Page 1

NUMMER 5-2007 • ÅRGÅNG 6

Zip-Up Svenska ABs grundare avlider 73 år gammal

s. 8

EU-japan i unik dialog kring träbyggande

s. 8

Rolf Mejbert ny säljare på Gindex

s. 8

Dustcontrol AB:

Ramirent Finland Oy köper 20 Maeda minikranar s. 10 Cramo förvärvar hissverksamheten från Edin kranar s. 10

Sidan: 14 Skancat AB:

Ramirent tar hem stororder i Gällivare

s. 10

“Fler åtgärder mot svartarbete”

s. 10

12 Ny Milwaukee cirkelsåg med en-handsgrepp för byggarbetsplatser s. 12 Hertz och Cramo erbjuder nytt koncept för uthyr-ning s. 12 Procurator satsar på bygg och industri s. 30 Lännen Tractors förvärvar samtliga aktier i Lundberg Hymas AB s. 34 Industrisugar från Kärcher

“Nu satsar vi tungt på bygg”

s. 36

Mångsidig redskapsbärare för uppdrag året runt s. 42 Nu har “The Cat Rental Store” öppnat s. 44 Sandvik Nora storsatsar på utrustning för slipning och polering av betong s. 46 Ny stark och användarvänlig excenterslip från Bosch s. 46

Bobcat och Ingersoll Rand Sidan: 38 Produktlansering:

Atlas Copco Portable Air storsatsar Sidan: 48

“Framgångar i Garpenberg” Sidan: 20


Du vet v채l om att Du kan l채sa Svensk ` Rental digitalt p책 webben?


5

14 Nu satsar dom tungt på bygg EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Tillverkning av maskiner och utrustningar för professionell hantering av olika typer av stoft, damm och vätska samt luftrening är något som vi är duktiga på i Sverige. Man kan nog säga att vi leder denna utveckling och är den största nationen inom området, om man räknar in både stationär och mobil utrustning. SRT har träffat en av de stora tillverkarna, Dustcontrol.

38 Bobcat och 20

Stort pumpbehov i Garpenberg

Långt nere i berget vid Garpenberg finns återigen rikedomar som lär räcka i minst 20 år. Om metallpriserna håller i sig kan man fortsätta göra mångmiljonvinster varje månad och skapa mer sysselsättning. Men det krävs mycket utrustning för att få upp rikedomarna till ytan och inte minst mängder av pumpar som håller vattenmassorna borta från gruvschakten.

Ingersoll Rand Sen en tid tillbaka har Skancat AB förvaltat ett av de starkaste varumärkena i branschen, Bobcat. Från och med 1 juni i år, har man ytterligare ett starkt varumärke i sin ”portfölj”, nämligen Ingersoll Rand. SRT träffade företaget för en tid sedan.

INNEHÅLL 5

Ledare

7

Kommentar Hyrex

8

Business

9

Kommentar SRA

10

Business

12

Business

14

Reportage: “Nu satsar vi tungt på bygg”

18

Konjunkturbarometern Nyheter

20

Reportage

28

Nyheter

30

Nyheter

34

Nyheter

36

Nyheter

34

Nyheter

36

Nyheter

38

Reportage

42

Nyheter

44

Nyheter

46

Nyheter

50

Nyheter

“Julefrid behövs även i högkonjunktur” Har julefriden infunnit sig? Årets sista nummer av SRT är alltid ett sk jul/nyårsnummer så när du läser detta borde det ha lugnat ner sig lite och du har nog fått i dig några skivor skinka och lite julgröt. Men det samhälle som både vuxna och barn lever i idag har gått miste om lite av den frid som julen egentligen innebär. Tempot är högt uppskruvat i alla sammanhang såsom skola, arbete m m. I dessa tider dominerar kommersen och Sverige “stänger inte längre”. Vardag som helgdag är det konsumtionen som regerar och i synnerhet i tider med högkonjunktur. Detta gäller även byggindustrin. Många privata byggprojekt har jul som stoppdatum och då blir det panik de sista veckorna för att få allt klart tills släkten kommer. Som ni kanske förstår talar jag av egen erfarenhet. Mitt byggprojekt startade i maj och skulle ha varit klart i september men de sista listerna kom på plats dagarna innan jul. Är det inte alltid så? Jag måste trots allt vara ganska nöjd ändå för dom sista listerna kom ju faktiskt på plats. Det är inte alltid det händer, i alla fall då man gör jobbet själv. Vad som var intressant med mitt eget byggprojekt var inblicken i orderläget i branschen just nu. Det finns hur mycket byggjobb som helst, i alla fall i stockholmsområdet. Bara på min gata med ett femtontal hushåll har minst fem av dom genomfört större ombyggnader och renoveringar under året som gått. Alla har också anlitat byggentreprenörer och alla projekt har blivit ordentligt försenade. Man undrar

lite ibland varför det är så svårt att beräkna arbetstiden inom byggbranschen. Trots att tidsplanen beräknats med råge och att vite är inskrivet i avtalet så lyckas man ändå inte att möta utsatt stoppdatum. Att risken för förseningar är större i denna högkonjunktur då det råder brist på byggnadsarbetare är förståligt men det är samma scenario även i lågkonjunktur. När mitt bygge var som mest kritiskt for en tanke genom skallen att tänk om det fanns uthyrare även för byggtjänster. Låt säga att man behöver två extra snickare under ett par veckor och att man helt enkelt hyrde in dom för att hjälpa upp situationen. Det hade varit guld värt för mig och min familj och även de byggentreprenörer vi kontrakterat. Men även om tanken är god så var finns folket? Vi gnäller över våra gästarbetare från Polen och Baltikum men hur hade det gått utan dom? Eller så pratar vi inte om dom, men det står polskskyltade bilar utanför vart och vartannat hus i Stockholms förorter. Och besöker man någon av våra stora byggvarukedjors butiker så är det samma gästarbetare man stöter på i större utsträckning än svenska byggarbetare. Dom behövs så länge vi inte kan förmå fler ungdomar att satsa på utbildning och arbete inom byggindustrin. Men sedan är det frågan om dom betalar skatt och sociala avgifter i Sverige eller inte? Här kan vi fortsatt inte se mellan fingrarna lika lite som vi skall se mellan fingarna då det gäller svenska svartarbetare. De utländska svart-

arbetarna har kanske orätt fått ta emot större kritik än de svenska. Trots allt belastar en svensk svartarbetare statsekonomin hårdare än en utländsk svartarbetare. Men naturligtvis blir det inte mera rättfärdigt för det. Ett svårt och känslosamt ämne att både skriva och tala om. Men åter tillbaka till den julefrid vill alla så väl behöver. Även om nu ekonomin planat ut en aning så är läget inom byggindustrin fortsatt gott och 2008 lär, i alla fall inledas, på samma höga rekordnivå som under 2007. För att orka med samma tempo och kanske t o m öka är alla i bransch väl förtjänta av vila under jul och nyår. Vi vill också tacka våra läsare, annonsörer och andra samarbetspartner för det bästa och mest intressanta i tidnigen historia. En fortsatt God och vilsam Jul och ett Gott Nytt År. Jan Hermansson, Redaktör

www.SvenskRental.se • 5-2007 • Svensk Rental Tidning


7

Ett intensivt fusionsarbete väntar efter årsskiftet

MÄSS KALENDER World of Concrete 22-25 januari Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, USA www.worldofconcrete.com Samoter 2008 5-9 mars Verona Mässcenter Verona, Italien www.samoter.com

Bästa läsare av Svensk Rental. Jag hoppas 2007 har varit ett bra år för Er alla. Snart är året slut och vi går fortsatt mot en tids mörker och kyla vad nu detta innebär för uthyrningsbranschen som i stor utsträckning är beroende av byggandet, även om det finns geografiska skillnader. Inför nästa år vill vi redan nu slå ett slag för mässan i Stockholm ”NordBygg 2007” som arrangeras den 1 - 4 april. Hyrex-kedjan kommer att hålla sitt årsmöte i samband med mässan och vi hoppas naturligtvis att vi får minst lika god uppslutning som på höstmötet. Vi kommer nu att gå in i ett intensivt skede vad gäller arbetet med att få två branschföreningar att bli en! Det är vår förhoppning att kunna informera fortlöpande via vår hemsida om hur arbetet fortskrider. Från Hyrex-Kedjan vill vi tacka för året som snart har gått till ända och ser fram emot ett nytt spännande 2008. Besök gärna vår hemsida www.hyrex.org

ConExpo Con/Agg 2008 11-15 mars Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, USA www.conexpoconagg.com Nordbygg 2008 1-4 april Stockholmsmässan Älvsjö, Stockholm www.nordbygg.se Maskin-Expo 2008 31 maj - 2 juni Barkarby, Stockholm www.maskinexpo.se SED 2008 13-15 maj Rockingham Motor Speedway, England www.sed.co.uk

God Jul & Gott Nytt År Roger Sturesson Ordförande Hyrex-Kedjan Redaktionsadress Box 786, SE-191 27 Sollentuna Tel. 08 585 700 46, Fax: 08 585 700 47

Anita do Rocio Hermansson, Mikael Karlsson Ansvarig utgivare: Jan Hermansson

Besöksadress Skillingevägen 14A, 192 71 Sollentuna info@pdworld.com, www.svenskrental.se

BYGGRENTAL - EN TIDNING FÖR OCH OM DEN SVENSKA MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Utges av: SCOP AB REDAKTION Jan Hermansson, jan.hermansson@pdworld.com

Byggmaskiner 2009 31 mars - 3 april Svenska Mässan Göteborg www.byggmaskiner.se

KORRESPONDENTER Ulrika Träff, Örjan Arvidsson, Jim Parsons ANNONSER Kontakta Johan Hedman på telefon 08-621 16 90 eller Svensk Rental Tidnings redaktion på telefon 08-585 700 46 alt. maila sales@pdworld.com Omslag: ©El-Björn

Svensk Rental Tidning distribureas i drygt 11.000 ex till läsare i Sverige. För beställning av tidning kontakta redaktionen eller vår annonschef. Prenumeration: Om du vill försäkra dig om att alltid få ditt exemplar kostar en helårsprenumeration 385 kr. Prenumerationsavgiften sätter du in på bankgiro 5435-9443 eller postgiro 636 76 69-6, SCOP AB. Svensk Rental Tidning produceras av SCOP AB, Box 786, SE-191 27 Sollentuna. Copyright 2007 innehas av SCOP AB. Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar som skett under och efter detta nummers produktion. Utgivaren ikläder sig icke någon ersättningsskyldighet för i tidningen möjligen förekommande uteslutningar, ofullständighet eller oriktighet. Eftertryck helt eller delvis, utan utgivarens godkännande förbjudes. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Vi uppmanar dock läsarna att sända in textförslag och bilder till tidningen. Att det som insänds ej är originalhandlingar är insändarens ansvar. Om insänt material skall återsändas skall sändaren noga ange detta.

Byggmaskiner 2009 20-29 april Paris Nord Villepinte Paris, Frankrike www.intermat.fr

www.SvenskRental.se • 5-2007

• Svensk Rental Tidning


8

Zip-Up Svenska ABs grundare avlider 73 år gammal Zip-Up Svenska AB är som bekant återförsäljare av bl a annat Zip-Ups ställningssystem och UpRights arbetsplattformar och det var Peter Frisk som startade upp verksamheten. Peter Frisk fick ett intressant liv och har tillfört mycket till branschen. Efter utbildning i ekonomi hamnade han inom sjötransportbranschen och arbetade för i Tyskland och därefter i Buenos Aires, Argentina. 1972 kom han för första gången i kontakt med liftbranschen då han började arbeta med Aldo i Eskilstuna som sålde Topper släpvagnsliftar. Aldo ägdes av John Alderin Jr, nära vän med John Rusling på Access Equipment, och återförsäljare för UpRight i England. Alderin blev Europas andra återförsäljare av UpRight. I slutet 1970-talet upphörde samarbetet med Aldo och Peter Frisk blev återförsäljare av Zip-Ups utrustning som byggdes av Access Equipment. Vid den här tiden hade Instant och Zip-Up delats. John Rusling hade lämnat företaget och grundat John Rusling Ltd vilket blev ett dotterbolag till UpRight. Bolaget marknadsförde varumärket Instant och var i direkt konkurresnläge med Zip-Up. Frisk startade Zip-Up Svenska AB i utkanten av Stockholm och både sålde och hyrde ut ZipUps ställningssystem. Man sålde även specialstegar. UpRight å andra sidan startade eget bolag Vectur Aluminium i Göteborg och i slutet av 1980-talet bytte företaget namn till Instant Sweden. Tidigt 1990-tal förvärvade UpRight företaget Access

Equipment i England och började samtidigt sälja ut sina dotterbolag. Peter Frisk och hans kollega Lennart Mattson, som kom in i företaget 1982, förvärvade Instant Sweden i Göteborg och utökade sortimentet med distribution av UpRights arbetsplattformar. Frisk forsatte att arbeta inom Zip-Up Svenska AB till sin pension 1997. Han sålde av sitt majoritetsägande i företaget till Lennart Mattson och satsade på sin många hobbys som omfattade hästkapplöpning, golf och segling bl a. Zip-Ups team av anställda är idag till stor del det samma som i mitten av 1990talet och omfattas av samma goda anda och entreprenörskap som Peter Frisk ingjöt i bolaget när han startade det. Peter Frisk avled p g a en hjärtinfarkt efter ett långt och aktivt liv och våra tankar riktas nu mot hans nära och kära som omfattas av framförallt hans hustru Aimée och barnen Gustaf och Martina.

EU-japan i unik dialog kring träbyggande Nyliggen träffades EU-kommissionen och japanska land- och infrastrukturministeriet (MLIT) för att bland annat diskutera flervåningshus i trä och miljövänligt byggande. Den unika dialogen kring träbyggande inleddes 2006 och gruppen träffas nu för tredje gången. European Wood Initiative, däribland svenska Skogsindustrierna, står bakom initiativet och bidrar med sakkunskap. ”Vi har länge verkat för att få till stånd en dialog på hög nivå mellan EU och Japan och är nu mycket nöjda”, säger Jan Söderlind, direktör för det Internationella Träprogrammet vid Skogsindustrierna och ordförande i European Wood Initiative. ”Vi uppfattar dialogen som en förutsättning för att lyckas med vårt jobb inom de japanska certifieringssystemen och framtida japanskt godkännande av CE-märkningen av träprodukter.”

GGP Sweden nominerade till Utmärkelsen Svensk Kvalitet GGP Sweden är ett av de utvalda företag som har chansen att få Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2007. En utmärkelse som ges till goda föredömen för kvalitetsutveckling. Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) har meddelat att man vill genomföra ett platsbesök på fabriken i Tranås. “Ett bevis på att personalen gjort ett strålande jobb de senaste fyra åren”, säger Troels Nielsen på GGP Sweden i Tranås. SIQ arrangerar årligen en utvärderingsprocess för att lyfta fram goda exempel och ge en objektiv utvärdering av de deltagande organisationernas verksamhet. Utmärkelsen är ett erkännande för en framgångsrik verksamhetsutveckling och god kvalitet. GGP Sweden är tillsammans med ett

par andra företag nominerade till den prestigefyllda utmärkelsen. GGP har arbetat strategiskt med SIQ-modellen under en längre tid och med systematisk verksamhetsutveckling sedan fyra år tillbaka. Att SIQ nu gör ett platsbesök i Tranås visar att GGP kommit en lång bit på väg. Återkopplingsrapporten från besöket kommer sedan att vara en viktig pelare i det fortsatta utvecklingsarbetet att för att försvara industriell tillverkning i Sverige. “Vi är mycket glada över det här platsbesöket. Att komma så här långt känns som en fantastisk delseger för oss och visar att vi under de senaste fyra åren varit framgångsrika i vårt arbete. Vi är väldigt glada men ödmjuka eftersom vi vet att den största delen av arbetet fortfarande ligger framför oss och med tanke på att det är första året vi deltar i denna tävling”, säger Troels Nielsen på GGP Sweden.

www.stiga.com

Rolf Mejbert ny säljare på Gindex Sedan slutet av augusti är Rolf Mejbert ny säljare för Grindex i Sverige. Inom kort kommer ytterligare säljare att anställas. Peter Uvemo anställdes för en tid sedan som Europachef på Grindex och är även högsta ansvarig för den svenska marknaden.

www.grindex.se

Rolf Mejbert ny säljare på Grindex svenska marknad.

Förlängd garanti säkrar driften för portabla kompressor och elgeneratorer Atlas Copco Compressor har utökat den nya tjänsten Cover Care till att omfatta de flesta maskiner i produktprogrammet. Den förlängda garantin gäller i upp till 3 eller 5 år och i tjänsten ingår även 500 och 1000 timmars service. Cover Care erbjudes till ett fast pris, vilket ger kunden ökad trygghet och säkerhet i köpet av ny kompressor eller generator utan överraskande kostnader. Regelbunden service med optimala serviceintervaller och utökad garanti ger säker drift och lång livslängd, vilket också bidrar till att öka andrahandsvärdet. Dessutom avlastar man miljön genom effektivare maskiner och minskad bränsleförbrukning.

www.atlascopco.se Svensk Rental Tidning • 5-2007 • www.SvenskRental.se


9

“Vet alla att det snart är jul?” I en världsberömd låt för några år sedan sjöngs det ”do they know it´s christmas time”. Det handlade om att ett antal mycket fattiga människor i Afrika inte visste eller inte hade möjlighet att fira jul. För många människor i Sverige känns det nog som att julen är mer av en belastning än en fridfull helg. Åtminstone är förberedelserna en stor belastning för de flesta. För oss i uthyrningsbranschen

Kenth Sturesson, ordförande i Swedish Rental Association

brukar vintern vara en period då

Tidigare när jag skrivit i detta

belastningen sjunker en aning och vi får

forum har jag försökt att skåda in i en

lite välbehövlig andhämtning. Det här

kristallkula och sia om framtiden.

året verkar denna gamla sanning inte

Kristallkulan är för tillfället grumlig.

vara riktigt sann. De flesta som jag

Oavsett vad jag gissar kommer det nog

pratat med ser ingen avmattning utan

att bli fel. Eftersom tempot är så rasande

tempot och uthyrningsvolymerna ligger

högt kommer antagligen 2008 bli ett

kvar på en historiskt hög nivå. En hög

bra eller mycket bra år av bara farten.

konjunkturnivå kombinerat med en

Vad som däremot händer 2009 och

mild vinter (hittills) gör att våra kunder

framåt verkar vara en gåta just nu.

fortsätter att behöva maskiner i en mycket stor omfattning.

Jag brukar ju alltid avsluta med att återknyta till det jag inledde med. Julen

Nu känns det som att vår bransch

kommer med all säkerhet och likaså ett

börjar etablera sig riktigt ordentligt även

nytt år. De kommande helgerna är

utanför den inre kretsen av uthyrare och

arbetstagarvänliga så de flesta av oss får

byggare. Vi ser allt oftare artiklar i

ganska mycket ledighet, vilket kan vara

dagspress och ekonomipress som

skönt efter ett för de flesta intensivt år.

handlar om maskinuthyrning. Media

Nästa år kommer säkert att vara lika

börjar få upp ögonen för att vi är en

intensivt. En del saker som kommer att

bransch som påverkar både människor

hända vet vi redan om men året

och företag. Ett annat bevis för att

kommer som vanligt att innebära en del

branschen har en växande påverkan är

överraskningar. Hoppas de flesta av

att Statistiska centralbyrån har visat ett

dessa blir positiva

intresse att följa branschen. De har sett

God Jul och ett Gott Nytt År

att vi är med och gör avtryck i nationalräkenskaperna.

Kenth Sturesson Ordförande Swedish Rental Association

www.SvenskRental.se • 5-2007 • Svensk Rental Tidning


10

Ramirent Finland Oy köper 20 Maeda minikranar

En av Europas största maskinuthyrare investerar i komplett maskinpark av Maeda Minikranar Kranlyft är stolta över att kunna meddela att ett avtal slutits med Ramirent FInland OY om en komplett maskinpark av Maeda minikranar . Den internationella jätten investerar stort i minikranar

genom att förse sin maskinpark med 10st Maeda MC285, 6st Maeda MC305 och 4st Maeda MC405 i Finland. Man kan nu erbjuda sina kunder marknadens idag mest kompletta program av minikranar. Esa Leivo, chef för arbetsplattformar och minikranar i Ramirent Finland OY säger ”Vi är starkt övertygade om att den

Cramo förvärvar hissverksamheten från Edin kranar

tens och att kunna erbjuda rätt service inom alla dessa områden kan vi erbjuda kundanpassade helhetslösningar som få eller ingen i Sverige matchar”.

Cramo Sverige AB har förvärvat samtliga bygghissar från Bo Edin Kranar AB. Den övertagna verksamheten kommer att integreras i Cramos befintliga hissrörelse och beräknas tillföra 3 MSEK på årsbasis. Ingen personal berörs av överenskommelsen. Överenskommelsen omfattar totalt 26 stycken bygghissar av fabrikaten Alimak och Tornborgs. Titträde sker omedelbart, men befintliga hyresavtal berörs inte, utan kommer att överföras till Cramo först i samband med nyteckning. “Genom förvärvet får vi ett viktigt tillskott i vår hissflotta som innebär att vi förstärker vår position som marknadsledande hissuthyrningsföretag i Storstockholm”, säger Erik Bengtsson, regionchef i Cramo Sverige AB. ”Det finns en fortsatt stor efterfrågan på bygghissar av hög kvalitet från våra kunder och detta är ett sätt att snabbt kunna möta detta behov”. Parallellt med förvärvet av hissarna tecknas ett samarbetsavtal mellan parterna, genom vilket Cramo får tillgång till kvalificerade hissmontörer i Stockholm med omnejd. “Kringservicen är lika viktig som produkterna” säger Magnus Rosén, VD i Cramo Sverige i en kommentar. ”Cramo har den bredaste täckningen både geografiskt och vad det gäller produktsortimentet. Genom att ha rätt kompe-

www.cramo.se

Ramirent tar hem stororder i Gällivare Ramirent levererar maskiner och utrustning för cirka 100 miljoner kronor när Boliden utökar sin verksamhet vid koppargruvan Aitik utanför Gällivare. Bolidens styrelse har beslutat att investera 5,2 miljarder kronor för att expandera verksamheten vid Aitikgruvan. Projektet omfattar ett helt nytt anrikningsverk för behandling av krossad kopparmalm, anläggningar för krossar och infrakt, samt övrig infrastruktur som vägar och byggnader. Ramirent har fått uppdraget att försörja samtliga entreprenörer med tyngre anläggningsmaskiner, liftar samt övriga hyresmaskiner och tillbehör under projektet. Dessutom etablerar Ramirent projektkontor samt moduler med omklädnings-, våt- och lunchrum för cirka 800 personer. För att ge kunden bästa möjliga service under projekttiden kommer Ramirent att uppföra ett tillfälligt kundcenter i anslutning till Aitik, där man på plats tillhandahåller såväl hyresmaskiner och utvalda reservdelar som personal med stor erfarenhet och specialistkompetens. Ramirents åtagande inleds omgående och löper under minst två års tid. “Ramirent är erkänt bra på att hantera

Svensk Rental Tidning • 5-2007 • www.SvenskRental.se

framtida marknaden för minikranar då dessa inte bara oftast utgör en billigare lösning för kunden jämfört med andra alternativ, utan också en produkt som ofta kan göra ett komplicerat jobb på både ett lättare och snabbare sätt. En av de avgörande faktorerna för Ramirent att välja Maeda jämfört med andra alternativ var övertygelsen av en hög produktkvalité som förstärktes av faktorer som Maedas dominerande ställning både på sin hemmamarknad likväl som i övriga världen. Kranlyft är också den första leverantören som erbjuder 24 månaders garantiprogram på maskinerna vilket tydligt visar hur övertygade de är om kvalitén på deras produkter. Produktchef Terho Laine hos återförsäljaren Rotator OY är också övertygad om konceptet med minikranar och tillägger; ”Det är många typer av arbetsuppgifter som tidigare aldrig ansetts vara kranjobb, men genom Maedas sortiment av minikranar, har uppgifter som t ex. glasmontage och mycket annat kunnat utföras snabbare och mer effektivt än tidigare.

Två nya Hyrexmedlemmar Två nya leverantörsmedlemmar har valt in i Hyrex-kedjan på det senaste styrelsemötet. Leverantörerna är Mätcenter Control System med säte i Örebro och ALTO Sverige AB som har sitt säte i Mölndal. Mätcenter Control System är auktoriserad återförsäljare för bl a Trimble/Spectra Precision laser. Man har kontor på 4 platser i Sverige samt fullserviceverkstad i Örebro. ALTO Sverige AB säljer bland annat Alto (KEW) högtryckstvättar och ägs av Nilfisk Avance i Danmark. De nya medlemmarna hälsas välkomna i Hyrex-Kedjan.

www.hyrex.org

Mobila håltagningsbutiker i Stockholm

stora och komplexa projekt och vi är övertygade om att det avgjorde Bolidens val av maskinleverantör, säger Ramirent ABs vd, Mikael Öberg.

Stockholmsföretaget Profscon har startat upp något som är unikt för Sverige, kanske hela Europa. Man erbjuder försäljning av håltagningsutrustning och diamantverktyg direkt på arbetsplatsen med hjälp av fulladdade servicebilar. Bilarna är i ständig rörelse och besöker betonghåltagare kontinuerligt. I dessa bråda tider är det ett utmärkt initiativ och vad PD erfar så finns denna affärsidé bara i USA, sedan tidigare. Man erbjuder bassortimentet för en håltagare bestående av borrkronor, sågklingor, expander, tejp, plast, förlängare, antifriktionsringar, drillguider, bilmaskiner, tigersågar mm kan företaget erbjuda sina kunder snabbare service. Proffscon är återförsäljare åt Jerneviken och Scanmaskin i Stockholm och Mälardalen. Företaget arbetar med varumärken såsom Weka, Dr Bender, Scanmaskin, Hilti, Milwaukee, Flex och Bosch. Förutom de sina ambulerande servicebilar har man butik och serviceverkstad i Vällingby.

www.ramirent.se

www.profscon.se

www.kranlyft.com

Cramo jobbar för full maskin Cramo har höjt sina finansiella mål och utvecklas överlag åt rätt håll. Aktien har dock rasat och ser nu billig ut. För det kommande året räknar Cramo med att både tillväxt och rörelsemarginal ska överstiga 18 procent. Det överensstämmer exakt med de i augusti höjda finansiella målen för Cramo. 65 procent av Cramos 2 100 anställda finns i Sverige och Finland men tillväxten är till stor del riktad mot Östeuropa. Tillväxten styrs dels av byggkonjunkturen generellt men även av en underliggande övergång från ägda till hyrda maskinparker. En annan trend är att Cramo breddar sitt erbjudande så att man förutom maskiner sköter all annan infrastruktur kring ett bygge, exempelvis el, byggbodar, toaletter med mera. En tredje tillväxtmotor är att hyrmarknaden är väldigt fragmenterad och att jättar som Cramo därmed kan växa via många små förvärv. På sitt sätt bär det emot att köpa en cyklisk verksamhet när vi rimligen är på toppen av en högkonjunktur. Men Cramo ser faktiskt lite för billigt ut för att det inte ska bli ett köpråd. Källa: Börsveckan, 07 12 10, Peter Benson

“Fler åtgärder mot svartarbete” Brottsförbyggande rådet (Brå) har nyligen presenterat rapporten “Organiserat svartarbete i byggbranschen” för Byggbranschen i samverkan. Rapporten innehåller bra förslag på åtgärder mot svartarbete, men det finns fler viktiga åtgärder. “Utöver de förslag som Brå presenterar tycker jag att huvudentre-prenören, ofta stora byggbolag ska bli ansvarig för underentreprenörernas skyldigheter. Det skulle innebära att storbolagen på ett helt annat sätt skulle förvissa sig om att den underentreprenör man anlitar är seriös, eftersom man själv annars får betala, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads, i en kommentar till Brås rapport. “Ett stort problem idag är att arbetsgivarna, på grund av pressade byggtider och viten, när det är brist på arbetskraft, är beredda att anlita oseriösa företag. Därför skulle det vara en klar fördel om arbetsgivarna har en större andel yrkesarbetare anställda och i mindre omfattning förlitar sig på underentreprenörer. Det är ju ett känt fenomen att vid entreprenadkedjor ökar risken påtagligt för oseriösa aktörer och svartarbete”, säger Hans Tilly.

www.byggnads.se


12

Ny Milwaukee cirkelsåg med enhandsgrepp för byggarbetsplatser Milwaukees nya cirkelsåg med enhandsgrepp, CS 55, är särskilt tillverkad för snabb och enkel sågning. CS 55 är annorlunda eftersom den på grund av sin balans och flexibilitet känns lättare än konkurrerande produkter. Den nya Milwaukee CS 55 är en liten, kompakt och ovanligt lätt såg som har utformats för att hållas och användas med en hand. Eftersom handtaget sitter nära tyngdpunkten är den nya cirkelsågen perfekt balanserad för flexibel sågning med en hand – och den känns mycket lättare än vad den faktiskt är. Det höga skärdjupet på 56 mm och motorn på 1 050 W gör att CS 55 sågar snabbt och flexibelt. Byggnadsoch inredningssnickare, takläggare, byggnadshantverkare och byggnadsentreprenörer kommer att värdesätta den nya cirkelsågen med enhandsgrepp som passar perfekt för alla slags krävande sågarbeten på en byggplats. “Vi är säkra på att CS 55 kommer att bli riktigt väl mottagen av branschfolket, bland annat på grund av den kompakta storleken och inte minst eftersom den tillåter att den som utför arbetet kan såga med ena handen och hålla fast materialet med den andra. Flexibiliteten är utmärkt tack vare den fyra meter långa kabeln som

är vänd åt sidan istället för bakåt, vilket innebär att den aldrig är i vägen under sågningen”, säger Magnus Karlsson, Milwaukees nordiska produktchef. CS 55 är utrustad med en slitstark bottenplatta av aluminium som ger kvalitet och hållbarhet i särklass. Den har en motorbroms som stannar sågklingan på några få sekunder och säkerställer snabb och säker användning. Dammutsugningen skapar en effektiv avskärmning mot användaren och en adapter för dammsugningsutrustning kan en-

kelt anslutas till verktyget. Dessutom bidrar de många andra funktionerna till optimal effektivitet och professionella resultat. Bland dessa funktioner kan nämnas det behagliga mjuka greppet, handtaget som används för snabb justering av skärdjupet, axellåset, skärlin-jeindikatorn och möjligheten att snabbt och lätt byta borstar. CS 55 levereras med en 24-tandad sågklinga. En styrskena finns som extratillbehör och kan monteras utan adapter.

www.milwaukeetool.se

Full fart framåt för Itex Rental För några år sedan var stockholmsuthyraren en del av samarbetet i uthyrningskedjan Hyrpoolen. Sedan en tid tillbaka har man beslutat att istället satsa på att mera renodlat och starkare utveckla det egna bolaget, d v s Itex Maskin. I och med beslutet att lämna samarbetet i Hyrpoolen väljer man också att byta namn från Itex Maskin till Itex Rental. Detta för att tydligare kommunicera vad man sysslar med. Man har också förstärkt organisationen på depån i Bromma, tagit in flera nya agenturprodukter och kommer dessutom utvidga sina lokaler för att förbättra servicen ut emot kund ytterligare. I början av nästa år kommer SRT att publicera ett större reportage om förändringarna och de nya målen inom Itex Rental. “Äntligen blir marknadsföringsnamnet och bolagsnamnet ett. Vi har haft en mycket bra utveckling de senaste åren och bl a tredubblat vår omsättning. Nu går vi vidare med nytt namn och nya mål. Vi kommer bl a att bygga ut i Bromma och undersöker möjligheten till nya etableringar i Storstockholm. Hyrpoolen-dekaler och skyltar kommer efter hand att bytas ut”, säger Itex Rentals ägare och vd Johnny Rensfäldt.

www.itexrental.se

Hertz och Cramo erbjuder nytt koncept för uthyrning Hertz Biluthyrning och uthyrningskoncernen Cramo inleder ett samarbete. Tillsammans erbjuder företagen ett fullserviceupplägg med uthyrning av maskiner, verktyg och transportbilar på Cramos depå i Järfälla. Den 3 december inledde Hertz Biluthyrning och uthyrningskoncernen Cramo ett samarbete, som innebär att företagen är först ut med att erbjuda en komplett lösning för kunder som vill hyra både verktyg och maskiner samt transportfordon, så som skåpbilar, släpvagnar och pick-uper. Det nya konceptet innebär en samtidigt en förenkling för kunden som nu kan hyra allt på ett och samma ställe. Samarbetet inleds med en sex månaders testperiod på Cramos Depå i Järfälla. Blir konceptet framgångsrikt kommer sannolikt fler depåer att erbjuda detta fullserviceupplägg i framtiden. “Vår tanke är att Hertz ska bli störst på transportbilar i Sverige. Vi är idag redan störst på personbilssidan med 9 000 bilar och 175 uthyrningskontor, vilket naturligtvis underlättar. Vi tror oerhört mycket på samarbetet med Cramo”, säger Henrik Axling, affärsutvecklingschef på Hertz Biluthyrning. På Cramo ser man också fram emot att få utveckla ett helt nytt uthyrningskoncept tillsammans med Hertz. “Hertz och Cramos verksamheter kompletterar varandra på ett sätt som gör att den professionella användaren av transportfordon och maskiner kan hitta den mest kostnadseffektiva lösningen. Vi erbjuder ett flertal olika koncept från korttidshyra och projekt där vi säkerställer behovet av maskiner och fordon under projekttiden, till långtidshyra av servicebilar kompletta med verktyg”, säger Anna-Lena Berg, chef för Försäljning och Affärsutveckling på Cramo. Hertz och Cramo erbjuder tre olika hyreskoncept: korttidsavtal, projektavtal och långtidsavtal. Via korttidsavtalet kan kunden hyra maskiner samt transportbilar, släp och personbilar vid tillfälliga behov. Projektavtalet garanterar tillgång till maskiner, service och fordon under ett tidsbegränsat projekt. Långtidsavtalet innebär tillgång till maskiner under en längre period, inklusive service och administration, liksom fordon i mer än tre månader, inklusive underhåll, tvätt, administration och service.

www.cramo.se • www.hertz.se Svensk Rental Tidning • 5-2007 • www.SvenskRental.se


14

“Nu satsar vi t Tillverkning av maskiner och utrustningar för professionell hantering av olika typer av stoft, damm och vätska samt luftrening är något som vi är duktiga på i Sverige. Man kan nog säga att vi leder denna utveckling och är den största nationen inom området, om man räknar in både stationär och mobil utrustning.

DUSTCONTROL ÄR ETT GEDIGET FAMILJEFÖRETAG som startades 1972 av Johann Haberl, Evert Kranz och Mirko Purar. Johann Haberl med familj är majoritetsägare och Johann är fortsatt företagets vd och en viktig drivande kraft. Hustrun Pirkko Haberl, sonen Stefan och dottern Nina arbetar också i företaget.

En ledande aktör Dustcontrol som företag växte fram under 1970-talet då kraven på hantering av asbest- och kvartdamm skärptes kraftigt. Man blev snabbt en ledande aktör inom området. Det som skiljer Dustcontrol från en del andra tillverkare inom detta område är företagets bredd i produktutbudet. Man tillverkar stationära och semi-mobila anläggningar samt mobila stofthanterare och luftrenare. På fabriken i Norsborg sker montering av produkterna medan de olika komponenterna tillverkas av olika legotillverkare i Norden. Närmare 95 procent av de olika komponenterna kommer från tillverkare i Norden. Dustcontrol exporterar sina produkter till hela världen men den starkaste marknaden är Sverige och övriga nordiska länder som representerar drygt 25 procent av försäljningen. Tyskland står för 25 procent och USA och Kanada för ytterligare 25 procent av omsättningen. Den resterande fjärdedelen säljs till övriga marknader i världen.

Rivning, håltagning, golvslipning och rental viktiga kundgrupper Vad gäller kundsegmenten ser det lite olika ut beroende på marknaden. I Norden dominerar försäljning till byggsektorn med ca 60 procent medan stationära anläggningar står för resten. Rental-branschen är en viktig och dominerande del inom de 60 procenten och representerar mellan 60 till 70 procent av denna del och i rena pengar omkring 30 miljoner kronor. Hälften av försäljningen till Sveriges maskinuthyrare går till Cramo, Ramirent, Skanska och Lambertsson medan den andra hälften går till maskinuthyrare inom Hyrex-kedjan. En viktig kundgrupp är också Nordens betonghåltagare, renoveringsfirmor, lättrivningsfirmor och

Svensk Rental Tidning • 5-2007 • www.SvenskRental.se

Från vänster Dustcontrols grundare, majoritetsägare tillika vd J Lars af Klintberg som är försäljningschef för den nordiska mark


15

tungt på bygg”

Johann Haberl, hans son Stefan Haberl som är marknadschef och knaden.

entreprenörer som arbetar med slipning av betonggolv och andra typer av golvbehandling. I Tyskland och USA dominerar köparna av stationära anläggningar men trenden är tydligt uppåt vad gäller mindre mobila stofthanterare, luftrenare och våtsugar i båda dessa länder. Rental, håltagning, rivning och golvslipning är alla växande segment. Dustcontrols totala omsättning ligger på mellan 130 till 140 miljoner kronor och man sysselsätter 140 personer globalt. På huvudkontoret och fabriken i Norsborg utanför Stockholm arbetar ett 70-tal personer. Utöver detta har Dustcontrol fem egna dotterbolag fördelat på Finland, Tyskland, Österrike, England och USA. Det amerikanska dotterbolaget startades för bara något år sedan. Dotterbolagen i Tyskland och USA är de största med 26 respektive 17 anställda. Utöver de egna dotterbolagen sker försäljning genom ett 20-tal distributörer.

Bra läge med optimism inför framtiden I Sverige dominerar som sagt kundgrupper som maskinuthyrare och byggentreprenörer men totalt sett har Dustcontrol en mycket stor mängd kundtyper. Man levererar sina utrustningar och maskiner till alla sammanhang och tillverkande industrier som har behov av att hantera damm och skadliga partiklar samt att rena luften effektivt. Några exempel på kundgrupper är farmaceutisk industri, tryck-, kemi-, flyg-, elektronik- och olika typer av processindustri och många många fler. När PD besöker Dustcontrol är det försäljningschefen Lars af Klintberg och Stefan Haberl, som är marknadschef, som tar emot. Både uttrycker en mycket stor optimism inför framtiden och tiderna har sedan flera år tillbaka varit goda för Dustcontrol. “Nu är det naturligtvis högkonjunktur vilket ger god vind i seglen hos de flesta företag. Men inom Dustcontrol har vi ett mycket gediget arbetssätt som genomsyrar hela bolaget från produktutveckling, tillverkning till support och eftermarknad”, säger Lars af Klintberg.

Dustcontrols produktion följer idéströmningen Lean Production.

www.SvenskRental.se • 5-2007 • Svensk Rental Tidning


16 “Vi har stoftavskiljare för 1-, 3-fas, våtsugar, mobila industridammsugare, luftrenare, föravskiljare, fasta installationer, sugkåpor, och våra tillbehör”, säger Stefan Haberl. “Sedan finns i princip varje maskin i en rad olika varianter så antalet produkttyper är många. Inom fasta installationer är nästan varje anläggning unik”, tillägger han. SRT läsare känner antagligen framförallt till DC 1800, DC 2800, DC 3800, DC 3800 Twin, DC 5800 och DC 5800 PTFE. De två senare lämpar sig i synnerhet till slipning av betonggolv där stora dammängder skall hanteras effektivt. “DC 2800 finns också som våtsug och kallas då DC 2800 W. Vi har sett ett ökat intresse för denna produkt och vänder oss särskilt till landets betonghåltagare med den”, säger Lars. “I de fall som det inte finns tillgång till el på arbetsplatsen kan man även få våra maskiner som tryckluftsdrivna”, säger Stefan.

Satsar hårdare på byggbranschen Planen inför framtiden är ökad satsning på byggindustrin, inte bara på hemmamarknaden utan även på Dustcontrols större internationella marknader. “Vi kommer att satsa tungt inom byggsegmentet, var så säker. Konkurrensen skall darra”, säger Lars med ett leende. ”Vi har lyckats bra inom bygg i Sverige och nu skall vi öka hemma men samtidigt använda samma recept på våra större internationella marknader. Vi vill framförallt öka i Tyskland, England och USA. Vi har alltid växt organiskt och det har gett oss styrka och vi kommer att fortsätta på det viset”, tillägger han. På frågan om vi kan vänta oss några nya produkter inom den närmaste tiden är både Lars och Stefan förtegna och yppar mycket lite i den riktningen. Man vill inte gå in på några detaljer men att det finns nya produkter i ”pipeline” råder ingen tvekan om. Men det får den närmaste framtiden utvisa.

www.dustcontrol.se

“Det har vi alltid haft”, tillägger han. Support och eftermarknaden är en prioriterad sektor inom bolaget tillika produktleveranserna. En kund skall inte behöva gå och vänta på sina varor. För att effektivisera, skapa ordning och reda men samtidigt spara resurser arbetar man efter den sk Lean-principen vilket visat sig mycket lyckat. Företaget är också kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. “Jag tror att det är kombinationen av bra produkter, lyhördhet för kundens behov, en fungerade produktionsapparat och högkonjunkturen som har gjort att vi har haft några riktigt lyckosamma år. 2006 var ett mycket bra år för oss och 2007 kommer att bli helt fantastiskt. Inför 2008 tror vi att vi kommer kunna bibehålla samma höga nivå som innevarande år”, säger Lars.

Stort produktsortiment Det är svårt att lista företagets alla produkter eftersom listan skulle bli mycket lång. Men i produktkategorier handlar det om åtta olika grupper.

Svensk Rental Tidning • 5-2007 • www.SvenskRental.se


18

KONJUNKTURBAROMETERN På väg upp

Läget är bra

På väg ner

Livsmedelsindustri Massaindustri Järn- och stålverk Annan transportmedelsindustri

Byggindustri Detaljhandel Privata tjänstenäringar Övrig trävaruindustri Förlag, grafisk och annan reproindustri Gummi- och plastvaruindustri Jord- och stenvaruindustri Maskinindustri Elektroindustri Metallvaruindustri

Sågverk Pappersindustri

November 2007

Konfidensindikatorn sjönk för fjärde månaden i rad Konfidensindikatorn för det svenska näringslivet minskade två enheter i november jämfört med månaden innan. Det är fjärde månaden i rad som indikatorn backar. Läget i näringslivet är starkt, men inte längre mycket starkt, vilket har varit fallet de senaste månaderna. Sysselsättningstillväxten har dock varit betydande och företagens anställningsplaner inför de närmaste månaderna är fortsatt expansiva. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin har minskat tre enheter sedan i oktober. Indikatorn var som högst i april i år och värdet för november är det lägsta på två år. Exportordertillväxten har successivt mattats de senaste månaderna och även på hemmamarknaden finns tecken på att ordertillväxten nu är lägre än tidigare under året. Produktion och sysselsättning har dock ökat betydligt och förväntningarna indikerar fortsatt god tillväxt. Byggindustrin rapporterar fortsatt god tillväxt för de senaste månaderna. Orderläget i branschen är fortfarande mycket starkt och över hälften av företagen har utökat personalstyrkan. Byggindustrin räknar med fortsatt tillväxt, men det är färre företag än tidigare som väntar sig en ökning. Anställningsplanerna är emellertid fortsatt expansiva. Detaljhandeln rapporterar fortsatt god försäljningstillväxt för de senaste månaderna. Läget i branschen är oförändrat bra och nio av tio företag är nöjda med försäljningssituationen. Företagen är optimistisk inför de närmaste månaderna och räknar med en stark försäljningstillväxt. Priserna väntas stiga och i synnerhet inom livsmedelshandeln, där närmare 80 procent av företagen aviserar högre priser. Efterfrågan till de privata tjänstenäringarna har ökat ytterligare de senaste månaderna, men det är färre företag än tidigare som rapporterar en ökning. Efterfrågeläget är emellertid fortfarande mycket starkt och sysselsättningen har ökat. Företagen räknar med en fortsatt efterfrågetillväxt de närmaste månaderna och anställningsplanerna är expansiva. Ungefär vart tredje tjänsteföretag planerar att utöka personalstyrkan under perioden.

Hushållens optimism om svensk ekonomi sjönk rejält Optimismen hos hushållen dämpades rejält i november. Konfidensindikatorn (CCI) föll från 17,7 i oktober till 12,2, vilket är det lägsta värdet på två år. CCI ligger dock klart över det historiska genomsnittet, vil-

ket indikerar att hushållen fortfarande är mer optimistiska än normalt. Framförallt är det förväntningarna på 12 månaders sikt som blivit mindre optimistiska och det gäller särskilt synen på den svenska ekonomins utveckling. Men hushållen är även betydligt mindre optimistiska om både arbetslösheten och den egna ekonomin framöver. Omdömet om den egna ekonomin i nuläget är dock fortfarande positivt. Hushållens inflationsförväntningar på ett års sikt är 2,5 procent jämfört med 2,8 procent i oktober. Hushållens optimism om den egna ekonomin försvagades i november. Man förväntar sig framför allt en svagare utveckling av sin egen ekonomiska situation under det närmaste året. Däremot är hushållens omdöme om den egna ekonomin i nuläget fortsatt positivt och i det närmaste oförändrat jämfört med förra månaden. Inställningen till kapitalvaruinköp, nu och framöver, blev mindre positiv för andra månaden i rad. Även hushållens förtroende för läget i den svenska ekonomin försvagades i november och makroindex, som sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi, föll med hela 9,3 enheter. Framför allt blev förväntningarna på den svenska ekonomins utveckling på ett års sikt, som trendmässigt dämpats det senaste halvåret, än mer pessimistiska. Förväntningarna på svensk ekonomi framöver har inte varit så dämpade sedan i mitten av 2005. 30 procent av hushållen tror på en försämring av den svenska ekonomin det närmaste året medan drygt 20 procent tror på en förbättring. Även omdömet om den svenska ekonomin i nuläget har försvagats jämfört med tidigare i år, men är trots det historiskt sett starkt. Även synen på arbetsmarknaden är mindre ljus och trenden med en ökande optimism om utvecklingen av arbetslösheten som pågått sedan slutet av 2005, tycks nu ha vänt. Mindre än hälften av hushållen tror att arbetslösheten kommer att minska under det närmaste året. Detta kan jämföras med tidigare månader i år, då i genomsnitt cirka 60 procent av hushållen förväntade sig en lägre arbetslöshet framöver.

www.konj.se

Svensk Rental Tidning • 5-2007 • www.SvenskRental.se

La Bountys grundare Roy LaBounty går ur tiden 89 år gammal Roy LaBounty, uppfinnare, affärsman, pilot och grundare av företaget LaBounty har avlidit 89 år gammal. LaBountys skrotsaxar är välkända världen över framförallt för sin höga kvalitet, sin enorma klippkapacitet och det breda sortimentet. Roy LaBounty arbetade mellan åren 1969 och 1972 som bygg- och anläggningsentreprenör och utvecklade under den här tiden sitt första verktyg som var en rivoch sorterskopa. 1973 startade han tillverkningsföretaget LaBounty Manufacturing. Det var 1981 som de första mobila skrotsaxarna introducerades och skulle innebära en revolution för skrot- och

rivningsbranschen. Roy LaBounty registrerade minst 25 patent under sin verksamhetstid. Roy LaBounty växte upp på en farm i staden Two Harbours som ligger i staten Ontario, Kanada. Det var här som han grundade sin verksamhet där den också skulle stanna fram tills Roy sålde verksamheten till Stanley Hydraulic Tools 1992. Roy LaBounty dog tisdagen den 20 november, dagen innan hans 90-årsdag, av sviterna från en bruten höft. Roys fru Viola gick bort för 10 år sedan men han lämnar efter sig sina söner Curt och Ken samt dottern Linda och deras familjer. Källa: Jane Brissett Duluth News Tribune


20

STORA FRAMGÅ GARPENBERGS Långt nere i berget i Garpenberg finns återigen rikedomar som beräknas räcka i ca 20 år. Och om metallpriserna håller i sig kan man fortsätta generera en vinst varje månad och skapa mer sysselsättning. Men det krävs mycket utrustning för att få upp rikedomarna till ytan och inte minst pumpar som håller vattenmassorna borta från gruvschakten.

PÅ VÄGGEN NERE PÅ 1100 METER i Garpenbergs gruva står texten ”Highway to Hell” och en pil till höger neråt sprayad på bergväggen. Men tack och lov är det en felaktig vägvisare. Här gäller snarare motsatsen. För det första vakar Guds öga över de som arbetar långt nere i gruvan och som ett tecken på det står ortens kyrka majestätiskt mitt i gruvsamhället och rakt över den 1100 m djupa gruvan. Och för det andra så är gruvans drift och goda utveckling en välsignelse för hela bygden.

Kraftigt uppsving

Men texten ”Highway to Hell” och en pil kan ses skrivet på väggen nere på drygt 1100 meter under jord, strax innan Svensk Rental Tidning • 5-2007 • www.SvenskRental.se

man når den absoluta botten i gruvan. Den absoluta botten i alla fall för tillfället. Garpenbergs gruvområde, som ägs av Boliden Mineral AB upplever, som många andra gruvor, en fantastiskt högkonjunktur och lönsamhet. En viktig orsak är att metallpriserna ökat kraftigt under de senaste åren. Men i Garpenberg bryts inte vilka metaller som helst. Här handlar det främst om zink, bly, silver, guld och koppar. Man bryter och anrikar drygt 1,2 miljoner ton malm i Garpenberg. Ur detta utvinns olika sliger, som skickas mestadels till Bolidens smältverk i Norden. För närvarande pågår ett förprojekt att öka produktionen i framtiden. Totalt arbetar ca 300 egna anställda i Garpenberg och ytterligare ett 100-tal entreprenörsan-


21

ÅNGAR I GRUVA ställda. Förutom de som arbetar med själva brytningen,bergarbetarna, jobbar även ett 30-tal ”gruvbyggare” i gruvan. Dagens gruvdrift, som till största delen är mekaniserad, utförs med mycket avancerade utrustningar och kräver välutbildad personal. Med bergborrningsriggarna Atlas Copco L2C borras hål i bergväggen. En salva består av upp till 60 hål som vardera är mellan 4-5.5 m djupa. Efter borrningen laddas salvorna med sprängämne och sprängs. Malmen som sprängts loss lastas och förs upp till ytan för utvinning av metaller.

Det är en aningen “hissande” känsla när man beger sig ner i mörkret med hissen i Garpenbergs gruva.

Nya stora malmkroppar Men Garpenbergs gruva har inte alltid gått så bra som nu och så sent som i slutet av 1990-talet fanns planer på att stänga gruvan. 1998 hittade man dock den för Garpenberg nu så viktiga fyndigheten Lappberget. Fyndigheten är den hittills största som funnits i Garpenberg och den är dessutom betydligt rikare på metaller än de övriga malmkropparna. “För några år sedan började ”flytet” i Garpenberg. Först hittade vi malmtäkten Finnhyttan som var full av silver och sedan hittade vi Tyskgården som ligger rakt under kyrkan. Också den var malmrik. Men det verkliga

Längst ner på 1100 meter hittar vi Stefan Hagberg (främst) och Bengt Hammargren samt en Rocketboomer som borrar hål för sprängningsaptering.

Gruvhissen tar sig ner i berget med 8 m/s.

Pumptekniksdiskussioner mellan Garpenbergs arbetschef Reidar Eriksson och ABS Pumpex Rolf Magander.

Del av Garpenberggruvans Pumpexlager.

www.SvenskRental.se • 5-2007 • Svensk Rental Tidning


22

Nere på drygt 700 meter bygger Garpenbergs gruva ny verkstad, matsal och nya kontor till sina anställda.

Svensk Rental Tidning • 5-2007 • www.SvenskRental.se


41 23 vändningen för gruvdriften här i Garpenberg kom när vi hittade Lappberget. Det är där vi bryter just nu”, säger Reidar Eriksson som är försteman på gruvservice. “Lappbergets malmkropp är ungefär lika stor som fyra fotbollsplaner i yta och idag är brytningen planerad att sträcka sig ner till

Även Cramos bodar finns på plats nere i berget.

1100 meters djup. Berget är dock mineraliserat ner till 1500 meters djup under jord. Med den teknologi vi använder idag och genom våra beräkningar så finns det malm att bryta i åtminstone 10 år kanske till och med 20 år till. En omfattande prospektering pågår som bäst i Garpenbergsområdet och resultaten hittills har varit mycket goda. Malmreserven har under de två senaste åren ökat med ca 13.5 milj ton malm eller 11 års brytning. Dessutom har mineraltillgångarna ökat från 7.5 till 20.8 milj ton”, tillägger Reidar. Garpenberg är återigen en stor och viktig arbetsplats för bygden och här jobbar flera generationer av samma familj i gruvan. Det är Reidar Eriksson själv ett bra exempel på. Han har arbetat i gruvan sedan 1984. Hans far Helge arbetade också i gruvan och tre av hans bröder arbetar direkt eller indirekt med gruvdriften i Garpenberg. ”Här i Garpenberg är det väldigt vanligt att flera generationer arbetat vid gruvan. Förr fanns en fullödig gruvskola som man satte nyanställda i. Sedan försvann den under några decennier men nu har den startats upp igen”, säger Reidar.

Nytt pumpavtal med ABS Pumpex När Reidar pratar om brytning i upp till 20 år till myser ABS Pumpex säljare Rolf Magander som, tillsammans med kollegan och ABS Pumpex marknadsassistent Helena Hedbom, sett till att SRT fått besöka gruvan. Orsaken är att ABS Pumpex nyligen tecknat ett serviceavtal med Boliden Mineral och Garpenbergs gruva. Avtalet innebär att man löpande servar alla de läns- och slampumpar som används i gruvdriften. Slitna och skadade pumpar repareras vid ABS Pumpex servicecenter. I de fall en reparation inte lönar sig byts de ut mot nya pumpar och då så klart med nya ABS Pumpex-pumpar. Nu löper nog inte avtalet på 20 år men med ett gott samarbete och bra pumpkvalitet kan samarbetet bli långvarigt. “För ABS Pumpex är avtalet oerhört betydelsefullt och vi är mycket glada över detta. Samtidigt vet vi att ABS Pumpex verkligen har något att erbjuda, d v s en bättre lösning på gruvans pumpsituation som skall innebära ökad pumpkapacitet och framförallt så lite krångel som möjligt”, säger Rolf Magander. När vi beger oss ner i gruvan åker vi först hiss ner till 420 m. Det blåser i hisschaktet när hissen, med en hastighet på 5 meter i sekunder, sveper förbi den ena nivån efter den andra. Ner på 420-metersnivån fortsätter färden neråt med bil. Det finns totalt 60 olika typer av fordon som används i

Från vänster ABS Pumpex storsäljare på Sverige Rolf Magander och marknadsassistent Helena Hedbom.

Försteman på gruvservice Reidar Eriksson på väg ner i gruvan.

gruvan. Med så mycket utsläpp krävs dels en mycket effektiv ventilation och dels en kraftfull friskluftstillförsel. Och luften i gruvan är det inget fel på. Reidar stannar till vid vad man kallar ”Pumpex-lagret”. Här står ett 60-tal pumpar. En del av dessa skall servas, andra repareras eller placeras ut på olika platser i gruvan. Utöver lagret på 60 pumpar är omkring 100 pumpar redan i drift i gruvan och ytterligare ett 30-tal är på service. Reidar uppskattar att man idag har ungefär 200 läns- och slampumpar i gruvan och allteftersom produktionstakten ökas kommer man behöva fler. “Vi ser optimistiskt på samarbetet med Pumpex. Så här långt har samarbetet fungerat bra och vi vet att pumparna lever upp till våra krav, i alla fall de krav vi har i nuläget. I en gruva som denna är vi fullständigt beroende av en effektiv och fungerande pumplösning. Annars skulle vi svämma över eftersom berget innehåller så mycket vatten. Innan vi slöt avtalet med ABS Pumpex kom 75 procent av våra pumpar från Flygt. Resterande del kom från Pumpex. Nu håller vi successivt på med att byta ut alla gamla pumpar till Pumpex-pumpar”, säger Reidar. Man använder i huvudsak tre olika storlekar av länspumpar i gruvan samt en typ av slampump. Kapacitetsbehovet ligger mellan 1000 till 3000 liter per minut.

En mil lång huvudväg Målet med vår resa är att nå den nuvarande lägsta punkten på gruvan. Vägen dit är ganska omväxlande och vid ett parti på sträckan stöter vi på kraftig dimma inne i berget. Det handlar inte precis om någon autostrada.

I nya verkstaden har Sandvik Rock Tools lager och reparationsverkstad för sina borrkronor. Här arbetar Sandvik eget folk.

www.SvenskRental.se • 5-2007 • Svensk Rental Tidning


24 34

Bara ett tränat öga kan avgöra fabrikat och modellbeteckning på den här pumpen. Men det rör sig om ABS Pumpex modell J54. Pumpstationer med Pumpex-pumpar stöter man på överallt i gruvan.

Huvudtunneln ner i berget är en mil lång och räknar man alla andra småvägar blir siffran betydligt högre. Det är på sina ställen ganska trångt och lerigt i tunneln. Reidar måste hålla koll på komradion så att vi inte krockar med någon av malmbilarna. Det är regeln ”störst kör först” som gäller och det finns inte plats att mötas i tunneln utan man måste ta sig till en mötesplats eller tunnelkorsning. På väg mot botten stannar vi till vid en fin och upplyst plast med riktigt högt i tak. Här ligger gruvans nya verkstad och här har bl a Sandvik verkstad och lager för sina borrkronor. Strax intill håller man på att bygga en ny matsal mitt inne i berget samt kontor som skall vara klart i april nästa år.

Det kritiska ögonblicket

Det är detta som betyder så mycket för Garpenbergs gruva, berget och dess malm. I dessa goda tider för gruvnäringen har vissa månader inbringat en vinst på drygt 110 miljoner i månaden för Garpenbergs gruva.

Men vi har många hundra meter kvar ner i berget. Sakta men säkert arbetar vi oss ner med den fyrhjulsdrivna bilen. Vägen går nedåt som i en spiral och vi passerar ett antal orter där brytningen redan avslutats i Lappbergets malmkropp. När man brutit färdigt på en nivå fyller man igen hålrummet för att minimera risken för ras. De flesta tunnlar och utrymmen i gruvan är förstärkta och man använder sprutbetong i taken och längs tunnelsidorna. Vi åkte ner i gruvans södra del men har nu förflyttat oss till Garpenberg Norra, som också har en uppgång till jordytan. Vi börjar närma oss 1100-metersnivån. Här är det ganska tyst och lugnt och ingen trafik alls eftersom brytningen inte startat på den här nivån ännu. Nu arbetar man med borrningsarbete för att aptera sprängladdningar. Dessa moment, aptering, sprängning och utlastning är de mest kritiska ögonblicken i brytningen då risken för ras är som störst. Vi kommer fram till den beryktade korsningen med en pil texten ”Highway to Hell” skrivet på väggen. Vi följer pilens riktning neråt och efter några krökar når vi fram till vägs ände och en gigantisk bergborrningsrigg från Atlas Copco. Här längst inne i berget jobbar Stefan Hagberg och Bengt Hammargren med att förbereda för sprängarna. När Stefan slår av maskinen hör man hur berget ”jämrar” sig. Det knakar och smäller men är helt normalt,

Svensk Rental Tidning • 5-2007 • www.SvenskRental.se

Även om det är mycket intressant att besöka en gruva så är det skönt att se himlen igen.

enligt Reidar. ”På en del ställen finns spänningar i berget och då uppträder sk smällberg. När man börjar borra i det så lugnar berget ner sig”, säger Reidar. Vi har nått resans mål och vänder återigen mot dagsljuset. På väg upp igen passerar vi alla pumpgropar med frustande länspumpar från ABS Pumpex som driver vattnet till ytan. Men det är inte bara Pumpex pumpar som suger, det gör också berget och magen. Innan vi tar hissen upp bjuds vi på en härlig middag bestående av bl a renskav.


30


39


28

Full kraft till halva storleken BOSCH utökar sin 10,8 V-LI-serie med mutterdragaren GDR 10,8 V-LI Professional, som endast väger 1 kg, men som klarar ett vridmoment på hela 100Nm. Dessutom lanserar BOSCH en ny generation av skruvdragaren GSR 10,8 V-LI Professional. Med de sladdlösa verktygen GDR 10,8 V-LI Professional och GSR 10,8 V-LI Professional levererar BOSCH full styrka till halva storleken. De båda batteridrivna verktygen ryms i byxfickan och med sin ergonomiska utformning ligger de bra i handen.

Litet kraftpaketet för hårt motstånd BOSCH GDR 10,8 V-LI Professional är världens mest kompakta batteridrivna mutterdragare. Den är hälften så stor som konkurrenternas motsvarigheter och är utrustad med BOSCH innovativa litiumjonteknik, vilket gör att den är mycket stark. Trots sin skruvstyrka väger den bara 1 kg och är behaglig och säker att arbeta med, speciellt i hårda material och på svåråtkomliga ställen. GDR 10,8 klarar ett vridmoment på 100 Nm och med det lilla verktyget i handen kan professionella

hantverkare med full styrka arbeta i ytskikt såsom betong, metall eller trä.

Stor kraft – lätthanterligt format

Den nya utgåvan av BOSCH skruvdragare GSR 10,8 V-LI Professional bygger också på stor kraft i ett lätthanterligt format. Även om den är hälften så stor som konkurrenternas motsvarigheter så klarar den utan problem försänkta skruvar upp till 6 x 60 mm. Tack vare den avtagbara π tums bithållaren klarar GSR 10,8 V-LI Professional nu också att borra upp till 10 mm i trä och metall. Batteridrivna GSR 10,8 V-LI ger full effekt till sista skruven och litiumjontekniken tillåter skruvdragaren att klara 130 skruvar per batteriladdning.

Batteri med full kraft från start till slut Både GDR 10,8 V-LI Professional och GSR 10,8 V-LI Professional är utrustade med den innovativa BOSCH litiumjontekniken, vilket innebär: •

Fyra gånger så lång levnadstid som andra batterier Hög och konstant kraft från

Svensk Rental Tidning • 5-2007 • www.SvenskRental.se

första till sista skruven Snabb uppladdning – 75 % uppladdning på bara en kvart Ingen minneseffekt, batteriet kan laddas när som helst Ingen självurladdning – alltid klar att använda

Vridmoment, max. (hård skruvdragning): (Nm) 100 Max. skruv diameter (mm) M12 Max. borrning diameter i trä (mm) 10 Max. borrning diameter i metal (mm) 8

Skruvdragaren GSR 10.8 V-LI Professional

Mutterdragaren GDR 10.8 V-LI Professional Längd (mm) Höjd (mm) Vikt (kg) Tomgångsvarvtal: (varv/min)

166 170 1 0-1800

Längd (mm) 176 Höjd (mm) 167 Vikt (kg) 0.8 Tomgångsvarvtal: (varv/min) 0-500 Vridmoment, max. (hård skruvdragning): (Nm) 18 Vridmoment, max. (mjuk skruvdragning): (Nm) 7 Max. skruv diameter (mm) 6 Max. borrning diameter i trä (mm) 10 Max. borrning diameter i metal (mm) 8

www.bosch.se


43


30

Procurator satsar på bygg och industri Högtryck inom byggbranschen och en ökad efterfrågan hos kunderna är bakgrunden till Procurators etablering av ett nytt affärsområde; Bygg & Industri. Satsningen markeras med öppningen av två distributionscentraler med tillhörande butiker, en i Malmö och en i Göteborg. Procurator är sedan tidigare känt som ett grossistföretag med fokus på säkerhet och papper. Nu tar bolaget även upp kampen med de två stora leverantörerna av produkter till bygg- och industrikunder.

En ny spelare “Idag finns det två stora spelare inom produkter för bygg- och industribranschen - Ahlsell och Bergman & Beving. Vi vet att det finns önskemål från såväl kunder som leverantörer om att öka konkurrensen på denna marknad. Vi har kunskapen, erfarenheten och sortimentet för att erbjuda dem en helhetslösning”, säger Håkan Roos, koncernchef och ägare av Procurator. Som en effekt av en stark konjunktur, en ökad konsolidering av branschen och tryck från kunder satsar Procurator på ett nytt affärsområde. Procurator är idag en totalleverantör av förbrukningsvaror till offentlig sektor, lokalvård och service och adderar nu byggsektorn och industrin till sin lista. Företaget utökar sin verksamhet för att attrahera befintliga och nya kunder främst inom byggsektorn.

“500 MSEK inom fem år” Lanseringen av Procurators Bygg & In-

dustri inleds med två etableringar, en i Malmö och en i Göteborg, områden där kundernas efterfrågan redan nu är tydlig. “Inom en överskådlig framtid planerar vi för ytterligare etableringar i Sverige, bland annat i Mälardalen och Norrland. Men redan i samband med öppningen erbjuder Procurator rikstäckande leveranser”, säger Håkan Roos.

“Ledande aktör” Procurators ambition är att bli en ledande aktör inom byggsektorn i Sverige, Norge och Danmark, för att därefter utveckla verksamheten mot industriella kunder. Procurators sortiment kan jämföras med den breda järnhandelns, med fokus på bygg- och industriförnödenheter, maskiner och verktyg. Inledningsvis kommer verksamheterna i Göteborg och Malmö att sysselsätta cirka 25 medarbetare. Målet är att nå en omsättning på cirka 500 MSEK inom fem år för Bygg & Industri. “Vi ser stora möjligheter med vårt nya affärsområde eftersom vi har lång och gedigen kunskap om marknaden. Vi kommer att satsa på god service och erbjuda ett sortiment för proffsen bestående av vissa unika och högteknologiska produkter som idag inte finns hos våra konkurrenter, som exempelvis Penetron för kapillär fukt- och vattentätning av betong”, säger Håkan Roos. Bygg & Industri i Malmö öppnade den 15 november och Bygg & Industri i Göte-

Ovan delar av Procurators sortiment. borg den 21 november i år.

Fakta om Procurator Procurator är en totalleverantör av förbrukningsvaror till byggsektorn, industrin, offentlig sektor, lokalvård och service. Procurator erbjuder allt från personlig

skyddsutrustning, lokalvård, kontorsartiklar, industripapper till byggförnödenheter. Procurator har 600 anställda och omsätter cirka 1 500 MSEK. Verksamheten bedrivs i Norden, Baltikum, Polen och Kina.

www.procurator.se

Ovan Jan Sundell som är platschef för Procurator Bygg & Industri i Partille. Från vänster Procurators koncernchef och tillika ägare Håkan Roos, Kent Johansson som är platschef på Procurator Bygg & Industri i Malmö och Procurators Sveriges VD Johan Herslow.

Svensk Rental Tidning • 5-2007 • www.SvenskRental.se


36 32

Bengt Ohlssons Parkinsonsfond byter namn för att hedra en av landets främsta Parkinsonforskare För den som lyckligtvis har varit förskonad från att bli drabbad av en allvarlig, kronisk och ofta livshotande sjukdom, är det omöjligt att sätta sig in i den känslan det innebär att vara drabbad. En person som många av oss känner och som vet hur det är att sitta med en potentiellt livshotande diagnos i handen, är Bengt Ohlsson på Tidermans Hyrmaskiner AB.

Stöd forskningen Bengt blev för några år sedan drabbad av Parkinsons sjukdom, en sjukdom som gör sig påmind varje dag. Men Bengt är lyckligtvis den typ av människa som ser det positiva i varje situation och som vägrar att ge upp. Han har från första stund efter att diagnosen ställdes, arbetat aktivt för att förbättra livssituationen - inte bara för sig själv, utan även för alla andra som drabbats - och som kommer att drabbas - av sjukdomen. I tidigare nummer av Svensk Rental Tidning har vi rapporterat om ”Stiftelsen Bengt Ohlssons donationsfond för hjärnforskning” och det arbete Bengt har lagt ned för att främja Parkinsonforskningen och stödja skapandet av mer effektiva mediciner och behandlingsformer. Vid sin sida har han hela tiden haft läkaren och hjärnforskaren Peter Eriksson, en av landets genom tiderna viktigaste personer inom Parkinsonforskning. — Utan Peter hade inget varit möjligt, och många av oss som drabbats av Parkinsons hade haft en helt annan,

förmodligen mycket sämre livssituation, än den vi har idag, menar Bengt.

Stiftelsen Peter Erikssons Minnesfond Peter Eriksson blev hastigt drabbad av en hjärtinfarkt nyligen och gick bort vid endast 48 års ålder - en chock som kom som ett knytnävsslag i ansiktet på alla Parkinsondrabbade här i landet. För att hedra denne fantastiske läkare, forskare och medmänniska och för att försöka se till så att hans framgångar kan leva vidare och fortsätta att utvecklas efter hans död har Stiftelsen Peter Erikssons minnesfond för hjärnforskning upprättats (tidigare Stiftelsen Bengt Ohlssons donationsfond för hjärnforskning), om än något försenat. Bengt Ohlsson avser genom bildandet av denna stiftelse, att stödja och främja vetenskaplig forskning kring skador och sjukdomar i hjärnan, med inriktning mot regenerativ neurovetenskap. Stiftelsen kan även lämna bidrag till rehabilitering och andra stödinsatser till dem som drabbats av hjärnskador och/eller hjärnsjukdomar. Ändamålet skall fullgöras, dels genom att från den löpande avkastningen på förmögenheten, dels genom insamling av medel och mottagande av gåvor, utge kontanta bidrag till personer eller organisationer som genom forskning eller på annat sätt främjar stiftelsens syfte. Även del av stiftelsens kapital får användas för att tillgodose stiftelseändamålet om en enig styrelse så bestämmer.

Målet är en miljon i stödpengar Vi kan inte ändra på det som skett eller försäkra oss mot vad som komma skall i framtiden. Däremot kan vi försöka leva livet på rätt sätt. Det gör Bengt Ohlsson, och det gjorde Peter Eriksson - dels som medmänniska till sina nära och kära, dels som forskare med en vilja att förbättra livssituationen för dem som drabbats av en livshotande, allvarlig hjärnsjukdom liknande Parkinsons sjukdom. Nu kan även du bidra med din del; hedra Peter Eriksson namn och arbete genom att skänka en donation till Stiftelsen Peter Erikssons minnesfond för hjärnforskning. Under det senaste Hyrex-mötet som hölls i samband med Byggmaskinmässan i Göteborg, samlades spontant in medel, 800.000 kronor, för införande i den nya stiftelsen. Bengt Ohlssons mål är att komma upp till 1 miljon kronor i bidragspengar under 2007. Viljan att hjälpa finns säkert hos de flesta människor, men resurserna för var och en kan vara olika. Därför har Svensk Rental Tidning reserverat plats för ett antal annonsrutor här på sidan. Varje ruta har en minimikostnad på 5000 kr, och pengarna går oavkortat till Stiftelsen Peter Erikssons minnesfond för hjärnforskning. Om ni kan tänka er att hedra en av landets främsta hjärnforskare - och samtidigt se till att vår vän Bengt Ohlsson och andra som är drabbade av Parkinsons Sjukdom får en värdig framtid - ta kontakt med Bengt direkt på 0705-72 71 73. Annonsrutan betalas endast vid ett tillfälle men kvarstår i tidningen under hela året.

Fakta om Parkinsons Sjukdom Parkinsons sjukdom resulterar bl.a. i skakningar i armar och ben, muskelstelhet och förlångsammade rörelser. Det beror på brist på signalsubstansen dopamin i centrala delar av hjärnan. Årligen insjuknar cirka 1 500 personer i Sverige, de flesta är 55-60 år eller äldre. Orsaken till sjukdomen är okänd men sannolikt samverkar flera faktorer. Ärftlighet kan ha betydelse liksom exposition för giftiga ämnen. Symtom Det första tecknet på sjukdomen är oftast skakningar i vila i händer, armar och ben. De brukar börja i ena handen eller armen. Därefter drabbas ofta benet på samma sida. Så småningom börjar skakningar också i andra sidans arm och ben. Skakningarna förvärras av oro. Tidigt i sjukdomen får den drabbade svårt att exempelvis skriva, knäppa knappar, knyta skosnören och klä av och på sig. Handstilen blir darrig och förminskad. Alla rörelser blir långsammare och gången blir stel, hasande, och steglängden minskar. Även balansen försämras och kroppshållningen blir alltmer framåtböjd. Mimiken

Vi stödjer Bengt Ohlssons Stiftelse till förmån för människor som drabbats av Parkinsons Sjukdom

Vi stödjer Bengt Ohlssons Stiftelse till förmån för människor som drabbats av Parkinsons Sjukdom

blir stel. Talet förändras och kan bli sluddrigt, monotont och lågmält. Parkinsons sjukdom kan även följas av andra symtom, till exempel diffus värk, lågt blodtryck, förstoppning och ökad känslighet för värme. Depression är vanligt och kan komma tidigt i sjukdomsförloppet. Patienter med Parkinson har en ökad risk att utveckla demens. Det kan dock förklaras av att de flesta insjuknar i relativt hög ålder. Behandling Det är viktigt att hålla sig i rörelse och vara i god kondition. Sjukgymnastik, gärna i grupp, har stor betydelse, även för det psykiska välbefinnandet. Läkemedlet levodopa har använts under många år. Det omvandlas i hjärnan till dopamin och påverkar främst rörelseförmågan och minskar skakningarna. Levodopa påverkar endast symtomen och förhindrar inte att fler nervceller i hjärnan dör. Ofta kombineras det med nya, effektiva läkemedel, exempelvis s.k. dopaminagonister som bl. a. även minskar behovet av levodopa. Dopaminagonister delas in i två grupper, s.k. ergotta

(mjöldrygaderivat) och den nya generationen icke-ergotta, t.ex Sifrol och Requip. Neurokirurgi Det finns idag ingen botande behandling mot parkinson, utan man måste inrikta sig på att minska symptomen. Det viktigaste läkemedlet är Levodopa. Levodopa omvandlas till dopamin efter att det har passerat blodhjärnbarriären och fyller på mängden dopamin i substantia nigra. Olyckligtvis minskar effekten av levodopa och blir mer kortvarig i takt med att fler dopaminproducerande nervceller dör. Man har därför utvecklat ett flertal läkemedel som jämnar ut koncentrationen av levodopa i blodet. Vissa neurokirurgiska ingrepp kan göras vid svår Parkinsons sjukdom. Försök har även gjorts med att injicera dopaminproducerande celler i substantia nigra med blandad framgång. Sjukgymnastisk behandling är ett viktigt komplement för att bevara muskelstyrka och rörlighet.

www.bygg-maskiner.se

www.bygg-maskiner.se

www.bygg-maskiner.se

Vi stödjer Bengt Ohlssons Stiftelse till förmån för människor som drabbats av Parkinsons Sjukdom

Svensk Svensk Rental Rental Tidning Tidning •• 5-2007 5-2007 •• www.SvenskRental.se www.SvenskRental.se


34

Lännen Tractors förvärvar samtliga aktier i Lundberg Hymas AB Lännen Tractors Oy har nyligen offentliggjort köpet av det svenska företaget Lundberg Hymas AB. Med affären breddar Lännen Tractors sin verksamhet till att

Lundberg Hymas AB, beläget i Skellefteå, tillverkar redskapsbärare som marknadsförs i Sverige, Norge och Finland. Företagets omsättning uppgår i år till ca 70 miljoner SEK. Lundberg Hymas AB har fram till nu varit en del av koncernen David Gustafsson AB. “Vi har sedan en längre tid fört samtal med David Gustafsson om en gemensam framtid. Lundberg-maskinerna är en teknisk topprodukt, vilket bekräftas i den marknadsledande positionen i Sverige och Norge, som dessutom kompletterar vårt produktsortiment mycket väl. Vi är övertygade om att Lännen Tractors kan ge Lundbergs nya framtida expansionsmöjligheter. Vi ser också möjligheter till gemensam marknadsföring av Lännen och Lundbergs produkter i några geografiska områden. Det finns ytterligare framtida potential inom tilläggsutrustning och eftermarknadstjänster”, säger Timo Huttunen, koncernchef för Lännen Tractors Oy.

även innehålla redskapsbärare.

Europa vilket möjliggör en utökning av tillverkningsvolymerna för Lundberg-maskinerna. Dessutom vidmakthålles kontakten med våra grävlastarkunder eftersom Lännen Tractors idag är en ledande tillverkare av just grävlastare, säger David Gustafsson”, VD för Lundberg Hymas AB. Företagsköpet träder ikraft den första januari 2008. Avtalet inkluderar en sedvanlig due diligence-reservation.

Lännen Tractors ledande tillverkare av service- och underhållsmaskiner

Detta innebär att

Med köpet av Lundberg Hymas AB stärker Lännen Tractors sin position som den ledande tillverkaren av nordiska service- och underhållsmaskiner. Efter affären består produktsortimentet av Lännen grävlastare, Lundberg redskapsbärare samt för den finska marknaden de små hjullastarna MultiOne. Lännen Tractors produkter kännetecknas av hög smidighet, god ergonomi, modern design och kundanpassad utrustning. Dessa egenskaper präglar även Lundbergs program. Både Lännen och Lundberg kunder är proffs inom entreprenad, underhåll och miljöbyggnation som värdesätter effektivitet och totalekonomi inom sitt arbete.

Lännen ytterligare stärker sin position som ledande Nordisk tillverkare av service- och underhållsmaskiner.

Omsättning närmar sig 500 miljoner SEK

“Lundbergaren” Konceptet redskapsbärare utvecklades av Lundberg Hymas redan under 1970-talet, innebärande att den sk ”Lundbergaren” idag betraktas som marknadens teknikledande redskapsbärarkoncept. Produktprogrammet omfattar fyra modeller i viktklasserna 4 - 7 ton och inom detta produktsortiment är man marknadsledande i Sverige och Norge. Lundberg Hymas levererar även reservdelar till Hymas-Valmet grävlastare, som man själv tillverkade fram till år 2002, varav cirka 1 000 maskiner fortfarande är i drift i Norden. Lundberg Hymas ABs nuvarande ägare och verkställande direktör David Gustafsson ser Lännen Tractors som en naturlig ny ägare. “Båda företagens viktigaste marknadsområden är i Nord-Europa och Lundberg-maskinerna är ett bra tillskott till Lännen Tractors nuvarande sortiment. Lännen Tractors har idag också ett bredare geografiskt försäljningsnätverk i

Svensk Rental Tidning • 5-2007 • www.SvenskRental.se

Genom förvärvet av Lundberg Hymas AB kommer Lännen Tractors-koncernens proforma omsättning för år 2008 att överstiga 450 miljoner SEK och personalstyrkan uppgå till 150 personer. Lännen Tractors finns idag representerade i tio olika Europeiska länder med professionella samarbetspartners inom marknadsföring, försäljning, service och reservdelar. Efter förvärvet kommer koncernens internationella verksamhetsandel att utgöra 2/ 3 av omsättningen. Eftersom Lännen Tractors och Lundberg Hymas inte har några gemensamma funktioner, medför ägarförändringen inga kortsiktiga konsekvenser i respektive företags verksamhet. Tillverkning av Lännen-produkterna sker i Loimaa i Finland och Lundberg-produkterna tillverkas i Skellefteå. Lännen- och Lundberg-produkternas likheter i teknisk uppbyggnad och komponentinnehåll förväntas på sikt ge positiva samordningseffekter ur inköps- och konstruktionssynpunkt.

www.lannentractors.fi www.lundberghymas.se


65 37

Industrisugar från Kärcher Kärcher har utökat sitt produktprogram med en serie industrisugare som i dubbel bemärkelse står i en klass för sig: IV, (Industrial Vacuum) klarar kontinuerligt arbete under tuffa förhållanden. Benämningen superdammsugare har sällan varit mer rättvis. Rengöring är viktigt inom all industri där nedsmutsning sker dagligen. För att möta de rengöringskrav som ställs inom olika branscher har Kärcher utvecklat ett industrisugarsortiment som utmärker sig genom en kraftfull design, hög effektivitet och stor variation. IV klarar att suga upp fint damm, grov smuts, vätskor, olja, smörjmedel, metall- och träspån. Behoven av dessa maskiner ser vi främst inom företag som jobbar med bearbetning av metall, plast och trä. Genom avancerad teknologi och smart konstruktion har dessa dammsugare blivit såväl underhållsfria som energisnåla, samtidigt som de är högpresterande och byggda för att gå kontinuerligt under arbetspassen. Det robusta formatet och den höga kapaciteten gör dessa industrisugare inte desto mindre mobila. De har kraftfulla hjul, länkhjul och ergonomiska handtag som gör det enkelt och bekvämt att flytta maskinerna till nästa rengöringsuppgift. De kan alltså med fördel användas flexibelt i verkstaden eller i produktionen. Instegsmodellerna IV 60/24-2 och IV 60/36-3 är enfas 230 Volt. Trefasmodellerna IV 60/30, IV 100/40, IV 10/55 och IV 100/75 med cyklonteknik, är mycket lämpliga för damm- och spånsugning etc. även under två eller treskiftsarbeten. De stora behållarna (60 och 100 liter) möjliggör långa driftperioder utan avbrott. Ett brett utbud av användbara

tillbehör garanterar att rengöringen blir effektiv, inom alla industriområden.

www.karcher.se Kort om Kärcher Kärchers produkter har funnits i Sverige sedan 1975 då man introducerade högtryckstvättarna på marknaden. Kärcher producerar bland annat högtryckstvättar, grovdammsugare, fönstertvättar, SteamCleaners och sopmaskiner. Kärcher AB är ett helägt dotterbolag till det tyska moderbolaget, tack vare 70-års erfarenhet inom rengöring både inom industrin och för privatkonsumenter är Kärcher idag experter på området och också drivande av utvecklingen av nya produkter och innovationer.

Intelligentare tryckluft gör elräkningen billigare En minskning av energianvändningen i elmotordrivna system är en av prioriteringarna i EU:s program ”Ett energiintelligent Europa”. Exempel har visat att mellan 30 - 50% av den elekricitet som används i t ex pumpar, kompressorer och fläkter skulle kunna sparas genom förbättrad drift och underhåll eller investering i effektivare maskiner. Under en kompressors livslängd ligger energikostnaderna på ca 75% av den totala kostnaden. Många företag har vant sig vid att betala ett alltför högt pris för energin. Om tryckluftskostnaderna i Europa optimerades skulla man kunna spara upp till 33% och i vissa fall ända upp till 71% i energiåtgång. Det skulle inte bara sänka kostnaderna väsentligt utan också innebära betydligt mindre koldioxidutsläpp. Kaeser Kompressorer har med sitt patenterade skruvpaket Sigma lyckats få ner energiåtgången på en ny skruvkompressor i mellanklassen motsvarande energiåtgången i en svensk normalvilla under ett år! Med ADA, Kaeser Air-Demand-Analysis och KESS Kaeser Energi-Spar-System slipper kunderna gissa hur mycket luft/vilken kompressor man egentligen behöver utan får här en exakt bild av tryckluftsbehovet innan man man gör investeringen i en ny anläggning.

Ytterligare en viktig pusselbit för att bli mer energiintelligent är effektiv styrning av anläggningen. SAM, Sigma Air Manager representerar det senaste inom intelligenta IT-system och kontrollteknologi. För varje bar man lyckas sänka trycket får man en energibesparing på 6%! Med Sigma Air Manager kan man styra upp till 16 kompressorer. Idag är också samtliga kompressorer förberedda för lönsam värmeåtervinninig via en plattvärmeväxlare som möjliggör framstääning av 70-gradigt varmvatten och är lämplig att använda i befintliga varmvattenanläggningar. Miljöfrågorna är utmanande för oss alla. Kaeser har tagit den utmaningen och är idag ledande i världen när det gäller energiintelligent tryckluft..

www.kaeser.se Kaeser Kompressorer är en av världens största tillverkare av tryckluftssystem och har sitt ursprung och sin tillverkning i sydtyskland. Företaget grundades år 1919 har idag drygt 3000 anställda och finns på alla kontinenter. I Sverige har Kaeser funnits representerade i 30 år. Företaget är bl a känt för sin unika tekniska lösning, SIGMA, som är helt kundanpassad och minskar energikostnaderna drastiskt.

www.SvenskRental.se • 5-2007 • Svensk Rental Tidning


38

Skancat AB förvaltar nu två starka varumärken:

Bobcat och Inger Sen en tid tillbaka har Skancat AB förvaltat ett av de starkaste varumärkena i branschen, Bobcat. Från och med 1 juni i år, har man ytterligare ett starkt varumärke i sin ”portfölj”, nämligen Ingersoll Rand.

Bobcat är bygg- och anläggningsbranschens Coca Cola. En institution och ett varumärke som blivit synonymt med bl a kompaktlastare. Ingersoll Rand däremot är inte lika känt i Sverige. Men varumärket, tillika företaget, är ett av de största i världen på kompressorer och generatorer. Bobcat, det uramerikanska företaget är gammalt och etablerat och har anor från 1800-talet, närmare bestämt från 1871 när det första patentet registrerades. Gammalt är också Ingersoll Rand som varit ägare till Bobcat ända fram till nu.

Säljer Bobcat på södra Sverige Skancat AB som har sitt huvudkontor i Kristianstad har arbetet med Bobcat sen början på 2000-talet, först som återförsäljare till JLG i Stockholm, sen genom

Nedan från vänster Skanscats vd Göran Andersson och servicechefen Nisse Larsson.

Text: Ulrika Träff Foto: Ulrika Träff, Bobcat och Ingersoll Rand

Svensk Rental Tidning • 5-2007 • www.SvenskRental.se

att ta över agenturen för södra Sverige. Bobcats produkter har länge varit storsäljare och behöver kanske ingen närmare presentation. Företaget har en lång tradition av arbete med små maskiner och satsar mycket på produktutveckling. Bobcat har alltid stått för bra kvalitet och ett bra andrahandsvärde. De produkter som säljer mest i Sverige idag är olika sorters grävmaskiner som finns från 0,8 till 13 ton. Bland de mest populära produkterna finns också kompaktlastarna som med sina stora tillbehörsprogram gör dem mycket mångsidiga. Bobcat 463 är en väldigt liten kompaktlastare, bara 1918 mm lång och 900 mm bred, men den klarar verkligen tuffa arbeten, på trånga platser. Göran Andersson, vd för Skancat, berättar


39

rsoll Rand också att de sålt många bandlastare till uthyrare nu i år. Han tror det beror på att många upptäckt fördelarna med en mer skonsam körning. Bland nyheterna finns en grävmaskin Bobcat 428 där hytten är konstruerad utan överhäng, vilket innebär att den svänger innanför banden. En stor fördel när man arbetar i trånga utrymmen. Den finns från 2,5 ton och uppåt. En annan nyhet är Teleskoplastare 2250 som är 198 cm hög med Bobcat-fäste eller traditionellt fäste. Den har sålts bra och även hyrts ut till många uthyrare. Det är någonting nytt som Skancat börjat med, nämligen att via långtidskontrakt hyra ut till uthyrare. Bland de nyare produkterna finns också en fyrhjulsdriven terrängvagn med tippflak. Den är dieseldriven och har en maxhastighet av 40 km/h. Perfekt för eländig terräng! Den kom våren -07 så många har redan provat den...

100-tals redskap Till alla dessa både nya och beprövade produkter finns mängder av redskap; förutom skopor, hyvlar, borstar, snöslunga och pallgafflar så finns det mer spektakulära redskap som trädplanterare, kedjegrävare, demoleringssax, balspett och ensilageskärare. Ju fler redskap som finns till produkterna desto mer blir de uthyrda, så det är en klar fördel att ha tillgång till många redskap.

Bobcat uppköpta av Doosan Ända tills helt nyligen ägdes Bobcat av Ingersoll Rand, men den 1 december 2007 övertog det koreanska företaget Doosan Infracore ägandet. För det fick Doosan betala ett antal miljarder dollar. Doosan är ett koreanskt företag som också har sin marknad i entreprenadbranschen, fast med inriktning på större maskiner. Nu får de ett bra komplement med Bobcats mindre. I och med detta kan man misstänka att det kommer rulla många fler Bobcats i Asien framöver. Frågan är hur köpet påverkar den svenska marknaden. Skancats vd, Göran Andersson, tror inte det kommer att bli någon dramatisk förändring. “Vi fortsätter som vanligt och samarbetar med samma engagerade personal. Vi jobbar mycket mot vårt Europakontor i Belgien.

Ingersoll Rand Ingersoll Rand tillverkar och säljer produkter för entreprenadverksamhet, framförallt kompressorer och generatorer. Produkterna är av hög kvalitet och mycket hållbara. Kompressorerna finns i storlekar från 2 upp till 45 m3 liter/min och generatorerna från 10 upp till 500 kVA. Till produkterna finns fina handverktyg, som är vibrationsdämpade och användarvänliga. Sverige är ju en relativt nya marknad, men i världen är Ingersoll Rand mycket stora. Skancat tror att försäljningen i Sverige kommer att gå bra. För Skancats del så har man redan en kontakt med de blivande kunderna eftersom man redan finns på marknaden med Bobcats produkter.

Ny anläggning i Göteborg Skancat omsätter nära 50 miljoner kronor och har sitt huvudkontor i Kristianstad, men finns också i Malmö och alldeles snart även i Göteborg. Den nya anläggningen kommer att ligga med bra skyltläge utmed RV40 på väg ut mot Landvetter. Kontoret öppnar den 1 januari och på plats då är säljaren Jörgen Johansson. Han är den som är först anställd, men kommer snart att få sällskap av ett par till. Att Skancat öppnar kontor i Göteborg är för att det är viktigt att finnas nära kunderna. – Syns man inte, finns man inte, säger Göran Andersson. På Skancat är man medveten om att relationerna med kunderna är viktiga. Det ska vara personligt. Det är för mycket telefonsvarare med knapptryckningar idag.

Skancat och kunderna För att ge så bra service som möjligt, har man både försäljning och service på alla sina anläggningar och dessutom ambulerande servicebilar som utgår från Kristianstad. Det ställer till mycket problem när det står stilla på en arbetsplats p g a någon liten del som måste bytas ut. Därför är det viktigt att få fram reservdelar snabbt. På Skancat har man en oskriven policy om att kunden ska ha reservdelen på plats inom 24 timmar. Det fungerar i stort sett alltid, eftersom man oftast skickar delarna med kurir. Det måste gå snabbt. I Kristianstad har man ett stort lager av både produkter och reservdelar. Många reservdelar kan man gå in och beställa på webben, men annars är hjälpen bara ett

www.SvenskRental.se • 5-2007 • Svensk Rental Tidning


40

Med en tufft stripad lastbil levererar Skancat sina produkter och servar kunderna. Till vänster upp och nere två verkliga slitvargar, Bobcat Skidsteer S130 och hydraulhammare Bobcat HBO80.

telefonsamtal bort, och det är ingen automatisk telefonsvarare som ber dig trycka 1 eller 2 och avsluta med fyrkant. Här är det servicechefen Nisse Larsson eller någon av hans medarbetare som svarar. 80 procent av produkterna går till uthyrningsbranschen. För att uthyrarna ska kunna sälja in, sköta och underhålla produkterna får de regelbundet utbildning av Skancat, bl a finns en övningsbana utanför Kristianstad. Utanför Prag finns också en nybyggd modern produktions- och utbildningsanläggning dit man kan ta med sig kunder.

Miljöansvar På frågan om medvetenheten kring miljön så kommer det snabbt ett svar: “Vi sopsorterar på kontoret!”, säger Göran snabbt med ett leende, men fortsätter i nästa mening att berätta att Bobcat och Ingersoll Rand har höga miljökrav på sina produkter. De är noga med att följa de lagar och mål som finns. De är också ofta tidiga med att uppfylla de högt ställda kraven. I alla maskiner sitter det miljömotorer, s.k. steg3-motorer. De går dessutom att få med katalysator. Katalysatorn är ett tillbehör som många faktiskt köper eftersom den finns tillgänglig och till ett rimligt pris.

Framtiden? “Vi har ökat försäljningen av grävmaskiner med nästan 30 procent i år jämfört med förra året, berättar en nöjd Göran Andersson. Vi har ju haft en riktig högkonjunktur under ett par år nu. Vi får hoppas den fortsätter”.

Fler återförsäljare Som nämnts i artikeln är Skancat återförsäljare för Bobcat i södra Sverige. Men i sydöstra Sverige säljer företaget Olofsson i Syd AB. I övriga Sverige och Gotland har företaget Semab AB med Ronnie Tägtström i spetsen hand om försäljning och service. Ronnie är den verklige “Mr Bobcat” i Sverige och var med från allra första början då Bobcat introducerades i landet. I början av nästa år kommer SRT att presentera Semab och Olofsson i Syd i tidningen.

www.skancat.se Svensk Rental Tidning • 5-2007 • www.SvenskRental.se


42

Stigas nya Titanserie en multimaskin för proffs Stiga lanserar nu den fulländade multimaskinen Titan. Det handlar om två storlekar frontmonterade åkgräsklippare med nya klippfunktioner och tillbehör. Allt för att underlätta för föraren. Titanserien med de två modellerna Titan 20 och Titan 26 är utvecklad för dem med ett varierande arbete och behov av sin arbetsmaskin året om.

Vintertid kan Fumo bland annat sköta vinterunderhåll som till exempel snöplogning, sand- och saltspridning.

Hydraulreglage och DOD Med en enkel manövrering från förarpositionen kan hydralreglaget, som ställer in klipphöjden mellan 30 och 120 mm, ändras. Och med DOD (Discharge on Demand) har Stiga utvecklat ett smidigt sätt att välja var det klippta gräset ska ta vägen. Antingen sönderdelas gräset direkt under maskinen med multiclip eller så slungas det ut bakom med bakutkast. Genom att styra arbetet från förarplatsen sparar användaren mycket tid och ökar bekvämligheten avsevärt när man slipper det tidskrävande arbetet att kliva av och på klipparen.

Mångsidig redskapsbärare för uppdrag året runt Hako Ground Garden har introducerat den kompakta redskapsbäraren Fumo. Fumo, som tillverkas av tyska Multicar, kan utrustas med över hundra olika redskap som kommer till användning inom främst kommuner, entreprenadföretag liksom hos fastighets- och parkförvaltare. Bland annat finns redskap för vinterunderhåll, gräsklippning och sopning. Fumo kan helt anpassas efter kundens önskemål och kostar, exklusive moms, från 400 000 kronor och uppåt. Fumo som nu säljs av Hako Ground Garden finns i tre versioner, Tipper, Body och Carrier H och de fungerar som både transportfordon och redskapsbärare. Som transportfordon kan Fumo utrustas med ett flak med en elektrohydraulisk trevägstipp alternativt för containertransport med hydraulisk manövrering. “Fumo blir den första redskapsbäraren från Multicar i vårt nya tyngre fordonssegment”, säger Peter Guterstam, divisionschef på Hako. Fumo kan utrustas med över hundra olika typer av redskap så alla bör kunna hitta en utrustning som klarar deras kravspecifikation.

Annan komfort Likt andra Stigamodeller har Titanserien fyrhjulsdrift, frontmontering och äkta midjestyrning som gör att maskinen svänger i mitten och underlättar framkomligheten. Båda modellerna har hydraulisk servostyrning, bekvämt säte som man kan justera efter längd och vikt samt armstöd.

Tillbehören Titanserien har många tillbehör, vilket gör den till den enda multimaskin man behöver. Till hösten 2008 kommer det till förarens bekvämlighet möjligheten att välja en hytt utrustad med klimatanläggning, som håller eventuellt oväder, sommar som vinter, på bekvämt avstånd. FAKTA Klippaggregat Motor, Yanmar Diesel 3 cyl Hjul Maxfart

Titan 20 135 cm 850cc 20hp 20" 20 km/h

Titan 26 155 cm 1100cc 26hp 23" 24 km/h

I tjänst året runt Kommuner, park- och fastighetsförvaltare och entreprenadföretag som sköter vinterunderhåll kan utnyttja Fumo för både plogning av snö och för sand- och saltspridning. På våren används Fumo för att sopa upp sanden eller vattenspola vägarna med högtryck och när sommaren kommer kan gräsmattor underhållas, gångvägar och torg hållas rena och snygga. “Flexibiliteten är ett bra argument för Fumo men också att det är ett kompakt fordon, säger Peter Guterstam. Den klarar många uppdrag där idag större lastbilar används men med en bredd på drygt 1,6 meter klarar Fumo många andra uppdrag där en stor lastbil går bet.

Säkerhet i stadsmiljö Inne i tätbebyggda städer, i parker, på torg och på gång- och cykelbanor är Fumos kompakta format och svängradien på endast 5,5 meter en stor fördel. Det är lätt att komma fram även när det är riktigt trångt och den stora panoramarutan och stora sidorutor gör det möjligt att upptäcka cy-

Svensk Rental Tidning • 5-2007 • www.SvenskRental.se

klister och fotgängare i tid. Fumo kan till exempel utrustas med en sopkomprimator för att komma åt soprummen i riktigt trånga stadsmiljöer som Gamla Stan i Stockholm eller Visby på Gotland. Till Fumo finns också redskap som en skylift med 21 meters räckvidd, rengöringsaggregat för vägskyltar, sugredskap för tömning av soptunnor, en bevattningsarm för stora eller svåråtkomliga blomplanteringar och nära hundra redskap till.

Kraftfull hydraulik och fyrhjulsdrift Fumo finns med långt alternativt kort chassi och som tillval finns en dubbelhytt. En kraftfull hydraulik med upp till tre kretsar gör att flera redskap kan användas samtidigt. Fumo kan köras i farter upp till mellan 62 och 90 kilometer i timmen beroende på modell och därmed snabbt byta arbetsplats. Tack vare en krypväxel kan samtidigt även långsamma precisionsarbeten klaras av. För riktigt tunga och tuffa uppdrag kan Fumo utrustas med fyrhjulsdrift som då gör det möjligt att även sköta områden utanför vägarna. Den robusta konstruktionen gör att Fumo klara en tågvikt upp till 7,5 ton, en maxlast på släpet upp till 2,7 ton och en bromsad totalvikt på släpet på 3,5 ton. Fumo som får köras med C-körkort är utrustad med en bränslesnål fyrcylindrig dieselmotor med partikelfilter. Motorn uppfyller Euro 4 kraven och har långt mellan serviceintervallerna och enkel självdiagnostik.

www.hako.se Fakta om Hako Ground Garden Hako Ground Garden AB, med dotterbolagen Hako Ground Garden AS i Norge och AB Hako Ground Garden OY i Finland ingår i den tyska industrigruppen Hako-Werke GmbH Co. Hako finns representerat i de flesta europeiska länderna samt i USA, Sydamerika och Asien, för försäljning och service av Hakotillverkade kvalitetsprodukter. I de nordiska länderna bedriver även Hakogruppen försäljning och service av andra världsledande produkter som TORO grönyteprodukter, Multicar och Antonio Carraro redskapsbärare.


44

Nu har “The Cat Rental Store” öppnat

The Cat Rental Store är vi vana att förknippa med Cramo. Men nu har det skett förändring och i december öppnade man första depån under Pon Equipments paraply. Nedan Mattias Bäckman som är Rentalchef för Pon - The Cat Rental Store.

Den 6:e och 7:e december var det Öppet Hus hos Pon - The Cat Rental Store (TCRS) i Upplands Väsby, som är beläget på samma område som Caterpillars återförsäljare, Pon Equipment. Med Pon som nya ägare har TCRS valt en något annorlunda profil. Fokus är anläggningssidan med ett stort antal Caterpillarmaskiner samt närliggande maskiner. Hög kvalitet och hög tillgänglighet inom ett djupare men smalare segment än tidigare. Den första depån finns nu i Upplands Väsby och nummer två kommer att öppnas hos Pon nere i Eslöv i mars. Caterpillar har tillsammans med Pon i och med öppnandet av TCRS i Upplands Väsby nu genomfört tredje steget i sin RUN-strategi. RUN, d v s Rental, Used and New innebär att Pon alltid skall kunna erbjuda den för kunden bästa lösningen, beroende på det arbete kunden skall utföra, d v s Uthyrning, Begagnat eller Nytt. Även om nu TCRS-konceptet är i Pons regi upphör naturligtvis inte samarbetet med Cramo. Cramo och Caterpillar via återförsäljaren Pon Equipment har fortsatt ett nära samarbete. TCRS under Pon Equipments ledning startades för snart ett halvår sedan. Chef för rentalverksamheten är Mattias Bäckman, som bl a var delägare och andreman i Abelco. På öppningsdagarna i Upplands Väsby hade man kanske inte vädrets makter med sig men vad gör väl det. Bygg- och anläggningsbranschens aktörer är vana att vädret varierar. Förutom att man visade merparten av Caterpillars sortiment var också flera andra leverantörer och samarbetspartners representerade såsom Dynapac, Grindex och norska HeatWork. HeatWork tillverkar bl a värmeutrustning för byggarbetsplatsen som värmefläktar och effektiva värmemattor som tinar upp frusen mark. Stämningen var god med många besökare och om det blev för blött och kallt kunde besökarna värme sig i ett tält där det även bjöds på mat och dryck.

www.pon-cat.com Svensk Rental Tidning • 5-2007 • www.SvenskRental.se


46

Sandvik Nora storsatsar på utrustning för slipning och polering av betong Tidningarna Professionell Demolering och Svensk Rental Tidning har vid flera tillfällen speglat en del spekulationer kring Sandviks satsning på Sandvik Nora, d v s Hagbys. Branschens spekulationer har endast avsett Hagbys verksamhet vad gäller diamantverktyg, betonghåltagningsutrustning, maskiner och verktyg för golvslipning. Misstankar har kanske funnits ifall dessa produkter verkligen passar in i Sandviks produktportfölj som i huvudsak omfattas av maskiner och verktyg för gruvindustrin samt tyngre utrustning för bygg- och anläggning. Men nu kan Svensk Rental Tidning bidra till att dra ner på spekulationerna. Stefan Hermansson som är säljare på Sandvik Noras byggdivision berättar för tidningen att det finns absolut inga planer från Sandvik Noras sida att minska den här verksamheten utan det är den absoluta motsatasen som gäller. “Vi har kanske inte gjort så mycket väsen av oss på den senaste tiden men det betyder inte att vi inte vill satsa. Sedan Sandvik förvärvade Hagby har mycket skett i det tysta och de kommer marknaden att få känna av snart. Satsningen på diamantverktyg och försäljning av betonghåltagningsutrustning prioriteras kraftfullt. En del i detta är lansering av Arix-sortimentet som introducerades i början av året men det kommer mer på betonghåltagningssidan. Men en stor nyheten är att vi nu satsar fullt ut på verktyg och maskiner för golvslipning och polering av betong genom att dra igång egen utveckling och tillverkning fullt ut”, säger

Stefan Hermansson. Företaget har sedan slutet av 1990talet haft framgångar med sin golvslipserie Floor Mate. Serien som består av fem modeller, Floor Mate 150, 280, 280 1-fas, 400 och 1000, är i huvudsak utvecklad för borttagning av limrester och andra typer av golvbeklädnader samt slipning av betong. Floor Mate har uppvisat god avverkningskapacitet och är uppskattade maskiner bland landet entreprenörer som erbjuder dessa tjänster. Men Sandvik Nora tillverkade inte maskinerna själva utan använde underleverantören Hamatic. Avtalet mellan Sandvik Nora och Hamatic har upphört i dagarna och Sandvik Nora har startat upp tillverkning i egen regi. Stefan Bergman, som är ansvarig chef för Sandviks byggdivision, berättar i ett pressmeddelande att Sandvik Nora AB från och med 2007-12-14 väljer att konstruera, tillverka, marknadsföra och sälja FLOOR MATE golvslip- och polermaskiner helt i egen regi. “Anledningen till denna fundamentala ändring från tidigare läge är att vi inte varit helt nöjda med situationen, framför allt på utvecklingssidan och därför nu organiserat produktsortimentet på ett helt annat sätt”, säger Bergamn. Det Sandvik Noras kunder kommer att märka inom kort är följande: •

• • •

Svensk Rental Tidning • 5-2007 • www.SvenskRental.se

Putsning och slipning blir enklare med Bosch lättviktare GEX 125-1 AE, tack vare den ergonomiska designen, minimala vibrationer och det absorberande filtret. Slipmaskinen kan manövreras med bara en hand och i kombination med en vikt på endast 1,3 kilo och motorkraft på 250 W gör det den till ett optimalt val för kvalitetsmedvetna hantverkare. BOSCH Random Orbit Sander GEX 1251 AE Professional passar utmärkt till slipning av kanter, bord och lodrätta ytor. Excenterrörelsen tillsammans med rotationen ger en mycket fin slipyta och god avverkning. Den nya slipmaskinen ligger ergonomiskt bra i handen varför man undviker trötta händer och ömma armmuskler. Den kommer med tre olika ergonomiska soft-grip-handtag, viket gör att den kan manövreras med bara en hand.

Inget damm

En smart lösning gör att Floor Mate 1000 tar sig in i smala dörröppningar.

Boschs mikrofiltersystem gör att de finaste dammkornen absorberas, vilket bidrar till användarvänligheten. Dammbehållaren är placerad så att det hela tiden är möjligt att se när det är dags att tömma den, vilket man enkelt gör tack vare det praktiska skruvlåset. För att slippa tömma behållaren går det att köpa till en dammsug.

Designad för individuella behov Oavsett vilket material man arbetar med gör maskinens reglerelektronik och varvtalsförval att man kan välja rätt varvtal för varje uppgift. Genom att skruva på tillpassningshjulet kan hastigheten anpassas till önskad nivå. Slippapperet på GEX 125-1 AE är behandlat med temperaturresistent skum som gör att slippappret håller fyra till fem gånger längre än traditionella slippapper. Detsamma gäller för den nya lagerflänsen i aluminium som har lång livslängd och tyst gång. BOSCH GEX 125-1 AE Professional är med sin låga vikt, styrka, mikrofiltersystem och konkurrenskraftiga pris ett effektivt och användarvänligt verktyg.

Ny patenterad verktygslösning som minimerar skaderisken genom att förhindra verktygssläpp samt medger snabbt och enkelt verktygsbyte utan specialverktyg. Försäljning av den nuvarande verktygsinfästningen, ”Key-Hole”, kommer att upphöra under början av 2008. Främst för att ytterligare öka säkerheten! Nya modellen, ”Spring-Lock”, kommer att kunna erbjudas även till befintliga maskiner av typen 280 och 400. I vissa fall t o m. kostnadsfritt. Presentation av ny polermaskin under kvartal 1 2008, FLOOR MATE 650 Snar presentation av nya diamantverktyg Nytt sortiment av diamantbestyckade rondeller för bl.a. polering och underhåll av betong-, sten- och terazzogolv

Stefan Bergman berättar vidare att efter halvårsskiftet 2008 kommer man också att presentera FLOOR MATE 1000, en ny större maskin för både avverkning och polering. Man kommer även att kunna erbjuda en högre tillverkningskvalitet, bättre maskinservice samt bättre reservdelshantering under 2008. Man kommer

Ny stark och användarvänlig excenterslip från Bosch

www.bosch.se Tekniska data GEX 125-1 AE Professional Effektförbrukning: 250 W Tomgångsvarvtal: 7.500 till 12.000 Svängcirkel: 2,5 mm Sliprondell: 125 mm Excenterrörelse: 2,5 mm Vikt: 1.3 kg

Floor Mate 1000 har tre sliphuvuden och en slipbredd på 1 m. också att producera en ny katalog och separata produktblad per maskinmodell samt en slip- och polerguide under första halvåret 2008.

www.hagby.se


tillönskar alla sina läsare, annonsörer och samarbetspartners en riktigt Fröjdefull Jul och ett Gott Nytt 2008


48

Portable Air s Den 13 november höll Atlas Copco Potabable Air hov på sin fabrik i Belgien. Mängder av gäster bestående av kunder, anställda och pressen hade bjudits in. Anledningen var att presentera det allra senaste ifråga om främst kompressorer och generatorer men också andra nyheter från Atlas Copco. Fakta om Atlas Copco Portable Air Portable Air är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Den utvecklar, tillverkar och marknadsför transportabla oljeinsprutade och oljefria tryckluftskompressorer och generatorer för primär- eller standby-effekt över hela världen, under ett flertal märken, till anläggningsindustrin och den allmänna industrin. Divisionen servar även kunder i utvalda geografiska marknader och industrisektorer med tillfälliga lösningar för luftoch krafthyrning. Divisionens huvudkontor och den största produktionsenheten ligger i Aarselaar, utanför Antwerpen, Belgien.

I landet för “Moules et frit”, d v s Belgien arrangerade Atlas Copco i mitten av november ett omfattande produktevent. Det var divionen Atlas Copco Portable Air, som vid företagets anläggning i Aartselaar, utanför Antwerpen, introcuerade en mängd nya produkter. Ett stort antal kunder, anställda från hela världen och den internationella världspressen hade bjudits in.

Grundliga produktpresentationer Under pressdagen den 13:e november formligen överöstes pressen med information om nya produkter som antingen leverats nyligen eller som kommer att introduceras inom den närmaste tiden. Det är ingen tvekan, Atlas Copco är verkligen på hugget! Pressdagen inleddes med att Atlas Copco Portable Airs VD Geert Follens presenterade företaget och den övergripande marknadssituationen. Detta följdes upp med grundliga och intressanta presentationer av de nya produkterna som hölls av bl a Lee Yudhira som är Produktchef för stora generatorer. Gathuru Mburu, Produktchef för stora kompressorer, Jean Demers, Produktchef för eftermarknaden, Jim O’Brien, Chef för Key Account samt Bob Rigouts, Chef för Marknadsanalys och Utbildning och många fler. Atlas Copco Construction Tools och Dynapac fanns också med och visade sin senaste produkt under dagarna i Belgien, som för övrigt hade temat “Revolutionize Your Productivity”. Att heltäckande redogöra för alla nyheter är en omöjlighet på två futtiga tidningssidor men vi ska redogöra för vad som sas i stora drag i Belgien.

Ny serie kompressorer Man redogjorde för Atlas Copcos nya serie av kompressorer som har en betydligt mindre kåpa och ett chassi med enkel axel. De två nya modellerna i Atlas Copco Series 1 är XAHS 107 och XAS 137. Den nya serien har konstruerats för att erbjuda kunder framför allt inom sektorerna uthyrning och konstruktion minskade driftskostnader. Kåpan har optimerats så att användaren, genom de mindre

dimensionerna och minskade vikten, enkelt kan transportera kompressorn mellan olika platser. Inneslutningskonceptet med kåpa ger utmärkt åtkomst till alla service- och underhållspunkter. Alla reservdelar är bekvämt grupperade och lätta att komma åt, vilket medför kortare underhållstider. Med Deutz 4-cylindriga dieselmotorer som uppfyller COM 2 (C2) och i januari 2008, de senaste COM 3 (C3)-direktiven, uppfyller Series 1 kompressorerna de senaste avgas- och bullerdirektiven för fordon som inte körs på väg. En annan funktion som finns i den här enheten är COSMOS™. Atlas Copcos nya, elektroniska globala fjärrhanteringssystem möjliggör för kunder att minska sina ägandekostnader med hjälp av en stor mängd information om kompressorns drift och underhåll. COSMOS använder nätverket GPRS/CDMA, som ger noggrann och uppdaterad information, för att tillhandahålla realtidskommunikation och utmärkt täckning. Användningen av GPS garanterar att utrustningen kan spåras när som helst och var som helst.

Ny HardHat-kompressor med inbyggd generator Atlas Copco HardHat Serie 7 kommer att finnas tillgängliga med en inbyggd extra generator för att erbjuda luft- och elkraft på plats i en enda enhet. Den nya HardHat-versionen med generatoralternativet kommer att ge entreprenörerna möjligheten att sätta i drift tryckluftsdrivna utrustningar och små handhållna elektriska verktyg eller belysningar samtidigt som kostnader för två separata enheter undviks. Den energibesparande automatiska generatorn har en märkeffekt på upp till 12 kVA och sänker motorns hastighet till minimum då den används under en förutbestämd tid vilket tillåter bränslebesparingar. Kompressorerna i serie 7 ger en fritt avgiven luftmängd på 32-89 l/s vid ett tryck på 7-12 bar. HardHat-huven har konstruerats för att eliminera korrosionsproblem som är vanliga på metallhuvar och uppfyller kraven för hårda arbetsförhållanden på plats. Den har allmänt erkänts världen över efter dess senare introduktion. Huven är betydligt lättare än den vanliga metallinkapslingen och erbjuder en mer attraktivt och förbättrat yttre.

HardHat-huv på två OAX-serie HardHat-huven ska också introduceras på två serier av QAX-generatorer; QAX 12-20-30 (50 Hz) och QAX 2435 (60 Hz). Produktsynergin mellan kompressorerna i serie 7 och QAX-generatorn är nu mycket lik många mekaniska alternativ som är vanliga för både kompressorn och generatorn. Serierna QAX-generatorer har konstruerats för att uppfylla de grundliga elkraven för uthyrnings-, byggoch elbolagssektorerna. En total överrensstämmelse med det senaste Europeiska direktivet om buller från utomhusmaskiner (OND) gör satserna idealiska för en drift i bostadsområden och även lämpliga för användning på natten i ljudkänsliga områden. De nya HardHat-höljets egenskaper inkluderar en standard Qc1002 fjärrstyrd kontrollpanel, analoga mätare, justerbart jordfelsskydd med jordstift, nöd-

Svensk Rental Tidning • 5-2007 • www.SvenskRental.se


49

storsatsar stopp, komplett kontaktpanel skyddad av anpassade kretsbrytare på 50 Hz-versionerna och en kopplingsplint på 60 Hz-versionerna.

Nya generatorer för uthyrningssektorn Atlas Copco har tagit fram ett nytt QAS-sortiment av små generatorer utökade för att inkludera fyra Kubota-drivna modeller som är idealiskt lämpliga för uthyrningssektorn. De nya generatorerna QAS 14, 20, 30 och 40 har en märkprimeeffekt på 13, 20, 30 och 41 kVA (10, 12, 24 och 33 kW) på 50 Hz och 15, 23, 35 och 48 kVA (12, 19, 28 och 38 kW) på 60 Hz. Kubotamotorerna är försedda med den senaste teknologin av dieselmotorer. Alla motorer är elektroniskt kontrollerade som standard och uppfyller de senaste bestämmelserna avseende bullernivåer. Atlas Copcos QAS-sortiment generatorer är erkända för deras tysta drift. Ett ljuddämpande och robust hölje i zincorstål på detta mindre sortiment garanterar att generatorerna är 8-9 dBA tystare än gränserna som fastställts av det europeiska bullerdirektivet (OND 2000/14EG). Alla modeller uppfyller de senaste europeiska standarderna för utsläppsnivåer. En ren drift är även inkluderad på alla QAS-sortiment. Basramen har konstruerats för läckageskyddad inneslutning, som kan samla upp 100% av generatorvätskorna och motorerna sitter i en sluten utluftningskonfiguration. Ett väsenligt fokuseringsområden för Atlas Copco har varit att garantera QAS-sortimentets tillförlitlighet genom att öka ”driftstiden” och därmed produktiviteten och intäkterna. Den korrekta dimensioneringen av QAS-generatorer, tillsammans med ett uppgraderat luftfiltersystem, tillåter 500 timmars underhållsintervaller, vilket garanterar att motoroljan alltid förblir i korrekt skick.

Ny kompakt QAX-generator Ett nytt QAX 40-60-sortiment generatorer har introducerats som utrustats med en kompakt struktur som har samma kompakta hölje som den nya XAS 137-kompressorn, vil-

ket utökar det föregående QAX 12-35-sortimentet. Serierna QAX har konstruerats för att uppfylla elkraven för uthyrnings-, byggplats- och elbolagssektorerna. De nya satserna har en märkeffekt på 40 och 60 kVA på 50 Hz och 50 och 70 kVA på 60 Hz, och förenar sig med kompressorhuven i serie 7, modellerna QAX 12, 20, 24,30 och 35. Det nya sortimentet drivs av en BF4M2011 turboladdad, oljekyld, 4-cylinders Deutz dieselmotor, och uppfyller bestämmelserna avseende bullernivåer och utsläpp enligt EED Steg 2.

Nytt QAS-sortiment av extra kraftiga generatorer Nya omkonstruerade QAS-generatorer kommer att finnas tillgängliga för sortimentet från QAS 14-325 inklusive 12 modeller. Det nya sortimentet QAS-generatorer från Atlas Copco är utrustade med en förbättrad, kompaktare och robustare konstruktion och är även tillgänglig i de båda alternativen 50 Hz och 60 Hz. Utöver de tolv modellerna, inklusive QAS 14-40 Kubota-drivna satser, inkluderar sortimentet även märkeffekter mellan 60 kVA – 325 kVA. QAS 60, 80 och 100 drivs av Perkins dieselmotorer medan QAS 125, 150, 200, 250 och 325 drivs av Volvomotorer.

Nytt TwinAir-rekordluftflöde Atlas Copcos nya TwinAir™-sortiment containeriserade luftkompressorer introducerar revolutionerande koncept för att erbjuda det största luftflödesvolymen upp till 1058 l/s (2232 cfm). Samtidigt upptar den en liten plats, för lågt och högt tryck för specialiserad borrning, gruvindustri, rörledningsentreprenörer och olje- och gasindustrier. Det har två fristående kompressorer med sammankopplade luftutlopp som sitter inne i en speciellt konstruerad 20ft ISO-behållare för att ge en robust, energieffektiv och säker luftmatningsenhet på lågt och högt tryck. Det unika paketet ger den högsta volymen tryckluft som finns tillgänglig i ett portabelt paket som upptar liten plats.

www.SvenskRental.se • 5-2007 • Svensk Rental Tidning


50

Stockholms Handelskammare

Europakonjunkturen stark även år 2008 Trots flera orosmoln på världsmarknaden spår de europeiska och svenska företagen en god konjunktur även under 2008. Företagen förväntar en positiv utveckling för såväl omsättning som anställningar och investeringar. Det visar 2008 års Eurochambres Economic Survey som i dag presenterades av Stockholms Handelskammare. “Det är särskilt glädjande att företagen i Sverige, Tyskland och många andra länder i Europa nu ökar sina investeringar. Men för att Europa ska kunna fortsätta att hävda sig i en allt hårdnande global konkurrens krävs också en fort-

satt utveckling av den inre marknaden. Vi måste få tjänstedirektivet på plats i verkligheten och EUs arbete med att minska regelbördan för företag med 25 procent till år 2012 måste påbörjas omedelbart. EU bör också verka för att avskaffa handelshindren mot den växande delen i den globala ekonomin. Något som skulle kunna göras ensidigt från EUs sida”, säger Peter Egardt.

Svensk Rental Tidning • 5-2007 • www.SvenskRental.se

Johan Treschow.

Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare och vice ordförande i Eurochambres, med anledning av undersökningen. “Företagen ser positivt på utvecklingen av sina hemmamarknader och ökar sina investeringar. Vi ser också att de stora europeiska ekonomierna nu fått fart och framför allt att Tyskland kommit ur sin svacka. Att det går bra för de stora länderna är viktigt eftersom 70 procent av ländernas export sker inom EU”, kommenterar Johan Treschow, ansvarig för ekonomisk analys på Stockholms Handelskammare.


AVS. Svensk Rental Tidning c/o SCOP AB Box 786 • SE-191 27 Sollentuna, Sverige

B

Porto betalt

SRT%205-2007  
SRT%205-2007  

http://www.svenskrental.se/document/SRT%205-2007.pdf

Advertisement