Page 1

BİTKİLERDE BESLENME

Biyoloji Öğretmeni Gökhan KARATAŞ


Bir elementin elzem besin elementi olabilmesi için ; 1) bitkinin büyümesi için gerekli olması 2) bitkinin yaşam döngüsünü tamamlaması için gerekli olması 3)mineralin eksikliğinin başka bir mineral ile giderilememesi gereklidir.

Biyoloji Öğretmeni Gökhan KARATAŞ


 Su bitkilerde besin üretiminde kullanımının

yanında, Bitki ağırlığının önemli bir kısmını oluşturur.

 Bitkinin fotosentezle ne kadar besin ürettiğinin ve

ne kadar mineral kullandığının anlaşılabilmesi için bitkinin kuru ağırlığının ölçülmesi gerekir.

 Bunun için özel fırınlarda kurutulan bitkinin ağırlığı

ve mineral içeriği saptanır.

Biyoloji Öğretmeni Gökhan KARATAŞ


 Bitkiler kökleri topraksız bir besin çözeltisine

daldırılarak da yetiştirilebilir.

 Böyle bir çözeltide bazı besin tuzları eksik

bırakılarak bitki için gerekli temel bir element olup olmadığı belirlenir. Biyoloji Öğretmeni Gökhan KARATAŞ


BESİN ELEMENTLERİ İKİYE AYRILIR 1) MAKROBESİNLER : Bitkilerin fazla miktarda ihtiyaç duyduğu elementler.  Karbon  Hidrojen  Oksijen,  azot  Kükürt  Fosfor  Potasyum  Kalsiyum  Magnezyum  silisyum

2) MİKROBESİNLER:Bitkilerin eser miktarda ihtiyaç duydukları elementler  Demir  Klor  Bakır  Mangan  Çinko  Molibden  Bor  Nikel  Sodyum

Biyoloji Öğretmeni Gökhan KARATAŞ


 Bir toprağın bitki beslenmesindeki verimliliğini

topraktaki toplam besin elenti miktarı değil , bitki kökleri tarafından alınabilen besin elementi miktarı belirler.

 Toprak partiküllerinin boyutları küçükse toprağın su

tutma kapasitesi fazladır.

Biyoloji Öğretmeni Gökhan KARATAŞ


Bitkiler mineralleri genellikle iyonik yapıda alır.  Örneğin azot nitrat veya amonyum şeklinde , kükürt sülfat

iyonları şeklinde veya K , mg , fe basit iyonlar şeklinde alabilir.

 Bu iyonlar toprak suyu çözeltisinde bulunur.Bunların

konsantrasyonu , toprağın verimliliği asitliği ve diğer elementlere bağlı olarak değişir.

 Bitkiler topraktan gerekli elementleri minimum kuralına

göre alırlar. Minimum yasası 1840 yılında Liebig tarafından ortaya atılmıştır.


Bitkilerde besin elementlerinin işlevleri  Azot; nükleik asit , protein , hormon ve bazı koenzimlerin

yapısına katılır.

 Eksikliğinde önce yaşlı yapraklar sararır. Bitki bodur kalır.


 Kükürt; bazı aminoasitlerin, koenzim ve vitaminlerin

yapısında bulunur. Hareketsizdir. Eksikliği önce genç

yapraklarda görülür. Yapraklar sararır,büyüme yavaşlar.


 Fosfor; nükleik asit, fosfolipit ATP ve koenzimlerin yapısına

katılır. Eksikliğinde bitki bodur kalır. Yapraklar koyu yeşil, iletim demetleri mor renk alır. Büyüme zayıftır ve yaprakların şekli bozuktur.


 Kalsiyum hücre çeperlerinin oluşumunda iğ

ipliklerin oluşumunda etkilidir. Eksikliğinde büyüme bölgeleri ölür. Genç yapraklar sarı ve benek benek olur.


 Potasyum Enzim kofaktörü Stomaların açılıp kapanmasını sağlar.  Eksikliğinde yaşlı yaprak kenarından başlayarak sararmalar olur

ve yapraklar zamanla ölür, büyüme yavaşlar.


 Magnezyum klorofilin yapısına katılır. Bazı enzimleri

aktifleştirir. ( solunum ve fotosentez enzimleri)

 Eksikliğinde yaşlı yapraklarda iletim demetleri arasında

sararmalar olur. Protein sentezi engellenir. Yapraklar solar, kıvrılır ve erken dökülür.

 Demir klorofil sentezinde rol oynar, stokromların yapısına

katılır.

 Önce genç sonra yaşlı yapraklar beyaza döner. İletim

demetleri yeşildir.


 Çinko bazı enzimler için ve klorofil sentezi için

gereklidir. Eksikliğinde bitki fazla büyümez. Küçük ve şekil bozukluğu olan yapraklar oluşur.

Bitkilerde Beslenme  

Bitkilerde Beslenme - Bitkiler Sunu

Advertisement