__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

C. Carte/manuscris Carte C-1 Virgil Gheorghiu CĂ MĂ AFLU DEPARTE - MANUSCRIS 1 pagină de manuscris (versuri) trimisă revistei ” Bilete de Papagal” spre publicare însoțită de o scrisoare

90-150

C-2 George Topârceanu NOUĂ PAGINI DE MANUSCRIS ale poeziilor Parodii, Psalmi, Utrenie, Blesteme, Menire, cu indicațiile de tehnoredactare ce îi aparțin lui Tudor Arghezi și o scrisoare adresată lui Tudor Arghezi

380-500

C-3 Geo Bogza MANUSCRISUL POEZIEI TOAMNĂ APOCALIPTICĂ și o scrisoare către Tudor Arghezi

280-350

C-4

550-600

SCRISOARE B. FUNDOIANU CĂTRE TUDOR ARGHEZI DATATĂ 1915 cu precizarea propriului pseudonim - Alex. Vilara

C-5 Ion Vinea ÎN CHESTIA DOMNIȘOAREI JUCĂL manuscris, 9 pagini

300-400


C-6 Camil Petrescu MANUSCRIS 4 PAGINI INEDITE - ”Sonet (Fabulă)” - 1912 - ”Cântec” - 1913 - ”Strofe de seară” - 1914 - ”Stanțe grave” - 1914

450-600

C-7

500-600

SCRISOARE ELIZA IONESCU BUZĂU - MAMA LUI URMUZ - CĂTRE TUDOR ARGHEZI cu un plic original ”Bilete de papagal” C-8

120-200

CARTE POȘTALĂ SAȘA PANĂ adresată soției sale Maria Binder, datată 1938

C-9

120-150

SCRISOARE ȘTEFAN ROLL adresată Margaretei Dinu, datată 1963, în plicul original

C - 10 Claude Sernet ENFIN, CES NEUF POÈMES tiraj limitat, exemplar numerotat; L'Imprimerie Union, Paris, 1949

120-200

C - 11 Ion Vinea PE MARGINEA VIEȚII - POEZIE MANUSCRIS cu adnotarea ”scrisă 24 iunie (1)’964” și semnată

190-250


C - 12

120-150

SCRISOARE ION PRIBEAGU ADRESATĂ LINEI WECHSLER C - 13

60-80

VICTOR BRAUNER 1903 - 1966 Graphik aus der Sammlung des Musée d'Art Moderne de Saint-Etienne; Raum Editions, Lyon, 1991

C - 14

180-250

REVISTA SBURĂTORUL, 1919 colegat - an 1, de la nr. 1 până la nr. 26

C - 15 N. D. Cocea VINUL DE VIAȚĂ LUNGA cu portret inedit de Marcel Iancu și cu ex-libris Tudor Arghezi; Editura Cultura Națională, București 1913

C - 16 REVISTA ADAM - AVANGARDĂ nr. 12 din 1929, nr. 3, 15 și 9 din 1930, nr. 42 și 44 din 1931, nr. 59 din 1933, nr. 70 din 1934, nr. 80, 83, 84 și 85 din 1935

100-150

99-200


C - 17 Tudor Arghezi HORE - VERSURI ediție princeps, exemplar numerotat; Fundația pentru literatură și artă ”Regele Carol II”, 1939

80-120

C - 18 Cicerone Teodorescu FOCUL DIN AMNAR poem cu un portret și șase planșe de Perahim, dedicat lui Tudor Arghezi; Monitorul Oficial, 1946

180-250

C - 19

130-200

SCHIȚE DE DON - 1916 personaje și moravuri de la începutul sec. XX, surprinse de caricaturistul I. Don; Atelierele Socec, București, 1916

C - 20

130-200

MONOGRAFIA LICEULUI GHEORGHE LAZĂR 1860 - 1935 cu prilejul împlinirii 75 de ani de la înființare; Institutul de Arte Grafice ”Luceafărul”, 1935

C - 21 Geo Bogza CÂNTEC DE REVOLTĂ, DE DRAGOSTE ȘI MOARTE cu ilustrații de Marcela Cordescu, exemplar numerotat; Fundația ”Regele Mihai I”, București, 1945

250-300


C - 22 Virgil Teodorescu SCRISOARE MANUSCRIS

90-150

C - 23 Lazăr Șăineanu DICȚIONAR UNIVERSAL AL LIMBEI ROMÂNE Editura Scrisul Românesc S.A., 1929

100-150

C - 24

110-150

2 CATALOAGE ALE EDITURII UNU cu desene de Victor Brauner și Jean David

C - 25 Geo Bogza POEMUL INVECTIVĂ cu amprentele digitale ale autorului, exemplarul 113/250; Editura UNU, 1933

350-500


C - 26 A. Zaremba DESCHIDERE cu un portret al autorului de S. Perahim, exemplarul 107/150; Editura UNU, 1933

C - 27 Saşa Pană RĂBOJUL UNUI MURITOR - STROFE BANALE tipărită în Atelierele ”Lupta”, București, 1926

160-180

60-80

C - 28 Moldov REPERTORIUL cu un portret de V. Brauner, tiraj de 213 exemplare; Editura UNU, 1935

80-100

C - 29 Ion Manolescu ODIHNA NEAGRĂ cu un portret de M. H. Maxy, exemplarul 101/200; Editura UNU, 1936

120-150

C - 30

320-350

CARTE POȘTALĂ MILITARĂ CAMIL PETRESCU CĂTRE TUDOR ARGHEZI din primul război mondial (1917) - raritate filatelică


D. Arta Plastica Artisti contemporani D-1 VERGIL COJOCARU (n. 1938 ) LA ȚARĂ ulei/P.F.L., semnat dreapta jos (T.A.P.)

500-600

56,5 x 57 cm D-2 ANGHEL VASILE SIMINIUC (n. 1949 ) CASE DIN JOLDEȘTI ulei/pânză, semnat dreapta jos în pastă; pe verso semnat, intitulat, datat 2012 (T.A.P.)

400-500

40 x 45 cm D-3 ION GRIGORE ( 1940-2016 ) OALA CU FLORI ALBE ȘI GALBENE ulei/pânză, semnat stânga jos; pe verso semnat, intitulat și datat 2013 (T.A.P.)

550-700

35 x 35 cm D-4 COSTIN NEAMȚU (n. 1939 ) ÎNSERARE pastel/hârtie, semnat, datat (19)91 dreapta sus (T.A.P.)

400-500

46,5 x 33 cm

D-5 TEODOR VESCU (n. 1958 ) CARNAVAL VENEȚIAN ulei/pânză, semnat, datat (20)13 stânga jos (T.A.P.)

45 x 38 cm

700-800


D-6 ŞTEFAN CÂLȚIA (n. 1942 ) LEGENDĂ litografie, exemplarul 61/77, semnat în monogram în câmpul compozițional spre stânga jos (T.A.P.)

750-800

66 x 45 cm

D-7 VIOREL NIMIGEANU (n. 1950 ) NATURĂ STATICĂ CU MĂȘTI ulei/carton, semnat stânga jos cu albastru (T.A.P.)

450-600

44 x 48,3 cm D-8 Dorel Petrehuș (n. 1957 ) NUD III acryl și ulei/lemn, semnat dreapta jos; pe verso intitulat și semnat (T.A.P.)

450-500

41 x 36,8 cm D-9 RADU DĂRÂNGĂ (n. 1944 ) PEISAJ CITADIN ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 29,5 x 39,5 cm

700-800

D - 10 ZAMFIR DUMITRESCU (n. 1946 ) FOTOLIU CU AMINTIRI ulei/carton, semnat, cod 135/12 dreapta jos (T.A.P.)

700-800

29,5 x 23 cm

D. Arta Plastica Grafica, acuarela


D - 12 ION IRIMESCU ( 1903-2005 ) PAGINĂ DE SCHIȚE pastă de pix negru/hârtie, semnat dreapta sus și pe mijlocul paginii spre dreapta, datat 1993 lateral stânga (T.A.P.)

300-400

20,7 x 14,5 cm D - 13 ION IRIMESCU ( 1903-2005 ) MELANCOLIE creioane colorate și carioca/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

200-300

21 x 14,5 cm D - 14 MARCEL GUGUIANU ( 1922-2012 ) PORTRET tuș cu penița/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

300-400

41,5 x 28,5 cm

D - 15 CONSTANTIN PILIUȚĂ ( 1929-2003 ) PĂPĂDII tuș/hârtie bej, semnat, datat 2000 stânga jos; pe verso dedicație olografă (T.A.P.)

300-500

20 x 29 cm D - 16 TRAIAN BRĂDEAN ( 1927-2013 ) PORTRETUL PICTORULUI TANASIS FAPPAS tuș/hârtie, semnat, datat 1997 dreapta jos, intitulat central, în partea de jos (T.A.P.)

24,5 x 21, 5 cm

300-400


D - 17 EVA CERBU SIEGLER ( 1924-2008 ) FEMEIE ÎN FOTOLIU creion, acuarelă și tempera/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

400-500

38 x 34 cm D - 18 HENRI H. CATARGI ( 1894-1976 ) TERASĂ creion și acuarelă/hârtie, semnat cu monogram, datat (19)38 stânga jos (T.A.P.)

400-500

24 x 30,8 cm D - 19 JEAN LEON COSMOVICI ( 1888-1952 ) VEDERE SPRE MARE acuarelă/hârtie, semnat, datat (1)929 dreapta jos (T.A.P.)

400-600

60 x 45 cm D - 20 ION PACEA ( 1924-1999 ) MARINĂ tempera/carton subțire, semnat dreapta jos (T.A.P.)

900-1000

45 x 62,5 cm D - 21 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) CASE ÎN ARDEAL creion și acuarelă/hârtie, semnat central jos (T.A.P.)

17,5 x 14 cm

300-350


D - 22 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) MAMA ȘI COPILUL pastel/hârtie colorată gri, semnat dreapta jos (T.A.P.) 29 x 36,5 cm

650-800

D - 23 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) DUBROVNIK acuarelă/hârtie, semnat, localizat și datat 1957 dreapta jos, cu ștampila artistului central în partea de jos; pe verso localizat, semnat și datat (T.A.P.) 22 x 30,5 cm

700-800

D - 24 SABIN BĂLAȘA ( 1932-2008 ) PORTRETUL LUI MILLWARD CLEM - AN IV grafit/hârtie; lucrarea are pe verso autentificarea olografă a lui Sabin Bălașa, cu datarea 1955 (T.A.P.)

300-350

16,2 x 11,7 cm D - 25 SABIN BĂLAȘA ( 1932-2008 ) PORTRETUL UNEI COLEGE cărbune/hârtie, semnat dreapta jos; lucrarea datează din perioada de început a maestrului (T.A.P.)

500-600

24,2 x 20,3 cm D - 26 GHEORGHE JUSTER ( 1902-1968 ) CIOBAN DIN SIBIU creion și acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 18,3 x 37,5 cm

300-400


D - 27 AUREL COJAN ( 1914-2005 ) INTERIOR CU FLOARE tuș și creion/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

250-400

20,5 x 27,5 cm D - 28 MARCEL CHIRNOAGĂ ( 1930-2008 ) CARITATEA acvaforte și acvatinta/hârtie, exemplar de artist, semnat dreapta jos sub imagine, intitulat stânga jos sub imagine (T.A.P.)

450-600

86,3 x 39 cm

D - 29 MARCEL CHIRNOAGĂ ( 1930-2008 ) SPERANȚA ȘI CREDINȚA acvaforte și acvatinta/hârtie, exemplar de artist, semnat dreapta jos sub imagine, intitulat stânga jos sub imagine (T.A.P.)

500-700

87,3 x 49,5 cm

D - 30 CORNELIU BABA ( 1906-1997 ) MAESTRUL ȘI SOȚIA acuarelă și tuș/hârtie, dedicat, semnat și datat (19)78 dreapta jos; pe verso dedicat rameurului P. Madar, semnat, localizat Pangratti și datat 29 nov. 1980 (T.A.P.) 23 x 14 cm

750-900


D - 31 D. SZILAGYI LA BIRT tuș sepia cu penița și laviu/hârtie, semnat, localizat București și datat 1921 dreapta jos (T.A.P.)

250-400

23 x 32 cm D - 32 IOSIF ISER ( 1881-1958 ) MODEL CU COBZĂ pastel/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 60 x 49,5 cm

3100-3500

D. Arta Plastica Pictura D - 33 PAUL UZUM ( 1911-? ) ÎN DELTĂ ulei/hârtie/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 39 x 48,6 cm

450-600

D - 34 STAVRU TARASOV ( 1883-1961 ) NATURĂ STATICĂ CU VAS ROMÂNESC ulei/carton, semnat dreapta jos; pe verso eboșă de ''Portret de femeie'' (T.A.P.)

400-500

43 x 28,7 cm

D - 35 DORU GHEORGHE IONESCU ( 1889-1988 ) IARNĂ PE CÂMP ulei/carton, semnat dreapta jos; necesită ușoară restaurare (T.A.P.)

45 x 62 cm

700-800


D - 36 GHEORGHE ZAMPHIROPOL DALL ( 18831951 ) NATURĂ STATICĂ CU FLORI ŞI CĂRŢI ulei/carton, semnat, datat 1922 stânga jos (T.A.P.)

400-700

50 x 40,5 cm D - 37 Luminița Tudor ( 1952-2007 ) MARINĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1100-1200

60,3 x 81 cm D - 38 GEORGETA VINTILESCU MARINESCU PEISAJ BUCUREȘTEAN ulei/carton, semnat, localizat, datat 1958 stânga jos (T.A.P.) 39,5 x 30 cm

400-500

D - 39 Ștefan Boca ( 1921-2002 ) IARNA ÎN PĂDURE ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

450-600

36,3 x 50 cm D - 40 EUGEN CHIROVICI ( 1898-1964 ) TOAMNĂ LA ȚARĂ ulei/carton, semnat stânga sus (T.A.P.)

38 x 65 cm

600-700


D - 41 LEON ALEXANDRU BIJU ( 1880-1970 ) VAS CU FLORI ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 61 x 48,5 cm

1100-1400

D - 42 LEON ALEXANDRU BIJU ( 1880-1970 ) GAROAFE ÎN ULCICĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

900-1300

49,5 x 68 cm D - 43 ION PANTELI STANCIU ( 1901-1981 ) PĂDURE TOAMNA ulei/carton, semnat stânga jos cu roșu (T.A.P.)

350-500

32,5 x 45,5 cm D - 44 DIMITRIE SERAFIM ( 1862-1931 ) LA POARTĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

600-700

32,8 x 40,8 cm D - 45 NICOLAE VERMONT ( 1866-1932 ) SCHIȚĂ PENTRU PORTUL CONSTANȚA ulei/carton, semnat, intitulat dreapta jos (T.A.P.)

40,5 x 20,5 cm

750-900


D - 46 HRANDT AVACHIAN ( 1900-1990 ) PEISAJ CU PLOPI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

900-1000

45 x 39 cm D - 47 FRANCISC BARTOK ( 1937-1987 ) IARNĂ ÎN TÂRGUL IAȘIULUI ulei/pânză, semnat și datat (19)80 dreapta jos (T.A.P.)

350-400

36 x 55,3 cm D - 48 RUDOLF NEGELY ( 1883-1950 ) BĂRCI LA VENEȚIA ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

650-800

40 x 50,5 cm D - 49 JENIȚA (EUGENIA) GHIGA BULBUC ( 19011979 ) BUCHETUL ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

350-500

42,7 x 74,7 cm D - 50 Ghenea BUJORI ÎN VAS ROMÂNESC ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 48 x 39 cm

300-400


D - 51 AUREL BĂEȘU ( 1896-1928 ) COPACI ÎN LUNCĂ ulei/pânză, semnat, datat 1916 stânga jos (T.A.P.)

1000-1200

21 x 28 cm D - 52

550-600

LECTURĂ ulei/pânză, nesemnat; perioadă interbelică (T.A.P.)

44 x 59 cm D - 53 MIHAI CĂMĂRUȚ ( 1904-1981 ) NUD ulei/pânză, semnat dreapta jos; lucrarea are marginile consolidate și șasiul schimbat (T.A.P.) 85 x 55,4 cm

1100-1300

D - 54 HENRI H. CATARGI ( 1894-1976 ) NATURĂ STATICĂ CU PIPĂ ulei/pânză, semnat, datat 1936 stânga jos; pe cartonul de protecție semnat, datat, intitulat (T.A.P.)

3300-3800

50 x 64,5 cm D - 55 DIMITRIE SERAFIM ( 1862-1931 ) ÎNAINTE DE PLOAIE ulei/pânză, semnat dreapta jos cu roșu (T.A.P.)

24,5 x 36 cm

600-800


D - 56 Petre Ștefănescu Prahova PEISAJ ulei/carton, semnat, datat 1934 dreapta jos; autorul a expus la S.O. din 1943 (T.A.P.)

350-500

24,5 x 34,5 cm D - 57 IOSIF STEURER ( 1885-1971 ) ÎNSERARE ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

350-500

27,5 x 41,5 cm D - 58 SPIRU VERGULESCU ( 1934-2007 ) PORTRETUL COLECȚIONARULUI IACOB ulei/P.F.L., semnat și datat I. 1979 stânga jos, cu însemnare olografă semnată dreapta jos (T.A.P.)

900-1000

60,5 x 47,5 cm D - 59 APOSTOL MĂNCIULESCU ( 1887-1962 ) SMĂRĂNDIȚA ulei/carton, semnat dreapta sus (T.A.P.) 69,5 x 49,3 cm

450-500

D - 60 ION CRISTIAN POPESCU (PIC) BUCHETUL ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

350-400

33,8 x 30,6 cm


D - 61 VALENTIN POPA ( 1940-2010 ) ȚĂRĂNCUȚĂ CU BASMA ulei/carton, semnat și datat 1968 lateral dreapta cu albastru (T.A.P.) 31,5 x 26,5 cm

450-600

D - 62 RICHARD MEINL MAYOL ( 1896-1972 ) BOBOCEI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

350-400

25 x 32,5 cm D - 63 VALENTIN POPA ( 1940-2010 ) FLOAREA SOARELUI ulei/pânză, nesemnat; lucrarea provine din colecția familiei (T.A.P.) 64,5 x 54 cm

500-600

D - 64 Jolan Szilagyi ( 1895-1951 ) NATURĂ STATICĂ CU CAFETIERĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 67,7 x 54,7 cm

400-500

D - 65 Ferenc Krutsay ( 1868-1924 ) NATURĂ STATICĂ CU VASE DE CERAMICĂ ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

450-600

41 x 45 cm D - 66 Otto Matzek (n. sec XX ) NATURĂ STATICĂ ulei/pânză/carton, semnat stânga sus (T.A.P.) 18,5 x 22,5 cm

300-400


D - 67 EUGEN POPA ( 1919-1997 ) CRĂIȚE ÎN VAS DE LUT ulei/P.F.L., semnat, datat (19)90 dreapta jos (T.A.P.)

350-500

49,5 x 44,3 cm D - 68 VASILE VARGA ( 1921-2005 ) LECTURĂ ulei/pânză, semnat, dedicat, localizat Berlin, datat 2 august (19)89 dreapta sus (T.A.P.) 80 x 60 cm

700-900

D - 69 THEODOR CATELIU ( 1855-? ) FLORI ALBE ȘI ROȘII ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 57,5 x 48,7 cm

750-900

D - 70 JEAN CHELLER ( 1911-1952 ) NATURĂ STATICĂ CU FLORI ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

1600-1800

28,5 x 37,5 cm D - 71 ION MIREA ( 1912-1987 ) LA MARGINEA ORAȘULUI ulei/carton, semnat stânga jos; pe verso ”Natură statică” (T.A.P.) 34,8 x 50 cm

1600-2000


D - 72 ARTHUR (GARGUROMIN) VERONA ( 18681946 ) COPII ÎN PĂDURE ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

2200-2400

41 x 50 cm D - 73 GHEORGHE ZAMPHIROPOL DALL ( 18831951 ) IARNĂ GREA ulei/carton, semnat și datat 1923 stânga jos (T.A.P.) 33,3 x 46,5 cm D - 74 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872-1944 ) CRINI ulei/pânză, semnat dreapta sus (T.A.P.)

600-700

4500-6000

70 x 62,5 cm D - 75 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872-1944 ) PE ÎNSERAT ulei/pânză, semnat și datat 1912 stânga jos (T.A.P.)

1900-2500

49 x 36,3 cm

D - 76 DUMITRU GHIAȚĂ ( 1888-1972 ) PEISAJ DE IARNĂ ÎN BUCUREȘTI ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

46,5 x 38,2 cm

3300-3500


D - 77 ADAM BĂLȚATU ( 1889-1979 ) MARGINE DE PĂDURE ulei/carton, semnat și datat 1919 dreapta jos (T.A.P.)

2200-2500

35 x 47,2 cm D - 78 MIRCEA OLARIAN ( 1898-1985 ) ÎN LUNCĂ ulei/pânză/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 35,5 x 46,7 cm

800-900

D - 79 GEORGE ȘTEFĂNESCU ( 1914-2007 ) FETIȚĂ ÎN COSTUM POPULAR ulei/placaj, dublu semnat dreapta sus și dreapta jos; pe verso semnat și datat 1983 (T.A.P.) 24 x 24,5 cm

300-400

D - 80 CORNELIU BABA ( 1906-1997 ) PORTRETUL DOAMNEI GRAPPA ulei/carton, semnat și datat (19)44 dreapta jos; pe verso intitulat, semnat și datat (19)44 (T.A.P.) 47 x 35 cm

D - 81 OCTAV ANGHELUȚĂ ( 1904-1979 ) DUPĂ PLOAIE ulei/carton, semnat și datat (1)949 dreapta jos (T.A.P.) 25,5 x 34,8 cm D - 82 CAMIL RESSU ( 1880-1962 ) VORBE DE TAINĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 66 x 50 cm

5500-7000

700-800

18000-22000


D - 83 SEVER BURADA (BURADESCU) ( 1896-1968 ) FETIȚĂ ÎN ROZ ulei/carton, semnat lateral dreapta (T.A.P.) 27,5 x 33 cm D - 84 MARIUS BUNESCU ( 1881-1971 ) BĂRCI LA MALUL MĂRII ulei/carton, dublu semnat dreapta jos (T.A.P.)

350-400

1700-2000

40 x 49,5 cm D - 85 SPIRU VERGULESCU ( 1934-2007 ) STRADĂ ÎN SIGHIȘOARA ulei/pânză, semnat, datat (19)97 stânga jos cu roșu (T.A.P.)

73 x 60 cm

1600-2000

Profile for Gold Art

116  

116  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded