Page 1

USB el-spareskinne

Elsparefonden og Teknologisk Institut Energi har i samarbejde udviklet Elspareskinnen, der er en USBstrømskinne, for at vise, hvordan det er muligt enkelt og billigt at reducere standby-elforbruget for PC’ere.


USB el-spareskinne

Elspareskinnen slukker automatisk det udstyr, der anvendes sammen med en PC – dvs. skærm, printer, modem, ADSL-router, højttalere m.m., – når PC’en slukkes.


PRIVATE VIRKSOMHEDER Så meget strøm bruger nedenstående PC-udstyr typisk

Skærm: 10W Antal PC'er

Printer: 4W

PDA: 2W

ADSL-modem: 13W

Skanner: 9W

Så stort er besparelsespotentialet ( i 1.000,- kr ./ år )

Højttaler: 3 W

Investering ( i 1.000,- kr.)

1000

21

43

64

85

106

128

149

170

192

50 (kr. 50,- /stk.)

750

16

32

48

64

80

96

112

128

144

37,5 (kr. 50,- /stk.)

500

11

21

32

43

53

64

75

86

96

30 (kr. 60,- /stk.)

250

5

11

16

21

27

32

38

43

48

15 (kr. 60,- /stk.)

200

4

9

13

17

21

26

30

34

38

12 (kr. 60,- /stk.)

150

3

7

10

13

16

19

22

26

29

12 (kr. 80,- /stk.)

100

2

4

6

9

11

13

15

17

19

8 (kr. 80,- /stk.)

50

1

2

3

4

5

7

7

9

10

4 (kr. 80,- /stk.)

1

kr. 21 kr. 43 kr. 64 5W

10W

15W

kr. 85 kr.106 kr. 128 kr. 149 kr. 170 kr. 192 20W

25W

30W

35W

40W

kr. 80,- /stk.

45W

Besparelsesberegning (eksempel) Udstyr

Besparelse i kr.: 6.400,-

Forbrug

Antal PC'er

15 W

100 stk.

Investering i kr.: 8.000,Tilbagebetalingstid 15 mdr.

* Beregnet ved 0,60 kr./kwh og 1.643 arbejdstimer/år ( = 7117 ikke arbejdstimer/år )

Usb elspareskinne - virksomheder uden elafgift  

Elsparefonden og Teknologisk Institut har i samarbejde udviklet Elspareskinnen, der er en usb-strømskinne, for at vise, hvordan det er mulig...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you