__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

C. Carte/manuscris Carte C-1

95-100

6 ALBUME DE ARTĂ ROMÂNEASCĂ - Sorin Dumitrescu: ”The ecumenical tabernacles of Petru Rareș Voivode”, 2004 - Paul Petrescu: ” Arhitectura țărănească de lemn”, 1974 - Colectiv: ”L'art populaire dans la R.P.R.”, 1957 - Marius Porumb: ”Pictura românească din Transilvania”, 2003 Vasile Drăguț: ” Pictura murală din Moldova”, 1982 Grigore Ionescu: ”Istoria arhitecturii în România”, vol. I, 1963

C-2 Radu Popescu ISTORIA TZERREI ROMÂNEȘTI volumul II; Librariu - Editoriu George Ioanid, București,1859

C-3

15-20

120-130

4 ALBUME DE ARTĂ - ”Miniaturi armene”, Erevan, 1969 - ”L'Olympisme par l'affiche”, Laussane, 1983 - ”Le sport par l'affiche”, Paris, 1988 - ”Dali”, Harry N. Abrams, New York, 1968

C-4 JUSTINI HISTORIAE, PHILIPPICAE EX TROGO POMPEIO 1767

200-240


C-5 Nichita Stănescu 7 VOLUME DE VERSURI din care 2 volume: ”Belgradul cu cinci prieteni” și ”Clar de inimă” cu autograf și alte 5 volume: ”Oul și sfera”, ”Roșu vertical”, ”Dreptul la timp”, ”Noduri și semne”, ”Album memorial”

C-6 Augustina Tierri ADELAIDA - MEMUARELE UNEI FETE TINERE "Traducere de domnișoara Adelaida Kristanovski"; În Tipografia Buciumului Român, Iași, 1850

C-7

130-140

15-20

150-170

3 VOLUME CU AUTOGRAFE ȘI DEDICAȚII semnate de Sabin Bălașa, Paul Everac și C. C. Giurescu

C-8

25-30

2 CALENDARE 1. Calendar cu prevestirile adevăratului astronom antic Kazamia pentru anul 1857 (cu Istoriile Țării Românești și ale Țării Moldovei); 2. Calendar al Musulmanilor (conține un Almanah de Învățătură și de Petrecere). Institutul Albinei, Iași

C-9 Constantin Negruzzi PĂCATELE TINEREȚELORU volumul I; Socec & Compania, București, 1872

15-20


C - 10

12-15

EXPOZIȚIE DE ARTĂ ROMÂNĂ MODERNĂ Luna Bucureștilor, iunie, 1940

C - 11

20-30

SALONUL OFICIAL DE TOAMNĂ desen, gravură, afiș, 1945; Monitorul Oficial București, 1945

C - 12

35-40

O ISTORIE A LITERATURII ROMÂNE ÎN IMAGINI Muzeul Literaturii Române, Tipografia ”13 Decembrie 1918”

C - 13 Laurian Treboniu August şi J.C. Massimu GLOSSARIU care coprinde vorbele d'in limb'a română, fasciculele I - VI; Noua Tipografie a Laboratorilor Români, București, 1871-1876

130-150

C - 14 C.D. Aricescu POLITICA LUI IOAN GHICA, EX-BEY DE SAMOSU Tipografia Ioan Weiss, București, 1870

100-120


C - 15

160-180

OPERELE PRINCIPELUI DIMITRIE CANTEMIR tomurile II, VI, VII și VIII; Tipografia Curții (1875), Tipografia Academiei Române (1883) și Carol Göbl, 1901

C - 16 Dione Cassiu (Cocceianu) ISTORIA ROMANĂ DE LA NERONE PÂNĂ LA ALEXANDRU SEVER Tipografia Societății Academice Române, București, 1878

C - 17

30-40

160-180

REVISTA NOUĂ An I: nr. I - X (15. Dec.1887 - 15.Oct.1888); director B. P. Hașdeu C - 18 Dr. Augustin Bunea PETRU PAUL ARON...DIONISIU NOVACOVICI SAU... ...ISTORIA ROMÂNILOR TRANSILVĂNENI DE LA 1751 PÂNĂ LA 1764; Tipografia Seminariului Archidiecesan, Blaj, 1902

25-30

C - 19

25-30

CONVORBIRI LITERARE 1887-1891 Colegat: anii 1887 - 1891; începând cu nr. I, an XXI, director Iacob Negruzzi; Socecu & Teclu, București


C - 20

120-150

Ion Pillat, Ștefan Popescu FLORICA exemplar numerotat; Editura Cultura Națională, 1926

C - 21 Constantin Negruzzi PECATELE TINEREȚELOR, AMINTIRI DE JUNEȚE, FRAGMENTE ISTORICE... Tipografia lui Adolf Bermann ”Podul vechi”, Iași, 1857

110-120

C - 22 Eufrosin Dimitrie Poteca FILOSOFIA CUVÎNTULUI ȘI A NĂRAVURILOR ADECĂ LOGICA ȘI ETICA ELEMENTARE (tipărită) La Buda, În crăiasca Tipografie a Universității Ungariei, 1829

160-180

C - 23

110-120

TEATRUL ROMÂNESC - REPERTORIUL DRAMATIC AL LUI V. ALECSANDRI Tipografia francezo-română, Iași, 1852


C - 24 Ion Gherasim Gorjan HALIMA SAU POVESTIRI MITOLOGHICEȘTI ARĂBEȘTI Tomul al treilea, 1837

C - 25

25-30

110-150

CUVINTELE SFÂNTULUI PĂRINTELE NOSTRU THEODOR STUDITUL - 1781

C - 26 Ion Heliade Rădulescu DON CHISHOT DELA MANCHA din scrierile lui M. Cervantes; În tipografia lui Eliad, București, 1840

C - 27 Ion Heliade Rădulescu EQUILIBRU ÎNTRE ANTITHESI SAU SPIRITUL ȘI MATERIA Publicat dela 1859 până la 1869, București

55-60

160-170


C - 28 Ion Codru Drăgușin PEREGRINUL TRANSILVAN tomul I; (tipografia) S. Filtsch, Sibiu, 1865

35-40

C - 29 Mihail Kogălniceanu FRAGMENTS TIRÉS DES CHRONIQUES MOLDAVES ET VALAQUES din biblioteca Sever de Zotta; Au bureau de la feuille communale, Iassi, 1845

125-140

C - 30

125-150

SĂPTĂMÂNA - FOAIE SĂTEASCĂ 9 mai 1853 - 1 mai 1854; redactor C. Negruzzi, Iași

C - 31 Zaharia Karkaleki BIBLIOTECA ROMÂNEASCĂ (tipărită) La Buda, În crăiasca Tipografie a Universității Ungariei, 1834

C - 32 Gheorghe Asaki LUPTA MOLDOVENILOR CU CAVALERII CRUCIERI LA ANUL 1423 La Institutul Albinei, Iași, 1845

110-120

45-50


C - 33

55-70

DIN POEZIILE LUI CEZAR BOLIAC partea I; Tipografia Curții a lui Frid. Walbaum, București, 1843

D. Arta Plastica Artisti contemporani D-1 IACOB LAZĂR (n. 1931 ) DELTA ulei/pânză, semnat, datat 1985 dreapta jos; pe verso intitulat și datat 1984 (T.A.P.)

700-900

41,5 x 50 cm D-2 VIOREL MĂRGINEAN (n. 1933 ) HOTEL CASINO - VENEȚIA tehnică mixtă (tuș și cerapastel)/hârtie, semnat și datat (19)82 dreapta jos (T.A.P.)

550-600

34 x 48 cm D-3 MIHAI SÂRBULESCU (n. 1957 ) IARNĂ LA ȚARĂ ulei/pânză, semnat, datat 2012 dreapta jos (T.A.P.) 45 x 55 cm D-4 AUREL NEDEL ( 1930-2014 ) NATURĂ STATICĂ CU FRUCTE ulei/pânză, semnat stânga sus (T.A.P.) 45 x 55,5 cm

700-800

1000-1200


D-5 VAL GHEORGHIU (n. 1934 ) BĂTRÂNUL ȘAMBELAN ulei/carton, semnat stânga sus (T.A.P.)

400-500

48,5 x 48,5 cm D-6 DAN HATMANU (n. 1926 ) VAS CU FLORI PE FOND NEGRU ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

700-800

35,5 x 29,5 cm

D-7 DAN HATMANU (n. 1926 ) ÎN TREN pastel/hârtie, semnat dreapta sus (T.A.P.)

430-450

26 x 24,7 cm D-8 Ștefan Marițan (n. 1928 ) STRĂDUȚĂ ÎN BUCUREȘTI tempera și cărbune/hârtie, semnat și datat 1970 dreapta jos; lucrarea este o idee de decor pentru filmul ”Haiducii lui Șaptecai” (T.A.P.) 34 x 45 cm

550-600

D-9 MARIA OCTAVIA ȚARĂLUNGĂ (n. 1930 ) FLOAREA SOARELUI acuarelă/hârtie, semnat, datat 1990 stânga jos (T.A.P.) 53,7 x 37 cm

220-250


D - 10 Sava Borislav Stoianov ( 1951-1916 ) NUD VĂZUT DIN SPATE pastel și cărbune/hârtie colorată, semnat și datat 2000 stânga jos (T.A.P.)

550-600

69 x 97 cm D - 11 PETRE VELICU (n. 1950 ) CERȘETOR grafit și pastel/hârtie, semnat și datat (19)88 dreapta jos (T.A.P.)

300-400

27 x 36,5 cm D - 12 PETRE VELICU (n. 1950 ) FLORI DE SPÂNZ ulei/carton, semnat, datat (19)89 dreapta jos (T.A.P.)

600-700

22 x 21,5 cm D - 13 PETRE VELICU (n. 1950 ) TIMPUL REGĂSIT ulei/pânză, semnat dreapta jos; pe șasiu intitulat și semnat (T.A.P.)

1300-1500

61,3 x 50 cm D - 14 HOREA CUCERZAN (n. 1938 ) PEISAJ ÎN GRECIA ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

20 x 24,7 cm

400-600


D - 15 Olga Melania Morărescu Mărginean (n. 1942 ) CUIB ASCUNS creion și acuarelă/hârtie, semnat, intitulat, datat (19)89 stânga jos (T.A.P.)

400-500

68,5 x 53,5 cm D - 16 LUCIAN LICIU (n. 1968 ) MUZICANȚI ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

600-700

50 x 60 cm D. Arta Plastica Sculptura D - 17 Peer (Peter) Merloe IZVORUL lemn sculptat, cizelat și patinat, semnat în spate pe plintă (T.A.P.)

600-700

h = 58 cm

D - 18 Iosif Fekete Negrulea ( 1903-1979 ) CAP DE ARMĂSAR ORLOV marmură, semnat lateral dreapta cu inițiale F.I., executată în 1954; lucrarea a participat la expoziția personală Fekete Iosif, iulie 1961, sala Magheru, cat. 37 și provine din colecția familiei (T.A.P.)

h = 63 cm

2900-3500


D - 19

600-800

GIMNASTA bronz turnat, cizelat, patinat (T.A.P.)

h = 36 cm

D. Arta Plastica Grafica, acuarela D - 20 MARCEL CHIRNOAGĂ ( 1930-2008 ) CAPCANA acvaforte și acvatinta, exemplar de artist, semnat dreapta jos sub cuvetă și intitulat stânga jos (T.A.P.)

360-380

53 x 36 cm

D - 21 MARCEL CHIRNOAGĂ ( 1930-2008 ) TENTAȚIA TIMPULUI acvaforte și acvatinta, exemplar de artist, intitulat stânga jos sub cuvetă și semnat dreapta jos sub cuvetă cu creionul (T.A.P.)

370-400

53 x 38,5 cm D - 22 VICTOR MIHĂILESCU CRAIU ( 1908-1981 ) IARNĂ ÎN ȚICĂU tempera/carton subțire, semnat, datat 1966 stânga jos, (T.A.P.)

48,7 x 60,3 cm

400-500


D - 23 MARCEL GUGUIANU ( 1922-2012 ) NUD tehnică mixtă (tuș, acuarelă, cărbune)/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

430-450

49 x 40 cm D - 24 THEODOR AMAN ( 1831-1891 ) SULTANA LA OGLINDĂ acvaforte, semnat la mijloc sub cadrul liniar: ” Th. Aman pinx et sculpsit” (T.A.P.)

400-500

14,5 x 10,5 cm

D - 25 LUCIAN GRIGORESCU ( 1894-1965 ) ÎN ATELIER LA BALCIC creion și acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

900-1500

28 x 28 cm D - 26 NICULINA DONA DELAVRANCEA ( 1890-1981 ) LA PLAJĂ tuș cu bățul și laviu/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

110-130

11,5 x 12,5 cm D - 27 IOSIF ROSENBLUT ( 1894-1975 ) CARTIER VECHI ÎN BUCUREȘTI acvaforte și acvatinta/hârtie, semnat dreapta jos sub cuvetă (T.A.P.) 24,5 x 31,7 cm

220-250

D - 28 IOSIF ROSENBLUT ( 1894-1975 ) PIAȚA SF. GHEORGHE DIN BUCUREȘTI acvaforte și acvatinta/hârtie, semnat dreapta jos sub cuvetă (T.A.P.) 24,5 x 32 cm

210-250


D - 29 IOSIF ROSENBLUT ( 1894-1975 ) DRUM DE ȚARĂ cărbune, guașă, tempera/hârtie, semnat și datat (1)966 dreapta jos (T.A.P.)

450-500

68,5 x 43 cm D - 30 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) VAS CU LALELE acuarelă/hârtie, semnat, datat 2004 dreapta jos (T.A.P.)

400-500

45 x 32 cm

D - 31 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) LA PLAJĂ creion și tempera/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

400-450

34 x 48,5 cm D - 32 ZIN (SINGER) LAZĂR ( 1899-1991 ) MOISE - ILUSTRAȚIE DE CARTE litografie, exemplarul 1/1, semnat dreapta jos sub imagine (T.A.P.) 15 x 14,3 cm

220-250

D - 33 VIOREL HUȘI (HERSCOVICI) ( 1911-1972 ) TOAMNĂ ÎN HUȘI creion și acuarelă/hârtie, semnat, localizat și datat 1936 dreapta jos (T.A.P.) 32 x 43 cm

550-700


D - 34 GHELMAN LAZĂR ( 1887-1976 ) ȚĂRĂNCUȚĂ CU FUIOR pastel/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 69,5 x 49 cm

750-800

D - 35 PETRE DUMITRESCU ( 1924-1991 ) PETUNII ulei/carton, semnat dreapta sus; pe verso eboșat un peisaj (T.A.P.)

350-400

D. Arta Plastica Pictura

41,8 x 34,5 cm D - 36 ALEXANDRU POPP ( 1868-1949 ) PEISAJ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

430-500

34,6 x 49 cm D - 37 SORIN IONESCU ( 1913-1999 ) AUTOPORTRET ÎN ATELIER ulei/pânză, semnat și datat 1975 stânga jos (T.A.P.) 100 x 80 cm

D - 38 Nils Bjorkqvist ( 1900-? ) PASĂRE CU CUIB ulei/pânză, semnat stânga jos; pe verso semnat și datat 1951 (T.A.P.)

41 x 58,5 cm

1700-2000

550-600


D - 39 MIHAI CĂMĂRUȚ ( 1904-1981 ) VIOLETE ulei/carton, semnat, datat 1936 dreapta sus (T.A.P.)

370-400

31 x 24,5 cm

D - 40 ALEXANDRU AL. CLAVEL ( 1898-1978 ) NATURĂ STATICĂ CU CRAPI ulei/pânză/carton, semnat, datat 1937 dreapta sus (T.A.P.)

550-600

34,5 x 48,5 cm D - 41 DUMITRU (DEM) IORDACHE ( 1905-1982 ) FLORI PE FOND ORANJ ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

330-400

35,5 x 48 cm D - 42 ELENA BRĂTESCU MOISESCU VAS CU MARGARETE ȘI CĂRȚI ulei/carton, semnat și datat 1964 stânga jos (T.A.P.)

450-500

50,8 x 61,5 cm D - 43 AMURG ÎN LUNCĂ ulei/pânză fără șasiu, perioada interbelică; necesită restaurare (T.A.P.)

57 x 69 cm

550-600


D - 44 RODICA BOTEZ BONDI ( 1910-1972 ) CURTE INTERIOARĂ ulei/carton, semnat stânga jos cu inițiale; pe verso semnat în partea de sus, databil 1960 (T.A.P.)

180-250

41 x 35 cm D - 45 Jan Wolsky DANSATOARE ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

1200-1300

41,5 x 50 cm D - 46 Matei Roșianu ( 1898-? ) NUD ÎN IARBĂ ulei/pânză, semnat, localizat Paris și datat (1)924 stânga jos (T.A.P.)

550-600

50,7 x 72 cm D - 47 TRAIAN BILȚIU DĂNCUȘ ( 1899-1975 ) CASE CU STUF DIN CRĂEȘTI ulei/carton, semnat și datat (1)946 stânga jos; pe verso însemnare olografă (T.A.P.)

500-550

34 x 41 cm D - 48 IOSIF ROSENBLUT ( 1894-1975 ) ÎN PORT ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos cu roșu; necesită restaurare (T.A.P.) 44,5 x 50 cm

450-500


D - 49 ION MUSCELEANU ( 1903-1997 ) FLORI ÎN ULCICĂ ulei/pânză/carton, nesemnat (T.A.P.)

700-800

46 x 37,5 cm

D - 50 Şcoală Franceză DOAMNA CU MEDALION ulei/pânză reantoalată, a doua parte a sec. XIX (T.A.P.)

1000-1100

66 x 81,5 cm D - 51 ION MURARIU ( 1922-2012 ) LĂCRĂMIOARE ÎN PAHAR ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

650-700

39,5 x 34,5 cm D - 52 IOAN SIMA ( 1898-1985 ) FLORI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

350-400

47 x 36 cm

D - 53 Gabrielle Rainer-Istvànffy ( 1877-1964 ) PRINȚESA ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.) 49,5 x 69,5 cm

700-800

D - 54 SORIN IONESCU ( 1913-1999 ) PEISAJ MONTAN ulei/pânză/carton, semnat și datat 1967 dreapta jos (T.A.P.)

550-600

31,5 x 45 cm


D - 55

550-600

NUD CULCAT ulei/pânză, nesemnat, sfârșit sec. XIX (T.A.P.) 42 x 70,5 cm D - 56 PAN (PANDELE) IOANID ( 1878-1956 ) HORĂ PE ÎNSERAT ulei/carton, semnat dreapta jos cu roșu (T.A.P.)

200-300

14,8 x 23,4 cm D - 57 D. FLORIAN RĂSĂRIT PE MARE ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

550-700

31,5 x 46 cm D - 58 EUGEN GÂSCĂ ( 1908-1989 ) NOAPTEA ulei/pânză, semnat, datat (19)78 dreapta jos; provine din colecția familiei (T.A.P.)

1400-1500

61 x 50 cm D - 59 PARTOG VARTANIAN ( 1898-1954 ) IARNA ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1000-1300

49,5 x 69,5 cm D - 60 CĂLIN ALUPI ( 1906-1988 ) CÂRCIUMĂRESE ȘI TREI MERE ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

60 x 49,5 cm

1100-1300


D - 61 TRAIAN BILȚIU DĂNCUȘ ( 1899-1975 ) ROZE ÎN VAS ALB ulei/carton P.F.L., semnat stânga jos cu negru (T.A.P.) 45,5 x 32,5 cm

D - 62 ECATERINA CRISTESCU DELIGHIOZ ( 19011973 ) INTERIOR ORIENTAL ulei/carton, semnat stânga jos; pe verso eboșată o compoziție cu personaje ” Petrecere” (T.A.P.)

600-700

1000-1200

35 x 50 cm D - 63 NUTZI ACONTZ ( 1894-1957 ) PESCAR ulei/pânză, semnat stânga jos; lucrarea a figurat în expoziția ”Centenar Nutzi Acontz”organizată de Muzeul de Artă Iași, oct. - dec. 1994 (T.A.P.)

1900-2000

35 x 44,3 cm D - 64 PETRE HÂRTOPEANU ( 1913-2001 ) PAHAR CU MAGNOLII ulei/pânză/carton, semnat stânga jos; pe verso dedicație a maestrului Irimescu, datat 1999; lucrarea provine din colecția Ion Irimescu (T.A.P.)

900-1000

40 x 30 cm D - 65 Constantin Petrescu Dragoe ( 1887-1937 ) ROMA - ZIDURI DE CETATE ulei/carton; provine din colecția familiei artistului (T.A.P.)

22,5 x 32,5 cm

700-800


D - 66 JEAN NEYLIES ( 1869-1938 ) FLORĂREASĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

700-800

69 x 39,5 cm

D - 67 ION POPESCU NEGRENI ( 1907-2001 ) LA MALUL MĂRII ulei/carton, semnat dreapta jos; pe verso intitulat (T.A.P.)

1500-1700

48 x 54,5 cm D - 68 OTTO BRIESE ( 1889-1963 ) AUTOPORTRET ulei/placaj, semnat dreapta jos cu roșu (T.A.P.)

600-800

33 x 24,5 cm

D - 69 Şcoală Central Europeană PEISAJ ulei/panou de lemn, semnat stânga jos indescifrabil, sfârșit sec. XIX (T.A.P.)

600-700

17,5 x 31,3 cm D - 70 FRANCISC BARTOK ( 1937-1987 ) FLORI ROȘII ulei/carton, semnat dreapta jos; pe verso dedicația autorului cu datarea 1981 (T.A.P.)

28 x 25,5 cm

400-500


D - 71 LEON ALEXANDRU BIJU ( 1880-1970 ) NATURĂ STATICĂ ulei/carton, semnat stânga jos. Lucrarea este reprodusă în catalogul "Colecție de artă românească - Marina Dimitropoulos" - pag. 52, editat de Institutul Cultural Român - București 2009 (T.A.P.) 68,5 x 72 cm

6000-7000

D - 72 DAN BĂJENARU ( 1900-1988 ) FEMEIE DIN MUSCEL ulei/carton, semnat dreapta jos cu roșu (T.A.P.)

1000-1200

34 x 25 cm

D - 73 AUREL MOCANU AGRIPPA ( 1940-2000 )

600-700

Profile for Gold Art

109  

109  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded