Page 1

Weijererf in Reusel

wonen tussen landschap en dorpshart 27 riante bouwkavels in Reusel

ruime bouwkavels in landelijk Brabant


In het zuiden van de Brabantse Kempen, vlakbij de Belgische grens ligt Reusel. Een dorp dat tot de zogenaamde Acht Zaligheden behoort. Gelegen aan het natuurgebied De Reuselse Moeren, ook wel Het Goor genoemd, biedt Reusel alles wat Brabant zo mooi maakt: de gemoede足lijkheid van een dorp met groene uitlopers in de directe omgeving. Het maakt Reusel tot een heerlijk landelijk woon- en leefgebied. In dit dorp in de Kempen verkoopt Ruimte voor Ruimte 27 riante kavels waarop u naar eigen ontwerp een huis kunt bouwen.

Het dorpse wonen in de natuur

Tilburg A58


Reusel behoort sinds 1997 tot de gemeente Reusel-De Mierden en telt ruim 12.500 inwoners. De geschiedenis van Reusel gaat terug tot de 7e eeuw en nog steeds heeft het een voornamelijk dorps karakter. Opgravingen in 1997 toonden aan dat er een Romaanse kerk in Reusel heeft gestaan. Deze is waarschijnlijk voorafgegaan door een houten kerkje, waar de ligging van de oudst

gevonden graven op wijst. De Romaanse kerk wordt vermeld in een document uit de 12e eeuw. Reusel heeft lange tijd een agrarisch karakter gehad. Met de opkomst van de industrie in de regio kreeg het dorp wat meer stedelijke accenten. Aan het einde van de 20e eeuw is langs de Wilhelminalaan een stadhuis, winkelcentrum en busstation gebouwd.

Net als veel Brabantse dorpen kent ook Reusel een bloeiend verenigings­ leven op cultureel en sportief gebied. Daarnaast zijn er voorzieningen zoals basisonderwijs, zorg, openbaar vervoer, een bibliotheek en winkels voor de dagelijkse boodschappen. Voor het voort­ gezet onderwijs kunnen kinderen naar het vlakbij gelegen Rythovius College in Eersel.

A50 A65 A2

A58 A50

Eindhoven

N395

A2

N269

A2

Reusel

N69

N284 A67 N397

Wie in Reusel woont, heeft de natuur binnen handbereik. Het dorp wordt voornamelijk door agrarisch gebied omgeven, waarin ook enkele perceeltjes naaldbos te vinden zijn. Ten westen van het dorp ligt het Beleven, een jonge heideontginning die opnieuw tot natuur­ gebied wordt omgevormd. Andere belangrijke natuurgebieden liggen ten zuiden van Reusel. Dit zijn de Reuselse Moeren, een kleinschalig hoogveen-

winningslandschap, en de Peelse Heide en Groote Cirkel, een fraaie heideontginning waarop naaldbos is aangeplant. Wandelen, fietsen, picknicken, paard­ rijden... Het zijn zo maar wat mogelijkheden die het natuurrijke Reusel te bieden heeft. Reusel ligt vlak bij de Belgische grens. Steden als Arendonk, Turnhout of Antwerpen zijn dan ook niet ver weg.

Daarbij ligt Reusel centraal tussen Tilburg en Eindhoven. De vele voorzieningen en faciliteiten op het gebied van kunst, cultuur, uitgaan en winkelen liggen dus in de nabijheid van Reusel via de N269 of de A67. Dichter bij huis zijn de andere dorpen van de Acht Zaligheden een bezoek meer dan waard, zoals Eersel met haar gezellige plein waaraan verschillende restaurants en cafés liggen.


Het Brabantse leven in natuurlijk Reusel

De opzet van Weijererf is ge誰nspireerd op het karakter van het buitengebied. Het bestaande groen wordt verder uitgebreid waardoor de bebouwing en het groen in elkaar overlopen. Dit zorgt voor een letterlijk natuurlijke overgang van dorp naar buitengebied en andersom. Naast de centrale boskamer, is ook de bomenrijke en groene entree aan de Kruisstraat typerend voor Weijererf.

Bomen zijn in Weijererf belangrijk. Zij bepalen voor een deel de groene en dorpse sfeer. De weg door Weijererf heeft brede, groene bermen langs alle kavels. In het hart, de boskamer, staan bomen die voorkomen in de streek rond足om Reusel. Rondom deze boskamer lijken ze haast willekeurig aangeplant, langs de weg zijn ze in de grasbermen geplant.

Omdat de weg licht glooit, is het uitzicht altijd groen. Alle woningen hebben diepe voortuinen die steeds weer anders liggen ten opzichte van elkaar. Daarbij zorgt de aantrekkelijke variatie in woningontwerpen van de toekomstige bewoners ervoor dat Weijererf de dorpse charme behoudt.


De 27 vrije bouwkavels die Ruimte voor Ruimte aanbiedt, variëren in grootte van circa 524 m2 tot 1.314 m2. Daarmee krijgt het plan Weijererf als vanzelf een aantrekkelijk en afwisselend karakter. In het hart van het plan komt een zogenaamde boskamer: de vier kavels die hier liggen worden omgeven door bomen, waardoor de intieme, beschutte sfeer van een kamer ontstaat. Om dit groene hart worden de overige woningen gerealiseerd. De Ruimte voor Ruimte-kavels maken deel uit van een groter stedenbouwkundig plan met in de toekomst 28 vrijstaande woningen.

Sfeerbeeld eindsituatie Weijererf

De openbare ruimte van Weijererf is even­­eens op een dorpse wijze ingericht. Zo bestaat de weg uit bruine gebakken stenen in aansluiting op het materiaalgebruik van de woningen. Par­keer­ plaatsen, inritten, fiets- en voet­­­paden kunnen een kleur hebben die iets afwijkt. Ook de straatverlichting is een combinatie van functie en sfeer: modern, maar toch passend in het geheel.


De ruimte en vrijheid die u op een kavel van Ruimte voor Ruimte ervaart, heeft u ook als het gaat om het bouwen. Binnen de kaders van de regels en voorschriften kunt u uw huis naar eigen idee ontwerpen en realiseren. Deze bebouwingsmogelijkheden staan onder andere in het bestemmingsplan Weijererf van de gemeente Reusel-De Mierden. Het belangrijkste is dat de woningen passen in de dorpse sfeer en het karakter van Reusel: de locatie ligt nabij het centrum en grenst aan het buitengebied. Een aantal regels leest u hier.

Zelf bouwen in het groen


Voor het materiaalgebruik is gekozen voor materialen die passen bij de omgeving en de woningen zoals die er voorkomen. De woningen aan de Kruisstraat en de nieuwbouw aan de Wegekker zijn inspiratiebronnen. Donker­ rood-bruine baksteen, houten kozijnen en antracietkleurige keramische (vlakke) dakpannen zijn dan ook voorgeschreven. Voor de erfafscheiding is gekozen voor groene hagen. Ook dit onderstreept weer het dorpse karakter. Op elke kavel mag een vrijstaande woning met bijgebouwen (maximaal 3) gebouwd worden en moeten tenminste twee parkeerplaatsen komen (even­ tuele garage niet meegerekend). Voor elk kavel is een bouwvlak bepaald dat volledig bebouwd mag worden. Zwembaden mogen buiten het bouwvlak liggen, maar wel twee meter binnen de perceelgrens.

N269

Voor de woningen geldt een zadeldak waarvan de nokrichting evenwijdig of loodrecht op de voorgevel staat, in de boskamer (kavels 9-12) is dit een schilddak. De dakhelling ligt tussen de 45º en 60º. Voor de kavels 1-8 geldt een maximale bouwhoogte van 9 meter, voor alle andere geldt 10 meter. De kavels 1-8 en 13-27 hebben een maximale goothoogte van 4,5 meter, in de boskamer is dit 6 meter.

Planschets ‘Weijererf’ te Reusel, gemeente Reusel - De Mi

De bouwkavels worden bouwrijp opgeleverd. Dit houdt in dat: - de kavels op hoogte zijn gebracht; - de gebruikelijke nutsvoorzieningen zoals kabel, elektra, gas, water en telefoon tot nabij de kavelgrens zijn aangelegd, waarbij de koper zorgt voor aansluiting van de woning op de nutsvoorzieningen en de riolering; - de riolering voorziet in een aansluiting voor vuilwater. Het hemelwater moet op de kavel zelf worden geborgen door bijvoor­beeld wadi’s, vijvers, infiltratiekratten of berging in het funderingsmateriaal van de verharding.

8

5 13

4 3

14

2 1 12 9 27

N269

7

6

15 11

26

16 10 17

25

18

24

Reusel

19

Ek ke r

23 De n

N284

r

20 22 21

t aa str uis Kr

kke

e Weg

N284

N


Meer informatie over de verkoop van de bouwkavels kunt u vragen bij: Van Santvoort Makelaars Lensheuvel 1 L-M, 5541 BA Reusel T 0497-642867 info@reusel.vansantvoort.nl Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Kandidaat-kopers krijgen vooraf de beschikking over de koperscontractstukken

De ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte kan de bouwkavels aanbieden dankzij de zogeheten Ruimte voor Ruimte-regeling van het Rijk. Hierbij zijn veestallen in het buitengebied afgebroken en mogen in plaats daarvan elders in de provincie Brabant aan de rand van steden en dorpen bouwkavels worden uitgegeven. De sloopvergoeding die de agrariĂŤrs ontvangen hebben, wordt gefinancierd uit de opbrengst van de kavels. Over de uitgifte van kavels bestaan duidelijke afspraken tussen provincie, gemeente en Ruimte voor Ruimte, waarbij procedures van tevoren zijn afgesproken. Deze werkwijze levert niet alleen een prachtig aanbod van landelijk gelegen, ruime kavels op. Ook draagt dit bij aan de verfraaiing van het Brabantse landschap en het milieu.

Ruimte voor Ruimte Postbus 79 5201 AB ‘s Hertogenbosch T 073-615 49 59 info@ruimtevoorruimte.com www.ruimtevoorruimte.com

Tuinen: Artimpresa, Studio voor tuinvormgeving. Fotografie: Hein Gijsbers, Olaf Smit, Frans Jan Fortunati.

ruime bouwkavels in landelijk Brabant

Ruimte voor Ruimte brochure project kavels Reusel  

Ruimte voor Ruimte brochure project kavels Reusel