Page 1

Het persoonlijke karakter van een zorginstelling


“Met die paar uur per week kan ik dagenlang vooruit” Thuis vertrouwen op de zekerheid van zorg Als u wat ouder wordt, is het een prettige en veilige gedachte dat zorg in de buurt is. Ook thuis. De professionals van Maasduinen Zorg Thuis garanderen u de zorg en aandacht die u nodig heeft, al is het maar een paar uur in de week. Zo kunt u gewoon de dingen blijven doen die u gewend bent. U kunt altijd een beroep doen op ons ervaren team thuiszorgspecialisten. Voor kortere, maar ook voor langere tijd, 24 uur per dag en door steeds dezelfde vertrouwde zorgprofessional. Zorg en service die exact aansluit bij uw wensen, gewoon thuis! Meer informatie Maasduinen Zorg ThuisTeam Vita Rijen (0161) 438 428 • Team Waalwijk (0416) 67 52 60 • Team Kaatsheuvel (0416) 53 06 08 Tot Stichting Maasduinen behoren zorglocaties Antoniushof, Rosagaerde, Vossenberg, Venloene, Zorgbrug, Vita en Maasduinen Zorg Thuis

www.maasduinenzorg.nl


We vertellen u niets nieuws als we de ontwikkelingen in de zorgmarkt samenvatten. Onder andere bezuinigingen, toenemende vergrijzing (ook van medewerkers), capaciteitstekorten enzovoort zorgen voor veel dynamiek, zo zou je het positief kunnen benoemen. In ieder geval vraagt het van organisaties in de zorg om zich zowel intern als extern te onderscheiden, om een duidelijk en voor de organisatie herkenbaar gezicht naar alle doelgroepen. Of dat nu gaat om intramurale of extramurale cliënten, medewerkers of vrijwilligers, stagiaires of de omgeving van de cliënten. Zeker nu het accent steeds meer naar thuiszorg en andere zorgproducten en diensten zal verschuiven, is een krachtige profilering richting de ‘nieuwe zorgconsumenten’ essentieel.


“Ik hoef maar te bellen en ze is er” Thuis vertrouwen op de zekerheid van zorg Als u afhankelijk bent van zorg, dan is het een prettige en veilige gedachte dat het team van Maasduinen Zorg Thuis voor u klaar staat. Professionele zorg in uw eigen vertrouwde omgeving door steeds hetzelfde vertouwde gezicht. Een ervaren en deskundige specialist die uw specifieke situatie kent en weet waaraan u behoefte heeft. U kunt altijd een beroep doen op ons ervaren team thuiszorgspecialisten. Voor kortere, maar ook voor langere tijd, 24 uur per dag en door steeds dezelfde vertrouwde zorgprofessional. Zorg en service exact aansluit bij uw wensen, gewoon thuis!

Meer informatie Maasduinen Zorg ThuisTeam Vita Rijen (0161) 438 428 • Team Waalwijk (0416) 67 52 60 • Team Kaatsheuvel (0416) 53 06 08 Tot Stichting Maasduinen behoren zorglocaties Antoniushof, Rosagaerde, Vossenberg, Venloene, Zorgbrug, Vita en Maasduinen Zorg Thuis

www.maasduinenzorg.nl


Goed Werk Communicatie heeft de afgelopen maanden Stichting Maasduinen op onderscheidende wijze geprofileerd in de regionale zorgmarkt van West-Brabant. Een eigentijds gezicht voor een eigentijdse zorgaanbieder. Van oudsher sterk vertegenwoordigd in de seniorenzorg, verbreedt het dienstenaanbod van Maasduinen zich onder andere naar de thuissituatie van cliĂŤnten. Voor een belangrijk deel zijn dit nog ouderen. Steeds vaker zijn het echter ook andere cliĂŤntengroepen. Van jong tot oud, structureel of incidenteel, het Maasduinen Zorg Thuis-team bestaat uit ervaren zorgprofessionals die vrijwel elke zorgvraag in de thuissituatie kunnen beantwoorden. Onlangs heeft Goed Werk een campagne ontwikkeld die veelzijdigheid van Maasduinen Zorg Thuis communiceert en waarin de zorgvragers centraal staan.


“Ik was het ziekenhuis spuugzat” Thuis vertrouwen op de zekerheid van zorg Steeds weer naar het ziekenhuis voor een behandeling is geen pretje. En in een aantal gevallen is dat ook niet nodig. De professionals van het team Maasduinen Zorg Thuis kunnen zelfs complexe en specialistische zorg bieden, gewoon in je eigen, vertrouwde omgeving. Zo ben je thuis verzekerd van de zorg en aandacht die je nodig hebt. Je kunt altijd een beroep doen op onze ervaren thuiszorgspecialisten. Voor kortere, maar ook voor langere tijd, als je jong bent of al op leeftijd, 24 uur per dag en door steeds dezelfde vertrouwde zorgprofessional. Zorg en service exact aansluit bij je wensen, gewoon thuis! Meer informatie Maasduinen Zorg ThuisTeam Vita Rijen (0161) 438 428 • Team Waalwijk (0416) 67 52 60 • Team Kaatsheuvel (0416) 53 06 08 Tot Stichting Maasduinen behoren zorglocaties Antoniushof, Rosagaerde, Vossenberg, Venloene, Zorgbrug, Vita en Maasduinen Zorg Thuis

www.maasduinenzorg.nl


De campagne voor de thuiszorgactiviteiten is een uitvloeisel van de herprofilering van Stichting Maasduinen. Een nieuwe huisstijl als basis voor een sprankelend en fris gezicht voor de organisatie. Kernwaarden als kleurrijk, inspirerend, actief en warm lopen als een rode draad door alle communicatiemiddelen, waaronder een nieuwe website, corporate brochure, een campagne voor personeelswerving, locatiebrochures en verschillende leaflets voor producten en diensten. Een sterke positionering verpakt in een onderscheidende profilering is het resultaat. En vooral ook persoonlijk en betrokken, dus direct herkenbaar als Stichting Maasduinen.

ting Maasduinen

cliënten dan ook zo lang het kan

ting Maasduinen is een eigen­

en verantwoord is om actief te zijn

e organisatie die zich richt op de

en het leven te leiden zoals thuis.

en het welzijn van ouderen.

Dat thuisgevoel vinden we van

in zijn we goed en daarin ligt

grote waarde.

het thuis even niet meer gaat. Boven­ dien kunt u (tegen een vergoeding) gebruik maken van de voorzieningen van onze zorglocaties. Denk aan de

stverlening vindt plaats op en onze zorglocaties Vossenberg,

Meer informatie Maasduinen

oene, Vita, Zorgbrug, Antoniushof

Zorg Thuis

osagaerde. Woonzorg die varieert

Voor meer informatie over

zelfstandig wonen, wonen met

Maasduinen Zorg Thuis kunt u contact

verpleging en behandeling en

restaurants en de activiteiten die daar

met alle liefde en plezier

kracht. Die dagelijkse zorg en

met ons opnemen:

worden georganiseerd. Hierdoor kan de zorg­ en dienstverlening nog beter

Thuis vertrouwen op de zekerheid van zorg

worden afgestemd op uw behoefte en wensen. Maasduinen Zorg Thuis ondersteunt u dus ook met advies, instructie en voorlichting. Deze gere­ gelde zorg betekent voor u een hele

thuis. Maasduinen is een

nisatie die het belang van

Team Waalwijk (0416) 67 52 60

euwing en van nieuwe mogelijk­

zorgwaalwijk@maasduinenzorgthuis.nl

zorg minder. Kosten en vergoedingen

en en technieken vertaalt naar de

ijk van alledag. Zo hebben wij jaren lange kennis en ervaring

De zorg die valt onder Maasduinen

Team Kaatsheuvel (0416) 53 06 08

Zorg Thuis is veelal AWBZ­zorg. Dat

zorgkaatsheuvel@maasduinenzorgthuis.nl

wil zeggen dat de overheid de kosten

gebundeld in Maasduinen Zorg

s. Ook daarmee geven we inhoud

Team Vita Rijen (0161) 438 428

ons streven dat elke cliënt

zorgrijen@maasduinenzorgthuis.nl

elf kan zijn en zolang mogelijk

blijven. We stimuleren onze

iusstraat 1 5171 DA Kaatsheuvel

16) 54 14 00

o@maasduinenzorg.nl

ww.maasduinenzorg.nl

ling Zorg (CIZ). U betaalt ook een eigen

het huishouden moet immers worden

bijdrage waarvan de hoogte afhanke­

Als u afhankelijk bent van zorg, dan

Maasduinen Zorg Thuis verzekert u

gedaan. Misschien moet uw woning

lijk is van uw inkomen. Voor de zorg

wil dat niet automatisch zeggen dat u

van goede en vakkundige zorg in uw

wel worden aangepast. En wat moet

en hulpmiddelen die niet vallen

niet thuis kunt blijven wonen. Sterker

thuissituatie op het moment dat u die

u doen als degene die u normaal een

binnen de AWBZ­regeling gelden vaak

nog, het brede aanbod van Maasdui­

nodig hebt. Via een vaste telefoonlijn

handje helpt op vakantie gaat of uw

afspraken met de gemeente en uw

nen Zorg Thuis zorgt ervoor dat u ook

kunt u ons bovendien altijd bereiken,

medicijnen zijn op? Als u bent aan­

zorgverzekeraar. Onze medewerkers

in uw thuissituatie de zorg en aan­

ook voor spoedgevallen. Dat is een

Van eenvoudige tot complexe zorg

gewezen op hulp van buitenaf, komt

zijn volledig op de hoogte van alle

dacht krijgt waaraan u behoefte hebt.

geruststellende gedachte.

Het wijkteam is zo samengesteld dat

er heel wat op u af. Ook krijgt u te

regelingen en helpen u bij het

alle deskundigheid aanwezig is om

maken met allerlei instanties, regeltjes

aanvragen van de benodigde indica­ ties en vergoedingen.

daarbij voorop. Onze specialisten van

Persoonlijk, vertrouwd, kleinschalig

u thuis goed en verantwoord zorg

en papieren. Maasduinen Zorg Thuis

Zorg Thuis maken verpleging of ver­

Onze wijkteams bestaan uit profes­

te bieden. Zelfs als u complexe en

regelt het voor u. Als regionale zorg­

zorging in de thuissituatie uitstekend

sionele en speciaal opgeleide

specialistische verpleegkundige zorg

aanbieder beschikken wij over een

Uw eigen zorgleefplan

mogelijk. Voor kortere, maar ook voor

verpleegkundigen en verzorgenden.

nodig hebt. Juist door die veelzijdig­

groot netwerk van huisartsen, fysio­

Zodra u zich bij ons aanmeldt, komen

langere tijd in de gemeenten Waalwijk

U krijgt een vaste contactpersoon

heid zijn we er voor iedereen die

therapeuten, apothekers, specialisten

we bij u langs voor een persoonlijk

en Loon op Zand.

toegewezen. Deze aanpak garandeert

thuis zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld

in het ziekenhuis, GGZ en vrijwilligers­

gesprek. We bespreken dan uw zorg­

de persoonlijke aandacht in een

omdat iemand:

organisaties. We hebben contacten

behoefte en uw wensen. Ook de

Maasduinen Zorg Thuis staat voor:

vertrouwensrelatie waarin uw privacy

• chronisch ziek is;

met leveranciers van maaltijden en

mogelijkheden van ondersteuning

• Persoonlijke verzorging, verpleging

gerespecteerd is en blijft.

• een lichamelijke, verstandelijke of

huishoudelijke hulp. We kennen de

vanuit uw sociale netwerk en de inzet

en begeleiding.

zintuiglijke beperking heeft;

weg bij officiële instanties zoals de

van vrijwilligers komen aan de orde.

• lijdt aan dementie;

gemeente en het CIZ. Binnen de

Alle afspraken leggen we vast in een

• ongeneeslijk ziek is;

zorglocaties van Maasduinen zijn zelfs

zorgleefplan. Dit plan sluit precies aan

• Persoonlijke aandacht.

• herstelt van een operatie;

logeerkamers beschikbaar, voor als

op uw persoonlijke situatie.

• Maatwerk.

• verschillende aandoeningen heeft

• 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen in de week.

• Coördinatie van alle zorg.

met alle liefde en plezier

nodig van het Centrum Indicatiestel­

om meer dan zorg en verpleging. Ook Wat is Maasduinen Zorg Thuis

• Uitgebreide services.

w.maasduinenzorg.nl

vergoedt. U hebt dan wel een indicatie

Zelfstandig blijven wonen, vraagt vaak Maasduinen Zorg Thuis

Veiligheid en professionalisme staan

duinen

Zorg Thuis: goed geregeld!

als gevolg van ouderdom.


Goed Werk Zorgcommunicatie Al twintig jaar adviseert Goed Werk organisaties in de zorg. Hierdoor hebben wij als communicatiebureau specifieke kennis van de zorgmarkt. Communicatietrajecten als de invoering van de Wmo, de introductie van thuiszorgwinkels, de communicatie voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen en zoals recentelijk de herpositionering van Stichting Maasduinen maakt ons tot een goed ingevoerde partner voor uw organisatie. Wij adviseren u over uw communicatiebeleid, ontwikkelen praktische communicatieplannen en zorgen voor het concept, de vormgeving en de productie van alle communicatiemedia en middelen die daaruit voortvloeien. Denk bijvoorbeeld aan campagnes voor profilering, de werving van nieuwe medewerkers, communicatie richting stakeholders en interne communicatiecampagnes. Wilt u eens praten over de rol van communicatie voor uw organisatie, heeft u het gevoel dat het anders kan en moet of wilt u gewoon eens van gedachten wisselen en nader met ons kennismaken? Neem dan contact op met Ton Geers via 040 - 296 19 09.

Goed Werk Communicatie is lid van Compriz. Communicatieprofessionals in de Zorg

Goed werk communicatie Het karakter van een zorginstelling  
Goed werk communicatie Het karakter van een zorginstelling  
Advertisement