__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

C. Carte/manuscris Dinastice - Antidinastice C-1

220-240

PLACHETĂ JUBILIARĂ - LOGODNA PRINCIPELUI FERDINAND CU PRINCIPESA MARIA din bronz aurit având pe avers inscripţie: "Ferdinand Principe Moştenitor. Maria Principesă de Marea Britania şi Irlanda", portretele personajelor şi semnătura gravorului A. Scharff; pe revers stemele caselor regale ale României şi Marii Britanii şi datare: 29 Decembrie 1892 - 10 Ianuarie 1893 d = 5 cm C-2 Carniol fiul & Radivon PLACHETĂ JUBILIARĂ din bronz argintat, având pe avers scenă cu regele Carol I salutând o baterie de artilerie şi inscripţie: "A! Asta-i musica ce-mi place", iar pe revers trofee militare, inscripţie: "Majestăţei Sale Regelui Carol I / Oficerii de artilerie / 1877 - 15 mai 1902", şi semnătura gravorilor

650-700

3,8 x 6,7 cm C-3 Franţa FARFURIE DECORATIVĂ din faianţă cu portretul regelui Ferdinand (după o litografie de epocă) şi inscripţionată: M. S. Regele Ferdinand I. 11 Octombrie 1914 - 20 Julie 1927, Întemeietorul României Mari; marcată Sarreguemines/ France/ Atelier Julieta/ L; perioada interbelică

220-240

C-4

220-250

PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ "Societatea ocrotirea orfanilor din război 1916 - 1924"; cu harta României Mari şi portretul Regelui Ferdinand; Tipografia Adolf Sonnenfeld S.A., Oradea


C-5 N. Titulesco MÉMOIRE DU GOUVERNEMENT ROYAL DE ROUMANIE "...dans l'affaire des Optants Hongrois de Transylvanie"; Jouve et Cie Éditeurs, Paris, 1928

160-170

C-6 Gall MIŞCAREA - CARICATURĂ ANTICARLISTĂ tuş şi acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos

4200-4400

35 x 25 cm

C-7

170-190

REALITATEA ILUSTRATĂ - 31 IULIE 1927 număr închinat memoriei Regelui Ferdinand I; la paginile 6-7 se află testamentul defunctului rege

C-9 Nicolae Iorga REGELE FERDINAND - REGINA MARIA două volume; cu prilejul încoronării; Atelierele grafice Socec & Co, 1923

850-900

C - 10

650-700

PRINOS MARELUI REGE CAROL I cu prilejul împlinirii unui veac de la naşterea sa (18391939), "sub înaltul patronaj al Maiestăţii Sale Regele Carol II"; Atelierele Cartea Românească, 1939


C - 11

110-120

CARTE POŞTALĂ DIN 1909 reprezentând Familia regală a României

C - 12 Atelier Mandy Franz FOTOGRAFIE A PRINCIPESEI MARIA sfârşitul secolului al XIX-lea

330-360

C - 13

220-240

FOTOGRAFIE - CARTE POŞTALĂ INEDITĂ înfăţişându-l pe Regele Ferdinand în vizită în Franţa, alături de Preşedintele Franţei - 1924

C - 14 Atelier Ad. A. Chevallier FOTOGRAFIE reprezentându-i pe Regele Ferdinand, Regina Maria şi principii Elisabeta, Marioara, Nicolae şi Ileana la Balcic

270-290

C - 15 Démètre A. Sturdza CHARLES I-er ROI DE ROUMANIE "chronique - actes - documents", tome I-er (1866 1875); Institut d'Arts Graphiques Charles Göbl, Bucarest, 1899

370-400


C - 16 George Capceff CASA - MUZEU CAROL I, REGELE ROMÂNIEI DIN SATUL PORADIM Atelierele Grafice Socec & Co, Bucureşti, 1910

160-200

C - 17

120-140

ACTUL COMEMORATIV AL PIETREI FUNDAMENTALE A FABRICEI DE CIOCOLATĂ - REGINA MARIA cu o fotografie a Reginei Maria din 1924

C - 18 Poster REGELE FERDINAND I FĂURITORUL ROMÂNIEI MARI după un portret de E. Stoenescu

120-130

C - 19 Atelier Ernst Roemer REVISTA ARMATEI ROMÂNE ÎN PREZENŢA M.S. ÎMPĂRATULUI ŞI REGELUI FRANCISC JOSIF I la jubileul de 40 de ani de domnie ai Regelui Carol I 1906; reproducere tipografică după o pictură de epocă; înrămare originală

150-170

C - 20

120-140

MEMORIILE REGELUI CAROL I AL ROMÂNIEI (DE UN MARTOR OCULAR) trei volume; cu 17 fascicole; volumul II necesită relegare; Tipografia Ziarului Universul, cca. 1909


C - 21 Carmen Sylva PAR LA LOI "traduit de l'allemand par Georges A. Mandy"; legătură de epocă; Paris, Paul Ollendorff, 1899

60-80

C - 22

60-80

CUVÂNTĂRILE MAJESTĂŢII SALE REGELUI CAROL II CĂTRE ACADEMIA ROMÂNĂ (19301940) Monitorul Oficial

C - 23

130-150

MONOGRAFIILE DOMENIILOR REGALE moşiile regale: Broşteni, Predeal, Poeni, Monastirea, Slobozia - Zorleni; Carol Göbl, Bucureşti, 1860

C - 24

2700-2900

CARPETĂ COMEMORATIVĂ executată cu ocazia serbărilor împlinirii a 40 de ani de domnie a Regelui Carol I

C - 25 FOTO - CARTE POŞTALĂ reprezentându-i pe Regele Ferdinand şi Principele Carol II la Iaşi în 1915

170-200


C - 26

190-210

ALBUM - FOTOGRAFII DIN RĂZBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI (1916-1919) cuprinde fotografii înfăţişându-i pe Regele Ferdinand şi Regina Maria; Muzeul Militar Naţional

C - 27 Atelier Julietta CAVALERIA ROMÂNĂ ÎN BUDA PESTA 1 august - 10 noiembrie 1919

C - 28

750-800

70-90

L'ILLUSTRATION numărul din septembrie 1929 dedicat României Mari; cu texte despre Regii României

C - 29

320-350

CINCI CĂRTI POŞTALE REPREZENTÂND FAMILIA REGALĂ A ROMÂNIEI înmormântarea Regelui Carol I; înmormântarea Regelui Ferdinand; Regele Carol I, A.S.R. Ferdinand şi A.S.R. Principele Carol în timpul Războiului Balcanic; Principesa Maria în Palatul Cotroceni şi Principesa Elena C - 30 O. Schmidt PORTRETUL REGELUI CAROL I peniţă, studiu pentru gravură, în ramă de piele

550-600


C - 31 Carmen Sylva DOUĂ TITLURI "Pe Dunăre", Atelierele Socec, Bucureşti, 1904; "Cuvinte Sufletesci", Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1888

C - 32

220-250

60-80

INVITAŢIE EMISĂ DE PRIMĂRIA URBEI DOROHOI - ÎN VEDEREA ÎNTÂMPINĂRII MAIESTĂŢII SALE REGELE CAROL I ÎN ZIUA DE 1 OCTOMBRIE 1905 C - 33 Al. Tzigara Samurcaş DIN VIAŢA REGELUI CAROL I Monitorul Oficial, 1939

220-240

C - 34 Cezar Petrescu CEI TREI REGI cu un desen de Lena Constante; Fundaţia regală Principele Carol, Bucureşti, 1934

120-140

C - 35 Alexandru Gârneaţă ADEVĂRATA ISTORIE A UNEI MONARHII FAMILIA HOHENZOLLERN Editura Cartea Românească, f.a.

140-180


C - 36 Mite Kremnitz CARMEN SYLVA - EINE BIOGRAPHIE cu numeroase fotografii ale reginei; Druck und Verlag von E. Haberland, Leipzig

C - 37 Carmen Sylva STŰRME Verlag von Emil Strauss, Bonn, 1903

C - 38 Maria, Regina României DINAINTE ŞI DUPĂ RĂSBOI Librăria Socec, 1925

270-300

60-70

90-100

C - 39 Gabriel Perreux LE ROMAN D'AMOUR DU PRINCE CAROL volumul conţine fotografiile reginei Maria, regelui Mihai, reginei-mamă Elena, doamnelor Lupescu şi Zizi Lambrino cu fiul Mircea; La Nouvelle Société d'Édition, Paris, 1928

160-190

C - 40

850-900

REGELE FERDINAND ŞI REGINA MARIA două reproduceri ale Imprimeriei G. De Malherbe & Cie din Paris (cu ştampila "depozitul Librăria Pavel Suru - Bucureşti"), după portretele suveranilor realizate de pictorul Boleslav von Szankowski în 1911


C - 41 Maria, Regina României POVEŞTI - vol. II cu iscălitura reginei, ilustraţii de N. Grossman Bulyghin; Editura Cartea Românească

C - 42 Grigore Antipa CÂTEVA AMINTIRI DESPRE REGELE CAROL I cu dedicaţie către George Oprescu (cu ex-libris G.Oprescu); Monitorul Oficial, Bucureşti, 1939

C - 43

220-240

90-100

230-260

FOTOGRAFII REPREZENTÂNDU-I PE REGELE CAROL AL II-lea, PRINCIPELE NICOLAE, PRINCIPELE MIHAI ŞI PE PRIMARUL CAPITALEI DOBRESCU C - 44

140-160

AMINTIRI DESPRE JUBILEUL DE 40 ANI DE DOMNIE AI M.S. REGELUI CAROL I (18661906) Imprimeria Statului, Bucureşti, 1906

C - 45 Carmen Sylva PE DUNĂRE Atelierele V. Socec, Bucureşti

C - 46 DOUĂ CĂRŢI POŞTALE una înfăţişându-l pe M.S. Regele Mihai I şi una înfăţişându-l pe Mareşalul Antonescu în 1942 (cu semnătura mareşalului)

60-70

250-300


C - 47

420-460

FIŞE INDIVIDUALE cu angajaţii Casei Măriei Sale Regelui (Prefectura Palatului) C - 48 Atelier Jean Gagel, Bucureşti PRINCIPESA MARIA CĂLARE LA INTRAREA ÎN PALATUL COTROCENI cu semnătura principesei

C - 49

850-900

70-80

CAROL I - REGELE ROMÂNIEI "Cuvinte către poporul său" la împlinirea unui veac de la naştere (1839-1939); Luna Bucureştilor, 1939

C - 50 Constantin Kiriţescu UN REGE EROU - PERSONALITATEA SUFLETEASCĂ A REGELUI FERDINAND I AL ROMÂNIEI Editura Ramuri S.A, Craiova, f.a.

C - 51

60-70

650-700

SCRISOARE - MANUSCRIS A REGINEI MARIA CĂTRE COMANDORUL DEMITRIAD datată 28 iulie 1906

C - 52 PATRU FOTOGRAFII ÎNFĂŢIŞÂND-O PE REGINA MARIA PE FRONT una din fotografii este o reproducere după un tablou în ulei

500-550


C - 53

780-800

REGELE FERDINAND ŞI BANATUL Ateneul Român, Bucureşti, 1928

C - 54

160-190

GAZETA NOASTRĂ ILUSTRATĂ an III nr. 153, număr dedicat regalităţii

C - 55 Atelier românesc FOTOGRAFIE - PRINCIPESA ELISABETA (CARMEN SYLVA) ÎN COSTUM POPULAR ROMÂNESC, Atelier Franz Duschek - Bucureşti

C - 56 Atelier românesc PRINCIPESA ELISABETA (CARMEN SYLVA) CU FIICA SA PRINCIPESA MĂRIOARA, Atelier Franz Duschek - Bucureşti LA PRINCESSE ELISABETA (CARMEN SYLVA) ET SA FILLE LA PRINCESSE MĂRIOARA

C - 57 FOTOGRAFIE - REGELE FERDINAND

C. Carte/manuscris

850-900

1050-1100

300-350


Despre începuturile modernităţii noastre C - 58 Gheorghe Ghibănescu KOGĂLNICENII - STUDII ŞI DOCUMENTE conţine un arbore genealogic al familiei; cu semnătura lui George Kogălniceanu; Institutul de Arte Grafice "Presa Bună", Iaşi, 1933

C - 59 Constantin C. Giurescu VIAŢA ŞI OPERA LUI CUZA VODĂ Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966

C - 60

220-240

60-70

1050-1100

CATALOGUL ALFABETIC DE CĂRŢILE AFLATE ÎN BIBLIOTECA CENTRALĂ trei volume editate de Ion C. Gârlenu şi Gr. I. Dianu; Imprimeria Statului, Bucureşti, 1865-1869 C - 61 A.H. Bassero CURS ELEMENTAR DE ANTROPOLOGIE ŞI DE MEDICINĂ POPULARĂ PRACTICĂ Imprimeria Statului, Bucureşti, 1863

110-130

C - 62 Leon Filipescu DASCĂLUL AGRONOMIEI două volume colegate; Institutul Albinei, Iaşi, 1844

520-550


C - 63 Treboniu August Laurian ISTORIA ROMÂNILOR Tipografia Naţională C.N. Rădulescu, Bucureşti, 1869

120-140

C - 64 M. Élias Regnault HISTOIRE POLITIQUE ET SOCIALE DES PRINCIPAUTÉS DANUBIENNES cu o hartă în culori a Ţărilor Române; provine din biblioteca Hélène Perticari; Paris, Paulin et Le Chevalier Éditeurs, 1855

330-360

C - 65

550-600

VOYAGE DANS LA VALACHIE ET LA MOLDAVIE... PAR WILKINSON provine din colecţia Cezar Bolliac; Chez Anth. Boucher, Paris, 1831

C - 66 Bogdan Petriceicu Haşdeu ARCHIVA ISTORICĂ A ROMÂNIEI 21 de numere, colecţie critică de documente; Imprimeria Statului, Bucureşti, 1865

440-460


C - 67

400-440

MANUALUL ADMINISTRATIV AL PRINCIPATULUI MOLDOVEI... "... din înaltul ordin al Înălţimii sale Principelui Domnitor Grigorie A. Ghica B.B."; tomul intâi; Iaşi, 1855

C - 68

270-300

PATRU TITLURI COLEGATE Treboniu Laurian: "Coup d'oeil sur l'histoire des roumains", 1846; L. Colescu: "Geschichte des rumänischen in der epoche der fanarioten" (Istoria perceptorilor români în epoca fanarioţilor), 1897; C-tin Erbiceanu: 'Discurs asupra şcoalei grece şi române până la 1828...", 1885; D. Sturdza: "Rapt de la Bukovine", 1875; toate titlurile provin din colecţia Ionel C. Brătianu, două dintre ele cu dedicaţie pentru Ionel Brătianu

C - 69

240-280

COLEGAT - PATRU STUDII ISTORICE DIN SECOLUL XIX 1. Teohari Antonescu: Cultul cabirilor în Dacia; 2. N. Locusteanu: Despre polychromie în arhitectura şi sculptura hellenilor; 3. V.A. Urechia: Despre George Asaki; 4. George Popa: Tablele cerate descoperite în Transilvania

C - 70 Pompiliu Eliade HISTOIRE DE L'ESPRIT PUBLIC EN ROUMANIE AU XIX-E SIÈCLE tome premier: "l'occupation turque et les premiers princes indigènes (1821 - 1828)"; Librairie Georges Bellais, Paris, 1905

170-190


C - 71 Ion Ghica (G. Chainoi) DERNIÈRE OCCUPATION DES PRINCIPAUTÉS DANUBIENNES PAR LA RUSSIE raritate bibliofilă; Librairie J. Dumaine, Paris, 1853

120-140

C - 72 Ioan Brezoianu MÂNĂSTIRILE ZISE ÎNCHINATE ŞI CĂLUGĂRII STRĂINI raritate bibliofilă; Tipografia Kolegiului Sf. Sava, Bucureşti, 1861

140-160

C - 73 Octav George Lecca FAMILIILE BOEREŞTI ROMÂNE - ISTORIC ŞI GENEALOGIE cu două semnături ale autorului; Bucureşti, 1899

440-480

C - 74 Baron Th. Renoüard de Bussierre LETTRES SUR L'ORIENT "écrites pendant les années 1827 et 1828"; două tomuri; Paris, Chez F.G. Levrault, 1829 ,

C. Carte/manuscris Artă românească şi nu numai

1050-1100


C - 75

60-70

CATALOGUL EXPOZIŢIEI DE PICTURĂ LUCIAN GRIGORESCU DE LA ATENEUL ROMÂN - 1942

C - 76

40-50

AL II - lea SALON DE PICTURĂ, SCULPTURĂ, DECORATIVĂ, ETNOGRAFIE 31 IAN. - 28 FEB. 1937 cu ilustraţii

C - 77

320-350

CATALOGUL - EXPOSITION DE 24 TABLEAUX ET AQUARELLES PAR MANET "formant la Collection FAURE"; Galeries Durand Ruel; cu un desen de Tudor Arghezi pe coperta a IV-a; Paris, martie 1906

C - 78

1550-1600

GHEORGHE PETRAŞCU ediţia I; conţine o gravură în original, 16 reproduceri în text pe hârtie cretată, 16 planşe în afară de text pe hârtie specială cretată uşor colorată; cu semnătura lui Zoe Băicoianu; Casa de librărie şi Editura Arta, Bucureşti, 1943 C - 79 Henri Mayeux LA COMPOSITION DÉCORATIVE Alcide Picard Éditeur, Paris, f.a.

120-130


C - 80

130-140

LA PEINTURE ROUMAINE AU XX-e SIECLE Éditions en langues etrangeres, Bucureşti , 1956

C - 81 Colegat REVISTA - ARTS DÉCORATIFS MODERNES de la sfârşitul anilor '20 sec. XX cu numeroase ilustraţii în stil Art Deco

230-260

C - 82 Alexandru Vlahuță N.I. GRIGORESCO - SA VIE ET SON OEUVRE traduit du roumain par Léo Bachelin; Imprimerie Socec & Cie, Bucarest, 1911

3550-3600

C - 83 Radu Ionescu NICOLAE DĂRĂSCU Editura Meridiane, Bucureşti, 1987

140-150

C - 84 Vasile Florea GHEORGHE PETRAŞCU Editura Meridiane, Bucureşti, 1970

190-200


C - 85 Alexandru I. Odobescu LE TRÉSOR DE PETROSSA "ouvrage publié sous les auspices de sa Majesté le Roi Charles I-er de Roumanie"; avec 372 illustrations, chromolithographies et heliogravures; tome premier; J. Rothschild Éditeurs, Paris, 1889-1900

2400-2500

C - 86

2100-2200

19 VOLUME DE ARTĂ din seria de excepţie tipărită la sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX; Quantin Éditeur, Paris

C - 87 Sir Lawrence Gowing A HISTORY OF ART Barnes & Noble Books, 1995

C - 88

640-680

90-100

CATALOGUL STAMPELOR ŞI DOCUMENTELOR - COLECŢIUNEA OLSZEWSKI Muzeul Arhivelor Statului

C - 89 Ionel Jianu PALLADY cu dedicaţie autografă; Editura Căminul Artei, 1944

220-240


C - 90

160-170

PATRU REFERINŢE DESPRE ARTĂ Dan Grigorescu: "Ion Pacea", 1976; "Gheorghe Petraşcu - desenator şi gravor", 1972; "Contemporary romanian painting", 1973; "Dan Hatmanu", 1985 (cu autograf)

C - 91

70-80

TREI CATALOAGE - CORNELIU BABA din anii 1958, 1976 şi 1978

C - 92

160-170

DOUĂ REFERINŢE DESPRE ALEXANDRU CIUCURENCU semnate de Ionel Jianu - 1958 şi Dan Grigorescu - 1965

C - 93

60-70

HORIA BERNEA catalogul expoziţiei organizate de MNAR în 1997

C - 94

130-140

DOUĂ REFERINŢE DESPRE ARTIŞTI OLTENI "Theodor Aman", 1954; Paul Rezeanu: "Artele plastice în Oltenia (1821-1944)", cu dedicaţie autografă, 1981

C - 95 TREI REFERINŢE DESPRE OCTAV BĂNCILĂ semnate de Petru Comarnescu (1972), Cristian Benedict (f.a.) şi Anton Coman (1954)

130-140


C - 96

2100-2200

SALONUL OFICIAL "Pictură - sculptură" din anii: 1924, 1926, 1928, 1930, 1933, 1934, 1937, 1942, 1944 şi 1947; "Grafică" din anii: 1928, 1929, 1930, 1932, 1934, 1935, 1936, 1937, 1939, 1940, 1942, 1943 şi 1945; "Artă decorativă" din anii: 1929 - 1930

C - 97

320-340

DOUĂ CATALOAGE DE EXPOZIŢII MARGARETA STERIAN de la sala Mozart - decembrie 1929 şi studio Hasefer str. E. Carada noiembrie 1933; pe cel de-al doilea se află un bilet autograf al lui Miron Radu Paraschivescu către Saşa Pană

C. Carte/manuscris România - Bucureşti C - 98 Margareta Miller-Verghi ALBUM - VELINŢE VECHI

C - 99 Elena Avramescu şi Florea Bobu Florescu BRODERIILE LA ROMÂNI Editura de Stat pentru imprimate şi publicaţii, Bucureşti, 1959

C - 100 Gh. Tătărescu EVACUAREA BASARABIEI ŞI A BUCOVINEI DE NORD Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1940

70-80

270-290

90-100


C - 101 Alexandru Antoniu ALBUM GENERAL AL ROMÂNIEI partea I (1901) şi partea a II-a (1904); I.V. Socec

C - 102 Grigore Ionescu BUCUREŞTI - GHID ISTORIC ŞI ARTISTIC cu 157 ilustraţii în text şi cinci planuri afară din text; Fundaţia Regele Carol II, Bucureşti, 1938

C - 103 G. I. Ionnescu-Gion ISTORIA BUCURESCILOR Stabilimentul grafic I.V. Socecu, 1899

2100-2200

270-300

1100-1200

C - 104 Dimitrie Bogdan, Aurel Ghinea CĂLĂUZA DRUMEŢULUI conţine 17 hărţi şi ilustraţii ale oraşelor din România Mare; Fundaţia Principele Carol, Bucureşti, f.a.

550-600

C - 105

110-120

MONOGRAFIA LICEULUI GH. LAZĂR DIN BUCUREŞTI (1860-1935) Institutul de arte grafice "Luceafărul", Bucureşti, 1935


C - 106 Hugo Adolf Bernatzik EIN VOGELPARADIES AN DER DONAU dedicată Reginei Maria a României; Verlag Ernst Wasmith A. G. Berlin, 1929

120-130

C - 107

120-130

PATRU REFERINŢE DESPRE BUCUREŞTI 1. "Istoricul hanurilor bucureştene", de George Potra, 1985; 2. "Bucureşti - scurt istoric", 1959; 3. "Bucureştii de altadată", de C. Bacalbaşa, 1936; 4. "Bucureşti - harta turistică", 1957 C - 108 C. Canilli POVAŢA ROMANULUI - OBICEIURILE NUNŢILOR AFLATE PE LA ŢARĂ Cronica Sinaia şi o poezie; Tip. Dor. P. Cucu, Bucureşti, 1884

C - 109

120-140

80-90

DOUĂ REFERINŢE DESPRE BUCUREŞTI "Ghid al Bucureştiului", Editura Meridiane, 1963; "Bucureşti - monografie", Editura Sport - Turism, 1985

C - 110 HARTĂ A BUCUREŞTILOR DE DINAINTE DE PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

220-250


C - 111 Nicolae Iorga DRUMURI ŞI ORAŞE DIN ROMÂNIA ediţia a II-a; Editura Pavel Suru, f.a.

160-180

C - 112 Octav George Lecca DICŢIONAR ISTORIC, ARHEOLOGIC ŞI GEOGRAFIC AL ROMÂNIEI Editura Universul, Bucureşti, 1937

160-180

C - 113 N. Petrovici BRĂILA SUB OCUPAŢIUNE, 23 DEC. 1916 - 10 NOV. 1918 Tipografia Românească, Brăila, 1939

270-300

C - 114 Emile Condurachi IASSY ET SES ENVIRONS Association V. Pârvan, Bucureşti, 1944

120-140

C - 115 G. I. Ionnescu-Gion ISTORIA BUCURESCILOR Stabilimentul grafic I.V. Socecu, 1899

500-550


C - 116 Artur Gorovei MONOGRAFIA ORAŞULUI BOTOŞANI Ediţia Primăriei de Botoşani, 1926

120-140

C - 117 G. M. Ionescu ISTORIA COTROCENILOR, LUPESCILOR ŞI GROZĂVESCILOR cu dedicaţia autorului; Tipographia Thoma Basilescu, Bucureşti, 1902

270-300

C - 118 Alexandru Ştefulescu ISTORIA TÂRGU -JIULUI Tipografia Nicu Miloşescu, Tg. Jiu, 1906

170-200

C - 119 George Potra HANURILE BUCUREŞTENE Tiparul Românesc, 1943

270-300

C - 120

130-140

ALBUM - ROMÂNIA editat de Enciclopedia Fotografică în 1938, cu însemnări de Lucia Demetriad Bălăcescu


C - 121

670-700

DOBROGEA - CINZECI DE ANI DE VIEAŢĂ ROMÂNEASCĂ Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1928

C - 122 Corvin M. Petrescu ISTORICUL CAMPANIEI MILITARE DIN ANUL 1913 Tipografia Ion C. Văcărescu, Bucureşti, 1914

C - 123 Ioan Răuţescu CÂMPULUNG MUSCEL - MONOGRAFIE ISTORICĂ Tipografia Gh. Vlădescu, Câmpulung Muscel, 1943

C - 124

370-400

80-90

220-240

ŞAPTE REFERINŢE (GHIDURI) despre: Muzeul de Istorie al Moldovei; Muzeul de Istorie din Cluj; Muzeul de Artă Populară al RSR; Muzeul Satului din Bucureşti; Muzeul Astra - Sibiu 2007 şi "Istorii suprapuse" de Valeriu Pop

C. Carte/manuscris Clasicism, avangardă, modernism C - 125 Filip Brunea Fox RÂNDURI DINTR-UN MEMORIU SENTIMENTAL (d-lui M.H. MAXY) a apărut în Revista UNU; conţine ştampila colecţiei Saşa Pană

120-140


C - 126 Constantin Nisipeanu METAMORFOZE - POEME exemplarul F (tiraj 226 exemplare); Editura UNU, 1934

C - 127

1250-1300

55-60

INVITAŢIE LA VERNISAJUL EXPOZIŢIEI JEAN DAVID - SALA MOZART 2 DEC. 1934

C - 128

80-90

INVITAŢIE LA EXPOZIŢIA DE DESENE PAUL PĂUN sala Prometeu (str. Brezoianu) februarie 1945; conţine desene ale autorului

C - 129

260-300

DOUĂ CATALOAGE ALE EDITURII UNU cu ilustraţii de Marcel Iancu şi Jean David

C - 130 TREI EXEMPLARE ALE CATALOGULUI EXPOZIŢIEI VICTOR BRAUNER sala Mozart (Sărindari) - aprilie 1935

220-240


C - 131

40-50

CATALOGUL POEZIEI ROMÂNEŞTI prefaţă în versuri de Al. O. Teodoreanu; Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1939

C - 132 Tudor Arghezi FLORI DE MUCIGAI ediţie princeps; cu autoportretul autorului; Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1931

C - 133 Virgil Teodorescu REPAOSUL VOCALEI cu dedicaţie către Saşa Pană; Editura Eminescu, Bucureşti, 1970

C - 134 Mihai Eminescu OPERE vol. XI - Publicistică, 1984; vol. XIV - Traduceri, 1983; vol. XV - Fragmentarium Addenda întregii ediţii, 1993

C - 135 I. A. Bassarabescu şi Vasile V. Haneş ANTOLOGIA SCRIITORILOR ROMÂNI 2 volume: "Scriitorii vechi şi clasici" şi "Scriitorii clasici şi moderni"; Editura Naţională Ciornei S.A.R., f.a.

220-240

60-70

850-900

90-100


C - 136

70-80

TREI REFERINŢE DIMITRIE STELARU D. Stelaru: "Cetăţile albe", 1946; D. Stelaru: "Noaptea geniului", 1942; Emil Manu: "Dimitrie Stelaru", 1984

C - 137 Saşa Pană SADISMUL ADEVĂRULUI cu ilustraţii de V. Brauner, Marcel Iancu, S. Perahim, Picasso, Man Ray etc; Editura UNU, 1936

520-550

C - 138 George Călinescu ISTORIA LITERATURII ROMÂNE DE LA ORIGINI PÂNĂ ÎN PREZENT ediţia princeps; cu iscălitura lui Medi Dinu; Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1941

900-1000

C - 139

70-80

TREI TITLURI DE GEORGE LESNEA 1. "Cântec deplin" cu dedicaţie autografă, 1934; 2. "Argint", Cartea Românească, 1938; 3. "Izvod", Casa Şcoalelor, 1943

C - 140 Alexandru Vlahuță POEZII (1880-1908) Editura Minerva, Bucureşti, 1909

80-90


C - 141 Geo Bogza CÂNTEC DE REVOLTĂ, DE DRAGOSTE ŞI MOARTE cu ilustraţii de Marcela Cordescu; cu dedicaţie autografă; exemplarul 39/300; Fundaţia Regele Mihai I, 1945

220-240

C - 142

260-270

EXPRESS ISMAIL raritate bibliofilă - revistă ce imită ca format şi paginare "Bilete de Papagal"; an 1 - 1929 nr. 1 (14 aprilie); an 2 (28 aprilie), nr. 4 (26 mai), nr. 7 (14 iunie), nr. 8 (18 august) raritate bibliofilă C - 143

340-380

HADIBUR EHOFŞI - CUVÂNTUL LIBER raritate bibliofilă - revistă ce imită ca format şi paginare "Bilete de Papagal"; an 1 - 1929 nr. 1 (20 aprilie), nr. 2 (10 mai), nr. 3 (30 mai) şi nr. 4 (15 iunie) C - 144

220-240

REVISTĂ ÎN ALFABET EBRAIC raritate bibliofilă; nr. 1 - 1929

C - 145 INTEGRAL nr.10, anul III, 1927

2050-2100


C - 146 Mihai Eminescu DOUĂ REFERINŢE "Poesii postume", Editura Minerva, Bucureşti, 1905; "Opere" - vol. III, Fundaţia Regele Mihai I, 1944

C. Carte/manuscris Manuscrise - Autografe - Foto C - 147

190-200

520-550

PAŞAPORTUL SOŢILOR ILARIE ŞI COLOMBA VORONCA DIN 1936 cu fotografiile deţinătorilor

C - 148

120-140

DOUĂ CARICATURI reprezentându-l pe actorul Radu Beligan - de I. Grinevici şi Japka

C - 149

160-180

DOUĂ REFERINŢE MARGARETA STERIAN "Antologie a poesiei americane moderne" - de Petru Comarnescu; Carte poştală ilustrată autografă

C - 150 SCRISOARE DE LA COLOMBA VORONCA CĂTRE SAŞA PANĂ DIN 1966

60-70


C - 151

120-140

FOTO - CARTE POŞTALĂ reprezentându-l pe Octavian Goga - voluntar în Regimentul 61 Infanterie în 1914

C - 152 Atelier Fr.Böger (Ml.Boleslav) - Viena ARHITECTUL KARL LIMANN (arhitectul Castelului Peleş)

220-240

C - 153 Gr. G. Tocilescu CASTRUL TROPAEUM TRAIANUM DE LA ADAM - KLISSI cu dedicaţia autorului către D.A. Sturdza; Imprimeria Statului, Bucureşti, 1892

200-220

C - 154 Victor Eftimiu CINCI PAGINI DE MANUSCRIS poeziile: "Vii prea tîrziu"; "Eu nu te mai iubesc"; "Te ştiu departe"; "Tot ce-am visat, mi-ai dat" şi "Pe frumuseţea ta supremă, anii"

160-170

C - 155 Marin Preda CERERE - MANUSCRIS DIN 1957

60-80


C - 156 Eugen Jebeleanu CERERE - MANUSCRIS DIN 1956

C - 157 Saşa Pană NOTĂ DACTILOGRAFIATĂ cu semnătura lui Saşa Pană din 1969

C - 158

60-80

90-110

220-250

DOUĂ FOTOGRAFII reprezentandu-l pe Mareşalul Antonescu şi vânători de tancuri în timpul celui de-al II-lea război mondial

C - 159 Cezar Papacostea PLATON cu două reproduceri afară din text; cu dedicaţie autografă; Editura Casei Şcoalelor, 1930

C - 160 George Coşbuc CONTRACT CU EDITORUL LEON ALCALAY DIN 1906 manuscris inedit

110-120

1100-1200


C - 161 Paul Zarifopol DESPRE GUST 15 pagini de manuscris

C - 162 Tudor Arghezi MINUNEA LUI PĂTRU MAGLAVIT două pagini de manuscris

1100-1200

650-700

C - 163 Mihail Sadoveanu MOŞTENIRI patru pagini de manuscris

1100-1200

C - 164 Ionel Teodoreanu ROMÂNIA - UNGARIA fragment din romanul "Arca lui Noe" - şase pagini de manuscris

1600-1700

C - 165 H. Sanielevici PORUNCA PAPEI trei pagini de manuscris

750-800


C - 166 Damian Stănoiu UN CRĂCIUN CU FASOLE opt pagini de manuscris

750-800

C - 167 Tudor Arghezi OMUL DE STAT trei pagini de manuscris

750-800

C - 168 Nicolae Dunăreanu EMIL GÂRLEANU cinci pagini de manuscris

100-120

C - 169 Horia Vintilă UNA MUJER PARA EL APOCALIPSIS cu dedicaţie autografă şi banderola originală; Guadarrama, Madrid, 1968

C - 170 Mihail Sadoveanu MĂRTURISIRI cu dedicaţie autografă; E.S.P.L.A., Bucureşti, 1960

80-90

90-100


C - 171 Atelier Michel Goldstein - Bucarest TREI FOTOGRAFII "Souvenir", "Secession Portrait"

C - 172

60-70

120-140

ZECE FOTOGRAFII provenind din ateliere româneşti din sec. XIX

C - 173 Atelier Carol Popp de Szathmary PORTRETUL GENERALULUI SAVEL MANU ministru de război în vremea regelui Carol I - 1877

C - 174

270-300

1100-1200

CARTE DE PROTOCOL conţinând iscăliturile ambasadorilor şi ale altor personalităţi acreditate la Bucureşti la începutul anilor '60 ai secolului XX, copertă originală

C - 175

550-600

PERIPLU ŞI UNIVERS EMINESCIAN 60 desene în tuş cu peniţa de Spiru Vergulescu, cu dedicaţie autografă; Editura ARC 2000, Bucureşti

C - 176 FOTOGRAFIE - ŞEFII DE CORPURI AI ARMATEI ROMÂNE ÎN ANUL 1862

30-40


C - 177

30-40

FOTOGRAFIE REPREZENTÂND DOI BĂRBAŢI Atelier Foto-Elita-Bucureşti

C - 178

40-50

FOTOGRAFIE DE GRUP reprezentând o clasă de băieţi; Atelier Pierre Petit, Paris

C - 179

170-180

PATRU FOTOGRAFII ALE GENERALULUI CIHOSKY două de grup, una dintre ele cu dedicaţie autografă; Atelier Julietta, Bucureşti

C - 180 Ion Caraion PĂLĂRIERUL SILABELOR cu dedicaţie autografă către George Georgescu; Cartea Românească, Bucureşti, 1976

80-90

C - 181 Dr. M.P. Trandafirescu REMINISCENŢE DIN VIAŢĂ cu dedicaţie către Titu Maiorescu; Tipografia Curţii Regale F. Göbl şi Fii, Bucureşti, 1904

60-70


C - 182

80-90

SCRISOARE ( MANUSCRIS) CĂTRE ION PAS SEMNATĂ DE TUDOR VIANU

C - 183 Miliţa Petraşcu SCRISOARE (MANUSCRIS) CĂTRE RADU IONESCU conţine şi un catalog al Miliţei Petraşcu de la retrospectiva de Sculptură din 1969

180-190

C - 184 A.L. Zissu LOGOS, ISRAEL, BISERICA "Viciile organice ale bisericii şi criza omenirii creştine"; cu dedicaţie către Tudor Arghezi; Bucureşti, 1937

170-190

C - 185

340-360

PALATUL ŞUŢU conferinţă radio - 12 pagini de manuscris datate 27 iunie 1949; inedit

C - 186 DOCUMENT DIN 1777 prin care Gr. Al. Ghica Vodă dăruieşte lui Pavel din Râscov stăpânire pe satul Mărzeşti

1700-1800


C - 187

350-400

DOCUMENT - MANUSCRIS DIN 23 FEBRUARIE 1866 declaraţia prin care generalul Iorgu Ghica recunoaşte că datorează 16000 de galbeni soţiei sale şi legalizarea semnăturii de Tribunalul Judeţului Iaşi

C - 188

130-140

TEXT (MANUSCRIS) AL LUI SABIN BĂLAŞA din 22 mai 1990, pe verso-ul unei reproduceri înfăţişând portretul lui Ion Creangă

C - 189 Victor Eftimiu CINCI MANUSCRISE

170-180

C - 190

110-120

DOUĂ AUTOGRAFE - JOHNY HOLLIDAY ŞI ROBERTO BENZI C. Carte/manuscris Teatru - muzică C - 191 CAIET - PROGRAM FILARMONICA 1938 - 1939 concert închinat memoriei M.S. Regina Maria

120-140


C - 192 Ion Minulescu ALLEGRO, MA NON TROPPO comedie în trei acte; Editura Societăţii Autorilor Dramatici Români, 1927

60-70

C - 193 Gheorghe Dinu (scenariu) şi Sidonia Drăguşanu (text) CU ŢĂNDĂRICĂ SPRE MĂRILE SUDULUI ilustraţii de Lena Constante; Intreprinderile de editura S.A.R., 1946

80-90

C - 194

60-70

ŞAPTE CAIETE CU PARTITURI DIRIJORALE pentru simfoniile 1 - 4 de Brahms, poemele simfonice Don Juan şi Till Eulenspiegel de R. Strauss şi Kvartetul de Claude Debussy; Editura Peters, Berlin

C - 195

60-70

COLEGAT: 51 DIFERITE PROGRAME TEATRALE DIN ANII 1970 -1972

C - 196 Virgil Gheorghiu UN MUZICIAN GENIAL: GEORGE ENESCU biografie romanţată; Editura Fortuna

C - 197 REVISTA TEATRUL - 17 NUMERE DINTRE ANII 1957-1967

70-80

400-500


C - 198 N. Negrea CARTEA SPECTATORULUI DE OPERĂ Editura Muzicală, 1958

C - 199

60-70

160-170

ALBUM DE MUZICĂ - BEETHOVEN FÜR ELISE Chiaffarelli & Mello, 1905

C - 200

270-300

38 DE PROGRAME DE SALĂ ALE TEATRELOR COMEDIE - FRANÇAISE "La Michodiere"; "L'Atelier"; Théâtre de la Porte Saint - Martin; Théâtre de la Madeleine etc C - 201

110-120

DOUĂ REVISTE DE TEATRU 8 numere "Comedia" - numărul din iulie 1940 cu semnătura lui Ion Dacian; "Colecţia Cortina" - cuprinde viaţa romanţată a lui Ion Dacian

C - 202

200-220

18 PROGRAME ALE FILARMONICII din stagiuni diferite în perioada interbelică

C - 203 DOUĂ ALBUME CU PARTITURI 1. Emile Waldteufel: 2 danses célèbres pour piano; 2.Erk's Deutscher Liederschatz

50-60


C - 204

260-270

24 DISCURI MUZICALE DIN PERIOADA INTERBELICĂ editate de casele Columbia, Electrola, His Master's Voice, Telefunken; în casete originale

C - 205

370-400

DOUĂ ALBUME - SEVERA MORELLI cu imagini, texte şi documente (dactilografiate şi manuscrise) ale actriţei de la Teatrul Constantin Tănase

C - 206 Lucian Blaga OPERA DRAMATICĂ două volume; cu dedicaţia autorului către Vintilă Horia şi semnătura lui Vintilă Horia; Editura Dacia Traiană, Sibiu, 1942

700-750

C - 207 Al. N. Ştefănescu ADEVĂRUL ŞI ŞTIINŢELE SECRETE ...telepatia, spiritismul, metapsihia, reîncarnarea, lumina astrală, magnetismul vital, astrologie şi horoscop...; Cartea Românească, f.a.

270-300

C. Carte/manuscris Varia şi alte foi

C - 208 30 DE ANI DELA ÎNFIINŢAREA P.C.R. (1921 1951) mapă cu 22 de planşe pentru gazeta de perete

40-50


C - 209

120-140

DOUĂ PUBLICAŢII OMAGIALE "Nichita Stănescu" - Chişinău, 1993; "Nicolae Labiş" Suceava, 1965

C - 210

110-120

REVISTA ORIZONT numerele 1 şi 2/noiembrie - decembrie 1944

C - 211

350-400

SCÂNTEIA ILUSTRATĂ 10 exemplare din anul 1946; setul conţine o raritate bibliofilă - nr. 29 având o fotografie socotită drept o greşeală politică, a fost retras de pe piaţă şi repus cu o lipitură deasupra - setul conţine ambele ipostaze ale numărului

C - 212

220-240

ISTORIA ÎN ETICHETE 30 cartoane cu etichete din anii 1942 - 1976

C - 213 Albert Skira ANUNŢUL EDITURII PENTRU EDIŢIA CÂNTECELE LUI MALDOROR cu o ilustraţie de Salvador Dali 1933

60-70


C - 214

60-70

REVISTA CERCULUI LITERAR - SIBIU nr.1/ianuarie 1945; semnează Radu Stanca, Şt. Augustin Doinaş, Ion D. Sârbu, N. Balotă, I. Negoiţescu

C - 215

35-40

CARTE POŞTALĂ ILUSTRATĂ ANIVERSAREA PARTIDULUI SOCIALIST DIN SAN MARINO (1892 - 1982)

C - 216

60-70

REVISTA RAMURI (1905-1980) cu dedicaţie pentru gazetarul Ion Cumpănaşu; exemplar numerotat nr. 114/1003

C - 217 Colegat REVISTA VREMII - 1922 (AN COMPLET) director Grigore Gafencu; cu numeroase caricaturi

260-270

C - 218 Colegat DUMINICA UNIVERSULUI - 1931 26 numere cu semnături originale şi numeroase ilustraţii din pictura timpului

330-340


C - 219 Colegat UNIVERSUL LITERAR - 1928

130-140

C - 220

500-550

UNIVERSUL LITERAR 24 numere din 1938, 1939, 1942, colaborează Eugen Ionescu, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Radu Gyr, Virgil Carianopol, etc.

C - 221

100-110

ZIARE DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XX "Timpul eminescian" din Cernăuţi - numere colegate din perioada 1938 - 1940; "Romania" - un număr din 1939; "Universul literar" din 1943; "Adevărul literar şi artistic" - număr de Crăciun 1938; "Mitică" - 1941; "Conservatorul" - 1903; "Viitorul" - 1918

C - 222

140-160

L'INDEPENDANCE ROUMAINE numere colegate din perioada iulie - septembrie 1940; conţine articole despre cedarea Ardealului, abdicarea regelui Carol al II-lea, instalarea mareşalului Antonescu etc

C - 223 Colegat REVISTA L'ILLUSTRATION - DIN ANII '30 AI SEC. XX cuprinde tematica "Le Tourisme et l'Automobile"; cu ilustraţii ale unor maşini de epocă celebre

225-250


C - 224 Colegat GAZETA BUCUREŞTILOR numere disparate din perioada octombrie 1917 - martie 1918 cu "noutăţi" de pe front; Bukarester Tagblatt - trei numere din 1918

650-700

C - 225

130-150

AMICUL PROGRESULUI ROMÂN an I, nr.1-12, anul 1893; revistă universală ilustrată

C - 226

500-550

SFÂNTA SCRIPTURĂ "Tradusă după textul grecesc al septuagintei confruntat cu cel ebraic în vremea Maiestăţii Sale Carol II, regele tuturor românilor"; Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1936

C - 227

830-860

63 NUMERE - EDIŢII SPECIALE ALE ZIARELOR: Universul, Curentul, Timpul etc. din perioada interbelică anunţând evenimente importante (sosirea regelui Carol al II-lea la 8 iunie 1930, abdicarea regelui Carol al II-lea, proclamaţia lui Antonescu din 1941, rebeliunea legionară, etc.)

C - 228 LUMEA NOUĂ (DOUĂ NUMERE) ŞI SOCIALISMUL (ZECE NUMERE DIN 1919 1921) organe ale Partidului Socialist şi ale Uniunii Sindicale, colaborează Marcel Pauker, Cristescu Plăpumaru, Ştefan Voinea şi alţii, conţine spaţii albe (cenzurate)

270-300


C - 229

2100-2200

BUCOVINA - GAZETA ROMÂNEASCĂ PENTRU POLITICĂ, RELIGIE ŞI LITERATURĂ raritate - revistă bilingvă română şi germană; colegat din 26 februarie 1849 (nr. 1) până la 30 decembrie 1849 (nr. 45)

C - 230

120-140

REVISTA FUNDAŢIILOR REGALE, 1941 "Basarabia şi Bucovina - omagiu Mareşalului I. Antonescu"

C - 231

1850-1900

FOAIA PENTRU MINTE, ANIMĂ ŞI LITERATURĂ de la nr. 1 la nr. 46, 1859

C - 232

1100-1200

CURIER DE AMBE SEXE - JURNAL LITERAR periodul II - de la nr.1 la nr. 24

C - 233 COLEGAT - ARITHMETICA cuprinde 4 aritmetici din sec. XIX (1832 - 1862), semnate de I. Eliade, Pop, A. Marin şi Ştefănescu editate în tipografia lui I. Eliad şi Sf. Sava

640-680


C - 234

370-400

REVISTA NOUĂ colegat - an II/1889, director B.P. Haşdeu; Editura Socec, Bucureşti

C - 235 D. Caracostea EXPRESIVITATEA LIMBII ROMÂNE Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1942

90-100

C - 236 Henri (H. sau Henric) Stahl GRAFOLOGIA ŞI EXPERTIZELE ÎN SCRIERI ANONIMUL ŞI FALSUL Editura Cartea Românească, Bucureşti, f.a.

90-100

C - 237

370-400

VIAŢA LITERARĂ colegat - anul 1906

C - 238 Ion Aurel Candrea FOLKLORUL MEDICAL ROMÂN COMPARAT MEDICINA MAGICĂ Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1944

220-250


C. Carte/manuscris Esoterice - ocultism C - 239

90-100

L'HYPNOTISME ET LE MAGNÉTISME. MERVEIILLEUX PHÉNOMÈNES "léthargie, catalepsie, somnambulisme, suggestions"; H. Delarue et Cie Librairie - Éditeurs, Paris, f.a.

C - 240 Docteur J.S. Morand HYPNOTISME ET SUGGESTION Librairie Garnier Frères, Paris, f.a.

110-120

C - 241 Mircea Eliade ALCHIMIA ASIATICĂ - ALCHIMIA CHINEZĂ ŞI INDIANĂ cu dedicaţia autorului către Petru Comarnescu; Editura Cultura Poporului - 1935

400-500

C - 242 Ion Heliade Rădulescu EQUILIBRU ÎNTRE ANTITHESI SAU SPIRITUL ŞI MATERIA "publicat dela 1859 pâna la 1869, Bucuresci"

820-850


C - 243 Henry Frichet PLANTES ET PARFUMS MAGIQUES Éditions Niclaus, Paris, 1926

120-140

C - 244 Paul Morand MAGIE NOIRE cu ilustraţii în culori de Maurice Delavier; J. Ferenczi et fils Éditeurs, 1930

200-220

C - 245 Éliphas Lévi HISTOIRE DE LA MAGIE "ses procédés - ses rites - ses mystères"; cu ilustraţii şi planşe tematice; Librairie Félix Alcan, Paris, 1922

320-340

S. Oferte Speciale Ofertă specială S-1 DARIE MIRCEA DUP (n. 1959 ) SCARĂ fier şi bronz pe soclu din metal, semnat central în partea de jos (T.A.P.) 220 x 90 x 60 cm

24500-25000


S-2 Andra Georgescu (n. 1986 ) PORTRET panou decorativ, pigment textil/pânză de bumbac şi colaj, nesemnat (T.A.P.) 60 x 60 cm

1100-1200

S-3 Cosmin Păulescu (n. 1970 ) VACANŢĂ ITALIANĂ ulei/pânză, semnat, datat 2000 stânga jos (T.A.P.) 200 x 140 cm

8700-8800

S-4 AUREL VLAD (n. 1954 ) PELERINI bronz turnat, nesemnat; lucrarea datează din 2006 (T.A.P.) 26 x 14 x 20 cm

S-5 Adrian Pârvu (n. 1963 ) NUD I cărbune/hârtie, semnat, datat 2010 dreapta jos (T.A.P.) 70 x 50 cm

S-6 Hellene Diana Neagu (n. 1976 ) HARLEQUIN alamă patinată, semnat pe verso(T.A.P.) 167 x 150 cm

11000-12000

1200-1400

12000-12500


S-7 CRISTIAN GAȘPAR (n. 1975 ) ROMÂNIA BRAND acryl/pânză, semnat dreapta jos; lucrarea datează din 2009 (T.A.P.) 50 x 70 cm S-8 Adrian Pârvu (n. 1963 ) ARDERE piatră sculptată, colorată pe soclu de lemn, semnată, datată 2009 pe spate (T.A.P.) h = 157 cm

2200-2400

11000-12000

S-9 Otilia Boeru (n. 1979 ) SCRIERE colaj-triptic, semnate, datate 2009 dreapta jos (T.A.P.) 50 x 120 cm

2700-2900

S - 10 MIHAI TUGEARU (n. 1952 ) GERMINAŢIE bronz turnat, patinat, cizelat, pe soclu de metal, nesemnat (T.A.P.) 160 x 30 x 20 cm

6200-6400


S - 11 Anca Irinciuc (n. 1978 ) LOCURI CU ÎNTÂMPLĂRI I tehnică mixtă (tempera, creioane colorate şi colaj)/hârtie, semnat, datat (20)09 dreapta jos (T.A.P.) 48 x 48 cm

1100-1200

S - 12 Cristina Nedelea (n. 1966 ) CĂLĂTOR I tehnică mixtă (acuarelă, cărbune, creion şi colaj)/hârtie, semnat, datat 1998 lateral stânga (T.A.P.) 83 x 70 cm

1400-1500

S - 13 Dragoş Burlacu (n. 1978 ) IDEE DE ZBOR NO 14 ulei/pânză, nesemnat (T.A.P.) 80 x 100 cm

2700-2800

S - 14 Anca Irinciuc (n. 1978 ) LOCURI CU ÎNTÂMPLĂRI II tehnică mixtă (tempera, creioane colorate şi colaj)/hârtie, semnat, datat (20)08 central în partea de jos (T.A.P.) 48 x 48 cm

1100-1200

S - 15 Iustinian Scărlătescu (n. 1977 ) TRUP ŞI SUFLET I fotografie, serie limitată, exemplarul 1/25 (T.A.P.) 100 x 96 cm

1400-1600

S - 16 Marius Crăiţă Mândră (n. 1969 ) GARD ulei/pânză, semnat, datat 2009 dreapta jos (T.A.P.) 100 x 100 cm

2200-2400


S - 17 Cristina Nedelea (n. 1966 ) CĂLĂTOR II tehnică mixtă (acuarelă, cărbune, creion şi colaj)/hârtie semnat, datat 1998 dreapta jos (T.A.P.) 83 x 70 cm

1400-1600

S - 18 Iustinian Scărlătescu (n. 1977 ) TRUP ŞI SUFLET IV fotografie, serie limitată, exemplarul 1/25 (T.A.P.) 99 x 98,5 cm

1400-1600

S - 19 Maria Răducanu (n.1988) PORTRET bronz turnat, painat, cizelat, semnat dreapta jos la bază (T.A.P.) 17 x 8,5 x 6,5 cm

2700-2900

S - 20 Iustinian Scărlătescu (n. 1977 ) TRUP ŞI SUFLET VI fotografie, serie limitată, exemplarul 1/25 (T.A.P.) 37,5 x 39 cm

S - 21 Silvia Maria Stoica (n. 1977 ) MATERIE - SEMN ÎN ROZ ulei şi materii amorfe/carton, semnat în partea centrală spre dreapta sus (T.A.P.) 70 x 70 cm

600-700

4200-4400


S - 22 Mirela Trăistaru (n. 1972 ) OBSESIE II acryl/pânză, semnat, datat 2007 dreapta jos (T.A.P.) 60 x 60 cm

2700-2900

S - 23 Adrian Arghirescu (n. 1989 ) PANĂ DE CEARĂ bronz turnat, semnat dreapta jos (T.A.P.) 18 x 4 cm

2200-2400

S - 24 Adrian Pârvu (n. 1963 ) NUD III cărbune/hârtie, semnat, datat 2010 dreapta jos (T.A.P.) 70 x 50 cm

1200-1400

S - 25 Iustinian Scărlătescu (n. 1977 ) TRUP ŞI SUFLET VII fotografie, serie limitată, exemplarul 1/25 (T.A.P.) 40,5 x 39 cm

600-700

S - 26 Mirela Trăistaru (n. 1972 ) OBSESIE I acryl/pânză, semnat, datat 2006 stânga jos (T.A.P.) 40 x 40 cm

1700-1900

S - 27 ION GRIGORE ( 1940- ) ULCELE ŞI OALĂ ROŞIE CU FLORI ulei/pânză, semnat dreapta jos; pe verso datat 2008 (T.A.P.)

2200-2400


50 x 60 cm S - 28 Cristina Elena Garabeţeanu (n. 1986 ) ÎN EXTAZ fotografie/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 60 x 90 cm

2200-2400

S - 29 Ciprian Ariciu (n. 1980 ) LACUSTRĂ sculptură din gresie lăcuită, nesemnat (T.A.P.) 50 x 25 x 75 cm

4700-4900

S - 30 Cristina Şerban (n. 1985 ) STRIPES tehnică mixtă (ulei şi colaj)/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 100 x 140 cm

3700-3900

S - 31 Eugen Sandu Raportoru (n. 1961 ) PEISAJ BUCUREŞTEAN I ulei/pânză, semnat, datat 2010 stânga jos (T.A.P.) 60 x 80 cm

2700-2900

S - 32 Ioana Stanca (n. 1987 ) THE DRESSMAKER ulei/pânză, pe verso semnat (T.A.P.) 40 x 39,5 cm

2400-2600

S - 33 Cristina Şerban (n. 1985 ) OFRANDE ulei şi colaj/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.) 100 x 70 cm

2700-2900


S - 34 Alexandru Ghilduş (n. 1952 ) ARCADA cristal optic, semnat lateral dreapta pe soclu (T.A.P.) 27,5 x 19,5 x 5,4 cm

8400-8600

S - 35 TEODOR MORARU ( 1938- ) DRUM ulei/pânză, semnat în imagine, intitulat şi datat 2009 dreapta jos (T.A.P.) 30 x 30 cm

3200-3400

S - 36 Laurenţiu Burlacu (n. 1961 ) FLOR-IN-ANGEL triptic, ulei/pânză, semnat cu monogramă dreapta jos (T.A.P.) 105 x 35 cm (fiecare)

6700-6800

S - 37 Mirela Joja (n. 1989 ) CORPURI PE CORP IV ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

3200-3400

100 x 80 cm

S - 38 Constantin Grigoruţă (n. 1959 ) FRUCTUL PASIUNII I acryl/pânză, semnat, datat 2010 dreapta jos (T.A.P.) 50 x 45 cm

1700-1900


S - 39 Marilena Preda Sânc (n. 1955 ) PEISAJ COSMIC ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 85 x 85 cm

7200-7400

S - 40 Corina Breteanu (n. 1978 ) VEDERE AERIANĂ III ulei şi acryl/pânză, semnat stânga sus (T.A.P.) 70 x 64 cm

2700-2900

S - 41 Gheorghe Marcu (n. 1952 ) VALUL bronz turnat, patinat, cizelat , semnat pe bază (T.A.P.) 27 x 25 x 18 cm

3200-3400

S - 42 Eugen Sandu Raportoru (n. 1961 ) PEISAJ BUCUREŞTEAN II ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 60 x 80 cm

2700-2900

S - 43 Ioana Stanca (n. 1987 ) SINGER acryl/pânză, nesemnat (T.A.P.) 30 x 40 cm

2200-2400

S - 44 Răzvan Lucian Boar (n. 1982 ) 1982 ulei şi acryl/pânză, semnat, intitulat dreapta jos (T.A.P.) 50 x 60 cm

2700-2900

S - 45 Mihai Folea (n.1984) SPAŢIU ulei/pânză, pe verso semnat (T.A.P.) 90 x 120 cm

2200-2400


S - 46 Adela Bonaţ (n. 1981 ) LOCK gresie arsă, serigrafiată, glazurată, nesemnată, intitulat lateral stânga (T.A.P.) 43 x 28 cm

1700-1900

S - 47 Silviu Dancea (n. 1950 ) BUNNY sticlă pictată/soclu de sticlă, nesemnat (T.A.P.) 45 x 27,5 x 26 cm

2700-2900

S - 48 Răzvan Lucian Boar (n. 1982 ) SMIRT TWO ulei/pânză, pe verso semnat (T.A.P.) 40 x 35 cm

3700-3900

S - 49 Adela Bonaţ (n. 1981 ) MADAME BUTTERFLAY gresie arsă, serigrafiată, glazurată, nesemnată (T.A.P.) 43 x 28 cm

1700-1900

S - 50 Andrei Florin Tudoran (n. 1987 ) IUDITA ŞI HOLOFERN ulei/pânză, semnat, datat 2010 dreapta jos (T.A.P.) 150 x 150 cm

9100-9200


S - 51 Silviu Dancea (n. 1950 ) ZIPPER sticlă pictată/soclu de sticlă, nesemnat (T.A.P.) 45 x 27,5 x 26 cm

2700-2900

S - 52 Sevan Szekely (n. 1988 ) RĂPIREA DIN SERAI I ulei şi acryl/pânză, semnat, datat 2010 stânga jos (T.A.P.) 40 x 50 cm

3700-3900

S - 53 Andrei Florin Tudoran (n. 1987 ) ALEGORIE I ulei/pânză, semnat, datat 19.XI.2009 dreapta jos (T.A.P.) 60 x 60 cm

4200-4400

S - 54 Silviu Dancea (n. 1950 ) ACID sticlă pictată/soclu de sticlă, nesemnat (T.A.P.) 45 x 27,5 x 26 cm

2700-2900

S - 55 Sevan Szekely (n. 1988 ) RĂPIREA DIN SERAI II ulei/pânză, semnat, datat 2010 dreapta jos (T.A.P.) 40 x 50 cm

3700-3900


S - 56 Laurenţiu Burlacu (n. 1961 ) MAYA ulei/pânză, semnat cu monogramă dreapta jos (T.A.P.) 100 x 70 cm

6200-6400

S - 57 Cristian Şuteu (n. 1976 ) TORS tehnică mixtă (ulei, tempera şi foiţă de aur)/pânză, semnat, datat 2004 pe latura din stânga (T.A.P.) 100 x 100 cm

4200-4400

S - 58 Corina Breteanu (n. 1978 ) VEDERE AERIANĂ II ulei şi acryl/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.) 100 x 100 cm

4200-4400

S - 59 Irina Lișca (n. 1941 ) CALUL COPILĂRIEI acryl/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 60 x 40 cm

1900-2000

S - 60 Gabriela Dobre (n. 1984 ) TROFEUL - TATIANA STEPA sticlă suflată/soclu de granit, semnată pe soclu în partea din spate (T.A.P.) 20 x 7 x 5 cm

900-1000


S - 61 Şerban Alexandru Cornelici (n.1987) PERLE acryl/pânză, semnat, datat 2009 dreapta jos (T.A.P.) 70 x 70 cm

2200-2400

S - 62 Cristian Olteanu (n. 1970 ) SFÂNTUL MUCENIC APELIS frescă/pânză de sac caşerată pe panou, nesemnat (T.A.P.) 125 x 61 cm

1900-2100

S - 63 Răzvan Constantin Caratănase (n.1985) DERAPAREA TENTATIVELOR GEOMETRICE ÎN PERIMETRUL UMAN aquaforte, intitulat şi datat 2010 sub imagine, semnat dreapta jos (T.A.P.) 85 x 62 cm

1500-1700

S - 64 Cristian Olteanu (n. 1970 ) IOAN BOTEZĂTORUL frescă/pânză de sac caşerată pe panou, nesemnat (T.A.P.) 61 x 95 cm

1900-2100

S - 65 Maria Niculescu (n. 1963 ) COMPOZIŢIE ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 70 x 70 cm

3200-3400


S - 66 Vladimir Dan Predescu (n. 1928 ) MATERNITATE marmură cizelată, semnata lateral dreapta jos (T.A.P.) 37 x 19 x 19,5 cm

9200-9400

S - 67 Nicolae Ilie (n.1975) CĂMAŞĂ ulei/pânză, semnat, datat 2008 stânga jos (T.A.P.) 70 x 70 cm

1800-2000

S - 68 Silviu Dancea (n. 1950 ) ENGRAVED sticlă pictată/soclu de sticlă, nesemnat (T.A.P.) 45 x 27,5 x 26 cm

2700-2900

S - 69 Giorgiana Manea Josan (n. 1973 ) ANDALUSIA ulei/pânză, semnat dreapta jos cu monogramă (T.A.P.) 110 x 100 cm

4300-4400

S - 70 Eusebiu Josan (n. 1968 ) SFÂNTA TREIME ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 100 x 100 cm

3200-3400

S - 71 Simona Predescu (n. 1965 ) RITUAL ulei/pânză, semnat central în imagine cu monogramă (T.A.P.) 96 x 96 cm

6200-6400


S - 72 VALERIU MLADIN (n. 1958 ) ADAM ulei/pânză, semnat lateral dreapta (T.A.P.) 60 x 60 cm

4200-4400

S - 73 Cătălin Bădărău (n. 1981 ) GRUP UMAN sculptură ceramică/soclu de lemn, nesemnat (T.A.P.) 30 x 60 cm (fără soclu)

5200-5400

S - 74 Ilie Rusu (n. 1956 ) OBIECT I porţelan colorat în masă, semnat cu monogramă stânga sus (T.A.P.) 8,5 x 10 x 29 cm

1000-1200

S - 75 Raluca Elena Barzu (n. 1982 ) FĂRĂ TITLU acryl/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 100 x 40 cm

1800-1900


S - 76 Ilie Rusu (n. 1956 ) OBIECT II porţelan colorat în masă, semnat cu monogramă central în partea de sus (T.A.P.) 12 x 8 x 30 cm

1000-1200

S - 77 Anca Brânzaş (n. 1986 ) AUTOPORTRET ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 120 x 80 cm

3200-3400

S - 78 Liviu Epuraş (n. 1981 ) ARHEOLOGIE - ÎN CĂUTAREA GRADIVEI tehnică mixtă/hârtie, semnat central în partea de jos (T.A.P.) 65 x 81 cm

1200-1400

S - 79 Alexandru Rădvan (n. 1977 ) BĂRBAT CU CÂINE acryl/pânză, semnat, datat 2003 dreapta jos (T.A.P.) 70 x 100 cm

6000-6200

S - 80 Daniela Dincă (n. 1986 ) PIŢIPOANCĂ LA MARE acryl/pânză, pe verso semnat (T.A.P.) 80 x 60 cm

1200-1400


S - 81 Laurenţiu Burlacu (n. 1961 ) CONSTANTA LUI PLANK ulei/pânză, semnat cu monogramă dreapta jos (T.A.P.) 100 x 70 cm

6200-6400

S - 82 Irina Lișca (n. 1941 ) RECVIEM PENTRU O MAŞINĂ DE CUSUT acryl/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 61 x 80 cm

3100-3200

S - 83 Mariana Gabăr (n. 1959 ) PORT ÎN DELFT tehnică flamandă, glasiuri de ulei/panou de lemn, semnat stânga jos (T.A.P.) 32 x 25 cm

1400-1500

S - 84 Raluca Daniela Hoisan (n.1974) URBART I acryl/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.) 132 x 86,5 cm

5200-5400

S - 85 Şerban Alexandru Cornelici (n.1987) OGLINDĂ acryl/pânză, semnat, datat 2009 dreapta jos (T.A.P.) 70 x 70 cm

1700-1900


S - 86 Marius Vasile Barb (n. 1968 ) NUD ulei/pânză, semnat dreapta jos, datat 2010 stânga jos (T.A.P.) 70 x 90 cm

2200-2400

S - 87 Vladimir Dan Predescu (n. 1928 ) ONDINA bronz turnat, patinat, cizelat, semnat pe spate la baza lucrări (T.A.P.) 22 x 27 x 46 cm (fără soclu)

6200-6400

S - 88 Petre Achiţenie (n. 1962) AMURG ulei/pânză, semnat, datat 2005 dreapta jos (T.A.P.) 100 x 80 cm

8200-8400

S - 89 Giorgiana Manea Josan (n. 1973 ) POVESTEA ARMENEASCĂ ulei/pânză, semnat stânga jos cu monogramă (T.A.P.) 120 x 85 cm

4300-4400

S - 90 Ioan Popa (n. 1954 ) ZOO IX ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 100 x 80 cm

8200-8400

S - 91 Lucian Butucariu (n. 1958 ) STRUCTURĂ ALBASTRĂ sticlă fuzionată, pe verso semnat (T.A.P.) 60 x 60 x 15 cm

3200-3400


S - 92 Liviu Epuraş (n. 1981 ) ARHEOLOGIE - ADÂNCUL MĂRII NEGRE tehnică mixtă/hârtie lipită pe lemn, nesemnat (T.A.P.) 77 x 43 x 25 cm

1700-1900

S - 93 DANIEL CRĂCIUN (n. 1970 ) THE JOURNEY acryl/pânză, semnat, datat 2009 dreapta jos (T.A.P.) 80 x 100 cm

3200-3400

S - 94 Alexandru Rădvan (n. 1977 ) LEDA CU LEBĂDA acryl/pânză, semnat, datat 2003 dreapta jos (T.A.P.) 100 x 70 cm

6000-6200

S - 95 Daniele Frumuşanu (n.1961) ATINGEREA FOCULUI IV panou decorativ, semnat pe spate (T.A.P.) 90 x 85 cm

4200-4400

S - 96 Daniela Dincă (n. 1986 ) PIŢIPOANCĂ ÎN OGLINDĂ acryl/pânză, pe verso semnat (T.A.P.) 80 x 60 cm

1200-1400


S - 97 Bogdan Mateiaş (n. 1978 ) FAKE HISTORY II acryl/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 150 x 100 cm

4700-4900

S - 98 Florentin Sârbu (n. 1973 ) METAMORFISM gresie patinată, nesemnată (T.A.P.) 38 x 30 x 22 cm

2600-2800

S - 99 Bogdan Mateiaş (n. 1978 ) FAKE HISTORY I acryl/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 150 x 100 cm

4700-4900

S - 100 Gabriel Bălaşa (n. 1984 ) POSEDARE acryl şi ulei/pânză, pe verso semnat (T.A.P.) 60 x 80 cm

3400-3600


S - 101 CRISTINA REKA CSAPO DUP (n. 1967 ) RELICVARIU II bronz turnat, cizelat pe soclu de lemn, nesemnat (T.A.P.) 125 x 35 x 25 cm

12500-13000

S - 102 Maria Niculescu (n. 1963 ) PARIS acryl/pânză, pe verso semnat (T.A.P.) 120 x 120 cm

4200-4400

S - 103 Mariana Câmpeanu Manea (n. 1970 ) NOAPTEA MACILOR acryl/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 70 x 50 cm

1100-1300

S - 104 LISANDRU NEAMȚU (n. 1970 ) SITUATION IV acryl/pânză, semnat în partea centrală sus (T.A.P.) 80 x 80 cm

4200-4400


S - 105 CRISTINA REKA CSAPO DUP (n. 1967 ) RELICVARIU I bronz turnat, cizelat pe soclu de lemn, nesemnat (T.A.P.) 140 x 50 x 25 cm

12500-13000

S - 106 VASILE TOLAN (n. 1953 ) FĂRĂ TITLU acryl/carton, semnat, datat 2009 stânga jos (T.A.P.) 45 x 45 cm

4200-4400

S - 107 GETA CARAGIU GHEORGHIȚĂ (n. 1929 ) TORS bronz turnat, patinat, cizelat, semnat, datat 2001 pe spate (T.A.P.) 25 x 17 x 15 cm

6200-6400

S - 108 TEODOR MORARU ( 1938- ) FRAGMENTE ulei/pânză, semnat, datat 2009 în imagine, intitulat central în partea jos (T.A.P.) 30 x 30 cm

3200-3400

S - 109 Ana Petrovici Popescu (n. 1986 ) TREI DE ROŞU ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 14 x 23 cm S - 110 ANCA BOERIU (n. 1957 ) ATINGERE monoprint aquaforte/pânză, pe verso semnat (T.A.P.) 150 x 120 cm

700-900

10500-11000


S - 111 Laurenţiu Ruţă (n.1955) SCAUN SPIN instaleţie lemn, semnat pe soclu (T.A.P.) 75 x 75 x 35 cm

2700-2800

S - 112 Corina Raiciu (n. 1982 ) TOGHETHER ulei/pânză, semnat, datat 2010 stânga jos (T.A.P.) 100 x 100 cm

1700-1900

S - 113 Mihai Florea (n. 1986 ) BLUE BULLSHIT ulei/pânză, pe verso semnat (T.A.P.) 80 x 100 cm

2700-2900

S - 114 Irina Broboană (n. 1986 ) STUCK IN WANDERLAND ulei/pânză, semnat pe şasiu (T.A.P.) 100 x 100 cm

2200-2400

S - 115 Simona Dobrescu (n. 1980 ) FILLING acryl/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 70 x 70 cm

1800-2000

S - 116 Flavia Mihaela Lupu (n. 1986 ) LITERE IZOLATE tehnică mixtă (tencuială pe bază de marmură naturală şi acryl)/pânză, semnat, datat 2010 pe şasiu (T.A.P.) 120 x 100 cm

2200-2400


S - 117 Ilie Rusu (n. 1956 ) COMPOZIŢIE gresie colorată, semnată în monogramă, datată 2010 stânga jos (T.A.P.) 10 x 44 x 46 cm

1400-1600

S - 118 Eusebiu Josan (n. 1968 ) CAIN ŞI ABEL ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 100 x 140 cm

4200-4400

S - 119 Mariana Câmpeanu Manea (n. 1970 ) INTERIOR IV ulei şi colaj/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 100 x 140 cm

3700-3900

S - 120 Marius Vasile Barb (n. 1968 ) COMPOZIŢIE ulei/pânză, semnat stânga jos, datat 2008 dreapta jos (T.A.P.) 90 x 90 cm

2200-2400

S - 121 Casia Csehi (n. 1953 ) ION tehnică mixtă (guaşă şi tuşuri colorate)/hârtie manuală, semnat, datat 2009 dreapta jos (T.A.P.) 80 x 50 cm

1800-2000

S - 122 FLORIN STOICIU (n. 1965 ) MASKA V monoprint, aquathinta, semnat, datat 2010 dreapta jos (T.A.P.) 35 x 20 cm

8100-8200


S - 123 Teodor Botiş (n. 1938 ) FLORI DE CÂMP ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 40 x 40 cm

4200-4400

S - 124 GETA CARAGIU GHEORGHIȚĂ (n. 1929 ) BALADĂ bronz turnat, patinat, cizelat , nesemnat (T.A.P.) 10 x 28 x 30 cm

8400-8600

S - 125 VASILE TOLAN (n. 1953 ) H12 litografie, intitulat, semnat, datat 04.02.93, numerotat 1/5 sub imagine (T.A.P.) 64 x 89 cm

3200-3400

S - 126 Petru Lucaci (n. 1956) NOCTUMBRE tehnică mixtă (cărbune de lemn şi ceară)/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 100 x 100 cm

6300-6600

S - 127 Marian Mihalache (n. 1982 ) MUZICA TIMPULUI sticlă turnată şi lemn, semnat central în partea de jos (T.A.P.) 60 x 30 x 25 cm

3200-3400

S - 128 Mariana Gabăr (n. 1959 ) COMPOZIŢIE acryl/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 120 x 100 cm

1200-1400


D. Arta Plastica Fotografie D-8

520-540

FOTOGRAFIE - REGINA ELISABETA LA CASTELUL PELEŞ DIN SINAIA (1897), Atelier Mandy Franz având urmele unei dedicaţii a Reginei D. Arta Plastica Artisti contemporani D-1 PETRE VELICU (n. 1950 ) PORTRET DE BĂTRÂN ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

3700-3900

40 x 30,5 cm

D-2 VILMOS PODOLYAK (n. 1943 ) FLORI DE TOAMNĂ ulei/carton p.f.l., semnat dreapta jos (T.A.P.)

1000-1200

43,5 x 34,5 cm

D-3 MARIA PELMUȘ (n. 1974 ) FOR SALE ulei/pânză/carton, nesemnat (T.A.P.) 70 x 80 cm

1200-1400


D-4 Vasile Mureşan Murivale (n. 1957 ) TREZOR AFECTIV foto obiect - colaj foto, acryl şi inserţii metalice/pânză, semnat dreapta jos; pe verso intitulat (T.A.P.)

2600-2800

80 x 80 x 2 cm

D-5 Nicolae Săftoiu (n. 1935 ) FATA MĂRII creion conté şi pastel/hârtie, semnat, datat 2008 dreapta jos (T.A.P.) 34,3 x 48,2 cm

1400-1600

D-6 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) BĂRĂGAN III ulei/pânză, semnat la mijloc cu ocru; pe verso semnat, intitulat, datat 1975 (T.A.P.) 40 x 50 cm

7500-7900

D-7 AUREL NEDEL ( 1930-2014 ) PRIMĂVARA ÎN LIVADĂ ulei/carton, semnat dreapta jos în pastă. Lucrarea provine din colecţia dr. Georgescu - Urziceni (T.A.P.)

3500-3600

39,8 x 52,3 cm D-8 TRAIAN BRĂDEAN ( 1927-2013 ) CAI tuş sepia, acuarelă/hârtie, semnat, datat (19)92 dreapta jos. Lucrarea provine din colecţia dr. Georgescu Urziceni (T.A.P.) 16,5 x 18,5 cm

1400-1600


D-9 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) PRIMĂVARĂ ulei/pânză/carton, semnat, datat (19)93 stânga jos. Lucrarea provine din colecţia dr. Georgescu - Urziceni (T.A.P.)

4200-4400

37,5 x 38 cm D - 10 MEDI (MARGARETA) WECHSLER DINU ( 19082016 ) SOZOPOL acuarelă/hârtie, semnat, localizat, datat 1957 dreapta jos (T.A.P.)

1200-1400

35 x 61,5 cm D - 11 Angela Tomaselli (n. 1943 ) COMPOZIŢIE tehnică mixtă/hârtie, semnat, datat 1997 dreapta jos (T.A.P.)

1000-1200

50 x 34 cm

D. Arta Plastica Grafica, acuarela D - 12 ION DOBOȘARIU CASĂ CU PRIDVOR acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

600-800

24,3 x 34 cm D - 13 ANTON KAINDL ( 1872-1951 ) CASTELUL BRAN şase gravuri din ciclul celor comandate de Casa Regală din România. În ultimii ani, gravorului Kaindl i-au fost consacrate expoziţii la Muzeul Naţional Cotroceni şi Muzeul Satului (T.A.P.)

2300-2500


D - 14 JULES PERAHIM ( 1914-2008 ) PETROLUL tuş cu peniţa şi pensula/hârtie bej, semnat, datat (19)45 dreapta jos. Lucrarea este reprodusă în revista "Orizont" nr.3/ian.1946, pag.8; revista însoţeşte lucrarea (T.A.P.)

2000-2200

49,7 x 39 cm

D - 15 PAUL UZUM ( 1911-? ) LA RÂU monotipie color, semnat dreapta jos, datat (1)965 stânga jos (T.A.P)

1200-1400

34 x 43 cm D - 16 ION PANTELI STANCIU ( 1901-1981 ) PESCARI ÎN DELTĂ conte şi pastel/hârtie, semnat la mijloc lateral dreapta (T.A.P.)

900-1100

22,3 x 29,5 cm D - 17 ANTON KAINDL ( 1872-1951 ) CASTELUL BALCIC şapte gravuri din ciclul celor comandate de Casa Regală din România. În ultimii ani, gravorului Kaindl i-au fost consacrate expoziţii la Muzeul Naţional Cotroceni şi Muzeul Satului (T.A.P.)

2600-2800


D - 18 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872-1944 ) ŢIGANCĂ CU PIPĂ litografie, semnat, datat 1918 dreapta jos în placă (T.A.P.)

900-1000

20 x 15 cm D - 19 NUNI DONA ( 1916-2009 ) STRADĂ LA BALCIC acuarelă şi tuş/hârtie, semnat, localizat dreapta jos (T.A.P.) 19 x 25 cm

1400-1600

D - 20 MINA BYCK WEPPER ( 1900-1964 ) LECTURĂ tuş/hârtie, semnat dreapta jos cu monogramă (T.A.P.)

1000-1200

17 x 39 cm D - 21 D. SZILAGYI PEISAJ DIN BALCIC acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos, localizat stânga jos (T.A.P.)

1200-1400

15 x 21,3 cm D - 22 BOGDAN PIETRIȘ ( 1945-2006 ) NUD PE CANAPEA pastel/hârtie, semnat dreapta jos; pe verso dedicaţie pentru sculptorul Virgil Suciu (T.A.P.)

29 x 48,5 cm

1600-1800


D - 23 MICAELA ELEUTHERIADE ( 1900-1984 ) NUD cărbune/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

1400-1600

49 x 34 cm

D - 24 AUREL BĂEȘU ( 1896-1928 ) BĂRBAŢI ŞEZÂND - STUDIU grafit/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 20,7 x 28 cm

900-1100

D - 25 LUCIA DEM(ETRIADE) BĂLĂCESCU ( 18951979 ) TOAMNA ÎN ORAŞ carioca şi cerapastel/hârtie, semnat, datat (1)963 dreapta jos (T.A.P.) 30 x 42 cm

1700-1900

D - 26 CONSTANTIN ISACHIE POPESCU ( 1888-1967 ) GALA GALACTION creion/hârtie, semnat şi datat 9 april (1)926 stânga jos; cu dedicaţie olografă: "Scriitorului Gala Galaction spre aducere aminte de pe vaporul Dacia în drum spre Erusalim (T.A.P.)

1400-1600

27 x 19 cm D - 27 CATUL BOGDAN ( 1897-1978 ) NUD ŞEZÂND acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 59,5 x 41,5 cm

3200-3400


D - 28 AUREL JIQUIDI ( 1896-1962 ) INTERIOR DE CAFENEA tuş/hârtie, semnat, datat (19)35 dreapta jos, intitulat stânga jos (T.A.P.)

1400-1600

25,7 x 19 cm D - 29 LUCIA DEM(ETRIADE) BĂLĂCESCU ( 18951979 ) PESTE POD flaumaster şi ceracolor/hârtie, semnat, datat (1)963 centru spre dreapta (T.A.P.) 30 x 42 cm

1700-1900

D - 30 LUCIAN GRIGORESCU ( 1894-1965 ) POD PESTE ARGEŞ acuarelă/hârtie, semnat stânga jos cu creionul (T.A.P.) 19,5 x 27,5 cm

2200-2400

D - 31 C.C. CONSTANTINESCU (ALI BABA) ( 18971967 ) REGINA MARIA DESENÂND - BALCIC creion şi acuarelă/hârtie, semnat în partea de jos central, datare aproximativă 1937 (T.A.P.) 34,5 x 24,5 cm

1700-1900

D - 32 GHELMAN LAZĂR ( 1887-1976 ) TÂNĂRĂ LA OGLINDĂ pastel/hârtie, semnat, datat 1936 dreapta sus (T.A.P.) 36,5 x 27,5 cm

1800-2000

D - 33 GHEORGHE IONESCU SIN ( 1896-1988 ) LA PLAJĂ tempera şi acuarelă/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.) 42 x 58,7 cm

2700-2900


D - 34 IOSIF ROSENBLUT ( 1894-1975 ) NUFERI ROZ tempera/carton subţire, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1800-2000

35 x 7,5 cm D - 35 EVA CERBU SIEGLER ( 1924-2008 ) COLECTIVISTUL TUDOR COJOCARU linogravură color/hârtie bej, semnat, datat 1960 dreapta jos, intitulat stânga jos (T.A.P.)

900-1000

44 x 27 cm D - 36 THEODOR PALLADY ( 1871-1956 ) NUD PE FOTOLIU ALBASTRU creion şi acuarelă/hârtie, semnat pe latura stângă la mijloc cu monogramă (T.A.P.)

11000-12000

30 x 19,5 cm

D - 37 WANDA SACHELARIE VLADIMIRESCU ( 19162008 ) PERSONAJ tehnică mixtă (flaumaster, tuş şi tempera)/ hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.) 32,5 x 18 cm

1000-1200

D - 38 CATUL BOGDAN ( 1897-1978 ) CASĂ ÎN BRETAGNE acuarelă şi creion/hârtie, semnat în monogramă stânga sus (T.A.P.)

1100-1300

17 x 12,7 cm


D - 39 MIHU VULCĂNESCU ( 1937-1994 ) SCRIITORUL tuş cu peniţa/hârtie, semnat dreapta jos în imagine (T.A.P.) 29,2 x 20,3 cm

1000-1200

D - 40 ION PACEA ( 1924-1999 ) GOLFUL tehnică mixtă (guaşă, tempera, acryl şi colaj)/hârtie, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.) 49,5 x 65 cm

3300-3600

D - 41 NICOLAE TONITZA ( 1886-1940 ) NUD tuş cu băţul/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

11000-12000

19,5 x 22 cm D - 42 ION PANTELI STANCIU ( 1901-1981 ) CREANGA CU MERE acuarelă/hârtie, semnat, datat 1933 stânga jos (T.A.P.)

1600-1800

33 x 49 cm D - 43 CĂLIN ALUPI ( 1906-1988 ) PAZNICUL (MOŞ LEON) creion/hârtie, intitulat, localizat Urziceni, datat 1.IV.1961, semnat central în partea de jos. Lucrarea provine din colecţia dr. Georgescu - Urziceni (T.A.P.) 26,2 X 19,5 cm

1200-1400

D - 44 CATUL BOGDAN ( 1897-1978 ) CAIET DE SCHIŢE ŞI ÎNSEMNĂRI PARIZIENE caietul cuprinde 46 file ce cuprind însemnările artistului în limba franceză şi diverse schiţe, provine din colecţia familiei (T.A.P.)

2700-2900


D - 45 THEODOR PALLADY ( 1871-1956 ) BUNICĂ CU NEPOŢEL creion şi acuarelă/hârtie, cu însemnare olografă în partea de jos, nesemnat (T.A.P.)

1700-1900

19,5 x 12,7 cm

D. Arta Plastica Pictura D - 46 ION MIREA ( 1912-1987 ) TRANDAFIRI SĂLBATICI ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 35,5 x 31 cm

6200-6400

D - 47 CONSTANTIN VLĂDESCU ( 1890-1951 ) LUMINIŞ ulei/carton, semnat stânga jos cu roşu (T.A.P.)

2400-2600

60 x 50 cm D - 48 Nicolae Popa ( 1901-1962 ) MAHALA IEŞEANĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 35 x 44 cm

2600-2800

D - 49 GHEORGHE ZIDARU ( 1923-1993 ) PE PLAJĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

2000-2200

35 x 50 cm


D - 50 THEODOR CATELIU ( 1855-? ) TRANDAFIRI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

2400-2600

60 x 50 cm D - 51

1400-1600

CAI ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos cu litere slave, localizat Capri, perioada interbelică (T.A.P.) 23,5 x 32,5 cm D - 52 RICHARD MEINL MAYOL ( 1896-1972 ) NATURĂ STATICĂ CU FRUCTE ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 41 x 49 cm

4500-4700

D - 53 AURELIA MARIA FRÂNCULESCU ( 1922-? ) VAS CU FLORI DE CÂMP ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 51,5 x 39,5 cm

1400-1500

D - 54 VASILE DOBRIAN ( 1912-1999 ) TIMP RISIPIT ulei/pânză, dublu semnat în monogramă şi "Dobrian", datat (19)72 dreapta jos (T.A.P.) 45 x 61,5 cm

4200-4400

D - 55 SPIRU VERGULESCU ( 1934-2007 ) MARGARETE EXOTICE ulei/carton, semnat dreapta jos cu roşu; pe verso semnat, intitulat, datat 1980 (T.A.P.)

2200-2400

29,3 x 24,5 cm


D - 56 RAUL EGON LEBEL ( 1907-2006 ) ROMÂNIA ulei/pânză, semnat dreapta sus; lucrarea a participat la expoziţia "Un secol de culoare" - 2007 şi este reprodusă în catalogul acestei expoziţii la pagina 84 (T.A.P.)

4200-4400

68 x 50 cm D - 57 NICOLAE TEMPEANU ( 1883-1937 ) NOCTURNĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 49 x 35 cm

2400-2600

D - 58 I. von Böck UN PRELAT ulei/pânză, semnat, datat 1869 dreapta jos (T.A.P.) 74 x 55 cm

7200-7400

D - 59 NICOLAE I. (NICOLA) ALEXANDRESCU ( 18841957 ) FLORI ROŞII ulei/carton, semnat, datat (1)925 stânga jos (T.A.P.) 29,5 x 21 cm

1600-1800

D - 60 DAN BĂJENARU ( 1900-1988 ) NUD VĂZUT DIN SPATE ulei/pânză, semnat dreapta jos cu alb (T.A.P.)

4700-4900

46 x 66 cm


D - 61 ANA ASVADUROVA CIUCURENCU ( 19031972 ) PORTRET ulei/carton, nesemnat, nedatat (T.A.P.)

2600-2800

60,5 x 46,5 cm D - 62 ERNO TIBOR ( 1885-1945 ) CĂRUŢĂ ÎN PORT ulei/pânză de sac, semnat stânga jos prin zgrafitare (T.A.P.) 33,7 x 44 cm D - 63 CONSTANTIN ARTACHINO ( 1870-1954 ) PEISAJ CU GEAMIE ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 49,5 x 39,5 cm

D - 64 EUGENIA FILOTTI ATANASIU ( 1880-1968 ) CĂLŢUNAŞI ulei/carton, semnat central în partea de sus în pastă (T.A.P.)

2700-2900

10500-11000

1400-1600

34,5 x 34,5 cm (în tondo) D - 65 LILI PANCU ( 1908-2004 ) TÂNĂRĂ ÎN FOTOLIU ulei/pânză fără şasiu, semnat, datat (1)940 stânga jos cu alb (T.A.P.)

65 x 50 cm

6200-6400


D - 66 PETRE BULGĂRAȘ ( 1884-1939 ) MERE VERZI ulei/carton, semnat, datat 1921 stânga jos cu roşu (T.A.P.)

2200-2400

49 x 66,5 cm D - 67 GHEORGHE VÂNĂTORU ( 1905-1983 ) NATURĂ STATICĂ CU FLORI ulei/carton, semnat stânga jos. "Natura statică cu flori" oferă un exemplu tipic al viziunii riguroase a lui Gh. Vânătoru, în care este căutată preţiozitatea pastei, acea sclipire minerală a materiei, dar şi a capacităţii sale de colorist, ilustrată în roşurile puternic aplicate pe fundaluri mai reci şi mai liniştite. (T.A.P.) 59,5 x 48,5 cm

14500-15000

D - 68 PARTOG VARTANIAN ( 1898-1954 ) PEISAJ DE IARNĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 49 x 69,5 cm

3000-3200

D - 69 GHEORGHE POPESCU ( 1903-1975 ) GOSPODĂRIE ŢĂRĂNEASCĂ LA MUNTE ulei/carton, nesemnat; pe verso "Portretul lui Jean D'leresty", compozitor - unchiul artistului pictat în 1946, semnat dreapta jos, cu însemnarea lui Vlad Popescu fiul pictorului (T.A.P.) 68 x 48,5 cm

7700-7900

D - 70 MIRCEA VELEA ( 1924-1993 ) DRUM SPRE MARE - SULINA ulei/pânză, semnat şi datat (19)88 dreapta jos cu monogramă; lucrarea a participat la expoziţia "Colecţia Boris Paraschivescu" - Muzeul Judeţean Prahova (T.A.P.) 38 x 50 cm

2800-3000


D - 71 OCTAV ANGHELUȚĂ ( 1904-1979 ) ÎN ŞEZLONG LA MOGOŞOAIA ulei/carton, nesemnat, nedatat; pe verso "Atelierul lui Kimon Loghi"; lucrarea provine din colecţia Geta Angheluţă şi a participat la retrospectiva Octav Angheluţă - Palatul Şuţu 2009, fiind reprodusă în catalogul acestei expoziţii la pag. 127 (T.A.P.)

5200-5400

60 x 44 cm D - 72 MIRCEA VELEA ( 1924-1993 ) LA BABADAG ulei/carton; pe verso semnat, datat 1957, intitulat (T.A.P.)

4200-4400

49,5 x 56 cm D - 73 PAUL VERONA ( 1897-1966 ) VAS CU TRANDAFIRI ulei/carton, semnat, datat (19)39 stânga jos; pe verso "Iarnă cu schiori" (T.A.P.)

4800-5000

45,5 x 60,5 cm

D - 74 ARTHUR (GARGUROMIN) VERONA ( 18681946 ) PARC LA PARIS ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.) 52 x 40,5 cm

11000-12000

D - 75 ELENA VAVILYNA ( 1901-1971 ) VAS CU MARGARETE ulei/carton, semnat, datat 1926 stânga jos (T.A.P.) 71 x 58 cm

3600-3800


D - 76 Emilian Lăzărescu ( 1878-1934 ) ATACUL DE LA SMÂRDAN copie după Grigorescu; ulei/pânză, semnat, datat 1900 stânga jos (T.A.P.)

9200-9400

40 x 55,7 cm D - 77 GHEORGHE POPESCU ( 1903-1975 ) NATURĂ STATICĂ DE PAŞTI ulei/carton, semnat, datat 1939 dreapta jos (T.A.P.)

3600-3800

45 x 35 cm

D - 78 DAN BĂJENARU ( 1900-1988 ) FLORI ulei/pânză, semnat, datat (1)950 dreapta jos (T.A.P.) 57 x 72,5 cm

2200-2400

D - 79 GEORGE MATEI CANTACUZINO ( 1899-1960 ) PEISAJ CU PUNTE ŞI CAMPANILĂ - VICENZA ulei/pânză, semnat, datat 1933 dreapta jos; intitulat şi localizat pe şasiu (T.A.P.) 65 x 55 cm

3100-3300

D - 80 Marin Pencea ( 1939-2003 ) PEISAJ LA BĂLĂNOAIA ulei/carton, semnat, datat (19)90 dreapta jos (T.A.P.) 33,5 x 46 cm

1200-1400

D - 81 MAGDALENA RĂDULESCU ( 1902-1982 ) CAVALCADĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 40,5 x 59,5 cm

10500-11000


D - 82 AURELIAN BUCĂTARU ( 1909-1991 ) PEISAJ MONTAN ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1200-1400

38 x 48,5 cm D - 83 Louis Auguste Auguin ( 1824-1903 ) LES ROCHERS AU BORD DE LA VIENNE ulei/pânză, semnat stânga jos; pe verso semnat, datat 1880 şi localizat (T.A.P.)

12000-14000

50 x 61 cm D - 84 VIRGIL ALMĂȘANU ( 1926-2009 ) FLORI DE CÂMP ulei/pânză, semnat dreapta jos cu monogramă (T.A.P.) 50 x 50 cm

4700-4900

D - 85 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) NATURĂ STATICĂ CU FRUCTE ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

6200-6400

28 x 31 cm D - 86 JEAN NEYLIES ( 1869-1938 ) STRADĂ ÎN MAGREB ulei/carton, semnat, localizat Paris, datat 1889 dreapta jos (T.A.P.) 46 x 37 cm

3700-3900


D - 87 PAN (PANDELE) IOANID ( 1878-1956 ) ŞATRĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1400-1600

42,5 x 51,5 cm D - 88 ION THEODORESCU SION ( 1882-1939 ) FÂNTÂNA DIN BALCIC ulei/pânză, semnat stânga jos. Compoziţia intitulată "Fântână la Balcic" reprezintă nu numai o ilustrare perfectă a universului tematic pe care Ion Theodorescu Sion l-a abordat cu vădită satisfacţie, cât mai ales a direcţiei sale stilistice orientată spre un monumentalism de tip decorativ, întemeiat pe ordonarea ritmică a volumelor. (T.A.P.)

51000-52000

89,5 x 71 cm D - 89 ION MARINESCU VÂLSAN ( 1866-1935 ) LA ARAT ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

1900-2000

32 x 42,5 cm D - 90

1200-1400

PEISAJ CU BISERICĂ ulei/pânză, semnat indescifrabil, datat 1938 dreapta jos T.A.P.)

42 x 53,5 cm D - 91 JEAN NEYLIES ( 1869-1938 ) ŢĂRĂNCI LA PIAŢĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.) 42 x 36,5 cm

5600-5800


D - 92 GHEORGHE PETRAȘCU ( 1872-1949 ) LECTURĂ ulei/pânză, semnat, datat (1)935 stânga sus cu negru. Restrângerea spaţiului prin limitarea lui în adâncime, element caracteristic al stilului lui Petraşcu, este recognoscibil şi în acest interior cu femeie citind, ale cărui virtuţi plastice sunt vizibile îndeosebi în soliditatea formelor şi strălucirea culorilor. (T.AP.)

150000-160000

41,5 x 33,2 cm D - 93 SPIRU CHINTILĂ ( 1921-1985 ) PEISAJ CU FAR ulei/carton, nesemnat; cu autentificarea lui Matei Chintilă din 2010 - pe verso (T.A.P.) 65,5 x 50,5 cm

D - 94 HENRI H. CATARGI ( 1894-1976 ) ÎN PORT ulei/pânză, semnat, datat 1928 stânga jos; pe verso, semnătură şi dedicaţie olografă în creion. Frapantă mai ales prin dimensiunea impozantă a navei ce domină micul golf portuar, compoziţia lui H.H.Catargi dovedeşte o relaţie armonioasă între farmecul construcţiei, graţia liniilor şi luminozitatea coloritului. (T.A.P.) 36,5 x 44,5 cm D - 95 PETRE HÂRTOPEANU ( 1913-2001 ) BALCIC ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 39,5 x 50 cm

3500 - 3800

22000-23000

6300-6600

Profile for Gold Art

48_  

48_  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded