Page 1

De IQ test

Corine Vroom 8c Goejanverwelleschool

1 Maart

Inhoudsopgave


Corine Vroom IQ test

Inhoudsopgave………………...blz.2 Voorwoord……………………....blz.3 Onderzoeksvraag………................blz. 4 Wisc test……………........................blz.5 IQ test is opleeftijd…….................blz.8 Nio………………………….……blz.9 Slot……………………………...blz.10 Literatuurlijst…………………...blz.11

Voorwoord

2


Corine Vroom IQ test

Ik ging het houden over de IQ test omdat ik toen we moesten verzinnen waar we het over moesten hebben had ik net de IQ test gemaakt .Eerst ik wist niet precies wat het was dus ik houd nu mijn werkstuk er over nu weet ik er meer over .Omdat ik dit onderwerp best interessant vind .

Onderzoeksvraag

3


Corine Vroom IQ test

Motivatie en nog veel meer heb je nodig

IQ !!!!!! Wat maakt de IQ test zo anders dan andere test?

Wisc test

4


Corine Vroom IQ test

De wisc test is een test die bedacht is door wetenschappers speciaal voor kinderen. Het is een test voor kinderen van zes tot zestien er komt van alles aan te pas rekenen , taal , puzzels , logica , tekenen en iets persoonlijks het is een test net als de NIO. Om te kijken hoe slim je bent alleen is de wisc voor slimmere kinderen dan de NIO .Als je een test maakt gaat het ook vaak om je snelheid maar het belangrijkste is hoe goed je het doet . er komen bij de wisc twee scores uit hoe goed je het kan en hoe je het deed . Die scores worden bij elkaar opgeteld en dan door twee dan krijg je een score bovenaan de bladzijde zie je hoe de score werkt . Een groot deel is normaal ongeveer vijfentachtig tot honderd vijftien procent . Het is handig om te weten voor heel veel dingen maar dat vertel ik later. David Heschler is de bedenker van de WISC test hij zelf noemde de WISC de WISC III in Nederland in andere landen geven ze een andere test maar over het IQ denken de meeste het zelfde namelijk Kwalitatieve beschrijving van de WISC-III scores: Hoger dan 130 zeer begaafd 121-130

begaafd

111-120

boven gemiddeld

90-110

gemiddeld

80-89

beneden gemiddeld

70-79 moeilijk lerend 50-69

laag begaafd licht zwakzinnig/lichte verstandelijke

5


Corine Vroom IQ test

Alles wat je hebt is goed want je doet heel je best en als je het zo goed doet als je kan is het goed . Beter dan je best kan je niet doen . Kritiek op de theorie van Gardner is dat er onvoldoende empirische aanknopingspunten zijn voor de door hem onderscheiden subvormen van intelligentie. Het algemene intelligentieconcept en daaraan gekoppelde intelligentietests blijken toch het best te voldoen aan criteria als betrouwbaarheid en validiteit, ontleend aan de psychometrie. Zo blijkt algemene intelligentie gemeten met een IQ test de beste voorspeller te zijn van schoolsucces. Vanuit meervoudige intelligentie gedacht is dit juist weer logisch omdat scholen vrijwel volledig gericht zijn op de eerste twee intelligenties waar ook de IQ test op gericht is. Een andere punt van kritiek is dat Gardner het begrip intelligentie verwart met het begrip vaardigheid De reden waarom de theorie zo populair is geworden, ligt volgens wetenschappers in het feit dat er schijnbaar tegemoet kan worden gekomen aan de verschillen die er tussen kinderen bestaan. Het is echter een verwrongen beeld van differentiatie om te ontkennen dat het ene kind intelligenter is dan het andere. Dit kan namelijk aanleiding geven tot het stellen van lagere verwachtingen aan de leerlingen op cognitief gebied, waardoor de leerprestaties dalen. Doordat de intelligenties van Gardner niet meetbaar zijn, bestaat ook het gevaar dat de intelligenties ten onrechte aan een leerling worden gekoppeld. Hierdoor kunnen problemen in de ontwikkeling ontsta .De meervoudige intelligentie theorie is in 1983 ge誰ntroduceerd door de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner zegt zelf dat het iq niet een iets is. Er bestaat echter geen wetenschappelijke consensus dat de verschillende intelligenties daadwerkelijk bestaan. De performale factor: De performale factor is opgebouwd uit de onderdelen Onvolledige tekeningen, Plaatjes ordenen, Blokpatronen en

6


Corine Vroom IQ test

Figuurleggen. De factor is een weergave van de praktische capaciteiten van het kind, waarbij de ruimtelijk visuele oriëntatie en de ruimtelijk analytische oriëntatie van belang zijn. Ook de fijne motoriek en de ooghand coördinatie zijn bij deze onderdelen relevant. De relatie tussen deze functies en schoolse taken is onder andere het zich visueel kunnen oriënteren op een taak, het visuele opmerkingsvermogen en praktisch handelend bezig zijn naar aanleiding van leerstof (iets bouwen of knutselen). De verwerkingssnelheidfactor : De verwerkingssnelheidfactor is uitgebouwd uit de onderdelen Substitutie en Symbolen vergelijken. Bij beide onderdelen is aan de orde dat het kind visuele, abstracte informatie schriftelijk verwerkt. De relatie met het schoolse functioneren ligt in het vermogen om.

IQ test is op leeftijd Als je de IQ maakt heb je voor kinderen van zes tot acht

7


Corine Vroom IQ test

En voor zes tot zestien .Alleen dan een andere beoordeling . Volwassenen kunnen hem ook maken maar dan krijg je moeilijkere vragen dan kinderen .De vraag is heb je het nodig ? Soms wel maar als je het niet nodig hebt geef ik een tip niet aan beginnen want het is echt best heel veel ! Je hebt ook een onderdeel blokjes op een goede plaats leggen en een onderdeel strips in een goede volgorde. Ik vond dat best irritant als je een fout maakt is dat gelijk heel stom want zestienjarige konden de vraag ook fout hebben .

De Nio De nio is een test voor iets minder slimme kinderen .Ook wordt de nio gebruikt als eindtoets . Ook in Gouda is er een school die de nio maakt die hebben de 8


Corine Vroom IQ test

nio al gemaakt .De nio is over het algemeen anders want het is een IQ test dus het gaat er over wat je al weet en de Cito over wat je op school hebt geleerd . Maar nu verder over de nio ik ken twee mensen die hem hebben gemaakt . Ook er is een plan van de regering om alleen de Cito mee te laten tellen want dan is het eerlijker want sommige mensen denken dat de nio makkelijker is maar dat is niet zo alleen is het een heel andere soort test want het is dus niet wat je hebt geleerd op school maar wat je weet . Het gemiddelde kind als (het hun ouders al interesseert ) heeft ongeveer 98-100 als hij of zij tenminste op een normale school zit.

Slot Ik heb hier echt heel veel van geleerd wat precies alles is maar dan nu het antwoord op de vraag!

9


Corine Vroom IQ test

De IQ test is niet een test maar er zijn er super veel • De WISC-III • De NIO • Ook is er iets op tv de Nederlandse IQ test maar om dat nou een echte test te noemen ook weet ik waar IQ voor staat Inteligentie Quotiënt (een deling van twee getallen ) Je IQ is niet een ding maar het zijn er twee verbaal IQ en performaal IQ .

Literatuurlijst 10


Corine Vroom IQ test

http://www.iq-test.nl/hoogbegaafdheid.php http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogbegaafdheid http://iqtest.nl/ http://www.eduratio.be/iqtest.html http://www.iq-test.nl/hoogbegaafdheid-en-persoonlijkheid.php http://www.iq-test.nl/iq-verhogen.php http://www.werkenbijdeloitte.nl/test-je-iq-en-eq.html http://www.kiew.nl/hoogbegaafdheid.html http://www.kiew.nl/ http://www.testresearch.nl/nio/niogivo.html http://www.niotoets.nl/ http://www.wikipedia.nl

het hoogbegaafdheidboekje mijn eigen kennis en een verslag van de vrouw waar ik een toets maakte

11

De IQ test  

Corine Vroom

De IQ test  

Corine Vroom

Advertisement