__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

casa de licitații

Lot 99 | Nicolae Grigorescu (1838-1907) |

Spre luncă

Colecții și artiști importanți Început de primăvară Eternul feminin

Licitația 184/185

|

22 Martie 2017 |

Ora: 19:30


Lucrările ce figurează în catalog cu simbolul “PREȚ GARANTAT” vor putea fi cumpărate doar în licitație. Postlicitație, ele intră în proprietatea GOLDART, la prețul de pornire, garantat de casa de licitații.

2

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


REGULAMENT LICITAȚIE 1. Catalogul

Catalogul licitației se editează înaintea organizării fiecărei licitații și cuprinde prezentarea obiectelor pe secțiuni în ordinea intrării în licitație și estimarea de preț.

2. Expunerea

Expunerea obiectelor se face cu cel putin două zile inaintea licitației. Expoziția este deschisă publicului, fără taxă. Sunt expuse toate pozițiile din catalog, fiecare purtând numărul de ordine aferent. Vizitatorii au acces in spațiul expozițional de Luni - Vineri, în intervalul 10:00 – 18:00 și sâmbătă în intervalul 11:00 – 15: 00. Este permisă manipularea obiectelor în vederea constatării stării de conservare a obiectelor, autenticitatea și conformitatea înscrisurilor și a marcajelor, numai cu asistența personalului Casei de Licitație. Daunele provocate exponatelor vor fi suportate de cel care se face vinovat, în conformitate cu prezentul regulament. Filmatul și fotografiatul sunt permise numai cu acordul organizatorului.

3. Participarea la licitație

La licitație poate participa orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naționalitate sau rezidență, cu acceptul organizatorului. Acesta își rezervă dreptul de a selecta pe cei ce pot fi prezenti în sală. Se poate participa de asemenea online, prin intermediul sitului www.goldart.ro Nu se percepe taxă de participare. Pot participa la licitațe persoanele direct interesate, sau reprezentanți ai acestora care vor prezenta împuternicire. Persoanele interesare în achiziționarea unor piese din licitațe, care nu pot participa personal la vânzare, sunt invitate să ia legatura cu organizatorii pentru a stabili modalitatea de reprezentare.

4. Înscrierea

Dreptul de participare la licitație este obținut în urma înscrierii la secretariatul licitației și obținerii cartonului de participant numerotat. Persoanele care se inscriu la licitatie se obligă să pună la dispozitia Casei de licitație datele lor de identificare și contact complete și iși exprimă astfel acordul pentru prelucrarea lor în vederea emiterii facturilor obiectelor adjudecate.

5. Reglementări de ordin general

Licitația începe la ora stabilita și anuntată în catalogul licitatiei. La începutul licitației este stabilit cursul de schimb valutar utilizat pentru efectuarea plătilor. Conducătorul licitației anunță prețul de intrare în licitație pentru fiecare poziție. La pozițiile menționate cu preț de rezervă, după ultima ofertă, conducătorul licitației anunță dacă acesta a fost sau nu atins. Licitația poate continua până la adjudecare. Licitația se desfășoară în ordinea menționată în catalog, fără pauză și fără limită de timp. Licitația se încheie după ce ultima poziție din catalog a fost licitată. Confirmarea acordului pentru prețul propus de conducătorul licitației se face prin ridicarea cartonului de participant, numerotat. Adjudecarea poziției licitate se face irevocabil prin căderea ciocănelului, în favoarea numărului indicat de conducătorului licitației, după efectuarea a trei strigări ale prețului oferit . Adjudecarea reprezintă angajament de plată. Cartonul de participant numerotat se returnează organizatorului. Casa de Licitație asigură confidențialitatea identității cumpărătorilor, în limitele prevăzute de lege.

6. Modalități de ofertare pentru obiectele nevândute în licitație

În cazul în care, pentru un obiect neadjudecat, o persoană solicită repunerea în licitație, aceasta se face pe baza unui formular de ofertă, semnat de ofertant. După încheierea licitației, se poate solicita organizatorului vânzarea unor poziții neadjudecate. Vânzarea se efectuează la prețul de intrare în licitație, fără un alt acord al depunătorului. Pentru stabilirea unui alt preț de vânzare decât cel din contract, Casa de Licitație adjudecă lucrarea la prețul acceptat de depunător și, în cazul unor oferte multiple, în favoarea celei mai bune oferte.

7. Plata

Plata se efectuează în baza facturilor emise Începând din ziua licitației, într-un interval de 7 zile calendaristice. Factura: - La valoarea de adjudecare se adaugă comisionul Casei de Licitatie de 20% (care include TVA) și taxa pentru artă plastică, respectiv 0.5% din valoarea de adjudecare, plus comisionul Casei de Licitație, pentru pozițiile care au specificat TAP în catalog - Orice altă taxare impusă de lege va fi anunțată și se va aplica. - Facturarea se efectuează în lei la cursul BNR din data licitației.

8. Modalități de plată

Numerar (lei) la casieria Casei de Licitație. Prin ordin de plată, în contul Casei de Licitație, la banca specificată în factură. Orice întârziere a plății peste termenul de 7 zile stabilit prin prezentul regulament, va fi anunțată din timp organizatorului.

9. Livrarea

Transferul de proprietate se efectuează la sediul/punctul de lucru al Casei de Licitație, după confirmarea efectuării plății facturii emise. Livrarea/preluarea obiectelor adjudecate se efectuează la sediul/punctul de lucru al Casei de Licitație. Pentru lucrările de artă plastică se eliberează un certificat care confirma vânzarea lucrării adjudecate, în conformitate cu HG 1.420/20()3 si HG 153/2008. Cumpărătorul are obligația de a verifica starea de conservare și integralitatea obiectelor în momentul livrării/ preluării. Cumpărătorul are la dispoziție o perioadă de 15 zile calendaristice de la data efectuării plății (și a ridicării obiectului) pentru a contesta autenticitatea obiectului adjudecat, pe baza unei contraexpertize semnată de un specialist atestat sau de o instituție de specialitate. Neridicarea lucrării în intervalul de 15 zile de la efectuarea plății, este considerată renunțare la dreptul de contraexpertiza.

10. Alte clauze

Exportul obiectelor adjudecate se efectuează de către cumpărător în condițiile legislației în vigoare. Casa de Licitație își rezervă dreptul de a retrage lucrări din licitație în situatiile care solicită acest lucru. Pentru bunurile culturale mobile clasate se aplică prevederile HG 1.42()/2003 si HG 153/13.02.2008. Nerespectarea prezentului regulament atrage automat anularea dreptului de participare la licitație. În cazul renunțării de către cumpărător la cumpărarea obiectului adjudecat, acesta datoreaza Casei de Licitație comisionul aferent.

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

3


Adam Bălțatu s-a născut la Huși și este considerat un foarte bun peisagist, opera sa conținând naturi statice și portrete remarcabile. A studiat la Academia de Belle Arte din Iași cu profesorii Gheorghe Popovici și Constantin Artachino. Prima expoziție în București a avut-o în 1919 iar între 1921 și 1922 a studiat la Institutul de Belle Arte din Roma. Alături de Leon Biju si Lucian Grigorescu a fondat Sindicatul Artelor Frumoase. În perioada 1950-1966 a fost profesor la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu. În peisajele sale ”se remarcă onestitatea şi soliditatea execuţiei prin pasta aşezată temeinic, în tuşă viguroasă şi precisă, uimind prin fidelitatea de redare a anotimpului şi a luminii caracteristice, în armonie cu tonurile elementelor din cadru. De asemenea, pictorul reuşeşte să transmită întreaga încărcătură prin simplitatea de mijloace folosite. Se remarcă tonuri cuminţi care umplu linii ferme, asupra cărora nu s-a revenit cu îngroşări inutile. Linia lucrării rămâne limpede şi clară, conferind structură şi echilibru peisajului. Maria Dumitrescu, „Adam Bălţatu”, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1970

Lot 1 Adam Bălțatu (1899 - 1979) Case în Provence ulei/pânză/carton, semnat stânga jos “Bălțatu” 35 x 49 cm 3.500 - 5.000 EURO

Lot 2 Adam Bălțatu (1899 - 1979) Trandafiri în ulcică ulei/carton, semnat stânga jos cu brun “Bălțatu” 32 x 25 cm 1.000 - 1.500 EURO

4

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 3 Alexandru Phoebus (1899-1954) Portret de băiețel guașă/hârtie, semnat și datat dreapta jos cu creionul “Al. Phoebus 1934” 41 x 32 cm 700 - 900 EURO

Lot 4 Andrei Romocean (n.1984) Vas cu flori ulei/carton, semnat și datat dreapta jos cu roșu “A. Romocean (19)81” 40 x 29 cm 350 - 500 EURO

Lot 5 Andrei Romocean (n. 1984) Natură statică cu fructe ulei/carton P.F.L., semnat și datat stânga sus cu roșu “A. Romocean (19)88”, pe verso dedicație olografă cu semnătura. Lucrarea a participat la expoziția personală “Andrei Romocean”, Galeria Orizont, 1988 36 x 40 cm 300 - 500 EURO

Lot 6 Augustin Costinescu (n.1934) Început de iarnă la sinagogă cărbune presat/hârtie filigran, semnat stânga jos cu creionul “A. Costinescu”; pe verso intitulat 33,5x 23 cm 200 - 300 EURO

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

5


Lot 7 Augustin Costinescu (n.1934 ) Călăreți la malul mării grafit și pastel/hârtie gălbuie, semnat și datat cu pastă de pix stânga jos “A. Costinescu 2015”. Lucrarea a făcut parte din expoziția personală deschisă la C.M.N. “Galeria artelor”, 2015 25 x 32 cm 200 - 300 EURO

Lot 8 Aurel Diaconescu (1909-1991) La țărm ulei/carton, semnat stânga jos cu creionul în pastă 35 x 43 cm 600 - 800 EURO

Lot 9 Aurel Jiquidi (1896-1962) Călătorul creion și estompă/hârtie, semnat și datat dreapta jos “Aurel Jiquidi (19)44” 26 x 21 cm 200 - 300 EURO

Lot 10 Aurel Nicolescu (1905-1979) Pe malul apei ulei/carton, semnat dreapta jos cu roșu “A. Nicolescu” 31 x 45 cm 400 - 600 EURO

6

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 11 Băjenaru Dan (1900-1988) Citadină ulei/carton P.F.L., semnat stânga jos 30 x 39 cm 350 - 500 EURO

Lot 12 Băjenaru Dan (1900-1988) Peisaj de iarnă ulei/pânză, semnat dreapta jos cu verde “D. Băjenaru”; pe verso dedicație olografă semnată și datată (19)75 39 x 49 cm 400 - 600 EURO

Lot 13 Brăduț Covaliu (1924 - 1991) Țăran din țara Lăpușului ulei/carton, semnat și datat dreapta sus cu alb “B. Covaliu 1961”, pe verso semnat și intitulat 72 x 54 cm 700 - 900 EURO

Lot 14 Briese Otto (1889-1963) Amiază la Agapia ulei/carton, semnat stânga jos cu roșu 1932, semnat dreapta jos cu roșu “ Briese”; pe verso localizat Agapia, datat 1 august 1932 cu creion roșu. Lucrarea a participat la Salonul oficial Iași, 1973 33 x 46 cm 600 - 800 EURO

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

7


Lot 15 Carol Hubner (1902-1981) Ulcică cu gladiole ulei/pânză, semnat și datat 1937 dreapta jos în câmpul compozițional “1937 K. Hubner” 72 x 53 cm 1.500 - 2.000 EURO

Lot 16 Cicerone Popescu (1908 - 1988) Flori de liliac ulei/carton, semnat și datat stânga jos cu brun “Cicerone (19)79; pe verso eboșat un buchet de flori 48 x 34.5 cm 350 - 500 EURO

Lot 17 Cik Damadian (1919-1985) La rindea tuș cu pensula/hârtie, semnat pe latura dreaptă jos cu monogram”C.D.” 34 x 24 cm 300 - 500 EURO

Lot 18 Codiță Pavel (1916-2000) Natură statică ulei/pânză, semnat și datat dreapta jos cu negru “P. Codiță 1982”. Lucrarea este reprodusă în cat. “Pavel Codiță”, Edit. Meridiane, 1982 60 x 50 cm 600 - 800 EURO

8

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 19 Conrad Veleanu Wolradth (1884-1979) Flori ulei/carton, semnat și datat dreapta jos cu brun “C.V.Wolradth (19)45” (T.A.P.) 69 x 99 cm 700 - 900 EURO

Lot 20 Constantin Iliescu (1899-1980) Peisaj muscelean ulei/carton, semnat stânga jos 50 x 70 cm 500 - 700 EURO

Lot 21 Constantin Petrescu Dragoe (1887-1937) Catedrala din Locronan cărbune și acuarelă/carton subțire, semnat, localizat și datat dreapta jos cu tuș “Const. Petresco Dragoe, Locronan 1930” 61 x 46 cm 300 - 500 EURO

Lot 22 Corneliu Drăgan Târgoviște (n. 1956)) Veneția II creion și acuarelă/hârtie, semnat și datat 2014 stânga jos 51 x 41 cm 750 - 900 EURO

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

9


Lot 23 Denis Pierre Bergeret (1846-1910) Natură statică cu flori și portocală ulei/pânză, semnat dreapta jos cu negru “Bergeret” 54 x 65 cm 450 - 600 EURO

Lot 24 Dimitrie Mihăilescu (1872-1921) Vas cu garoafe ulei/pânză, semnat și datat dreapta jos, cu brun “D. Mihăilescu 1910” 50 x 35 cm 900 - 1.200 EURO

Lot 25 Dimitrie Știubei (1901-1989) Vapor pe mare ulei/pânză/carton, semnat, datat dreapta jos cu negru “Știubei (19)76” 30 x 47 cm 600 - 800 EURO

10

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 26 Emil Niculescu Nic (1903 -1993) Peisaj cu lac ( Caramidaria) ulei/pânză, semnat și datat dreapta jos cu tuș “Emil Niculescu (19)36” 49 x 16 cm 400 - 600 EURO

Lot 27 Eugen Drăguțescu (1914-1993) Hector cărbune/hârtie, semnat stânga cu penița 24 x 19 cm 75 - 100 EURO

Lot 28 Georgeta Vintilescu Marinescu (sec. XX) Podul Șerban Vodă ulei/pânză/carton, semnat, intitulat și datat stânga jos “Georgeta Vintilescu - Podul Șerban Vodă 1956”, localizat, datat dreapta jos cu roșu “București 1956” 29 x 39 cm 400 - 600 EURO

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

11


Lot 29 Grigore Vasile (1935 - 2012) Flori și ceanic alb ulei/carton P.F.L., semnat și datat lateral dreapta “V. Grigore (19)80; pe verso semnat, intitulat și datat 45 x 35 cm 900 - 1.200 EURO

Lot 30 Grigore Vasile (1935 - 2012) Frunze albastre în balconul meu acuarelă și guașă/hârtie, semnat și datat 2002 cu galben în compoziție în partea stânga, semnat, intitulat și datat ”2002 mai” cu creionul 70 x 50 cm 300 - 500 EURO

Lot 31 Grigore Vasile (1935 - 2012) Peisaj guașă/hârtie, semnat, datat, localizat dreapta jos cu creionul “V. Grigore, 4 iulie (19)92” și localizat greu lizibil 24 x 34 cm 300 - 500 EURO

12

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 32 Henri H. Catargi (1894-1976) În hală tuș cu penița și guașă/hârtie, semnat cu monogram în creion stânga jos “H.H.C.”, dreapta jos însemnare olografă în limba francează cu tuș 34 x 45 cm 350 - 500 EURO

Lot 33 Honoriu Crețulescu (1897-1978) Peisaj de primăvară ulei/carton, semnat dreapta jos cu roșu “H. I. Crețulescu” 50 x 61 cm 500 - 700 EURO

Lot 34 Ion Irimescu (1903-2005) Peisaj din Făget tuș cu bățul/hârtie, semnat în partea de jos central, spre dreapta 24 x 29 cm 90 - 120 EURO

Lot 35 Ion Marinescu Vâlsan (1866-1935) Prin nămeți pastel/hârtie, semnat stânga jos “Vâlsan” 17 x 49 cm 200 - 300 EURO

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

13


Lot 36 Ion Marinescu Vâlsan (1866-1935) Primăvară ulei/carton, semnat dreapta jos cu creionul “Vâlsan” 22 x 30 cm 400 - 600 EURO

Lot 37 Ion Murariu (1922-2012) Ulcică cu cârciumărese ulei/pânză, semnat dreapta jos cu brun roșcat “I. Murariu” (T.A.P.) 43 x 39 cm 350 - 500 EURO

Lot 38 Ion Murariu (1922-2012) Primăvară ulei/pânză, semnat dreapta jos cu albastru deschis 40 x 50 cm 350 - 500 EURO

Lot 39 Ion Musceleanu (1903-1997) Margine de sat ulei/carton, semnat și datat dreapta jos cu brun “I. Musceleanu (1)966” 37 x 58 cm 600 - 800 EURO

14

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 40 Ion Popescu Negreni (1907-2001) Vas cu cârciumărese ulei/carton Tego, semnat dreapta jos cu brun “Negreni” 50 x 44 cm 600 - 800 EURO

Lot 41 Edi Apostu (n. 1974) Subwoofer cosmic tuș/hârtie, semnat stânga jos, datat (20)14 stânga jos 42 x 29 cm 500 - 700 EURO

Lot 42 Ionescu Sorin (1913 - 1999) Vapoare în port ulei/pânză/carton, semnat , datat 1957 dreapta jos cu negru (T.A.P.) 55 x 70 cm 350 - 500 EURO

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

15


Lot 43 Iosif Iser (1881-1958) Arlechin cu chitară tuș laviu/hârtie de desen, semnat dreapta jos cu tuș “Iser” 40 x 31 cm 700 - 900 EURO

Lot 44 Ispir Eugen (1909-1974) Peisaj din Bosnia tempera și guașă/carton subțire/carton, semnat și localizat stânga jos cu verde 98 x 53 cm 400 - 600 EURO

Lot 45 Jean Alexandru Steriadi (1880-1956) Rudăreasa litografie, semnat și datat dreapta jos sub cuvetă, cu creionul “Jean Al. Steriadi 1918” 26 x 22 cm 350 - 500 EURO

16

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 46 Karoly Reissman Miksa (1856 - 1917) Stradă din Damasc guașă/hârtie, semnat dreapta jos “Reissmann K. M.” 45 x 35 cm 500 - 700 EURO

Lot 47 Nicolae Grigorescu (1838-1907) În luncă ulei/lemn, semnat și datat cu roșu dreapta jos “Grigorescu (1)907” 15 x 24 cm 10.000 - 15.000 EURO

Lot 48 Kimon Loghi (1873-1952) La Breaza ulei/carton, semnat stânga jos cu brun “K. Loghi” 21 x 15 cm 600 - 800 EURO

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

17


Lot 49 Lazăr Zin (1899-1991) Ciobanaș din Câmpia Sharon creion conte/hârtie, semnat, localizat, datat dreapta jos cu creionul “Lazăr Zin Kibuț în Sharon (1)935” 32 x 35 cm 450 - 600 EURO

Lot 50 Leon Alexandru Biju (1880-1970) Natură statică cu ștergar și gutuie ulei/carton, semnat stânga sus cu negru “L. A. Biju” 50 x 42 cm 700 - 900 EURO

Lot 51 Leonardo Cominotto (1898-1966) Peisaj montan -Carnia, Italia ulei/placaj, semnat dreapta jos cu roșu 31 x 39 cm 200 - 300 EURO

18

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 52 Lucian Grigorescu (1894-1965) Peisaj citadin creion și guașă/hârtie, semnat stânga jos cu creionul “L. Grigorescu” 26 x 34 cm 500 - 700 EURO

Lot 53 Melica Vasile (1924-2000) Bărci în deltă ulei/carton, semnat și datat dreapta jos cu brun “V. Melica (19)78” 50 x 41 cm 400 - 600 EURO

Lot 54 Merica Râmniceanu (1891-1972) Teatrul liric creion și acuarelă/hârtie, semnat stânga jos 30 x 46 cm 400 - 600 EURO

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

19


Lot 55 Mihail Simonidi (Michel Simonidy) (1870-1933) Marseille - Le Grand Port ulei/pânză, semnat, datat (19)29 dreapta jos (T.A.P.) 65 x 81 cm 1.750 - 2.500 EURO

Lot 56 Mihu Vulcănescu (1937-1994) Peisaj - Florența ulei/pânză, semnat stânga jos cu monogram M.V. 40 x 50 cm 500 - 700 EURO

Lot 57 Stoica D. (Dumitrescu) (1886-1956) La popas ulei/carton, semnat stânga jos cu brun “Stoica D.” 40 x 32 cm 300 - 500 EURO

20

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 58 Nicolae Grigorescu (1838-1907) Flori în pahar ulei/lemn, semnat și datat cu roșu în dreapta jos “Grigorescu (1)902” 35 x 24 cm 20.000 - 30.000 EURO

George Oprescu afirma că la începutul secolului XX Grigorescu ”era figura în jurul căreia se concentra întreaga noastră mișcare artistică, numele său fiind rostit cu admirație de cunoscători în ale artei și menționat cu interes și considerație de presa vremii”. Lucrările ultimei perioade de creație, aproape lipsite de contur, redate în culori diluate reduse la tonalități alburii, cele mai multe din tablourile acestei etape par presărate cu o pulbere argintie, de unde și denumirea de “perioadă albă”, în contrast cu epoca de deosebită bogăție cromatică a tinereții si maturității. “Natura s-o prinzi în momentul în care are talent” spunea Grigorescu ori de câte ori umbla prin lăstar sau mărăciniș și se oprea în fața motivului care părea că se alege singur. (…) Florile de câmp, nalba, răsurile, ciuboțelele, căldărușele împestrițate, le identifică pe fiecare în parte în forma și nuanța lor plăpândă: ”Trebuie să te silești să le faci pe fugă, căci înfloresc repede, se trec si mai repede”. ”Floarea trebuie să fie plăpândă, nu fragilă. Și umedă și curată, moale, proaspăt colorată, să-și păstreze pe pânză și lumina, și seva. Și asta nu se face numai cu vopselele din tub” ”Grigorescu” -de V. Cioflec, și ”Grigorescu”- Adevarul, Biblioteca de artă

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

21


Lot 59 Nicolae Tempeanu (1883-1937) Iarna în pădure ulei/carton, semnat stânga jos cu brun “Tempeanu” 32 x 49 cm 500 - 700 EURO

Lot 60 Nicolescu Gil (n.1942) Buchet ulei/pânză, semnat cu monogram stânga jos, intitulat, semnat și datat 1997 pe verso 73 x 60 cm 550 - 700 EURO

Lot 61 Nicu Enea (1897-1960) În pădure ulei/carton, semnat cu negru dreapta jos 65 x 45 cm 750 - 900 EURO

Lot 62 Nicu Enea (1897-1960) Toamna în pădure ulei/carton, semnat stânga jos cu roșu “Enea” 42 x 49 cm 1.500 - 2.000 EURO

22

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 63 Nuni Dona (1916-2009) Biserica din Slăvitești ulei/carton, semnat, intitulat dreapta sus cu negru; lucrarea a figurat în expoziția omagială “Nuni Dona- Galeria Galateca 2007” 38 x 45 cm 400 - 600 EURO

Lot 64 Ovidiu Oprea (1958-2007) Umbrelă albă și piesele de șah ulei/pânză, semnat dreapta jos în monogram cu negru 80 x 80 cm 1.000 - 1.500 EURO

Lot 65 Ovidiu Oprea (1958-2007) Catedrala ulei/pânză, semnat cu monogram stânga jos 43 x 35 cm 450 - 600 EURO

Lot 66 Pan Ioanid (1878-1956) Vas cu flori albe ulei/carton, dublu semnat stânga jos cu roșu P. Ioanid și dreapta fragmentar 32 x 24 cm 350 - 500 EURO

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

23


Lot 67 Papazoglu Ioan (1904-1988) Crizanteme ulei/pânză, semnat și datat stânga jos; pe verso eticheta de autor cu titlu, datare 1986 și numele autorului 65 x 49 cm 300 - 500 EURO

Lot 68 Petre Bulgăraș (1884-1939) Flori ulei/carton, semnat și datat stânga jos în pastă “Bulgăraș 1910” 48 x 42 cm 500 - 700 EURO

Lot 69 Robert Schultze (1828-1910) Peisaj montan ulei/pânză, semnat și datat dreapta jos cu negru “R. Schultze 1880” 100 x 149,5 cm 2.500 - 3.000 EURO

Lot 70 Rodica Lazăr (1931-2009) Lotuși ulei/pânză, semnat cu monogram și datat 2002 cu ocru stânga sus; pe verso semnat cu monogram și datat 2002 și semnat cu negru “Rodica Lazăr” 25 x 30 cm 400 - 600 EURO

24

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 71 Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886-1975) La cafenea creion/hârtie, semnat dreapta jos 12 x 17 cm 150 - 200 EURO

Lot 72 Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886-1975) Țăran argeșean acuarelă/hârtie, semnat și datat cu creionul dreapta jos “Schweitzer Cumpăna 1956” 30 x 23,5 cm 550 - 700 EURO

Lot 73 Spiru Chintilă (1921-1985) În deltă ulei/pânză, semnat dreapta jos cu negru “Sp. Chintilă” 25 x 48 cm 450 - 600 EURO

Lot 74 Teodorescu Romanați Gheorghe (1891-1980) Flori de primăvară în vas albastru ulei/carton, semnat dreapta jos cu violet “T. Romanați” 51 x 67 cm 550 - 700 EURO

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

25


Lot 75 Tia (Ernestina) Peltz (1923 - 1999) Țăran din Mărginime cărbune și estompă/hârtie, semnat și datat dreapta jos cu cărbune ”Tia Peltz 1955” 61 x 45 cm 350 - 500 EURO

Lot 76 Ventzel Anton (Tony)(1858 - 1917) Hainele ofițerului ulei/carton, semnat cu monogram stânga jos “T.V.”; pe verso detaliu de corabie 30 x 16 cm 300 - 500 EURO

Lot 77 Vergil Cojocaru (Cover) (n.1938) Case în ploaie monotipie, ulei/carton melaminat, semnat stânga jos “COVER”; pe verso semnat, intitulat, dedicat și datat 2016 69 x 49 cm 300 - 500 EURO

Lot 78 Vintilescu Aurel (1868 -1930) Rugăciunea ulei/carton, semnat și datat stânga jos cu roșu “A. Vintilescu 1910” 32 x 23 cm 600 - 800 EURO

26

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 79 Visconte Henry (1897-1978) Plimbare pe faleză ulei/carton, semnat dreapta jos cu roșu Henry Visconte. 17 x 27 cm 400 - 600 EURO

Lot 80 Vițelaru Dragoș (1951 - 2009) Portret de pescar ulei/pânză, semnat și datat dreapta jos cu negru “D. V. (19)87” 40 x 41 cm 350 - 500 EURO

Lot 81 Vladimir Șetran (n.1935) Deltă ulei/pânză, semnat și datat stânga jos cu negru “Șetran (19)78” 70 x 70 cm 600 - 800 EURO

Lot 82 Zamfir Dumitrescu (n.1946) Natură statică cu pipă ulei/carton, semnat dreapta jos cu monogram gri, datat 4/(19)85 30 x 40 cm 500 - 700 EURO

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

27


Lot 83 Gheorghe Boțan (n.1929) Sat românesc iarna ulei/carton P.F.L., semnat și datat cu brun dreapta jos “Gh. Boțan (19)98” 24 x 35 cm 300 - 500 EURO

Lot 84 Gheorghe Boțan (n.1929) Peisaj venețian ulei/pânză, semnat și datat dreapta jos cu negru “Gh. Boțan (19)97” 24 x 40 cm 300 - 500 EURO

Lot 85 Dali Salvador (1904-1989) Anotimpurile porțelan decorat peste glazură, numerotat 1725/5000, însoțite de certificat de autenticitate 26 cm 1.000 - 1.500 EURO

28

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 86 Iosif Iser (1881-1958) Serenada ulei/pânză, semnat, datat “J. Iser 1904” dreapta jos. Lucrarea este reprodusă în Catalogul “Portetul în pictura româneasca din colecțiile particulare”- 2014 pag 61 112 x 80 cm 5.000 - 7.500 EURO

Lot 87 Grigore Vasile (1935 - 2012) Colț de masă ulei/carton, pe verso semnat, datat și intitulat cu creionul “Vasile Grigore, 1968, Colț de masă” 51 x 69 cm 900 - 1.200 EURO

Lot 88 Theodor Aman (1831-1891) Chirigiu acvaforte și acvatinte/hârtie verge , STADIUL III, semnat și datat stânga jos în placă “Th. Aman 1878”; apare în catalogul “Th.Aman” de M. Vida, cat 49 14 x 22 cm 700 - 900 EURO

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

29


Lot 89 Milița Petrașcu (1892-1976) Maria teracotă presată, colorată și patinată; lucrarea provine din colecția pictorului Spiru Vergulescu 37 x 17 x 16 cm 600 - 800 EURO

Lot 90 Tibor Boromisza (1880-1960) Case lângă pădure ulei/pânză, semnat dreapta jos 90 x 130 cm 5.000 - 10.000 EURO

Lot 91 Tiberiu Chelaru (n.1967) Fetița cu rochie roze ulei / carton P.F.L. , semnat dreapta jos 33 x 28 cm 400 - 600 EURO

30

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 92 Wechsler Dinu Medi (Margareta) (1908-2016) După furtună acuarelă/hârtie, semnat “M. Dinu”, localizat Petroșița, datat 1952, 13. IX. 1952 dreapta jos 44 x 61 cm 300 - 500 EURO

Lot 93 Wechsler Dinu Medi (Margareta) (1908-2016) In parc - 2 lucrări ulei/carton, provin din atelierul artistei 49 x 33 cm 600 - 800 EURO

Lot 94 Băncilă Octav (1872 - 1944) Odihnă la umbra stejarului ulei/pânză, semnat dreapta jos cu roșu “Octav Băncilă 1921” 48 x 66 cm 2.500 - 3.500 EURO

Lot 95 Ruxandra Papa (n. 1963) Tempus temporis IV ulei/pânză, semnat dreapta jos 80 x 80 cm 1.500 - 2.500 EURO

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

31


Lot 96 Mircea Doinaru (n.1960) Cain și Abel acril pe pânză semnat cu roșu stânga sus și datat stânga jos 69.5 x 49.5 cm 1.000 - 2.000 EURO

Lot 97 Constantin Artachino (1870-1954) La Turtucaia ulei/carton, semnat și datat dreapta jos cu brun “C. Artachino, 1941”; pe verso dublu intitulat în creion colorat roșu și în creion 23 x 32 cm 1.500 - 2.000 EURO

Lot 98 Ion Pacea (1924-1999) Natură statică ulei/carton P.F.L., semnat dreapta jos cu negru “Pacea” 47,5 x 58,5 cm 1.500 - 2.000 EURO

32

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


”În Franța pictura îmbracă straie noi…” afirmă tânărul Grigorescu care a înțeles de la început importanța noului curent artistic – impresionismul. Pictura în aer liber, tonurile calde, preocuparea de a surprinde pe pânză vibrațiile luminii și în acest scop, tehnica picturii în tușe mărunte, alăturate, și, adesea, în culori pure, neamestecate pe paletă, ideea că opera de artă trebuie să” transcrie” o emoție, un sentiment, fiind astfel rezultatul unei trăiri al contactului nemijlocit cu realitatea, și încurajarea spontaneității actului creator ca o garanție a sincerității sunt prncipalele elemente ce îl apropie pe Grigorescu de impresioniști. ”… Sinceritatea lucrează întocmai ca natura, fără compas și fără cumpănă” spunea artistul, atrăgând atenția asupra faptului că trebuie să pictezi repede și mult, fără reveniri, pentru a surprinde impresia de moment, pe care nu o vei putea regăsi peste o clipă.(…) Toate lucrurile de afară trebuie făcute repede, smulse din zbor. Cu același peisaj scăldat în aceeași lumină și privit cu aceeași dispoziție sufletească nu te întâlnești decât o dată în viață. Simfonia aceea de linii, de tonuri, de umbră și lumină, înfrățirea aceea a tuturor elementelor ce fac sub raza unei clipe fericite ca un lucru să fie frumos, nu ai s-o mai găsești. Peste un ceas, alta-i fața lumii și tu ești altul.” Grigorescu - 2013, Monitorul Oficial.

Lot 99 Nicolae Grigorescu (1838-1907) Spre luncă ulei pe panou de lemn cu două traverse, semnat stânga jos cu roșu “Grigorescu” 29 x 39 cm 25.000 - 30.000 EURO

Licitația 184

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

33


Lot 100 2 nuduri Nud așezat - cărbune și estompă/hârtie verge, dublu semnat Dumitrescu, datat (1)918 dreapta jos, 46 x 36 cm; Nud văzut din spate - cărbune și estompă/hârtie verge, semnat Dumitrescu, datat 1915 dreapta jos, 43 x 34 cm (în tondo) 43 x 34 cm (în tondo) 300 - 500 EURO

Lot 101 Voiculescu (sec. XX) Nud pe sofa ulei/pânză, semnat dreapta jos cu roșu “Voiculescu” 27 x 50 cm 300 - 500 EURO

Lot 102 Arămescu Anderson Georgeta (1910-1993) 2 nuduri tuș/hârtie, dublu semnat, cu tuș stânga jos și în creion dreapta jos 48 x 63 cm 500 - 700 EURO

Lot 103 Băjenaru Dan (1900-1988) Tânără cu bluză galbenă ulei/carton, semnat dreapta jos cu brun ”D. Băjenaru” 69 x 49 cm 350 - 500 EURO

34

Licitația 185

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 104 Băncila Octav (1872 - 1944) Sofia Nadejde - Portret (sora artistului) ulei/pânză, semnat și datat stânga jos cu roșu “Octav Băncila 1910” 60 x 45 cm 1.500 - 2.000 EURO

Lot 105 Băncila Octav (1872 - 1944) Țiganca cu pipă litografie, exemplar nenumerotat, semnat și datat dreapta jos în placă “Octav Băncila 1918” 19 x 14 cm 200 - 300 EURO

Lot 106 Bogdan Pietriș (1945 - 2006) Tânără cu pălârie tempera/hârtie, semnat dreapta jos cu creionul “B. Pietriș” 19 x 26 cm 300 - 500 EURO

Lot 107 Bogdan Pietriș (1945 - 2006) Portret - Tânără la fereastra ulei/pânză, pe verso semnat, intitulat, numerotat 49. Compoziția este o lucrare de tinerețe (studenție) 79 x 90 cm 1.750 - 2.500 EURO

Licitația 185

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

35


Lot 108 Corneliu Baba (1906-1997) Studiu de nud pastel gras/hârtie groasă, dublu semnat și datat dreapta sus, zgâriat în pastă și cu pastel roz “Baba (19)70 25 x 14 cm 500 - 700 EURO

Lot 109 Cucerzan Horia (n.1938) Nud tehnica mixtă (acuarelă, ceracolor, tempera)/ hârtie, semnat dreapta jos ”H. Cucerzan” cu negru 18 x 32 cm 150 - 200 EURO

Lot 110 Daradici Constantin (1948 -2017) Bătrână cu fuiorul ulei/pânză, semnat dreapta jos cu gri “Daradici”; pe verso numele artistului, titlu și dimensiuni 60 x 40 cm 300 - 500 EURO

Lot 111 Gheorghe Ionescu Sin (1896-1988) Nud pe malul raului ulei/pânză/carton, semnat stânga jos cu roșu; pe verso semnat și localizat St. Tropez 60 x 50 cm 1.500 - 2.000 EURO

36

Licitația 185

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 112 Gheorghe Sârbu (1883-1955) Nud pe canapea ulei/carton subțire, semnat stânga jos cu creionul ”Sârbu” 25 x 34 cm 350 - 500 EURO

Lot 113 Grigore Manea (n.1885) Nud văzut din spate ulei/pânză, semnat stânga jos cu brun roșcat 38 x 28 cm 300 - 500 EURO

Lot 114 Grigore Vasile (1935 - 2012) Nud, femeie și scoică acuarelă/hârtie, semnat, intitulat și datat cu pastă de pix stânga sus “V. Grigore “Nud de femeie și scoica, anul 2002” 48 x 34 cm 350 - 500 EURO

Licitația 185

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

37


Lot 115 Honoriu Crețulescu (1897-1978) Lipoveanca ulei/pânză, semnat dreapta jos cu roșu “H. I. Crețulescu” 47 x 41 cm 500 - 700 EURO

Lot 116 Ilie Boca (n. 1937) Nud ulei/pânză, semnat și datat în monogram dreapta jos “ (19)90 I B” 35 x 27 cm 350 - 500 EURO

Lot 117 Ion Cosma (1912-?) Maternitate ulei/pânză, semnat stânga jos cu roșu 82 x 66 cm 900 - 1.200 EURO

38

Licitația 185

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 118 Ion Irimescu (1903-2005) Pagina de studiu (2 nuduri) tuș cu peniță/hârtie, datat și semnat pe latura superioară “1991 - Irimescu Ion”; pe verso “Nud pe canapea” - semnat, datat 1991, lateral dreapta. 20 x 27 cm 100 - 120 EURO

Lot 119 Ion Irimescu (1903-2005) Studiu de mișcare tuș cu batul/hârtie, datat și semnat în câmpul compozițional, datat dreapta sus 1991, semnat mijloc dreapta - Irimescu Ion. Pe verso, studiu de mișcare (creion conte/hârtie) 29 x 20 cm 70 - 100 EURO

Lot 120 Ion Irimescu (1903-2005) Nud tuș cu peniță și bățul/hârtie, semnat și datat în câmpul compozițional lateral dreapta “Irimescu Ion 1995” 29 x 20 cm 80 - 100 EURO

Lot 121 Ion Irimescu (1903-2005) Sabina pastă de pix negru/hârtie, semnat cu carioca maro, dreapta jos “Irimescu Ion”; intitulat central, în partea de jos “Sabina” 24 x 20 cm 75 - 100 EURO

Licitația 185

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

39


Lot 122 Lucki Galaction Zambra (1906- 2000) Muza artelor ulei/pânză, semnat dreapta sus cu albastru “Luki Galaction” 97 x 69 cm 900 - 1.200 EURO

Lot 123 Lucki Galaction Zambra (1906- 2000) Intimitate ulei/carton, semnat dreapta sus cu negru “Lucky Zambra” 22 x 23 cm 300 - 500 EURO

Lot 124 Ludovic Bassarab (1868-1933) Țigăncușa acuarelă/hârtie, semnat dreapta sus cu peniță “Bassarab” 15 x 12 cm 300 - 500 EURO

40

Licitația 185

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 125 Mănciulescu Apostol (1887-1962) Seminud ulei/carton, semnat dreapta sus 69 x 49 cm 500 - 700 EURO

Lot 126 Maria Gropa Sion (1910-1992) Nud cu draperie verde ulei/carton, semnat dreapta jos cu brun “M. Sion Gropa” 69 x 50 cm 450 - 600 EURO

Lot 127 Panteli Stanciu Ion (1901 - 1981) Nud pe canapea sanguină și cărbune/hârtie, semnat și datat în cărbune stânga jos “Panteli Stanciu (1)943” 50 x 65 cm 350 - 500 EURO

Lot 128 Panteli Stanciu Ion (1901 - 1981) Portret cerapastel/hârtie, semnat stânga jos cu creionul „I. Panteli Stanciu” 32 x 23 cm 200 - 300 EURO

Licitația 185

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

41


Lot 129 Pavel Popescu Fundiță roz ulei/pânză, semnat dreapta jos cu roșu închis “Pavel Popescu” 50 x 45 cm 450 - 600 EURO

Lot 130 Rodica Lazăr (1931-2009) Balerina ulei / carton semnat “RL (19)97” dreapta jos 44 x 34 cm 950 - 1.250 EURO

Lot 131 Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886-1975) Țărancă cu năframă ulei/carton, semnat dreapta jos cu tuș „Schweitzer Cumpăna” 20 x13 cm 700 - 900 EURO

Lot 132 Spiru Vergulescu (1934-2007) Portretul Luciei Sturdza Bulandra acuarelă/hârtie, dublu semnat stânga jos cu carioca neagră și dreapta jos semnat în monogram și datat 14 X (19)65 19 x 13 cm 200 - 300 EURO

42

Licitația 185

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 133 Spiru Vergulescu (1934-2007) Gunka (soția artistului) în verde și negru ulei/pânză, semnat și datat dreapta jos cu ocru “S. Vergulescu (19)91” 46 x 41 cm 500 - 700 EURO

Lot 134 Brădean Traian (1927-2013) Păcatul mărului ulei/pânză, semnat stânga jos cu gri „T. Brădeanù”, intitulat pe verso 50 x 45 cm 1.500 - 2.000 EURO

Lot 135 Brădean Traian (1927-2013) Dansatoare ulei/pânză, semnat și datat cu negru dreapta jos “Traian Brădean 1983” 46 x 45 cm 600 - 800 EURO

Lot 136 Spiru Vergulescu (1934-2007) Mama Aglaia ulei/pânză, semnat și datat dreapta sus cu roșu “Vergulescu (19)98”. Pe sașiu semnat, intitulat, datat 1998 și dimensiuni 46 x 38 cm 400 - 600 EURO

Licitația 185

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

43


Lot 137 Tache Soroceanu (1897-1969) Model pe canapea creion și acuarelă/hârtie, semnat stânga jos în monogram cu creionul 26 x 36 cm 400 - 600 EURO

Lot 138 Tache Soroceanu (1897-1969) Nud pe fotoliu albastru creion și acuarelă/hârtie, semnat în monogram cu creionul lateral dreapta 36 x 27 cm 400 - 600 EURO Lot 139 Theodor Aman (1831-1891) Portret de femeie acvaforte și ac/hârtie galbuie, semnat și datat în partea de jos spre dreapta “Aman Fecit 1874”. Lucrarea apare în cat. “Th. Aman” de Mariana Vida, pag. 37, cat 26 8 x 7 cm 400 - 600 EURO

Lot 140 Wechsler Dinu Medi (Margareta) (1908-2016) Țărăncuțe în grădină ulei/carton, semnat stânga jos cu creionul “M. W. Dinu” 50 x 66 cm 700 - 900 EURO

44

Licitația 185

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 142 Corneliu Baba (1906-1997) Studiu de nud guașă și pastel/hârtie, semnat, datat (19)78 dreapta jos; pe cartonul de pe verso dedicație olografă „Într-o zi de iarnă primăvăratică (24 XII-78.) În singurătatea unui Ajun de An Nou, această imagine și aceeași prietenie”, dublu semnat, datat și intitulat 31 x 25 cm 3.500 - 5.000 EURO

Lot 143 Murariu Marilena (n.1954) Cele 3 ulei/pânză, semnat stânga jos cu pasta de pix M. Murariu” pe verso semnat, intitulat, datat 2014 81 x 81 cm 1.000 - 1.500 EURO

Lot 144 Crina Prida Signs and Signifiers 1 hahnemuehle Photo Rag. Baryta Satin 315 gsm 40 x 50 cm 400 - 600 EURO

Licitația 185

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

45


Lot 145 Nicolae Petrescu Mogoș (1870-1948) Cap de tânără ulei/carton, semnat stânga jos cu brun roșcat “Mogoș” 12 x 10 cm 150 - 200 EURO Lot 146 Nicolae Petrescu Mogoș (1870-1948) Costum albastru de bal ulei pe carton, semnat lateral dreapta, cu alb, “Mogoș” 12 x 10 cm 150 - 200 EURO

Lot 147 Dimitrie Loghin (1910-1982) Seminud așezat ulei/ pânză / carton, semnat dreapta jos cu brun “ D. Loghin”. Provine din colecția d-nei Viorelia Braicu - fiica artistuluii 44.5 x 31.3 cm 450 - 600 EURO

Lot 148 Tiberiu Chelaru (n.1967) Nud ulei și foiță de aur /carton, semnat dreapta jos cu roșu 100 x 80 cm 1.000 - 1.500 EURO

46

Licitația 185

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 149 Wechsler Dinu Medi (Margareta) (1908-2016) La plajă creion și ulei/carton, datat stânga jos cu creionul “2 iulie 1935” 35 x 24 cm 200 - 300 EURO

Lot 150 Wechsler Dinu Medi (Margareta) (1908-2016) Portretul lui Beby Wechsler ulei/carton subțire 58 x 48 cm 500 - 1.000 EURO

Lot 151 Brădean Traian (1927-2013) Zodia Vărsătorului ulei/pânză, semnat dreapta jos cu ocru “T. Brădean”, pe verso datat 2010 60 x 50 cm 1.750 - 2.000 EURO

Licitația 185

|

22 Martie 2017

|

Ora: 19:30

47


Lot 142 | Corneliu Baba (1906-1997) |

Studiu de nud

casa de licitații

Intrarea I.L.Caragiale nr. 1, sector 2, București +40 (0)21 312 31 67 | +40 (0)21 314 98 23 | office@goldart.ro

Profile for Gold Art

184 si 185  

184 si 185  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded