Page 1

ÉS UN DELS ATRIBUTS DEFINITORIS DE LA DIRECCIÓ I EL COMANDAMENT

1. QUÈ ÉS LA PRESA DE DECISIONS?

CONSISTEIX EN LA SELECCIÓ D’UN CURS D’ACCIÓ ENTRE DIVERSES ALTERNATIVES

LES DECISIONS SÓN EL PRIMER PAS DELS PROCESOS DE TREBALL

2. COM ES PRENEN LES DECISIONS?

3. TIPUS DE DECISIONS

PROGRAMADES NO PROGRAMADES

PER EXPERIÈNCIA PER INTUICIÓ AMB L’AJUT DE MÈTODES RACIONALS

SITUACIONS REPETITIVES NO IMPLIQUEN GRANS RECURSOS ES RESOLEN AMB REGLES I PROCEDIMENTS EXEMPLES: GESTIÓ DE LES MERCADERIES, DELS MAGATZEMS, CONTRACTACIÓ DE PERSONAL SITUACIONS NOVES I DESCONEGUDES IMPLIQUEN APLICACIÓ DE MOLTS RECURSOS EXEMPLE: LLANÇAMENT NOUS PRODUCTES, INTRODUCCIÓ A NOUS MERCATS, COMPRA I FUSIONS D’EMPRESES


TIPUS DE DECISIONS PROGRAMADES

NO PROGRAMADES

MÉS FAVORABLE

MÉNYS FAVORABLE

MENYS RESPONSABILITAT

MÉS RESPONSABILITAT

CERTESA

RISC AMBIENT EN QUE ES PREN LA DECISÓ

INCERTESA

AMBIENT

ESTATS DE LA NATURA

PROBABILITATS

CRITERIS QUE S’APLIQUEN

CERTESA

RISC

MILLOR OPCIÓ (MÉS BENEFICI O MENYS COST) CRITERI DE L’ESPERANÇA MATEMÀTICA O DEL VALOR ESPERAT

INCERTESA

DEPEND DEL PERFIL DE RISC DEL DECISOR (VEURE PERFILS)

OPTIMISTA

NEUTRE

OPTIMISTA APLACE

LAPLACE

HURWICZ

 PESIMISTA

WALD

Profile for goku314

ESQUEMA UD 03 DECISIONS  

ESQUEMA UD 03 DECISIONS  

Profile for goku314
Advertisement