106

Page 1

C. Carte/manuscris Carte C-1

100-200

DOCUMENT DONAȚIE LUCHIAN document dactilografiat emis de Sfatul Popular al Capitalei prin care Laurei Cocea îi este refuzată donația Luchian, datat 1 noiembrie 1954

C-2

200-400

DEMISIA LUI CAMIL RESSU DIN SINDICATUL ARTELOR FRUMOASE manuscris datat 22 noiembrie 1921

C-3

1400-1600

3 SCRISORI ALE LUI ȘTEFAN LUCHIAN CĂTRE CECILIA IONESCU-VASILESCU 12 pagini de manuscris din 27 mai, 7 februarie și 12 august 1899

C-4

1400-1600

3 SCRISORI ALE LUI ȘTEFAN LUCHIAN CĂTRE CECILIA IONESCU-VASILESCU 12 pagini de manuscris, datate 22 aprilie și 14 septembrie, una dintre scrisori semnată Lukian C-5 3 SCRISORI ALE LUI ȘTEFAN LUCHIAN CĂTRE CECILIA IONESCU 14 pagini de manuscris din 1899, o scrisoare datată 19 aprilie

1400-1600


C-6

1400-1600

3 SCRISORI ALE LUI ȘTEFAN LUCHIAN CĂTRE CECILIA IONESCU-VASILESCU 9 pagini de manuscris din 1899, 2 scrisori datate 21 iulie și 20 august și localizate C-7

1400-1600

3 SCRISORI ALE LUI ȘTEFAN LUCHIAN CĂTRE CECILIA IONESCU-VASILESCU 12 pagini de manuscris din 1899, una datată 17 aprilie C-8

1200-1400

2 SCRISORI ALE LUI ȘTEFAN LUCHIAN CĂTRE CECILIA IONESCU 10 pagini de manuscris databile 1899

C-9

250-300

O SCRISOARE A LUI ȘTEFAN LUCHIAN CĂTRE CECILIA IONESCU ȘI O FOTOGRAFIE o pagină de manuscris din 1898 și o fotografie a Ceciliei Ionescu-Vasilescu la 53 de ani, în 1935 C - 10

400-600

O SCRISOARE - POEZIE A LUI ȘTEFAN LUCHIAN ȘI O FOTOGRAFIE - 1 pagină de manuscris, poezie dedicată Ceciliei Ionescu-Vasilescu, datată joi, 3 sept și localizată Alexandria - 1 fotografie a Ceciliei Ionescu-Vasilescu la vârsta de 53 de ani (anul 1935) C - 11 3 SCRISORI ALE LUI ȘTEFAN LUCHIAN CĂTRE CECILIA IONESCU-VASILESCU 13 pagini de manuscris din 1899, două dintre scrisori datate 7 ianuarie și 21 iunie, localizate București

1400-1600


C - 12

1300-1500

3 SCRISORI ALE LUI ȘTEFAN LUCHIAN CĂTRE CECILIA IONESCU-VASILESCU 10 pagini de manuscris din 1899, una dintre scrisori datată 12 mai, una localizată Târgoviște C - 13

1400-1600

3 SCRISORI ALE LUI ȘTEFAN LUCHIAN CĂTRE CECILIA IONESCU-VASILESCU 11 pagini de manuscris din 1899, datate 20 mai, 1 iunie și 7 iunie, localizate Tulcea C - 14

1400-1600

3 SCRISORI ALE LUI ȘTEFAN LUCHIAN CĂTRE CECILIA IONESCU-VASILESCU 9 pagini de manuscris din anii 1898-1899, una dintre scrisori datată 10 august și localizată Alexandria C - 15

1400-1600

3 SCRISORI ALE LUI ȘTEFAN LUCHIAN CĂTRE CECILIA IONESCU-VASILESCU 12 pagini de manuscris din 1899, 2 datate 2 ianuarie și 15 mai, localizate București și Tulcea C - 16

1000-1200

9 DOCUMENTE DE CORESPONDENȚĂ DINTRE CECILIA IONESCU ȘI LAURA COCEA 4 scrisori în plicurile originale și 5 cărți poștale, corespondență privitoare la achiziționarea scrisorilor Luchian în anii 1955-1956 C - 17 4 DOCUMENTE DE CORESPONDENȚĂ VIRGIL CIOFLEC 1 carte poștală adresată lui Șt. Luchian și 3 documente adresate Laurei Cocea

350-500


C - 18 Atelier Carol Popp de Szathmary 2 FOTOGRAFII CU MEMBRI AI FAMILIEI LUI ȘTEFAN LUCHIAN provin din Casa Luchian din str. Mendeleev, București

200-250

C - 19 Atelier P. T. Facirov ȘTEFAN LUCHIAN ȘI FRATELE SĂU FOTOGRAFIE ÎN RAMĂ ORIGINALĂ sfârșit de sec. XIX, în ramă metalică originală decorată cu ”rinceaux”

300-400

C - 20

150-250

3 FOTOGRAFII - REPRODUCERI ȘTEFAN LUCHIAN 2 reprezentându-l pe Ștefan Luchian în ipostaze inedite cea de a treia fiind un portret Ernest Cocea, desen de Luchian ( cu inscripția ”Moș Tăgârță - E. Cocea făcut de Beșleagă - Șt. Luchian”) C - 21

400-600

7 FOTOGRAFII CU RUDE ALE PICTORULUI ȘTEFAN LUCHIAN - Lucreția Chiriacescu - mama pictorului, Paulina Cocea- verișoară, d-na. Economu - mătușă; fotografiile sunt realizate în diferite ateliere, sfârșit sec. XIX, început de sec. XX C - 22 3 FOTOGRAFII SAMUEL MÜTZNER reprezentându-l pe pictor, pe Rodica Maniu în livadă și pe cei doi în interiorul casei lor; provin din arhiva familiei

50-70


C - 23

100-150

5 FOTOGRAFII SAMUEL MÜTZNER înfățișându-l pe pictor împreună cu Rodica Maniu, artistul într-un interior japonez, pictorul în grădină, un autoportret desen și un portret Rodica Maniu; provin din arhiva familiei

C - 24

100-150

5 FOTOGRAFII SAMUEL MÜTZNER reprezentându-i pe pictor, pe Rodica Maniu, imagini din expozițiile lui Mützner și o imagine după un autoportret desen; provin din arhiva familiei C - 25

40-50

SCRISOARE EXPEDIATĂ DE IRINA NICOLAU

C - 26

60-70

5 MANUSCRISE GEORGE CHIRILĂ

C - 27 Geo Bogza MANUSCRIS DESPRE POETUL AVANGARDIST CUCLIN

C - 28 SCRISOARE A LUI ROMULUS VULCĂNESCU DESTINATĂ SOȚIEI

90-100

40-60


C - 29

40-50

SCRISOARE A LUI ION ZAMFIRESCU

C - 30 Virgil Carianopol POEZIA DUPĂ DESPĂRȚIRE

50-60

C - 31

60-80

2 CĂRȚI POȘTALE EXPEDIATE DE CONSTANTIN NOICA CĂTRE BARBU BREZIANU

C - 32

20-60

CORESPONDENȚA DINTRE ȘTEFAN POPESCU ȘI GEORGE MACOVESCU 2 manuscrise și un text dactilografiat

C - 33

40-60

2 SCRISORI ADRESATE LUI PETRU CONSTANTINESCU de către Dimitrie Gusti și Petre Andrei C - 34 MANUSCRIS AUTOGRAF MIHAIL SADOVEANU răspunsul rostit după primirea diplomei de doctor ”honoris causa” al Universității din Iași

20-25


C - 35

30-40

CORESPONDENȚĂ ÎNTRE ION JALEA ȘI PICTORUL GHE. IONESCU când Ion Jalea era Președinte al U.A.P. C - 36

50-60

3 DOCUMENTE ADRESATE UNIUNII SCRIITORILOR DIN R.P.R. - FONDUL LITERAR semnate de Al. O. Teodoreanu, Petru Comarnescu și Geo Dumitrescu C - 37

45-50

3 DOCUMENTE SEMNATE GRIGORE TOCILESCU DIN ANII 80 AI SEC. XIX elaborate de Ministerul Cultelor și al Instrucțiunii Publice C - 38 Ovid Densuşianu SCRISOARE MANUSCRIS DIN 1893

160-180

C - 39 Cezar Petrescu SCRISOARE MANUSCRIS DIN 1919 semnat

250-300

C - 40 Radu D. Rosetti MEMORIU ADRESAT LUI DIMITRIE STURDZA manuscris adresat Președintelui Consiliului de Miniștri, Dimitrie Sturdza, datat 1898

550-650


C - 41

200-300

SCRISORI DIVERSE CĂTRE BARBU THEODORESCU semnate de D. Pompeiu, N. Cartojan, V. I. Popa, Emanoil Bucuța, C. C. Giurescu și C. Rădulescu Motru

C - 42

200-300

5 SCRISORI ALE LUI ION PILLAT ADRESATE LUI BARBU THEODORESCU

C - 43

300-400

MANUSCRIS ELABORAT DE COLABORATORII REVISTEI VREMEA cu 23 de semnături autografe: Dan Perieșanu, G. Ivașcu, Gala Galaction, Al. Philippide, ș.a.

C - 44

150-200

SCRISOARE A OTILIEI CAZIMIR ADRESATĂ LUI BARBU THEODORESCU

C - 45 SCRISOARE MANUSCRIS ADRESATĂ DE GALA GALACTION LUI DUMITRU CARACOSTEA

150-200


C - 46

600-700

5 SCRISORI ȘI 2 CĂRȚI POȘTALE adresate de Perpessicius lui Barbu Theodorescu, director al ”Fundației regale pentru literatură și artă” C - 47

200-300

CARTE POȘTALĂ ADRESATĂ DE POETUL RADU GYR lui Barbu Theodorescu, viitor director al ”Fundației regale pentru literatură și artă” C - 48

100-200

SCRISOARE A LUI SEXTIL PUȘCARIU către Barbu Theodorescu, director al ”Fundației regale pentru literatură și artă”, datată 11. 07.(19)44

C - 49

1400-2000

2 SCRISORI ÎNTRE PRICIPELE CAROL ȘI NICOLAE IORGA - scrisoare dactilografiată din 20 septembrie 1923 adresată de principele Carol profesorului N. Iorga în care îl invită să devină membru de onoare al Fundației Culturale ”Principele Carol” - scrisoare manuscris din 6 octombrie 1923 conținând răspunsul lui Nicolae Iorga C - 50 SCRISOARE MANUSCRIS GEORGE CĂLINESCU

300-500


C - 51

1500-2000

4 SCRISORI EXPEDIATE DE LUCIAN BLAGA directorului ”Fundației regale pentru literatură și artă”

C - 52

400-500

3 SCRISORI MANUSCRISE MIHAIL SADOVEANU DIN 1943-1944 către conducerea ”Fundației regale pentru literatură și artă” și ”Tipografia modernă” D. Arta Plastica Grafica, acuarela D-1 AUREL COJAN ( 1914-2005 ) PORTRET CU FLORI acuarelă/hârtie, semnat, datat (19)54, localizat indescifrabil stânga jos((T.A.P.)

500-700

32,5 x 22,7 cm

D-2 MERICA RÂMNICEANU ( 1891-1972 ) BALCIC acuarelă/hârtie, semnat și localizat dreapta jos (T.A.P.)

600-1000

36,2 x 51,5 cm D-3 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872-1944 ) STUDIU DUPĂ ȘCOALĂ GERMANĂ tuș/hârtie, dublu semnat stânga jos, datat 26 mai 1890 stânga și dreapta sus, cu însemnare olografă dreapta jos (T.A.P.)

34 x 20,5 cm

900-1500


D-4 NICOLAE TONITZA ( 1886-1940 ) NUD CU SPATELE tuș cu penița și accente de sanguină/hârtie, semnat dreapta jos; necesită restaurare (T.A.P.)

800-1000

26 x 21,3 cm D-5 IOSIF ROSENBLUT ( 1894-1975 ) PIONIERUL tuș și acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

200-300

6,5 x 21,5 cm

D-6 DUMITRU (DEM) IORDACHE ( 1905-1982 ) MOULIN ROUGE tuş cu băţul/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

350-450

26,5 x 24 cm D-7 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) PEISAJ LA BUFTEA sanguină/hârtie, semnat, datat 1969 și cu ștampila artistului dreapta jos; pe verso intitulat și semnat (T.A.P.)

11 x 14,5 cm

350-500


D-8 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) AUTOPORTRET acuarelă/hârtie, semnat și cu însemnare olografă cu ocru pe latura stângă (T.A.P.) 33 x 22,5 cm

2800-3000

D-9 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) NUD PE SOFA tuș/hârtie, semnat și datat 1966 dreapta jos (T.A.P.)

400-700

32,5 x 48 cm D - 10 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) LECTURĂ acuarelă și creion/hârtie, semnat, datat (19)93 dreapta sus (T.A.P.)

400-700

22,7 x 33 cm D - 11 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) FLORI ȘI SCOICĂ acuarelă/hârtie, semnat, datat 2003 stânga jos (T.A.P.) 49 x 34 cm

550-700

D - 12 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) PEISAJ guașă și acurelă/hârtie, semnat, localizat Cornu și datat 1994 dreapta jos (T.A.P.) 29,5 x 41,5 cm

500-700


D - 13 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) NUD ÎN ATELIER acuarelă și creion/hârtie, semnat și datat 29.III. 2001 stânga sus (T.A.P.) 34 x 24,5 cm

500-600

D - 14 NICOLAE GRANT ( 1868-1950 ) RUGĂCIUNE creion și acuarelă/hârtie canson, semnat dreapta jos (T.A.P.) 39 x 23 cm

900-1000

D - 15 NICOLAE GRANT ( 1868-1950 ) BUJORI acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 45 x 32,5 cm

D - 16 GHEORGHE PETRAȘCU ( 1872-1949 ) BĂIEȚAȘ CU PĂLĂRIE sanguină și acuarelă/hârtie, semnat pe latura stângă; provine din colecția familiei (T.A.P.) 26,5 x 20,5 cm

D - 17 GHEORGHE PETRAȘCU ( 1872-1949 ) NUD pastel/hârtie bej, semnat dreapta jos; provine din colecția familiei (T.A.P.) 23 x 31,5 cm

700-800

1100-1300

900-1200


D - 18 Mariana Petraşcu Riegler ( 1915-1995 ) CITADINĂ tehnică mixtă ( tempera, colaj și tuș)/hârtie, semnat și datat (19)89 stânga jos (T.A.P.)

700-800

39,8 x 49 cm D - 19 Mariana Petraşcu Riegler ( 1915-1995 ) PRIMĂVARA PE TERASĂ acuarelă și intervenție de tempera/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

700-800

42,5 x 60,5 cm D - 20 THEODOR AMAN ( 1831-1891 ) TÂNĂRĂ FATĂ acvaforte şi ac/hârtie, stadiul II, semnat stânga jos sub cadru linear "Th. Aman del et sculp", inscripţionat pe mijloc "Teneră Fată"; lucrarea figurează în catalogul ''Theodor Aman'' de Mariana Vida, pag. 39, cat. 29 (T.A.P.)

300-500

14,5 x 9 cm D - 21 THEODOR AMAN ( 1831-1891 ) REGELE CAROL I acvaforte și ac/ hârtie vărgată, semnat dreapta sus "Aman fecit"; lucrarea apare în cat. Theodor Aman de Mariana Vida, pag. 35, cat 23 (T.A.P.)

300-500

7 x 5,5 cm D - 22 THEODOR AMAN ( 1831-1891 ) SPOITORAŞ acvaforte şi ac/hârtie, semnat stânga sus, datat 1881 ilizibil; lucrarea figurează în catalogul ''Theodor Aman'' de Mariana Vida, pag. 76, cat. 93 (T.A.P.)

7 x 11,2 cm

200-400


D - 23 ȘTEFAN POPESCU ( 1872-1948 ) PEISAJ PE MALUL APEI grafit/hârtie, semnat, datat 1918 stânga jos (T.A.P.) 23,5 x 34 cm

500-700

D - 24 AUREL BORDENACHE ( 1902-1987 ) PORTOCALE ȘI CIREȘE pastel/hârtie, semnat, datat 1921 stânga jos (T.A.P.)

400-600

40 x 46,5 cm D - 25 ȘTEFAN POPESCU ( 1872-1948 ) STEJARI ÎN LUNCĂ xilogravură, semnat cu creionul dreapta jos sub cuvetă (T.A.P.) 18 x 25 cm

170-200

D - 26 PAUL NEAGU ( 1938-1994 ) COMPOZIȚIE tempera/carton subțire, semnat, datat (19)60 stânga jos (T.A.P.)

450-550

12 x 8,8 cm

D - 27 GEORGE CHIROVICI ( 1883-1968 ) GOSPODĂRIE ȚĂRĂNEASCĂ creion și acuarelă/hârtie ocru, semnat dreapta jos (T.A.P.) 20 x 28 cm

220-250

D - 28 MILIȚA PETRAȘCU ( 1892-1976 ) PORTRET CU EȘARFĂ GALBENĂ pastel/hârtie, semnat stânga sus (T.A.P.)

550-700

39 x 32 cm


D - 29 ȘTEFAN DIMITRESCU ( 1886-1933 ) DOI PRIETENI grafit și cărbune presat /hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 32,5 x 46,5 cm

900-1000

D - 30 Nicolae Popa ( 1901-1962 ) INTRARE ÎN MÂNĂSTIRE acuarelă/hârtie, semnat, localizat ilizibil și datat (1)935 dreapta jos (T.A.P.) 41,5 x 45 cm

350-400

D - 31 DAN IALOMIȚEANU ( 1899-1979 ) LECTURĂ ÎN INTIMITATE sanguină/hârtie, semnat și datat (1)941 dreapta jos (T.A.P.)

300-500

28 x 45,5 cm D - 32 MARCEL CHIRNOAGĂ ( 1930-2008 ) ZODIA TAURULUI acvaforte/hârtie, exemplar de artist, semnat dreapta jos sub cuvetă, cu dedicație olografă și semnătură central, în partea de jos (T.A.P.)

300-500

39,5 x 32,5 cm D - 33 MARCEL CHIRNOAGĂ ( 1930-2008 ) FURIILE acvaforte și acvatinta, exemplarul 12/25, semnat dreapta jos sub imagine (T.A.P.)

300-350

38,5 x 24,7 cm

D - 34 MARCEL CHIRNOAGĂ ( 1930-2008 ) CAVALERUL TIMPULUI tuș/hârtie, semnat și datat (19)75 dreapta jos (T.A.P.) 58,3 x 62 cm

550-700


D - 35 ECATERINA CRISTESCU DELIGHIOZ ( 19011973 ) PĂPUȘA acuarelă/hârtie, semnat dreapta sus (T.A.P.)

400-600

43,5 x 33 cm D - 36 AUREL BĂEȘU ( 1896-1928 ) PE GÂNDURI pastel/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

950-1000

42,5 x 57,5 D - 37 NUNI DONA ( 1916-2009 ) LĂZĂREASCA tuș cu penița și acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos și intitulat central în partea de jos (T.A.P.) 27,5 x 33,5 cm

350-500

D - 38 NUNI DONA ( 1916-2009 ) PE TERASĂ LA SLĂVITEȘTI tuș și acuarelă/hârtie, cu însemnare olografă și semnat de 2 ori în partea de jos, stânga și spre centru (T.A.P.) 26 x 20,5 cm

350-450

D - 39 NICULINA DONA DELAVRANCEA ( 1890-1981 ) CASA ȘI GRĂDINA DE LA ȚARĂ acuarelă și cărbune/hârtie, semnat spre stânga în partea de jos (T.A.P.) 20,5 x 29 cm

300-350

D - 40 EUGEN GÂSCĂ ( 1908-1989 ) PE OBÂRȘII acuarelă/hârtie, semnat și datat (19)79 dreapta jos (T.A.P.) 33,5 x 40,5 cm

350-400


D - 41 FLORICA CORDESCU JEBELEANU ( 19131965 ) POETUL EUGEN JEBELEANU creion sepia/hârtie, semnat, localizat Bălcești, datat 1956 dreapta jos (T.A.P.) 29 x 20,5 cm

250-300

D - 42 ZIN (SINGER) LAZĂR ( 1899-1991 ) PĂSTOR creion și conté/hârtie, semnat, datat 1935 și localizat ”Chibuț în Saron” dreapta jos (T.A.P.)

450-600

32 x 35,4 cm D - 43 Ion Nicodim ( 1932-2007 ) PORTRETUL AURELIEI creion sepia/hârtie, semnat, datat 1956 dreapta jos (T.A.P.) 13,5 x 11,2 cm

550-600

D - 44 VICTOR MIHĂILESCU CRAIU ( 1908-1981 ) IARNĂ ÎN MAHALAUA IAȘIULUI tempera/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 33,5 x 49,5 cm

900-1000

D - 45 ANTON KAINDL ( 1872-1951 ) PALATUL REGINEI DIN BALCIC acvaforte/hârtie, intitulat stânga jos sub cuvetă, semnat dreapta jos sub cuvetă și cu monogram stânga jos în imagine (T.A.P.) 19,5 x 29 cm

350-400


D - 46 ALMA REDLINGER (n. 1924 ) LECTURĂ tempera, cariocă și colaj/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

500-800

27 x 20,2 cm D - 47 LUCIA DEM(ETRIADE) BĂLĂCESCU ( 18951979 ) ÎN PARC creioane colorate/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 24,5 x 30 cm

300-400

D - 48 LUCIA DEM(ETRIADE) BĂLĂCESCU ( 18951979 ) PEISAJ BUCUREȘTEAN tempera și acuarelă/hârtie, semnat și datat (1)963 stânga jos (T.A.P.) 33 x 47,5 cm

750-800

D - 49 TRAIAN BRĂDEAN ( 1927-2013 ) VISUL PISICII pastă de pix negru/hârtie, semnat, datat 11 mai 2006 stânga jos și intitulat pe latura de jos (T.A.P.)

250-300

14,5 x 20,5 cm D - 50 TRAIAN BRĂDEAN ( 1927-2013 ) NUD laviu de tuș cu bățul/hârtie, semnat, localizat Mamaia și datat (1)988 stânga jos (T.A.P.) 21 x 24,7 cm

300-500

D - 51 CLARETTE WACHTEL ( 1926-2011 ) CASĂ LA CÂMPINA tempera/hârtie, semnat în partea de jos spre stânga (T.A.P.) 24,5 x 30,5 cm

300-400


D - 52 ANA ASVADUROVA CIUCURENCU ( 19031972 ) FLORI pastel/hârtie, semnat dreapta jos cu inițiale (T.A.P.) 32 x 27 cm

500-700

D - 53 RICHARD CANISIUS ( 1872-1934 ) FOIȘOR acuarelă, tuș și pastel/hârtie, semnat dreapta jos; pe verso etichetă de participare la Salonul Oficial din 1924, cat. 30 (T.A.P.) 66,8 x 46,3 cm

800-1000

D - 54 MARCEL OLINESCU ( 1896-1992 ) 3 GRAVURI - ”Îmbrățișare” - linogravură color, exemplarul 7/13, intitulat stânga jos, semnat, datat (1)970 dreapta jos; 32,5 x 23,5 cm - ”Cu mingea în soare” - linogravură color, intitulat stânga jos sub imagine, semnat și datat (1)962 dreapta jos; 42 x 26,5 cm -”Pe valurile vieții” linogravură color, intitulat stânga jos, semnat și datat (1)965 dreapta jos; 37 x 25 cm (T.A.P.)

350-400

D - 55 TIA (ERNESTINA) PELTZ ( 1923-1999 ) PORTRET tuș cu penița/hârtie, semnat, localizat Botoșani, datat 1984 dreapta jos (T.A.P.)

130-150

9 x 14 cm


D - 56 THEODOR PALLADY ( 1871-1956 ) NUD PE FOTOLIU ALBASTRU creion și acuarelă/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

6000-8000

30,5 x 19,5 cm

D - 57 CONSTANTIN ARTACHINO ( 1870-1954 ) PEISAJ LA ȚARĂ creion/hârtie, semnat și datat 1951 sept. stânga jos (T.A.P.) 16,5 x 24,5 cm

450-600

D - 58 CONSTANTIN ARTACHINO ( 1870-1954 ) LIVADĂ TÂNĂRĂ creion sepia conté/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.) 23 x 28,2 cm

300-500

D - 59 CONSTANTIN ARTACHINO ( 1870-1954 ) IRIS creion sepia conté/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

300-500

31 x 18,7 cm

D - 60 ANGELINA SANTOCANO ( 1889-1969 ) FLORI DE TOAMNĂ acuarelă/hârtie/carton, semnat, datat 1933 stânga jos (T.A.P.) 69,5 x 47,5 cm

200-300


D - 61 LUDOVIC BASSARAB ( 1868-1933 ) PORTRETUL SCRIITORULUI AL. CAZABAN sanguină cu accente de pastel alb/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.) 22,5 x 19 cm

200-400

D - 62 IULIA HĂLĂUCESCU ( 1924-2007 ) BĂRCI LA MAMAIA acuarelă/hârtie, semnat, localizat și datat (1)957 dreapta jos (T.A.P.) 44,5 x 57 cm

600-700

D - 63 MIȘU (MIHAIL) TEIȘANU ( 1883-1943 ) O ROZĂ pastel și accente de tempera/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

200-400

35,5 x 25 cm

D - 64 FRANCISC ȘIRATO ( 1877-1953 ) 2 LITOGRAFII - ”Cafenea la Balcic”, semnat stânga jos cu roșu; 18,5 x 23,5 cm; - ”Cișmea la Balcic”, semnat, datat (1)944 stânga jos cu roșu; 17,8 x 23 cm (T.A.P.)

200-300

D - 65 VALENTIN POPA ( 1940-2010 ) 3 DESENE tuș cu penița/hârtie: - ''Demonul'' - semnat și datat (19)70 central, în partea de sus; 14,5 x 21 cm - ''Fereastra'' - semnat dreapta jos cu creionul; 29 x 20 cm - ''Cupidon'' - semnat dreapta jos cu creionul; 29 x 20 cm (T.A.P.)

300-400


D - 66 VALENTIN POPA ( 1940-2010 ) PISICĂ ȘI FLORI acuarelă/hârtie, semnat, datat (19)86 stânga jos (T.A.P.) 34 x 48 cm

300-400

D - 67 VASILE POPESCU ( 1894-1944 ) PEISAJ guașă și accente de pastel/hârtie, semnat, datat (1)940 stânga jos (T.A.P.) 19 x 24 cm

400-500

D - 68 Simona Vasiliu Chintilă ( 1928-2009 ) PEISAJ LA ASSISI tuș, acuarelă și sanguină/hârtie, semnat, datat (19)62, localizat dreapta sus (T.A.P.)

750-800

42 x 63,5 cm D - 69 DRAGOȘ VIȚELARU ( 1951-2009 ) MARINĂ acuarelă/hârtie, semnat și datat 2004 dreapta jos (T.A.P.) 39,5 x 39,5 cm

350-450

D - 70 Elena Alexandrina Bednarik ( 1883-1939 ) CRIZANTEME acuarelă/hârtie, semnat, datat 1938 dreapta jos (T.A.P.)

400-500

48 x 34,5 cm


D - 71 SPIRU VERGULESCU ( 1934-2007 ) PĂLĂRIE FLORENTINĂ creion/hârtie, datat 11.V.(19)71 dreapta jos; pe verso însemnare olografă și semnătură pe cartonul de protecție și etichetă de participare la Expoziția personală din 1978 (T.A.P.)

250-350

18,5 x 13 cm D - 72 GHELMAN LAZĂR ( 1887-1976 ) FLORĂREASĂ pastel/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 47,5 x 31,3 cm

450-550

D - 73 IOSIF ROSENBLUT ( 1894-1975 ) NATURĂ STATICĂ tempera și pastel/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 33,5 x 40,5 cm

400-500

D - 74 ADAM BĂLȚATU ( 1889-1979 ) NATURĂ MOARTĂ sanguină/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 30 x 40 cm

600-800

D - 75 PAUL MOLDA ( 1884-1955 ) MODELUL acuarelă/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

250-300

26 x 17,5 cm


D - 76

600-800

GHEIȘĂ CU EVANTAI stampă japoneză, semnat stânga jos cu ștampila editorului, intitulat dreapta sus; în prim plan un personaj feminin în chimono, cu evantai, iar în plan secund personaje masculine într-un dans ritualic (T.A.P.)

38,5 x 27 cm D - 77 Utagawa Toiokuni I ( 1769-1825 ) ACTORI DE TEATRU KABUKI stampă japoneză semnat dreapta jos, intitulat stânga sus și cu ștampila editorului stânga jos, început de sec. XIX; autorul a aparținut școlii lui Utagawa Toyoharu. Provine din colecția lui Samuel Mützner (T.A.P.)

700-800

38,8 x 26 cm D - 78 ION IRIMESCU ( 1903-2005 ) PORTRET tuș laviu/hârtie, semnat dreapta jos; desenul este reprodus în albumul ”Irimescu” de Al. Cebuc, Edit. Meridiane, 1983, pag.86 (T.A.P.)

400-600

33 x 25 cm D - 79 ION IRIMESCU ( 1903-2005 ) JOC CU MINGEA creion conté și tuș colorat/hârtie, semnat și datat (19)87 central, în partea de jos (T.A.P.)

39,5 x 27,5 cm

400-500


D - 80 ION IRIMESCU ( 1903-2005 ) NUD tuș/hârtie, semnat cu pix albastru central, în partea de sus (T.A.P.) 28,5 x 19,5 cm

D - 81 CAROL POPP DE SZATHMARY ( 1812-1888 ) ŢĂRANCĂ - CÂNTĂREAŢA DIN TAMBURIN acuarelă/hârtie, nesemnat, nedatat; pe verso, intitulat şi cu ştampila "Aquarele de C.Popp de Szathmary", siglă aplicată de George Oprescu; provine din colecţia Ortansa Satmary (T.A.P.)

300-500

1600-1800

29,7 x 23 cm D. Arta Plastica Pictura D - 82 ŞTEFAN LUCHIAN ( 1868-1916 ) DOUĂ FETE ulei/pânză, semnat stânga jos cu roșu-brun Lukian (1897-1899); provine din colecția Bujor Teculescu, Brașov, respectiv colecție particulară importantă. Tabloul are pe verso o autentificare olografă făcută de pictorul J. Al. Steriadi, cu următorul text: ”Panou decorativ. Două fete tinere pe un fond roz cu flori, pictură în ulei pe pânză, (semnat) lateral stânga jos, autentic de St. Luchian, J. Al. Steriadi, 18.XII. 949”. Lucrarea a participat la expoziția Luchian - Vermont, din 1899, cu nr. 89. Este reprodusă în ”Luchian catalog critic” de Th. Enescu, Editura Institutul Cultural Român, 2007, în ”Pagini de artă modernă românească” de Th. Enescu, B. Brezianu, R. Bogdan, Editura Academiei R.S.R., 1974, fig.19, ”Simbolismul”, Th. Enescu, 1974. Lucrarea figureaza în alte studii sub numele de "Tînără fată" (T.A.P.)

100000-250000


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.