__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 3

Hvorfor bruge indkøbsvejledningen?

Bag om indkøbskravene

Nogle institutioner skal bruge indkøbsvejledningen, fordi det er et krav. Men alle kan med store

Indkøbskravene er fastsat af Elsparefonden på baggrund af anerkendte internationale og danske

fordele bruge vejledningen og få god samvittighed både økonomisk og i det store klimaregnskab.

ordninger. Udgangspunktet for kravene til energieffektivitet er fastsat, så de kan opfyldes af de cirka 20-25 % mest energieffektive produkter på markedet.

Alle kommunale, regionale og statslige institutioner skal købe energieffektivt eludstyr, der overholder Elsparefondens Indkøbsvejledning.

Indkøbskravene i vejledningen gælder for ét år ad gangen og dækker det mest almindelige eludstyr i kontorbygninger og offentlige

Men private virksomheder kan også med fordel købe ind efter indkøbsvejledningen. Når I køber ind efter Elsparefondens Indkøbs-

institutioner. Indkøbsvejledningen gælder både ved indkøb af nyt udstyr og nye dele til eksisterende systemer. Kravene gælder også

vejledning, sparer I mange penge og belaster miljøet mindre. Normalt er energieffektive produkter ikke dyrere i indkøb, og hvis de er,

udstyr, der bliver sat op i institutionen som følge af en form for aftale, for eksempel leasing.

er de langt billigere i drift. Selve indkøbskravene fremgår af tabellerne i vejledningen. I finder uddybende oplysninger om indkøbskravene

Indkøbsvejledning for

på www.elsparefonden.dk/indkoeb. Ud over indkøbskravene fører en energirigtig brug af eludstyret til ekstra besparelser, så indkøbsvejledningen giver også gode råd om brug

Staten

1. oktober 2009 trådte et nyt cirkulære i kraft. For institutioner i staten er kravet om energieffektive indkøb lagt fast i

og adfærd, der kan føre til ekstra besparelser. Vejledningen har også henvisninger til Elsparefondens produktoversigter, Elsparefondens

et cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. I det nye cirkulære skal statens institutioner lige­som tidligere

hjemmeside med yderligere information og andre relevante henvisninger.

overholde indkøbskravene i Elsparefondens Indkøbsvejledning. I forhold til sidste års indkøbsvejledning er kravene revideret for skærme, tv-apparater, komplekse digitale modtagere, opvaskemaskiner

Regioner

Regioner har en frivillig aftale, der omfatter energibesparelser. Regionerne skal købe energieffektivt udstyr og kan tage udgangspunkt i kravene opstillet i indkøbs­vejledningen. Aftalen mellem Danske Regioner og klima- og energiministeren om realisering af energi­besparelser i regioner blev under­skrevet i januar 2009.

Kommuner

og belysning. Der er også kommet krav og anbefalinger for nye produkter som professionelle køleborde, digitale modtagere med kort­ læsere til antenne- og kabel-tv, semiprofessionelle køleskabe, emhætter til husholdninger og servere. Hvis der kommer nye krav til indkøb i løbet af 2010, er der mulighed for at følge med i det på Elsparefondens hjemmeside på www.elsparefonden.dk/indkoeb.

Kommunerne skal også købe energi­effektive produkter og kan bruge indkøb­s­vejledningen som krav til produkterne.

Baggrund for indkøbskravene

Kravet om energi­effektive indkøb indgår som en del af en frivillig aftale fra oktober 2007 mellem Kommunernes

Elsparefonden har fastsat kravene til energieffektive indkøb ud fra følgende internationale energimærkningsordninger:

Landsforening og den daværende transport- og energi­minister. Aftalen omfatter energibesparelser i kommunerne.

• EU’s obligatoriske energimærkningsordning (www.ens.dk/sw11747.asp). • Energy Star (www.eu-energystar.org og www.energystar.gov). • EU Code of Conduct (http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency).

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) SKI’s rammeaftaler har et stort udvalg af energieffektive produkter. I SKI’s elektroniske varekatalog er de energieffektive produkter mærket med Elsparefondens logo. Produkter med logoet er jeres garanti for, at de overholder kravene i Elsparefondens Indkøbsvejledning.

• Europump (www.europump.org). • EU eco-design (www.ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm og www.ens.dk/ecodesign). • Dansk Energis sparekrav (www.spareventilator.dk og www.spareemhaette.dk).

Hvis I vælger produkter med Elsparefondens logo, sikrer I jer, at I køber ind i overensstemmelse med lovkrav i cirkulæret for staten og de frivillige aftaler for kommunerne og regioner. Når I køber ind via SKI, er der ikke behov for at gennemføre egne udbud. Læs mere på www.ski.dk.

Kravene er fastsat, så der er sikkerhed for, at der er nok apparater at vælge imellem, og at apparater, der opfylder kravene, er de mest energieffektive.

Statens indkøb Alle myndigheder i staten er forpligtet til at bruge Statens Indkøbsaftaler på de områder, hvor der har været fælles, statslige udbud. Det gælder for eksempel for produkter som computere, skærme, printere, multifunktionskopimaskiner, hæve-sænke-borde og servere. Kommunerne og regionerne er ikke forpligtet til at bruge aftalerne, men har mulighed for det. Læs mere på www.statensindkob.dk.

4

5

Profile for Center for Energibesparelser

Elsparefondens Indkøbsvejledning 2010  

Elsparefonden anbefaler, at alle offentlige institutioner og private virksomheder overholder indkøbsvejledningen. I kan både spare penge og...

Elsparefondens Indkøbsvejledning 2010  

Elsparefonden anbefaler, at alle offentlige institutioner og private virksomheder overholder indkøbsvejledningen. I kan både spare penge og...

Profile for goenergi
Advertisement