__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

C. Carte/manuscris Carte C-1

260-300

BILETE DE PAPAGAL 477 numere cu apariție zilnică (28 febr. 1928 - 5 oct. 1930) și 33 numere cu apariție săptămânală (iunie 1937 - februarie 1938); colecție completă 510 numere

C-2 Petru Comarnescu LASCĂR VOREL Editura Meridiane, București, 1968

10-15

C-3

40-50

CATALOGUL LUCRĂRILOR EXPUSE LA EXPOZIȚIA JUBILIARĂ DIN 1906 Institutul Carol Göbl, București, 1906

C-4

25-30

5 CĂRȚI DE ARTĂ - ”Icoane pe sticlă”, 1971 - ”Arta secolului al XVIIlea, de la Matei Basarab la Constantin Brâncoveanu”, 1992 - ”Octav Băncilă”, 1972 - ”Boris Caragea”, 1981 - ”Virgil Almășanu”, 1976

C-5 2 CATALOAGE DE ARTĂ - ”Pinacoteca Statului”, Ateneul Român, 1930 Catalogul expoziției Olga Greceanu, Sălile Dalles, februarie 1944

20-30


C-6 Mihail Gr. Poslușnicu ISTORIA MUZICEI LA ROMÂNI de la renaștere pînă` n epoca de consolidare a culturii artistice, cu o prefață de N. Iorga; Cartea Românească, București, 1928

22-25

C-7 N. Gane DOMNIȚA ALEXANDRINA GHICA ȘI CONTELE D` ANTRAIGUES Editura Universul, București, 1937

15-18

C-8

18-20

2 REFERINȚE MIHAI EMINESCU -Tudor Vianu: ”Poesia lui Eminescu”, Editura Cartea Românească, f.a. - D. Murărașu: ”Naționalismul lui Eminescu”, Editura Bucovina, 1932 C-9

7-9

2 REFERINȚE DESPRE LIMBA ROMÂNĂ - Al. Rosetti: ”Istoria limbii române”, Editura Universul S.A., 1942 - Ioan Al. Brătescu - Voinești: ”Originea neamului românesc și a limbii noastre”, Editura Cartea Românească, București, 1942

C - 10 3 REFERINȚE N. TONITZA - N. N. Tonitza: ”Cronici fanteziste neliterare”, Editura I. Brănișteanu - Cezar Petrescu: ”Fram, ursul polar”, Cugetarea Georgescu - Delafras S.A.(cu ilustrații de N. Tonitza) - Cezar Petrescu: ”Greta Garbo”, Editura Curentul (cu ilustrații de N. Tonitza)

80-100


C - 11

65-80

2 CĂRȚI ILUSTRATE DE PERAHIM - N. V. Gogol: ”Revizorul”, E.S.P.L.A., 1952 - Tudor Arghezi: ”Stihuri pestrițe”, Editura Tineretului, 1957 C - 12

55-70

REVISTA ANTICART MAGAZIN 30 de numere ale Revistei Anticart Magazin C - 13

135-150

10 SALOANE OFICIALE Din 1924, 1926, 1928, 1929, 1930, 1932, 1942, 1947

C - 14

95-100

10 TITLURI DIN MAEȘTRII ARTEI ROMÂNEȘTI ”D. Ghiață”, ”Francisc Șirato”, ”Al. Ciucurencu”, ”C. Medrea”, ”A. Verona”, "Sava Henția”, ”Gh. Asachi”, ”Octav Băncilă”, ”Corneliu Baba”, "Barbu Iscovescu”, apărute la Editura pentru literatură și artă, București C - 15

110-130

10 TITLURI DIN SERIA MAEȘTRII ARTEI ROMÂNEȘTI ”Panaiteanu Bardasare”, ”Victor Mihăilescu Craiu”, ”Eugen Gâscă”, ”Th. Aman”, ”A. Ciupe”, ”Eustațiu Stoenescu”, ”Al. Ciucurencu”, ”Lascăr Vorel”, ”N. Dărăscu”, ”Costache Agafiței”, apărute la Editura Meridiane C - 16 7 ALBUME DE ARTĂ dedicate pictorilor: Natalia Dumitrescu, Alexandru Istrati, Helen de Silaghi Sirag, Paul Neagu, Vasile Grigore (2 volume), Etienne Hajdu (2 volume)

65-70


C - 17

25-30

2 CĂRȚI DE LITERATURĂ DE LA SF. SEC. XIX - Al. Vlahuță: ” Nuvele” Iași - Neculai Iorga: ”Schițe din literatura romînă”, 1892

C - 18

22-25

2 EDIȚII BIBLIOFILE - Camil Petrescu: ”Patul lui Procust”, ex. 2 din 26, 1946 - Șerban Cioculescu: ”Viața lui I.L. Caragiale”, 1940

C - 19

65-80

6 VOLUME CU AUTOGRAFE de Iulian Vesper, Dinu Nicodin, Al. T. Stamatiad, Pericle Martinescu, I. Marin Sadoveanu și Mihai Tican Rumano dedicate unor personalități culturale

C - 20 Sextil Pușcariu (coordonator) DACOROMANIA 2 volume; Institutul Ardealul, Cluj, 1922

45-50

C - 21

30-40

PSALTIREA PROOROCULUI ȘI ÎMPĂRATULUI DAVID sec XIX, necesită restaurare


C - 22

55-60

6 REFERINȚE DESPRE ARDEAL - ”Revista Transilvania”, nr.9, 1941 - ”Blajul”, nr. III, 1936 - ”Țara Bârsei”, nr. 2, 1930 - ”Unirea Ardealului”, 1934 - ”Vasile Goldiș”, 1934 - ”Faptă și suferință românească în Ardeal”, 1929 C - 23

10-15

ICOANE ROMÂNEȘTI Editura Royal Company

C - 24

12-15

SCRIITORI DIN R.P.R. ÎN SLUJBA POPORULUI Editura pentru literatură și artă a societății scriitorilor din R.P.R., 1949

C - 25

220-250

3 DOCUMENTE CONSTANTIN NOICA - Carte poștală destinată scriitorului Iordan Chimet - Bilet manuscris semnat Dinu Noica - Fotografie de la funeraliile lui Constantin Noica, localizată Păltiniș, datată 06.12.1987 C - 26 4 DOCUMENTE MIRON RADU PARASCHIVESCU - Scrisoare expediată către Iordan Chimet; - Felicitare din 1965 - Carte poștală din 1966 destinată scriitorului Iordan Chimet - Carte poștală din 1968

220-300


C - 27

220-250

6 DOCUMENTE IOAN MIREA - Scrisoare adresată scriitorului Iordan Chimet din 26 sept. 1970 - Carte poștală expediată de pictorul I. Mirea din Paris în 1972 - Felicitare către scriitorul Iordan Chimet - 2 referințe critice despre I. Mirea (copii) - 1 desen (Portret) de I. Mirea nesemnat C - 28

200-250

4 DOCUMENTE NICOLAE STEINHARDT - Scrisoare adresată scriitorului Iordan Chimet (19861987) - Carte poștală destinată lui Iordan Chimet (1982-1983) - Felicitare adresată lui Iordan Chimet (1988-1989) - Fotografie de la funeraliile lui N. Steinhardt inscripționată Rohia, 02 aprilie (19)89 C - 29

220-250

2 DOCUMENTE PETRU GROZA - ”Situația politică din România în perioada 1923-1932 reflectată în corespondența Goga - Groza” ( 30 de pagini dactilografiate semnate P. Groza, localizate Deva, datate 11 martie 1931) - Scrisoare (copie) expediată de Octavian Goga lui P. Groza (1931)

C - 30

65-70

4 REFERINȚE DE ARTĂ - Gh. Oprescu: ”Pictura românească în sec. XIX”, 1943 - Catalogul ” N. N. Tonitza”, Muzeul de artă al R.P.R., 1964 - Vasile Varga și Eleonora Costescu: ”Andreescu”, 1978 - ”Catalogul mărcilor poștale românești”, 2 volume C - 31 2 REFERINȚE DIN SERIA MAEȘTRII PICTURII ROMÂNEȘTI - ”Luchian” de Vasile Drăguț, 1965 - ”Jean Al. Steriadi” de Mircea Deac, 1962

22-30


C - 32

45-50

4 SALOANE OFICIALE Din 1929,1939,1944, 1947

C - 33 Virgil Cioflec GRIGORESCU Cultura Națională, 1925

30-35

C - 34 George (Gheorghe) Oprescu MAEȘTRII PICTURII ROMÂNEȘTI ÎN SEC. XIX Fundația regală pentru literatură și artă, 1947

25-30

C - 35 Ionel Jianu PALLADY Editura Căminul Artei, 1944

35-40

C - 36 ZIARUL MOLDOVA DE SUS 24 IANUARIE 1909 - dedicat UNIRII PRINCIPATELOR

7-10


C - 37 Eugen Crăciun ISER Editura Căminul Artei, 1945

35-40

C - 38

85-90

3 ALBUME DE ARTĂ - ”Ciucurencu” de Dan Grigorescu, Editura Meridiane, 1965 - ”Gheorghe Petrașcu” de Vasile Florea, Editura Meridiane, 1970 - ”Grigorescu” de G. Oprescu, Editura Meridiane, 1961

C - 39

55-70

2 TITLURI DIN SERIA MAEȘTRII PICTURII CONTEMPORANE - ”Șirato” de Petru Comarnescu, Editura Căminul Artei, f.a. - ”Iser” de Eugen Crăciun, Editura Căminul Artei, 1945

C - 40 Ionel Jianu TONITZA Editura Căminul Artei, 1945

35-40

C - 41 Ionel Jianu PALLADY Editura Căminul Artei, 1944

35-40


C - 42

28-30

4 CĂRȚI DE ARTĂ - Gh. Oprescu: ”Szatmary”, E.S.P.L.A., 1954 - Ionel Jianu: ”Ștefan Dimitrescu”, E.S.P.L.A., 1954 - Valentin Ciucă: ”Pe urmele lui Nicolae Grigorescu”, Editura Sport-Turism, 1987 - I. Jianu și V. Beneș: ”Mărturii despre N. Grigorescu”, E.S.P.L.A., 1957

C - 43 Corina Nicolescu ICOANE VECHI ROMÂNEȘTI Editura Meridiane, 1971

17-20

C - 44

25-30

2 REFERINȚE NICOLAE TONITZA - Tonitza: ”Scrieri despre artă”, Meridiane, 1964 - Raul Șorban: ”N. Tonitza”, Meridiane, 1965 C - 45 Mircea Deac SABIN BĂLAȘA Editura Meridiane, 1984

55-70

C - 46

45-60

5 ALBUME DIN SERIA MAEȘTRII ARTEI ROMÂNEȘTI Marius Bunescu, Ștefan Popescu, Verona, Corneliu Baba, D. Paciurea; E.S.P.L.A., 1956-1958


C - 47

55-60

3 CĂRȚI DE ARTĂ - ”Valori ale picturii românești în Muzeul de artă din Iași” de Claudiu Paradais, 1970 - ”Expoziția Gheorghe Popovici”, 1969 - ”Constantin Brâncuși. A Retrospective Exhibition”, 1969 C - 48

65-70

3 CĂRȚI DE ARTĂ - ”La France vue par des peintres roumains”, 1946 ”Sculptura statuară românească” de G. Oprescu, 1954 ”Grigorescu” de K. H. Zambaccian, 1945

C - 49 Dr. C. Popescu - Vâlcea MINIATURA ROMÂNEASCĂ Editura Meridiane, București, 1981

35-40

C - 50

20-25

W. SiegfriedPERSONAJE ȘI DECORURI DIN TEATRUL LUI CARAGIALE E.S.P.L.A., 1956

C - 51 Radu Bogdan THEODOR AMAN E.S.P.L.A., 1955

45-50


C - 52

35-50

2 SCRISORI MANUSCRIS expediate de C. Rădulescu Motru către profesor Eugeniu Sperantzia

C - 53

18-25

2 CĂRȚI DE PSIHOLOGIE - I. Nisipeanu: ” Introducere în psichologie”, Cultura Românească, 1927 - Constantin I. Lupu: ”Curs elementar de psichologie”, 1898

C - 54 Horia Dumitrescu C. MEDREA Casa de Editură Arta, 1944

35-40

C - 55 O. Tafrali ARTA ȘI ARHEOLOGIA editată la Iași

17-20

C - 56

35-40

André Grabar , Georges Opresco ROUMANIE - EGLISES PEINTES DE MOLDAVIE New York Graphic Society en accord avec L' UNESCO


C - 57 George Călinescu ISTORIA LITERATURII ROMÂNE DELA ORIGINI PÂNĂ ÎN PREZENT Fundația regală pentru literatură și artă, 1941

220-250

C - 58 Ionel Jianu și Mircea Popescu MAEȘTRII PICTURII ROMÂNEȘTI ÎN MUZEUL DE ARTĂ AL R.P.R. volumul II; E.S.P.L.A., 1955

25-30

C - 59 H. Blazian PLASTICA 1931 - L'ART ROUMAIN EN 1931

12-15

C - 60 Jean Cocteau OPIUM - JOURNAL D' UNE DÉSINTOXICATION ilustrată de autor; Librairie Stock, Paris, f.a.

35-40


D. Arta Plastica Artisti contemporani D-1 Dorel Petrehuș (n. 1957 ) ÎN AȘTEPTARE acryl/pânză/lemn, semnat stânga jos (T.A.P.)

550-600

41,3 x 37 cm D-2 Suzana Bantaş (n. 1922 ) DEALUL LUI DECEBAL ulei/pânză/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

350-400

39,5 x 49,5 cm D-3 István Kozma (n. 1937 ) PEISAJ LA SIGHIȘOARA acryl/pânză, semnat dreapta jos, datat 2009 pe verso (T.A.P.)

330-400

80 x 60,5 cm D-4 ANA RUXANDRA ILFOVEANU (n. 1947 ) PEISAJ LA TESCANI ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1600-1800

73,5 x 81,5 cm D-5 MIHAELA NICA CRĂCIUN (n. 1934 ) COMPOZIȚIE CU DEALURI ulei/pânză, semnat, datat 1980 dreapta jos (T.A.P.)

41,5 x 92 cm

1100-1300


D-6 NICOLAE BLEI (n. 1949 ) FLORI ulei/pânză, semnat dreapta jos; pe verso datat 2011 (T.A.P.)

1100-1300

75,5 x 100 cm D-7 PAULA CRAIOVEANU (n. 1976 ) NUD acryl/pânză, semnat dreapta jos, datat 2012 pe verso (T.A.P.)

550-600

70 x 70 cm D-8 Francesco Tammaro (n. 1939 ) PIAȚETĂ ulei/lemn, semnat stânga jos (T.A.P.)

330-380

23,7 x 30 cm D-9 Bogdan Bârleanu (n. 1954 ) NATURĂ STATICĂ CU FLORI USCATE ulei/carton, semnat dreapta jos; pe verso intitulat, semnat și datat 2006 (T.A.P.) 40 x 50 cm

350-400

D - 10 AUGUSTIN COSTINESCU (n. 1943 ) FLORI ulei/pânză/carton, semnat, datat 2009 dreapta jos (T.A.P.)

850-900

50 x 40 cm


D - 11 ŞTEFAN CÂLȚIA (n. 1942 ) ȘARPELE ROȘU litografie, ex. 2/16, semnat și datat 7 mai 1982 dreapta jos cu creionul, semnat, datat 1982 în placă dreapta jos (T.A.P.)

150-180

24 x 35,5 cm D - 12 TRAIAN BRĂDEAN ( 1927-2013 ) NUD AȘEZAT tuș cu bățul și laviu/hârtie, semnat spre dreapta jos (T.A.P.)

230-250

26,5 x 19 cm

D - 13 SAMI BRISS (n. 1930 ) PORTRET CU PASĂRE litografie H.C., ex. 57/150, semnat dreapta jos sub imagine (T.A.P.) 10,1 x 10,1 cm

75-90

D - 14 GHEORGHE LEONIDA ( 1892-1942 ) NIMFĂ DORMIND bronz turnat, patinat, semnat în spate spre dreapta (T.A.P.)

3400-3800

D. Arta Plastica Sculptura

14,5 x 22 x 53 cm


D. Arta Plastica Icoane D - 15

750-800

ICOANĂ ÎN DOUĂ REGISTRE tempera cu ou/lemn; registrul superior: Sf. Gheorghe, Sf. Nicolae și Sf. Tiron; pe al 2-lea registru: Sf. Împărați Constantin și Elena și Sf. Ioan Botezătorul (T.A.P.) 46 x 35,5 cm D - 16 Atelier Românesc SF. DIMITRIE ȘI SF. TEODORA ulei/foiță de aur/lemn, datat și purtând însemnarea ”1895 aprilie 2, Luca Ioan închinător” în partea de jos (T.A.P.)

500-600

35 x 27,5 cm D. Arta Plastica Grafica, acuarela D - 17 GHEORGHE ILIESCU CĂLINEȘTI ( 1932-2001 ) PORTRET cariocă/hârtie, semnat cu monogram și datat 1980 dreapta jos (T.A.P.)

130-150

34,5 x 34 cm D - 18 GHEORGHE ILIESCU CĂLINEȘTI ( 1932-2001 ) PORTRET cariocă/hârtie, semnat cu monogram și datat 1984, 24 I (T.A.P.)

28 x 28 cm

130-150


D - 19 GHEORGHE TEODORESCU ROMANAȚI ( 18911980 ) NUD ÎN POZĂ pastel/hârtie, semnat, intitulat și datat (1)947 stânga jos (semnătură ulterioară) ( T.A.P.)

220-250

41,5 x 20,5 cm

D - 20 BOGDAN STIHI ( 1929-2009 ) JUDECATA SUZANEI aquaforte și aquatinta/hârtie, exemplar de artist V / X, intitulat, numerotat stânga jos, semnat și datat (19)93 dreapta jos în placă și sub cuvetă cu creionul (T.A.P.)

160-200

22 x 21 cm D - 21 Robert Helman ( 1910-1990 ) COPACUL serigrafie color/hârtie, ex. 38/99, semnat dreapta jos sub imagine (T.A.P.)

220-250

49 x 36 cm

D - 22 CORINA LECCA ( 1908-1990 ) NATURĂ STATICĂ CU PEȘTI pastel și tempera/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

42 x 59 cm

430-450


D - 23 MIHU VULCĂNESCU ( 1937-1994 ) DESENUL PROMIS mapă cuprinzând 9 desene în tuș și tempera/hârtie, intitulate în partea de jos (T.A.P.)

330-350

20,7 x 14,8 cm fiecare D - 24 HENRI H. CATARGI ( 1894-1976 ) NĂVOADE LA USCAT creion și acuarelă/hârtie, semnat, datat (19)37 stânga jos (T.A.P.)

350-400

20,5 x 28,5 cm D - 25 PAUL NEAGU ( 1938-1994 ) COMPOZIȚIE tempera/hârtie, semnat, datat (19)60 dreapta jos (T.A.P.)

450-600

10,2 x 12,3 cm D - 26 THEODOR PALLADY ( 1871-1956 ) PORTRET DE FEMEIE creion/hârtie, semnat dreapta jos, localizat St. Paul, datat (19)38 stânga jos (T.A.P.)

850-900

17,5 x 13,8 cm D - 27 SABIN BĂLAȘA ( 1932-2008 ) LELIȘOR sanguină/hârtie, text olograf ”Lelișor făcută de Sabinică”, datat 31. III 1956 dreapta jos (T.A.P.)

29 x 19,7 cm

630-650


D - 28 ȘTEFAN DIMITRESCU ( 1886-1933 ) SPĂLĂTOREASĂ cărbune/carton subțire, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1250-1400

46,5 x 33,8 cm

D - 29 ȘTEFAN POPESCU ( 1872-1948 ) POMI ÎN LUNCĂ litografie, semnat dreapta jos sub imagine, cu dedicație olografă și datare ianuarie 1944 (T.A.P.)

320-350

23 x 28 cm D. Arta Plastica Pictura D - 30 Paul Atanasiu ( 1922-1999 ) VAS CU FLORI ulei/pânză, semnat și datat (1)979 dreapta sus (T.A.P.) 55 x 55 cm

370-400

D - 31

550-600

PEISAJ MONTAN ulei/pânză, școală austriacă (T.A.P.)

56 x 69 cm D - 32 VASILE VARGA ( 1921-2005 ) FLORI ROZ ÎN VAS ALB ulei/carton, semnat și datat 26 mai (19)85 stânga jos (T.A.P.)

47 x 34,7 cm

350-400


D - 33 IOSIF STEURER ( 1885-1971 ) AUTOPORTRET ulei/carton; în lucrarea ”Familia Steurer de la Maria și Iosif la Robert, 4 generații de artiști” de Alexandrina Isac Steurer, la pag. 223, 281 sunt reproduse alte autoportrete ale lui Iosif Steurer (T.A.P.)

550-600

60,2 x 42,5 cm D - 34 IOSIF STEURER ( 1885-1971 ) IARNA ulei/carton, semnat stânga jos în pastă (T.A.P.)

420-450

26,5 x 38 cm D - 35 GEO (GEORGE) CARDAȘ ( 1881-1947 ) PESCARI PE DUNĂRE ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

1200-1400

70 x 93,5 cm D - 36 Janka (Johanna) Olejnik ( 1887-1954 ) COLȚ LA BALCIC ulei/pânză, semnat și localizat dreapta jos (T.A.P.)

750-800

48 x 58 cm D - 37 GHEORGHE IONESCU ( 1912-1990 ) TRANDAFIRI ROȘII ÎN VAS DE LUT ulei/pânză/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

33 x 24,5 cm

650-800


D - 38 GHEORGHE TEODORESCU ROMANAȚI ( 18911980 ) MĂNĂSTIREA COZIA ulei/pânză/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

550-700

34,5 x 50 cm D - 39 DAN BĂJENARU ( 1900-1988 ) CĂLUȘARI ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

750-900

50 x 65 cm D - 40 SEVER BURADA (BURADESCU) ( 1896-1968 ) OFRANDĂ PRIMĂVERII ulei/carton, nesemnat (T.A.P.)

840-900

44,5 x 65,5 cm D - 41 AUREL BORDENACHE ( 1902-1987 ) NATURĂ STATICĂ ulei/carton, semnat stânga sus; pe verso ”Peisaj cu casă” (T.A.P.)

550-700

36,5 x 41 cm D - 42 ION PANTELI STANCIU ( 1901-1981 ) PEISAJ ulei/carton, semnat și datat (1)946 dreapta jos (T.A.P.) 24 x 45,3 cm

330-350

D - 43 ALEXANDRU DUMITRESCU GIURGIU ( 19081975 ) ȘANTIER ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

330-400

49 x 61 cm


D - 44 APOSTOL MĂNCIULESCU ( 1887-1962 ) VÂNZĂTOAREA DE FLORI ulei/carton, semnat stânga sus (T.A.P.) 49,5 x 69,8 cm

520-550

D - 45 VASILE SAVONEA ( 1932-2001 ) DIMINEAȚĂ ulei/pânză, semnat, datat (19)81 dreapta jos (T.A.P.)

250-300

32,8 x 41,4 cm D - 46 ION CRISTIAN POPESCU (PIC) PIAȚĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 17,7 x 23,5 cm D - 47 TRAIAN CORNESCU ( 1885-1965 ) ULCICĂ ROMÂNEASCĂ CU FLORI ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

330-350

1600-1800

47,5 x 58,7 cm D - 48 LEON ALEXANDRU BIJU ( 1880-1970 ) CRIZANTEME ALBE ulei/carton, semnat stânga sus (T.A.P.)

550-600

58,2 x 45,3 cm

D - 49 LEON ALEXANDRU BIJU ( 1880-1970 ) FLORI ÎN VAS ROMÂNESC ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

60,5 x 46 cm

850-900


D - 50 LEON ALEXANDRU BIJU ( 1880-1970 ) COLŢ DE FEREASTRĂ ulei/carton, semnat, datat 1942/II dreapta sus; pe verso etichetă de participare le Salonul Oficial de toamnă şi însemnare olografă pe carton, cu intitulare şi datare 1961 (T.A.P.)

3500-4000

56 x 70 cm D - 51 JENIȚA (EUGENIA) GHIGA BULBUC ( 19011979 ) VAS CU FLORI ulei/pânză, semnat stânga jos cu alb (T.A.P.)

350-400

40,5 x 32 cm D - 52 Aurelia Belicincu Heinrich ( 1931-1987 ) PEISAJ CU COPACI ulei/carton, semnat, datat (19)67 stânga jos (T.A.P.)

550-600

37 x 47 cm D - 53 PIERRE BELLET ( 1865-1924 ) UNE BEAUTÉ PARISIENNE ulei/pânză/carton, semnat dreapta sus; pe verso eticheta producătorului de cartoane (T.A.P.) 26,7 x 21 cm

D - 54 MAGDALENA RĂDULESCU ( 1902-1982 ) CLOVN ulei/pânză, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.) 64 x 53 cm

650-800

1600-1800


D - 55 PARTOG VARTANIAN ( 1898-1954 ) IARNĂ DOBROGEANĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

950-1200

49 x 69,5 cm D - 56 DUMITRU GHIAȚĂ COLIBAȘI ( 1900-1980 ) VASE CU FLORI ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

500-600

42,5 x 35 cm

D - 57 PETRE ABRUDAN ( 1907-1979 ) FLORI ÎN VAS ORANJ ulei/carton, semnat, datat 1975 dreapta sus (T.A.P.)

650-800

30 x 39,5 cm D - 58 D. FLORIAN PESCARI PE MARE ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

330-350

24,8 x 35 cm D - 59 Ion Demetrescu Dem ( 1903-1977 ) POARTĂ LA SIGHIȘOARA ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

750-800

70 x 60 cm D - 60 AUREL BĂEȘU ( 1896-1928 ) MĂNĂSTIREA FRUMOASA DIN IAȘI ulei/carton, semnat, datat (1)918 stânga jos (T.A.P.)

16,5 x 23,7 cm

550-800


D - 61 AUREL BĂEȘU ( 1896-1928 ) ÎN APUS ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

950-1200

17 x 24,5 cm D - 62 AUREL BĂEȘU ( 1896-1928 ) PEISAJ LA MĂLINI ulei/carton, semnat, localizat și datat (1)918 stânga jos (T.A.P.)

1200-1600

25,7 x 34,5 cm D - 63 NICOLAE GÂRBACIU ( 1886-? ) NATURĂ STATICĂ CU CĂRŢI ulei/carton, semnat, datat (19)57 stânga jos; pe verso datat şi numerotat "N.5-24-I-57" (T.A.P.) 48,7 x 66,7 cm

450-500

D - 64 NICOLAE GÂRBACIU ( 1886-? ) IARNĂ ÎN BUCUREŞTI ulei/carton, semnat, datat (19)57 stânga jos; pe verso localizat şi datat 3-1-(19)57 (T.A.P.) 49,5 x 68 cm

450-500

D - 65 PAUL MIRACOVICI ( 1906-1975 ) GEAMIE ÎN DOBROGEA ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

1600-1900

39,5 x 51 cm D - 66 MIRCEA CIOBANU ( 1950-1991 ) FLEURS DES CHAMPS ulei/pânză, semnat dreapta sus, intitulat pe șasiu (T.A.P.)

61,5 x 50,5 cm

900-1400


D - 67 MIRCEA CIOBANU ( 1950-1991 ) NATURE AU MASQUE ulei/pânză, semnat dreapta sus, intitulat pe șasiu (T.A.P.)

1800-2000

61 x 50 cm D - 68 JEAN CHELLER ( 1911-1952 ) PEISAJ ÎN FRANȚA ulei/pânză; provine din colecția familiei (T.A.P.)

650-800

16 x 24 cm D - 69 JEAN CHELLER ( 1911-1952 ) LUNCĂ ulei/pânză, semnat stânga jos cu creionul; provine din colecția familiei artistului (T.A.P.) 30,5 x 45 cm D - 70 NICU (NICOLAE) ENEA ( 1897-1960 ) NATURĂ STATICĂ DE TOAMNĂ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

950-1200

2300-2500

49 x 59 cm D - 71 ION THEODORESCU SION ( 1882-1939 ) LA MALUL MĂRII ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

8000-9000

45,5 x 54,5 cm D - 72 CONSTANTIN D. STAHI ( 1844-1920 ) STUDIU ulei/pânză, semnat, datat 1874, localizat Munchen lateral stânga prin zgrafitare; pe șasiu inscripție olografă ” Dat de pictorul Constantin D. Stahi nepotului său Dimitrie Neculai (...), mărimea pânzei 062 x 048” (T.A.P.) 62 x 48 cm

1900-2000


D - 73 ADAM BĂLȚATU ( 1889-1979 ) ÎN LUNCĂ ulei/carton, semnat și datat (1)917 dreapta jos (T.A.P.)

950-1300

18 x 23 cm D - 74 Nicolae Dărăscu ( 1883-1959 ) BĂRCI LA VENEȚIA ulei/pânză, semnat stânga jos cu roșu; o variantă a lucrării este reprodusă în albumul ”Dărăscu” de Radu Ionescu, Editura Meridiane 1987, cat. 67 și pe coperta albumului (T.A.P.)

16000-18000

55 x 45,5 cm D - 75 IPOLIT STRÂMBULESCU (STRÂMBU) ( 18711934 ) ȚĂRANI LA VATRĂ CU STUDIU DE MÂINI ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

2700-3000

61,8 x 40 cm

D - 76 CONSTANTIN PILIUȚĂ ( 1929-2003 ) VASE CU FLORI ulei/pânză, semnat și datat (19)79 dreapta jos (T.A.P.) 60,5 x 60,5 cm

4000-4500

D - 77 SABIN BĂLAȘA ( 1932-2008 ) NUD LA MALUL MĂRII ulei/pânză, semnat și datat (19)85 dreapta jos ; pe verso dedicație olografă, semnătură și datare iunie 1985 (T.A.P.)

3700-4500

38 x 46 cm


D - 78 GHEORGHE PETRAȘCU ( 1872-1949 ) GLADIOLE ulei/pânză, semnat și datat (1)921 de 2 ori dreapta jos cu negru și roșu; pe șasiu dedicație olografă ” Lucreției, amintire cu ocazia Sf. Gheorghe 1923”; înrămarea originală a artistului. (T.A.P.) 30 x 50 cm

17500-19000

Profile for Gold Art

101  

101  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded