Page 1

Gรถinge Utbildningscenters

Utbildningskatalog


Inledning 3 Komvux 4-5 Lärcentra och Öppen skola 6 Särskild Prövning 7 Grundvux 8-9 Yrkesvux 10-15 Lärlingsakademin 16 Lärvux 17 SFI 18 Yrkes-SFI 19 Introduktionsprogrammen 20 Gymnasiesär 21 Uppdragsutbildningar 22 Bibliotek och övriga uppgifter 23


Välkommen till GUC! Det finns människor som vet sin riktning tidigt i livet, andra famlar lite och provar sig fram. Några behöver komplettera betyg för att läsa vidare på annan utbildning, några vill lära sig ett nytt yrke. Det finns många olika vägar att gå för att starta om banan. Kunskap blir man aldrig mätt på och ny kunskap kan vi erbjuda dig. Om du inte vet vilken väg du ska ta, har vi studie- och yrkesvägledare som kan guida dig i utbildningsdjungeln! Om du i denna katalog hittar någon kurs eller utbildning som du vill veta mer om, tveka inte att kontakta oss! Therese Lindecrantz, Rektor

Sidan 3


Kommunal vuxenutbildning Komvux på Göinge Utbildningscenter är Östra Göinge kommuns vuxenutbildning på gymnasial nivå. Vuxenutbildningens mål är att göra vuxnas lärande möjligt genom utbildning av god kvalitet. Du kan studera utifrån dina förutsättningar på den tid och på det sätt som passar dig. Välkommen att boka tid för studieplanering!

Info och kursutbud finns på www.guc.nu

Sidan 4


Vill du lära?

Kom till oss! Ordna din framtid! Möjligheterna finns här! Vägledning Utbildning X-tra stöd Vi finns nära!

Sidan 5


Lärcentra och Öppen skola Lärcentra, en mötesplats för lärande för dig som bor i Skåne Nordost-området och studerar på högskola. Göinge Utbildningscenters lärcentra erbjuder en lugn studiemiljö för dig som studerar på högskolenivå i alla former eller under flexibla former på andra nivåer, ex hos studieförbund, vuxenutbildningen eller andra utbildningssamordnare. Du kan komma hit för att gå på föreläsningar, tentera, arbeta i grupp, bedriva självstudier eller för att träffa andra studenter. Lärcentra finns i alla Skåne Nordostkommuner och utbudet varierar på de olika orterna. Göinge Utbildningscenter kan erbjuda tysta arbetsplatser, datorarbetsplatser och grupprum för självstudier. Det finns datorer till utlåning och möjlighet att skriva ut och kopiera. Och allt detta är kostnadsfritt för dig som invånare i någon av Skåne Nordostkommunerna. Läs mer på www.guc.nu eller kontakta vårt Lärcentra på larcentrum@ostragoinge.se Konceptet Öppen skola innebär att under vissa kvällar i veckan är skolan öppen för läx- och studiehjälp. Det finns även ämneslärare på plats för att hjälpa dig med dina studier. Utbudet kan variera från termin till termin så information om vad som erbjuds och vilka tider finns på www.guc.nu

Mer info finns på www.guc.nu

Sidan 6


Särskild Prövning Om du vill ha betyg i en kurs där du själv har skaffat dig kunskaper eller vill höja ditt betyg på en kurs du tidigare läst? Då är en Särskild Prövning något för dig. En särskid prövning går till såhär: Om du är intresserad av att göra en särskild prövning så ska du gå in på www.guc.nu och fylla i blanketten ”Ansökan om särskild prövning”. Du kommer sedan att kontaktas av en lärare för en utvärdering om möjlighet till särskild prövning. Läraren berättar mer detaljerat för dig hur du ska gå tillväga. De flesta prövningar består av flera delar såsom skriftlig, muntlig och/eller praktiska prov. I de flesta kurser förekommer också en eller flera fördjupningsuppgifter. Prövningen gäller alltid hela kursen.

”På Göinge Utbildningscenter arbetar kunniga lärare som engagerar sig för mig som enskild elev” -Tove Eriksson, komvux

En prövning kostar 500kr men är du elev på GUC och har betyget IG/F så är prövningen gratis.

Sidan 7


Grundläggande vuxenutbildning Vuxenutbildningen på grundläggande nivå vänder sig till dig som saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan. Utbildningen syftar till att ge dig kunskaper som du behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Utbildningen syftar även till att främja din personliga utveckling och möjliggör fortsatta studier på gymnasial nivå.

På grundläggande vuxenutbildning erbjuds fem kurser. Svenska, Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik och Samhällskunskap.

Du har rätt att studera på grundläggande vuxenutbildning från och med 1 juli det året du fyller 20. Du ska vara bosatt i Sverige. Du saknar sådana kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan. Du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Du kan kombinera kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

Mer info finns på www.guc.nu

Sidan 8

Det finns även möjlighet att kombinera studierna med praktik.


Välkommen till GRUNDVUX!

Sidan 9


Vård- och omsorg Vårdyrket passar dig som tycker om att arbeta med människor. Det är ett givande arbete med personliga Mer info kontakter. om programmet

och ansökan finns på guc.nu. Denna kurs kan Vård- & omsorgsutbildningen på Göinge även sökas på Utbildningescenter är den absolut populäraste larlingsakademin.se

utbildningen. Efterfrågan på utbildade undersköterskor är stor och kommer vara stor i många år framöver.

Utbildningen sträcker sig över tre terminer under dagtid, varvat med både praktik och teori. Du lär dig utveckla kunskaper och färdigheter inom vård, omvårdnad och omsorg samt kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Under termin tre kan du välja ett specifikt kurspaket som du vill specialisera dig inom och gör samtidigt praktik som är knuten till ditt valda kurspaket. Lägsta förkunskapskravet är grundskoleutbildning

Sidan 10


”Prep” Vi erbjuder en preparandkurs inom vård- och omsorg. Detta för att ge eleven grundläggande kunskaper inom området. Det är inte alla som vet vad det innebär att jobba inom vården. Man kanske känner att man måste förbereda sig innan man hoppar på utbildningen. Isåfall kan man gå en preparandutbildning. Detta är en introduktion till vidare studier inom området. Du får hjälp med de grundläggande kunskaperna inom området och kan få stöd i yrkessvenska. En kort praktik genomförs så du får en inblick hur yrket fungerar och vad som krävs av dig. Lägsta förkunskapskravet är grundskoleutbildning

Taghi kom till Sverige som 24-åring från Afghanistan. Han hade aldrig gått i skolan i sitt hemland och efter tre års väntan på uppehållstillståndet fick han för första gången i sitt liv sätta sig vid skolbänken. Han läste SFI A,B,C och D, Grundvux, en termin Komvux och tre terminer Vård på tre år. Han tog studenten 2015 som utbildad undersköterska! -Taghi Zizai

Sidan 11


Plåt- och svets Det industritekniska yrkesområdet förändras snabbt och därför är målet med utbildningen att förbereda eleven för ett fortsatt lärande i yrkeslivet. Plåt- och svetsutbildningen på Göinge Utbildningscenter har en lång historia. I över 40år har det bedrivits industriell utbildning på skolan så Sibbhult har bivit synonymt med industriutbildning. Plåt- och svetsutbildningen sträcker sig över två terminer under dagtid, varvat med både praktik och teori. Du lär dig grundkunskaperna inom svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment. I största möjliga mån utförs delar av utbildningen på arbetsplatsförlagd praktikplats. En väl genomförd utbildning kan leda till anställning och även en certifiering som godkänd internationell svetsare(IW). Lägsta förkunskapskravet är grundskoleutbildning

Sidan 12

Mer info om programmet och ansökan finns på guc.nu. Denna kurs kan även sökas på larlingsakademin.se


Stenutbildning Stenindustrin i Sverige är liten, ca 1200 sysselsatta, men behovet av arbetskraft är ändå stort. Sibbhult är centrum i ett område som representerar ca 30% av hela Sveriges stenverksamheter. Stenutbidningen på Göinge Utbildningescenter är den enda i sitt slag i Sverige och intag sker på efterfrågan av stenindustrin. Utbildningen är på två terminer under dagtid innehåller både teortiska och praktiska delar. Du lär dig både brytning och beabetning samt teoretiska delar som materialkunskap och design. Praktiken utförs ute på arbetsplatser så du lär dig direkt av yrkesmän och yrkeskvinnor. Lägsta förkunskapskravet är grundskoleutbildning. Vi ser gärna att du har B-körkort och tillgång till egen bil.

Mer info om programmet och ansökan finns på guc.nu. Denna kurs kan även sökas på larlingsakademin.se

Sidan 13


Trädgårdsutbildning Göinge Utbildningscenter och TCYK(Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté) har tillsammans gjort en utbildningssatsning med fokus på trädgårds- och parkskötsel. Branchen är i stort behov av kunning och utbildad arbetskraft och med de yrkesbevis du kan ta på trädgårdsutbildningen blir du mycket attraktivare på arbetsmarknaden. Den första utbildningsomgången resulterade i att 90% av eleverna fick arbete efter utbildningen. Utbildningen är 40 veckor och har inriktningen park- och trädgårdsskötsel. Kvaliteten på utbildningen säkerställs av TCYK och med betyget C och godkända praktiska yrkesprov kan yrkesbevis i vardera kurs utfärdas. Det finns även möjlighet att läsa kurser om sten- och plattsättning. Truckkort och certifiering inom motor- och röjsåg är också valbart. Lägsta förkunskapskravet är grundskoleutbildning

Sidan 14


VVS-utbildning VVS-utbildningen sker till största delen på en arbetsplats men fem veckors svets- och elutbildning sker på GUC. Utbildningen är 50 veckor lång och börjar med en orienteringsvecka där lämplighet inom yrket och en fortsatt utbildning avgörs. Utbildningen varvas mellan GUC och på arbetsplatsen och efter avslutat utbildning utfärdas yrkesbevist av VVS-branchens yrkesnämnd. Lägsta förkunskapskravet är grundskoleutbildning och B-kort och egen bil är att rekommendera. Göinge Utbildningscenter har fått certifieringen ”Förstklassig skola” av VVS-branschens yrkesnämnd.

Mer info om programmet och ansökan finns på guc.nu. Denna kurs kan även sökas på larlingsakademin.se

Sidan 15


Lärlingsakademin Lärlingsakademin Skåne Nordost är ett samarbetsprojekt för unga vuxna som delfinansieras av ESF. En lärlingsutbildning passar dig som snabbt vill skaffa dig yrkeskunskaper och öka din arbetslivserfarenhet. Utbildningen ger dig stora chanser till jobbmöjligheter efter avslutade studier då du redan etablerat dig i branschen. Du får också viktiga kontakter inför framtida jobbsök. Det hela börjar med en introduktionskurs där syftet är att förberedas inför kommande lärlingstid. För dig som satsar på en lärlingsutbildning är det viktigt att beslutet är väl genomtänkt. Det är viktigt att känna till yrket, arbetsuppgifter, arbetsmarknadsläge, lönebild ect. Utbudet av lärlingsutbildningar varierar och utbildningarna kan sökas av alla som bor i någon av Skåne Nordostkommunerna. För att söka en lärlingsutbildning genom Lärlingsakademin går du in på www.larlingsakademin.se

Sidan 16


Lärvux Målet med Lärvux (särskild utbildning för vuxna) är att du ska få lära dig nya saker, vara med i samhället och utvecklas som person. Du kan studera på lärvux om du: - har fyllt 20år - har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada - kan tillgodose dig utbildningen Det finns många olika kurser att läsa. Vi kan erbjuda svenska, matematik och historia men du kan även välja att lära dig mer om naturen, hälsan, det engelska språket, geografi och samhällskunskap. Vad vill du lära dig? Har du frågor? Har du förslag på kurser? Kontakta Anna Nicklasson på 044-775 64 01

Sidan 17


SFI - Svenska För Invandrare Svenska för invandrare vänder sig till vuxna som inte har grundkunskaper i svenska. Kravet för att gå SFI är att man ska ha uppehållstillstånd, svenskt personnummer och vara folkbokförd i kommunen. Intaget sker kontinuerligt i mån av plats. Under utbildningen lär du dig grunderna i det svenska språket så att du kan delta i det svenska samhället och vardagslivet. Undervisningen sker på dagtid i egen takt. Undervisningen bygger på momenten tala, lyssna, läsa, skriva och datorundervisning. Utbildningen består av tre studievägar, 1, 2 och 3, vilka riktiar in sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Studieväg ett vänder sig i första han till personer med mycket kort studiebakgrund och studieväg tre till de som är vana vid att studera. Inom de olika studievägarna finns det sedan fyra olika nivåer. A, B, C och D. SFI-utbildningen bedrivs både i Sibbhult och Hanskog.

Sidan 18


Yrkes-SFI Östra Göinge kommun samverkar med övriga Skåne genom plattformen för Yrkes-SFI i Skåne. I Samarbetet ingår andra aktörer som till exempel Arbetsförmedlingen och Lärosäten Syd. Utbildningen är gratis för dig som vill studera och den betalas av din hemkommun. Yrkes-SFI i Skåne är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Yrkes-SFI i Skåne ger också möjlighet att lära sig hur arbetsmarknaden och ditt yrke fungerar i Sverige. Syftet med utbildningen är att förkorta tiden till arbete, vidare studier eller företagande. Du kan läsa mer om samarbetet på www.yrkessfiskane.se

”Mitt nya liv började här på GUC. Tack till all personal” -Haidar Al Haidar, SFI, Grundvux, Komvux

Sidan 19


Introduktionsprogrammen En bra utbildning ger dig större möjligheter att påverka din framtid. På Göinge Utbildningscenter vet vi att utbildningen kommer att förändras i framtiden. Därför har vi skapat ett annorlunda utbildningscenter i Sibbhult.Göinge Utbildningscenter är en skola där lagandan och individen är lika viktiga. Här hittar du samhörighet bland lärare och elever. Vår styrka är att individualisera och ta hänsyn till elevens starka och svaga sidor. Gemenskapen på skolan ger dig också en trygghet och du lär dig ta ansvar för både studierna och dig själv. Introduktionsprogrammen är indelade i fyra delar: IM Preparand är för dig som vill vidare till ett nationellt gymnasieprogram men saknar ett eller flera betyg för att bli behörig. Detta program läser du i högst ett år. IM Individuellt Alternativ är för dig som inte har bestämt dig för vad du vill utbilda dig till eller har särskilda behov och behöver extra stöd för att nå vidare i din utbildning. IM Språk är för dig som har annat modersmål än svenska och som nyligen anlänt i Sverige. Det finns ingen angiven tidsgräns för hur länge man går IM Språk utan en individuell bedömning av språkkunskaperna görs innan eleven kan gå vidare till andra studier eller arbete. IM Yrkesintroduktion är till för dig som inte vill läsa vidare utan vill gå ut direkt i arbete. Vi erbjuder en rad olika yrkesutbildningar som till stor del utförs på arbetsplats genom APL men också på plats på skolan. Mer info finns på www.guc.nu

Sidan 20


Gymnasiesärskolan Vi erbjuder en fyrårig gymnasiesärutbildning med lärlingsinriktning. Det viktiga för oss är att utforma en utbildning med många möjligheter och individuella lösningar. Som gymnasiesärelev är Göinge Utbildningscenter ett alternativ i såväl hemkommunen som för andra kommuner. Eleven blir en integrerad del i den övriga skolverksamheten både lokalmässigt och utbildningsmässigt. En gymnasiesärelev läser sina kärnämnen i egen gysärklass och i vissa fall kan karaktärsämnen läsas ihop med skolans övriga elever, med hänsyn till elevens förmåga såklart. Under de två första åren läser du kärnämneskurserna svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap, estetisk verksamhet, idrott och hälsa samt datorkunskap. DU läser även yrkesrelaterade kurser där studiebesök och praktik ingår. De två sista åren fullgörs din yrkesutbildning via en APL-plats efter eget yrkesval och individuell förmåga.

Sidan 21


Uppdragsutbildningar Göinge Utbildningscenter erbjuder regionens företag och privatpersoner en rad skräddarsydda uppdragsutbildningar.

Exempel på utförda uppdragsutbildningar:

Heta arbeten Säkert vatten Varje termin går Göinge Utbildningcenter ut och Truckutbildning erbjuder en rad olika uppdragsutbildningar. Stenhuggning Dessa kan ske både dagtid, kvällstid och helger, beroende på vad som önskas. Vi har tidigare erbjudit Kalligrafi Sociala medier kurser inom stenhuggning, kalligrafi och bokföring Släktforskning samt certifieringar såsom truck, Heta arbeten och osv. Säker vatteninstallation, alla med goda resultat. Hör av dig med frågor eller förslag på kurser som vi skulle kunna tänkas hålla. Vi kan erbjuda det mesta till de flesta. Andreas Hügard 044-775 64 31 andreas.hugard@ostragoinge.se

Sidan 22


Bibliotek och övriga uppgifter Sibbhults bibliotek är ett intergrerat folk- och gymnasiebibliotek. Biblioteket ligger i Göinge Utbildningscenters lokaler och målsättningen är att biblioteket ska fungera som en integrerad del av skolan och samtidigt ge en god service åt Sibbhults invånare. Biblioteket har fack- och skönlitteratur för både barn och vuxna. Besökarna har möjlighet att söka information via internet, låna böcker, cd-skivor och dvd-filmer. Det finns ett antal tidningar och tidsskrifter och framförallt en trevlig och hjälpsam bibliotekarie. Man kan även söka efter och låna bäcker online via snokabibliotek.se Öppettider finns på ostragoinge.se eller guc.nu Fotografierna i denna katalog är tagna av: Roger Persson, Fotograf Roger Persson, f-8.se Mikael Persson, MIP Media, mip.nu Jimmy Ek, Göinge Utbildningscenter, guc.nu Katalogen är skapad av Jimmy Ek Göinge Utbildningscenter Källgatan 12 289 72 Sibbhult Tel: 044-775 64 00 Mail: guc@ostragoinge.se Webb: guc.nu

Sidan 23


Besรถk oss pรฅ

www.guc.nu

Profile for GoingeUtbildningscenter

Göinge Utbildningscenters Utbildningskatalog  

Göinge Utbildningscenter ligger i Sibbhult i Skåne och erbjuder utbildning till såväl unga som vuxna. Det finns både teoretiska kurser och p...

Göinge Utbildningscenters Utbildningskatalog  

Göinge Utbildningscenter ligger i Sibbhult i Skåne och erbjuder utbildning till såväl unga som vuxna. Det finns både teoretiska kurser och p...

Advertisement