Page 1

Форум за зелени работни места и еколошко образование Програма 10:00 – 10:30 10:30 – 11:00

Регистрација и изјави за медиуми Отворање: Ивана ПЕТКАНОВСКА, Проектен лидер, Милиеуконтакт Претставник, Швајцарска агенција за поддршка и соработка Проф. Др.Зоран МАРКОВ, професор на Машинскиот факултет - Скопје, член на Управен одбор на Гоу Грин

11:00 – 12:15

Панел дискусија: Реформи во образованието – дали сме во чекор со потребите на пазарот за енергетска ефикасност? Александар Трпковски, проектен менаџер, Гоу Грин

Модератор: Говорници:

Претставник, Центар за стручно образование и обука (tbc) Ангелка МИХАЈЛОВСКА, наставник - СГГУГС „Здравко Цветковски“ – Скопје Проф. Др. Петар НИКОЛОВСКИ, автор на книги од областа на градежна физика, консултант на проектот

12:15 – 12:45 Пауза за освежување 12:45 – 14:00 Модератор: Говорници:

Панел дискусија: Градежна експанзија или градежна контракција? Иднината на македонската градежната индустрија и пазарот на труд. Антонио Јовановски, извршен директор, Гоу Грин Младен ФРЧКОВСКИ, Министерство за труд и социјална политика Ќамуран ИСМАИЛИ, Тренинг центар КРАФТМАСТЕР Драгица КОСТАДИНОВСКА, Директор - СГГУГС „Здравко Цветковски“ – Скопје Дафинка САЗДОВА, Градежна комора на Македонија, при Сојуз на стопански комори

14:00 – 14:15

Заклучоци и признанија Даниел Кајмакоски, јавна личност

14:15 – 16:00

Коктел, Саем на компании, неформално дружење

16:00 - 18:30

Лабораторија за животна средина, паркинг спроти Холидеј Ин

__________________________________________________________________________________________ Проектот е финансиран од Проектот го спроведува Здружението Гоу Гринсо поддршка ЕвропскатаУнија на Програмата за зголемување на пазарната вработливост на Швајцарската Агенција за развој и соработка

[форум] програма 14 6 2017  
[форум] програма 14 6 2017  
Advertisement