Page 1

C. Carte/manuscris Carte C-1

12-15

2 TITLURI - ”Lupta antifascistă a poporului evreu”, Editura Congresului Mondial Evreesc, 1945; - ”Ascultă, Israele!” de A. Willman, Biblioteca evreiască, 1941

C-2

12-15

PARNASUL ROMÂN culegere de poesii; Tipografia și Editura Alexi, Brașov, 1892

C-3 Amedeo Preziosi ( 1816-1882 ) BUCUREȘTII ÎN 1869 mapă cu 15 planșe color, din care 15 planșe: 24 x 58,5 cm, iar 10 planșe: 24,5 x 29,5 cm

270-280

C-4

160-180

MANUSCRIS AL POETULUI AL. MACEDONSKI cerere adresată regelui Carol I


C-5

110-130

MEMORIU (MANUSCRIS) ADRESAT DOMNITORULUI ALEXANDRU IOAN CUZA de către ministrul Departamentului Trebilor Interioare, datat 1861

C-6

360-380

PROVERBE - ZICĂTORI mapă cu 20 de linogravuri semnate Perahim și o prefață de Geo Bogza; E.S.P.L.A., f.a.

C-7

250-300

REVISTA FACLA An I - 1910 complet- 42 numere colegate în 2 volume; An II - 1911 complet- 52 numere colegate în 2 volume

C-8 Benjamin Fondane TROIS SCENARII - CINÉPOÈMES coperta cu fotografii de Man Ray; cu dedicație către Tudor Arghezi, 1928

250-300

C-9

350-400

FRANCISC ȘIRATO colecția ”Galeria artiștilor români” - cu două litografii semnate de autor; cu text T. Arghezi și ex-libris Baruțu Arghezi


C - 10 George Sion SUVENIRE CONTIMPURANE Tipografia Academiei Române, București, 1888

45-50

C - 11

35-40

3 REFERINȚE - colecția ”Adonis” - 6 numere (1939 - octombrie, noiembrie, decembrie; 1940 - ianuarie, februarie, martie); - Petre Homoceanul - ”Veronica Micle”, 1940; - I. M. Rașcu - ”Orașele desamăgite”, 1914

C - 12

35-40

5 REFERINȚE - Almanahul Medicinei , 1924; - Almanahul Cooperației, 1930; - Almanahul Banatului, 1930; - Almanahul Rebus - magazin, 1933; - Realitatea Ilustrată, 1934 C - 13

15-20

DOTAȚIUNEA COROANEI Socec & Teclu, București, 1884

C - 14 Emanoil Bucuţa CAPRA NEAGRĂ cu desene de Mac Constantinescu; Editura Casa Școalelor, 1938

12-16


C - 15 Iulia Murnu POVEȘTILE PINDULUI cu desene de Filionescu - Murnu; Fundația ”Principele Carol”, București, f.a.

25-30

C - 16

43-47

ROMUL LADEA - 2 REFERINȚE - Catalogul expoziției retrospective de la Muzeul de Artă Cluj, 1966; - Album - Monografie cu fotografii de Ion Miclea, cu dedicație către Baruțu Arghezi

C - 17 Mihai Eminescu POEZII Ediție bibliofilă, ilustrații de A. Bordenache; Editura Cartea Românească,1944

C - 18

120-125

25-30

PENINSULA BALCANICĂ revistă literară și politică literară - 16 numere (1925 1928)

C - 19 Tudor Arghezi PRISACA - cu semnătura lui T. Arghezi și ilustrații de Marcela Cordescu; Editura Tineretului, 1956

20-25


C - 20 Tudor Arghezi LUME VECHE, LUME NOUĂ cu dedicație; Editura Tineretului, 1958

25-30

C - 21 Eliezer Fränkel PROBLEMA EVREIASCĂ Editura Cercului Cultural Evreiesc, Iași, 1945

25-30

C - 22 Tudor Arghezi BILETE DE PAPAGAL volum cu dedicația autorului din 1947; Casa Școalelor, 1946

40-50

C - 23 Lucian Boz CARTEA CU POEȚI portret de I. Anestin, cu dedicație; Editura Vremea, 1935

25-30

C - 24 George Bacovia PLUMB volum omagial, bibliofil, ediția Centenar - 1981; Editura Cartea Românească, 1981

50-55


C - 25

15-20

Șt. Ciobanu CHIȘINĂUL cu harta orașului; Editura Comisiunii Monumentelor Istorice, 1925

C - 26 Academia Română LEGI, STATUTE, REGULAMENTE, DECIZIUNI DE FUNDAȚIUNE Institutul de Arte Grafice C. Göbl, 1907

25-30

C - 27 Constantin Gr. C. Zotta CODUL PENAL - REGELE CAROL II ediția a III-a, 1937

25-30

C - 28

30-35

VICTOR HUGO, ALBERT SAMAIN, CHARLES GUERIN... ”...tălmăciți în limba românească de Dimitrie Anghel și Ion Minulescu”; cu 5 gravuri de Petre Grant; exemplarul nr. 283 din 500; Tipografia ”Luceafărul” S.A., București, f.a.


C - 29 Liviu Rebreanu CÂNTECUL LEBEDEI nr. 199 din 1470 exemplare - Colecția Manuscriptum; cu portretul scriitorului - desen de J. A. Steriadi; conține ex-libris Baruțu Arghezi

C - 30

50-55

110-130

16 SCRIITORI RUȘI cu 7 desene de Perahim; Editura Cartea Rusă

C - 31 Mircea Deac (text introductiv) ALBUM ION BIȚAN, ION GHEORGHIU, ION PACEA, BORIS CARAGEA pentru bienala de la Veneția, 1964, ex-libris Baruțu Arghezi

45-50

C - 32 Ion Miclea GOGA LA CIUCEA cu dedicație pentru Doina și Baruțu Arghezi de la Veturia Goga, datată 28.V.1972

45-50

C - 33

45-50

3 ALBUME DE ARTĂ - Eustațiu Stoenescu; - Luchian; - Grigorescu la Agapia


C - 34

55-70

6 ALBUME DE ARTĂ - ”Présences de la peinture contemporaine roumaine en France avec Soleil de l'Est” -Teodor Moraru Rostopasca - Rodica Anca Marinescu - Vasile Parizescu - Pictorul Vasile Parizescu

C - 35

45-50

5 CĂRȚI DE ARTĂ - Cilievici - pictură - Elena Uță Chelaru - Ion Murariu Aurel Bulacu - Enciclopedia artiștilor români contemporani

C - 36

75-80

BIBLIA LUI ȘERBAN CANTACUZINO ediție anastatică; Editura Institutului Biblic Român, 1988, București

C - 37

55-60

5 REFERINȚE DE AVANGARDĂ ROMÂNEASCĂ - Tristan Tzara: ”Primele poeme”, 1971; - M. Blecher: ”Viziunea luminată”, 1971; - Ștefan Roll: ”Statuile de fum”, 1984; - Sașa Pană: ”Născut în '02”, 1973; ”Avangarda literară românească”, 1983

C - 38 4 ALBUME DIN SERIA MAEȘTRII ARTEI ROMÂNEȘTI - Apcar Baltazar - Marius Bunescu - Karl Stork Gabriel Popescu

12-15


C - 39 Petre Oprea EXPOZIȚII PERSONALE ALE ARTIȘTILOR PLASTICI consemnate în presa bucureșteană a anilor 1918-1944; Editura Maiko, 2008

20-30

C - 40 Vasile Drăguț VASILE GRIGORE Editura Meridiane, 1985

35-40

C - 41

110-130

EXPOZIȚIA RETROSPECTIVĂ M. H. MAXY Sala Dalles - 1965; Arta grafică, București, 1965

C - 42

12-15

3 REFERINȚE EUGEN DRĂGUȚESCU - ”I bambini di Drăguțescu”, (exemplar numerotat), 1967 - Monografie Eugen Drăguțescu, 2006 - Album E. Drăguțescu (expoziție retrospectivă), 1998

C - 43

17-20

REVISTA ENERGIA 8 numere din anii 1921-1927, de la 1 la 12

C - 44 8 VOLUME CU AUTOGRAFELE AUTORILOR Virgil Carianopol, Ștefan Augustin Doinaș, Ion Caraion, Valeriu Anania, Constantin Stelian, Radu Boureanu, Ion Frunzetti și Ioana Crăciunescu

65-70


C - 45

45-50

4 ALBUME DE ARTĂ - Augustin Costinescu - desene; - Mărturii - Frescele Mănăstirii Argeșului; - Repertoriul graficii românești din sec. XX, vol VII (litera S); -Muzeul de artă Dinu și Sevasta Vintilă din Topalu

C - 46

12-15

2 CĂRȚI DE ARTĂ - K. H. Zambaccian: ”Însemnările unui amator de artă”, E.S.P.L.A., 1957; - C. I. Pașcanu: ”Fresca nouăinvenția procedeului nou”

C - 47

30-35

PICTURA ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ Editura Meridiane, 1964

C - 48 Mircea Deac IRIMESCU Editura Junimea, Iași, 1983

30-35

C - 49 Mircea Deac MATTIS TEUTSCH ȘI REALISMUL CONSTRUCTIV Editura Dacia, Cluj Napoca, 1985

30-40

C - 50 Radu Bogdan GEORGETA NĂPĂRUȘ Editura Meridiane, 1983

35-40


C - 51 Alain Jouffroy TIRE À L'ARC ilustrații de Victor Brauner; Galerie Schwarz, Milan, 1962

55-60

C - 52

55-60

REVISTA NOUĂ numere din 1891-1892 colegate, director B. P. Hașdeu; Editura I.V. Socec

C - 53 Ion Heliade Rădulescu L'HISTOIRE DE LA RÉGÉNÉRATION ROUMAINE SUR LES ÉVÉNEMENTS DE 1848 Paris, Librairie de la propagande démocratique, 1851

210-230

C - 54

320-350

GÂNDIREA 1921-1948 59 de numere, bogat ilustrate cu pictură interbelică de excepție

C - 55 Ilarie Voronca LA POÉSIE COMMUNE G.L.M, 1936

355-370


C - 56

40-45

FLORIN NICULIU Editura Sport Turism, 1984

C - 57 Marina Preutu VASILE POPESCU Editura Meridiane, 1990

35-40

C - 58 Geza von Habsburg FABERGÉ Hirmer Verlag, München, 1986

30-40

C - 59 Aurel Vladimir Diaconu PETRAȘCU Fundația regală pentru literatură și artă, 1946

45-50

C - 60 Ionel Jianu PALLADY Editura Căminul Artei, 1944

35-40


C - 61 Ionel Jianu LUCHIAN Editura Căminul Artei, 1947

35-40

C - 62 Mihai Eminescu POESII ediție bibliofilă, exemplarul 154/200, cu 6 gravuri originale de Marcel Chirnoagă, semnate și numerotate; Editura Minerva, 2005

650-700

C - 63

110-140

AFIȘ EXPOZIȚIE M. H. MAXY - DER INTEGRALE KÜNSTLER la Galeria Günter Linke, Berlin; exemplarul 33/50, cu justificarea numerotației pe verso

59 x 83,5 cm C - 64

65-70

AFIȘUL EXPOZIȚIEI VICTOR BRAUNER - LA IZVOARELE OPEREI Muzeul de Artă Piatra Neamț, iunie 2003

C - 65 AFIȘ AL PIESEI DE TEATRU PATIMA ROȘIE al Companiei dramatice ”Teatrul mic”, București, editat pentru spectacolul de la Théâtre de l'Oeuvre din Paris din iunie 1823, sub patronajul Reginei Maria a României; cu participarea actorilor: Elvira Popesco, Nutzi Stănescu, Iancovescu și Mihăilescu

350-500


C - 66 MAGDALENA RĂDULESCU ( 1902-1982 ) DANS cu dedicație ”pentru cititorii Tribunei Romîniei, un gând romînesc”

75-80

D. Arta Plastica Artisti contemporani D-1 Francisc Chiuariu (n. 1966 ) AȘTEPTARE acryl/pânză, semnat, datat (19)95 central în partea de jos (T.A.P.)

1100-1500

200 x 100 cm

D-2 Ovidiu Cărpuşor (n. 1976 ) DUPĂ ZIDURI ÎN BRAȘOV ulei/pânză, semnat, datat (20)11 stânga jos (T.A.P.)

550-700

30,5 x 45,5 cm D-3 VILMOS PODOLYAK (n. 1943 ) PARCUL DIN BAIA MARE ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 50 x 68,5 cm

330-400

D-4 AUREL NEDEL ( 1930-2014 ) PEISAJ LA VAIDENI ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

800-1000

50 x 59,7 cm


D-5 MIHAI SÂRBULESCU (n. 1957 ) NUD ulei și pastel/carton subțire, semnat, datat (19)96 dreapta jos (T.A.P.) 29 x 40,5 cm

420-500

D-6 Doru Victor Rotaru (n. 1943 ) ARLECHIN ulei/pânză, semnat, datat 2011 dreapta jos (T.A.P.) 81 x 65 cm

650-700

D-7 ION GRIGORE ( 1940-2016 ) ȘURĂ ȘI CASĂ IARNA ulei/pânză, semnat dreapta jos; pe verso intitulat, semnat și datat 2011 (T.A.P.)

750-800

30,3 x 45,2 cm D-8 TEODOR VESCU (n. 1958 ) PORT LA DUNĂRE ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

550-600

50 x 70 cm D-9 AUGUSTIN COSTINESCU (n. 1943 ) IARNA ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

850-900

40,5 x 50,8 cm D - 10 ANGHEL VASILE SIMINIUC (n. 1949 ) CĂPIȚE LA ZAMOSTEA ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

43 x 60,5 cm

450-500


D - 11 VIOREL MĂRGINEAN (n. 1933 ) MERIȘOR ȘI MAGNOLII ulei/pânză, semnat, datat 2004 dreapta jos; pe verso semnat (T.A.P.)

1400-1600

61,3 x 64,5 cm D - 12 DAN HATMANU (n. 1926 ) TOAMNĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

900-1000

56 x 46 cm

D - 13 CONSTANTIN DARADICI (n. 1948 ) PEISAJ ÎN SOZOPOL ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

350-400

18 x 24 cm D - 14 GABRIEL CATRINESCU (n. 1943 ) CEAINIC DE DIMINEAȚĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

550-600

30 x 36 cm D. Arta Plastica Icoane D - 15 Atelier Românesc ICOANĂ PE 2 REGISTRE cu 3 scene: Nașterea Domnului, Sf. Andrei și Sf. Nicolae, tempera cu ou/ lemn, sec XIX (T.A.P.)

32 x 24,5 cm

550-600


D - 16 Atelier Rusesc MAICA DOMNULUI HODIGHITRIA tempera cu ou și foiță de argint/panou de lemn (T.A.P.)

600-650

37,8 x 30,8 cm

D - 17 Atelier Românesc ADORMIREA MAICII DOMNULUI ulei/lemn, sec. XIX (T.A.P.)

750-800

47 x 41 cm D - 18 Atelier Românesc NAȘTEREA DOMNULUI basorelief din lemn de nuc, sculptat și patinat (T.A.P.)

330-350

27,2 x 22 cm

D. Arta Plastica Grafica, acuarela D - 19

430-500

UCRAINEANCĂ pastel/hârtie, nesemnat (T.A.P.)

59 x 46 cm

D - 20 LILI PANCU ( 1908-2004 ) PROIECT PENTRU AFIȘ tempera și colaj/carton (T.A.P.)

69,5 x 47 cm

230-300


D - 21 WANDA SACHELARIE VLADIMIRESCU ( 19162008 ) AUTOPORTRET CU PRIETENĂ guașă/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

430-500

35,5 x 25,5 cm

D - 22 NICOLAE ( MIHAI, MIKLOS ) CHIRILOVICI ( 1910-1993 ) STRADĂ tempera/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

350-400

34,5 x 49,5 cm D - 23 HENRI H. CATARGI ( 1894-1976 ) PE TERASĂ creion și acuarelă/hârtie, semnat, datat (19)38 stânga jos (T.A.P.)

400-450

24 x 30,8 cm D - 24 Simona Vasiliu Chintilă ( 1928-2009 ) VASE ÎN PORT tuș cu penița/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

52 x 26 cm

280-350


D - 25 CONSTANȚA CRIȘAN ( 1925-2007 ) MUZICĂ guașă și creion/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

260-280

14,5 x 19,5 cm D - 26

110-140

BLONDINA caricatură de epocă, tuș și acuarelă/hârtie, semnat Lucol și datat 1932 dreapta jos (T.A.P.)

27,5 x 17,5 cm

D - 27 NICULINA DONA DELAVRANCEA ( 1890-1981 ) LA PLAJĂ tuș/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

240-260

13,5 x 32 cm D - 28 THEODOR PALLADY ( 1871-1956 ) LECTURĂ creion și creioane colorate/hârtie, semnat dreapta jos cu monogram (T.A.P.) 18 x 13,5 cm

850-900

D - 29 LUCIA DEM(ETRIADE) BĂLĂCESCU ( 18951979 ) FEMEIE CU EVANTAI creioane colorate și pastel/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

350-400

31,7 x 24,3 cm


D - 30 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) FLORI PE FOND GALBEN CU AUTOPORTRET creion, acuarelă și guașă/hârtie, semnat, datat 2001 dreapta jos (T.A.P.)

550-600

49,5 x 45 cm D - 31 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) CASE VECHI ÎN BUCUREȘTI cariocă și conté/hârtie, semnat, datat 1968 și cu ștampila autorului stânga jos; pe verso localizat și semnat (T.A.P.)

400-450

14,5 x 19 cm D - 32 THEODOR AMAN ( 1831-1891 ) CINCI FIGURI ŞI UN NUD acvaforte şi ac/hârtie vărgată gălbuie, exemplar din tirajul Maniu-Teişanu, nesemnat; lucrarea este menţionată în catalogul "Theodor Aman" de Mariana Vida, cat. 90, pag. 74 (T.A.P.)

270-300

15,5 x 12 cm D - 33 THEODOR AMAN ( 1831-1891 ) MOARTEA LĂPUŞNEANULUI acvaforte şi ac/hârtie vărgată, stadiul I; lucrarea figurează în catalogul ''Theodor Aman'' de Mariana Vida, pag. 32, cat. 16 (T.A.P.)

10 x 13,3 cm

220-250


D - 34 AUREL BĂEȘU ( 1896-1928 ) PORTRET acuarelă/hârtie, semnat, datat (1)924 dreapta jos (T.A.P.) 32 x 23 cm

260-300

D - 35 MARCEL CHIRNOAGĂ ( 1930-2008 ) FRANCESCA acvaforte/hârtie, exemplar 6/25, semnat dreapta jos sub cuvetă cu creionul, intitulat stânga jos (T.A.P.)

550-600

38,7 x 25 cm

D - 36 NICOLAE TONITZA ( 1886-1940 ) NUD tuș cu bățul/hârtie, semnat dreapta sus (T.A.P.)

750-800

17,5 x 22,5 cm D - 37 AUREL COJAN ( 1914-2005 ) ORAȘUL tuș/hârtie, semnat și datat 17-I-(19)59 stânga jos (T.A.P.)

20 x 27 cm

250-300


D. Arta Plastica Pictura D - 38 CONSTION (CONSTANTIN IONESCU) FLORĂREASĂ ulei/carton, semnat, localizat Bucureşti dreapta jos (T.A.P.)

160-200

16 x 11,5 cm

D - 39 DIMITRIE LOGHIN ( 1910-1982 ) LA POARTĂ ulei/carton, reprodus în catalogul ”D. Loghin - artist plastic”, 2012, la pag.168. Pe verso autentificare de la fiica artistului (T.A.P.)

550-600

35 x 39 cm D - 40 NICOLAE PETRESCU MOGOȘ ( 1872-1934 ) MILITAR ÎN TERMEN ulei/pânză, semnat, datat 1928 dreapta jos (T.A.P.)

500-550

48,7 x 34,2 cm

D - 41 EUGEN GÂSCĂ ( 1908-1989 ) IELE ulei/carton, semnat și datat (19)73 dreapta jos (T.A.P.)

1100-1300

60,7 x 50 cm

D - 42 NATURĂ STATICĂ CU VASE ORIENTALE ulei/carton, semnat indescifrabil stânga jos (T.A.P.)

33,5 x 42,5 cm

370-400


D - 43

330-350

NATURĂ STATICĂ CU ” REFUGIATA” ulei/carton, semnat indescifrabil și datat 1947 dreapta jos (T.A.P.)

29 x 39,3 cm D - 44 NICOLAE TEMPEANU ( 1883-1937 ) IARNĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

750-800

48,5 x 69 cm D - 45 IOSIF STEURER ( 1885-1971 ) PEISAJ DE TOAMNĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

330-400

9,5 x 12,2 cm D - 46 DRAGOȘ VIȚELARU ( 1951-2009 ) MARINĂ ulei/carton, semnat și datat (20)06 dreapta jos (T.A.P.)

450-500

49,5 x 49,5 cm D - 47 ȚĂRAN DIN BUCOVINA ulei/pânză, semnat pe latura dreapta mijloc, semnat S. Thoma; început de sec. XX (T.A.P.)

51 x 40,5 cm

550-600


D - 48 IOAN ISAC ( 1885-1950 ) PARFUM DE TOAMNĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

750-800

49,5 x 60 cm D - 49 EMIL NICOLESCU NIC ( 1903-1983 ) PEISAJ ulei/pânză, semnat, datat 1931 stânga jos (T.A.P.)

750-900

40 x 46 cm D - 50 AUREL POPP LUDOȘANU ( 1874-1960 ) MĂNĂSTIREA COMANA ulei/carton, intitulat, datat 1927 și semnat stânga jos (T.A.P.)

650-700

49 x 70,5 cm D - 51 MARIN H. GEORGESCU ( 1886-1932 ) CASA CU ACOPERIȘ ROȘU ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

550-600

19 x 29,5 cm D - 52 NICULINA DONA DELAVRANCEA ( 1890-1981 ) VAS CU FLORI DE CÂMP ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

45,5 x 32,5 cm

750-900


D - 53 NICULINA DONA DELAVRANCEA ( 1890-1981 ) SCHEII BRAȘOVULUI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

850-1000

37,5 x 45,5 cm D - 54 MADELEINE BRAUN ( 1927-2012 ) PIAȚĂ ÎN GLASGOW ulei/pânză, semnat stânga jos cu negru; pe verso semnat, intitulat, datat 1992. Provine din colecția familiei (T.A.P.)

320-400

30 x 40 cm D - 55 NUNI DONA ( 1916-2009 ) AUTOPORTRET CU BONETĂ ROȘIE ulei/carton, dublu semnat, intitulat și datat 1943 stânga jos (T.A.P.)

1000-1200

44 x 37,5 cm D - 56 ION MIREA ( 1912-1987 ) PEISAJ CU CASE ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

1000-1100

22,5 x 37 cm D - 57 ELENA VAVILYNA ( 1901-1971 ) INTRAREA ÎN MĂNĂSTIRE ulei/carton, semnat și datat (ilizibil) dreapta jos (T.A.P.)

41,5 x 34,5 cm

650-800


D - 58 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) LALELE ȘI FRUCTE EXOTICE ulei/pânză/carton, semnat, intitulat și datat 1994 pe verso (T.A.P.)

2600-3000

55 x 59,5 cm D - 59 HENRI VISCONTE BALCIC ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

350-500

15 x 19,5 cm D - 60 OCTAV ANGHELUȚĂ ( 1904-1979 ) FETIȚA CU PĂPUȘĂ ulei/carton, semnat stânga sus (T.A.P.)

2100-2300

69,7 x 50 cm

D - 61 IOSIF ROSENBLUT ( 1894-1975 ) PEISAJ BUCUREȘTEAN ulei/carton, semnat cu negru, datat (1)936 cu creionul dreapta jos (T.A.P.)

950-1200

48 x 68,5 cm D - 62 NICU (NICOLAE) ENEA ( 1897-1960 ) CURTE LA ȚARĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

49,5 x 69,5 cm

1300-1500


D - 63 Sterie Becu ( 1882-1970 ) STRADĂ ÎN ORIENT ulei/pânză/carton, semnat stânga jos cu penița (T.A.P.)

400-500

40,7 x 26,8 cm

D - 64 EUGEN CRĂCIUN ( 1922-2001 ) AURUL VERDE ulei/carton subțire, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1100-1200

52 x 86,3 cm D - 65 SEVER BURADA (BURADESCU) ( 1896-1968 ) PORTRET DE FATĂ ulei/carton, semnat lateral dreapta, spre mijloc, cu roșu (T.A.P.)

550-600

57,5 x 44 cm D - 66 ION MUSCELEANU ( 1903-1997 ) STRADĂ ulei/pânză/carton, semnat, datat (1)941 dreapta jos (T.A.P.)

750-900

32 x 45 cm D - 67 DAN IALOMIȚEANU ( 1899-1979 ) PE LACUL HERĂSTRĂU ulei/pânză, semnat dreapta jos cu inițiale (T.A.P.)

32 x 41 cm

550-700


D - 68 Aurelia Belicincu Heinrich ( 1931-1987 ) NATURĂ STATICĂ ulei/carton, semnat dreapta jos cu inițiale (T.A.P.)

480-550

23 x 30 cm D - 69 NICOLAE GÂRBACIU ( 1886-? ) BAIA SPRIE ulei/carton, semnat și datat (19)56 dreapta jos (T.A.P.)

450-500

41 x 53 cm D - 70 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) ÎNCEPUT DE PRIMĂVARĂ ulei/carton, semnat dreapta jos; pe verso semnat cu tuș negru. Lucrarea a figurat în expoziția ”Interbelicii și continuatorii” de la Muzeul Național Cotroceni, 2008 (T.A.P.)

4600-4800

48,5 x 38,7 cm D - 71 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) IARNĂ ulei/carton, semnat dreapta jos; pe verso datat 1928 (T.A.P.)

2400-3000

26,7 x 33,8 cm D - 72 EUGEN TĂUTU ( 1945-2000 ) ÎNTOARCEREA DIN PĂMÂNTURI ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

15 x 47 cm

450-500


D - 73 DAN BĂJENARU ( 1900-1988 ) DRUM DE ŢARĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

430-450

50 x 64,5 cm D - 74 Ion Marinescu Vâlsan (fiul) FLORI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1100-1400

65 x 47 cm

D - 75 Petru Feier ( 1912-1986 ) PĂDUREA ulei/pânză fără șasiu, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.)

650-800

58,5 x 48,8 cm D - 76 Jean Baptiste Foltzer (n. sec. XIX ) MAUVAISE NOUVELLE ulei/panou de lemn, intitulat pe latura de sus, semnat dreapta jos (T.A.P.)

900-1000

31,7 x 17,5 cm

D - 77 Henri Trenk ( 1818-1892 ) PEISAJ MONTAN ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

15,5 x 21 cm

1300-1400


D - 78 TRAIAN BRĂDEAN ( 1927-2013 ) MUȘCATA DIN FEREASTRĂ ulei/carton, semnat dreapta sus; pe verso ”Peisaj cu căpiță”, semnat dreapta sus (T.A.P.)

900-1000

50,5 x 40 cm D - 79 ION MARINESCU VÂLSAN ( 1866-1935 ) ȚĂRĂNCUȚĂ ÎN LUNCĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

450-500

16,2 x 24,7 cm D - 80 EUSTAȚIU STOENESCU ( 1884-1957 ) FETIȚĂ CU CRINOLINĂ ulei/carton, semnat și datat 1947 stânga sus; pe verso intitulat, semnat, datat, localizat București; lucrarea provine din colecția familiei Gradin (T.A.P.) 63 x 46,6 cm

D - 81 GHEORGHE IONESCU SIN ( 1896-1988 ) ZI DE PRIMĂVARĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

30000-35000

450-500

48,5 x 65,5 cm D - 82 HRANDT AVACHIAN ( 1900-1990 ) NATURĂ STATICĂ CU RACI ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos; pe verso semnat și datat 1965 (T.A.P.)

35 x 50 cm

650-700


D - 83 SORIN IONESCU ( 1913-1999 ) PEISAJ LA FLORENŢA ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

370-400

41 x 53 cm D - 84 P. Duval ( 1860-1900 ) FATA CU MANDOLINĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1600-1700

53 x 26 cm

D - 85 ION DUMITRIU ( 1943-1998 ) CASĂ LA POIANA MĂRULUI ulei/pânză, semnat și datat (19)77 dreapta jos (T.A.P.)

1600-1800

33 x 46 cm D - 86 JEAN NEYLIES ( 1869-1938 ) NUD ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1700-1800

45 x 34,5 cm

D - 87 DUMITRU (DEM) IORDACHE ( 1905-1982 ) NATURĂ STATICĂ CU FLORI ȘI EVANTAI ulei/pânză fără șasiu, semnat stânga jos în compoziție (T.A.P.)

59 x 57 cm

3500-3800


D - 88 PAUL MIRACOVICI ( 1906-1975 ) PEISAJ ulei/pânză, semnat și datat (1)933 dreapta jos (T.A.P.)

1600-1800

38 x 46 cm D - 89 GHEORGHE ZAMPHIROPOL DALL ( 18831951 ) ȚĂRĂNCUȚĂ ulei/carton, semnat dreapta jos cu creionul (T.A.P.)

750-900

35,7 x 29 cm D - 90 SAMUEL MÜTZNER ( 1884-1959 ) CALEA VICTORIEI PE ÎNSERAT ulei/carton, semnat și datat 1944 dreapta jos; provine din colecția familiei (T.A.P.)

9000-14000

49,8 x 40 cm D - 91 SAMUEL MÜTZNER ( 1884-1959 ) PEISAJ CU BALTĂ ulei/placaj, semnat și datat 1943 stânga jos (T.A.P.)

12000-13000

50 x 65 cm D - 92 ROMEO STORCK ( 1903-1991 ) LA SCĂLDAT ulei/PFL, semnat dreapta jos (T.A.P.) 62 x 68,5 cm

2700-3000


D - 93 GHEORGHE TEODORESCU ROMANAȚI ( 18911980 ) DIMINEAȚA ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

550-600

34 x 43,5 cm D - 94 ADAM BĂLȚATU ( 1889-1979 ) BISERICA DIN LUNCĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

3400-4000

24,8 x 35 cm D - 95 GHEORGHE PETRAȘCU ( 1872-1949 ) RUINELE PALATULUI DOMNESC DIN TÂRGOVIȘTE ulei/pânză, semnat și datat (1)920 dreapta jos cu negru; provine din colecția familiei (T.A.P.) 38 x 46 cm

12000-14000

Profile for Gold Art

105  

105  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded