__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

C. Carte/manuscris Carte C-1 George Topârceanu PATRU TITLURI "Migdale Amare", 1942; "Balade vesele şi triste",1943; "Parodii Originale", 1942; "Postume", 1943; Editura Cartea Românească, Bucureşti

200-250

C-2 Alain Jouffroy TIRE A L'ARC six hors-textes par Victor Brauner, Galerie Schwarz - Milan, 1962

470-520

C-3 Mihai Eminescu OPERE - POESII tomul I, ediţie îngrijită de Constantin Botez, cu 4 planşe afară din text, Cultura Naţională, Bucureşti, 1933

220-250

C-4 Dinu Nicodin LUPII (ROMAN) cu ilustraţii de autor, vignete de T.M.B. si PITZY fotografii de Ernst Staus

120-130

C-5

260-270

INDUSTRIA ŞI BOGĂŢIILE NATURALE din Ardeal şi Banat, Tipografia Cartea Românescă, Cluj, 1927


C-6

130-140

DOUĂ TITLURI DESPRE REGALITATE Maurice Paleologue:" Alexandra Feodorovna, ultima ţarină", 1933 şi Lytton Strachey:" Elisabeth şi Essex", 1942 C-7 George (Gheorghe) Oprescu LA PEINTURE ROUMAINE CONTEMPORAINE Iris, Berne, 1944

80-90

C-8 Mihai Eminescu POEZII ediţie îngrijită de G. Murnu, cu 12 acuarele - facsimile şi desene de A. Murnu; Editura Naţională - S. Ciornei, Bucureşti, 1928

300-350

C-9 Tudor Vianu ESTETICA Fundaţia pentru literatură şi artă " Regele Carol II", 1939

C - 10

60-70

90-100

ARTS IN THE RUMANIAN PEOPLE'S REPUBLIC două numere din 1954 şi 1956

C - 11 DOUĂ CATALOAGE ale caselor de licitaţie Lempertz şi Dorotheum din 1999 şi 2001

70-80


C - 12 Krikor H. Zambaccian G. PETRAŞCU Editura "Cartea Românescă", Bucureşti, 1944

120-150

C - 13

220-250

DOCUMENTE - MANUSCRIS semnate Alexandru Davidoglu, Alexandru Rosetti şi alţii, adresate academicianului Grigore Moisil

C - 14

320-350

MAPĂ CONŢINÂND PROIECTUL UNEI aparţinând academicianului Romulus Vulcănescu, împreună cu alte documente de estetică din arhiva sa

C - 15

150-180

DOUĂ SCRISORI - MANUSCRIS ale folcloristului Alecu Bădăluţă, adresate istoricului literar Gheorghe Cardaş

C - 16 Adrian Maniu VERSURI cu autograf din 1940, exemplar numerotat şi semnat de autor, Fundaţia "Regele Carol II", Bucureşti, 1938

170-200


C - 17 Winfried Ranke AUGUST SANDER. DIE ZERSTÖRUNG KÖLNS Schirmer/Mosel, 1985

220-250

C - 18

270-300

DOUĂ SCRISORI semnate Dinu Noica, datate 1978 - 1979, adresate doamnei Viorica Moisil C - 19

220-250

ZIARUL ŞTIINŢELOR ŞI AL CĂLĂTORIILOR 51 de numere din 1928

C - 20

170-200

MAGAZINUL 10 numere din 1936 - 1942

C - 21 Edmond Rostand DOUĂ TITLURI COLEGATE 'La cantique de l'aile' şi 'La dernière nuit de Don Juan', cu numeroase ilustraţii alb-negru şi color în stil Art Nouveau; Editions Pierre Lafitte, 1905

220-250

C - 22

130-150

ALBINA 10 numere din 1913; Tipografia Gutenberg, Bucureşti


C - 23

850-900

J. AL. STERIADI cu o litografie originală - portretul lui Luchian; Editura Arta, Bucureşti, 1943

C - 24 Tudor Arghezi FEMEILE manuscris de 4 pagini publicat în "Adevărul literar şi artistic", nr.610 din 14 august 1932

C - 25 Gala Galaction PRIVIND ÎN URMĂ 5 pagini de manuscris

C - 26

1100-1200

750-800

50-70

SĂPTĂMÂNA ILUSTRATĂ an I nr.4 din 1917

C - 27 FRANCISC ŞIRATO cu 2 litografii originale; Editura Arta, Bucureşti, 1944

1900-2000


C - 28

120-150

CAETELE LUNARE ianuarie - februarie 1927, reproduceri avangardiste de M.H. Maxy

C - 29 Cella Delavrancea POUR UN HERMAPHRODITE DANSEUR manuscris inedit, datat 1929, localizat Cairo

C - 30

220-250

50-70

BOABE DE GRÂU an V nr.4 din 1934

C - 31

1100-1200

AFIŞ DIN 1788 anunţând piesele "Le Conte d'Albert" şi " De la Melomanie", interpreţi "comedienii italieni obijnuiţi regelui" C - 32 N. N. Tonitza CRONICI FANTEZISTE NELITERARE şi o carte poştală adresată secretarului de redacţie al revistei "Bilete de Papagal", semnată de Tonitza

220-250

C - 33

110-120

NOUĂ REFERINŢE DESPRE ARTIŞTII PLASTICI Gion Mihail, Gheza Vida, Eugen Gâscă, Suţianu, Steilen, Th. Aman, şi alţii


C - 34

70-80

DOUĂ REFERINŢE DESPRE ŞTEFAN LUCHIAN Th. Enescu - Expoziţia Luchian; Luchian - catalogul expoziţiei din 1966 C - 35

170-200

PATRU ALBUME DEDICATE PICTORILOR Tonitza, Aman, Luchian şi Iser

C - 36

120-150

DOUĂ TITLURI din perioada demascărilor: C. Cristobald - "Demascarea lichelelor", Editura Autorului, Bucureşti, 1946; Pompiliu Pop Mureşan - "Adevărul despre Iuliu Maniu", Bucureşti, 1946 C - 37 Gh. N. Dimitriu COMUNISM, JUDAISM, FRANCMASONERIE cu dedicaţie autografă, Tipografia Fântâna Darurilor, Bucureşti, 1937

320-350

C - 38

100-130

CALENDAR DE RESBOI AL OSTAŞILOR ROMÂNI - 1919 cu portrete ale familiei regale, Institutul de arte grafice C. Sfetea


C - 39

120-150

PATRU REFERINŢE DESPRE PICTORII ROMÂNI Corneliu Baba, D. Ghiaţă, Eugen Gâscă şi Ion Vlasiu

C - 40

70-90

PATRU CATALOAGE DE EXPOZIŢII din 1974: Maria Constantin, Yavonne Hasan, Simona Nistor şi Leandru Popovici

C - 41 Saşa Pană ERATĂ LA de Dinu Stegărescu; Orizont, Colecţie pentru muncitori şi intelectuali, 1947

70-90

C - 42 Ion Frunzetti MAREE cu un portret al autorului de G. Tomaziu, Editura Forum, 1945

70-90

C - 43 Mircea Deac BRÂNCUŞI Editura Meridiane, Bucureşti, 1966

170-200


C - 44

700-800

L'ALBUM DE LA GUERRE 1914 - 1919 volumul II, L'Illustration, Paris, 1923

C - 45 Fenimore Cooper LE DERNIER DES MOHICANS ilustrată cu 25 de gravuri, Libraire Hachette et Cie, Paris, 1888

120-150

C - 46

170-200

OPT REFERINŢE DESPRE ARTIŞTII ROMÂNI Gheorghe Anghel, Aurel Popp, M. Eleutheriade, Constantin Calafeteanu, B. Covaliu, C. Ionescu şi Nagy Imre C - 47

70-90

CATALOG DE MĂRCI GRAESSE pentru porţelan, faianţă, ceramică; Berlin, 1922

C - 48 TREI REFERINŢE DESPRE SCULPTURA ROMÂNEASCĂ I. Jalea: "Priviri generale asupra creaţiei de artă în sculptură", 1947; Marin Mihalache: "Ion Irimescu", 1958; Petre Oprea: "Înscrisuri în sculptura românescă", 1974 - cu autograful autorului

60-80


C - 49 Igor Vassiliev LA CERAMIQUE DE GJEL Editions d'art Aurora, Leningrad, 1987

60-80

C - 50 Dieter Gielke EUROPÄISCHES PORZELLAN Grassimuseum, Leipzig, 1984

60-80

C - 51

370-400

TREI TITLURI DESPRE MIŞCAREA LEGIONARĂ Nae Ionescu: "Fenomenul legionar", 1963; Constantin Papanace "Despre Căpitan, nicadori şi decemviri", 1963; Corneliu Zelea Codreanu - biografie după texte legionare, 1988

C - 52 L. Scărlătescu ALBUMUL CORPULUI AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA - 1911 Tipografia Unirea, Bucureşti, 1911

370-400

C - 53

120-150

PATRU REFERINŢE DESPRE ROMÂNI ŞI AROMÂNI DIN PERIOADA INTERBELICĂ C - 54 DOUĂ CĂRŢI DE BUCATE Ecaterina S. Comşa: " Buna menajeră sau Carte de bucate", Socec, 1929; Sanda Marin: "Carte de bucate", Editura Tehnică, 1954

140-160


C - 55

320-350

DOUĂ REFERINŢE DESPRE CAMILIAN DEMETRESCU Rosario Assunto: "Una lettera, Una serigrafia", Edizioni Studio dell'artista, 1972; Giulio Carlo Argan: "Camilian Demetrescu" - cu dedicaţiiile pictorului, 1972

C - 56

140-160

TREI REFERINŢE DESPRE ŞCOALA ROMÂNEASCĂ cu dedicaţiile autorilor C - 57 Mihai Eminescu LUCEAFĂRUL ediţie liliputană, editată cu ocazia "Zilei Cărţii" din 1934, Editura H. Fischer - Galaţi, Bucureşti, 1934

C - 58

1600-1700

150-200

DOUĂSPREZECE DISCURI PENTRU GRAMOFON din perioada interbelică, editate de Casele Odeon, Polydor şi Electrola C - 59 Mihail Sadoveanu DIMINEŢI DE IULIE - STIGLETELE exemplar numerotat, cu un portret al autorului de Teodorescu Sion, Colectia Manuscriptum, 1927

200-220


C - 60 Mateiu I. Caragiale REMEMBER Cultura Naţională, 1924

C - 61

240-260

1450-1500

DOUĂ SCRISORI - MANUSCRIS ale poetului Ion Barbu (Dan Barbilian) adresate profesorului Mihăileanu din 18-XI-1939 şi 25-IX-1941, reproduse în volumul "Ion Barbu în Corespondenţă", Editura Minerva

C - 62

1150-1200

DOUĂ AFIŞE PANDANT ale expoziţiei Brâncuşi de la Philadelphia Museum of Art din 1995

C - 63

360-370

SCRISOARE - MANUSCRIS semnată Ion Barbu (Dan Barbilian) din 1943, reprodusă în volumul "Ion Barbu în Corespondenţă", Editura Minerva

D. Arta Plastica Artisti contemporani D-1 RODICA LAZĂR ( 1931-2009 ) ÎN GALOP ulei/pânză, semnat în monogramă şi datat 2005 stânga jos, pe verso semnat şi datat (T.A.P.)

22 x 40 cm

1900-2000


D-2 Dumitru Icodin (n. 1939 ) PEISAJ ÎN LUNCĂ ulei/pânză, semnat, datat 2004 dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

1800-1900

35 x 60,7 cm D-3 Nicolae Săftoiu (n. 1935 ) LES FILLES ET LE POISSON tehnică mixtă/hartie, semnat, datat 2006 dreapta jos (T.A.P.)

1200-1300

30 x 42 cm D-4 Simion Crăciun ( 1956-2013 ) VEDERE DIN BALCIC ulei/pânză, semnat, datat (20)07 dreapta jos cu grafit, pe verso semnat, intitulat (T.A.P.) 50 x 60 cm

2700-2800

D-5 IACOB LAZĂR (n. 1931 ) OLTUL ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos Iacob Lazăr, pe verso semnat, intitulat şi datat 2006 (T.A.P.)

3400-3500

49,5 x 66 cm D-6 Mircea Nicolau (n. 1932 ) IMAGINE VIRTUALĂ tehnică mixtă/pânză, semnat dreapta jos, nedatat, artistul figurează în D.A.R.C. de O. Barbosa (T.A.P.) 100 x 70 cm

6100-6200


D-7 GHEORGHE ZIDARU ( 1923-1993 ) ÎN PĂDURE ulei/carton, semnat, datat 1975 dreapta jos cu albastru, autorul figurează în D.A.R.C. de O. Barbosa (T.A.P.) 65 x 82 cm

1300-1400

D-8 CONSTANTIN DARADICI (n. 1948 ) PEISAJ DE PE MALUL CRIŞULUI REPEDE ulei/pânză, semnat dreapta jos cu ocru (T.A.P.) 27 x 35 cm

1500-1600

D-9 CONSTANTIN NIȚESCU (n. 1935 ) CÂRCIUMA NICOREŞTI ulei/pânză, semnat dreapta jos, deceniul VI al secolului XX (T.A.P.)

1700-1800

39,8 x 50,2 cm D - 10 ZAMFIR DUMITRESCU (n. 1946 ) VERIŞORI ŞI VERIŞOARE ulei/carton, semnat, datat 11.06.(19)93 stânga jos (T.A.P.) 18,5 x 25 cm

4000-4200

D - 11 MARIAN ZIDARU (n. 1956 ) ÎNGER ulei/pânză, semnat, datat 2007 dreapta jos cu roz (T.A.P.)

1600-1700

55 x 45 cm D - 12 RODICA LAZĂR ( 1931-2009 ) DECEMBRIE LA DOBRINA III ulei/pânză, semnat cu monogramă, datat (19)84 dreapta jos (T.A.P.)

50 x 50 cm

2900-3000


D - 13 PETRE VELICU (n. 1950 ) NATURĂ MARINĂ ulei/pânză, semnat, datat (19)84 stânga jos cu negru (T.A.P.) 44,5 x 50 cm

6000-6100

D - 14 Vadim Creţu (n. 1970 ) NATURĂ STATICĂ CU CIULIN ulei/pânză, semnat, datat 2007 dreapta jos cu roşu (T.A.P.) 45 x 50 cm

1800-1900

D - 15 MIHAELA NICA CRĂCIUN (n. 1934 ) CASE MEDIEVALE ulei/carton, nesemnat; pe verso intitulat, semnat, datat 1967 (T.A.P.)

1300-1400

47,5 x 59 cm D - 16 ELENA MURARIU (n. 1963 ) MÂINILE MAICII DOMNULUI ÎN RUGĂ tempera grasă şi foiţă de aur/lemn; pe verso semnat, datat 2003 (T.A.P.)

1000-1100

16 x 16 cm D - 17 ANGELA POPA BRĂDEAN (n. 1934 ) POETUL ulei/pânză, semnat, datat (19)86 dreapta jos (T.A.P.)

2600-2700

73 x 65 cm D - 18 PETRE VELICU (n. 1950 ) MASCĂ VENEŢIANĂ ulei/pânză, semnat, datat (19)85 dreapta sus (T.A.P.)

35,5 x 27 cm

4400-4500


D - 19 WANDA SACHELARIE VLADIMIRESCU ( 19162008 ) MAMĂ ŞI COPIL tuş, acuarelă şi ceracolor/hârtie, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.)

1600-1700

30,5 x 20,5 cm D - 20 Dinu Rădulescu (n. 1947 ) MODEL tuş şi pastel/hârtie bej, semnat, datat (19)98 dreapta jos, cu dedicaţie şi datare 1999 - olografă stânga jos (T.A.P.) 47 x 30 cm

D - 21 JANA GERTLER ZALMAN (n. 1929 ) COCOŞ bronz turnat, şlefuit, pe postament de lemn de cireş patinat, semnat în monogramă pe spate jos J.G. (T.A.P.)

500-600

2700-3000

26 x 14 x 8 cm D - 22 Bogdan Severin Hojbotă (n. 1954 ) CUPLU DINAMIC inox pe soclu de granit (T.A.P.) 76,5 x 26 cm

14500-15000


D - 23 Alexandru Ghilduş (n. 1952 ) SIMFONIE PENTRU PĂTRATUL DE LUMINĂ cristal prelucrat - faţetat, semnat lateral stânga pe cub; lucrarea figurează în catalogul expoziţiei personale "Dinspre sticlă înspre sculptură" - Galeria Galateca 2007 (T.A.P.)

3700-4000

11,5 x 20 x 33,5 cm D - 24 JANA GERTLER ZALMAN (n. 1929 ) SILUETA bronz turnat, şlefuit, compus cu lemn de mahon, semnat pe spate sus (T.A.P.)

3700-4000

38 x 16 x 10 cm

D. Arta Plastica Grafica, acuarela D - 25 Theodor Suruceanu Kiriacoff (1901 - 1958) GOSPODĂRIE ŢĂRĂNEASCĂ acuarelă/hârtie, semnat, datat (19)44 stânga jos (T.A.P.) 25,5 x 35 cm

800-900

D - 26 Adrian Secoşanu ( 1910-1984 ) PE VALEA OLTULUI tempera/hârtie, semnat stânga jos cu albastru (T.A.P.) 33,5 x 44,5 cm

900-1000

D - 27 MIRCEA OLARIAN ( 1898-1985 ) ROMA VIA APPIA ANTICA aquaforte şi aquatinta, exemplarul 4/6, datat 1942 stânga jos în imagine, numerotat, localizat, intitulat stânga jos sub imagine; lucrarea figurează în catalogul expoziţiei personale - Craiova 1969 (T.A.P.)

800-900

20 x 27 cm


D - 28 M. de Rahermond BĂTRÂNELE creioane colorate/hartie, semnat,datat (1)912 dreapta jos (T.A.P)

800-900

20,5 x 30,5 cm D - 29 JULES PERAHIM ( 1914-2008 ) PERSONAJE FANTASTICE litografie color, exemplarul 4/60, executată la Michel Cossé - Litho - Paris, semnat, datat (19)85 dreapta jos, cu timbrul sec al litografiei stânga jos (T.A.P.)

600-700

36,5 x 24,5 cm D - 30 MIHAIL SIMONIDI (MICHEL SIMONIDY) ( 1870-1933 ) NUD cărbune şi tuş/hartie, semnat dreapta sus cu tuş, autorul figurează în Benezit (T.A.P.)

800-900

15 x 14 cm D - 31 COSTIN IOANID ( 1914-1993 ) CĂLĂREŢUL acuarelă/hârtie, semnat, datat (19)51, localizat Ciorogârla dreapta jos (T.A.P.) 19 x 29 cm

600-700

D - 32 TAMARA ISBĂȘESCU (n. 1932 ) ŞCOLĂRIŢA aquatintha şi aquaforte/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 28 x 20,5 cm

600-700


D - 33 Iulian Nǎmescu BISERICA SAINT GERMAIN DES PRES creion şi laviu de tuş/hârtie, semnat, localizat Paris, datat (1)927 stânga jos. Autorul a participat la S.O. (T.A.P.) 31 x 23,5 cm

1300-1400

D - 34 SORIN IONESCU ( 1913-1999 ) MARGINE DE PĂDURE pastel cu accente de acuarelă/hârtie colorată, semnat, datat 1965 dreapta jos cu creionul (T.A.P.) 35 x 48,5 cm

1100-1200

D - 35 LILI PANCU ( 1908-2004 ) COMPOZIŢIE ABSTRACTĂ tuş şi carioca/hârtie, semnat, datat 2 iulie 1977 central în imagine (T.A.P.) 30 x 22,5 cm

800-900

D - 36

800-900

SCENĂ DE VÂNĂTOARE miniatură persană - sec. XIX(?) pagină de manuscris (T.A.P.)

26,5 x 19 cm

D - 37 MIȘU (MIHAIL) TEIȘANU ( 1883-1943 ) ÎN BUDOAR pastel/hârtie colorată, semnat dreapta jos (T.A.P.) 48,5 x 69 cm

1300-1400


D - 38 MIHAI CISMARU ( 1943-2003 ) DANSATOARE pastel/hârtie canson colorată, nesemnat. Pe verso semnat, datat 1988, dedicat cu pastel brun (T.A.P.) 38,5 x 31 cm

1600-1700

D - 39 ION PACEA ( 1924-1999 ) APUS DE SOARE acuarelă, guaşă şi colaj/hârtie, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

3200-3500

37,5 x 49 cm D - 40

1300-1400

NUDURI - SCHIŢĂ cărbune/hârtie, nesemnat, datat dreapta jos 3-VII(19)29 (T.A.P.) 41,5 x 31,5 cm

D - 42 Clara Cantemir ( 1905-1993 ) FLORI DE PRIMĂVARĂ guaşă şi acuarelă/hârtie, semnat dreapta sus cu albastru (T.A.P.) 50,5 x 35,4 cm

1000-1100

D - 43 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) BĂTRÂNĂ CU BLUZĂ ALBĂ acuarelă/hârtie, semnat stânga jos cu peniţa (T.A.P.)

1900-2000

28 x 20 cm


D - 44 ECATERINA CRISTESCU DELIGHIOZ ( 19011973 ) LA PLAJĂ acuarelă/hartie, semnat, intitulat dreapta jos cu pixul (T.A.P.)

900-1000

22 x 32 cm D - 45

1100-1200

PEISAJ ÎN MAHALA acuarelă/hârtie, semnat, datat (1)934 dreapta jos cu creionul (T.A.P.) 24 x 31 cm D - 46

700-800

MENESTREL LA POARTA HANULUI aquaforte, aquatintha/hârtie, Van Gelder Zonen, exemplarul 25/80, semnat indescifrabil dreapta jos sub imagine (T.A.P.)

44 x 34 cm D - 47 Henri Trenk ( 1818-1892 ) BISERICA DOMNEASCĂ DIN CURTEA DE ARGEŞ tuş sepia laviu şi accente de tempera alb/hartie, semnat, datat 1861 stânga jos cu creionul (T.A.P.)

1900-2000

26,5 x 38,5 cm D - 48 Natalia Rusu Ciobanu ( 1919-? ) MACI politipie color, exemplarul 8/12, semnat dreapta jos sub imagine (T.A.P.) 46,5 x 38,5 cm

700-800


D - 49 MIHU VULCĂNESCU ( 1937-1994 ) NUD tuş cu pensula, semnat lateral dreapta (T.A.P.) 29,5 x 21 cm

D - 50 Lena Constante ( 1908-2005 ) ILUSTRAŢIE LA de M.Costescu, Editura Tineretului; acuarelă/hârtie, semnat stânga jos cu creionul (T.A.P.)

900-1000

800-900

16 x 22 cm D - 51 MAGDALENA RĂDULESCU ( 1902-1982 ) SCENOGRAFIE tempera şi tuşuri/piele, semnat, datat 1942, localizat Paris dreapta jos (T.A.P.)

2500-2600

22 x 27 cm D - 52 Amédées Joyau ( 1872-1913 ) ÎN PORT xilogravură color, semnat, datat (19)04, dreapta jos în imagine şi stânga jos sub imagine cu creionul, exemplarul 7/100 (T.A.P.) 17,7 x 27,3 cm D - 53 Niculiţă Secrieriu ( 1938-2002 ) TOTEM tempera şi guaşă/hartie, semnat, datat (1)999 dreapta jos (T.A.P.)

53 x 37,5 cm

800-900

1600-1700


D - 54 Lena Constante ( 1908-2005 ) TREI SFINŢI tuş cu peniţa/hartie, semnat dreapta jos; lucrarea datează din perioada anilor '30 (T.A.P.)

600-700

20,5 x 13,5 cm

D - 55 CATUL BOGDAN ( 1897-1978 ) PEISAJ DIN STRÂMTURA acuarelă/hartie, semnat dreapta jos cu monogramă; lucrarea provine din colecţia familiei (T.A.P.)

650-700

10,5 x 15,5 cm D - 56 ILEANA RODICA ZELEA CODREANU ( 19142008 ) PORTRET CU PĂLĂRIE (autoportret) sanguină/hartie, semnat dreapta jos; autoarea a participat la S.O. (T.A.P.)

500-600

49 x 39 cm D - 57 Mihail G. Gion ( 1913-1993 ) BASM tuş/hartie, nesemnat, nedatat (T.A.P.)

600-700

22,5 x 31 cm D. Arta Plastica Pictura D - 58 Vera Veslovschi Niţescu ( 1901-1974 ) TÂNĂRĂ CU MARAMĂ ulei/carton, semnat şi datat dreapta jos cu negru, Vera Veslovschi Niţescu, 1930 (T.A.P.)

60 x 48,5 cm

1200-1300


D - 59

1500-1600

PEISAJ LA MALUL MĂRII ulei/carton, nesemnat, nedatat (T.A.P.) 34,5 x 49 cm D - 60 Nicolae (Nen) Papadat BĂTRÂNĂ ulei/carton, semnat lateral dreapta (T.A.P.)

800-900

35 x 25 cm

D - 61 FLORICA CORDESCU JEBELEANU ( 19131965 ) LA SECERAT ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1800-1900

37,5 x 45 cm D - 62 JEAN (ION) NIȚESCU ( 1897-1957 ) TÂNĂRĂ ÎN ROCHIE DE BAL ulei/carton, semnat dreapta jos cu brun (T.A.P.) 45 x 55 cm

1600-1700

D - 63 JENIȚA (EUGENIA) GHIGA BULBUC ( 19011979 ) FLORI ulei/pânză, semnat stânga jos cu alb (T.A.P.) 41,5 x 33 cm

1100-1200

D - 64

1100-1200

LIVADĂ LA MARGINEA SATULUI ulei/carton, nesemnat, lucrarea datează din perioada anilor '50 - '60 (T.A.P.) 28 x 43,5 cm


D - 65 ELISA GHIOCULESCU PEISAJ DIN BALCIC ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

2100-2200

50 x 70 cm D - 66 EUGEN CRĂCIUN ( 1922-2001 ) NUD ÎN IARBĂ ulei/carton, semnat şi datat 1983 dreapta jos cu negru (T.A.P.)

2700-2800

43 x 70 cm D - 67 D. FLORIAN APUS DE SOARE PE MARE ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1500-1600

48,5 x 69 cm D - 68 GHEORGHE POPESCU ( 1903-1975 ) PORTRETUL IOANEI - NEPOATA ARTISTULUI ulei/carton, semnat dreapta jos, pe verso datare (1971), autentificare de fiul artistului, Vlad Popescu (T.A.P.) 65 x 50 cm

2600-2700

D - 69 STAVRU TARASOV ( 1883-1961 ) VAS CU CRIZANTEME ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 70 x 50 cm

1300-1400


D - 70 CONSTANTIN ARICESCU ( 1861-1933 ) LA MARGINEA LACULUI ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

7500-8000

50 x 73,5 cm D - 71 IONEL IOANID ( 1882-1952 ) PORTRET DE ŢIGANCĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 40,5 x 33,5 cm

2000-2100

D - 72 TRAIAN BILȚIU DĂNCUȘ ( 1899-1975 ) DRUM LÂNGĂ BALTĂ ulei/pânză/carton, semnat şi datat 1957 stânga jos cu brun (T.A.P.)

1600-1700

47,5 x 92,5 cm D - 73

2200-2300

PEISAJ PARIZIAN ulei/carton, nesemnat, perioada interbelică (T.A.P.) 39 x 28 cm

D - 74 Aurel Diaconescu ( 1909-1991 ) PE PLAJĂ ulei/carton, semnat şi datat 1944 dreapa jos cu verde (T.A.P.) 33,8 x 49,5 cm D - 75 MAGDALENA RĂDULESCU ( 1902-1982 ) POVESTE LA CIRC ulei/pânză/carton le belier, semnat dreapta jos (T.A.P.) 49,5 x 60,5 cm

1600-1700

12500-13000


D - 76 GHEORGHE IONESCU SIN ( 1896-1988 ) PEISAJ CITADIN ulei/carton, semnat, datat 1937 dreapta jos. Cartonul a fost dublat pentru consolidare (T.A.P.) 47 x 57,5 cm

2900-3000

D - 77 MIHAI CISMARU ( 1943-2003 ) RODII ulei/pânză, semnat, datat 1994 dreapta jos cu brun (T.A.P.)

7500-8000

26 x 28 cm D - 78 IOSIF STEURER ( 1885-1971 ) NATURĂ STATICĂ CU LEGUME ulei/carton, semnat dreapta jos cu brun (T.A.P.)

2000-2100

57,5 x 77,5 cm D - 79 LILI PANCU ( 1908-2004 ) CORTURI PE PLAJĂ ulei/pânză, nesemnat (T.A.P.) 55 x 65 cm D - 80 THEODOR PALLADY ( 1871-1956 ) PEISAJ LA BUCIUM - IAŞI ulei/carton, semnat dreapta jos cu creionul; tema se regăseşte în colecţia Avachian (T.A.P.)

1600-1700

99500-100000

49,7 x 51,5 cm D - 81 STAVRU TARASOV ( 1883-1961 ) MARINĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

30 x 50 cm

1800-1900


D - 82 CONSTANTIN MIHALCEA BRAGA ( 19031978 ) ULCIORUL CU FLORI ulei/carton, semnat, datat (19)47 dreapta sus (T.A.P.) 46 x 52,5 cm

2200-2300

D - 83 ION PANTELI STANCIU ( 1901-1981 ) BĂTRÂNUL IMAM ulei/carton, semnat, datat 1940 stânga jos cu roşu (T.A.P.) 50 x 35 cm

3600-3700

D - 84 Petre Malovăţu Barcan ULIŢA SATULUI IARNA ulei/pânză/carton, nesemnat (T.A.P.) 46,5 x 69,5 cm

1700-1800

D - 85 ION ALIN GHEORGHIU ( 1929-2001 ) GRĂDINI SUSPENDATE ulei/pânză, semnat, datat (19)66 prin zgrafitare central şi dreapta cu initiala G. (T.A.P.)

13000-15000

84,5 x 60,5 cm

D - 86 DUMITRU (DEM) IORDACHE ( 1905-1982 ) PEISAJ ITALIAN ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos Iordache (T.A.P.) 58 x 48 cm

3800-4200


D - 87 Mircea Ionescu ( 1921-? ) PEISAJ ÎN DELTĂ ulei/panză, nesemnat; pe verso semnat, intitulat pe şasiu (T.A.P.)

1900-2000

66 x 100 cm D - 88 BĂLAȘA IONESCU ( 1919-1997 ) FLOARE ÎN FEREASTRĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos cu albastru (T.A.P.)

2300-2400

55 x 46 cm

D - 89

1300-1400

NATURĂ STATICĂ CU LEGUME ulei/carton, semnat indescifrabil dreapta jos în pastă (T.A.P.) 31,5 x 35 cm D - 91 ION THEODORESCU SION ( 1882-1939 ) PORTRET DE TÂNĂRĂ ulei/pânză/carton, semnat, datat (1)915 dreapta jos cu roşu (T.A.P.) 40 x 34 cm în tondo

3600-3700

D - 92 A. Pejin LA TROIŢĂ ulei/pânză, semnat, datat (1)927 stânga jos (T.A.P.) 70 x 50 cm

1500-1600


D - 93 DAN BĂJENARU ( 1900-1988 ) PLIMBARE ÎN PLOAIE ulei/carton, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

1300-1400

37 x 49 cm D - 94 ION CRISTIAN POPESCU (PIC) FLORI ALBASTRE ulei/carton, semnat dreapta jos PIC (T.A.P.)

900-1000

30 x 21 cm

D - 95 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872-1944 ) CU PLUTA PE BISTRIŢA ulei/pânză, semnat stânga sus (T.A.P.)

20000-21000

64,5 x 90 cm D - 96 ILEANA RĂDULESCU ( 1909-1981 ) ÎN REPAUS ulei/carton, semnat stânga jos Ileana Rădulescu şi datat 1932 (T.A.P.) 59,5 x 45,5 cm

2900-3100

D - 97 Iren Berecz (Buzea) ( 1905-1987 ) PEISAJ MEDIEVAL ulei/pânză reantoalată, semnat stânga jos cu negru. Autoarea a participat la Colonia de la Baia Mare (T.A.P.) 46 x 37 cm

1600-1700


D - 98 NICU (NICOLAE) ENEA ( 1897-1960 ) CU LUCRUL ÎN CASĂ ulei/carton, semnat stanga jos cu negru (T.A.P.)

7500-8000

50 x 70 cm D - 99 ION THEODORESCU SION ( 1882-1939 ) PORTRETUL UNEI TINERE ulei/pânză/carton, semnat, datat 1919 stânga jos cu brun (T.A.P.) 45 x 35 cm în tondo

D - 100 VASILE POPESCU ( 1894-1944 ) VAS CU CRIZANTEME ulei/carton, semnat dreapta jos cu brun (T.A.P.)

4100-4200

16000-17000

57 x 44,5 cm

D - 101 DUMITRU (DEM) IORDACHE ( 1905-1982 ) ÎN TOSCANA ulei/pânză/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 48 x 60 cm

3800-4200

D - 102 GABRIEL ȘTEFĂNESCU AREPHY ( 1903-1975 ) PEISAJ VENEŢIAN ulei/carton, semnat, datat 1929 jos spre stânga (T.A.P.) 35 x 34 cm

1900-2000

D - 103 GHEORGHE TEODORESCU ROMANAȚI ( 18911980 ) TRANDAFIRI ulei/placaj, semnat, datat (1)964 dreapta jos cu negru; pe verso dedicaţie olografă şi semnătură (T.A.P.)

1600-1700

31 x 41 cm


D - 104 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) NATURĂ STATICĂ CU FRUCTE ulei/carton, nesemnat, nedatat (T.A.P.)

6000-6500

40,5 x 45,5 cm D - 105 AUREL VASILESCU ( 1906-1986 ) ÎN CIŞMIGIU ulei/carton subţire/carton, semnat, datat (1)956 stânga jos cu roşu (T.A.P.)

1700-1800

58 x 41 cm

D - 106 FRANCISC ȘIRATO ( 1877-1953 ) FETIŢA CU ROCHIA ALBASTRĂ ulei/carton, semnat stanga jos Şirato, pe verso datat, semnat: 13 Şirato 1926 , intitulat (T.A.P.)

85000-90000

53,5 x 44 cm D - 107 PAN (PANDELE) IOANID ( 1878-1956 ) HORĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 34,5 x 48,5 cm

1100-1200

D - 108 Ana Vogel GLADIOLE ulei/placaj, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.)

1500-1600

78 x 54 cm


D - 109 GHEORGHE IONESCU SIN ( 1896-1988 ) PELERINA VERDE ulei/carton, semnat, datat 1937 dreapta sus (T.A.P.) 58 x 47 cm

2100-2200

D - 110 MARIUS BUNESCU ( 1881-1971 ) NATURĂ STATICĂ CU DOVLEAC ulei/carton, semnat dreapta jos; pe verso numerotat (952 şi 51/995), datat 1942 (T.A.P.)

7600-8000

46 x 55,5 cm D - 111 IOSIF STEURER ( 1885-1971 ) IARNĂ ulei/carton, semnat stânga jos cu brun (T.A.P.)

1100-1200

24,7 x 46,7 cm D - 112

1000-1100

ÎN FAŢA PRĂVĂLIEI ulei/pânză/carton, nesemnat, nedatat (T.A.P.)

29 x 37 cm D - 113 SAT PE MALUL LACULUI ulei/carton, semnat indescifrabil stânga jos cu negru, deceniul VI al secolului XX (T.A.P.)

49 x 69 cm

1100-1200

Profile for Gold Art

3__  

3__  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded