Програмний звіт "Школа 3.0 Об'єднані громади"

Page 1

Навчання в дії: звіт програми "Школа 3.0 Об'єднані громади"


Центр інноваційної освіти "Про.Світ" — це громадська організація, що об'єднує експертів освітньої галузі для підсилення спроможності освітян та освітніх інституцій втілювати зміни та стало розвиватись заради розвитку людського потенціалу в суспільстві. Ми прагнемо, щоб школи в Україні перетворювалися на відкриті організації, тобто такі, що готові змінюватися, шукати кращі рішення, безперервно навчатися та співпрацювати для підсилення змін в громаді, регіоні, країні.

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


«Зміни починаються з мене».

Учасники програми «Школа 3.0 Об’єднані громади»

«Ми віримо, що лише реформи освіти недостатньо. Адже будь-яка зміна згори має дуже нетривкий ефект, а кожна школа унікальна, тому ми працюємо безпосередньо зі школами та громадами над тим, аби вони самостійно напрацьовували свою освітню стратегію, будували довіру та уважність через культуру співпраці, командну роботу, комунікацію як всередині школи – вчителями, батьками, учнями, так і зовні – з громадою, локальною спільнотою; для того, щоб щодня покращувати навчальний досвід учнів. Це значно довший шлях, але більш фундаментальний, бо закладає основи сталого розвитку».

Лілія Боровець, співзасновниця Центру інноваційної освіти «Про.Світ»

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


«У 2019 році за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», Центр інноваційної освіти «Про.Світ» вперше запропонував професійну менторську підтримку не окремим школам або їхнім представникам, а об’єднаним територіальним громадам. Учасниками проєкту стали 11 ОТГ. Перед менторами і менторками постало непросте завдання фасилітувати розвиток освіти та процес становлення ефективної, прозорої та довірливої взаємодії між органом управління освітою у громаді та директорами шкіл, а також всередині шкіл між усіма учасниками освітнього процесу. Зважаючи на «багаторівневість» учасників проєкту «Школа 3.0 Об’єднані громади» (очільники управлінь освіти ОТГ, директори шкіл, вчителі, учні та батьки), помітне навантаження для ментора та відносно нетривалий період активного впровадження (березень-грудень 2019 з перервою на літні канікули), я вражена результатами напрацювань у громадах. Абсолютно кожна громада досягла успіхів. Так, результати різні, але ми їх не порівнюємо, бо у кожного були свої цілі та своя історія успіху. Я впевнена, успіх проєкту завдячує професійності команди, клієнт-орієнтованому підходу та високій якості наданих послуг. Як менеджерка гранту, я ціную ваш професіоналізм, постійне самовдосконалення, пунктуальність, завжди швидкі відповіді на запити, бездоганне дотримання умов грантової угоди та вчасне інформування про всі зміни як у бюджеті, так і в плануванні діяльності. З вами дуже легко і приємно співпрацювати».

Юлія Кирилова, радниця з освіти, відділ секторальних реформ, програма «U-LEAD з Європою»

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


1. Як децентралізація змінює повноваження шкіл та роль програми «Школа 3.0. Об’єднані громади" у цих процесах. 2.Спільне бачення: як воно змінює освіту в громадах. 3.Цілі, принципи та формат реалізації програми «Школа 3.0. Об’єднані громади». 4.

Зміст

Учасники програми.

5.Методологія аналізу та результати діагностики. 6.Кількісні результати програми. 7.Нові шкільні практики, які налагоджують довіру. 8.Історії успіху громад. 9.Відгуки учасників. 10. Що далі? 11. Партнери. 12. Ментори та команда. 13. Контакти


01.

Як децентралізація змінює повноваження шкіл та роль програми «Школа 3.0. Об’єднані громади» у цих процесах

Сьогодні Україна перебуває в умовах трансформації та пошуку кращих рішень для якісних змін. Закон про децентралізацію відкриває нові можливості, а разом з тим передбачає зміну ролей та розширення відповідальності на місцях. Це стосується і освітніх департаментів, які від функції контролю перейшли до функції сервісу, консультанта, і безпосередньо шкіл, які отримали фінансову, управлінську та педагогічну автономію. Процес переходу до нових ролей та сфер впливу потребує відповідних знань та компетенцій для освітніх управлінців, а також вчителів, які переходять до компетентнісного підходу у навчанні і відчувають необхідність володіти необхідними знаннями та навичками. Перед освітніми закладами постає безліч викликів, зокрема: застарілі підходи до управління, непропрацьовані моделі комунікації та координації, нестача розуміння, як змінювати попередні практики, брак часу та навичок для залучення всіх учасників освітнього процесу в громаді до партнерства та формування спільного бачення. Тому, однією з найважливіших навичок, на нашу думку, є довірлива та ефективна комунікації між всіма учасниками навчального процесу всередині школи та між освітніми закладами та відділом освіти через побудову спільного бачення. Вона дозволяє сформувати фокус розвитку і маленькими кроками йти до нього, експериментувати на цьому шляху і бути впевненим у підтримці команди, батьків, громади. Саме для цього команда Центру інноваційної освіти «Про.Світ» створила програму «Школа 3.0 Об’єднані громади», яка об’єднала 14 територіальних громад, 28 шкіл та 14 відділів освіти.

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


02.

Спільне бачення: як воно змінює освіту в громадах

Наша основна мета – допомогти школам та відділам освіти створити спільне бачення, у процесі якого навчитись ефективно комунікувати та працювати системно. Спільне бачення має 2 основні аспекти, кожен з яких символізує одне зі слів: «спільне» – це фокус на спільне прийняття рішень щодо «бачення». Це означає, що «бачення» формується спільно учнями, вчителями та батьками; «бачення» – це складові, які є суттю спільного бачення, які включають: місію, візію, цінності, правила взаємодії та стратегію школи (або освітню стратегію громади).

ке за рівн к ос лад ик віт у и

ні

уч

ія

г те а р

сія

спільне бачення візія

о вил пра одії м взає

вчителі

ст

мі

цінності ки

ть ба

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


Спільне бачення – це шлях, який проходить школа (або громада), який починається з точки А, де школа (або громада) аналізує, на якому вона зараз етапі, і закінчується точкою В, яка включає місію, візію, до якої прагне школа (або громада). Стратегія – це шлях, який має пройти школа (або громада) від точки А до точки В, і щоб його пройти має діяти за спільно вибудуваними правила взаємодії та цінностями.

ВІЗІЯ МІСІЯ ЦІННОСТІ ПРАВИЛА ВЗАЄМОДІЇ

B

СТРАТЕГІЯ

А

ТЕПЕРІШНЯ СИТУАЦІЯ

У процесі напрацювання спільного бачення школи (громади), а потім його втілення, вчителі та директор вчаться дослідженню власних потреб та їх аналізу, формуванню стратегічних цілей, їх реалізації та аналізу досвіду, щоб у наступному циклі планування врахувати попередній досвід. А це і є навчання в дії, яке втілює компетенцію навчання впродовж життя.

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


АНАЛІЗ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТРЕБ

АНАЛІЗ ПОТРЕБ С Т Р А Т Е Г І Я Е Т А П И РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ/ЦІЛІ

ФІЛЬТРУВАННЯ

ГЕНЕРАЦІЯ

ІДЕЙ

ПОТРЕБ

У процесі формування та реалізації спільного бачення шкільні колективи навчаються в дії плануванню та реалізації проєктів, розподілу обовязків у команді й управлінню в команді, ефективій організації часу, регулярним рефлексіям, роботі в групах, впровадженню зворотного зв’язку, що потім використовують на уроках спільно з учнями.

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


03.

Цілі, принципи та формат реалізації програми «Школа 3.0. Об’єднані громади»

Цілями програми «Школа 3.0» зміна ролі директора: він\вона будує горизонтальні відносини, довіряє і делегує команді частину повноважень, завдань та водночас є ініціатором змін; напрацювання спільного бачення школи: формування за участі всіх учасників навчального процесу місії, візії, правил взаємодії, цінностей та стратегії розвитку школи; стратегія розвитку освіти в громаді: спільне створення стратегії освіти з напрацьованими цілями та результатами; педагогіка партнерств: формування відкритої та рівноправної взаємодії «учень-вчитель-батьки»; командна робота: формування партнерських відносин у колективі, розумніння та розподілення ролей і зон відповідальності кожного; «історія змін»: формування та реалізація короткотермінових цілей на основі запитів учнів; чіткий розподіл ролей між директорами шкіл та відділами освіти.

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


Програма базується на таких принципах: Навчання в дії шляхом спроб і помилок – отримувати вміння під час практичної діяльності; працюємо циклами: ідея – дія – аналіз – Рух маленькими кроками – працювати безперервно над покращенням організаційної культури у школі та відзначати найменші досягнення і зусилля, розбивати цілі на реалістичні та окреслені в часі. Залучення кожного – незважаючи на те, що у програмі бере участь лише частина працівників школи (10–20%), у різні періоди будуть залучені всі. Учнеорієнтованість – будь-яка дія повинна відповідати на запитання: чи це справді робить досвід учня кращим, тому усі процеси та рішення приймаються з думкою про учня. Ритм та динаміка – учасники беруть на себе відповідальність проводити регулярні зустрічі команд у школі, дотримуються рамок взаємодії.

Програма реалізована завдяки менторському супроводу громад. Кожна громада мала ментора у своєму регіоні, який двічі на тиждень приїздив\ла до шкіл та відділу освіти для роботи безпосередньо у просторі шкіл. У кожній громаді ментор працював із двома школами (директор+мінімум 10% шкільної команди) та відділом освіти.

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


Ментор виступав у ролі спостерігача, аналітика процесу, експерта, фасилітатора, коуча, консультанта, тренера, надавача зворотного зв'язку, ці ролі змінюються в залежності від ситуації в школі, цілей чи процесу, який відбувається.

Спостерігач

Фасилітатор

Ментор

Надавач зворотного зв'язку

Аналітик процесу

Експерт

Консультант Коуч

Окрім співпраці безпосередньо з ментором у рамках програми передбачений формат «Школи освітніх управлінців». Це 5-денна навчальна програма, орієнтована на одного-двох представників громади, які мають лідерський потенціал та готові впроваджувати якісні освітні зміни у своїй громаді після завершення програми. «Школа освітніх управлінців» має на меті посилити потенціал освітніх управлінців, які прагнуть розвинути лідерські компетентності, якісно управляти наявними внутрішніми і зовнішніми ресурсами. Учасники школи здобувають знання та навички з оцінки та аналізу якості освіти, командної роботи, фасилітації, зворотного зв'язку, інструментів стратегування, проєктного менеджменту.

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


04.

Учасники програми

Програма була реалізована в 14 об’єднаних територіальних громадах, у кожній ми працювали з відділами освіти громади та двома школами, одна з яких велика або опорна школа, інша – загальноосвітня школа чи філія опорної:

Клеванська ОТГ

Березівська ОТГ

Миропільська ОТГ

Зимнівська ОТГ

Пирятинська ОТГ Жовтанецька ОТГ

Білецька ОТГ

Черкаська ОТГ Козельщинська ОТГ

Великогаївська ОТГ

Іллінівська ОТГ Новоукраїнська ОТГ

Солонянська ОТГ

Красносільська ОТГ

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


05.

Кількісний вплив програми

«Школа 3.0 Об’єднані громади» – це перша освітня програма «Про.Світ», яка була реалізована на двох рівнях одночасно: на рівні школи та на рівні громади. Візійною метою кожної з наших програм є зміна парадигм мислення, які уможливлюють готовність освітян до змін та спроможність набувати потрібних навичок. 8 місяців, протягом яких тривала програма, – це малий період часу для зміни парадигм мислення, але достатній для того, щоб створити новий досвід у комунікації між учасниками освітнього процесу, спробувати нові практики у стратегуванні, командній роботі, зворотному зв’язку та зрозуміти, що цей досвід формує більшу довіру і як наслідок – більший комфорт у взаємодії.

1

22 школи вибудували стратегію розвитку;

2

3

60% шкіл вибудували спільні правила взаємодії між учнями, вчителями та батьками;

7 громад напрацювали стратегію розвитку освіти базуючись на потребах шкіл, учнів, батьків;

4

5

22 школи під супроводом ментора вибудували та реалізували 3-місячну стратегію, створену на основі потреб учнів, вчителів та батьків;

66 освітніх ініціатив було реалізовано у школах-учасницях, які базувалися на дослідженні потреб учнів, вчителів та батьків; ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


6

80% вчителів малих шкіл-учасниць програми долучилися до програми, і активно брали участь у реалізації проєктів, вибудові стратегії і працювали як команда для досягнення цілей;

23 конференції партнерів було проведено за час реалізації програми, що допомогло налагодити взаємодію між учнями, вчителями та батьками;

проведено демократичні вибори шкільного парламенту (Березівська громада);

7

8

9

10

11

12

у 50% шкіл-учасниць учні реалізують шкільні проєкти, які вибудували на Конференції партнерів;

13

14

у 50% шкіл серпнева конференція, перший дзвоник, річний звіт директора перед громадою почали проводитися в новому, груповому форматі, де відбуваються спільні обговорення, навчальні практики, генерація ідей.

7 шкіл подали свій освітній проєкт на краудфандингову платформу GoFundEd;

15

10-20% вчителів опорних шкіл-учасниць долучилися до програми й активно брали участь у реалізації проєктів, вибудові стратегії і працювали як команда для досягнення цілей;

66 освітніх ініціатив було реалізовано у школах-учасницях, які базувалися на дослідженні потреб учнів, вчителів та батьків;

5 громад почали використовувати SCRUM (Березівська, Миропільська громади) та google-інструменти Зимнівська,Іллінівська, Пирятинська громади) для ефективної організації процесів у школах; у 60% шкіл учасниць істотно покращились взаємовідносини з батьками через регулярне проведення Конференції партнерів, новий формат батьківських зборів та залучення батьків до прийняття рішень;


06.

Методологія аналізу та результати діагностики

На старті програми учасники проходили опитування (діагностику), яке мало на меті визначити готовність та спроможність впроваджувати зміни у школі. Формуючи інструмент діагностики, ми виходили з переконання, що для стійкості змін важлива готовність і спроможність до них як згори, так і знизу. У випадку шкільної освіти це – усвідомлення необхідності змін, ініціювання і прагнення змін самими шкільними і експертними середовищами, а далі планування та корекція політик змін у взаємодії із центральними і місцевими органами адміністрування освіти. Тому активна участь шкільних середовищ є критично важливою для того, аби зміни були органічними, повними та стійкими. Другим важливим висновком є те, що взаємодія на основі довіри та уважності є необхідною для органічного розвитку шкіл, для того, щоб школи трансформувалися в організації, що навчаються. Формула взаємодії на основі довіри та уважності: готовність передбачуваність (безпека); віра в ліберально-демократичні цінності; готовність до змін і відповідальності. спроможність наявність інструментів; відповідні індивідуальні практики; відповідні практики на рівні організації. ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


Безпека, яка з’являється внаслідок передбачуваності, дає змогу проявитися довірі та уважності, що включають доброзичливість, терплячість до іншої точки зору, чесність, відкритість, небайдужість (виведена на новий рівень відповідальність: з відповідальності виключно за себе, до відповідальності за спільноту, школу) тощо. Готовність до взаємодії на основі довіри та уважності також передбачає віру учасників шкільного життя в ліберально-демократичні цінності, зокрема гідність, індивідуалізм, рівність (відсутність дискримінації), партнерство (як анти-авторитарність), плюралізм, а також готовність до самостійності і до змін в цьому напрямку. Спроможність до взаємодії на основі довіри та уважності будується за рахунок оволодіння такими інструментами: Командна робота.

Конструктивний аналіз помилок, спрямований на пошук кращих рішень. Навчання у процесі роботи (безперервне навчання). Формування спільного бачення, цілей та плану розвитку. Управління проєктами (робота, орієнтована не на процес, а на результат). Зворотний зв’язок.

Делегування (уможливлює включеність вчителів в управління школою).

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


Важливо розвивати відповідні звички взаємодії як на рівні особи, так і на рівні організації. Детальніше дізнатися про діагностику можна в публікації. На старті програми учасники отримали опитувальник із рядом питань, які стосувалися вище перерахованих елементів. Опитування було анонімним і мало на меті залучити щонайменше 10% вчителів школи. Ми отримали 445 відповідей. Аналогічний опитувальник учасники заповнили наприкінці програми. Ми отримали 256 відповідей. В обох випадках заповнення опитувальника було добровільним. По кожному показнику було виведене середнє значення на початок програми та наприкінці. Результати подано нижче. Готовність впроваджувати зміни.

На початок програми

На кінець програми

Командна робота

Аналіз помилок

Безперервне навчання

2,47

2,59

2,54

Командна робота

Аналіз помилок

Безперервне навчання

2,60

2,745

2,72

Формуван- Управління ня спільного проєктами бачення

2,27

2,24

Формуван- Управління ня спільного проєктами бачення

2,65

2,54

Зворотній зв'язок

Делегування

2,35

2,44

Зворотній зв'язок

Делегування

2,63

2,67

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


Спроможність впроваджувати зміни

На початок програми

На кінець програми

Екзистенційна тривожність

Непередбачуваність у школі

Авторитарність

Недемократичність

Страх відкритості

Гнучкість

1,99

1,46

2,56

2,17

1,86

2,15

Екзистенційна тривожність

Непередбачуваність у школі

Авторитарність

Недемократичність

Страх відкритості

Гнучкість

2,01

1,32

2,19

2,07

1,68

1,875

Оскільки проведення діагностики не було контрольованим експериментом, де б ми мали незмінну вибірку вчителів та контролювали інші нюанси, тому ми не можемо чітко стверджувати про вплив програми на перераховані вище складові. Діагностика була додатковим інструментом для збору інформації про поточний стан справ у школах та громадах, а також для доповнення наших спостережень та зворотного зв’язку учасників та менторів. Зокрема, із відгуків учасників та менторів ми розуміємо, що головний результат програми – це саме використання інструментів, що закладені в поняття «готовності», зокрема командної роботи, управління проєктами, зворотного зв’язку та інших. За цими показниками можна спостерігати зростання, хоч на це міг вплинути ряд інших факторів (проведення реформи, інші форми навчання вчителів чи директорів, індивідуальна робота/навчання інше).

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


07.

Нові шкільні практики, які налагоджують довіру

1 Клуб директорів Це регулярні зустрічі усіх директорів навчальних закладів громади спільно з керівником/цею відділу освіти. Початковою темою таких зустрічей було планування побудови стратегії освіти в громаді, визначення викликів кожного закладу, а після визначення стратегії учасники сфокусувалися на темі довіри, обміну досвіду та навчання.

2 Педрада, що не педрада Це неформальна зустріч вчителів, до якої долучаються учні. Останні мають окремі блоки, які проводять самостійно для вчителів. Цей формат започатковано у Жовтанецькій опорній школі, яка має 2 філії, тож, щоб тісніше познайомити вчителів, були організовані майстер-класи в ігровій формі та тренінги. Після «Не Педради» були такі відгуки: «У колективі є люди, до яких я не могла раніше просто підійти з питанням чи пропозицією, зараз ці бар'єри зникли, простіше спілкуватися. Побачили колег із іншої сторони. Школа має дві філії, є відчуття єдиної команди, а не трьох різних». Ефект від цього заходу багатошаровий, зокрема зустріч стимулює зміни у відношенні директора до команди.

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


3 Обмін вчителями між школами Досліджуючи сильні та слабкі сторони освіти в Зимнівській громаді, керівниця відділу освіти та менторка вийшли на обговорення освітнього досвіду вчителів шкіл у громаді. У кожного вчителя є свої сильні сторони, більшість відвідує різноманітні тренінги, але всередині громади відсутній обмін досвідом. У відповідь на цей запит виникла ідея обміну вчителів між школами. Було створено графік, за яким вчитель із однієї школи викладає свій предмет для учнів іншої школи. Результатом цього експерименту стало те, що учні отримали різний досвід викладання. Завдяки цьому розширилось їхнє розуміння предмету. Учителі спробували зробити урок іншим способом, поекспериментувати, щоб налагодити зв'язок із новими учнями. Громада планує зробити такі практики системними. Детальніше про цей досвід у відео про Зимнівську громаду.

4 Конференція партнерів Це формат, який дозволяє почути точки зору щодо певного питання від різних аудиторій (учнів, батьків, вчителів) та прийти до спільного рішення. Цей формат дозволяє почати вибудовувати довіру між учнями, вчителями та батьками, налагодити комунікацію та об’єднатися заради вирішення певної проблеми або розвитку нових напрямків у школі або громаді. Детальніше про сам формат та алгоритм його реалізації у нашій статті. Зимнівська громада переосмислила формат Конференції партнерів і організувала Дитячу конференцію партнерів. Партнерами тут виступали учні, місцевий бізнес та керівництво громади. Метою цього заходу було розширити горизонти дітей щодо професій, кар'єрних можливостей у громаді, познайомити з тим, як функціонує громада і про можливості, які є в учнів. А фіналом стало напрацювання дітьми їх бачення громади. Під кінець кожен із учнів презентував свою ідею, яку хоче реалізувати, а з представниками бізнесу було домовлено про навчальні візити..

Найбільш ефективні практики та інструменти, які використовувати ментори під час програми лягли в основу посібника «Від керівника до лідера: практичні поради для директорів шкіл та керівників відділів освіти»

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


08.

Історії успіху громад

Історія успіху Жовтанецької громади, Львівська область Історія успіху Зимнівської громади, Волинська область Історія успіху Козельщинської громади, Полтавська область Історія успіху Березівської громади, Сумська область Школа та громада: Як Пирятинська ОТГ будує змістовні партнерства для освітніх змін Школа і громада: Як Березівська ОТГ опановує фандрейзинг та SCRUM для освітніх змін Школа і громада: трансформація освітнього середовища в Іллінівській ОТГ Школа і громада: Як Жовтанецька ОТГ будує фундамент для освітніх змін

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


09.

Відгуки учасників

Юлія Мельник, керівниця відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Клеванської селищної ради:

«Можливо це звучить дещо дивно, але для нас важливим був формат бесід, ми не звикли чути один одного, а за круглим столом почали обговорювати, дослухатися до думки кожного та шукати нові рішення. Програма була особливо цінною, оскільки директори не так давно на посадах, а у рамках програми мали можливість напрацювати навички роботи в команді, ненасильницького спілкування, ознайомилися з нлайн-інструментами, зокрема Google+, опитувальниками. Що стосується відділу освіти, то основне це те, що наш ментор Юрій Пасочник остаточно прояснив для нас інструменти стратегування, а також допоміг написати та подати проєкт створення Центру розвитку молодіжного підприємництва на базі ліцею (навчання для молоді з написання бізнес-плану, проведення зустрічей із бізнесменами, тощо). Програма «Школа 3.0» дуже цінна, бо розвиває самих людей, дозволяє їм переосмислити нібито звичні речі. Особливо дякую за тренінг «Школа освітніх управлінців», на якому я почерпнула для себе дуже багато корисних знань та інструментів. Окремо варто відмітити толерантне ставлення та дуже приємну співпрацю з вами, як організацією».


Світлана Власюк, директорка комунальної установи Миропільської селищної ради "Опорний навчальний заклад "Миропільська гімназія":

«На підсумкову зустріч зібрався весь колектив, і кожен зазначив, що відчуває зміни: стала значно сприятливіша атмосфера в колективі, ми стали відкритими та згуртованими, тобто відбулася відчутна зміна мікроклімату. Те, що стосується мене особисто, то завдяки програмі я поновилася на посаду директорки, оскільки відчула, що атмосфера в колективі стала набагато кращою, ми перестали ізолюватись один від одного. Дякуючи «Школі 3.0» у нас запрацював молодіжний простір громади у місцевому кафе "Зебра", де проводяться різноманітні події . Що стосується батьків, то в нас і раніше був із ними контакт, але зараз вони виявляють більшу активність, ініціюють та беруть на себе відповідальність. З нашою менторкою Анею Кобзар була дуже гарна взаємодія, вона в освіті знається, оскільки сама працювала у школі, відчувалось, що Аня ретельно готувалася до наших зустрічей. Менторка їхала до нас із конкретними методами, відповідала на наші запити, постійно надавала мотивацію для руху далі. Я зрозуміла, що насправді мета «Школи 3.0» – це зміна мислення. Що стосується наших фокусів роботи надалі, ми плануємо підтримувати сприятливу атмосферу в колективі. У нас ще є розписана робота за пріоритетами, із учнями, батьками, тому будемо дотримуватися визначених завдань. Також у нас добре запрацював зворотний зв'язок від батьків та учнів (нові формати роботи з учнями "не лінійки", скриньки довіри), також методична робота видозмінилася і методистка вже провела ряд семінарів про зворотний зв'язок, здобуті знання вже впроваджуються вчителями на уроках».

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


Світлана Бурдун, директорка Іллінівського опорного закладу загальної середньої освіти з поглибленим вивченням іноземних мов:

«Завдяки програмі«Школі 3.0» ми зрозуміли, що таке стратегія, до того ж, усі члени команди визначили стратегічні цілі до яких йдемо. Ми також опанували google-інструменти, зараз активно користуємося календарем, ведемо списки відвідування онлайн, а періодичні опитувальники стали для нас звичною практикою, адже ми зрозуміли, що важливий зворотній зв'язок, особливо від учнів та батьків. Окрім опитувальників почали частіше проводити живі зустрічі, батьківські збори. Загалом ми переосмислили звичне спілкування та зрозуміли, що дуже важливо чути та враховувати думку всіх учасників навчального процесу (шкільної адміністрації, вчителів, учнів, батьків). Як керівниця, я відчуваю зміни, особливо, що стосується практики зворотного зв'язку. Також ми запустили проєкт на краудфандинговій платформі GoFundEd "Уроки мислення серед природи", зараз плануємо проведення квесту для батьків, який дасть нам змогу залучити необхідну суму коштів (наразі проєкт повністю профінансовано). Наша менторка Оксана Чебаненко дуже компетентна та у своїй робот використовує цікаві формати. Ми дуже вдячні за її дієві поради, особливо, що стосується співпраці з філіями, у нас налагодилась взаємодія та змінилось ставлення педагогічних і технічних працівників, тобто ми ніби зрушилися "з мертвої точки". Пам’ятаю, у нас був запит на тайм-менеджмент, ми думала зараз прийде Оксана дасть нам готові поради і доба одразу збільшиться, але зрозуміли, що це так не працює і потрібно систематично розвивати себе. Це також стосується спілкування: одного тренінгу недостатньо, це має стати щоденною практикою. У нас збереглася практика збиратися раз на тиждень та планувати свою роботу, заходи, тощо за таким самим принципом працює і учнівське амоврядування. Плануємо і надалі працювати із стратегією, зрозуміли, що це не тільки номінальний документ. який «написав і закрив», а те, що потребує постійного перегляду та має базуватися на спільних цінностях. Дуже вдячні за можливість долучитися до програми!»


Олена Гус, керівниця гуманітарного відділу Зимнівської сільської ради:

«У рамках програми «Школа 3.0» проведено декілька хвиль обміну вчителями, наразі долучилися також батьки і це загалом позитивно впливає на взаємодію з батьками та їхнє включення у життя школи (оскільки у сільській місцевості досить поширена проблема мотивації учнів, що напряму залежить від ставлення батьків до школи та їхнього розуміння цінності освіти). Також запустили віднедавна обмін між вихователями садочків. Ще одним з основних результатів є стратегія розвитку освіти громади, яка створена на 50%. Коли ми розпочинали створювати стратегію, то почали із засідання батьки-вчителі-учні, на якому ми спільно опрацьовували бачення руху далі, зони розвитку, тощо, потім меншою групою проаналізували напрацювання і на зараз маємо сформовані стратегічні цілі, залишилось конкретизувати завдання. Також ми запустили проєкт на краудфандинговій платформі GoFundEd Фітнес-студія МІЯ". Варто відмітити, що приємні результати та включеність у програму показала менша школа (с.Хмелівка), видно, що цей досвід та можливості, які вони для себе відкрили, стали дуже цінними. Якщо говорити про нашу менторку Олену Кандибу, то вона велика молодець, із нею було дуже комфортно та приємно працювати. Вчуся у неї навичкам фасилітації, оскільки розумію потреби часу та перелік необхідних компетенцій сучасної керівниці. Дуже задоволені всі працівники, які брали участь у програмі. Знаєте, якось дуже швидко пройшов час: спочатку здавалося, що 9 місяців це дуже багато, зараз є відчуття та бажання працювати далі. Надалі плануємо продовження обміну вчителів, реалізацію стратегії. Зараз слідкую за відео та статтями про цікаві практики інших громад, вже надихнулася Іриною Вус та планую запуск «Клубу директорів».

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


На кінець програми ми отримали декілька відгуків від директорів-учасників, зокрема Роман Баган, директор Великоколоднівського НВК Жовтанецької громади (Львівської області) зазначив:

«Завдяки програмі я переосмислив потребу стратегії школи та механізми її створення. У кінці року я планую провести аналіз за останній період та на основі цього напрацювати план роботи школи надалі, не формальний на 40 сторінок, а значно менший за обсягом, але конкретний, розділений на відповідні кроки та відповідальних, планую розробити це спільно з колективом».

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


10.

Що далі?

«Школа 3.0 Об’єднані громади» – це об’ємна та багатогранна програма, де ми працювали на декількох рівнях, залучаючи різних гравців та працюючи з різними фокусами, цілями. Цей досвід дав нам можливість побачити ті точки-каталізатори, вирішивши які, українські школи зможуть стати на шлях організацій, які постійно навчаються та вдосконалюються, самостійно вибудувоючи свою траєкторію розвитку. Першим таким каталізатором є освіта директорів та керівників відділів освіти. Досвід роботи зі школами та відділами освіти в громадах показав, що директор школи, який володіє потрібними знаннями та навичками може бути лідером змін, і, обєднавши навколо себе активних вчителів (а такі точно є в кожній школі), почне самостійно перші кроки в трансформації школи. Дослідивши освітні можливості для директорів та керівників відділів освіти, ми зрозуміли, що програм, які відповідають їх новим ролям немає. Тож, один із основних фокусів надалі для нас – це формування сертифікаційної програми для директорів, яку ми плануємо пілотувати з університетом-партнером. Це буде навчання в дії, де переважна частина навчання буде практичною, а набуті знання будуть практикуватися в школі за підтримки ментора. Зараз ми у пошуку партнерів для реалізації цієї пілотної програми. Другий каталізатор – це навчання вчителів вчитися впродовж життя та самостійно вибудовувати свою освітню траєкторію. Зараз освіта вчителів має переважно лекційно-тренінговий характер, де вони переважно отримують знання і іноді практики з їх використання. Під час реалізації програми ми зіштовхнулися з тим, що вчителі знають багато термінів, практик, але вони не включені в їхнє життя.

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


Ще одним відкриття для нас стало те, що вчителі не в контакті зі своїм професіоналізмом, їм важко зрозуміти свої сильні та слабкі сторони через відсутність практик зворотного зв’язку. Також ми помітили велику потребу в обмінах знаннями, навичками між вчителями та одночасну їхню спроможність це робити. Методичні кабінети, які раніше виконували функцію навчання вчителів на місцях, починають закриватися через свою неефективність та брак коштів. Ми як організація вбачаємо великий потенціал у розвитку компетенції «навчання впродовж життя у вчителів» та створенні Центрів розвитку освітніх спільнот, які стануть альтернативою для методичних кабінетів. У березні – квітні ми плануємо пілотувати створення таких центрів. Третім каталізатором є психологічна підтримка для освітян. Зараз вона практично відсутня. У деяких школах її здійснює шкільний психолог, але переважно його робота зведена до різноманітних психологічних тестувань учнів. Під час програми досить великий обсяг часу функцію психолого виконували ментори, які здобули відповідну освіту, мають компетенції у ненасильницькому спілкуванні або медіації. Унаслідок цього мотивація та активність вчителів збільшилася, а тривожність зменшилася. Щоб забезпечити сталість цього процесу, у школі має бути кваліфікований психолог, який володіє потрібними знаннями та навичками. Також потребують перегляду посадові обов’язки, освітні програми для шкільних психологів та рівень їхньої заробітної плати. Ми плануємо провести дослідження щодо освіти психологів і законодавчої базі, яка описує їхні обов’язки, на основі якого сформувати рекомендації для МОН та пілотну освітню програму для психологів. Усі ці каталізатори є однаково важливими, тож найближчі фокуси організації будуть торкатися саме них. Також ми будемо продовжувати реалізацію програми «Школа 3.0» за запитом від шкіл та громад України. Будемо раді почути Ваші відгуки та пропозиції до співпраці за адресою prosvit.center@gmail.com.

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


11.

Партнери

Ми вдячні за віру в українську освіту та величезну підтримку нашим партнерам:

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


12.

Команда та ментори

Команда «Про.Світ»:

Лілія Боровець, співзасновниця організації

Юлія Бараннікова, співзасновниця організації


Анна Уварова, голова організації

Олександра Пєтушкова, виконавча директорка

Олександра Мухіна, координаторка проєкту «Школа 3.0»


Марічка Бровді, комунікаційна менеджерка

Поліна Гоч, контент-менеджерка

Оксана Бабич, бухгалтерка


Тетяна Луценко, операційна менеджерка

Ментори:

Оксана Чабаненко Іллінівська громада, Донецька область


Юлія Копнинська-Петриченко Солонянська громада, Дніпропетровська область

Наталя Гринюк Березівська громада, Сумська область

Наталя Трамбовецька Козельщинська громада, Полтавська область


Анна Кобзар Миропільська громада, Житомирська область

Оксана Олійник Пирятинська громада, Полтавська область

Олена Кандиба Зимнівська громада, Волинська область


Ірина Демоненко Жовтанецька громада, Львівська область

Наталя Запишна Черкаська громада, Донецька область

Юрій Пасочник Клеванська громада, Рівненська область


Мар’яна Гевко Білецька громада, Тернопільська область

ПРО.СВІТ

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ


13.

Контакти

Пишіть нам на e-mail prosvit.center@gmail.com

Або телефонуйте за номером +380503709966