Page 1

nummer

VSM Omorganiserar

s. 8

Dalkia vill ta täten med satsning på hållbarhet

s. 8

Brokk startar dotterbolag i Norge

s. 9

Ny affärsutvecklare på Bosch

s. 9

Malthus Sverige AB har fått en ny vd

s. 9

årgång

10

Tema om teleskoplastare Sidorna 22–25

Arkitekturföretag går samman

s. 10

Fullt program på Rentalbranschdagen

s. 11

Wirtgren Sweden levererar sorteringsverk till Sverige s. 12 MC85 och MC405 används vid montering i Canda s. 12 Intermat 2012 – stabil sektor, stärkt av tillväxt s. 30 Malthus Sverige AB bygger ut kvinnokliniken i Lund s. 34 Hagabergs och Hüllert i samarbete

6–2011 November – December • 2011 •

s. 35

Lundbergaren ökar effektivitet och tidsvinst åt HSB s. 35 En ny generation CA-vältar med nya egenskaper s. 36–37

Tema om liftar Sidorna 26–27

Reportage:

Lyft & Byggmaskiner AB täcker hela Götaland Sidorna 28–29

Reportage:

Nya pumpar för ännu tuffare applikationer

Sidorna: 32–33

Reportage:

Bosch spänner bågen ytterligare Sidorna: 38–39

Nytt verktyg för byggarbetsplatsplanering s. 40 Ny ljuddämpad diamantklinga från flexovit s.40 Ny showroomsbod från Flexator

s.40

Zipwall – Damskydd som monteras på fem minuter s.41 HTC lanserar ny stoftavskiljare

s.41

Kapskivor för räddningsoperationer

s.41

JCB startar museum Sidorna: 14–16

Pumpekonom “Den svenska pumpbranschens nytänkare” Läs mer på sidorna: 18–21


3

32 Nya pumpar för ännu tuffare applikationer EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Marknaden för små pumpar blir mer konkurrensutsatt, främst på grund av att nya märken vill in på marknaden. De flesta av dem har en låg initialkostnad som attraherar de kunder som frågar efter en pump för stunden.

INNEHÅLL 3 Ledare 5 Kommentar Hyrex 5 Mässkalender 7 kommentar 8 Konjunkturbarometern 8–11 Business 12 Nyheter 14–15 Reportage JCB 17 Nyheter 18–21 Reportage Pumpekonom 22–25 Tema teleskoplastare 26–27 Tema liftar 28–29 Reportage om Lyft och Byggmaskiner i Ängelholm 30 Nyheter 32–33 Reportage Grindexpumpar 34 Reportage Malthus 35 Nyheter 36–37 Nyheter 38–39 Reportage Bosch 40–42 Nyheter

28 Lyft och Byggmaskiner i Ängelholm

I verkstaden på 40-talet med Sir Anthony Bamford, JCBs nuvarande styrelseordförande i sin mammas armar.

14 JCB startar museum Under hösten invigde den brittiska tillverkaren JCB sitt eget museum som berättar historien om JCB från början av 1800-talet till idag. Museet som är inhyst vid huvudkontoret i Uttoxeter mäter hela 2 500 kvadratmeter och kommer att bli permanent. Man beräknar att minst 20 000 personer kommer att besöka museet årligen.

Malthus Sverige har på uppdrag av Regionservice i Lund gjort en utbyggnad av kvinnokliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Sjukhuset som tillhör det största landstinget i södra Sverige har länge haft ett stort behov av att bygga ut sin avdelning för kvinnlig hälsa.

“Vi vet inget om morgondagen” Så var då ännu ett år till ända och efter att vi firat jul och nyår går vi till mötes ett nytt år som vi inte vet så mycket om. Europa befinner sig i kris på många håll, euron är ifrågasatt och marknaderna går kräftgång på flera håll. Det är svårt att bedöma hur nästa år kommer att bli. Egentligen vet vi ingenting om morgondagen överhuvudtaget. Det har vi aldrig gjort, ingen av oss. Så varför oroa sig? Det är bättre att koncentrera sig på att göra det absolut bästa av det liv vi lever just nu. Om vi får leva borde det lägga grunden för en ganska bra framtid ändå även om det går lite upp och ner in emellanåt. Efter denna lite filosofiska inledning så kan vi väl göra bedömningen att 2011 varit ett ganska hyfsat år för maskinuthyrningssidan. Konjunkturerna kanske inte varit lysande men helt OK, dock har det varit lite ojämnt över landet. Sverige befinner sig i gott skick ekonomiskt vilket vi hoppas håller i sig. Och detta har gjort att byggandet i genomsnitt hållits på en ganska hög nivå. En hel del större infrastrukturella projekt pågår på många håll i landet och i synnerhet i storstäderna.

Om byggandet hålls igång då har uthyrarna sysselsättning och då köper de mera utrustning från leverantörerna. Vi kan bara hoppas att vi ska kunna hålla sysselsättningen uppe i Sverige under 2012 på egen hand då vi inte kan förlita oss på omvärlden lika mycket. Inom den svenska rentalbranschen har 2011 inneburit en del omflyttning av ägandet. Vi kan väl konstatera att både Cramo och Ramirent fortsätter sina förvärv av privata uthyrare i både Sverige och utomlands. Och både bolagen har kraftfullt styrkt sina positioner. Flera större uthyrare inom Hyrex-kedjan har gått upp i Cramos och Ramirents organisationer. Men i takt med att de äldre befintliga bolag köps upp bildas hela tiden nya bolag för maskinuthyrning. Ett tydligt tecken på att det finns en marknad som är i ständig förändring. Vi får se vad 2012 bär med sig i förändringar vad gäller maskinuthyrning i Sverige. I bilen på väg till jobbet denna morgon möttes jag av ännu ett tecken på förändring. På nyheterna i radion meddelade man att innan nyår lämnar de sista amerikanska militära trupperna

Irak efter hela nio års verksamhet i landet. Vi kommer alla ihåg det de senaste tio årens händelser i världen som i stort kretsat kring Afghanistan, Irak och USA om man hård drar det en aning. Det är oklart hur läget i landet kommer att bli efter de amerikanska trupperna lämnat men det måste ändå kännas skönt för landet att inte bevakas av en yttre makt. Jag kan inte låta bli att tänka på hur världen hade sett ut om inte attentaten den 11 september, 2001 och följderna efter inte inträffat. Förhållandena i Afghanistan och Irak hade naturligtvis sett annorlunda ut och den politiska och humanitära processen hade blivit mera utdragen. Men den globala inverkan som vi upplever idag hade kanske uteblivit…eller kanske inte? Det är lätt att vara efterklok. Vad som ständigt är det viktigaste är hur vi lever och verkar idag och om och hur vi bygger vår framtid utifrån våra erfarenheter. Till sist vill jag passa på att tacka alla våra läsare, annonsörer och samarbetspartner för detta år. Jag hoppas att ni skall få en fin och rogivande jul och en bra start på det nya året. Jan Hermansson, redaktör jan.hermansson@pdworld.com

www.SvenskRental.se • November – December 2011 • Svensk Rental Tidning


5

Bra uthyrningsår vid tillbakablick

MÄSSKALENDER

Tänk utanför ramen!

Ja, den som det visste – fortsatt är det mycket bra att göra och det finns väl inga direkta tecken på att det sker något dramatiskt. Vi har tidigare talat om oron inom Europa både vad gäller EU och den usla ekonomin som har drabbat allt fler länder, dessutom är det inte så stabilt på många andra håll i världen “Hur påverkar det oss i lilla Sverige i förlängningen” ? På något vis känns det som att man ”både gasar och bromsar” i nuläget – det manar väl till att vara försiktig och ”tänka efter före” Kanske kristallkulan kan vara till hjälp? Vi skall väl alla gå in i 2012 med optimism och en förhoppning att även detta år kommer att vara givande för oss alla i uthyrningsbranschen! Med en hälsning från Tomten. Besök gärna vår hemsida www.hyrex.org

Merlo teleskoplastare En maskin, oändliga möjligheter

Gott nytt år och en god fortsättning på det nya året önska vi alla från Hyrex-Kedjan

Vid skrivandet av dessa rader så närmar sig jul- och nyårsfirande med stormsteg. På tal om storm så har vi upplevt en tid med mycket regn och blåst, ja till och med storm och orkanbyar på vissa håll i landet. Vädret i övrigt är dock milt utan det där vita som de senaste åren har täckt marken vid den här tidpunkten. Alla ser nog fram emot en välförtjänt ledighet och kanske även vill ha lite

julstämning med snö och lite torrare väder….. Det är väl dags att summera året som gått, det har på de flesta håll i vårt avlånga land varit ett mycket bra ”uthyrareår” när vi blickar tillbaka. Vi kan i alla fall redan nu ana att dagarna blir lite längre och kanske vi redan nu kan hoppas på en vår och sommar även nästkommande år – även om det är en tid till dess! Hur kommer då marknaden att se ut år 2012 ?

Sune Almqvist Ordförande HyrexKedjan

World of Concrete 2012 24–27 januari, 2012 Las Vegas Convention Centre Las Vegas, Nevada, USA www.worldofconcrete.com Nordbygg 2012 20–23 mars, 2012 Stockholmsmässan, Stockholm www.nordbygg.se Intermat 2012 16–21 april, 2012 Paris Nord, Villepinte, Paris, Frankrike www.intermat.fr Maskinexpo 24–26 maj Stockholm Outdoor Exibition Area www.maskinexpo.se DEMCON 2012 ExpoRent 2012 6–7 september, 2012 InfraCity, Bredden, Upplands Väsby www.demcon.se

AB Hüllert Maskin

E-post: info@hullert.se

Box 173, 534 23 Vara

www.hullert.se

Tel: 0512-30 00 30

Fax: 0512-336 40

BYGGRENTAL - EN TIDNING FÖR OCH OM DEN SVENSKA MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Nordbau 2012 6–11 september, 2012 Neumunster mässområde Neumunster, Tyskland www.nordbau.de

Redaktionsadress Box 786, SE-191 27 Sollentuna Tel. 08 585 700 46, Fax: 08 585 700 47

Redaktör och formgivare, illustration; Petra Meyer Linderoth

Besöksadress Sjöängsvägen 7, 192 72 Sollentuna info@pdworld.com, www.svenskrental.se

Övriga redaktörer David Ehrenstråle, Staffan Ringskog, Andrei Bushmarin, Mikael Karlsson, Jim Parsens

Utges av: SCOP AB

Omslagsfoto Bilden kommer från JCBs museum

Chefredaktör och utgivare Jan Hermansson, jan.hermansson@pdworld.com Redaktionschef, stf utgivare Anita do Ricio Hermansson

Annonser Kontakta Johan Hedman på telefon 08-621 16 90, 070-312 88 34, johan.hedman@pdworld.com eller Svensk Rental Tidnings redaktion på telefon 08-585 700 46 alt. maila sales@pdworld.com

Svensk Rental Tidning distribureas i drygt 9.000 ex till läsare i Sverige. För beställning av tidning kontakta redaktionen eller vår annonschef. Prenumeration: Om du vill försäkra dig om att alltid få ditt exemplar kostar en helårsprenumeration 420 kr. Prenumerationsavgiften sätter du in på bankgiro 5435-9443 eller postgiro 636 76 69-6, SCOP AB. Svensk Rental Tidning produceras av SCOP AB, Box 786, SE-191 27 Sollentuna. Copyright 2001-2011 innehas av SCOP AB. Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar som skett under och efter detta nummers produktion. Utgivaren ikläder sig icke någon ersättningsskyldighet för i tidningen möjligen förekommande uteslutningar, ofullständighet eller oriktighet. Eftertryck helt eller delvis, utan utgivarens godkännande förbjudes. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Vi uppmanar dock läsarna att sända in textförslag och bilder till tidningen. Att det som insänds ej är originalhandlingar är insändarens ansvar. Om insänt material skall återsändas skall sändaren noga ange detta.

Bauma 2013 15–21 april, München Internationell fackmässa för byggmaskiner, byggmaterialmaskiner, gruvmaskiner, anläggningsdfordon och anläggningsmaskiner www.bauma.de

www.SvenskRental.se • November – December 2011 • Svensk Rental Tidning


Problemfri avvattning sedan 1960

Box 7025 • 174 07 Sundbyberg Tel: 08-606 66 00 • Fax: 08-745 53 28 www.grindex.com • marketing@grindex.com

Uthyrning • Utbildning • Transporter 44m

www.

malarlift .se

27m

NYHET!

NU HAR VI TELESKOPLASTARE! 4m

10m

021-81 07 00 Västerås

9m

08-19 40 00 Stockholm

Svensk Rental Tidning • November – December 2011 • www.SvenskRental.se

026-14 08 00 Gävle

17m


7

M 100 kapacitet 6,4–10,2 m³ tryck 7–14 bar

M 17 kapacitet 1–1,6 m³ tryck 14 bar 7–15

Mot ett nytt gott år

Kompressorer utan kompromisser MOBILAIR-kompressorer med energibesparande SIGMA PROFIL är tillförlitliga, tysta och energieffektiva – i temperaturer ned till -25 °C. Olika alternativ som intern tryckluftsberedning och synkrongenerator gör kompressorn till ett mångsidigt “kraftverk” på arbetsplatsen. MOBILAIR-kompressorer med den patenterade Anti-Froststyrningen skyddar verktyg från att frysa sönder och ökar deras livslängd.

Kaeser Kompressorer AB Box 7329, 187 14 Täby Telefon: 08-544 443 30 Fax: 08-630 10 65 info.sweden@kaeser.com

Det har varit ett bra år för branschen. Det verkliga draget kom innan sommaren. Sedan dess har vi haft ett högtryck som inte påverkats av alla varningar om en nedgång i konjunkturen. Just nu har vi en väldigt bra uthyrningssituation. Detta trots att det råder en viss oro över hur efterfrågan påverkas av eurokrisen. Byggindustrin fortsätter att gå bra även om prognoserna för 2012 säger att ökningstakten minskar. Så med ökad vaksamhet ser vi med tillförsikt fram mot framtiden. Årets stora arbete för branschföreningen har ju varit att starta arbetet med ”säkerhetsdatabladen, SRA safety leaflets”. Under Rentaldagen hade vi en namntävling med många bra och ibland underfundiga förslag. Men bara en

kan vinna och detta förslag tackar styrelsen för. Bladet kommer att heta ”PSI”, Personal Safety Information eller Personlig säkerhets information. Nu är en organisation på plats och under kommande kvartal förväntas vi se resultat av arbetet. Tack också alla ni som gjorde Rentaldagen den 17 november så lyckad! Det blev en jättebra och kul dag där våra partners fick möjlighet att presentera sina nyheter och sig själva. Alla spontana möten och diskussioner som uppstod kändes mycket stimulerande. Under Nordbygg-mässan i mars får vi säkert fler indikationer om framtiden för branschen. Det är en mässa som blivit allt viktigare för oss uthyrare. Mässan har många besökare och är en bra mix av utrustning, bygglösningar och våra produkter. Så jag hoppas vi ses på Nordbygg i mars!

God Jul och Gott Nytt År!

kaeser.se

Johan Svedlund Ordförande Swedish Rental Association

www.SvenskRental.se • November – December 2011 • Svensk Rental Tidning B00BB[PPB6(LQGG




8

VSM Omorganiserar

KONJUNKTURBAROMETERN November 2011

Svensk ekonomi fortsatt svag Barometerindikatorn föll endast 0,5 enheter i november efter att i genomsnitt ha minskat cirka tre enheter per månad de senaste fem månaderna. Indikatorn ligger klart under det historiska genomsnittet, vilket indikerar att tillväxten i svensk ekonomi för närvarande är svagare än normalt. I näringslivet var det den här månaden endast tillverkningsindustrin som bidrog negativt till barometerindikatorns utveckling. Övriga sektorer bidrog positivt, medan konfidensindikatorn för hushållen var i stort sett oförändrad. Konfidensindikatorn för näringslivet var oförändrad i november, efter att ha minskat sju månader i rad.

Läget är svager Bygg- och anläggningsverksamhet

Läget är svagare Tillverkningsindustri Handel med motorfordon. Specialiserad butikshandel. Privata tjänstenäringar

Konfidensindikatorn för totala näringslivet var oförändrad mellan oktober och november och den ligger endast några enheter under det historiska genomsnittet. Det är liksom tidigare betydande skillnader mellan de olika sektorerna i näringslivet. Läget är svagt Läget är svagast för detaljhandeln, medan indikatorn för bygg- Livsmedelshandel och anläggningsverksamhet ligger klart över genomsnittet. Hushållen sänker sina ränteförväntningar för fjärde månaden i rad. Hushållens syn på det ekonomiska läget är i stort sett oförändrad i november jämfört med i oktober. Förtroendeindikatorn (CCI) gick från -7,5 till -7,4. Det är bland annat hushållens syn på den egna ekonomin på tolv månaders sikt som förbättrats något, samt att de blivit mer positiva till köp av kapitalvaror. www.konj.se

VSM har utökat organisationen med en ny medarbetare i bolagens ledning. Markus Broström 34 år kommer närmast från Veidekke och har trots sin ålder lång erfarenhet av främst infrastrukturarbeten som arbetsledare och projektchef. Vägarna korsades inledningsvis vid byggandet av nya E4 Uppsala 2003 och han har sedan dess varit verksam vid ett flertal av de projekt VSM deltagit i. VSM vet att Markus har de kvaliteter företaget eftersöker och även att personalen uppskattat hans ledarskap. I samband med rekryteringen startas ett nytt

Dalkia satsar på hållbarhet Energitjänstföretaget Dalkia tar nu ytterligare ett steg i sitt arbete med miljö, kvalitet och arbetsmiljöfrågor. Engagemanget i miljö, socialt ansvarstagande och ekonomisk långsiktighet samordnas nu enligt den nya hållbarhetsstandarden ISO 26 000. ”Vi vill lyfta frågan om hållbarhet och gå i bräschen för det på vår marknad. Efterfrågan ökar hos våra kunder och vi bedömer att de genom tydlig efterfrågan och kravställning gällande hållbarhet kan förbättra sin miljöpåverkan, sina totalkostnader samt kvaliteten i sina fastigheter. Vi vill stötta dem i den processen”, säger Anna Brännström, affärsutvecklare på Dalkia. I slutet av 2010 inledde Dalkia arbetet med en utvärdering om hur företaget kan maximera utkomsten av sina hållbarhetssatsningar. Det hela resulterade i beslutet att arbeta efter standarden ISO 26 000. I ett första steg genomförde Dalkia med hjälp av certifieringsorganet Afnor en GAPanalys för att genomlysa verksamheten och ta fram konkreta åtgärdsförslag. Dessa följs nu upp www.dalkia.se och implementeras.

bolag vid namn “VSM Entreprenad AB”, där Markus är VD och delägare. Syftet med nya bolaget är att bedriva underentreprenader & maskinförmedling i bygg & infrastrukturprojekt samt att hantera krossningar i vissa projekt. VSM Entreprenad är medlemmar i Svenskt Näringsliv via Biltrafikens Arbetsgivarförbund & Maskinentreprenörerna och har därmed kollektivavtal med de fackförbund som krävs. VSM Entreprenad har även som avsikt att vara registrerad och godkänd maskin- & fordonsförmedlare. www.varmdoschakt.se

Nordkalk tecknar avtal med Kaeser Kompressorer Ett nytt samarbetsavtal är tecknat mellan tryckluftstillverkaren Kaeser och Nordkalks dotter- och intressebolag i Sverige, Finland, Polen, Estland och Ryssland. Avtalet innebär att Nordkalk i första hand väljer tryckluftsutrustning, analys, konsultation, service och underhåll från Kaeser. “Baltic Sea avtalet innebär att vi täcker alla länder runt Östersjön där vi är verksamma och får på så sätt bättre kontroll på lägsta, totala kostnaden i alla led. Kaeser med sin kompetens och globala verksamhet är helt rätt för oss. Vi optimerar vår verksamhet genom att köpa in den kompetens som vi är i behov av. Vi har inte spjutspetskompetens inom tryckluft utan väljer en leverantör som är bäst på just det”, säger Thomas Lindkvist, inköpschef Nordkalk AB. Avtalet har till syfte att spara tid och pengar för Nordkalk som bland annat skyddas för prisjusteringar. Avtalet garanterar också underhållservice och reservdelsgarantier i minst 15 år.

Abelco satsar vidare i söder och öppnar nytt säljkontor Abelco Nordic AB har etablerat ett nytt försäljningskontor i Löberöd mitt i Skåne. Företagets säljare i Södra Sverige heter Andreas Jönsson. Andreas har en bakgrund inom lantbruksnäring och försvaret och har därefter bytt bana till att börja sälja maskiner för Abelco. Abelco Nordic ABs nya försäljningskontor är placerat i Löberöd mitt i Skåne cirka 20 minuter från Malmö och nära till allt i regionen. Kontoret ligger också granne med företagets servicepartner i Skåne, E.M. Service AB. E.M. Service AB

Svensk Rental Tidning • November – December 2011 • www.SvenskRental.se

kommer att med tiden bygga upp ett lager av Abelcos reservdelar, vilket enligt företaget kommer leda till en ännu bättre lokal och nära service. E.M. Service AB är ett familjeföretag med affärsidén att serva och reparera alla typer av entreprenadmaskiner. En stor del av verksamheten idag är arbeten med miljövänliga motorer, huvudsakligen från Cummins. Samtidigt är E.M. Service AB sedan 2004 serviceutlämnare åt Huddig och numera även åt Abelco. www.abelco.se


9

John Deere vinner Swedish Steel Prize 2011 Swedish Steel Prize går i år till det amerikanska företaget Deere & Company (John Deere). Genom att använda höghållfasta stål har företaget utvecklat skördetröskor med förbättrad produktivitet som uppfyller strängare miljökrav. Syftet med Swedish Steel Prize är att inspirera och sprida kunskap om höghållfasta stål och möjligheterna att utveckla lättare, starkare och mer hållbara produkter. Enligt Juyns bedömning bidrar Deere & Companys konstruktion till att produktiviteten kan öka med upp till 40 procent, vilket främjar ett

Ny affärsutvecklare på Bosch I mitten av november tillträdde Patrik Ölmeborg den nya tjänsten som affärsutvecklare för avdelningen för mätutrustning på Bosch. Patrik kommer tidigare från TopCon och har lång erfarenhet av att jobba med mätutrustning för byggarbetsplatser. På Bosch kommer Patrik att hjälpa till med att bygga upp och utveckla verksamheten för mätteknik. “I arbetet ingår att se till att vi arbetar på rätt sätt samt att få fram produkterna på marknaden. Min roll blir både att utveckla och att sälja. Just nu är det mycket nytt att ta tag i och många nya

rutiner att lära sig. Det är roligt att se potentialen i det stora företaget. De har stora muskler att satsa på den här typen av verksamhet och har redan ett komplett sortiment. Nu ska vi bara sprida spetskompetensen i företaget och bli marknadsledande”, säger Patrik. Mätutrustningen vänder sig till alla kunder inom bygg- och anläggningsbranschen. Att Bosch redan är kända för sina innovationer märks redan inom mätavdelning, säger Patrik Ölmeborg. www.bosch.se

Gunnar Glifberg väljs in i ARA’s ”Rental Hall of Fame” Cramos förre koncernchef, Gunnar Glifberg, kommer att väljas in i den så kallade ”Rental Hall of Fame”. Rental Hall of Fame instiftades av ARA (American Rental Association) år 2000 som ett erkännande för dem som haft ett personligt inflytande på utvecklingen inom uthyrningsbranschen. Gunnar Glifberg fick förra året ERA:s (European Rental Association) ”Lifetime Achievement Award” och kan nu alltså kröna sin karriär inom uthyrningsbranschen med att hamna i ”Hall of Fame”. Att Gunnar betytt mycket för uthyrningen i Europa är solklart. I början på 90-talet blev han koncernchef på Cramo där hans första uppgift blev att sammanföra sex olika företag på en splittrad marknad under ett starkt varumärke, CRAMO. Gunnars främsta uppgift var att etablera Cramo som en stark partner till byggindustrin och att få alla medarbetare med på Cramo-tåget. Han tog företagets ledarskapstankar till en ny nivå och instiftade

Zip-Up har fått en ny säljare i Stockholm Silvio Azzopardi har anslutit till Zip-Up Svenska AB och kommer att ansvara för kundbearbetningen I Östra och Norra Sverige. Silvio som är

Cramoskolan som idag är en stark utbildningsorganisation inte bara för Cramos egna medarbetare utan även för Cramos kunder och partners. Gunnar har verkat med stor personlighet och stort hjärta och i samband med hans avgång som koncernchef 2005 instiftade styrelsen till hans ära ”Gunnar Glifberg Award”, en utmärkelse som årligen tilldelas en förtjänstfull ung ledare inom Cramo. Gunnars insatser var starten på den affärsmodell som varit ett mycket framgångsrikt uthyrningskoncept inte bara i Sverige och Norden utan som idag vuxit till ett företag som finns i femton länder. Gunnar är den andre europé någonsin som fått denna hedersbetygelse. Detta gläder naturligtvis oss europeiska uthyrare lite extra. Priset delas ut vid en ceremoni i New Orleans den 6 februari 2012.

uppväxt på Malta har bott i Sverige i nio år. Han har jobbat inom branschen som liftmekaniker och hängställningsmontör tidigare.

effektivare jordbruk. Vikten på utvalda ståldetaljer i skördaren har minskat med 50 procent. Den nya konstruktionen har dessutom bidragit till att svetsningen minskat med nära 70 procent. De nya tillverkningsprocesser som skapats genom att utnyttja det höghållfasta stålets egenskaper, ger stora fördelar i hela produktionskedjan. Övriga nominerade företag tilldelades andra pris i Swedish Steel Prize 2011. Dessa är HT Engineering Ltd (Nya Zeeland), Rotary-Ax (Brasilien) och Sweco Structure (Sverige). SSAB instiftade Swedish Steel Prize år 1999.

Malthus Sverige AB har fått en ny vd Lulu Gylleneiden tillträdde den första november som ny vd för Malthus Sverige AB. Lulu kommer närmast från tjänsten som regionchef Syd i Malthus Sverige AB. Hon kommer att arbeta i hela Sverige men utgår från kontoret i Malmö. Lulu har bland annat en bakgrund som fastighetsmäklare. Inom fastighetsbranschen har hon arbetat både som anställd och som egenföretagare. Efter en tid lämnade Lulu mäklaryrket för att arbeta på Lidl. Som första anställd på Lidl Sverige var hon med i uppbyggnaden och har etablerat en lång rad butiker runt om i landet. Lulu har även arbetat som projektutvecklingschef på företaget Centerplan. För två och ett halvt år sedan började hon att arbeta på Malthus Sverige och fick liksom på Lidl vara med i uppstarten och etableringen av företaget i Sverige. Malthus är från början ett norskt företag och har funnits i Norge sedan 35 år tillbaka. Företaget finns även i Ryssland, UK, Canada och Estland. ”Det är spännande att anpassa sig för kunden och hitta lösningar så att man kan bygga kostnadseffektivt och på kort tid”, säger Lulu. Lulu ser en stor utmaning och glädje i att på djupet gå in i hur företaget ska utveckla sina byggnader för att nå en marknadsledande position.

Ramirent nu på plats i Kungsbacka Maskinuthyrningsföretaget Ramirent har öppnat i nya lokaler på Faktorvägen 15 i Kungsbacka. Därmed får den mycket expansiva marknaden i Kungsbacka ytterligare en aktör inom byggbranschen.



Vad är din starkaste sida? Att se möjligheter. Mitt motto är: ”Den som går i andras fotspår, kommer aldrig först”. Hur är du som person? Jag är engagerad, positiv och tycker om att träffa människor. Familj och fritidsintresse? Jag har tre barn och är gift sedan 15 år tillbaka. Vi bor i en villa i Skåne på Näset. På fritiden åker jag gärna inlines. www.malthus.se

“Vår satsning i Kungsbacka känns helt rätt och stärker ytterligare Ramirents närvaro i Göteborgsområdet. De nya lokalerna ligger mycket bra till med ett utmärkt skyltläge utmed Göteborgsvägen”, säger Ramirents distriktschef Mikael Andreasson. www.ramirent.se

www.SvenskRental.se • November – December 2011 • Svensk Rental Tidning


10 10

CASE Construction Equipment får ny generalagent i Sverige CASE Construction Equipment har utsett en ny generalagent för den svenska marknaden. Valet blev Maskinia AB med dotterbolaget Swecase AB. Maskinia har 27 år i branschen bakom sig och ett är ett väl etablerat försäljnings- och servicenätverk i Sverige för Doosan entreprenadmaskiner. “Swecase AB kommer att bli ett dotterbolag till Maskinia och vi ser stora synergier med att ha två märken i företaget med delvis separata organisationer”, säger Bo Holmquist, VD Maskinia. CASE är ett världsmärke med kvalitetsprodukter och ett brett produktprogram. Det som gör CASE så intressant är att man är ledande inom både kvalitet och driftskostnader. CASE har jobbat i många år med att sänka

bränsle- och underhållskostnader, vilket skapar en betydande skillnad ekonomiskt för CASEkunden. De japanska grävmaskinerna tillverkas av Sumitomo i Japan och är mycket uppskattade på marknaden bland annat för hydrauliken och de bränslesnåla motorerna. Hjullastarna är byggda i USA och är kända för att ha ledande tipplaster och bränsleförbrukning. CASE erbjuder även ett komplett sortiment av minigrävare, kompaktlastare, teleskopslastare, bandtraktorer och traktorgrävare. ”Kombinationen av ett brett sortiment och en produkt i världsklass gör att vi kan tillgodose våra kunders höga krav på kvalitet, produktivitet & driftskostnader på dagens entreprenadmaskiner”, säger Daniel Forsberg,

Marknadsansvarig på Maskinia AB. Maskinia AB kommer att satsa stort på att bygga en ledande service-, reservdels- och säljorganisation för CASE i Sverige. Maskinias kontor i södra Sverige kommer att kompletteras av NTC i Sundsvall för norra Sverige samt Leif Nilsson Entreprenad i Värmland. Diskussioner pågår med ett antal möjliga säljare och serviceverkstäder och det är möjligt att Maskinia nu kommer öppna ytterligare kontor. Målet är att skapa en komplett organisation från norr till söder för att bilda det nya ”Caseteamet”. “Med två toppmärken i Maskinia kommer vi snabbare kunna expandera service och försäljning i Sverige för att kunna tillgodose våra kunders ökande behov. Vi får dessutom

ett bredare produktsortiment. Sammantaget kommer detta möjliggöra en högre tillväxttakt och ökande marknadsandelar”, menar Fredrik Holmquist, Vice VD Maskinia. Framtidsvisioner finns det gott om men ett konkret mål för Swecase är att inom en femårsperiod ha minst 10 procent marknadsandel på den svenska entreprenadmaskinmarknaden. “För att åstadkomma det krävs stora investeringar, rekryteringar och mycket arbete. Nu har vi grunden och det är bara att börja bygga huset säger”, Fredrik Holmquist. Maskinia kommer att bjuda in till pressträff under december 2011 för presentation och visning av produkter och den nya organisationen. www.swecase.eu

Arkitekturföretag går samman Consultec Arkitekter & Konstruktörer AB och Nilsson & Sahlin arkitekter AB har gått samman. I samband med det bildades ett ”nytt” arkitektkontor i Skellefteå. I det nya teamet förenas högteknologiskt industriellt byggande med unik kompetens inom modern träarkitektur. “Det här innebär att vi kompletterar varandras spetskompetenser, vilket gör oss starkare och öppnar möjligheter till fler intressanta uppdrag över hela landet”, säger Allan Forslund,

VD för Consultec Arkitekter & Konstruktörer AB. “Samtidigt breddar vi oss och befäster den position företagen har haft var för sig i regionen”, tillägger Ove Nilsson, VD för Nilsson & Sahlin arkitekter AB De gemensamma kompetensområdena rymmer alltifrån stadsplanering och byggnadsprojektering till byggledning. Det utökade teamet, som kommer att gå under namnet Consultec Arkitekter, projekterar affärslokaler, bostäder, industrier och offentliga lokaler. Ove

Nilsson blir chef för Consultec Arkitekter medan Allan Forslund är VD på Consultec Arkitekter & Konstruktörer AB. Consultec Arkitekter ingår i Consultec Arkitekter & Konstruktörer AB som också innefattar Consultec Konstruktörer och Consultec DDS CAD. Företagsledarnas ambition är att växa ytterligare. “ Vi kommer att ha några av norra Sveriges kunnigaste arkitekter och byggnadsingenjörer och direkt tillgång till branschledande system och IT-verktyg. Den totala kompetensen inom

projektering, arkitektur, byggledning och inredningsarkitektur gör att Consultec Arkitekter kan erbjuda full service från koncept till färdigt projekt”. Både Ove Nilsson och Allan Forslund ser att företagets kompetens på träteknikområdet är en stark framtidsfaktor. Teamets gemensamma vision är att ge omvärlden en hållbar och framsynt arkitektur för både privata och offentliga platser och byggnader. www.consultec.se

MCS uthyrningsprogram har hjälpt TLM att expandera sin verksamhet “MCS har hjälpt oss att ligga i framkanten på en alltmer komplex marknad. Deras lösningar har spelat en central roll i vårt företags framgångar i mer än 8 år.” Över hela Sverige väljer framgångsrika uthyrare att använda MCS uthyrningssystem. Ring oss på 08 – 50 52 10 42 eller besök www.mcs-software.se Svensk Rental Tidning • November – December 2011 • www.SvenskRental.se


11

Fullt program på Rentalbranschdagen Den 17 november höll Swedish Rental Association, SRA, sitt årliga branschmöte, ”rentaldagen”. Mötet hålls varje år för rentalmedlemmar och partners. Vid detta närvarade drygt 60 personer. Dagen började med ett studiebesök på nationalarenan i Solna, Swedbank Arena. Därefter bjöds det på lunch på Hamburger Börs där man senare även tillbringade kvällen. Dagen öppnade för en rad intressanta utställningar och föredrag med information om nyheter av produkter, tekniker, säkerhet, miljövård och arbetsmiljö. Många partners höll föredrag och ställde ut sina senaste produkter. Bland annat berättade Flexator om en större bodetablering, ett showroom för stora byggprojekt , Hilti presenterade sina totalstationer medan Flex Scandinavia visade upp en ergonomisk ställningsvagn. Vid studiebesöket blev deltagarna filmade när Bosch presenterade sitt nya kameraövervakningssys-

tem för byggarbetsplatser. Infobric tog vid med smarta elektroniska lösningar baserade på ID06. Miljövård gavs ett stort utrymme då El Björn i sitt föredrag pratade om hur man kan energieffektivisera på byggarbetsplatsen. Husqvarna visade hur man kapar och sågar dammfritt i betong och Hitachi presenterade hur miljötänk genomsyrar produktionsprocessen. Från föreningen gavs mer information om läget i arbetet med SRA säkerhets blad som också fick ett nytt namnförslag som resultat av en tävling under eftermiddagen. SRA personal safety instructions eller SRA PSI blev det vinnande förslaget från Zip-Up. Efter det branschinriktade programmet serverades en god middag med underhållning. Publiken fängslades bland annat av den hemligt inbjudna gästen Eva Funck. En mycket lyckad dag, tycker Leena Haabma från Hintze som också är kanslichef för SRA.

foto mats linderoth

Fakta Swedish Rental association Swedish Rental Association, SRA är en branschorganisation som samlar alla typer av företag som tillhandahåller maskiner, resurser, service och tjänster till näringsliv, samhälle och privatpersoner. Föreningen samlar och företräder rentalindustrin genom en dialog med myndigheter, partnerskap med leverantörer, internationell samverkan samt genom att utveckla branschens villkor och presentera marknadsfakta.

www.SvenskRental.se • November – December 2011 • Svensk Rental Tidning


12 MC285 och MC405 användes förbättrade effektiviteten vid montering.

MC285 och MC405 användes vid montering i Canada Metropolis Glass Inc. i Calgary har köpt två Maeda minikranar, båda kommer från Maeda USA. De har en MC285CRM-E med searcher hook och en MC405CRM-E med fly-jib.

Metropolis hyrde först konkurrenternas kranar (Unic och Jekko) innan de bestämde sig för att köpa Maedakranarna. Metropolis monterade vikväggspartier på tre nya byggnader

vid SAIT College i Calgary. Maedakranarna arbetade då från de begränsade utrymmena på marken runt byggnaderna, från olika våningar på insidan av byggnaderna samt från taken. Flexibiliteten hos kranarna gjorde det möjligt för dem att arbeta på samtliga nödvändiga platser för att kunna montera panelerna på alla sidor av byggnaderna. Det var begränsat tillträde till lyftområdena på marken eftersom lyften skulle utföras mellan byggnaderna men också mot gatan och gårdsplanen. Genom att använda Maedakranar för jobbet undvek man behovet av en stor tornkran på arbetsplatsen. Effektiviteten och produktiviteten ökade då hos monteringsteamet eftersom de inte behövde vänta på tornkranskroken. Även om man skulle kunna montera varje panel snabbare med en tornkran så sparar man tid med en Maedakran eftersom tillgängligheten till en tornkran blir extremt begränsad då den ofta är upptagen med andra uppdrag på platsen, menar företaget. Panelsättare kan enlig företaget också arbeta med Maedakranar enskilt och utan fördröjning, och är inte beroende av andra byggarbetares uppdrag.

Första mobilsikten Wirtgen Sweden AB har levererat ett grovsorteringsverk av märket Kleemann till Bergbolaget i Götaland AB. Verket är redan i full produktion. Verket levererades den första juni till deras arbetsplats i Västervik och togs omedelbart i full produktion. Första jobbet består i att sortera fram matjord från schaktmassor. Sorteringsverket modell MS-15-Z-AD är ett så kallat grovsorteringsverk. ”Vi har haft traditionella sorteringsverk tidigare men jag tycker att användningsområdet är för begränsat för att de ska bli riktigt lönsamma”, säger Sebastian Claesson, produktionschef på Bergbolaget. Bergbolaget har låtit utrusta sitt verk för att klara alla arbetsuppgifter: jord, naturgrus, schaktmassor, avfall och bergmassor direkt efter någon av Bergbolagets förkrossar. Syftet är att kunna använda sorteringsverket till så många skilda arbetsuppgifter som möjligt.

ENASTÅENDE SIKT Hamm har ett komplett vältprogram från 1,5-25 ton. Kompaktvältarna har utvecklats både för uthyraren som användaren. Vältföraren har hela tiden perfekt sikt över hela maskinen. Det enkla handhavandet uppskattas av uthyraren medan den höga packningskraften kommer användaren till godo.

www.wirtgen.se

ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES

WIRTGEN SWEDEN AB Alvesta 0472-10091 . Göteborg 031-7483131 . Frövi 0581-80400

Svensk Rental Tidning • November – December 2011 • www.SvenskRental.se


13

Välj Maeda fÜr: Kostnadseffektiva lyft Säkra lyft MiljÜvänliga lyft "Trünga" lyft Lüt oss berätta hur!

5FMFGPOt info@kranlyft.com t www.maedacranes.com

! e n O n i 3

DEN ULTIMATA PLANLASERN

HĂśg noggrannhet

Lüng räckvidd

TOPCON

grafit-werbeagentur.de

Lutningsfunktion

GUARANTEE

www.topconlaser.se

www.SvenskRental.se • November – December 2011 • Svensk Rental Tidning


14

JCBs första grävlastare.

JCB startar museum Under hösten invigde den brittiska tillverkaren JCB sitt eget museum som berättar historien om JCB från början av 1800-talet till idag. Museet som är inhyst vid huvudkontoret i Uttoxeter mäter hela 2 500 kvadratmeter och kommer att bli permanent. Man beräknar att minst 20 000 personer kommer att besöka museet årligen.

I

dag är det ganska unikt att en stor och global tillverkare av produkter styrs och till största delen ägs av företagets grundare eller den grundande familjen. Det finns dock några sådana exempel på företag som vi ser som multinationella med en stor internationell exponering och som fortfarande ägs av den grundande familjen. I förra numret berättade vi om Wacker Neuson som fortfarande är privatägt. I detta nummer berättar vi om ett ännu större företag, JCB. Från smedja till multinationellt JCB Limited står för Joseph Cyril Bamford. Han grundade förtegets nuvarande

verksamhet 1945 men familjen har anor inom tillverkningsindustrin som sträcker sig tillbaks till 1820-talet. Verksamheten började som en smedja och på den tiden tillverkade man främst verktyg och hjälpmedel för jordbruksindustrin. Med tiden tog företaget namnet Henry Bamford & Sons och låg som idag i Uttoxeter mitt i England. Under decennier utvecklades verksamheten och man började tillverka maskiner som flitigt användes i den växande industrialismen i England. Men året 1945 ändrade Joseph Cyril Bamford inriktning på verksamheten eller mera riktigt bröt sig loss från familjetraditionen och startade

Svensk Rental Tidning • November – December 2011 • www.SvenskRental.se

sin egen verksamhet. I en efterkrigstidens ansatt England fanns behov av det mesta. Till en början höll man sig kvar i jordbruksmaskin-sektorn men snart skulle man börja tillverka maskiner för bygg- och anläggningsbranschen. Denna unika tillverkningstradition inom JCB vill man tydligt slå vakt om vilket resulterat i att man upprättat en unik och permanent utställning i lokalerna vid huvudkontoret i Uttoxeter. Utställningen öppnade i mitten av oktober och måndagen den 24:e oktober hölls ett pressmöte där den internationella pressen fick möjlighet till en förhandsvisning av utställningen som getts namnet “The Story of JCB”. Stolt styrelseordförande I samband med invigningen av den nya 2 500 kvadratmeter stora utställningen höll JCBs styrelseordförande Sir Anthony Bamford ett invigningstal där han framhöll att den nya utställningen kommer att ha betydelse för att ytterligare marknadsföra och tydlig-


15

Bilden visar en del av den permanenta utställningen.

Ingången till museet. Man beräknar att minst 20 000 personer kommer att besöka museet årligen.

“Det här är en fantastisk utvecklig för företaget och första gången som historien om vårt företag och min familjs rötter inom tillverkning berättats i form av en permanent utställning”

Sir Anthony Bamford

göra JCBs värde på världsmarknaden framför allt på nya tillväxtmarknader. Utställningen är en investering i 60 miljonersklassen räknat i svenska kronor. “Det här är en fantastisk utvecklig för företaget och första gången som historien om vårt företag och min familjs rötter inom tillverkning berättats i form av en permanent utställning”, sa Sir Anthony Bamford. “Vi är ett innovativt företag och vår framgång under de senaste 66 åren har drivits av våra innovationer och det är det som är själva kärnan i den nya utställningen. Vår unika historia och vår förmåga att vara innovativa är något som vi kan vara stolta över”, fortsatte Sir Anthony Bamford. Utställningen är indelad i fjorton olika zoner som tar besökaren genom tiden, från 1820 fram tills idag. Man presenterar ingående de olika uppfinningarna som gjort JCB kända. Besökarna får också veta att Henry Cyril Bamford, genom ett brev, låter sin brorson Joseph Cyril Bamford få veta “att hans tjänster inte längre är behövda på företaget”. Det är denna händelse som blir startskottet till att JCB grundas 1945. Marknadsledare JCBs har lyckats få med det mesta av intresse i utställningen. Besökarna kan bland annat beskåda Joseph Cyril Bamfords gamla kontor från 1970-talet. Utställningen innehåller även ingående presentation av 10 olika produktmodeller som lanserats av JCB under åren såsom JCBs hydrauliskt tippbara trailer, JCBs grävlastare från 1962 och en JCB JS200 bandgrävare som helt och hållet byggts i armeringsjärn. Man kan också

beskåda hur JCB byggt upp sitt varumärke och var produkterna tillverkas och säljs. Grävlastare är synonymt med JCB och den första modellen lanserade man redan 1953. Sedan dess har nya modeller avlöst varandra under årens lopp. Sedan kom hjulgrävarna, hjullastare och bandgrävare. Man var tidiga med teleskoplastare och den första modellen kom 1981. På senare åren har man även lanserat ett brett program av kompaktutrustning med minigrävare, dumprar, skidsteers med mera. Företaget är marknadsledare på grävlastare och teleskoplastare. Man har även fortsatt med en omfattande tillverkning maskiner för jordbruks- och försvarssektorn. Man är tredje största tillverkaren inom sin sektor sett till antal maskiner och femte största ifråga om omsättning. JCB har idag 18 tillverkningsenheter runt om i världen. Tillverkning sker i förutom England, där de flesta fabrikerna ligger, även i Kina, Tyskland, Brasilien, USA och Indien. I Indien har man haft verksamhet sedan 1979. Man har dessutom ett stort antal egna försäljningskontor runt om i världen. Omsättningen uppgick 2010 till nära 31 miljarder kronor och man tillverkade 51 600 maskiner. Jämfört med 2009 gjorde man en kraftfull ökning från 36 000 maskiner. Företaget lär sysselsätta 8 000 anställda på de fyra kontinenter man har verksamhet. I Sverige säljs JCBs produkter Söderberg & Haak för södra och västra Sverige, av Stig Machine i Bålsta i östra Mellansverige och av GT Center i Skellefteå i norra Sverige. Text Jan Hermansson

Joseph Cyril Bamford i unga år

www.SvenskRental.se • November – December 2011 • Svensk Rental Tidning


16 Volvo Construction Equipments utökar i Bangalore Efter investeringar på 144 MSEK, producerar Volvo Construction Equipments fabrik i Bangalore sina första grävmaskiner. I september rullade de första grävmaskinerna ut från Volvo Construction Equipments (Volvo CE) nya produktionsenhet i Indien – en EC210B Prime och en EC290BLC Prime. Dessa maskiner var inte starten av fullskalig produktion, utan snarare en del av ett omfattande test för att avgöra om anläggningen är redo att inleda den formella produktionen. Piloten visade sig vara framgångsrik, och totalt 14 ytterligare maskiner kommer att produceras i december, med planer på att utöka grävmaskinsproduktionen kraftigt under 2012. Fabriken kommer också att fortsätta att producera väganläggningsmaskiner, inklusive jord- och asfaltvältar samt asfaltläggare. Den lokala produktionen av grävmaskiner kommer bland annat att innebära större maskintillgänglighet för indiska kunder..

NY YANMAR SV100-1 Nya modellen av Yanmar SV100 har nu kommit till Sverige. Maskinen är förbättrad på en del punkter. Bland annat är den utrustad med en miljömotor steg 3, automatisk varvtalsreglering med eco mode, vilket medför upp till 26 procent mindre bränsleförbrukning. Hytten är rymligare och större och ljudnivån sänkt. Vibrationerna har även minskat menar företaget. Man har behållet samma mått på bandvagn, vilket gör att maskinen passar för transport på bland annat lastväxlarflak.

HTC lanserar nya kraftfulla dammsugare HTC Greyline-serien, som blivit en stor aktör i golvslipningsbranschen sedan lanseringen under Bauma 2010, utökas nu med två kraftfulla dammsugare med en prestanda som även gör dem lämpliga för mer avancerade golvslipmaskiner. De nya “1-fas” maskinerna HTC GL 25 D och HTC GL 35 D är konstruerade enligt den senaste tekniken inom dammuppsamling och använder en optimerad konstruktion som leder till ett överlägset resultat utan att för den delen förlora enkelheten som kännetecknar HTC Greyline. Tillsammans med den redan existerande “3-fas” maskinen HTC GL 40 D, stöder dessa sugar hela HTC Greylineserien samt även flera av HTCs andra, mer avancerade slipmaskiner. Den robusta och solida konstruktionen ger en maskin med hög kvalitet och stor tillförlitlighet. Den är även servicevänlig och har en låg underhållskostnad. Vidare är maskinerna enkla att manövrera samt är höj- och sänkbara vilket ger en total höjd på enbart 1180 millimeter i transportläge. Alla maskinerna använder systemet Longopac för uppsamling av slipdamm vilket leder till en mycket smidig hantering av sliprester. Maskinerna är även utrustade med “HEPA 13” filter och antistatiska slangar för ökad kvalitet och säkerhet. www.htc-floorsystems.com

Svensk Rental Tidning • November – December 2011 • www.SvenskRental.se


17

Leica SmartWorx Viva 4.0 Leica Geosystems har presenterat versionen 4.0 av den programvaran Leica SmartWorx Viva, för användning på alla instrument i Viva-serien. Den nya versionen är full av nya funktioner som gör utsättning och inmätning ännu enklare och mer produktiv. Alastair Green, Program Manager vid Leica Geosystems säger: “Vi har varit extremt upptagna med att samla in önskningar och ideer från våra användare för att kunna erbjuda nya funktioner och möjligheter i SmartWorx Viva. Det är denna information som har påverkat den nya funktionalitet som vi lagt in i vår mjukvara. Jag är glad att kunna säga att trots en relativt kort tid av sex månader, har vi lyckats få med ett uppseendeväckande stort antal nya funktioner”. De nya funktionerna i SmartWorx Viva 4.0 innefattar bland annat följande: Leica Geosystems Trusted services är utökad i och med introduktionen av Leica Exchange. En tjänst för överföring av data mellan användare i fält och kontoret. Objekt såsom jobb, kodlistor och koordinatsystem tas om hand och placeras automatiskt på avsedd plats så att överföringen ska kunna göras så enkel som möjligt.

JLG 600S

KAESERs produkter är testade och certifierade

- 3D överlagring av data. Punkter, linjer och ytor som har mätts i fält kan nu överlagras på den video som kontinuerligt uppdateras via den vidvinkelkamera som finns monterad i TS11 och TS15 totalstationer med kamera. - Förbättrad visning via fjärrstyrning av vidvinkelkamerans bild från TS totalstation med hjälp av CTR16/RH16 radio. Med TS15 vidvinkelkamera är det nu möjligt att registrera en panoramabild. Området som ska täckas av bilden definieras i totalstationen och sedan tas det antal bilder som behövs för att täcka området, bilderna sammanfogas och lagras som en enda panoramabild - Låsningen mot prisma på TS15 totalstation är nu förbättrad speciellt på korta avstånd från instrumentet.

Kompressoranläggningar kan störa andra apparaters och maskiners drift eller bli störda av andra. Därför är det viktigt att följa de europeiska lagarna EMC* och EMV** om elektromagnetisk kompatibilitet. Den som använder KAESER-kompressorer kan känna sig säker: Alla KAESER’s produkter är enligt företaget testade och märkta. Den europeiska EMC-riktlinjen gäller för samtliga maskiner och instrument som på grund av elektricitet eller elektronik kan störa andra eller kan låta sig störas av andra maskiner. Även på nationell nivå finns regler och lagar för elektromagnetisk kompatibilitet. Dessa styr gränsvärden för störningskänslighet, ledningsbunden och icke ledningsbunden strålning liksom återverkan på elnätet. I kompressoranläggningar finns både elektriska, elektroniska och mekaniska system. Dessutom utrustas allt fler anläggningar med frekvensomvandlare för varvtalsreglering. Alla dessa system kan störa eller låta sig störas. För att garantera friktionsfri drift måste kompressorerna alltså uppfylla EMC-kraven. KAESER låter VDE, Test- och Certifieringsinstitutet i Offenbach, testa och godkänna samtliga produkter för att

JLG 1930 ES

de ska hålla sig inom gränsvärdena. Dessutom testar VDE regelbundet KAESERs fabriker. Detta ger företaget rätt att själva märka sina produkter. KAESER kan därför märka sina produkter ned CE-märket och med VDEs kvalitetsmärke gällande elektromagnetisk kompatibilitet.

Omme Mini 15

Försäljning av nya & begagnade

Liftar service, support & reservdelar

Omme Mini 10,5

Multitel MX 225

Gävle Falkenberg Stockholm Malmö 026-12 47 00 www.malthus.se

Lift & Maskin

www.SvenskRental.se • Oktober – November 2011 • Svensk Rental Tidning


18

Pumpekonom Sweden AB

“Den svenska pumpbranschens nytänkare”

Sverige är en pumptät marknad även om vi kanske inte är så många professionella användare på grund av vårt låga invånarantal. Men vi vet värdet av att använda pumpar av alla de slag.

K Marcello och Patrick är stolta över sin testanläggning.

anske detta hänger ihop med att vi även är duktiga på att utveckla och tillverka pumpar. Namn som Grindex, Pumpex, Flygt och Weda klingar väl i mångas öron både i Sverige och utomlands. Men nu kommer en ny aktör, Pumpekonom Sweden AB. Pumpbranschen är speciell med en

marknad som ställer höga krav och det krävs lika speciella lösningar för att tillmötesgå de allt tuffare kraven. Men redan när vattnet stiger över fotknölarna går det inte att säga “Vi återkommer med en pumplösning så snart som möjligt”. Utan det är “NU!” som gäller. Fullständig transparens Det och mycket mer har pumpexperterna Chiappe Guillermo och Marcello Sanchez tagit fasta på i nybildade bolaget Pumpekonom Sweden AB. Pumpekonom skall bli en ny trovärdig leverantör av bland annat Tsurumi pumpar med fullständig service och underhåll och för bara några veckor öppnade man portarna till bolagets lokaler i Haninge. En av målsättningarna är att kunna ha ett bra samarbete och att kunna serva alla pumpmärken. Vi hoppas på att ses som ett komplement på marknaden och inte som konkurrenter. “Pumpekonom är Sveriges mest uppriktiga pumpleverantör. Vi är fullkomligt transparanta i vårt agerande, våra priser och vår pumpinformation. Vi är till för kunden till 100 procent, dygnet runt, var han än befinner sig i vårt avlånga land. Vi har pumpar som funkar, är enkla att serva och vi kan erbjuda service underhåll till anpassade priser”, säger Marcello Sanchez på Pumpekonom. Marcello och Chiappe äger företaget tillsammans med Patrick Simonson. Patrick har lång erfarenhet från att driva bolag med allt vad det innebär ifråga om administration, organisation, logistik och företagsekonomi. “Det är en styrka att Patrick inte jobbat med pumpar tidigare och kan då se saker och ting med helt andra ögon än mig och Chiappe”, säger Marcello.

Svensk Rental Tidning • November – December 2011 • www.SvenskRental.se

Sortimentet Men varför starta ytterligare ett pumpföretag i ett så pumptätt land som Sverige med flera egna tillverkare? Den frågan har Marcello ett omedelbart svar till. “Vi är duktiga på pumpar i Sverige, främst tack vare våra tillverkare. Men samtidigt har Sverige blivit väldigt konservativt och fyrkantigt. Landet domineras av några stora tillverkare som vi bedömer inte ger den service till marknaden som de skulle kunna göra. Det mesta skulle kunna göras mycket enklare och till rätt pris för kunden och det är där Pumpekonom kommer in”, säger Marcello. Marcellos bedömning är att hela marknaden inte får den service och uppmärksamhet den förtjänar. De stora kunderna med kraftfulla beställningar kanske får bra service men det stora flertalet som kanske behöver en eller några pumpar får ofta vänta på support, leveranser, service och reservdelar. Ett akut pumpbehov uppstår sällan under arbetstid då alla har öppet. Utan det sker oftast på obekväma tider under nätter och helger. “När nöden är som störst är vi som snabbast och då vi är en lagom stor organisation för att vara maximalt flexibla och som vänder sig i synnerhet till de lite mindre kunderna. Vi har bra produkter, snabb och effektiv service och ett anpassat pris på Tsurumi reservdelar. Allt kan handlas online i vår webbshop och där finns alla priser till slutkunden utsatta. Enkelt smidigt och utan krångel för kunden”, säger Marcello. Marcello är dock noga med att understryka att Pumpekonom inte bara är ett företag som satsar på att sälja pumpar och tillbehör. Pumpekonom säljer kompletta pumplösningar med allt vad det innebär, till exempel som att hjälpa kunden med support på de kanske redan befintliga pumparna eller att välja rätt pumpar till både den teknisk och den ekonomisk bästa totallösningen. Men vad är det man nu säljer ifråga om pumpar, ett nytt varumärke eller ett väl beprövat? “Det blir det sista, ett mycket väl beprövat, nämligen Tsurumi”, säger Marcello. Planeringen av Pumpekonoms verksamhet har pågått ett tag och att börja samarbeta med Tsurumi kändes som en helt naturlig lösning för Pumpekonom. “Tsurumi kunde matcha våra idéer helt och hållet på alla plan. Dom hade en bra och rationell inställning till samarbetet, har utomordentligt bra produkter, klar och tydlig prisbild över hela Europa, enkla och lättservade produkter och inte minst ett produktsortiment på hela 1 800 modeller. Med vårt kunnande och med ett sådant sortiment är det enkelt för oss att sy ihop optimala pumplösningar för våra kunder.” Tsurumi är en japansk produkt och är världens största tillverkare av pumpar. Tillverkningskapaciteten ligger på cirka en miljon pumpar per år. Man har gjort sig kända för hög kvalitet och en enkelt men effektiv pumplösning som är lätt att serva med få in-


19

Tsurumis pumpar är enkla att demontera.

gående delar. Men i grunden skiljer sig inte Tsurumis pumpar nämnvärt från svenska pumpar. Man kan i ärlighetens namn sätta likhetstecken mellan svenska märken och Tsurumi på många punkter. Men man har en rad smarta detaljlösningar som förlänger livslängden på pumparna, som till exempel vid ett kabelbrott så kan det läcka in vatten i el-delen och förorsaka kortslutning. Oftast

beror det på att länspumpar lyfts via kabeln och då bli belastningen så stor att kabelgenomföringen och kabeltätningen ger vika. Tsurumi har en lösning där belastningen inte blir så stor på kabeln. Dessutom är kablarna i kabelavtätningen skyddade av ett lager epoxi så att vattnet helt och hållet stoppas om det till exempel skulle bli en reva i höljet eller på en av ledarna. Man kan

också enkelt utföra en jordkontinuitetstest – utan att behöva skruva bort locket. Man utför testen enkelt via den befintliga stickkontakten. På så vis kan man enkelt felsöka och Marcello visar att man enkelt plockar isär en Tsurumi-pump på cirka tre minuter med bara en ringnyckel och en insexnyckel. Om felsökningen är enkel och går snabbt kan många kronor sparas för kunden. a

Smart kontaktlösning minskar driftstoppen på Tsurumis pumpar. Pumpekonoms ägare från höger Chiappe Guillermo, Marcello Sanchez och Patrick Simonson.

www.SvenskRental.se • November – December 2011 • Svensk Rental Tidning


20 “Pumpekonom är Sveriges mest uppriktiga pumpleverantör. Vi är fullkomligt transparanta i vårt agerande, våra priser och vår pumpinformation. Vi är till för kunden till 100 procent, dygnet runt, var han än befinner sig i vårt avlånga land.” Marcello Sanchez, en av pumpekonoms ägare

En annan fördel är att många pumpkomponenter, bland annat axeltätningar, passar i flera pumpmodeller, upp till 11 i vissa fall. En så kallad V-ring ser dessutom till ge ett extra skydd för axeltätningen mot nötande partiklar för att betydligt förlänga livslängden. Men det är inte bara Tsurumis pumpar som ingår i Pumpekonoms sortiment. Man säljer även de tystgående brasilianska amfibie- och turbopumparna Higra. Higra har en pumpprincip som inte liknar någon annan och som gör den mycket kapacitetsstark. Den är dessutom mycket energisnål och lär förbruka hälften så mycket energi som en jämförbar traditionell pump. Företagets grundare och innovatör kom ursprungligen från oljeindustrin och utvecklade pumpar för att pumpa olja. Sortimentet består idag av pumpar för alla typer av pumpsituationer men lämpar sig främst för stora flöden inom

exempelvis gruvnäring eller annan industri samt dricks- och avloppsvatten hos kommuner. Man har 10 grundmodeller med kapaciteter upp till 44 000 l/min. Sortimentet beräknas vara CE-märkt efter årsskiftet och Pumpekonom hoppas komma i gång med försäljningen så snart som möjligt inte bara i Sverige utan även i Skandinavien. Den tredje produktgruppen som ingår i Pumpekonoms sortiment är högtryckspumpar/tvättar från amerikanska tillverkare Sioux. Sioux-pumparna användes ursprungligen för att rengöra u-båtar. Principen innebär kortfattat att pumpen värmer upp vattnet till 95 grader vilket möjliggör effektiv rengöring utan användning av kemikalier. Fokus på service för bygg- och anläggning Man vill växa långsamt och bli riktigt bra på det man gör. På sikt hoppas man kunna täcka in Sverige och övriga Norden. Men i steg ett är det region Stockholm och Mälardalen man satsar på att vara heltäckande med 24-timmarsservice. Som återförsäljare av Tsurumi kommer man lämna maskinuthyrarna till svenska Tsurumi själva. Men däremot kommer man att hjälpa uthyrarna med support, service, och reparationer. Trots att Pumpekonom

Svensk Rental Tidning • November – December 2011 • www.SvenskRental.se

är ett förhållandevis litet bolag än så länge kan man erbjuda mycket avancerad service och analyser av pumpar som lämnas in. Den egna testanläggningen är väldimensionerad och testar flera pumpar


21 23

åt gången vilket gör att det går fort att få en pump testad hos Pumpekonom. Man kan dessutom testa både 50 och 60 Hz tack vare en konverteringsanläggning som transformerar om strömstyrkan.

Det är inte många pumpserviceföretag i Sverige som kan erbjuda en sådan lösning. Med varje pump som testas följer dessutom ett detaljerat testprotokoll som tydligt anger alla testvärden

på pumpen och som är till stor hjälp för kunden. Kunden skall helt enkelt vara säker på vad han får för sina pengar. Pumpekonom satsar som sagt medvetet på att vara tydliga och transparanta. Enligt Marcello finns inget att dölja. “Man måste vara rak och tydlig mot kunden, det mår relationen bäst av.” På företagets hemsida är man också tydlig i det man skriver och lämnar ut. Här finns alla priser, som är fasta, tydligt angivna i företagets webbshop ochdet är enkelt att handla. Hemsidan är dessutom sökbar så det är enkelt att hitta just den produkt eller komponent som man eftersöker. I dagarna blev Pumpekonoms företagspresentation klar både i tryckt form och på webben. Pumpekonom Sweden AB är ett härligt gäng karaktärer som formligen brinner för pumpbranschen och där man har idéer och ser en möjlighet att utveckla ännu bättre relationer till både kunderna och till pumpleverantörerna. Man hoppas återkomma om det lite längre fram. Text Jan Hermansson www.pumpekonom.com

“Man måste vara rak och tydlig mot kunden, det mår relationen bäst av.” Marcello Sanchez

KOMPLETT PUMP SORTIMENT FÖR ALLA DINA BEHOV

För mer information kontakta:

PUMPARNA SOM JOBBAR ÅT DIG UTHYRARE - BYGG & ANLÄGG – TUNNEL & GRUV - INDUSTRI

Magnus Malmerin 070-597 20 20 m.malmerin@tsurumi.eu

TSURUMI – INTEC PUMP AB

Kryptongatan 18, 431 53 Mölndal

WWW.TSURUMI.SE

www.SvenskRental.se • November – December 2011 • Svensk Rental Tidning


22

Tema om teles Teleskoplastare är en produktgrupp som fått stor uppmärksamhet under det senaste decenniet. Produkttypen har visat sig användbar i många olika typer av applikationer. Bland uthyrare är det synnerligen vanligt att hitta olika typer av fabrikat. Och leverantörerna är många. PÅ följande sidor hittar du information om några av nyheterna på marknaden. HTL 3210 och HTL 3510

Haulottes nya teleskoplastarserie riktar sig mot bygg och industri Haulottes nya teleskoplastare modell HTL 3210, 3510 och 4010 är tillverkade för att lyfta last upp till 10 meters höjd. Den nya serien riktar sig mot bygg- och industrisektorn med fokus på en kompakt och robust maskin. Dessa tre nya modeller är ett tillägg till Haulotte Groups nuvarande fyra modeller på 14 och 17 meter. HTL 3210, 3510 och 4010 sätter en ny standard för lyftprestanda genom att öka max lastkapacitet och räckvidd på teleskoplastare under 5 meter i längd. Med denna nya serie behöver inte yrkesverksamma inom bygg och industri längre välja mellan kompakthet eller prestanda, då Haulotte inkluderar det i sin nya serie. HTL 3210, 3510 och 4010 behåller den fina precision och komfort som finns i Haulottes större teleskoplastare genom att erbjuda hydrostatisk transmission och full proportionell joystick med ”all-in-one” funktion som standard. Den nya serien har

Modell HTL 3210 HTL 3510 HTL 4010

Lyfthöjd 10 m 10 m 10 m

Lyftkapacitet 3,2 ton 3,5 ton 4,0 ton

Stödben X

HTL 3614 HTL 3617

14 m 17 m

3,6 ton 3,6 ton

X X

HTL 4014 HTL 4017

14 m 17 m

4,0 ton 4,0 ton

X X

X

gemensam kompakt design med 10 meters räckvidd på höjden. De har samtliga en runtomsikt på 360 grader, god ergonomi och manöverförmåga med fyrhjulsstyrning och crabstyrning samt HTL 3510 fyrhjulsdrift som standard.

Svensk Rental Tidning • November – December 2011 • www.SvenskRental.se


koplastare

Cordestam erbjuder komplett maskinprogram Cordestam blev nyligen generalagent för Faresin och erbjuder nu ett komplett maskinprogram från 2,5 ton till 4,5 ton. De primära kundgrupperna är bland annat bygg- och anläggning, jord- och lantbruk, marinor och varv. ”Vi har 25 års erfarenhet av teleskoplastare och detta varumärke är det bästa vi sett hittills”, säger Robert Cordestam. Exempel på fördelar är att på de runtomsvängande maskinerna kan man vrida tornet samtidigt som man förflyttar maskinen på hjulen. Man kan arbeta med stödbenen olika långt ute. De runtomsvängande maskinerna är designade som en plattform där man kan gå på hela ytan. Så man kan alltid kliva ur hytten ut på plattformen oavsett hur tornet är vridet.

Maskinen är mycket servicevänlig, menar Robert. ”Faresin har alla egenskaper som en hjullastare har plus att man når längre och högre upp. Den kan även användas som mobil arbetsplattform”, menar Robert. Hur upplever du marknadsutvecklingen för teleskoplastare? ”Med rådande oroligheter i världsekonomin är det svårt att bedöma utvecklingen”, säger Robert Cordestam.

www.SvenskRental.se • November – December 2011 • Svensk Rental Tidning

23


24

Merlo i återvinningsbranschen Nytänk ger räckvidd och bränsleekonomi Den teleskoplastare som AÖS kommunalförbund i Falköping satsat på är en Merlo 75.9CS med en lyftkapacitet på 7,5 ton och lyfthöjd på nio meter. Det betyder att den kan sköta containerhanteringen på avfallsanläggningen i Falköping bättre än tidigare maskinlösningar. “Förut har vi haft en äldre 20 tons hjullastare. Problemet med den var att vi var tvungna att använda ramper vid lastning av storcontainrar”, Annars nådde inte hjullastaren tillräckligt högt, berättar Leif Lindquist, AÖS, Falköping. Den stora maskinen var också bränsletörstig med en förbrukning kring tio liter i timmen. Nu är det annorlunda, den nya Merlon togs i bruk i somras och behovet av ramperna är bara ett minne. Storcontainrarna kan placeras var som helst. Merlon når med god marginal upp för att tömma avfallsanläggningens containrar i storcontainrarna. På detta sätt går sorteringen snabbare och smidigare. “Vi ser också att bränsleförbrukningen är mycket lägre jämfört med tidigare”, säger Leif. Exakt hur mycket man sparar håller Leif på att kartlägga. Han vill dock att Merlon ska vara

helt inkörd innan han drar slutgiltiga slutsatser. Men potentialen är imponerande. Teoretiskt ska Merlons förbrukning ligga på bara lite drygt hälften jämfört med den äldre hjullastaren. Det innebär då att den bränslebesparing som blir resultatet i pengar motsvarar kostnaderna för nyinvesteringen i Merlo-maskinen.

“Det är även en fördel att Merlon är så lågbyggd. Vi kan köra inomhus med den utan problem och insteget är mycket lägre och bekvämare än med hjullastare”, tycker Leif. Han har även tacklat ovanan när det gäller sikten. Eftersom Merlon är lägre blir sikten annorlunda. Därför har han

I korthet Merlon som används i Falköping har beteckningen P75.9CS. CS står för Cab Suspension, alltså hyttfjädring. Maskinen väger 11,5 ton och har en 4-cylindrig Steg 3-motor som ger 103 kW. Drivningen är hydrostatisk och maskinen har en max transporthastighet på 40 km i timmen. AB Hüllert Maskin är generalagent i Sverige för Merlo teleskoplastare. Merlo tillverkas i Italien av ett familjeägt företag. Produktionskapaciteten ligger på 7 000 maskiner per år. Företaget lägger stor vikt vid produktutveckling vilket gjort Merlo till teknikledare i arbetet med att utveckla teleskoplastare som maskinresurs för många olika branscher. I Sverige arbetar AB Hüllert Maskin kontinuerligt för att bygga ut det svenska nätet av återförsäljare och serviceverkstäder. I dagsläget finns representation i mer än 20 svenska orter. stor nytta av kameran på bommen. I sommar har han experimenterat för att höja kameran och få exakt så bra sikt han behöver när han hanterar containrarna. www.hullert.se

Vintern är på väg! Vi säljer byggtorkar av proffskvalitet. Kontakta oss och försäkra dig om att ditt bygge är uppvärmt i vinter. BVM AB, Box 120 14, 402 41 Göteborg Telefon 031-413070, telefax 031-415960, e-post info@bvm.se, hemsida www.bvm.se

Svensk Rental Tidning • November – December 2011 • www.SvenskRental.se


27 25

Giant Tendo 4548 nyutvecklad teleskoplastare Giant presenterade på Agritechnica-mässan i Hannover en helt nyutvecklad teleskoplastare. Tobroco fabriken i Holland, som producerar Giant har under 2011 producerat mer än 1 300 kompaktlastare. Teleskoplastaren är utvecklad och tillverkad av samma kvalitet och komponenter som redan kännes igen från minilastaren. Motorerna kommer från Japanska Kubota, som är mycket

känd för att producera tillförlitliga dieselmotorer. Hydrostater kommer från Bosch Rexroth och de tunga planetväxelaxlarna levereras av Comer. Tillverkningen av andra komponenter och montering sker på fabriken i Holland. Kabinen är konstruerad för professionell användning och comfort har varit i fokus under hela utvecklingsprocessen. Ett speciellt benutrymme mellan sitsen

Massey Ferguson 9000 MF9000-serien är det nya modellprogrammet av teleskoplastare från Massey Ferguson. Varje maskin är tillverkad med kunden i åtanke. MF 9 000 är en kombination av genomtänkt design och den enskilda kundens exakta behov. Maskinen har genomgått intensiva tester och utveckling med betydande förbättringar. Det är en arbetsmaskinen, specialkonstruerad för lantbruk. Hytt och förarmiljö Förarmiljön består av en rymlig hyttinteriör med utmärkt runtomsikt och låg bullernivå. Hyttens layout är mycket ergonomisk med reglage och instrument utformade för att göra funktionerna användarvänliga. Motor

och ratkonsol är på den annars kompakta teleskoplastare lyx för även långa personer. Kabinens längd kombinerat med en justerbar ratt hjälper till att förbättra hållning för föraren. Kabinen är standardutrustad med bra arbetsbelysning fram och bak, rutetorkare fram och bak, radio med MP3 spelare och backspeglar. Maskinen är utrustad med tre olika styrelsesystem 2 hjul, 4 hjul eller krabbstyrning.

Samtliga modeller har en kraftfull Perkins 1104D-motor som levererar högt vridmoment vid arbeten som kräver mer dragkraft och effekt. Transmission Den fyrväxlade hydrostatiska transmissionen ger enkel och mjuk drift samt hög drivkraft och kapacitet. De två växellägena med vardera två hastighetsområden ger en utväxling för hastigheter upp till 40 km/tim. Den har även en lättinställd krypkörningsfunktion för användningsområden som kräver låg hastighet vid högt motorvarv. Smart hydraulik En lastavkännande pump på alla modeller (ej 9205) ger ett bra oljeflöde på 190 minutliter (tillval), vilket ger bra kapacitet och prestanda, även på låga motorvarvtal. Det gör att man

Tekniska data Motor 4 cylindrig Kubota turbo 45 hp Körning Hydrostatisk med elektrisk fram/bak Hastighet 0-10 km / t / 0-25 km / t Axlar planetväxel Differential 100% elektrisk Bromsar hydrauliska Handbroms Drum Arbetshydraulik 51 liter (200 bar) Lyftkraft 1400 kg Tipplast 800 kg / 1500 kg Egenvikt 2850 kg

kan arbeta på betydligt lägre varvtal, förbruka mindre bränsle och räkna med avsevärt kortare arbetscykler. En annan fördel är att onödig varmgång i oljan och effektförlust förhindras, samt att vid behov är hela oljevolymen tillgänglig omedelbart. Bom och chassikonstruktion Det nya, bredare chassit med kortare totallängd ger stabilitet och utmärkt manövreringsförmåga. En lägre bominfästning ger ohindrad sikt runt hela maskinen för säkrare och mer produktivt arbete. Flytläge och bomdämpning finns som tillval. Kundgruppen är i första hand lantbruk; spannmålsodlare, mjölkproducenter, köttdjursbesättningar, gårdar med fjäderfä, grönsaks- och fruktodlare. Men även för andra som kan vara intresserade.

www.SvenskRental.se • November – December 2011 • Svensk Rental Tidning


26

Tema om liftar Accessutrustning finns i alla dess former och liftar är kanske den största gruppen inom detta produktområde. I sin tur finns liftarna i många olika modeller såsom saxliftar, bomliftar, pelarliftar, lastbilsliftar, släpvagnsliftar med mera. Listan kan göras lång. På följande sidor publicerar vi ett antal notiser om nya

Nu säljs danska liftar från Falkenberg

FS 320 Z

Företaget Carlsson & Co är sedan en tid tillbaka generalagent i Sverige för danska Skakolifts varumärken Denka och Falcon. Denka och Falcon är två starka liftvarumärken i sin klass från danska SKAKOLIFT som ägs av Skako A/S, ett börsnoterat bolag i Danmark. Denka är en trailer-monterad lift med en arbetshöjd från 12 till 30 m. Liften har tillverkats sedan mitten på 1970 talet och säljs över hela världen. Produkterna är mycket populära i Norden och hela norra Europa tack vare sin välutvecklade teknik och driftsäkerhet. Falcon Spider/Narrow är även den en dansk kvalitetslift med många möjligheter. Tack vare konstruktionen med dubbel jib och ledade stödben är det möjligt att nå positioner där konventionella liftar inte når. Falcon finns från 26 till 52 meters arbetshöjd och med smalt självgående chassi eller larvgående. DK 18

DK 18

FS 320 Z Den nya Falcon Spider FS 320 Z, en artikulerande lift med zoom sätter nya gränser. Falcon Spider FS 320 Z är den högsta artikulerande liften med zoom på marknaden, enligt Carlsson & CP. Den tvåarmade övermonterade, fyra sektioners teleskopiska aluminiumbom och

110 artikulerande jibarm ger tillsammans ett oslagbart arbetsområde. Arbetshöjd 32 meter, räckvidd 16 meter på en upp och över höjd på 11 meter. Det larvgående chassiet med variabel bredd från 1,1 meter till 1,5 meter ger möjlighet till både hastighet och stabilitet vid körning.

DK 12 Mk II

DK 18

12,3 meters arbetshöjd och en korglast på 200 kilo. Lifttypen har rönt stor succé på alla marknader och är en vanlig lift inom uthyrningsbranschen på grund av sina lättmanövrerade funktioner och låga underhållskostnader. DK 12 Mk II är mycket stabil och stadig vilket gör den lätt att manövrera. Korgen kan ta upp till 200 kilo last överallt inom arbetsområdet

DK 18 är mycket uppskattad inom uthyrningsbranschen. DENKA DK-Serien används med fördel inom fasad, tak och vindsarbete, fönsterputsning, målning, trädbeskärning och invändigt underhållsarbete.Tack vare den låga vikten och kompakta dimensionerna på DK – serien är den även lämplig för invändigt underhållsarbete i shopping center, kyrkor, flygplatser med mera.

Svensk Rental Tidning • November – December 2011 • www.SvenskRental.se

DK 12 Mk II


4127

”Snorkel speed Level” vinner beundrare Den nya byggliften från Snorkel är kraftfull och presterar bra i ruffa terränger. Många byggföretag verkar också nöjda med den förbättrade hastighetsnivån. SL-seriens stora plattform drivs av en Sigma-arm. Maskinen fungerar bra i terräng och har inte något behov av stödben. Den fungerar även bra i sluttningar utan stabilisator. Speed Level finns i två modeller, SL265SL med tio meter arbetshöjd och SL30SL med elva meters arbetshöjd. Som en del av Snorkels pågående strategi i produktförbättringar har de

båda modellerna också förebättrats på andra sätt. De är bland annat lättare och lyftkapaciteten är effektivare. Bland de första kunderna att köpa de nya maskinerna var Cramo som köpte en flotta i början på 2011. Komforten i byggliften är förbättrad och det är dessutom enklare att installera kringutrustning. De nya och lättare aluminiumdäcken ger bättre halkskydd och gör att maskinen klarar isiga och leriga vägförhållanden.

Nyhet från Haulotte – Compact 14 och HA 12 CJ+ Ytterligare en saxliftmodell har tillförts Haulottes Compactserie. Modellen bygger på samma chassi och välprövad teknik som tidigare Compact-modeller. Haulotte presenterade också sitt senaste tillskott av batteridrivna bomliftar, modellen heter HA 12 CJ+. HA12 CJ+ är en artikulerande bomlift, med en bredd på 1,20 meter tar den sig smidigt fram i trånga utrymmen. www.haulotte.se

All Access 24 förvärvar Liftia AB Under hösten förvärvade All Access 24 AB företaget Liftia AB från MJ Hydraulik ApS. Anledningen var att Chris Johansen på Liftia AB vill koncentrera sig på den danska marknaden och att All Access 24 vill komma åt Oil & Steel agenturen som kommer att vara en huvudagentur i Liftia AB. Oil & Steel är en av de större tillverkarna av bil-

liftar i Italien. Modellprogrammet innefattar nio huvudgrupper från 14–63 meter och man har även banddrivna liftar. Huvudsatsningen i första skedet kommer att bestå av Rental Edition liftar som främst är tillverkade för uthyrningsbranschen. Liftia AB kommer främst att skötas av Joachim Bratowski.

www.SvenskRental.se • November – December 2011 • Svensk Rental Tidning


28

För NCC:s byggprojekt vid Triangeln i Malmö har två byggkranar hyrts in från Lyft & Byggmaskiner. Den ena kranen är, när detta skrivs, monterad med 60 meters kranarm och en krokhöjd på nästan 60 meter. I augusti 2012 planeras en höjning av kranen till en krokhöjd på 80 meter. Kranen lyfter 9 ton på spets och klarar maximalt 18 ton. Förarhytten är luftkonditionerad, utrustad med kylskåp och mikrovågsugn. Den lägre kranen är av exakt samma typ men med 55 meter arm och 48 meter krokhöjd.

Lyft & Byggmaskiner AB täcker Lyft & Byggmaskiner är ett av de mest kompletta maskinuthyrningsföretaget i södra Sverige. Huvudkontor finns i Ängelholm, strategiskt beläget i norra Skåne, och kompletteras av depåer i Helsingborg, Kristianstad, Malmö och Ängelholm, där också de centrala serviceverkstäderna är etablerade i likhet med företagets specialitet, som utgörs av kran och hissuthyrningen. Dessutom finns en etablerad serviceverksamhet och uppställningsyta för tyngre maskiner i Göteborg.

F

öretagets maskinpark och övriga hjälpmedel bjuder man ut att hyras av kunder som inte själva har utrustningen eller för att täcka deras höga temporära beläggningar. Det breda maskinprogrammet är kanske främst ämnat för bygg- och anläggningsverksamhet men fungerar även utmärkt inom fast industri och andra branscher i olika sammanhang.

Svensk Rental Tidning • November – December 2011 • www.SvenskRental.se

Byggkranar och bygghissar En av specialiteterna är byggkranar och bygghissar. En annan specialitet är att leverera färdiga anläggningar för arbetsplatsetableringar av skiftande behov. Man erbjuder projektering av etableringar, kundanpassning och löpande service på etablerade anläggningar och har cirka 600 bodar för bygg- och anläggningsverksamhet. Samma sak gäller för företagets auktoriserade elavdelning som bland annat förser arbetsplatser runt om i Skåne med tillfälliga elanläggningar, så kallade byggström. Utöver projekteringen av arbetsplatsernas elbehov och upprättande av etableringsplaner ombesörjer man även myndighetskontakter och etableringstjänster och kan därför leverera nyckelfärdiga anläggningar. När det gäller byggmaskiner är den geografiska marknaden koncentrerad till Skåne med angränsande län. För de tyngre och förarbundna maskinerna, särskilt då det gäller byggkranar och bygghissar, täcker man ett betydligt större geografiskt område som i princip omfattar hela Götaland. Kranparken består av ett 70-tal fasta eller lastmonterade tornkranar. Programmet av bygghissar utgörs av ett 40-tal enkel-, dubbelkorgs-, material- och hydraulhissar med olika lastkapacitet. Flottan av byggkranar täcker lyftbehov från 3 tonmeter upp till 550 tonmeter. Låt vara att tonmeter är en något


29 Foto Lyft & Byggmontage/JS Sverige

Lyft & Byggmaskiner uppger sig vara södra Sveriges mest kompletta maskinuthyrningsföretag. På programmet står: transportmaskiner, gräv-/last-/schaktmaskiner, tillverknings- och sorteringsmaskiner, beläggnings-/kompakterings-/snöröjningsmaskiner, kraft/ värme/ventilationsutrustning, pumpar, lyftanordningar/-ställningar, bearbetningsmaskiner samt mät- o kontrollinstrument, kommunikation, bodar och rengöring. Robert Nordström, till vänster är chef för Kran & Hissavdelningen och Hans Carolsson, nedan är montageansvarig för kransidan. För bygget av Cementas nya silosystem i Malmö frihamn har en 95 m hög bygghiss hyrts in från Lyft & Byggmaskiner.

Foto David Ehrenstråle

Foto David Ehrenstråle

hela Götaland

Foto Lyft & Byggmontage/JS Sverige

oprecis kapacitetsuppgift, men fördelen är att branschfolk vet precis vad som avses. 550 tonmeter, exempelvis, betyder en lyftförmåga på drygt 9 ton vid 60 m utlägg eller vice versa, dvs. drygt 60 tons lyftförmåga vid 9 m utlägg. Samtliga kranar kan hyras med förare. “Vi märker inte så mycket av den livligt omtalade Eurokrisen, inte än i varje fall”, säger Robert Nordström, chef för Kran & Hissavdelningen. Oftast är de större och tyngre enheterna uthyrda på kontrakterade hyrtider som kan löpa över flera år, lägger Hans Carolsson till, ansvarig för företagets kranmontage. “Det gör att eventuella krusningar eller rörelser i konjunkturen inte drabbar oss särskilt hårt, i varje fall inte på kort sikt.” Kran och hissavdelningen tar väl hand om sina uppdragsgivare och man ställer upp med förslag och idéer till lösningar vid projekteringar av arbetsplatser och utför montage och demontage med egen personal i samråd med platsbefäl eller annan företrädare för kunden. Företagets årliga fakturering ligger på omkring 100 M kr och man har drygt 70 årsarbetare, varav ett 20-tal är kranförare. Man håller totalt sett ett relativt högt investeringstempo och under året har man exempelvis investerade i fyra byggkranar. Två av dessa var maskiner i 550 tonmeterklassen, Comansa 21 LC 550. Text David Ehrenstråle

www.SvenskRental.se • November – December 2011 • Svensk Rental Tidning


30

INTERMAT 2012

stabil sektor, stärkt av tillväxt

90 procent av monterytan är bokad inför år 2012 och en tydlig tillväxt borgar för en lyckad INTERMAT mässa. Positiva tillväxtprognoser och 90 procent av monterytan bokad sju månader före mässans öppnande är lovande tecken inför INTERMAT 2012.

Global tillväxt för entreprenadmaskinoch utrustningssektorn. Prognosen inför 2011, mer lovande än för 2010, pekar på att sektorn återhämtar sig med en tillväxt som väntas nå 11 procent i år. Tillväxtregioner som Kina, Indien och Latinamerika har en stadig uppgång på 10 procent, vilket få Europeiska länder hade år 2010. Nu återstår att se om Europa kommer att gynnas av det positiva resultatet. Tillväxt i Europa I kölvattnet av den stora krisen 2009, blev tillväxten inom den Europeiska byggutrustningsbranschen hela 18 procent år 2010. Bilden skiljer sig från ett land till ett annat: Tyskland är i bra form med 19 procent tillväxt, England kom med en rekordsiffra på + 57 procent för 2010. Motsatta resultat visade Spanien vars omsättning gick ner med 19 procent och Italiens byggbransch stagnerade. Pre-INTERMAT Pre-INTERMAT är en förhandsvisning av Intermat 2012 och äger rum den 12–13 januari 2012. Under två hela dagar ger Pre-INTERMAT 150 utställare tillfälle att förhandsvisa sina senaste nyheter och uppfinningar till fler än 200

journalister från den internationella pressen. En unik konferens som äger rum den 12 januari samlar tre av de tio största koncernerna inom byggbranschen, ordförande och VD för FNTP, europeiska nyckelpersoner inom branschen och en internationellt erkänd arkitekt inom stadsplanering kommer att tala om branschens framtida konkurrenskraft vad gäller innovationer, utbildning och hållbarhetsfrågor. Innovation Awards sätter innovationerna i fokus och en europeisk jury bestående av kunder och representanter från bygg- och uthyrningsföretagen har utsetts. INTERMAT 2012 blir ett viktigt event nästa år för alla aktörer inom byggbranschen med 375 000 kvadratmeter mässyta, inklusive ett 20 000 kvadratmeter stort demonstrationsområde  Man räknar med 1 500 utställare, varav 67 procent från andra länder än Frankrike, fyra nationella paviljonger: Kina, Korea, Storbritannien (Nordirland inkluderat) och USA.  Fler än 200 000 besökare väntas till mässan, varav 40 procent från andra länder än Frankrike “Redan nu, sju månader före det att INTERMAT 2012 öppnar, har vi mycket bra deltagarsiffror. Företagarna visar att de tror på branschen, vilket är ett gott tecken för en affärsgenererande mässa. Dessutom är branschen i ett tillväxtskede, med ett stabilt antal arbetstillfällen, detta gäller speciellt för Frankrike där 15 000 personer arbetar inom byggmaterialbranschen och 1 500 arbetstillfällen skapas varje år”, säger Maryvonne Lanoë, VD på mässan. www.intermat.fr

Lindab förenklar energirenovering med helhetslösning för ventilationsinstallatören. Merparten av de runt en miljon lägenheter byggda mellan 1965–1975 som ingår i miljonprogrammet, är nu i akut behov av renovering och energieffektivisering. Som en del i renoveringen ingår energieffektiv ventilation. Lindab har nu tagit fram en helhetslösning, InCapsa, där ventilationsinstallatören själv gör hela jobbet med både installation och en tilltalande inklädnad av kanalsystemen. Lindabs affärsområdeschef för Ventilation, Nils-Johan Andersson, kommenterar: ”På Lindab jobbar vi ständigt på att förenkla och effektivisera för våra kunder. InCapsa i kombination med Lindab Safe är ett utmärkt exempel på en innovation som sparar tid, pengar och energi”. Lindabs patentsökta InCapsa består av konsoler, skenor och diskret inklädnad

Svensk Rental Tidning • November – December 2011 • www.SvenskRental.se

i vitlackerad plåt, avsedd för att klä in det erkänt täta kanalsystemet Lindab Safe. Renoveringssystemet InCapsa har många fördelar jämfört med traditionell inklädnad av kanaler. Systemet går lätt och snabbt att montera med Lindabs patentsökta konsoler. Ventilationsinstallatören kan utföra hela arbetet och allt blir klart vid ett arbetstillfälle vilket betyder att hyresgästen slipper flytta ut under tiden arbetet utförs. Lindabs affärsenhetschef för Ventilation, Sverige, Christer Rapp kommenterar: ”Med InCapsa kan ventilationsinstallatören erbjuda fastighetsägaren en attraktiv helhetslösning. Ventilationsinstallatören gör hela jobbet på mindre än en femtedel av tiden jämfört med vad en traditionell renovering skulle ta med flera yrkesgrupper inblandade”.


PERSON- OCH MATER I AL H AN TER I N GS P ECI AL I S TEN

We meet your needs www.haulotte.se

Experience in innovation

www.SvenskRental.se • November December 2011 • Svensk Rental Tidning www.SvenskRental.se • Oktober – November

Haulotte Scandinavia AB, Taljegårdsgatan 12, 431 53 Mölndal, Tel: 031-744 32 90, Fax: 031-744 32 99, E-mail: info@se.haulotte.com


26 30 28 32

Micro, Mini och Solid

Nya pumpar för ännu tuffare applikationer

I serien finns tre olika pumpar, Micro, Mini och Solid.

Svensk Rental Tidning • November – December 2011 • www.SvenskRental.se


31 33

Marknaden för små pumpar blir mer konkurrensutsatt, främst på grund av att nya märken vill in på marknaden. De flesta av dem har en låg initialkostnad som attraherar de kunder som frågar efter en pump för stunden.

G

rindex har alltid uppfattats som ett premiummärke med hög kvalitet och företagets strategi är att behålla den positionen. I linje med sin strategi, introducerar Grindex tre nya enfaspumpar med tvåtums tryckanslutning”. Med lanseringen av de senaste Micro, Mini och Solidpumparna sätter Grindex ny standard på marknaden för tvåtums-pumpar. Pumparna, som kan hantera 4, 6 och 7 liter per sekund och pumpa upp till respektive 10, 16 och 12 meter, är de senaste Grindexpumparna som gått igenom en fullständig förnyelse. Alla pumpar har designats för att vara lätta, robusta och tåliga, vilket gör dem perfekta för användning i tuffa miljöer. Produktfördelar för förbättrad funktion inkluderar en luftventil som kyler motorn när pumpen går torr (”sörplar”), en ”water cut” som förhindrar läckage genom strömkabeln, en termokontakt som skyddar mot-

orn från överhettning, dubbla mekaniska tätningar i oljebad, vilket är grundläggande för en lång livslängd i tuffa applikationer, samt en gummisil/polyuretanpumphus som dämpar stötar. Mini och Solid är också utrustade med separat start- och driftkondensator för att optimera startmomentet. Pumparna är konstruerade för att service ska gå snabbt och enkelt, till exempel sker oljekontroll genom den externa oljepluggen och byte av elkabel eller kondensatorer sker genom det lätt avtagbara aluminiumlocket. Lock och bärhandtag är två separata delar som kan bytas var för sig. Dessutom finns servicesatser med enkla monteringsanvisningar för att göra underhållet ännu enklare och snabbare. ”Utveckla pumpar är en viktig del av vårt arbete på Grindex”, säger Håkan Lundin, gruppchef på Grindex. ”En av anledningarna till att vi blivit så framgångsrika genom åren är för att vi alltid gör oss tillgän-

gliga för våra kunder och vi lyssnar till deras behov. Mycket av pumparnas förnyelseprocess är en respons på vad kunderna berättar för oss”, fortsätter han. Pumparna har pumphjul och diffusor/ pumphus i polyuretan som ger lång livslängd när de pumpar slitande partiklar. Detta tillsammans med luftventilen är särskilt viktigt då pumpar ofta står och ”sörplar” i vatten som innehåller relativt slitande partiklar. Micro och Mini kan hantera partiklar upp till 5 millimeter och Solid upp till 38 millimeter. ”Minipumpen har ersatt Macron”, säger Lundin. ”Och även om namnet antyder att pumpen är mindre än Macro så är det tvärtom. Mini har 20 procent bättre prestanda”, fortsätter han. ”Vi tror att dessa pumpar är de bästa tillgängliga i sin klass”, avslutar Lundin, ”en åsikt som vi hoppas marknaden delar”. www.grindex.se

www.SvenskRental.se • November – December 2011 • Svensk Rental Tidning


34

Malthus Sverige AB bygger ut kvinnokliniken i Lund Ill Malthus

Malthus Sverige har på uppdrag av Regionservice i Lund gjort en utbyggnad av kvinnokliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Sjukhuset som tillhör det största landstinget i södra Sverige har länge haft ett stort behov av att bygga ut sin avdelning för kvinnlig hälsa.

U

trymmet runt omkring sjukhuset är begränsat och ambulansintagen gör att vägarna inte får stängas av hur som helst. Den känsliga miljön gjorde att man såg möjligheten med det industriella modulbyggandet som ger både flexibilitet och snabb leverans. Modulbyggnaden beställdes i juni 2011 och stod klar under november 2011. Totalt har 27 moduler byggts upp i två plan på två till tre dagar. Färdigställandet på plats tog sedan mindre än en månad. Byggnaden är placerad på taket av ett befintligt hus. Allting levererades klart med bland annat toaletter, kök, väggmaterial, dörrar och patientrum. ”Entreprenaden för modulbyggnaden ligger på 7,6 miljoner kronor, vilket är väldigt kostnadseffektivt om man jämför med marknaden”, säger Lulu Gylleneiden, vd för Malthus. Just den här byggnationen är tänkt att vara stationär men kan flyttas om det behövs. Kommunerna ser ofta stora fördelar i de flyttbara modulerna särskilt när det gäller skolbyggnader och gruppboende till äldre människor säger Lulu Gylleneiden. När kommunens förutsättningar förändras slipper man riva byggnader som inte längre fyller sin funktion. Malthus har specialiserat sig på vård och omsorg och utvecklar sina modulbyggnader tillsammans med kommuner, landsting och privata sektorn. De bygger även skolor, förskolor, lägenheter och kontor med mera. En del enheter hyrs ut under en viss tid. Den snabba leveranstiden, 120 dagar, och flexibiliteten underlättar för kommunerna att fatta beslut om vilken typ av byggnad de ska ha. Många landsting som handskas med överbeläggningar inom vård och omsorg vill gärna hyra modulenheter till vården. Malthus har även utvecklat tre olika typer av gruppboendekoncept för funktionshindrade som följer lagen om stöd och service till funktionshindrade, ”LSS-boende”. Varje koncept rymmer cirka 5¬6 lägenheter. Samtliga modulbyggnader byggs och förpackas i fabrik och exponeras på så sätt

Modulbyggnaden till Kvinnokliniken i Lund beställdes i juni 2011 och stod klar under november 2011. Totalt har 27 moduler byggts upp i två plan på två till tre dagar.

Malthus Sverige AB i korthet Malthus har bland annat specialiserat sig på vård och omsorg och utvecklar sina modulbyggnader tillsammans med bland annat kommuner, landsting och privata sektorn. Malthus utvecklar även LSS-boende. LSS-boende handlar om att ge människor med funktionshinder en god service, ett stöd och ett värdigt liv. För att förenkla besluts- och byggprocessen har Malthus tagit fram tre nyckelfärdiga lösningar för LSSboendet som även de bygger på prefabricerade moduler. Samtliga Moduler går att anpassa och finjustera efter önskemål och krav. Det går att hyra och köpa en modul eller kombinera de båda alternativen.

minimalt för väder och vind, risken för fukt blir mycket liten. Modulerna kan antingen hyras ut eller köpas loss. Malthus har många egna ingenjörer som arbetar med ritningar av modulhusen men ofta sker framställningen även i samarbete med en

Svensk Rental Tidning • November – December 2011 • www.SvenskRental.se

utomstående arkitekt. Vid modulbyggandet av kvinnokliniken i Lund har White Arkitekter varit inkopplade redan i ett tidigt skede. Text Petra Meyer Linderoth


35

BondTools lanserar en nya lösa Spärrkombinycklär Spärrkombinycklar BONDTOOLS BT520 - Spärrkombinycklar med dubbla funktioner. - Flexibelt spärrhuvud – med 13 låsbara positioner. - Unik förmåga att komma åt i trånga utrymmen. - Behöver endast 5 vridning för lossning av muttrar. - Profilen medger snabbare isättning och lossning av verktyget. - Industrikvalitet i kromvanadin stål med hög oljeavvisande finish. - Finns i storlekarna 8–19 millimeter

Hagabergs och Hüllert i samarbete om pallgafflar AB Hüllert Maskin kan nu erbjuda sina kunder attraktiva pallgaffel-lösningar, tack vare ett samarbete med pallgaffeltillverkaren Hagabergs Mekaniska AB i Laxå. Hagabergs pallgafflar innebär bättre genomsikt och god teknik för gaffelspridning. AB Hüllert Maskin är från i höst generalagent för Hagabergs pallgafflar som utvecklats speciellt för teleskoplastare och erbjuder produkterna via hela återförsäljarnätet. Hagabergs pallgafflar har en optimerad

konstruktion och passar utomordentligt för användning på exempelvis Merlo teleskoplastare, liksom på alla andra maskintyper. En av de största fördelarna är att konstruktionen erbjuder en fantastiskt bra genomsikt. Vidare att utformningen av dem gör att gaffeln sitter närmare fästet, vilket innebär att lyftkapaciteten är bättre än tidigare. Slangdragningarna till hydrauliken som sköter gaffelspridningen sitter till höger på gafflarna – även det en omständighet som ger bättre genomsikt.

I korthet • Lyftkapaciteten är 5 ton på TP 600 millimeter. • AB Hüllert Maskin, med huvudkontor och verkstad i Vara, är generalagent för Merlo teleskoplastare i Sverige och återförsäljare av Lännen grävlastare och Lundberg redskapsbärare. Därtill säljer företaget tillbehör. Pallgafflarna från Hagabergs är ett av kvalitetsmärkena som Hüllerts tillhandahåller via hela det rikstäckande återförsäljarnätet. • Hagabergs Mekaniska AB, med huvudkontor och verkstad i Laxå, konstruerar, producerar och säljer pallgaffellösningar för truckar och entreprenadmaskiner. Hagabergs är en av Nordens ledande tillverkare av pallgafflar. • AB Hüllert Maskin är ledande leverantör av teleskoplastare i Sverige. Företaget har den svenska generalagenturen för Merlo, med ett nät av återförsäljare och serviceverkstäder över hela landet. AB Hüllert Maskin säljer och servar även Lännen grävlastare och Lundberg redskapsbärare.

Lundbergaren ger ökad effektivitet och tidsvinster åt HSB När HSB i Skara satsade på en Lundberg kunde effektiviteten i förvaltningen öka, med tidsvinster och bättre arbetsmiljö som resultat. ”Vi spar tid och kan göra fler arbetsuppgifter jämfört med tidigare”, säger Andreas Svensson, maskinförare åt HSB i Skara och Götene. Sedan våren 2011 har HSB en Lundberg 4200 Ls i drift, vilket inneburit många fördelar. ”Vi har aldrig tidigare haft en redskapsbärare av det här slaget. Nu visar det sig att vi kan göra så mycket mer jämfört med tidigare”, berättar Andreas. Sandspridaren har dessutom försetts med Trima-fäste för att den ska kunna användas både fram och bak på maskinen. ”Nu kan vi göra allt vi behöver med maskinen i bostadsområdena. Dessutom kan jag enkelt ta med mig allt jag behöver i skopan, om arbeten ska ske på andra håll”, säger Andreas. AB Hüllert Maskin är ledande leverantör av teleskoplastare i Sverige. Företaget har den svenska generalagenturen för Merlo, med ett nät av återförsäljare och serviceverkstäder över hela landet. AB Hüllert Maskin säljer och servar även Lännen grävlastare och Lundberg redskapsbärare.

I korthet • Lundberg 4200 Ls har en transporthastighet på 50 km i timmen. Det betyder att förflyttningen mellan olika arbetsplatser går fortare. • Funktionen som redskapsbärare gör att maskinen kan göra fler uppgifter, jämfört med tidigare maskinlösningar. Bara fantasin sätter gränserna, tycker Andreas Svensson, när han rensar en plantering från små stubbar med hjälp av maskinens lyftstyrka. • Lundbergaren har 16,5-tums hjul, vilket ger den en maskinhöjd på knappt 210 cm. Det innebär att den kan komma in i garage och källare och även snöröja, sanda och ploga under låga viadukter. • Möjligheten att sälja maskintimmar till andra fastighetsägare, entreprenörer eller andra ökar i takt med en maskins mångsidighet. • Arbetsmiljön är Förbättrad. • Utrustningen som HSB i Skara satsat på består av vikplog, sandspridare, planeringsskopa med snökrage och pallgafflar med hydraulisk spridningsfunktion.

www.SvenskRental.se • November – December 2011 • Svensk Rental Tidning


36

Ny generation CA-vältar Nu presenterar Dynapac den femte generationens jordpackningsvältar, CA5000, CA6000 och CA6500. De nya CA-vältarna är de första i sitt slag med tvärställda motorer och har en smått revolutionerande servicevänlighet.

T

vå andra unika egenskaper som spar både tid och pengar är optimerad amplitud för överlägsna packningsprestanda och Active Bouncing Control. Det gör att överpackning av underlaget och skador på maskinen förhindras. Men inte nog med det. Både förarkomforten och manövreringsförmågan har förbättrats samtidigt som ljudnivåerna och bränsleförbrukningen kunnat sänkas markant. Resultatet har blivit en serie högteknologiska jordpackningsvältar som kommer att hjälpa kunder världen över att sänka sina kostnader och öka sin produktivitet.

Lägre kostnad per packad kubikmeter De tre nya CA-vältarna har en statisk linjelast på 50, 60 respektive 65 kg/cm. Tack vare en amplitud på hela 2,1 millimeter kan stenfyllning packas i nästan två meter tjocka lager där stenarna kan vara så stora som en meter i diameter. Denna förbättrade djupverkan medför större volymkapacitet och färre antal överfarter för att nå packningsspecifikationerna. Det betyder lägre bränsleförbrukning och lägre kostnad per packad kubikmeter. Dessutom skonas miljön. Dynapacs avancerade processtyrn-

Svensk Rental Tidning • November – December 2011 • www.SvenskRental.se

ing och analyssystem gör det möjligt att öka produktiviteten genom att ta kontroll över hela packningsuppdraget i tre tydliga steg. Preparation: Uppdraget planeras med Dynapacs programvara CompBase. Performance: Arbetet genomförs med packningsmätaren och analysatorn på välten. Protoco l: Efter packningen analyserar resultaten med Dynapac Compaction Analyzer (DCA). Lägre bränsleförbrukning De nya CA-vältarna har dieselmotorer från Deutz som uppfyller kraven enligt steg IIIB och är förberedda för steg IV. De kan drivas med en blandning av biodiesel och fossilt dieselbränsle och några av motorerna kan även köras på 20 procent biodiesel. Motorerna har ett bränslebesparingssystem som minimerar bränsleförbrukningen och CO2-emissionerna genom att alltid söka optimalt varvtal och därigenom se till att


37

med nya egenskaper välten aldrig använder mer effekt än nödvändigt. I förening med bättre packningsparametrar och andra förbättringar har detta resulterat i en markant sänkning av bränsleförbrukningen jämfört med den föregående generationen. CA6000D kan levereras med ett utrustningspaket som förbättrar miljöpåverkan. Paketet innehåller ett bränslebesparingssystem, biologiskt nedbrytbar hydraulolja som inte behöver bytas varje år, servicesats 50 timmar med insatsfilter, elek-trisk motorvärmare och arbetsbelysning med LED-lampor. Bekväm, säker och enkel att manövrera. Den nya generationen CA-vältar har ergonomiskt utformad och luftkonditionerad förarhytt som ger föraren god komfort och bra sikt över arbetsområdet och omgivningen. Förarsätet och styrmodulen kan vridas upp till 180 grader för att avlasta förarens nacke och kropp. Alla de nya vältarna har 1 x 1 meters sikt både bakåt och framåt. Säker-

hetsfunktionerna omfattar bland annat en sidolutningsindikator och ett elektroniskt körreglage med ”panikfunktion” som kortar ned bromssträckan i nödsituationer. Framkomligheten bibehålls även under mycket krävande förhållanden genom det användarvänliga växlingssystemet. Som tillval finns även ett antispinnsystem. Skydd mot ”dubbelhopp” förhindrar komponentskador. Automatic Bouncing Control förhindrar maskinskador och förlänger vältens livslängd genom att förhindra dubbelhopp eller överpackning av underlaget – något som kan förstöra maskinens komponenter. De nya vältarna har även en hastighetsbegränsare som förhindrar att packningen utförs i för hög hastighet, vilket spar pengar i det långa loppet. Servicevänlighet på helt ny nivå En serviceindikering på instrumentpanelens display visar när det är dags för service och vilka arbeten som ska göras.

Den tvärställda motorn bak ger utmärkt åtkomst för alla service- och underhållsarbeten. Motorhuven är enkel att öppna för snabba åtgärder och hydraulpumparna är placerade i linje med motorn, fullt åtkomliga för service. Den tvärställda motorn är enkel att komma åt och ger både optimal viktfördelning och enklare transport, eftersom den möjliggör en kortare maskinlängd. Även ljudnivån är låg då insugsluftintaget är placerat högt upp på motorhuven, medan utloppen är placerade längs sidorna och tillsammans med avgasröret med ejektorverkan optimerar luftflödet. Därmed hålls insugsluften så ren som möjligt – en viktig fördel i de dammiga miljöer där vältarna körs. De nya CAvältarna kan levereras med en mängd valbara specifikationer och ett stort tillbehörsprogram. Kunderna kan själva ”bygga” sina maskiner eller välja ett av de färdiga paketen. www.dynapac.com

www.SvenskRental.se • November – December 2011 • Svensk Rental Tidning


38

Pressens egna testförare på plats i Bosch verkstad i Kista.

Bosch spänner bågen Bosch håller ett sanslöst högt tempo i sin lansering av nya produkter. Som branschtidning är det ibland svårt att hänga med i svängarna när de nya modellerna avlöser varandra en efter en. Tisdagen den 15:e november kallades den svenska branschpressen till en förhandsinformation på Robert Bosch ABs huvudkontor i Kista.

D

et man ville informera om var det planerade nyhetsflöde under 2012 och hur och när man kommer att marknadsföra sina nya produkter. Niclas Andersen som är produktchef i Skandinavien för Bosch Power Tools berättade att Skandinavien är en av Bosch starkaste marknader på sladdlösa maskiner. Skandinavien är ock-

så klart ledande vad gäller att använda sladdlösa maskiner över lag inom byggindustrin. Click & Go populärt bland hantverkare I synnerhet är det nya konceptet Click & Go som hantverkarna uppskattar. Under 2010 ökade man försäljningen med hela 19 procent i Sverige på proffsprodukter

Svensk Rental Tidning • November – December 2011 • www.SvenskRental.se

och sladdlösa maskiner stod för en stor andel av den ökningen. Men faktum är att den totala ökningen i Europa för Bosch också landade på 19 procent. I Asien ökade man med hela 30 procent. Bosch satsning på mätverktyg har genererat en ökning med 12 procent. Under förra året tillverkade och sålde Bosch totalt 150 miljoner produkter. Många nyheter under 2012 Redan i början av januari startar Bosch en kampanj som inledningsvis omfattar lanseringen av sju nya Click & Go 18V-maskiner. Andra intressanta nyheter är sticksågen GST 140 CE, de sladdlösa skruvdragarna i Nynamic-serien GSR 14,4 och 18 V – LI Professional, kompakta sladdlösa skruvdragarna GSB 18


39

Kompakt, effektivt och sladdlöst är det som gäller just nu från Bosch.

Under 2012 kommer bland annat nya sticksågar från Bosch.

Nya värstingborrhammaren med utomordentligt låga vibrationer är en produkt man tror mycket på inom Bosch.

ytterligare V-LI Dynamic Professional och GSV 14,4 V-LI Dynamic Professional, laseravståndsmätaren GLM 80 Professional, den kombinerade sänk- och cirkelsågen GKT 55 GCE Professional, kap- och geringssågen GCM 12 GDL, två sladdlösa borrhammare GBH 14,4 och 18 V LI Professional och borrhammaren GBH 2-28 DFV. Andra nyheter som kommer är två nya borrhammare, ett gäng nya vinkelslipar, slipmaskiner med mera. Sammanfattningsvis kommer omkring 50 nya sladdlösa maskiner för mer än 100 användningsområden ha lanserats innan utgången av 2012. Man kommer även att lansera nya L-boxar och tillbehör. Det finns numera även möjlighet för hantverkare att få L-boxar inbyggda i sina transportbilar för att underlätta arbetet.

Bosch spänner alltså bågen ytterligare inför 2012 och det är faktiskt svårt som branschtidning att hänga med i svängarna runt alla nyheter. Företaget har under de senaste åren sjösatt ett omfattande arbete med att utveckla nya produkter, marknadsföra dem och naturligtvis sälja dem till kund. Under 2012 kommer marknaden att kunna se Bosch-reklam på vanliga affischpelare, vilket är något nytt. Man kommer att marknadsföra sig genom mobilen direkt ut till sina slutanvändare. Med ökad användning av QR-koder som skannas av med en smartphone kommer slutanvändarna kunna läsa om olika produkter direkt i sin mobil. Bosch har också satsat mycket pengar på att utveckla sina batterier med Lithium Jon-teknik. Man är nu inne på sin tredje generation av

batterier vilket man är ensamma om i branschen. DeWalt använder dock en liknande teknik i sina sladdlösa maskiner. Enligt siffror från Bosch är företaget största aktören inom sitt branschområde med 30 procent av marknadsandelarna. Makita ligger som god tvåa med 21 procent och Hilti på tredje plats med 11 procent. Övriga aktörer som DeWalt, Festool, Metabo, Hitachi ligger runt 5 eller 6 procent medan det finns ett större övrigtblock med många små tillverkare som representerar 13 procent av marknadsandelarna. Räkna alltså med många nyheter från Bosch under 2012. Svensk Rental Tidning kommer att beta av nyheterna med utförliga pressreleaser allt efter de lanseras. Text och foto Jan Hermansson

www.SvenskRental.se • November – December 2011 • Svensk Rental Tidning


40

Cramo lanserar nytt verktyg för byggarbetsplatsplanering Med en nyutvecklad, digitaliserad ADP-plan hjälper uthyrningskoncernen Cramo sina kunder till en effektivare byggprocess på logistiskkrävande byggarbetsplatser. Vinsterna är både en snabbare byggprocess och en säkrare arbetsplats. Den web-baserade ADP-planen hjälper platschefen att planera infrastrukturen för kranar, bodar, staket, in- och utfarter, belysning, el, vatten, avlopp, med mera på byggarbetsplatsen. “Det här är något helt nytt som kommer att spara både tid och pengar åt byggföretagen”, säger Erik Bengtsson, VD på Cramo Sverige. Idag är det inte ovanligt att platschefer och arbetschefer fortfarande ritar sina arbetsplatsbeskrivningar för hand med färgpennor på papper, vilket blir opraktiskt när något ska förändras eller flyttas på under byggprocessens gång. Det finns också arbetschefer som ritar sin arbetsplatsdispositionsplan i ett CAD-system, men CAD är relativt dyrt och ställer större krav på användaren”. Enkelt att använda Cramos digitaliserade APD-plan har utvecklats i samarbete med Visualisera. “Idén har varit att skapa ett system som är lätt att lära sig, enkelt att använda och som ständigt kan uppdateras på ett smidigt sätt. En byggarbetsplats förändras ju varje dag i takt med att byggandet framskrider. Det finns också säkerhetsaspekter som man måste ta hänsyn till på en byggarbetsplats och som inkluderas på ett smidigt sätt i ADP-planen.Alla som jobbar på byggarbetsplatsen måste veta var uppsamlingsplatsen för personalen finns om det inträffar en olycka. De ska också veta var någonstans det finns hjälputrustning att hämta”, säger Håkan Sönnergren, produktchef å Cramos Byggetablering.

Ny ljuddämpad diamantklinga från Flexovit

Skalanpassas automatiskt I Cramos lösning skickas situationsplanen i pdf & dwg format till Visualisera i Malmö som lägger in planen i ADP-programmet så att ritningen blir skalenligt anpassad. Användaren kan sedan klicka in all utrustning som krävs på byggarbetsplatsen med hjälp av standardiserade symboler. Programmet ser till att allting på ritningen syns i rätt skala. Användaren får också en sammanställning över all byggutrusning som finns inritad. Sammanställningen uppdateras automatiskt varje gång någon gör ett tillägg på ritningen. En testversion har använts under ett halvår av flera storkunder med mycket gott resultat. www.cramo.se

Flexovit lanserar en ny diamantkapklinga som är ljuddämpad och därmed har en väsentligt lägre bullernivå. Den nya klingan, som har beteckningen Mega-Line MaXX Silent, förbättrar därmed arbetsmiljön och blir även mindre störande för omgivningen. Vid kapning med diamantklingor uppstår ett högt och vinande ljud som ofta uppfattas som mycket störande av omgivningen. Flexovit nya diamantklinga, Mega-Line MaXX Silent, har en helt ny konstruktion som dämpar ljudnivån i frekvensomfånget 2-6 kHz med 15 dB enligt tillverkaren. Tidigare har man lyckats sänka ljudnivån till viss del (med upp till 6 dB) med hjälp av en sandwichkonstruktion av klingans stamblad med stål/koppar/stål. Flexovits MegaLine MaXX Silent-klinga har också en sandwichkonstruktion men där kopparen ersatts med ett specialutvecklat högabsorberande material som dämpar svängningarna i stambladet effektivare än koppar och därmed sänker ljudnivån med mer än 30 gånger än vad som tidigare varit

möjligt. Klingan är även försedd med patentsökta urtag mellan segmenten som har en speciell utformning vilket gör att inga luftströmmar bildas och därmed elimineras det höga och vinande ljudet vid kapning och sågning. Klingan, som har 230 millimeter i diameter, är avsedd för våt- eller torrkapning av betong, armerad betong och diverse byggnadsmaterial med vinkelslipmaskin. Klingorna har 17 millimeter höga lasersvetsade segment vilket uppges ge stor livslängd på klingan. Segmenten är trapetsformade vilket ger mycket snabb kapning/ sågning och ger dessutom lägre vibrationsnivå vilket förbättrar arbetsmiljön för användaren. ”Med den här nya klingan blir arbetsmiljön för operatören mycket bättre och omgivningen störs heller inte lika mycket. Mega-Line MaXX Silent-klingan ger dessutom mycket effektiv sågning och kapning i betong, sten och andra byggnadsmaterial” säger Peter Lindell, försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB.

Utställningsbod från Flexator Behovet av att exponera större byggplatser har med tiden ökat, det kan vara allt från att visa kommande bostadsprojekt till större arenabyggen. Tidigare har man i bästa fall ställt ihop och byggt om några äldre bodar och inrett dessa efter projektet. Nu har företaget Flexator tagit fram en modern anpassad bod just till dessa tillfällen. “Vi har märkt att byggföretag och fastighetsbolag lägger mer energi på att visa upp och sälja sina olika projekt. Då vill man även visa upp detta på plats i fräscha lokaler. Den möjligheten har idag varit begränsad och det är där som denna produkt passar in”, säger Kristian Grimsbo marknadschef på Flexator.

Svensk Rental Tidning • November – December 2011 • www.SvenskRental.se

Showroomsboden har en stilren aluminiumfasad och ett stort glasparti som gör att tankarna snabbt försvinner från den traditionella boden. Invändigt anpassas boden efter vilket behov som man ska möta för stunden. Det kan vara att allt från att exponera ett byggprojekt till ett tillfälligt säljkontor, eller varför inte en tv-studio. “Vi gillar att tänka med och åt våra kunder, samt att komma med kreativa lösningar som bidrar till en positiv utveckling av bodmarknaden, här ger vi kunderna anpassade utställningslokaler som samtidigt fungerar som en bra marknadsplats in och utvändigt, säger Lars Rydström”, Vice vd på Flexator. www.flexator.se


4141

Zipwall – Damskydd som monteras på fem minuter Det nya systemet Zipwall gör det möjligt att sätta upp en dammskyddande vägg på bara fem minuter. I Zipwall ingår ett komplett system av stänger, klämmor, byggsatser och tätningslister. Med hjälp av byggsatsen kan man enkelt hålla upp byggplasten och skärma av en del av ett rum. Avskärmningen blir skyddande och dammtät och passar bra vid till exempel ombyggnadssammanhang, stambyten eller åtgärdande av fuktskador. Produkten kan tas ner och användas om och om igen. För att montera skyddsplasten använder man teleskopiskt utdragbara stänger som placeras från golv till tak. I stångens toppdel finns en platta där plasten kläms fast. Toppdelen är även fjäderbelastad och därför kan plasten sträckas ner mot golvet och

Nytt från Dustcontrol

klämmas fast under stångens fot. I systemet ingår även tätlister som kan placeras både mot tak och väggar. Genom att göra ett snitt i plasten och tejpa på glidlås kan man enkelt komma ut och in i utrymmet. Storleken på öppningen väljer man själv med avståndet mellan låsen. För att minska risken för utläckande damm kan man även skapa ett utrymme med undertryck. “Efter att ha satt upp plasten ansluter man en industridammsugare. Förutom att man minskar risken för att damm ska läcka ut och får man också en renare miljö att arbeta i”, säger Ingemar Johansson. Systemet går snabbt demontera och lägga tillbaka i den specialbyggde äskan. www.zipwall.st

En av de största mobila stoftavskiljare har fått en ansiktslyftning och är nu en mer ergonomisk och lättare maskin att jobba med. DC 5 900 från Dustcontrol är en vidareutveckling av den stora mobila stoftavskiljaren DC 5 800. Den har samma starka motor och är utvecklad för att passa för kontinuerlig drift och stora mängder damm, punktutsugning och städning. Maskinen har ett nytt och effektivt filterrensningssystem. Utöver detta har den också en roterbar cyklon som gör

att den går att tippa, vilket i sin tur ger ett enklare och mer ergonomiskt filterbyte. Den har även fått ergonomiska handtag som går att vinkla i olika lägen. Då DC 5 900 är avsedd för tuffa användningsområden som till exempel golvslipning då filtren måste hålla en hög standard. DC 5900 är utrustad med ett finfilter och ett mikrofilter HEPA H13 för maximal avskiljning. Det går även att få med PTFE-filter som minskar att fint damm klibbar fast. www.dustcontrol.se

Steinweg-Böcker TopLift Steglift Steinweg-Böcker TopLift är en kraftfull och lättmonterad hiss för lyft av diverse byggmaterial och solpaneler. Masten består av skensektioner som sammanfogas till önskad längd. Genom byte av lastflak med snabblåsning kan TopLift enkelt anpassas för lyft av olika typer av material. Hissen ansluts till 230 V nätuttag och manövreras via manöverlåda med tryckknappar. Hissen är enligt företaget enkel att montera med låg egenvikt på komponenterna. Den har flera valbara motorpaket med olika pris/prestanda. Motorpaketet monteras från framsidan, vilket blir ergonomsikt riktigt. Hissen har ett stort antal lastflak av olika slag anpassade för varierande material och det ska vara enkelt att växla lastflak utan verktyg. Samma skenprofil används för samtliga varianter. Bottenskenan har fotplattor för stabil uppställning och konstruktionen är underhållsvänlig.

Ramirent lanserar mobil hemsida Hitta rätt byggmaskin och var du kan hyra den enkelt i din mobil. Maskinuthyrningsföretaget Ramirent förser nu sina kunder med en hemsida optimerad för telefonen. På den optimerade sidan hittar man

Ytterligare några punkter: - Knäfunktion (tillbehör) med rullar i härdat stål. - Automatisk fallbroms. - 230 V driftspänning. - 24 V säkerhetsspänning (manöverkrets). - Max. skenlängd 20,3 m. - Slaklinesäkring för högsta säkerhet. - Högkvalitativa komponenter = lång livslängd. direkt Ramirents produkter och kundcenter. “Många byggare och andra hantverkare har inte tillgång till dator under dagtid, men de flesta har en mobil. Med den mobila hemsidan är det numera ännu enklare att hyra maskiner hos Ramirent. Var man än befinner sig är Ramirent aldrig långt borta”, säger marknadschef Kenth Sturesson.

HTC lanserar en ny stoftavskiljare

Eco Operator på turné 2012 Allt fler upptäcker fördelarna med Volvo Eco Operator, men alla har inte möjligheten att delta i utbildningen. Nu gör Swecon det lättare genom att erbjuda endagsutbildningar på sina anläggningar i Östersund, Uppsala och Göteborg.

Eco Operator lär ut ett sätt att planera jobbet och köra smartare som minskar bränsleförbrukningen och därmed även koldioxidutsläppen. Vanligtvis sker utbildningen på plats hos företagen, men nu ordnar Swecon även endagsutbildningar som främst vänder sig till verksamheter med ett mindre antal maskiner samt de som hyr ut förartjänster.

HTC lanserar en ny stoftavskiljare, HTC 80 iD. Den nya stoftavskiljaren ökar enligt HTC produktiviteten med upp till 15 procent jämfört med traditionella stoftavskiljare. HTC 80 iD har en integrerad föravskiljare som trots sin kompakta storlek avlägsnar upp till 95 procent av dammet. Med HTC 80 iD ökar den produktiva tiden för golvslipare. HTC är fast övertygade att det effektivaste systemet uppstår där alla delar är skapade för att passa med varandra. HTC 80 iD är en stoftavskiljare som är utvecklad för golvslipmaskiner med hög kapacitet, till exempel HTC 950, 800 & 650.

www.SvenskRental.se • November – December 2011 • Svensk Rental Tidning


42

Kapskivor för räddningsoperationer Flexovit lanserar ett sortiment kapskivor speciellt avsedda för räddningsoperationer. Kapskivorna, som har beteckningen Rescue, har en sammansättning anpassad särskilt för detta användningsområde där speciella krav ställs. I samband med räddningsaktioner vid till exempel bil- och tågolyckor kan det förekomma att det är flera olika material som måste kapas. Rescue-kapskivorna kan kapa flera olika material som plåt, metall, betong, räls, sten, asfalt och plast. Detta är möjligt tack vare slipmedelsblandningen som används, nämligen premium aluminiumoxid och kiselkarbid. De har vidare en mycket stabil konstruktion med extra kraftiga armeringar som ger pålitlig, stabil och säker kapning enligt tillverkaren. Kapskivorna är dessutom snabb- och friskärande vilket gör att de kapar snabbt och effektivt och därmed är av stor betydelse i räddningssammanhang som vid till exempel tåg- och bilolyckor. Rescue-kapskivorna är vidare konstruerade för att ge så lite gnistsprut som möjligt vilket minskar risken för antändning av brännbara material och vätskor på olycksplatsen. Kapskivorna är optimerade för effektstarka bensindrivna kapmaskiner för räddningsändamål med periferihastighet upp till 100 m/s. Rescue-sortimentet

Flexovit lanserar ett sortiment kapskivor speciellt avsett för räddningsoperationer. Kapskivorna, som har beteckningen Rescue, har en sammansättning anpassad särskilt för detta användningsområde där speciella krav ställs. omfattar kapskivor med diameter 300 mm, 356 mm och 406 mm. ”Med Flexovits sortiment kapskivor Rescue speciellt avsedda för räddningsaktioner kan

kapning av flera olika material som till exempel plåt, betong och plast göras snabb och effektiv vilket är viktigt vid livräddande insatser”, säger Peter Lindell, på Saint-Gobain Abrasives AB.

God jul & Gott nytt år! önskar Svensk Rental Tidning Mobilair 250 Den nya byggkompressorn M250 i den högre effektklassen erbjuder betydligt mer än hög kapacitet. Den är lätthanterlig, bränslesnål och uppfyller redan idag EUs avgasnorm COM 3b. “Mobilair 250” har en kapacitet på 25 m³/min vid 10 bar och 22 m³/min vid 12 bar. Effektiviteten får den genom ett nyutvecklat skruvkompressorblock med energisnål “Sigma-profil”. Andra viktiga egenskaper är en kompakt konstruktion och en bra effekt i förhållande till vikten. I grundversionen väger anläggningen mindre än 3,5 ton – vilket innebär att den lämpar sig för passande dragfordon och klarar sig med ett prisvärt underrede med påskjutsbroms. Eftersom den är helt nyutvecklad är “Mobilair 250” utrustad med en framtidssäker avgasreningsteknik med SCR-katalysator. På så sätt uppfyller den redan idag den europeiska avgasnormen COM 3b. Ill Petra Meyer Linderoth

Svensk Rental Tidning • November – December 2011 • www.SvenskRental.se


What’s next for your business? What new equipment will drive productivity? Spend time at World of Concrete to see, try, compare and test-drive the latest products and equipment up close and under actual job site conditions. Meet face-to-face with top equipment suppliers, exchange ideas with colleagues and attend focused seminars covering everything from concrete fundamentals and business management to safety and risk management. IT’S ALL RIGHT HERE—COME AND GET IT.

www.worldofconcrete.com A selected participant in the International Buyer Program

JANUARY 24 - 27, 2012 • SEMINARS: JANUARY 23 - 27 • LAS VEGAS CONVENTION CENTER • LAS VEGAS, NEVADA

REGISTER ONLINE• AND www.SvenskRental.se NovemberSAVE! – December

SOURCE CODE: PDI

2011 • Svensk Rental Tidning


B

Porto betalt

AVS. Svensk Rental Tidning c/o SCOP AB • Box 786 • SE-191 27 Sollentuna, Sverige

Vatten i vägen? ABS har lösningen

The Heart of Your Process

Länshållning för proffs ABS erbjuder kundanpassade lösningar inom läns- och slampumpning. Vår stryka är applikationskunnande, tillgänglighet, fullservice och uthyrning. Med 5 egna serviceverkstäder samt ett 30-tal auktoriserade partners i hela landet är det aldrig långt till oss. Sulzer har förvärvat Cardo Flow Solutions och dess varumärken ABS, Scanpump och andra välkända produktnamn.

www.absgroup.se

/SRT_6_2011  

http://www.svenskrental.se/document/SRT_6_2011.pdf