Page 1

Nummer 1-2009 • Årgång 8

Utnämning till Cramos koncernledning

s. 6

Fyra nya medlemmar i Hyrex

s. 6

Cramo förvärvar Lidingö Hyrcenter

s. 6

Tema:

Nya krafter tar vid på Mätcenter och Control System s. 8

Nya arbetsplattformar

HTC satsar på utbildning s. 8 Europumps årsmöte hålls i Stockholm

s. 8

Lipac Liftar nu även i Värmland

s. 8

El-Björn och Byggstrøm i nordisk strukturaffär

s. 8

Sidan: 10-13

Reportage:

Grindex nya ansikte fullbordat

DC AirCube 2000 en av marknadens kraftfullaste 1-fas luftrenare s. 14 Ny Mobilair med robust plasthuv för byggindustrin

s. 14

Stor teleskoplastare ökar flexibiliteten

s. 14

Byggnadsställning med steglös justering

s. 16

Sidan: 22-23

Reportage:

“Tidermans ökar servicenivån”

Midhage visar nya STR 580 från Schwamborn s. 34 Ny Doosan grävare

s. 34

Byggolyckor och sjukdomar fortsätter att minska s. 34 Byggbolag positiva till omvänd moms

s. 34

Jerneviken lanserar världsnyhet för rening av betonghåltagarnas slamvatten s. 34 Lipac ett snabbt växande företag

s. 34

NYHETER

GARO förvärvar produktsektor från HFLEX s. 16

POWER T OO LS Sidan: 32-33

Semab ny återförsäljare av Messersi i Stockholm s. 16

Sidan: 24

Byggmässan i Göteborg 2009: Ner men inte uträknad Sidan: 26-30


3

22 Grindex nya

ansikte fullbordat

INNEHÅLL 3 Ledare 5 Kommentar Hyrex 5 Mässkalender

EN TIDNING FÖR OCH OM MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN

6 Business 8 Business 9 Kommentar SRA 10 Tema: Nya Arbetsplattformar 14 Nyheter 16 Nyheter 22 Reportage: Pumptillverkaren Grindex helomvändning som påbörjades för ett par år sedan var en djärv men nödvändig förändring som kunde ha slutat med en katastrof med arbetslöshet och ett kraftigt försvagat varumärke som resultat. Men med noggrann planering och lyhördhet blev verkligheten raka motsatsen och en triumf för tillverkaren.

32 Tidermans ökar servicenivån Tidermans Hyrmaskiner är en av Sveriges äldsta maskinuthyrare med anor sedan mer än 110 år tillbaka, förutom att man är en större maskinuthyrare som har sitt huvudkontor på Backadepån, filialer i Mölndal, dotterbolag i Falkenberg samt är delägare i Borås Maskinhjälp med depå i Borås samt filial i Kinna. Företaget ägs idag till lika delar av Ulf Andersson, Torben Christensen samt Johan Ehk. Sune Almqvist som är arbetande styrelseordförande har även en roll centralt inom Hyrex-Kedjan. Under hösten 2008 flyttade företaget in i nya lokaler bara ett stenkast från de gamla i Hisings-Backa. Flytten var egentligen inte påkallad av Tidermans själva utan berodde på en ändring av stadsplanen i området. Men väl genomförd visades sig de nya lokalerna vara mycket lämpliga för uthyraren.

Grindex nya ansikte fullbordat 24 Nyheter 26 Mässor 30 Konjunkturbarometern 32 Reportage:

26 Mässan ner

men inte uträknad Den 20-23 januari hölls mässan Byggmaskiner på Svenska Mässan i Göteborg. I dessa tider vore det fel att säga att förväntningarna var stora. Vi vet alla hur avslutningen på förra året såg ut på marknaden och ingen hade väl räknat med någon

Tidermans ökar servicenivån 34 Nyheter

vändning under januari. Så med utgångspunkt från det allmänna läget blev Byggmaskiner 2009 en lyckad mässa.

Att vara inne eller att lämnas utanför Äntligen har den tiden anlänt då det börjar spira ute i naturen och vi kan alltid hoppas att det smittar av sig på marknaden. I rentalbranschen har det väl faktiskt inte börjat spira alls, man kan snarare kalla det fortsatt bottenfruset. Men alla som jag talat med håller inte med och trenden är nog ändå att det har börjat vända. Får man tro Konjunkturinstitutets mätningar så har vi, inom vår bransch, nått botten. Frågan är bara hur länge vi kommer att hålla oss kvar där innan det verkligen vänder uppåt. Det här numret av SRT är kanske inte lika maffigt som vi blivit vana sedan förra året. Det finns inte riktigt lika mycket att rapportera om och våra annonsörer är betydligt försiktigare med sin exponering. Men det finns en del ljuspunkter. Nya produkter lanseras, antalet maskinuthyrare växer och framförallt branschföreningen Hyrex stärker sitt medlemsantal. Mässan Maskinexpo kommer att arrangeras i maj och redan nu har man återigen slagit utställarrekord. Detta är ett gott tecken på att branschen ändå är vid gott mod. En annan glädjande nyheter som ingjuter optimism är att uthyraren Lipac Liftar utsetts till Gasellföretag. Lipac Liftar har expanderat kraftfullt under de senaste två åren. Företaget är dessutom nominerat till Årets Rentalföretag i storlekskategorin upp till 10 depåer. Vi säger “Grattis Lipac!”. Tävlingen anordnas av den europeiska rentalföreningen European Rental Association och prisutdelningen kommer att äga rum i Manchester, 26-27 maj. Förra året gick som bekant högsta pris till Cramo. Tävlingen är utan tvekan ett bra initiativ inte

minst för att knyta de europeiska länderna samman och för att hitta samarbetsformer mellan maskinuthyrare i Europa. Den här typen av Pan-europeiska sammanslutningar kommer att få ökad betydelse och följer hand i hand med den utveckling som sker inom den europeiska unionen. Samtidigt är detta väldigt mycket kopplat till ett generationsskifte. Många enskilda och mindre maskinuthyrare har mycket svårt att identifiera sig med den här typen av Pan-europeisk samverkan och dessutom svårt att se nyttan. Vad kan European Rental Association och ERA Awards tillföra till en liten lokal uthyrare i Polen, Sverige eller Spanien? Språket är dessutom en barriär även om allt översätts simultant vid branschföreningens möten. Åter igen så måste ett generationsskifte till för att många uthyrare skall se nyttan och att dessutom nyttan skapas. Om detta inte uppnås är det stor risk för att ERAs stämpel om en grupp för inbördes beundran kommer att förstärkas. ERAs verksamhet ligger helt i linje med den typ av Paneuropeiska institutioner som är viktiga för att rentalbranschen på sikt skall kunna utvecklas och stärkas på ett internationellt plan. Internationella paraplyorganisationer har idag i ett betydligt större berättigande än tidigare när det gäller frågor om vår miljö, arbetsmiljö, säkerhet, konkurrens och att utgöra en motpart eller samarbetspartner till tillverkare och leverantörer. Men ett tungt ansvar vilar också på dessa organisationer att förmedla nyttan ut till alla befintliga och potentiella medlemsföretag och medlems-

organisationer. Det här är ingen enkel uppgift och den tar tid att genomföra och den kräver en lyhördhet och ödmjukhet både från den Pan-europeiska organisationen såväl som från de nationella medlemsorganisationerna och medlemsföretagen. En sak är dock säker. Utvecklingen av den här typen av internationella och Pan-europeiska paraplyorganisationer har kommit för att stanna och kommer att öka i betydelse på sikt. Paralleller kan dras med EU och när svenskarna diskuterade om vi skulle vara med eller inte. Jag tror att det är bättre att vara med än att lämnas utanför. Jan Hermansson, Redaktör

www.SvenskRental.se • 1-2009 • Svensk Rental Tidning


5

“Med sikte på Årsstämman och Bättre tider!” Kära medlemmar Våren är i annalkande nu i en rasande fart. Vi kan väl nära en förhoppning om att även marknaden vaknar till liv och ger oss några goda ”uthyraremånader” efter en seg vinter… Inom Hyrex-Kedjan förbereder vi nu oss som bäst inför årsstämman. Även i år förläggs den i samband med mässan Maskinexpo på Barkarby utanför Stockholm. Men denna gång har vi årsstämman dagen innan mässan startar, d v s den 13 maj. Och platsen är Arlanda Hotellby. Vi är med säkerhet många som kommer att besöka mässan och där får vi väl se om det finns något köpintresse. Allt är beroende på efterfrågan, pris och service. För Er som ska spela golf glöm

inte att slipa formen till golftävlingen den 12 maj. “Bengt Olsson Open” spelas på Arlandastad GK, bara några stenkast från hotellet. Inom Hyrex-Kedjan tar vi nu nya tag och har en del nyheter att komma med på stämman. Vi har dessutom ökat på medlemsskaran med flera nya medlemmar både vad gäller uthyrare och leverantörer. Och fler lär vara på väg… På årsmötet får vi säkert alla anledning att skåda in i kristallkulan och tillsammans bilda oss en uppfattning om framtiden. Vi går väl alla till mans och hoppas på att den globala ekonomiska krisen snart bottnar och vad det möjligen kan innebära även för vår lilla bransch. I det stora landet i väster kommer allt tätare signaler om en försiktig vändning.

SVENSK RENTAL - EN TIDNING FÖR OCH OM DEN SVENSKA MASKINUTHYRNINGSBRANSCHEN Redaktionsadress Box 786, SE-191 27 Sollentuna Tel. 08 585 700 46, Fax: 08 585 700 47 Besöksadress Skillingevägen 14A, 192 71 Sollentuna info@pdworld.com, www.svenskrental.se Utges av: SCOP AB REDAKTION Jan Hermansson, jan.hermansson@pdworld.com Anita do Rocio Hermansson, Mikael Karlsson Ansvarig utgivare: Jan Hermansson KORRESPONDENTER Ulrika Träff, Örjan Arvidsson, Jim Parsons ANNONSER Kontakta Johan Hedman på telefon 08-621 16 90, 070-3128834, johan@cline.se eller Svensk Rental Tidnings redaktion på telefon 08-585 700 46 alt. maila sales@pdworld.com

Sedan mina förra ledare har egentligen inte så mycket hänt på marknaden. Ej heller har några större strukturgrepp eller företagsförvärv genomförts på senare tid. Besök gärna vår hemsida www. hyrex.org för senaste nytt. Ha en bra vår! Roger Sturesson, Ordförande Hyrex-Kedjan

Svensk Rental Tidning distribureas i drygt 11.000 ex till läsare i Sverige. För beställning av tidning kontakta redaktionen eller vår annonschef. Prenumeration: Om du vill försäkra dig om att alltid få ditt exemplar kostar en helårsprenumeration 420 kr. Prenumerationsavgiften sätter du in på bankgiro 5435-9443 eller postgiro 636 76 69-6, SCOP AB. Svensk Rental Tidning produceras av SCOP AB, Box 786, SE-191 27 Sollentuna. Copyright 2009 innehas av SCOP AB. Uppgifterna i denna tidning lämnas med reservation för ändringar som skett under och efter detta nummers produktion. Utgivaren ikläder sig icke någon ersättningsskyldighet för i tidningen möjligen förekommande uteslutningar, ofullständighet eller oriktighet. Eftertryck helt eller delvis, utan utgivarens godkännande förbjudes. För insänt ej beställt material ansvaras ej. Vi uppmanar dock läsarna att sända in textförslag och bilder till tidningen. Att det som insänds ej är originalhandlingar är insändarens ansvar. Om insänt material skall återsändas skall sändaren noga ange detta.

Ställ höga krav på din motor. Vårda den med originaldelar.

www.swedmotor.se Distributör av kvalitetsmotorer och originalreservdelar:

www.SvenskRental.se • 1-2009 • Svensk Rental Tidning


6 AIK Fotboll och Kaeser Kompressorer förlänger samarbetet AIK Fotboll och Kaeser Kompressorer AB har tecknat ett nytt tvåårigt samarbetsavtal. Samarbetet mellan AIK Fotboll och Kaeser Kompressorer, som inleddes 2006, har varit framgångsrikt. Kaeser väljer därför nu att förlänga avtalet och kommer att synas på såväl herrarnas som ungdomslagens matchtröjor framöver. Det nya samarbetsavtalet innebär bland annat att Kaeser Kompressorer blir en officiell samarbetspartner till AIK Fotboll. Märket kommer att exponeras på AIK Fotbolls - såväl herrars som ungdomslagens matchtröjor - under 2009 och 2010. Kaeser Kompressorer kommer även i fortsättningen att synas på AIKs hemmaarena Råsunda och genom AIKs övriga marknadskanaler. “Vårt mål är att bli nummer ett i Sverige, säger VD Torsten Granberg. Att lyckas nå den positionen handlar inte enbart om teknisk briljans, utan om att ta sitt ansvar. Våra kunder har ekonomi och klimat i fokus och därför utmanar vi våra konkurrenter genom att satsa på energisnålare kompressorer. Den typen av ett engagemang har fått gensvar och förklarar en del av våra framgångar”, avslutar Granberg.

www.kaeser.se

Utnämning till Cramos koncernledning Martin Holmgren, B.Sc. (Buss. Admin.), (41) har utsetts till Vice President och medlem i koncernledningen. Martin Holmgren efterträder Mats Stenholm som Chef för Fleet Management. Mats Stenholm lämnar koncernledningen, men kommer att fortsätta inom koncernen som Senior Advisor till koncernledningen, tills pension den 31 oktober, 2009. Martin Holmgren anställdes hos Cramo 2003 som Produktområdeschef, på Fleet Management och i april 2008 utsågs han till ansvarig för Fleet Management avdelningen. Innan anställningen hos Cramo arbetade Martin Holmgren som Business Development Manager hos Telia Mobile.

Cramo förvärvar Lidingö Hyrcenter Cramo har förvärvat den maskinuthyrningsverksamhet som tidigare bedrivits av Lidingö Hyrcenter. Köpet omfattar all uthyrningsutrustning med tillhörande saluvaror. Överenskommelsen omfattar även hyreskontraktet för depåfastigheten, samt två anställda. Omsättningen beräknas under den första tolvmånadersperioden uppgå till knappt åtta miljoner kronor. Lidingö Hyrcenter som har varit verksamma i Stockholms östra hamnområde i ungefär femton år har en väl etablerad kundkrets och stark marknadspo-

Svensk Rental Tidning • 1-2009 • www.SvenskRental.se

sition. Maskinuthyrningsverksamheten avser huvudsakligen byggmaskiner till små och medelstora byggföretag. Verksamheten kommer att bedrivas under Cramos namn och varumärke, med den tidigare ägaren som depåchef. ”Trots att det rör sig om ett relativt litet förvärv är det av stor betydelse för vår Stockholmsverksamhet”, säger Cramo Sveriges VD, Erik Bengtsson i en kommentar. ”Depån är belägen i Stockholms kanske viktigaste utvecklingsområde i och med att hamnverksamheten där kommer att omlokaliseras och området bebyggas med bostäder och kontorsfastigheter. Till det kommer att några av Sveriges största infrastrukturprojekt redan påbörjats eller planeras starta i närområdet, vilket gör den nya depån till en perfekt plattform för vår fortsatta expansion”, avslutar Erik Bengtsson.

DeWALT lanserar tävling med chans att vinna 1 miljon Euro DeWALT expanderar sina årliga event genom att erbjuda en stor tävling som är länkad till sitt nya sponsoravtal med Moto GP och Tech 3 Yamaha, med möjlighet för deltagare att vinna 1 Miljon Euro. Tävlande använder sina yrkesfärdigheter för att tävla mot varandra och sina europeiska utmanare. Det är gratis att delta och information om de bästa tiderna kommer att visas på www. DEWALT.eu/millioneuro.Registrering för tävlingen sker under DeWALTs event i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). De lokala omgångarna sker från mars till oktober 2009. Deltagarna måsta använda skruvdragare och utrustning från DeWALT för att skruva i fem skruvar i en bit trä på snabbast möjliga tid. De 16 snabbaste deltagarna från de regionala omgångarna i Europa, Mellanöstern och Afrika går vidare till en final på den sista Moto GP-tävlingen för 2009 i Valencia.

www.DEWALT.eu/millioneuro

Fyra nya medlemmar i Hyrex Hyrex-Kedjans styrelse har valt in följande företag som medlemmar inom föreningen enligt följande: Södertörns Maskinuthyrning AB i Haninge, företaget som startade sin verksamhet år 2008 hyr ut ett brett sortiment av byggmaskiner och utrustning. Inomec AB i Norsborg har specialiserat sig på uthyrning och service av lyftutrustning etc. Byggleasing i Ådalen AB är ett företag som har sitt säte i Kramfors med en filial i Sollefteå och arbetar med uthyrning av byggmaskiner och utrustning samt återförsäljning av en rad produkter. I januari i år valdes även en ny leverantörsmedlem in i Hyrex-kedjan vilken är Safetool AB. Safetool AB är ett företag som levererar lösningar vad gäller säkerhet inom byggsektorn. Företaget är ackrediterat av Sveriges Byggindustrier som leverantör enligt ID 06.

www.hyrex.org


Välkommen till problemfri avvattning.™

www.grindex.se


8

“AUSA Taurulift säljs av Minimaskiner och ingen annan”

Mätcenter AB framåt. Företaget har därför förstärkt med två nya krafter. Fredrik Andershed är nytillträdd vd på Control System. På Mätcenters huvudkontor i Örebro finns nye ekonomichefen Patrick Andersson på plats. Båda hör hemma i Örebro. Dessutom har Jacob Strömberg, en av Mätcenters två delägare, nu tagit över som vd i Svenska Mätcenter. Fredrik Andershed, 38, som började som vd den 21 januari, har lång erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen. Närmast kommer han från EDB Business Partner Sverige AB där han arbetat som konto- och verksamhetsansvarig för storkunder inom Telecom.

El-Björn och Byggstrøm i nordisk strukturaffär

www.minimaskiner.se

Lipac AB fortsätter sin geografiska expansion över landet. Senaste tillskottet är Värmland, där man i samarbete med Hyr City i Arvika nyligen öppnat depå. Lipac Liftar AB i Bromma utanför Stockholm, har de senaste åren toppat ligan inom liftuthyrningsbranschen genom att medvetet satsa på ett komplett sortiment av miljöanpassade och säkra liftar samt god kundservice. Sedan ett par år är även Lipacs ISO-licensierade förarutbildning mycket eftertraktad. I företagets filosofi ingår att på sikt finnas i hela landet. Därför får nu Stockholm, Gävle, Borlänge, Norrköping och Jönköping tillökning. Denna gång är det Arvikas och Värmlands tur. I den nyöppnade depån, precis som i de tidigare, erbjuds alla typer av liftar, såväl sax- som bomliftar och i dimensioner från 3 till 43 meters höjd. “Vi har i Hyr City i Arvika hittat en representant som delar våra värderingar att ha ett brett sortiment och ge bästa möjliga kundservice. Så vi är förstås väldigt nöjda”, säger Per Hedebark, VD på Lipac. “Lipac passar oss som hand i handske”, säger Jonas Åslund, VD på Hyr City i Arvika. ”Vi och de kompletterar varandra på ett sätt som gör att ett plus ett blir tre”, fortsätter han. “Lipacs åtagande är att med största möjliga säkerhet få kunderna upp i luften, och det skriver vi helt och hållet under på, här på Hyr City”, avslutar Jonas Åslund. Lipacs och Hyr Citys depå hittar du på Maskingänd 1 på Mossebergs industriområde i Arvika.

www.lipac.se • www.hyrmaskiner.eu

Nya krafter tar vid på Mätcenter och Control System Trots de dystra tider som nu råder satsar Svenska

Control System Control System utgår från försäljningskontoren i Örebro, Stockholm, Västerås, Linköping och Göteborg men jobbar liksom övriga affärsområden inom Mätcenter över hela landet. Control System Örebro är en fullserviceanläggning för Trimbles mätutrustning. Hit kan man vända sig för service/ reparation av instrument, lasrar eller gpser. “Vi hjälper även till med uthyrning och köp av mätutrustning. Inom Control System samlas all den kunskap och erfarenhet som mätverksamheten ute på fältet ger – och vi delar gärna med oss”, säger Jacob Strömberg.

www.maetcenter.com

I ett tidigare nummer av SRT angav vi ett felaktigt namn för AUSAs återförsäljare av teleskoplastare AUSA Taurulift i Sverige. Den fadäsen vill vi rätta till och meddela att företaget Minimaskiner i Munkedal säljer AUSAs kompletta sortiment av teleskoplastare.

Lipac Liftar nu även i Värmland

hyresförhandling. Mätcenter jobbar även med försäljning, finansiering, uthyrning och service av modern mätutrustning.

Fredrik Andershed

Patrick Andersson Patrick Andersson, 41, Mätcenters nye ekonomichef, har 20 års erfarenhet från olika ekonomipositioner på en rad företag i Örebroområdet. De senaste nio åren har han arbetat på holdingbolaget Plena AB. Han började som ekonomichef den 7 januari. “Mätcenter startade i lågkonjunktur. Vår arbetsmodell bygger på att det är lite rörigt på marknaden. Med dessa nya krafter känner vi oss mycket starka och ser framtiden an med stora förhoppningar”, säger Mätcenters vd Jacob Strömberg.

Täcker hela landet Svenska Mätcenter AB är ett komplett mätteknikföretag som startade i Örebro 1995 med två anställda. I dag är antalet medarbetare runt 100 och verksamhet pågår över hela landet. Kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Örebro, Umeå, Karlstad, Eskilstuna och Uddevalla. Uppdragen handlar om olika sorters mätning under projekterings- och byggfasen av vägar, järnvägar, hus och tunnlar. Det kan också gälla kontrollmätning av exempelvis lägenheter, industrifastigheter, tomter och skog inför försäljning och

Svensk Rental Tidning • 1-2009 • www.SvenskRental.se

El-Björn AB i Anderstorp, som utvecklar och tillverkar elcentraler och annan utrustning för tillfällig installation på t.ex. byggen och inom industrin, går samman med det norska företaget Byggstrøm A/S. Samgåendet sker genom att ägarna till de båda bolagen bildar ett nytt samägt bolag, El-Björn Holding AB baserat i Anderstorp, vilket sedan i sin tur äger de båda operativa bolagen. Till VD för El-Björn Holding AB, tillika VD för El-Björn AB, har utsetts Lars-Owe Kron, tidigare försäljningschef för ROL International AB. Det nya bolaget El-Björn Holding AB beräknas initialt få en årsomsättning på ca 150 MSEK. Ur ett ägarperspektiv aviserar de båda huvudägarna till El-Björn Holding AB, familjerna Enocson och Håkonsen, redan nu att de ser positivt på en möjlig framtida ägarbreddning. El-Björn och Byggstrøm fortsätter att gentemot marknaden arbeta som självständiga bolag. ”Det här är en ren strukturaffär, som jag ser kommer att stärka båda bolagen på en tuff marknad”, säger Håkan Modén, styrelseordförande för El-Björn AB. ”Jag ser med glädje fram mot ett nära samarbete med El-Björn”, säger Stein-Erik Jensen, styrelseledamot i Byggstrøm A/S. ”Med Byggstrøm och El-Björn under samma tak, får vi ett ännu mera komplett sortiment, samtidigt som vi står starkare inför framtiden med goda möjligheter till såväl samordningsvinster som bättre finansiella muskler vid större åtaganden”, sammanfattar Stein Erik Jensen.

HTC satsar på utbildning HTC Akademin är nu inne på sitt 4:e år och HTC har utbildat över 1000 personer runt om i världen. Kursen är på en och en halv dag och ger en fördjupad utbildning om HTCs golvlösningar, maskiner och verktygskoncept. Man varvar teori med praktik och har även vissa grupparbeten. HTC vänder sig inte bara till nya kunder utan till alla kunder som vill få en

fördjupad kunskap inom området. Mycket händer i branschen och utvecklingen går ständigt framåt. Akademin är ett utmärkt sätt att hålla sig uppdaterad och få kännedom om nya golvkoncept, maskiner och verktyg. Kursen hålls på HTCs huvudkontor i Söderköping och på respektive dotterbolag i USA, Frankrike, Tyskland och England. I Söderköping bygger man just nu ut med 2 800 m2, en stor del av detta nybygge ska inhysa Akademin. Det blir ett “showrun” för alla maskiner och olika golvtyper, utbildningslokal och ett 500 m2 stort golv på vilket alla deltagare får känna på maskinerna och prova att slipa t.ex. ett HTC Superfloor™. För HTC är det viktigt att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Att ge en bra support och även satsa på de mjuka delarna är en viktig del i framgången.

www.htc-floorsystems.com

SPD åf för italienska Eurocomach Företaget SPD i Sala har fått agenturen på Eurocomach grävmaskiner. SPD valde Eurocomach för att de dels inte tidigare är etablerade i Sverige och dels för den höga kvaliteten som krävs och som Sverige och övriga Norden är vana vid. Eurocomach tillverkar även underreden och grävmaskiner till stora företagsnamn som Liebherr, Komatsu, Cat m fl.

www.spd.se

Meddelande beträffande Heylo Energietechnik För att i möjligaste mån förhindra ryktesspridning och missförstånd meddelar BVM, ByggVärmeMaskiner att man är svensk representant för Heylo Energietechnik GmbH och Heylo Drying Solutions GmbH. Heylo Energietechnik GmbH, som tillverkar och marknadsför, stationär värmeutrustning för uppvärmning av industrihallar och diverse specialapplikationer har lämnat in konkursansökan och förklarats i konkurs av Amtsgericht Verden. Företaget drivs nu vidare av konkursförvaltare och diskussioner angående företagsrekonstruktion har inletts. Det separata bolaget Heylo Drying Solutions GmbH som tillverkar och marknadsför transportabel värmeutrustning, fläktar och utrustning för uttorkning berörs inte av Heylo Energietechnik GmbH konkurs.

www.bvm.se

Europumps årsmöte hålls i Stockholm Den internationella paraplyorganisationen Europump kommer att hålla sitt årsmöte på Grand Hotel i Stockholm mellan 3-6 juni. Det är det 49:e årsmötet i ordningen och Europump består av världens största tillverkare av pumpar, med ett antal medlemmar från Europa och USA samt andra delar av världen. I föreningen behandlas frågor som rör den internationella pumpindustrin. Den svenska branschföreningen SWEPUMP ingår i Europump.

www.swepump.org www.europump.org


9

“Vad ett vindskifte kan göra”

Kraftfull lättviktare

Nya XAS 87 KD Hard Hat är utvecklad för bygg- och uthyrningsmarknaden. Den är både lätt och smidig att ha att göra med. på mindre än 750 kg enkelt efter vanlig personbil zEndast standardkörkort krävs zBehöver ej genomgå årlig besiktning zTotalvikt zDras

XAS 87 KD Hard Hat är försedd med en 4-cylindrig, vattenkyld turbomatad dieselmotor (Kubota V1505). Kompressorn ger 5 m3/min och du kan använda 3 vertyg samtidigt.

Atlas Copcos kompressorer och generatorer står för kvalitet och miljömedvetenhet. Atlas Copco Compressor AB Tel. 08-743 98 30

www.atlascopco.se

På startlinjen i en regatta ligger segelbåtarna spridda. När starten går några ut på styrbordskanten medan andra tror mer på babordskanten. Några på styrbordssidan har fått fri vind och tar en stor ledning. Ledningen utvecklar allt eftersom kryssmärket närmar sig. Ledningen för några båtar känns betryggande. Plötsligt sker ett större vindskifte som ingen kunde förutse. Båtarna på styrbordssidan ligger plötsligt inte alls bra till medan båtarna på babordssidan närmar sig kryssmärket raskt. För ett år sedan hade vi fått de första rapporterna om att den amerikanska bolånemarknaden inte fungerade som den skulle. De flesta hade dock svårt att se att ett oväder på andra sidan Atlanten skulle påverka oss här hemma i Sverige. Vår ekonomi var ju stark och alla underliggande tecken var stabila. Uthyrningsbranschen hade fullt upp att göra, kunderna var ju omättliga, hur skulle vi få fram mer maskiner. Ovädret blev under hösten en kraftig storm och blåste fort över Atlanten, redan tidigt under hösten förstod alla att även vi skulle bli drabbade. Plötsligt gällde det att se om vi i branschen kunde få stopp på diverse beställningar, säkra upp längre kontrakt med mera. Under våren har branscharbetet fortsatt. Bland de större frågorna har vi arbetat med storleken på uthyrningsmarknaden. Det har blivit en hel del diskussioner. Det är inte helt enkelt att bestämma om mobilkranar, grävare med förare, ställningar mm skall vara med. Nästa fråga är hur man skall behandla omsättningssiffrorna för bolag som har annan verksamhet vid sidan av sin uthyrningsverksamhet. Detta arbete kommer att redovisas på Swedish Rentals årsmöte i mitten av maj. Ett annat stort arbete är det med de förkortade arbetsmiljöinstruktionerna. Här försöker vi få fram en samnordisk lösning. I den här

Kenth Sturesson, ordförande i Swedish Rental Association

frågan har vi ett växande kundkrav att komma fram till ett bra, enkelt och säkert system. Här gäller det att kombinera kundkrav med enkelhet. Enkelhet för kunder, för uthyrare och för leverantörer. Jag tror att det blir ett stort lyft för hela branschen när vi kan lansera dessa förkortade arbetsmiljöinstruktioner. Precis i andra år ser vi åtminstone en ökning av uthyrningen efter påsk i branschen. Även om den inte är lika intensiv som tidigare år känns det skönt att den traditionella våruppgången kommer. Som jag har förstått i kontakt med olika representanter för våra uthyrningsbolag så slår lågkonjunkturen hittills ganska olika över landet. Den verkar ha vällt in från sydväst och spritt sig upp över landet. Verkningarna är hittills ganska olika. Många är mycket oroliga för hur det skall bli till hösten. Optimisterna säger att den värsta stormen i finansvattenglaset har lagt sig medan pessimisterna säger att vi är nära stormens öga i den värsta finansorkanen som världen upplevt. Oavsett stormar och stora vindskiften är segling liksom maskinuthyrning roligt. Glöm inte att när ni rundat kryssmärket blir det undanvindssegling. Kenth Sturesson Ordförande Swedish Rental Association

www.SvenskRental.se • 1-2009 • Svensk Rental Tidning


10

NYA

ARBETSPLATTFORMAR I princip så är allt på den sk access-sidan en arbetsplattform vilket gör området gigantiskt. Trots detta har inte så många nya produkter lanserats sedan SRT publicerade temat förra året.

Ovan nya MX-serien och nedan ny släpvagnslift från Omme som säljs av Liftbolaget.

Temat Arbetsplattformar i denna utgåva är tänkt att handla om de nyheter som lanserats sedan förra året vi publicerade artikeln. Vad har hänt på marknaden? Vilka nya produkter har lanserats?

Vad är en arbetsplattform? Men området arbetsplattformar är oerhört stort. Så vi kanske ska börja begränsa oss med att fråga vad är en arbetsplattform? Är det en byggställning, en lift, ett oljeborrtorn? En arbetsplattform har ofta en manskapskorg för en eller flera personer som är monterad i yttre änden av en bom som är ledad och/eller teleskopisk. Nedtill kan bommen vara fäst vid en svängkrans som möjliggör 360 graders vridning. I princip räknas därmed alla typer av mobila liftar till arbetsplattformar. Men en arbetsplattform är lika mycket en mobil eller fast ställning.

En ny bärare av arbetsplattformar

SMART-plattform och som ökar mångsidigheten hos teleskoplastarna i serie 3500 och 4000. Plattformen är branschledande med sin lyftkapacitet på 350 kg över bommens hela arbetsområde. Plattformen kan roteras 180° åt vänster och höger. JLGs SMART-plattform kan fås till modellerna 3513, 4013 och 4017 och ger föraren full kontroll över bom- och plattformsfunktioner när han arbetar från korgen. På plattformen finns en skjutgrind som används när plattformen är indragen och när den är utdragen i sin fulla längd använder man två dörrar som öppnas inåt. Plattformens bredd kan varieras mellan 2,4 och 4,5 m. Utskjutsplåtarna manövreras från plattformen. Nyast i raden är dock Haulottes teleskoplastare HTLserien med modellerna HTL 4017 och HTL 4014. De nya maskinerna kommer att visas på mässan Maskinexpo. Ny är också JLG Super Compact 2505 – som säljs av Liftbolaget. Super Compact 2505, en ny 2,5 tons teleskoplastare. Det är en lågbyggd modell med max 5,6 m lyfthöjd och som lastar 800 kg på 3,3 m räckvidd.

Inom området finns en rad olika aktörer men sedan vi publicerade den här artikeln senast har det varit relativt sparsamt med regelrätta Nya MX-serien från Liftbolaget nyheter. En hel del modeller har dock uppNyheterna på den traditionella liftsidan är daterats och äldre modeller har ersatts med som sagt begränsade med vissa undantag. nya varianter. Liftbolaget, som är distributör av bl a JLGs En nyhet är dock användningen av produkter, introducerade nyligen Multitel teleskoplastare försedda med arbetsplattbilliftar och nya MX-serien. MX-serien finns form. Användningen av teleskoplastare har från 13 till 27 m arbetshöjd. Modell MX 270 ökat markant under de senaste två åren och monteras på tung lastbil med minst 5,6 tons modellerna har regnat ner över marknaden. totalvikt, medan de andra MX-modellerna på Idag används teleskoplastare i alla tänkbara Nissan Cabstar med 3,5 tons totalvikt. sammanhang. Alla i MX-serien tar maxlast i hela Det har dock förekommit en hel del arbetsområdet, alltså bryter inte vid olika diskussioner gällande säkerheten och att korglaster, de har en underarm, ibland med teleskoplastaren i sig ursprungligen inte är teleskoputskjut, som gör att man kommer konstruerad för att förses med en arbetssmidigt upp över tak eller andra hinder. Alla plattform bärandes personer. Vad tidningen är prisvärda, kompakta och lågbyggda liftar erfarit finns dock ännu inget betänkande i med stor prestanda. frågan eftersom det är ett förhållandevis nytt MX 130 som helt saknar stödben, har tillval till teleskoplastaren som har börjat an13 m arbetshöjd och 6,5 m räckvidd i sidled vändas. Idag erbjuder de flesta tillverkare av och tar 120 kg i korgen. En prisvärd lösning teleskoplastare arbetsplattformar som tillval. MX-serien i aktion. för snabba arbetsuppgifter. Modell MX 170 Några av de mest kända leverantörerna är har stödben som går ner vertikalt och inte Bobcat, Caterpillar, Dieci, Haulotte, JLG, Manitou och tar plats utanför bilen. Storsäljaren MX 200 med 20 m Merlo. Den modell som fått mycket uppmärksamhet i arbetshöjd är en smidig lift med bra prestanda. arbetsplattformsutförande är JLGs. Man erbjuder en sk

Ny Omme larvbandslift 2750 RBDJ

Liftbolaget har också lanserat Ommes nya larvbandslift med en max arbetshöjd på 27,5 m och en räckvidd på upp till 15,5 m som tillsammans med saxpartiet och jibarmen ger en upp/över möjlighet på hela 10,5 m. Den långa jibarmen ger möjligheter till den slutgilltiga justeringen. Allt detta ger en hög utnyttjandegrad och kostnadsbesparingar

dieselmotorn möjliggör att liften kan köras över mjuk lerig terräng samt ojämna gräsmattor. Stigningsgraden är 35 % (19,3°). Kombinationen med starka, halkfria larvband gör att liften verkligen är terränggående. Den kompakta dimensionen möjliggör framkomlighet i trånga utrymmen. 

 De terränggående egenskaperna är inte bara för park och skogsmiljöer, utan lämpar sig även på innergårdar och inomhus t.ex. shoppingcenters, hotell m.m. Marktrycket på larvbanden är bara 30 N/cm². Inomhus använder man

Svensk Rental Tidning • 1-2009 • www.SvenskRental.se


Den internationella maskin-, byggmaterial- och anläggningsmässan

2009

20-25 april 2009 PARIS-NORD VILLEPINTE – FRANKRIKE

Building the future

1.500 210.000 200.000 m2 utställare besökare utställningsyta

A trade show organized by

Mässinformation: Promosalons Sverige AB Tel: 08-660 40 11 sweden@promosalons.com

www.intermat.fr INFOLINE :+33 (0)1 55 23 71 73


12

Bilden längst upp visar 5533A från Bil-Jax Summit-serien och ovan hur smidigt liftarna kan köras i trånga utrymmen.

Hans Bratt på Haulotte visar stolt upp en av de för Sverige helt nya liftarna inom Bil-Jax-serien.

45XA ur Bil-Jax X-bom-serie som blivit en riktig storsäljare i bl a USA.

batteridriften. 

Manövreringen av stödbenen möjliggör säker uppställning i de mest svåra situationer, första gången – varje gång. Uppställning är möjlig på sluttningar upp till 40 %, perfekt för ojämna ytor, trappor mm.

lämpar sig väl att använda vid olika typer av reparations- och underhållsarbete, trädbeskärning, skyltinstallationer och mycket mera. Summit-serien består av fem modeller. Samtliga är självgående och de har hydraulisk autonivellering av stödbenen vilket ger kort insatstid. De extra stora stödbensplattorna gör att dessa liftar är väl lämpade för både utomhus- som inomhusarbeten. Alla liftar i serien har en lastkapacitet på 227 kg och plats för två personer i korgen. Fler optioner och tillbehör finns tillgängliga såsom justerbar hjulaxel och roterande jib. Samtliga liftar i SUMMIT-serien har hög säkerhet och är godkända enligt de senaste Bil-Jax liftar har väl tilltinom europeiska (CE) och agna stödplattor. internationella arbetsregelstandarderna (ANSI, CSA).

Bil-Jax Summit, ny släpvagnsliftserie från Haulotte Den största nyheten i dagarna är att Haulotte Scandinavia lanserar en helt ny liftserie kallad

Bil-Jax X-serie, ny serie självgående bomliftar från Haulotte

BilJax. Den amerikanska tillverkaren Bil-Jax ingår sedan en tid tillbaka i Haulotte Group. Bil-Jax grundades redan 1947 i Ohio, USA och är en av landets största tillverkare släpvagnsliftar och självgående bomliftar. Bil-Jax släpvagnsliftserie kallas Summit. Serien har många fördelar och är flexibla för användning inom många olika områden samt enkla att transportera och iordningställa. De

Svensk Rental Tidning • 1-2009 • www.SvenskRental.se

Bil-Jax X-bommar finns i modellerna 36 XT och 45 XA. Under 2009 kommer 55 XA att introduceras som är en helt ny modell. Samtliga modeller har fyrhjulsdrift med tvåhjulsstyrning samt autonivellerande hydrauliska stödben. De kan köras på batteri eller med inbyggd bensinmotor som standard. Kan även fås med dieselmotor som tillval. 36 XT är en teleskoperande bomlift med en plattformshöjd på 11,4 m och en arbetshöjd på 13,4 m med en max räckvidd på 9,8 m. Totalvikt 2 277 kg. 45 XA är en artikulerande bomlift med plattformshöjd på 13,7 m och en arbetshöjd på 15,7 m och en räckvidd på 8,2 m. Totalvikt 2 139 kg. 55 XA är en artikulerande bomlift med plattformshöjd på 16,6 m och en arbetshöjd på 18,6 m och en räckvidd på 8,4 m. Totalvikt 2 722 kg. X-Bomliftarna erbjuder maximal säkerhet och är godkända enligt de senaste arbetsreglerna, inom europeiska (CE) och internationella standarder (ANSI, CSA). “Bil-Jax är ett fantastiskt tillskott i vårt produktsortiment


13 med de unika självgående X-bommarna och släpvagnsliftarna. De båda serierna har många unika egenskaper och “sticker ut” i förhållandena till konkurrenterna, enligt min mening”, säger Hans Bratt som är försäljningsansvarig på Haulotte Scandinavia AB.

Nyheter från Zip-Up och Autokrancentret Några så kallade äldre nyheter som lanserades under förra året är produkter från Autokrancentret och Zip-Up. Autokrancentret släppte Bison- Palfingers TA Business som är en serie av billiftar med 14, 17, 21 och 25 m arbetshöjd med teknik i premiumklass. Liftarna med arbetsplattform på årets upplaga av Maskinexpo och som normalt manövreras från korgen är att den som vågar får åka med i korgen. Mer om detta i utrustade med automatisk stödbensnivellering, minnesnästa utgåva av SRT. funktioner, ”Kom hem” funktion och olika alternativ för stödbensuppställning. Byggnationen utnyttjar moderna material som komposit och aluminium vilket ger låg vikt och modern design. Detta ger bl a möjlighet till ett Nedan nya lastbilsliften från bekvämt insteg i korgen. Sidoräckvidd runtom blir Bison Palfinger. upp till ca 14 m med 120 kg korglast. Mercedes Sprinter chassi ger 3,5 ton totalvikt och körkortsklass B. På mässan Maskinexpo på Barkaby Flygfält förra året demonstrerade företaget Zip-Up de nya bomliftarna SB47JRT (16,2 m arbetshöjd) och SB66JRT (22,1 m arbetshöjd) från Upright. Även den nya utomhussaxliften X27/33RT (max arbetshöjd 10,3 m/12,1 m) visades upp. Det ryktas också om att Godkänd korg till Haulottes nya Bronto Skylift kommer att visa världens högsta lift teleskoplastarserie HTL.

Tre nya plattformar från Up-Right.

www.SvenskRental.se • 1-2009 • Svensk Rental Tidning


14 glaserat kakel och klinker, glasblock, glasmosaik etc. där man önskar mycket fina och rena snitt utan risk för flisning. Stambladet har en tjocklek på 1,6 mm vilket ger hög stabilitet på klingan. Pro Glass är endast avsedd för våtkapning och finns i dimensionerna 180, 200, 230 och 250 mm för användning i kakelsågar.

www.norton.se

ABS nya system för flytenheter till länspumpar ABS nya system med flytenheter kan med sitt modulära byggsystem användas för pumpar mellan 70 och 600kg. Grustag, stenbrott, byggarbetsplatser och fontäner på sjöar är exempel på då pumpar behöver flyta nära ytan. ABS nya flytenhet är lätt att montera och passar till ABS samtliga dränkbara länspumpar modell J84 till J604. Andra pumptyper kan också användas, men då behöver flytkapaciteten först kontrolleras. För mindre pumpmodeller tillhandahåller ABS flytkorgar för upp till 55 kg. ABS nya system för flytenheter gör att dränkbara pumpar kan installeras flytande. Detta medför att pumparna syns och lätt kan identifieras där de installeras. På så sätt kan onödigt slitage på pumparna förebyggas. Flytenheterna kan enkelt monteras ihop på rad till flera pumpar. ABS system för flytenheter har flera fördelar: Säker installation med godkänd och klassificerad 2-parts kätting monterad på lyftställningen. Kätting med lättjusterad längd, så att pumpen kan installeras korrekt i vattnet. Lätt och kompakt design, vilket gör att systemet är lätt att installera tillsammans med pumpen. Flexibel design där få delar behövs vid montering och som passar en rad pumpar. Lägg enkelt till enflytring för att öka flytkapaciteten.

ABS dränkbara läns- och slampumpar J5-J604, JS12-84 & JT15-250 finns från 0,5 till 56 kW. De används för att pumpa bort oönskat vatten på allt fler byggarbetsplatser, i tunnlar, i stenbrott, vid skeppsvarv och för förbipumpning av avlopp by-pass samt katastrofpumpning.

www.absgroup.se

Specialklinga för glas och glasprodukter Clipper lanserar en ny specialklinga för glas och glaserat kakel & klinker. Den nya klingan, som har beteckningen Pro Glass, har en 10 mm hög segmentbana med en speciell kvalitet och kornstorlek på diamanterna och ett specialutvecklat metallbindemedel. Denna sammansättning gör klingan speciellt lämpad för kapning av glas,

DC AirCube 2000 en av marknadens kraftfullaste 1-fas luftrenare Dustcontrols nya luftrenare DC AirCube 2000 är en kompakt och robust konstruktion med ett flöde upp till 1800m3/h vilket gör den till en av marknadens kraftigaste 1-fas luftrenare. DC AirCube 2000 har ett förfilter på 0,7 m2, ett mikrofilter HEPA H13 på 10 m2 och en indikatorlampa som lyser när det är dags att byta filtren. Luftutblåset är riktat uppåt för att inte virvla upp damm som ligger på golvet. Med sin ergonomiska design blir den lätt att bära och transportera. Den är även förberedd för att ansluta evakueringsslang. Maskinen kan också läggas ner på golvet med utblåset på sidan.

www.dustcontrol.se

Ny Mobilair med robust plasthuv för byggindustrin Nya Mobilair 50 är stark i flera avseenden. Den ger tillräckligt med tryckluft för tre brythammare eller med en jämförbar “tung” maskin. Som kompressor i 5-m 3klassen är den flexibel att använda och är en miljövänlig lättviktare som passar perfekt ute på byggarbetsplatserna. Den nya ljuddämpningshuven med integrerade hjulhus består av rotationssintrad polyetylen, är korrosionsfri, väldigt motståndskraftig och reptålig. Med egenskaper som dynamik, energieffektivitet, användarvänlighet och miljövänlig drift blir den nya Mobilair 50 ledande i sin klass: Den producerar 5 m3 tryckluft per minut vid 7 bar med ett högeffektivt, bränslesparande skruvkompressorblock med den unika Sigma Profilen. Detta försörjs av en vattenkyld fyrcylindrig turbo-

Svensk Rental Tidning • 1-2009 • www.SvenskRental.se

diesel med direktdrift. Därmed är Mobilair 50 som gjord för drivning av tryckluftshammare eller vid användning av jordraketer. Mätningen av kompressorns ljudnivå ger civiliserade 69 dB (A) och en garanterad ljudnivå på <98 dB (A). Mobilair 50 skonar alltså inte bara oljereserverna utan även hörseln. Sist men inte minst behöver hög kapacitet inte innebära hög vikt. Med full tank väger kompressorn mindre än 750 kg. Även körkortsinnehavare med B-behörighet får transportera Mobilair 50, och den får dras utan påskjutsbroms. Den inbyggda antifrostregleringen skyddar tryckluftsverktygen mot fastfrysning och korrosion och höjer verktygens driftsäkerhet och livslängd betydligt. M 50 uppfyller självklart kraven för en modern byggkompressor när det gäller bearbetningskvalitet, serviceoch användarvänlighet. Karossens alla metalldelar är beständigt skyddade mot korrosion tack vare förzinkning och pulverlackering. Komponenterna för underhåll är lättåtkomliga, och betjäningen enkel. Kontrollpanelen är översiktlig och operatören får ledning av enkla symboler.

www.kaeser.se

Stor teleskoplastare ökar flexibiliteten Den första leveransen av franska Manitous största teleskoplastare, Maniscopic MHT 10210 L, har nu levererats till Sverige. Det är den första leveransen av denna teleskoplastare med en lastkapacitet på 21 ton som kommit till Skandinavien inklusive de baltiska länderna. Beställare av maskinen är Bröderna Andersson Båt i Almösund på Tjörn. I företagsgruppen ingår ytterligare två företag: Stenungsunds Hamntjänst AB och GT Båtmanservice AB. ”Vi är inne i ett skede där vi förnyar vår maskinpark. Vi gör det av flera anledningar. När det gäller vår nya Manitou som klarar av att bära 21 ton svarar vi bättre upp mot våra kunders miljökrav. Men vi får också en ökad flexibilitet och en snabbare hantering ”, säger Göte Andersson, som är vd och som tillsammans med sonen Jonas driver verksamheten. ”Vi har under många år utfört olika last- och bäruppdrag till industrin i Stenungsund. Nu utökar vi kapaciteten med denna Manitou”, fortsätter Göte Andersson. Manitoumaskinen är

i första hand inköpt för att lyfta båtar. Tidigare har detta skett med en lyftkran. Nu får man helt andra förutsättningar att utföra tunga lyft åt den tunga industrin i Stenungsund. ”Vi ser fram emot en god orderingång även från industrin på orten. Vi har märkt en nedgång i orderingången, men snart är

våren här och då blir det fart på mycket”, tillägger Göte Andersson.

Två specialredskap Två specialredskap ingår i leveransen. Dels en pallgaffel, dels en kranarm. Båda från Drivex i Edsbyn. Själva gafflarna är hela 2.40 meter långa. Det förstärkta hydrauliska gaffelstället är byggt på gaffel för LM 180E. Manitous största teleskoptruck vänder sig i första hand till företag inom industrin och på sågverk som är i behov av en maskin som kan lasta högt och tungt. Flera viktiga komponenter i teleskoplastaren kommer från världskända leverantörer: motorn är en fyrcylindrig Mercedes-Benz på 175 hk som ger ett maximalt vridmoment på 675 Nm redan vid 1200 varv. Den hydrostatiska transmissionen kommer från Boschägda Rexroth och har två lägen fram och bak med 8 km och 25 km hastighet. Hydraulsystemet kommer också från Rexroth och är givetvis lastkännande. Precis som sina mindre syskon i teleskoplastarfamiljen har även denna stora maskin tvåhjuls-, fyrhjuls- och krabbstyrning.

EMS agent EMS i Stockholm är sedan 1993 generalagent för Manitou teleskoplastare. I början på 2008 utökade EMS sin agentur med Manitous bom- och saxliftar. Man utökade personalstyrkan för att bättre svara mot efterfrågan. Vilket ledde till en kraftig försäljningsökning av Manitous produkter. Franska Manitou är Europas ledande tillverkare av teleskoplastare som finns att få både som stela och som runtomsvängande. Stockholmsbaserade EMS med flera försäljningskontor och service på olika orter i Sverige har flera tunga ben att stå på: koreanska Hyundai, japanska Take Job och franska Manitou samt i mindre omfattning spanska Ausa.

www.ems.se


FR

ww

Vi ses på...

Nordens största maskinmässa! 500 företag väntar på dig med årets nyheter inom entreprenad, redskap, tillbehör, vägunderhåll, grönytemaskiner, lantbruk, bergsbruk och transportfordon. Plus veteranmaskiner, Gräv-SM och monstertruckar... Vilka ska åka? Vad är viktigast att se? Skriv årets inköpslista. Boka möten. Förbered dig för branschens stora Fackfolkfest!

14-16 maj, Stockholm, Barkarby Flygfält www.maskinexpo.se 018-34 11 00

w. m

IB as

IL

k in ex

JE

po .se

T / T VI

P


16 Byggnadsställning med steglös justering USKO, TOIVO och OIVA är byggnadsställningar som definierar trygghetsnivån och praktiskheten i branschen, enligt den finska tillverkaren Fox1. Fox1-ställningen är konstruerad så att det är tryggt att både flytta och justera den samtidigt. I varje hörn av ställningen finns en reglerbar dunk, med vilken man justerar ställningen enligt terrängen utan att välta den. Justeringen lyckas fastän höjdskillnaden på 3 meters längd och 1,5 meters bredd är 75 cm. För olika underlag och ställningshöjder finns egen hjultyp. I svåra utomhusförhållanden är det skäl att använda sig av ett stadigt underlag för hjulen. Alla byggnadsställningar tillverkas miljötryggt av återanvändbart aluminium. USKO -byggnadsställningen är speciellt stark i krävande utomhusjobb. Ställningens storlek är 1500 x 3100 mm. TOIVO är en smidig hjälpreda både inomhus och ute. Den snabba uppsättningen, lätta rörligheten och mångsidigheten är Toivos bästa sidor. Ställningens storlek är 1200 x 2600 mm Andra fördelar med USKO och TOIVO är att de är enkla och säkra att klättra även om man har verktyg i båda händerna. De breda hjulen (255 x 80 mm och 300 x 80 mm) underlättar förflyttning av ställningen. Alla hjul är enkla att justera upp till 750 mm. Fotbrädorna är förmonterade på plattformarna. Det är enkelt och det går snabbt att montera och ta ner ställningarna. Ställningarna kan flyttas utan att de behöver tas ner. Så snart som ställningen är rak, är det enkelt att montera delarna. Inga extra verktyg behövs för montering och nermontering av ställningarna. Alla ställningar har varierande användningsområden. Ställningarna överensstämmer med kraven i den europeiska normen EN 1004:2004. OIVA är en trappuppgångsställning. Ställningens storlek är 830 x 2100 mm. Man kan arbeta säkert på de inre trappdelarna i ställningen. Höjden på varje hjul kan justeras individuellt med höjdjusteringsanordningar (750 mm justeringsintervall) som sitter förmonterade i benen. OIVA finns också i modellen Junior som är en ihop fällbar och lätt transporterbar universalställning. Ställningens är storlek 830 x 2100 mm, höjd 1500 mm. Höjden på varje hjul kan justeras individuellt med 700 mm justeringsintervall. Måttbeställda ställningar byggs enligt kundens specialbegär. En stark transportlåda kan också byggas enligt behov.

bättrad prestanda och driftsäkerhet. ICS 680 GC är bl. a. försedd med ny luftkylning med 40 % större yta, samt slutet SMART tändningssystem med styrning i förhållande till belastning vilket tillsammans ger upp till 40°C lägre arbetstemperatur. ICS680GC har också kraftigare startsnöre (4 mm) och förbättrad returfjäder. Detta tillsammans med luftfilter anpassat för våtsågning och speciellt luftinsug ger en driftsäker betongkedjesåg. ICS 680GC finns för sågdjup 30 eller 35 cm. Driftsäkerhet och minimalt underhåll gäller för alla ICS betongkedjesågar. Matek presenterar dessutom ICS nya hydrauldrivna betongkedjesåg 880F4 som baseras på

den nya FORCE 4™ tekniken. ICS 880F4 är gjord för att vara den tuffaste såg som ICS någonsin har tillverkat och den är avsedd för den professionella användaren. Levereras i 45 l/min version och för sågdjup 38 eller 63 cm. ICS 880F4 är utrustad med nya FORCE 4TM kedjan. Denna kedja har 50 % högre brottlast mot standard, djupare styrlänkar för rakare sågning, ny patenterad design på diamantsegment samt SealPRO o-ringssystem för maximal livslängd. Driftsäkerhet och minimalt underhåll gäller för alla ICS betongkedjesågar. Inte nog med det så lanserar Matek också CLM lastramper i Sverige för första gången. CLM lastramper finns i kapaciteter från 200 kg upp till 28 ton. Lastramperna finns i ett antal olika utförande och längder för hjulburna fordon och grävmaskiner med stållarv. Samtliga lastramper för stållarv är försedda 2 olika typer av gripytor för att ge ett säkert grepp för stållarv. Dessa gripytor kan enkelt bytas ut då de blir slitna. I programmet finns också kundanpassade ramper, gångbryggor och serviceplattformar.

www.matek.se

www.fox1.se

Flera Intressanta nyheter från Matek Företaget Matek AB, som ingår i YstaGruppen tillsammans med YstaMaskiner AB och Scandistrap AB, har nyligen introducerat några intressanta nyheter på marknaden. Matek representerar den amerikanska tillverkaren ICS som lanserat den nya bensindrivna betongkedjesågen 680GC, med för-

Svensk Rental Tidning • 1-2009 • www.SvenskRental.se

Ny serie högeffektiva skruvkompressorer från Atlas Copco

Atlas Copco Compressor introducerar en ny generation skruvkompressorer för att möta borrentreprenörernas krav på ökad lönsamhet genom att kunna borra djupare och bredare borrhål med maximal borrsjunkning. DrillAir™– serien möter dessa behov och består av fyra modeller med kapaciteter från 36,4 m3/min - 37,8 m3/min vid ett arbetstryck på 25 bar och 34 m3/min-35,5 m3/min vid 30 bars tryck. Maskinerna är konstruerade för högsta kapacitet och arbetstryck samtidigt som de är de mest energieffektiva och bränslesnåla kompressorerna i hela den portabla kompressorbranschen. Med ett enkelt handgrepp kan maskinerna ställas om från 25 till 30 bar och vice versa för att anpassa till behovet. Det nya skruvelementet reducerar energikonsumtionen med 4 %. Minskad risk för läckage och reducerad axiell belastning av skruven med 15 % utgör andra fördelar. Med den nya växellådan och bättre smörjning får man mindre slitage på lager och längre livslängd på kompressorn. Kompressorerna levereras slädmonterade, supportmonterade med lyftkrok eller som tandem- eller vagnversioner. Kompressorerna är utrustade med Caterpillar C18-dieselmotorer på 575 hk, som uppfyller alla säkerhets- och miljökraven enligt Tier III. Bränsletanken rymmer 975 liter men kan fås med en större tank på 1.550 liter. En elektrisk bränslepump ökar fyllningstakten och minskar stilleståndstiderna. Kunderna kan välja mellan ett stort urval av lösningar med extra tillval som: OiltronixTM V2 för kontroll av oljetemperaturen, så att den hålls på rätt nivå, strax ovanför daggpunkten för att undvika kondensation av vatten i oljan. En glidventil finns vid luftuttaget för ökad säkerhet vid det höga trycket. FuelXpertTM reglerar varvtal och luftinsläpp för att optimera bränsleförbrukningen i förhållande till luftbehovet. Med CosmosTM globala övervakningssystem kan kunden i realtid via mobiltelefon som SMS, internet eller e-post följa kompressorns status, driftdata, service, geografiska läge m.m ”Med DrillAirTM skruvkompressorer kan vi erbjuda kunderna en enorm tryckluftkapacitet med högt tryck för bredare och djupare borrhål samt snabbare borrsjunkning och ökad lönsamhet”, säger Mattias Söderqvist, Marknadschef för Atlas Copco Kompressor.

www.atlascopco.se

Semab ny återförsäljare av Messersi i Stockholm Skandinaviska Entreprenadmaskiner SEMAB

Till vänster Semabs Christer Öhlin och Björn Carlsson från Carlsson & Co. AB i Stockholm representerar nu Carlson & Co som återförsäljare av Messersi i Mellansverige och norrland. SEMAB är sedan flera år generalagent för bl a Bobcat och NPK i samma område. “Vi ser mycket positivt på detta samarbete och känner att vi förstärker vår kompetens och är nu närmare kunden med försäljning och service på våra populära Messersi minidumprar som vi varit generalagenter för sedan 1995”, säger Björn Carlsson på Carlsson & Co. Han tillägger att SEMAB bli ett bra komplement till Aröds Maskin i Kungälv som är återförsäljare för Messersi sedan 2007 och har Göteborg, Bohuslän samt Dalsland som sitt revir. Aröds Maskin har även Hanix med mera i sitt program. Carlsson & Co kommer själva att stärka sina positioner i sydvästra Sverige med utgångspunkt från Falkenberg.

www.carlsson-co.se

GARO förvärvar produktsektor från HFLEX Garos´ VD Stefan Jonsson uppger att Garo har haft ett komplett sortiment när det gäller elcentraler inom tillfällig el. “Med förvärvet av Hflex mycket attraktiva belysningssortiment blir vi en ännu bredare leverantör och klart intressantare för de stora kunderna i branschen”, säger Stefan. “Det är helt rätt tid att se om sitt hus och stärka sina positioner nu i lågkonjunktur. Vi ser mycket positivt på framtiden och skall vara väl rustade när konjunkturen vänder uppåt igen”, avslutar Stefan. Garo AB i Gnosjö är en koncern med ca 275 anställda. Moderbolaget ligger i Gnosjö, dotterbolag finns i Sverige, Norge, Irland och Polen. Koncernen omsatte under 2008 ca 440 MSek och har haft en kraftig tillväxt under de senaste åren. Garo AB utvecklar, tillverkar och marknadsför el installations produkter. Garo har ett brett sortiment och har marknadsledande ställning inom flera produktområden. HFLEX System AB kommer att satsa på sitt Inredningssystem och legoproduktion. Eva Hermansson, tidigare Hflex, följer med till Garo AB och är ansvarig för försäljning och produktutveckling inom området belysning.

www.garo.se


SPECIALISTEN PÅ PROFESSIONELL LYFTUTRUSTNING FÖR MÄNNISKOR OCH MATERIAL

HAULOTTE BILJAX SLÄPVAGNSLIFTAR

SUMMIT & X-BOM 2622 T • 3632 T • 3522 A • 4527 A • 5533 A • 36 XT • 45 XA

• Automatiskt nivellerande stödben • Hydrauliska stödben • Marklutning 12,5° • Arbetshöjder från 10.1 till 18.8 m • Full proportionalstyrning • Användarvänlig manöverpanel • Självgående, körning från korg • 220 V Eluttag i korgen • Timräknare och batteriindikator


BILJAX SLÄPV BILJAX Teleskopbommar

HYDRAULISK PÅSKJUTS- OCH PARKERINGSBROMS SJÄLVGÅENDE, BATTERI OCH BENSINMOTOR Stor korg, PLATS FÖR TVÅ personer LASTKAPACITET 227 KG

BILJAX X-Bommar 4X4 HYDRAULISK DRIVNING MED TVÅHJULSSTYRNING SJÄLVGÅENDE, BATTERI OCH BENSINMOTOR Stor korg, PLATS FÖR TVÅ personer STIGNINGSFÖRMÅGA 45 - 48 GRADER Teleskoperande övre bom MED negativ lutning (XA MODELL)

BILJAX Artikulerande bommar SJÄLVGÅENDE, BATTERI OCH BENSINMOTOR JIB HÖJ- OCH SÄNKBAR +70/-80 GRADER Stor korg, PLATS FÖR TVÅ personer

JIB HÖJ- OCH SÄNKBAR +70/-80 GRADER (XA MODELL)

Teleskoperande övre bom MED negativ lutnIng

Lastkapacitet 227 kg

Lastkapacitet 227 kg

SVÄNGRADIE 5,34 M

TILLVAL: HYDRAULISKT ROTERANDE JIB, HORISONTALT 180 GRADER

TILLVAL: HYDRAULISKT ROTERANDE JIB, HORISONTALT 180 GRADER

Hydraul- och batteripaket.

Driv- och generatormotor, X-bommar.

Den amerikanska tillverkaren BIL-JAX ingår sedan en tid tillbaka i HAULOTTE GROUP. BILJAX tillverkar släpvagnsliftar och självgående bomliftar. BIL-JAX SUMMIT Släpvagnsliftar BILJAX släpvagnsliftserie kallas SUMMIT. Serien har många fördelar och är flexibla för användning inom många olika områden samt enkla att transportera och iordningställa. Perfekta att använda vid olika typer av reparations-/underhållsarbete, trädbeskärning, skyltinstallationer och mycket mera.

INDRAGBART AXELSYSTEM

Körning från korg.

Driv- och generatormotor, Summit-serien.

Släpvagnsliftserien består av fem modeller. Samtliga är självgående och de har hydraulisk autonivellering av stödbenen vilket ger kort insatstid. De extra stora stödbensplattorna gör att dessa liftar är väl lämpade för både utomhus- som inomhusarbeten. Alla liftar från BILJAX SUMMIT-serien har en lastkapacitet på 227 kg och plats för två personer i korgen. Fler optioner och tillbehör finns tillgängliga såsom justerbar hjulaxel och roterande jib. Samtliga liftar i SUMMIT-serien har hög säkerhet och är godkända enligt de senaste inom europeiska (CE) och


VAGNSLIFTAR Standardutrustning HYDRAULISK PÅSKJUTS- OCH PARKERINGSBROMS (SUMMIT-SERIEN) HYDRAULISKA STÖDBEN, UT- /INFÄLLDA PÅ 30 SEK STÖDPLATTA 25-32 CM, NON-MARKING FÖR UTOM- SOM INOMHUSBRUK AUTOMATISKT NIVELLERANDE STÖDBEN Inbyggda säkerhetsbrytare Batteriladdare 220 V Eluttag 220 V i korg

Nedre manöverpanel på chassi.

Självgående DRIVNING

Bensinmotor

Manuell korgROTATION

UTTAG FÖR GAFFELLYFT

Övre manöverpanel.

Stödplatta.

internationella arbetsregelstandarderna (ANSI, CSA). BILJAX X-SERIE Självgående bomliftar BILJAX X-bommar finns i modellerna 36 XT och 45 XA. Under 2009 kommer 55 XA att introduceras som är en helt ny modell. Samtliga modeller har fyrhjulsdrift med tvåhjulsstyrning samt autonivellerande hydrauliska stödben. De kan köras på batteri eller med inbyggd bensinmotor som standard. Kan även fås med dieselmotor som tillval. 36 XT är en teleskoperande bomlift med en platt-

Drive & Set - hydraulisk drivfunktion.

formshöjd på 11,4 m och en arbetshöjd på 13,4 m med en max räckvidd på 9,8 m. Totalvikt 2 277 kg. 45 XA är en artikulerande bomlift med plattformshöjd på 13,7 m och en arbetshöjd på 15,7 m och en räckvidd på 8,2 m. Totalvikt 2 139 kg. 55 XA är en artikulerande bomlift med plattformshöjd på 16,6 m och en arbetshöjd på 18,6 m och en räckvidd på 8,4 m. Totalvikt 2 722 kg. X-Bomliftarna erbjuder maximal säkerhet och är godkända enligt de senaste arbetsreglerna, inom europeiska (CE) och internationella standarder (ANSI, CSA).


Tekniska Specifikationer

Arbetshöjd Plattformshöjd, max 1 Horisontell räckvidd, max Frigångshöjd Rotation, icke-kontinuerlig Lastningskapacitet 2 Autonivellerande stödben

3522 A 13.3 m 11.3 m 6.9 m 5.8 m 700° 227 kg 12,5°

4527 A 15.7 m 13.7 m 8.2 m 6.3 m 700° 227 kg 12,5°

5533 A 18.8 m 16.8 m 10.2 m 7 m 700° 227 kg 12,5°

2622 T 10.1 m 8.1 m 6.7 m - 700° 227 kg 12,5°

3632 T 13.4 m 11.4 m 9.8 m - 700° 227 kg 12,5°

36 XT 13.4 m 11.4 m 9.8 m - 700° 227 kg 12,5°

45 XA 15.7 m 13.7 m 8.2 m 6.3 m 700° 227 kg 12,5°

Transportdimensioner Höjd 1.95 m 1.95 m 1.98 m 1.97 m 1.95 m 1.99 m 2.06 m Längd 4.95 m 5.9 m 7 m 5 m 6.7 m 6.4 m 5.56 m Bredd 1.66 m 1.66 m 1.68 m 1.66 m 1.65 m 1.65 m 1.68 m Plattformsdimensioner Höjd 1.09 m Längd 0.76 m Bredd 1.22 m Plattformsrotation , manuell 120°

1.09 m 0.76 m 1.22 m 120°

1.09 m 0.76 m 1.22 m 120°

1.09 m 0.76 m 1.22 m 120°

1.09 m 0.76 m 1.22 m 120°

1.09 m 0.76 m 1.52 m 120°

1.09 m 0.76 m 1.52 m 120°

Jib Längd 1.3 m 1.3 m 1.3 m - - - 1.3 m Vertikalrörelse 150° (+70/-80) 150°(+70/-80) 150° (+70/-80) - - - 150° (+70/-80) Horisontalrotation (tillval) 180°/Hydraulisk 180°/Hydraulisk - - - - 180°/Hydraulisk Stödben, hydrauliska Längd 3.4 m 3.8 m 3.9 m 3.4 m 3.7 m 3.7 m Bredd 3 m 3.5 m 3.9 m 3 m 3.4 m 3.4 m Stödplatta, diameter 25 cm 32 cm 32 cm 25 cm 32 cm 32 cm Kulvikt utan tillbehör 3 111 kg 132 kg 152 kg 86 kg 122 kg - Kulvikt, samtl tillbehör 181 kg 181 kg 227 kg 109 kg 136 kg - Parkeringsbroms Standard Standard Standard Standard Standard - Däckstorlek ST 205/70 R15 ST 225/75 R16 ST 215/75 R16 ST 205/70 R15 ST 215/75 R16 26x12-12 Kraftkälla 4 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC Batterier 4 x 6V 245Amp/h 4 x 6V 245Amp/h 4 x 6V 245Amp/h 2 x 12V 115Amp/h 4 x 6V 245Amp/h 4 x 6V 245Amp/h

3.7 m 3.4 m 32 cm -

26x12-12

24V DC

4 x 6V 245Amp/h

Totalvikt 3 Maskin utan tillbehör 1 542 kg 1 905 kg 2 177 kg 1 311 kg 1 996 kg 2 277 kg 2 139 kg Maskin m samtl tillbehör 1 905 kg 2 177 kg 2 522 kg 1 497 kg 2 177 kg - (1) Maximal plattforms höjd med stödbenen full utfällda på plant underlag. (2) Lastningskapaciteten kan variera beroende hur maskinen utrustats. (3) Totalvikten kan variera beroende på hur maskinen utrustats. (4) 36XT och 45XA är utrustade med 21 hk Kawasaki bensinmotor som standard. Övriga modeller har Honda 9 hk bensinmotor som standard.

ARTIKULERANDE

SAXLIFTAR

TELESKOPBOMMAR

PELARLIFTAR

X-BOMMAR

PUSH-AROUND

SLÄPVAGNSLIFTAR

LASTBILSLIFTAR

TELESKOPLASTARE

MULTIMASKINER

HAULOTTE SCANDINAVIA AB • Tel: 031-7443290 • Fax: 031-7443299 • Taljegårdsgatan 12 • 431 53 MÖLNDAL • info@se.haulotte.com • www.haulotte.se


17–18 NOVEMBER 2009 PÅ STOCKHOLMSMÄSSAN

1XK|MVWHPSHUDWXUHQ Under två dagar står betongen i fokus. Det är nu betongbranschen möts, kontakterna knyts och affärerna görs upp. HÄR MÖTER DU BETONGBRANSCHENS HETASTE AKTÖRER • Arkitekter • Byggherrar • Entreprenörer • Forskare • Fastighetsägare/förvaltare • Konsulter • Konstruktörer • Representanter från betongindustri m.fl.

Utnyttja tillfället och boka monteryta nu! Kontakta Margaretha Karlsson, projektsäljare 08-749 44 38, margaretha.karlsson@stofair.se

+RWHOO %HWRQJEDU 5HVWDXUDQJ (QWUp

.RQIHUHQV 8WVWlOOQLQJ 0LGGDJ)HVW

ZZZEHWRQJIHEHUVH


22

Grindex nya ansik

Pumptillverkaren Grindex helomvändning som påbörjades för ett par år sedan var en djärv förändring som kunde ha slutat med arbetslöshet för de anställda och ett försvagat varumärke som resultat. Men med noggrann planering och lyhördhet blev resultatet raka motsatsen och en triumf för tillverkaren.

För två år sedan var tillverkaren Grindex ett annat bolag. Även om man också då var marknadsledare inom segmentet länspumpar i den svenska bygg- och anläggningsbranschen så var bolaget inte rustat för att behålla den positionen. Produktsortimentet var förhållandevis gammalt, tillverkningsanläggningen i Haninge ganska sliten och det fanns viss risk för utmanövrering från konkurrenter i samband med att de introducerade nya pumpserier. Något som skulle kunna lett till minskade marknadsandelar för Grindex.

Två tuffa år Det här var ett scenario som Grindex ledning förutspådde men man hade tidigt en strategisk plan inför framtiden och hur man skulle kunna både behålla och öka sin marknadsledande ställning. “Vi har haft två väldigt tuffa år och det är först nu vi kan titta i backspegeln och konstatera att vår plan och våra mål har uppfyllts”, säger Peter Uvemo, regionchef för Europa på Grindex nya huvudkontor i Sundbypark nordost om Stockholm. Vi har tidigare berättat om att Grindex ledning tog beslutet att flytta produktionen till ITT’s moderna fabrik i Emmaboda och fokusera på marknadsföring och försäljning. Detta beslut skulle ge många goda synergieffekter. Sedan tidigare hade man även beslutat att genomföra en omfattande revidering av produktsortimentet. Under det senaste året har vi sett en hel del av frukterna från detta arbete då stora delar av produktprogrammet är förnyat och nu bygger på den absolut senaste tekniken.

Ett föredöme tyckte Trygghetsrådet När beslutet togs att flytta tillverkningen från Haninge och förlägga försäljningskontoret till ITT’s lokaler i Sundbypark sades majoriteten av de anställda upp. Ett besked som normalt sett kan få förödande konsekvenser för många anställda och som även kan ge en hel del “badwill” för företaget i fråga. Men Grindex lyckades genomföra den här förändringen på ett mycket föredömligt sätt. De anställda informerades om förändringarna i mycket god tid. Arbetsmarknaden var då gynnsam så

Svensk Rental Tidning • 1-2009 • www.SvenskRental.se

den uppsagda personalen hade tid att i lugn och ro söka nya jobb. De inom tillverkningen som önskade erbjöds anställning på ITT’s fabrik i Emmaboda, ett erbjudande som 7 personer nappade på. En del av de övertaliga fick anställning inom ITT, några tog över bearbetningen i Haninge och driver nu ett eget legotillverkningsbolag som bl.a. levererar komponenter till Grindex pumpar. En annan anställd startade eget som Grindex distributör i Rumänien, o s v. Allt som allt vändes ett dystert besked för två år sedan till något positivt. Utfallet blev så positivt, där nästan samtliga anställda på ett eller annat sätt fått nya jobb antingen inom det nya Grindex eller ITT eller annat, att Trygghetsrådet utsett Grindex som ett föredömligt exempel. (Du kan läsa mer om det på Trygghetsrådets hemsida, www.trr.se)

Grindex nya ansikte Men hur ser Grindex ut idag förutom att man nu har ett toppmodernt och nytt produktsortiment, en förstärkt utvecklingsavdelning och en modern tillverkningsapparat? Den första förändringen kom redan 2005 med företagets nya VD Peter Schmid som har ett långt förflutet inom ITT. Peter fick uppgiften att utarbeta den nya strategin för Grindex. I juni 2007 anställdes Peter Uvemo som ansvarig för Grindex Europa-region. Peter hade dessförinnan arbetat inom ITT sedan 1987. Hela den svenska säljorganisationen gjordes om till att bli större men samtidigt mera trimmad och målinriktad. I augusti 2007 anställdes Rolf Mejbert som tidigare arbetat under många år för Dustcontrol. Man kan säga att Rolf bytte pumpning av luft mot pumpning av vatten. Rolf ansvarar för distriktet från Mälaren och söderut . I januari förra året anställdes Per-Åke Jägrén som ny chef för den svenska försäljningen. PerÅke har arbetat med försäljning av pumpar sedan 1970 och har arbetat för


kte fullbordat bl.a. ABS Pumpex under många år både i Sverige och utomlands. Två månader senare, i mars 2008, anställdes Håkan Lundin som säljare på norra Sverige från Mälaren och uppåt. Håkan har bl.a. arbetat med försäljning av diamantverktyg och Kärschers högtryckstvättar samt med Loctite.

Nya förutsättningar Kort sagt arbetar det nya Grindex med helt andra förutsättningar än de tidigare gjorde. “Vi har skapat en helt ny bas att utvecklas från. Nu kan vi fokusera på utvecklingen av det stora kunnande som finns inom Grindex sedan länge och i själva namnet”, säger Peter Uvemo. Parallellt med alla de förändringar som nämnts har man även tagit fram en helt ny grafisk profil för företaget där företagets nya logotype är själva kärnan. Man har också sett över sitt återförsäljarenät, eller snarare sett över hela försäljningsorganisationen, och lagt fokus på marknad, försäljning och service. Idag jobbar man med mellan 45 till 50 effektiva och motiverade återförsäljare i Sverige, tidigare var den siffran endast 15-20. Planen är också att successivt förstärka servicen genom att etablera allt fler auktoriserade serviceställen. “Att vårt servicenät fungerar bra har mycket hög prioritet, det är en förutsättning för nöjda kunder”, säger Per-Åke Jägrén. “Lite av vår paroll är också att värna om våra kunder och hela tiden vara nära marknaden genom duktiga återförsäljare och effektiva serviceställen, allt för att ge våra kunder det bästa i deras närområde.

stål, något som mycket få leverantörer kan erbjuda. Det ger en helt annan hållbarhet än bockad plåt i korrosiva och lite slitande applikationer. Sedan tidigare kan man även erbjuda riktigt slitstarka slurrypumpar till stenbrott och andra mycket slitande applikationer. ”Idag har vi en starkare och bredare produktportfölj än någonsin”, säger Per-Åke Jägrén. ”Vi vet att vi klarar av snart sagt alla typer av avvattning, från små till stora, från korrosiva till mycket slitande applikationer. Maskinuthyrarna är fortsatt oerhört viktiga för oss, men vi vill bli bredare och öka vår närvaro i kundsegment som vi hittills bara varit inne och nosat på”, säger Per-Åke. För att ge lite perspektiv till resonemanget i den här artikeln bör tilläggas att även om Grindex pumpar är mycket vanliga hos svenska maskinuthyrare och inom bygg- och anläggningsbranschen så motsvarar den svenska försäljningen endast sju procent av omsättningen inom Grindex totalt. Hela 93 procent att tillverkningen exporteras till andra länder.

www.grindex.se

23

MÄSS KALENDER

Maskinexpo 2009 Maj, 2009 Barkarby Flygfält, Stockholm www.maskinexpo.se

ERA Convention 2009 26-27 maj, 2009 Midland Hotel, Manchester, Storbrittannien www.erarental.org Betongfeber 2009 17-18 november, 2009 Stockholmsmässan Stockholm www.betongfeber.se Conexpo China 2009 Preliminärt dec, 2009 Guangzhou, Kina www.conexpoasia.com Bauma 2010 19-25 april, 2010 Münchens Mässcenter, Tyskland www.bauma.de

De nya produkterna Förändringarna är många på Grindex men vi har inte i denna artikel berört produkterna i sig så mycket. De invändiga tekniska förändringarna har vi beskrivit ganska ingående i tidigare artiklar. Kort sagt så har man i den nya konstruktionen lyckats se till att hålla de slitande partiklarna borta från de känsliga delarna av pumpen, något som avsevärt förlänger livslängden. Grindex nya rostfria pumpar har gjutna delar i rostfritt

Conexpo Russia 2010 19-22 maj, 2010 Transport Exhibition Centre, TEC Moskva, Ryssland www.conexporussia.com Den övre bilden visar Marie Jarlfors som monterar en Grindex-pump vid tillverkningen i Emmaboda, under den visas Emmabodafabriken från ovan. Raden av herrar är från vänster Per-Åke Jägrén, Peter Uvemo, Rolf Mejbert och Håkan Lundin.

Nordbygg 2010 23-26 mars, 2010 Stockholmsmässan Stockholm www.nordbygg.se

www.SvenskRental.se • 1-2009 • Svensk Rental Tidning


24 DeWALT lanserar 250 mm dubbelgeringssåg

Milwaukees nya M12 Hackzall enhands tigersåg Milwaukees nya M12 Hackzall är ett välkommet tillskott för alla yrkesmän och slutkunder. Den nya M12 lättvikts designen möjliggör ett effektivt enhandsbruk och minskar tröttheten hos användaren. Sågens kompakta design gör det enklare att komma åt trånga utrymmen och svåra vinklar. Maskinens 13 mm slaglängd, 3000 slag/min och brytare med variabel hastighet ger en bättre användarkontroll samtidigt som quick-loktm bladfästet försäkrar snabba och enkla bladbyten

utan nyckel. M12 Hackzall är utrustad med ett 12 V Litium-Ion batteri och kapar över 80 stycken 50 mm PVC på en laddning. Maskinen har även ett praktiskt inbyggt LED-ljus som lyser upp arbetsområdet samt en batteriindikator som visar batteriets återstående laddning. Växelhuset är av metall och levereras med två 12 V Lithium-Ion batterier, en 30 minuters laddare, två hackzall™ blad och en väska.

www.milwaukeetool.se

Ny kombihammare från Hilti TE 60-ATC/AVR är en ny kombihammare från Hilti som har ett brett användningsområde och hög arbetskomfort. Säkerheten är högprioriterad på Hilti vilket resulterat i ATC (Active Torque Control). Verktyg med ATC stängs av automatiskt på en bråkdelssekund vid potentiellt farliga situationer t ex där borren fastnar, vilket i sin tur minimerar risken för skada. Med Hiltis AVR (Active Vibration Reduction), försvinner upp till 2/3 av vibrationerna då maskinen har ett frikopplat handtag samt ett inbyggt motviktssystem som absorberar vibrationerna och effektivt skyddar användaren från onödig vibrationsexponering. TE 60-ATC/AVR kombinerar arbetskomfort med kraften av en 1200-watts motor. TE 60-ATC/AVR är därför det idealiska verktyget för en rad olika applikationer såsom hammarborrning i betong, borrning i upp till 90 mm i lättbetong, murverk och natursten. Dessutom kan man genom ett enkelt chuckbyte borra utan slag i trä och metall. TE 60-ATC/AVR har prestanda med en hastighet på 480v/min i 1:a växeln och en slagenergi på 7 joules. Genom den

höga hastigheten på 700 v/min i den andra växeln arbetar användaren snabbt även i trä och metall. Den ergonomiska designen med ett greppvänligt handtag och tyngdpunkten nära greppet ger god balans. Under de senaste två åren har Hilti lanserat TE 40-AVR och TE 50-AVR, två lättare och smidiga maskiner samt Hilti TE 80-ATC/AVR som är den absolut kraftfullaste kombihammaren på marknaden, enligt Jonas Patriksson på Hilti. Gemensamt i produktutvecklingen för samtliga är Hiltis aktiva Hälsa och Säkerhetstänkande vilket AVR och ATC är exempel på. Man har utökat informationen på sin hemsida, i manualer och annat kommunikationsmaterial. Dessutom erbjuder Hilti kundutbildningar i Hälsa och Säkerhet. Innehåll och längd varierar beroende på kundens behov, men gemensamt är att vi tar upp lagar, regler samt risker och framförallt vad man kan göra åt riskerna. För ett verktyg som TE 60-ATC/AVR kan det innebära tips kring ergonomi, handhavande, service och borrval.

www.hilti.se

Svensk Rental Tidning • 1-2009 • www.SvenskRental.se

DeWALT lanserar nu sin nya 250 mm dubbelgeringssåg (DW717XPS) som konstruerats med innovativa produktegenskaper och patenterad teknik för att ge slutanvändarna en hög grad av noggrannhet, kapacitet, hållbarhet, bärbarhet och enkel användning. Sågen är idealisk för snickare, trappbyggare, installerare, träarbetare, däckbyggare, renoverare, rammakare, beställningsbyggare och allmänna entreprenörer för ett flertal tillämpningar, som till exempel golv- och taklister, skåp, trägolv, trädäck, möbelsnickeri, hyllor och trappräcken. För att åstadkomma ökad noggrannhet har DeWALT konstruerat DW717XPS med ett patenterat exakt geringssystem, som gör det möjligt för användaren att utföra upprepningsbara och noggranna geringskapningar. Ett bearbetat materialstöd ger ett stabilare stöd som bidrar till att säkerställa att stödet hålls vinkelrätt mot klingan, vilket ger noggrannare kapningar. Dessutom är sågen försedd med en geringsskala i rostfritt stål med tio fasta inställningar för noggranna och konsekventa kapningar. DW717XPS har en hög utformning av stödet och armen, vilket ger en bra vertikal kapacitet. För att ge ökad kraft och prestanda har DW717XPS en motor på 1  600  watt. DW717XPS 250  mm dubbelgeringssåg väger 23 kg.

Milwaukee nya M12 och M18 serier Milwaukee lanserar det nya sortimentet av kompakta M12 verktyg. De innovativa produkterna är kraftfulla, produktiva och portabla. Designade med precision för att ge den kraft, hastighet och vridmoment som krävs för professionella applikationer. Serien består av: en 1/4”hex skruvdragare, 1/4” hex slagskruvdragare, en kompakt hackzall tigersåg. Alla M12 verktygen drivs av ett 12V Lithium-Ion batteri som väger mindre men ger längre driftstid och bättre hållbarhet. Milwaukee lanserar dessutom sin M18serie som består av 8 batteridrivna produkter; borrskruvdragare, slagborrmaskin, mutter- och slagskruvdragare, tigersåg, cirkelsåg, vinkelslip och en lampa. Detta nya omfattande sortimentet lovar att bara vara början av en åtråvärd serie av verktyg. Slagborren är sortimentets ryggrad och ger hög prestanda från ett hållbart och kompakt yttre.

www.milwaukeetool.se.

www.dewalt.se

M18-serien.

M12-serien.

Kraftfull frässåg från RotoZip® Raka linjer och precisa cirklar i kakel och granit, det erbjuder RotoZip. Rotozip är en kraftfull frässåg för både hantverkare och ambitiösa gör-det-självare som gör det lätt att skära i hårda material som granit och kakelplattor. Amerikanska RotoZip® förser den svenska marknaden med två olika modeller av frässåg, RZ3 och RZ5. RotoZip® gör det där med möjligt att utföra svårare konstruktionsarbeten i de flesta typer av material. RotoZip® är marknadsledande inom utveckling av frässågar och har utrustat de nya modellerna RZ3 och RZ5 med en helt ny teknologi. Hemligheten bakom kraften i maskinerna är en roterande rörelse som möjliggör snabba snitt i mycket

hårda material. Frässågarna är enkla att använda och lätta i vikt, vilket sparar både tid och kraft. RZ3 och RZ5 väger bara 1,6 kg vardera. Till frässågarna medföljer tillsatser som är lätta att byta ut beroende på vilket material man vill skära i. RZ3 och RZ5 har en kraft på respektive 500 W och 600 W och ett obelastat motorvarvtal om 30 000 varv per minut. Båda maskinerna har en dammtät strömställare, som fungerar även vid mycket dammiga arbeten, och en snabblossad fot för en enkel skärdjupsinställning. Maskinerna står stabilt samtidigt som de skär med önskat djup.

rotozipeurope.com • bosch.se


26

Byggmaskiner 2009: “Ner men inte uträknad” Den 20-23 januari hölls mässan Byggmaskiner på Svenska Mässan i Göteborg. I dessa tider vore det fel att säga att förväntningarna var stora. Vi vet alla hur avslutningen på förra året såg ut på marknaden och ingen hade väl räknat med någon vändning under januari. Så med utgångspunkt från det allmänna läget blev Byggmaskiner 2009 en lyckad mässa.

Liftbolagets monter med nyheter från bl a Omme och JLG. En ny fjärrstyrd golvslip från HTC

Teamet på Svenska Mässan som arbetar med Byggmaskiner, Scanbygg och nya satsningen DemExpo har gjort en fantastisk satsning och skall ha all heder för det. Utan den kullerbytta som konjunkturen påbörjade under förra året hade mässan fått ett helt annat utfall. Men man har lagt grunden för något som kan bli riktigt bra när marknaden väl vänder igen.

Få men av kvalitet Enligt mässans egen undersökning kom 9891 besökare under de fyra mässdagarna vilket är en minskning med 1383 besökare från 2007 (totalt 11274 besökare). År 2005 besöktes mässan av 10759 personer. I år ställde 165 företag medan det var 192 stycken 2007, år 2005 var siffran 172 utställare. Av de 9891 besökarna kom 315 från andra länder varav 145 stycken var norrmän, 57 från Danmark, 20 från Finland och 90 från övriga världen. Omkring 68 procent av besökarna kom på mässan förra gången den arrangerades och resterande var nya besökare. Hela 61 procent av besökarna kom från västra Sverige, omkring 28 procent från södra Sverige och delar av Mellansverige men bara 4 procent från stockholmsregionen. Regionen från Dalarna och uppåt representerades av endast 3 procent. Det som intresserade besökarna mest på mässan var fortsatt bearbetningsmaskiner och handverktyg vilka representerade 40 procent. Därefter kom byggmaterial på 35 procent och lyftanordningar, ställningar och form på 27 procent. Det är dock lätt att rabbla siffror och jämföra med föregående år men det säger inte hela sanningen. I år har vi ett helt annat marknadsklimat är vi hade 2007 vilket spelat in oerhört mycket på besökarantalet. Vad gäller siffran utställare hade den med all säkerhet varit ännu mera alarmerande om mässan hade legat till hösten. De som bokade till årets mässa betalade också sin mässmonter i högkonjunktur och ingen hade väl räknat med en sådan tvärvändning. Vad som är anmärkningsvärt med årets mässa är att montrarna blivit större. Mässans yta mätte i år 8986 m2. 2007 var den 8445 m2 och går vi ytterligare två år tillbaka så var den bara på 6789 m2. Som en viktig motsats till det låga antalet besökare skall sägas att samtliga av de som SRT talade med på mässan framhöll att kvaliteten på besökarna var högre i år än tidigare. Det var helt rätt kategori som kom till mässan, d v s proffsen. Det kan förklaras med att det var renodlat branschen som kom i år. Dom andra stannade hemma.

Branschföreningarna i egna montrar Trots konjunkturerna andades Byggmaskiner samma goda rentalanda som vanligt. Mässan fortsatte att befästa sin starka ställning som den enda riktiga svenska mässan för maskinuthyrningsbranschen. De två branschföreningarna Hyrex-Kedjan och Swedish Rental Association ställde naturligtvis ut i vanlig ordning. I år hade Hyrex-Kedjan satsat lite extra med helt egen monter. Under tidigare har man ingått i det sk branschtorget där ställt ut intill SRA och Sveriges Byggindustrier. Men i år hade man alltså en ganska stor egen monter där man effektivt lockade intresserade till montern med olika typer av aktiviteter. Nya medlemmar knöts också till föreningen under mässan. Även SRA hade

Svensk Rental Tidning • 1-2009 • www.SvenskRental.se

egen monter. Som vanligt var det få uthyrare som ställde ut, bara två stycken, Cramo och Säve Hyrmaskiner. Cramo gjorde en imponerande satsning med sin “roadshow-bil” samt lockade besökare till montern med en ganska okonventionell stråktrio. Ramirent valde att inte ställa ut på mässan i år.

Mycket nytt Men leverantörerna till rental-marknaden var fulltaliga och de visades många nyheter trots den svaga marknaden. AB Kranlyft visade de populära minikranarna som blir allt vanligare i olika sammanhang inom bygg- och anläggningsbranschen. ABS Pumpex visade en ny lösning av flytenheter till sina pumpar. Konkurrenten Grindex befäste sin nya och starkare image på marknaden (se artikel sidan 22-23). Kompressorleverantörerna Atlas Copco Kompressor och Kaeser Kompressorer ställde som vanligt ut och de allra senaste visades i de båda montrarna. Mer om nyheterna hittar du i separata releaser i tidningen. Mässans avdelning för byggställningar var som vanligt fullmatad med fabrikat med leverantörer som Haki, Altrex Svenska AB, Combisafe, finska Fox1 m fl. Haki visade bl a sitt nya koncept Haki Safety. Liftleverantörerna var som alltid en stark utställargrupp. Autokrancentret visade nyheter från Manitou och nya lastbilsliftarna från Palfinger. Haulotte Svenska AB visade delar av sitt breda sortiment med nya H28, de nya teleskoplastarna och flaggade för det för Europa helt nya släpvagnsliftsortimentet Bil-Jax. Zip-Up visade de senaste från Up-Right, Denka-lift och sitt eget program av hjälpmedel för materialhantering. Man visade också en ny glaslift. JLG hade tagit ett massivt grepp om mässan med liftar i både återförsäljaren Liftbolagets monter i JLGs egen monter. Man visade bl a nya teleskoplastaren JLG Compact. SRTs redaktör Jan Hermansson fick vara behjälplig med att dra vinnaren i Swepacs utlottning på Byggmaskin-mässan. De besökare som lämnade sitt visitkort i montern fick vara med. Och priset, en ny F 75, går till Johnny Svensson, Hyrman i Helsingborg. Grattis Johnny!

Mats Gedahl på Swepac visade nya vibroplattan F 165.


Säkra hĂśjdjobb FĂśrsäljning Ĺ&#x201A; Service Ĺ&#x201A; Reservdelar Ĺ&#x201A;Support Ĺ&#x201A; Utbildning Ĺ&#x201A; Finansiering

Marknadens bredaste liftutbud Teleskoplastare Ĺ&#x201A; Minikranar Stort sortiment av stĂśdbensplattor S

Utmarksvägen 15 802 91 Gävle Tel vx: 026-12 47 00 info@liftbolaget.se www.liftbolaget.se

NYHET!

AirCube 2000

En kraftfull 1-fas luftrenare

HÜg kapacitet DC AirCube 2000 är en kompakt och robust konstruktion med ett luftflÜde upp till 1800m3/h vilket gÜr den till en av marknadens kraftfullaste 1-fas luftrenare. HEPA H 13 filter -

DC AirCube 2000 har ett fÜrfilter pü 0,7 m2, ett mikrofilter pü 10 m2 och en indikatorlampa som lyser när det är dags att byta filtren. Luftutblüset är riktat uppüt fÜr att inte virvla upp damm som ligger pü golvet.

Lätt att transportera -

med sin ergonomiska design blir den lätt att bära och transportera. Den är även fÜrberedd fÜr att

5FMtTVQQPSU!EVTUDPOUSPMTFtXXXEVTUDPOUSPMTF

ansluta evakueringsslang.


28

Roger från SÄVE Hyrmaskiner var en av två maskinuthyrare bland utställarna.

I Hyrex egen monter var det full fart med tävlingar för den som vågade.

Dynapac fick ett hedersomnämnande för sitt avvibrerade handtag.

I Liftbolagets monter fanns också en rad andra produkter såsom en ny larvbandslift från Omme och nya billiftar från Multitel. Exempel på andra liftleverantörer som ställde ut var Dino Lift, Genie, Pritec Vaculyft, Skyjack m fl. En ökande utställaregrupp var leverantörer av kompaktutrustning såsom kompaktlastare, minigrävare, dumpers, teleskoplastare m m. EMS visade delar av sitt sortiment av kompaktmaskiner såsom AUSAs dumprar, teleskoplastare från Manitou m m. Nordfarm ställde ut nyheter från finska Avant, Carlsson & Co visade bl a sit sortiment av Messersi medan Skancat representerade Bobcat på mässan. Det fanns också några leverantörer av bygghissar på mässan. BVM, ByggVärmeMaskiner, har ett brett sortiment bestående av många olika typer av hjälpmedel och maskiner för byggindustri och bl a är man återförsäljare för tyska hisstillverkare Steinweg-Böcker. På mässan visade man nya MXserien. Haki visade sin cityhiss som vi berättat om tidigare i tidningen. Vad som var lite unikt på denna mässa var att tyska tillverkare GEDA valde att ställa ut i egen regi. Bolaget har som bekant startat ett eget svenskt dotterbolag. Tillverkaren Swepac annonserade att man nu uppdaterat samtliga av sina modeller som nu finns i galvaniserat utförande. Man visade också sina nya vibroplattor F 75 och F 165. Swepac genomförde under mässan en utlottning där SRTs redaktör Jan Hermansson hade den stora äran att dra vinnaren i tävlingen (se sidan 26). Dynapac presenterade ett imponerande helt nytt arbetsmiljötänkande i lanseringen av ett avvibrerat handtag med unik konstruktion för sin LF-serie av vibratorplattor för jord och asfalt. Handtaget sänker hand- och armvibrationerna. Det nya handtaget ger full kontroll och maskinen är lika enkel att hantera som med det vanliga handtaget. De nya, ergonomiskt utformade handtagen kan fabriksmonteras på de flesta LF-plattorna och finns även att få för eftermontering. Dynapac fick et hederspris för uppfinningen vid Arbetsmiljöpriset som delades ut vid mässan. Leverantörerna av diamantverktyg, betonghåltagningsutrustning, rivningsutrustning och golvslipningsutrustning hade synbart ökat i antal vid årets mässa. Mest anmärkningsvärt var det stora antalet leverantörer av betonggolvslipningsutrustning. Marknadsledaren HTC Sweden AB visade sitt sortiment av små kompakta maskiner upp till branschens största som har en slipyta på 2,5 m i diameter. Det senaste tillskottet, HTC 1500 iT, som är näst störst, har visat sig vara en optimal storlek med extremt hög avverkningsförmåga och nya fjärrstyrda HTC 650RX, visades i HTCs monter. Men det fanns många andra leverantörer inom samma område såsom Husqvarna Construction Equipment, Schwamborn

som säljs av Jack Midhage AB men som även ställde ut i egen regi, holländska Diamatic och sist men inte minst Scanmaskin och JCH Machines & Tools. Scanmaskin har kraftfullt breddat sitt program under förra året och har nyligen flyttat in i nya kontors- och tillverkningslokaler i Lindome. En annan aktör som har seglat upp på marknaden under det senaste året är JCH Machines & Tools. På mässan visade man sitt sortiment av golvslipar som idag spänner över åtta modeller. Man visade nya golvslipen Floormate 500 och Floormate 700 hade omdesignats och försetts med en ny typ av transmission som ökar livslängden. I sortimentet finns även för golvslipning anpassade stofthanterare samt olika typer av diamantverktyg. Apropå stofthanterare så fanns naturligtvis både Dustcontrol och Pullman Ermator med på mässan och visade sina senaste nyheter. Nya Aircube 2000 från Dustcontrol rönte stort intresse. Det relativt nybildade bolaget SWIX visade också sitt sortiment av stofthanterare och våtsugar. På mässan visade man sin nya stofthanterare Swix S600 med en unik filterrensningsfunktion och har en cyklon som första avskiljningssteg. En annan nyhet var luftrenaren A2000+ med utbytbart HEPA-filter. Det kommer också en mindre variant kallad A600+. Det fanns också ett stort gäng med leverantörer av diamantverktyg och håltagningsutrustning. Husqvarna Construction Products hade kört in hela sin roadshow-trailer på mässan och visade ett stort antal av sina maskiner inklusive en helt ny lösning för dammreducering kallad Husqvarna WT 10. WT 10 är avsedd att användas tillsammans med företagets olika typer av elektriska kapmaskiner. Den stora nyheten i Husqvarnas monter var nog ända nya rivningsroboten DXR 310. Nyheter på håltagningssidan fanns även i Jernevikens, Jack Midhages, Harry Eklunds, EDT eurodimas, Mateks, Saint Gobains och Levanto Diamond Tools montrar. Levanto lanserade en helt ny klingtyp kallad Venom och Saint Gobain fick förstapris i Arbetsmiljötävlingen för sin ljudlösa klinga Silensio (se separat artikel). Även Ove Persson på Jerneviken Maskin fick ett omnämnde i Arbetsmiljötävlingen för sin nya Slurrybox som tar hand om och återvinner betongslam. Årets Byggmaskiner innehöll även traditionsenligt PowerTool Street där en lång rad leverantörer av elverktyg visade sina produkter. Detta produktsegment är kanske det område som är mest flitiga på att leverera nyheter så det är svårt att som branschtidning hinna med i svängarna. Utställarna i detta segment var Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi Powertools, Milwaukee, Ma-

Dustcontrol med nya Aircube 2000 i förgrunden.

Topcons luftiga monter.

Vinnarna av Arbetsmiljöpriset: Första pris gick till Saint-Gobain Abrasives AB (de tre herrarna i mitten). Hederspris till Dynapac Nordic AB (längst till vänster) och Smartlift Aps (de två herrarna längst till höger). Jerneviken Maskin AB fick ett omnämnande (tvåa från vänster).

Svensk Rental Tidning • 1-2009 • www.SvenskRental.se


29 kita, Panasonic Tools för att nämna några. Även Leverantörerna av laserutrustningar fanns med på mässan i år. Dom kanske inte är så många men väl så betydande. Vi tänker då främst på Topcon och Svenska Mätcenter med Control System. Hit hör även Leica och Scanlaser. Sist men inte minst ska vi också nämna några av leverantörerna av byggel så som El-Björn, som meddelade att man numera lierat sig med norska Byggstrøm. Garo ställde ut och en nyhet var att man förvärvat produktområdet tillfällig el från företaget Hflex. Malmbergs var naturligtvis en av utställarna bland dessa leverantörer. Bilden ovan visar juryn för Arbetsmiljöpriset som studerar en av de tävlande bidragen. Nedan Grindex monter med företagets nya profilering som bl a består i en ny logotyp.

Arbetsmiljöpriset till Saint Gobain 2009 års arbetsmiljöpris har tilldelats slipmaterialtillverkaren Saint-Gobain Abrasives för den ljuddämpade diamantkapklingan “Norton Silencio”. Priset utdelades i samband med mässan Byggmaskiner på Svenska Mässan i Göteborg. Priset har delats ut sedan 1987 med syfte att stärka arbetsmiljöförhållanden och samtidigt öka effektiviteten ute på byggarbetsplatserna. Särskild hänsyn tas till kriterier som produktionsvänlighet, ergonomiska egenskaper och arbetsmiljöpotential. Bakom Arbetsmiljöpriset står Sveriges Byggindustrier, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Byggnads Göteborg, Swedish Rental Association, Hyrex-kedjan, Leveranstidningen Entreprenad, Tidermans Hyrmaskiner och Svenska Mässan Göteborg. Årets förstapris gick till tillverkaren Saint-Gobain och Nortons nya ljuddämpade diamantkapklinga Silencio. Klingan ger ifrån sig mycket låga ljudnivå och är därmed väl lämpad för användning i ljud- och bullerkänsliga områden eller då man vill uppnå förbättrad arbetsmiljö på t.ex. byggarbetsplatser.  Nortons Silencio-klingor har en helt ny konstruktion som dämpar ljudnivån i frekvensomfånget 2-6 kHz med 15 dB. Silencio-klingornas stamblad har en sandwichkonstruktion med ett specialutvecklat högabsorberande material som effektivt dämpar svängningarna i stambladet och sänker därmed ljudnivån. Klingan är även försedd med patentsökta urtag mellan segmenten som har en speciell utformning vilket gör att inga luftströmmar bildas och därmed elimineras det höga och vinande ljudet vid kapning och sågning. Silencio-klingorna är avsedda för våt- eller

torrkapning av betong, armerad betong, granit och diverse byggnadsmaterial. Klingorna har lasersvetsade segment som är 17 mm höga på klingor med 230 mm diameter och 15 mm höga på 300 - 500 mm klingor vilket ger stor livslängd på klingan. Segmenten är utvecklade för att ha ett mycket brett användningsområde för flera olika typer av material vilket minskar behovet av flera olika klingor. Silencio-klingorna är avsedda för användning i vinkelslipmaskiner, handhållna bensinmaskiner, golv- och vägsågar samt bords- och blockstenssågar. Utöver förstapriset fick företagen Dynapac Nordic AB och Smartlift Aps hederspris och Jerneviken Maskin AB ett särskilt omnämnande. Dynapac fick priset för Sitt avvibrerande handtag, Smartlift för en smart uppfinning för att lyfta bl a glas och andra typer av skivor medan Jerneviken fick sitt omnämnande för ett nytt system att rena betongslam.

Från vänster Saint Gobains Christian Cronqvist, Benny Lerner och Roger Peters.


30

KONJUNKTURBAROMETERN På väg upp

Handel med motorfordon Researrangörer och resebyråer

Läget är svagt

Elektroindustri Petroleumproduktion och kärnbränsleindustri Sågverk och övrig trävaruindustri Massaindustri Pappers- och pappindustri Kemisk industri Förlag, grafisk o annan reproindustri Jord- och stenvaruindustri Gummi - och plastvaruindustri Järn- och stålverk Metallvaruindustri Motor- och släpfordonsindustri Byggindustri Sällanköpsvaruhandel Hotell och restauranger Transport Egna fastighetsförvaltare Post och telekommunikation Fastighetsförvaltare Fastighetsmäklare Uthyrning Datakonsulter och dataservice

På väg ner

Textil-, beklädnads- och lädervaruindustri Maskinindustri Annan elektroindustri Annan transportmedelsindustri

Det var trångt med hög stämning i Cramos monter.

Mars 2009

Mätcenter - Control Systems.

JLG Sverige.

Nya golvslipar från JCH och Hamatic.

Husqvarnas nya rivningsrobot.

Allt fler företag räknar med minskat antal anställda

Konjunkturavmattningen inom svenskt näringsliv fortsätter och den totala konfidensindikatorn har fallit ytterligare den senaste månaden. Den ligger återigen på en ny lägstanivå sedan månadsmätningarna startade 1996. Det är främst utvecklingen inom tillverkningsindustrin som bidrar till den negativa utvecklingen. Sysselsättningen i näringslivet har minskat påtagligt och företagens planer indikerar fortsatta och ännu mer omfattande nedskärningar framöver. Industrikonjunkturen har försvagats ytterligare den senaste månaden. Industrins konfidensindikator har fallit sju enheter från februari till mars och indikatorn ligger på en ny lägstanivå sedan månadsmätningarna startade 1996. Såväl orderingång som produktion och sysselsättning har minskat och industriföretagen är pessimistiska inför de närmaste månaderna. Produktionsvolymen förutses fortsätta minska och hela två tredjedelar av företagen räknar med att reducera personalstyrkan. Orderingång och sysselsättning har fortsatt att minska inom byggindustrin, men det är färre företag än tidigare som rapporterar försämringar. Detta beror på att orderläget för företag med huvudsaklig verksamhet inom väg- och anläggning har förbättrats betydligt de senaste månaderna. Dessa företag är dessutom optimistiska inför de närmaste månaderna och räknar med fortsatt stigande orderingång och ökad sysselsättning. Övriga delar av byggindustrin däremot förutser fortsatt försämring av

efterfrågan och omfattande personalnedskärningar. Detaljhandeln rapporterar fortsatt minskad försäljning för de senaste månaderna. Utvecklingen har varit svagast för handel med motorfordon och sällanköpsvaror. Livsmedelshandeln däremot redovisar en fortsatt positiv utveckling. Sammantaget räknar detaljhandeln med ungefär oförändrade volymer de närmaste månaderna. Försäljningspriserna väntas öka och framför allt inom handel med textilier, kläder och skor förutses höjningarna bli omfattande. Konfidensindikatorn för tjänstesektorn ligger kvar på samma nivå som i februari och indikerar att läget är mycket svagare än normalt. Efterfrågan har fortsatt att minska och över hälften av företagen är missnöjda med volymen på inneliggande uppdrag. Sysselsättningen har minskat betydligt och tjänsteföretagen räknar med fortsatta personalnedskärningar de närmaste månaderna.

www.konj.se

Svensk Rental Tidning • 1-2009 • www.SvenskRental.se

Golvslipar hos Scanmaskin.

BVM med bl a sin nya bygghisserie.

Rickard Holmlund, Zip-Up, frossade i nyheter från Up-Right, nya materialhanterare och en ny glaslift.


32

“Tidermans ökar s

Tiderman Hyrmaskiner ABs huvudkontor och depå i Hisingsbacka har flyttat till nya ändamålsenliga lokaler bara ett stenkast från de gamla lokalerna. En flytt som man först var tveksamma till men som visade sig bara föra med sig fördelar för företaget.

Tidermans Hyrmaskiner är en av Sveriges äldsta maskinuthyrare med anor sedan mer än 110 år tillbaka, förutom att man är en större maskinuthyrare som har sitt huvudkontor på Backadepån, filialer i Mölndal, dotterbolag i Falkenberg samt är delägare i Borås Maskinhjälp med depå i Borås samt filial i Kinna. Företaget ägs idag till lika delar av: Ulf Andersson, Torben Christensen samt Johan Ehk. Sune Almqvist som är arbetande styrelseordförande har även en roll centralt inom Hyrex-Kedjan.

Till nya lokaler “Vi hade egentligen inte tänkt oss att flytta och trivdes i våra gamla lokaler, men en omändring av stadsplanen innebar att vi började se på ersättningslokaler och fann ett

möjligt alternativ. Och det ångrar vi inte idag”, berättar Ulf Andersson, en av delägarna. ”Den nya anläggningen ligger på Norra Deltavägen, mitt i smeten så att säga. Det är lika lätt att ta sig hit och en bra exponering”, tillägger han. Ulf Andersson fortsätter att berätta om fördelarna som man har upptäckt successivt efter det att man flyttade in den 6:e oktober förra året. “Logistiken fungerar bättre här och all hantering har blivit snabbare. Flödet av maskiner och utrustning är bättre både vad gäller maskiner etc som servats som skall ut och maskiner på väg in” säger Ulf.

Betydligt högre servicegrad Storleksmässigt är de nya lokalerna bara något större men allt är mera samlat och de är lättare att disponera än på gamla stället. Den invändiga ytan mäter 4400 kvm och den utvändiga 14000 kvm. “Returerna har fått ett verkligt lyft i hanteringen. Både stora och små maskiner kommer i närheten av varandra. De kontrolleras, tvättas av, servas alternativt repareras och godkänns för ny uthyrning. Allt går snabbt och smidigt vilket gör att vi nu mycket snabbare kan få maskinerna redo för en ny kund”, säger Ulf. Maskiner och utrustningar, dammsugare och luftrenare, som används för asbestsanering eller andra hälsovådliga byggmaterial rengörs i en toppmodern specialanläggning som ligger alldeles i början av returbanan. Allt som allt erbjuder Tidermans nya anläggning en betydligt högre servicegrad än tidigare. Skillnaderna är tydligast på returavdelning, verkstad och lager men det har även skett förbättringar på expeditionen. “Vår kundmottagning är betydligt större och ljusare än tidigare. Vi har en rejäl informationsdisk med många kundplatser som slukar mycket mer folk när det är som mest intensivt. Kontorsdelen är också bättre anpassad med ljus rymliga rum”, säger Ulf. Tidigare hade Bilia sin verksamhet i lokalerna och Tidermans har själva renoverat och byggt om lokalerna. Man har tagit särskild hänsyn till att förbättra arbetsmiljön för samtliga av sina anställda med ljusa lokaler utrustade med rätt typ av hjälpmedel som minskar risken för arbetsmiljöskador.

“Stark aktör”

Sune Almqvist (vänster) och Ulf Andersson på Tidermans trivdes bra i de gamla lokalerna men inser nu när flytten till nya lokaler är genomförd så ser det väldigt bra ut. Lilla bilden visar den etikett som varje kontrollerad och servad maskin förses med innan den levereras till nästa hyrkund.

Svensk Rental Tidning • 1-2009 • www.SvenskRental.se

På depån i Backa jobbar idag ca 40 personer och 10 arbetar på filialen i Mölndal. Man är fortsatt en mycket stark aktör i Göteborgsregionen. Tidermans är idag kvalitetscertifierade enligt ISO-9001 och miljöcertifierade enligt ISO-14001. På produktsidan så kan kunderna hyra det mesta hos Tidermans. Företaget räknar med att det förfogar över ungefär 9000 individmaskiner, till detta kommer annan utrustning som ställning, avstängningsutrustning, byggvärme, belysning etc.

Nysatsningar “Rentalbranschens utveckling går framåt och hela tiden knyts nya typer av maskiner till produktsortimentet. Vår uppgift som en av de större enskilda maskinuthyrarna i


33

servicenivån” Torben Christensen är också en av delägarna och arbetar med i huvudsak ekonomi och administration.

Alla returer tvättas av innan de går vidare in på returbanan.

Två medarbetare i Tidermans Hyrmaskiner AB framför den nya kundmottagningen på Norra Deltavägen. Från vänster Hisings-Backadepåns platschef Ronnie Olsson samt Johan Ehk som är en av tre delägare i företaget.

landet hela tiden förbättra vår servicegrad och det gör vi genom att alltid vara aktiva och investera i nya maskiner och metoder kontinuerligt”, säger Sune Almqvist som är Tidermans arbetande styrelseordförande. Ett produktområde som inte är nytt men som man satsat lite extra på under den senaste tiden är olika typer av avstängningsutrustning i samband med vägomläggningar mm. Inom området har man investerat kraftigt under den senaste tiden. Ett annat område som man prioriterat är uthyrning av byggbodar, förrådscontainers etc. Produktsektorn har växt successivt vilket inneburit att man av utrymmesskäl har flyttat bodverksamheten

till en ny plats i Storås, nordost om Göteborg. Här har man på 20000 kvm egen mark byggt en ny verkstadshall på 900 kvm. Sju personer arbetar här med Tidermans uthyrning av bodar mm.

“Det kostar att vara på topp” Maskinuthyrning är en mycket kapitalkrävande bransch och det är åtskilliga miljoner som Tidemans har i lagervärde bara vid depåerna i Backa och Mölndal. Dessutom utvecklas produkterna hela tiden. Vill man vara med i spelet så måste man investera hela tiden. Tidermans uppskattar att investeringstakten per år ligger på ca 40 procent av hyresintäkterna. “Investeringskraven bottnar i flera olika saker som kundkrav, konkurrenssituation, säkerhets- och arbetsmiljöaspekter, miljökrav etc”, säger Sune. Förutom mindre och lättare maskiner är Tidermans stora på lite tyngre maskiner så som grävare, dumprar, kompaktlastare och vissa typer av liftar. Men företagets målmedvetna satsning har också gett frukt. Allt sedan företagets ägare tog över verksamheten har man ökat varje år. Idag ligger omsättning på ca 120 miljoner kronor. “Men vi skall inte vara sämre än att erkänna att visst känner vi av, som de flesta andra. Att marknaden är lite i gungning just nu. Det är oerhört svårt att sia om vad som kommer att hända längre fram under året. Det första kvartalet i år var betydligt lugnare än det brukar vara men med våren inpå knutarna tycker vi oss kunna se en försiktig optimism och vändning uppåt”, avslutar Sune Almqvist.

www.tidermans.se

Bilden överst till vänster visar Tidermans nya personalmatsal. Bilden under en lift inne för service.

Alla produkter servas alternativt repareras noggrant innan de få klartecken att hyras ut igen.

www.SvenskRental.se • 1-2009 • Svensk Rental Tidning


34 Nya STR 580 från Schwamborn Jack Midhage AB presenterar nu nya golvslipen STR 580 från tyska Schwamborn. STR 580 är en mångsidig och behändig maskin som är användbar till många olika arbetsområden. Ett antal olika tillbehör gör att maskinen är lämplig för exempelvis golvslipning, polering, rengöring, glättning av nylagd betong eller rensning av mattrester. Ett extra plus är att maskinen fungerar tillsammans med de flesta verktyg som egentligen är avsedda för den så vanligt förekommande ABS-slipen. Man kan t.ex. använda karborundumstenar, slippapper, diamantsegment. Dessutom finns flera specialverktyg. Maskinen är lätt att hantera, väger 36 kg och har en motor på 1000 W.

www.midhage.se

Här finns det pengar att tjäna Byggindustrin står för 40% av all förbrukad el av den totala elförbrukningen i Sverige. Det är uppvärmning av bodar och belysningen som står för 70% av elförbrukningen på bygget. Beslut inom EU har tagits att 100W glödlampan inte finns att säljas efter 2009. 2010 tas 75-wattslampan bort och 2011 60-wattslampan. Bakgrunden är att successivt gå över till lågenergilampor som ger många fördelar. Lågenergilampor ger ett bra ljusutbyte med fem gånger högre ljusstyrka än glödljus med motsvarande effekt. Lågenergi ger också möjlighet att öka allmänbelysningen till ca 100 Lux på ett energisnålt sätt vilket enligt uppgift sparar 82% av elförbrukningen. Tillverkaren HFLEX har tagit fasta på fördelarna med lågenergi och lanserar därför nya armaturen Teo 48V/HFLEX 185. Nu finns vår nya 48V armatur med lågenergi för leverans. Teo 48V /HFLEX 185 är försedd med HF don och elektronisk trafo. Wattstyrka 26W. Armaturen vikt är 1,1 kg.

www.hflex.se

Ny Doosan grävare DOOSAN fortsätter att bygga ut sin serie av produkter med en ny 17 tons hjulgrävare; Doosan DX170W som premiärvisades på Intermat 2009. Denna maskin utökar produktlinjen som nu omfattar 5 modeller från 14 till 21 ton. Den nya grävmaskinen passar in mellan DX190W, en typisk produktionsmaskin, och den merallroundbetonade DX160W, konstruerad för att klara av en mängd olika arbetsuppgifter. Dessutom, är denna maskin en veritabel “verktygslåda” som följd av anpassningsbarheten

hos dess hydrauliska kraft, dess stabilitet och dess stora användbarhet.

www.maskinia.se

Byggolyckor och sjukdomar fortsätter att minska Ny statistik från Arbetsmiljöverket visar att arbetsolyckor och arbetssjukdomar inom byggverksamheten fortsätter att minska. Även dödsolyckorna var färre 2008 än föregående år. Troligtvis ett resultat av det förbättrade arbetsmiljöarbetet i byggföretagen, menar Sveriges Byggindustrier (BI). Under 2008 inträffade 3002 olyckor inom byggverksamheten, vilket är 253 färre jämfört med året innan, då 3258 olyckor anmäldes. Även arbetssjukdomarna minskade från 929 fall under år 2007 till 861 fall under 2008.

www.bygg.org

Byggbolag positiva till omvänd moms En undersökning från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton visar att byggföretagen är mer positiva nu än för ett år sedan till den så kallade omvända momsen inom byggsektorn. Intervjupersonerna, primärt VDar på de största byggbolagen i Sverige, har fått svara på hur man ser på regeländringen när det gäller redovisning av moms som trädde i kraft den 1 juli 2007. Regeländringen innebar en omvänd skattskyldighet, d.v.s. den som köper varor eller tjänster är skattskyldig istället för säljaren. Andelen positiva har ökat markant sedan förra året då regeländringen var helt ny. Hela 48% är idag positiva jämfört med bara 27% för ett år sedan. Andelen negativa har sjunkit från 37% till 14%. “Det innebar självklart en omställningsprocess för att anpassa sig till det nya regelverket”, säger Göran Alvemalm, momsspecialist och ansvarig partner för moms-gruppen på Grant Thorntons skatteavdelning. “Företagen fick investera en del tid för att utbilda sin personal, men det är helt klart att åtgärden upplevs ha fått positiva effekter för branschen”. Syftet med regelförändringen var att förhindra momsfusk inom byggsektorn och samtidigt förbättra konkurrensmöjligheterna för seriösa byggföretag som riskerar att slås ut av fuskande företag.

Om undersökningen Undersökningen genomfördes som telefonintervjuer med 30 av de 100 största byggföretagen i Sverige, sett till antalet anställda. Intervjuerna har genomförts av marknadsundersökningsföretaget Info One Market under september 2008.

www.grantthornton.se

Svensk Rental Tidning • 1-2009 • www.SvenskRental.se

Väggklocka visar bostadens elanvändning i realtid NCC Boende testar en ny energiklocka som har utvecklats av Interactive Institute. Klockan är designad för att passa in i husets övriga inredning och visar på ett enkelt sätt hemmets dagliga elkonsumtion. Den lätta överblicken av elförbrukningen kan öka medvetenheten och göra det enklare att minska familjens användning av el. I de boendepärmar som nyinflyttade får ges instruktioner om hur de sköter om köksbänkarna, men hur beter man sig för att sköta om energin? Det frågade sig NCC och såg energiklockan som ett sätt. – Genom att testa och utveckla energiklockan tillsammans med Interactive Institute hoppas vi kunna motivera boende att använda sina nya hus på ett energisnålt sätt. Vi vill underlätta för våra kunder att fortsätta den miljöprocess vi har startat när vi lämnar ifrån oss bostaden, säger Jenny Winblad, miljösamordnare på NCC Boende. Kopplingen till elräkningen är också otroligt viktig. Det finns många sätt att energieffektivisera genom lagar, krav på producenter, bättre teknik, men inte minst genom beteende. Erfarenheter visar att boende kan spara mer än 20 procent energi genom att ändra sitt beteende. På Interactive Institute ser man design som en lösning för att stödja och stimulera medvetenhet och ändra beteenden. – Att vi ger nyttoprylar en snygg design är en strategisk fråga. Kilowattimmar är abstrakt för konsumenten - en bild säger mer. Genom att visualisera energidata kan man med en blick på klockan förstå om du använder mer eller mindre el än vanligt och fundera på om det är rimligt, säger Christina Öhman, strategisk utvecklare på Interactive Institute. På Energitinget visar NCC även var och hur man bygger passivhus – hus med extremt litet värmebehov, hur NCC just blivit Europas första GreenBuilding partner för kontorshus och använder 25 procent mindre energi än normen, samt hur NCC klimatdeklarerar sina bostäder.

www.ncc.se

Jerneviken lanserar världsnyhet för rening av betonghåltagarnas slamvatten Betonghåltagaren väljer ofta att pumpa ut det förorenade vattnet i toaletter eller hälla ut vattnet i dagvattenbrunnar och rabatter. Borrslam innehåller metallspån från armeringsjärn samt tungmetaller från diamantverktygen. Det har hittills inte funnits

någon enkel lösning för håltagaren att ta tillvara på slamvatten på ett miljöriktigt sätt. Slurryboxen fungerar genom att man som tidigare suger upp borrlammet med sin våtsug med inbyggd utkastarpump. Våtsugen ansluts till Slurryboxen som rymmer 450 liter slamvatten. Slamvattnet trycks in i filterpressen med ca 7 bars tryck. Slurryboxen sköter sig själv och stannar när filterpressens 8 kammare är fulla med färdigpressade slambriketter. Vattnet som renats från slam är näst intill drickbart. Slambriketterna kan sedan kastas i betongcontainern på bygget. Slurryboxen klarar att rena 400 liter slamvatten per timme. Vid upphandling av håltagningsentreprenaden på Lunds Universitetssjukhus (som pågår under 2009-2011) ställdes kravet att inget slamvatten fick hällas ut inom sjukhusområdet. Alternativen var att köra bort slamvattnet från sjukhusområdet eller rena vattnet på plats. Ove Karlsson, ägare av håltagningsföretaget DHT i Hässleholm valde att investera i Jernevikens Slurrybox för att rena vattnet på plats. Med facit i hand blev det en tidsbesparande och uppskattad investering alla parter, DHT, byggfirman och fastighetsägaren. Fler kommuner, landsting, fastighetsägare och byggherrar väntas följa efter med dessa krav på omhändertagande av borrslam. Slurryboxen är godkänd av EPA, som är USAs motsvarighet till Naturvårdsverket.

www.jerneviken.se

Spiltan investerar i JLM Ditch Witch Scandinavia AB Investment AB Spiltan går in som ägare med 31 procent i JLM Ditch Witch-koncernen. Bolaget kommer att drivas vidare av grundarna och den befintliga ledningen i JLM Ditch Witch Scandinavia AB. Entreprenadmaskinföretaget JLM Ditch Witch Scandinavia AB marknadsför under varumärket Ditch Witch sin unika borrteknik i Sverige, Danmark, Polen och Ukraina. I sortimentet finns bland annat maskiner för styrbar horisontalborrning och små kombinationsmaskiner för anläggningsbranschen.

www.spiltan.se

Ett snabbt växande företag Uthyraren Lipac Liftar har av tidningen Dagens Industri utsetts till Gasell-företag, d v s att man är ett av de snabbast växande företagen i landet. Mindre är en procent av Sveriges aktiebolag kvalificerar sig till ‘Sveriges Gaseller’. Lipac, som har specialiserat sig på liftar (700 st) passar samtidigt på och expanderar genom att öppna en depå i Arvika, den sjätte depån i landet. Senaste nytt från Lipac är att man har kvalificerat sig till årets final i ERAs, European Rentals, tävling om bästa rentalföretag, Rental Company of the year. Källa: swedishrental.se

www.lipac.se


BB)XOO3DJH/D\RXW3DJH

JLG® TELESKOPLASTARE

bättre räckvidd OCH KAPACITET UPP HIT

OCH

mer kontroll OCH KOMFORT HÄR

säker

PRESTANDA HÄR EXKLUSIVT från JLG erbjuder vi 3500 & 4000 serien av teleskoplastare som med sin variation och flexibilitet kan utföra en mängd arbetsuppgifter. Med räckvidder från 7 m till imponerande 16.70 m är manövreringen och komforten bättre än någonsin och gör förararbetet mjukt och effektivt. Vi kan med vår kompetens och långa erfarenhet av utveckling på arbetsmaskiner ge den senaste och bästa teknologin.

JLG’s höga krav på tillverkningsstandarden och teknologin gör att vi utan att tveka kan lämna så mycket som två års garanti på delar och arbetskostnad. När du väljer en teleskoplastare från JLG väljer du en av de tuffaste och kraftigaste teleskoplastarna som finns på marknaden. Fråga efter den starka 3500 & 4000 serien från JLG. Besök www.jlg.com

JLG:s teleskoplastare har stor spännvidd på lyftkapaciteterna, från 3500 kg för 3500 serien till 4,000 kg på vår 4000 serie. Lägg dessutom till ett omfattande utbud av tillbehör så kan du bredda användningsområdena ytterligare.

Även de nya 266 och 307modellerna finns för leverans!


AVS. Svensk Rental Tidning c/o SCOP AB Box 786 â&#x20AC;˘ SE-191 27 Sollentuna, Sverige

B

Porto betalt

http://www.svenskrental.se/document/SRT%201-2009_LR  

http://www.svenskrental.se/document/SRT%201-2009_LR.pdf

http://www.svenskrental.se/document/SRT%201-2009_LR  

http://www.svenskrental.se/document/SRT%201-2009_LR.pdf

Advertisement