Page 1

T el: 09-8403769 Fax: 09-8403777 E-mail: gohyi141@tganu.uitm.edu.my blog: http://ysgoh66.blog.com/

23000 Dungun, Terengganu Darul Iman, MALAYSIA http://www.tganu.uitm.edu.my Tel : 09-8401711 Faks : 09-8403777

@copy right: Mandarin Unit, UiTM Terengganu : GOH YING SOON


@ copy right: Mandarin Unit, UiTM Terengganu : GOH YING SOON


吉隆坡中央医院 (Jílóngpō zhōngyāng yīyuàn) Hospital Besar Kuala Lumpur @ copy right: Mandarin Unit, UiTM Terengganu : GOH YING SOON


国家心脏中心 (guójiā xīnzàng zhōngxīn) Institut Jantung Negara (IJN)

@ copy right: Mandarin Unit, UiTM Terengganu : GOH YING SOON


文化宫 (wénhuàgōng) Istana Budaya

@ copy right: Mandarin Unit, UiTM Terengganu : GOH YING SOON


雪兰莪赛马会 (xuělán’é sàimǎhuì) Kelab Lumba Kuda Selangor (Selangor Turf) @ copy right: Mandarin Unit, UiTM Terengganu : GOH YING SOON


zàijiàn

@ copy right: Mandarin Unit, UiTM Terengganu : GOH YING SOON

nama tempat Malaysia  

nama tempat Malaysia

Advertisement