Binárisan kódolt képek | Binär kodierte Bilder

Page 1

BINÁRISAN KÓDOLT KÉPEK Werk-kiállítás 2020.december 1. 18:00 Online kiállításmegnyitó a Goethe-Intézet Facebook-oldalán. A megnyitót követően a projekt megtekinthető az intézet YouTubecsatornáján is.

1 1 1 1 1 1 1 111111111 1 1111111111 1 1 1 111 1 111 1 111 1 1 11111111 11 111111111 1 1 1 11111 11111 1111 1 111111111111 1 1111111 111 1 1 11111 11 1111111111 1 111111 1 1111 11 1 111 11111 1 1 1 1 1 1111 1 11 11 11111111 1 1 1111 11111 11111111111 1111111111 11111 111 11111111111 11 11111 1111 1111111 111 1 111 111 11 11111 1 11 1111 1111 1 111111 1 111 1111 111 1 1111 111 111 11 1 1 1111 1 11 1 1111 111111 11 111 11111 1 1111111 111111 1111 111 111 1 111 111 1 1 111 1 111 1 11 11 11111 1 1 1 1 11 1 1 1111 11 11 11 1111 11111 111 11 111 11 1111 11 111 111 111 1 11111 111 1111 111 1111 11 111 1 11111 11111 111 11111111 11 11111111 111111111 11111111 1111 111 11111 1 1 1 1111 1 111111 1 11111 11 1 111 1 1 11 1 11111 1 11 1 111 1 111 111 111 1 1111 11 1 11 11 1 1 111 111 11 1 1 1 1 111 1 11111 1 11111111 1 11111 11 11111 1 1 1 1111 111 1111 1 1 1111 1111111 111 1 1111 1 111 1 1 11 1111 1 1 1 111 11 111 11 1111 11 1111 111 1 1111111 11111111 111111 1 1 1 1111111 1 1 1 11111 11111111 1 1111111 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1111111 1 1111111 111 1 11111 1111 11 11111 11111 11 1111111 1 1 1111111 111111111 1 1 111111111111 111111111111111 1 1 111111111 1 1 1 1 111111111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1. Dezember, 18 Uhr Ausstellungseröffnung auf dem Facebook-Kanal des Goethe-Instituts Nach dem Launch kann das Projekt auch auf dem YouTube-Kanal des Instituts verfolgt werden.

Werkausstellung

BINÄR KODIERTE BILDER


Novemberben egy NAO robot vendégeskedett a budapesti Goethe Intézetben. A Robots In Residence program keretein belül létrejött Binárisan Kódolt Képek projekt célja, hogy rávilágítson a digitális képalkotás és kép digitalizálás ember számára nem átlátható, algoritmusokkal vezérelt jellegére; valamint érzékelhetővé tegye azok egyes dimenzióit a humanoid robot alkotó tevékenysége által. Itt tartózkodása alatt NAO képeket rögzített környezetéről, melyeket aztán szélsőségesen leegysze-

rűsített egy elektromos írógép karakterfelbontására. Az így létrehozott 2 színű, csak fekete és fehér árnyalatot tartalmazó látens képet a robot aztán képpontról képpontra gépelte be a billentyűzeten. A folyamat hosszú perceket vett igénybe, a leütések hangjának monoton ismétlődésével szimultán rajzolódott ki a korábban rögzített fénykép, hasonlóan ahhoz, ahogyan egy homokmandala a készítése közben lassan alakot ölt. A robot ezzel a repetitív mozdulatsorral igyekezett

az általa tapasztalt és digitalizált világot visszaadni, ezáltal ugyanakkor önnön működésének struktúrájára is rávilágított. A projektmunka során Szécsényi-Nagy Loránd intermédia művész Kraszulyák Dénes mérnökinformatikus közreműködésével feltérképezte a humanoid robot képességeit. Kísérletet tettek NAO percepciós és motorikus készségeinek kiterjesztésére, valamint a nézők számára olvashatóvá kívánták tenni algoritmikusan meghatározott tetteit.

A werk-kiadvány az egy hónapos projekt alkotói folyamatába enged bepillantást, bemutatva az elkészült képek mellett a munka létrejöttének hátterét, valamint jelentősebb pillanatait. A képanyag egy anlaóg instant film kamerával lett rögzítve, mely létével átfedi a digitális memóriával ellátott, a 80-as évek írógépeinek csúcsát jelentő gép és az AI algoritmusokkal felvértezett robot idősíkjait.

GENERÁCIÓ A=Algoritmus

x


mochte mit dieser repetiti- Diese Werkausstellung anschließend extrem: auf Im November war ein NAObietet Einblicke in den ven Bewegungsreihe die von das Niveau der ZeichenaufRoboter zu Gast im Goetheihm erfahrene und digitali- schöpferischen Prozess der lösung einer elektrischen Institut Budapest. Das einmonatigen Projektarbeit; sierte Welt wiederzugeben Schreibmaschine. Danach im Rahmen des Programms neben den fertigen Bildern und veranschaulichte damit tippte der Roboter das auf „Robots in Residence“ werden auch der Hintergrund zugleich auch die Struktur diese Weise produzierte realisierte Projekt „Binär sowie die relevantesten seiner eigenen Funktionszweifarbige, nur aus kodierte Bilder“ hat sich Momente der Arbeit präsenweise. Im Laufe der Proschwarzen und weißen zum Ziel gesetzt, den für tiert. Das Bildmaterial jektarbeit erkundete der Menschen undurchschaubaren, Schattierungen bestehende wurde mithilfe einer Intermedia-Künstler Loránd mit Algorithmen gesteuerten – latente – Bild Pixel für analogen Sofortbildkamera Mechanismus der digitalen Pixel auf der Tastatur ein. Szécsényi-Nagy unter Mitfestgehalten, wirkung des IT-Ingenieurs Dieser Prozess nahm lange Bilderstellung und der Dénes Kraszulyák die Fähig- in deren Wesen sich die Digitalisierung von Bildern Minuten in Anspruch, und keiten des humanoiden Robo- Zeitebene der mit einem simultan zur monotonen näher zu beleuchten und digitalen Speicher versehedessen einzelne Dimensionen Wiederholung der Tippgeräu- ters. Die beiden unternahnen, als Spitzenprodukt men den Versuch, die sche zeichneten sich mehr durch die gestalterische perzeptiven und motorischen der Achtzigerjahre geltenund mehr die Konturen des Tätigkeit des humanoiden den Schreibmaschine mit zuvor festgehaltenen Fotos Fähigkeiten des NAO zu Roboters wahrnehmbar zu ab – ähnlich, wie wenn ein erweitern und wollten seine der des mit KI-Algorithmen machen. Während seines aufgerüsteten Roboters von Algorithmen bestimmten Aufenthalts nahm der NAO Sandmandala während seiner Handlungen für die Zuschau- überschneidet. Erstellung langsam Gestalt Bilder von seiner Umgebung annimmt. Der Roboter verer*innen lesbar machen. auf und vereinfachte diese

GENERÁCIÓ A=Algoritmus

x x


01

x x x

Ein frühes Beispiel für die Darstellung künstlicher Intelligenz ist der Bordcomputer „HAL 9000“ des Raumschiffs „Discovery 1“. Im Film „2001: Odyssee im Weltraum“ wird eine mögliche Funktionsweise von selbstständig denkender, maschineller künstlicher Intelligenz und Entscheidungsfindung gezeigt. Der Name der Maschine ergibt die Buchstaben für IBM, nur eben um eine Stelle im Alphabet verschoben. Im 1968 entstandenen Film und Buch wird die Inbetriebnahme von „HAL 9000“ für die Neunzigerjahre vorhergesagt.

GENERÁCIÓ A=Algoritmus

A mesterséges intelligencia ábrázolásának egy korai példája HAL 9000, a Discovery 1 űrhajó központi számítógépe. A 2001 Űrodüsszeia története az önálló gépi gondolkodás és döntéshozatal egy lehetséges működését mutatja be. A gép neve az IBM betűit adja ki az alfabetikus sorban eggyel elcsúsztatva. Beüzemelését a 90-es évekre tették az 1968-as filmben és könyvben.


02

x x x x

Die im Projekt verwendete Schreibmaschine wurde im Jahr 1984 hergestellt. Die Tinte wurde auf das 425 Meter lange Farbband aufgetragen, welches für dreißig bis fünfzig durchschnittliche Normseiten ausreicht. Je nachdem, welche Taste angeschlagen wird, löst sich die Farbe in Form des zugehörigen typografischen Zeichens vom Band und hinterlässt dort auf diesem Wege eine Art Geisterbild. So lässt sich auf dem ersten Bild die ununterbrochene Reihe von Anschlägen des Buchstabens „í“ beobachten. Wird die Leerzeichen-Taste betätigt, bewegt sich das Band nicht. Die Schreibmaschine wiegt übrigens mehr als 16 Kilogramm und hat eine Speicherkapazität von 7000 Zeichen.

GENERÁCIÓ A=Algoritmus

A projektben használt írógép gyártási éve 1984. A tinta 425 méter hosszú szalagra van felhordva, amely 30-50 átlagos oldal létrehozására elégséges. Az egyes leütésekkel az éppen használt karakter formájában válik le a festék a szalagról, ezzel szellemképeket hagyva azon. Így figyelhető meg az ‘í’ betűk megszakítatlan sora az első képen. A szóköz billentyű leütése során nem mozdul a szalag. Az írógép egyébként több mint 16 kg, és képes 7000 karaktert eltárolni a memóriájában.


03

x x x x x

Die Einrichtungsphase des Projekts nach Ankunft des Roboters erstreckte sich über etwa zwei Wochen. Während dieser Zeitspanne wurde die Entwicklung im Goethe-Institut nachmittags in je dreieinhalb Stunden konzentrierter Arbeit vorangetrieben. Die Erstellung von Bildern wurde möglich, nachdem in Abstimmung mit einem schon früher geschriebenen Programm, das Bilder zu Pixeln sequenzieren kann, entsprechende Bewegungsabläufe entwickelt worden waren.

GENERÁCIÓ A=Algoritmus

A projekt kivitelezése a robot érkezése után, nagyjából két hétre összpontosult. Ez idő alatt a Goethe Intézetben délutánonként három és fél óra koncentrált munkával haladt előre a fejlesztés. A korábban megírt kép-pixel szekvencializáló programmal megfelelően összehangolt mozdulatok kifejlesztése után vált lehetővé a képalkotás.


Az installáció 2 fő része egy robot, illetve egy elektronikus írógép. Ezek mellett pedig a projektet megörökítő instant fényképezőgép látható. Die zwei Hauptbestandteile der Installation sind ein Roboter und eine elektrische Schreibmaschine. Daneben ist die Sofortbildkamera zu sehen, mit der das Projekt dokumentiert wurde.

GENERÁCIÓ A=Algoritmus

04

x x x x x x


05

x x x x x x x

Eine der schwierigsten Aufgaben hinsichtlich des Programmierens war die Gestaltung der Handbewegungen. Diese musste man zuallererst optimieren, um sie danach in den für die Erstellung der einzelnen Bilder notwendigen Bewegungssequenzen verwenden zu können. Die rhythmischen Anschläge auf der Tastatur ergeben in Verbindung mit den mechanischen Reaktionen der Schreibmaschine – als eine neue Dimension des binären Kodierens – eine Art Musikalität.

GENERÁCIÓ A=Algoritmus

Programozási szempontból a projekt egyik legnehezebb része az egyes kézmozdulatok megformálása volt. Először ezt kellett tökéletesíteni, hogy azután fel lehessen használni az egyes képek létrehozásához szükséges mozgásszekvenciákban. Az ütemes billentyűlenyomások az írógép mechanikus reakcióival együtt egyfajta zeneiséget is képviseltek a bináris kódolás egy másik kivetüléseként.


06

x x x x x x x x

Die Programmierung des NAORoboters begann bereits mehr als einen Monat vor seiner Ankunft im Goethe-Institut Budapest, da neben der Einrichtung der Bewegungsabläufe – die nur „live vor Ort“ mit der Schreibmaschine abgestimmt werden konnten – auch noch unterschiedliche Algorithmen für Bildverarbeitung und Bildkonvertierung kodiert werden mussten.

GENERÁCIÓ A=Algoritmus

NAO programozása több mint egy hónappal azelőtt megkezdődött, hogy megérkezett volna a budapesti Goethe Intézetbe, mivel a mozdulatok létrehozásán kívül – amit csak élőben lehetett az írógéphez igazítani – még a különböző képfeldolgozó és konvertáló algoritmusokat is le kellett kódolni.


07

x x x x x x x x x

Während des Tippens achtete der Roboter auf seine Umgebung: Als Reaktion auf herausstechende Klänge bzw. auf sich nähernde Objekte drehte er mit einer plötzlichen Bewegung den Kopf in die Richtung, aus der der betreffende Impuls kam. Da er währenddessen seine Arbeit nicht unterbrach, wirkte seine die menschliche Aufmerksamkeit nachahmende Geste zuweilen surreal und verstörend. Durch den unkonventionellen Einsatz von Leporello-Blättern wurde eine kontinuierliche Dateneingabe ermöglicht, was, nach den während der Testphase auftretenden Fehlern, für die Fortsetzung der Zeicheneingabe eine wesentliche Vereinfachung bedeutete.

GENERÁCIÓ A=Algoritmus

A robot gépelés közben figyelt környezetére. Hirtelen mozdulattal tekintetét az érzékelés irányába fordította, élesebb hangokra illetve közeledő objektumokra reagálva. Mivel mindeközben munkáját nem szakította meg, az emberi figyelmet mímelő gesztusa olykor szürreális, szinte zavarbaejtő volt. Nem szokványos módon leporello lapot használva lehetőség nyílt a folyamatos adatbevitelre, ezzel jelentősen egyszerűsítve a tesztelés során jelentkező hibák után a karakterbevitel folytatását.


08

x x x x x x x x x x

Erst nach zwei Erfolgserlebnissen bei der Projektrealisation vor Ort konnte man mit Gewissheit behaupten, dass das geplante Unterfangen im Bereich des Möglichen liegt. Diese waren einerseits die typografischen Zeichen, die der Roboter schon eigenhändig eintippte, andererseits das erste vollständige durch ihn erstellte Bild; dieses zeigt den IT-Ingenieur Dénes mit einer während der Pandemie üblich gewordenen Maske.

GENERÁCIÓ A=Algoritmus

A projekt helyszínen való manifesztációjának első két sikerélménye után vált csak bizonyossá, hogy lehetséges a vállalkozás. Ezek voltak egyrészt azok a karakterek, amelyeket már a robot gépelt be saját kezével, másrészt az első, általa létrehozott teljes kép, mely Dénest, a mérnökinformatikust ábrázolja a pandémia alatt általánossá vált maszkkal elfedve.


A robot egy kép létrehozásához 2 billentyűt használt: a sötét pixeleket megjelenítő „í” – más billentyű-beállítás esetén „ó” –, valamint a világos pixelekhez a space billentyűt ütötte le. A digitális írógépen az automatikus sörtést aktiválva lehetett elkerülni az enter billentyű használatát a sorvégeknél egy plusz karakter majd egy szóköz beiktatásával, amit a robotot vezérlő programba kellett integrálni. Az így létrehozott kép felbontása megközelítőleg 0.01 megapixel, és több mint egy óráig tartott a robotnak végig gépelni a nagyságrendileg 10000 karaktert. Der Roboter verwendete für die Erstellung eines Bildes zwei Tasten: Für die dunklen Pixel tippte er „í“ – oder „ó“ bei einer anderen Tastenzuordnung – und für die hellen Pixel betätigte er die LeerzeichenTaste. Durch die Aktivierung des automatischen Zeilenumbruchs auf der digitalen Schreibmaschine konnte man am Ende der Zeilen die Verwendung der Enter-Taste vermeiden; dafür mussten ein zusätzlich eingefügter Buchstabe und ein Leerzeichen in das Steuerungsprogramm des Roboters integriert werden. Die Auflösung des so erzeugten Bildes beträgt annähernd 0,01 Megapixel, und für die komplette Eingabe einer Größenordnung von 10000 Zeichen benötigte der Roboter mehr als eine Stunde.

GENERÁCIÓ A=Algoritmus

09

x x x x x x x x x x x


10

x x x x x x x x x x x x

Im Laufe des Monats November wurden zahlreiche Dokumentationen in Form von Stand- und Bewegtbildern erstellt. Es gab auch zwei Live-Sendungen, in denen wir die Fähigkeiten des Roboters und den aktuellen Stand des Projekts vorstellten. Rechts unten sieht man Dénes Kraszulyák während der Sendung, und links oben erstelle ich (Loránd Szécsényi-Nagy) vor der Aufnahme mithilfe der Sofortbildkamera ein Bild vom Bildschirm.

GENERÁCIÓ A=Algoritmus

November folyamán számos állóés mozgóképes dokumentáció készült. Két alkalommal élő adásban is bemutattuk a robot képességeit és a projekt aktuális állását. Jobb oldal lent Kraszulyák Dénes látható adás közben, bal fent pedig én (Szécsényi-Nagy Loránd) felvétel előtt képernyőképet készítek az instant kamera segítségével.


11

x x x x x x x x x x x x x

Mit seiner Endgeschwindigkeit konnte der NAO-Roboter eine Eingabesequenz für ein 120x60 Pixel großes Bild innerhalb von etwa vierzig Minuten zu Ende tippen, obwohl seine Motoren zeitweise auch so Anzeichen von Überhitzung zeigten. Hier tippt er gerade die ersten paar hundert Dezimalstellen der Kreiszahl Pi (π), die von Dénes vom dezimalen ins binär kodierte System transformiert wurde.

GENERÁCIÓ A=Algoritmus

NAO végsebességével egy gépelési szekvenciát sikerült nagyjából 40 perc alatt teljesítenie egy 120x60 pixeles kép esetében, bár motorjain időnként így is a túlmelegedés kezdeti jelei mutatkoztak. Itt épp a π (pí) első pár száz tizedesjegyét gépeli, melyet Dénes transzformált decimális rendszerből binárisan kódolttá.


12

x x x x x x x x x x x x x x

Der Prozess der Bilderstellung bestand aus vier Teilen. Zunächst erstellte der NAO mit der in seinen Kopf integrierten Kamera ein Bild. Anschließend verkleinerte er dieses und versah es mit einem extremen Kontrast. Danach wandelte er die Pixel in binäre Zahlen um, und zum Schluss wurden diese Zahlen in Buchstabe und Leerzeichen – also in dunkle und helle Pixel – konvertiert.

GENERÁCIÓ A=Algoritmus

A képkészítési folyamat 4 részből állt. Először NAO készített egy képet a fejébe integrált kamerával. Ezt lekicsinyítette és a végsőkig kontrasztosította. Ezután a pixeleket alakította át bináris számokká, majd végül ezek a számok lettek karakterré és szóközzé – sötét és világos pixellé – konvertálva.


A projekt során kutattam, hogy hol van egy kép értelmezhetőségének határa, mi az a minimális felbontás ahol még dekódolható képet kapunk. Érdekes párhuzam, hogy ennek az írógépnek a felbontása - azaz egy sorba leüthető karakterek száma - igen közel jár a világ egykor legkisebb digitális kamerájának számító 1998-as Game Boy Camera felbontásához. Az előbbi 132, míg utóbbi 128 pixeles. A képeken a Lánchíd látható a várral, valamint egy maszkos arc. Während des Projekts untersuchte ich, wo sich die Grenze der Definierbarkeit eines Bildes befindet: wo also die minimale Auflösung liegt, bei der wir ein noch dekodierbares Bild erhalten. Es ist eine interessante Parallele, dass die Auflösung dieser Schreibmaschine – das heißt: die maximale Anzahl der typografischen Zeichen, die in eine Zeile eingetippt werden können – sehr nah an der der „Game-Boy“-Kamera von 1998 ist, die einst als die kleinste Digitalkamera der Welt galt. Erstere hat eine Auflösung von 132, während Letztere eine von 128 Pixeln aufweist. Die Bilder zeigen die Kettenbrücke mit der Burg im Hintergrund sowie ein Gesicht mit Maske.

GENERÁCIÓ A=Algoritmus

13

x x x x x x x x x x x x x x x


14

x x x x x x x x x x x x x x x x

Das riesige Radioteleskop des Arecibo-Observatoriums hat 1974 die erste interstellare Botschaft ausgesendet, die visuellbildhafte und zugleich auch in Zahlen kodierte Informationen über die Menschheit enthält. Ihre Größe beträgt 1679 Bits: das Ergebnis der Multiplikation der beiden Primzahlen 23 und 73. Aus diesem Grund kann das Datenpaket nur mit diesen Seitenlängen zum Rechteck geformt werden. Der NAO benötigte etwa acht Minuten, um es zu Ende zu tippen.

GENERÁCIÓ A=Algoritmus

1974-ben az Arecibo Obszervatórium óriás rádióteleszkópja elküldte az első interstelláris üzenetet, mely egyszerre hordoz vizuális képszerű és számokba kódolt információt is az emberiségről. Mérete 1679 bit ami két prímszám, a 23 és 73 szorzata. Emiatt csak ezekkel az oldalhosszakkal alakítható az adatcsomag téglalappá. NAO nagyjából 8 percen keresztül gépelt míg a végére jutott.


15

x x x x x x x x x x x x x x x x x

In Anbetracht der monotonen Art, wie der NAO-Roboter tippt und Bilder erstellt, hat sich während des Projekts erneut die Frage herauskristallisiert, ob es wohl möglich ist, die Funktionsweise der Natur mithilfe von – in binären Systemen funktionierenden, als Basis der künstlichen Intelligenz (KI) dienenden, selbstlernenden – Algorithmen zu kopieren. Ob dadurch eine neue Entität entstehen kann?

GENERÁCIÓ A=Algoritmus

A projekt során NAO monoton gépelését, képalkotását szemlélve újra alakot öltött a kérdés, hogy a bináris rendszerben működő, mesterséges intelligencia alapját adó öntanuló algoritmusokkal vajon lemásolható-e a természet működése, létrejöhet-e egy önálló entitás?


A robot alkotó tevékenységének egyik lenyomata ez az önmagáról készített karakter kép. Dieses aus typografischen Zeichen aufgebaute „Selbstbildnis“ ist eines der Zeugnisse der gestalterischen Tätigkeit des Roboters.

GENERÁCIÓ A=Algoritmus

16

x x x x x x x x x x x x x x x x x x


NAO kézmozdulatokká transzformált és begépelt több képet is a világűrről. Egy ezek közül az 1976-ban a Viking 1 űrszondával készült fotó, mely egy részletét ábrázolja a Marson elhelyezkedő Cydonia régiónak. A fénykép készítése pillanatában uralkodó fényviszonyok miatt a domborzat egy részlete emberi arcként is értelmezhető az eredeti képen. Néhány gépelési hiba is megfigyelhető az elkészült alkotáson. Der NAO hat auch mehrere Bilder vom Weltall in Handbewegungen transformiert und eingetippt. Hierzu gehört das 1976 durch den Mars-Orbiter „Viking 1“ aufgenommene Foto, auf dem ein Ausschnitt der auf dem Mars befindlichen Cydonia-Region zu sehen ist. Wegen der im Moment der Bildaufnahme herrschenden Lichtverhältnisse könnte eine topografische Formation auf dem ursprünglichen Bild auch als ein menschliches Gesicht ausgelegt werden. Auf dem vom NAO erstellten Bild können wir auch einige Tippfehler beobachten.

GENERÁCIÓ A=Algoritmus

17

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x


Az Orion csillagkép területén elhelyezkedő, a Földtől több mint 1000 fényévre lévő Lófej-ködről, avagy a Barnard 33 felhőről készített felvétel NAO által létrehozott variánsa. Die vom NAO erstellte Version der Aufnahme des Pferdekopfnebels – auch Dunkelwolke „Barnard 33“ genannt –, der sich im Sternbild Orion, mehr als tausend Lichtjahre von der Erde entfernt befindet.

GENERÁCIÓ A=Algoritmus

18

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x


A Hold távoli oldaláról 1959-ben a Luna 3 űrszondával készített első felvétel binárisan kódolt, karakterekből összeállított változata. Die binär kodierte, aus typografischen Zeichen aufgebaute Version des ersten, 1959 durch die Raumsonde „Luna 3“ aufgenommenen Bildes von der erdabgewandten Mondseite.

GENERÁCIÓ A=Algoritmus

19

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x


Generáció A=Algoritmus Művész: Szécsényi-Nagy Loránd Programozó: Kraszulyák Dénes Layout: Misztarka Eszter / Classmate Studio ©Goethe-Institut Budapest

Projektünk a „Generáció A=Algoritmus“ része, mely a Goethe-Institut projektje és a Német Külügyi Hivatal támogatásával valósul meg a 2020-as német EU elnökség kapcsán. Die Aktivitäten sind Teil des “Generation A=Algorithmus“, ein Projekt des Goethe-Instituts, gefördert mit Sondermitteln des Auswärtigen Amts zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2020.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x