__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

C. Carte/manuscris Carte C-1

120-150

DOUĂ VOLUME COLEGATE Camille Flamarion:"La pluralité des mondes habites", Paris, Didier et Cie, 1869; Louis Figuier: "Le lendemain de la mort", Librairie Hachette, 1871

C-2

100-120

RUMÄNISCHE RUNDSCHAU numerele 10-12 din 1981; dedicate literaturii de avangardă cu ilustraţii de Mattis Teutsch, Victor Brauner, M.H. Maxy, Marcel Iancu, etc.

C-3 Ilarie Voronca MIC MANUAL DE FERICIRE PERFECTĂ ediţie bilingvă, Cartea Românească, 1973

100-120

C-4 Saşa Pană RĂBOJUL UNUI MURITOR "Lupta" N. Stroilă, 1926

150-200

C-5 Corina Nicolescu COSTUMUL DE CURTE ÎN ŢĂRILE ROMÂNE (SEC. XIV-XVIII) cu 81 de reproduceri; MNA, Bucureşti, 1970

100-120


C-6 Urmuz PAGINI BIZARE ediţie Saşa Pană, Minerva, 1970

C-7 Ion Călugăru AM DAT ORDIN SĂ TRAGĂ din seria "Biblioteca pentru toţi"; numerele 1563-1564, Editura Socec&Co, S.A.R. Bucureşti

C-8 Max Sauerlandt GRIECHISCHE BILDWERKE conţine 118 reproduceri din arta Greciei antice, Leipzig, 1909

C-9 André Breton POINT DU JOUR cu iscălitura lui Saşa Pană; despre Suprarealism, Dali, Picasso, Maiakovski; Gallimard, 1934

C - 10 Louis Lumet LA PEINTURE HOLLANDAISE cu 42 de reproduceri şi un dicţionar al picturilor olandeze; Collection d'art, Paris

120-140

50-70

120-150

90-100

100-120


C - 11

50-70

HUNDERTWASSER catalogul expoziţiei din 1981 de la Sala Dalles

C - 12

200-250

SCRISOARE - MANUSCRIS semnată Saşa Pană ,din 1929, către Stephan Roll; pe verso 3 epigrame

C - 13

50-70

REVISTA BOABE DE GRÂU 3 numere din 1930 şi 1931

C - 14 Marica Grigorescu EUGEN DRĂGUŢESCU catalogul expoziţiei retrospective din 1998; M.N.A.R., Bucureşti, 1998

60-80

C - 15

60-80

TREI REFERINŢE DESPRE ARTIŞTII ROMÂNI Oscar Han, Corneliu Baba şi Gheorghe Petraşcu C - 16 Ipolit Strâmbu DESENUL ŞI PICTURA DUPĂ NATURĂ Atelierele Marvan, Bucureşti

100-120


C - 17 Ștefan Roll (pseud. lui Gheorghe Dinu) MANIFESTAŢIE cu desene de Medi W. Dinu şi S. Perahim, exemplar numerotat, Orizont, 1945

C - 18

70-80

80-100

ŞASE REFERINŢE DESPRE PICTORII ROMÂNI N. Grigorescu, Şt. Luchian, N. Tonitza, I. Ţuculescu şi A. Ciucurencu

C - 19 Dinu Dumbravă OCNA DESFRÂULUI... - REVELAŢIUNI SENZAŢIONALE DIN VIEAŢA CAPITALEI. CU RAZIA SANITARĂ PRIN CASELE DE TOLERANŢĂ numărul 2

100-120

C - 20

120-150

TREI RFERINŢE DESPRE BUCUREŞTI Şt. Nicolaescu "Istoricul oraşului Bucureşti", 1939; P.P.Panaitescu: "Cum au ajuns Bucureştii capitala ţării", 1938; Paul Morand:"Bucarest", 1935

C - 21 G. Ioanid ROZALINDA - CONTESA DE LINDENBURG Istorie foarte morală din veacul de mijloc, Tipografia Colegiului Sf. Sava, Bucureşti, 1850

140-160


C - 22

120-150

DOUĂ TITLURI Gheorghe Brânduş: "Viaţa şi înfăţişarea oraşelor româneşti", Sibiu, 1944; I. Simionescu: "Oraşe din România", Cartea Românească, 1925 C - 23

150-170

MUZEUL A. SIMU ŞI CASA SIMU-MUZEU CATALOG cu autograful pictorului Marius Bunescu; Bucureşti, 1937

C - 24 Alexandru O. (Păstorel) Teodoreanu VIN ŞI APĂ cu 40 de ilustraţii de Ion Anestin, Editura Cultura Naţională, 1936

170-180

C - 25

120-150

TREI REFERINŢE despre arhitecţii contemporani Arata Isozaki, Oswald Mathias Ungers, James Stewart Polshek şi despre arhitectura belgiană contemporană

C - 26 REVUE DU VRAI ET DU BEAU nr. 146/1930, conţine un articol ilustrat despre Salonul de la Atheneul bucureştean

40-50


C - 27

60-80

HARTA STAŢIUNILOR OSIN anii '30; Marvan S.A.R., Bucureşti

C - 28

100-120

PATRU REFERINŢE despre arhitecţii contemporani Reichen, Robert Davis Allen, Ugo La Pietra şi Owen Williams

C - 29 Jean Baras PORCELANUL cu 43 ilustraţii, Cultura Naţională, Bucureşti, 1926

270-300

C - 30 Louis Enault PARIS - SALON 1893 Librairie E. Bernard & Co, Paris, 1893

220-250

C - 31

120-130

CINCI TITLURI DESPRE ARHITECTURA CONTEMPORANĂ AMERICANĂ

C - 32 Armand G. Constantinescu CER ŞI DESTIN Cugetarea - Georgescu Delafras, 1941

100-120


C - 33

70-90

M.S. REGELE CAROL II ŞI CERCETAŞII DIN RĂZBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI Tipografia Naţională, Cluj, 1938

C - 34

170-180

EUGENIU CARANDA (1836-1910) Bucureşti, 1937

C - 35

180-200

CINCI TITLURI DESPRE ARHITECTURA CONTEMPORANĂ AMERICANĂ ŞI EUROPEANĂ C - 36

70-80

REVISTA ROMÂNĂ anul I, nr. I - director Zaharia Stancu, Editura "Contemporană", 1941

C - 37 Margareta Miller-Verghi IZVOADE STRĂMOŞEŞTI Editura Socec & Co, Bucureşti

320-350


C - 38 Ştefan Meteş DIN ISTORIA ARTEI RELIGIOASE ROMÂNE volumul I - Zugravii bisericilor române; Tipografia Progresul, Cluj, 1929

C - 39

70-90

90-100

MIŞCAREA POPULAŢIEI ROMÂNIEI ÎN ANUL 1933 Editura Institutului Central de Statistică

C - 40

100-120

TREI REFERINŢE despre arhitecţii contemporani Arthur Erickson, Peter Pran şi Ruy Ohtake

C - 41

90-120

CULTURA PROLETARĂ numere colegate din 1926 - 1928

C - 42

90-120

DOUĂ CĂRŢI DE CĂLĂTORII din perioada interbelică: Mihai Tican Rumano - "Lacul cu elefanţi", Cartea Românească, 1939; Colonel August Von Spiess - "Din Ardeal la Kilimandjaro", Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1942 C - 43 100 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA INSTITUTULUI DE ARTE PLASTICE "NICOLAE GRIGORESCU" DIN BUCUREŞTI Editura Meridiane, 1964

100-120


C - 44

120-130

CELE TREI BUCĂTĂRII PRINCIPALE sau bucătăria romană, franceză şi germană; Editura P. Cucu, Bucureşti, 1890

C - 45 Mihail Negru VIAŢA ROMÂNIEI PE MARE ŞI PE DUNĂRE lucrare editată sub Augusta Prezidenţie a M.S. Regelui Carol al II-lea; Editura Geller, Bucureşti, 1935

120-130

C - 46

140-150

CINCI TITLURI DESPRE DESIGNERI ŞI ARHITECŢI CONTEMPORANI

C - 47

250-300

SPLENDOAREA BUCUREŞTIULUI ŞI A ROMÂNIEI cu o dedicaţie către Regele Carol I, de N.N. Basarabeanu; Editura Minerva, Bucureşti, 1909

C - 48 Andrei Veress PICTORUL BARABAS ŞI ROMÂNII Cultura Naţională, Bucureşti, 1930

80-100


C - 49 Marcel Olinescu MITOLOGIE ROMÂNEASCĂ Casa Şcoalelor, 1944

160-180

C - 50

120-150

PATRU REFERINŢE DESPRE ROMÂNIA DIN PERIOADA INTERBELICĂ

C - 51 Philips CARICATURA SUB OCUPAŢIE texte de A. de Herz, Adrian Maniu, Ion Pribeagu, Ap. Rodan şi Orfeu; Editura Isidor A. Stern & Emil Embra, Bucureşti, 1918

130-150

C - 52 Romulus Seişanu DOBROGEA - GURILE DUNĂRII ŞI INSULA ŞERPILOR Editura Universul, Bucureşti, 1928

140-160

C - 53 Garabet Ibrăileanu TREI TITLURI "Spiritul Critic în Cultura Românească" - Viaţa Românească, Iaşi, 1922; "Privind viaţa" - Cultura Naţională, Bucureşti, 1930 (exemplarul Q din 26 numerotate de la A la Z, nepuse în comerţ); "Scriitori şi Curente", Editura Viaţa Românească, 1930 - toate cărţile conţin dedicaţii cu autograf

550-600


C - 54

720-750

LES PAPIERS DE MONTVAL fabriqués à la main par Gaspar - Maillol

C - 55 Stelian I. Constantinescu SCHIŢE DIN NORVEGIA însemnări dintr-o călătorie în ţinuturile nordice, coperta şi vignete de pictorul N.N.Tonitza, Editura Al. A. Stănciulescu, Bucureşti, 1920

C - 56 D. Caracostea CRITICE LITERARE două volume; Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1943 şi 1944 C - 57 Eugen Tănase (prefaţă) LA CHANSON DE ROLAND ediţie ilustrată de Marcel Chirnoagă, cu 14 gravuri originale, exemplarul 12/36 - semnat de Marcel Chirnoagă; Editura Univers, Bucureşti, 1974

90-100

130-150

2100-2200

C - 58 Panait Istrati LES RECITS D'ADRIEN ZOGRAFFI ŞI KIRA KYRALINA cu dedicaţia lui Panait Istrati către G. Ibrăileanu, F. Rieder et Cie Editeurs, Paris, 1924

250-300

C - 59

850-900

DOUĂ CĂRŢI VECHI Sciagraphia seu Compendiaria Hungariae - Viena, 1798; Scriptores Rerum Hungaricarum Minores, Buda, 1798


C - 60

370-400

TREI ALBUME DESPRE PICTORII ROMÂNI Iosif Iser - de Marin Mihalache, 1982; N. Tonitza - de Barbu Brezianu, 1986; Ion Ţuculescu - de Petru Comărnescu, 1974 C - 61

230-250

KALENDAR AŞEZAT PE ŞAPTE PLANETE editat în chirilică; Editura Librăriei H.Steinberg, Bucureşti, 1894 C - 62 H. Sanielvici POPORANISMUL REACŢIONAR Socec, Bucureşti, 1921

90-120

C - 63 M. Ar. Dan EPIGRAME cu dedicaţie autografă, Editura Cartea Românească, Timişoara, 1939

140-160

C - 64 Ion Caraion DEASUPRA DEASUPRELOR ediţie bibliofilă nepusă în comerţ; exemplarul nr. 67 dedicat lui Stelian Cucu

450-500


D. Arta Plastica Artisti contemporani D-1 PETRE VELICU (n. 1950 ) OMUL CU ANANAS ulei/pânză/carton, semnat, datat (19)87 stânga sus cu negru (T.A.P.) 27 x 35 cm

4100-4200

D-2 Vadim Creţu (n. 1970 ) NATURĂ MOARTĂ ulei/pânză, semnat, datat 2007 dreapta jos (T.A.P.) 35 x 40 cm

1600-1700

D-3 Viorela Mihăescu (n. 1948 ) VENEŢIA acuarelă/hârtie, semnat, datat 1998 dreapta jos cu negru (T.A.P.) 37 x 33 cm

D-5 EMIL CIOCOIU (n. 1948 ) PEISAJ LA BABADAG ulei/pânză, semnat, datat (19)75 stânga jos cu brun (T.A.P.)

900-1000

3600-3700

65 x 85 cm D-6 TRAIAN BRĂDEAN ( 1927-2013 ) MATERNITATE tuş cu peniţa/hârtie, semnat, datat 1988 stânga jos (T.A.P.) 19 x 12,8 cm

800-900


D-7 Titina Comşa (n. 1927 ) SPRE SOARE tapiserie haute - lisse, lână/bumbac, semnat central în partea de jos (T.A.P.)

6100-6300

165 x 120 cm D-8 George Paul Mihail (n. 1941 ) MAGMA ulei/pânză, semnat dreapta jos, pe şasiu numele artistului, titlul şi dimensiunile. Lucrarea apare în catalogul expoziţiei personale "Simeza", 1988, cat. 47, cu reproducere pe copertă (T.A.P.) 65 x 65 cm

4600-4700

D-9 Sorin Tuţoiu (n. 1951 ) COMPOZIŢIE XI tuş de China/carton velin, semnat, datat (19)81 dreapta jos (T.A.P.) 36 x 47 cm

1300-1400

D - 10 GHEORGHE I. ANGHEL (n. 1938 ) MARINĂ ulei/pânză, semnat în monogramă, datat (19)93 stânga sus (T.A.P.) 53,5 x 80,5 cm

4600-5000

D - 11 TRAIAN BRĂDEAN ( 1927-2013 ) AUTOPORTRET ulei/pânză, semnat, datat (1)989, dreapta jos cu negru (T.A.P.)

9500-10000

40,5 x 32,5 cm D - 12 Ladislau Labancz (n. 1928 ) SULINA ulei/pânză, semnat, datat 2007 dreapta jos cu roşu (T.A.P.) 52 x 71 cm

3400-3500


D - 13 MIRCIA DUMITRESCU (n. 1945 ) DECALOGUL PENTRU MIRCEA text de Nichita Stănescu, xilogravură, exemplar de artist, semnat de Nichita Stănescu şi de M. Dumitrescu dreapta jos (T.A.P.)

800-900

60 x 69 cm D - 14 VIOREL MĂRGINEAN (n. 1933 ) PEISAJ MONTAN ulei/carton, nesemnat; pe verso cu numele , titlul lucrării şi dimensiuni (T.A.P.) 71 x 90 cm

4200-4300

D - 15 RADU DĂRÂNGĂ (n. 1944 ) PEISAJ - ÎNSERARE ulei/pânză, semnat dreapta jos cu roşu; pe verso semnat şi intitulat (T.A.P.) 56,5 x 56,5 cm

2600-2700

D - 16 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) NUD ÎN ATELIER ulei/pânză/carton, semnat stânga jos; pe verso intitulat,semnat, datat 1984, cu dedicaţie olografă (T.A.P.)

8100-8300

40 x 36 cm D - 17 MARIAN ZIDARU (n. 1956 ) SFÂNTUL GHEORGHE OMORÂND BALAURUL basorelief, bronz turnat patinat; pe panou din lemn de nuc, semnat, datat 2007 în placa de bronz (T.A.P.)

41 x 31,5 x 5 cm

1500-1600


D. Arta Plastica Sculptura D - 18 Oscar Han ( 1891-1976 ) PORTRET DE TÂNĂR bronz turnat, semnat pe spate, cu ştampila turnătoriei V.V.Răşcanu, datat 1920 (T.A.P.)

10200-10500

60 x 31 x 26 cm D - 19

1100-1200

HAMALI ÎN PORT panou decorativ; basorelief semnat dreapta jos cu monogramă B (T.A.P.)

36 x 20 x 2 cm D. Arta Plastica Icoane D - 20 ELENA MURARIU (n. 1963 ) CHIPUL SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL tempera grasă şi foiţă de aur/lemn; pe verso semnat, datat 2003 (T.A.P.)

900-1000

16 x 12 cm D. Arta Plastica Grafica, acuarela D - 21 CATUL BOGDAN ( 1897-1978 ) TINEREŢE desen cu pastă şi acuarelă/ hârtie, semnat dreapta jos cu monogramă C.B., provine din colecţia familiei (T.A.P.)

900-1000

20 x 27 cm D - 22 Florica Teişanu Apostoleanu ( 1900-1992 ) PLAJA TATAIA - CONSTANŢA acuarelă, cărbune şi tuş/hârtie, semnat, datat 1961, localizat: Tataia Constanţa stânga jos (T.A.P.) 31 x 46,5 cm

1000-1100


D - 23

900-1000

PEISAJ MERIDIONAL acuarelă/hârtie, nesemnat, deceniul V al secolului XX (T.A.P.)

48 x 48 cm D - 24 Mihail G. Gion ( 1913-1993 ) POVESTE tuş/hârtie, nesemnat, nedatat (T.A.P.)

600-700

22,5 x 30 cm

D - 25 ION CRISTIAN POPESCU (PIC) TÂRG acuarelă/hârtie, semnat stânga jos, datat 1971 iulie dreapta jos şi sus (T.A.P.)

500-600

14,5 x 20,5 cm D - 26 EUGENIA IFTODI ( 1915-2005 ) PEISAJ CU MĂNĂSTIRE tempera/hârtie, semnat dreapta jos cu creionul (T.A.P.)

1000-1100

31,5 x 43 cm D - 27 PAN (PANDELE) IOANID ( 1878-1956 ) LAIE DE ŢIGANI tuş şi acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos cu creionul (T.A.P.)

20 x 29 cm

600-700


D - 28 Teodor Bălan ( ?-1967 ) NATURĂ STATICĂ CU FRUCTE acuarelă/hârtie, semnat stânga jos cu creionul (T.A.P.)

1000-1100

33 x 47 cm D - 29 LILI PANCU ( 1908-2004 ) COMPOZIŢIE ABSTRACTĂ tuş sepia/hârtie, semnat, datat (19)77 în imagine în partea de jos (T.A.P.) 32 x 22,5 cm

800-900

D - 30 Clara Cantemir ( 1905-1993 ) ÎN DELTĂ acuarelă/hârtie, semnat, datat 1990 dreapta jos (T.A.P.)

800-900

30,5 x 45 cm D - 31 SORIN IONESCU ( 1913-1999 ) PRAGA - PODUL CAROL pastel/hârtie colorată, semnat, datat 1968 deeapta jos cu creionul (T.A.P.) 48 x 34,5 cm

D - 32 GEORGE APOSTU ( 1934-1986 ) PERSONAJ cărbune/hârtie, semnat, datat 1974, dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

48 x 32,5 cm

1100-1200

700-800


D - 33 Vasile Velisaratu ( 1895-1978 ) PEISAJ VĂRATIC guaşă/carton, semnat, datat (19)71 stânga jos cu roşu. Lucrarea figurează în cartea "Destine de artişti în secolul XX" de Vasile Velisaratu, Editura Academică Română, Institutul Naţional pentru studiul totalitarismului, pag.383 (T.A.P.)

2100-2200

46 x 67 cm D - 34 MARCEL OLINESCU ( 1896-1992 ) CASĂ DE MUNTE linogravură color, semnat dreapta jos sub imagine (T.A.P.)

500-600

22,5 x 32 cm D - 35 MIRCEA OLARIAN ( 1898-1985 ) LA FÂNTÂNĂ linogravură color, semnat, datat (1)942 dreapta jos (T.A.P.) 23 x 34 cm D - 36 DUMITRU (DEM) IORDACHE ( 1905-1982 ) PRIMĂRIA CU TURNUL VECHI tempera şi accente de pastel/hârtie, localizat, intitulat şi semnat stânga jos (T.A.P.)

500-600

2600-2800

59 x 43,5 cm

D - 37 MIHU VULCĂNESCU ( 1937-1994 ) LECTURĂ acuarelă/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

21 x 14,5 cm

800-900


D - 38 THEODOR PALLADY ( 1871-1956 ) BĂTRÂNA MENAJERĂ creion şi acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 20,5 x 14 cm

3800-3900

D - 39 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) TREI DESENE reprezentând două peisaje din Tulcea, şi "Artişti în atelier"; creion, creion colorat şi tuş/hârtie, semnate cu pastel pe passe-partout în partea de jos (T.A.P.)

1300-1400

14,5 x 21 cm D - 40 GHEORGHE IONESCU SIN ( 1896-1988 ) LA PICNIC guaşă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

2100-2200

45 x 56 cm D - 41

1100-1200

TÂRG VECHI ROMÂNESC acuarelă/hârtie, nesemnat, prima jumătate a secolului XIX (T.A.P.)

14 x 23 cm D - 42 Vasile Velisaratu ( 1895-1978 ) CABANĂ PE CARAIMAN litografie color, intitulat stânga jos sub imagine, dublu semnat, datat (19)59 dreapta jos sub imagine (T.A.P.)

25,5 x 31,5 cm

400-450


D - 43

900-950

CASE LA LEREŞTI cărbune şi acuarelă/hârtie, semnat, localizat stânga sus (T.A.P.)

50 x 35 cm

D - 44 Roni Noel BĂRCI LA MANGALIA tuş laviu/hârtie, semnat, datat (19)35, localizat stânga jos (T.A.P.)

600-700

20 x 28,5 cm D - 45 ELENA PETRAGLU DEȘLIU NICULESCU ( 1903-1975 ) CĂRĂUŞII DE APĂ cărbune, conte şi acuarelă/hârtie, semnat, datat 1926 spre stânga jos (T.A.P.)

1100-1200

20 x 29,5 cm D - 46 AUREL JIQUIDI ( 1896-1962 ) PRISTANDA tuş/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

700-800

20,5 x 15 cm

D - 47 NICOLAE TONITZA ( 1886-1940 ) STUDIU DE NUD tuş sepia/hârtie bej, semnat dreapta jos (T.A.P.) 30 x 20,5 cm

3800-3900


D - 48 MIRCEA CIOBANU ( 1950-1991 ) AUTOPORTRET cărbune şi guaşă/hârtie, semnat dreapta sus cu cărbune (T.A.P.) 35,5 x 28,5 cm

2600-2700

D - 49 Constantin Baciu ( 1930-2005 ) ZI DE TÂRG monotipie, semnat dreapta jos cu iniţialele C.B. (T.A.P.) 21 x 15 cm

500-600

D - 50 FRANCISC ȘIRATO ( 1877-1953 ) LA FÂNTÂNĂ litografie, semnat, datat (1)944 stânga jos (T.A.P.) 19 x 24 cm

700-800

D - 51 Marc Chagall ( 1887-1985 ) SALVAREA LUI MOISE DIN NIL granolitografie/hârtie, exemplarul 189/1800, localizat Paris, datat 1984, cu timbru sec Chagall (T.A.P.)

1300-1400

50 x 37 cm

D - 52 THEODOR PALLADY ( 1871-1956 ) COLECŢIONARUL LAZĂR MUNTEANU creion şi acuarelă/hârtie, semnat, localizat, datat 13VII-(19)49; cu monograma colecţionarului stânga jos (T.A.P.)

29 x 22,8 cm

3200-3300


D - 53 JEAN CHELLER ( 1911-1952 ) MINARETE acuarelă/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

1600-1700

29,5 x 42 cm D - 54 TEODOR HARȘIA ( 1914-1987 ) NATURĂ STATICĂ pastel/hârtie, semnat, datat (1)959 dreapta jos cu creionul (T.A.P.)

2600-2700

37,5 x 52 cm D - 55 JULES PERAHIM ( 1914-2008 ) PERSONAJE IMAGINATE litografie/hârtie serigrafiată, ex. pentru Carmen, semnat, datat (19)80 dreapta jos, litografiat Michel Casse (T.A.P.)

1000-1100

30 x 23 cm D - 56 ECATERINA CRISTESCU DELIGHIOZ ( 19011973 ) NUD cerneală/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

800-900

33 x 26 cm D - 57 MARCEL CHIRNOAGĂ ( 1930-2008 ) DON QUIJOTE aquaforte, aquatintha/hârtie, exemplar de artist, semnat dreapta jos sub imagine (T.A.P.)

38 x 24 cm

1100-1200


D. Arta Plastica Pictura D - 58 VASILE VARGA ( 1921-2005 ) IRIŞI GALBENI ulei/pânză, semnat, datat (20)02 Mai, stânga jos, cu negru (T.A.P.)

1900-2000

66 x 47 cm

D - 59 IACOB BRUJAN ( 1898-1984 ) PE ŞANTIER ulei/pânză/carton, semnat, datat 1948 dreapta jos (T.A.P.)

1900-2000

72 x 90 cm D - 60

2100-2200

MAHALA ulei/carton, semnat cu monogramă D.I. stânga jos, datat (19)57 dreapta jos în pastă (T.A.P.) 40 x 50 cm D - 61 Eugen Taru (Starck) ( 1913-1991 ) PEISAJ DE IARNĂ ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.) 30 x 22,5 cm

900-1000

D - 62

900-1000

IARNA ulei/carton, nesemnat, perioada interbelică (T.A.P.) 12,5 x 24,5 cm


D - 64 GHEORGHE TEODORESCU ROMANAȚI ( 18911980 ) INTRAREA ÎN MĂNĂSTIREA MOLDOVIŢA ulei/carton, semnat, localizat stânga jos cu negru; pe verso localizat, datat 1942 (T.A.P.)

2100-2200

47,5 x 37,5 cm D - 65 PAN (PANDELE) IOANID ( 1878-1956 ) FLORĂREASA ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.) 70 x 50 cm

1600-1700

D - 66 IOAN ISAC ( 1885-1950 ) CASTELUL HUNIAZILOR ulei/pânză/şasiu nou, semnat dreapta jos cu albastru (T.A.P.)

2100-2200

69 x 55 cm D - 67 Şcoala de la Baia Mare PE PRISPA CASEI ulei/pânză de sac, semnat dreapta jos indescifrabil (T.A.P.) 65 x 50 cm

1600-1700

D - 68 CONSTANTIN ISACHIE POPESCU ( 1888-1967 ) TÂNĂRĂ CITIND (INTERPRETARE DUPĂ RENOIR) ulei/carton subţire, nesemnat (T.A.P.)

1700-1800

57 x 42 cm


D - 69 COSTIN IOANID ( 1914-1993 ) BÂLCI LA TULCEA ulei/carton, semnat, datat (19)57 dreapta jos cu verde (T.A.P.)

1700-1800

50 x 65 cm D - 70 MIHAI CISMARU ( 1943-2003 ) MĂNĂSTIREA CĂLDĂRUŞANI ulei/pânză, semnat dreapta jos, pe verso semnat şi intitulat (T.A.P.)

6600-6700

60 x 74 cm D - 71

1500-1600

PEISAJ LA MARGINEA LACULUI ulei/carton, semnat stânga jos ilizibil, perioada interbelică (T.A.P.)

40 x 50 cm D - 72 Petre Bedivan ( 1928-1982 ) PEISAJ CITADIN ulei/pânză, semnat, datat 1963 dreapta jos cu oranj (T.A.P.)

1700-1800

70 x 140 cm D - 73 IOSIF STEURER ( 1885-1971 ) IARNA ÎN SAT ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.) 49 x 68,5 cm

1800-1900


D - 74 I. Niţescu PARCUL CIRCULUI ulei/pânză, semnat, datat 1975 dreapta jos cu negru (T.A.P.)

1400-1500

50 x 69,5 cm D - 75 JEAN ALEXANDRU STERIADI ( 1880-1956 ) BĂRCI LA BALCIC ulei/carton, semnat, datat (1)936 dreapta jos cu negru (T.A.P.)

52500-53000

38 x 46 cm D - 76 Antoine Charles Vernet ( 1758-1836 ) Atribuit CĂLĂREŢI RUŞI PE CHAMPS ELYSEE ulei/pânză, semnat, datat 1820 stânga jos (T.A.P.); autorul figureaza in Benezit.

22500-23000

40 x 31 cm D - 77 LEON ALEXANDRU BIJU ( 1880-1970 ) LA ŢESUT ulei/pânză/carton, semnat stânga sus cu roşu (T.A.P.)

2300-2400

27 x 36 cm D - 78

1100-1200

ODIHNĂ LA CÂMP ulei/carton, nesemnat (T.A.P.) 49 x 68 cm D - 79 TIA (ERNESTINA) PELTZ ( 1923-1999 ) LA O BERICĂ ulei/carton, semnat dreapta jos cu alb (T.A.P.)

44,5 x 60 cm

1600-1700


D - 80 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872-1944 ) ŢIGĂNCUŞĂ ulei/pânză, semnat dreapta sus (T.A.P.) 40,5 x 35,2 cm

9300-9400

D - 81 AUREL POPP LUDOȘANU ( 1874-1960 ) MĂNĂSTIREA COMANA ulei/carton, semnat, intitulat, datat 1927 stânga jos (T.A.P.)

2900-3000

49 x 70 cm D - 82 Petru Vintilă ( 1922-2004 ) AMINTIRI ulei/carton, semnat dreapta jos cu alb (T.A.P.)

600-700

22,5 x 15,5 cm

D - 83 GHEORGHE TEODORESCU ROMANAȚI ( 18911980 ) PRIETENIE (RAŢE ŞI RĂŢOI) ulei/carton, semnat, datat (19)46 stânga jos (T.A.P.)

2800-2900

48,5 x 68 cm D - 84 JEAN (ION) NIȚESCU ( 1897-1957 ) PE MALUL LACULUI SPRE TOAMNĂ ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru; pe verso semnat, intitulat (T.A.P.) 39,7 x 55,5 cm

2100-2200


D - 86 VIRGILIU DEMETRESCU DUVAL ( 1930-2005 ) RÂPA LIPOVEANULUI (TULCEA) ulei/carton, semnat cu monogramă dreapta jos; pe verso cu numele artistului şi titlul (T.A.P.)

1900-2000

50 x 65 cm D - 87 VASILE SAVONEA ( 1932-2001 ) PEISAJ DE IARNĂ ulei/carton, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.)

600-700

24 x 32 cm D - 88 STAVRU TARASOV ( 1883-1961 ) GURA PORTIŢEI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1600-1700

28 x 42 cm D - 89 SPIRU CHINTILĂ ( 1921-1985 ) PEISAJ DIN DOBROGEA ulei/pânză, semnat dreapta jos cu brun; pe verso semnat, intitulat (T.A.P.)

2900-3000

34 x 55,5 cm D - 91 PEISAJ MERIDIONAL ulei/pânză, semnat indescifrabil dreapta jos, primul sfert al secolului XX (T.A.P.) 42 x 66 cm

1000-1100


D - 92 HENRI H. CATARGI ( 1894-1976 ) NATURĂ STATICĂ CU CANĂ ulei/pânză/carton, semnat, datat (19)72 stânga jos cu roşu; pe verso dedicaţia artistului pentru soţia sa, semnat cu numele de alint Togo (T.A.P.)

13500-14000

46 x 56 cm D - 93 LILI PANCU ( 1908-2004 ) PEISAJ ÎN DELTĂ ulei/carton, semnat, datat 1957 stânga jos cu brun (T.A.P.)

1600-1700

35 x 50 cm D - 94 D. FLORIAN PESCARI CU BARCA LA MAL ulei/carton semnat stânga jos cu negru (T.A.P.)

1100-1200

35 x 47 cm tondo D - 95 CONSTANTIN PILIUȚĂ ( 1929-2003 ) CASA CU NALBE ulei/pânză, semnat, datat (19)64 dreapta jos (T.A.P.)

11200-11300

60 x 60 cm D - 96 BĂLAȘA IONESCU ( 1919-1997 ) LECTURĂ ulei/pânză, semnat, datat 1964 dreapta sus cu alb (T.A.P.)

55,5 x 46,5 cm

2200-2300


D - 97 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872-1944 ) BĂRBAT CU PIPĂ ulei/pânză, semnat, datat 1922 dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

9000-9500

47 x 47 cm D - 98 RAUL EGON LEBEL ( 1907-2006 ) AUTOPORTRET ulei/pânză, semnat dreapta jos în monogramă (T.A.P.)

3600-3700

65 x 54,5 cm

D - 99 EUGEN URBANSKI DE NIECZUYA ( 1888-? ) PEISAJ ulei/pânză, semnat, datat 1932 stânga jos cu negru (T.A.P.)

2600-2700

40 x 48 cm D - 101 Jeana Băculescu ( 1882-1955 ) IARNA ÎN MAHALA ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

2200-2300

39 x 42,5 cm D - 102 BĂLAȘA IONESCU ( 1919-1997 ) ÎN CURTE ulei/carton, semnat stânga sus (T.A.P.)

33,5 x 27 cm

1600-1700


D - 104 D. Dobrescu PORTRET CU BASMA ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1000-1100

66 x 48,5 cm

D - 105

2300-2400

PEISAJ DE IARNĂ ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos indescifrabil (T.A.P.)

47 x 70 cm D - 106 ALEXANDRU ȚIPOIA ( 1914-1993 ) COMPOZIŢIE CU INSTRUMENTE MUZICALE ulei/pânză, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

13000-14000

53 x 35 cm

D - 107 ARTHUR (GARGUROMIN) VERONA ( 18681946 ) NATURĂ STATICĂ CU PORTOCALĂ ŞI VÂSC ulei/pânză, semnat, datat 1932 dreapta jos cu negru (T.A.P.)

3200-3300

32 x 47 cm D - 108 NICOLAE FURDUESCU ( 1908-1954 ) FABRICĂ ulei/carton, nesemnat, nedatat (1938), lucrarea face parte din colecţia dr. Ion Ionescu, a participat la retrospectiva din 1976 Bucureşti, Sala Atheneului Român, cat. 4 (T.A.P.)

35 x 50 cm

2200-2300


D - 109 NICOLAE GRIGORESCU ( 1838-1907 ) COPILIŢĂ ulei/pânză fără şasiu, nesemnat, nedatat. Pe verso autentificarea lui Jean Al. Steriadi: Bucureşti 6 - XII (1)934. Lucrarea este reprodusă în albumul Alexandru Vlahuţă "Pictorul N.I. Grigorescu - Viaţa şi opera lui ", pag. 251, fotografie din atelierul artistului (T.A.P.)

96000-97000

38,7 x 26,8 cm D - 110 IOSIF STEURER ( 1885-1971 ) AMURG ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1600-1700

42,5 x 62 cm D - 111 ELISA GHIOCULESCU CASĂ LA ŢARĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

900-1000

30,5 x 38,5 cm D - 113 PIERRE BELLET ( 1865-1924 ) PĂDUREA DE MESTECENI ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

39 x 23 cm

1600-1700


D - 114 Alexandru Drăgoi VAS CU TRANDAFIRI ulei/carton, semnat dreapta jos cu roşu; autorul a participat la S.O. (T.A.P.)

1300-1400

40 x 30 cm D - 115 Vasile Melica ( 1924-2000 ) STRADĂ LA MALUL MĂRII ulei/carton, semnat, datat (19)77 dreapta jos cu negru (T.A.P.)

2100-2200

44,5 x 54,5 cm D - 116 STAVRU TARASOV ( 1883-1961 ) PEISAJ LA DUNĂRE ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1400-1500

37 x 50 cm D - 117 MARIA IONESCU BACALOGLU NUD ulei/pânză, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.)

2300-2400

68 x 48 cm

D - 118 AUREL BĂEȘU ( 1896-1928 ) FLORI DE IASOMIE ulei/carton, semnat, datat 1916 dreapta jos (T.A.P.); provine din colectia Laurentiu Sadoveanu

29,5 x 45,5 cm

12300-12500

Profile for Gold Art

4__  

4__  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded