__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

“ De la avangardă la modernism “

Licitația 173 Joi 28 iulie 2016, ora 19:00

Expoziție: Luni - Vineri: 10:00 - 19:00 Sâmbătă: 10:00 - 12:00

Galeria GOLDART Intrarea I.L. Caragiale nr.1

www.goldart.ro

Lot 25

M. Guizot - L'Histoire de France racontee


Lot 1

GEORGES HENRI MANESSE ( 1854-? ) D' apres Ernest Meissonier (1815-1891)Cuirasier

acvaforte/hârtie, semnat dreapta jos în placă (T.A.P.) 21 x 12 cm

50-75 EUR

Lot 2

Sinaia - hartă a stațiunii și împrejurimilor

executată de Institutul Geografic Militar, 1934

100-150 EUR


Lot 3

Victor Eftimiu Într-un arest dobrogean

șase pagini de manuscris

30-50 EUR

Lot 4

Pliant publicitar Skira

provine din colecția Sașa Pană

30-50 EUR


Lot 5

Trăiască Ardealul democratic

manifest al C.C al P.C.R. din 13 martie 1945

50-75 EUR

Lot 6

Tudor Teodorescu Branişte Nicolae Deleanu

patru pagini de manuscris

50-75 EUR


Lot 7

Două autografe Robero Benzi și Johnny Holliday (cu fotografie)

70-100 EUR

Lot 8

Tânărul stalinist

publicație ilegală, organ al C.C. al P.C.R.din aprilie 1932

175-250 EUR


Lot 9

Ministerul P. P. Carp

carte poștală cu ștampila colecției Sașa Pană; pe verso identificați oamenii politici din imagine

30-50 EUR

Lot 10

Mihai Beniuc Întâlnirea creatorilor cu tovarășul Nicolae Ceaușescu

șase pagini de manuscris

30-50 EUR


Lot 11

Păcatul fecioarei

provine din colecția Sașa Pană, cu inscripția P (primită) de la Geo (Bogza)

30-50 EUR

Lot 12

Invitație emisă de primăria urbei Dorohoi în vederea întâmpinării

Maiestății Sale Regele Carol I, în ziua de 1 octombrie 1905

30-50EUR


Lot 13

Eugen Barbu Caietele Principelui

șapte pagini dactilografiate având corecturile și semnătura autorului

50-75 EUR

Lot 14

Catalogul expoziției Man Ray

photographies des années 20 et 30, Paris, 1977

175-250 EUR


Lot 15

Buletin de înscriere pentru cartea lui Tristan Tzara ”La main passe”

Edition G. L. M. , Paris, 1935

25-50 EUR

Lot 16

Aurel Baranga Primăvară fierbinte

două pagini de manuscris

30-50 EUR


Lot 17

Catalogul editurii UNU

cu o reproducere după un desen de Jean David

30-50 EUR

Lot 18

Meniul banchetului dat în onoarea lui Spiru Haret în 1907

provine din colecția Sașa Pană; Stabilimentul grafic Albert Baer - București

30-50 EUR


Lot 19

Carte poștală ilustrată expediată de Lina Fundoianu

către Claude Sernet - manuscris, Paris, 1936

70-100 EUR

Lot 20

Geo Bogza Proiect - lui S. Perahim, două pagini de manuscris

datate 21 feb. 1931; au apărut în revista UNU

150-200 EUR


Lot 21

Corespondență provenind din familia Ovid Densușianu

telegrame și scrisori originale

150-200 EUR

Lot 22

Nicolae Iorga Regina Maria cu prilejul încoronării

conține numeroase fotografii din copilăria și tinerețea reginei; București, Cartea Românească S.A., 1923

150-200 EUR


Lot 23

Corespondență de Virgil Ierunca și Monica Lovinescu

două scrisori și 6 cărți poștale

175-250 EUR

Lot 24

Publicațiunile periodice românești - ziare, gazete și reviste

- vol I: 1820 - 1906, 1913;Socec & Comp. - vol. II: 1907 - 1918, - vol. III: 1919-1924, - vol IV: 19251930, Editura Academiei 1962, 1987 și 2003

250-300 EUR


Lot 25

M. Guizot L'Histoire de France racontee

5 tomuri ilustrate cu sute de litografii, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1879

300-400 EUR

Lot 26

Peste 130 de documente provenind din familia Ștefan Roll - Medi Dinu

fotografii și corespondență vizând legături cu presonalități culturale marcante

900-1.200 EUR


Lot 27

Eugen Jebeleanu Inimi sub săbii - poeme

conține dedicații pentru George Gregorian Fundația ”Regele Carol II”, 1934

50-75 EUR

Lot 28

Ivănescu Mircea Other poems, other lines

cu dedicație pentru poetul Ion Drăgănoiu Ed. Eminescu Publishing House, 1983

50-75 EUR


Lot 29

Ivănescu Mircea Other poems, other lines

cu dedicație pentru profesor Andreea Gheorghițoiu Ed. Eminescu Publishing House, 1983

50-75 EUR

Lot 30

Ion Peltz Două volume de I. Peltz

- ”Actele vorbește”, cu dedicație pentru George Gregorian Ed. Universala Alcalay & Co ”Fantoșe vopsite”, cu dedicație pentru George Gregorian Ed. Ancora, București

70-100 EUR


Lot 31

Mihăiescu Gib. I. Două romane

- ”Zilele și nopțile unui student întârziat” , Ed. Cugetarea - ”Rusoaica”, cu dedicație pentru George Gregorian, Ed. Națională - Ciornei

70-100 EUR

Lot 32

I.Gr. Perieţeanu Prin cerești vitralii

cu dedicație către George Gregorian Ed. Universala Alcalay & Co

70-100 EUR


Lot 33

George Gregorian Patru volume de versuri din perioada interbelică

- ”La poarta din urmă”, 1934 - ”Săracă țară bogată”, 1936 - ”Lumini de seară”, 1936 - ”Două fete dintr-un neam”, 1941

150-200 EUR

Lot 34

Criterion - revistă de arte, litere și filosofie

- colecția completă în ediția anastatică octombrie 1934februarie 1935 -numerele originale din aceeași perioadă

150-200 EUR


Lot 35

Lumea turistică

colegat din anii I și II (1934-1936)

150-200 EUR

Lot 36 Legiunea în imagini

din seria ”Albumele Traian Borobaru”, ediție ”Semicentenarul mișcării legionare”

500-700 EUR


Lot 37

Mihai Eminescu Poesii

cu o notiță biografică de T. Maiorescu Ed. Librăriei Socec & Comp

500-700 EUR

Lot 38

I.Gr. Perieţeanu La voix des eaux

- cu ilustrații de George Catargi, exemplar numerotat; Imprimerie ”Luceafărul”, Bucarest

70-100 EUR


Lot 39 Romulus Dianu Adorata

cu ilustrații de Ionescu Sin, Editura Naționala - Ciornei

150-200 EUR

Lot 40

Alexandrina Gr. Cantacuzino

cu dedicație pentru Angela Bedițeanu din 1932

175-250 EUR


Lot 41

Pierre Louys Aphrodite - moeurs antiques ediție completă ilustrată cu 75 desene originale de Antoine Calbet în stil ” Fin de siecle”, exemplar numerotat; Albin Michel, Editeur, Paris

300-400 EUR

Lot 42

Ion C. Cârligeanu și Gr. I. Diaconu Catalogulu alfabeticu de cărțile aflate în Bibliotheca Centrală

3 volume, București, Imprimeria Statului 1865-1869

350-450 EUR


Lot 43

Gheorghe Dinu - Ștefan Roll cu ”Vaca” lui Victor Brauner

în fața Lăptăriei lui Enache

600-900 EUR

Lot 44

Krikor H. Zambaccian - Pagini de artă ediția I Ed. Casa Școalelor, 1943

30-50 EUR


Lot 45

G. Peretz Grigorie Operile doamnei Dora D`Istria

Volumul I, parte din colecția Dan Smântînescu București, Tipografia Curții, 1876

50-75 EUR

Lot 46

Trei cărți de artă - Nicolae Tonitza, de Raul Șorban, 1965 - Monografie Cecilia Cuțescu-Storck, de Serafina Brukner - Catalogul ”Exposition d`art roumain moderne”, 1931

50-75 EUR


Lot 47

C. Găvănescu General Ocolul pământului în șapte luni și o zi

Colatărie făcută cu principele Carol, fostul moștenitor al tronului - vol. I - Egiptul - vol. IV - Indochina și China - vol. V - Japonia Ed. Marvan

100-150 EUR

Lot 48

Georges BagulescoYamato Damashi - roman exemplar numerotat, cu semnătura autorului, localizare, datare (Tokio, 1938) și sigiliul autorului cu caractere chineze vechi; L'imprimerie Kenkyusha Co. 900-1.200 EUR


Lot 49

Zece ziare diferite din secolul al XIX-lea

Popolul, Suveran, Kulegătorul Român, Noua Albină Romană, Timpul, Anunțătorul Român, Concordia, Monitorul Adunării Ad-hoc

150-200 EUR

Lot 50

Vasile Alecsandri Poezii

Ediție omagială a Municipiului București, cu ocazia împlinirii a cinci decenii dela moartea poetului; ilustrații de Demian

50-75 EUR


Lot 51

Cinci titluri

- J. B. Brociner: Drepturile evreilor dobrogeni, 1911; - J. B. Brociner: Chestiunea israeliților români, 1910; - M. Schweig:Eroismul ostășesc al evreilor în actualul război european, 1915; - B. Zosmer: Instituțiunea divorțului în dreptul ebraic, 1915; - Chestiunea evreilor pământeni, 1901

70-100 EUR

Lot 52

George Silviu - Înfrângeri cu gravuri de Paul Konrad Hönich, ex. XXVII, personificat pentru Tudor Arghezi, semnat de autor și de ilustrator și cu ex-libris T. Arghezi

100-150 EUR


Lot 53 Scrisoare C. Vișoianu către Armand Călinescu din 1928 100-150 EUR

Lot 54

Turismul românExpoziția de fotografii picturale

artă, istorie, pitoresc românesc: Cetăți și mânăstiri domnești, Fotocolecțiunea A. I. Gheorghiu, București, 1929

120-150 EUR


Lot 55

Bilete de papagal colecție completă, nr. 1-477 (2 februarie 1928-5 octombrie 1930), apariție zilnică, nr. 510 și nr. 624 de vineri, 10. octombrie 1943 din ! Informația zilei” în care a fost publicat celebrul pamflet ”Baroane”, număr confiscat de cenzură. Raritate bibliografică.

500-700 EUR

Lot 56

Marea bucurie (poezii) - Traian Lalescu

două pagini de manuscris

25-50 EUR


Lot 57

Manuscris Ovidiu Papadima 1 pagina

30-50 EUR

Lot 58

Artistul Č™i pacea lumii - Lucia Demetrius două pagini de manuscris

30-50 EUR


Lot 59

Panait Istrati Vers l`autre flamme Soviets 1929

Les Edition Reider, Paris, 1929

50-75 EUR

Lot 60

Două manuscrise Demostene Botez

- Trăiască Republica (3 pagini) Acolo era poporul (3 pagini)

50-75 EUR


Lot 61

Două cataloage de artă

- Pictorul revoluționar C.D. Rosenthal - Pictorul revoluționar Ion Negulici Editura de stat pentru literatură și artă

50-75 EUR

Lot 62

Ziarul Universul

12 numere din anul 1890

50-75 EUR


Lot 63

Ziarul Buciumul

ziar politic, extras și comercial, 10 numere din august - septembrie 1864

120-150 EUR

Lot 64

Brâncuși - Ionel Jianou preface de Jean Cassou Arted, Paris, 1982

150-200 EUR


Lot 65

11 litografii color

reclame - reprint, pentru mărci franceze

250-300 EUR

Lot 66

Tudor Mușatescu Cântece de toamnă

manuscris semnat, poeziile au fost incluse în volumul de versuri Vitrinele toamnei

70-100 EUR


Lot 67

Paul Șuluțiu Peisaj cu idilă manuscris semnat

120-150 EUR

Lot 68

Paul Zarifopol Disonanță

8 pagini de manuscris, semnat

150-200 EUR


Lot 69

Ion Vinea Mobilizare

manuscris, semnat

150-200 EUR

Lot 70

Gala Galaction ĂŽnnaintea lui Pilat

manuscris semnat, 7 pagini

150-200 EUR


Lot 71

Camil Petrescu 4 poezii inedite

- Sonet- fabulă; - CântecCelei care pleacă; - Strofe de seară- Celei plecate; Ștanțe grave

175-250 EUR

Lot 72

Virgil Gheorghiu Că mă aflu departe

versuri, debutul la Bilete de papagal, manuscris semnat

120-150 EUR


Lot 73

Adrian Maniu Elegie - versuri

manuscris semnat

120-150 EUR

Lot 74

Adrian Maniu Colindă de Crăciun

manuscris semnat, 5 pagini

120-150 EUR


Lot 75

Mihai Eminescu Opere - 4 volume

ediție îngrijită de Perpessicius; Fundația pentru literatură și artă ”Regele Carol II”, 19391952

175-250 EUR

Lot 76

Patrick Waldberg, Michel Sanouillet, Robert LebelDada et Surrealisme Rive Gauche, Productions, Paris, 1981

70-100 EUR


Lot 77

M.M. Chopin și A. UbiciniProvinces Danubiennes et Roumaines

- conține numeroase gravuri; Paris, Firmin Didot Freres, Editerurs, 1841

250-300 EUR

Lot 78

Hugo Ulbrich ( 1867-1928 ) Pod peste Oder- Wroclaw

acvaforte și acvatinta, semnat cu monogram și datat 1914 dreapta jos, în placă, semnat stânga jos sub imagine cu creionul (T.A.P.) 20,5 x 31,5 cm

300-400 EUR


Lot 79

FRANZ MANDY Autoportret

platinotipie, semnat dreapta jos

175-250 EUR

Lot 80

Două cărți de autor imaginate grafic de Mircea Nechita - Veiser Soze: (b)ARCA lui N (ea....g(OE - Bacovia: Plumb

70-100 EUR


Lot 81 Prahova S.A. caricaturi de Paul Marle, exemplarul nr. 4; Tipografiile Române Unite, f.a. 50-75 EUR

Lot 82

Gen. Ion Antonescu Cuvânt și faptă

înfăptuirile guvernului 6 septembrie - 31 decembrie 1940; București, 1941

150-200 EUR


Lot 83

Carmen Sylva Les pensees d' une reine cu un portret gravat al reginei poete; Calmann, Levy, Editeur, Paris, 1882 150-200 EUR

Lot 84 Carmen Sylva Mein Rhein conČ›ine fotografii ilustrative; necesită restaurare 175-250 EUR


Lot 85

Radu Tudoran - Un port la răsărit cu ilustrații de Lucia Dem Bălăcescu, ex. 46/110; Editura Socec&Co, S.A.R., București, 1942

300-400 EUR

Lot 86

Două fotografii de presă cu regele Mihai

- regele Mihai copil și regele Mihai împreună cu mama sa, regina Elena

70-100 EUR


Lot 87

Două fotografii de presă cu regele Mihai, prințesa Ana și prințesele

ambele din reședința din Copenhaga, Danemarca

70-100 EUR

Lot 88 Două fotografii de presă cu regele Mihai și regina Ana 70-100 EUR


Lot 89

Două fotografii de presă cu regele Mihai 70-100 EUR

Lot 90

Patru fotografii de presă înfățișându-l pe Nicolae Ceaușescu

în ipostaze oficiale, în țară și în străinătate

150-200 EUR


Lot 91

R. Wilkinson Terpa Veteribus

hartă datată 1798 a Europei, Asiei și Africii de Nord, cu referințe la Dacia și Tracia

150-200 EUR

Lot 92

Turkey in Europe and Hungary

hartă colorată manual, include întregul spațiu românesc actual

175-250 EUR


Lot 93

Nicolas Sanson Illyricum orientis

hartă nedatată, colorată manual, cu o cuprindere generoasă a ținuturilor dacice și tracice

350-450 EUR

Lot 94

Walachia, Servia, Bulgaria, Romania

hartă nedatată care include și Banatul, zona răsăriteană a Transilvaniei și Moldova

350-450 EUR


Lot 95

Petre Oprea Itinerar inedit prin case vechi din București Editura Sport-Turism, București, 1986

25-50 EUR

Lot 96

Constantin Graur Cu privire la Franz Ferdinand Editura Adevărul, 1935

25-50 EUR


Lot 97 Nicolae Iorga Discursuri parlamentare volumul I - partea I și partea a II-a 25-50 EUR

Lot 98 Vasile Florea - Petrașcu Editura Meridiane, 1989

30-50 EUR


Lot 99

George (Gheorghe) Oprescu Stoenescu -exemplar numerotat, Editura Casei Școalelor, București, 1946 50-75 EUR

Lot 100

Două albume de artă

- „Ion Țuculescu” - de Ion Vlasiu, 1966 - ”Ștefan Luchian” de Mircea Popescu, 1964

70-100 EUR


Lot 101

2 fotografii oficiale cu primministrul R.S.R Manea Mănescu

70-100 EUR

Lot 102 70 de benzi audio cuprinzând cuvântări oficiale ale tov. Manea Mănescu 1.800-2.500 EUR


Lot 103

Album ”Gheorghe Ionescu” - pictură/grafică - cu dedicația autorului

25-50 EUR

Lot 104

Petre Oprea Trei volume despre artă românească

- Consemnări despre arta românească, 1978 - Peregrinări în arta românească, 1975 Contact cu arta, 1994

30-50 EUR


Lot 105

Nouă biografii de pictori români Ghiață, Ciucurencu, Băncilă, Luchian, Andreescu, Aman, Tonitza, Icoane pe sticlă, Pallady, din seria ”Mica Bibliotecă de Artă” 30-50 EUR

Lot 106

Nouă albume de artă

Tonitza, Ressu, Steriadi, Petrașcu, Țuculescu, Pallady, Ciucurencu, Luchian, Aman, din ”Maeștrii artei românești”, Editura Meridiane

90-120 EUR


Lot 107

Șase cărți de artă din seria ”Artiști români”

Ștefan Popescu, Demian, Sorin Ionescu, Ion Sima, Petre Abrudan, Catul Bogdan Editura Meridiane

90-120 EUR

Lot 108

Adevărul 1883 - 1913, de Al. V. Beldimanu

120-150 EUR


Lot 109

Mircea Deac 50 de ani de pictură (1890-1940) Dicționarul pictorilor din România 25-50 EUR

Lot 110 Moderne monogramme, de Anton Stanzel Verlag von Anton Schroll & Co, Wien

50-75 EUR


Lot 111

Trei albume de artă

- ”Ștefan Dimitrescu”, de Claudiu Paradais, 1978 ”Iser” de Mami Mihalache, 1982 - ”Sabin Bălașa”, de Mircea Deac, 1984

100-150 EUR

Lot 112

Patru albume de artă și două broșuri

- Dan Grigorescu: ”Mihaela Eleutheriade” - Dragoș Marinescu: ”Lucia Dem Bălăcescu” - Vasile Drăguț: ”I. Musceleanu” - Marin Mihalache: ”Vânătoru”

120-150 EUR


Lot 113

25 de ziare din primele zile de dupa 21 decembrie 1989

numere de început din: Strada, Adevărul, Adevărul de duminică, Lumea azi, Corida, Pro sau Contra, Ghilotina, Scânteia poporului, etc.

300-400 EUR

Lot 114

JULES PERAHIM ( 1914-2008 ) Portret imaginar

tuș cu penița/hârtie, semnat, datat (19)46 dreapta jos. Desenul a fost dăruit de artist scriitorului Cicerone Theodorescu și provine din colecția familiei acestuia (T.A.P.) 26,5 x 21 cm

300-400 EUR


Lot 115

EMANOIL MAZILU (n. 1964 ) Balerină

acuarelă și pastel/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

47,2 x 32,5 cm

300-400 EUR

Lot 116

Iustinian Scărlătescu (n. 1977 ) Cercul Militar al Armatei

foto gelatină/pânză, cu intervenții manuale, semnat, datat 2012 dreapta jos (T.A.P.)

600-900 EUR


Lot 117

Gall Mișcarea - caricatură anticarlistă

tuş şi acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 35 x 25 cm

500-700 EUR

Lot 118

Hans Herman ( 1885-1980 ) Peisaj în Ardeal

acvaforte și ac, semnat dreapta jos sub cuvetă cu creionul (T.A.P.) 26 x 22 cm; 18 x 13,5 cm în cuvetă

70-100 EUR


Lot 119

CONSTANTIN PILIUȚĂ ( 1929-2003 ) Petrecere cu lăutar

tuș cu penița/hârtie, semnat, datat 2001 dreapta sus (T.A.P.) 45 x 64 cm

70-100 EUR

Lot 120

GHEORGHE TEODORESCU ROMANAȚI ( 1891-1980 ) Stradă în Sozopol

tuș cu bățul și estompă/hârtie, semnat cu creionul stânga jos, cu dedicație olografă și datare (1)972-VII dreapta sus (T.A.P.) 28 x 35 cm

150-200 EUR


Lot 121

NICOLAE VERMONT , ( 1866-1932 ) Precupețe

acvaforte/ hârtie vergé, semnat cu ștampilă de autor sub cuvetă (T.A.P.) 15,8 x 21 cm

350-450 EUR

Lot 122

FRANCISC ȘIRATO ( 1877-1953 ) Femeie cu pălărie

creion/hârtie, semnat dreapta jos; provine din colecția Lila Nădejde Elian, nepoata artistului (T.A.P.) 18 x 9 cm

300-400 EUR


Lot 123

FLORIN BÂRZĂ (n. 1956 ) Balerini

cărbune/hârtie colorată, semnat lateral dreapta (T.A.P.) 42 x 37 cm (în oglindă)

175-250 EUR

Lot 124

ANA RUXANDRA ILFOVEANU (n. 1947 ) Dresor

guașă, laviu și pensulă/hârtie, semnat, datat (19)92 dreapta sus; pe verso, e cartonul de protecție dedicație olografă cu datare 1992 și semnătură (T.A.P.) 45 x 32 cm

300-400 EUR


Lot 125

LUDOVIC BASSARAB ( 1868-1933 ) Portret de băiat

pastel/hârtie, semnat pe latura stângă, spre mijloc (T.A.P.) 41,5 x 35 cm

250-300 EUR

Lot 126

ŞTEFAN CÂLȚIA (n. 1942 ) Gând despre noi

serigrafie/hârtie ocru, ex. 191/201, intitluat, semnat și datat 1983 în partea de jos, sub imagine, cu sigla artistului central, in partea de sus (T.A.P.) 47,5 x 34 cm

150-200 EUR


Lot 127

ŞTEFAN CÂLȚIA (n. 1942 ) Câinii

serigrafie, varianta 1, ex. 3/14, semnat și datat 21. XI. (19)84 dreapta jos (T.A.P.) 50 x 34 cm

150-200 EUR

Lot 128

AUGUSTIN COSTINESCU (n. 1943 ) Portretul criticului de artă V. Mocanu

tuș și accente de cerapastel/ hârtie, intitulat pe latura de jos, cu dedicație stânga jos, semnat și datat 2010 dreapta jos (T.A.P.) 36 x 25 cm

150-200 EUR


Lot 129

TIA (ERNESTINA) PELTZ ( 1923-1999 ) La grădină

tuș/hârtie, semnat dreapta jos, intitulat stânga jos. Lucrarea face parte din colecția criticului Virgil Mocanu căruia i-a fost dăruită de artistă (T.A.P.) 38 x 30 cm

250-300 EUR

Lot 130

MARCEL OLINESCU ( 1896-1992 ) Măști

acuarelă/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.) 24,5 x 20,5 cm

175-250 EUR


Lot 131

VASILE KAZAR ( 1913-1998 ) Coșmar

tuș cu penița/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 16 x 29,5 cm

175-250 EUR

Lot 132

FLORICA TEIȘANU APOSTOLEANU ( 1901-1992 ) Umbrele pe plajă

acuarelă și tuș cu bățul / hârtie, semnat și datat 1962 stânga jos (T.A.P.) 24 x 30,5 cm

175-250 EUR


Lot 133

ELENA PETRAGLU DEȘLIU NICULESCU ( 1903-1975 ) Interior țărănesc

cărbune, pastel, tuș și acuarelă/hârtie, semnat, datat 1958 stânga jos (T.A.P.) 45,5 x 64 cm

250-300 EUR

Lot 134

MARIA BRATEȘ PILLAT ( 1892-1975 ) Bărci în port

acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 36,5 x 30,5 cm

250-300 EUR


Lot 135

ELENA VAVILYNA ( 1901-1971 ) Nud cu oglindă

tuș laviu și accente de acuarelă/ hârtie, semnat, datat 1937 dreapta jos (T.A.P.) 34 x 49,5 cm

300-400 EUR

Lot 136

MARGARETA STERIAN ( 1897-1992 ) Peisaj colinar și lac

guașă/hârtie, semnat și datat (19)59 dreapta jos (T.A.P.) 39 x 47 cm

450-600 EUR


Lot 137

TRAIAN BRĂDEAN ( 1927-2013 ) Femeie în poză

tuș sepia cu bățul/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

30 x 22 cm

150-200 EUR

Lot 138

MIHU VULCĂNESCU ( 1937-1994 ) Poem

tuș cu penița/hârtie, semnat și datat 1965 stânga jos (T.A.P.) 37,5 x 30 cm

150-250 EUR


Lot 139

AURELIU RĂZVAN IONESCU (n. 1935 ) Porțile cunoașterii

pastel de ulei/carton, semnat stânga jos, datat 1991 dreapta jos în compoziție; pe verso intitulat, semnat, datat 1991 (T.A.P.) 43 x 32 cm

450-600 EUR

Lot 140

IOSIF ROSENBLUT ( 1894-1975 ) Sărbătoare

acvaforte, acvatinta, intervenție cu penița și accente de acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 23,5 x 30,5 cm

150-200 EUR


Lot 141

STELIAN PANȚU ( 1914-1975 ) Portrete de copii

tuș cu penița/hârtie, dublu datat 16.II.(19)59 stânga și dreapta jos, semnat și datat 20. IV.(19)79 cu mențiunea ”semnat la 20.IV.79” dreapta jos (T.A.P.) 12,3 x 18,3 cm 150-200 EUR

Lot 142

DAN CONSTANTINESCU (n. 1950 ) Veneția

pastel/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 21 x 30 cm

150-200 EUR


Lot 143

STAVRU TARASOV ( 1883-1961 ) Nud așezat

cărbune/hârtie, semnat și datat 1949 dreapta jos (T.A.P.) 49,5 x 35 cm

175-250 EUR

Lot 144

STAVRU TARASOV ( 1883-1961 ) Model în atelier

cărbune/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 49 x 34,5 cm

175-250 EUR


Lot 145

GRIGORE MANEA ( 1885-? ) Bătrână și câinele ei

tuș cu bățul/hârtie, semnat, datat 1913 stânga jos (T.A.P.)

24,2 x 19 cm

150-200 EUR

Lot 146

VINTILA IOANID Nud pe fotoliu

acuarelă/hârtie, semnat, datat (1)920 stânga jos (T.A.P.) 34,5 x 28 cm

70-100 EUR


Lot 147

IOSIF STEURER ( 1885-1971 ) Portretul Mariei Ciurdea Steurer

cărbune/hârtie, semnat, datat 1954, dreapta jos; provine din colecția familiei prof. Alexandrina Steurer - nepoata artistului (T.A.P.) 31,5 x 25 cm 175-250 EUR

Lot 148

STAVRU TARASOV ( 1883-1961 ) Studiu de nud - bărbat

cărbune/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 47,5 x 37,5 cm

150-200 EUR


Lot 149

GEORGE APOSTU ( 1934-1986 ) Nud

tuș/hârtie, semnat, datat (19) 69 dreapta jos (T.A.P.)

30 x 20,8 cm

250-300 EUR

Lot 150

PENDA OCTAVIAN Cavalerul

gravură acvaforte ex. 10/12, intitulat central, semnat, datat 1987 sub imagine - dreapta jos (T.A.P.) 23,5 x 34,5 cm

150-200 EUR


Lot 151

ANATOL CUDINOFF ( 1910-1978 ) La pescuit (în Deltă)

linogravură/hârtie, semnat dreapta jos sub cuvetă (T.A.P.)

38 x 46 cm

150-200 EUR

Lot 152

ALEXANDRU POITEVIN SCHELETTI ( 1879-1959 ) Două litografii

- ”Turn de apărare”, litografie, semnat dreapta jos în placă: 28 x 21,3 cm - ”Incinta mănăstirii”, litografie, semnat dreapta jos în placă: 29 x 21 cm (T.A.P.)

250-300 EUR


Lot 153

STELIAN PANȚU ( 1914-1975 ) Adrică

tuș/hârtie, intitulat stânga jos, semnat, datat 21.XI.(19)57 dreapta jos (T.A.P.) 21,5 x 8 cm

100-150 EUR

Lot 154

(HUGO HOPPNER) FIDUS ( 1868-1947 ) Fetiță cu leul

print-multiple, litografie color, semnat, datat (19)92 dreapta jos (T.A.P.) 19,5 x 26,5 cm

175-250 EUR


Lot 155

(HUGO HOPPNER) ( 1868-1947 ) Mein Hundchen

litografie color (print-multiplu), semnat dreapta jos (T.A.P.)

25 x 35,5 cm

175-250 EUR

Lot 156

ION CRISTIAN POPESCU (PIC) Răsărit tuș și acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos C.PIC (T.A.P.) 10,5 x 18 cm (în oglindă) 175-250 EUR


Lot 157

ION CRISTIAN POPESCU (PIC) În parc

creion și acuarelă/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

9 x 15,5 cm

175-250 EUR

Lot 158

MARCEL OLINESCU ( 1896-1992 ) Învârtita

xilogravură/hârtie, intitulat stânga jos sub imagine, semnat dreapta jos sub imagine (T.A.P.) 38,5 x 29 cm

100 - 150 EUR


Lot 159

HRANDT AVACHIAN ( 1900-1990 ) Stradă la Balcic

tuș cu penița și laviu/hârtie, semnat, localizat Balcic dreapta jos (T.A.P.) 25 x 33,5 cm

175-250 EUR

Lot 160

LETIȚIA OPRIȘAN (n. 1937 ) La fereastră

tuș/hârtie, intitulat, cu date tehnice stânga jos, semnat, datat 2016 dreapta jos (T.A.P.) 49,5 x 35 cm

250-300 EUR


Lot 161

BOGDAN STIHI ( 1929-2009 ) Precupeață

acvaforte și acvatintă E.A., semnat lateral stânga, datat (19)95 în placă, intitulat stânga jos, semnat și cu sigla artistului dreapta jos sub cuvetă (T.A.P.) 34,5 x 24,5 cm

70-100 EUR

Lot 162

RADU DĂRÂNGĂ (1944-) Peisaj

guașă și pastel/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 18 x 25,5 cm

150-200 EUR


Lot 163

IULIA SIMU ( 1900-1974 ) Copil cu carte

acvaforte și acvatintă/hârtie, semnat dreapa jos sub margine (T.A.P.) 25 x 20,5 cm

150-200 EUR

Lot 164

LILI PANCU ( 1908-2004 ) Peisaj italian

tuș sepia și baiț/hârtie, semnat și datat 1935 dreapta jos (T.A.P.) 15 x 21 cm

175-250 EUR


Lot 165

MARIA BĂNICĂ ORĂSCU (1908-1991) În piața Universității

tuș cu bățul și estompă/hârtie, semnat dreapa jos cu gri (T.A.P.) 18,5 x 23 cm

150-200 EUR

Lot 166

VASILE DOBRIAN ( 1912-1999 ) Femeie cu maramă

linogravură în două culori, semnat stânga jos în placă semnat și datat (19)57 dreapta jos sub imagine (T.A.P.) 21 x 27,5 cm

150-200 EUR


Lot 167

MARCEL CHIRNOAGĂ ( 1930-2008 ) Labirint acvaforte și acvatintă E.A./hârtie/carton, semnat dreapta jos sub cuvetă (T.A.P.) 75,5 x 56,5 cm 350-450 EUR


Lot 168

Mircea Eliade Insula lui Euthanasius

Fundația Regală pentru Literatură și Artă, București, 1943

30-50 EUR

Lot 169

25 de role de film cu activitatea lui Manea Mănescu, primministru

2.700 -3.000 EUR


Made for you, with love from Mr. and Mrs. Miller ~ August 2016 ~

Lot 115 EMANOIL MAZILU (n. 1964 ) - Balerină

www.goldart.ro București, Intr. I.L. Caragiale nr.1, sector 2 Tel./Fax: 021 312 31 67 I 021 314 98 23 licitatii@goldart.ro I office@goldart.ro

Profile for Gold Art

173 catalog  

173 catalog  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded