__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

93 Nicolae Grigorescu (1838-1907) Nimfă dormind 88. Samuel Mutzner Femeie cu voal spaniol

Capodopere ale picturii românești din colecții particulare

Licitația 188, 24 mai 2017, orele 1930


Licitația 188, 24 mai 2017, orele 1930


Regulament Licitatie , se face pe baza unui formular de ofertă, semnat de ofertant. După încheierea licitației, se poate solicita organizatorului vânzarea unor poziții neadjudecate. Vânzarea se efectuează la prețul de intrare în licitație, fără un alt acord al depunătorului. Pentru stabilirea unui alt preț de vânzare decât cel din contract, Casa de Licitație adjudecă lucrarea la prețul acceptat de depunător și, în cazul unor oferte multiple, în favoarea celei mai bune oferte.

1. Catalogul Catalogul licitației se editează înaintea organizării fiecărei licitații și cuprinde prezentarea obiectelor pe secțiuni în ordinea intrării în licitație și estimarea de preț. 2. Expunerea Expunerea obiectelor se face cu cel putin două zile înaintea licitației. Expoziția este deschisă publicului, fără taxă. Sunt expuse toate pozițiile din catalog, fiecare purtând numărul de ordine aferent. Vizitatorii au acces in spațiul expozițional de Luni - Vineri, în intervalul 10:00 – 18:00 și Sâmbătă în intervalul 11:00 – 15:00. Este permisă manipularea obiectelor în vederea constatării stării de conservare a obiectelor, autenticitatea și conformitatea înscrisurilor și a marcajelor, numai cu asistența personalului Casei de Licitație. Daunele provocate exponatelor vor fi suportate de cel care se face vinovat, în conformitate cu prezentul regulament. Filmatul și fotografiatul sunt permise numai cu acordul organizatorului. 3. Participarea la licitație La licitație poate participa orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naționalitate sau rezidență, cu acceptul organizatorului. Acesta își rezervă dreptul de a selecta pe cei ce pot fi prezenți în sală. 4. Înscrierea Dreptul de participare la licitație este obținut în urma înscrierii la secretariatul licitației și obținerii cartonului de participant numerotat. Persoanele care se inscriu la licitatie se obligă să pună la dispoziția Casei de licitație datele lor de identificare și contact complete și iși exprimă astfel acordul pentru prelucrarea lor în vederea emiterii facturilor obiectelor adjudecate. 5. Reglementări de ordin general Licitația începe la ora stabilită și anunțată în catalogul licitației. La începutul licitației este stabilit cursul de schimb valutar utilizat pentru efectuarea plăților. Conducătorul licitației anunță prețul de intrare în licitație pentru fiecare poziție. La pozițiile menționate cu preț de rezervă, după ultima ofertă, conducătorul licitației anunță dacă acesta a fost sau nu atins. Licitația poate continua până la adjudecare. Licitația se desfășoară în ordinea menționată în catalog, fără pauză și fără limită de timp. Licitația se încheie după ce ultima poziție din catalog a fost licitată. Confirmarea acordului pentru prețul propus de conducătorul licitației se face prin ridicarea cartonului de participant, numerotat. Adjudecarea poziției licitate se face irevocabil prin căderea ciocănelului, în favoarea numărului indicat de conducătorului licitației, după efectuarea a trei strigări ale prețului oferit. Adjudecarea reprezintă angajament de plată. Cartonul de participant numerotat se returnează organizatorului. Casa de Licitație asigură confidențialitatea identității cumpărătorilor, în limitele prevăzute de lege.

7. Plata Plata se efectuează în baza facturilor emise începând din ziua licitației, într-un interval de 7 zile calendaristice. Factura: - La valoarea de adjudecare se adaugă comisionul Casei de Licitatie de 20% (care include TVA) și taxa pentru artă plastică, respectiv 0.5% din valoarea de adjudecare, plus comisionul Casei de Licitație, pentru pozițiile care au specificat TAP în catalog - Orice altă taxare impusă de lege va fi anunțată și se va aplica. - Facturarea se efectuează în lei la cursul BNR din data licitației. 8. Modalități de plată Numerar (RON) la casieria Casei de Licitație. Prin ordin de plată, în contul Casei de Licitație, la banca specificată în factură. Orice întârziere a plății peste termenul de 7 zile stabilit prin prezentul regulament, va fi anunțată din timp organizatorului. 9. Livrarea Transferul de proprietate se efectuează la sediul/punctul de lucru al Casei de Licitație, după confirmarea efectuării plății facturii emise. Livrarea/preluarea obiectelor adjudecate se efectuează la sediul/punctul de lucru al Casei de Licitație. Pentru lucrările de artă plastică se eliberează un certificat care confirma vânzarea lucrării adjudecate, în conformitate cu HG 1.420/20()3 și HG 153/2008. Cumpărătorul are obligația de a verifica starea de conservare și integralitatea obiectelor în momentul livrării/preluării. Cumpărătorul are la dispoziție o perioadă de 15 zile calendaristice de la data efectuării plății (și a ridicării obiectului) pentru a contesta autenticitatea obiectului adjudecat, pe baza unei contraexpertize semnată de un specialist atestat sau de o instituție de specialitate. Neridicarea lucrării în intervalul de 15 zile de la efectuarea plății, este considerată renunțare la dreptul de contraexpertiză. 10. Alte clauze Exportul obiectelor adjudecate se efectuează de către cumpărător în condițiile legislației în vigoare. Casa de Licitație își rezervă dreptul de a retrage lucrări din licitație în situatiile care solicită acest lucru. Pentru bunurile culturale mobile clasate se aplică prevederile HG 1.42()/2003 si HG 153/13.02.2008. Nerespectarea prezentului regulament atrage automat anularea dreptului de participare la licitație. În cazul renunțării de către cumpărător la cumpărarea obiectului adjudecat, acesta datorează Casei de Licitație comisionul aferent.

6. Modalități de ofertare pentru obiectele nevândute în licitație În cazul în care, pentru un obiect neadjudecat, o persoană solicită repunerea în licitație, aceasta

Licitația 188, 24 mai 2017, orele 1930


Lucrările ce figurează în catalog cu simbolul PREȚ GARANTAT vor putea fi cumpărate doar în licitație. Postlicitație, ele intră în proprietatea GOLDART, la prețul de pornire, garantat de casa de licitații.

Licitația 188, 24 mai 2017, orele 1930


4. Alma Redlinger (1924 - ) Rochia albastră 1. Gyimesi Imre Fetițe în peisaj

tehnică mixtă (guașă, tuș, creion și colaj)/hârtie, semnat dreapta jos cu negru Alma Redlinger 21 x 30 cm

ulei/pânză, semnat dreapta jos cu brun Gyimesi Imre 60 x 80 cm

Preț estimat: 200 - 400 euro

Preț estimat: 450 - 700 euro

2. Școală europeană Dansatori în curtea hanului ulei/pânză/carton, nesemnat, prima jumătate a sec. XX 19 x 24 cm Preț estimat: 200 - 500 euro

5. Atelier Rusesc Maica Domnului cu pruncul tempera cu ou și foiță de argint/ lemn, sfârșit de sec. XIX- început sec. XX 47 x 37 cm Preț estimat: 500 - 700 euro

3. Alexandru Cumpătă (1922 - 2000) Flori albe

6. Augustin Costinescu (1934 - ) La plajă

ulei/pânză, semnat cu inițiale dreapta jos; pe verso semnat și cu monogram, datat 1981, intitulat Flori 46 x 46 cm

ceracolor / hârtie, semnat și datat dreapta sus cu creionul A. Costinescu 2003 37 x 51 cm

Preț estimat: 250 - 500 euro

Preț estimat: 100 - 250 euro


10. Bogdan Pietriș (1945 - 2006) Autoportret

pastel/hârtie, cu autentificare din partea d-nei. Pietriș Elena Macedonia, soția artistului, din data de 30 aprilie 2009 55 x 42 cm Preț estimat: 250 - 500 euro

7. Aurel Acasandrei (1939 - 2006)

Case din Veria

tuș cu penița și laviu/hârtie, semnat și datat dreapta jos Acasandrei 1983 35 x 50 cm Preț estimat: 125 - 175 euro

8. Aurel Jiquidi (1896 - 1962) Interior cu carafă albastră tehnică mixtă (tuș, acuarelă și tempera)/hârtie, semnat și datat 1938 dreapta jos cu creionul 25 x 19 cm Preț estimat: 150 - 300 euro

11. Traian Brădean (1927 - 2013) Peisaj

ulei/carton, dedicat și semnat dreapta jos cu tuș negru T. Brădean 50 x 67 cm Preț estimat: 700 - 1.200 euro

9. Bogdan Pietriș (1945 - 2006) Personaj în albastru tehnică mixtă (tuș, pastel, creion)/hârtie; pe verso autentificare de la Pietriș Elena Macedonia, soția artistului, datată 2009. Lucrarea a participat la expoziția comemorativă Galeria Orizont, 2009 18 x 15 cm Preț estimat: 125 - 250 euro

12. Geo Cardaș (1891 - 1979) Natură statică cu pești

ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos cu negru G. Cardaș 29 x 40 cm Preț estimat: 300 - 500 euro


13. Carol Hubner (1902 - 1981) Odihnă la seceriș

linogravură, handmade x 3, cu ștampila artistului stânga jos sub placă 25 x 17 cm Preț estimat: 150 - 300 euro

14. Nicolae Cernescu (1895 - 1979) La batoză

cărbune/hârtie, semnat și datat Cernescu N. 1945 26 x 40 cm Preț estimat: 150 - 200 euro

15. Constantin Găvenea (1911 - 1994) Iarna în deltă

acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos cu roșu 33 x 45 cm Preț estimat: 150 - 300 euro

16. Constantin Piliuță (1929 - 2003) Nunta

ulei/pânză, semnat dreapta jos, pe verso o dedicație olografă semnată de David Ohanesian, datat 2007 89 x 89 cm Preț estimat: 5.000 - 7.000 euro


17. Cornel Rațiu (1882 - 1939) La scăldat

pastel/ hârtie, semnat dreapta jos cu negru Rațiu 70 x 50 cm

20. Dimitrie Știubei (1901 - 1989) În rada portului

Preț estimat: 300 - 600 euro

ulei/pânză/carton, semnat și datat stânga jos cu negru Știubei 1931 34 x 49 cm Preț estimat: 300 - 600 euro

18. D. Szilagy

Peisaj pe malul mării (La Movilă)

21. Dorel Topan (n.1963) Blue sky

laviu și peniță sepia/hârtie, semnat, localizat Movilă, datat 1920 dreapta jos 26 x 32 cm

acril și ulei/pânză, semnat și datat 2014 dreapta jos 140 x 100 cm Preț estimat: 1.500 - 2.500 euro

Preț estimat: 100 - 250 euro

19. Janos Deak (n.1928)

22. Dumitru Cerdăcescu (XX)

ulei/carton, semnat stânga jos cu gri Deak 40 x 60 cm

acuarelă/hârtie, semnat și datat stânga jos cu brun Cerdăcescu 1956 34 x 45 cm

Preț estimat: 300 - 600 euro

Preț estimat: 100 - 200 euro

Uliță în Ardeal

La spălat cânepa


27. Grigore Negoșanu (1885 - 1953) La marginea satului

ulei/carton, semnat, localizat Baia Mare, datat 1922 dreapta jos. Ramă originală, atelier Ernst Romer 34 x 44 cm Preț estimat: 250 - 500 euro

23. Eugen Urbanski

de Nieczuya (1888 - ) Primăvară pe malul râului pastel/hârtie, semnat stânga jos cu tuș E. Urbanski de Nieczuja 35 x 25 cm

24. Florian D.

28. Vasile Grigore (1935 - 2012)

Țărm

ulei/carton PFL, semnat stânga jos cu albastru D. Florian 17 x 25 cm Preț estimat: 100 - 200 euro

26. Gheorghe Sârbu (1883 - 1955) Anuska florăreasa

ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru G. Sârbu 49 x 34 cm Preț estimat: 250 - 500 euro

Veneția

ulei/pânză, semnat dreapta jos; pe verso semnat, intitulat și cu dedicație din partea autoarei 60 x 70 cm Preț estimat: 500 - 700 euro

ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos cu alb V. Grigore; pe verso etichetă de artist cu titlu, datare 1987 și date tehnice 38 x 49 cm Preț estimat: 1.100 - 1.500 euro

Preț estimat: 125 - 300 euro

25. Georgeta Grabovschi (1954)

Flori și pensule


29. Vasile Grigore

(1935 - 2012) Șantier naval la Galați ulei/carton, semnat stânga jos cu creionul Grigore Vasile; pe verso semnat V. Grigore, datat 1963, localizat Galați 70 x 86 cm

32. Hrandt Avachian (1900 - 1990)

Preț estimat: 700 - 1.200 euro

Natură statică cu portocale

ulei/pânză/carton, semnat stânga jos cu brun Hrandt A. 38 x 44 cm Preț estimat: 600 - 1.000 euro

33. Ion Iancuț (1950 - ) Bunica și perlele

bazorelief în porțelan presat și modelat, pe verso semnat, intitulat în creion 31 x 20 cm

30. Adrian Podoleanu (1928 - 2010) Flori albe în vas

ulei/carton/placaj, semnat și datat 1986 dreapta jos 39 x 45 cm

Preț estimat: 700 - 1.000 euro

Preț estimat: 200 - 400 euro

31. Filip Marin (1865 - 1928)

34. Ioan Mândru (1897 - 1980)

ulei/pânză, semnat dreapta jos cu gri inchis M. Filip 44 x 37 cm

ulei/pânză/carton, semnat stânga jos cu negru Ioan Mândru 25 x 20 cm

Preț estimat: 400 - 700 euro

Preț estimat: 90 - 120 euro

Portret de tânără

Flori galbene


35. Ioan Mândru (1897 - 1980)

39. Petre Hârtopeanu (1913 - 2001)

ulei/carton subțire/carton, semnat stânga jos cu negru I. Mândru 34 x 25 cm

ulei/pânză/carton, semnat stânga sus 40 x 30 cm

Peisaj din Câmpulung Muscel

Magnolii

Preț estimat: 200 - 300 euro

Preț estimat: 300 - 500 euro

38. Ion Lazăr (1960 - 2014) Motiv medieval

tuș și ulei/ sticlă, semnat, datat 1997, intitulat pe verso 35 x 27 cm

36. Tiberiu Chelaru (1967 - ) Aura

Preț estimat: 150 - 300 euro

ulei/pânză, semnat stânga jos 70 x 80 cm Preț estimat: 800 - 1.500 euro

40. Ion Panaitescu (1936 - 2013) Dracula și marea iubire

acvaforte și acvatinta cu intervenție manuală, ex. 2/30, intitulat central în partea de jos sub imagine, semnat și cu sigla artistului I.P. dreapta jos sub cuvetă 52 x 63 cm Preț estimat: 250 - 500 euro

37. Ion Dumitriu (1943 - 1998)

41. Ion Panaitescu (1936 - 2013)

ulei/pânză, semnat cu monogram și datat 1976 dreapta jos, pe șasiu intitulat, semnat și datat 17.VII 1976, pe verso etichetă UAP cu numele autorului și titlu 38 x 38 cm

acvaforte and acvatinta/hârtie, exemplar de artist, intitulat stânga jos sub cuvetă, semnat cu creionul și sigla artistului I.P. cu grena dreapta jos sub cuvetă 30 x 38 cm

Preț estimat: 350 - 600 euro

Preț estimat: 75 - 150 euro

Șuri

La malul mării


Născut la Brăila, Ion Theodorescu Sion urmează Școala de Belle Arte din București îndrumat de G. D. Mirea, Ipolit Strâmbulescu și Ion Georgescu, apoi va studia la Paris, cu o bursă acordată de Ministerul de Război, cu Jean Paul Laurens și Luc Olivier Merson. Până în 1914 cand va deschide prima personală în țară, îl regăsim ca participant premiat al ”Salonului Oficial”, ca expozant la ”Tinerimea artistică” dar și ca realizator de ilustrație la revista de satiră Furnica. Databilă în jurul anilor 1920, după ce Theodorescu Sion trăiește experiența războiului, ”Odihna” face parte din lunga serie de portrete de țărani din acea epocă. Preocuparea artistului pentru portretele de țărani indică o legătură indistructibilă cu rădăcinile sale, cu respectul pentru tradiție și simboluri. Campania primului război mondial îl va apropia mai mult de figura țăranului acum ostaș, suma calmului și a voinței acestuia fiind transpusă în portrete expresive.

42. Ion Theodorescu Sion (1882-1939) Odihna

ulei/pânză, semnat stânga jos cu gri închis Theo-Sion; lucrare databilă în jurul anilor 1919-1920. A participat la expoziția Portretul în pictura românească din colecțiile particulare, 2014 și este reprodusă în catalogul expoziției la pag. 114 sub titlul Bărbat cu brațele încrucișate 55 x 46 cm Preț estimat: 4.500 - 6.000 euro

După război, în perioada anilor 1920 când este databilă și această lucrare, preocuparea artistului pentru lumea satului crește, gesturile și atitudinile personajelor exprimă exact acele trăsături de caracter ale țăranului de la munte. Surprins într-un interior modest, profilat pe brunurile structurate ale unei sobe de teracotă, personajul pare reținut în gesturi, figura sa exprimând curiozitatea față de un interlocutor din afara cadrului. Pe măsuța simplă din partea stângă se află un ștergar și un vas de lut smălțuit verde ce ne aduc în atmosfera unei case de țară. Cămașa albă a personajului, cu mâneci suflecate, pantalonii și surtucul simplu sunt redate cu tușe ordonate, ce evidențiază volumele, amintind de ordinea picturilor lui Cezanne. Portretul este tratat minuțios, în tonuri calde, susținute de grizarea elementelor din jur. ”Odihna” se înscrie în seria portretelor ce răman purtătoare ale unei pagini de istorie recentă imortalizată de unul dintre cei mai buni portretiști ai secolului XX.


43. Lazlo Kezdy Kovacs (1864 - 1942) După lemne prin pădure

ulei/carton, semnat stânga jos cu brun Kezdy Kovacs L., pe verso 2 timbre în valoare de 50 lei și 1 ban 30 x 32 cm Preț estimat: 200 - 400 euro

47. Ludovic Bassarab (1868 - 1933) Întoarcerea de la câmp

ulei/carton, semnat stânga jos cu ocru Bassarab 25 x 34 cm Preț estimat: 600 - 1.000 euro

44. Leon Alexandru Biju (1880 - 1970) Drum spre casă

ulei/carton, semnat și datat dreapta jos cu negru 1962 L. A. Biju; pe verso însemnare olografă L.A. Biju pentru retrospectiva din 1963- intitulat și localizat 49 x 64 cm Preț estimat: 400 - 600 euro

45. Lucia Dem(etriade) Bălăcescu (1895 - 1979) Case la malul mării

acuarelă și guașă/hârtie, semnat stânga jos cu monogram L.D.B. 36 x 57 cm Preț estimat: 250 - 500 euro

46. Lucian Grigorescu (1894 - 1965) Ponton la Cassis

48. Ion Panteli Stanciu (1901 - 1981) Pod peste Mureș

ulei/placaj, semnat dreapta jos; pe verso 4 timbre în valoare de 50 lei ale Uniunii Pictorilor, Compozitorilor, Sculptorilor 16 x 23 cm

ulei/carton, semnat dreapta jos cu roșu, greu lizibil Panteli Stanciu 35 x 49 cm

Preț estimat: 600 - 900 euro

Preț estimat: 150 - 300 euro


50. Mac Constantinescu (1900 - 1979) Moise înălțând șarpele de aramă

xilogravură, exemplar nenumerotat, semnat stânga jos în placă 17 x 11 cm Preț estimat: 50 - 100 euro

52. Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886 - 1975) Scenă rustică

ulei/carton, semnat dreapta jos cu roșu Schweitzer Cumpăna 20 x 21 cm Preț estimat: 500 - 800 euro

49. Ștefan Pelmuș (1949 - ) Eva

ulei și foiță schlaghtmettal / pânză, semnat pe latura inferioară cu caractere eline Pelmuș; intitulat pe latura supremă, datat central 2003 în câmpul compozițional. Pe verso semnat, intitulat și datat 2003 99 x 34 cm

53. Margareta Sterian (1897 - 1992) Anemone în vas verde

ulei/carton, semnat dreapta jos 24 x 19 cm Preț estimat: 600 - 900 euro

Preț estimat: 500 - 700 euro

51. Apostol Mănciulescu (1887 - 1962) Tigăncușă cu basma

54. Margareta Sterian (1897 - 1992) Exotică

ulei/carton, semnat stânga jos cu brun Mănciulescu 45 x 33 cm

tuș și guașă/hârtie de calc, semnat dreapta jos cu creionul Sterian 48 x 32 cm

Preț estimat: 500 - 800 euro

Preț estimat: 200 - 400 euro


55. Ruxandra Papa (n. 1963) Mărul

ulei/pânză, semnat dreapta jos 60 x 40 cm Preț estimat: 1.000 - 1.500 euro

59. Mihu Vulcănescu (1937 - 1994) Nud

tuș cu penița/hârtie, semnat dreapta jos Mihu V. 30 x 21 cm Preț estimat: 100 - 200 euro

56. Popescu Ion Cristian (Pic) (sec. XX) Peisaj cu căpițe și casă

ulei/carton, semnat cu monogram și datat dreapta jos cu roșu I.C.P. 1972 26 x 34 cm Preț estimat: 200 - 300 euro

58. Coca Mețianu (1910 - 2014) Flori

ulei/pânză, semnat dreapta jos cu roșu C. Mețianu 61 x 49 cm Preț estimat: 450 - 700 euro

60. Marilena Murariu (n.1954) Nud 9

57. Maria Gropa Sion (1910 - 1992) Iarna

ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru M. Sion Gropa 39 x 54 cm Preț estimat: 200 - 400 euro

cărbune și pastel / hârtie, semnat central spre dreapta jos 31 x 43 cm Preț estimat: 300 - 500 euro


64. Stoica Dumitrescu (1886 - 1956) Pe gânduri

61. Visconte Henry (1897 - 1978) La plimbare

ulei/carton, semnat și datat stânga jos cu roșu Stoica D. 1925 32 x 41 cm Preț estimat: 350 - 600 euro

ulei/carton, semnat și datat dreapta jos cu roșu Henri Visconte 1918 25 x 25 cm Preț estimat: 250 - 500 euro

65. Zina Blănuță (Etschberger) (1913 - 1998) Bentiță roz

ulei/carton, semnat dreapta jos cu brun Zina Blănuță 44 x 36 cm

62. Nicolae Georgescu (1946 - 1995) Peisaj la malul mării

Preț estimat: 300 - 500 euro

ulei/carton PFL, semnat în cărbune dreapta jos Georgescu 52 x 57 cm Preț estimat: 250 - 500 euro

63. Nicolae Mantu

(1871-1958) Buchet de trandafiri ulei/carton, semnat dreapta jos cu brun Mantu 39 x 48 cm Preț estimat: 400 - 600 euro

66. Nicolae Tempeanu (1883 - 1937) Pădure toamna

ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru N. Tempeanu 48 x 68 cm Preț estimat: 250 - 350 euro


69. Pan Ioanid (1878 - 1956) Horă românească

ulei/carton, semnat stânga jos cu roșu Pan Ioanid 50 x 70 cm Preț estimat: 500 - 800 euro

67. Veresz Zoltan (1868 - 1935) Fetița cu mărgele

ulei/carton, semnat stânga jos cu brun Veresz Zoltan 26 x 21 cm

70. Petre Jinga (Pejin) Toamna în luncă

Preț estimat: 350 - 600 euro

ulei/carton, semnat și datat stânga jos Pejin 1932 49 x 64 cm Preț estimat: 300 - 500 euro

68. Ion Pacea (1924 - 1999) Vas verde cu garoafe

ulei/pânză, semnat stânga jos cu negru Pacea 65 x 50 cm Preț estimat: 1.300 - 2.000 euro


Student la Academia Julian la 16 ani și din 1902 la Școala Națională de Arte Frumoase, Stoenescu l-a avut ca profesor pe Jean Paul Laurens, reputat pictor alături de care studiaseră mai mulți artiști români. Experiența educației artistice alături de acesta l-a influențat hotărâtor pe pictor. Jean Paul Laurens era specializat în compoziții istorice, inspirate îndeosebi din evul mediu francez. În atelierul său, Stoenescu fusese, pentru un timp, coleg cu Jean Al. Steriadi, Camil Ressu, Nicolae Dărăscu, cu Samuel Mützner, Emil Lăzărescu, Jean Cosmovici, precum și cu francezii Dunoyer de Segonzac, Valdo Barbey, ș.a, nume care astăzi, spun ceva în pictura românească sau franceză. Deși nu era apropiat de studenții săi, între Stoenescu și profesorul său se va lega o strânsă relație, atât profesională, cât și de prietenie. “În preajma lui am cunoscut tot felul de artiști, în intimitate, povestește E. Stoenescu.

71. Eustațiu Stoenescu (1884 - 1957) Scenă biblică

ulei/ pânză, semnat stânga sus. 97 x 131 cm Preț estimat: 5.000 - 7.500 euro

J.P. Laurens - Execuția ducelui D’Enghien (Alençon, Musée des Beaux-Arts)


72. Constantin Oprea Zbor

J. P. Laurens - Studii pt Récits des temps mérovingiens (Museum of Fine Arts of Lyon) Alături de maestrul său participă la numeroase decorații murale; Stoenescu începe sa își imagineze compoziții vaste, dramatice, cu multe personaje în atitudini variate. Publicul apreciază acest gen de compoziții monumentale, cu subiect istoric sau religios, în care efectele de clarobscur oferă dramatism imaginii. Construcția clasicizată a personajelor, proprie și altor artiști care studiau la Paris în acea perioadă (de exemplu Steriadi cu compoziția sa, ”Hamali în portul Brăilei”), elaborarea de compoziții de mari dimensiuni, “este singurul mijloc să arate și ce stie și ce poate”. Așa sunt primele sale lucrări importante: “Intrarea Jeannei D’Arc in Orleans”, rămasă în stadiul de schita, azi în America, “Supa populară” și “Convoiul țigănesc”. Dificultățile pe care le comportă aceste subiecte ambițioase nu îl sperie pe artist, iar amintirea operelor admirate în timpul vizitelor sale prin muzee, prestigiul lor, gloria ce le au adus autorilor lor, il urmăresc, îl ațâță, constituie un stimulent salutar. ” (G. Oprescu) Subiectele biblice, rar abordate de maestrul său J. P Laurens (în imaginea din dreapta - o compoziție cu subiect biblic, “Izgonirea lui Iisus din templu” expusă la Salonul de artă francez din 1870), îl vor influența pe Stoenescu prin teatralismul contrastelor de umbră și lumină, inspirat de epoca barocă. Același magistral joc al luminilor va construi și ”Compoziția biblică” , lucrare de mari dimensiuni, o scenă cu multe personaje, compusă stabil, cele 3 cruci se profilează pe orizontul luminos. Întunericul din primplan, întrerupt de lumini ușoare și străluciri sângerii ce accentuează mesajul scenei, este în fapt animat de multe personaje – Sf. Veronica și năframa sa, cele două Marii, soldații romani și cei veniți să asiste la sângeroasa pedeapsă. Personajele din planul îndepărtat amintesc de scenele renascentiste cu filozofii Scolii din Atena; Christul, schițat din câteva accente aurii și albe, unice în întreaga compoziție, așezat central, în contrast cu lumina cerului, este punctul de interes principal al imaginii magistral compuse.

ulei/pânză, semnat și datat 1984 stânga jos 55 x 65 cm Preț estimat: 350 - 500 euro

73. Pia Massaci Căpșuneanu (1908 -1 992) Bărci în amurg

ulei/carton, semnat dreapta jos cu brun Pia Massaci 21 x 30 cm Dramatică și monumentală, construită din accente de tușe spontane și expresive ce vestesc portretistul genial ce va deveni Eustațiu Stoenescu, compusă în respectul față de valorile clasicizante ale renașterii și de emoția adusă de baroc, lucrarea databilă la începutul sec. XX este o capodoperă a primei perioade de creație a acestui mare artist român.

Preț estimat: 250 - 500 euro

74. Ovidiu Oprea (1958 - 2007) Suzana

ulei/pânză, semnat în monogramă lateral - dreapta în compoziție 80 x 80 cm Preț estimat: 800 - 1.000 euro


77. Octav Angheluță (1904 - 1979) Autoportret

ulei/placaj, nesemnat, pe verso Ulcică cu flori de câmp 61 x 46 cm Preț estimat: 800 - 1.500 euro

75. Mircea Doinaru (n. 1960) Muza

ulei/pânză, semnat și datat cu gri stânga jos Mircea Doinaru 2017 40 x 50 cm Preț estimat: 1.000 - 1.500 euro

76. Octav Angheluță (1904 - 1979) Vas cu flori

ulei/carton, semnat și datat dreapta jos cu brun O. Angheluță 1934 33 x 24 cm Preț estimat: 400 - 700 euro

78. Octav Angheluță (1904 - 1979) Tânără în grădină

ulei/placaj, semnat și datat 1939, dreapta jos 41 x 33 cm Preț estimat: 400 - 700 euro


79. Petre Iorgulescu Yor (1890 - 1939) Lalele galbene

ulei/carton, semnat dreapta sus cu alb gri Yor 40 x 47 cm Preț estimat: 3.500 - 5.000 euro

Expresiv și modern în această compoziție ce se vrea o explozie de culoare , Iorgulescu Yor folosește tușe pline de nerv, cu o pastă picturală densă și voluptoasă, alegând ca pretext un buchet de lalele pentru a-și exprima tumultul interior. Galbenul lalelelor strălucește pe roșurile grave din fond, siluetele gracile ale florilor se răspândesc în toată compoziția. Dincolo de lucrările cu obiecte atent aranjate ca într-o scenografie specială, ce amintesc de pictura lui Cezanne și de echilibrul naturilor sale statice, prezenta lucrare este o explozie a sufletului și a sensibilității marelui împătimit de pictură ce a fost Petre Iorgulescu Yor.

80. Wechsler Dinu Medi (Margareta) (1908 - 2016) Nud așezat

ulei/carton, provine din atelierul artistei 69 x 47 cm Preț estimat: 1.500 - 2.500 euro

Margareta Wechsler Dinu este absolventă a Şcolii de Belle Arte din Bucureşti în 1932, la clasa maeştrilor Jean Al. Steriadi şi Ipolit Strâmbulescu. Prietenă cu familia lui Victor Brauner şi căsătorită cu poetul avangardist Ştefan Roll, a trăit în ambianţa avangardei româneşti, i-a cunoscut pe majoritatea scriitorilor şi a artiştilor epocii care au aparţinut acestui curent, dar din punct de vedere al creaţiei proprii, Medi Wechsler Dinu a rămas un spirit clasic. Debutează în 1932 la Salonul Oficial de Alb şi Negru. În perioada anilor 1934 -1939 pictează la Balcic. Expune aici, în 1939, în cadrul unei expoziţii de grup a pictorilor interbelici, organizată de Octavian Moşescu. În 1937 face o călătorie de lucru în Grecia, iar la revenirea în ţară deschide o expoziţie personală cu lucrările realizate, la Sala Mozart din Bucureşti. Această perioadă definește căutările artistei privind expresivitatea corpului feminin. Sub semnul exaltant al erotismului, nudurile semnate de Madi Wechsler în această perioadă sunt puternice, de o forță ce le desprinde de decorativism și le aduce în sfera picturalului modernist, în care tușele aproape gestuale definesc volumele atent construite. Zona portretului tratată geometrizat, cu trăsături stilizate contrastează cu partea de jos a nudului, care este eboșată cu spontaneitate.


81. Spiru Vergulescu (1934 - 2007) Hanul vechi din Tulcea

ulei/carton PFL, semnat și datat 2003 central în partea de jos 90 x 56 cm Preț estimat: 1.300 - 1.750 euro

83. Teodor Harșia (1914 - 1987) Cu rufele la râu

ulei/pânză, semnat dreapta jos cu negru T. Harșia 61 x 80 cm Preț estimat: 1.500 - 2.500 euro

84. Ion Iancuț (1950 - ) Răpirea Europei

bronz turnat și patinat, semnat lateral stânga 30 x 44 cm Preț estimat: 2.000 - 3.000 euro

82. Marcel Chirnoagă (1930 – 2008) Monte Alban

acvaforte și acvatinta /hârtie, intitulat stânga jos și semnat dreapta jos sub cuvetă 29 x 19,5 cm Preț estimat: 600 - 700 euro


85. Pallady Theodor (1871 - 1956)

86. Ion Andreescu (1850 - 1882)

ulei pe carton lipit pe pânză, semnat lateral dreapta, cu negru, TP 59 x 46 cm

ulei/pânză, semnat dreapta jos cu negru, databilă 1875-1880 conform certificatului de expertiză eliberat de dna. Mădalina Mirea 22 x 3170 cm

Natură statică cu lalele si lămâi

Preț estimat: 14.000 - 20.000 euro

Margine de pădure

Preț estimat: 50.000 - 75.000 euro


87. Petre Iorgulescu Yor (1890 - 1939) Nud în interior

ulei/carton, semnat stânga jos cu albastru marin Yor. Pe verso Natură Statică cu fructe, semnat dreapta jos cu albastru marin YOR 70 x 50 cm Preț estimat: 10.000 - 20.000 euro

”Când am ştiut să scriu cu cerneală, am început să-mi satisfac şi plăcerea mea nespusă de a copia şi desena aşa cum mă pricepeam flori, animale, ba chiar mai târziu condus de curajul « inconştientului » mă credeam artist mare, mă repezisem şi la compoziţii. De mic copil […] am avut inconştient, despotic, patimă pentru a desena. Pe când colegii mei se jucau cu arşicele, eu consumam sticlele cu cerneală, umplând caetele de şcoală cu desenuri şi figuri. Voiam să mă fac ”Pictor”, mărturisea pictorul Petre Iorgulescu Yor. Împătimit de pictură, dupa studii de drept, implicare în politică, artistul va alege sa plece la Paris unde va studia pictura cu Maurice Denis și cu Otton Friez, pentru ca în 1920 să expună în Salonul Oficial de la Grande Palais. Urmează o perioadă de mare efervescență creatoare, expoziții atât în Franța cât și în țară, participă la Salonul oficial, deschide expoziții personale, iar confirmarea valorii sale vine în toamna lui 1929 când primeşte Medalia de Aur la Expoziţia Internaţională de la Barcelona, după ce a expus în Pavilonul României, picturile sale fiind alături de cele ale artiştilor reprezentativi ai momentului. În pictura sa, artistul nu are un gen predilect, totul i se pare demn de a trece în lumea feeriei cromatice. (…) În fața naturii, dar mai ales a modelelor, a obiectelor oarecare din naturile statice, participarea sa e inclusă cu intenție de ”regie” pe care nu o ascunde privitorului, ci dimpotrivă i-o dezvăluie amuzat. În fiecare dintre lucrările sale, Iorgulescu se pictează pe sine înainte de orice, nu cu voința strictă a ambițiosului ci cu larghețea celui care-și poate îngădui orice și înainte de toate plăcerea..”scria criticul C.R. Constantinescu.

Nudurile sale cu anatomia robustă și fizionomie mongoloidă, cu atribute exterioare ce amintesc de influența lui Gaugain, pulsează de căldura eternului feminin, distingându-se printr-o accentuată predispoziție senzuală, ce rămâne însă deasupra vulgarului sau a idilicului. ”Nud în interior” se înscrie în această direcție de reprezentare, interiorul colorat amintește de Orient, iar recuzita, pe care artistul o alegea cu grijă, ne trimite cu gândul la atelierul pictorului. Personajul este surprins citind, cu o relaxare accentuată de poziția lejeră. Senzualitatea compoziției este potențată de accentele de roșu si de negrurile violet ale draperiilor de langă personaj. Carnația este luminoasă iar liniile de contur, geometrizate, pun în valoare căldura volumelor. Pe verso-ul acestei lucrări ne surprinde o ”Natură Statică cu fructe” ce amintește de bine cunoscutele naturi statice semnate de Cezanne. Pare că Iorgulescu Yor îl ”mimează” disimulat pe Cezanne în elaborarea compoziției, dar senzualitatea pastei sale picturale, tratarea obiectelor nu ramâne în ordinea ce definea pictura marelui artist. Iorgulescu Yor se joacă atât cu recuzita, cât mai ales cu pasta, cu grosimea și suprapunerea ei, cu pensulația liberă, nervoasă, decorativă prin ea însăși. ”Petre Iorgulescu Yor a fost, alături de alții, promotorul ideilor noi în pictura de la începutul secolului nostru, nu numai pentru epocă, ci și pentru peisajul artelor noastre plastice, retrospectiv privit.” spunea C. R. Constantinescu în monografia dedicată pictorului.


Samuel Mützner, născut în 1884, și-a început studiile artistice la Școala de Belle-Arte din București în 1899, iar în 1900 a plecat la München și apoi la Paris, unde a urmat cursurile Academiei Julian. După o scurtă revenire în țară în 1906, va pleca din nou în Franța în 1908, unde va picta la Giverny, în preajma lui Claude Monet. Este momentul în care pictorul nostru își consolidează limbajul impresionist și pointilist, ce-și va lăsa amprenta pe întreaga sa operă. Mützner, a fost un neobosit pictor-peregrin, care în călătoriile sale a atins unele dintre cele mai exotice colțuri ale lumii : din Alger până în Japonia, din India și Ceylon, până în China, Coreea și Filipine, din Statele Unite ale Americii până în America Latină, el a cunoscut, ca nici un alt pictor român, locuri și moduri de viață diferite ce au exercitat asupra operei sale o irezistibilă forță de atracție. În Venezuela, țară în care a descins în 1917, pictura sa de factură impresionistă a contribuit hotărâtor la înnoirea artei, fiind considerat un fondator al modernismului de acolo. Lucrarea de față, realizată probabil în Franța, în jurul anului 1904, surprinde o tânără împodobită de un voal spaniol într-o atitudine calmă, de reverie. Reținută, ținând atent o carte deschisă ce se profilează pe fusta de un galben luminos, cu străluciri prețioase, tânăra privește în jos, pe gânduri. Remarcăm complementaritatea nuanțelor de pe veșmânt potențată de accentele negre ale voalului ce îi conturează silueta, aducând mister personajului. Atât zona portretului cât și cea a mâinilor, tratate cu minuție în rozuri suave specifice artistului, contrastează prin claritate cu pensulația spontană a vălului negru. Profilată pe un fond gri verde, cu ușoare vibrații de lumină, deși lucrarea are accente realiste, lasă să transpară fascinația pentru căutările cromatice impresioniste, ce îl vor interesa într-atât pe autor. Ni se dezvăluie încă o dată un Mützner fin observator al realității, excelent desenator, atent la construcția formei, și nu doar pe admirabilul creator de ”impresii”.

88. Samuel Mützner (1884 - 1959) Femeie cu voal spaniol

ulei/pânză, semnat stânga jos 100.5 x 69 cm Preț estimat: 10.000 - 20.000 euro


89. Marcel Guguianu (1922 – 2012)

90. Sabin Bălașa (1932-2008)

marmură albă sculptata si șlefuită h = 75 cm, h = 140 cm (cu soclu)

ulei/pânză, semnat și datat dreapta jos cu negru Sabin Bălașa 1994 60 x 73 cm

Dalila

Preț estimat: 20.000 - 30.000 euro

Memento mori

Preț estimat: 10.000 - 15.000 euro

“…Exprimarea abstracțiunilor prin figurativ este o eternă trasatură a speciei. Eu nu cred în viitorul figurativului, ci în permanența sa. Viitorul aparține figurativului inventat.” spunea vizionar Sabin Bălașa proiectând viitorul artei contemporane. Artist cu vocație renascentistă, încrezător în valorile umaniste dincolo de orice curent artistic sau influență a vreunui artist al momentului, Sabin Bălașa crede că Renașterea nu se consumă istoric într-o perioadă anume de reconsiderare a valorilor, ci însoțește, ca stare de spirit, demersul creatorului de cultură. “O artă de splendori spirituale lipsește lumii de azi, o asemenea putere ar trebui să sprijine enorma aventură a omului contemporan și ea nu poate izbucni decât dinăuntrul marilor artiști (…) “Arta adevărată conține mult – nu trebuie niciodată să-I cerem puțin sau altceva decât este ea. Arta nu poate sa fie numai la zi fără sa fie la veacuri, nu poate fi conjuncturală. Creația artistică există doar în zona permanenței, a eternului (…)” scria artistul. Tema zborului, a spiritului întrupat în zbor, călător pe necuprinsul cerului, este reluată sub diverse forme de autor. În lucrarea de față, intitulată Memento Mori, simbolismul reprezentării și perfecțiunea execuției duc expresia artistică către absolut. Proiecția repetitivă a personajului în zbor pe albastrul special din pânzele sale, ce nu aparține unui cer real, ci vine dintr-un alt univers, a avut o semnificație puternică pentru artist: “Ne reprezintă pe noi, oamenii care am ajuns să zburăm în spațiul cosmic…Albastrul meu e din Miorița și din Eminescu, adică din matricea noastră spirituală”. Albastrul ultramarin așezat uniform și omogen pe pânzele sale, ne trimite cu gândul la o lume fără sfârșit, dintr-o altă atmosferă.


91. Ion Mattis (1913 - 1988)

92. Mattis Teutsch (1884 - 1960)

ulei/carton, semnat cu monogram și datat 1936 stânga jos 79 x 60 cm

ulei/pânză, semnat dreapta jos cu monogram M.T. 69 x 95 cm

Preț estimat: 1.000 - 1.500 euro

Preț estimat: 10.000 - 20.000 euro

Compoziție cu personaje

Personaj în oglindă


„Nimfă dormind” este unul dintre nudurile desăvârşite ale creaţiei grigoresciene. Factura sa apropiată de academism justifică o încadrare în etapa începuturilor, alături de alte nuduri sau semi nuduri, tratate într-o manieră academistă, proprie celor realizate în şcolile de artă, cum sunt şi operele:„Înainte de baie” (colecţie particulară), „Fără grijă” (colecţia Alexandru Vlahuţă) sau „Bacantă” (colecţia Cella Delavrancea). Nudurile, deși pe deplin realizate artistic, au fost rar expuse. ”Un nud ca ”Bacantă”, ori ca ”Fără grij”, n-are totuși nimic echivalent ca realizare în arta noastră, primul prin perfecția desenului, prin senzualitatea pătrunzătoare ce radiază din el, deși exprimată numai în surdină, cel de al doilea, prin inocența și castitatea ce i-a insuflat pictorul, notă rară în arta sa, obișnuit mai plin de patimă, când subiectul pornește de la femeie.” spunea G. Oprescu.

93. Nicolae Grigorescu (1838 - 1907) Nimfă dormind

ulei/pânză, semnat Grigorescu dreapta jos cu roșu 46 x 76 cm Preț estimat: 220.000 - 350.000 euro


Acesta scria în „Grigorescu desinator” despre abordarea rară a temei nudului, punând acest fapt pe seama sfielii lui Grigorescu: „Îl simţim rezervat, poate chiar puţin jenat, în faţa modelului gol. Atitudinea aceasta are drept efect tablouri de un sentiment pudic, în care se citeşte o admiraţie mută, amestecată cu respect pentru trupul femeii, o castitate rară la artişti, şi care nu e lipsită de farmec.” Aceeași reținere îl va face să reprezinte personajul din spate, ascunzând identitatea modelului, ceea ce aduce un plus de mister întregii scene. Mai târziu în creatia sa, rezerva faţă de trupul feminin dispare, în picturi precum „Intrând în baie” din 1880-1882 (Muzeul Municipiului Bucureşti), „Nud pe malul mării” din 1881 (colecţia Iosif Dona) sau „Nud” din 1880-1885 (Muzeul Naţional de Artă al României), personajele afişând ipostaze relaxate, dezvăluindu-se nepăsătoare față de privirea pictorului.

Înainte de baie Nud

Bacanta

„Nimfă dormind” reia motivul simbolist, al femeiimuză, obiect al contemplaţiei, care se oferă inconştientă privirilor şi imaginaţiei, într-o scenă de un lirism pastoral propriu epocii. Imaginată probabil, silueta unduitoare se desfășoară elegant pe diagonala compoziției. Atenția autorului se concentrează pe redarea personajului, lumina dirijată evidențiază corpul cu o carnație voluptoasă, lucrată cu măiestrie în tuşe fine, care topesc nuanţele unele în celelalte, aducând reprezentarea corpului într-un grad ridicat de finisare. “Intimitatea e floare descântată”, spunea Grigorescu. Pictorul nu pare preocupat de redarea naturii din jur, mai mult decât a sugera ingenios desişul pădurii, printrun joc de tuşe libere, în diverse tonuri de verde. Lumina participă şi ea la scoaterea în evidenţă a corpului, care se desprinde de pe fundalul întunecos, prin contrastul puternic obţinându-se redarea volumului şi a adâncimii. Artistul mai cunoaşte unele reveniri la formele de inspiraţie clasică, în special în portretele şi nudurile din perioada căutărilor, considerată a se întinde până în 1887, etapă când are loc formularea viziunii sale în sfera impresionismului.

Reprezentarea femeii în pictura lui Grigorescu se înscrie într-o direcţie specifică pentru arta europeană a celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea: femeia ca obiect pasiv al contemplaţiei artistului, surprinsă în timpul ritualurilor sale private cotidiene, la lucru sau în mijlocul pajiștilor înflorite, fără a da interes identității personajului, ci mai mult atitudinii, de la contemplativă la senzuală, cum e în cazul portretelor de tigănci, unde hainele alunecă dezvăluindu-le trupul. Tema femeii între flori, a nimfei în mijlocul pădurii în care este zeiță, este una specific simbolistă, de largă circulaţie în jurul anului 1900, inspiratoare mai târziu a unduirilor decorative ale Art Nouveau-ului. Alexandru Vlahuţă relatează că opera se număra printre preferatele lui Nicolae Grigorescu, din cea de-a doua expoziţie deschisă de artist, în 1887, la Palatul Eforiei. Acesta enumeră pictura printre alte câteva peisaje şi o natură moartă, pe care Grigorescu le însemnase ca vândute, înainte de sosirea publicului: „... se grăbise să vie în ziua aceea mai de dimineaţă (...) să-şi asigure... în contra cumpărătorilor câteva tablouri care-i erau scumpe, scumpe ca o fiinţă vie, şi pe care niciodată şi cu nici un preţ n-a vrut să le vândă.”. Dar, din atelierul lui Grigorescu a cumpărat-o probabil Ernest Goodwin, englez de origine şi director adjunct la Banque de Roumanie, cel care a achiziţionat în decurs de douăzeci de ani lucrări de Grigorescu, pe care le alegea după vizite repetate în atelierul său şi mai rar din expoziţii. Alexandru Vlahuţă spune în monografia dedicată autorului, că printre operele din colecţia Goodwin făcea parte şi opera prezentă, reprodusă în 1908 în calendarul Minerva sub titlul de ”Studiu” (pag. 277), numită apoi „Nimfă dormind la marginea pădurii”, cea de care artistul nu intenţiona să se despartă, dar pe care a cedat-o totuşi colecţionarului englez. Acesta va vinde colecția sa dupa 1910, când dorește să se întoarcă în țara de origine aceasta revenind mai multor amatori.

-Opera este reprodusă în Calendarul Minervei, 1908, sub titlul “Studiu“. -Opera este reprodusă în monografia “Nicolae Grigorescu“, Nicolae Petrașcu, București, 1930, sub titlul “Dormind“, planșa 20, pag. 85. -Opera este reprodusă în “Masters of Roumanian Painting. Grigorescu“, Ionel Jianu, Foreign Languages Publishing House of the Romanian Institute for Cultural Relations with Foreign Countries, București, pag. 168, sub titlul “Nud“

Profile for Gold Art

188  

188  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded