNESTINA) PELTZ ( 1923-1999 ) CLOWN ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

4000 - 5000

4400-4600

41 x 27 cm

D - 88

1600-1800

CASE VECHI ulei/pânză/carton, semnat indescifrabil, datat (19)34 dreapta jos cu roşu (T.A.P.) 25 x 35 cm D - 89 CATUL BOGDAN ( 1897-1978 ) PORTRET DE FETIŢĂ ulei/pânză/carton, semnat, datat 1908 dreapta jos cu negru (T.A.P.)

40 x 30 cm

9500-9800


D - 90 GHEORGHE TEODORESCU ROMANAȚI ( 18911980 ) BISERICĂ MARAMUREŞANĂ ulei/carton, semnat dreapta sus (T.A.P.)

2400-2600

46 x 30,5 cm

D - 91 AUREL COJAN ( 1914-2005 ) DOUĂ LUCRĂRI "Peisaj la Balcic" - ulei/pânză/carton, nesemnat; "Case vechi" - cerneală/hârtie, semnat, datat (19)46 stânga jos (T.A.P.)

3200-4000

42 x 69 cm; 44 x 32,5 cm D - 92 CORNELIU LIUBA ( 1880-1953 ) FATĂ LA FÂNTÂNĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

4000-4500

75,5 x 57,5 cm

D - 93 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872-1944 ) CRENGI DE LILIAC ulei/placaj, semnat dreapta sus. Lucrarea provine din colecţia familiei (T.A.P.)

14400-15000

40,5 x 66 cm D - 94 ŢĂRM STÂNCOS ulei/carton, nesemnat, perioada interbelică (T.A.P.) 45,5 x 35 cm

1800-2000


D - 95 EUGEN (EVGHENI) GORSKI RAPIDUL DE NOAPTE ulei/pânză, semnat stânga jos E. Gorski (T.A.P.)

9400-9600

70 x 90 cm D - 96 LEON ALEXANDRU BIJU ( 1880-1970 ) VAS CU TRANDAFIRI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

3200-3600

30 x 36 cm D - 97

2500-2700

TĂTAR LA BALCIC ulei/carton, semnat, datat 1938, localizat dreapta jos (T.A.P.)

70,5 x 49,5 cm

D - 98 GHEORGHE VÂNĂTORU ( 1905-1983 ) NATURĂ STATICĂ CU FLORI ROŞII ulei/carton, semnat, datat (19)49 dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

15000-17000

42,7 x 50 cm D - 99 IOAN PAPAZOGLU ( 1904-1988 ) PEISAJ DE IARNĂ ulei/carton, semnat, datat (1)939 stânga jos (T.A.P.)

1500-1800

34 x 44,3 cm D - 100 D. FLORIAN MARINĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 15 x 22 cm

1500-1900


D - 101 MAGDALENA RĂDULESCU ( 1902-1982 ) CLOWN ulei/pânză, semnat, datat 1961 dreapta sus cu negru (T.A.P.) 61 x 50 cm

9000-9500

D - 102 DAN BĂJENARU ( 1900-1988 ) NOTRE DAME - PARIS ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

5000-6000

49,5 x 65 cm D - 103 DUMITRU (DEM) IORDACHE ( 1905-1982 ) PEISAJ CITADIN (REŞIŢA) ulei/carton p.f.l., semnat stânga jos cu alb (T.A.P.) 50 x 65,5 cm

8300-8400

D - 104 ION PEJIN ( 1926-? ) FLORI ALBE ulei/carton, semnat dreapta sus (T.A.P.) 38,3 x 40 cm

2400-2600

D - 105 ADAM BĂLȚATU ( 1889-1979 ) PEISAJ CU LAC ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

13000-14000

26 x 34 cm D - 106 PAN (PANDELE) IOANID ( 1878-1956 ) PE MARGINEA APEI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

48,5 x 68 cm

2800-3000


D - 107 LEON ALEXANDRU BIJU ( 1880-1970 ) RUGĂCIUNE ulei/carton, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.)

7200-7400

69,5 x 50 cm

D - 108 CONSTANTIN BACALU ( 1884-1975 ) TĂTĂROAICĂ LA FÂNTÂNĂ ulei/carton, semnat dreapta jos; provine din colecţia familiei Dona (T.A.P.)

5500-6000

50 x 60,5 cm D - 109 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872-1944 ) CURTEA CU SCARĂ ulei/pânză, semnat dreapta sus cu roşu (T.A.P.) 56,5 x 40,5 cm

D - 110 DORU GHEORGHE IONESCU ( 1889-1988 ) VAPOARE LA ANCORĂ ulei/pânză/carton, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.) 33 x 40,7 cm D - 111 ADAM BĂLȚATU ( 1889-1979 ) CASE PE DEAL ulei/carton, semnat stânga jos cu brun (T.A.P.) 35,5 x 45 cm D - 112 TRAIAN CORNESCU ( 1885-1965 ) FLORI ALBE ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

33,5 x 42 cm

19000-22000

3800-4000

8000-10000

2800-3000


D - 113 MINA BYCK WEPPER ( 1900-1964 ) PEISAJ CU CĂPIŢE ulei/carton, semnat stânga jos cu alb (T.A.P.) 35,5 x 46,2 cm D - 114 CAMIL RESSU ( 1880-1962 ) MATERNITATE ulei/carton, semnat stânga jos în pastă; provine din colecţia familiei Dona (T.A.P.)

6800-7000

95000-97000

69 x 50 cm D - 115 EUGENIA FILOTTI ATANASIU ( 1880-1968 ) VAS CU FLORI DE CÂMP ulei/carton, semnat, datat 1928 în partea de jos (T.A.P.) 99 x 68 cm (în tondo)

3200-3500

D - 116 HENRI VISCONTE IARNĂ PE MALUL DÂMBOVIŢEI ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 49 x 65 cm

3500-4500

D - 117 NICOLAE TONITZA ( 1886-1940 ) PORTRET DE BĂTRÂN ulei/pânză, semnat Toniţă, datat (1)906 dreapta jos (T.A.P.) 43,5 x 31 cm

D - 118 CONSTION (CONSTANTIN IONESCU) CU BARCA PE RÂU ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

34 x 50 cm

24000-26000

2400-2600


D - 119 GHEORGHE PETRAȘCU ( 1872-1949 ) CIŞMEA ÎN NICOREŞTI (FÂNTÂNĂ) ulei/pânză, semnat stânga jos; intitulat de autor pe verso (T.A.P.) 38 x 46 cm D - 120 A. Kinberger NATURĂ STATICĂ CU VASE ulei/pânză, semnat, datat 1957 dreapta jos (T.A.P.)

150000-160000

1800-2000

61 x 50 cm

D - 121 MAGDALENA RĂDULESCU ( 1902-1982 ) CLOWN CU VIOARĂ ulei/carton, dublu semnat Magdalena Rădulescu cu negru stânga jos şi semnat, datat 1959 cu creionul stânga jos (T.A.P.)

9000-9500

64,5 x 50 cm D - 122 LEON ALEXANDRU BIJU ( 1880-1970 ) AUTOPORTRET ulei/pânză, nesemnat (T.A.P.)

100 x 81 cm

5500-6000

Profile for Gold Art

49_  

49_  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded