__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

B. Arta Decorativa Argintarie B-1 Cooper Brothers & Sons, Sheffield SET LINGURIŢE ART DECO ÎN CASETĂ ORIGINALĂ şase linguriţe din argint 925‰ cizelat, cu mânerul decorat cu "bob de cafea" din bachelită, marcate pe căuş cu poansoane de meşter, oraş, datare, garanţie; în bună stare de conservare, cca. 1920

320-350

L = 9,5 cm B-2 Atelier Românesc TABACHERĂ din argint 800‰, cu decor floral gravat manual pe întreaga suprafaţă; pe capacul anterior monograma C.A. şi inscripţie de aur: Puşea, aplicată; marcată în interior cu poanson românesc de titlu; cca 1940; 148 gr

560-570

11,5 x 7,5 cm B-3 Anglia DOUĂ LINGURIŢE SUVENIR din argint cizelat, marcat 925‰, în casetă originală, mânerul decorat cu coroana Imperiului Britanic, emailată în auriu şi roşu; poansoane de meşter, oraş, datare, garanţie; Charles Robb & Sons, Birmingham, 1964 L = 9,5 cm

240-250

B-4 Atelier Românesc TABACHERĂ ART-DECO din argint marcat 800‰, cu decor gravat mecanic, pe capacul anterior monogramă; cca 1926 - 1930; 141 gr

360-370

10 x 8 cm


B-5 Anglia GARNITURĂ DE LINGURIŢE şase linguriţe de ceai, din argint cizelat, marcat 925‰, în casetă originală, marcate cu poansoane de meşter, oraş, datare, garanţie; Samuel Roberts - Charles Belk, Shefield, 1966 L = 11 cm

380-390

B-6 Atelier rusesc CUTIE DE TABAC din argint marcat 875‰, gravat manual, colorat în tehnica "niello" cu peisaj citadin pe capacul anterior, iar pe cel posterior, medalion cu monograma AS; în interior poansoane de meşter, oraş, titlu, datare; anul 1875; 117 gr

760-780

10,5 x 6,5 cm B. Arta Decorativa Ceramica, sticla, portelan B-7 Moda Design VAS DECORATIV globular, din sticlă texturată, gravată cu acizi şi emailată, decor cu peşti exotici; semnătură în relief cu majuscule MODA; secol XX h = 10 cm

260-300

B-8 Manufactură Meissen STATUETĂ - GRUP din porţelan pictat policrom, reprezentând trei copii cu guvernanta la trambulină; marcat pe bază cu albastru sub glazură; secolul XX; prezintă două ciobituri

850-900

27 x 16 x 22 cm B-9 Franţa VAS DECORATIV oval aplatizat, din sticlă colorată în masă, în tonuri de galben şi ocru, semnat prin incizare cu crucea de Lorena; cca. 1925; prezintă o mică ciobitură şi fisură la gură, Daum Nancy

1250-1300


B. Arta Decorativa Diverse B - 10 Germania BAROMETRU DE PERETE în carcasă de lemn sculptat cu volute şi frunze, având în partea superioară un termometru cu cadran de email; nefuncţional; cca 1900-1920

420-450

B - 11 Hayes Co. - Anglia PATEFON cu manivelă, funcţional; pe interiorul capacului etichetă: "His Master's Voice/The Gramophone Company Ltd. Hayes Middlesex"; cca 1925

500-550

B - 12

320-340

TREI DISCURI ELECTRECORD cu muzica semnată Hari Brauner, iar versurile de Lena Constante

B - 13 CĂLIMARĂ DE BIROU cu baza din metal turnat, cu motive rococo şi două suporturi pentru călimări încadrând o mică pendulă surmontată de doi ogari; începutul secolului XX

33 x 18 x 16 cm

320-350


C. Carte/manuscris Carte C-1

170-200

DOUĂ REFERINŢE DESPRE BRÂNCUŞI V. G. Paleolog "Tinereţea lui Brâncuşi", 1967; "Omagiu lui Brâncuşi", 1976

C-2 Plinius Secundus Gaius şi Lodovico Domenichi (traducător) HISTORIA NATURALE Veneţia, 1612

C-3 Emil Giurgiuca POEŢII TINERI ARDELENI - ANTOLOGIE cu 18 măşti în lut de Ion Vlasiu; Fundaţia Regele Carol al II-lea, 1940

C-4

2800-3500

70-100

160-200

DOUĂ ALBUME Muzeul K.H. Zambaccian - catalog, 1973; "Franţa văzută de pictori români" - albumul expoziţiei Asociaţiei "Amicii Franţei", 1946 C-5 NOVUM DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI TESTAMENTUM, CUM D. PAULI APOSTOLI, CANONICISQUE EPISTOLIS & APOCALYPSI Venetiis, Apud Iuntas, 1572

3200-4200


C-6

120-200

GÂNDIREA numere colegate, anul VIII, 1928, cu numeroase ilustraţii din plastica interbelică

C-7 Henri (H. sau Henric) Stahl GRAFOLOGIA ŞI EXPERTIZELE ÎN SCRIERI ANONIMUL - FALSUL Editura "Cartea Românească" S.A., Bucureşti

150-200

C-8 Yvert & Tellier - Champion CATALOGUE PRIX-COURANT DE TIMBRES POSTE Yvert & Cie, Amiens, 1933

60-100

C-9

120-200

HERGHELIA NAŢIONALĂ BONŢIDA monografie de Dr. Petre Spânul; Editura Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, 1928

C - 10 Ion Frunzetti PACIUREA PRECURSORUL Editura Meridiane, Bucureşti, 1974

140-250


C - 11 Mateiu I. Caragiale PAJERE, AIGLES, ROYAUX echivalenţe franceze - Romulus Vulpescu, ediţie bibliofilă; Cartea Românească, 1983

C - 12

60-70

90-100

DOUĂ ALBUME DE DEBUT Aron Cotruş: "Sărbătoarea Morţii" (1914 - 1915), Tipografia Concordia, Arad, 1915; Nicolae Labiş: "Primele iubiri", Editura Tineretului, 1956

C - 13 Ionel Jianu GRIGORESCO Editions en langues etrangères, Bucarest, f.a.

120-200

C - 14

140-150

DOUĂ REFERINŢE DESPRE MILIŢA PETRAŞCU Maia Cristea: "Miliţa Petraşcu sau modernitatea clasicului", Editura Litera, Bucureşti, 1982; Victor Crăciun: "Miliţa Petraşcu, statuia nefăcută", Editura Dacia, 1988

C - 15 Carmen Sylva PAR LA LOI traduit de l'allemand par Georges A. Mandy, legătură artistică de epocă; Librairie Paul Ollendorff, Paris, 1899

140-150


C - 16 TIA (ERNESTINA) PELTZ ( 1923-1999 ) MINIATURI Editura Sport - Turism, Bucureşti,1982

55-70

C - 17 Dan Grigorescu BRÂNCUŞI Editura Meridiane, Bucureşti, 1980

130-250

C - 18

260-300

TREI ALBUME DESPRE PICTORII ROMÂNI Marin Mihalache: "Iosif Iser", 1982; Barbu Brezianu: "N. Tonitza", 1986; Petru Comărnescu: "Ion Ţuculescu", 1974

C - 19 George (Gheorghe) Oprescu LA PEINTURE ROUMAINE CONTEMPORAINE douze planches en couleurs, cu dedicaţia autorului către Camil Ressu; Editions Iris Berne, 1944

260-500

C - 20 Mihail Sadoveanu TREI TITLURI "Privelişti dobrogene", Editura Librăriei "Universala", Bucureşti, 1925; ""Însemnările lui Neculai Manea", Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1925; "Dureri înnăbuşite", Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1921

130-200


C - 21

260-270

DOCUMENTE DE ARHITECTURĂ ROMÂNEASCĂ numerele 1,2 şi 3; Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, 1952; Editura Ministerului Construcţiilor

C - 22 I. L. Caragiale TEATRU. OPERE COMPLETE Editura Minerva, Bucureşti, 1908

C - 23 Marcu Beza ROMANTISMUL ENGLEZ Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1930

C - 24

160-200

90-100

120-220

TREI MONOGRAFII ale oraşelor Alba Iulia - 1929, Sinaia - 1933 şi a Ţării Oltului - 1921

C - 25 Ioana Vlasiu VASILE POPESCU Editura Meridiane, 1971

90-100


C - 26

80-90

ŞAPTE GHIDURI TURISTICE ale unor oraşe şi locuri pitoreşti din România

C - 27 Alexandru A. Philippide AUR STERP poeme; Viaţa Românescă, 1922

35-40

C - 28 Benjamin Fundoianu DOUĂ TITLURI "Poezii" - Editura pentru Literatură, 1965; "Imagini şi Cărţi" - Editura Minerva, Bucureşti, 1980

55-60

C - 29 David Şafran ELIŞA BEN AVUIA - VIZIONAR NECUNOSCUT cu semnătura autorului; Bucureşti, 1947

52-55

C - 30 Constantin Fântâneru POEZIA LUI LUCIAN BLAGA ŞI GÂNDIREA MITICĂ cu dedicaţie autografă; Editura Bucovina, Bucureşti, 1940

175-180

C - 31 George Magheru (1892 - 1952) CINCI TITLURI "Poeme în limba păsărească" - 1936; "Poeme balkanice" - 1936; "Piele de cerb" - 1937; "Capricii" exemplar numerotat, "Poezii antipoetice" - 1966

260-270


C - 32 Virgil Carianopol SCRISORI CĂTRE PLANTE lucrare de avangardă; Fundaţia Regele Carol II, Bucureşti, 1936

85-90

C - 33 Eugen Jebeleanu CEEA CE NU SE UITĂ cu desene de Florica Cordescu; Institutul de Arte Grafice "Luceafărul", 1945

160-170

C - 34 Maria Banuş JE M'ADRESS A TOI AMERIQUE! cu ilustraţii de Florica Cordescu; Editions en langues etrangères, Bucarest, 1956

110-120

C - 35

90-100

ARTS IN THE RUMANIAN PEOPLE'S REPUBLIC numărul 6 din 1953

C - 36 DOUĂ REFERINŢE DESPRE BUCUREŞTI Nicolae Vătămanu: "Odinioară în Bucureşti" - Editura Eminescu, Bucureşti, 1975; Gheorghe Crutzescu: "Podul Mogoşoaei" - Editura Meridiane, Bucureşti, 1987

82-85


C - 37 G. B. de Savigny 300 MANIERES D'ACCOMMODER LES PLATS SUCRES ET LES CONFITURES Librairie des publications populaires, Paris

C - 38 C. Rădulescu - Motru ROMÂNISMUL - CATEHISMUL UNEI NOI SPIRITUALITĂŢI Fundaţia "Regele Carol II", 1936

C - 39

160-170

80-90

120-130

ARTA ŞI OMUL trei numere din anii 1934 -1935

C - 40

120-130

CALENDARUL MINERVEI - 1913 sunt reproduse 120 lucrări de pictură şi sculptură românească

C - 41 N.Z. Goangă şi Ilie Gănescu INDICATORUL ANALITIC ŞI ALFABETIC AL COMUNELOR ŞI PLĂŞILOR DIN ROMÂNIA Editura Librăriei Leon Alcalay, Bucureşti, 1913

155-160


C - 42

120-130

DOUĂ REFERINŢE DESPRE CAMIL RESSU "Catalogul expoziţiei retrospective de pictură şi desen", Sala Dalles, 1955; "Însemnări" de Camil Ressu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1967

C - 43

82-85

EXPOZIŢIA ANUALĂ DE STAT A ARTELOR PLASTICE (PICTURĂ, SCULPTURĂ, GRAFICĂ) - 1953 Editura de Stat pentru Literatură şi Artă

C - 44 Mircea Deac (text introductiv) CIUCURENCU catalogul expoziţiei de la Sălile Dalles din 1972

120-130

C - 45 Henriette Yvonne Stahl LENA, FATA LUI ANGHEL MĂRGĂRIT cu dedicaţie autografă din 1977; Cartea Românească, 1977

60-70

C - 46 Panait Istrati VERS L'AUTRE FLAMME - APRES SEIZE MOIS DANS L'U.R.S.S. (1927-1928) Union Generale d'Editions, 1980

60-70


C - 47

160-170

CELE TREI CRIŞURI anale culturale, şase numere din anii '30-'40

C - 48 Ioan C. Filitti IZVOARELE CONSTITUŢIEI DELA 1866 Tipografia ziarului "Universul", Bucureşti, 1934

C - 49 Paul Negulescu CÂNTAREA PARADISULUI - POEME Tiparul Cartea Românească, Bucureşti, 1941

C - 50

60-70

90-100

130-140

L'ART DANS LA REPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE numărul 7/1954

C - 51

110-120

EXPOZIŢIE DE ARTĂ ROMÂNĂ MODERNĂ Luna Bucureştilor, Iunie 1940

C - 52 Nicolae Condiescu PESTE MĂRI ŞI ŢĂRI două volume colegate (I - Grecia şi Egiptul; II Indiile); Fundaţia Culturală "Pricipele Carol", 19221923

110-120


C - 53 G. Herlitz şi B. Kirschner JUDISCHES LEXIKON cinci volume; cu peste 2000 de ilustraţii, hărţi şi tabele; Judischer Verlag, Berlin, 1927-1930

C - 54

2600-2700

60-70

DOUĂ TITLURI DIN SERIA LES VILLES D'ART CELEBRES "Paris" - Georges Riat, 1923; "Venise" - Pierre Gusman, 1904; H. Laurens Editeur, Paris C - 55 Otto Weininger SESSO E CARATTERE cu o introducere de Giulio Fenoglio; Fratelli Bocca Editori, Torino, 1933

60-70

C - 56 Yehudi Menuhin & Curtis W. Davis MUZICA OMULUI Editura Muzicală, Bucureşti, 1984

30-40

C - 57 D. Levi NOUVEAUX ELEMENTS D'HISTOIRE GENERALE C. Borrani Editeur, Paris

40-50


C - 58 C. Cantilli SAPHO Tipografia Vremea, Bucureşti, 1939

30-40

C - 59 T.C. Văcărescu LUPTELE ROMÂNILOR ÎN RESBELUL DIN 1877-1878 operă încununată de Academia Română; Göbl şi fiii, Bucureşti, 1887

60-70

C - 60

40-50

MAGAZINUL numărul 55 din august 1935

C - 61 Radu Boureanu GOLFUL SÂNGELUI Fundaţia pentru Literatură şi Artă "Regele Carol II"

C - 62 Suzana Dimitriu şi Petre Alexandrescu CORPUS VASORUM ANTIQUORUM conţine 45 de planşe; Editions de l'Academie de la R.S.R., 1965

40-50

160-170


C - 63

520-540

LES MERVEILLES DES RACES HUMAINES LES TYPES, LES MOEURS, LES COUTUMES Hachette, f.a.

C - 64 Gudmund Boesen DANISH MUSEUMS Copenhagen, 1966

130-140

C - 65 Maurice Raynal PICASSO Delphin - Verlag, München, 1921

260-270

D. Arta Plastica Artisti contemporani D-1 DAN CONSTANTINESCU (n. 1950 ) PEISAJ ulei/pânză, semnat dreapta jos cu brun (T.A.P.) 33 x 33 cm

D-2 DAN HATMANU (n. 1926 ) AU LAPIN AGIL ulei/pânză, semnat dreapta jos cu roşu; lucrarea face parte din seria "Cabarate pariziene 2008" (T.A.P.)

40 x 50 cm

900-2000

5500-6000


D-3 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) ORA DE POZAT acuarelă şi creion/hârtie, semnat, intitulat dreapta jos cu creionul; pe verso semnat, datat 1986 şi intitulat (T.A.P.)

1400-2000

33 x 23 cm D-4 NICOLAE BLEI (n. 1949 ) FLORI ALBE ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 54,5 x 45,5 cm

2000-2500

D-5 VICTOR BRATU (n. 1956 ) COMPOZIŢIE ulei/pânză, semnat în monogramă V.B. dreapta jos cu negru (T.A.P.) 80 x 60 cm

1300-1400

D-6 SILVIA RADU (n. 1935 ) FLORI GALBENE tempera/hârtie, semnat, datat (19)64 dreapta jos (T.A.P.)

1000-1500

40,5 x 30,5 cm D-7 ANA RUXANDRA ILFOVEANU (n. 1947 ) ARLECHIN ulei/pânză, semnat în monogramă, datat 2008 dreapta sus (T.A.P.) 40 x 35 cm

2700-3700


D-8 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) JOC DE COPII ulei/pânză, semnat stânga jos; pe verso semnat şi datat 1973 (T.A.P.)

6200-7200

65 x 81 cm D-9 ŞTEFAN CÂLȚIA (n. 1942 ) OGLINDA gravură, exemplarul 18/20, studiul II, datat 1991, semnat dreapta jos, intitulat, sub chiuvetă (T.A.P.)

2200-3200

55 x 69 cm D - 10 MIHAELA NICA CRĂCIUN (n. 1934 ) COMPOZIŢIE ulei/carton; pe verso semnat, intitulat, datat 1966 (T.A.P.) 104 x 70 cm

2200-3200

D. Arta Plastica Icoane D - 11 Atelier Rusesc MAICA DOMNULUI CU PRUNCUL ulei/lemn, pictură parţială, cu riză integrală din alamă presată; început de secol XX (T.A.P.)

450-500

17,5 x 14,5 cm D. Arta Plastica Grafica, acuarela D - 12 EUGEN CRĂCIUN ( 1922-2001 ) ŢĂRANI LA COOPERATIVĂ tehnică mixtă/hârtie, semnat, datat (19)56 stânga jos (T.A.P.) 52 x 63 cm

3600-4000


D - 13 MARCEL CHIRNOAGĂ ( 1930-2008 ) CITITORUL aquaforte, exemplar de artist, cu dedicaţie olografă în centru jos, semnat dreapta jos sub imagine (T.A.P.)

1600-2000

47 x 61,5 cm (în oglindă)

D - 14 ARTHUR MENDEL ( 1872-1945 ) DOUĂ GRAVURI aquaforte, aquatintha - "Bărci la mal" şi "Trei gâşte" semnate în placă, din care una datată (18)93 (T.A.P.)

1100-1200

13,5 x 8,5 cm; 7,5 x 10 cm

D - 15 CATUL BOGDAN ( 1897-1978 ) NATURĂ STATICĂ CU CARTE ŞI CUŢIT tuş cu peniţa/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.) 15 x 21,5 cm D - 16 COSTIN IOANID ( 1914-1993 ) PLUMBUITA acuarelă şi tuş/hârtie, semnat, datat (19)58 şi localizat dreapta jos (T.A.P.) 21 x 29,5 cm D - 17 SORIN IONESCU ( 1913-1999 ) ORAŞ MEDIEVAL pastel/hârtie bej, semnat, datat 1965 dreapta jos (T.A.P.)

800-1000

600-700

800-1500


32 x 43 cm D - 18 Marc Chagall ( 1887-1985 ) DIONYSOPHANES ink-jet după o litografie din 1961, exemplarul 76/333, S.P.A.D.E.M. - Paris 1985, numerotat stânga jos sub imagine, cu timbru sec (T.A.P.) 24,5 x 18,5 cm

D - 19 ILEANA RĂDULESCU ( 1909-1981 ) FLORĂREASĂ tuş şi conte/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

1300-1400

700-800

28 x 40 cm D - 20 LUCIA DEM(ETRIADE) BĂLĂCESCU ( 18951979 ) ILUSTRAŢIE PENTRU O CARTE DE BASME tuş şi acuarelă/hârtie, nesemnat, nedatat (T.A.P.)

850-1000

29 x 20,5 cm

D - 21

550-600

LEANCA acuarelă/hârtie, intitulat, datat 1919-V stânga sus (T.A.P.) 20,5 x 16 cm

D - 22 ALEXANDRU ȚIPOIA ( 1914-1993 ) NATURĂ MOARTĂ creion/hârtie, semnat dreapta jos cu albastru; pe verso intitulat şi datat 1962 (T.A.P.) 14 x 9,5 cm

1200-2000


D - 23 ALEXANDRU ȚIPOIA ( 1914-1993 ) FEMEIE ŞEZÂND cărbune şi guaşă/hârtie, semnat, datat (19)45 dreapta jos (T.A.P.) 28 x 18,5 cm

1700-2000

D - 24 I. Seidler CĂLĂREŢ acuarelă şi tuş/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 19 x 15 cm

1100-1200

D - 25 EVA CERBU SIEGLER ( 1924-2008 ) PORTRET DE FEMEIE guaşă/hârtie, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.) 31 x 33 cm

1200-1400

D - 26 GHEORGHE ILIESCU ( 1904-1974 ) PEISAJ LA ŢARĂ cărbune/hârtie, semnat, datat (1)946 dreapta jos cu brun (T.A.P.) 37 x 51 cm

1000-1500

D - 27 MIȘU (MIHAIL) TEIȘANU ( 1883-1943 ) INTERIOR CU SEMINUD pastel/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 70 x 50 cm

2000-3000


D - 28 AUREL CIUPE ( 1900-1988 ) PEISAJ cerapastel/hârtie (pastel uleios), semnat, localizat Zlatna, datat (1)963 dreapta jos (T.A.P.) 46,5 x 63 cm (în oglindă)

2200-3000

D - 29 TIA (ERNESTINA) PELTZ ( 1923-1999 ) PERSONAJ DRAPAT tuş şi acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

850-900

25,5 x 20,5 cm

D - 30 PETRE IORGULESCU YOR ( 1890-1939 ) CRONICA MONDENĂ tuş/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 18 x 24 cm

1400-1500

D - 31 RODICA MANIU ( 1892-1958 ) PORTRET DE BĂRBAT cărbune/hârtie ocru, semnat stânga jos (T.A.P.) 33,5 x 26 cm

950-1500

D - 32 IOSIF ROSENBLUT ( 1894-1975 ) NUD aquatintha/hârtie, semnat dreapta jos sub imagine cu creionul (T.A.P.)

17 x 11 cm

550-600


D - 33 IGNAT BEDNARIK ( 1882-1963 ) BĂTRÂN EVREU creion şi laviu de tuş/hârtie, semnat lateral dreapta (T.A.P.)

800-900

30 x 21 cm (în tondo)

D - 34 STOICA DUMITRESCU ( 1886-1956 ) APARIŢIA reproducere cu intervenţii manuale după o lucrare de Stoica Dumitrescu, realizată de Casa Editrice D'Arte Bestetti şi Tummenelli Milano; dedicaţie olografă, semnătură şi datare (1)924 dreapta jos sub imagine (T.A.P.) 46 x 41 cm

1100-1200

D - 35 MARCEL CHIRNOAGĂ ( 1930-2008 ) INFERNUL DIN DIVINA COMEDIA volum cu 21 de gravuri originale, imprimate de autor, cu texte transcrise de mână; exemplarul II din X, numerotate şi semnate (T.A.P.)

8500-9500

D - 36 Atelier European PERSONAJ ALEGORIC ulei/pânză, nesemnat, secol XIX (T.A.P.)

2600-2700

D. Arta Plastica Pictura

32 x 24,5

D - 37 MARIA BĂNICĂ ORĂSCU ( 1908-1991 ) PEISAJ CITADIN ulei/carton subţire/carton, semnat dreapta jos cu orange (T.A.P.)

67 x 90 cm

5200-6000


D - 38

2600-2700

RĂSTIGNIREA ulei/pânză, reantualat, nesemnat, nedatat; secol XIX (T.A.P.)

62,5 x 47,5 cm D - 39 LILI PANCU ( 1908-2004 ) NATURĂ STATICĂ CU CASETĂ ulei/carton, semnat stânga jos cu galben (T.A.P.)

3900-4000

51 x 61 cm D - 40 PAN (PANDELE) IOANID ( 1878-1956 ) CĂSUŢĂ LA ŢARĂ ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1300-2000

17,5 x 25 cm D - 41 NANDOR DEAK ( 1883-1953 ) PIAŢĂ ÎN BAIA MARE ulei/pânză consolidată, semnat, localizat, datat (1)924 dreapta jos (T.A.P.) 54 x 41,5 cm

D - 42 ION DOBOȘARIU ŢIGĂNCUŞĂ ulei/carton, semnat, datat (1)924 dreapta jos (T.A.P.)

30,5 x 24,5 cm

2200-3200

800-900


D - 43 PAN (PANDELE) IOANID ( 1878-1956 ) HORĂ ulei/carton, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

900-1500

34,5 x 47 cm D - 44 Janos Zoltan Molnar ( 1880-1960 ) NATURĂ STATICĂ CU CEAINIC ulei/lemn, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

1300-1800

21,5 x 27 cm D - 45 GEORGE CATARGI ( 1894-1963 ) IARNA ulei/pânză, semnat stânga jos; lucrarea prezintă o spărtură de aproximativ 3 cm în partea dreaptă-centru (T.A.P.) 30,3 x 42,5 cm

1300-2500

D - 46 Margareta Grossman ( 1904-1945 ) NATURĂ STATICĂ CU MIDII ulei/carton, semnat cu alb dreapta jos, pictat pe verso "Scenă din bucătărie" (T.A.P.)

2900-4000

50 x 70 cm D - 47 Ion Cristian Popescu (PIC) Atribuit PEISAJ DE IARNĂ ulei/carton, nesemnat; pe verso schiţat un peisaj (T.A.P.) 28 x 36,5 cm

1700-2000

D - 48 CONSTANTIN ISACHIE POPESCU ( 1888-1967 ) NATURĂ STATICĂ CU CRIZANTEME ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

3200-4000

53 x 68 cm


D - 49 MARIA BĂNICĂ ORĂSCU ( 1908-1991 ) GARĂ LA MUNTE ulei/pânză/placaj, semnat dreapta jos, nedatat (T.A.P.)

1900-2500

32,2 x 41 cm D - 50 George Nicolescu MARGINE DE PĂDURE ulei/pânză, semnat, datat (19)65 dreapta jos (T.A.P.) 66 x 84 cm

2200-3000

D - 51 Antal Ligeti ( 1823-1890 ) PEISAJ CU POD ulei/pânză, semnat, datat 1853 dreapta jos cu negru (T.A.P.)

6100-6200

27 x 44 cm D - 52

1500-1600

DIMINEAŢA ÎN PARC ulei/carton, semnat indescifrabil dreapta jos cu gri (T.A.P.) 50 x 68 cm D - 53 Atelier European PERSONAJ ALEGORIC ulei/pânză, nesemnat, secol XIX (T.A.P.)

2600-2700

32 x 24,5 cm

D - 54 DUMITRU (DEM) IORDACHE ( 1905-1982 ) PIAŢĂ ulei/pânză/carton, semnat stânga jos cu roşu (T.A.P.) 36 x 47,8 cm

1900-3000


D - 55 ILEANA RODICA ZELEA CODREANU ( 19142008 ) PEISAJ LA ŢARĂ ulei/pânză, semnat, datat (1)963 dreapta jos (T.A.P.)

2200-3200

65,5 x 51,5 cm D - 56 CONSTANTIN BACALU ( 1884-1975 ) PEISAJ CITADIN ulei/carton, semnat stânga jos cu brun (T.A.P.)

1650-2500

31 x 41 cm D - 57 GHEORGHE ZAMPHIROPOL DALL ( 18831951 ) BĂBUŢA ulei/carton, semnat, datat 1920 stânga jos cu negru; pe verso intitulat, inscripţionat numărul 14 (T.A.P.)

1300-1800

37 x 27 cm D - 58

1300-2000

CASE SUB NEA ulei/pânză, semnat cu monogramă, datat (19)58 dreapta jos cu albastru (T.A.P.)

33 x 41,5 cm D - 59 Şcoală Cehă PEISAJ COLINAR ulei/pânză lipită pe carton, semnat indescifrabil, datat (19)37 stânga jos (T.A.P.) 24 x 31,5 cm D - 60 D. FLORIAN LA CONAC ulei/pânză, semnat, datat 1913 dreapta jos (T.A.P.) 91 x 120 cm

950-1500

5500-6000


D - 61 Tereza Mihalcea MOSCHEE ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.) 36 x 25 cm

1400-2000

D - 62

1900-2000

FLORĂREASĂ ulei/carton, semnătură ştearsă, datat 1938 dreapta jos (T.A.P.)

69,5 x 49 cm

D - 63 MIȘU (MIHAIL) TEIȘANU ( 1883-1943 ) FLORI ÎN ULCICĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 29 x 39 cm

1300-1800

D - 64 PETRE BULGĂRAȘ ( 1884-1939 ) PROFIL DE ŢIGANCĂ ulei/pânză, semnat, datat 1923 stânga jos cu roşu (T.A.P.)

1600-1700

Profile for Gold Art

16_  

16_  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded