Page 1

Informatiebrochure Stichting

Goed met Training, voorlichting & scholing voor iedereen die met psychiatrie te maken heeft


Waar denkt u aan bij het woord psychiatrie?

Stichting Goed met Gek - Brochure - 2012


Gek – Geuzennaam of stigma?

Stichting Goed met Gek - Brochure - 2012


Psychiatrie is overal Van het ene op het andere moment sprak hij over “zenders” in zijn hoofd… Hij is zo somber, gaat dit wel goed? Het ene moment vind ze me geweldig, Het volgende moment kan ze me wel schieten… Wat is ze toch snel in paniek… Ze lijkt helemaal niet blij met haar pasgeboren kindje…

Stichting Goed met Gek - Brochure - 2012


Psychiatrie  bezuinigingen Bezuinigingen GGz  Minder behandelplekken  Meer druk op de samenleving  Gevolgen voor u! Stichting Goed met Gek - Brochure - 2012


Gevolgen voor u: Toenemende “overlast” voor maatschappij Grotere stroom aan psychiatrisch cliënten: Politie, openbaar vervoer, verstandelijk gehandicaptenzorg, huisarts, thuiszorg, woningcorporatie, ziekenhuis, etc…

Toenemende werkdruk bij uw professionals. Dit gaat ons aan het hart. Initiatiefnemers Goed met Gek Stichting Goed met Gek - Brochure - 2012


Hier kunnen wij u helpen Wanneer een persoon in crisis op respectvolle wijze wordt benaderd zal dat de samenwerking verbeteren en een traumatische ervaring voorkomen Initiatiefnemers Goed met Gek

Stichting Goed met Gek - Brochure - 2012


Wat wij bieden Doorbreking van taboe’s  Signalering & Herkenning  Praktische handvatten  De weg naar de juiste hulp 

Wij bieden u een basistraining, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de basiskennis en de basisvaardigheden.

Stichting Goed met Gek - Brochure - 2012


Standaard Basistraining Basiskennis - Wat is psychiatrie? - Veelvoorkomende ziektebeelden

Basisvaardigheden - Signalering - Benadering - Gesprekstechnieken - Casu誰stiek & Rollenspel

Sociale kaart Stichting Goed met Gek - Brochure - 2012


Leerdoelen basiskennis U: heeft basiskennis van de psychopathologie; bent op de hoogte van de beleving van cliĂŤnten m.b.t. psychiatrische ziektebeelden; herkent kenmerkend gedrag dat wijst op psychiatrische problematiek; kent de mogelijke gevolgen van deze problematiek; heeft handvatten om de persoon op passende wijze te benaderen en eventueel interventies toe te passen.

Stichting Goed met Gek - Brochure - 2012


Leerdoelen basisvaardigheden U: leert de basisprincipes van een (professionele) houding t.a.v. mensen met psychiatrische problematiek; kent uw eigen grenzen t.a.v. het eigen vakgebied, het gedrag van de cliĂŤnt; bent in staat hier op een respectvolle manier mee om te gaan; kent het belang van observeren en doet hier enige praktijkervaring mee op; vergroot uw zelfkennis en zelfreflectie. kent de theoretische en conceptuele achtergrond van motiverende gespreksvoering; kunt de basistechnieken en de specifieke gespreksvaardigheden van motiverende gespreksvoering toepassen; bent in staat uw eigen vaardigheid voor wat betreft motiverende gespreksvoering te beoordelen; herkent blokkades in een gesprekssituatie; kent strategieĂŤn om cliĂŤnten uit te nodigen tot verandertaal en kunt deze toepassen in de praktijk. Stichting Goed met Gek - Brochure - 2012


Passend bij uw doelgroep Aanpassing leerdoelen aan uw doelgroep: Jeugd & gezin Volwassenen Ouderen


Maatwerk! Aanpassing basiscursus aan uw specifieke wensen, doelstellingen en behoeften

Uw vraag is ons aanbod!


Stichting Goed met Gek geeft u de kennis, handvatten en het zelfvertrouwen om de uitdaging van samenwerking met mensen met psychische kwetsbaarheid aan te gaan. Stichting Goed met Gek - Brochure - 2012


Wie zijn wij? Andrea Heldoorn sinds 2010 Liberman trainer sinds 1993 verpleegkundige specialisaties: acute psychiatrie, kinder & jeugd, verstandelijk gehandicapten

Beate Looman sinds 2009 instructieverpleegkundige sinds 2008 verpleegkundige specialisaties: acute psychiatrie, ouderenzorg

Stichting Goed met Gek - Brochure - 2012


Bent u geïnteresseerd of wilt u ons gewoon een vraag stellen? Stichting Goed met Gek Harderwijkstraat 145 8244 DG Lelystad  06-13125849 M info@goedmetgek.nl W www.goedmetgek.nl

Stichting Goed met Gek - Brochure - 2012

Infobrochure Goed met Gek | algemeen  
Infobrochure Goed met Gek | algemeen  

Algemene informatiebrochure van Stichting Goed met Gek

Advertisement