__MAIN_TEXT__

Page 1

C. Carte/manuscris Carte C-1 Mihai Eminescu POESII ediția Titu Maiorescu ( a VII.a), cu ex-libris T. Arghezi; Editura Librăriei Socec &Comp., București, 1895

550-700

C-2 Tudor Arghezi ICOANE DE LEMN ediție princeps, cu dedicație autografă; Editura ”Naționala”, S. Ciornei, 1929

100-200

C-3 Alexandru Vlahuță POESII VECHI ȘI NOUE ediția a IIIa; Editura Librăriei H. Steinberg, București, 1894

50-80

C-4 Gala Galaction LA RĂSPÂNTIE DE VEACURI ediție princeps, cu dedicație pentru profesorul I. Negoescu; Cultura Națională, București, 1936

40-80


C-5

90-150

2 ABECEDARE - partea I-a, 1911-1912; - partea II-a, 1913-1914, provin din biblioteca Gala Galaction; Editura Librăriei H. Steinberg, București

C-6

130-200

CEASLOV "Acum întru acest chip tipărit subt stăpînirea Prealuminatului și prea Înălțatului Împărat al Austriei, Franz Josif"; conține ex-libris T. Arghezi, provine din biblioteca Gala Galaction. Sibiu, În Tipografia lui Gheorghie de Klazius, 1859

C-7

300-400

CATEHISMUL MIC "Pentru trebuința Pruncilor celor ne-uniți românești din toată Sf. Scriptură cules"; cu ex-libris T. Arghezi, provine din biblioteca Gala Galaction, Sibiu, 1774

C-8 AUREL JIQUIDI ( 1896-1962 ) MICA PUBLICITATE cu dedicație pentru T. Arghezi, cu ex-libris T. Arghezi, 1931

C-9 Macarie Ieromonahul IRMOLOGHION provine din biblioteca Gala Galaction; Viena, 1823

80-100

300-400


C - 10

500-600

BILETE DE PAPAGAL seria a IV.a, unica serie completă (48 numere) de la nr. 1, din 16 dec. 1944 până la nr. 48 din 15 februarie 1945. Apariție zilnică, sub format de ziar, cu 2 pagini. Conține și 3 afișe.

C - 11

350-500

ALBUM CASTEL PELEȘ 1883-1933 exemplar bilingv român-francez, cu dedicația lui Al. Tzigara Samurcaș pentru Mitzura și Baruțu Arghezi, conține ex-libris Arghezi

C - 12 Gh. M. Cantacuzino PALAIS DE LA BANQUE CHRISSOVELONI DE BUCAREST mapă cu text și 64 de planșe, prefațate de G. Gromont, Paris, 1929; cu dedicația lui G. M. Cantacuzino pentru T. Arghezi, și cu ex-libris Tudor Arghezi

C - 13

1100-1300

50-70

REVISTA CARICATURA director Ion Sava, numerele de la 1 la 4 din 1928

C - 14 DRĂGUȚESCU - CATALOGO DELLE OPERE 1937 - 1959 cu dedicație pentru Mitzura Arghezi; Società Accademica Romena-Roma

130-150


C - 15 Tudor Arghezi CUVINTE POTRIVITE ediție aniversară, exemplarul 43; s-au tipărit 85 de exemplare, nepuse în comerț. Editura pentru literatură, 1965

350-400

C - 16 Gala Galaction NOTE DIN ITALIA 12 pagini de manuscris

250-300

C - 17 Adrian Maniu COLINDĂ DE CRĂCIUN 5 pagini de manuscris

120-150

C - 18

60-90

SCRISOARE EMIL GÂRLEANU CĂTRE MIHAIL DRAGOMIRESCU DIN 1910

C - 19 SCRISOARE CONSTANTIN VICȘOREANU CĂTRE ARMAND CĂLINESCU DIN 1928

60-90


C - 20

130-150

3 SCRISORI VAIDA VOIEVOD 2 adresate lui Nicolae Titulescu, datate 1932 și 1 către dl Lugoșianu din 1927

C - 21

50-60

SCRISOARE EMIL BOTA CĂTRE ELENA GALACTION DIN 1931

C - 22

60-80

SCRISOARE ION AGÂRBICEANU CĂTRE GALA GALACTION DIN 1957

C - 23

90-120

SCRISOARE TITU MAIORESCU CĂTRE TRANDAFIR DJUVARA DIN 1909

C - 24 Tudor Arghezi HORE ediție princeps; Fundația Regele Carol II, 1939

30-50

C - 25

60-70

3 REVISTE UMORISTICE INTERBELICE - revista ” Furnica” - 60 numere; - revista ”Pițigoi” - 2 numere; - revista ” Încotro” - 1 număr


C - 26

65-80

6 VOLUME CU AUTOGRAFE oferite de: Virgil Teodorescu (lui Grigore Hagiu), Romulus Vulcănescu (lui Mihu Vulcănescu), Geo Bogza (lui Iosif Conta), Ștefan Augustin Doinaș, Nina Cassian (lui Radu Aznavorian) și Otilia Cazimir

C - 27 N. Țăranu 35 DESENE ORIGINALE ETNOGRAFICE însoțite de fișe de specialitate; provin din colecția Romulus Vulcănescu

C - 28

300-400

55-70

SCRISOARE OTILIA CAZIMIR manuscris în plicul original C - 29

60-70

2 MANUSCRISE MONICA ȘI CORNELIA PILLAT 4 pagini

C - 30

60-70

2 POEZII ÎN MANUSCRIS DE VIRGIL TEODORESCU

C - 31 2 POEZII ÎN MANUSCRIS DE DANIEL TURCEA

60-70


C - 32 Cezar Petrescu OMAGIU LUI MIHAIL SADOVEANU LA 80 DE ANI 7 pagini de manuscris și un plic cu dedicație Cezar Petrescu

C - 33

110-120

55-70

MANUSCRIS MIRCEA HORIA SIMIONESCU 3 pagini, semnat cu inițiale, în plicul original

C - 34

40-50

BULETINUL SĂPTĂMÂNII colegat din anii 1938-1939

C - 35

25-30

REVISTA LUMEA 13 numere din anii 1924 - 1925

C - 36 MANUSCRIS SAȘA PANĂ traducere și exegeză din Kafka, 16 pagini

160-180


C - 37

70-90

5 FOTOGRAFII CU PETRACHE LUPU 2 dintre ele cu semnătura sa pe verso

C - 38

60-70

3 EXEMPLARE BIBLIOFILE cu coperți originale: - Iuliu I. Roșca: ”Lăpușneanu Domnul Moldovei”, 1887, cu dedicație către G. Sion și autograf; - Iuliu I. Roșca: ”Fata de la Cozia”, 1887, cu dedicație către G. Sion și autograf; - Mihaiu de Bonacchi: ”Poezii”, 1891

C - 39

90-100

8 VOLUME DE CRITICĂ LITERARĂ cu autografele autorilor: Anita Boshe către Barbu Brezianu, Șerban Cioculescu, Alexandru Paleologu, Pascal Bentoiu, Ovid. S. Crohmălniceanu, Zoe Dumitrescu Bușulenga, Sergiu Al. George, Gabriel Dimisianu către Rodica Sfințescu C - 40 Mihai Eminescu POESII ediție bibliofilă realizată pe hârtie manuală, în tiraj de 200 de exemplare; volum însoțit de 6 gravuri originale realizate de Marcel Chirnoagă, numerotate și semnate în creion de către autor

C - 41 3 MANUSCRISE semnate de : Zaharia Stancu (pe verso text dactilografiat, semnat Geo Bogza), Grigore Hagiu și Gheorghe Tomozei

600-700

50-70


C - 42

200-300

4 VOLUME CU DEDICAȚIE - Dimitrie Stelaru: ”Noaptea geniului” cu dedicație către Margareta Panait Istrati din 1942; - Aron Cotruș: ”Mâine” cu dedicație către Panait Istrati din 1928; - Gaby Michailescu: ”Culise și reflectoare” cu dedicație către Alex. Talex din 1938; - Virgil Gheorghiu: ”Curent continuu” cu dedicație către dna Panait Istrati din 1968 C - 43 Goethe FAUST - EINE TRAGÖDIE ediție bibliofilă liliputană tipărită cu ocazia Târgului internațional de carte, Leipzig, 1965; Tipografia Horst Erich Wolter, legătură de artă H. Sperling

C - 44

110-130

85-100

2 DOCUMENTE CONSTANTIN NOICA - scrisoare manuscris destinată de Constantin Noica scriitorului Iordan Chimet; - fotografie de la înmormântarea lui Constantin Noica (Păltiniș, 06.12.1987)

C - 45

220-300

DOCUMENTE NICOLAE STEINHARDT - manuscris - fragment din ”Cartea prietenilor mei”, referitor la Nicu Steinhardt; - felicitare trimisă de N. Steihardt lui Iordan Chimet în 1987; - 4 fotografii inedite reprezentându-l pe N. Steinhardt C - 46 3 SCRISORI ȘI O CARTE POȘTALĂ DE MIRON RADU PARASCHIVESCU expediate scriitorului Iordan Chimet; conține și un material cenzurat din ”România noastră” de Miron Radu Paraschivescu

120-150


C - 47

120-140

SCRISOARE CĂTRE SCRIITORUL IORDAN CHIMET expediată de președintele statului Senegal, Léopold Sédar Senghor, cu semnătura președintelui, expediată pe 5 martie 1977

C - 48 GEORGE (GHEORGHE) TOMAZIU ( 1915-1990 ) FILE ȘI SEMNE - PROIECT DE CARTE - 1 copertă linogravură/hârtie japon, semnat, datat 13 iunie (19)34 stînga jos sub imagine cu creionul: 19,5 x 11,5 cm; - 11 ilustrații linogravură/hârtie japon ocru, nesemnate: 23 x 6,5 cm

800-900

D. Arta Plastica Artisti contemporani D-1 RODICA ANCA MARINESCU (n. 1937 ) FAMILIA ulei/pânză, semnat stânga jos cu roșu, semnat cu inițiale dreapta jos; pe verso etichetă de autor cu datarea 1964 (T.A.P.)

900-1000

97 x 79 cm D-2 RODICA ANCA MARINESCU (n. 1937 ) CULORILE PRIMĂVERII pastel/carton subțire, semnat și datat 2013 dreapta jos (T.A.P.)

57 x 41 cm

400-600


D-3 Cornelia Ionescu Drăguşin (n. 1939 ) VENEȚIA ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

600-700

60 x 40 cm

D-4 LIVIU SUHAR (n. 1943 ) FAMILIE ulei/pânză, semnat, datat (19)98 stânga sus; pe șasiu intitulat și semnat (T.A.P.)

1000-1500

54,5 x 65 cm D-5 SORIN ILFOVEANU (n. 1946 ) FLORI acryl/pânză, semnat, datat 2004 central pe latura de sus; pe verso semnat, intitulat și dedicat (T.A.P.)

1700-2000

54,5 x 49,5 cm D-6 MĂRIUCA (MARIA EMILIA) OTETELEȘANU (n. 1949 ) VINE CIRCUL ulei/pânză, semnat dreapta jos, datat 2008 stânga jos (T.A.P.)

500-600

40 x 60 cm D-7 RADU DĂRÂNGĂ (n. 1944 ) PEISAJ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

39 x 39 cm

700-800


D-8 IOAN IACOB (n. 1954 ) FRUCTE ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

300-500

24 x 30 cm D-9 AUREL NEDEL ( 1930-2014 ) PRIMĂVARĂ LA VAIDENI ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

700-800

37,5 x 45,5 cm D - 10 ZAMFIR DUMITRESCU (n. 1946 ) FOTOLIUL DIN GRĂDINĂ ulei/carton, semnat, cod 3513 stânga jos (T.A.P.) 19,5 x 21 cm

700-900

D - 11 ŞTEFAN CÂLȚIA (n. 1942 ) PAGINĂ PENTRU A II-A CARTE acvaforte și acvatinta/hârtie, semnat, datat 1988 în câmpul compoziției, semnat și datat 1989 dreapta jos sub cuvetă, intitulat central sub cuvetă, cu dedicație olografă și datare 1990 (T.A.P.)

700-800

34 x 61 cm D - 12 VIOREL MĂRGINEAN (n. 1933 ) COVOR ulei/pânză, semnat, datat 1998 stânga jos, redatat 2004 dreapta jos (T.A.P.) 41 x 32,5 cm

700-900


D. Arta Plastica Sculptura D - 13 BORIS CARAGEA ( 1906-1982 ) NUD AȘEZAT gips patinat, semnat în spate, lateral stânga (T.A.P.)

300-500

h = 24 cm

D - 14 OSCAR SPÄETHE ( 1875-1944 ) PE GÂNDURI bronz turnat și patinat, semnat în spate spre dreapta (T.A.P.) h = 28,5 cm

1300-1400

D. Arta Plastica Grafica, acuarela D - 15 EUGEN CRĂCIUN ( 1922-2001 ) NOAPTE LA ROMA tehnică mixtă (ceracolor, pastel)/carton subțire, semnat ”Eugen”, localizat Roma, datat (19)68 dreapta jos; lucrarea este reprodusă în vol. I al albumului ”Eugen Crăciun - O nouă direcție în arta românească”, pag. 19 (T.A.P.) 52,2 x 32 cm

500-600

D - 16 AUREL JIQUIDI ( 1896-1962 ) PENSIONAR tuș laviu și acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

400-500

27,5 x 21,5 cm


D - 17 AUREL JIQUIDI ( 1896-1962 ) INTERIOR creion, tuș, pastel și guașă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

700-800

35 x 28 cm D - 18 AUREL JIQUIDI ( 1896-1962 ) PRIETENI LA BIRT creion, tuș și guașă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

600-700

26,5 x 19,5 cm

D - 19 AUREL JIQUIDI ( 1896-1962 ) PE GÂNDURI tuș laviu și pastel/hârtie, semnat, datat (19)35 dreapta jos (T.A.P.)

500-600

22 x 18 cm D - 20 PAUL NEAGU ( 1938-1994 ) CROCHIU cărbune/hârtie, semnat și datat 1961 central în partea de jos (T.A.P.) 46 x 32 cm

D - 21 IOSIF ROSENBLUT ( 1894-1975 ) LA TÂRG tempera/hârtie, semnat, datat (1)938 dreapta jos (T.A.P.)

18,5 x 27 cm

1400-1500

350-400


D - 22 ION MUSCELEANU ( 1903-1997 ) COPACI LA MOGOȘOAIA creion și acuarelă/hârtie, semnat, datat (1)973 stânga jos (T.A.P.)

250-400

36,5 x 46 cm D - 23 HENRI H. CATARGI ( 1894-1976 ) PĂDURE tuș, creion și acuarelă/hârtie, dublu semnat cu roșu și cu tuș, datat (19)58 stânga jos (T.A.P.)

450-500

49,5 x 31,5 cm

D - 24 HENRI H. CATARGI ( 1894-1976 ) TEMPLUL LUI HERCULE - AGRIGENTA acuarelă și sanguină/hârtie, semnat, datat (19)69 stânga jos (T.A.P.)

450-600

37,5 x 52,5 cm D - 25 CORNELIU PETRESCU ( 1924-2009 ) FILATELISTUL tehnică mixtă/hârtie, semnat, datat (19)99 dreapta jos (T.A.P.)

400-500

23,8 x 19,5 cm D - 26 JEAN ALEXANDRU STERIADI ( 1880-1956 ) AUTOPORTRET creion, creioane colorate și tuș/hârtie; lucrarea provine din colecția Petre Oprea și a participat la expoziția ”Jean Al. Steriadi” de la Muzeul Național de Artă, 1999 (T.A.P.)

18,5 x 13 cm

500-600


D - 27 RODICA MANIU ( 1892-1958 ) STÂNCI LA CALIACRA acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

600-800

32 x 49,2 cm D - 28 ION ALIN GHEORGHIU ( 1929-2001 ) COMPOZIȚIE carioca, creion și tempera/hârtie, semnat, datat (19)92 stânga sus (T.A.P.)

250-350

19,5 x 14,5 cm D - 29 PAUL MOLDA ( 1884-1955 ) SCENĂ RELIGIOASĂ - SCHIȚĂ DE FRESCĂ acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

200-300

40,5 x 29 cm

D - 30 THEODOR PALLADY ( 1871-1956 ) LECTURĂ creion şi acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos; lucrarea provine din colecţia Yvonne Dinopol Pallady - nepoata artistului (T.A.P.)

700-1000

17,8 x 13,5 cm D - 31 AUREL BĂEȘU ( 1896-1928 ) PRINȚESA GHICA pastel/hârtie colorată gri, semnat și datat 1924 dreapta jos (T.A.P.)

65 x 51,5 cm

800-900


D - 32 NICOLAE GRANT ( 1868-1950 ) PRIMĂVARĂ PE ALEE acuarelă/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

500-600

44,5 x 48 cm D - 33 Sterie Becu ( 1882-1970 ) LA FÂNTÂNĂ acuarelă/hârtie, semnat, datat 1927 dreapta jos (T.A.P)

250-300

36 x 26 cm

D - 34 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) FEREASTRĂ LA MARE creion și acuarelă/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

400-500

32 x 29,5 cm D - 35 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) PEISAJ guașă/hârtie, semnat, localizat Batumi, datat (19)86 dreapta jos (T.A.P.)

400-500

31,2 x 35 cm D. Arta Plastica Pictura D - 36 IOAN ISAC ( 1885-1950 ) PARFUM DE TOAMNĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

49,5 x 60 cm

550-700


D - 37 NICOLAE I. (NICOLA) ALEXANDRESCU ( 18841957 ) PEISAJ ITALIAN ulei/lemn, semnat, datat (1)929 stânga jos; pe verso semnat, localizat și datat 1929 (T.A.P.)

400-500

17,5 x 25,8 cm D - 38 NICOLAE I. (NICOLA) ALEXANDRESCU ( 18841957 ) CASE LA SĂRĂȚEANCA ulei/placaj, semnat, datat 1943 stânga jos (T.A.P.)

400-500

17,5 x 25,8 cm D - 39

450-600

VIOLONISTUL ulei/pânză; lucrarea a fost restaurată și are marginile consolidate; perioadă interbelică (T.A.P.) 55 x 41,5 cm

D - 40 EUGENIA FILOTTI ATANASIU ( 1880-1968 ) CĂLȚUNAȘI ulei/carton, semnat, datat 1922 stânga jos cu roșu (T.A.P.)

500-600

40 x 34,5 cm D - 41 DORU GHEORGHE IONESCU ( 1889-1988 ) FÂNTÂNĂ LA MARGINEA SATULUI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

29 x 40 cm

500-600


D - 42 GHEORGHE IONESCU ( 1912-1990 ) CLOPOȚEI ulei/pânză/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

500-600

38,7 x 32,7 cm D - 43 ELENA VAVILYNA ( 1901-1971 ) FLORI ÎN VAS ALBASTRU ulei/carton, semnat stânga jos cu roșu (T.A.P.)

350-500

41 x 32,5 cm

D - 44 IOSIF STEURER ( 1885-1971 ) ÎNAINTEA FURTUNII ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

350-500

19 x 20 cm D - 45 IOSIF STEURER ( 1885-1971 ) PEISAJ DE IARNĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 59,5 x 93,5 cm D - 46 IOAN PAPAZOGLU ( 1904-1988 ) PEISAJ ulei/carton, semnat și datat (1)938 dreapta jos; lucrarea a participat la Expoziția personală de la sala ”Universul” (T.A.P.) 69,5 x 49,5 cm

1400-1600

600-700


D - 47 VALENTIN HOEFLICH ( 1910-1997 ) VAS CU TUFĂNELE ulei/carton, semnat, datat (1)943 stânga jos (T.A.P.)

700-800

54 x 49 cm D - 48 BRĂDUȚ COVALIU ( 1924-1991 ) ȚĂRAN DIN ȚARA LĂPUȘULUI ulei/carton, semnat și datat 1961 dreapta sus; pe verso semnat și intitulat (T.A.P.)

800-1000

72 x 54,2 cm D - 49 Simion Crăciun ( 1956-2013 ) PRIVIRE PESTE ORAȘ ulei/pânză, semnat pe latura stângă în partea de sus cu alb (T.A.P.)

600-700

54 x 65 cm D - 50 SEVER BURADA (BURADESCU) ( 1896-1968 ) AUTOPORTRET ulei/pânză, semnat și datat 19.VII.(1)915 central dreapta; lucrarea provine din colecția familiei artistului (T.A.P.) 51 x 36,5 cm

600-800

D - 51 SEVER BURADA (BURADESCU) ( 1896-1968 ) PORTRET DE TÂNĂRĂ ulei/pânză/carton, semnat central dreapta; lucrarea provine din colecția familiei artistului și este reprodusă în albumul ”Viața și opera pictorului Sever Burada” de T. Octavian, pag. 22 (T.A.P.)

500-700

48,5 x 37 cm (în tondo)


D - 52 STOICA DUMITRESCU ( 1886-1956 ) POPAS IARNA ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

700-800

40,5 x 75 cm D - 53 STOICA DUMITRESCU ( 1886-1956 ) CIOBĂNAȘ CU TURMĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

600-700

38 x 53 cm D - 54 ION MURARIU ( 1922-2012 ) FLORI ALBE ÎN VAS DE LUT ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

300-400

31 x 24 cm

D - 55 TRAIAN BRĂDEAN ( 1927-2013 ) ULCICĂ DE LUT ulei/pânză, semnat dreapta sus (T.A.P.)

600-800

21 x 27 cm D - 56 JENIȚA (EUGENIA) GHIGA BULBUC ( 19011979 ) VENEȚIA ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

44,5 x 34,5 cm

350-500


D - 57 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872-1944 ) UN BUCHET DE LILIAC ulei/pânză, semnat, datat 1932 dreapta sus (T.A.P.)

4200-5000

57 x 82,5 cm D - 58 COSTACHE AGAFIȚEI ( 1909-2002 ) PORTRET ÎN PEISAJ ulei/pânză, semnat, datat 1933 stânga jos cu negru (T.A.P.)

500-800

41 x 32,3 cm D - 59 GHEORGHE TEODORESCU ROMANAȚI ( 18911980 ) TRANDAFIRI ALBI ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

600-800

36.5 x 48.5 cm D - 60 LILI PANCU ( 1908-2004 ) TÂNĂRĂ CU BLUZĂ ALBĂ ulei/carton, semnat, datat 1986 dreapta jos (T.A.P.)

800-1000

70 x 50 cm

D - 61 OTTO BRIESE ( 1889-1963 ) PE MASĂ ÎN BUCĂTĂRIE ulei/carton, semnat dreapta jos, datat 1946 stânga jos (T.A.P.)

27 x 41 cm

600-900


D - 62 APOSTOL MĂNCIULESCU ( 1887-1962 ) FATĂ ÎN INTERIOR ulei/carton, semnat dreapta sus (T.A.P.)

800-900

68,5 x 50 cm

D - 63 Titina Călugăru Căpitănescu ( 1911-1973 ) NATURĂ STATICĂ CU FRUCTE ulei/carton, semnat dreapta sus (T.A.P.) 32 x 41,5 cm

900-1200

D - 64 SORIN IONESCU ( 1913-1999 ) COMPOZIȚIE FLORALĂ ulei/P.F.L., semnat dreapta jos (T.A.P.)

800-1000

52,7 x 40,7 cm

D - 65 D. SZILAGYI LUCRĂRI PERECHE ulei/placaj, semnate dreapta jos cu negru; - ''Femeie cu copil'', 24,4 x 18,7 cm - ''Lăutari'', 24,5 x 19 cm (T.A.P.)

500-600

D - 66 GHEORGHE SÂRBU ( 1883-1955 ) PESCARI LA ȚARĂ ulei/carton, fragment de semnătură dreapta jos (T.A.P.)

700-800

44,8 x 53,8 cm D - 67 IACOB BRUJAN ( 1898-1984 ) PORTRET DE ȚĂRAN ulei/carton, semnat, datat 1965 dreapta jos (T.A.P.)

18,5 x 17 cm

500-600


D - 68 IACOB BRUJAN ( 1898-1984 ) PEISAJ DE IARNĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

300-400

13,5 x 15,5 cm D - 69 GABRIEL ȘTEFĂNESCU AREPHY ( 1903-1975 ) DRUM ÎN PĂDURE ulei/pânză/carton, semnat, datat 1960 stânga jos (T.A.P.) 35 x 43,5 cm

600-800

D - 70 BOGDAN STIHI ( 1929-2009 ) NATURĂ STATICĂ ulei/carton, semnat dreapta sus cu monogram; pe verso semnat și datat 1956 (T.A.P.)

300-400

34,5 x 35 cm D - 71 RODICA LAZĂR ( 1931-2009 ) PEISAJ - PE CHEIUL DÂMBOVIȚEI ulei/pânză, semnat și datat (19)77 dreapta jos (T.A.P.) 50,5 x 56 cm

1100-1300

D - 72 SPIRU CHINTILĂ ( 1921-1985 ) PORTUL CONSTANȚA ulei/carton, semnat și datat (19)70 stânga jos (T.A.P.)

800-1000

36,5 x 60,5 cm


D - 73 GRIGORE MANEA ( 1885-? ) DRUM LÂNGĂ CETATE ulei/carton, semnat stânga jos cu brun (T.A.P.)

700-800

47,5 x 34 cm

D - 74 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) MOȘ ILIE ulei/carton P.F.L., semnat stânga jos cu brun, în pastă (T.A.P.)

1700-2000

49,8 x 32,2 cm

D - 75 LEON ALEXANDRU BIJU ( 1880-1970 ) RUGĂCIUNEA ulei/carton, semnat dreapta jos cu roșu (T.A.P.)

900-1200

30 x 24,5 cm

D - 76 NICOLAE ( MIHAI, MIKLOS ) CHIRILOVICI ( 1910-1993 ) LA FÂNTÂNĂ ulei/carton subțire, semnat stânga jos (T.A.P.) 43,5 x 53 cm D - 77 RAUL EGON LEBEL ( 1907-2006 ) NATURĂ STATICĂ CU MUȘCATE ulei/carton, semnat, datat (1)942 stânga sus; pe verso eboșă ”Natură statică” (T.A.P.)

70 x 50 cm

600-900

1300-1700


D - 78 MIRCEA CIOBANU ( 1950-1991 ) VENEȚIA ulei/pânză, semnat stânga sus; lucrarea a fost achiziționată din atelierul artistului (T.A.P.) 54,5 x 46,5 cm

3300-4000

D - 79 MIHAI CISMARU ( 1943-2003 ) NATURĂ STATICĂ ulei/pânză, semnat, datat 2001 dreapta jos (T.A.P.)

1100-1300

27,5 x 34 cm D - 80 Nicolae Dărăscu ( 1883-1959 ) AMIAZĂ LA BALCIC ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 44,6 x 59,5 cm D - 81 CONSTION (CONSTANTIN IONESCU) ÎN OGRADĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 12,5 x 18 cm D - 82 LEON VIORESCU ( 1886-1936 ) PEISAJ CU SAT ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

20000-26000

300-350

1600-2000

49,5 x 64,5 cm D - 83 MARCEL IANCU ( 1895-1984 ) MENORĂ ȘI ȘOFAR ulei/carton, semnat stânga jos; lucrarea este achiziționată de la Casa de licitații MatsArt, Israel (T.A.P.)

32 x 50 cm

3300-4000


D - 84 NICOLAE TONITZA ( 1886-1940 ) NUD ulei/pânză, semnat, datat 1933 dreapta sus cu brun, înrămare originală; lucrarea provine din colecția Constantin Baraschi, a participat la ''Expoziția celor patru'', martie, 1933 și este reprodusă în catalogul expoziției ''N.N.Tonitza'' de la Muzeul de artă al R.P.R., 1964, cat. 209, pag.118 (T.A.P.)

42000-50000

40 x 30 cm D - 85 Iulian Olariu ( 1922-1991 ) COMPOZIȚIE ulei/pânză în ramă originală, semnat cu monogram și datat (19)75 stânga jos; pe ramă semnat și datat. Lucrarea este reprodusă în revista ”Cultura”, nr. 46, 2011 (T.A.P.)

1300-1700

68,5 x 87,5 cm D - 86 EUGEN GÂSCĂ ( 1908-1989 ) IELE ulei/pânză, semnat, datat (19)84 dreapta jos; provine din colecția familiei (T.A.P.)

800-900

41 x 33,3 cm D - 87 GEORGE CATARGI ( 1894-1963 ) MARINĂ ulei/carton subțire, semnat, datat (18)91 dreapta jos (T.A.P.)

1000-1200

49 x 69 cm D - 88 PEISAJ LA BALCIC ulei/carton, semnat stânga jos indescifrabil (T.A.P.)

34,5 x 49 cm

350-400


D - 89 AUREL BĂEȘU ( 1896-1928 ) PORTRET DE FETIȚĂ ulei/carton, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.) 38,5 x 30 cm

1300-1500

D - 90 ION PACEA ( 1924-1999 ) NATURĂ STATICĂ CU STICLE ȘI LĂMÂI ulei/carton tego, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1900-2500

52,4 x 59,3 cm D - 91 ELENA BRĂTESCU MOISESCU FLORI ÎN VAS VERDE ulei/carton, semnat, datat 1957 stânga jos (T.A.P.)

800-900

51 x 70 cm D - 92 SPIRU VERGULESCU ( 1934-2007 ) MEDIAȘ ulei/pânză, semnat, datat (19)97 dreapta jos (T.A.P.)

53,5 x 91,6 cm

1600-1800

Profile for Gold Art

114  

114  

Advertisement