Page 1

B. Arta Decorativa Ceramica, sticla, portelan B-1 Franţa LAMPĂ DE MASĂ din sticlă în straturi atacată cu acizi având piciorul în balustru şi abajurul ciupercă decorat cu copaci verzi pe fond oranj mătuit; semnătura camee pe abajur Daum Nancy cu crucea de Lorena şi iniţiale DN pe picior, cca 1920 h = 48 cm

20500-21000

B-2 Fritz, Germania Klimsch ( 1870-1960 ) STATUETĂ - NUD din porţelan alb glazurat, semnată pe suport şi marcată cu verde: "Rosenthal/ Germany/ Kunstabteilung/ Selb" h = 40 cm

3700-3900

B-3 René Lalique ( 1860-1945 ) VAS CU ARCAŞI, 1921 în formă de bulb din sticlă roşu brun, decor în relief cu arcaşi la vânătoare de păsări; pe bază , semnătură cursivă gravată cu acid şi numărul modelului: "R.Lalique France No.893" h = 26 cm

20500-21000

B. Arta Decorativa Diverse B-4 COVOR CAUCAZ din lână înnodată pe urzeală de bumbac cu decor geometric în stil "Ushak/Karabagh", în nuanţe dominante de roşu, alb, albastru; cca 1970

1,99 x 1,36 m

1600-1700


B-5

1300-1400

COVOR CAUCAZ din lână înnodată pe urzeală de bumbac, având în centru un mare medalion hexagonal cu decor geometric mărunt specific Caucazului de Sud-Est, în culori dominante de roşu, albastru, alb; cca 1970

1,99 x 1,37 m C. Carte/manuscris Carte C-1 Tudor Vianu ARTA PROZATORILOR ROMÂNI Editura Contemporană, 1941

C-2

60-70

130-140

PATRU TITLURI Scarlat Callimachi: "Din cărţi vechi", 1946; I. Vlădescu: "Plagiatorul în legătură cu - Istoria Românilor - de C.C. Giurescu", 1936; P.P. Panaitescu: "Români şi bulgari", 1944; P.P. Panaitescu: "Interpretări româneşti", 1947 C-3 Alexandru O. (Păstorel) Teodoreanu CONTRA IORGA NICOLAI cu o scrisoare inedită de la Dante Aligheri; ilustrată de C. Ava, gravat de Kiri; Editura Viaţa Românească, 1931

120-130

C-4

130-140

DOUĂ TITLURI Antisthius: "În genul... tinerilor", Editura Cultura Poporului, f.a.; Mihail Ilovici: "Negativismul tinerei generaţii", Editura Gruparea intelectuală litere, 1934


C-5 Ionel Jianu GHEORGHE PETRAŞCU Fundaţia "Regele Mihai I", 1945

C-6 Nicolae Iorga OAMENI CARI AU FOST patru volume; Fundaţia Regele Carol II, 1934-1939

C-7 Ştefan Baciu POEMELE POETULUI TÂNĂR Fundaţia "Regele Carol II", 1935

C-8 Isadora Duncan VIAŢA MEA Editura Forum, f.a.

C-9 Ion Pillat ŢĂRM PIERDUT - VERSURI (1934-1936) ex-libris Tudor Arghezi; Fundaţia "Regele Carol II", 1937

60-70

320-330

60-70

90-100

120-130


C - 10 Gala Galaction ÎNNAINTEA LUI PILAT şapte pagini de manuscris

650-700

C - 11

160-170

PIETRO MASCAGNI carte poştală cu autograful compozitorului

C - 12 Adrian Maniu BUCHETUL DE TRANDAFRI ALBI "lui Ştefan Luchian"; manuscris

170-180

C - 13

120-130

ERA NOUĂ ediţie specială din 18 mai 1946 - conţine şedinţa procesului marilor criminali de război

C - 14 Adrian Maniu COLINDA DE CRĂCIUN cinci pagini de manuscris de avangardă

360-370


C - 15

380-400

CATALOG VICTOR BRAUNER - SURREALIST HIEROGLYPHS cu introducere de Susan Davidson; The Menil Collection, Huston, oct.2001 - ian.2002

C - 16

60-70

TEROAREA HORTHYSTO-FASCISTĂ ÎN NORD-VESTUL ROMÂNIEI (sept.1940-oct.1944) Bucureşti, 1985

C - 17

280-290

ALBUM NICOLAE GRIGORESCU editat de Muzeul de Artă al R.S.R., cu ocazia expoziţiei din 1984-1985

C - 18

130-140

MAEŞTRII PICTURII ROMÂNEŞTI ÎN MUZEUL DE ARTĂ AL R.P.R. (volumul I şi II); Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1953

C - 19 PINACOTECA STATULUI Ateneul Român, 1930

60-70


C - 20 Alexandru Busuioceanu SCRIERI DESPRE ARTĂ Editura Meridiane, Bucureşti, 1980

60-70

C - 21 Mircea Eliade COMENTARII LA LEGENDA MEŞTERULUI MANOLE Editura Publicom, Bucureşti, 1943

100-120

C - 22 Radu Bogdan ANDREESCU volumul II (Posteritatea Critică); Editura Meridiane, Bucureşti, 1982

120-130

C - 23 Mircea Deac CIUCURENCU Editura Meridiane, Bucureşti, 1978

70-80

C - 24 N.P. Comnène ROUMANIA THROUGH THE AGES an historical, political and ethnographical atlas; ediţie bilingvă engleză - franceză; Librairie Payot et Cie., Paris, 1919

65-70


C - 25

35-40

WELTAUSSTELLUNG DER PHOTOGRAPHIE 1968 număr dedicat "femeii"

C - 26

160-170

ŞAPTE ALBUME ŞI CATALOAGE DE EXPOZIŢII privind lucrări reprezentative pentru realismul socialist

C - 27

60-70

DOUĂ REFERINŢE N.TONITZA Amelia Pavel: "N.Tonitza", Editura Meridiane, Bucureşti, 1962; Catalogul expoziţiei N.N.Tonitza Muzeul de Artă al R.S.R., Bucureşti, ianuarie-martie 1964

C - 28

110-120

ŞASE REFERINŢE DESPRE ARTA DECORATIVĂ ROMÂNEASCĂ

C - 29 R(OSENBLUT) IOSIF - CATALOGUL EXPOZIŢIEI RETROSPECTIVE decembrie 1974 - ianuarie 1975, Sala Dalles, Bucureşti

60-70


C - 30

100-110

TREI REFERINŢE DESPRE MUZEUL ZAMBACCIAN semnate de Radu Bogdan (1966), Jaques Zambaccian (1973) şi George Oprescu (1947)

C - 31 Maria Dogaru SIGILIILE - MĂRTURII ALE TRECUTULUI ISTORIC album sigilografic; Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976

120-130

C - 32 Mariana Vida CATALOG - THEODOR AMAN - GRAVOR Muzeul Naţional de Artă, Bucureşti, 1993

160-170

C - 33 Krikor H. Zambaccian DOUĂ VOLUME "Pagini de artă", Casa Şcoalelor, 1943; "Însemnările unui amator de artă", Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1957

140-150

C - 34 Constantin Titel Petrescu şi Th. Teişanu CODUL NAŢIONALITĂŢII ROMÂNE (ADNOTAT) Editura Cugetarea, Bucureşti, 1940

90-100


C - 35 Nicolae Iorga RĂZBOIUL NOSTRU ÎN NOTE ZILNICE trei volume; Editura Ramuri S.A., Craiova, f.a.

100-110

C - 36 Ion Creangă POVEŞTI ediţie omagială editată cu ocazia "Lunii Bucureştilor 1940"; cu ilustraţii de Th. Kiriakoff, Editura Municipiului Bucureşti, 1940

130-140

C - 37

80-100

L'ILLUSTRATION - NOËL 1932 cu ilustraţii după vederi franceze medievale

C - 38

470-500

REPERTORIUL GRAFICII ROMÂNEŞTI DIN SEC. AL XX-LEA 5 volume; volumul I - 1978, volumul II - 1981, volumul III - f.a., volumul IV, V - 1998

C - 39 Acad. Tudor Vianu CORNELIU BABA Editura Meridiane, Bucureşti, 1964

60-70


C - 40

60-70

PLANUL UNIREA AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ŞI ÎMPREJURIMILE Institutul Cartografic Unirea, Braşov, 1933

C - 41 Lucian Blaga DOUĂ TITLURI "Trilogia cunoaşterii", Fundaţia Regală pentru literatură şi artă, 1943; "Trilogia valorilor", Fundaţia Regală pentru literatură şi artă, 1946

C - 42 N. Ghika Budeşti EVOLUŢIA ARHITECTURII ÎN MUNTENIA ŞI ÎN OLTENIA partea a patra - "Noul stil din veacul al XVIII-lea"; Editura "Mârvan", Bucureşti, 1936

C - 43 P.P. Negulescu DOUĂ TITLURI "Filozofia renaşteri", două volume, Cugetarea Georgescu Delafras, 1945; "Geneza formelor culturii", Cugetarea - Georgescu Delafras, 1947

C - 44 SCRISOARE - MANUSCRIS SEMNAT ION AGÂRBICEANU

60-70

120-130

70-80

160-170


C - 45 Nicolae Batzaria DOUĂ CĂRŢII PENTRU COPII "Uitucilă - Pozne şi boroboaţe", Editura Universul, 1939; "Poveşti cu noroc", Editura Adevărul, f.a. C - 46

60-70

160-170

MANUSCRIS - BILET DEDICAŢIE, SEMNAT MIRCEA ELIADE C - 47

60-70

TREI CĂRŢI PENTRU COPII DIN COLECŢIA PASCAL "Tudorică şi Andrei şi căţelul lor Grivei", 1935; "Tudorică şi Andrei detectivi", 1936; "Sanda, Premiul I" şi "Doctorul Bobârnak", 1936 C - 48

160-170

MANUSCRIS - CARTE POŞTALĂ, SEMNATĂ DE MAREŞALUL AVERESCU C - 49

80-90

DOUĂ CĂRŢII PENTRU COPII Ion Banatzanul (povestitor): "Cenuşăreasa" - conţine cromolitografii, Editura Cartea Românească, f.a.; L. Tolstoi: "Povestiri pentru copii" (cu desene de Murnu), Editura Adevărul, f.a C - 50 Octav George Lecca GENEALOGIA A 100 DE CASE DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ ŞI MOLDOVA din seria "Familiile boereşti române", Bucureşti, 1911

480-500


C - 51 George D. Florescu DIN VECHIUL BUCUREŞTI "biserici, curţi boereşti şi hanuri, între anii 1790-1791, după două planuri inedite de la sfârşitul veacului XVIII; Editura Lupta N. Stroilă, 1935

420-430

C - 52

650-700

REGULAMENTUL ORGANIC ...tipărit în zilele înaltului Prinţ şi Domn Stăpânitor a toată Ţara Românească Gheorghie D. Bibescu B.B.; Z. Karkaleki, Tipograful curţii, 1847

C - 53 Ion Caraion CÂNTECE NEGRE Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1946

C - 54 Maurice Raynal ANTHOLOGIE DE LA PEINTURE EN FRANCE DE 1906 À NOS JOURS ilustraţii de Bracque, Chagall, Chirico, Leger, Modigliani etc; cu iscălitura lui Saşa Pană; Éditions Montaigne, Paris, 1927

C - 55 DOUĂ MANUALE DE BRIDGE DIN ANII 1971 ŞI 1974

60-80

130-160

80-100


C - 56

230-260

DIN STIHURILE JUPÎNULUI FRANÇOIS VILLON ÎN TĂLMĂCIREA LUI AL. ALEXIANU cu 8 planşe color hors - texte de Val Munteanu; Editura Univers, Bucureşti, 1980

C - 57

50-60

DOUĂ TITLURI Dr. Petru Groza: "Prin ţara celor şase sute de milioane", 1956; Mihai Beniuc: "Cântec pentru tovaraşul Gheorghe Gheorghiu Dej", 1951

C - 58 Alexandru Macedonski POEMA RONDELURILOR coperta şi 55 de planşe de Perahim; Editura Arta Grafică, Bucureşti, 1968

C - 59

600-700

60-70

DOUĂ DICŢIONARE Lazăr Şăineanu: "Dicţionar universal al limbei române", Editura Scrisul Românesc; Fédéric Damé: "Nouveau dictionnaire roumain-français", Editura Socec & Cie

C - 60 Mihail Sadoveanu PRINTRE GENE - POVEŞTI ŞI POVEŞTIRI PENTRU COPII cu ilustraţii color de Coca Creţoiu; Editura Tineretului, Bucureşti, 1955

50-60


C - 61

70-80

TREI REFERINŢE DESPRE BUCUREŞTI "Bucureşti, scurt istoric", 1959; "Istoria oraşului Bucureşti" (volumul I), 1965; Pliant - "Bucureşti", editat cu ocazia Festivalului Tineretului din 1953

C - 62 Jules Verne UN CAPITAINE DE QUINZE ANS desene de H. Meyer, gravuri de Ch. Barbant; J. Hetzel et Cie, Paris

320-340

C - 63

600-700

ŞASE VOLUME DESPRE LUPTA PE FRONTUL DE RĂSĂRIT semnate Teodor Al. Munteanu (cu autograf către Ş. Cioculescu, Dumitru Smeu, George Gh. Pâslaru, Constantin Gh. Savopol, Valeriu Mardare)

C - 64 Richard Peter Jr. RUMAENIEN F.A. Brockhaus Verlag, Leipzig, 1958

120-140

C - 65 Eric Shanes CONSTANTIN BRÂNCUŞI Abbeville Press, London, 1989

120-140


C - 66

360-370

DOUĂ REFERINŢE GEO BOGZA "Ţara de piatră", cu dedicaţie autografă; Editura Minerva, Bucureşti, 1971; "Cuclin", patru pagini de manuscris din 1978

C - 67 Mihai Eminescu POEZII text de Perpessicius; ilustraţii de Ligia Macovei; Editura pentru literatură, 1964

360-370

C - 68 Virgil Carianopol SCARĂ LA CER Editura Universul Literar, 1940

120-130

C - 69 Mihai Eminescu POEZII ediţie omagială, 1939; cu desene de Jean Steriadi şi Camil Ressu

210-220

C - 70 DOUĂ SCRISORI (MANUSCRIS) SEMNATE DE GENERALUL AVERESCU, DATATE 1908

1200-1300


C - 71

700-800

SCRISOARE (MANUSCRIS) SEMNATA DE DIMITRIE A. STURDZA, DATATĂ 1908

C - 72

600-700

SCRISOARE (MANUSCRIS) SEMNATĂ DE TAKE IONESCU, DATATĂ 1920

C - 73

1000-1200

DOUĂ SCRISORI ALE REGELUI CAROL II ADRESATE LUI RADU CUŢARIDA

S. Oferte Speciale Ofertă specială S-1 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) NUD creion grafit/hârtie bej, semnat dreapta jos cu pastă de pix; lucrarea provine din familie şi a participat la expoziţiile organizate la: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.) 23 x 17 cm S-2 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PROFIL creion/hârtie, semnat lateral dreapta cu pixul roşu (T.A.P.) 11,5 x 9,5 cm

1000-1200

600-800


S-3 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) NUD - STUDIU cărbune/hârtie, semnat stânga jos cu pixul; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă (T.A.P.)

1200-1400

17 x 23,5 cm S-4 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) NUD - STUDIU cărbune/hârtie bej, semnat lateral dreapta cu pixul; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.)

1200 - 1400

17,5 x 23,5 cm S-5 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) FATA CU PĂR NEGRU cărbune/hârtie, semnat dreapta jos cu pixul (T.A.P.) 18 x 13 cm

700-900

S-6 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) SCRIITORUL grafit/hârtie, semnat, datat (19)51 dreapta jos (T.A.P.) 18 x 13 cm

700-900

S-7 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) LA SPECTACOL grafit/hârtie, semnat cu pixul dreapta jos; lucrare reprodusă la pagina 197 în catalogul Ion Popescu Negreni - Institutul Cultural Român, 2007 (T.A.P.) 16,5 x 14 cm

700-900


S-8 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PORTRET DIN PROFIL grafit/hârtie, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.) 11 x 9 cm

700-900

S-9 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PROFESORUL DRĂGUŢESCU creion/hârtie bej, semnat, intitulat în partea de jos (T.A.P.) 16 x 17 cm

800-1000

S - 10 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) A. VLAICU creion/hârtie, semnat, datat (19)51, intitulat dreapta jos (T.A.P.) 27 x 22 cm

900-1100

S - 11 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PLAJĂ carioca roşie/hârtie, nesemnat (T.A.P.) 21 x 27,5 cm

700-900

S - 12 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PORTRETUL LUI M. J. MAXIM cărbune/hârtie, semnat pe latura dreaptă spre mijloc (T.A.P.) 15 x 12,6 cm

900-1100

S - 13 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) FEMEIE DIN PROFIL creion/hârtie, semnat dreapta jos cu pixul (T.A.P.) 20 x 15,3 cm

800-1000


S - 14 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PE GÂNDURI grafit/hârtie, semnat, datat (19)51 dreapta jos (T.A.P.) 18 x 14,5 cm

S - 15 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) DOAMNA cărbune/hârtie, semnat pe latura stângă la mijloc (T.A.P.) 18 x 13 cm

800-1000

700-900

S - 16 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PORTRET DE BĂRBAT creion/hârtie, semnat lateral dreapta (T.A.P.) 19,5 x 15 cm

800-1000

S - 17 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) TREI ARTIŞTI grafit/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.) 17 x 22 cm

900-1100

S - 18 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PROFIL DE BĂRBAT grafit/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 16 x 15 cm

800-1000


S - 19 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) GHIŢĂ - (PICTORUL GHIŢĂ POPESCU) grafit/hârtie, semnat lateral dreapta spre mijloc, intitulat spre stânga mijloc (T.A.P.) 21 x 15 cm

1000-1200

S - 20 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) MAESTRUL cărbune presat/hârtie, semnat central în partea de jos (T.A.P.) 19 x 14,6 cm

900-1100

S - 21 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) DOAMNĂ CU PĂLĂRIOARĂ cărbune presat/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 19 x 14,5 cm

800-1000

S - 22 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) NUDURI trei desene creion şi cărbune/hârtie bej; un desen semnat lateral dreapta, al doilea semnat, datat 1954 lateral dreapta şi un desen nesemnat; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.) 28,5 x 20,5 cm (fiecare)

1200-1400


S - 23 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) ZOE grafit/hârtie, semnat, intitulat în partea de jos la mijloc (T.A.P.) 22 x 16,5 cm

800-1000

S - 24 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) DOAMNĂ CU OCHELARI grafit/hârtie, semnat şi datat (19)51 dreapta jos (T.A.P.) 18,3 x 13,3 cm

700-900

S - 25 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PORTRETUL LUI MAXY grafit/hârtie, semnat şi intitulat stânga jos (T.A.P.) 19 x 15 cm

S - 26 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) MIŢICA carioca/hârtie, semnat şi datat (19)79 lateral dreapta (T.A.P.) 23 x 16 cm

S - 27 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) TERASĂ LA MARE carioca/hârtie, nesemnat (T.A.P.) 20,3 x 26,6 cm

1000-1200

800-1000

700-900


S - 28 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) NUD - STUDIU cărbune/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 33 x 22 cm

S - 29 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) FEMEIE DIN PROFIL cărbune/hârtie, semnat şi datat (19)57 pe latura din dreapta (T.A.P.) 18 x 13 cm

S - 30 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) STUDIU DE NUD cărbune/hârtie, semnat lateral dreapta cu pix roşu; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.)

1200-1400

700-900

900-1100

29 x 20,5 cm S - 31 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PORTRET DE BĂRBAT creion/hârtie bej, semnat dreapta jos cu pixul (T.A.P.) 9 x 9 cm

S - 32 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) LABIN ŞI TITINA grafit/hârtie, semnat intitulat central în partea de jos (T.A.P.) 15 x 21,5 cm

600-800

900-1000


S - 33 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) DOAMNĂ CU PĂLĂRIE cărbune/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 19 x 14 cm

S - 34 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) NUDURI trei desene creion şi cărbune/hârtie bej, semnate lateral dreapta (T.A.P.) 28,5 x 20,5 cm (fiecare) S - 35 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) GÂNDITORUL grafit/hârtie, semnat la mijloc în imagine (T.A.P.) 13 x 12 cm

S - 36 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) BĂRBAT CU OCHELARI - (PORTRETUL LUI CIUCURENCU) grafit/hârtie, semnat, datat (19)65 în partea stângă; lucrare reprodusă la pagina 195 în catalogul Ion Popescu Negreni - Institutul Cultural Român, 2007 (T.A.P.) 20 x 16 cm

800-1000

1200-1400

700-900

800-1000

S - 37 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PROFIL DE BĂRBAT cărbune/hârtie bej, semnat lateral dreapta (T.A.P.) 16 x 14 cm

700-900

S - 38 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PLAJĂ carioca roşie/hârtie, semnat, datat (19)70 lateral dreapta cu pix roşu (T.A.P.) 20,5 x 27 cm

700-900


S - 39 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PRIETENUL TEODORESCU cărbune/hârtie, semnat, intitulat dreapta jos (T.A.P.) 29 x 25 cm

1000-1200

S - 40 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) MAXI creion/hârtie, semnat, intitulat lateral dreapta cu tuş (T.A.P.) 17 x 14,5 cm

800-1000

S - 41 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) STUDII - BĂRBAT ŞEZÂND ŞI BĂRBAT ÎN PICIOARE cărbune/hârtie bej, semnate lateral dreapta şi dreapta jos (T.A.P.) 34,5 x 24 cm (fiecare)

1200-1400

S - 42 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PLAJĂ carioca roşie/hârtie, nesemnat (T.A.P.) 21 x 27 cm S - 43 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) ÎN FAMILIE tehnică mixtă (creioane colorate, tuş, creion şi pastă de pix)/hârtie, nesemnat; lucrarea provine din familie şi a participat la expoziţiile organizate la: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă (T.A.P.) 23,5 x 28,3 cm

700-900

1400-1600


S - 44 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) SANDA tempera/carton, semnat, datat (19)93 dreapta jos; lucrare reprodusă la pagina 56 în catalogul Ion Popescu Negreni - Institutul Cultural Român, 2007; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.)

4300 - 4600

50,5 x 49 cm S - 45 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) FILA - (SORA ARTISTULUI) tempera/carton, semnat, datat (19)93 lateral dreapta sus cu roşu; lucrare reprodusă la pagina 49 în catalogul Ion Popescu Negreni - Institutul Cultural Român, 2007; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.)

4300-4600

51,5 x 48,5 cm S - 46 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PĂDURE VERDE ulei/carton, semnat şi datat (19)70, lateral stânga jos; lucrare reprodusă la pagina 137 în catalogul Ion Popescu Negreni - Institutul Cultural Român, 2007; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă (T.A.P.)

6400 - 6800

70 x 80 cm S - 47 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) VARA ulei/pânză; pe verso semnat şi intitulat; lucrare reprodusă la pagina 119 în catalogul Ion Popescu Negreni - Institutul Cultural Român, 2007 (T.A.P.) 81,5 x 86 cm

6400-6800


S - 48 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) RITMURI ulei/carton, semnat, datat (19)75 stânga jos; lucrare reprodusă la pag.124-125 în catalogul Ion Popescu Negreni - Institutul Cultural Român, 2007(T.A.P.) 50 x 53,5 cm

2300-2500

S - 49 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) CRĂIŢE ROZ ulei/carton, nesemnat; pe verso dedicaţie olografă datată 2 aprilie 1978; lucrarea a participat la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.)

4400-4800

44,5 x 51,5 cm S - 50 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PE MALUL LACULUI ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.) 65 x 81 cm

5400-5800

S - 51 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) LACUSTRĂ / PEISAJ AURIU ulei/carton, nesemnat; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă (T.A.P.)

1000-1200

19 x 20 cm S - 52 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) NUD ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 33 x 24,5 cm

1700-1900


S - 53 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PORTRET DE BĂRBAT I ulei/pânză/carton, nesemnat; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad Muzeul de Artă (T.A.P.)

1400-1600

21 x 15,5 cm S - 54 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) AMFITEATRUL ulei/carton, semnat dreapta jos cu pixul; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă (T.A.P.)

1200-1400

18 x 21 cm S - 55 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) LINIŞTE 2 ulei/carton, nesemnat; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă (T.A.P.)

1200-1400

23 x 25 cm S - 56 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PORTRET DE BĂRBAT II ulei/carton, nesemnat; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă (T.A.P.) 30 x 23 cm

1200-1400


S - 57 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) NUDURI ulei/carton, nesemnat; lucrare reprodusă la pagina 117 în catalogul Ion Popescu Negreni - Institutul Cultural Român, 2007; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.)

3800-4200

44,5 x 51,5 cm S - 58 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) FEMEIE ÎN GALBEN ulei/pânză/carton semnat dreapta jos; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.)

1400-1600

26 x 23 cm S - 59 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) TOAMNA ulei/carton, semnat, datat (19)79 dreapta jos cu creionul; lucrare reprodusă la pagina 137 în catalogul Ion Popescu Negreni - Institutul Cultural Român, 2007; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.)

3300-3600

38 x 47,5 cm S - 60 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PORTRET DE COPIL ulei/carton, nesemnat; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă (T.A.P.) 21,3 x 19 cm

800-1000


S - 61 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) CANA ALBASTRĂ ulei/carton, nesemnat; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă (T.A.P.)

1200-1400

22 x 26,5 cm S - 62 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PORTRET ulei/carton, semnat lateral dreapta; lucrare reprodusă la pagina 61 în catalogul Ion Popescu Negreni - Institutul Cultural Român, 2007; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.)

2800-3200

45,5 x 36,5 cm S - 63 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) LA PLAJĂ ulei/carton, semnat dreapta jos; lucrare reprodusă la pagina 126 în catalogul Ion Popescu Negreni Institutul Cultural Român, 2007; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.)

2800-3200

32,5 x 43 cm S - 64 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) NATURĂ STATICĂ CU VAS ALBASTRU ulei/carton; semnat pe verso; lucrare reprodusă la pagina 97 în catalogul Ion Popescu Negreni - Institutul Cultural Român, 2007; lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.)

3800-4200


35 x 46 cm S - 65 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PORTRET ÎN ROŞU ulei/carton, nesemnat; lucrare reprodusă la pag. 52-53 în catalogul Ion Popescu Negreni - Institutul Cultural Român, 2007; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.)

4400-4800

70 x 81,5 cm S - 66 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) IROZII ulei/pânză, semnat stânga cu roşu; lucrare reprodusă la pagina 101 în catalogul Ion Popescu Negreni Institutul Cultural Român, 2007; pe verso lucrarea este intitulată de autor "Teatrul Popular" şi are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.)

6800-7200

81 x 100 cm S - 67 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) ÎNTRE APE ulei/pânză, semnat dreapta jos cu verde; pe verso intitulat şi semnat; lucrare reprodusă la pagina 136 în catalogul Ion Popescu Negreni - Institutul Cultural Român, 2007 (T.A.P.) 81 x 100 cm

5400-5700

S - 68 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) FESTIN ROMAN ulei/carton, semnat spre stânga sus cu gri; lucrare reprodusă la pagina 127 în catalogul Ion Popescu Negreni - Institutul Cultural Român, 2007(T.A.P.) 42 x 47,5 cm

4600-4900


S - 69 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) FLORI ALBE ulei/carton, semnat, datat (19)64 dreapta jos; lucrare reprodusă la pagina 91 în catalogul Ion Popescu Negreni - Institutul Cultural Român, 2007; pe verso intitulat, semnat şi localizat Bucureşti, lucrarea a participat la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.)

4300 - 4600

48 x 57 cm S - 70 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) DIN DELTĂ ulei/carton, dublu semnat stânga şi dreapta jos; pe verso intitulat, semnat; lucrare reprodusă la pagina 134 în catalogul Ion Popescu Negreni - Institutul Cultural Român, 2007 (T.A.P.) 49 x 52 cm S - 71 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) NUD - STUDIU ulei/pânză/carton, semnat, datat (19)79 dreapta jos; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă (T.A.P.)

3800 - 4200

1100-1300

31 x 26 cm S - 72 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PE BANCĂ ulei/carton, nesemnat; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă (T.A.P.) 19 x 22,5 cm

1400-1600


S - 73 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PORTRET DE BĂRBAT ulei/carton, nesemnat; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă (T.A.P.)

1200-1400

22 x 21 cm S - 74 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) CRĂIŢE ulei/carton, semnat stânga jos; pe verso semnat; lucrare reprodusă la pagina 93 în catalogul Ion Popescu Negreni - Institutul Cultural Român, 2007 (T.A.P.) 47 x 56 cm

3300-3600

S - 75 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) LALELE GALBENE ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 53 x 48 cm

4400-4800

S - 76 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) LA MĂCIN ulei/pânză/carton, dublu semnat stânga şi dreapta jos, datat (19)64 dreapta jos; pe verso semnat, datat (19)64, localizat (T.A.P.) 49,5 x 48,5 cm

4400-4800

S - 77 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) ANCA ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos cu alb; lucrare reprodusă la pagina 64 în catalogul Ion Popescu Negreni - Institutul Cultural Român, 2007; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.)

4200-4600

55 x 52 cm


S - 78 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PUNCT PESCĂRESC ulei/pânză/carton, semnat stânga jos; pe verso semnat, intitulat; lucrare reprodusă la pagina 130 în catalogul Ion Popescu Negreni - Institutul Cultural Român, 2007 (T.A.P.) 48,5 x 49,5 cm

2800 - 3000

S - 79 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) STUDIU NUD III ulei/carton, semnat, datat (19)93 dreapta jos; lucrare reprodusă la pagina 120 în catalogul Ion Popescu Negreni - Institutul Cultural Român, 2007; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.)

4300-4600

50 x 52,5 cm S - 80 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) NUD ulei/carton, semnat lateral stânga; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.)

4200-4600

46,5 x 35 cm S - 81 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) LA PLAJĂ ulei/carton, semnat spre centru dreapta jos; lucrare reprodusă la pagina 119 în catalogul Ion Popescu Negreni - Institutul Cultural Român, 2007; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.) 50 x 53 cm

4300-4600


S - 82 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) CUCA ulei/pânză/carton, semnat stânga jos; lucrare reprodusă la pagina 58 în catalogul Ion Popescu Negreni Institutul Cultural Român, 2007; pe verso semnat, lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.)

4200 - 4600

46,5 x 41 cm S - 83 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PEISAJ ulei/carton p.f.l., nesemnat; lucrare reprodusă la pagina 140 în catalogul Ion Popescu Negreni - Institutul Cultural Român, 2007; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.)

1100 - 1300

20,5 x 24 cm S - 84 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) HAINĂ VERDE ulei/carton, nesemnat; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă (T.A.P.)

1200-1400

30 x 22 cm S - 85 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) LINIŞTE I ulei/carton, nesemnat; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă (T.A.P.) 24,5 x 27 cm

800-1000


S - 86 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) STUDIU NUD - V ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos; lucrare reprodusă la pagina 122 în catalogul Ion Popescu Negreni Institutul Cultural Român, 2007; pe verso lucrarea este intitulată şi are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă; Galeria Artis - Muzeul judeţean Olt (T.A.P.)

3800-4200

49 x 50 cm S - 87 ION POPESCU NEGRENI ( 1907- ) PEISAJ ulei/carton, nesemnat; pe verso lucrarea are etichete de participare la expoziţiile organizate de: Muzeul Regional al Porţilor de Fier - Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin, Complexul muzeal Arad - Muzeul de Artă (T.A.P.)

1100-1300

19 x 21 cm D. Arta Plastica Artisti contemporani D-1 Nicolae Săftoiu (n. 1935 ) VISĂTOAREA creioane colorate şi pastel/hârtie, semnat, datat 2008 dreapta jos (T.A.P.) 34,2 x 48,2 cm

1400-1500

D-2 IOAN ATANASIU DELAMARE (n. 1955 ) IPOSTAZE I tehnică mixtă (tuş, guaşă, creioane colorate)/hârtie, semnat, datat 2008 şi cu sigiliul artistului dreapta jos (T.A.P.)

3000-3200

57,7 x 41 cm


D-3 Cristian Bădescu (n. 1957 ) REMEMBER tuş cu peniţa, guaşă şi laviu de tuş/hârtie, semnat, datat 2008 pe latura din dreapta (T.A.P.)

1400-1600

33,5 x 48,7 cm D-4 GABRIEL CATRINESCU (n. 1943 ) COMPOZIŢIE CU IGORUŞ ulei/pânză, semnat dreapta jos; pe şasiu semnat şi datat 2006 (T.A.P.)

3800-3900

60 x 70 cm D-5 MEDI (MARGARETA) WECHSLER DINU ( 19082016 ) MARIA GRAND ulei/carton, nesemnat, nedatat, intitulat stânga jos (T.A.P.)

1700-1900

33,3 x 45,2 cm D-6 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) STUDIU LECTURĂ guaşă şi creion/hârtie, semnat, intitulat dreapta jos (T.A.P.)

2200-2400

31,5 x 29 cm D-7 TAMARA ISBĂȘESCU (n. 1932 ) PEISAJ tempera/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

24,5 x 19 cm

700-900


D-8 Cristian Bădescu (n. 1957 ) COMPOZIŢIE tehnică mixtă (tuş, tempera şi laviu/hârtie), semnat dreapta jos (T.A.P.)

1600-1800

47 x 61,2 cm D-9 TRAIAN BRĂDEAN ( 1927-2013 ) ZIDARUL tuş/hârtie, semnat, datat 1963 stânga jos (T.A.P.)

1200-1400

28 x 14,7 cm

D - 10 HARRY GUTTMAN ( 1933-2015 ) COMPOZIŢIE VEGETALĂ aquaforte/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

800-1000

24 x 34 cm D - 11 Aurelian Bolea (n. 1940 ) LA BAIE marmură cizelată, semnat pe versoul postamentului (T.A.P.) h = 39 cm

2200-2400


D - 12 ION IANCUȚ (n. 1950 ) OMUL SCUT bronz turnat, patinat, cizelat, pe soclu de marmură albă (T.A.P.)

6700-6900

h = 44 cm

D. Arta Plastica Sculptura D - 13 MARCEL GUGUIANU ( 1922-2012 ) RESEMNARE bronz turnat, cizelat, patinat, semnat cu monogramă pe verso, pe soclul de granit; lucrarea provine din colecţia Constantin Arsenie (T.A.P.) h = 16,8 cm

3700-3900

D - 14 Frederic (Fritz) Storck ( 1872-1942 ) ODIHNĂ bronz turnat, cizelat, patinat, semnat lateral dreapta cu monogramă, datat (1)931 pe verso; cu sigla turnătoriei pe verso : Fabrica V.V. Răşcanu, Bucureşti (T.A.P.)

4400-4600

13,5 x 13,2 x 7,6 cm D. Arta Plastica Icoane D - 15 Atelier Românesc ICOANĂ PRĂZNICAR (CU DOUĂ FEŢE) "Sf. Vasile" şi "Sf. Maria cea mare" tempera grasă/lemn (T.A.P.)

26,3 x 20,7 cm

1400-1600


D. Arta Plastica Grafica, acuarela D - 16

1200-1300

FEMEIE ÎN INTERIOR pastel/hârtie, semnat Bassarab dreapta jos (T.A.P.)

27,5 x 21 cm

D - 17 ANTON KAINDL ( 1872-1951 ) BISERICI ŞI CETĂŢI FORTIFICATE DIN TRANSILVANIA şase gravuri din ciclul celor ce i-au fost comandate de Casa Regală din România (T.A.P.)

2000-2200

D - 18 ANGELINA SANTOCANO ( 1889-1969 ) LUMÂNĂRELE creion şi acuarelă/hârtie, semnat, datat 1932 dreapta jos (T.A.P.)

1000-1200

62 x 24 cm

D - 19 LIGIA MACOVEI ( 1916-1998 ) ILONA guaşă/carton subţire, semnat, datat 1950 dreapta jos (T.A.P.)

47 x 40 cm

3500-3600


D - 20 WANDA SACHELARIE VLADIMIRESCU ( 19162008 ) COMPOZIŢIE CU PERSONAJE tehnică mixtă/hârtie, semnat în monogramă stânga jos; pe verso semnat (T.A.P.)

1400-1500

28 x 20 cm D - 21 ION PANTELI STANCIU ( 1901-1981 ) PORTRET DE COPIL creion gras/hârtie, semnat, datat 1928, localizat Paris dreapta jos (T.A.P.)

900-1100

23,7 x 18,2 cm D - 22

1000-1100

APUS PE MARE guaşă/hârtie, semnat dreapta jos cu litere slave (T.A.P.)

24 x 32,5 cm D - 23 AUREL VASILESCU ( 1906-1986 ) NATURĂ STATICĂ CU CIUPERCI acuarelă şi tuş/hârtie, semnat, datat (1)947 stânga jos (T.A.P.)

1000-1200

17,5 x 23,5 cm D - 24 TIA (ERNESTINA) PELTZ ( 1923-1999 ) CITADINĂ I tuş/hârtie cretată, semnat dreapta jos (T.A.P.)

16 x 10,2 cm

900-1000


D - 25 Ion Demetrescu Dem ( 1903-1977 ) PORTRET acuarelă/hârtie, semnat, datat 1959 dreapta jos (T.A.P.)

700-800

40 x 30 cm

D - 26 GEORGETA VINTILESCU MARINESCU BUCUREŞTIUL DE ALTĂDATĂ acuarelă/hârtie, localizat, intitulat stânga jos (T.A.P.)

1000-1200

30,7 x 42,5 cm D - 27 EVA CERBU SIEGLER ( 1924-2008 ) ÎN LIVADĂ acuarelă/hârtie, semnat, datat 1981 stânga jos (T.A.P.)

1000-1200

38 x 57 cm D - 28 SORIN IONESCU ( 1913-1999 ) DELTĂ acuarelă/hârtie, semnat, datat 1965 stânga jos (T.A.P.)

900-1000

34 x 44 cm D - 29 MIHAIL GAVRILOV ( 1899-1968 ) PEISAJ LA MĂCIN tuş laviu/hârtie, semnat, datat (1)946, localizat stânga jos (T.A.P.)

1700-1900

48 x 58,5 cm D - 30 Aurel Vasiliu ( 1896-1992 ) PESCARI acuarelă/hârtie, semnat, datat (1)923 dreapta jos (T.A.P.) 26 x 37,4 cm

1000-1200


D - 31 EUGEN DRĂGUȚESCU ( 1914-1993 ) PETERNITATE tuş cu peniţa/hârtie, semnat localizat Assisi, datat (1)944 dreapta jos (T.A.P.)

1000-1200

32 x 20 cm

D - 32 RADU DRĂGOESCU ( 1914-1999 ) VASUL EVANGHELIA tempera/hârtie, semnat, datat (19)87 dreapta jos (T.A.P.)

2400-2600

47,5 x 62,5 cm D - 33 CONSTANTIN PILIUȚĂ ( 1929-2003 ) LA SCRIITORI creion/hârtie, nesemnat, nedatat (T.A.P.)

800-900

19,2 x 32,2 cm D - 34 EVA CERBU SIEGLER ( 1924-2008 ) DANSATOARE ÎN REPAUS gravură/lemn, semnat, datat 1964 cu creionul dreapta jos, intitulat, exemplarul nr. 6/20 stânga jos (T.A.P.)

1200-1400

D - 35 Lilly Verea Schneider STRADĂ LA ROMA acuarelă/hârtie/carton, semnat, datat 1934, localizat Roma dreapta jos cu creionul (T.A.P.)

1000-1200

43,5 x 35 cm


D - 36 GEORGE CHIROVICI ( 1883-1968 ) LA GURA SOBEI tuş şi laviu/hârtie/carton, semnat dreapta jos; pe verso fragmente de etichetă de la S.O. (T.A.P.)

2000-2200

55 x 69,3 cm D - 37 Iulian Olariu ( 1922-1991 ) MAPĂ CUPRINZÂND UNSPREZECE LUCRĂRI linogravuri, semnate, intitulate - din perioada 19541964; de diferite dimensiuni (T.A.P.)

2700-2900

D - 38 RODICA MANIU ( 1892-1958 ) BUJORI acuarelă/hârtie, semnat stânga jos cu peniţa (T.A.P.)

1900-2100

39 x 55 cm D - 39 EVA CERBU SIEGLER ( 1924-2008 ) ŞCOLĂRIŢĂ xilogravură color, semnat, datat 1963 dreapta jos; intitulat stânga jos sub imagine (T.A.P.)

700-900

38 x 22,5 cm

D - 40 PAUL CONSTANTINESCU ( 1909-1975 ) NATURĂ STATICĂ CU PĂPUŞĂ tempera/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

21 x 26,5 cm

1000-1200


D - 41 TIA (ERNESTINA) PELTZ ( 1923-1999 ) STRADA ANTON PANN tuş cu peniţa/hârtie, semnat dreapta jos, intitulat stânga jos (T.A.P.)

1000-1200

20,5 x 29,5 cm D - 42 Mariana Petraşcu Riegler ( 1915-1995 ) PESCARI LA MARGINEA LACULUI tempera şi tuş/hârtie, semnat stânga sus (T.A.P.)

1000-1200

37,5 x 50 cm D - 43 MIȘU (MIHAIL) TEIȘANU ( 1883-1943 ) FLORI PE TERASĂ pastel/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

2700-2900

68 x 49 cm

D - 44 THEODOR PALLADY ( 1871-1956 ) ŢĂRANCĂ ŞEZÂND creion, conté şi petale de flori/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

3200-3400

30,5 x 20,5 cm

D - 45 Sterie Becu ( 1882-1970 ) MAREA LA COSTINEŞTI acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos cu creionul (T.A.P.)

24,5 x 34,5 cm

1000-1200


D - 46 EVA CERBU SIEGLER ( 1924-2008 ) LA FABRICA DE TEXTILE linogravură color, exemplar de artist, semnat, datat 1959 dreapta jos, intitulat stânga jos sub imagine (T.A.P.)

700-800

21 x 21 cm D - 47 ALEXANDRU ȚIPOIA ( 1914-1993 ) ŢĂRANCĂ linogravură, semnat, datat (1)960 dreapta jos sub imagine; cu dedicaţie, semnătură şi datare 18 aprilie (1)960 în partea de jos cu cerneală (T.A.P.)

600-700

12,7 x 8,5 cm D. Arta Plastica Pictura D - 48 AURELIAN BUCĂTARU ( 1909-1991 ) FLOAREA SOARELUI ulei/pânză, semnat, datat (19)80 stânga jos (T.A.P.)

1200-1400

35,5 x 29,5 cm D - 49 MIHAI TACORIAN PEISAJ ulei/carton, semnat, datat (1)934 dreapta jos (T.A.P.)

1100-1200

35 x 50 cm D - 50 NICULINA DONA DELAVRANCEA ( 1890-1981 ) MĂNDICA ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru, intitulat stânga jos (T.A.P.)

40 x 29,7 cm

1400-1500


D - 51 PETRE BULGĂRAȘ ( 1884-1939 ) FLORI ÎN VAS ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

2700-2900

54 x 45,5 cm D - 52 HONORIU CREȚULESCU ( 1897-1978 ) INTERIOR CU BISERICĂ ulei/pânză fără şasiu, nesemnat (T.A.P.)

900-1000

42 x 33 cm

D - 53 IOAN STĂTESCU ( 1892-1968 ) VAS CU FLORI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1600-1700

43,5 x 50,3 cm D - 54

2200-2400

DUCESA ulei/pânză, semnat dreapta sus indescifrabil cu litere slave (T.A.P.)

40,5 x 50 cm D - 55 Virginia Drob NATURĂ STATICĂ CU LEGUME ulei/carton, semnat stânga jos; autoarea a participat la Salonul Oficial din 1932 (T.A.P.) 31,7 x 38,6 cm

1400-1600

D - 56 STAVRU TARASOV ( 1883-1961 ) PEISAJ DE IARNĂ ulei/carton, semnat, datat 1955 dreapta jos (T.A.P.) 53 x 70 cm

2900-3100


D - 57 NICULINA DONA DELAVRANCEA ( 1890-1981 ) NATURĂ STATICĂ CU ANEMONE ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 59,5 x 50 cm

4400-4600

D - 58 SAMUEL BOGDANOVICI ŢĂRAN CU PĂLĂRIE ulei/carton, semnat dreapta jos, perioada interbelică (T.A.P.) 49 x 35 cm

1400-1600

D - 59 EVA CERBU SIEGLER ( 1924-2008 ) CITADINĂ ulei/pânză, semnat stânga jos; pe verso două schiţe Natură statică (T.A.P.)

2200-2400

73 x 55 cm D - 60 DORU GHEORGHE IONESCU ( 1889-1988 ) ALEE ÎN PARC ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 16,9 x 24,7 cm

1600-1800

D - 61 ION CRISTIAN POPESCU (PIC) PIAŢĂ ulei/placaj, semnat dreapta jos (T.A.P.) 25 x 49,8 cm

2700-2900

D - 62

2400-2500

RUGĂCIUNE ulei/pânză/carton, nesemnat, a doua jumatate a secolului XX (T.A.P.)

44,5 x 35 cm


D - 63 PARTOG VARTANIAN ( 1898-1954 ) LA MARGINEA SATULUI ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

3200-3400

49,5 x 68,5 cm D - 64 MIHAIL SIMONIDI (MICHEL SIMONIDY) ( 1870-1933 ) PORTRET DE TÂNĂRĂ SPANIOLĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 33,5 x 24,5 cm

8700-8900

D - 65

1500-1600

CÂMPUL RADOVANULUI ulei/pânză/carton, nesemnat, a doua jumătate a secolului XX (T.A.P.)

49,5 x 60 cm D - 66 MIRCEA CIORNEI DESPĂRŢIRE ulei/pânză, semnat, datat (19)91 dreapta jos (T.A.P.)

1500-1600

55,5 x 70 cm D - 67 DRUM DE MUNTE ulei/pânză, semnat indescifrabil, datat 1925 dreapta jos (T.A.P.)

75,5 x 95,5 cm

2000-2200


D - 68 Alfred Lakos (n. 1870 ) ÎN AŞTEPTARE ulei/pânză, semnat, datat 1913 dreapta jos (T.A.P.)

4400-4600

69,5 x 56 cm

D - 69 DUMITRU (DEM) IORDACHE ( 1905-1982 ) CANĂ CU FLORI ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

2000-2200

35,5 x 48 cm D - 70 GHEORGHE POPESCU ( 1903-1975 ) NATURĂ STATICĂ CU MUŞCATĂ ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 75 x 55,5 cm

5200-5400

D - 71 AUREL BORDENACHE ( 1902-1987 ) PIERSICI ulei/pânză, semnat, datat 1936 stânga sus (T.A.P.)

1600-1800

33 x 42,3 cm D - 72 LEON ALEXANDRU BIJU ( 1880-1970 ) TRANDAFIRI ALBI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

60 x 50 cm

4000-4200


D - 73 APOSTOL MĂNCIULESCU ( 1887-1962 ) FRUMOASA FLORĂREASĂ ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

2100-2300

58 x 48 cm

D - 74 CECILIA CUȚESCU STORCK ( 1879-1969 ) PEISAJ MEDITERANEAN ulei/pânză, semnat dreapta jos cu negru; pe verso pictat "La secerat". Superba perspectivă a acestui peisaj relevă înclinaţiile Ceciliei Cuţescu Storck pentru pictura de atmosferă. Contururile domoale ale golfului şi falezei sale, acoperite de vegetaţie, se atenuează sub vibraţia luminii difuze dinspre orizont, în timp ce trunchiurile curbate ale arborilor din planurile apropiate creează senzaţia diminuării distanţelor, imprimând compoziţiei o plăcută notă decorativă.(T.A.P.) 86,5 x 78,5 cm D - 75 ION DOBOȘARIU ÎNTORCEREA DE LA CÂMP ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

16000-17000

1600-1800

32,5 x 47 cm D - 76 KIMON LOGHI ( 1873-1952 ) PEISAJ PARIZIAN ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

9500-9800

56 x 71 cm D - 77 STAVRU TARASOV ( 1883-1961 ) PE PLAJĂ LA CARMEN SYLVA ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 50 x 75 cm

2200-2400


D - 78 ION MÂNDRU ( 1897-1980 ) RĂPIREA FECIOAREI ulei/pânză, semnat, datat 1925 dreapta jos (T.A.P.) 44 x 53 cm

3200-3400

D - 79 SPIRU VERGULESCU ( 1934-2007 ) RUINE LA TESCANI ulei/carton p.f.l., semnat stânga jos (T.A.P.)

2000-2200

24 x 27 cm D - 80 CATUL BOGDAN ( 1897-1978 ) STUDIU PENTRU PORTUL CONSTANŢA ulei/carton, semnat, intitulat dreapta jos cu creionul (T.A.P.)

4900 - 5400

41 x 21 cm

D - 81 WANDA SACHELARIE VLADIMIRESCU ( 19162008 ) DANS ALB ulei/pânză, semnat stânga jos cu monogramă; pe verso semnat cu numele complet (T.A.P.)

2600-2800

40 x 53 cm D - 82 FRANCISC ȘIRATO ( 1877-1953 ) BUCOVINEANCĂ ÎN INTERIOR ulei/carton, semnat stânga jos cu negru. Ca în majoritatea tablourilor sale înfăţişând ţărani, şi în "Bucovineancă în interior" Şirato înfăptuieşte sinteya direcţiei cezanniene cu înrâurirea artei populare, urmărind concentrarea elementelor dfe limbaj şi conferind personajelor o monumentalitate gravă, epurată de orice anecdotă.(T.A.P.)

60 x 47,2 cm

42000-43000


D - 83 MICAELA ELEUTHERIADE ( 1900-1984 ) PEISAJ LA MALUL MĂRII ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

4300-4500

30 x 40 cm D - 84 CONSTANȚA CRIȘAN ( 1925-2007 ) CHITARE ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1000-1200

35 x 27 cm

D - 85 THEODOR AMAN ( 1831-1891 ) CADÂNĂ ulei/lemn, semnat dreapta jos; acelaşi motiv îl regăsim în gravura lui Theodor Aman datând din anul 1878. Cadâna este un motiv predilect al lui Theodor Aman, iar dintre scenele cu tematică orientală, aceasta a fost transpusă atât în grafică cât şi în pictură. Concepţia scenografică în plasarea personajului dar şi jocul de umbre şi lumini, linia elegantă a desenului, ştiinţa de a reda materialitatea detaliilor, mai ales aceea a accesoriilor veşmântului, denotă apartenenţa acestei lucrări la opera de maturitate a artistului. (T.A.P.)

64000-70000

21,5 x 15 cm D - 86 NICU (NICOLAE) ENEA ( 1897-1960 ) LA ARAT ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

23,5 x 32,5 cm

3200-3400


D - 87 GEORGE ȘTEFĂNESCU ( 1914-2007 ) BRAŞOV - CERBUL CARPATIN ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1700-1900

46 x 37 cm

D - 88 MAGDALENA RĂDULESCU ( 1902-1982 ) CAVALCADĂ ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.) 53,7 x 65 cm D - 89

11000-12000

2200-2400

PEISAJ LA BALCIC ulei/carton, nesemnat; perioada interbelică (T.A.P.)

44,2 x 64 cm D - 90 PETRE BULGĂRAȘ ( 1884-1939 ) ALBĂSTRELE ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

3400-3600

44 x 53 cm D - 91 ANA ASVADUROVA CIUCURENCU ( 19031972 ) CURTE CU VIŢĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

43 x 57,5 cm

2400-2600


D - 92 ALEXANDRU CIUCURENCU ( 1903-1977 ) FLORI ŞI TUBURI DE CULOARE ulei/pânză, semnat în partea dreaptă în imagine. În această compoziţie cu flori albastre, Ciucurencu recurge la o tramă compoziţională îndelung verificată aceea a obiectelor savant desfăşurate pe orizontala unei mese - care-i permite libertatea experimentelor plastice noi, în cazul de faţă, rezolvarea unor probleme de raporturi valorice şi cantitative. (T.A.P.) 51 x 61,3 cm D - 93 COCA MEȚIANU ( 1910-2014 ) VENEŢIA ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

41000-43000

2400-2600

61,5 x 50 cm

D - 94 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872-1944 ) VAS CU LILIAC ulei/pânză, semnat dreapta sus (T.A.P.)

15000-16000

64,5 x 79,5 cm D - 95 CONSTANTIN ARICESCU ( 1861-1933 ) DRUM ÎN PĂDURE ulei/pânză/carton, semnat stânga jos prin zgrafitare (T.A.P.)

1700-1900

21,2 x 27 cm D - 96 Nicolae Ştefănescu STRADĂ ulei/carton, semnat, datat (1)937 dreapta jos; lucrarea provine din colecţia Neacşu (T.A.P.)

44 x 34 cm

6000-6200


D - 97 VASILE VARGA ( 1921-2005 ) PEISAJ DE PRIMĂVARĂ ulei/pânză, semnat, intitulat, datat dreapta jos, pe verso semnat, datat 1987 (T.A.P.)

2000-2200

47,5 x 65,5 cm D - 98 NICOLAE TEMPEANU ( 1883-1937 ) LA RĂZBOIUL DE ŢESUT ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

4300-4600

50 x 69 cm D - 99 DUMITRU GHIAȚĂ COLIBAȘI ( 1900-1980 ) FLORI DE CÂMP ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

1900-2000

54,5 x 41,5 cm

D - 100 HORIA BERNEA ( 1938-2000 ) NOAPTE DE PRIMĂVARĂ ulei/pânză, semnat, datat 7/ (19)65 dreapta jos (T.A.P.)

12500-13000

54 x 65 cm D - 101 CONSTION (CONSTANTIN IONESCU) CAR CU BOI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

40 x 80 cm

2800-2900


D - 102 NICOLAE GRIGORESCU ( 1838-1907 ) APUS DE SOARE ulei/pânză/carton, semnat stânga jos, pe verso autentificarea lui J. Al. Steriadi. Deşi vizibil impregnat de specificul peisajului românesc, cu ampla desfăşurare a platoului ce precede relieful colinar din planul îndepărtat, "Apusul de soare" aminteşte totuşi de episodul barbizonian al formaţiei lui N. Grigorescu, poate de lecţia unor Troyon şi Rousseau, maeştri ai picturii în "contre-jour". (T.A.P.)

150000-160000

15 x 30,6 cm D - 103 ION MUSCELEANU ( 1903-1997 ) BALERINE ulei/carton, semnat, datat (1)982 dreapta jos (T.A.P.) 100 x 70 cm

8200-8400

D - 104 Alexandru Zamphi Zamfiropol ( 1898-1978 ) PEISAJ CU PLOPI ulei/carton, semnat, datat 1923 dreapta jos (T.A.P.)

1700-1900

33 x 41 cm D - 105 CAMIL RESSU ( 1880-1962 ) ÎNMORMÂNTARE LA ŢARĂ ulei/carton, semnat stânga jos. Camil Ressu a realizat mai multe studii pentru emblematica sa operă "Înmormântarea la ţară" ( v. Th. Enescu, 1958 şi 1984). Varianta prezentă întruneşte toate datele unei piese excepţionale întrucât prin diminuarea anecdotei, figurile monumentale ale protagoniştilor capătă încărcătură plastică sporită - aceasta fiind subliniată şi de cromatica rece, atât de specifică perioadei sale de la Vlaici. (T.A.P.)

55,5 x 45,5 cm

23000-24000


D - 106 Vera Veslovschi Niţescu ( 1901-1974 ) CICLAME ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1400-1500

49,5 x 61,5 cm D - 107 ADAM BĂLȚATU ( 1889-1979 ) MAHALA IEŞEANĂ ulei/carton, semnat dreapta jos. "Mahalaua ieşeană" de Adam Bălţatu poate fi circumscrisă peisagisticii sale evocatoare de imagini ce păstrează nostalgia altori vremi. Casele vechi, atinse a aripa timpului, sunt magistral redate în tuşe aşternute cu aplomb, diferenţiate printr-o mulţime de tonuri delicate ce construiesc o atmsoferă inegalabilă(T.A.P.)

15000-16000

44 x 34,5 cm D - 108 GHEORGHE IONESCU SIN ( 1896-1988 ) NUD ÎN PEISAJ ulei/carton, semnat dreapta jos cu creionul (T.A.P.)

4200-4400

49 x 37,8 cm

D - 109 F. Ciappa TÂNĂRĂ CU PAPAGAL ulei/pânză, semnat dreapta jos; sec. XIX (T.A.P.)

32,5 x 21,5 cm

2500-2700


D - 110 SEVER BURADA (BURADESCU) ( 1896-1968 ) NATURĂ STATICĂ CU SCRUMBII ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1600-1800

23,5 x 38 cm D - 111 ALEXANDRU MOSCU ( 1896-1979 ) TÂMPLARUL ulei/carton, semnat, datat 1952 dreapta sus (T.A.P.)

1700-1900

49,5 x 35 cm

D - 112

1700-1900

PEISAJ MONTAN ulei/carton p.f.l., semnat indescifrabil dreapta jos prin zgrafitare (T.A.P.)

52 x 71,5 cm D - 113 MARGARETA STERIAN ( 1897-1992 ) BUCHET DE FLORI ulei/carton p.f.l., semnat dreapta jos (T.A.P.)

7700-7900

51 x 37 cm

D - 114 MAX HERMAN MAXY ( 1895-1971 ) NATURĂ STATICĂ ulei/carton, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.)

79 x 59,5 cm

115000-130000


D - 115 PAUL MIRACOVICI ( 1906-1975 ) BAZA MANGALIA ulei/carton p.f.l., semnat stânga jos cu roşu. Lucrarea provine din colecţia Emilia Miracovici şi a participat la Expoziţia "Paul Miracovici" organizată de Muzeul R.S.R. - Galeria Naţională şi Muzeul "Delta Dunării" secţia de artă Tulcea (T.A.P.) 47,7 x 55,5 cm

16000-18000

Profile for Gold Art

46_  

46_  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded