__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

“ Opere, maeștrii, mărturii I “

Licitația 176 Miercuri 19 octombrie, Ora 19: 00

Orar expoziție: Luni - Vineri: 10:00 - 19:00 Sâmbătă: 11:00 - 15:00

Galeria GOLDART Intrarea I.L. Caragiale nr.1

Lot 34 Philippi

Cluveri Germaniae antiquae


Lot 1

"unu" nr 51- raritate bibliografică

nepusă în comerț, aparută la trei ani dupa nr. 50 (unu ultim)

350-500 EUR

Lot 2

10 scrisori adresate sculptorului Friederich Storck de familia poetului Alexandru Macedonsky

250-300 EUR


Lot 3

20 cataloage de artă diverse

75-100 EUR

Lot 4

3 Titluri

- Bogdan Petriceicu Hașdeu: Scrieri literare, morale și politice, 2 tomuri, editie îngrijită de Mircea Eliade; - Două lucrări despre istoria presei din Romania apărute în 1926 și 1931, Fundația pentru literatură și artă ''Regele Carol II'', 1939

50-70 EUR


Lot 5

4 ziare vechi

- Romanul- trei numere din 1876 și 1881 - Adeverul-din 2 septembrie 1898 - Constituționalul-2 numere din 1892 - Timpul -2 numere din 1897

120-150 EUR

Lot 6

6 referințe Mihai Eminescu și o medalie comemorativă

100-150 EUR


Lot 7

8 carți poștale de epocă ale Reșiței și catalogul

"Uzinele de Fier și Domeniile din Reșița, Societate Anonimă"

150-200 EUR

Lot 8

8 Cataloage de artă

despre pictorii: N. Grigorescu, Al. Phoebus, N. Dărăscu, Calin Alupi (cu autograf), I. Andreescu, R. Iosif și Marcel Olinescu

100 –120 EUR


Lot 9

8 cataloage de artă românească

75-100 EUR

Lot 10

Adeverul- 25 de ani de acțiune (1888-1913)

120-150 EUR


Lot 11

Brahmi cel încruntat

- din volumul "Abecedar de poveștiri populare" - dactilogramă corectată de autor (5 file)

75-100 EUR

Lot 12

Catalogul expoziției Avangardă Cluj 2006

cu peste 200 reproduceri din opera lui Brâncusi, V. Brauner, M. Iancu, Maxy și alții

125-150 EUR


Lot 13

Cinci albume de artă contemporană

100-150 EUR

Lot 14

Cinci volume de istorie românească și universală

semnate de Petre Pandrea, Virgiliu Serdaru, Nicolae Iorga și I. Lupaș

75-100 EUR


Lot 15

Colegat nuvele

- Sofia Nădejde: Nuvele, 1895 - Alexandru Vlahuță: Nuvele

60– 80 EUR

Lot 16

Diverse documente legate de familiile Cantacuzino și Butculescu

Documente legate de familiile Cnatacuzino și Butculescu

150-200 EUR


Lot 17

Două albume de artă Editura Meridian

50-80 EUR

Lot 18

Două documente

- Buletin de anunțare-completat de Sașa Pană - Manuscris "O întrebare care-și răspunde singură" de Feliz Aderca (5 file)

125-150 EUR


Lot 19

Două manuscrise semnate Camil Baltazar și manuscris Lucia Demetrius

50-75 EUR

Lot 20

Două titluri

- 4 tomuri despre opera lui Alexandru Macedonski (ediție critică de Tudor Vianu, 1939, 1946) - Gheorghe Racoveanu: Viața și nevonțele fericitului Paisie, coperta de Mac Constantinescu

50-75 EUR


Lot 21

Două titluri

- Tudor Arghezi: Poezii-ediție ilustrată de Ligia Macovei, Editura Minerva, București, 1970; - George Călinescu: Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Fundația europeană Drăgan, Editura Nagard, 1980

75-100 EUR

Lot 22

Două ziare vechi

- Dimineața- două numere din 1907 relative la boala și decesul lui B. P. Hașdeu - Familia- două numere din 1896

75-100 EUR


Lot 23

Dr. Mina Minovici- Tratat complect de medicină legală

vol I, Deontologia- expertizele; Bucuresti, Socec &Comp, 1928

75-100 EUR

Lot 24

Geo Dumitrescu- La prima carte a lui Ion Caraion, manuscris

compus din 6 file

50-70 EUR


Lot 25

Harta "Le monde romain"

sunt consemnate și teritoriile daco-geților

75-100 EUR

Lot 26

Les Champs Elysees et leurs quartier par Rene Huyghe

Delegation a l'Action Artistique de la Ville de Paris

75- 100 EUR


Lot 27

Manual de istoria artei

4 volume, Editura Universul, 1945-1946

120-150 EUR

Lot 28

Mihai Eminescu - Opere, 17 volume

17 volume, ediție intemeiată de Perpessicius - 1939 - 2008, însoțită de un CD.

700-900 EUR


Lot 29

Mișcarea de la UNU - 2009

Lucrarea conține coperțile celor 50 de numere, principalele ilustrații (Brauner, Perahim, Tanguy, Maxi, ș.a) Pentru prima dată colecția integrală a celebrelor și de negăsit afișe, descrierea celor 34 de rarisime volume apărute în Editura unu, unele nepuse în comert, exemplarul 35 din 195 250-300 EUR


Lot 30

Monografii despre Ghe. Tătărescu și N. Grigorescu

- două monografii Gheorghe Tătărescu de Teodora Voinescu (1940) și Jacques WetheimerGhika(1958) - George Oprescu: Grigorescu. Editura Meridiane, 1963

50-80 EUR

Lot 31

Omagiu lui Theodor Pallady

Muzeul de artă al R.S.R., 1971-1972

50-75 EUR


Lot 32

Patru albume de artă despre artiști

Otilia Michail- Oteteleșanu, Sever Burada, Dorin Coltofeanu, artiștii din familia Steurer

100-150 EUR

Lot 33

Patru volume de literatură

- Geo Bogza: Țîri de piatrî, de foc și de pământ, 1939 - H. Banciu: Bagaj... - Petru Dumitriu: Euridice, 1947 - Nuvele inedite, cu iscăliturile tipărite ale autorilor

70-90 EUR


Lot 34

Philippi Cluveri Germaniae antiquae libri tres

Opus post omnium curas elaboratissimum tabulis geographicis et imaginibus, priscum Germanorum cultum moresque referentibus exornatum. 1631 Adjectae sunt Vindelicia et Noricum, ejusdem auctoris. Autori: Philipp Cluver; Louis Elzevir; Cornelius Tacitus, tiparit la Lugduni Batavorum : Apud Ludovicum Elzevirium, anno M DC XVI. (1616), ilustrată cu gravuri originale. 3.500 - 4.000 EUR


Lot 35

Pronia lui Dumnezeu

La București, în Tipografia Sfinței Mitropolii, la anul 1838

60-80 EUR

Lot 36

Revista Ramuri - număr festiv 1905-1929

exemplar numerotat, executarea artistică sub coordonarea lui Mircea Olarian

120-150 EUR


Lot 37

Șapte referințe privind arta pictorilor români

șapte referințe privind arta pictorilor români: Th. Pallady, C.C Storck, Șirato, C. Ressu, Marius Bunescu, etc.

100-150 EUR

Lot 38

Șapte studii și cataloage de artă

șapte studii și cataloage de artă despre artiștii români: Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian și Nicolae Tonitza

100-150 EUR


Lot 39

Șase cataloage de artă

D. Ghiață, I. Andreescu, Th. Aman, N. Grigorescu, I. Iser și Jean Al. Steriadi

75-100 EUR

Lot 40

Șase referințe Mihai Eminescu

100-150 EUR


Lot 41

Trei albume de artă

Trei albume de artă dedicate pictorilor Aurel Nedel, Constantin Piliuță și Spiru Vergulescu

100-150 EUR

Lot 42

Trei cărți cu dedicație către Sașa Pană

- Vladimir Colin- Un pește invizibil, 1970 - Sanda Movilă - Nalucele, 1945 - Bere Corlaciu-Moartea lânga cer, 1946

75-100 EUR


Lot 43

Trei manuscrise

Ovid S. Crohmalniceanu (3 file), Leon Kalustian (4 file) și Maria Banus (2 file)

70- 100 EUR

Lot 44

Trei referințe cu subiect ezoteric

100-150 EUR


Lot 45

Trei reviste din perioada de început a epocii comuniste

- Femeia - 29 numere - Săteanca - 3 numere - Femme sovietique - 8 numere

50-70 EUR

Lot 46

Trei volume

- Nichifor Crainic: Curs de teologie mistică - text dactilografiat, 1941 - Mircea Eliade: India, Editura Cugetarea - Mircea Eliade: Secretul doctorului Honigberger, Editura Socec& Co

50-80 EUR


Lot 47

Viața Basarabiei revistă lunară, 6 volume

colegat din anii 1932, 1933, 1934, 1935, 1937 si 19401942

700-800 EUR

Lot 48

Volum comemorativ Carol I

Cu numeroase ilustrații, Ed. Cartea Românească, 1939

150 –200 EUR


Lot 49

Volume de literatură și critică literară

semnate de Ciprian Doicescu, Ernest Bernea, V.G. Paleolog, Ion Minulescu

50-75 EUR

Lot 50

Voyage en Russie Meridionale

ilustrată cu gravuri de Raffet, prima ediție

175-200 EUR


Lot 51

AUREL BAEȘU (1896-1928) Portret de tânar

Tuș laviu/hârtie, semnat și datat 1917, dreapta jos. (T.A.P) 15 x 14 cm

350-500 EUR

Lot 52

OCTAV BANCILĂ (1872-1944) Țiganca cu pipă

litografie/hârtie, semnat, datată 1918 dreapta jos în placă (T.A.P.) 21 x 16 cm

200-300 EUR


Lot 53

JEAN BARAS Mobila

exemplar numerotat, Editura Socec&Co

60– 80 EUR

Lot 54

Ernest Barlach Ilustrații la "An die Freude" de Fr. Schiller

mapă legată curpinzând 9 ilustratii xilogravate, Editura Paul Cassirer Berlin, 1927 32 x 47 cm

350-500 EUR


Lot 55

VALERIU BOBORELU (n. 1941) Țestoasa

ceracolor/hârtie, semnat dreapta jos prin incizie cu monogram B.V. (T.A.P.) 29.5 x 20.2 cm

150-200 EUR

Lot 56

TRAIAN BRĂDEAN (1927-2013) Două desene

1. Nud sezând : tuș cu penița/ hârtie, semnat cu monogram, datat 1962 dreapta jos, 28.5 x 20.5 (în oglindă) 2. Modelul : tuș cu pensula și laviu/hârtie bej, semnat cu monogram și datat 1957 stânga jos (T.A.P.)

200-300 EUR


Lot 57

NICOLAE CERNESCU (1895-1979) La peisaj pictorul J. Al. Steriadi

Litografie, exemplarul 21/30, semnat și datat (1)942, dreapta jos cu cerneală brună. (T.A.P) 38 x 31 cm

70-100 EUR


Marcel Chirnoagă (1930-2008)

Afirmându-se de la debut (1948) ca o mare speranță, ulterior confirmată cu prisosință, Marcel Chirnoagă este actualmente unul dintre artiștii cei mai reprezentativi ai graficii românești. Vigoarea talentului, fantezia neobisnuită, setea de muncă, tenacitatea în însușirea și perfecționarea meștesugului artistic, (…) constituie elementele și trăsăturile prioritare pozitive care au dus la profilarea personalității sale, la conturarea și adâncirea unui stil propriu , distinct. Întâlnim în mai toate lucrări ale sale o lume a strâmbătății, în care forțe dezlănțuite, setoase de distrugere și împilare hălăduiesc în universal lor firesc.(…) Ecourile culturii clasice, pasiunea pentru tot ceea ce a reprezentat renașterea în general, și cea italiană în special, se fac prezente în majoritatea lucrărilor unde subiectul îl constituie ființa umană sau calul. Ființele din creațiile sale -demiurge plămădiri ale răului- își desfășoară activitatea natural, cu forță și vitalitate clocotindă, într-un spațiu al lor, atotcuprinzător. Ele sunt surprinse cel mai adesea, în atitudini marțiale, cu mușchii supraîncordați, în mișcări violente aidoma reprezentărilor de condotieri calari în iureșul bătăliilor. Forța desenului, tensionarea formelor il determină pe Chirnoagă să-și definitiveze majoritatea lucrărilor în gravură, tehnică aptă să redea expresii mai brutale. Petre Oprea- Marcel Chirnoagă, 1983 Lot 58

MARCEL CHIRNOAGĂ (1930-2008) Dante

Acvaforte și acvatintă, ex: 12/25. Numerotat și intitulat stânga jos, sub cuvetă. Semnat dreapta jos sub cuvetă cu creionul. Notat cu Nr. 1 central, în partea de jos. (T.A.P) 38,6 x 25 cm în cuvetă

300-500 EUR


Lot 59

MARCEL CHIRNOAGĂ (1930-2008) Don Quijote

Aquaforte și acvatintă/ hârtie. E.A: semnat și datat (19)83 dreapta jos, sub cuvetă. (T.A.P) 40 x 25 cm în cuvetă

350-500 EUR

Lot 60

MARCEL CHIRNOAGĂ (1930-2008) Geryon , fiul lui Chrysaor și Callirrhoe

Acvaforte și acvatintă/hârtie, ex: 12/25. Numerotat, intitulat stânga jos sub cuvetă. Semnat dreapta jos cu creionul sub cuvetă. (T.A.P) 38,5 x 24,5 cm în cuvetă

300-500 EUR


Lot 61

MARCEL CHIRNOAGĂ (1930-2008) Hoții

Acvaforte și acvatintă/hârtie, exemplarul: 12/25. Numerotat și intitulat stânga jos sub imagine, semnat dreapta jos cu creionul, sub imagine. Numerotat cu Nr. 16, central în partea de jos. (T.A.P) 38,8 x 24,6 cm în cuvetă

300-500 EUR

Lot 62

MARCEL CHIRNOAGĂ (1930-2008) Minotaur

Acvaforte și acvatintă/ hârtie, exemplarul: 12/25. Intitulat, numerotat stânga jos cu creionul sub cuvetă. Semnat dreapta jos cu creionul sub cuvetă. (T.A.P) 38,8 x 25 cm în cuvetă

300-500 EUR


Lot 63

DAN CIOCA (n.1939) Nud așezat

1. Nud așezat: flaumaster/hârtie, semnat și datat 1962, dreapta jos (29,5 x 20,5 cm). 2. Nud pe canapea: tuș cu penița/ hârtie, semnat și datat 1967, dreapta jos. (29 x20 cm) (T.A.P)

150-200 EUR

Lot 64

HORIA CUCERZAN (n. 1938) Două compoziții

“Compoziție” - acuarelă/ hârtie 17,7 x 22,1 cm, semnat, datat (19)56 dreapta jos. “Întoarcerea de la camp” acuarelă/ hârtie, 16,5 x 22,5 cm, semnat stânga jos (T.A.P)

150-200 EUR


Lot 65

ANATOL CUDINOFF (1910-1978) Furtuna

linogravură, intitulat stânga jos, semnat dreapta jos sub imagine. Autorul a participat la S.O. 1935, menționat în dicționarul O. Barbossa (T.A.P.) 39 x 32 cm

150-200 EUR

Lot 66

ARNOLD DAGHANI (1909-1985) Chuki

Tuș cu penița/ hârtie, intitulat stânga jos. Datat "may 5, 1954" și semnat dreapta jos. (T.A.P) 29 x 20 cm

150-200 EUR


Lot 67

ARNOLD DAGHANI (1909-1985) Peisaj bucureștean - Barația

Tuș cu penița/ hârtie, semnat, datat "dec.13.1952" stânga jos. (T.A.P) 18 x 23 cm

150-200 EUR

Lot 68

NICULINA DONA DELAVRANCEA (1890-1981) Peisaj cu moschee

Carbune și acuarelă/ hârtie, semnat dreapta jos. (T.A.P) 17 x 22 cm

100-150 EUR


Sculptorul Ion Iancuț (n. 1950) a absolvit Institutul de arte plastice "Nicolae Grigorescu", București în 1974, iar din 1977 devine membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. În timpul facultații a studiat grafica, apoi ceramica și târziu s-a apropiat de sculptură. Tabara de la Măgura Buzaului l-a facut să se apropie de provocările sculpturii monumentale. Acum însă, artistul iubește în mod special bronzul, face pasteluri expresive și se simte atras de pictură în ulei. Ion Iancuţ are o bogată activitate expoziţională, atât în ţară (la Sinaia, Focşani, Iaşi, Timişoara, Bucureşti), cât şi în Europa şi Asia (Italia, Olanda, Suedia, Germania, Bulgaria, Cehoslovacia, Japonia), unde a participat cu expoziţii personale sau alături de alţi artişti plastici reprezentativi din România. “Elementul antropomorf este omniprezent în opera lui Ion Iancuţ (…). Sculpturile şi lucrările grafice ale lui Iancuţ sunt, până la capăt, plastice antropomorfizări ale tragicului. Fiinţa umană îşi exersează existenţa tragică în raport cu limitările care i-au fost hărăzite (…). Fără a fi pur conceptuală, deşi niciodată nu se depărtează de idee, această antropomorfizare a tragicului îl individualizează pe Ion Iancuţ nu doar în peisajul plasticii româneşti contemporane, ci şi în acel al plasticii europene. Rar ideea şi măiestria tehnică s-au întâlnit cu atâta folos în ultimii zeci de ani”, apreciază Aurel Chiriac.

Lot 69

ION IANCUȚ (n. 1950) Căutătorii de lumină

Pastel/ hârtie colorată manual, semnat, intitulat pe verso.(T.A.P) 70 x 50 cm

500-700 EUR


Lot 70

ION IANCUȚ (n. 1950) Tată și fiu

Pastel/ hârtie canson carmin, semnat stânga jos; pe verso intitulat, semnat. (T.A.P.) 70 x 50 cm

500-700 EUR

Lot 71

ION IANCUȚ (n. 1950) Zburători

Pastel/ hârtie colorată manual, intitulat și semnat pe verso. ( T.A.P) 70 x 50 cm

500-700 EUR


Lot 72

CORINA LECCA (1908-1990) Muki

creion conte brun cu accente de pastel alb/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 20 x 26 cm

350-500 EUR

Lot 73

FERDINAND JEAN LUIGINI (1870-1943) Fermier cu cai de tracțiune

aquatinta color/carton subțire, semnat dreapta jos sub imagine cu creionul (T.A.P.) 46 x 33 cm

100-150 EUR


Lot 74 FRANZ MANDY (1848-1910) Regina Elisabeta (Carmen Sylva) în atelierul său

fotografie de epocă cu un text olograf greu lizibil și semnatura M. S. Regina Elisabeta dreapta jos cu tuș. Fotografia este databilă 1897 conform unei alte fotografii datată (18)97 și localizată Sinaia 15,5 X 17,5 cm 100 –150 EUR


Lot 75

RĂZVAN PAUL MIHĂESCU (n. 1958) Oglinda 233

tuș/hârtie, semnat stânga jos cu monogram (T.A.P.) 58 x 67 cm

400-600 EUR

Lot 76

DRAGOȘ MORĂRESCU (1923-2005) Balerina

Tuș/hârtie, cu dedicație olografă, semnatură ți datare 28-XII-(19)57, stânga jos. (T.A.P) 27 x 21 cm

150-200 EUR


Lot 77

OTILIA OTETELEȘANU MICHAIL (1885-1973) Tătăroaica cu copil

Acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos cu brun (T.A.P) 26 x 37 cm

500-700 EUR

Lot 78

TACHE PAPAHAGI Images d'ethnographie roumaine

Trei volume din anii 1928, 1930, 1934

75-100 EUR


Lot 79

ȘTEFAN PELMUȘ (n. 1949) Un înger

tempera/hârtie, semnat, datat cu caractere grecești lateral dreapta și stânga, intitulat pe latura superioară, inscripționat și datat VI 2014 stânga jos (T.A.P.) 28 x 21 cm

150-200 EUR

Lot 80

CORIOLAN PETRANCU Bisericile de lemn din judetul Arad

Cu numeroase ilustrații alb-negru, cu dedicație autografă, Sibiu, "Tipografia și Institutul de arte grafice

150-200 EUR


Lot 81

CONSTANTIN PILIUȚA (1929-2003) Lăutar

tuș cu penița/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.) 36 x 45 cm

500-700 EUR

Lot 82

Emil Sigerus Siebenburgische Sachsische Kirchenburgem ( Bisericile săsești din Transilvania)

Bisericile săsești din Transilvania, albume cu planșe excepționale, de la începutul sec XX, Hermannstadt, 1909.

200-300 EUR


Lot 83

MIHAI TACORIAN Port la Beirouth

Tuș /hârtie groasă, gâlbuie. Intitulat stânga jos, dublu semnat: cu tuș și cu creionul, dreapta jos. (T.A.P) 30 x 48 cm

150-200 EUR

Lot 84

A. C. WEBB (1888-1975) Veneția - Canal grande

acvaforte/hârtie, semnat dreapta jos sub cuvetă cu creionul A.C. Webb (T.A.P.) 32 x 22 cm

80-100 EUR


Lot 85

Afiș ”Jane Avril de dos” de H. de Toulouse Lautrec

Print multiplu, inscripționat Musee d'Albi, numerotat 39099 63,5 x 50 cm

150-200 EUR

Lot 86

Afiș Marc Chagal - ”Cocoșul”

Print multiplu, reprezentând o lucrare datată 1945. 80 x 60 cm

150-200 EUR


Made for you, with love from Mr. and Mrs. Miller ~ August 2016 ~

Lot 74 FRANZ MANDY (1848-1910) - Regina Elisabeta (Carmen Sylva) în atelierul său

www.goldart.ro București, Intr. I.L. Caragiale nr.1, sector 2 Tel./Fax: 021 312 31 67 I 021 314 98 23 licitatii@goldart.ro I office@goldart.ro

Profile for Gold Art

176  

176  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded