Page 1

Okulların Dijital Eğitime Hazırlık Seviyeleri Değerlendirmesi Erişim 1. Öğrencilerinizin hepsi yüksek kalitede çevrimiçi servis sağlayıcılara erişime sahip mi? 0 = Erişim Yok 3 = Sadece nitelikli öğrenciler çevrimiçi dersler alabiliyor 5 = Tüm öğrenciler erişime sahip

2. Öğrencileriniz evlerinden okulunuzun dijital içeriğine erişebiliyor mu? 0= Evden dijital içeriğe erişim yok. 3= Bazı sınıfların dijital içeriğine erişim mevcut. 5 = Tüm ders içerikleri dijital olarak çevrimiçi mevcut.

3. Öğrenci velileri dijital ders içeriklerine ve öğrencilerin not bilgilerine evden ulaşabiliyor mu? 0 = Erişim yok 3 = Sınırlı erişim var 5 = Tam erişim var.

Eğitim-Öğretim 4. Öğrencilerinizin öğrenme süreçleri dijital araçlarla ölçülüyor mu? (Bu veri toplamayı ve öğrencilere sonuçları çok hızlı aktarmayı kolaylaştırır) 0 = Dijital değerlendirme yok 3 = Bazı derslerde dijital değerlendirme uygulanıyor 5 = Tüm derslerde dijital değerlendirme uygulanıyor

5. Öğrencileriniz kaç adet gelişmiş dijital derse erişime sahip? 0 = Gelişmiş dijital ders yok 3 = 5 gelişmiş dijital ders var 5 = 10 veya daha fazla gelişmiş dijital ders var

1


6. Öğrencilerinizin eriştiği dijital içerik yüksek kalitede mi? 0 = yüksek kalitede dijital ders yok (hiçbir standartla bağdaşmayan bağımsız araçların ve içeriğin kullanılması) 3 = dijital dersler en az bir uluslararası standarda sahip 5 = dijital dersler en az iki uluslararası standarda sahip.

7. Öğretmenlerinizin yüzde kaçı öğrencilerin dijital araçlar ve kaynaklar kullanmasını istiyor? 0 = %10 veya daha az öğretmen 3 = Öğretmenlerin %60-70’i 5 = %90 ve daha fazla öğretmen

8. Öğretmenlerinizin yüzde kaçı dijital içerik ve materyal üretiyor? (Powerpoint, Prezi, Youtube videoları) 0 = %10 veya daha az öğretmen 3 = Öğretmenlerin % 60-70‘ı 5 = %90 veya daha çok öğretmen

9. Okulunuzda dijital okur-yazarlık veya dijital vatandaşlıktan bahsediliyor mu? 0 = Hayır 3 = Ders veya modülümüz var ancak zorunlu değil. 5 = Evet ve öğrencilerin alması zorunlu.

Bütçe 10. Okul maliyetlerinin azaltılması için ücretsiz veya düşük maliyetli yazılımlar kullanılıyor mu? (freemium planlar, okul indirimleri, dijital bütçe danışmanları 0 = Hayır 3 = Evet ama sistematik olarak değil. 5 = Evet bu tür tasarrufları yapmak için bir ekibimiz ve yöneticimiz var.

11. En az üç yıl devam edecek programların sürdürülebilirliğine imkan veren dijital maliyetler için finansal planınız var mı? 0 = Hayır. 3 = Evet ama ekibimiz plan üzeride çalışıyor. 5 = Evet.

Altyapı 12. Öğrencilerinizin tablet veya bilgisayarlara erişim durumu nedir? 0 = Her sınıfta bir bilgisayar. 1 = Bir Bilişim Teknoloji Sınıfı 3 = Birden fazla Bilişim Teknoloji Sınıfı. 5 = Her öğrenciye bir bilgisayar veya tablet.

2


13. Okulunuzdaki geniş bant bağlantısını nasıl değerlendirirsiniz? 0 = Düşük geniş bant, bağlantı sıklıkla kesiliyor. 3 = ortalama geniş bant, bağlantı bazen kesiliyor. 5 = mükemmel geniş bant, bağlantı hiç kesilmiyor ya da çok nadir kesintiye uğruyor.

14. Okulunuzdaki WiFi bağlantısını nasıl değerlendirirsiniz? 0 = WiFi yok. 3 = İyi WiFi var, ama sadece okul bilgisayarlarına açık. 5 = Mükemmel WiFi var, hem okul bilgisayarları hem de misafirlere açık.

15. Öğrencileriniz okulunuzda kaç tane dijital cihaza erişime sahip? (kameralar, akıllı tahtalar, tabletler, projektörler, yazılım) 0 = Sınırlı erişim, nadiren kullanılıyor. 3 = İyi erişim, ancak her sınıfta değil. 5 = Bir iş gününde tüm eğitim-öğretim süreçlerine mükemmel entegre şekilde.

Liderlik 16. Okulunuzda görevli herkesle paylaşılan, amaç ve hedeflerinizi ortaya koyan dijital eğitim görev tanımınız var mı? 0 = Yok. 3 = Bir planımız var fakat herkesle paylaşmadık. 5 = Eğitim ortamımızın düzenli bir parçası olan ve herkesle paylaştığımız bir planımız var.

17. Öğretmenlerinizin sınıfta dijital araçlar kullanmak için beklentileri var mı? 0 = Yok. 3 = Beklentileri var ancak, öğretmenler bu konuda değerlendirmeye tabi tutulmuyorlar. 5 = Beklenti çok açık ve öğretmenler kullanımları üzerinden değerlendirmeye tabi tutuluyorlar.

18. Okulunuzda öğrencilerinizin çevrimiçi (online) harmanlanmış (blended), veya dijital dersler almasını teşvik eden ya da şart koşan bir politika var mı? 0 = Hayır 3 = Şart değil seçmeli. 5 = Almaları şart.

19. Okulunuzda dijital eğitim ile ilişkilendirilmiş ve yetkilendirilmiş bir dijital eğitim yöneticisi var mı? Bu kişi okulun tüm dijital eğitim programını gözden geçirmek, donanım, yazılım, bütçeyle ve değerlendirme yapmakla ilgili kararlar almakla yetkilidir. 0 = Hayır kimse yok. 3 = Bu işle uğraşan birisi var fakat iş tanımı yapılmadı. 5 = Evet var.

20. Dijital eğitim, okul iyileştirme ekibinizin sürekli gündeminde olan bir konu mu? 0 = Hayır değil. 3 = Düzenli olarak gündemimizde ancak sürekli değil. 5 = Evet sürekli gündemimizde.

3


21. Okulunuzda öğrencilerinizin kendi dijital cihazlarını okula getirmesi konusunda bir uygulama var mı? 0 = Hayır öğrencilerin okula kendi cihazlarını getirmeleri yasak. 3 = Bu yönde sabit bir uygulamamız yok ancak öğrencilerimize cihazlarını getirmeleri hususunda izin veriyoruz. 5 = Evet bir uygulamamız var ve öğretmenlerimizi getirilen cihazların sınıfta eğitim amaçlı kullanılması hususunda teşvik ediyoruz.

22. Okulunuzun dijital eğitim programını düzenli şekilde iç ve dış denetime açıyor musunuz? 0 = Hayır. 3 = Düşünüyoruz ama henüz uygulamadık. 5 = Evet açıyoruz.

Takvim 23. Öğrencilerinizin uygulanan çevrimiçi/harmanlanmış/dijital derslerden dolayı programlarını kendi tercihlerine göre daha esnek hale getirmelerine izin verdiniz mi? 0 = Hayır. 3 = Sınırlı düzeyde. 5 = Evet.

24. Öğretmenlerinizin uygulanan çevrimiçi/harmanlanmış/dijital derslerden dolayı programlarını kendi tercihlerine göre daha esnek hale getirmelerine izin verdiniz mi? 0 = Hayır. 3 = Sınırlı düzeyde. 5 = Evet.

Destek 25. Öğretmenlerinizin yüksek standartlarda ve dijital içerikle eğitim-öğretim yapabilmeleri için onlara yönelik profesyonel gelişim ve sertifika programlarınız var mı? 0 = Hayır yok. 3 = Tercih edenler alabiliyor. 5 = Evet var.

26. Dijital konularda idarecilik yetkisine sahip kişinin yanında, öğrencilerinize destek olmak ve sorunlarıyla ilgilenmek için tahsis edilmiş dijital destek görevliniz var mı? 0 = Hayır 3 = Evet ama iş tanımı yapılmış değil. 5 = Evet var.

27. Teknik destek cevap sürenizi nasıl değerlendirirsiniz? 4


0 = İyi değil. 3 = Ortalama. 5 = Mükemmel.

28. Öğretmenleriniz kullandıkları ve kendi oluşturdukları dijital içerik ve değerlendirmeleri diğer okullardaki öğretmenlerle paylaşıyorlar mı? Bu paylaşımın en iyi içerik erişimini sağlayan dijital bir depo veya portal aracılığıyla olması beklenir. 0 = Hayır 3 = Evet ama yaygın değil. 5 = Evet.

__________ Toplam Puanınız En Yüksek: 140 Puan Okulunuzun Puanına Göre Sıralaması: İleri Dijital Okul = 119 – 140 Gelişmiş Dijital Okul = 98 – 118 Gelişmekte Olan Dijital Okul = 57 – 97 Erken Dijital Okul = 0 – 39

ABD’li eğitim teknolojileri uzmanı Adam Renfro’nun geliştirdiği okulların dijital durum analizi değerlendirmesi, mümkün mertebe Türkiye şartlarına uyarlanarak tercüme edilmiştir. Kaynak: http://gettingsmart.com/cms/blog/2013/01/a-schools-digital-report-card/

5

Okulların Dijital Eğitime Hazırlık Seviyeleri Değerlendirmesi  
Okulların Dijital Eğitime Hazırlık Seviyeleri Değerlendirmesi  

Dijital gelecek geldi bile, biz dijital eğitime hazır mıyız? That is a digital future, and it looks incredible! But are we preparing our stu...

Advertisement