Page 1

Ramirent stöder Världens Barn

s. 8

Cramo i Ryssland

s. 8

Lambertsson en av Peabs verksamhetsområden s. 8 Ny VD på Alimak AB

s. 8

Lännen Tractors tecknar avtal i Frankrike s. 8 Fortsatt stark utveckling i SSAB

s. 10

Ramirent växer på Västkusten

s. 10

Stora exportframgångar för Ejendals s. 10

NUMMER 4-2007 • ÅRGÅNG 6

ABS Pumpex ökar med “Lean” Sidan: 16-18

Hissnande hjälpmedel Sidan: 28-32

Polska bygga söker svenska svenska investorer investorer Sidan: 42

“Återkomsten” Sidan: 48-49

HAKI får prestigefullt pris

s. 10

Atlas Copcos nya hammarcenter

s. 20

Hydroscand flyttar huvudkontoret och fortsätter växa s. 22 Dubbelt så bra ljus från Hflex

s. 34

Kaeser utmanar sina konkurrenter

s. 38

Gibson Light, väderskyddet med de stora fördelar s. 38 Nya kraftfulla 5-kilos Milwaukeehammare

s. 44

Kramer löser hanteringsproblem på bryggeri s. 45 Sammanslagning av Wacker och Neuson s. 45 Var tredje man har tummen mitt i handen s. 50

SRA + Hyrex:

“Rött, Gult och Grönt Ljus” Sidan: 14


Du vet v채l om att Du kan l채sa Svensk ` Rental digitalt p책 webben?


5

14 Grönt ljus för samgående EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

INNEHÅLL 5

Ledare

7

Kommentar Hyrex

8

Business

9

Kommentar SRA

10

Business

12

Business

14

Reportage: “Rött, gult och grönt för samgående”

16

När Hyrex-Kedjan hölls sitt årliga höstmöte den 18:e oktober genomfördes den tredje och avgörande omröstningen avseende samgående med SRA (Swedish Rental Association). Ja-sidan fick en majoritet på 87,5 procent av avgivna röster och fullmakter. Majoritet för ja-sidan i två omröstningar innebär därmed “grönt ljus” för samgående.

16

ABS Pumpex ökar med “Lean”

ABS Pumpex pumpstillverkning går på högvarv och orsakerna är flera. Man har nyss tecknat ett stort serviceavtal med Boliden Mineral. Man har dessutom fördubblat omsättningen och samtidigt sänkt kostnaderna med ca 30 %. I dagarna implementeras dessutom idé-strömningen “Lean Production” fullt ut på fabriken i Nordmaling.

Reportage: ABS Pumpex ökar med “Lean”

20

Konjunkturbarometern

20

Nyheter

22

Nyheter

24

Nyheter

28

Tema: Hissnande hjälpmedel

34

Nyheter

28 Hissnande

36

Nyheter

hjälpmedel

38

Nyheter

41

Nyheter

Bygghissar är ett ganska brett produktområde om man väger in alla typer av sk accessutrustning. För olika typer av liftar är också en typ av hiss för personer eller material. Men i den här artikeln har vi inriktat oss på tillverkare av stationära bygghissar för personer och material.

42

Reportage: Polska byggare söker svenska investorer

44

Nyheter

45

Nyheter

48

Reportage: “Återkomsten”

50

Nyheter

Lean-tänkande får fäste inom rental Att göra mer med färre resurser hur går det ihop? Vi ska

filosofin och hur den kan sättas i praktiken. Vid två till-

minska men samtidigt öka. Det är i grunden det som

fällen, och nu senaste i oktober, har han föreläst för

budskapet i Lean-filosofin går ut på. Och det är faktiskt

Hyrex-kedjans medlemmar. I framtiden kanske vi får se

inte så komplicerat som det kan låta. Egentligen hand-

att Lean Production även används inom maskinuthyrning.

lar det om rent sunt förnuft. Resursslöseri är kanske nå-

Tidermans Maskinuthyrning i Göteborg är redan på god

got som inte får så stor uppmärksamhet i en högkon-

väg. En annan Lean-anhängare är ABS Pumpex

junktur då alla bara har för ögonen att försöka svara

tillverkningsfabrik i Nordmaling. SRT hade förmånen att

upp mot efterfrågan. Men med rätt filosofi och riktigt

besöka fabriken under hösten och fick där en god be-

agerande kan vi tjäna ännu mera. Lean-tänkande fung-

skrivning i hur Lean Production fungerar både i teori och

berätta mer om sammanslagningen och låta företrädare

erar egentligen i de flesta sammanhang och många av

praktik. Mer om detta hittar du på sidorna 16 till 18.

för de två parterna ge sin syn på farmtiden med en rent-

oss har kanske anammat principerna sedan länge men

Sedan förra utgåvan av SRT har en del hänt på

alförening i landet, vad det innebär för kunderna, leve-

kanske inte i alla sammanhang. Skillnaden är att nu har

maskinuthyrningssidan. Och den största nyheten är att

rantörerna och för uthyrarna själva. SRT 5 kommer ett

tänkandet fått ett namn.

våra båda rental-föreningar kommit ett avgörande steg

bli en sk “julnummer” som kommer ut strax innan jul

Lean Production, som idéströmningen kallas, har fått

närmare varandra. Vid Hyrex-Kedjans höstmöte hölls den

och lever under hela januari 2008. Men i gällande ut-

mycket uppmärksamhet under de senaste åren. Det var

sista och avgörande omröstningen gällande samman-

gåva hittar du en rad andra intressanta nyheter i bran-

industrin som började ta upp Lean-modellen efter att

slagning av föreningarna. Ja-sidan fick en klar majoritet

schen med allt vad det innebär av förvärv, försäljningar,

den lanserats av Toyota en gång i tiden. I Sverige finns

vilket innebär att nu återstår bara det slutgiltiga arbetet

produktlanseringar, nya konjunkturbedömningar, infor-

flera “missionärer” av Lean Production och en av dem

med att lägga upp riktlinjerna och bilda en ny gemen-

mation om lagändringar m m.

är Hans Reich som på ett förtrollande sätt kan beskriva

sam förening. I nästa utgåva av SRT hoppas vi kunna

Jan Hermansson, Redaktör

www.SvenskRental.se • 4-2007 • Svensk Rental Tidning


7

Majoritet för ja-sidan vid Hyrex tredje omröstning

MÄSS KALENDER ConExpo Asia 2007 4-7 december, 2007 Chinese Export Commodities Fair (CECF) Pazhou Complex, Guangzhou, Kina www.conexpoasia.com World of Concrete 22-25 januari Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, USA www.worldofconcrete.com

Snart är året slut och vi går redan mot mörkare tider. Men som tur är det fortfarande ljusa tider i vår bransch. Vi är dock inne i en fas med lite orosmoln på himlen och det är kanske svårt att bedöma vilken väg utvecklingen tar med konjunkturen. Årets höstmöte genomfördes torsdagen den 18 oktober i Märsta norr om Stockholm. Mötet samlade ett 80-tal aktiva medlemmar. Den stora frågan för dagen var en enad branschförening i framtiden och samgående mellan Hyrex Kedjan och Swedish Rental Association. Vid omröstningen blev det en majoritet från medlemmarna om en enad branschförening och deras åsikt var ganska klar att det är det bästa för branschen. Nu återstår arbetet för att bilda en ny förening och att tillvarata samtligas intressen för att få en förening som i framtiden kommer att arbeta med branschgemensamma frågor till gagn för både uthyrare och leverantörer. Det kommer med säkerhet att bli en spännande tid vi går till mötes. Det är glädjande att medlemstalet fortfarande ökar, vilket visar att föreningen har en funktion att fylla. Besök gärna vår hemsida www.hyrex.org

Samoter 2008 5-9 mars Verona Mässcenter Verona, Italien www.samoter.com ConExpo Con/Agg 2008 11-15 mars Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, USA www.conexpoconagg.com Nordbygg 2008 1-4 april Stockholmsmässan Älvsjö, Stockholm www.nordbygg.se

Roger Sturesson Ordförande Hyrex-Kedjan Redaktionsadress Box 786, SE-191 27 Sollentuna Tel. 08 585 700 46, Fax: 08 585 700 47

Anita do Rocio Hermansson, Mikael Karlsson

Maskin-Expo 2008 31 maj - 2 juni Barkarby, Stockholm www.maskinexpo.se

Ansvarig utgivare: Jan Hermansson Besöksadress Skillingevägen 14A, 192 71 Sollentuna info@pdworld.com, www.svenskrental.se

BYGGRENTAL - EN TIDNING FÖR OCH OM DEN SVENSKA MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

Utges av: SCOP AB REDAKTION Jan Hermansson, jan.hermansson@pdworld.com

KORRESPONDENTER Ulrika Träff, Örjan Arvidsson, Jim Parsons ANNONSER Kontakta Johan Hedman på telefon 08-621 16 90 eller Svensk Rental Tidnings redaktion på telefon 08-585 700 46 alt. maila sales@pdworld.com Omslag: ©El-Björn

Svensk Rental Tidning distribureas i drygt 11.000 ex till läsare i Sverige. För beställning av tidning kontakta redaktionen eller vår annonschef. Prenumeration: Om du vill försäkra dig om att alltid få ditt exemplar kostar en helårsprenumeration 385 kr. Prenumerationsavgiften sätter du in på bankgiro 5435-9443 eller postgiro 636 76 69-6, SCOP AB. Svensk Rental Tidning produceras av SCOP AB, Box 786, SE-191 27 Sollentuna. Copyright 2007 innehas av SCOP AB. Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar som skett under och efter detta nummers produktion. Utgivaren ikläder sig icke någon ersättningsskyldighet för i tidningen möjligen förekommande uteslutningar, ofullständighet eller oriktighet. Eftertryck helt eller delvis, utan utgivarens godkännande förbjudes. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Vi uppmanar dock läsarna att sända in textförslag och bilder till tidningen. Att det som insänds ej är originalhandlingar är insändarens ansvar. Om insänt material skall återsändas skall sändaren noga ange detta.

SED 2008 13-15 maj Rockingham Motor Speedway, England www.sed.co.uk

www.SvenskRental.se • 4-2007 • Svensk Rental Tidning


8 Ramirent stöder Världens Barn Ramirent AB stöder i år Radiohjälpens insamling till Världens Barn. Denna gåva blir även årets julklapp till Ramirents kunder och anställda. Insamlingen för Världens Barn arrangeras av Radiohjälpen. Nyligen hölls en TVsänd riksinsamling, där Ramirent bland många andra företag var med och bidrog till insamlingen. Årets gala gav över 82 miljoner kronor.

naden och kundernas behov i samarbete med Sofemat i ett par år. Under denna tid har en del franska kunder haft möjlighet att testa Lännen-maskinerna. Samtidigt har vi också utbildat distriktsrepresentanterna. Kunderna har visat stort intresse, i synnerhet för maskinens tekniska egenskaper och förarmiljön i hytten. Den höga kompetensnivån och engagemanget hos Sofemat övertygade oss om att de är den rätta partnern för oss i Frankrike, säger Timo Huttunen˝, VD för Lännen Tractors.

www.ramirent.se

www.lannentractors.se

Cramo i Ryssland Cramo och Rentakran bildar ett gemensamt uthyrningsbolag i Ryssland. Cramo, som är ett av Europas ledande uthyrningsföretag och Rentakran, som är Rysslands ledande kranuthyrningsföretag, etablerar en ny gemensam uthyrningsverksamhet i Ryssland. Cramo Plc äger 75% av aktierna i det nybildade bolaget och ZAO Rentakran resterande 25%. Cramo har en option att förvärva Rentakrans andel under våren 2011. Det nya företagets verksamhet omfattar uthyrning av anläggningsmaskiner, med tillhörande tjänster och service till byggföretag och kunder inom industrin. Verksamheten inleds omgående i Rentakrans lokaler i Moskva, Katarinenburg och Krasnodar. Målet är en snabb expansion, tillsammans med kunderna, till andra större ryska städer. Cramo och Rentakran räknar med en långsiktigt snabb tillväxt av byggmarknaden i Ryssland till följd av den stabila ekonomiska utvecklingen i kombination med större industriprojekt och de olympiska vinterspelen 2014 i Sochi.

www.cramo.se

Lambertsson en av Peabs verksamhetsområden Lambertsson Sverige AB, som ingår i Peab Industri, har fått nya finansiella mål. Peab Industris styrelse har fastslagit detta inför noteringen på OMX Nordiska Börsen. Målen omfattar bl a: • • •

Avkastning på sysselsatt kapital ska överstiga 18% Rörelsemarginalen ska överstiga 9% Organisk tillväxt ska överstiga tillväxten i den underliggande marknaden samt kompletteras med förvärv.

Lambertsson blir en av Peab Industris tre verksamhetsområden med extern rapportering. De övriga verksamhetsområdena är produktområdet där bl a grus, betong mm ingår och tjänsteverksamheten som bl a omfattas av asfaltutläggning, transporter m m.

www.lambertssons.se

Ny VD på Alimak AB Skellefteåföretaget Alimak meddelade i början på november att Rolf J Persson har tillträtt som ny VD, från den 15 oktober 2007. Rolf ersätter Nils-Erik Häggström, som hädanefter kommer att arbeta som ansvarig för affärsområde Industri inom

koncernen, d v s Alimak Hek. “Jag är stolt över att ha fått förtroendet att bli ansvarig för den största verksamheten inom Alimak Hek koncernen”, säger Rolf J Persson. ”Som ni vet så är Alimak AB ett välskött företag. Ledning och alla anställda har gjort ett mycket bra arbete, dock måste vi bli ännu mer professionella i framtiden för att säkerställa vår världsledande marknadsposition.” Rolf har under de senaste 5 åren varit VD för Franke Futurum och dessförinnan produktionschef på samma företag. Franke Futurum är välkänt och ledande tillverkare av köksfläktar i Skandinavien, med en produktion på runt 1000 enheter per dag. Rolf har också över 9 års erfarenhet från Volvo Lastvagnar AB, inom områden som produktion, konstruktion, utveckling och kvalitetskontroll. Med sin bakgrund och erfarenhet och med en civilingenjörsexamen i maskinteknik, kommer han att verka för Alimak Heks fortsatta resultatförbättring och tillväxt. Rolf är 42 år gammal och bor med fru och två barn i Piteå.

www.alimakhek.com

Ny säljchef på engcon Nordic AB Med anledning av fortsatt god expansion väljer nu engcon att omorganisera sälj och marknadsföringen. I det Nordiska bolaget engcon Nordic AB anställs Mikael Barnerud som säljchef. Nuvarande marknadschef Sten Strömgren går till moderbolaget engcon Holding AB som marknadsansvarig, med ett övergripande ansvar för marknadsföringen/försäljningen av koncernens samtliga produkter på samtliga marknader. Mikael Barnerud är 42 år, född och uppvuxen i Västernorrland och kommer närmast från Ericsson där han sedan 2000 arbetat som projektledare, enhetschef och performance manager. Barnerud flyttar nu tillsammans med sin familj om fru och två barn till Strömsund. Han får till sitt förfogande en avdelning med drygt 10 produkt- och eftermarknadssäljare i Sverige, Finland och Danmark samt två exportsäljare.

Svensk Rental Tidning • 4-2007 • www.SvenskRental.se

Mikael Barnerud, ny säljchef på engcon Nordic AB. Engcon Nordic AB omsatte vid senaste bokslutet 429 miljoner SEK och är idag världsledande på tiltrotatorer. Företaget tillverkar och säljer även redskapsfästen, markvibratorer, skopor & gripar till grävmaskiner mellan 1,5-32 ton. engcon Nordic AB har sitt säte, fabrik och huvudkontor i Strömsund samt säljkontor i Finland och Danmark. Engcon Holding satsar fortsatt hårt på den Europeiska marknaden genom det nybildade dotterbolaget engcon GmbH samt med de befintliga bolagen engcon UK Ltd och engcon Poland Spzoo. Totalt sysselsätter koncernen ca 140 personer.

www.engcon.com

Lännen Tractors tecknar återförsäljaravtal för Frankrike Lännen Tractors Oy har ingått ett återförsäljaravtal med franska Sofemat S.A.S. Sofemat, som ägs av François och Franck Citarel, är verksamt som återförsäljare av bl.a. Volvo- och Mecalac i västra Frankrike. Sofemat omsatte i fjol ca 63 miljoner euro och hade 116 anställda. Bolagets verksamhet omfattar marknadsföring, försäljning samt eftermarknadstjänster. Sofemat har åtta egna kontor, två agenter samt 40 servicebilar. Sofemat säljer årligen närmare 500 nya maskiner. Med en årlig totalförsäljning på ca 2 500 maskiner är Frankrike den näst största marknaden för grävlastare i Europa. Sofemat har en befintlig kundkrets som är van vid att använda effektiva maskiner med mångsidig utrustning. Hos dessa finns också en efterfrågan på tunga grävlastare med hög kvalitet, vilket gör Lännens introduktion på den franska marknaden naturlig. Lännens grävlastare uppskattas av proffsen tack vare den goda driftekonomin och den höga kapaciteten även under tuffa förhållanden. De är just dessa egenskaper som gav Lännen ett utmärkt resultat i det samnordiska testet som publicerades i höst. “Vi har undersökt den franska mark-

Timo Huttunen, VD Lännen Tractors OY, skakar hand med Franck Citarel, VD Sofemat S.A.S., i samband med att de bägge företagen ingick avtal om att Sofemat ska sälja Lännen Tractors produkter i Frankrike. Foto: Lännen Tractors

Cramo ”vann” Finnkampen Strålande väder, stor idrottsfest, kamp in på mållinjen och en massa nöjda kunder. Cramos första år som huvudsponsor kunde inte ha börjat bättre. Förutom rollen som huvudsponsor var Cramo också grensponsor i herrarnas 400 meter, damernas stafett 4x100 meter, damernas längd samt herrarnas spjuttävling. Cramo Sveriges VD, Magnus Rosén, delade ut hederspriset till den svenska förbundskapten, Thomas Engdahl. Koncernchef Vesa Koivula delade ut pris för den första tävlingsdagens bästa finska kvinnliga prestation, Vanessa Vandy, stav, och bästa svenska manliga prestation, Linus Törnblad, höjdhopp. Herrtävlingen avgjordes först i den allra sista grenen – 800 m – då det finländska laget stod som knapp segrare, med Cramos logotyp på nummerlapparna. Strax innan hade det svenska damlaget vunnit sin kamp efter att ha tagit in första dagens underläge och lyckats gå förbi i poängsammanställningen. Cramo hade cirka 500 kunder på plats och de fick vara med om en friidrottsfest utöver det vanliga. De cirka 300 gäster som fick plats i Cramos egen VIP-avdelning fick bland annat träffa åtta av de tävlande – Robert Kronberg, Alhaji Jeng, Mattias Sunneborn, Susanna Kallur och Magnus Arvidsson från det svenska laget, samt Franz Krueger, Mikaela Ingbergh och Olli-Pekka Karjalainen från det finska. Av dessa stod sju som grensegrare vid tävlingarnas slut och den åttonde kom tvåa.

www.cramo.se


9

“Advent betyder ankomst” Tiden är det enda som är rättvist här i världen. Vi har alla lika mycket av den. Tiden går lika fort hela tiden. Båda dessa påståenden är helt korrekta, men det är inte alltid det känns så. Under de veckorna som är kvar fram till jul känns det ofta som att tiden går mycket fortare än under hösten. Hela vår bransch kör framåt i full fart. Konjunkturen är på topp och maskinbristen är stor hos de flesta. Det ser ut som att konjunkturen håller i sig ordentligt in på nästa år, men det tornar upp sig en del orosmoln vid horisonten. Bolånekrisen i USA fördjupas och sprider sig till andra länder. Prisutvecklingen på bostäder i Sverige planar ut eller minskar. Några börsbolag har vinstvarnat eller lämnat sämre resultat än förväntat i sina kvartalsrapporter. Man kan fundera på varför en bolånekris på andra sidan av Atlanten skall påverka vår uthyrning av maskiner i Sverige. Oavsett om det är en verklig finansiell kris som gör att svenska bolag måste dra ned på sina investeringar eller om det är en medial spridning av ordet kris som gör att man funderar en extra gång innan man fattar sitt investeringsbeslut, så påverkas vi i den svenska rentalbranschen. Låt oss hoppas att den minskning vi ser komma inom de närmaste åren blir en ”snäll” och kortvarig svacka. Den 18 oktober hade Hyrex sin tredje och avgörande omröstning om en sammanslagning med SRA. Kravet var att man skulle få 75 procents majoritet. Detta överträffades med råge. Nu börjar ett stort arbete med diverse olika frågor. De flesta av dessa har varit diskuterade i olika arbetsgrupper tidigare men nu skall de beslutas. Under senvåren, sommaren och hösten kan man säga att vår bransch tagit ett ordentligt steg in i utbildningssektorn. Liftutbildningarna har varit mycket omfattande hos många av våra medlemmar. Utbildningarna genomförs i enlighet med kursplanen som arbetats fram i LUR (Liftutbildningsrådet). Jag har pratat med några kunder som haft sina medarbetare på kurs hos några olika uthyrare och de är samtliga nöjda. De är positiva till kursernas innehåll och det faktum att branschen tagit sitt ansvar och varit drivande i framtagandet av en gemensam

Kenth Sturesson, ordförande i Swedish Rental Association kursplan. Arbetet med revideringen av vår kodplan rullar vidare. Jag är full av beundran för de personer som med stort engagemang träffas med jämna mellanrum och reviderar rentalkoder. De utför ett arbete som av många skulle betraktas som tråkigt, men vi vet alla att ett fungerande kodsystem är en förutsättning för att man skall ha ordning och reda. I de flesta andra länder har varje företag sitt eget unika system, men de ser fördelarna med att ha ett gemensamt system som även är känt av kunderna. Det pågår ett arbete inom ERA att enas om ett kodsystem för rentalbranschen i Europa. Vi har naturligtvis visat det svenska systemet och intresset har varit stort. Låt oss hoppas att det inte blir för mycket politik i frågan utan att man kan enas om det mest genomarbetade systemet i Europa. Advent kommer av det latinska ordet adventus och betyder ankomst. För barn (och vuxna) som väntar på tomten med tindrande ögon kan det nog kännas som att advent borde betyda väntan. Nu väntar vi inte bara på ankomsten av jul utan även en del andra ankomster. Vi väntar på ankomsten av en ny gemensam branschförening. Vi väntar på resultatet av arbetet att ta fram en relevant marknadsmätning av branschen. Vi väntar däremot inte på ankomsten av en eventuell konjunkturnedgång. Kalle Anka på julafton klockan tre kommer snabbare än du anar. Kenth Sturesson Ordförande Swedish Rental Association

www.SvenskRental.se • 4-2007 • Svensk Rental Tidning


10 Fortsatt stark utveckling i SSAB SSAB presenterar återigen ett starkt resultat för tredje kvartalet. Försäljningen uppgick till 13686 (7020) Mkr, varav 5838 Mkr hänför sig till förvärvet av nordamerikanska stålbolaget IPSCO. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) och poster av engångskaraktär uppgick till 2956 (1289) Mkr. Den enskilt största händelsen under kvartalet var att SSAB slutförde förvärvet av IPSCO. Under kvartalet har mycket arbete lagts ner på att föra de två företagen samman och IPSCO är nu organisatoriskt helt införlivat med SSAB. Förvärvet av IPSCO lägger grunden för en fortsatt stark utveckling för SSABs nischprodukter.

www.ssab.se

Ramirent växer på Västkusten Maskinuthyrningsföretaget Ramirent AB utökar sin verksamhet genom förvärvet av J & J Maskinuthyrning i Stenungsund. Förvärvet trädde i kraft den 1 oktober. J & J Maskinuthyrning har en mångårig bakgrund inom byggbranschen och har bedrivit maskinuthyrning i Stenungsund sedan fyra år tillbaka. Företaget är väl etablerat på orten. “Förvärvet ligger helt i linje med Ramirents strategi att utöka verksamhe-

ten på utvalda orter. J & J Maskinuthyrning har sin placering i ett industriellt intressant område. Genom att vi har hittat de bästa lokala krafterna stärker vi Ramirent-familjen ytterligare, säger Ramirents vd, Mikael Öberg.

www.ramirent.se

Stora exportframgångar för Ejendals Ejendals export och etablering på nya marknader är en stor succé. Exporten ökar med närmare 60 procent. Statistiken från det nyss avslutade verksamhetsåret talar ett tydligt språk och stärker företaget i dess fortsatta satsning på de Centraleuropeiska och Skandinaviska marknaderna. “Det är med stor tillfredställelse vi för tredje året i rad upplever en kraftig ökning av exporten. Vi har medvetet gått in för att växa internationellt och målsättningen är att fortsätta öka omsättningen på nya marknader. Våra handskar och skor håller högsta kvalitet och vi har kapacitet att förse en allt större kundkrets med våra produkter, säger vd Per-Olof Ejendal. Ejendals kommer under det nyss påbörjade verksamhetsåret ytterligare öka sin satsning på exporten. Detta görs i linje med företagets uttalade mål att till 2010 öka den totala omsättningen från dagens 587 miljoner till en miljard kronor.

Svensk Rental Tidning • 4-2007 • www.SvenskRental.se

Hittills har Ejendals bland annat upprättat nya försäljningskanaler och rekryterat en försäljningschef i Centraleuropa. Man har anställt flera personer i till exempel Norge och tecknat samarbetsavtal i Storbritannien. “Även verksamheten i dotterbolaget i Finland går mycket bra och man har stora förhoppningar om ytterligare stora internationella ordrar. Den norska marknaden växer fortfarande starkast, men potentialen i Centraleuropa är enorm. Framförallt Storbritannien och Tyskland är kraftigt på gång”.

www.ejendals.se

HAKI får prestigefullt pris Business Initiative Direction, BID, är en världsomspännande organisation med uppgift att bl a utveckla och värdera internationella tillverkares kvalitetsarbete. BID delar, via International Star Award, ut priser till företag som utmärkt sig ifråga om kvalitetsarbete. Nyligen tilldelades HAKI AB en kvalitetsutmärkelse i kategorin Guld. Nominerade röstas fram med hjälp av ett stort antal före detta vinnare av utmärkelsen. De slutliga vinnarna utses av en speciell kommitté inom International Star Award. Många olika typer av kriteria ligger

till grund för bedömningen. Man tittar bl a på de nominerades kommunikation med marknaden, ledarskap, kundernas åsikter om tillverkaren, planering- och beslutsfunktioner, bench marketing, information och dataanalyser, personalsituationen, löpande utbildning av personal, produktutveckling, tillverkning, administartion och finansiella rutiner, lönsamhet och resultat samt kvalitetscertifiering. HAKI AB mottog priset på InterContinental Hotel i Geneve den 22:a oktober. HAKIs exportchef Bernard Podlinski representerade företaget vid utnämningen. Vi passar på att gratulera HAKI till det fina priset.

www.haki.se Nedan tar HAKIs exportchef Bernard Podlinski (höger) emot priset från BIDs vd och CEO Jose E. Prieto vid utdelningen i Geneve.


12 Ramirent först ut med certifierade tekniker Arbetet som kran- och hisstekniker är tungt och ansvarsfullt och förenat med vissa risker. Det ställs höga krav på den enskildes kompetens och medvetenhet när det gäller riskbedömning och säkerhet. Därför satsar Ramirent på att utbilda företagets cirka 30 tekniker runtom i landet. Ramirent har tagit fram ett utbildningsprogram som bland annat innefattar kurser i fallskydd, livräddning på hög höjd, elsäkerhet, hjärt- och lungräddning, säkra lyft och arbetsmiljö på fält. Nu har Ramirents första kran- och hisstekniker genomfört hela utbildningen och därmed fått sina certifikat. Hittills är Ramirent ensamt om att certifiera sina tekniker, men företagets arbetsmiljösamordnare, Kurt Andersson, hoppas att andra företag följer efter. “Jag ser gärna att fler i branschen följer vårt exempel. Då får vi säkrare arbetsplatser över lag, en ökad kompetens inom yrket och förhoppningsvis kan vi också attrahera fler till yrket. Ännu finns inget lagkrav på den här sortens utbildningar. Men det är viktigt att vi i egenskap av leverantör tar ett steg framåt för att höja kompetensen och förhoppningsvis bidra till att antalet tillbud minskar”.

www.ramirent.se

Peab Industri förvärvar norrländsk maskinverksamhet Peab Industri har förvärvat samtliga aktier i Engströms Grävmaskiner AB i Boden. Bolaget är verksamt inom maskintjänster i Norrbotten och har 34 anställda. Omsättningen under 2006 uppgick till 45 Mkr. Verksamheten kommer att konsolideras i verksamhetsområde Tjänster fr o m det fjärde kvartalet 2007. “Det är glädjande att vi kunnat förvärva Engströms Grävmaskiner och därmed etablerar maskinverksamhet i Norrland. Vår strategi är att fortsatt förvärva välskötta bolag med stark lokal ledning och stabil lönsamhet”, säger Mats O Paulsson, VD i Peab Industri. Under året har Peab Industri totalt förvärvat sju företag som tillsammans omsatte omkring 500 Mkr under 2006.

www.peab.se

Cramo förvärvar Skanskas dansk uthyrningsverksamhet Cramos helägda, danska dotterbolag Cramo A/S, har förvärvat uthyrningsverksamheten, inklusive personal, maskiner och externa kundkontrakt från Skanska i Danmark. Cramo räknar med att förvärvet kommer att tillföra en hyresvolym på minst 100 MDKR (13,5 MEUR)årligen. I överenskommelsen ingår även ett pan-nordiskt samarbetsavtal

mellan Cramo och Skanska på koncernnivå. Förvärvet är ett led i Cramos ambition att växa på den nordiska marknaden, samtidigt som Skanska tillkännagivit att man avser avyttra sin danska byggverksamhet. ”Överenskommelsen har stor betydelse för båda parter som en del i ett förstärkt samarbete på koncernnivå” säger Göran Carlson, vice koncernchef i Cramo. ”Det Pan-nordiska samarbetsavtalet kan tillföra betydande volymer redan på kort sikt. Förvärvet kommer även att förstärka vår möjlighet att driva på den fortsatta konsolideringen av den danska, relativt fragmenterade marknaden.” Nittio procent av omsättningen i den övertagna verksamheten avser intern uthyrning till Skanskas danska byggverksamhet. Rörelsen är lokaliserad till Århus, Odense och Tåstrup. Uthyrningsflottan innefattar ett brett sortiment av cirka 3.000 produkter. Parterna är överens om att inte uppge köpeskillingen. Cramos verksamhet i Danmark växer snabbt. Hittills i år har man öppnat sex nya uthyrningsdepåer och har därmed totalt 16 stycken. Genom förvärvet av Skanskas danska modulverksamhet, Consite, under 2004 och nu även deras bodar är Cramo Danmarks ledande uthyrningsföretag inom det produktområdet. Det uttryckliga målet är att vara en av de två största inom såväl maskinuthyrning som uthyrning av flyttbara lokaler.

www.cramo.se

Sverige tog hem hedersvärd andraplats i Caterpillars förartävling Holländaren Peter Van Schaik vann den 10:e årliga Caterpillar-förartävlingen som arrangerades 2-5 oktober i Málaga, Spanien. Van Schaiks landsman Jan-Maarten Schuurman kom på andra plats tätt följd av Christer Persson från Sverige på tredje plats (th. på bilden ovan). Resultaten tillkännagavs på fredagen under galamiddagen. Återigen var Sverige med i toppstriden som lag. Vann gjorde Nederländerna följda av Sverige och Tyskland på andra respektive tredje plats. Ett stort grattis till team Sverige för en lyckad insats.

www.pon-cat.com

Ny handbok om fukt “Fukt. Byggvägledning 9” är en handbok i anslutning till Boverkets byggregler som nu kan rekvireras från AB Svensk Byggtjänst. Detta är en fristående uppföljning till tidigare del om fukt i serien Byggvägledning. Innehållet i ”Fukt. Byggvägledning 9” ansluter till de ändringar av avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö i BBR12 som redan införts och gäller från den 1 juli 2006, med övergångsregler fram till den 1 juli 2007. De nya reglerna i BBR angående fukt är uppbyggda på ett helt annat sätt än tidigare vilket i praktiken innebär att man nu måste göra en fuktsäkerhetsprojektering. I Byggvägledningen ges principerna för hur detta skall göras för olika

Svensk Rental Tidning • 4-2007 • www.SvenskRental.se

byggnadsdelar och hur man då skall hantera risker och funktionskrav. Boken kostar 395 kr exklusive moms. Svensk Byggtjänst är ett av byggbranschens ledande informationsföretag. Sedan 1934 har Svensk Byggtjänst samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

www.byggbokhandeln.com

Inga planer på återinförande av ROTavdraget 90 procent av hushållen skulle hellre köpa vita hantverksarbeten om de fick göra skatteavdrag för en del av kostnaden. Ett höjt och permanent ROT-avdrag är en lösning som alla inblandade gynnas av, anser Sveriges Byggindustrier (BI). Regeringen har inga planer på att återinföra ROT-avdraget, säger både statsministern och finansministern. Det sade deras företrädare också. Som skäl anger Fredrik Reinfeldt att han inte vill elda på konjunkturen i byggsektorn. “Vi förstår oron för att inflationen ska påverkas. Men problemet som ska hanteras med hjälp av ROT-avdrag är privatpersoners köp av svarta tjänster. Regeringen fortsätter att resonera fel när de ser avdraget som en sysselsättningsåtgärd. Ett permanent ROT-avdrag är en åtgärd för att motverka svartarbete”, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier (BI). En undersökning från Industrifakta visar att merparten av hushållen föredrar vita hantverksarbeten. Vidare framkommer att de tre ROT-avdrag som funnits sedan 1993 har inneburit att ungefär 2 miljarder kronor per år har förts över från den svarta sektorn till den vita. “Av den summan utgör cirka 850 miljoner kronor ökade intäkter för staten i form av olika skatter (moms och arbetsgivaravgifter). Om staten fick en sådan intäktsökning kan den välja att använda pengarna till olika offentliga utgifter. För 850 miljoner kronor kan staten få exempelvis 2.100 nya lärartjänster, 9.500 höftledsoperationer, 2.800 heltidstjänster inom hemtjänsten, förbättring av 21 mil väg, ombyggnad av 123.000 kvadratmeter skollokaler (2.000 klassrum) eller 9.000 platser inom förskoleverksamheten”, konstaterar Björn Wellhagen. I en annan undersökning gjord av samma företag framkommer också att statens intäkter i samband med tidigare ROTavdrag, i form av moms på arbete och material samt arbetsgivaravgifter, var 3,5 gånger större än kostnaden för beviljad skattereduktion. “Det finns flera skäl att bekämpa svartarbete. För byggbranschen är sunda marknadsvillkor ett övergripande mål och svartarbeten snedvrider konkurrensen till nackdel för seriösa företag. För staten innebär svartarbete undanhållande av skatter. För hushållen innebär vita arbeten att de kommer i ett säkrare avtalsförhållande. Hantverkarna får i sin tur ordnade anställningsförhållanden och kommer i åtnjutande av och bidrar till välfärds-

systemet. Ett höjt och permanent ROTavdrag är en lösning som alla inblandade gynnas av. Så tänk om, regeringen, uppmanar Björn Wellhagen.

www.bygg.org

Sverige bygger så in i Norden få bostäder Sverige bygger minst antal bostäder i Norden i förhållande till sin befolkning och har så gjort ända sedan millennieskiftet. Nivån på bostadsbyggandet i Sverige är oroväckande, anser Sveriges Byggindustrier (BI). Island toppar statistiken med 12,9 påbörjade lägenheter per 1.000 invånare under 2006. I Norge är motsvarande tal 7,2, i Finland 6,5 och i Danmark 5,0 medan Sverige endast kommer upp i 4,9 lägenheter per 1.000 invånare. “Den svenska noteringen är delvis en sanning med modifikation. Påbörjandet av ungefär 7.000 lägenheter flyttades till före senaste årsskiftet för att komma i åtnjutande av statliga subventioner. Utan denna engångseffekt hade skillnaden mot de andra nordiska länderna varit ännu större det senaste året. Påbörjandet hade då sjunkit till 4,2 lägenheter per 1.000 invånare i Sverige”, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på BI. Antal påbörjade lägenheter per 1 000 innevånare Norge 5,1 5,5 5 5 6,5 6,9 7,2

Danmark 3 3,9 4,4 5,1 5,1 5,4 5,0

Finland Sverige 6,2 1,9 5,3 2,2 5,4 2,1 6 2,5 6,2 3,1 6,6 3,5 6,5 4,9 Källa: Statistikmyndigheterna i respektive länder

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Island 5,7 6,2 8,1 9,3 9,5 15,1 12,9

I absoluta tal har Finland påbörjat byggandet av flest lägenheter de senaste sju åren; 220.000. I Norge har det påbörjats 190.000 lägenheter under perioden medan det i Sverige rör sig om 182.000. Danmark följer därefter med 170.000 och våra västligaste grannar Island har påbörjat knappt 20.000 lägenheter. “Nivån på bostadsbyggandet i Sverige är oroväckande. I såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv bygger vi få bostäder. Dagens nivåer, som sett i ett kort perspektiv har ökat påtagligt, är fortfarande låga i ett längre perspektiv. Ökningen har skett från extremt låga nivåer i mitten av 1990-talet. Historiskt sett har det påbörjats ungefär 53.000 lägenheter per år sedan 1940. För att återfinna ett påbörjande på denna nivå får vi gå tillbaka till 1991”, konstaterar Björn Wellhagen. Efterfrågan på bostäder överstiger idag utbudet i framför allt tillväxtorterna och skapar en bristsituation på bostadsmarknaden. Arbetsmarknaden påverkas också eftersom möjligheterna till flyttningar begränsas. I slutänden blir tillväxten lidande av dessa brister. “Situationen på bostadsmarknaden skärps framöver. Det finns en puckel på 1,2 miljoner ungdomar som ska ta sig ut på arbets- och bostadsmarknaden de närmaste tio åren, vilket höjer efterfrågan på bostäder ytterligare”, avslutar Björn Wellhagen.


Hyresmaskiner Sverige AB Gรถteborg 031-761 48 30

Malmรถ 040-631 48 00 www.savehyr.se

Sรถlvesborg 0456-44 48 20


14

“Rött, gult och grönt ljus för samgående” “Efter två omröstningar med majoritet för ja-sidan förefaller det med andra ord att medlemmarnas tydliga åsikt är att det bästa för branschen är att endast ha en branschförening”, säger Roger Sturesson som är ordförande i Hyrex-kedjan. Men frågan om samgående har inneburit en lång mognadsprocess som har sina rötter långt tillbaka i tiden. I den svenska rentalbranschen har det funnits lite av två läger sedan länge. Dels de riktigt stora aktörer på ena sidan och på den andra de små och medelstora maskinuthyrarna.

När Hyrex-Kedjan hölls sitt årliga höstmöte den 18:e oktober genomfördes den tredje och avgörande omröstningen avseende samgående med SRA (Swedish Rental Association). Jasidan fick en majoritet på 87,5 procent av avgivna röster och fullmakter. Majoritet för jasidan i två omröstningar innebär därmed “grönt ljus” för “skarpa” diskussioner om ett samgående.

Många medlemmar, många åsikter

Hyrex-kedjan. “När omröstningarna genomförts och ja-sidan fått majoritet är det mycket viktigt att gå vidare med största öppenhet och transparans både inom Hyrex och mellan Hyrex och SRA. Det “jakande” beslutet har, som Sune säger, växt fram under långt tid och är kanske till viss del relativt skört”, inflikar Hyrex ordförande Roger Sturesson. “Nu börjar det verkliga arbetet att bilda en ny förening. Vilket innebär att tillvarata och tillfredställa samtliga intressen för att få en förening som i framtiden kommer att arbeta med branschgemensamma frågor som skall vara till gagn för både uthyrare och leverantörer”, tillägger Sune.

Rött, gult och grönt ljus

Frågan om samgående har som sagt stött och blötts länge och för drygt två år sedan beslutade man inom Hyrex att genomföra en omröstning. Utfallet på den första omröstningen blev klart rött ljus och utföll med majoritet för nej-sidan. I samband med Byggmaskinmässan i Göteborg i år höll man omröstning nummer 2. Nu slog ljuset om till gult på väg mot grönt och ja-sidan vann, men en avgörande omröstning behövdes. Denna genomfördes som sagt den 18:e oktober vid Hyrex höstmöte vid Arlanda Hotellby i Märsta. Men Hyrex-kedjans höstmöte handlade inte bara om samgåendet med SRA. I vanlig ordning hade man en god stämning med “högt i tak”. På eftermiddag fick mötesdeltagarna Hans Reich. lyssna till ett föredrag om Lean Production av Hans Reich (om Lean se sidan 18). Begreppet Lean Production anammas av allt fler inom svenskt näringsliv och nu är tänkande på väg in i maskinuthyrningsbranschen. Bland annat står uthyraren Tidermans i startgroparna för att satsa på “Lean-tänkandet”. De Lean-frälsta talar om en sammanhängande japansk filosofi som kan halvera kostnaderna och rädda produktionen kvar i Sverige. De mer sansade talar om att börja med ordning och reda. “Viktigt med Hans Reich har blivit något av rörelöppenhet och transparans” sens profet i Sverige. Som direktör på kompetensutvecklingsprogrammet ProSRA som förening är de som drivit frådesign och tillika styrelsemedlem i nätgan om ett samgående starkast. Hyrex, verket Lean Forum åker han landet runt som representerar de små och medelstora och missionerar. maskinuthyrarna, har som sagt varit “Lean Production är mycket mer filokluvna i sin inställning till sammanslagStå-uppkomikerns Thomas Oredsofi än teknik. Det tog många år för mig att ningen. sson underhöll. förstå tänkesättet”, säger han i ett uttalande. “En ganska stor andel av våra medEfter Hans Reich föreläsning var det dags för Hyrex lemmar har nog sedan länge varit positiva och sett främst kvällsövningen som genomfördes sedvanligt med en god fördelar med ett samgående med SRA. Men formerna middag och diverse olika upptåg. Ett mycket uppskattat för sammanslagningen har varit viktiga. För en del andra inslag var stå-uppkomikern Thomas Oredsson. inom föreningen har beslutet behövt växa till sig, säger www.hyrex.org Sune Almqvist som är en av förgrundsgestalterna för Man kan tycka att vägen till ett samarbete eller sammanslagning egentligen inte borde varit så krokig när maskinuthyrarna oavsett storlek egentligen sysslar med samma sak. Men teori är inte alltid samma som praktik. Det är samtidigt viktigt i en förening som Hyrex, med många mindre aktörer, att visa respekt för allas åsikter och det har man gjort. Och är man 72 medlemmar så varierar åsikterna och då tar det tid att komma fram till gemensamma beslut. Även om nu majoriteten röstat ja för ett samgående med SRA och att fördelarna överväger nackdelarna så finns trots allt en mindre grupp medlemmar som tycker motsatsen. En åsikt som måste respekteras och beslutet måste få “sjunka in” så att den kommande förändringen även på sikt kan accepteras bland de som röstat nej. Att de båda föreningarna enats innebär att hindren röjts undan. Nu återstår arbetet som skall ta föreningarna fram till en gemensam plattform och bildande av en förening. En särskild arbetsgrupp med deltagare från båda föreningarna har funnits sedan länge och som arbetat hårt med frågan om ett sammangående. Bland annat finns olika krav som skall uppfyllas och det är denna arbetsgrupp som kommer att knyta ihop de båda föreningarna slutgiltigt. Den officiella sammanslagningen antas ske någon gång under nästa år.

Svensk Rental Tidning • 4-2007 • www.SvenskRental.se


16

ABS Pumpex öka pumpstillverkningen har flyttats till ABS Pumpex fabriker på Irland. Tillverkningen av avloppspumpar dominerar inom företagsgruppen men det är läns- och slampumparna som just nu står för den största ökningen.

“Våra pumpar håller i evighet” ABS förvärvade Pumpex 1986 och bildade ABS Pumpex 2005 som i sin tur ingår i Cardo-koncernen som till stora delar ägs av investmentbolaget Incentive. Cardo omsätter idag omkring SEK 10 miljarder varav ca SEK 3 miljarder avser tillverkning av olika typer av pumpar. ABS Pumpex sortiment av läns- och slampumpar är omfattande och består av ett 20-tal olika standardmodeller på 1-60 kW, från den minsta med en pumpkapacitet på 150 l/min till den största med en kapacitet på 20 000 l/ min. Alla dessa modeller tillverkas i Nordmaling. Fabriken i Nordmaling är en uppskattad arbetsgivare på orten. Man har idag en kö på upp till 30 personer som vill börja arbeta här och personalomsättningen är mycket låg. ABS Pumpex platschef Ulf Bergström berättar med entusiasm om den hög kompetensnivån ute på “golvet”. “Våra anställda tar ett fantastiskt ansvar och är mycket delaktiga i produktionen vilket direkt hör samma med att vi näst intill aldrig får några reklammationer. De verkar som om vår pumpar håller i evighet”, säger Ulf med ett leende. I princip tillverkar fabriken i Nordmaling allt själva och all bearbetning gör inom fabrikens väggar. Det är bara gjutgodset som köps. De små pumparna serietillverkas medan stora pumpar tillverkas och monteras manuellt. Samtliga pumpar testkörs noggrannt innan leverans. Varje pump dokumenteras i detalj och så har man gjort ända sedan 1950 då pumparna hette Fischer. Idag har denna dokumentationsprincip blivit en del av fabrikens ISO

ABS Pumpex pumptillverkning går på högvarv och orsakerna är flera. Man har nyss tecknat ett stort serviceavtal med Boliden Mineral. Man har dessutom fördubblat omsättningen och samtidigt sänkt kostnaderna med ca 30 %. I dagarna implementeras dessutom idéströmningen “Lean Production” fullt ut på fabriken i Nordmaling.

Mitt emellan Umeå och Örnsköldsvik ligger “navet”. Nordmaling kan tyckas en liten obetydlig plats längs E4:an. Men här är navet för ABS Pumpex läns- och slampumpars utveckling och tillverkning.

10 000 läns- och slampumpar per år Fabriken har och har haft en fin utvecklingskurva under de senaste åren. Efterfrågan på ABS Pumpex pumpar ökar och under årets första sex månader i år hade man tillverkat mer pumpar än under hela 2005. Årsproduktionen på fabriken, där 60 anställda arbetar 2-skift, ligger på 10 000 pumpar. Ungefär 1000 av dessa är stora pumpar. Hela 90 procent av produktionen exporteras. Flest pumpar säljer man till länderna i Europa men under de senaste två åren har försäljningen ökat markant även i USA, Kanada och delar av Sydamerika. Man är representerade i mer än 70 länder. Fabriken i Nordmaling, som ligger alldeles utmed Bottniabanan, har en lång tradition av pumptillverkning i väggarna. 1950 startade tysken Helmut Fischer pumptillverkning här. Fischerpumparna blev ett begrepp i landet. Tidigare tillverkades både avloppspumpar samt länsoch slampumpar i Nordmaling med sedan 2006 fokuserar fabriken enbart på läns- och slampumpar. Avlopps-

Svensk Rental Tidning • 4-2007 • www.SvenskRental.se


17

r med “Lean” 9001-arbete. Man är också miljöcertifierade enligt ISO 14001. De produkter som tillverkas i Nordmaling och även de produkter som tillverkas vid ABS andra fabriker fraktas till ett centrallager i Luxemburg. Detta har att göra med den omfattande exportförsäljningen och Luxemburg ligger centralt i Europa. Mindre lager finns dock på fabriken i Nordmaling och vid ABS fem egna serviceverkstäder runt om i landet.

Serviceavtal med Boliden Mineral

både Boliden Mineral i Garpenberg och Aitik-gruvan samt Boliden Mekaniska Verkstad inbjudits till Nordmaling tillsammans med SRT. Boliden Mineral i Garpenberg representerades av gruvservicechef Sören Lindman och arbetschef Reidar Eriksson. Representant för Aitik-gruvan och inköpare för Boliden Mineral var Olof Boman. Boliden Mekaniska Verkstad representerades av Leif Alnkvist och Torbjörn Nygren. I gruvdrift är bortforsling av vatten en mycket viktig arbetsuppgift som varje år kostar stora summor för gruvbolagen. Kan detta arbete effektiviseras finns stora summor att tjäna. Rolf Magander från ABS Pumpex har tillsammans med andra inom företaget spelat en nyckelroll i utarbetandet av det nya serviceavtalet med Boliden Mineral. “Vi är mycket glada över serviceavtalet och vi vet att detta kommer att leda till ökad effektivitet för Boliden Mineral både i fråga om kostnader och mängd pumpat vatten”, säger Rolf Magander.

På tal om kunder så är maskinuthyrarna en mycket viktig kundgrupp för ABS Pumpex. Man är medlemmar i både Hyrex-kedjan och Swedish Rental Association. Till större och mera specialinriktade projekt hyr man även ut pumpar. Men i huvudsak arbetar man med ren försäljning. Man har också ett antal större bygg-, anläggning och industrikunder. Ett exempel är Boliden Mineral. Nyligen tog ABS Pumpex hem ett serviceavtal av den större digniteten med Höga metallpriser Boliden Mineral i Garpenberg. ABS Pumpex har i cirka i ett års tid tillsammans med anger fart i gruvan dra leverantörer förhandlat om serviceSvensk gruvnäring upplever just nu ett krafkontraktet. Anledning till upphandling är att tigt uppsving främst tack vare ökningen av Boliden tidigare har köpt och servat pummetallpriserna. Men att arbeta med gruvpar för ett par miljoner kronor och hoppas Samtliga pumpar testas drift innebär att man måste vara förutsenu sänka denna kostnad genom ett service- nogrannt innan de lämnar pro- ende och allt måste planeras i minsta detalj kontrakt. Servicen kommer i första hand att duktionen i Nordmaling. för att dels bibehålla lönsamhet och dels se genomföras av ABS serviceverkstäder i Karltill att gruvan är säker. Gruvdrift innebär stad och i Johanneshov. Boliden Mineral i också mycket stora investeringskostnader Garpenberg har idag ca 160 pumpar. och att starta upp brytning i nya täkter, som Med anledning av det tecknade serviceavtalet hade nu är fallet både i Garpenberg och Aitik föregås av enorma investeringar. Därför är dagens stora intäkter avgörande för den fortsatta driften. Under den senaste månaden levererade Garpenberg-gruvan en vinst på 111 miljoner kronor. Även Aitik-gruvan har en mycket bra avkastning. Sören Lindman från Garpenberg berättar att man med befintliga och nya täkter beräknar att det i nuläget finns malm för minst 15 till 20 års brytning i Garpenbergsområdet. Gruvan mäter idag 1100 meter på djupaste stället. I Aitik-gruvan, som är ett 3 km lång, 1,5 km brett och 330 m djupt dagbrott, är utsikterna ännu bättre. Olof Boman berättar att man just nu ligger i startgroparna för en omfattande ombyggnation för att kunna öka effektiviteten med omkring 30 procent. I mars skall 2010 skall det mesta vara klart. Och här kommer man, som i Garpenberg, ha ett mycket stort behov av länspumpar.

Ulf Bergström, platschef vid ABS Pumpex fabrik i Nordmaling.

Gruvservicechefen Sören Lindman berättade om Boliden Minerals gruva i Garpenberg.

Olof Boman berättade om Aitik-gruvan och arbetar med inköp inom Boliden Mineral.

“Lean är modellen” För att svara upp mot ökad efterfrågan och konkurrens på marknaden är det viktigt att hitta rätt formel för lönsamhet och en väl fungerande produktion. ABS Pumpex fabrik i Nordmaling har valt samma väg som Toyota genom den välkända metoden “Lean Production”. ABS Pumpex platschef Ulf Bergström gav en rundvandring i produktionslokalerna i Nordmaling. Från vänster Torbjörn Nygren, Sören Lindman, Reidar Eriksson, Ulf, Rolf Magander, Lars Arctaedius, Leif Alnkvist och Jan Ekeroth.

Det är en omväxlande tillverkning vi ABS Pumpex fabrik i Nordmaling, automatisk bearbetningsmaskiner varvas med manuellt arbete.

www.SvenskRental.se • 4-2007 • Svensk Rental Tidning


18 Men vad handlar det om? Lean produktion är en idéströmning inom fast industri som utgår från ständig effektivisering av processer och att göra mer med mindre resurser. Industriforskning och Utveckling, IVF, har beskrivit vad Lean Production egentligen innebär: Alltför många företag tycks tro att Lean Produktion enbart handlar om produktionsflöden. Men det är bara en del. Utmaningarna ligger i att verkligen ta tillvara potentialen hos den svenska arbetskraften. Då kan man skapa vad som är än viktigare: En hög inneboende förändringstakt. Lean ger stora möjligheter för både en god arbetssituation och en hög effektivitet, men det sker inte automatiskt utan bara genom en stor medvetenhet och vilja att göra verklighet av möjligheterna. Det går inte att generellt dra slutsatsen att ”Lean är bra”, alternativt ”Lean är dåligt”, för en god arbetssituation. Däremot kan konstateras att det finns positiva faktorer inom Lean som kan tas tillvara. De hör framförallt samman med: Kocken Anders Orre på Olofsfors Herrgårdsrestaurang höll itrådarna i köket.

• • • • •

Ett långsiktigt intresse att utveckla verksamheten Satsning på ledarskap, utveckling och lärande Engagemang Ordning och reda En vilja att ta tag i problem

Det kan också finnas negativa effekter på arbetssituationen. I flera av företagen kan man se kortare cykler och en minskad variation direkt i arbetet (även om variation genom nya kringuppgifter kan tillkomma). Ett större problem är att företagsledningarna alltför ofta inte investerar tillräckligt av sitt engagemang för att förstå och genomföra Lean fullt ut. Man arbetar då vidare med: • •

Från vänster Lars Arctaedius, Torbjörn, Olof Boman, Sören Lindman, Reidar Eriksson pch kocken Anders Orre.

• • • • • •

En ganska toppstyrd arbetsorganisation Stora fysiska och mentala avstånd mellan ledning/ tjänstemän och kollektivanställda Osystematisk kompetensutveckling Bristfälligt omhändertagande av idéer och förslag Otillräckliga befogenheter på ”golvet” Processer som låser medarbetarna i kortcykligt arbete för att serva maskiner Bristande rörlighet för verkstadens medarbetare Kortsiktiga och ensidiga ekonomiska mål.

Detta är alltså inte negativa effekter av Lean, utan ett dåligt utnyttjande av Leans möjligheter. Fokus i Leankonceptet förskjuts mot människornas samverkan i organisationen mot ständig utveckling. Lean som en utvecklingsmodell, inte som ett tillstånd. Bedömning är att den svenska traditionen inom arbetslivet ger en möjlighet här. Historiskt har arbetskraften i Sverige en hög grad av baskompetens, teknikmognad, ansvarstagande, lojalitet, kommunikationsförmåga och förändringsacceptans. I rapporten diskuterar vi tre tämligen långtgående utmaningar, och ger sedan några scenarier för en framtida produktionsarbetsplats. Utmaning 1: Få förbättringsarbetet att ”lyfta”. Utmaning 2: Se till att arbetslagen verkligen ”äger” sin process. Utmaning 3: Utnyttja medarbetarnas hela kapacitet

Anders Orre, Leif Alnkvist och Rolf Magander djupdyker i kulinariska ingredienser.

Två informationstavlor i fabriken håller bl a ordning och redan i fabriken.

“Gör mer med mindre slöseri” ABS Pumpex fabrikschef i Nordmaling Ulf Bergström är mycket väl insatt i vad Lean Production innebär för företaget och brinner för att utveckla det vidare. Inom den närmaste tiden kommer man att utbilda alla anställda i konceptet som redan startats upp på företaget. “Lean handlar om så många olika saker och genomsyrar allt i företaget. Men i grund och botten handlar det väldigt mycket om sunt förnuft och tillgänglighet. Med tillgänglighet menar jag till stor del information. Att alla på fabriken vet vad som händer och att de har mandat att förändra och förbättra”, säger Ulf. På den vägen har man genom Lean Production tänkande lyckats utvinna mer av de resurser som finns i företaget och samtidigt minska kostnaderna. Två år i rad har man minskat kostnaderna med totalt 28 procent och målet för detta år är ytterligare 7 procent. Samtidigt har man fördubblat produktionen det senaste. En ekvation som kan vara svår att få ihop men ABS Pumpex har lyckats. Som en liten extra morot har man infört ett bonussystem som ger en extra lön i december till alla anställda, dock ej till Lean utan till leveranssäkerhet och effektivitet inom bolaget. Tillgänglighet är ett nyckelord och det gäller inte bara komponenter utan även verbalt eller skrivet. Man har två informationstavlor utplacerade på fabriksgolvet. Här skiver de anställda upp allt som har betydelse för den löpande produktionen. Inköpsansvariga läser av tavlorna två gånger per dag. “Lean-konceptet går att utveckla nästan hur långt som helst och det är bara vi själva som sättter begränsningarna. Men hos oss är de flesta av våra anställda med på tankegångerna och försöker medvetet applicera Lean-tänkandet allt mer i det vardaliga arbetet. Detta har bl a resulterat i att våra anställda nu i större grad kommer med förslag på förbättringar. Många av förslagen handlar om effektivitetsökning, bättre trivsel och minskat slöseri”, säger Ulf. Lean Production skall i sitt idealläge genomsyra allt på arbetsplatsen från stort till smått. Och Ulf ger ett bra men enkelt exempel. Tidigare hade man toner till kopiatorerna i ett förråd. Förrådet låstes på kvällen vilket innebar att det var svårt att byta toner efter ett viss klockslag då inte alla av de anställda visste var nyckeln hängde. I sann Lean-anda skall naturligtvis toner finnas där de behövs, d v s intill kopieringsmaskinen. Sagt och gjort nu ligger de intill kopieringsmaskinen på ABS Pumpex fabrik i Nordmaling.

Det är inte lätt att möta dessa tre utmaningar, och inget som kommer att kunna ske över en natt. Tydliga steg har tagits vid många av projektföretagen, men det finns en stor outnyttjad potential inom Lean“Akta fingrarna Reidar”, verkar konceptet.

Svensk Rental Tidning • 4-2007 • www.SvenskRental.se

Kulinarisk afton

Boliden Mineral, Boliden Mekaniska Verkstad och SRTs besök vid ABS Pumpex anläggning i Nordmaling avslutades med en kulinarisk afton på Olofsfors Herrgård. Här det som om Olof Boman säger. fick gästerna både laga och äta en exklusiv trerättersmiddag som avslutades med bastu och öl i bruksmiljö.


20

KONJUNKTURBAROMETERN På väg upp

Läget är bra

På väg ner

Byggindustri Stål- och metallverk Motor- och släpfordonsindustri

Detaljhandel Privata tjänstenäringar Sågverk Trävaruindustri Massaindustri Förlag, grafisk och annan reproindustri Jord- och stenvaruindustri Metallvaruindustri Maskinindustri Elektroindustri

Livsmedelsindustri Pappers- och pappindustri Kemisk industri Gummi- och plastvaruindustri

Atlas Copcos nya hammarcenter

Oktober 2007

Stämningsläget bättre än i september Det sammantagna stämningsläget bland företag och hushåll steg något i oktober jämfört med månaden innan. Barometerindikatorn steg från 109,1 i september till 110,0 i oktober. Det är hushållen och byggindustrin som bidrar i positiv riktning, medan tillverkningsindustrin bidrar negativt. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade sex enheter under tredje kvartalet. Den ligger dock fortfarande klart över det historiska genomsnittet. Nedgången beror huvudsakligen på att exportordertillväxten har mattats av. Produktionsvolymen steg dock betydligt och kapaciteten har utökats. Industrin räknar med fortsatt svag exportordertillväxt de närmaste månaderna. Produktion och sysselsättning väntas stiga ytterligare och en rekordstor andel av företagen planerar att bygga ut produktionskapaciteten. Byggkonjunkturen är fortsatt stark och såväl byggande som sysselsättning har ökat ytterligare under tredje kvartalet. Orderläget är mycket starkt. Arbetsmarknadsläget är fortfarande ansträngt och mer än två tredjedelar av företagen uppger att brist på arbetskraft utgör främsta hindret för byggandet. Förväntningarna indikerar att byggbranschen nu är på väg in i en lugnare period. Handeln redovisar fortsatt god försäljningstillväxt för tredje kvartalet och läget i branschen är mycket bra. Närmare 90 procent av företagen är nöjda eller mycket nöjda med försäljningssituationen. Prishöjningar har genomförts, främst i handel med livsmedel och byggvaror. Dessa branscher aviserar fortsatta prishöjningar under fjärde kvartalet. Handeln räknar med en fortsatt god försäljningstillväxt och även sysselsättningen väntas fortsätta att stiga. De privata tjänstenäringarna redovisar en stark efterfrågetillväxt för tredje kvartalet i år. Efterfrågeläget är mycket bra och fem av sex tjänsteföretag är nöjda med uppdragsvolymen. Sysselsättningen har ökat påtagligt under perioden och även under fjärde kvar-

talet räknar företagen med en god sysselsättningstillväxt. För 30 procent av tjänsteföretagen är bristen på arbetskraft främsta hindret för verksamhetens utveckling. I vissa branscher, t.ex. arkitekter och tekniska konsulter, är dock problemen att hitta lämplig arbetskraft betydligt större.

Fredagen den 5 oktober höll Atlas Copco stor baluns på sin serviceverkstad i Orminge utanför Nacka. Drygt 200 kunder slöt upp. Temat för dagen var “Heta hästkrafter”. Och nog handlade det om heta hästkrafter i många avseenden. Bolaget visade upp hela sitt sortiment av verktyg. Medutställare var Atlas Copco Compressor och Dynapac. I vanlig ordning serverades en god grillunch och dessutom fick besökarna chansen att provköra motorcyklar från

Det bjöds på nygrillat...

Hushållen ser ljust på läget Jämfört med september har hushållen blivit mer negativa till att göra större kapitalvaruinköp, både just nu och på ett års sikt. 25 procent av hushållen uppger att man kommer att använda mer pengar till kapitalvaruinköp det närmaste året, medan 30 procent anger att man kommer att använda mindre pengar än tidigare till sådana inköp. Hushållens syn på arbetslöshetens utveckling det närmaste året är fortfarande väldigt optimistisk och man ser fortsatt ljust även på sin egen situation på arbetsmarknaden. Drygt 30 procent av hushållen uppger att risken för att man själv ska bli arbetslös har minskat jämfört med ungefär 9 procent som bedömer att risken har ökat. Hushållen är optimistiska om både den egna och den svenska ekonomin och det är särskilt omdömena om hur det ser ut just nu som är väldigt positiva. Förväntningarna på utvecklingen av det ekonomiska läget i Sverige på ett års sikt har blivit något mer optimistiska än förra månaden. Men trots det är hushållens förväntningar på den svenska ekonomin framöver fortfarande relativt dämpade. 29 procent av hushållen tror att läget i den svenska ekonomin kommer att förbättras under det närmaste året, jämfört med 25 procent som tror på en försämring.

www.konj.se Svensk Rental Tidning • 4-2007 • www.SvenskRental.se

Atlas Copco CMT Sveriges produktchef Andrew Cowan är mycket stolt över det nya hammarcentret. Harley Davidson, en terrängbil från Hummer och Cadillacs via återförsäljaren Svenska Bil. Den riktigt stora begivenheten var in-

Atlas Copco CMTs styrelseordförande Hans Lidén klippte banden och invigningstalade. vigningen av det nya hammarcentret som hölls på förmiddagen. Öppningen firades med alla attribut, bubbel i glasen och bandklippning. Bandklippare var ingen annan än Atlas Copco CMTs styrelseordförande Hans Lidén. Genom det nya hammarcenter kan Atlas Copco serva hydraulhammare i alla storlekar. Ungefär 200 kunder besökte verkstaden under dagen.

www.atlascopco.se Muskelpaketen som provkördes från Svenska Bil var motorcyklar från Harley Davidson, terrängbilen Hummer och skönheter från Cadillac.


22

MaskinExpo firar 25 år med ny profil Nordens största mässa för entreprenadbranschen byter utseende - MaskinExpo möter hösten och vintern med en ny profil i flammande orange. Efter 25 år har tiden hunnit ikapp MaskinExpos väl inarbetade profil. Företagets tidigare logotyp var en tydlig symbol för MaskinExpos verksamhet fram till 2005. Logotypen bestod av en stiliserad galoppbana med vajande flaggor. — Kopplingen till Täby Galopp var otvetydig och logotypen förstärkte vår närvaro på galoppbanan, säger Kie Wirenholt, VD på MaskinExpo. När MaskinExpo växte ur Täby Galopp och flyttade till Barkarby Flygfält kändes kopplingen till galoppbanan allt mer avlägsen. — När vi i samband med flytten fördubblade utställarantalet hade hälften av våra utställare aldrig varit på Täby Galopp. De ställer ut på ett flygfält och känner inte igen sig i en logotyp som syftar till en galoppbana. Den nya logotypen är framtagen av grafiske formgivaren Niklas Fagerholm. Inspiration till den nya logotypen fick Fagerholm på MaskinExpo. — Formen bygger på det visuella intrycket från MaskinExpo. Stiliserade lyft-

kranar och verktyg samsas i en symbol som vid närmare betraktelse även inrymmer de tredimensionella initialerna från MaskinExpo, M och E. Logotypen är gjord tredimensionell för att den ska exponeras på ett sätt som för tankarna till hur maskiner visas upp på mässan. När profilen görs om släpper MaskinExpo också bindestrecket i namnet. — Många har länge skrivit MaskinExpo utan bindestreck och vi gör det själva i våra mailadresser. Det är en förändring som förenklar samtidigt som företagsnamnet nu känns mer aktuellt. MaskinExpo har tidigare förknippats med de starka signalfärgerna blått, gult och rött. Niklas Fagerholm ersätter de tidigare färgerna med en enda färg, orange. Orange kännetecknade under Medeltiden uthållighet. Färgen upplevs som en positiv färg och står för lycka och glädje. Orange förknippas med eldens värme, socialt umgänge, materiell trygghet och god mat. Enligt färgpsykologen Karl Ryberg är orange den färg som starkast signalerar en varm och trevlig stämning - en plats dit många dras och där alla känner sig välkomna.

www.maskinexpo.se

Svensk Rental Tidning • 4-2007 • www.SvenskRental.se

Ramirent först ut med certifierade tekniker

Hydroscand flyttar huvudkontoret och fortsätter växa

För att öka personalens kompetens och införa säkrare arbetsmetoder genomför Ramirent en unik satsning genom att certifiera företagets kran- och hisstekniker. Arbetet som kran- och hisstekniker är tungt och ansvarsfullt och förenat med vissa risker. Det ställs höga krav på den enskildes kompetens och medvetenhet när det gäller riskbedömning och säkerhet. Därför satsar Ramirent på att utbilda företagets cirka 30 tekniker runtom i landet. Ramirent har tagit fram ett utbildningsprogram som bland annat innefattar kurser i fallskydd, livräddning på hög höjd, elsäkerhet, hjärt- och lungräddning, säkra lyft och arbetsmiljö på fält. Nu har Ramirents första kran- och hisstekniker genomfört hela utbildningen och därmed fått sina certifikat. Hittills är Ramirent ensamt om att certifiera sina tekniker, men företagets arbetsmiljösamordnare, Kurt Andersson, hoppas att andra företag följer efter: “Jag ser gärna att fler i branschen följer vårt exempel. Då får vi säkrare arbetsplatser över lag, en ökad kompetens inom yrket och förhoppningsvis kan vi också attrahera fler till yrket. Ännu finns inget lagkrav på den här sortens utbildningar, men det är viktigt att vi i egenskap av leverantör tar ett steg framåt för att höja kompetensen och förhoppningsvis bidra till att antalet tillbud minskar.

De senaste årens positiva utveckling för Hydroscand innebär att företagets verksamhet inte längre får plats i lokalerna i Högdalens Industriområde i Stockholm. Därför har huvudkontoret, med Logistic Center och centrallager, flyttat till Sköndal, söder om Stockholm. Förändringen innebär att Hydroscand kan fortsätta utveckla sin verksamhet. Omsättningen av Hydroscands svenska verksamhet har gått från 250 miljoner kronor år 2002, till beräknade 700 miljoner under 2007. Den starka ekonomiska utvecklingen har medfört att lokalerna i Högdalen där företaget funnits i 20 år blivit för små. Den 27 augusti gick därför flyttlasset till Bogårdvägen 43 i Sköndal. I och med flytten förfogar huvudkontoret nu över 9 800m2, varav 2 300 m2 i Motala. Med de nya lokalerna kommer Hydroscand ytterligare att kunna anpassa lagerhållningen efter marknadens behov. Hydroscand strävar också efter att bli än mer oberoende som leverantör och satsar därför extra på produktutveckling. HDTC, Hydroscand Design & Test Centre, fortsätter testa och vidareutveckla produkter i det nya labbet. I nystartade avdelningen Special Hoses i Motala, pågår produktion av ett unikt sortiment specialslangar. Satsningen innebär även att huvudkontoret anställer ny personal inom flera nyckelområden

www.ramirent.se

www.hydroscand.se


24

Ny konjunkturbedömning från BI:

Hur länge räcker resurserna? Inom de flesta sektorer av byggmarknaden är tillväxten hög och sysselsättningen i branschen ökar snabbt. Kostnadstrycket i sektorn har ökat, men vid en jämförelse med tidigare perioder av flerårig investeringstillväxt lyckas branschen denna gång bättre hålla kostnaderna under kontroll. Utsikterna för svensk ekonomi är fortsatt goda även om de senaste årens exportökning nu dämpas till följd av svagare tillväxt i USA. Den inhemska efterfrågan blir viktigare för BNPtillväxten, som väntas uppgå till 3,3 procent i år och 2,9 procent nästa år. Hittills i år är det främst en stark investeringskonjunktur som bidragit till utvecklingen, men framöver bedöms hushållens konsumtion spela en allt större roll.

Bygginvesteringarna växer och sysselsättningen ökar Efterfrågan på byggmarknaden är fortsatt stark och bygginvesteringarna växer på bred front. De offentliga infrastrukturinvesteringarna utgör ett undantag. Dessa sjönk under första halvåret till följd av att statens vägbyggande minskade med hela 10 procent. De privata anläggningsinvesteringarna däremot, steg kraftigt tack vare fortsatta satsningar inom energisektorn. Lokalbyggandet växer snabbt liksom bostadsbyggandet som drivit utvecklingen de senaste fyra åren. Framöver vän-

tas tillväxttakten avta för de totala bygginvesteringarna till följd av brist på resurser och stigande räntor. “Den senaste tidens utveckling tyder på att bostadsbyggandet står sig bra trots avskaffandet av de statliga stöden. Det stämmer bra med vår bild av en stark underliggande efterfrågan på bostadsmarknaden”, säger Fredrik Isaksson, prognoschef på Sveriges Byggindustrier (BI). Till följd av ökad produktion och dämpad produktivitetstillväxt har antalet sysselsatta i byggindustrin fortsatt att öka. Enligt SCBs arbetskraftsundersökning (AKU) har sysselsättningen ökat med 6 pro-

cent de senaste 12 månaderna trots att det alltjämt är svårt för företagen att rekrytera arbetskraft med önskad kompetens. “Det är en fortsatt bred uppgång för byggandet och vi räknar med att det nästa år behövs 25 000 fler sysselsatta i byggföretagen än förra året. Byggindustrin bidrar till den positiva utvecklingen på svensk arbetsmarknad”, fortsätter Fredrik Isaksson.

Bättre kontroll på kostnadstrycket än tidigare Den starka byggkonjunkturen har medfört att resursutnyttjandet i hela byggkedjan blivit allt högre och kostnadstrycket har stigit gradvis. I

en jämförelse med övriga perioder under efterkrigstiden när byggandet ökat kraftigt minst tre år i rad, är kostnadsökningen 2004-2006 relativt måttlig. “Vi kan konstatera att kostnadsutvecklingen hålls bättre under kontroll den här gången jämfört med tidigare fleråriga investeringsuppgångar. Detta har gynnat utvecklingen hittills men det är för tidigt att blåsa faran över för kostnadsökningarna i branschen. Resursläget är ansträngt och såväl prisökningar på material som löneglidning riskerar därför fortfarande att bli högre framöver”, säger Lars Jagrén, chefekonom på BI.

www.bygg.org

Bygginvesteringarnas utveckling Investeringsvolym

Procentuell förändring i fasta priser

Mdkr

Utfall

Sektor

2006

2006

2007

2008

Bostäder

89,6

14

13

4

Lokaler

72,3

11

8

6

Anläggningar

61,0

6

2

3

Summa bygginvesteringar

222,9

11

8

4

Svensk Rental Tidning • 4-2007 • www.SvenskRental.se

Prognos


41


Facade restoration in Bern Over the years weathering has caused a lot of damage to the facade of the Federal House in the Swiss capitol Bern. It was in a poor condition and needed restoration and stringent restrictions were imposed so as not to damage the existing structure or disturb the surrounding environment. The task was to replace the façade of Bern sandstone according to its condition and degree of weathering. These parts are mainly the protruding profiled elements, such as windowsills, jambs and horizontal bands of stone or brick. Earlier and similar renovation has been done by electric or pneumatic hammers, but these types of vibrating tools create a lot of noise and can damage the structure. Local Bern contractor Carlo Bernasconi AG, won the contract for restoration of the Federal House facade. After several tests with a Demco Technic electric Cobra wall saw on a similar project, it was clear that it would be possible to make horizontal cuts into the defective stonework. The saw cuts were set at intervals of about 80 -100mm to then allow the defective parts to be removed piece by piece with hammer and chisel. In order to make the sawing even more

26

efficient a fast attachment and moving system for the wall saw was developed in cooperation with Carlo Bernasconi. Four vacuum plates from Demco Technic, connected with guide rails, were attached to the façade’s smooth components at intervals of 3 m. The compact Cobra wall saw was then easy to use between the vacuum plates.

PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007

www.demco.ch


THE NEW

Punchline The world has this year seen the launch of a number of new hydraulic breakers. This special report present some of the most common brands and most of them were displayed at the German Building and Construction show Bauma last April. There is a span of more or less 9,930 kg from the smallest, Bobcat HB280, to the biggest breaker, Atlas Copco’s HB10000.

IN THE HYDRAULIC BREAKER BUSINESS, Furukawa Rock Drill (FRD) continues to be an active player in the European market and presented two “Second-Generation” large F-Series hydraulic breakers; the F22 and F45 weighing 1.6 t - 3.1t and are designed for use with excavators from 16 to 50 t. By optimizing materials, and with a new hardening method, the new breakers have the same weight but higher performance than their predecessors. A completely new shock-absorption system minimizes transfer of vibration to the base machine, considerably reducing loads for the operator. The equipment is fitted with a breaker piston lift adjustment, which optimally adjusts the number of strokes according to specification of the base machine. Thanks to a newly developed breaker guiding system in the casing and rubber gaskets in the bores, an extra noise reduction of 6 dBA has been achieved.

World’s biggest Atlas Copco wants to secure its place as the world’s leading manufacturer of large hydraulic breakers and launched a new giant at Bauma the Atlas Copco HB 10000 weighing 10 t. According to Atlas Copco the new HB 10000 has up to 50% higher productivity and represents a major step towards the creation of a new market segment. The company believes the use of hydraulic breakers as cost-efficient production machines for primary breaking could be considered as an alternative to drilling and blasting. The HB 10000 has all the well-known technical features developed by Atlas Copco for its hydraulic breakers. A key factor for the high productivity is the Atlas Copco ProCare proactive service and availability concept, which guarantees dependable production.

New series from NPK Another Japanese manufacturer of hydraulic equipment, Nippon Pneumatic Manufacturing Co Ltd (NPK), presented the new GH-series of hydraulic hammers, which replaces the E-series and has more durability, improved brackets for less noise and easier maintenance. There are 18 models in the new GH-series for carriers from 0.5 to 110 t. They all have a new range of brackets that reduces sound and vibration. The models from GH-7 for 1221 t carriers are equipped with shock absorbing mounting brackets with special heavy-duty rubber mounts to absorb shock and recoil and impulse vibration. This reduces wear and improves operator comfort.

New heavy range from Montabert

28

Ingersoll Rand showed for the first time at the Bauma fair the newly formed Attachment Group with a full and expanded range of demolition and recycling attachments. These included the new Montabert V2500 heavy range hydraulic breakers for carriers from 27 to 40 t. This new breaker is specifically designed for demolition and constructions users who do not require

PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007


full BRV technology. It provides high energy per blow and low frequency. The blow frequency varies from a minimum of 350 to a maximum of 500 blows per minute. The Montabert V2500 breaker has an automatic two stroke operating system that combines the main energy production stroke with a patented blank firing protection system, that gives a signal to the operator as soon as the piston stroke exceeds 3 mm. Ingersoll Rand also continues to develop the Silver Clip range of hydraulic breakers with a new SC-6 and SC-50 model.

Mono block breaker from Socomec Socomec’s main news in terms of breakers is the new silenced mono block hammer MDO 1000TS. Socomec has been quite successful in the USA. According to the US importer Roland Jarl, Socomec has doubled its sales in a couple of years and now has 23 distributors in the USA.

12 tonner from Indeco Indeco from Italy did not release any new breakers at Bauma but the President of the company, Michele Vitulano, said that the they have received a request from clients in the US to build a new giant breaker weighing about 12 t and with a tool diameter of 250 mm. Development has been going on for some time and the launch is scheduled for the US show Conexpo 2008. If this happens it will overtake Atlas Copco’s HB10000 breaker.

Hammer for backhoe loaders

The new mono block breaker, MDO 1000TS, from Socomec.

Sandvik has released a new range of breakers for backhoe loaders.

30

Furukawa has released two “Second-Generation” large FSeries hydraulic breakers, the F22 and F45 weighing 1.6 t 3.1t. Designed for use with excavators from 16 to 50 t.

New range from Komatsu Komatsu Europe offers a complete range of hydraulic breakers for mini, midi and large excavators from the 1 t class PC09 to the 60 t size PC600. Breakers for skid steer loaders and backhoe loaders are also available. The new breakers offer the highest levels of impact energy, an essential productivity element, by combining gas and hydraulic pressure. They are proven to deliver best-in-class impact energy, as documented by an independent testing agency. A smooth recoil action results from a nitrogen-filled, low-pressure gas system that absorbs piston recoil, reduces vibration and noise, recycles energy for the next blow and improves efficiency. The breakers’ simple design is based on just two moving parts, which are a piston and a control valve. Exceptionally reliable, the breakers require minimal maintenance, due largely to their streamlined design. Instead of a conventional rubber bladder-type accumulator, which has to be replaced periodically, Komatsu breakers have a metal orifice that never wears out, so never needs replacing. A convenient auto-grease system is also available, further reducing maintenance downtime. An optional kit facilitates underwater use.

Sandvik Mining and Construction used Bauma as the worldwide launch pad for a new range of Sandvik Rammer hydraulic hammers designed specifically for use with backhoe loaders. Known as the BL range, the new hammers utilise proven Sandvik Rammer technology together with a number of new innovations to make the four new hammers ideally suited to rental, trenching and other backhoe loader duties. Based upon the proven Sandvik Rammer S 23 and S 25 hammers, the new four-model range comprises two standard and two super-silenced CITY models ready-to-mount on any backhoe loader. Equipped with compact, hard-wearing side plates, these new hammers fold away for safe, secure road transportation, allowing them to be deployed and stowed quickly to match standard backhoe loader work duties. The S 23 N BL and S 23 N BL CITY have operating weights of 268 and 322 kg respectively and are suitable for New breakers from Tabe carriers in the 3 to 6.5 t operaBefore the end of 2006 TABE ting weight class. The larger S started marketing four new 25 N BL and S 25 N BL CITY hammers. These were the AGB10, weigh in at 390 and 420 kg AGB 95, AGB 15 and AGB 575. respectively and are designed for From the light weight range, the use with carriers in the 5 to 8.5 new 100 kg AGB-95 model is t class. Impact rates range from recommended for carrier machines 400 - 2,000 bpm for the S 23 of between 1.5 and 3.5 t and is able derivatives to 600 - 1,800 bpm to produce between 1,000 and for the S 25 models. The new Montabert V2500 heavy range hydraulic 1,400 strikes per minute. It has the breaker for carriers from 27 to 40 t. traditional pure hydraulic

PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007


technology with diaphragm accumulator and without tie bolts that characterise this type of TABE hammer. In the medium weight range, TABE has two models, the AGB-10, which weighs 921 kg, including bracket and is recommended for machines of between 10 and 16 t. This is the first model from the new GP family, which incorporates new hydraulic technology based on pure gas and allows for an impact energy that is 20% greater than with current technology. TABE is also launching the new AGB-575, which weighs 600 kg, has the new pure hydraulic technology and is aimed at excavators of between 8 and 15 t. In the heavy weight range for carrier machines of between 21 and 28 t is the new AGB-15, which weighs 1,470 kg, uses hydraulic and gas technology and improves the hammer’s impact energy by reaching between 450 and 700 strikes per minute. TABE is also launching the new 4,000 kg AGB 40 on to the market. During the meeting, TABE’s 20 years of experience manufacturing pedestal breakers was also highlighted. This auxiliary equipment, used primarily in main quarry breakers, helps to move and break blocks that, either because of their nature or size, prevent the correct use of the crushing machine. TABE currently manufactures 7 breakers, adapting them to the specific needs of each client or sector.

New mini from Bobcat

The Cat H35Ds hammer has been designed with focus on reliability and ease of serviceability.

A breaker from Komatsu.

Bobcat has launched the new Bobcat HB280 hydraulic breaker, the smallest model in the company’s 80 Series. With a flow The new mini breaker HB280 from Bobcat. requirement of 15 l/min, the HB280 breaker is specifically standard, has a wide oil-flow range and high operating pressure designed for the 820 kg Bobcat 316 micro-excavator, which resulting in a hammer delivering up to 2,900 blows per minute. has an auxiliary hydraulic flow of 20 l/min. Caterpillar supports its work tools with a comprehensive The new breaker has a frame with a cylindrical design, range of pre- and after-sales services that cover everything from providing improved access to jobs in confined areas such as advice on work tool selection to operator training, equipment inside structures or holes. The breaker is equipped as standard management, and a range of financial and with a special shield to protect hoses and fittings from being insurance products. damaged when working close to the ground or in tight spots. The internal design of the HB280 breaker Stanley Hydraulic Tools involves fewer moving parts and no tie acquires Cyclone Drop rods. The breaker can be completely Hammers disassembled in less than five minutes, The US company Stanley Workswithout the need for special tooling. An Hydraulic Tools Product Group, automatic pressure regulator ensures the based in Milwaukee, Oregon, has HB280 breaker operates at its optimal announced the acquisition of Unipressure to deliver a constant energy per versal Technologies’ line of Cyclone blow. Drop Hammers. The Cyclone The HB280 breaker also incorporates product has built its reputation as very effective soundproofing, whereby the being a superior attachment used in striking assembly is held top and bottom by a multitude of flatwork demolition a suspension system that is not in contact with projects, out-pacing most hydraulic the outer cylindrical housing. There is also a breakers by a 4 to 1 margin, hence patented treated steel ring “clip” system, Stanley’s decision to seek this which retains the bushing of the tool and protects New breakers technology. the greasing system. This ring is easily removed with from NPK. “We are very excited to add the a multi-purpose tool supplied with the breaker. Cyclone into our product mix,

New Cat breaker

Cyclone Drop Hammers from Stanley.

32

Caterpillar is introducing the H35Ds hydraulic hammer as an extension of the line of D-series hammers and an ideal match for Caterpillar 301 machines and other makes of similar sized excavators. The H35Ds hammer has been designed with focus on reliability and ease of serviceability. The lower bushing, upper bushing and thrust ring have all been incorporated in a 3 in 1 service part, which allows easy access and visibility of the entire tool guidance system for quick inspection in the field. All core wear components can be changed in a matter of minutes without the need for special tooling. The single piece design power-cell eliminates the need for tie-rods and is more resistant to bending compared to the three-piece body section design. The hammer has a 6-piece isolation system to isolate the power cell and hammer housing against mechanical vibrations being transmitted to the carrier. The 105 kg weight range hammer, which is silenced as

PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007

which will give our customers a superior tool in flatwork demolition projects. The Cyclone is ideal for rental customers and demolition contractors who need to remove concrete flooring in residential and commercial settings,” said Stanley Hydraulic Tools President Tim Jones. “With a fully entrenched field service staff, we feel we can provide our distributors and end users with world class product support for the Cyclone.” The Cyclone product complements the range of attachments that Stanley Hydraulic Tools offers, such as mounted breakers, plate compactors, Labounty shears, concrete pulverizers, universal processors and grapples. Three model sizes are offered, the DH1500, DH3500 and the DH9000. These tools are designed to fit walk-behind tool carriers, skid steers, mini loaders and mini excavators.


A growing potential for Hydrodemolition techniques New robot from Conjet

Hydrodemolition, a method to remove

damaged concrete by using high pressure water, has shown a strong development.

Since it was developed the technique has been refined continuously and

Conjet’s Robot 364 MPA is the latest model in the Swedish hydrodemolition equipment manufacturer’s renowned 360 range. Conjet is considered to be the biggest manufacturer of Hydrodemolition techniques and was once a part of Atlas Copco. The Conjet Robot 364 MPA, can remove concrete from numerous surfaces, including above and underneath the robot with a minimal set up time. Due to its improved multipurpose arm, which reaches up to 6m above the robot and 5m to the side, the new Robot 364 MPA can operate with a reaction force up to 2000N, which is equivalent to the force of a water jet

today hydrodemoltion is considered in many different applications where water doesn’t cause any problems. It is fast, efficient and leaves the operator, thanks to the remote control, far away from the actual demolition area. On the following pages some updates on what is going on in the business. 34

PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER

generated by a 550kW (700 HP) highpressure water pump. The new features on the Robot 364 MPA include hydraulically height adjustable steering wheels that add an additional degree of freedom for positioning the feedbeam with its integral jetting lance and individually hydraulically extendable drive wheels to optimize robot stability. In addition the design of the new multipurpose arm offers higher accuracy in positioning and holding the feedbeam. The closed loop control system features the latest state of the art PLC (micro computer) and a new control box controlling the hydrodemolition process. There are nine pre-loaded programs for the most common hydrodemolition tasks and in addition the operators can store up to eleven programs with their own set up parameters. Two level cut and accelerated lance turning are other features included in the system. For safety reasons, when the robot is supplied with high-pressure water from a - OCTOBER 2007

Conjet Powerpack the robot and powerpack control systems are normally integrated. This enables the powerpack to speed up when the robot is switched into automatic mode and returns to idle when it is stopped. Should the emergency stop be activated on either the robot or the powerpack both systems shut down immediately. The Robot 364 is electrically powered so that it can be operated in tunnels and parking garages without producing any exhaust gases that are hazardous for the operators.

www.conjet.com

Conjet to display Robot 322 at SAIE in Bologna Conjet AB will use the International Building Exhibition SAIE on 24 - 28 October in Bologna, Italy to display the company’s compact hydrodemolition Conjet Robot 322, the smallest unit in its comprehensive range of high pressure water-jetting equipment, which selectively removes weakened and damaged reinforced concrete from numerous structures. The compact, lightweight Conjet Robot 322 is exceptionally manoeuvrable and ideal for working in confined spaces and areas inaccessible to larger equipment. It is very narrow and can pass through an 0.8m to 1m wide opening, depending on attachment tool. This makes the Robot 322 ideal for operating in tunnels as small as 1.7m diameter with rotor attachment or single nozzle, culverts, inside concrete box girder bridge decks and under bridge and quay decks. The Robot 322 is also exceptionally efficient for use in numerous industrial cleaning applications and has been designed to operate with a reaction force from the water jet of 1,400N. The Robot 322, which will be displayed by Conjet’s Italian distributor Roald di Codecasa & C.s.n.c, in Area 48 stand G/53-H/52, consists of a self-contained, crawler-mounted undercarriage, electrically powered with an integral control system. This allows progress of the hydrodemolition process to be remotely and safely controlled and monitored away from the hazardous cutting area. The Robot 322 can adjust the width of its undercarriage to improve stability when operating and is equipped with a single oscillating nozzle.


The technique to use high-pressure water for the removal of damaged concrete was originally a Swedish invention starting with two different companies. One of them was Aquajet Systems AB located in the south of Sweden. Now there are a few more manufacturers in Sweden, USA and Japan.

Text: Ulrika Träff Foto: Ulrika Träff & Aquajet Systems AB

Below Aqua Cutter HVD from Aquajet.

A Swedish Invention Just outside the small village of Holsbybrunn in the south of Sweden Aquajet Systems has its head office and production plant. It is one of very few companies developing and manufacturing hydrodemolition equipment.

Developed in Sweden during the early 1980s Hydrodemolition or selective hydrodemolition is a rather new technique and was developed by just a few key people in Sweden. The technique has its roots in cooperation with the Swedish Road Administration. Hydrodemolition is an efficient and environmental friendly method for renovation and repair of concrete structures. By using water with a very high pressure, damaged and deteriorated concrete can easily be removed without damaging the healthy concrete. Left is a perfect surface to cast on new concrete. Another advantage of using hydrodemolition is that it does not damage the reinforcement. The alternative, using jackhammers or hydraulic hammers, causes damaged to the concrete and rebar. Breakers create micro cracks, which allows water to permeate in to the undamaged concrete and corrode the reinforcement. Hydrodemolition does not cause any of these problems and offers also more precise removal. Earlier it was believed that concrete did not need maintenance. The industry counted on those bridges, pillars, parking decks, quays, tunnels, concrete basins and

power plants would stand forever. Today we know better and the circumstances that create deterioration have changed. In the northern hemisphere, where salt is used on the roads during winter, concrete deterioration is a big problem. Road deterioration is now also a common problem in warmer countries and damage is mainly caused by pollution.“In our business it is quite easy to record that pollution affects our concrete structures to a higher degree these days,” says Aquajet Systems President Stefan Hilmersson. Many concrete structures need continuous renovation and repair. Also new concrete structures can be repaired or adjusted with hydrodemolition techniques. Hydrodemolition offers a smooth technique to adjust what is wrong leaving what is right untouched.

Robot in three standard models Aquajet Systems manufactures one base model called Aqua Cutter. This base model has three standards that are series manufactured in Holsbybrunn. From these three standard models many different variations can be built using the wide variety of different attachments. Besides the actual robot and its attachments Aquajet Systems also manufacturers the Power Packs that deliver the flow of high pressure water. The Power packs contain about a 750 kW diesel engine and a high-pressure pump and housed in a sound isolated container. “Any application is similar to another. During the years we have developed special skills in manufacturing standard units that can then be tailor made to meet the certain specifications on each worksite. We often are commissioned to develop and manufacture special equipment for very complicated hydrodemolition tasks,” says Stefan Hilmersson. Recently Aquajet Systems delivered a tailor made hydrodemolition system to be used in a nuclear reactor in the United States. For an Austrian client the company has made systems that are developed to run on railway tracks repairing railway tunnels. The common worksite with need of hydrodemolition equipment is bridge construction or bridge repair projects.

95% on export As there are just a few suppliers of hydrodemolition equipment and Aquajet Systems has the whole world as its market. The majority of the systems are delivered to countries in Europe, USA, South America, and several parts of Asia, like Japan and Taiwan, as well as Asia Pacific, including Australia. Some 95% of the production is exported and the systems are sold mostly through agents and distributors around the world. Recently the company appointed a new agent in India. In USA they have a new agent that has been doing a tremendous job. Traditionally USA is a tough market to get in to but Aquajet

36

PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007


“We have strong organic growth and we can sell much more than we can produce,” says Aquajet Systems owner Stefan Hilmersson.

System has established a good foothold. The system delivered to the US nuclear plant is a real prestige job, for Aquajet.

New technique with strong development

Karl Bro. The TH12 group is also working with other standards within concrete repair and construction techniques.

Strong growth

Thanks to Aquajet’s knowledge of the hydrodemolition technique, design and production, the company focuses on delivering the highest quality products. According to Stefan Hilmersson they are very self-critical and retain new solutions long before introduction. “Quality must be 100% before it reaches the clients,” says Stefan Hilmersson. “Our development work is based on our contact with the users of our systems. We constantly discuss and test new ideas with our clients.” All product development, production administration, marketing and sales functions are based in Holsbybrunn. All assembly and documentation are also made there. Other companies make some components in the southern part of Sweden and in Germany and Italy. Most part of product development is improvements to the Aquajet technology. The biggest challenge is the development of the water jet in order to create a technique that allows the jet to reach in confined areas, such as behind steel rebar. The water is pushed through a hose by the use of a 750kW pump. After that the water needs to pass though a nozzle with a 3.5 mm diameter hole. In order to remove concrete it needs a pressure of around 1000 bar and 230 litres/minute. Something that Aquajet Systems is investing time in is to make the demolition sequence more efficient using less energy or power.

The use of hydrodemolition equipment has shown a continuous growth during the last decade and the last year has been very good. Aquajet is still a small company with about 15 employees and has had a strong organic growth during recent years. “We have seen an acceleration in our growth. What took 15 years before takes instead today 5 years. Right now we can sell much more than we produce and we will probably strengthen our organisation during the coming year. We will extend our production facilities as well as hire more personnel,” says Stefan Hilmersson. Aquajet are still partly operating in the same facilities where the company started. In the beginning the company was formed by Stefan and three partners. Today Stefan and his wife Marianne own the company. The other three partners founded a contracting firm in the same business named Swedish Hydrodemolition Techniques and they are doing very well in their business. “We were a great team that all had some knowledge about hydrodemolition,” says Stefan Hilmersson. That knowledge and a lot of courage and ambition have made Aquajet in to one of the world leaders in design and production of equipment for hydrodemolition.

Working with Swedish Standard Institute (SIS)

www.aquajet.se

An Aquajet hydrodemolition robot in action on a quay.

Some of the Aquajet Team: from the left Stefan Ewers, Christer Nilsson, Walter Ewers and Stefan Hilmersson.

Even if Hydrodemolition is a relatively new technique it has become well accepted as an efficient tool for concrete renovation. When a concrete structure is about to be repaired it is studies to devise the best repair method. Within the European Union there is a standardisation for this kind of work. Stefan Hilmersson is part of a team within the Swedish Standard Institute (SIS) named TK12 that is formulating descriptions and general regulations for concrete repair. Hydrodemolition is one of the methods recommended by TK12, which is now developing a EU standard. Other companies involved with TK12 include the Swedish Royal Technical University, the energy company Waterfall, CBI and ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007 •

PDi

37


Conjet launch new Powerpacks to 1000 hp Conjet has launched a new range of Powerpacks for supplying Conjet hydrodemolition Robots and Jetframes with high-pressure water. The largest and most powerful 750kW (1000 hp) unit delivers up to 342 litres/minute at 1150 bar resulting in high removal rates of concrete. The popular 480 kW and 360kW versions are housed in newly designed sound insulated containers, which also have oil spillage collection trays to meet environmental requirements. All Powerpack installations meet the requirements for sea and truck freighting in a 20 foot container for easy and economical transport. The layout of the Powerpack is based on customer feedback ensuring a

contractor friendly design, with the engine and pump area completely separate from the workshop area to maximize safety for operators. It is possible to open one entire side of the container, which provides for excellent access during ser vicing and maintenance. The air inlets and outlets are constructed as hatches in the container roof and can be completely closed when not in operation. This is a major advantage when operating in temperatures below freezing. Details of the Powerpacks will be available from Conjet’s Italian distributor Roald di Codecasa & C.s.n.c, in Area 48 stand G/53-H/52 of the International Building Exhibition SAIE on 24 - 28 October in Bologna, Italy.

www.conjet.com

38

PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007

Aquajet keeps Gotthard Tunnel on track in Swiss Alps Hydrodemolition techniques were successfully used on the Swiss railway line close to Gotthard using an 11.5m high tower and a new Aquacutter Evolution robot from Sweden’s Aquajet Systems to remove damaged concrete without affecting services on the twin rail track. Opened in 1882, the Gotthard rail tunnel remains one of the world’s spectacular railway tracks, winding through the Swiss Alps, but requires constant routine maintenance on its bridges and tunnels. The rail track winds its way through a series of tunnels to the entrance of the Gotthard tunnel. These include a concrete tunnel bridge constructed 18 years ago that crosses the 50m deep-sided valley. It was originally built in 1882 as an open steel bridge and exposed to avalanches. During the winter of 1998, the avalanches virtually filled the valley with snow almost to the tunnel bridge. Recent tests have shown that the 88.50m long bridge could have been swept away with the next avalanches and the Swiss Federal Railway SBB commissioned a study to make the bridge safe. The Federal Railway SBB has opted to reinforce the bridge and tunnel, restore the bridge bearings, refurbish cracks up to 2m deep and connect the tunnel bridge with special wall anchors to the rocks. Together with reinforcement for avalanche-loads, the bridge will be maintained and damaged concrete replaced. Swiss hydrodemolition specialist contractor Brugger was appointed to undertake removal of 220m2 of concrete using its latest Aquacutter Evolution robot from Sweden’s Aquajet Systems. The Aquacutter was used for the majority of the remedial work removing 180m2

while a hand held lance removed the remaining 40m2. A feature of the new Aquacutter is the removal of all sensors and electric cables from the front of the machine eliminating ingress of water, grease and dust problems. The Aquajet EDS system allows for unbeatable lance angle of ’attack’ without wasting energy from the jet of water. As much as + 45° on the Evolution model can be selected, ensuring full removal of concrete between and under the rebars. In order to cut 20mm of concrete on the outside of the tunnel bridge, Brugger opted to top the Aquacutter 6m standard tower with an additional 5.5m tower element to reach a maximum height of 11.5m. The robot tower was set to match the 10° inclination of the tunnel wall using a special support. The robot’s hydraulic pressure remained constant throughout operations on the 11.5m tower. The electric-powered robot used 122 l/min of water at a pressure of 1900 bar to safely remove the damaged concrete without causing any harm to the exposed steel rebar

www.aquajet.se


Combi cutter and Cat pulls down 44 m feed silo A 44 m high feed silo on the dockyard of Messrs. Kaatsch in Plochingen had to be pulled down quickly, efficiently and with as less harmful environmental impact as possible. The sensitive demolition was among other carried out with a CAT 365 BL and a Atlas Copco combi cutter CC 3300. The demolition contractor GL-Abbruch GmbH, of Esslingen could not allow debris to fall into the river Neckar just 8 m away from the demolition site.

40

The upper two floors were pulled down using two 5 t mini excavators each equipped with a 200 kg Atlas Copco hydraulic breaker. A 3m high ramp was built to allow the excavator with long front equipment to carry out the rest of the demolition work. For this work GL-Abbruch (www.gl-abbruch.de) used a CAT 365 BL with a 33 m long demolition boom equipped with an Atlas Copco CC 3300 U combi cutter. This combination of an excavator with a working height of over 30 m and a demolition tool weighing 3.5 t is rarely seen in Germany. To minimize the amount of dust during demolition, the excavator was equipped with a water spraying system and spray nozzles in the area of the demolition tool. “The combi cutter’s design is ideal for the service on long front excavators,” says GL-Abbruch GmbH managing partner Gerhard Ludwig. “The two cylinders with the cutting jaws moveable on both sides prevent strains from being transmitted to the excavator boom. Nevertheless the cutter makes a powerful and quick bite.” The cutting force of 109 t applied at the tip of the teeth and 400 t at the cutters gives the CC 3300 U an ample reserve of power and makes it the perfect tool not only for pulling down buildings and for industrial demolition work but also for secondary crushing and material separation. For cutting steel structures a steel cutting jaw can replace the universal jaw.

PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007


“United in D A line-up of three

primary demolition attachments from Italian manufacturer Trevi Benne SpA have spearheaded the highspeed demolition of a pair of disused bridges in the heart of the French capital, as PDi’s Mark Anthony reports.

France, Italy and Austria are three countries divided and yet conjoined by the Alpine mountain range. And these three nations have combined once again on a project to demolish a disused two-bridge overpass that carried the RD 914 road through the Nanterre district of Paris with French demolition specialist Cardem using Austrian-built Liebherr excavators equipped with Italian-manufactured Trevi Benne attachments.

International Operation Cardem is a 50 year old company that can trace its roots back to a quarry industry past. Indeed, the company’s name is an amalgam of carriere (French for quarry) and demolition, the two activities for which the company is best known today. Employing more than 250 people and with an annual turnover of EUR 35 million, the company operates from locations across its native France including Paris, Lille and Lyon but regularly strays across neighbouring borders, working in both Belgium and Luxembourg. In fact, the company is currently involved in the demolition of the Espanol soccer stadium in Barcelona, Spain. In Nanterre, the contract to demolish the twin road bridges was aesthetically-driven. The 35-year old bridges were rendered redundant following the construction of a road tunnel on the nearby A14 route, freeing up for urban redevelopment some highly valuable land that lies between La Defense and the Seine.

Military-Style Planning Despite the international flavour of the contract, or possibly because of it, the contract was a model of military-style planning. With the demolition scheduled to commence during an enforced five-hour road occupation scheduled for 20.00 in the evening, the entire demolition team was gathered on site almost 12 hours in advance. Demolition engineers and machine operators walked the entire length of the bridge viaduct, highlighting possible problem areas and creating an agreed demolition programme, with specific Liebherr machines and Trevi Benne attachments being allocated to specific tasks. Meanwhile, a team of mechanics took the opportunity to check over all the machines that were involved on the site, greasing and making repairs as necessary. Equipment and attachments had been brought in from as far afield as Lille, partly to ensure that the contract had sufficient machine power and also to provide cover if any of the lead machines suffered a catastrophic failure.

Narrow Window “We have a very narrow time window in which to operate,” explains Cardem’s Jean-Francois Ascolan. “The contract requires us to take down both bridges, one on the first evening, the second the following night. We then have to remove all demolition waste to a recycling facility around 3 km away.” Talk on the site was of a contract so fast and smooth that a local resident going to sleep on a Friday night and waking up the following Wednesday would have missed the entire operation, finding only a bare plot of land where the 35 year old cast in-situ concrete bridges once stood. The demolition was, in fact, the culmination of a two-month programme of preparatory works designed to minimise the impact of the demolition process. In addition to preparing for the demolition process, this also involved some extensive traffic management works to minimise disruption to vehicular flow along the busy Avenue

42

PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007

Joliot-Curie and Avenue Arago. Indeed, on the night of the main demolition, the crossroads at the Boulevard de Bouvet that links the Avenue Jolio-Curie and Avenue Arago was closed temporarily.

Men and Machines The need to minimise the impact of demolition to local residents was reflected in the sheer scale of the men and machines in place on the contract. A total of 40 people were involved in the controlled dismantling of the two 360 m long bridges, including 20 excavator operators working in shifts. These were responsible for operating a total of 14 excavators, including eight Cardem-owned Liebherr units from 24 to 64 t, all of which were equipped with either hydraulic or mechanical demolition attachments. Indeed, the entire attachment fleet from Cardem’s Lille facility was shipped to the site, many items merely being held in reserve. Among these were a 13 tTrevi Benne HC 140, an 11 t HC 100 and a 4 t HC 40, all of which had been purchased specifically to tackle this contract. These joined a fleet of 10 Trevi Benne attachments in the fleet of Cardem which has been running the Italian-built tools for the past five years.

Big Attachment On the stroke of 20.00 hours, demolition work commenced. The new Trevi Benne HC 140 slung from a Liebherr 974 excavator spearheaded the attack, the unit’s 2 m jaw opening quickly getting to grips with the concrete that was 1.1 m thick in places. A key benefit of the Trevi Benne attachments is their hydraulic rotation which allows the operator to


Demolition”

accurately grip and crush concrete, regardless of the angle of approach. The HC 140 attachment, the biggest in the Trevi Benni range, also features powerful cutting blades set deep in the jaw. These quickly and effortlessly cut through the reinforcing steel bar, allowing the bridges to be demolished quickly and cleanly while facilitating greater “waste” segregation and recycling. The primary demolition tool was followed along the length of the bridge deconstruction by a smaller but still impressive 11 tonne Trevi Benne HC 100, also mounted on a Cardem-owned Liebherr 974. A rented Liebherr 954 rental machine equipped with a 4 t Trevi Benne HC 40 brought up the rear, rehandling and processing the broken concrete for later off-site recycling. During a series of 24 hour operations, operators were switched regularly to ensure that work continued virtually non-stop until the demolition was completed. Thanks to the planning of the Cardem demolition team and the sheer power of the Trevi Benne attachments, the demolition of the dual span bridges was completed on time and within budget, with more than 3,000 m3 of concrete being broken and transported to the recycling facility for processing and onward sale. ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007 •

PDi

43


S A I E 2 0 0 7 Italian show SAIE will take place in Bologna between 24 – 28 October 2007. PDi will exhibit in area 42, stand 14, and this issue will be distributed at the show.

Exhibitors at SAIE 2007 related to the demolition, recycling and concrete cutting industries

• • •

• •

260,000 square metres exhibition space – 180,000 square metre covered area and 80,000 square metres outdoors 1,750 exhibitors, including 350 from abroad 176,500 professional visitors including 7,494 foreigners (2006 event) 5 entrances for exhibitors and visitors (Costituzione, Nord, Maserati, Michelino and Aldo Moro) extensive car parks 15 halls, 6 external exhibition areas, 35,000 square metres of service areas 2 restaurants and 4 self-service cafeterias as well as refreshment points in each exhibition hall

“More time for business to maximise effciency Sector HT

Ammann-Yanmar Pad. 30 Stand D/72-E/69

B

Anmopyc (Tabe) Pad. 36 Stand F/78

B

Aquajet Pad. 35 Stand C/36

HD

Baltrotors Pad. 30 Stand E/93

A

BBG Baugerate Pad. 30 Stand B/6-C/5

HT

Black Cat Blades Pad. 30 Stand A/1

HT

Bobcat Europe Pad. 36 Stand D/41CE/

A

Breaker Area 48 Stand D/10

HT

Brokk AB Pad. 30 Stand E/6

RC

44

SAIE 2007 in figures SAIE, International Building Exhibition, to be held in Bologna from 24 to 28 October 2007, is an essential component of BolognaFiere’s trade fair system targeted at manufacturers and professionals from the building industry. The 2007 edition of the event offers interesting new features, including a renewed exhibition concept and an even more up-to-date range of product categories.

Description: A Demolition attachments B Hydraulic breakers CE Compact equipment CS Crushing & screening ED Explosive demolition G Grabs and grapples GE General equipment HD Hydrodemolition HT Hand tools RC Remote control T Telehandlers

Name/Stand Airmatic Pad. 30 Stand B/16

Consolidated experience of the building sector and a city that for more than forty years has been the international reference point for building tradeshows, offering specific solutions for every segment of the world of building and construction. These are the key strengths of BolognaFiere, the leading trade fair organiser which after creating one of the foremost European suites of trade fairs for the construction sector has exported its exhibition model and now offers Italian and European companies support with their business internationalisation programmes.

An exhibition layout divided up into theme areas, tools for speeding up access to the show (personal cards), infrastructures that allow the exhibition centre to be reached conveniently by any form of transport - BolognaFiere considers it a top priority to ensure that the links with the city and within the exhibition centre itself are adequate for a business event. The new Bologna-Fiera motorway toll booth is already in operation, making it even easier for professionals to reach the exhibition centre. The links to the railway station and airport are also extremely efficient. A number of major structural works inside the exhibition centre have also made it easier to get round the show including the raised connecting walkways between the halls and the new areas devoted to services.

From the architectural project to the building process SAIE has always been renowned for its attention to every segment of the construction industry, from architecture to building process innovation. The show is renowned for its previews of trends in the building world and is an important platform for debate between visitors and the top international architects who talk at the meetings devoted to the themes of greatest topical interest each year.

PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007

But it is also an event that focuses on INNOVATION as they key to development strategies, exploring this theme in relation to: PRODUCTS - In just three years the SAIE New Product Guide has become the most authoritative guide available to the sector, a publication that selects the most interesting new products displayed by exhibitors at the show and proposes them in a convenient format for professionals. Again this year the SAIE New Product Guide will benefit from the cooperation of the IUAV of Venice, which will select the most significant innovations at SAIE 2007, highlighting the main innovative trends and some particularly interesting products. EXHIBITION SECTORS – Over the years, the evolution of the exhibition proposals has led to the creation of new theme sections and focus events devoted to the most topical issues. One of the focus events in 2007 is Energy Efficiency. The most significant technical aspects of this theme will be explored during the exhibition and will also be discussed during the various debates. BUILDING PROCESSES – Rather than just presenting the most significant innovations, SAIE 2007 will for the first time be featuring a special area devoted to practical demonstrations to make the exhibition more functional than ever.

Core exhibit 2007: The changing face of Italy, cities between land and water In 2007 the SAIE Core Exhibition continues the cycle devoted to the changing face of Italy, focusing on waterfront cities. The changing face of Italy, cities between land and water analyses how the thin strip of land facing onto bodies of water is addressed in construction projects. This is a theme of great interest given Italy’s geographical characteristics and is explored in terms of the relationship between urban fabric and water and between water and the natural environment. At the same time it aims to provide an overall picture of the development of the infrastructure system for waterfront areas and of technical issues and materials.

SAIE and CRESME present the economic analysis of the Building sector Following the agreement between BolognaFiere and CRESME, the annual report on the building industry was unveiled in Bologna during SAIE 2006. Again this year, on the day before the opening of the show, BolognaFiere and Cresme will present the ECONOMIC ANALYSIS OF THE BUILDING WORLD, the major report on the state of the sector and the investment trends.


CAMS Macchine Pad. 36 Stand D/9

LATERSAIE – Heavy clay show CE

Building systems, components and subsystems. Prefabricated structures , Materials and products

Case Pad. 30 Stand C/20, D/35 Conjet Area 48 Stand G/53-H/52

HD

Corimag Pad. 36 Stand D/7

B

Ditch Witch Pad. 36 Stand B/42

CE

DOA Pad. 30 Stand A/12

HT

Edilgrappa Area 49 Stand A/28

HT

Eurodem Area 48 Stand Z/14

CS

Faresin SPA Area 45 Stand D/65 Frank Co. Pad. 30 Stand E/33

T B

Furukawa Rock Drill see Rammit G. F. Gordini Pad. 30 Stand A/30

A

Gasparini Impianti Area 45 Stand D/52

CS

Good Rock (Kobelco, FRD dealer) Pad. 30 Stand A/33

GE/B

Guidetti Area 48 Stand B/104

CS

Hammer Pad. 30 Stand C/6

B

Hitachi see Rossi Trade HPM Europe Pad. 36 Stand B/82

Water channelling and treatment

CE

HYDRA Pad. 36 Stand F/17/Area 49 B Ihimer Pad. 36 Stand D/15-E/8

CE

Italdem Pad. 36 Stand B/133

B

Keestrack see Rammit Kobelco see Good Rock Komplet Italia Area 48 Stand B/43

CS

Leonardi Benne Pad. 36 Stand F/11

A

Mantovanibenne Pad. 36 Stand B/10

A

Mecalec-Ahlmann Pad. 30 Stand D/36

CE

Meccanica Breganzese Pad. 36 Stand E/2

CS

Building site machinery, equipment and technologies. Special machinery and equipment for civil engineering works Scaffolding and formwork, Rental services

46

Hall 26

Halls 29, 30, 35 and 36 Areas 42, 44,45, 47, 48 and 49

Waterproofing, Geotextiles, Building chemicals , Thermal and sound insulation Hall 19

Technical instruments and testing, control and measuring equipment

Exhibition of tools and mounting systems, Accident prevention and Safety

Hall 33

SAIEBit – IT systems, Service companies

Hall 18

Roofing and covering systems

Hall 21

Trade press

Area 42

Hall 31

Improved Extec jaw makes SAIE debut Extec Screens and Crushers Ltd, now part of Sandvik Mining and Construction, will use the SAIE exhibition to display the company’s S-4 screen and the C-10+ track-mounted jaw crusher on Stand D91-E90 in Area 48. The new C-10+ builds upon the reputation of the larger Extec C-12+ and is designed specifically for small quarries, demolition sites, and recycling facilities. A vibrating feeder ensures a consistent flow of material to the 1,000 mm x 650 mm fully adjustable and hydraulically controlled jaw crusher. The jaw action can be quickly reversed to free blockages while a ”fast track” facility helps clear the machine of tangled steel reinforcing bar. The entire machine can also be raised hydraulically for cleaning and routine maintenance duties Also on the Extec stand is the S-4 screen, a new track-mounted mobile screen designed

Metso see Rammit Minelli Area 44 Stand E/18

Halls 25, 26,32

STRUTTURALEGNO, Wooden structures Hall 16

THE EXHIBITION SECTIONS AT SAIE 2007

Extec Area 48 Stand D/91-E90

Hall 22

G

PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007

for a multitude of quarrying, mining and recycling applications. Weighing 28 t the S-4 is the smaller model to the S-5 and shares many of the features and benefits of the larger

machine. The S-4 utilises two independently adjustable screen boxes to produce a screening area that is equivalent to a traditional 4.8 x 1.5 m screening system. The Extec Doublescreen system allows the first screen box to be used to remove fines in even the most cohesive materials, while the second screen box acts as a materials grader. As a result, the Doublescreen system is able to produce consistently precise material grades. The Extec S-4 is offered with a variety of optional extras, including a remote control system, shredder box for green waste applications and a vibrating grid.

www.extec.eu


Neuson Kramer Pad. 36 Stand E/56

CE

New Holland Pad. 36 Stand C/1-D/6

GE

Nonex Pad. 30 Stand E/20

ED

Officine Cancellara Mich. Pad. 36 Stand A/1

B

OM Track Area 48 Stand D/23-E/18

CS

OMD Pad. 36 Stand B/58

B

Osa Dei F.LLI Sallustio Pad. 30 Stand B/5

A

Pressoil Pad. 36 Stand E/53

RC

PTC Italiana Pad. 35 Stand B/43

HD

Rammer see Rammit Rammit Pad. 30 Stand A/44-C/43

CS

REV Pad. 30 Stand D/16-E/13

CS

Rimac Pad. 36 Stand F/30

CS

Roald di Codecasa (Conjet dealer) Area 48 Stand G/53-H/52 HD Rockster see Rammit Rossi Trade (Hitachi dealer) Pad. 36 Stand D/105 GE Rotair Pad. 36 Stand C/131D/132/ B RSP Area 48 Stand C/95-D/98

GE

Rubble Master Area 48 Stand E/44

CS

Rubi-Germans Boada Pad. 33 Stand A/41

HT

Sclaverano Pad. 30 Stand B/14

HT

Sclaverano Pneumatic Tools Pad. 35 Stand E/35 HT Stanley Hydraulic Tools Pad. 30 Stand B/6-C/5

A

Terex Area 48 Stand F/98

GE

Trevi Benne Pad. 30 Stand C/56

A

URI (Sandvik, Stanley dealer) Pad. 30 Stand B/6-C/5 CS/B VD Verdelli Pad. 30 Stand D/96

A

Vistarini Pad. 30 Stand A/54

B

Zamo Pad. 30 Stand E/32

B

Zato Pad. 30 Stand E/34

B

48

New Bobcat machines at SAIE Bobcat is exhibiting large and small skid-steers, compact tracked loaders, including the new S100 skid-steer, mini-excavators, including the new 323 model and new T2250 compact telehandler at SAIE on Stand D41, Hall 36. The machines on the stand are equipped with a host of attachments such as breakers, trenchers, flail cutters, planers, pallet forks and grapples, presenting Bobcat solutions for applications in plant hire, construction, road repair, demolition, landscaping, builders merchants, ground care, forestry, recycling, industry, disaster relief and environmental protection among others. The new S100 skid-steer meets a market need for a compact, limited weight skid-steer that can work in tight spaces and is easy to transport. With an operating weight with bucket of 1.8 t, the S100 offers a rated operating capacity of 453 kg and a tipping load of 907 kg. Bobcat will also be showing an enhanced version of the new 323 mini-excavator at SAIE and a new quick coupler for fitting attachments to Bobcat

mini- excavators, developed in collaboration with Klac Industrie of France. The new Klac-type coupler is available in four sizes for all Bobcat miniexcavators from the 319 up to and including the 442 model. The new T2250 compact telehandler on

show, which combines the features and benefits of the telehandler, an articulated loader and a skidsteer. The T2250 provides all the attributes of a compact job site telehandler, but for the first time on a telehandler, there is a choice of quick-change attachment mounting systems. These are the traditional front carrier, either with manual or hydraulic locking, or the optional ’Bob-Tach’ system.

New minidumper from Ihimer The Italian supplier of mini-diggers, skid-steer loaders and mini-dumpers, IHIMER, has launched a new mini-dumper Carry 107, which can self load and carry various types of material. It can be adapted to any specific need thanks to the availability of a wide range of accessories, including the rear load body for building, the self-loading shovel, the bed with opening sides, concrete mixing kit and levelling blade. The mini-dumper Carry 107, which is equipped with a Honda 6.6 or 8.2 kW engine or a 7.5 kW Yanmar diesel engine, can also be supplied with a ”Hi-Flow” kit. This enables the mini-dumper to be used with numerous tools, including a demolition hammer, hydraulic drill, a manual hydraulic auger and a water pump.

www.ihimer.com

PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007

www.bobcat.com


Extec I-C13 in Siberia Heavy Duty Overband for Incinerator Plant

Deep within the Siberian wilderness, an Extec IC13 has been working for the Siberian Coal Energy Company (SUEK) crushing coal straight from the quarry. Following a large walking excavator, the IC13 is maintaining high production through the heavy snow and harsh materials, ensuring that SUEK can keep output of coal to a maximum. Because the conditions on site can deteriorate extremely quickly, production must be effective and fast when the weather permits, therefore the machine has to be reliable. The I-C13 offers extremely high mobility and flexibility along with

the necessary productivity that allows for it to be set up and crush coal very quickly. The Extec I-C13 combined with its many advanced features enable the machine to work in the most hostile conditions. The Impactor box by Krupp Hazemag SA produces high quality material with excellent consistency. The power provided by a CAT C-13 engine ensures that drive is constant, powerful and reliable while the new web and flange chassis allows the I-C13 to be used anywhere around the world.

www.extecscreens.eu

Coventry & Solihull Waste Disposal Co Ltd is one of only a few local authority waste disposal companies remaining in the UK. They are a small privately owned waste management company, with experience in many aspects of waste management including incineration, public waste site and landfill. They are owned jointly by Coventry City Council and Solihull Metropolitan Borough Council and have an incineration plant, which runs nonstop 365 days a year. CSWDC purchased an Overband magnet 35 years ago to function within the incineration plant. Master Magnets recommended that CSWDC replace the old unit with an Oil Cooled Coil Wound (OCW) Overband magnet. The OCW overband has

a high magnetic strength producing 869 gauss at the required working gap of 300mm and more powerful than the previous unit, which could only produce 500 gauss. Due to the high magnetic strength the overband would be able to work at an increased operating gap if required enabling it to extract ferrous from a deeper burden, and at a faster speed thus increasing the feed rate. The overband, weighing just over 5 t, was designed and manufactured to fit directly into the incineration plant conveyor. CSWDC expect the unit to pay for itself within months, and the overband is expected to last for another 35 years or more.

graded material is produced from broken asphalt material with only one operator required for the mobile RM100 and OS100. The high throughput, even with steel reinforced concrete, plus remote controlled simultaneous crushing and manoeuvring operations from the loader, were key factors in Robert Thoma junior’s decision to buy the equipment. Waste pre-stressed concrete can be processed in a single pass to 0-32 mm with all steel bars being removed by the magnetic separator. The fact that the final grain size can be easily adjusted at the rotor using engine speed was the key criterion in a decision in favour of a RM100

RUBBLE MASTER high performance crusher. This decision saw the replacement of an RM80 immediately after Bauma at the civil engineering company Noller in Baden-Württemberg. ”The RM100 delivers an end product with a high market value and optimum grain distribution,” says Noller owner Joachim Noller. The crusher stands out through its extensive optimisation, also with minimum wear and operating costs, such as diesel consumption at only 20 to 22 l/h. The RM100 demonstrated its prowess in mineral processing after start-up. Limestone is fed using a wheeled loader with a 3.5 m3 bucket and recycled to make high-value 0-32 mm final grain.

www.mastermagnets.com

“My customers earn with me” “My customers earn with me,” says Robert Thoma junior from Thoma Bau- u. Recycling GmbH & Co. KG about his success principle. He attaches great importance to the performance and availability of his fleet of machines in order to offer his customers professionalism and fair prices. Thoma Bau- u. Recycling GmbH & Co. KG is a specialist in the mobile recycling of asphalt from road reconstruction projects. This material is

50

crushed directly on the job sites to the required final grain size and turned into environmentally compatible, stable top bed material. To expand the recycling activities a RUBBLE MASTER RM100, together with OS100 mobile oversize grain separator, were purchased. This is a mobile, high-performance system that can be easily transported to sites. Over 200 t/h of ready-to-use 0-32 mm

PDi • ISSUE 4 - SEPTEMBER - OCTOBER 2007


AVS. Svensk Rental Tidning c/o SCOP AB Box 786 • SE-191 27 Sollentuna, Sverige

B

Porto betalt

SRT%204-2007  
SRT%204-2007  

http://www.svenskrental.se/document/SRT%204-2007.pdf

Advertisement