Page 1

C. Carte/manuscris Carte C-1

250-300

MITTEILUNGEN DER GESELLSCHAFT FÜR VERVIELFÄLTIGENDE KUNST anii 1908 - 1909, Viena, 1908 - 1909

C-2

120-150

LUMEA COPIILOR publicaţie săptămânală pentru copii şi tineret din perioada interbelică

C-3

220-250

FURNICA 50 de numere colegate - anul VI

C-4

60-80

OCTAV BĂNCILĂ catalogul expoziţiei comemorative din 1972, Bucureşti, 1972

C-5 N. Porsenna APARIŢIUNI ŞI FANTOME MATERIALIZATE Cugetarea - Georgescu Delafras S.A., 1946

120-130


C-6 Maria Regina României DINAINTE ŞI DUPĂ RĂZBOI Librăria Socec & Co, Bucureşti, 1925

60-70

C-7 CORNELIU BABA ( 1906-1997 ) catalogul expoziţiei retrospective ianuarie-februarie 1978

60-70

C-8 Gh. Şerban - Cornilă UN MANUSCRIS PREŢIOS DIN BIHORUL ÎNSTREINAT liturghierul Popii Ion din Suiug, cu 13 clişee fac-simile, Sibiu, 1941

60-70

C-9

130-140

PATRU TITLURI REFERITOARE LA FOLCLOR "Stâna la românii din Bucovina" - 1923; "Numele de botez la români" - 1934, "Consideraţii critice asupra genezei şi răspândirii baladei Meşterului Manole în Balcani" şi "Învăţători folklorişti" - 1940 C - 10 Ion Marin Sadoveanu MOLIMA piesă în trei acte, cu dedicaţie autografă, Editura S.A.D.R., Bucureşti, 1930

C - 11 Emil Vîrtosu DOUĂ TITLURI "Chirilicale"- note de paleografie românească, 1940, "Sigilii româneşti" - cu legenda în limba turcă, 1943

110-120

90-100


C - 12 André Salmon Kisling ALBUM Editions des Chroniques du jour, Paris, 1928

170-180

C - 13 A.D. Xenopol ISTORIA ROMÂNILOR 12 volume, Editura Fraţii Şaraga, Iaşi,1896

320-350

C - 14

150-170

HIENA revistă de polemică politică literară, director Pamfil Şeicaru, 12 numere din 1920 C - 15 I. L. Caragiale NOAPTEA FURTUNOASĂ zece litografii originale de Aurel Jiquidi

600-700

C - 16

550-600

AFIŞ - VICTOR BRAUNER al expoziţiei de la Musée de l'Abbaye Sainte - Croix


C - 17 I. Nistor ISTORIA BISERICII DIN BUCOVINA Carol Göbl, Bucureşti, 1916

80-90

C - 18 D. v. Mikusch GAZI MUSTAFA KEMAL - ÎNTRE ASIA ŞI EUROPA Editura Sensul Românesc, Craiova, 1929

80-90

C - 19 Lucreţia Carandino Platamona REGINA ELISAVETA (CARMEN SYLVA) Universul S.A., Bucureşti, 1943

C - 20

140-160

40-50

REVISTA AURORA FRANCISCANĂ două numere: 1 şi 2 din 1941

C - 21 Grigore M. Buiucliu TESTAMENT, BIOGRAFIE, CATALOGUL BIBLIOTECII ARMENEŞTI Institutul Carol Göbl, Bucureşti, 1914

90-100


C - 22

220-250

CALENDARUL GOSPODARILOR DIN 1927 ŞI ALMANAHUL GLUMA DIN 1943 C - 23

70-90

DOUĂ CĂRŢI PENTRU COPII Sarina Cassvan: "Pit şi Pitulice", Casa Şcoalelor, 1946; I. Nisipeanu şi Apostol Culea: "Poveştile Primăverii", Cultura Românească S.A.R.

C - 24 Sextil Puşcariu ISTORIA LITERATURII ROMÂNE - EPOCA VECHE cu 75 de ilustraţii şi 6 planşe hors-texte, Kraft & Drotleff S.A., Sibiu, 1930

C - 25 Andrei Veress PICTORUL BARABAS ŞI ROMÂNII cu însemnările sale din 1893 despre viaţa bucureşteană, Cultura Naţională, Bucureşti, 1930

140-160

60-70

C - 26 Howard Simon 500 YEARS OF ART & ILLUSTRATION from Albert Dürer to Rockwell Kent , The World Publishing Company, New York, 1942

360-380

C - 27 Al. Dima SIBIU Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1940

160-180


C - 28

110-120

L'ART DANS LA REPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE Întreprinderea poligrafică Bucureşti, 1958

C - 29

200-210

PATRU REFERINŢE despre pictorii români: N. Grigorescu (Anii de ucenicie), N. Tonitza, Şt. Luchian şi Th. Aman

C - 30 Radu Bogdan THEODOR AMAN Editura de Stat pentru literatură şi artă, 1955

130-140

C - 31

120-150

ŞAPTE NUMERE ALE REVISTEI FURNICA dintre anii 1910-1923

C - 32

120-150

ALBUM BEREA - FORMES ET COULEURS Geneva, 1963

C - 33 PATRU REFERINŢE DESPRE TONITZA N.N.Tonitza: Corespondenţă, 1978; Raul Şorban: N. Tonitza 1965; N.N. Tonitza: Cronici fanteziste neliterare,1936, Scrieri despre artă,1964

120-150


C - 34 T. Nicolae Baciu PROIECT PENTRU ADÂNCIREA DÂMBOVIŢEI DE LA GROZĂVEŞTI LA CIUREL datat 1901

550-600

C - 35

170-200

CONTIMPORANUL 2 numere: an I nr. 1, iunie 1922 şi an VIII nr.79, februarie 1929 - director I. Vinea, numere cu ilustraţii moderniste şi de avangardă

C - 36

120-150

PORTRETUL PICTORULUI OCTAV BĂNCILĂ fotografie cu dedicaţie

C - 37

220-250

GÂNDIREA 5 numere: an I nr.5 (1921), an VI nr.6 - 8 (1926), an VI nr.1 (1926), an VII nr.5 (1927) şi an XIX nr.9 (1940) C - 38 Vasile Alecsandri MIORIŢA text şi ilustraţiuni gravate în lemn de Marcel Olinescu exemplarul nr.9 - cu dedicaţie pentru Tudor Arghezi

320-350

C - 39 Gheorghe Racoveanu GRAVURA ÎN LEMN LA MĂNĂSTIREA NEAMŢUL cu 60 de planşe afară din text, cu dedicaţie pentru Tudor Arghezi

270-300


C - 40

60-80

FABRICA DE HÂRTIE LETEA monografie - volum aniversar 1885 - 1935, exemplarul nr.474

C - 41 Adrian Maniu POEM săpat în lemn de către meşterul gravor Dobrian Vasile în luna martie 1944 şi tras de mână in cinci exemplare, raritate bibliofilă, exemplarul A semnat de Adrian Maniu

C - 42

550-600

1100-1200

GHEORGHE PETRAŞCU album, cu o gravură originală, Editura Arta , Bucureşti, 1943

C - 43

170-200

ARTĂ ŞI TEHNICĂ GRAFICĂ caietul 2 - decembrie 1937, caietul 12, iunie septembrie 1940

C - 44 OPT REFERINŢE DESPRE ARTIŞTI ROMÂNI Gabriel Popescu, Iser, M. Bunescu, Karl Storck, Ştefan Dimitrescu, Sava Henţia, B. Iscovescu, Gh. Tattarescu

180-200


C - 45

270-300

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE NATURALĂ cu dedicaţie autografă a lui G. Antipa,

M.O. Imprimeria Naţională, 1934

C - 46 JAQUELOT DISSERTATIONS SUR L'EXISTENCE DE DIEU Editura Etienne Foulque, Haga,1697

C - 47 Anton Coman OCTAV BĂNCILĂ Espla, 1954

C - 48 Eleonora Costescu GABRIEL POPESCU Espla, 1955

C - 49 TREI REFERINŢE DESPRE ARTIŞTII ROMÂNI N. Grigorescu de B. Brezianu (1959), Şt. Luchian de Petre Comarnescu (1960), N.N. Tonitza de Petre Comarnescu

2100-2200

170-200

40-60

90-100


C - 50

170-200

BRITISH COMMEMORATIVES Royalty, Politics, War and Sport,

Lincoln Hallinan, 1995

C - 51 Alexandru Macedonski OPERE volumul I (poezii), volumul II (teatru), ediţie critică de Tudor Vianu, Fundaţia Regele Carol II, 1939

170-200

C - 52

220-250

HARTA GERMANIEI DIN 1941

C - 53 Ruxandra Dreptu VASILE POPESCU catalogul expoziţiei retrospective din 1998, M.N.A.R., Bucureşti, 1998

C - 54 I.L. CARAGIALE - OMUL ŞI OPERA ÎN IMAGINI album comemorativ, Espla, Bucureşti, 1953

60-80

130-150


C - 55

170-200

LA QUESTION DYNASTIQUE EN ROUMANIE PAR UN PAYSAN DU DANUBE Paris, Librairie Achille Heymann, 1889

C - 56

220-250

DOUĂ TITLURI DESPRE ROMÂNII SUD DUNĂRENI L.T.Boga: "Românii din Macedonia, Epir, Tesalia, Bulgaria şi Serbia", Bucureşti, 1913; Th. Capidan: "Dicţionar megleno - român"

C - 57 Alexandre Ciorănescu LA TRADITION HISTORIQUE ET L'ORIGINE DES ROUMAINS cu dedicaţie autografă, Bucureşti, 1942

70-90

C - 58 Tudor (prefaţă) Vianu CORNELIU BABA Editura Meridiane, 1964

220-250

C - 59 Ioan Alexandru LUCHIAN Editura Meridiane, 1978

150-180


C - 60 George Sorin Movileanu GRIGORESCU Editura Meridiane, 1978

C - 61

120-150

1900-2000

MISSALE ROMANO-SERAPHICUM pro tribus ordinibus sancti francisci, Roma, Typis Fratrum Monaldi, 1879

C - 62

150-200

ZECE DISCURI DE GRAMOFON editate de Linguapfone Institute London, pentru studiul limbii engleze , Casa Edison

D. Arta Plastica Artisti contemporani D-1 Vadim Creţu (n. 1970 ) ULCICĂ CU GHIOCEI ulei/pânză, semnat, datat 2007 stânga jos (T.A.P.) 40 x 45 cm

1600-1700

D-2 RODICA LAZĂR ( 1931-2009 ) BALERINĂ ulei/pânză, semnat în monogramă, datat 2003 stânga sus cu alb, pe verso semnat şi datat Septembrie 2003 (T.A.P.) 55 x 33 cm

3300-3400


D-3 Mircea Nicolau (n. 1932 ) ÎNCRUCIŞARE tehnică mixtă/pânză, semnat dreapta jos, nedatat; autorul figurează în D.A.R. de O. Barbosa (T.A.P.)

6700-6800

70 x 90 cm D-4 Nicolae Săftoiu (n. 1935 ) CELE CINCI GRAŢII tehnică mixtă/hârtie, semnat, datat 2006 dreapta jos (T.A.P.)

1300-1400

30 x 42 cm D-5 NUNI DONA ( 1916-2009 ) PORTRETUL LUI COSTEL VIŞINESCU pastel/hârtie, semnat dreapta jos, intitulat lateral dreapta (T.A.P.) 24 x 17 cm

800-900

D-6 ZAMFIR DUMITRESCU (n. 1946 ) MERE ulei/carton, semnat, datat 15.3.(19)84 dreapta jos (T.A.P.) 30 x 40 cm

3800-4000

D-7 MIHAELA NICA CRĂCIUN (n. 1934 ) IARNA PARCULUI pastel/hârtie, semnat, datat 1992 dreapta jos (T.A.P.)

1400-1500

43 x 35,5 cm


D-8 ŞTEFAN CÂLȚIA (n. 1942 ) ŞARPELE ROŞU II litografie, exemplarul 8/16, semnat, datat 1982 - 7 mai, localizat dreapta jos sub imagine (T.A.P.) 30,5 x 45,5 cm

1600-1700

D-9 ANA RUXANDRA ILFOVEANU (n. 1947 ) CÂT DE MULT O IUBIM PE GLENDA II ulei/pânză, semnat şi datat în monogramă, 2005 dreapta sus, pe verso semnat, datat şi intitulat (T.A.P.)

3200-3400

41 x 33 cm D - 10 Eugen Mărgărit (n. 1927 ) BĂRCI LA ŢĂRM ulei/carton, semnat, datat (19)79 stânga jos cu roşu (T.A.P.) 33 x 41 cm

1000-1100

D - 11 NUNI DONA ( 1916-2009 ) EDIT MAYER tuş şi pastel/hârtie semnat dreapta jos şi stânga sus, intitulat în partea de jos spre stânga (T.A.P.) 25,5 x 18,5 cm

800-900

D - 12 IACOB LAZĂR (n. 1931 ) CONAC ulei/pânză, semnat dreapta jos Iacob Lazăr (T.A.P.)

4400-4500

46,5 x 55 cm D - 13 MARIAN ZIDARU (n. 1956 ) SFÂNTUL GHEORGHE UCIGÂND BALAURUL basorelief, bronz turnat pe panou din lemn de nuc, semnat, datat 2007 pe verso (T.A.P.) 43 x 35,5 x 5 cm

1500-1600


D - 14 ILIE BOCA (n. 1937 ) PERSONAJ ulei/pânză, semnat dreapta jos cu monogramă, datat (19)93 stânga jos (T.A.P.) 60 x 50 cm

3100-3200

D - 16 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) LECTURA acuarelă/hârtie, semnat datat (19)87 dreapta jos (T.A.P.)

1900-2000

32,5 x 40 cm D - 17 VICTORIA ZIDARU (n. 1956 ) MÂNA DOMNULUI basorelief, bronz turnat, patinat, pe panou din lemn de nuc, semnat, datat 2007 în placa de bronz, dreapta jos (T.A.P.)

1500-1600

42,5 x 29 x 6 cm D - 18 ELENA MURARIU (n. 1963 ) IZGONIREA DIN RAI tempera grasă şi foiţă de aur/lemn; pe verso semnat, datat 2004 (T.A.P.) 47,5 x 23 cm

1900-2000

D - 19 SORIN ILFOVEANU (n. 1946 ) IARNĂ II ulei/carton, semnat, datat (19)77 dreapta jos (T.A.P.)

6200-6400

46,5 x 55 cm


D. Arta Plastica Sculptura D - 20 GHEORGHE D. ANGHEL ( 1904-1966 ) ŢĂRANCĂ CU MARAMĂ bronz turnat, semnat lateral dreapta G.D.A. Lucrarea provine din colecţia Dr. Ion Ionescu şi apare în cataloagele: Expoziţia omagială Gh. D. Anghel M.N.A.R. cat.29,1979; G.D.Anghel Comisia de Cultură şi Educaţie Socialistă România cat.12, 1987 (T.A.P.)

26000-27000

13 x 12 x 14 cm D - 21

800-900

GLADIATOR reducţie în bronz, pe suport de marmură roşie (T.A.P.)

27 x 28 x 20 cm D - 22

600-700

FAUN ŞI NIMFĂ gips turnat, patinat, nesemnat, nedatat (T.A.P.)

54 x 24 x 15 cm

D - 23 GHEORGHE D. ANGHEL ( 1904-1966 ) DOCTORUL ION IONESCU (Prietenul Artistului) basorelief gips turnat, nesemnat. Lucrarea apare în albumul Gheorghe Anghel de Marin Mihalache, Editura Meridiane, 1987, pag. 59; provine din colecţia familiei Dr. Ion Ionescu (T.A.P.)

36,5 x 34 x 7,8 cm

11500-12000


D - 24 Iosif Fekete Negrulea ( 1903-1979 ) FASCINAŢIA MĂRILOR gips turnat, sculptat, patinat, în montură de fier forjat, semnat, datat 1960 (T.A.P.)

600-700

42 x 42 x 7 cm D - 25 I. Giovannini FATA CU PASĂRE PE UMĂR marmură sculptată, semnat pe spate (T.A.P.)

4100-4200

33 x 34 x 20 cm - fără soclu

D. Arta Plastica Grafica, acuarela D - 26 ECATERINA CRISTESCU DELIGHIOZ ( 19011973 ) PEISAJ MONTAN acuarelă/hârtie, semnat, datat 1940 pe verso; pe verso Femeie cu turban (T.A.P.)

1100-1200

34 x 49 cm D - 27 Sell ARGENTOIANU ŞI SADOVEANU două desene tuş/hârtie, semnate dreapta jos, publicate în "Bilete de papagal" nr.305, nr.304, 1929 (T.A.P.) 23,5 x 21 cm; 13 x 10 cm

D - 28 MIHU VULCĂNESCU ( 1937-1994 ) CASA PRESEI cărbune/hârtie semnat, datat (1)958 dreapta jos (T.A.P.)

39 x 50 cm

900-1000

600-700


D - 29 LIDIA MIHĂESCU ( 1918-? ) PĂSTORIŢE linogravură color, semnat dreapta jos sub imagine cu creionul. Figurează în D.A.R de O. Barbosa (T.A.P.) 26,5 x 30 cm

550-600

D - 30 Lena Constante ( 1908-2005 ) NEBUNIA CAPETELOR V tuş şi acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos în imagine, intitulat pe passepartout (T.A.P.) 38,5 x 57 cm

1400-1500

D - 31 GHEORGHE VÂNĂTORU ( 1905-1983 ) BASM acuarelă şi flaumaster/hârtie, semnat, datat (19)68 dreapta jos (T.A.P.) 40 x 20 cm

2200-2400

D - 32 DAN BĂJENARU ( 1900-1988 ) PRIMĂVARA ÎN GRĂDINĂ tempera/carton subţire, nesemnat, nedatat (T.A.P.) 28 x 33,5 cm

800-900

D - 33 NICOLAE TONITZA ( 1886-1940 ) PAGINĂ DE STUDIU tuş/hârtie, nesemnat, nedatat (T.A.P.) 33,5 x 41,5 cm

2900-3000


D - 34 CATUL BOGDAN ( 1897-1978 ) ÎN ATELIER acuarelă şi tuş/hârtie, semnat stânga jos; semnat, intitulat, datat 20.XII.1973 pe verso. Provine din colecţia familiei (T.A.P.)

600-700

14 x 9,5 cm D - 35 CORNELIU BABA ( 1906-1997 ) ADAM MICKIEWICZ cărbune şi estompă/hârtie, semnat, datat (19)55 dreapta jos (T.A.P.)

3600-3700

35 x 48 cm D - 36 ION ALIN GHEORGHIU ( 1929-2001 ) PORTRET DE FETIŢĂ cărbune/hârtie, semnat, datat 10 Septembrie1960 stânga jos (T.A.P.) 32 x 21,5 cm

600-700

D - 37 ION PACEA ( 1924-1999 ) COMPOZIŢIE tempera/carton, semnat dreapta jos sub passepartout (T.A.P.) 39 x 50,5 cm

3200-3500

D - 38 ANTAL NEOGRADY ( 1861-1942 ) GRĂDINA CU TRANDAFIRI acuarelă cu accente de tempera/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 34,5 x 49,5 cm

2100-2200

D - 39 Teodor Bălan ( ?-1967 ) NATURĂ STATICĂ acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 44 x 65 cm

1300-1400


D - 40 JEAN ALEXANDRU STERIADI ( 1880-1956 ) PEISAJ CU MOSCHEE pagină de caiet, tuş cu peniţa/hârtie, semnat, datat (1)950 dreapta jos (T.A.P.)

900-1000

14 x 18,5 cm D - 41 DAN IALOMIȚEANU ( 1899-1979 ) STRADĂ CU PRĂVĂLII pastel/hârtie, semnat stânga în medalion (T.A.P.)

1100-1200

23 x 34 cm D - 42 Ioana Basarab (1905 - ?) ŢĂRANCĂ acuarelă şi creion/hârtie, semnat stânga jos cu creionul (T.A.P.)

700-800

32 x 26,5 cm D - 43 THEODOR AMAN ( 1831-1891 ) SPOITORAŞ aquaforte şi ac, semnat şi datat dreapta sus (18)81 în placă. Lucrarea figurează în catalogul "Aman" de M. Vida, pag. 93 (T.A.P.)

800-900

7 x 11,2 cm D - 44 Mihail G. Gion ( 1913-1993 ) D'ALE LUI PĂCALĂ tuş/hârtie, nesemnat, nedatat (T.A.P.) 30 x 22,5 cm

600-700


D - 45 STOICA DUMITRESCU ( 1886-1956 ) STUDIU creion gras/hârtie, semnat dreapta sus, nedatat (T.A.P.) 50,5 x 32 cm

950-1000

D - 46 Clara Cantemir ( 1905-1993 ) ÎN AMURG acuarelă/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.) 39 x 61 cm

900-1000

D - 47 ION ALIN GHEORGHIU ( 1929-2001 ) UMBRE - PEISAJ creion şi estompă/hârtie, semnat, datat 1950 dreapta jos; lucrarea provine din colecţia Margareta Sthal (T.A.P) 21 x 29 cm

600-700

D - 48 Sterie Becu ( 1882-1970 ) ECCE HOMO pastel/hartie canson colorată, semnat spre stânga jos cu negru; provine din colecţia familiei artistului (T.A.P.) 31 x 47 cm

1600-1700

D - 49 GEORGE (GHEORGHE) TOMAZIU ( 19151990 ) PATRU ILUSTRAŢII DE CARTE la Baudelaire, Arghezi, Bacovia, Gide, aquaforte/hârtie, semnate în placă (T.A.P.) dimensiuni diferite

800-900

D - 50 AUREL COJAN ( 1914-2005 ) JOACA NORILOR acuarelă/hârtie, semnat, datat (19)63 stânga jos (T.A.P.)

1200-1300

21 x 29 cm


D - 51 Vera Marcu ( 1924-2000 ) VARĂ ÎN GERMANIA acuarelă/hârtie, semnat, datat 1974 stânga jos cu tuş, localizat, datat pe verso. Autoarea figurează în D.A.R. de O. Barbosa (T.A.P.)

900-1000

42 x 29,5 cm D - 52 NICULINA DONA DELAVRANCEA ( 1890-1981 ) PEISAJ VENEŢIAN acuarelă/hârtie, semnat stânga jos cu creionul (T.A.P.)

1600-1700

22 x 28,5 cm D - 53 JULES PERAHIM ( 1914-2008 ) CONFLICT tuş,creion colorat şi tempera pe fond serigrafiat, semnat dreapta jos sub imagine (T.A.P.)

5700-5800

36 x 54 cm D - 54 BOGDAN PIETRIȘ ( 1945-2006 ) BUJORI pastel/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 35,5 x 45,5 cm D - 55 Hans Herman ( 1885-1980 ) TURNURI VECHI DIN SIBIU acuarelă şi accente de cărbune/hârtie, semnat datat 1996 dreapta jos (T.A.P.) 48,5 x 37,5 cm

4500-5000

800-900


D - 56 ZIN (SINGER) LAZĂR ( 1899-1991 ) MAPĂ cuprinzând 22 desene creion şi creion colorat, semnate şi datate (T.A.P.)

1300-1400

D - 57 Ion Panteli Stanciu ( 1901-1981 ) Atribuit TÂNĂRĂ CU MARAMĂ tehnică mixtă, tempera, acuarelă şi creion colorat//hârtie, semnat, datat 1939 stânga jos (T.A.P.)

1200-1300

62 x 46 cm D. Arta Plastica Pictura D - 58

1300-1400

DANTELĂREASĂ ulei/pânză/carton, nesemnat, perioada interbelică (T.A.P.)

34 x 24,5 cm

D - 59 V. H. Martella PEISAJ DIN ITALIA ulei/p.f.l., semnat dreapta jos cu rosu (T.A.P.) 45 x 60 cm

1400-1500

D - 60 MARIA IONESCU BACALOGLU ROZE ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.) 21,5 x 27,5 cm

1100-1200


D - 61 ION DOBOȘARIU MARINĂ ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

800-900

16,5 x 23,5 cm D - 62 VASILE DOBRIAN ( 1912-1999 ) ROZA VÂNTURILOR ulei/pânză, semnat şi datat (19)31 dreapta jos (T.A.P.) 80 x 80 cm

6500-7000

D - 63 Vera Veslovschi Niţescu ( 1901-1974 ) NATURĂ STATICĂ CU FLORI ŞI CARTE ulei/pânză, semnat şi datat stânga jos 1964 (T.A.P.) 49,3 x 70 cm

1500-1600

D - 64 THEODOR CATELIU ( 1855-? ) FATĂ CU BASMA GALBENĂ ulei/carton, semnat stânga sus (T.A.P.) 50 x 35 cm

2200-2300

D - 65 MAGDALENA RĂDULESCU ( 1902-1982 ) CAVALCADĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.) 38 x 55 cm D - 66 GHELMAN LAZĂR ( 1887-1976 ) FATĂ LA MALUL MĂRII ulei/carton, semnat, datat 1919 dreapta jos (T.A.P.)

74 x 50 cm

12000-13000

1100-1200


D - 67 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872-1944 ) BĂIATUL CU CĂŢEI ulei/pânză, semnat stânga sus Octav Băncilă (T.A.P.)

24000-25000

85,3 x 65 cm

D - 68 EUGEN CRĂCIUN ( 1922-2001 ) TAINELE NOPŢII ulei/pânză, semnat, datat (1)968 dreapta jos; semnat, datat, intitulat pe şasiu (T.A.P.)

1700-1800

50 x 70 cm D - 69 ALEXANDRU (SANDOR) MOHY ( 1902-2001 ) FLORI ÎN VAZĂ ulei/pânză lipită pe carton, semnat în monogramă dreapta jos M.O., pe spate semnat Mohy (T.A.P.)

8200-8400

62 x 48 cm D - 70 Ţările de Jos PESCARUL ulei/pânză, semnat ilizibil dreapta jos, sfârşitul secolului XIX; pânza a fost consolidată (T.A.P.)

6100-6200

76 x 63,5 cm D - 71 DUMITRU GHIAȚĂ ( 1888-1972 ) MORI LA LACUL SINOE ulei/carton, semnat dreapta jos cu brun - Ghiaţă D. (T.A.P.)

61 x 49 cm

49000-50000


D - 72 CATUL BOGDAN ( 1897-1978 ) ÎN PARC ulei/carton, nesemnat, nedatat, pe verso însemnare autografă "Pour mami Catulle" (T.A.P.)

7000-7500

18.2 x 26 cm D - 73 BĂLAȘA IONESCU ( 1919-1997 ) NATURĂ STATICĂ ÎN INTERIOR ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

2800-3000

51 x 64 cm D - 74 HENRI VISCONTE DIMINEAŢA PE STRADĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

1300-1400

24,5 x 34 cm D - 75 ION POPESCU NEGRENI ( 1907-2001 ) ULCELE CU FLORI ulei/carton, semnat stânga jos cu ocru. Pe cartonul de pe verso dedicaţie, semnătură şi datare (19)89 (T.A.P.)

7500-8000

33 x 41 cm D - 76 FLORICA CORDESCU JEBELEANU ( 19131965 ) ÎN PORT ulei/carton, semnat dreapta jos, datat (1)936 (T.A.P.)

1300-1400

32 x 41 cm D - 78 ELENA POPEA ( 1885-1941 ) PE MALUL LACULUI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

24,2 x 17,8 cm

1000-1100


D - 79 EUSTAȚIU STOENESCU ( 1884-1957 ) PORTRETUL SOŢIEI ARTISTULUI ÎN EXIL ulei/carton, nesemnat, provine din succesiunea familiei (T.A.P.)

25500-26000

61,5 x 51 cm D - 80 MIHAI CISMARU ( 1943-2003 ) TRANDAFIRI ulei/pânză, semnat, datat 1998 dreapta jos. Pe verso semnat, intitulat, datat (T.A.P.) 32 x 28,5 cm

7500-8000

D - 81 LILI PANCU ( 1908-2004 ) PEISAJ ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 48,5 x 59,5 cm

2900-3000

D - 82 Maria Pârvănescu ( 1907-1974 ) SAT DE MUNTE ÎN NOAPTE ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 52 x 70 cm

900-1000

D - 83 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872-1944 ) ŢIGANCĂ ulei/pânză, semnat dreapta sus Octav Băncilă (T.A.P.)

18500-19000

68 x 43,5 cm

D - 84 GHEORGHE IONESCU SIN ( 1896-1988 ) ZI DE VARĂ ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

36 x 51,5 cm

2200-2300


D - 85 TRAIAN BILȚIU DĂNCUȘ ( 1899-1975 ) PEISAJ ulei/pânză, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

1800-1900

39,4 x 53,2 cm D - 86 ALEXANDRU ȚIPOIA ( 1914-1993 ) CARTIER DE LOCUINŢE MUNCITOREŞTI LA PIATRA-NEAMŢ ulei/pânză/panou casetat din lemn, semnat,datat 1953, localizat - Piatra Neamţ dreapta jos. Semnat, localizat, intitulat si datat pe verso (T.A.P.)

6000-7000

71 x 89 cm D - 87 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) STRADA POPA TATU ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

13500-14000

54 x 47 cm D - 88 IOSIF STEURER ( 1885-1971 ) MARINĂ ulei/carton, semnat dreapta jos prin apăsare (T.A.P.)

1500-1600

35 x 46,5 cm D - 89 AURA GOȘANEC CU FUIORUL ÎN FAŢA CASEI ulei/carton, semnat dreapta jos; pe verso "Lectură", semnat stânga jos (T.A.P.) 68 x 48 cm

2600-2700


D - 90 GRIGORE SPIRESCU ( 1922-1995 ) NATURĂ STATICĂ CU CEAS ulei/pânză, semnat dreapta jos în compoziţie (T.A.P.) 82 x 98,5 cm D - 91 MICAELA ELEUTHERIADE ( 1900-1984 ) MIC DEJUN ulei/pânză, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.)

7200-7500

11300-11500

33,5 x 60,5 cm D - 92 DAN BĂJENARU ( 1900-1988 ) DRUMUL DIN SAT ulei/placă aglomerată, semnat stânga jos D. Băjenaru (T.A.P.) 49 x 61 cm

1200-1300

D - 93 DUMITRU (DEM) IORDACHE ( 1905-1982 ) PEISAJ ITALIAN ulei/carton, semnat stânga jos Iordache (T.A.P.)

3800-4000

49 x 63,5 cm D - 94 LILI PANCU ( 1908-2004 ) COMPOZIŢIE CU PEISAJ ulei/pânză, nesemnat, nedatat (T.A.P.) 44 x 52 cm D - 95 GHEORGHE PETRAȘCU ( 1872-1949 ) NATURĂ STATICĂ CU FLORI ŞI FRUCTE ulei/panou de lemn, semnat stânga jos; pe verso dedicaţie olografă, semnat şi datat 18 aprilie (1)920 cu tuş sepia, numerotat 107 cu albastru, autentificat de Mariana Petraşcu - fiica artistului (T.A.P.) 26,5 x 35 cm

1500-1600

92500-93000


D - 96 Dudea IARNA ÎN MAHALA ulei/pânză/carton, semnat, datat (1)924 dreapta jos cu negru (T.A.P.)

1300-1400

39 x 48 cm D - 97 CONSTANTIN ISACHIE POPESCU ( 1888-1967 ) FLORI DE CÂMP ulei/pânză/carton, datat (1)940 dreapta sus (T.A.P.) 45,5 x 55 cm D - 98 Imre PEISAJ DIN ARDEAL ulei/pânză de sac, semnat dreapta jos Imre, nedatat (T.A.P.)

1500-1600

700-800

58 x 48 cm D - 99

2300-2400

VARĂ LA VENEŢIA ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.) 48 x 67 cm D - 100 ION MUSCELEANU ( 1903-1997 ) VAS CU FLORI ulei/carton, semnat şi datat (1)990 dreapta jos (T.A.P.)

10500-11000

55,5 x 45 cm

D - 101 TIA (ERNESTINA) PELTZ ( 1923-1999 ) CAP DE COPIL ulei/carton, semnat stânga jos cu alb (T.A.P.)

35 x 34 cm

900-1000


D - 102 ION DOBOȘARIU PESCARI ÎN LARG ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 34,5 x 48 cm

1200-1300

D - 103 Frank PAUZĂ DE MASĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos, secol XIX, lucrarea este restaurată (T.A.P.)

4300-4400

47,5 x 32 cm

D - 104 MARCEL IANCU ( 1895-1984 ) MUNTI ulei/pânză, semnat dreapta jos cu negru, lucrarea a figurat în expoziţia Marcel Iancu din 14 martie 1982, Bruno Gallery , Tel-Aviv şi are certificat de autenticitate din partea acesteia; pe verso, eticheta atelierului fiicei artistului (T.A.P.)

93000-93500

35 x 50 cm D - 105 DUMITRU (DEM) IORDACHE ( 1905-1982 ) FLORENŢA ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

3500-3700

48 x 58 cm D - 106 ÎNSERARE LA CÂMP ulei/pânză, semnat dreapta jos ilizibil, perioada interbelică (T.A.P.)

30 x 40 cm

1500-1600


D - 107 BĂLAȘA IONESCU ( 1919-1997 ) GRUP DE CASE LA VELICO TÎRNOVO ulei/pânză, semnat dreapta jos cu albastru (T.A.P.)

2600-2700

61 x 80 cm D - 108 JEAN CHELLER ( 1911-1952 ) TURMĂ ÎN REPAOS ulei/carton, semnat dreapta jos cu brun; lucrarea figurează în Albumul "300 Pictori Români" de Mircea Deac şi Tudor Octavian (T.A.P.)

19000-19500

38 x 50 cm D - 109 D. FLORIAN MARINĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1900-2000

46 x 59 cm D - 110 ION CRISTIAN POPESCU (PIC) PEISAJ ulei/carton, semnat dreapta jos cu gri (T.A.P.)

900-1000

15 x 28 cm D - 111 Janos Gruzda (1881-1953) PEISAJ ÎN ARDEAL ulei/carton, semnat dreapta jos indescifrabil (T.A.P.)

28,5 x 37,3 cm

1800-1900


D - 112 CONSTANTIN CRĂCIUN ( 1928-1997 ) TRANDAFIRI ÎN BORCAN ulei/pânză, semnat şi datat dreapta jos C. Crăciun (19)97 (T.A.P.) 46,8 x 32,8 cm

1800-1900

D - 113

1600-1700

STRADĂ ulei/carton subţire, semnat stânga jos indescifrabil (T.A.P.)

53 x 43 cm D - 114 PAN (PANDELE) IOANID ( 1878-1956 ) BĂRBAT CU PIPĂ ulei/carton, semnat, datat 1923 dreapta jos cu negru (T.A.P.)

42,5 x 33,5 cm

900-1000

Profile for Gold Art

2__  

2__  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded