__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

casa de licitații

Lot 91 | Alexandru Ciucurencu (1903-1977) | Natură statică în albastru

Călătorie din Estul Europei către Extremul Orient Colecții și artiști de marcă Licitația 182/183

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lucrările ce figurează în catalog cu simbolul “PREȚ GARANTAT” vor putea fi cumpărate doar în licitație. Postlicitație, ele intră în proprietatea GOLDART, la prețul de pornire, garantat de casa de licitații.

2

Licitația 182

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


REGULAMENT LICITAȚIE 1. Catalogul

Catalogul licitației se editează înaintea organizării fiecărei licitații și cuprinde prezentarea obiectelor pe secțiuni în ordinea intrării în licitație și estimarea de preț.

2. Expunerea

Expunerea obiectelor se face cu cel putin două zile inaintea licitației. Expoziția este deschisă publicului, fără taxă. Sunt expuse toate pozițiile din catalog, fiecare purtând numărul de ordine aferent. Vizitatorii au acces in spațiul expozițional de Luni - Vineri, în intervalul 10:00 – 18:00 și sâmbătă în intervalul 11:00 – 15: 00. Este permisă manipularea obiectelor în vederea constatării stării de conservare a obiectelor, autenticitatea și conformitatea înscrisurilor și a marcajelor, numai cu asistența personalului Casei de Licitație. Daunele provocate exponatelor vor fi suportate de cel care se face vinovat, în conformitate cu prezentul regulament. Filmatul și fotografiatul sunt permise numai cu acordul organizatorului.

3. Participarea la licitație

La licitație poate participa orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naționalitate sau rezidență, cu acceptul organizatorului. Acesta își rezervă dreptul de a selecta pe cei ce pot fi prezenti în sală. Se poate participa de asemenea online, prin intermediul sitului www.goldart.ro Nu se percepe taxă de participare. Pot participa la licitațe persoanele direct interesate, sau reprezentanți ai acestora care vor prezenta împuternicire. Persoanele interesare în achiziționarea unor piese din licitațe, care nu pot participa personal la vânzare, sunt invitate să ia legatura cu organizatorii pentru a stabili modalitatea de reprezentare.

4. Înscrierea

Dreptul de participare la licitație este obținut în urma înscrierii la secretariatul licitației și obținerii cartonului de participant numerotat. Persoanele care se inscriu la licitatie se obligă să pună la dispozitia Casei de licitație datele lor de identificare și contact complete și iși exprimă astfel acordul pentru prelucrarea lor în vederea emiterii facturilor obiectelor adjudecate.

5. Reglementări de ordin general

Licitația începe la ora stabilita și anuntată în catalogul licitatiei. La începutul licitației este stabilit cursul de schimb valutar utilizat pentru efectuarea plătilor. Conducătorul licitației anunță prețul de intrare în licitație pentru fiecare poziție. La pozițiile menționate cu preț de rezervă, după ultima ofertă, conducătorul licitației anunță dacă acesta a fost sau nu atins. Licitația poate continua până la adjudecare. Licitația se desfășoară în ordinea menționată în catalog, fără pauză și fără limită de timp. Licitația se încheie după ce ultima poziție din catalog a fost licitată. Confirmarea acordului pentru prețul propus de conducătorul licitației se face prin ridicarea cartonului de participant, numerotat. Adjudecarea poziției licitate se face irevocabil prin căderea ciocănelului, în favoarea numărului indicat de conducătorului licitației, după efectuarea a trei strigări ale prețului oferit . Adjudecarea reprezintă angajament de plată. Cartonul de participant numerotat se returnează organizatorului. Casa de Licitație asigură confidențialitatea identității cumpărătorilor, în limitele prevăzute de lege.

6. Modalități de ofertare pentru obiectele nevândute în licitație

În cazul în care, pentru un obiect neadjudecat, o persoană solicită repunerea în licitație, aceasta se face pe baza unui formular de ofertă, semnat de ofertant. După încheierea licitației, se poate solicita organizatorului vânzarea unor poziții neadjudecate. Vânzarea se efectuează la prețul de intrare în licitație, fără un alt acord al depunătorului. Pentru stabilirea unui alt preț de vânzare decât cel din contract, Casa de Licitație adjudecă lucrarea la prețul acceptat de depunător și, în cazul unor oferte multiple, în favoarea celei mai bune oferte.

7. Plata

Plata se efectuează în baza facturilor emise Începând din ziua licitației, într-un interval de 7 zile calendaristice. Factura: - La valoarea de adjudecare se adaugă comisionul Casei de Licitatie de 20% (care include TVA) și taxa pentru artă plastică, respectiv 0.5% din valoarea de adjudecare, plus comisionul Casei de Licitație, pentru pozițiile care au specificat TAP în catalog - Orice altă taxare impusă de lege va fi anunțată și se va aplica. - Facturarea se efectuează în lei la cursul BNR din data licitației.

8. Modalități de plată

Numerar (lei) la casieria Casei de Licitație. Prin ordin de plată, în contul Casei de Licitație, la banca specificată în factură. Orice întârziere a plății peste termenul de 7 zile stabilit prin prezentul regulament, va fi anunțată din timp organizatorului.

9. Livrarea

Transferul de proprietate se efectuează la sediul/punctul de lucru al Casei de Licitație, după confirmarea efectuării plății facturii emise. Livrarea/preluarea obiectelor adjudecate se efectuează la sediul/punctul de lucru al Casei de Licitație. Pentru lucrările de artă plastică se eliberează un certificat care confirma vânzarea lucrării adjudecate, în conformitate cu HG 1.420/20()3 si HG 153/2008. Cumpărătorul are obligația de a verifica starea de conservare și integralitatea obiectelor în momentul livrării/ preluării. Cumpărătorul are la dispoziție o perioadă de 15 zile calendaristice de la data efectuării plății (și a ridicării obiectului) pentru a contesta autenticitatea obiectului adjudecat, pe baza unei contraexpertize semnată de un specialist atestat sau de o instituție de specialitate. Neridicarea lucrării în intervalul de 15 zile de la efectuarea plății, este considerată renunțare la dreptul de contraexpertiza.

10. Alte clauze

Exportul obiectelor adjudecate se efectuează de către cumpărător în condițiile legislației în vigoare. Casa de Licitație își rezervă dreptul de a retrage lucrări din licitație în situatiile care solicită acest lucru. Pentru bunurile culturale mobile clasate se aplică prevederile HG 1.42()/2003 si HG 153/13.02.2008. Nerespectarea prezentului regulament atrage automat anularea dreptului de participare la licitație. În cazul renunțării de către cumpărător la cumpărarea obiectului adjudecat, acesta datoreaza Casei de Licitație comisionul aferent.

Licitația 182

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

3


Lot 1 Monedă de aur

“2000 de ani de creștinism Comemorarea mileniului” cu valoare nominală de 5000 lei, din aur 999/1000, pe avers stema României, valoarea nominală, anul emisiunii, inscripția România, în centru este redată o cruce stilizată, având interior o compoziție grafică,simbolizând începuturile creștinismului pe teritoriul țării noastre; pe revers imaginea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și inscripțiile “2000 de ani de creștinism și “Comemorarea mileniului “. nr. 281, 31,103 g. 2.750 - 3.000 EUR

Lot 2 Set de patru monede de aur ”Tezaurul de la Pietroasa” forma octogonală cu latura de 9 mm, din aur 999/1000, cu valoare nominală de 500 lei, emis în 2001, tiraj 250 seturi, cu certificat de autenticitate B.N.R., numerotat 201 1.750 - 2.500 EUR

Lot 3 Monedă din aur 150 ani de a nașterea dramaturgului român I.L.Caragiale monedă de aur 999/1000, cu valoare nominală de 5000 lei, margine netedă, având pe avers stema Romaniei, valoarea nominală anul emisiunii, măștile comediei și tragediei și semnătura în facsimil a dramaturgului, pe revers portretul lui I.L.Caragiale și anii 1852-1912, având circular inscripția “150 ani de la nașterea lui Ion Luca Caragiale “, serie 83 35 cm 1.750 - 2.500 EUR

4

Licitația 182

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 4 Monedă de aur ”125 ani de la nașterea sculptorului român Constantin Brâncuși” cu valoare nominală de 5000 lei, din aur 999/1000, pe avers stema Romaniei, valoarea nominală, anul emisiunii, inscripția România, în centrul monedei Coloana fără sfârșit, iar pe revers portretul sculptorului Constantin Brâncuși, circular inscripția Constantin Brancuși, anii 1876-2001 și semnătura facsimil a sculptorului, emisiune 2001, în tiraj de 500 exemplare, nr. 355 2.500 - 3.000 EUR

Lot 5 Monedă de aur de 20 fr. aur 900, emisie monetăria Berna 1947, 9.200.000 exemplare, muchia netedă cu inscripție AD LEGEM ANNI 250 - 350 EUR

Lot 6 Plachetă ordinul Coroana României inscriptionată pe avers ”PE NOI INSINE - 14 Martie 1881”, iar pe revers Josef Resch și Fiul, București 300 - 500 EUR

Lot 7 Set două plachete comemorative cu Papa Ioan Paul al II lea pe avers portretul Papei și inscripție PAPA IOAN PAUL AL II -LEA / 1920 -2005 / 16 X 1978 - 2 IV 2005, iar pe revers stema papală și inscripție TOTUS TUUM, bronz și metal gravat, gravor Vasile Gabor. 200 - 300 EUR

Licitația 182

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

5


Lot 8 Ordinul Meritul sanitar 1913 din 1913, clasa a 2-a, cu panglică originală 100 - 150 EUR

Lot 9 Ordinul Crucea Regina Maria (1917) a fost înființat de regele Ferdinand în timpul Primului Război Mondial, prin decretul regal nr. 201 din 15 martie 1917 și are forma unei cruci grecești neregulate; cu panglică oranj, clasa a 2-a 170 - 200 EUR

Lot 10 Ordinul național Steaua României cel mai vechi ordin național; a fost creat în 1864 de Cuza Vodă și a fost acordat în acea perioadă într-un număr redus. După proclamarea independenței (1877), Carol I înființează acest ordin prin legea votată în 10 mai 1877. A fost abrogat în 1948. Medalia prezentă are panglica originală cu rozetă. 180 - 250 EUR

Lot 11 Răsplata muncii pentru învățământul secundar cu panglică originală 90 - 120 EUR

6

Licitația 182

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 12 3 farfurii artizanale Colibaba din ceramică pictată cu motive zoomorfe si vegetale, semnate pe spate Colibaba: 70 - 90 EUR

Lot 13 Două farfurii artizanale Colibaba ceramică pictatată cu personaj călare la vânătoare și una cu Sf. Ilie în carul de foc, semnate pe spate Colibaba, 60 - 80 EUR

Lot 14 Set cinci farfurii artizanale ceramică artizanală, modele diferite pictate cu decor zoomorf, antropomorf și zodiacal, D = 11,5 cm 30 - 50 EUR

Lot 15 2 recipiente tradiționale Colibaba în formă de ploscă, cu două mânere, din ceramică artizanală, cu elemente zoomorfe și vegetale stilizate, semnate Colibaba, una datată 2000 30 - 50 EUR

Licitația 182

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

7


Lot 16 3 farfurii Horezu din ceramică tradițională glazurată cu model specific, una semnată Stelian Ogrezeanu , D = 26,5 cm, D = 20 cm, D = 21,5 cm 40 - 60 EUR

Lot 17 2 Farfurii cu model solar - Horezu din ceramică glazurată și pictată una cu motiv solar pe fond albastru, semnată de meșterul Liviu Iorga, D = 27,5 cm iar cealalată cu motiv solar și brâie stilizate, D = 30,5 cm 60 - 80 EUR

Lot 18 2 farfurii Horezu cu cocoș din ceramică tradițională pictată și smalțuită, cu cocoș pe fond verde, semnată de Iorga Alina, D = 27 cm și alta cu cocoș și brâu vegetal stilizat, ștanțat Mischiu- Horezu, D = 25 cm 70 - 90 EUR

Lot 19 Ulcior tradițional românesc din ceramică tradițională, cu corpul ornamentat cu brâu cu frunze în relief 25 cm 30 - 50 EUR

8

Licitația 182

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 20 Ulcior teracotă smălțuită Faenza din teracotă incizată și smălțuită cu ornamente geometrice și vegetale stilizate, având un medalion cu un velier, inscripționat pe bază Faenza, Italy, (19)97 29 cm 70 - 90 EUR

Lot 21 Două covoare românești chilim din lână pe urzeală de bumbac, decor geometric în tonuri de alb, roșu, gri și negru, prima jumătate sec. XX, 63 x 130 cm - chilim de lână pe urzeală de bumbac, decorat pe întreaga suprafata cu motive geometrice în nuanțe de alb, roșu, gri și negru, 260 x 140 cm 150 - 200 EUR

Lot 22 Vas soliflor tubular, din porțelan de Meissen pictat cu elemente arhitecturale, inscripție Berlin DDR, marcat pe bază cu albastru, anii 1970 15 - 25 EUR

Lot 23 Bombonieră Art Deco, stil Moser din cristal fumuriu decorat cu friză argintată în tehnică “oroplastie”, în stil Moser, Cehoslovacia, sec XX 70 - 90 EUR

Licitația 182

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

9


Lot 24 Vas pentru flori tronconic, din cristal de Boemia tăiat cu motive geometrice și cartuș floral pe fond rubin 15 cm 150 - 200 EUR

Lot 25 Vas pentru flori Boemia din cristal cobal de Boemia pictat cu aur și aplicații florale din pastă de sticla, Cehoslovacia, mijloc sec. XX 75 - 100 EUR

Lot 26 Set de masă Johnson Bros, Anglia din ceramică englezească imprimată cu decor rustic în camaieu roșu, marcate Johnson Bros England, cca. 1960 -1970, compus din 12 farfurii aperitiv, 13 farfurii adânci, 13 farfurii întinse (1 ciobită și o alta din alt set), 2 platouri medii, 2 platouri mari și o sosieră 400 - 600 EUR

10

Licitația 182

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 27 Tavă Art Deco circulară din porțelan serigrafiat cu peiaj lacustru în ramă de alamă ștanțată cu anșe gravate, cca. 1930, D = 35,5 cm 90 - 120 EUR

Lot 28 Vas cu capac Anglia din faianță fină, pictat cu ghirlande în stil victorian, capacul metalic cu orificii, marcat pe bază S. Fielding/Stoke on Trent/England, cca. 1900-1917 13 cm 75 - 100 EUR

Lot 29 Pudrieră Art Deco metal emailat, gravat, interiorul compartimentat cu oglinjoară bizotată, cca. 1930 5 x 2 cm 30 - 50 EUR

Licitația 182

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

11


Lot 30 Douăsprezece lingurițe mocca de argint din argint 800, cu mânerul treflat decorat cu elemente florale, marcate cu poanson de titlu Romania, cca. 1955, 360 g 175 - 250 EUR

Lot 31 Tavă de argint pentru pește ovală, din argint 800 ciocănit și cizelat manual cu bordura în stil Biedermaier, marcată cu poanson de titlu Romania, prima jumătate sec XX (T.A.P.) 72 x 32 cm 800 - 1.000 EUR

Lot 32 Centru de masă cu statuetă gazelă sub palmier pe suport circular cu trei picioare, din metal turnat, gravat și argintat, marcat pe bază Fraget, Plaque, Polonia, cca. 1860, uzură generală h = 48 cm 150 - 200 EUR

Lot 33 2 perechi de bile de relaxare obiecte Feng Shui decorate în email cu figuri zoomorfe, Thailanda, sec XX, în casete 30 - 50 EUR

12

Licitația 182

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 34 3 flacoane de opium sau tutun din os sculptat și gravat cu pescar și inscripție 80 - 120 EUR

Lot 35 Pereche de vase cu capac din alamă decorată cu crizanteme în email cloisonne pe suport de lemn lăcuit, China, anii 1960 150 - 200 EUR

Lot 36 Pereche de vase pentru flori în formă de balustru din alamă decorată în email cloisonne cu motive florale policrome, China, sex XX 25 cm 100 - 150 EUR

Lot 37 Vas pentru flori în formă de bulb, din alamă decorată floral în email cloisonne, China, sec XX (prezintă o mică deformare) 25 cm 40 - 60 EUR

Licitația 182

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

13


Lot 38 Vas pentru flori balustru, cu gât înalt de alamă cu decor floral și păsări în email cloisonne, China, a doua jumătate a sec. XX 38 cm 60 - 80 EUR

Lot 39 Pereche de casete pentru pilule una pătrată și una rotundă, din lac de sinteza roșu cinabru, decorate cu dragoni și elemente florale, China, sec XX 60 - 80 EUR

Lot 40 2 mici piese tibetane miniceainic în formă de bulb din jad roșu în montură metalică având pe capac figurină animală, producție artizanală, sec XX, h = 14 cm; 40 - 60 EUR

Lot 41 5 Inro accesoriu vestimentar din costumul tradițional bărbătesc japonez, având formă cilindrică din os sculptat, gravat, pictat cu penița, Japonia, început sec. XX, L = 6 cm; 100 - 150 EUR

14

Licitația 182

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 42 6 flacoane pentru opium sau tutun având formă trapezoidală, din os sculptat și gravat cu scene erotice și dop cu linguriță, China, sec XX, L = 7 cm 175 - 250 EUR

Lot 43 Figurine miniaturale diverse cinci figurine cu personaje fantastice și zoomorfe, din os sculptat și ivorină, gravate și pictate 150 - 200 EUR

Lot 44 Flacon pentru opium ovală, aplatizată, din os sculptat și gravat cu pereche de îndrăgostiți și inscripție (T.A.P.) 50 - 70 EUR

Lot 45 Pereche de flacoane pentru opium cilindrice, din lemn și os gravat cu scene erotice 50 - 70 EUR

Licitația 182

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

15


Lot 46 Lot de cinci casete cloisonne din alamă decorată în email cloisonne cu elemente florale și păsări: una circulară: D = 4,5 cm, una rombică: 5 x 4 cm, una cilindrică: h = 4,5 cm, una bulbară: h = 5,5 cm, una cilindrică cu lotuși: h = 5 cm 50 - 75 EUR

Lot 47 Ceainic japonez - Tetsubin piesă tradițională din fontă turnată având formă sferică și decor cu motive perlate în relief, marcat pe bază 75 - 100 EUR

Lot 48 Ceainic oriental având o formă modernistă ovală din fonta turnată și decor cu dragoni aplicați, posibil Japonia, sec XX 75 - 100 EUR

Lot 49 Ceainic oriental din metal turnat decorat în relief înalt cu soarle, atelier extrem oriental, sec XX, h=11cm 75 - 100 EUR

16

Licitația 182

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 50 Pereche de vase pentru flori în formă de balustru de alamă decorată cu crizanteme în email cloisonne pe suporturi circulare de lemn lăcuit, China, sec. XX 100 - 120 EUR

Lot 51 Pereche de vase pentru flori din alamă decorată cu elemente florale voluminoase în email cloisonne pe suport de lemn lăcuit, China, mijloc sec.XX 100 - 120 EUR

Lot 52 Vas pentru flori și bombonieră din alamă decorată în email cloisonne cu crizanteme și flori de măr, China, anii 1960; h = 18,5 cm, h = 10 cm 75 - 100 EUR

Lot 53 Diferite flacoane pentru tutun de prizat două flacoane prismatice din metal decorate cu dragoni aplicați și dopul emailat, h = 8 cm; unul tubular din piatră dură în armătură metalică cu dragon, h = 7,5 cm; unul cilindric din os și lemn în montură metalică decorată cu figurină Budha, h = 8 cm 90 - 120 EUR

Licitația 182

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

17


Lot 54 Călimară - spălător pensule din steatit sculptat cu elemente florale, păsări și două godete, China, sec. XX 27 x 22 cm 80 - 100 EUR

Lot 55 Set de trei recipiente pentru condimente din os sculptat în relief înalt cu scene rustice având capacul din lemn și os traforat 90 - 120 EUR

Lot 56 Set de două recipiente pentru condimente din os sculpatat, gravat și colorat în peniță cu personaje rustice, capacul din lemn și os traforat 80 - 120 EUR

Lot 57 Statuetă Guan Yin din ivorină, pe suport de lemn lăcuit, probabil China, sec XX 120 - 150 EUR

18

Licitația 182

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 58 Lot de 6 figurine zoomorfe și florale piese diferite din steatit sculptat, șlefuit, prelucrat manual 100 - 150 EUR

Lot 59 Pereche de casete și mic ceainic de călătorie casete miniaturale, din alamă decorată în email cloisonne, pe suport de lemn lăcuit; 75 - 100 EUR

Lot 60 Trei figurine zoomorfe piese diferite din steatit sculptat, l = 8 cm, l = 6,5 cm, l = 4,5 cm/ in carved soapstone l = 8 cm, l = 6,5 cm, l = 4,5 cm 50 - 75 EUR

Lot 61 Două figurine figurină Feng Shui, sferă din jad sculptat în montură metalică ajurată, cu figurină câinele FO, piesă artizanală tibetană, h = 7 cm; 80 - 100 EUR

Licitația 182

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

19


Lot 62 Două piese extrem orientale cutiuță de miresme, cilindrică, din metal, având decor aplicat cu bătălia dragonilor, marcaj pe bază, L = 6,5 cm; 40 - 60 EUR

Lot 63 Pereche de vase cu capac Imari având forma de bulb cu suprafața godronată și decor pictat cu motive florale în cartușe pe fond albastru deschis 25 cm 150 - 200 EUR

Lot 64 Pereche de vase cu capac Imari având forma de bulb cu suprafața godronată și decor pictat cu motive florale în cartușe pe fond albastru cobalt 21 cm 120 - 150 EUR

Lot 65 Vas Satsuma Moriage din faianță pictat în email policrom cu gheișă, accente aurite și aplicații în pastă 25 cm 150 - 200 EUR

20

Licitația 182

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 66 Vas oriental ovoidal, cu gât înalt și buză evazată din porțelan fin pictat policrom cu păuni și delicate elemente florale, posibil manufactură Satsuma, sec. XX 42 cm 350 - 500 EUR

Lot 67 Pereche de vase orientale în formă de bulb cu gât înalt din alamă pictată cu dragon și phoenix stilizat în emailuri cloisonne, China, sec. XX 25 cm 120 - 150 EUR

Lot 68 Oglindă Face a Main rotundă, cu montură din metal argintat decorată cu elemente florale în email policrom, mânerul cu pietre decorative și canaf de mătase, probabil India, sec XX (o piatră lipsă) 14 cm 60 - 80 EUR

Lot 69 Farfurie decorativă Imari porțelan pictat policrom, cu medalion central și cartușe cu motive florale stilizate, bordură polilobată 30 cm 120 - 150 EUR

Licitația 182

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

21


Lot 70 Farfurie decorativă Imari portelan pictat policrom, cu decor asimetric cu elemente stilizate și păsări, sec XX 38 cm 150 - 200 EUR

Lot 71 Farfurie decorativă Imari porțelan pictat policrom, cu cartușe și motive florale stilizate, bordură polilobată 31 cm 100 - 150 EUR

Lot 72 Figurină Satsuma Moriage samurai în costum tradițional, din porțelan pictat în emailuri policrome, cu accente aurite, semnat pe bază. 20 cm 80 - 120 EUR

Lot 73 Casetă orientală casetă orientală model cufăraș, din lemn îmbrăcat în piele pictată cu dragoni, șild din alamă, interiorul tapetat cu hârtie cu texte chinezești (prezintă mici deteriorări) 19 x 10 x 9 cm 80 - 100 EUR

22

Licitația 182

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 74 Casetă orientală model cufăraș, din lemn îmbrăcată în piele pictată cu dragoni, șildul și mânerele din alamă, interiorul tapetat cu hârtie cu texte chinezești (prezintă mici deteriorări) 22 x 9 x 9 cm 90 - 150 EUR

Lot 75 Vază pentru flori email cloisonne în formă de balustru, din alamă decorată pe întreaga suprafață în email cloisonne cu ornament floral și pasăre micuță pe fond alb. 26 cm 60 - 80 EUR

Lot 76 3 flacoane pentru opium sau tutun din jad verde și roșu, în montură metalică, un cu dop de malachit adaptat, probabil China, sec XX 70 - 90 EUR

Licitația 182

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

23


Lot 77 Aurel Acasandrei (1939-2006) Reverie cărbune și cerapastel/hârtie, semnat și datat dreapta jos (19)87 (T.A.P.) 69 x 50 cm 150 - 200 EUR

Lot 78 Aurel Acasandrei (1939-2006) Muza cărbune și ceracolor/hârtie, semnat cu monogram și datat central in partea de jos “A.1968” (T.A.P.) 69 x 50 cm 150 - 200 EUR

Lot 79 Petre Achițenie (1929-2006) Amurg ulei/pânză, semnat și datat 2005 dreapta jos; pe verso semnat, intitulat și datat 2005 (T.A.P.) 100 x 80 cm 1.500 - 2.000 EUR

24

Licitația 183

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 80 Sorin Adam (1968 - ) Nud în atelier tuș cu pensula și laviu de tuș/hârtie, semnat și datat dreapta jos cu gri “Sorin Adam 2011”. Lucrarea este reprodusă în cat. “Sorin Adam - Grafică”, 2012 (T.A.P.) 41 x 29 cm 350 - 500 EUR

Lot 81 Anghel Vasile Siminiuc (n. 1949) Capițe la Șarul Dornei ulei/carton, semnat central spre dreapta în partea de jos; pe verso intitulat (T.A.P.) 26 x 39 cm 200 - 300 EUR

Lot 82 Dan Băjenaru (1900-1988) Vas cu maci ulei/carton, semnat dreapta jos in pastă cu creionul “D. Băjenaru” (T.A.P.) 32 x 44 cm 500 - 700 EUR

Lot 83 Samuel Bogdanovici (sec. XX) Fumătorul bătrân ulei/placaj, semnat dreapta jos cu roșu “S. Bogdanovici” (T.A.P.) 49 x 35 cm 400 - 600 EUR

Licitația 183

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

25


Traian Brădean, născut în 1927, studiază la Institulul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, în clasa pictorului Alexandru Ciucurencu a cărui amprentă stilistică îi va influența creația. Autorul se remarcă printr-o compoziție atent elaborată și prin calitățile deosebite de desenator, compozițiile sale sunt clare, calme, judicios desenate cu o cromatică subtilă de mare sensibilitate.

Lot 84 Traian Brădean (1927-2013) Vas cu flori ulei/pânză, semnat și datat dreapta jos în pastă “T. Brădean 1988” (T.A.P.) 45 x 41 cm 600 - 800 EUR

Lot 85 Traian Brădean (1927-2013) Pictorul - Un necunoscut ulei/pânză, semnat dreapta jos cu negru “T. Brădean”; pe verso intitulat și datat 2010 (T.A.P.) 50 x 50 cm 700 - 900 EUR

Lot 86 Traian Brădean (1927-2013) Buzăul ulei/pânză, semnat stânga cu negru “T. Brădean”, pe verso dedicație olografă. Lucrarea a participat la expoziția personală a artistului deschisă C.M.N. 29.06.2000 (T.A.P.) 38 x 45 cm 1.000 - 1.500 EUR

26

Licitația 183

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 87 Braduț Covaliu (1924 - 1991) Cântec pentru galaxia noastr_ XXI tehnica mixtă (guașă, tușuri colorate, cărbune)/hârtie, semnat dreapta jos cu creionul “B. Covaliu”. Pe verso semnat, intitulat și cu dedicație olografă semnată și datată 1982 (T.A.P.) 68 x 49 cm 300 - 500 EUR

Lot 88 Elena Brătescu Moisescu (sec. XX) Vas cu flori ulei/carton, semnat și datat cu roșu dreapta jos “El. Moisescu 1973” (T.A.P.) 75 x 51 cm 450 - 600 EUR

Lot 89 Marius Bunescu (1881-1971) Pe malul mării ulei/pânză, semnat dreapta jos cu negru “Bunescu” (T.A.P.) 45 x 54 cm 750 - 900 EUR

Lot 90 Carol Hubner (1902-1981) Locomotiva xilogravură/hârtie, cu ștampilă de autor stânga jos sub cuvetă (T.A.P.) 34 x 26 cm 150 - 200 EUR

Licitația 183

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

27


Marea lui vocație de colorist perpetuează harul făuritorilor ceramicii arhaice, ai miniaturilor, frescelor medieval și comunică direct cu apropiata sinteză a lui Luchian…. “Ciucurencu este un temperament solar, o sensibilitate puternică, izbucnind în tușele dense ale culorii, în spațiile deschise ale luminii.”spunea Constantin Prut. Aparținând ultimei perioade a creației lui Alexandru Ciucurencu, natura statică prezentă este o chintesență a căutărilor autorului, unde ” linia are cea mai pură expresie (…) ea palpită sau mângâie conturul obiectelor, are mobilitate și putere de a define, are respirație si vibrație emoțională. Fiecare nuanță de culoare este îndelung căutată, juxtapunerile de tonuri sunt muzicale, tușele vibrează și materia picturală are trăirea sa proprie. Riguroase, naturile sale statice sunt compuse :”… într-o ireproșabilă armonie a formei desenate și a culorilor, care reverberează unele asupra altora farmecul lor…” spunea Mircea Deac in monografia dedicată autorului (1978).

Lot 91 Alexandru Ciucurencu (1903-1977) Natură statică în albastru ulei/pânză, semnat dreapta jos cu inițiale, datat (1)976 dreapta jos (T.A.P.) 60 x 50 cm 12.000 - 20.000 EUR

Lot 92 Tiberiu Chelaru (n. 1967) Eșarfa înflorată ulei /carton , semnat stanga jos (T.A.P.) 37 x 32 cm 500 - 750 EUR

28

Licitația 183

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 93 Coca Mețianu (1910 - 2014) Margine de oraș - Piatra Neamț ulei/carton, dublu semnat dreapta jos; pe verso semnat, intitulat și datat (1)956 (T.A.P.) 74 x 104 cm 450 - 600 EUR

Lot 94 Coca Mețianu (1910 - 2014) Citadină ulei/pânză, semnat cu roșu stânga jos “ C. Mețianu” (T.A.P.) 46 x 55 cm 200 - 300 EUR

Lot 95 Coca Mețianu (1910 - 2014) La o șuetă guașă/carton subțire, semnat dreapta jos cu roșu “C. Mețianu” (T.A.P.) 48 x 63.5 cm 300 - 500 EUR

Lot 96 Coca Mețianu (1910 - 2014) Peisaj citadin ulei/pânză, semnat dreapta jos cu roșu “C. Mețianu” (T.A.P.) 50 x 62 cm 400 - 600 EUR

Născută în 1910, Coca Mețianu studiază la București la Institutul de Arte Frumoase cu Camil Ressu. Influențată și de pictura lui Theodor Pallady dar și de cea a lui Lucian Grigorescu artista preferă peisajele ample cu desen stilizat și o cromatică puternică, exuberantă. Bogata ei activitate artistică a fost încununată de premiul “Simu” 1946.

Licitația 183

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

29


Lot 97 Maria Constantin (1926-2012) Nucul acuarelă/hârtie, semnat, datat (1)966 și intitulat dreapta jos cu tuș negru (T.A.P.) 50 x 63 cm 300 - 500 EUR

Lot 98 Crina Prida Eliza hahnemuehle photo RAG, Baryta Satin 315 gsm, ex 1/5, intitulat stânga jos, semnat și datat 2016 dreapta jos (T.A.P.) 50 x 48 cm 400 - 600 EUR

Lot 99 Cecilia Cuțescu Storck (1879-1969) Cetate spaniolă creion și tuș/hârtie, semnat dreapta jos cu tuș “Cecilia Cutescu St.”; localizat și datat 1924 cu creionul dreapta jos (T.A.P) 12 x 12 cm 150 - 200 EUR

Lot 100 Andrei Damo (1954 - ) Citadină ulei/pânză, semnat dreapta jos cu brun in monogram (T.A.P.) 28 x 37 cm 350 - 500 EUR

30

Licitația 183

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 101 Radu Dărângă (1944 - ) Cap de bătrân ulei/carton, semnat stânga jos cu roșu; pe verso semnat și intitulat (T.A.P.) 25 x 20 cm 200 - 300 EUR

Lot 102 Janos Deak (n.1928) Sat lângă Baia Mare ulei și tempera/carton subțire, semnat dreapta jos cu ocru “Deak” (T.A.P.) 59 x 45 cm 350 - 500 EUR

Lot 103 Mircea Doinaru (n.1960) Baiadera ulei/pânză, semnat și datat 2010 stânga jos; pe verso intitulat și date tehnice (T.A.P.) 65 x 50 cm 3.000 - 4.500 EUR

Lot 104 Corneliu Drăgan Târgoviște (n. 1956) Ateneul român acuarel_/hârtie, semnat și datat cu brun stânga jos “C. Drăgan 2015” (T.A.P.) 30 x 54 cm 600 - 800 EUR

Licitația 183

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

31


Lot 105 Micaela Eleutheriade (1900-1984) În grădină ulei/pânză, semnat dreapta jos cu brun “Eleutheriade”. Pe șasiu intitulat “În Gradină”, semnat și datat 1956 cu creionul (T.A.P.) 35 x 45 cm 750 - 900 EUR

Lot 106 Fritz Kimm (1890-1979) Ursul cărbune/hârtie, semnat și datat în partea de jos spre stânga “Kimm (19)25” (T.A.P.) 44 x 57 cm 400 - 600 EUR

Lot 107 Marin H. Georgescu (1886-1932) Case din Italia ulei/carton, semnat, localizat și datat 1916 dreapta jos cu roșu (T.A.P.) 40 x 30 cm 400 - 600 EUR

32

Licitația 183

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 108 Ghelman Lazăr (1887-1975) Pe gânduri pastel/hârtie canson ocru, semnat stânga jos cu negru “G. Lazăr” (T.A.P.) 46 x 32 cm 300 - 500 EUR

Lot 109 Ghelman Lazăr (1887-1975) Nuferi ulei/carton subțire, semnat și datat stânga jos cu creionul “G. Lazăr 1942” (T.A.P.) 25 x 34 cm 300 - 500 EUR

Lot 110 Dumitru Ghiață (1888-1972) Iarna ulei/carton, semnat dreapta jos cu gri “Ghiață Dr” (T.A.P.) 36 x 47 cm 3.000 - 4.500 EUR

Licitația 183

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

33


În ultimul deceniu al secolului, Grigorescu devenise un nume important în pictura românească, George Oprescu afirma că: ” era figura în jurul căreia se concentra întreaga noastră mișcare artistică, numele său fiind rostit cu admirație de cunoscători în ale artei și menționat cu interes și considerație de presa vremii”. “Natura s-o prinzi in momentul în care are talent” spunea Grigorescu, ori de cate ori umbla prin lăstar sau mărăciniș și se oprea în fața motivului care părea că se alege singur. (…) Florile de câmp, nalba, răsurile, ciuboțelele, căldărușele împestrițate, le identifică pe fiecare în parte în forma și nuanța lor plăpândă: ” Trebuie să te silești să le faci pe fugă, căci înfloresc repede, se trec și mai repede”. ” … Grigorescu a fost un realist mai moderat și adesea a împrumutat subiectelor sale, chiar când nu o aveau, ceva din poezia lui proprie. Căci înainte de toate artistul nostru a fost un mare poet, servindu-se de culori pentru a reda farmecul naturii, de care era pătruns sufletul și ochiul său.” ”Grigorescu”- Adevărul, Biblioteca de artă

Lot 111 Nicolae Grigorescu (1838 - 1907) Flori de câmp în ulcior ulei/lemn, semnat stânga jos (T.A.P.) 18,5 x 12,8 cm 15.000 - 20.000 EUR

34

Licitația 183

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 112 Gyulia von Madarasz (1858-1931) Margine de pădure ulei/pânză, semnat dreapta jos cu brun “Madarszgy” (T.A.P.) 50 x 40 cm 350 - 500 EUR

Lot 113 Ion Alin Gheorghiu (1929-2001) Gradină suspendată în roșu ulei/pânză, provine din atelierul artistului. (T.A.P) 38 x 28 cm 450 - 600 EUR

Lot 114 Ion Alin Gheorghiu (1929-2001) Inflorescența guașă/hârtie, semnat stânga sus “Gheorghiu”, datat (19)74 dreapta sus cu creionul (T.A.P) 19 x 23 cm 300 - 500 EUR

Lot 115 Ion Alin Gheorghiu (1929-2001) Gradină suspendată guașă/hârtie, datat stânga jos (19)74, semnat dreapta jos (T.A.P) 18 x 20 cm 300 - 500 EUR

Licitația 183

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

35


Lot 116 Gheorghe Ionescu Sin (1896-1988) Nud pe malul râului ulei/pânză/carton, semnat stânga jos cu roșu; pe verso semnat și localizat St. Tropez (T.A.P.) 60 x 50 cm 1.500 - 2.000 EUR

Lot 117 Iordache Dumitru (Dem) (1905-1982) Vas cu flori ulei/hârtie desen, semnat dreapta jos cu brun “Dem Iordache” (T.A.P.) 42 x 30 cm 300 - 500 EUR

Lot 118 Alex Ivanov (n.1953) Citadela ulei/carton, semnat dreapta jos cu brun “Alex Ivanov” (T.A.P.) 40 x 40 cm 350 - 500 EUR

36

Licitația 183

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 119 Karoly Wolff (1869-1944) Nud ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos cu roșu “ Wolff K.” (T.A.P.) 34 x 27 cm 500 - 700 EUR

Lot 120 Emilia Kiss (n. 1962) Înserare pastel/hârtie canson carmin, semnat în partea de jos spre stânga (T.A.P.) 32 x 48 cm 150 - 200 EUR

Lot 121 Illencz Lipot (1882-1950) Balerină în roz ulei/carton, semnat stânga jos cu galben “Illencz” (T.A.P.) 60 x 80 cm 450 - 600 EUR

Lot 122 Dimitrie Loghin (1910-1982) Pictorii ulei / carton, semnat și datat cu brun dreapta jos “D. Loghin” (19)63. Este reprodusă în catalogul “D. Loghin” editura “Grup Mușatinii” Suceava 2012, pagina 18. Provine din colecția familiei (T.A.P.) 41.5 x 47.5 cm 450 - 600 EUR

Licitația 183

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

37


Lot 123 Emanoil Mazilu (n. 1964) Nud cu draperie albastră ulei/pânză, semnat central în partea de jos (T.A.P.) 45 x 31 cm 350 - 500 EUR

Lot 124 Sorin Dumitrescu Mihăiești (n. 1961) Portret de insomnie acrilic/pânză, semnat și datat (20)14 dreapta sus cu roșu (T.A.P.) 80 x 70 cm 1.000 - 1.500 EUR

Lot 125 Paul Molda (1884-1955) Strânsul fânului ulei/placaj, semnat stânga jos cu brun “P. Molda” (T.A.P.) 40 x 54 cm 600 - 800 EUR

Lot 126 Paul Molda (1884-1955) Cai acuarel_/hârtie, semnat dreapta jos Paul Molda. (T.A.P) 29 x 35 cm 200 - 300 EUR

38

Licitația 183

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Născut în 1922, Ion Murariu studiază la Iași cu Jean Cosmovici și Otto Briese. Pictura sa impresionistă, emotivă are ca tematică dominantă peisajul și tradițiile din zona Moldovei. Acuarelele sale ca și uleiurile au o puternică expresivitate liric-romantic.

Lot 127 Ion Murariu (1922-2012) Case în lunca Siretului acuarelă/hârtie, semnat, localizat, datat stânga jos cu tuș “I. Murariu Teșcani 1989” (T.A.P.) 61 x 49 cm 450 - 600 EUR

Lot 128 Ion Murariu (1922-2012) Peisaj de iarnă ulei/pânză, semnat dreapta jos “I. Murariu” (T.A.P.) 36 x 43 cm 400 - 600 EUR

Lot 129 Ion Murariu (1922-2012) Ulcică cu frezii ulei/pânză, semnat stânga jos cu ocru “I. Murariu” (T.A.P.) 41 x 33 cm 350 - 500 EUR

Licitația 183

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

39


Lot 130 Marilena Murariu (n. 1954 ) Nud 18 cărbune, pastel și estompa / hartie, dublu semnat stânga jos în carbune și lateral dreapta (T.A.P.) 36,2 x 40 cm 400 - 600 EUR

Lot 131 Samuel Mutzner (1884-1959) Vegetație cărbune /hârtie verge marcata stânga jos, semnat în monogram și datat (1)935 stânga jos (T.A.P.) 32 x 28 cm 400 - 600 EUR

Lot 132 Nicolae Constantin (n. 1936) Peisaj din Iași ulei/carton, semnat dreapta jos cu brun “N. Constantin” (T.A.P.) 34 x 50 cm 450 - 600 EUR

Lot 133 Sorin Novac (1953-2000) Păpuși ulei/pânză, semnat cu monogram și datat dreapta jos “S.N.(19)86”; pe verso intitulat (T.A.P.) 50 x 97 cm 350 - 500 EUR

40

Licitația 183

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 134 Mircea Olarian (1898-1985) Dealul Cetățuia - Iași acvaforte/hârtie, semnat, localizat Iași, datat 1929 dreapta jos cu creionul sub cuvetă (T.A.P.) 28 x 36 cm 150 - 200 EUR

Lot 135 Mircea Olarian (1898-1985) Gavroche litografie/hârtie, semnat stânga jos în placă, cu sigiliul artistului dreapta jos (T.A.P.) 25 x 21 cm 90 - 120 EUR

Lot 136 Iulian Olariu (1922-1991) Peisaj din Baleare ulei/pânză, semnat și datat dreapta jos “I. O. (19)76; pe verso intitulat și semnat (T.A.P.) 70 x 50 cm 450 - 600 EUR

Lot 137 Ovidiu Oprea (1958-2007) Compoziție cu personaje ulei/pânză, semnat dreapta jos; pe șasiu intitulat (T.A.P.) 41 x 33 cm 900 - 1.200 EUR

Licitația 183

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

41


Lot 138 Ovidiu Oprea (1958-2007) Natură statică în fața ferestrei ulei/pânză/carton, semnat dreapta monogram (T.A.P.) 45 x 40 cm

jos

cu

500 - 700 EUR

Lot 139 Pan Ioanid (1878-1956) Horă țărănească ulei/carton, semnat dreapta jos cu ocru “P. Ioanid” (T.A.P.) 39 x 49 cm 350 - 500 EUR

Lot 140 Ruxandra Papa (n. 1963) Tempus temporis II ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 77 x 39 cm 1.500 - 2.000 EUR

Lot 141 Partog Vartanian (1898-1954) Gospodărie țărănească ulei/carton, semnat dreapta jos “P. Vartanian” (T.A.P) 49 x 69 cm 500 - 700 EUR

42

Licitația 183

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


”…Și viu este pentru Petrașcu tot ceiace ieșind din hăul întunecimilor grele întâlnește sărutarea voluptoasă a soarelui” N. N. Tonitza Artistul picteaza sub regia unei surse luminoase a carei proiectare laterală este caracteristică pentru interioarele si naturile moarte. (..) Materia picturală are o structura mai densă, pictorul prelucrând-o cu o pasiune de alchimist. Petrașcu are ”cultul materiilor prețioase” si înnobilează tușa de culoare ca un cizelor până îi dă frumusețea scăpărătoare a unei pietre nestemate. În lucrarea de față, alburile colorate și accentele de roșu de pe flori strălucesc în contrast cu fondul din negruri colorate din care vasul cu prețioase accente de albastru își aruncă subtile străluciri.

Lot 142 Gheorghe Petrașcu (1872-1949) Vas cu trandafiri pe fond verde ulei/pânză dublată, semnat și datat dreapta jos cu negru “G. Petrașcu (1)910” (T.A.P.) 39 x 27 cm 10.000 - 15.000 EUR

Licitația 183

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

43


Lot 143 George Rădeanu (1950-) Case la Pont Aven - Franța ulei/pânză, semnat și datat stânga jos “G. Rădeanu (19)94”; intitulat pe șasiu (T.A.P.) 50 x 65 cm 600 - 800 EUR

Lot 144 Ion Sălișteanu (1929-2011) Primavara în vie acryl/pânză, semnat dreapta jos cu gri “SALION”(T.A.P.) 37 x 55 cm 700 - 900 EUR

Lot 145 Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886-1975) Adolescent cu beretă ulei/carton, semnat dreapta jos cu roșu (T.A.P.) 49 x 40 cm 3.000 - 4.500 EUR

Lot 146 Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886-1975) Odihnă ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru “Schweitzer Cumpăna” (T.A.P.) 33 x 24 cm 1.750 - 2.500 EUR

44

Licitația 183

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 147 Școala europeană Păstori cu turma la râu ulei/pânză, lucrare restaurată (T.A.P.) 59 x 49 cm 900 - 1.200 EUR

Lot 148 Iosif Steurer (1885 - 1971) Iarna la sat ulei/carton, semnat dreapta jos cu albastru “I. Steurer” (T.A.P.) 47 x 67 cm 400 - 600 EUR

Lot 149 Dimitrie Știubei (1901-1989) Vapor în rada portului ulei/carton, semnat dreapta jos cu gri “Știubei” (T.A.P.) 43 x 51 cm 600 - 800 EUR

Lot 150 Dorel Topan (n.1963) Cortina roșie acril/pânză, semnat și datat (20)16 dreapta jos, pe verso intitulat (T.A.P.) 99 x 97 cm 1.500 - 2.000 EUR

Licitația 183

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

45


Lot 151 Elena Uță Chelaru (1930-2013) Castelli Romani ulei/pânză, semnat stânga jos cu gri “Chelaru”; dedicație olografă cu datare 5 mai 1994, semnatură și titlul lucrării (T.A.P.) 40 x 46.5 cm 500 - 700 EUR

Lot 152 Eugen Mircea Vasile (n. 1948) Primavara în livadă acuarelă/hârtie, semnat și datat 2016 dreapta jos (T.A.P.) 47 x 63 cm 1.200 - 1.500 EUR

Lot 153 Petre Velicu (1950 - ) Compoziție ulei/carton P.F.L., semnat stânga jos (T.A.P.) 74 x 24 cm 1.500 - 2.000 EUR

46

Licitația 183

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 154 Spiru Vergulescu (1934-2007) Casa Melik ulei/carton P.F.L., semnat și datat stânga jos cu roșu “S. Vergulescu”. Pe verso etichetă de autor cu titlul lucrării, dimensiuni, tehnică; lucrarea a figurat în expoziția personală de la C.M.N. in 2002 (T.A.P.) 27 x 43 cm 900 - 1.200 EUR

Lot 155 Henry Visconte (1897-1978) La Balcic ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru “Henry Visconte” (T.A.P.) 34 x 49 cm 400 - 600 EUR

Lot 156 Henry Visconte (1897-1978) Înserare la Balcic ulei/hârtie grunduită, semnat stânga jos cu negru “Visconte” (T.A.P.) 24 x 30 cm 300 - 500 EUR

Licitația 183

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

47


Lot 157 Dragos Vitelaru (1951 - 2009) În port ulei/pânză, semnat cu monogram și datat dreapta jos “D.V. (19)92”. Pe verso numele autorului, intitulat și datat 1992 (T.A.P.) 61 x 46 cm 450 - 600 EUR

Lot 158 Dragos Vitelaru (1951 - 2009) Marină ulei/pânză/carton, semnat și datat dreapta jos “D. V. (19)93” (T.A.P.) 40 x 40 cm 500 - 700 EUR

48

Licitația 183

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 159 Mihu Vulcănescu (1937-1994) Vedere spre Cernica ulei/carton, semnat stânga jos cu roșu “Mihu Vulcănescu” (T.A.P.) 43 x 49 cm 500 - 700 EUR

Lot 160 Mihu Vulcănescu (1937-1994) Sienna ulei/carton, nesemnat (T.A.P.) 44 x 31 cm 450 - 600 EUR

Licitația 183

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

49


Lot 161 Medi Wechsler Dinu (Margareta) (1908-2016) Debora Brauner ulei/carton,provine direct din atelierul artistei, pe verso atașat o fotografie de epocă. (T.A.P) 69 x 52 cm 400 - 600 EUR

Lot 162 Medi Wechsler Dinu (Margareta) (1908-2016) Portretul lui Ilarie Voronca ulei/carton, provine din atelierul artistei; fotografie din colecția Gh. Dinu (Stefan Roll), reprezentând pe Gh. Dinu și Ilarie Voronca în 1927. (T.A.P) 66 x 47 cm 500 - 700 EUR

Lot 163 Gheorghe Zamphiropol Dall (1883 - 1951) Peisaj de iarnă ulei/carton, semnat stânga jos cu negru “Zamphiropol Dall” (T.A.P.) 48 x 39 cm 650 - 900 EUR

50

Licitația 183

|

22 Februarie 2017

|

Ora: 19:30


Lot 164 Rodica Toth Poiata (1950) Solstițiu de iarnă ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 80 x 60 cm 1.500 - 2.000 EUR

Lot 165 Constantin Artachino (1870-1954) Portret de tânără creion conte/hârtie, dublu semnat dreapta jos (T.AP.) 24,5 x 18,5 cm 300 - 500 EUR

Licitația 183

|

22 Fberuarie 2017

|

Ora: 19:30

51


Lot 142 | Gheorghe Petrașcu (1872-1949) Vas cu trandafiri pe fond verde

casa de licitații

Intrarea I.L.Caragiale nr. 1, sector 2, București +40 (0)21 312 31 67 | +40 (0)21 314 98 23 | office@goldart.ro

Profile for Gold Art

182  

182  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded