Page 1


Productwijzer Ernstig Ziek Worden In deze productwijzer vind je belangrijke algemene informatie over de verzekering Ernstig Ziek Worden. De productwijzer is een korte samenvatting van enkele belangrijke punten van de verzekering Ernstig Ziek Worden. Hierin lees je wat dit voor soort verzekering is. Bij elke verzekeraar kunnen de polisvoorwaarden* anders zijn. Je kunt zelf een op maat gemaakte offerte* opstellen. Het Verbond van Verzekeraars* heeft regels gemaakt over hoe verzekeraars de productwijzer moeten opstellen. Deze productwijzer voldoet aan die regels. Wat is de verzekering Ernstig Ziek Worden? De verzekering Ernstig Ziek Worden is een sommenverzekering*. Dit betekent dat de uitkering geheel los staat van de werkelijke schade. Om een uitkering te kunnen krijgen, ben je 28 dagen nadat de diagnose is gesteld nog in leven. Welke risico’s zijn verzekerd? Met deze verzekering krijg je een eenmalige uitkering als een arts vaststelt dat je een ernstige ziekte hebt. Onder ernstige ziekte verstaan wij: kanker, hartinfarct, beroerte, bypassoperatie, nierfalen en orgaantransplantatie. Hiervan zijn alleen de levensbedreigende vormen verzekerd. De hoogte van de eenmalige uitkering kan je vooraf zelf vaststellen. Welke risico’s zijn niet verzekerd? In sommige gevallen krijg je geen uitkering, terwijl je wel een ernstige ziekte hebt. Er geldt een eigen risico van 90 dagen. Deze periode gaat in op de ingangsdatum van de verzekering. Je bent niet verzekerd voor ernstige ziektes die je tijdens deze periode krijgt. Niet alle vormen van de ernstige ziektes en operaties zijn verzekerd. In de polisvoorwaarden staat welke vormen wel en welke niet verzekerd zijn. Welke factoren bepalen de premie? Een aantal zaken is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De volgende zijn het belangrijkst:  De hoogte van het verzekerde bedrag;  hoe lang de verzekering nog duurt;  hoe oud je bent. De premie wordt hoger naarmate je ouder wordt.  de verzekeraar maakt kosten: Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering, voor de administratie en voor het geven van informatie aan klanten. Hoe lang duurt de uitkering? De verzekeraar betaalt een bedrag in een keer. Hoe lang duurt de verzekering? Jouw verzekering loopt totdat je 65 jaar wordt, maar kan tussentijds worden stopgezet. Je kan de verzekering per maand opzeggen. De verzekeraar kan de verzekering niet stoppen, behalve als je fraude pleegt, als je de verzekeraar verkeerde informatie geeft als je de premie niet of niet op tijd betaalt.

GoedGenoeg Productwijzer Ernstig Ziek Worden 1.0 / 11 januari 2012

Herculesplein 104a, 3584 AA Utrecht T: 030 – 7600426 E: klantenservice@goedgenoeg.nl W: www.goedgenoeg.nl

1


Wat zijn jouw verplichtingen?  Je moet de premie* op tijd en volledig betalen.  Als er bij jou een ernstige ziekte wordt geconstateerd, dan moet je dit binnen 28 dagen aan de verzekeraar laten weten.  Als er iets in jouw persoonlijke situatie verandert, moet je dit zo snel mogelijk laten weten aan jouw verzekeraar.  Als de verzekeraar dat nodig vindt, moet je meewerken aan een onderzoek door een arts of deskundige.  Je moet alle informatie geven die de verzekeraar nodig heeft. Krijg je een medische keuring? Je moet een vragenlijst over jouw gezondheid invullen voordat de verzekering begint. Dit heet een gezondheidsverklaring. Met deze gezondheidsverklaring beslist de verzekeraar of je de verzekering kunt afsluiten. Soms zijn er aanvullende voorwaarden nodig. Komt in jouw familie een van de genoemde ernstige ziektes veel voor? Dan moet je misschien meer premie betalen. Als de verzekeraar het nodig vindt, kan deze vragen om een onderzoek door een arts. Wil je meer informatie over de verzekering Ernstig Ziek Worden van GoedGenoeg? Kijk dan op de website www.GoedGenoeg.nl. Daar staat alle productinformatie.

GoedGenoeg Productwijzer Ernstig Ziek Worden 1.0 / 11 januari 2012

Herculesplein 104a, 3584 AA Utrecht T: 030 – 7600426 E: klantenservice@goedgenoeg.nl W: www.goedgenoeg.nl

2


Trefwoordenlijst* Offerte

In een offerte staat welke premie je moet betalen en waartegen je bent verzekerd. In de offerte staan ook de belangrijkste voorwaarden van de verzekering.

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen jou en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden, samen ook wel polis genoemd. De verzekerde risico’s, de uitsluitingen daarop en andere beperkingen in de dekking staan er heel precies in beschreven. Ook andere rechten en plichten worden in de polis vermeld. Het is voor jou dus een belangrijk document. Je moet de premie op tijd betalen. De premie wordt per maand automatisch geïncasseerd. Hiervoor geef je een machtiging af. Als je niet op tijd betaalt, kan dit tot gevolg hebben dat er geen dekking meer is. Dit zijn verzekeringen waar een persoon is verzekerd. Een sommenverzekering keert bij een verzekerde gebeurtenis het overeengekomen bedrag uit. De verzekerde hoeft geen financieel nadeel te hebben, zoals bij een schadeverzekering wel het geval is. Dit is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt.

Premie

Sommenverzekering

Verbond van Verzekeraars

GoedGenoeg Productwijzer Ernstig Ziek Worden 1.0 / 11 januari 2012

Herculesplein 104a, 3584 AA Utrecht T: 030 – 7600426 E: klantenservice@goedgenoeg.nl W: www.goedgenoeg.nl

3

Alternatieve AOV oplossing voor ZZP- GoedGenoeg  
Alternatieve AOV oplossing voor ZZP- GoedGenoeg  

Veel ZZP'ers zijn onverzekerd. Er is een betaalbaar alternatief. Gemaakt voor en door ZZP'ers bij de verzekeraar GoedGenoeg

Advertisement