Page 1

Ballemanseweg in Galder

genieten in een heerlijk dorp nabij Breda 8 riante bouwkavels in Galder

ruime bouwkavels in landelijk Brabant


Galder ligt in het zuidwesten van de provincie Noord-Brabant en maakt deel uit van de gemeente Alphen-Chaam. In totaal heeft de gemeente ongeveer 9500 inwoners waarvan er zo’n 900 in Galder wonen. Aan de rand van dit charmante dorpje verkoopt Ruimte voor Ruimte 8 bouwkavels waarop u naar eigen ontwerp uw woning kunt bouwen.

Het Brabantse dorpsleven op z’n best


De gemeente Alphen-Chaam, waartoe Galder behoort, ligt tussen Breda en Tilburg, niet ver van de Belgische grens. Galder is een heerlijk kleine woonkern met verschillende voorzieningen. Zo is er een sportcomplex met indoorbanen en buitenvelden waar de plaatselijke voetbal- en tennisvereniging spelen. Ook vindt u in Galder een basisschool, wat niet vreemd is voor een dorp dat in

2008 is uitgeroepen tot een van de drie meest kindvriendelijke plaatsen van Nederland. Voor de dagelijkse boodschappen en bijvoorbeeld zorgvoor­ zieningen gaan de meeste inwoners naar Ulvenhout, Chaam, Alphen en Meersel-Dreef. Voor cultuur, uitgebreid winkelen of een groot aanbod van restaurants zijn Breda of Tilburg de aangewezen steden.

De eerste sporen van bewoning dateren uit de 10 eeuw. Omstreeks deze tijd moet er op de plaats van het huidige Galder een nederzetting zijn geweest. In 1299 werd de plaatsnaam voor het eerst vermeld. Tastbaar overblijfsel uit het verleden is de Sint-Jacobskapel uit de 15e eeuw. Tegenwoordig is Galder een kern van de gemeente AlphenChaam. Alphen-Chaam is één van de

A27

Breda A58

A16

Tilburg A58

A58

N639

Galder

N260

A65

vijf gemeenten in Nederland die zich bij het internationale keurmerk ‘Cittaslow’ hebben aangesloten. Dit keurmerk richt zich op leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit. De omgeving van Galder heeft dan ook veel te bieden. Een rijke historie, uitgestrekte bosgebieden, heidevelden, vennen en meren. Opvallend zijn de hoogteverschillen in het buiten-

gebied en de grote variatie aan zandpaden die uitnodigt voor ontspannende wandelingen in dit fraaie landschap. Ten noordoosten van Galder bevinden zich de recreatieplassen de Galderse Meren. Ook ligt Galder niet ver van de Efteling en de Beekse Bergen. Door de gunstige ligging ten zuiden van de A58 en ten oosten van de A16 is Galder goed te bereiken vanuit de rich-

tingen Tilburg, Rotterdam en Antwerpen. Breda bereikt u in zo’n tien minuten met de auto (en een half uur per fiets) via een fraaie route door het Mastbos, langs kasteel Bouvigne. De buslijn tussen Breda en het Belgische Meersel-Dreef heeft enkele opstaphaltes in Galder.


Een heerlijk landelijke en groene woonomgeving

Het plangebied ligt aan de Ballemanseweg die tevens toegang geeft tot de nieuwe woonbuurt. Aan de noord- en oostzijde is er bestaande bebouwing en aan de westzijde wordt het plangebied door een zandpad gescheiden van een akker. Hier ervaart u elke dag weer die landelijke sfeer en beleving, zeker omdat de achtertuinen van deze kavels als het ware in het buitenge-

bied overlopen. Met uitzondering van een kavel die wordt ontsloten aan de Ballemanseweg, bereikt u de kavels via een ruime straat met aan weerskanten grasbermen en voetpaden. Deze straat komt uit op een informeel (speel)pleintje met groen en bomen. De beplanting wordt zorgvuldig gekozen om aan te sluiten bij het zogenaamde

‘Cittaslow’-programma, dat zich onder andere richt op het behoud van het cultuurhistorische en landschappelijke karakter van de omgeving. In lijn daarmee zijn groene erfafscheidingen een zeer fraaie invulling van de beeldkwa­ liteit in het plan. Denk bijvoorbeeld aan heesterbeplantingen en hagen van Liguster, Haagbeuk, Esdoorn of Linde. Bovendien versterkt dit het toch al uit-


De 8 riante bouwkavels die Ruimte voor Ruimte aanbiedt, liggen aan de zuidwest kant van Galder. Het plan grenst voor een deel aan het buitengebied, wat het uitzicht uitgesproken landelijk maakt. De kavels in het plan variëren van circa 960 m² tot circa 1.150 m².

Sfeerbeeld eindsituatie

gesproken groene en landelijke karakter van het plangebied. Rust en ruimte zijn typerend voor dit kleinschalige plangebied, waar bovendien een snelheidslimiet van 30 km/u geldt. In samenwerking met de gemeente zorgt Ruimte voor Ruimte voor het bouw­rijp maken van de kavels en de inrichting van de openbare ruimte.

Riolering en nutsvoorzieningen worden aangelegd tot aan de kavel, waarna u als koper zelf de aansluiting op uw woning aanlegt. Er wordt een duurzaam watersysteem toegepast; de afvoer van het schone water moet gescheiden worden van het vuile water. Regenwater dient op eigen terrein geïnfiltreerd worden.


De ruimte en vrijheid die u op een kavel van Ruimte voor Ruimte ervaart, heeft u ook als het gaat om het bouwen. Binnen de kaders van de regels en voorschriften kunt u uw huis naar eigen idee ontwerpen en realiseren. Deze bebouwingsmogelijkheden staan in het bestemmingsplan van de gemeente Alphen-Chaam. Een aantal regels voor het ontwerp leest u hier.

Zelf bouwen in landelijk Galder


Met uitzondering van kavel 1 die wordt ontsloten aan de Ballemanseweg en daardoor onderdeel is van de lintbebouwing, kenmerkt het plan zich door een grote vrijheid als het gaat om de bebouwingsmogelijkheden. Toepassing van duurzame materialen wordt aangemoedigd. Op de kavels 2 tot en met 8 kunt u moderne en eigentijdse architectuur realiseren. Dit kunnen woningen zijn met een kap, zoals een zadeldak of een lessenaarsdak met een maximale bouwhoogte van 10 meter en een goothoogte van 6 meter. Kiest u voor een plat dak dan is de maximale bouwhoogte 6 meter. Donkere kleuren (grijs/ antraciet/bruin) of juist heel lichte tinten (wit of grijs) leveren een fraai beeld op.

Dat geldt ook voor de toepassing van grote glas- en houtvlakken. Kiest u voor een pannendak genieten rode of antracietkleurige, niet-glanzende pannen de voorkeur. Met een knipoog naar woningen in het landelijk gebied kan ook riet worden gebruikt. Dit materiaal leent zich niet alleen voor dakbedekkingen, maar kent ook een creatieve toepassing als gevelbekleding. Wilt u nog meer ruimte creĂŤren, dan kunt u de woning tot drie meter diep volledig onderkelderen. Alleen voor kavel 1 geldt een iets striktere beeldkwaliteit. De woning op deze kavel sluit aan op de lintbebouwing uit de omgeving met een traditionele en dorpse architectuur. De woning heeft een zadeldak en kent een goothoogte van maximaal 3,5 meter met een bouwhoogte van maximaal 9 meter. Ook in kleur- en materiaalgebruik sluit de woning aan op de woningtypen uit de omgeving. Naast de woning zelf, mogen op elke kavel bijgebouwen gezet worden. Het zal voor zich spreken dat deze passen bij het hoofdgebouw. Per kavel zijn twee parkeerplaatsen voorgeschreven.

eg w rse lde Ga

g sewe man Balle

raat bsst Jaco Sint

Galder

In deze brochure vindt u impressies zodat u een indruk krijgt van de vele mogelijkheden.

N


Meer informatie over de verkoop van de bouwkavels kunt u vragen bij: Van Hassel Makelaars Molenstraat 50, 4881 CS Zundert T 076-59 75 900 og@vanhasselmakelaars.nl

Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Kandidaat-kopers krijgen vooraf de beschikking over de koperscontractstukken

De ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte kan de bouwkavels aanbieden dankzij de zogeheten Ruimte voor Ruimte-regeling van het Rijk. Hierbij zijn veestallen in het buitengebied afgebroken en mogen in plaats daarvan elders in de provincie Brabant aan de rand van steden en dorpen bouwkavels worden uitgegeven. De sloopvergoeding die de agrariĂŤrs ontvangen hebben, wordt gefinancierd uit de opbrengst van de kavels. Over de uitgifte van kavels bestaan duidelijke afspraken tussen provincie, gemeente en Ruimte voor Ruimte, waarbij procedures van tevoren zijn afgesproken. Deze werkwijze levert niet alleen een prachtig aanbod van landelijk gelegen, ruime kavels op. Ook draagt dit bij aan de verfraaiing van het Brabantse landschap en het milieu.

Ruimte voor Ruimte Postbus 79 5201 AB ‘s Hertogenbosch T 073-615 49 59 info@ruimtevoorruimte.com www.ruimtevoorruimte.com

Tuinen: Jacques van Leuken Gardens, Parks & Estates. Fotografie: Hein Gijsbers, Olaf Smit, Frans Jan Fortunati.

ruime bouwkavels in landelijk Brabant

Project Galder, brochure  

Project Galder, brochure