__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

C. Carte/manuscris Carte C-1

360-370

MANUSCRIS (140 pagini) în chirilică cu tematică religioasă şi laică din prima jumatate a sec. al XIX -lea

C-2 Th. Capidan ROMÂNII NOMAZI studiu din viaţa românilor din sudul Peninsulei Balcanice - cu patruzeci de ilustraţii şi două hărţi, Cluj, Institutul Ardealul, 1926

C-4 Petre Steinbach FOOTBALUL NOSTRU Tipografia Vulturul, Bucureşti, 1937

110-120

90-100

C-5 Sylva (H.M. the Queen of Roumania) Carmen LEGENDS FROM RIVER & MOUNTAIN cu ilustraţii de T.H. Robinson în stil Art Nouveau, Newfork: Dodd, Mead & Co, 1896

550-600

C-6 Dan Botta EULALII PRECEDATE DE VEGHEA LUI RODERICK USHER parafrază de Ion Barbu, exemplar numerotat, cu un portret desenat de Mac Constantinescu şi 30 de ornamente gravate de Pierre Grant, Editura Luceafărul, 1931

750-800


C-7 Lewis Carroll AVENTURES D'ALICE AU PAYS DES MERVEILLES cu ilustraţii de Arhur Rackham, Paris, Librairie Hachette C-8 T. Rolleston POVESTEA LUI LOHENGRIN după drama lui Richard Wagner, ilstraţii în stil Art Nouveau de Willy Pogany, G. G. Harrap & Co, London

90-100

1100-1200

C-9 Richard Wagner L'OR DU RHIN ET LA VALKYRIE traduse în frază ritmată de Alfred Ernst, ilustrată de Arthur Rackham în stil Art Nouveau, Hachette et Cie, Paris

350-400

C - 10 G. Panu AMINTIRI DE LA JUNIMEA DIN IAŞI volumul I şi II, Editura Remus Cioflec, Bucureşti, 1942

130-160

C - 11

300-320

SCRISOARE MANUSCRIS a lui Constantin Noica către academician Grigore Moisil

C - 12 MITROPOLITUL ANDREIU DE ŞAGUNA Editura Consistorului Mitropolitan, Sibiu, 1909

420-450


C - 13

270-300

COSÎNZEANA numere colegate din anii 1913 - 1917, cu ilustraţii în stil Art Nouveau

C - 14

60-70

CALENDARUL LUMEA ILUSTRATĂ pe anul 1918, Editura Ig. Hertz, Bucureşti

C - 15 Nicolae Iorga SCRISORI DE BOIERI, SCRISORI DE DOMNI Vălenii de Munte, Datina Românească, 1925

120-150

C - 16

120-150

DOUĂ TITLURI cu conţinut umoristic: Jean Moscopol -"101 Răutăţi epigramatice", Editura Epigrama, 1939; "Cu şi despre femei", Editura Gluma

C - 17 BOABE DE GRÂU revistă lunară, ilustrată, de cultură, numere colegate din 1932

120-150


C - 18

170-200

REVISTA CINEMA 50 de numere din anii '30

C - 19

120-150

CUGETUL ROMÂNESC numere din anii 1923 şi 1924

C - 20

120-150

DOUĂ TITLURI A. Doljanski - Mic dicţionar muzical; Gh. N. Dumitrescu - Bistriţa - Cântece patriotice, religioase, străjereşti şi şcolare, Editura Muzicală, 1960 şi Tipografia Izvoraşul

C - 21 George (Gheorghe) Oprescu ŞTEFAN POPESCU conţine o litografie şi o xilografie originală, semnate de autor în parte, Editura Arta, Bucureşti, 1943

C - 22 CALENDARUL REGINA MARIA PE 1918 calendar trimis de către Regina Maria ca dar de anul nou trupelor de pe front, tipărit pe hârtie tip de război

470-500

60-70


C - 23

120-140

GHIDUL MINUNE - CĂLĂUZA STRĂZILOR DIN BUCUREŞTI ŞI DIN COMUNELE SUBORDONATE Editura Ghidului, 1935

C - 24

130-150

L'EXPRESSIONNISME EUROPEEN catalogul expoziţiei din 1970, de la Paris şi Munchen

C - 25 Ion Minulescu SPOVEDANII exemplar numerotat, cu un portret al autorului de Corneliu Mihăilescu, Colecţia Manuscriptum, 1927

220-250

C - 26

130-150

DOUĂ VOLUME DE ION MINULESCU 1. Măşti de bronz şi lampioane de porţelan, Alcalay 1920 2. Bărbierul Regelui Midas, Editura Naţională Ciornei, 1931 C - 27 MEMOIRES DU PRINCE NICOLAS SOUTZO grand logophète de Moldavie (1798-1871), publiés par Panaioti Rizos, Gerald & Cie, Vienne, 1899

920-950


C - 28

120-150

DOUĂ TITLURI 1. Octav Minar: "Delavrancea apărând pe Caragiale", editura Socec, 1925; 2. Procesul Caragiale - Caion, Muzeul literaturii române, 1972

C - 29

120-150

PROCESUL MARII TRĂDĂRI NAŢIONALE procesul mareşalului Antonescu, Editura Eminescu, 1946

C - 30

420-450

SCRISOARE MANUSCRIS (şase pagini) a d-lui Constantin Noica către academician Grigore Moisil - cu un documentar despre Kierkegaard

C - 31

120-150

AMINTIRILE ŞI IMPRESIILE UNUI PROSCRISU Editura revistei "Comoara Satelor", Bucureşti

C - 32 Paul Lindenberg CHARLES I, ROI DE ROUMANIE Paris, Librairie H. Le Soudier, 1912

200-220


C - 33 T. C. Văcărescu LUPTELE ROMÂNILOR DIN RESBELUL DIN 1877 - 1878 două volume, Editura Göbl Fii, Bucureşti, 1886

850-900

C - 34

470-500

DOUĂ ALBUME Dada et Surrealisme, Rive Gauche Productions, 1981; Victor Brauner (1903 - 1966), 1991

C - 35 Elena Farago POEZII (1906 - 1926) cu dedicaţie autografă, Editura Casei Şcoalelor, 1928

120-150

C - 36 V. Cristian EFLUVII cu un portret de Marcel Iancu, Institutul de Arte Grafice Slova

720-750

C - 37

420-450

ATLAS - SCHELETUL ROMÂNIEI conţine hărţile României Mari


C - 38 Nina Cassian LA SCARA 1/1 cu un portret de Jules Perahim, Editura Forum, F.A.

120-150

C - 39 Ilariu Dobridor VOCILE SINGURĂTĂŢII cu dedicaţie autografă, Editura Regele Carol II

120-150

C - 40

220-250

SCRISOARE MANUSCRIS (o pagină) ŞI DOUĂ FELICITĂRI trimise familiei academicianului Grigore Moisil de către oameni de cultură polonezi şi bulgari

C - 41 Schiller LE VISIONNAIRE Paris, Daniel Giraud, 1854

120-150

C - 42 George (Gheorghe) Oprescu DOUĂ VOLUME din "Manual de Istoria Artei" - volumul III şi IV, Editura Universul, 1945

220-250


C - 43 Vasile Dobrian Jurnalul unei expoziţii - iunie 1973 Galeriile de artă Bucureşti

C - 44

60-70

320-350

CENTENARUL UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI (1864 - 1964) album aniversar cu 250 de ilustraţii sub redacţia lui Alexandru Balaci, Editura Didactică şi Pedagogică

C - 45

320-350

NOUĂ NUMERE DIN REVISTA GRAPHIS (1967 - 1968) revista trilingvă de arte grafice şi aplicate

C - 46

170-200

LES ARMOIRIES DE LA CONFEDERATION ET DES CANTONS SUISSES poinçons federaux de controle des ouvrages en metaux precieux

C - 47 Take Ionescu PENTRU ROMÂNIA MARE 1915 - 1917 discursuri din războiu, Bucureşti, 1919

80-90


C - 48

320-350

SCRISOARE MANUSCRIS către academician Grigore Moisil, expediată din Paris de Petre Vergescu

C - 49 George (Gheorghe) Oprescu SCRIERI DESPRE ARTĂ Editura Meridiane, 1966

40-50

C - 50 I. L. Caragiale DOUĂ VOLUME FESTIVE CU OCAZIA CENTENARULUI DIN 1952 "Teatru" - ilustraţii hors-text de Corneliu Baba; "Momente şi Schiţe" - hors-text de Eugen Taru, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1952

550-600

C - 51 A. Zaremba DESCHIDERE cu un portret al autorului de S. Perahim, exemplarul 90 din tirajul de 151, Editura Unu , 1933

1100-1200

C - 52 TREI SCRISORI ŞI O ILUSTRATĂ scrise de publicistul Alecu Bădăluţă către Gheorghe Cardaş

300-350


C - 53 Ion Pillat GRĂDINĂ ÎNTRE ZIDURI cu ilustraţii de Jac Martin - Ferrières; exemplarul numărul 101 dintr-un tiraj de 200 de exemplare Paris, 1919

C - 54

320-350

1250-1300

ANTIQUITATES ETRUSCAE a viro amplissimo doctissimoque Antonio Francisco Gorio - cu numeroase ilustraţii gravate Typis Arnoldianis, 1770

C - 55

800-850

DOUĂ CATAVASIERE CU MUZICĂ PSALTICĂ tipărite în vremea domnitorilor Grigorie Dimitrie Ghica în 1823 şi Alexandru Dimitrie Ghica în 1856

C - 56

300-320

SCRISOARE MANUSCRIS a academicianului Grigore Moisil şi o ciornă dactilografiată de acelaşi

C - 57 LES ANNALES două volume cu numere colegate din 1907 şi 1908, conţin vignete în stil Art Nouveau

260-270


C - 58 Saşa Pană RĂBOJUL UNUI MURITOR cartea de debut a autorului, Bucureşti, 1926

C - 59

170-200

60-70

MOSTRA PERSONALE DEL PITTORE ROMENO - DIMITRIE BEREA Roma - Palazzo Giacomini, 1942

C - 60

450-500

SCRISOAREA PUBLICISTULUI ALECU BĂDĂLUŢĂ către Gheorghe Cardaş împreună cu un chestionar completat

C - 61 Maria General Dobrescu CURS DE GOSPODĂRIE Editura Librăriei Socec & Co, 1935

90-100

C - 62 George (Gheorghe) Oprescu ROUMANIAN ART FROM 1800 TO OUR DAYS Malmo, Editor John Kroon, 1935

90-100


C - 63 DUMITRU (DEM) IORDACHE ( 1905-1982 ) CARACTERE Bucureşti,1933

120-150

C - 64

220-250

WANDA SACHELARIE VLADIMIRESCU catalogul şi afişul expoziţiei de la galeria Contrapunct din 1999

C - 65 E. Semenoff UNE PAGE DE LA CONTRE-REVOLUTION RUSSE lucrare editată de Comitetul Rusiei Libere, face referire la programul de la Chişinău, Paris, P.V. Stock, 1906

120-150

C - 66

220-250

STEMA REGATULUI ROMÂNIEI

C - 67 M. F. Hoffbauer ALBUM aspects successifs des monuments et quariers historiques de Paris depuis le XIII-e siecle a nos jours, Paris, Firmin - Didot et cie, 1885

3100-3200


D. Arta Plastica Artisti contemporani D-1 Irina Katz Mazilu (n. 1952 ) ulei/pânza, semnat, datat (19)80 dreapta jos, lucrarea a figurat in expozitia personala a artistei din 1980 Galeria Eforie. Artista trăieşte şi lucrează în Budapesta (T.A.P.) 61 x 61 cm

1600-1700

D-2 GHEORGHI APOSTU ( 1937-2009 ) CRÂNG ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1500-1600

45 x 52 cm D-3 VIOREL MĂRGINEAN (n. 1933 ) PEISAJ pastel/hârtie, semnat şi datat dreapta jos în monogramă M.V. (19)82 (T.A.P.)

1300-1400

30,5 x 45,5 cm D-4 MIHAELA NICA CRĂCIUN (n. 1934 ) BĂRCI LA MAL ulei/carton, semnat, datat 2006 dreapta jos (T.A.P.)

1900-2000

22,5 x 51 cm D-5 ŞTEFAN CÂLȚIA (n. 1942 ) GLOB desen cerneală neagră/hârtie, semnat, datat 1981 cu creionul în partea de jos central (T.A.P.)

35,5 x 25 cm

2700-2800


D-6 LIVIU SUHAR (n. 1943 ) CONCERT ulei/carton, semnat, datat 2003 dreapta jos cu alb, lucrarea figurează în catalogul L.Suhar - Iaşi 2007 (T.A.P.)

6100-6200

64 x 66 cm D-7 SORIN ILFOVEANU (n. 1946 ) VÂNZĂTORUL DE MERE ulei/pânză, semnat,datat 1989 dreapta sus, pe verso semnat, datat şi intitulat (T.A.P.)

7500-7600

76 x 55 cm

D-8 MARCEL CHIRNOAGĂ ( 1930-2008 ) STRIGĂTUL aquaforte, semnat dreapta jos în imagine cu creionul (T.A.P.)

600-700

48 x 30 cm

D-9 IACOB LAZĂR (n. 1931 ) TÂNĂRĂ ulei/pânză, semnat stânga jos cu negru, pe verso semnat şi datat 2008(T.A.P.)

85 x 46,5 cm

6100-6200


D - 10 Nicolae Săftoiu (n. 1935 ) COMPOZIŢIE CU NUDURI tehnică mixtă/hârtie, semnat, datat 2006 dreapta jos (T.A.P.)

1200-1300

30 x 42 cm D - 11 Simona Vasiliu Chintilă ( 1928-2009 ) BALCIC ulei/pânză, semnat, datat (1)976 dreapta jos în monogramă (T.A.P.) 50 x 60 cm D - 12 PETRE VELICU (n. 1950 ) MÂINI ulei/carton, semnat, datat stânga jos P.Velicu (19)89 (T.A.P.)

3600-3700

10500-11000

85,5 x 75,5 cm D - 13 Vadim Creţu (n. 1970 ) NATURĂ STATICĂ ulei/pânză, semnat şi datat dreapta jos cu roşu Creţu.V. 2007 (T.A.P.)

5100-5200

80,5 x 71 cm D - 14 ANA RUXANDRA ILFOVEANU (n. 1947 ) FLORĂREASĂ ulei/pânză/carton, semnat în monogramă şi datat 1994, dreapta sus; pe verso semnat, datat şi intitulat (T.A.P.) 70 x 55 cm

3600-3700


D - 15 RODICA LAZĂR ( 1931-2009 ) IARNĂ ÎN SAT ulei/pânză, semnat în monogramă, datat 2007 dreapta jos cu alb; pe verso semnat şi datat 2007 (T.A.P.)

4100-4200

46,5 x 55,5 xm D - 16 Gheorghe Dican (n. 1960 ) COMPZIŢIE ABSTRACTĂ ulei/pânză, semnat şi datat (20)03 dreapta jos (T.A.P.)

3100-3200

80 x 80 cm D - 17 MIRCEA ROMAN (n. 1958 ) MÂŢA EGIPTEANĂ lemn colorat, semnat dreapta jos (T.A.P.) 150 x 50 x 60 cm

D - 18 Rita Shapira Shain (n. 1932 ) RUGA bronz turnat, şlefuit, pe postament de marmură, semnat pe postament pe plăcuţă (T.A.P.) 30 x 14 x 25 cm

29700-30000

7300-7400


D. Arta Plastica Grafica, acuarela D - 19 AUREL POPP LUDOȘANU ( 1874-1960 ) RAŢE PE LAC acuarela/hârtie, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.) 48 x 65 cm D - 20 CATUL BOGDAN ( 1897-1978 ) RUE SAINT VICENT acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos în monogramă (T.A.P.) 10 x 14,5 cm

1300-1400

600-700

D - 21 Anastase Demian ( 1899-1977 ) PARIZIENCELE creion/hârtie, semnat, localizat - Paris, datat (1)924 dreapta jos (T.A.P.) 14,5 x 12 cm

1000-1100

D - 23 ION POPESCU NEGRENI ( 1907-2001 ) TULCEA - PEISAJ cărbune/hârtie, semnat, localizat stânga jos cu roşu (T.A.P.) 24 x 34 cm

600-700

D - 24 DAN BĂJENARU ( 1900-1988 ) TOAMNA LA SAT acuarelă/hârtie, semnat central jos (T.A.P.)

600-700

24 x 30,5 cm D - 25 T. Bălan CITADINĂ acuarelă/hârtie, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.)

48 x 60 cm

900-1000


D - 26 IOSIF ROSENBLUT ( 1894-1975 ) CAMPANULE monotipie color, semnata dreapta jos cu creionul (T.A.P.)

1100-1200

32 x 24 cm D - 27 ALEXIS MACEDONSKI ( 1885-1971 ) COMUNA DIN PARIS tuş cu peniţa/hârtie, semnat dreapta jos cu tuş (T.A.P.)

1300-1400

38 x 26 cm

D - 28 HENRI H. CATARGI ( 1894-1976 ) LA SECERIŞ acuarelă şin creion/hârtie, dublu semnat şi datat (19)36 stânga jos cu negru şi roşu (T.A.P.) 36 x 49 cm D - 29 AUREL CIUPE ( 1900-1988 ) TAIFAS LA UMBRĂ acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos cu peniţa (T.A.P)

2100-2200

600-700

20 x 24,5 cm D - 30 GHELMAN LAZĂR ( 1887-1976 ) FRUMOASA FLORĂREASĂ pastel/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

49 x 67 cm

1800-1900


D - 31 MARCEL IANCU ( 1895-1984 ) DE'A SENPHOR serigrafie/pânză de sac/placaj, exemplarul 8/100, intitulat stânga, semnat dreapta jos în imagine (T.A.P.)

5600-5700

71 x 49,5 cm

D - 32 AUREL BĂEȘU ( 1896-1928 ) DOUĂ DESENE - SCHIŢE DE PE FRONT grafit/hârtie, nesemnate, provin din colecţia Laurenţiu Sadoveanu (T.A.P.)

600-700

19,5 x 16,5 cm D - 33 GEORGE (GHEORGHE) TOMAZIU ( 19151990 ) BĂRBAT CU CĂMAŞĂ ALBASTRĂ cărbune şi pastel/hârtie, semnat ilizibil sub passepartout în partea de jos (T.A.P.)

1400-1500

80 x 43 cm

D - 34 VASILE DOBRIAN ( 1912-1999 ) ŞANTIER LA BAIA MARE acuarelă şi tuş/hârtie, semnat, localizat, datat (1)942 dreapta jos (T.A.P.)

21 x 27,5 cm

1000-1100


D - 35 CORNELIU BABA ( 1906-1997 ) PORTRETUL LUI CATUL BOGDAN creion/hârtie, semnat şi datat (19)60 dreapta jos cu conte maro (T.A.P.)

2000-2100

12,5 x 11 cm D - 36 Francisc Şirato ( 1877-1953 ) DOUĂ LITOGRAFII "Cafenea turcească" şi "La fântână" - semnate, datate stânga jos cu roşu, litografiile sunt însoţite de catalogul Fr. Şirato - 1944 (T.A.P.)

1700-1800

21,5 x 26 cm

D - 37 Béla Gy Szabo ( 1905-1985 ) MIERLE xilogravură, tiraj manual, semnat, datat 1953 dreapta jos în imagine; semnat, datat 1953, intitulat sub imagine (T.A.P.) 33 x 24,5 cm

600-700

D - 38 LILI PANCU ( 1908-2004 ) PORTRET tuş cu băţul şi laviu/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.) 23 x 18 cm

600-700

D - 39 OLGA GRECEANU ( 1890-1978 ) PEŞTI tempera/carton, semnat dreapta jos cu creionul (T.A.P.) 25 x 23,5 cm

1200-1300


D - 40 Sterie Becu ( 1882-1970 ) IISUS ÎN FAŢA LUI PILAT pastel/hartie canson colorat, semnat stânga sus cu negru; provine din familia artistului (T.A.P.) 31 x 47 cm

1600-1700

D - 41 N.J. Alexandrescu RĂSĂRIT DE LUNĂ LA BUDEŞTI ulei/placaj, semnat si datat stânga jos cu negru 1940 (T.A.P.) 42,5 x 32 cm

1400-1500

D - 42

1400-1500

D. Arta Plastica Pictura

PEISAJ DE PRIMĂVARĂ ulei/pânza, semnat V. Jörgensen, datat 1926 dreapta jos (T.A.P.) 34,5 x 42 cm D - 43

1900-2000

LA SCĂLDAT ulei/carton, semnat dreapta jos Câmpeanu (T.A.P.)

78 x 69 cm D - 44 DORU GHEORGHE IONESCU ( 1889-1988 ) PEISAJ CU RÂU ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 17,5 x 24 cm

1000-1100

D - 45 MIHAI ADAMIU ( 1901-1984 ) PEISAJ VENEŢIAN ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 59 x 78 cm

2100-2200


D - 46 CATUL BOGDAN ( 1897-1978 ) PEISAJ CITADIN ulei/pânză/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 46 x 34 cm

4100-4200

D - 47 PAN (PANDELE) IOANID ( 1878-1956 ) BOEMIANCĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.) 37 x 41,5 cm

900-1000

D - 50 TIA (ERNESTINA) PELTZ ( 1923-1999 ) LA UN PAHAR ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.) 50 x 60 cm

1600-1700

D - 51 GHEORGHE SÂRBU ( 1883-1955 ) AMBARCAŢIUNE PE DUNĂRE ulei/carton, semnat stânga jos cu gri (T.A.P.) 34 x 49,5 cm

1900-2000

D - 52 CONSTANȚA CRIȘAN ( 1925-2007 ) FREZIA ŞI TANAGRA ulei/carton, semnat dreapta jos cu ocru, pe verso semnat, datat 1981 (T.A.P.)

1500-1600

40 x 32,5 cm D - 53 IOSIF STEURER ( 1885-1971 ) ÎN CRÂNG ulei/pânză, semnat dreapta jos în pastă (T.A.P.) 30 x 48 cm

1600-1700


D - 54 FLORICA CORDESCU JEBELEANU ( 19131965 ) PORTUL SULINA ulei/carton, semnat şi datat stânga jos (19)36 (T.A.P.)

1300-1400

32 x 41 cm D - 55 EUGEN CRĂCIUN ( 1922-2001 ) PORTRET ÎN SPAŢIU ulei/carton, semnat, datat 1991 dreapta jos cu alb; lucrarea figurează în catalogul "O nouă dimensiune în arta românescă" - 2005 (T.A.P.)

2400-2500

46 x 64,7 cm D - 56 DUMITRU D. BRĂESCU ( 1886-1947 ) FETIŢĂ CU BASMA ROŞIE ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1600-1700

67 x 48 cm

D - 57

1800-1900

PEISAJ - ÎNAINTEA FURTUNII ulei/pânză/carton, nesemnat, perioada interbelică (T.A.P.)

30 x 40 cm D - 58 ECATERINA CRISTESCU DELIGHIOZ ( 19011973 ) NATURĂ STATICĂ CU TULIPE ulei/pânză, semnat, datat 1934 stânga jos (T.A.P.)

62 x 50 cm

4900-5000


D - 59 HENRI VISCONTE PE CHEIUL SENEI ulei/carton, semnat dreapta jos cu albastru (T.A.P.) 36 x 26 cm

1100-1200

D - 60 PAUL MOLDA ( 1884-1955 ) GRĂDINĂRIE PE MALUL LACULUI TEKIRGHIOL ulei/carton subţire, semnat stânga jos cu brun (T.A.P.) 33 x 46 cm

2100-2200

D - 61 Alice B. Belavary INTERIOR DE EPOCĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

1300-1400

60 x 80 cm D - 62 MARIA IONESCU BACALOGLU PEISAJ DE IARNĂ ulei/carton, semnat dreapta jos cu brun (T.A.P.)

800-900

22 x 19 cm D - 63 VASILE VARGA ( 1921-2005 ) GRĂDINA ARTISTULUI ulei/carton, semnat, datat 14-VI-85 stânga jos cu creionul în pastă (T.A.P) 68 x 50 cm

2100-2200


D - 64 CATUL BOGDAN ( 1897-1978 ) PĂDURE ulei/pânză/carton, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.) 54,5 x 45 cm

3900-4000

D - 65 CĂLIN ALUPI ( 1906-1988 ) CASĂ ŢĂRĂNEASCĂ ulei/carton, semnat pe verso cu tuş (T.A.P.)

1100-1200

28,5 x 22,5 cm D - 66 BĂLAȘA IONESCU ( 1919-1997 ) PETUNII ŞI PERE ulei/carton, semnat stânga jos cu brun (T.A.P.)

1800-1900

34 x 47 cm D - 67 NICU (NICOLAE) ENEA ( 1897-1960 ) ŞATRĂ ulei/carton, dublu semnat: stânga jos ilizibil, dreapta jos în pastă (T.A.P.)

3300-3400

30 x 26 cm D - 68 FLORENȚA PRETORIAN ( 1902-1948 ) VECHIUL BUCUREŞTI ulei/pânză, semnat dreapta jos în monogramă F.P. (T.A.P.)

66 x 55 cm

3300-3400


D - 69 D. FLORIAN APUS DE SOARE ulei/pânză, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.)

1800-1900

40 x 64,3 cm D - 70 DUMITRU GHIAȚĂ ( 1888-1972 ) NATURĂ STATICĂ CU FLORI, FRUCTE ŞI CĂLIMARĂ ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos, pe verso dimensiunile şi sigiliul artistului (T.A.P.)

24000-25000

41 x 33 cm D - 71 LIGIA MACOVEI ( 1916-1998 ) COMPOZIŢIE CU FLORI ulei/pânză, semnat dreapta jos cu galben - Ligia Macovei (T.A.P.) 64,5 x 46,5 cm

6600-6700

D - 72 HENRI H. CATARGI ( 1894-1976 ) NATURĂ STATICĂ CU FRUCTE ulei/pânză, semnat stânga jos cu oranj (T.A.P.)

3100-3200

38,5 x 49,5 cm D - 73 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) BISERICA COLŢEA ulei/carton, semnat stânga jos cu brun (T.A.P.)

4100-4200

42 x 49 cm D - 74 NATURĂ STATICĂ CU CIREŞE ulei/carton, semnat în monogramă dreapta sus (T.A.P.) 38 x 45 cm

1200-1300


D - 75 MIRCEA CIOBANU ( 1950-1991 ) NATURĂ STATICĂ CU PENSULE ulei/carton, nesemnat (T.A.P.)

13500-14000

63,5 x 48 cm

D - 76 ION VALENTIN ANESTIN ( 1900-1963 ) NUD CU DRAPERIE ulei/carton, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.)

1100-1200

54 x 35 cm

D - 77 P. Pascal NATURĂ STATICĂ CU VASE ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru, perioada interbelică (T.A.P.)

2200-2400

35 x 50 cm D - 78 NICU (NICOLAE) ENEA ( 1897-1960 ) MOARA ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

10100-10200

48,5 x 67 cm D - 79 PETRE BULGĂRAȘ ( 1884-1939 ) FLORI GALBENE ulei/pânză, semnat, datat 1914 stânga jos cu negru (T.A.P.) 36 x 44 cm

1600-1700


D - 81 NICOLAE GRANT ( 1868-1950 ) DOUĂ FETIŢE BRETONE ulei/pânză, semnat dreapta jos cu negru - N. Grant (T.A.P.)

9500-10000

65 x 54 cm D - 82 GHEORGHE POPESCU ( 1903-1975 ) PEISAJ CU BISERICĂ ulei/carton, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

3100-3200

48,5 x 33,5 cm

D - 83 CONSTANTIN ARTACHINO ( 1870-1954 ) PORTRET DE ŢIGANCĂ ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru C. Artachino de două ori (T.A.P.)

7100-7200

46,5 x 35 cm D - 84 Jules Poen NATURĂ STATICĂ ulei/pânză, semnat şi datat 1907 stânga sus cu ocru (T.A.P.)

3400-3500

35,5 x 51,5 cm D - 85 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872-1944 ) CRIZANTEME ulei/pânză, semnat dreapta jos cu ocru; lucrarea a fost dăruită de artist d-lui Carp - primar al Iaşului (T.A.P.)

50 x 40 cm

10100-10200


D - 86

1000-1100

PORTRET DE TÂNĂRĂ ulei/pânză, nesemnat, perioada interbelică (T.A.P.)

43 x 36 cm D - 87 HENRI VISCONTE POD PESTE SENA ulei/carton, semnat dreapta jos cu albastru (T.A.P.) 33,5 x 24,5 cm

D - 88 CONSTANTIN PILIUȚĂ ( 1929-2003 ) NATURĂ STATICĂ ulei/pânză, semnat şi datat dreapta jos cu negru C.Piliuţă (19)79 (T.A.P.) 85 x 85 cm D - 90 LEON ALEXANDRU BIJU ( 1880-1970 ) NUD PE CANAPEA ulei/carton, semnat cu negru jos spre centru (T.A.P.)

1100-1200

21000-22000

7100-7200

66,5 x 96 cm D - 91 JEAN ALEXANDRU STERIADI ( 1880-1956 ) PORTRETUL LUI DIMITRIE IOANIŢESCU ulei/carton, semnat dreapta jos şi datat (1)932, pe etichetă datat, localizat şi intitulat (T.A.P.)

69,5 x 49,5 cm

16500-17000


D - 92 APOSTOL MĂNCIULESCU ( 1887-1962 ) VAS CU GAROAFE ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

1100-1200

49 x 34 cm

D - 93 GHEORGHE PETRAȘCU ( 1872-1949 ) PLAJĂ LA BIARITZ ulei/pânză, semnat şi datat de două ori: (18)97 cu negru şi G.Petraşcu (18)97 cu roşu pe pânză sub passepartout (T.A.P.)

73100-73200

29,2 x 45 cm D - 95 ELENA TACIAN BALUDINA PEISAJ DE IARNĂ ulei/carton, semnat dreapta sus cu gri închis (T.A.P.)

1100-1200

29 x 39,5 cm D - 96 ARTHUR (GARGUROMIN) VERONA ( 18681946 ) PERSONAJE ÎN POIANĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos Verona (T.A.P.)

16500-17000

32 x 44 cm D - 97 ERNO TIBOR ( 1885-1945 ) PEISAJ ulei/carton, semnat dreapta jos cu creionul (T.A.P.)

34,5 x 47,5 cm

1600-1700


D - 98 SORIN IONESCU ( 1913-1999 ) PEISAJ FANTASTIC ulei/p.f.l., semnat dreapta jos cu alb (T.A.P.)

2900-3000

23 x 41 cm D - 99 OCTAV BĂNCILĂ ( 1872-1944 ) EVREU CU TALMUD DIN MAHALAUA CUCULUI - IAŞI ulei/pânză, semnat stânga jos; lucrarea provine din colecţia familiei Carp, fost primar al Iaşului prin fiica lui Simona Carp (T.A.P.)

15100-15200

45 x 30 cm D - 100 Gabor VAS CU FLORI DE TOAMNĂ ulei/carton, semnat dreapta jos Gabor (T.A.P.) 34 x 49 cm D - 101 ION PACEA ( 1924-1999 ) SCOICA ROZ ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

1000 - 1100

7500-7600

44,5 x 47 cm D - 102 Maria Pârvănescu ( 1907-1974 ) FLĂCĂUL ulei/pânză, semnat dreapta jos; pe verso, eticheta Oficiului pentru expoziţii, de participare la expoziţia "1907" (T.A.P.)

50 x 36 cm

700-800


D - 103 MIHAI CISMARU ( 1943-2003 ) TRANDAFIRI ALBI ulei/pânză, semnat, datat 1998 dreapta jos, pe verso semnat, intitulat, datat 1998 (T.A.P.)

41 x 37 cm

5600-5700

Profile for Gold Art

1__  

1__  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded